Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins

1. Taxele de consumaie. Caracteristici generale..........................................................1


2. Accizele....................................................................................................................2
2.1. Subiecii impunerii fiscale............................................................................2
2.2. Modul de calcul i baza de impozitare..........................................................3
2.3. lata accizelor...............................................................................................!
3. "mpozitul la ieiul i gazele naturale din producia interna......................................#
1. Taxele de consumaie. Caracteristici generale
Taxele de consumaie sunt impozite indirecte care se includ $n preul de %&nzare al
m'rfurilor fabricate i realizate $n interiorul 'rii care percepe impozitul.
(eoarece sunt fixate asupra bunurilor destinate consumului) mai sunt numite impozite
de consum. *le sunt cuprinse $n preul de %&nzare al m'rfurilor realizate $n interiorul 'rii)
indiferent c' este %orba de bunuri +ser%icii, de consum sau factori de producie. ot fi de dou'
feluri- taxe pe produs i taxe generale de %&nz'ri.
.n accepiunea fiscal') accizele sunt impozite asupra fabric'rii sau %&nz'rii unor
produse determinante. Sunt numite impozite speciale pe consum fiindc' se stabilesc numai
asupra bunurilor +ser%icii, destinate consumului final) indi%idual) a%&nd regim particular.
Accizele se instituie asupra unor produse cum ar fi- b'uturile alcoolice) %inurile i
produsele pe baz' de %in) berea) produsele din tutun) produsele petroliere) cafeaua) apele
minerale i apele gazoase) cu coninut de za/ar sau de alte produse de ndulcit i substane
aromatizante) confeciile de bl'nuri naturale) articole din cristal) bi0uterii din aur i1sau
platin') autoturismele i autoturismele de teren) parfumurile) apele de colonie i apele de
toalet') aparatele %ideo de nregistrat sau de reprodus) camerele %ideo) cuptoarele cu
microunde) telefoanele mobile) aparatele pentru aer condiionat.
Caracteristic pentru accize $n toate 'rile este faptul c' $n %reme ce ponderea lor $n
ansamblul taxelor de consumaie este $n sc'dere) ni%elul lor este $n cretere.
Taxele de consumaie pe produs se calculeaz' fie $n sum' fix' pe unitatea de m'sur')
fie $n baza unor cote procentuale aplicate asupra preului de %&nzare. .n mod normal)
produsele pro%enite din import trebuie impuse cu aceleai taxe) iar cele destinate exportului)
cu unele excepii) nu sunt impozitate.
racticarea de accize nu exclude impozitarea general' a acelorai bunuri. (e regul')
accizele sunt cuprinse $n baza de impozitare la impozitul general pe consum +T2A,.
.n 3om&nia) accizele sunt reglementate de 4rdonanta de 5rgenta nr. 1!612771
+8459,) aprobat' cu modificari i completari de :egea nr. !2312772. 5lterior) au mai fost
aduse modific'ri i complet'ri $n cursul anului 2773 prin 4rdonanta ;u%ernului nr. 312773)
:egea nr. 312773) :egea nr. 2<#12773 i 4rdonana de 5rgen' nr. !#12773.
:egea reglementeaz' dou' forme ale impozitelor speciale de consumaie-
accizele la unele produse din import i din ar'=
impozitul la ieiul i la gazele naturale din producie intern'.
2
2. Accizele
rin lege) accizele sunt definite ca fiind taxe speciale de consumaie care se datoreaz'
bugetului de stat
1
) Sunt stabilite patru grupe de produse asupra c'rora se percep i anume-
Alcool) distilate) b'uturi alcoolice=
roduse din tutun=
5leiuri minerale=
Alte produse i grupuri de produse) $ntre care-
o Cafea=
o >l'nuri=
o Articole din cristal=
o >i0uterii=
o Autoturisme=
o roduse de parfumerie=
o Aparate i camere %ideo) combine audio) aparate foto digitale=
o Aparate de aer conditionat=
o Cuptoare cu microunde=
o Arme de %&n'toare=
o "a/turi i b'rci cu motor=
2.1. Subiecii impunerii fiscale
l'titorii de accize sunt $n general) agenii economici ? persoane 0uridice) asociaii
familiale i persoanele fizice autorizate ? care produc sau import' produsele supuse acestei
impozit'ri.
.n funcie de categoria de produse asupra c'rora se percep accize) legea cuprinde i
reglement'ri specifice referitoare la contribuabilii obligai la plata acestor taxe i anume-
1. :a alcool) distilate i b'uturi alcoolice) la produse din tutun i la alte produse i
grupe de produse sunt pl'titorii de accize i urm'torii ageni economici-
cei care cump'ra de la produc'torii indi%iduali +persoane fizice, aceste produse
pentru prelucrare i1sau comercializare=
agenii economici) pentru cantit'ile de produse supuse accizelor care sunt-
@ acordate ca di%idende sau ca plat' $n natur' acionarilor) asociaiilor) i
dup' caz persoanelor fizice=
@ consumate pentru reclam' i publicitate=
@ $nstr'inate sub orice form') cu sau f'r' titlu gratuit) ori utilizate $n orice alt
scop dec&t comercializarea.
2. :a accizele pentru uleiuri minerale) pl'titorii acestora sunt i agenii economici
procesatori de astfel de produse) inclusi% pentru cele rezultate din operaiuni de procesare a
ieiului sau a altor materii prime) operaiuni efectuate $n baza contractelor $nc/eiate $ntre
agentul economic prestator i beneficiarul prestaiei.
3. :a accizele pentru alte produse i grupe de produse sunt pl'titori i agenii
economici care comercializeaz' bunuri din grupa a patra de produse) pro%enite de la
persoanele fizice) inclusi% bunurile amanetate de la persoanele fizice) care au de%enit
1
Art. 1 din 4.5.; 1!612771 pri%ind regimul accizelor
3
proprietatea caselor de amanet) cu excepia autoturismelor) autoturismelor de teren) inclusi%
rulote) introduse $n ar' de persoanele fizice.
2.2. Modul de calcul i baza de impozitare
Accizele se calculeaz' prin aplicarea cotelor procentuale pre%azute $n anex' asupra
bazei de impozitare care reprezinta:
a, pentru produsele din producia intern' ? contra%aloarea bunurilor li%rate) exclusi%
accizele=
b, pentru produsele din import ? %aloarea $n %am' stabilit' potri%it legii) la care se
adaug' taxele %amale i alte taxe speciale stabilite) potri%it legii) la importul unor categorii de
produse=
c, pentru bunurile introduse $n ar' de persoanele fizice ne$nregistrate ca ageni
economici) dar comercializate prin ageni economici ? contra%aloarea ce se cu%ine
deponentului pentru bunurile %&ndute.
Accizele preced taxa pe %aloare adaugat' i se calculeaz' o singur' dat') prin aplicarea
cotelor procentuale.
Accizele reprezint' taxe speciale de consumaie care se datoreaz' bugetului de stat)
pentru anumite produse din ar' i din import. rodusele pentru care se datoreaz' accize sunt-
1, alcoolul etilic alimentar) b'uturile alcoolice i orice alte produse destinate industriei
alimentare sau consumului) care conin alcool etilic alimentar=
2, produsele din tutun=
3, produsele petroliere=
3, alte produse i grupe de produse.
1, Alcoolul alimentar cuprinde-
a, alcool etilic alimentar) produsele pe baza de alcool etilic alimentar i b'uturile
alcoolice obinute din distilare de cereale- %odc') rom) lic/ioruri) A/isBC) gin etc.=
b, b'uturi alcoolice naturale- uic') rac/iurile naturale etc=
c, %inurile i produsele pe baz' de %in- %inuri spumoase) alte produse pe baz' de %in=
d, berea.
latitorii de accize) pentru produsele pre%'zute mai sus) sunt agenii economici ?
persoane 0uridice) asociaii familiale i persoane fizice autorizate ? care produc sau import'
astfel de produse. entru alcoolul etilic alimentar) pro%enit din ar' sau din import) utilizat ca
materie prim' $n obinerea b'uturilor alcoolice spirtoase) acciza se pl'tete o singur' dat' de
c'tre agentul economic produc'tor sau importator de alcool etilic alimentar. entru b'uturile
alcoolice spirtoase) produse $n ar' din alcool etilic alimentar) pro%enit din ar' sau din import)
nu se mai datoreaz' accize.
(e asemenea) pl'titori de accize sunt-
a, agenii economici prestatori) pentru toate cantit'ile de alcool etilic alimentar
obinut n sistem de prest'ri de ser%icii=
b, agenii economici care cump'r' de la produc'torii indi%iduali ? persoane fizice ?
produse de natura celor supuse accizelor pentru prelucrare i1sau comercializare=
c, persoanele fizice care introduc $n ar' alcool i bauturi alcoolice destinate
consumului indi%idual n cantit'i ce dep'esc limitele admise n regim de scutire de taxe
%amale=
d, agenii economici) pentru cantit'i produse supuse accizelor) acordate ca di%idende
sau ca plat' n natur' a acionarilor) asociailor si dup' caz) persoanelor fizice.
entru alcoolul etilic alimentar) b'uturile alcoolice i orice alte produse destinate
industriei alimentare sau consumului) accizele se datoreaz' i se calculeaz' o singur' dat' de
<
c'tre agentul economic produc'tor sau importator i sunt stabilite n sume fixe exprimate n
*uro pe unitatea de masur'.
2, roduse de tutun ce includ-
a, igaretele=
b, ig'rile de foi=
c, tutunul destinat fumatului etc.
entru produsele din tutun) pl'titorii de accize sunt agenii economici ? persoane
0uridice) asociaii familiale i persoane fizice autorizate ? care produc sau import' astfel de
produse. (e asemenea) pl'titori de accize sunt persoanele fizice care introduc $n ar' produse
din tutun destinate consumului indi%idual) $n cantit'i ce dep'esc limitele admise $n regim de
scutire de taxe %amale.
entru igarete) indiferent de pro%eniena i calitatea acestora) se datoreaz' bugetului
de stat o acciz' specific') stabilit' $n *uro pe 1777 de igarete) la care se adauga o cot' de
27D) aplicat' asupra bazei de impozitare. Acciza total' datorat' bugetului de stat pentru
tigarete se reduce cu 27D) $n situaia $n care agenii economici produc'tori utilizeaz' n
reelele de fabricaie cel putin !7D tutun din producia intern'.
>aza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la igarete
este-
a, pentru produsele din producia intern'@ preul de li%rare) mai putin acciza) respecti%
preul produc'torului) care nu poate fi mai mic dec&t suma costurilor ocazionate de obinerea
produsului respecti%=
b, pentru produsele din import ? %aloarea $n %am') la care se adaug' taxele %amale i
alte taxe specifice) dup' caz.
3, roduse petroliere includ-
a, benzine cu plumb=
b, benzine f'r' plumb=
c, motorine=
d, petrol turboreactor=
e, alte uleiuri medii i grele utilizate drept combustibil pentru $nc'lzit=
f, gaze petroliere lic/efiate +propon) butani simpli sau $n amestec,=
g, /idrocarburi ciclice- benzen) tolen) xileni i amestecuri de izomeri ai xilenului=
/, uleiuri pentru motoare auto)
i, alte uleiuri minerale) dec&t cele de mai sus) dac' sunt utilizate sau sunt puse $n
%&nzare drept combustibili sau carburant.
l'titorii de accize pentru carburanii auto sunt agenii economici produc'tori sau
importatori de astfel de produse. entru carburanii auto se datoreaz' bugetului de stat accize
stabilite $n *uro pe tona de produs finit
<, Alte produse i grupe de produse
rincipalele produse cu pri%ire la care se stabilesc accize) incluse $n aceast' grup'
sunt- cafeaua) confecii din bl'nuri naturale +cu excepia celor de iepure) oaie i capr',)
articole de cristal) bi0uterii de aur i1sau platin' cu excepia %erig/etelor) autoturisme)
autoturisme de teren +inclusi% din import,) produse de parfumerie) aparate %ideo de $nregistrat
sau de reprodus) dublu radiocasetofoane cu redare pe band' magnetic' sau compact disc)
cuptoare cu microunde) aparate pentru condiionat aer) arme de %&n'toare i arme de uz
indi%idual) altele dec&t cele de uz militar sau de sport) ia/turi cu motor pentru agrement.
l'titorii de accize pentru produsele pre%'zute n anexa nr. 2 sunt agenii economici ?
persoane 0uridice) asociaii familiale i persoane fizice autorizate ? care produc) import' i
!
comercializeaz' astfel de produse. Accizele preced T2A i se calculeaza o singura data prin
aplicarea cotelor procentuale asupra bazei de impozitare.
>aza de impozitare reprezint'-
a, pentru produsele din producia intern' ? preurile de li%rare) mai puin accizele)
respecti% preul produc'torului=
b, pentru produsele din import ? %aloarea n %am' plus taxele %amale=
c, pentru bunurile pro%enite de la persoanele fizice ne nregistrate ca ageni economici
? contra%aloarea ce se cu%ine deponentului=
d, pentru bunuri amanetate de c'tre persoanele fizice i de%enite proprietatea caselor
de amanet ? contra%aloarea ncasat' de casele de amanet la %&nzarea bunurilor respecti%e) mai
puin accizele.
Scutiri. Sunt scutite de plata accizelor-
a, produsele exportate direct sau prin ageni economici care i desfaoar' acti%itatea
pe baz' de comision= n cazul n care agenii economici care efectueaz' operaiuni de export
cump'r' de la produc'torii interni) n %ederea %&nz'rii la export) produse supuse accizelor)
acetia pot solicita n termen de 3 luni de la data efectu'rii exportului) organelor fiscale
teritoriale) pe baza documentelor 0ustificati%e) restituirea accizelor aferente produselor finite
exportate=
b, produsele comercializate prin magazinele autorizate s' comercializeze m'rfuri n
regim dutC@free=
c, produsele importate $n regim de tranzit sau import temporar) at&t timp c&t se afl' $n
aceast' situaie=
d, bunurile din import pro%enite din donaii sau finanate direct din mprumuturi
nerambursabile) precum i din programe de cooperare tiinific' i te/nic') acordate de
gu%erne str'ine) organisme internaionale i organizaii non@profit i de caritate) instituiilor de
in%''m&nt i de cultur') ministerelor) altor organe ale administraiei publice) n condiile
stabilite de Ministerul Einantelor=
e, produsele li%rate la rezer%a de stat) pe perioada c&t au acest regim=
f, bunurile pre%'zute la nr crt 6 din anexa nr 2 constituie ca aport n natur' sau
ac/iziionate din aportul n numerar) n condiiile stabilite de Ministerul Einanelor=
g, alcoolul etilic alimentar) utilizat n producia de medicamente) de alcool medical=
/, alcoolul etilic alimentar) utilizat n scop medical n spitale i farmacii.
entru aceste produse scutirea se acord' prin restituirea accizelor pl'tite la
ac/iziionarea acestora.
Momentul datorrii accizelor
a, data efectu'rii li%r'rii ? pentru produsele din producia intern'=
b, data efectu'rii formalit'ilor de recepie a alcoolului etilic alimentar rezultat din
procesare ? la prestatorul de ser%icii=
c, data transferului alcoolului etilic alimentar din staia de producie n cea de
prelucrare a acestuia $n b'uturi alcoolice ? $n cazul unit'ilor care dein at&t secii de
producere a alcoolului etilic alimentar) c&t i de producere a b'uturilor alcoolice=
d, data nregistr'rii declaraiei %amale de import ? pentru importatori=
e, data cump'r'rii ? pentru agenii economici ac/izitori=
f, data %&nz'rii bunurilor +pentru cele %&ndute de agenii economici) gen consignaie,.
2.3. lata accizelor
F
l'titorii de accize au obligaia s' declare lunar la organul fiscal teritorial la care sunt
luai $n e%iden' ca pl'titori de taxe i impozite sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu
i s' depun' anual deconturile pri%ind accizele) conform dispoziiilor legale pri%ind declararea
obligaiilor de plat' la bugetul de stat.
(e regul') plata accizelor se efectueaz' lunar) p'n' la data de 2! inclusi% a lunii
urm'toare) pe baza declaraei pri%ind obligaiile de plat' la bugetul de stat.
rin excepie) pentru produsele supuse accizelor pro%enite din import) plata accizelor
se face la momentul $nregistr'rii declaraiei %amale de import.
Pentru alcoolul etilic i distilat de origine agricol') pro%enit din ar' sau din import)
utilizate ca materii prime $n obinerea b'uturilor alcoolice distilate) $n sistem integrat) acciza
se pl'tete o singur' dat' de c'tre agentul economic produc'tor pentru produsele finale
rezultate din prelucrare.
Pentru tutunul pro%enit din producie intern' sau din import) utilizat $n exclusi%itate
ca materie prim' pentru obinerea pe cale industrial'a produselor din tutun) accizele se
datoreaz' i se calculeaz' o singur' dat' respecti% la data efectu'rii li%r'rii produselor
rezultate din prelucrare.
Agenii economici produc'tori sau posesori de uleiuri minerale sunt pl'titori de
accize pentru toate cantit'ile de uleiuri minerale obinute) inclusi% cele rezultate din
operaiuni de procesare a ieiului sau a altor materii prime) operaiuni efectuate $n baza
contractelor $nc/eiate $ntre agentul economic prestator i beneficiarul prestaiei.
:a prelucrarea produselor rezultate din procesare) agentul economic beneficiar %a pl'ti
agentului economic prestator tariful de procesare plus o sum' egal' cu %aloarea accizelor
aferente cantit'ilor prelucrate.
rodusele obinute $n sistemul de procesare pot fi preluate de c'tre beneficiar f'r'
plata accizelor de c'tre posesor) numai atunci c&nd-
@ beneficiarul prestaiei este o rafin'rie=
@ beneficiarul prestaiei este un agent economic) altul dec&t o rafin'rie care garanteaz'
%aloarea accizelor aferente cantit'ilor de produse) care urmeaz' s' fie prelucrate) conform
contractelor $nc/eiate $ntre procesor i beneficiarul prestaiei.
Accizele se pl'tesc $n lei. 2aloarea $n lei a accizelor stabilit' $n ec/i%alent euro pe
unitatea de m'sur' se determin' prin transformarea sumelor exprimate $n %alut' $n ec/i%alent
euro la cursul de sc/imb %alutar comunicat de >anca Central' *uropean' +>C*,) pentru
ultima zi a fiec'rui trimestru. Acest curs se utilizeaz' pentru calculul accizelor) pe toat' durata
trimestrului urm'tor.
3'spunderea calcul'rii i %'rs'rii la bugetul de stat a accizelor re%ine pl'titorilor)
neplata la timp a taxelor speciale de consumaie atrag&nd dupa sine perceperea de ma0or'ri de
$nt&rziere.
Documentele fiscale:
entru produsele accizabile) altele dec&t cele marcate) care sunt transportate sau
deinute $n afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit %amal) originea trebuie sa fie
do%edit' folosindu@se un document care %a fi stabilit prin norme. (ocumentul nu poate fi mai
%ec/i de F zile. Aceast' pre%edere nu este aplicabil' pentru produsele accizabile transportate
sau deinute de c'tre alte persoane dec&t comercianii) $n m'sura $n care aceste produse sunt
ambalate $n pac/ete destinate %&nzarii cu am'nuntul.
Toate transporturile de produse accizabile sunt $nsoite de un document) astfel-
a, micarea produselor accizabile $n regim suspensi% este $nsoit' de documentul
administrati% de $nsoire=
b, micarea produselor accizabile eliberate pentru consum este $nsoit' de factura
fiscal' ce %a reflecta cuantumul accizei) modelul acesteia fiind precizat $n norme=
#
c, transportul de produse accizabile) c&nd acciza a fost platit') este $nsoit de factur'
sau a%iz de $nsotire.
3. "mpozitul la ieiul i gazele naturale din producia intern'
entru ieiul i gazele naturale din producia intern' agenii economici autorizai
datoreaz' bugetului de stat impozit $n momentul li%r'rii . *xcepie fac cantit'ile de iei i
gaze naturale li%rate cu titlul de rede%en' pentru care nu se datoreaz' impozite.
"mpozitele pentru gazele naturale din producia intern' pro%enite din z'c'minte de
gaze naturale) din z'c'minte de gaze cu condens i din z'c'minte de iei se pl'tete la bugetul
de stat de c'tre agentul economic autorizat potri%it legii) prin care se realizeaz' li%rarea
acestor produse c'tre consumatorul final.
Sunt scutite de la plata impozitului cantit'ile de iei i gaze naturale din producia
intern' exportate direct de agenii economici produc'tori.
Cotele de impozit sunt stabilite $n sume fixe pe unitatea de masur') astfel pentru iei
a%em < *uro1 ton') iar pentru gaze naturale a%em #)< *uro11777 mc.
"mpozitul datorat se calculeaz' prin aplicarea cotelor de impunere asupra cantit'ilor
li%rate i se platete $n lei la cursul *uro din ultima zi a lunii care precede $nceputul
trimestrului calendaristic.
3'spunderea pentru exactitatea calcului impozitului) e%idenierea distinct' $n factur' a
impozitului) precum i pentru %'rsarea integral' i la termen a sumelor datorate re%ine
pl'titorilor de impozite.

6