Sunteți pe pagina 1din 5

Diuretice

1)Substane cu efect diuretic prin mecanism extrarenal, sunt:


a) glicozizi cardiotonici
b) teoflina
c) dextranii
d) acetazolamida
e) hidroclorotiazida
Raspuns:a,b,c
2)Diuretice care rein potasiul sunt:
a) triamteren
b) hidroclorotiazida
c) spironolactona
d) furosemid
e) acetazolamida
Raspuns:a,c
3)nhib! reabsorbia "a
#
la ni$elul segmentului ascendent al ansei %enle:
a) furosemid
b) acid etacrinic
c) bumetanid
d) clopamida
e) hidroclortiazida
Raspuns:a,b,c
&)%idroclorotiazida are urm!toarele efecte:
a) diuretic prin inhibiia reabsorbiei "a
#
ta segmentul terminal cortical al ansei %enle
b) hipoglicemiant
c) antidiuretic n diabet insipid hipofizar 'i nefrogen
d) hipocalcemiant
e) hipolipemiant
Raspuns:a,c
() )cetazolamida are urm!toarele indicaii terapeutice:
a) edeme, pentru aciunea diuretic!
b) ulcer gastric ' duodenal, pentru efectul hiposecretor gastric
c) glaucoma, pentru efectul de sc!dere a secreiei de umoare apoas!
d) antidiuretic n diabet insipid
e) anxiolitic, pentru efectul sedati$
Raspuns: a,b,c
*) Spironolactona are urm!toarele aciuni:
a) blocheaz! receptorii aldosteronului
b) stimuleaz! reabsorbia "a
#
'i +1, lai schimb cu -
#
'i %
#
c) produce hiper.aliemie
d) efect catabolizant
e) acidifiaz! urina
Raspuns:a,c
/) Diuretice care produc hipomagneziemie, sunt:
a) triamteren
b) hidroclorotiazida
c) spironolactona
d) furosemid
e) amilorid
Raspuns:b,d
0) 1fectele diureticelor 2diuretic, natriuretic 'i antihipertensi$) sunt antagonizate la
asocierea cu:
a) cardiotonice
b) antiinflamatoare nesteroidiene
c) clorura de amoniu
d) antiinflamatoare steroidiene
e) s!ruri de litiu
Raspuns:b,d
3) 4entru furosemid, sunt corecte afirmaiile:
a) inhib! cotransportul "a
#
5-
#
52 +6 la ni$elul segmentului ascendent al ansei %enle
b) are durat! lung! de aciune
c) cre'te calciuria
d) se administreaza exclusi$ oral
e) este indicat n litiaza urinar! oxalic
Raspuns:a,c
17) Diureticele tiazidice pot s! scad! n s8nge:
a) glucoza
b) sodiul
c) potasiul
d) clorul
e) colesterol
Raspuns:b,c,d
11) Diuretice care scad reabsorbia "a
#
la ni$elul poriunii terminale corticale a ansei %enle, sunt:
a) acetazolamida
b) clopamid
c) clortalidon
d) acid etacrinic
e) indapamid
Raspuns:b,c,e
12)4ot produce hiper.aliemie, diureticele:
a) amilorid
b) furosemid
c) triamteren
d) spironolactona
e) clopamid
Raspuns:a,c,d
13) 4entru furosemid, nu sunt corecte afirmaiile:
a) inhib! cotransportul "a
#
5-
#
52 +
9
n segmentul ascendent al ansei %enle
b) produce hipocalciurie
c) este indicat n edem pulmonar acut, i:$:
d) nu produce dezechilibre hidroelectrolitice
e) produce hiper.aliemie
Raspuns:b,d,e
1&) )firmaiile corecte pentru spironolacton!, sunt:
a) se biotransform! n compu'i acti$i
b) are biodisponibilitate crescut! 2; /(<) per os
c) are efecte secundare de tip aldosteronic
d) scade excreia -
#
'i %
#
e) este antagonist competiti$ pe receptorii aldosterolului
Raspuns:a,c,d,e
1() 4entru manitol, indicaiile terapeutice sunt:
a) edem cerebral
b)edeme din hiperaldosteronism primar sau secundar
c) diabet insipid nefrogen
d)glaucom acut congesti$
e) hipercalciuria idiopatic!
Raspuns:a,d
1*) 4entru $asopresin!, sunt corecte afirmaiile:
a) n diabetul insipid hipofizar este medicaie de substituie
b)produce relaxare uterin!
c) este contraindicat! administrarea n cardiopatie ischemic!
d)produce bronhoconstricie
e) produce $asodilataie
Raspuns:a,c,d
1/) =a ntreruperea brusc! a tratamentului cronic cu diuretice de ans! poate apare:
a) acidoza hipercloremic!
b)retenie hidrosalin!
c) hiper.aliemie
d)edeme
e) hipermagnezemie
Raspuns:b,d
10) )socierea diureticelor hipo.aliemiante cu cele hiper.aliemiante, corecteaz!:
a) acidoza hipercloremic!
b)alcaloza hipercloremic!
c) .aliemia
d)autolimitarea efectului diuretic
e) natremia
Raspuns:c,d
13) 1fectele: diuretic, natriuretic 'i antihipertensi$ al diureticelor sunt antagonizate de:
a) cardiotonice
b)antiinflamatoare steroidiene
c) antiinflamatoare nesteroidiene
d)antiaritmice
e) s!ruri de litiu
Raspuns:b,c
27) %idroclortiazida prezint! urm!toarele propriet!i farmacocinetice:
a) absorbie p:o: bun!
b)sufer! o metabolizare intens!
c) eliminare renal!, ca atare, prin filtrare 'i secreie tubular!
d)>152 lung 20912 ore)
e) poten! medie 24o
r
? 1)
Raspuns:a,c
21) 4rofilul farmacologic al indapamidului cuprinde urm!toarele particularit!i fa! de cel
al hidroclortiazidei:
a) eficacitate antihipertensi$! superioar!
b)epurare nebiotransformat
c) durat! medie de aciune
d)aciune $asodilatatoare proprie
e) are >152 scurt
Raspuns:a,d
22) @urosemidul prezint! urm!toarele propriet!i farmacologice:
a) inhib! cotransportul "a
#
5-
#
52+l
9
la ni$elul segmentului descendent al ansei %enle
b)se leag! n procent mare de proteinele plasmatice
c) epurarea se face predominant prin metabolizare hepatic!
d)este un diuretic eficace, chiar 'i n cazul unei filtr!ri glomerulare reduse
e) se redistribuie n spaiul intercelular
Raspuns:b,d,e