Sunteți pe pagina 1din 1

Impozitul pe construciile speciale

Impozitul se plte#te de persoanele juridice romne#ti #i strine care lucreaz n Romnia prin
intermediul unui sediu permanent, precum !i de cele cu sediu social n Romnia.

Construc&iile pentru care se va plti impozitul de 1,5% sunt cele prev$zute in grupa 1 din
Catalogul privind clasificarea !i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, aprobat
prin HG nr. 2139/2004, cu modificrile ulterioare, respectiv unele dintre urmtoarele:
centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice #i nuclearo electrice;
sta&ii #i posturi de transformare, sta&ii de conexiuni;
piste #i platforme;
sonde de &i&ei, gaze #i sare;
rampe de ncrcare descrcare;
co#uri de fum #i turnuri de rcire;
iazuri pentru decantarea sterilului, hele#tee, iazuri, bazine;
ecluze #i ascensoare;
baraje, jgheaburi pentru piscicultur;
infrastructur transport feroviar, infrastructur drumuri: alei, strzi, autostrzi, cu toate
accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circula&ie, marcaje, etc), linii #i cabluri aeriene
de telecomunica&ii (stlpi, circuite, cabluri, traverse, console);
platforme, turnuri #i piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobil, radio, tv;
construc&ii pentru transportul energiei electrice;
lacuri artificiale de acumulare #i canale de iriga&ii.
Pentru a calcula impozitul acestor construc&ii, se aplic o cot de 1,5% asupra valorii construc&iilor
existente n patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, valoare eviden&iat
contabil n soldul debitor al conturilor corespunztoare construc&iilor men&ionate la art. 296
34
din Codul
fiscal. Din valoarea construc&iilor se scade:
valoarea cldirilor, inclusiv valoarea lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare,
modificare sau extindere pentru cldirile nchiriate, luate n concesiune, aflate n administrare
ori n folosin&, pentru care se datoreaz impozit pe cldiri, potrivit prevederilor Titlului IX din
Codul fiscal de ctre contribuabil sau proprietar, dup caz;
valoarea construc&iilor si a lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere pentru construc&iile, aflate sau care urmeaz s fie trecute n proprietatea statului
sau a unit&ilor administrativ teritoriale;
valoarea construc&iilor din subgrupa 1.2.9. "Terase pe arabil, planta&ii pomicole #i viticole" din
Catalogul privind clasificarea #i duratele normale de func&ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin
HG nr. 2139/2004, cu modificrile ulterioare.
Dac, n cursul unui an, se majoreaz sau se diminueaz valoarea construc&iilor de la art. 296
34

din Codul fiscal, impozitul pe construc&ii speciale nu se recalculeaz, iar modificrile de valoare sunt
luate n considerare, cnd se va determina impozitul pe construc&ii care va fi datorat n anul urmtor.

Conform OUG 102/2013, cheltuiala cu impozitul pe construcii este una deductibil$ la
stabilirea impozitului pe profit. n plus, regulile fiscale stabilesc c deducerea valorii lucrrilor de
reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cldirile nchiriate, luate n
concesiune, aflate in administrare ori n folosint, se justific cu documenta&ia corespunztoare care
atest comunicarea acestei valori ctre proprietar.

Persoanele juridice trebuie s calculeze #i s declare impozitul pe construc&ii, pn la data de 25
mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaz impozitul, iar plata se efectueaz n dou rate egale,
pn la data de 25 mai #i 25 septembrie, inclusiv, a anului pentru care trebuie achitat.