Sunteți pe pagina 1din 1

1.1.

No iuni generale
Sistemul bancar reprezint ansamblul de institu ii financiare i prghii a cror
obiectiv principal este mobilizarea fondurilor financiare.
n principal exist dou tipuri de sisteme bancare:
- sisteme bancare europene caracterizate prin gradul redus de specializare a
bncilor, cu preponderen a bncilor universale.
- sisteme bancare americane unde predomin specializarea institu ilor bancare
pe anumite activit i, existnd bnci comerciale de depozit i bnci de investi ii.
n continuare, vom prezenta sistemele bancare europene, predominante n !uropa.
"egisla ia acestor sisteme le permite bncilor s desf oare o varietate foarte mare de
activit i.
n cadrul unui sistem bancar na ional sunt incluse:
- banca central
- institu ii bancare
- cadru #uridic ansamblul regementrilor care guverneaz activitatea bncilor
- infrastructura
$mportan a unui sistem bancar n cadrul economiilor na ionale este una vital, fiecare
dintre elementele sistemului bancar interac ionnd i genernd efecte directe i indirecte
asupra economiilor na ionale.
%anca na ional este unul din determinan ii principali ai stabilit ii financiare
prin stabilirea politicii monetare i infleun a asupra infla iei. !fectele activit ii %ncii
&entrale sunt propagate n pia a liber, influen nd activitatea bncilor comerciale.
$nterac iunea dintre %anca &entral i bncile comerciale se vede cel mai bine pe pie ele
financiare, %anca &entral controlnd rata dobnzilor pe termen scurt, care la rndul su
infleun eaz ratele dobnzilor pe termen mediu i lung practicate de bncile comerciale
i care au un mare impact asupra economiei na ionale prin influen a lor asupra
creditelor i depozitelor popula iei. 'otodat %anca &entral influen eaz prin activitatea
sa, cursul de schimb, care la rndul su influen eaz pre urile.
(eci, putem concluziona c rolul bncilor i al unui sistem bancar stabil este unul
fundamental n legtura cu starea economiei. Sistemul bancar ac ioneaz ca i un liant n
rela ia economii-investi ii, rela ia ce st la baza oricrei cre teri economice.