Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Politehnica Timisoara

Facultatea de Constructii
Master: Cadastru si Evaluarea Bunurilor Imobile
Utilizarea aplicaiei GenerareCP n lucrrile de cadastru din
Romania
Masterand: Maftei Elena
An I CEBI

Timisoara
20!
Introducere
A"licatia GenerareCP.msi este destinata "ersoanelor fi#ice$%uridice autori#ate sa e&ecute lucr'ri
de s"ecialitate (n domeniul cadastrului "e teritoriul )omaniei*
In "rocesul de (ntocmire al documenta+iilor "entru lucr'ri este nevoie de ob+inerea unor fi,iere
standard "entru stocarea informa+iilor din fisa cor"ului de "ro"rietate si "entru stocarea
coordonatelor "e conturul acestuia*
Modulele a"lica+iei de fa+a facilitea#' ob+inerea acestor fi,iere intr-un format standard. care sa
"ermit' (nc'rcarea si validarea lor de c'tre ins"ectorii Oficiilor de Cadastru si Publicitate
Imobiliara. Fisierele obtinute "rin intermediul a"lica+iei de fa+a trebuie "redate in acelasi tim"
cu documenta+ia "ro"riu-#isa. si anume /Planul de am"lasament si delimitare a cor"ului de
"ro"rietate0*
Configurare parametri de funcionare ai aplicaiei GenerareCP
1a "rima "ornire a a"licatiei se vor introduce anumiti "arametri in functie de care a"licatia
2enerareCP va functiona si va salva corect informatiile in fisierele *c" "e care le 3enerea#'*
Parametrii care trebuie setati la "rima "ornire a a"licatiei sunt:
Datele despre persoana autorizata care reali#ea#a lucrarea de cadastru:
- 4ume autori#at5
- 6erie autori#at*
umar lucrare re"re#inta numarul din )e3istrul intern de lucrari cadastrale ale autori#atului
res"ectiv* 6e va introduce in cam"ul acesta. ultimul numar de inre3istrare din acest re3istru.
a"licatia urmand sa incremente#e numarul lucrarilor "e masura ce se salvea#a fisiere *c"
cores"un#atoare lucrarilor*
Aceste date sunt salvate in fisierul *c" si in functie de acestea se formea#a si numele im"licit al
fisierelor. care este su3erat de a"licatie :
0!erie autorizat0 7 0umar lucrare0- 0anul0*c"
umarul de zecimale. cu care sunt salvate coordonatele "unctelor "e contur masurate in teren.
este im"licit setat la 8. adica toate coordonatele din lista "unctelor "e contur se vor salva in fisier
cu 8 #ecimale du"a vir3ula. iar su"rafetele vor fi calculate in functie de coordonatele res"ective*
6u"rafetele sunt calculate in functie de coordonatele din lista "unctelor "e contur. iar valorile
sunt rotun%ite la m"* 9metru "atrat:
"onele de lucru
;u"a "rima confi3urare a o"tiunilor se va deschide fereastra "rinci"ala a "ro3ramului si fereastra
cores"un#atoare introducerii datelor cadastrale din fisa cor"ului de "ro"rietate*
* <ona introducerii de date te&tuale:
Aceasta #ona "ermite introducerea urmatoarelor date:
- 1ista coordonate: inventarul "unctelor "e contur "entru teren ,i fiecare construc+ie
(n "arte dac' e&ist'5
- date te&tuale des"re "arcele5
- date te&tuale des"re construc+ii5
- date te&tuale des"re unit'+i individuale5
- date te&tuale des"re adresele entit'+ilor5
2* <ona "entru re"re#entarea 3rafica a terenului si constructiilor:
Aceasta #ona re"re#int' schi+a imobilului$imobilelor introduse (n fi,ierul *c"* =n func+ie
de coordonatele introduse. va a"'rea (n #ona re"re#ent'rii 3rafice. confi3ura+ia
imobilului$imobilelor*
A"licatia "ermite 3enerarea de fisiere:
de ti" TE)E4 9obli3atoriu se introduc coordonate ale "unctelor "e contur si date
cadastrale in fisa cor"ului de "ro"rietate:5
de ti" APA)TAME4T 9se introduc doar date cadastrale in fisa cor"ului de
"ro"rietate:*
;aca imobilul "entru care 3enerea#' fi,ierul *c" este de ti" TE)E4 cu sau fara construc+ii. se vor
com"leta cele doua com"onente ale fisierului: inventarul coordonatelor "e conturul imobilului si
datele cadastrale te&tuale con+inute in fisa*
#odalitati de introducere a coordonatelor punctelor pe contur
Pentru introducerea coordonatelor "unctelor "e contur e&ista mai multe "osibilitati*
* Introducerea manuala a coordonatelor "unct cu "unct
2* Introducerea coordonatelor "rin co"iere si inserare dintr-un fisier te&t
8* Introducerea coordonatelor "rin co"iere si inserare dintr-un tabel
!* Introducerea coordonatelor "rin im"ort al unui fisier *d&f
$. Introducerea manuala a coordonatelor punct cu punct
Primul "as este acela de a defini "rima entitate "entru care urmea#' sa se introduc' coordonatele.
si anume "entru TE)E4*
Acest lucru se reali#ea#a "rin comanda /%dauga entitate0 din meniul conte&tual sau "rin
tastarea denumirii TE)E4 in "rima casuta a coloanei destinate entitatilor cadastrale*
sau
&. Introducerea coordonatelor prin copiere si inserare dintr'un fisier te(t
In ca#ul in care coordonatele "e contur e&ista intr-un fisier de ti" te&t. e&trase din orice a"licatie
de ti" CA;. introducerea coordonatelor in lista se "oate face astfel:
6e co"ia#a setul de coordonate cores"un#atoare entitatii teren din fisierul te&t si se inserea#a in
lista de coordonate "rin Clic> ;rea"ta 7 comanda Paste*
6etul de coordonate selectat "entru inserare "oate contine cele trei coloane 9nr "unct. Est. 4ord:
sau doar doua 9Est. 4ord:*
). Introducerea coordonatelor prin copiere si inserare dintr'un tabel
In ca#ul in care coordonatele "e conturul cor"ului de "ro"rietate e&ista in fisiere de ti" *&ls 9M6
E&cel: sau *doc 9M6 ?ord: sub forma de tabel. acestea "ot fi co"iate si inserate in lista de
coorodonate a ferestrei de Introducere coordonate "uncte "e contur*

*. Introducerea coordonatelor prin import al unui fisier .d(f
Aceasta functionalitate "ermite citirea fisierelor de ti" *d&f si incarcarea coordonatelor "unctelor
de "e conturul "ro"rietatii si constructiilor continute in acest fisier in lista destinata acestora*
Fisierele *d&f se obtin in urma re"re#entarii 3rafice a masuratorilor de teren in "ro3rame de ti"
CA;* Cor"ul de "ro"rietate si constructiile aferente se re"re#inta in coordonate in sistemul de
"roiectie 6TE)E@A0*
Pasul
6e crea#a un fisier d&f care trebuie sa contina cor"ul de "ro"rietate si constructiile aferente "e
straturi care sa fie usor re"erate la selectarea "entru im"ort*
;e asemenea. entitatile cadastrale ale caror coordonate se vor im"orta trebuie sa fie desenate
folosind ti"ul de 3eometrie PolBlinie (nchisa. "entru "reluarea corecta a coordonatelor "unctelor
"e contur*
Pasul2
6e a"asa butonul "rin care se incarca fisierul d&f si se urmaresc "asii urmatori:
Ca a"area o caseta de dialo3 "rin care se va selecta fisierul d&f care se doreste a fi incarcat*
;aca fisierul d&f nu contine entitati de ti" "olilinie. un mesa% de atentionare va a"area scris cu
rosu in caseta de dialo3*
6e selectea#a stratul "e care se 3aseste conturul cor"ului de "ro"rietate si. a"oi. entitatea "olilinie
cores"un#atoare care a"are re"re#entata in drea"ta casetei de dialo3*
;u"a selectarea conturului cor"ului de "ro"rietate. se selectea#a conturul constructiilor daca
acestea e&ista:
Polilinia curent selectata va a"area cu culoarea )@6IE*
Polilinia asociata terenului va a"area cu culoarea CE);E*
Poliliniile asociate constructiilor vor a"area cu culoarea A1BA6T)A*
1a "asul urmator. se va afisa un ra"ort al "oliliniilor selectate si asociate cu cor"ul de "ro"rietate
si constructii*
1a a"asarea butonului in ferestra de "ro3ram va a"area cor"ul de "ro"rietate
re"re#entat 3rafic. lista cu coordonate "e contur si su"rafetele cores"un#atoare terenului si
cladirilor*
Completarea fisei corpului de proprietate
A"licatia "ermite introducerea informa+iilor cadastrale referitoare la teren si constructii intr-o
fereastra de "ro3ram conce"uta in acest sco" si salvarea acestora in acelasi fisier cu coordonatele
"e contur. necesar la im"ortul acestora in ba#a de date cadastrala de catre ins"ectorii @ficiilor de
Cadastru si Publicitate Imobiliara*
;u"a introducerea coordonatelor "unctelor "e contur. se trece in fereastra de ;ate cadastrale si
se com"letea#a informatiile din fisa cor"ului de "ro"rietate*


!al+area ,isierului .cp
;u"' com"letarea datelor 3rafice ,i te&tuale des"re imobil$imobile. a datelor des"re "ersoane.
acte. etc* se va salva fi,ierul *c"* 6e a"as' butonul /6alvea#'0 sau /6alvea#' ca0 din meniul
"rinci"al*
=nainte de salvarea fi,ierului *c" se va face o validare automat' a datelor introduse* ;ac' s-au
omis anumite date sau au fost introduse incorect va a"'rea caseta deaverti#'ri ,i erori care vor
trebui remediate "entru ca fi,ierul *c" s' "oat' fi salvat:


;ac' toate erorile au fost eliminate din lista res"ectiv' de valid'ri. ,i toate averti#'rileau fost
"arcurse ,i eliminate acolo unde a fost "osibil. se va salva fi,ierul *c" in felul urmator:
* Ca a"'rea o caseta de dialo3 "entru selectarea loca+iei "e disc unde urmea#' s' se fac'
salvarea5
2* 4umele fi,ierului este 3enerat automat de a"lica+ie astfel:
6erie autori#at D Anul D 4r*lucrare*c"&ml