Sunteți pe pagina 1din 2

Burebista (82-14 . H.

) regele unificatorilor
i fondatorul statului centralizat al geto-
dacilor. Pe plan intern a dus o politic de
unificarea fora!iunilor politico-ilitare din
"acia. # construit un siste difensi$%foarte
puternic %n un!ii &rtie %cu capitala n
cetatea de la 'osteti i ai apoi de la
(arizegetusa.
Decebal rege al geto-dacilor (8)-*1+ d.H.).
,egele "ece-al era un are o politic %un -un
diploat%un ilitar iscusit i un organizator
e.traordinar. Pe paln intern "ece-al a dus o
politic de centralizare a puterii de stat i a
curat toate ncercrile de separatis.# ini!iat
un progra de fortificare a "aciei.
Deceneu - (44 . Hr.) rege i are preot dac
din tipul lui /ure-ista."up oartea lui
/ure-ista% a preluat conducerea centrului statal
din un!ii &rtiei."eceneu a a$ut un aport
nsenat la unificarea geto-dacilor . "eceneu a
acordat o deose-it aten!ie pro-leelor
educa!iei.
tefan cel Mare donitor al 0oldo$ei
(14)1-1)*4)%cel ai de sea conductor al
0oldo$ei.
# fost un are protector al culturii i ctitor
nueroase nstiri. # ntrit arata i a
nzestrat cu altilerie cet!ile !rii
((ucea$a%Hotin%'etatea #l-%&r2ei%(oroca).
Vasile Lupu donitor al 0oldo$ei (1+34-
1+)3).Pe plan intern a dus o politic de
proo$are la curte a -oerilor greci n
defa$oarea celor auto2toni.# dus o politic
fiscal e.cesi$. # nteeiat n 1+4*
#cadeia 4asilian% a introdus tiparul n
0oldo$a a ridicat /iserica 5rei 6erar2i din
6ai.
Mihai Viteazu donitor al 7rii ,o8neti
(1)93-1+*1)%al 5ransil$aniei (1)99-1+**) i al
0oldo$ei (1+**).:ste priul unificator al
!inuturilor ro8neti.# urrit ntrirea puterii
centrale i a dus un rz-oi antiotoan.#der la
;iga 'retin din propria ini!iati$.
Matei Basarab donitor al 7rii ,o8neti
(1+32-1+)4) . # luat suri de reorganizare a
!rii%a rit arata %a introdus priul legisla!ie
scris (Pra$ila de la <o$ora 1+4* i
=ndreptarea legii 1+)2)%a spri>init construirea
ultor lcae de cult.
Constantin Mavrocordat a donit de ase
ori n 7ara ,o8neasc n perioada 113*-
1113 i de patru ori n 0oldo$a n perioada
1133-11+9. # efectuat nueroase refore?se
reorganizeaz sisteul
fiscal%adinistrati$%ilitar i >udiciar.
Dimitre Cantemir (1+13-1123) donitor al
0oldo$ei n1+93% 111*-1111% autor%crturar%
enciclopedist%etnograf%geograf%filozof%istoric%li
ng$ist%uzicolog%copozitor%o politic i
scriitor ro8n.=n tipul doniei%a dus o
politic de ntrire a puterii centrale%aluptat
potri$a arii -oierii i s-a spri>init pe
ica -oierie i pe oreni%a realizat o are
refor fiscal.
Alexandru oan Cuza (182*-1813) priul
donitor a Principatelor @nite (18)9-18+2) i
al ,o8niei (18+2-18++). # participat la
icarea re$olu!ionar de la 1848 din
0oldo$a i la icarea de unire a Princiatelor.
;a ) ian. 18)9 este ales don al 0oldo$ei% iar
la 24 ian. 18)9 i don n 7ara ,o8neasc
astfel des$rit @nirea.
'arol 6 de Ho2enzolerlern principe i
rege a ,o8niei.