Sunteți pe pagina 1din 1

Detalii cu privire la formatul lucrrii de disertaie

- 40 de pagini, inclusiv cuprinsul i bibliografia, dar fr anexe


- Marginile paginii: 2,5 cm toate
- Prima pagin:
o AA!"M#A !" $%&!## "'('M#", )A&*%A%"A !" +"*A,## "'('M#"
#(%"+(A,#'(A*",
MA$%"+ -( A)A"+# #(%"+(A,#'(A*": %imes (e. +oman, bold, /4, spa0ii
1 deasupra i 1 dedesubt, centrat2
o %itlul lucrrii: %imes (e. +oman, bold, /4, spa0ii 1 deasupra i 1 dedesubt, centrat2
o (umele autorului : %imes (e. +oman /2 bold, 3n dreapta, sub titlu
o (umele coordonatorului cu titlul universitar 4de exemplu: prof2univ2dr2 #oan Popa5:
%imes (e. +oman /2 bold, 3n st6nga, sub titlu
o 7&&+"8%#, 20/9: %imes (e. +oman, bold, /4, spa0ii 1 deasupra i 1 dedesubt, centrat2
- +e:umatul lucrrii 4pe o singur pagin, 3nainte de pagina de cuprins5: %imes (e. +oman
/0, max /0 r6nduri2
uvinte c;eie 4pe aceeai pagin cu re:umatul lucrrii5: 9 < 5 cuvinte
- %itlurile capitolelor: %imes (e. +oman, bold, /4, spa0ii de 1 3nainte i dup, 3n st6nga
paginii 4left =ustified52
- %itlurile subcapitolelor: %imes (e. +oman, bold, /2, spa0ii de 1 3nainte i dup, 3n
st6nga paginii 4left =ustified5
- %extul principal : %imes (e. +oman, /2, la /,5 r6nduri> spa0ii de 1 3nainte i dup
paragrafe2
- )olosi0i note de subsol 4footnotes5: numerotate pentru toat lucrarea 4nu pentru fiecare
pagin sau capitol 3n parte5
- (umrul paginii: po:i0ia: =os, centrat, %imes (e. +oman, /2
- Pentru numerale, folosi0i numeralele ordinale, nu cele romane2
- itatele: !ecalate la 2 cm fa0 de marginea paginii, separate de text cu / r6nd, 3ntre
g;ilimele2
!up un citat se men0ionea: 3n parante: numele autorului i anul 3n care a aprut
citatul, i ca footnote detaliile bibliografice cu privire la citat2
- %abelele i figurile: (umerotate pe tot parcursul lucrrii2 #nforma0iile cu privire la tabel
sau la figur apar sub acestea 3n urmatorul format: %imes (e. +oman, bold, /0, centrat
- 7ibliografia : %imes (e. +oman, /0, numerotat 3n ordine alfabetic dup numele
autorului
o $pa0ii de 2 r6nduri 3ntre r6nduri2 %itlurile sunt itali:ate i 3ntre g;ilimele2
o !ac se folosesc resurse #nternet, men0iona0i dac este posibil numele autorului
articolului 3n cau:, adresa &+*, precum i momentul vi:itrii adresei 4ca dat5
o "xemplu de nota0ie bibliografic:
7ur?e, M2 420025 'Global Boom and Bust Following the World Trade Centre Collapse@,
Aournal of $ociologB 9C: pg /95D/5/2
$;a., M2 A2 420005 Life as a Graduate Student n Australian ni!ersitiesE2 *ondon
%;ompson, M2 and A2 $mit; 4/FFF5 'Gender and Wealth" Be#ond the $atterns and the
$arado%@, pp2 /51DCG 3n A2 Montague 4ed25 HIealt; 3n Australia: $ociological oncepts
and #ssuesE, 2nd edn2 $BdneB : Prentice Jall2
- *ucrarea va fi depus 3n format tiprit, legat sau spiralat i 3n format electronic pe !
sau disc;et2 Pe acestea din urm va fi trecut numele autorului, titlul lucrrii,
coordonatorul, i K!isertatie 20/9L
- )ormatul acceptat pentru fiierele de pe !, respectiv disc;et, este 2doc, 2rtf sau pdf2
"xcep0ie fac anexele, care, 3n msura 3n care nu este posibil s fac parte din fiier, pot fi
depuse sub form de po: scanat 42=pg, 2png, 2bmp, 2tiff etc52 $e accept ar;ivarea
fiierelor cu IinMip sau Iin+ar2