Sunteți pe pagina 1din 3

Anul

Declaraie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
A
.

D
A
T
E

P
R
I
V
I
N
D

A
C
T
I
V
I
T
A
T
E
A

D
E
S
F

U
R
A
T

Cod 14.13.01.13
Anexa nr.1
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume
Prenume
Strad
Iniiala
tatlui
Numr
Jude/
Sector
Cod potal Localitate
Telefon E-mail
Cont bancar
(IBAN)
Banca
Fax
Bloc Scar Etaj Ap.
Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal
Cod CAEN
cote forfetare de cheltuieli norm de venit
Nr. Data
7. Data nceperii activitii
4. Obiectul principal de activitate
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina
8. Data ncetrii activitii
asociere fr personalitate juridic
entiti supuse regimului transparenei fiscale
individual
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare
3. Forma de organizare:
2. Determinarea venitului net:
comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor
operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract
transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise
activiti agricole
1. Categoria de venit
Venituri:
cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente
sistem real
B
.
D
A
T
E

P
R
I
V
I
N
D

V
E
N
I
T
U
L
/
C

T
I
G
U
L

N
E
T

A
N
U
A
L
1. Venit brut ........................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, din care................................................................................................................
2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii.............................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .......................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului...................
4. Ctig net anual ..................................................................................... .......................................................
5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...............................................................
2.
3.
2.1.
1.
4.
5.
3.1.
(lei)
modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii
DECLARAIE
privind veniturile realizate din Romnia
200
piscicultur
silvicultur
IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI
Nr. nregistrare:
Data:
Loc rezervat organului fiscal
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
* ) Se nscrie numrul anexelor completate, corespunztor categoriilor i surselor de venit declarate.
n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare
Anex la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia.


Anexele nr. - fac parte integrant din prezenta declaraie *).
III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
Contract nr./data
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult
Cont bancar (IBAN)
Semntur contribuabil Semntur mputernicit
Nume, prenume/Denumire
Suma (lei)
Cod de identificare fiscal a
entitii nonprofit/unitii de cult
Documente de plat
nr./data
Suma pltit (lei)
1. Bursa privat
2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult
Cod potal
Strad Numr
Jude/Sector Localitate
Telefon Fax
Bloc Scar Etaj Ap.
Cod de identificare fiscal
E-mail
FUNDATIA REFRESH

25197413
RO84RZBR0000060011459528
X
Anul
II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
Cod 14.13.01.13
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal
A
.

D
A
T
E

P
R
I
V
I
N
D

A
C
T
I
V
I
T
A
T
E
A

D
E
S
F

U
R
A
T

(lei)
1.
2.1.
3.1.
5.
4.
3.
2.
1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, din care ............................................................................................................
2. 1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ......................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului..............
4. Ctig net anual ..................................................................................... .................................................
5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...........................................................
B
.
D
A
T
E

P
R
I
V
I
N
D

V
E
N
I
T
U
L
/
C

T
I
G
U
L

N
E
T

A
N
U
A
L
1. Categoria de venit
A
.

D
A
T
E

P
R
I
V
I
N
D

A
C
T
I
V
I
T
A
T
E
A

D
E
S
F

U
R
A
T

Cod CAEN
Nr. Data
7. Data nceperii activitii
4. Obiectul principal de activitate
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina
8. Data ncetrii activitii
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare
1. Categoria de venit
B
.
D
A
T
E

P
R
I
V
I
N
D

V
E
N
I
T
U
L
/
C

T
I
G
U
L

N
E
T

A
N
U
A
L
1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, din care .............................................................................................................
2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ........................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului..............
4. Ctig net anual ..................................................................................... .................................................
5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ...........................................................
2.
3.
5.
4.
3.1.
2.1.
1.
(lei)
Semntur contribuabil Semntur mputernicit
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia".

ANEXA nr.
la Declaraia privind veniturile
realizate din Romnia

sistem real
cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente
Venituri:
activiti agricole
transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise
operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract
cedarea folosinei bunurilor
drepturi de proprietate intelectual profesii libere comerciale
2. Determinarea venitului net:
3. Forma de organizare: individual
entiti supuse regimului transparenei fiscale
asociere fr personalitate juridic
norm de venit cote forfetare de cheltuieli
modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii
piscicultur
silvicultur
Cod CAEN
Nr. Data
7. Data nceperii activitii
4. Obiectul principal de activitate
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina
8. Data ncetrii activitii
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare
sistem real
cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente
Venituri:
activiti agricole
transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise
operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract
cedarea folosinei bunurilor
drepturi de proprietate intelectual profesii libere comerciale
2. Determinarea venitului net:
3. Forma de organizare: individual
entiti supuse regimului transparenei fiscale
asociere fr personalitate juridic
norm de venit cote forfetare de cheltuieli
modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii
piscicultur
silvicultur

Evaluare