Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I


GESTIUNEA AFACERILOR
CATEDRA DE CONTABILITATE I AUDIT
TEZ DE DOCTORAT
-REZUMAT-
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE AUDIT
INTERN LA SOCIETILE COMERCIALE
Conduco! "##n$#%#c&
P!o%' un#(' d!' Du)#!u M*#" D!d' M#+*,-* D!.*n
C-u/-N*0oc*1 2344
1
Cuprinsul rezumatului tezei de doctorat:

1 Structura tezei de doctorat 3
2 Motivaia i importana cercetrii 6
3 Metodologia cercetrii tiinifice 10
Sinteza capitolelor cuprinse !n teza de doctorat 1
" Sinteza concluziilor cercetrii tiinifice 20
6 #imitele cercetrii i perspectivele cercetrii 26
$ %eferine &i&liografice 2'
Cuvinte c(eie: conceptele de audit i de valoare adugat) evoluia auditului i organizarea
activitii caracteristice) evaluarea departamentelor de audit) necesitatea i o&iectivele auditului)
e*ternalizarea auditului intern) definirea controlului !n general) a controlului intern !n special)
o&iectivele controlului) rolul auditului !n guvernana corporativ) conceptul de risc) riscul de
fraud) metode de identificare i evaluare a riscurilor+
2
1. Structura tezei de doctorat
LISTA FIGURILOR, GRAFICELOR I TABELELOR
INTRODUCERE
MOTIVAIA I IMPORTANA CERCETRII
STADIUL ACTUAL AL CUNOATERII
CAPITOLUL I
4' ABORDRI CONCEPTUALE ALE AUDITULUI INTERN I VALOAREA
ADUGAT,
1,1, Conte*tul apariiei i evoluia auditului intern
1,2, -efinirea conceptului de audit intern
1,3, .ipologia auditului
1,, /&iectivele auditului intern
1,", 0voluia funciei de audit intern !n conte*tul naional al %om1niei
1,6, 2rincipiile auditului intern
1,$, 3aloarea adugat a auditului intern
1,$,1 4&ordri conceptuale ale valorii adugate) modaliti de evaluare i
msurare a acesteia
1,$,2 Modaliti de cretere a valorii adugate
CAPITOLUL II
2' SITUAIA AUDITULUI INTERN DIN ROM5NIA I PERSPECTIVELE
ACTIVITII DE AUDIT INTERN 6N URMTORII ANI
2,1, Starea actual a auditului intern pe plan na5ional i internaional
2,2, 2ractica !n auditul intern
2,3, 2erspective de organizare intern a auditului din sectorul privat
2,, Contri&uia e*ternalizrii auditului intern la creterea calitii
2,", -irecii de perfecionare a auditului intern la societilor comerciale din %om1nia
CAPITOLUL III
7' ABORDRI CONCEPTUALE PRIVIND CONTROLULUI INTERN1
PARALELE 6NTRE AUDITUL INTERN 8I ALTE CONCEPTE
3,1, Conceptul de control intern
3,2, Modelele de control intern
3,3, 4ctivitile de control intern
3,, -elimitri i interfee privind controlul intern
3,", Studiu comparativ privind formele de control financiar
3,",1 4uditul intern i auditul e*tern
3
3,",2 4uditul intern i activitatea de consultan e*tern
3,",3 4uditul intern i controlul de gestiune
3,", 4uditul intern i inspecia
3,"," 4uditul intern i asigurarea calitii
CAPITOLUL IV
9' RESPONSABILITI ALE AUDITULUI INTERN 6N MANAGEMENTUL
RISCULUI
,1, 4&ordri conceptuale privind riscul
,2, .ipologia riscului
,2,1 %iscuri generale
,2,2 4lte riscuri
,2,3 %iscul de audit 6 elemente componente
,3, 0valuarea sistemelor de management al riscurilor
,3,1 Modele de evaluare cantitative i calitative a riscurilor
,, Managementul riscului
,,1 7estionarea riscului
,,2 %olul auditului intern privind guvernana corporativ
,,3 4naliza riscului !n audit
,, 8azele analizei riscurilor
,", 4&ordarea riscului de fraud de ctre auditor
,",1 %esponsa&ilitatea auditului intern !n prevenirea i detectarea fraudei
,6, Studiu empiric privind percepia auditorilor interni asupra riscului de audit
,$, 4precierea riscului de eantionare !ntr9o misiune de audit
,:, Studiu privind riscul de eantionare !n auditul intern
,:,1 ;ustificarea alegerii tematicii cercetrii
,:,2 8ormularea o&iectivelor cercetrii
,:,3 Sta&ilirea metodelor de colectare a datelor
,:, 4naliza datelor
,:," 0valuarea rezultatelor testrii eantionului
,:,6 <nterpretarea rezultatelor
,:,$ 0fectuarea testelor de detaliu folosind sonda=ul statistic
CAPITOLUL V
:' METODOLOGIA DERULRII MISIUNILOR DE AUDIT INTERN
",1, -omeniul de aplicare a misiunii de audit intern
",2, /&iectivele misiunilor de audit intern
",3, <mplementarea metodologiei auditului intern) definirea procedurii generale a

defurrii auditului intern la o societate comercial


",3,1 0la&orarea crii auditului intern a societii comerciale
",3,2 <niierea auditului
",3,3 -efinirea procedurii generale a desfurrii auditului intern !n cadrul
societii
",, 4plicaie practic privind evaluarea activitii de inventariere din cadrul societii
",,1 2rocedura privind !ntocmirea ordinului de misiune
",,2 2rocedura privind !ntocmirea declaraiei de independena,
",,3 2rocedura privind !ntocmirea notificrii de declanare a misiunii de audit
intern
",, 2rocedura privind colectarea i prelucrarea informaiilor generale
",," 4naliza riscului
",,6 2rocedura privind planificarea misiunii de audit
",,$ 2rocedura privind edina de desc(idere
",,: Colectarea dovezilor
",,' 2rezentarea constatrilor !n auditul intern
",,10 >edina de !nc(idere a interveniei pe teren
",,11 0la&orarea raportului de audit intern
",,12 Supervizarea misiunii de audit intern
",,13 ?rmrirea recomandrilor
CAPITOLUL VI
;' CERCETARE EMPIRIC PRIVIND SISTEMUL DE AUDIT INTERN
E<ISTENT LA SOCIETILE COMERCIALE
6,1, 4&ordarea teoretic,
6,2, 4rgumentarea studiului
6,3, 2rezentarea i interpretarea datelor o&inute
6,3,1 Sta&ilirea metodologiei cercetrii i calendarul cercetrii,
6,3,2 Sta&ilirea eantionului
6,3,3 %ealizarea i testarea c(estionarului
6,3, Colectarea datelor
6,, 4naliza datelor
6,", 8inalitatea studiului
CONCLUZII GENERALE, LIMITELE I PERSPECTIVELE CERCETRII
REFERINE BIBLIOGRAFICE
ANEXE
"
2. Motivaia i i!orta"a cercet#rii
Motivaia alegerii acestei teme de cercetare este du&lu =ustificat pe de o parte de faptul c
funcia de audit intern cunoate o apreciere i recunoatere din ce !n ce mai mare) ceea ce
determin necesitatea creterii numrului de specialiti !n audit intern) pe de alt parte
mediu comple*) aflat !ntr9un continuu trend ascendent) cu care se confrunt managerii !n
conducerea entitilor) motiv pentru care) gestionarea tuturor aspectelor ce deriv din viaa
practic capt un caracter previzionar) determin creterea caracterului indispensa&il al
unui serviciu de audit intern) care treptat tre&uie s e*iste !n cadrul fiecrei entiti, ?n
argument !n acest sens este dezvoltarea pe care a !nceput s o cunoasc funcia de audit
intern !n cadrul entitilor mari) mi=locii,
Se confirm din ce !n ce mai mult situarea serviciilor de audit intern la nivelul cel mai !nalt
din entitate) deoarece pe de o parte ele sunt direct su&ordonate managerului general) iar pe
de alt parte se constat o cretere a creditului acordat recomandrilor sale) apreciindu9se
c auditul intern !nseamn mai mult dec1t un simplu control de conformitate raportat la un
sistem referenial sta&ilit) mai e*act el poate fi privit i din perspectiva unui audit de
eficacitate ceea ce aduce un plus de valoare muncii de audit intern,
-atorit comple*iti auditului intern !l considerm un domeniu important de cercetare)
tematica ))<mplementarea sistemului de audit intern la societile comerciale@) este de
actualitate) evoluia pe care o are necesit o munc de cercetare i documentare) de
culegere a informaiilor i cunotinelor pentru dezvoltarea ei,
-efiniiile auditului intern variaz de la cele care pun accentul pe rolul auditului intern !n
evaluarea controalelor interneA2icBett S,C,D,E3inten 7,)1''$F) ctre acele definiii care
cuprind cele mai multe dintre funciile i rolul auditului intern ASaGHer) #,I,)2003F) treptat
ctre sfritul secolului 20) auditorii interni asigur consilieri i recomandri pentru
managementul general) a=ung1nd s ia parte la procesele de management ale riscului)
furniz1nd recomandri pentru !m&untirea acestuia,AStacioBas %,E%upsHs %,)200"F
4pel1nd la revizuirea literaturii internaionale dedicate auditului intern) identificm
lucrrile unor specialiti ca i StaceH J,4,C,A1'"F) #ittleton 4,A1':1F i IroGn %,A1'6:F
6
care i9au dedicat atenia auditului,/ contri&uie deose&it de important !n cercetarea
dedicat auditului a avut9o specialistul MatteGs -,A2006F cu lucrarea sa))4 (istorH of
auditing+ t(e c(anging audit process in Iritain from t(e nineteent( centurH to t(e present
daH,@ Kn realizarea acestei lucrri de cercetare dedicate istoriei auditului) !n general) i
istoriei auditului !n Marea Iritanie) !n special) autorul apeleaz la te(nica interviului prin
realizarea unor interviuri cu e*perii conta&ili pensionai) precum i cu cei activi dar cu o
&ogat e*perien profesional) c1t i la te(nica c(estionarului urmrindu9se principalele
elemente care au marcat realmente procesul de evoluie al auditului, / alt surs pentru
realizarea unui proiect at1t de mare a fost studierea raportrilor oferite de companii) prin
selectarea unui eantion reprezentativ din totalul companiilor cotate la &urs, Concluziile
acestui studiu sunt diversitatea practicilor de audit intern !n Marea Iritanie) aceast
diversitate fiind determinat de varietatea mare a tipurilor de clieni crora li se adresau
auditorii) influena tot mai mare a computerelor asupra muncii !n audit precum i creterea
mrimii companiilor,
Kn prezent) domeniul auditului intern cunoate o dezvoltare pregnant) iar interesele pentru
criteriul eficienei acestei activiti vizeaz !n principal aspectele calitative ale vieii
economico9financiare specific entitilor =uridice iLsau instituiilor pu&lice, 8alimentele
unor mari corporaii A20019 0nron) 2003 9 2armalatF i multiplele scandaluri financiare Aca
de e*emplu) MorldCom) 4delp(ia) NGent Communications) 7lo&al CrossingF au afectat
puternic viaa corporatist, Ca repercusiune imediat la aceste aspecte negative ale
economiilor naionale din diferite ri) investitorii au !nceput s9i manifeste ne!ncrederea
!n succesul companiilor i a propriilor investiii, Kn vederea prote=rii investitorilor i
sta&ilirii unui sistem riguros de control intern s9a acordat i se atri&uie un rol i o
necesitate deose&ite auditului !n general) auditului intern !n special,
-inamica sc(im&rilor care i9au pus amprenta asupra entitilor a determinat de
asemenea o sc(im&are a rolului auditului intern de la o funcie de apreciere) monitorizare
i evaluare) ctre o funcie care furnizeaz asigurare) consultan i asisten pentru
management,A-avies)M,)2001F 2racticienii auditului intern sunt consultai de managerii
entitilor) !n vederea formulrii celor mai pertinente decizii ASaGHer #,I,) 1''1F,
/rice activitate de cercetare) fie c este orientat spre sta&ilirea unor noi teorii) fie c are
drept scop verificarea punerii !n practic a unor aspecte teoretice de=a e*istente) poate fi
$
clasificat !n dou categorii: cercetarea inductiv) de la practic la teorie i cercetare
deductiv) de la teorie la practic, 4a cum din punct de vedere teoretic cele dou metode
de cercetare amintite coe*ist i din punct de vedere practic asistm la o inter9relaionare a
lor) e*clusivitatea uneia sau a alteia !n momentul punerii efective !n aplicare fiind greu de
sta&ilit datorit interdependenelor ce e*ist !n general !ntre teoretic i empiric, Ju e*ist
teorii care s nu ai& la &az un minim de date practice) dup cum nu e*ist studii empirice
care s nu porneasc de la un minim de informaii teoretice,
Kn aceste condiii) pe fondul unei activiti economice aflate !ntr9o continu modificare nu
este lipsit de interes luarea !n considerare alturi de cercetarea deductiv) i a celei
inductive) pentru a putea face fa sc(im&rilor intervenite
O=#,c#(,-, ,>,#
/&iectivele temei de cercetare e*puse !n lucrarea de fa sunt orientate spre:
evidenierea conte*tului !n care a aprut i s9a dezvoltat auditul intern) dimensionarea
stadiului actual al cunoaterii printr9o a&ordare de la trecut la prezent) de la
internaional la naional,
prezentarea principiilor i regulilor care guvernez organizarea sistemului conta&il
al unei entiti) cu accent asupra auditului intern,
evoluia funciei de audit intern !n conte*tul naional al %om1niei) pentru a
evidenia trsturile specifice auditului intern al societilor comerciale) pentru a
o&ine o imagine de ansam&lu !n ceea ce privete auditul intern,
conturarea a&ordrilor conceptuale referitoare la valoarea adugat a auditului intern)
su&linierea rolului suprem al auditului intern i anume de a adug valoare
entitii) motiv pentru care ne9am propus s surprindem principalele metode de
msurare a performanelor realizate pentru a putea demonstra c !i face &ine
datoria) respectiv adaug valoare entitii,
reliefarea strii actuale a auditului intern la nivel naional i internaional) prezentarea
practicii !n domeniul auditului intern) e*plicarea contri&uiei e*ternalizrii auditului la
creterea calitii activitilor depuse) conturarea direciilor de perfecionare a auditului
intern la societile comerciale din %om1nia,
a&ordarea o&iectului auditului intern9controlul intern) !ndrept1ndu9ne eforturile de
cercetare ctre acele modele de control care se potrivesc societilor comerciale,
:
su&linierea rolului auditului intern prin prisma !m&untirii gestionrii
patrimoniului entitii) evaluarea fia&ilitii controlului intern i a funciilor
entitii !n raport cu acesta i de a transmite informaii corecte privind aceste
aspecte) aprecierea riscurilor de management iLsau de nerealizare a o&iectivelor
entitii,
analiza auditului intern !n raport cu celelalte forme de control financiar) utiliz1nd
ca metodologie de cercetare) metoda calitativ &az1ndu9ne pe analiza acestor
concepte prin evidena comparativ a asemnrilor i deose&irilor precum i a
relaiilor de complementaritate pentru a evidenia specificul activitii de audit
intern) acord1nd o atenie specific entitilor din sectorul privat,
identificarea principalelor procese din cadrul entitii care sunt a&ordate de auditul
intern pentru !m&untirea eficienei managementului riscului) controlului i
guvernrii,
aprecierea riscului de eantionare !ntr9o misiune de audit) redarea studiului privind
riscul de eantionare !n auditul intern,
sta&ilirea responsa&ilitii auditorilor interni !n a&ordarea fraudei i !n activitatea
de consiliere sau consultan,
a&ordarea procesului de implementare a sistemul de audit intern la o societate
comercial !n mod practic) definirea procedurii generale a desfurrii auditului intern
la o societate comercial+
prezentarea aplicaiei practice privind metodologia realizrii auditului intern la o
societate comercial privind evaluarea activitii de inventariere din cadrul societii+
realizarea unei cercetri empirice privind motivaiile pentru implementarea unui
sistem de audit intern ) precum i msurarea gradului de satisfacie privind
sistemul de audit intern e*istent la societile comerciale) pentru a putea desprinde
principalele particulariti care caracterizeaz auditul intern al societilor
comerciale rom1neti,
/&iectivele menionate mai sus reflect faptul c) prezenta lucrare este o cercetare
interdisciplinar a*at pe un element fundamental de ma*im actualitate) coninutul
lucrrii se va &aza pe a&ordarea deductiv i cea de cercetare inductiv) pentru a cerceta
dac ele sunt verificate din punct de vedere practic,
'
$. Metodo%o&ia cercet#rii tii"i'ice
2entru a atinge o&iectivele formulate cu privire la tematica a&ordat) studiul s9a &azat pe
anumite metode ale cercetrii tiinifice, Scopul fundamental al metodologiei este acela de
a ne a=uta s !nelegem) !n termeni c1t mai largi posi&ili) nu at1t produsele tiinei) c1t
procesul de cunoatere !nsui, 2entru a9i putea !ndeplini funcia sa) metodologia cercetrii
tiinifice cuprinde) deopotriv) definirea adecvat a domeniului studiat) o serie de
principii i reguli de desfurare a investigaiilor) sta&ilirea instrumentului de lucru pentru
culegerea i interpretarea datelor) precum i strategii de construcie sau reconstrucie
teoretic,
Kn marea parte a lucrrii am apelat la metoda comparaiei) pentru a evidenia trsturile
specifice auditului intern la societile comerciale care se disting fa de cele ale auditului
intern al entitilor pu&lice, Metodologia cercetrii tiinifice utilizat !n cadrul acestei
lucrri !m&in cercetarea calitativ Acapitolele 19F cu cea cantitativ Acapitolul "96F)
preciz1nd c eficiena rezultatelor o&inute !n urma cercetrii ar fi mai mare dac s9ar
realiza o !m&inare optim !ntre cercetarea calitativ cu cea cantitativ) !n vederea atingerii
o&iectivelor propuse, / alt metod de cercetare utilizat este cea a analizei
documentelorAcapitolele 1)2)3F prin parcurgerea &i&liografiei) efectuarea studiilor
comparative) analiza rapoartelor emise de diferite organisme profesionale) !nterpretrile
specialitilor din literatura de specialitate) precum i materiale care au fost pu&licate !ntr9o
serie de &aze de date internaionale) pentru a putea urmrii analiza evoluiei temei a&ordate
dinspre trecut spre viitor) dinspre internaional spre naional,
2rimul capitol realizeaz o sintez a stadiului actual al cunoaterii) identific1nd cadrul
conceptual i normativ !n care se desfoar) la nivel naional i internaional) demersurile
moderne de audit , Ca urmare) discursul tiinific reflect o cercetare fundamental a
teoriei i normalizrii auditului) prin intermediul unei te(nici de cercetare de tip normativ,
4ceasta presupune o analiz istoric a conceptului de audit intern precum i o identificare
a organismelor i normelor care au influenat semnificativ activitatea de audit de9a lungul
timpului, Ca te(nic principal de cercetare este utilizat procedeul de revizuire a literaturii)
care a*eaz munca de cercetare pe documentarea !n cadrul literaturii relevante i
10
identificarea precis a stadiului actual al cunoaterii) a necesitilor e*istente) precum i a
tendinelor de cercetare viitoare, %evizuirea literaturii de specialitate a permis structurarea
unor puncte de vedere clare cu privire la conceptul de audit intern,
2rezentarea clar a proceselor creatoare de valoare !ntr9o entitate i furnizarea
informaiilor at1t de necesare proceselor decizionale constituie cele dou aspecte utile ce
reliefeaz rolul conta&ilitii !n general) al acelei manageriale !n special, 4ceasta aduce o
contri&uie important la gestiunea dinamic a entitilor) !ncerc1nd s rspund la
!ntre&ri fundamentale ce in de viaa economic i practic ,Acapitolul 2F
2entru a putea surprinde interaciunile dintre diferitele elemente supuse cercetrii i
o&inerea de informaii cu privire la tema a&ordat am recurs la utilizarea studiilor de caz
Acapitolele 1)2)3))F,
Kn cel de9al treilea i al patrulea capitol aria de cuprindere a cercetrii este e*tins) de la
delimitarea i descrierea conceptului de audit) a tipologiei auditului) la cutarea unor
e*plicaii pentru diversele mutaii conceptuale i elemente de evoluie: evaluarea
sistemului de control intern) estimarea i gestiunea riscului) eantionarea) redarea studiului
privind riscul de eantionare !n auditul intern, S9a !ncercat conducerea eforului de cercetare
peste limitele documentrii !n literatura de specialitate i analizei standardelor
internaionale de audit intern ctre modul concret !n care conceptul de risc este interpretat)
!neles i implementat !n practica de audit,
/rice analiza a riscului tre&uie s !nceap cu identificarea acestuia, 4cest lucru este
necesar pentru a asigura o cunoatere a lui) a zonei !n care acesta se manifest, -up ce
este cunoscut riscul se poate merge mai departe i anume acesta se poate documenta
pentru a se putea cunoate implicaiile producerii acestuia, -escrierea riscului presupune
detalierea acestuia !n scris) pentru a putea fi !naintat spre evaluare i estimare tuturor
persoanelor !nsrcinate cu analiza riscurilor,
Cercetarea empiric realizat i prezentat !n aceast lucrare i9a propus s e*amineze
procedeele de eantionare i aprecierea riscului de audit din perspectiva riscului de
eantionare) a testrii controlului intern i a celor de testare selectiv !n procesul o&inerii
11
dovezilor de audit, S9au dezvluit aspectele te(nice ale testrii controlului intern i ale
celor de testare selectiv pentru care au fost propuse unele soluii de perfecionare a
acestora, 4u fost investigai factorii care determin riscul controlului intern i cel inerent
pentru c1teva domenii) de asemenea) s9au e*aminat etapele testrii controlului intern i au
fost propuse te(nici de apreciere a mediului de control intern) de evaluare i de testare a
riscului, -eoarece nu poate fi aplicat o formul unic de calcul a volumului eantionului)
!n lucrare a fost e*aminat influena factorilor de &az care !l influeneaz, 4stfel) s9a
constatat c volumul lucrrilor de testare a controlului intern se va micora !n favoarea
celor ce in de esen) !n condiii de risc avansat al controlului intern i al celui inerent, -e
aceea) pentru colectivitile cu asemenea riscuri se recomand ma=orarea volumului
eantionului) astfel !nc1t rezultatele s nu s se &azeze pe credi&ilitatea procedeelor de
control intern,
0*amin!nd formulele de selectare e*istente) s9a constatat c la aplicarea lor se negli=eaz
riscul legat de eantion) ceea ce contri&uie la evitarea selectrii elementelor cu eventuale
denaturri semnificative, Kn lucrare sunt e*aminate situaii referitoare la modalitatea
determinrii volumului eantionului i a te(nicii de selectare a elementelor colectivitii
generale pentru ela&orarea eantionului, -e asemenea) !n lucrare sunt a&ordate i unele
aspecte pro&lematice ale e*aminrii i evalurii rezultatelor o&inute la testarea
elementelor eantionului,
?nul din dezideratele acestei lucrri este de a prezenta i analiza detaliat metodologia
desfurrii auditului intern)Acapitolul "F pentru realizarea acestui o&iectiv am pus accent
deose&it pe modul de implementare a sistemului de audit intern la o societate comercial)
partea empiric a cercetrii prezint etapele implementrii) apoi a urmat partea care
prezint metodele i instrumentele utilizate !n derularea unei misiuni de audit intern cu o
aplicaie practic privind evaluarea unei activiti de inventariere la o entitate) aplicaia
practic se desfoar la entitatea la care a fost implementat sistemul de audit intern,
/ alt direcie de cercetare spre care ne9am orientat este cercetarea empiric pe &az de
c(estionar, Cercetarea are ca o&iectiv principal demonstarea necesitii unei cuantificarii a
interesului privind implementarea unui sistem de audit intern) prin considerarea opiniilor
e*primate la nivel =udeean de societile comerciale intervievate) precum i msurarea
12
gradului de satisfacie a societilor comerciale care au de=a implementat sistemul de audit
intern,
2entru culegerea datelor) principala metod folosit a fost metoda o&servrii) ce este
apreciat ca fiind metoda cea mai des utilizat !n activitatea de cercetare) precum i
metoda de colectare care utilizeaz c(estionarul, 2rin o&servaia tiinific se !nelege
urmrirea atent i sistematic a unor fapte anume cu scopul sesizrii aspectelor eseniale
sau a celor difereniale,
/ surs foarte important de informaii i idei tratate i analizate !n lucrare a reprezentat9
o <nstitutul 4uditorilor <nterni, 4cest institut ofer pentru cei interesai cursuri de
pregtire) dar i materiale de informare i atestate profesionale, / parte din aceste
materiale au fost avute !n vedere la redactarea lucrrii) !n cercetarea !ntreprins i !n
tratarea pro&lematicii auditului intern, ?n accent deose&it este pus pe prevederile codului
de etica al profesionitilor din domeniul auditului intern) !ntruc1t !n munca de audit si
control alaturi de profesionalism i e*perien) etica =oaca un rol esenial ,
Suportul cercetrii noastre a inclus urmtoarele:
studiul referinelor &i&liografice+
actele normative specifice+
articole i cri de specialitate+
analize i studii !n domeniul de referin) rapoarte de profil realizate de
organismele profesionale cu o activitate recunoscut pe plan
internaionalA2MC)<<4)4<C24)<C40M)2%/.<3<F +
rapoartele i comunicatele de pres ale organismelor din domeniu +
realizarea de sc(eme i grafice sintetice pentru a evidenia c1t mai &ine rezultatele
cercetrii +
aplicaia practic capitolul " +
ca i te(nic de cercetare am utilizat c(estionarul ) sonda=ul care se &azeaz pe
utilizarea eantionului) dup care a fost transmis prin intermediul potei
electronice) apoi s9au prelucrat i analizat datele o&in1nd informaiile necesare
pentru a rspunde o&iectivelor sta&ilite pentru aceast cercetare,
13
(. Si"teza ca!ito%e%or cu!ri")e *" teza de doctorat
Capito! I ,,A"o#$%#i &o'&(pt!a( a( a!$it!!i i't(#' )i *aoa#(a a$%!+at% ,,- Kn primul
capitol am apelat la o cercetare general a tipologiei auditului merg1nd de la general la
particular) a o&iectivelor auditului intern) pricipiilor auditului intern) evoluiei funciei de audit
intern !n conte*tul naional al %om1niei) pentru a evidenia trsturile specifice auditului intern
al societilor comerciale) am efectuat o analiz comparativ cu auditul intern al entitilor
pu&lice, -in analiza comparativ a celor dou sectoare privat) pu&lic putem desprinde c1teva
trsturi specifice auditului intern al societilor comerciale privind modul de organizare a
activitii auditului intern, 4uditul intern este o funcie a managementului) iar aceast funcie
tre&uie s fie realizat de ctre specialiti, Kn cazul !n care constat disfuncionaliti) acetia pot
face recomandri de !m&untire, A7raH <ain) Manson Stuart) 200:F, -up unii specialiti
A%enard ;,) 2002F) auditul intern !ns cunoate o dezvoltare mai accentuat !ncep1nd cu anii O:0
c1nd Poriginalitatea i particularitile funciei de audit intern !ncep cu adevrat s se contureze@,
%olul suprem al auditului intern este de a aduga valoare entitii) motiv pentru care ne9am
propus s surprindem principalele metode de msurare a performanelor realizate pentru a putea
demonstra c !i face &ine datoria) respectiv adaug valoare entitii, 3aloarea pe care funcia
auditului intern o adaug entitii presupune modaliti concrete) criterii de msurare a acesteia,
0*istena indicatorilor de performan permite e*aminarea muncii auditorilor interni i
reprezint un factor important pentru succesul entitii, / definiie privind valoarea adugat
general acceptat nu e*ist) e*ist diferene semnificative privind valoarea adugat de la o
entitate la alta, A%ot(,;,)2002F spune c o parte din auditorii interni practicieni consider c
putem vor&i despre valoare adugat) doar atunci c1nd auditul intern a=ut managementul s9i
!m&unteasc afacerile spre deose&ire de cazul auditului de conformitate) care doar verific
conformitatea cu anumite politici i proceduri) !n acelai timp pentru ali specialiti este vala&il
e*act cazul opus, Calitatea activitii de audit este influenat de urmtoarele varia&ile: sectorul
de activitate unde este practicat auditul intern) entitatea !n cadrul creia este situat auditul i
activitatea de audit, AMacre 0liza&et() 2010F,
Capito! II ,,Sit!a.ia a!$it!!i i't(#' $i' Ro/0'ia )i p(#1p(&ti*(( a&ti*it%.ii $( a!$it i't(#' 2'
!#/%to#ii a'i3: Jecesitatea auditului !n viaa economico9social a %om1niei era simit) doar c
1
modul de implementare a auditului a fost realizat !n prip) astfel adoptandu9se mai !nt1i termenul
de audit i mai apoi procesul !n sine, <niial auditul s9a nscut din practica intreprinderilor
multinaionale) apoi a fost transferat i celor naionale) dup care a fost asimilat de administraie,
A;aQues %enard)2002F Kn %om1nia auditul intern este impus instituiilor pu&lice i structurilor
asimilate acestora i recomandat entitilor din sectorul privat, AM,7(i)200F,

2rincipalul
o&iectiv al auditului este reprezentat de calitate) deci auditul calitii tuturor sectoarelor entitii)
nu doar a compatimentului financiar9conta&il, 4cest fapt este necesar) deoarece societile aflate
!n sectorul privat) spre deose&ire de sectorul pu&lic) acioneaz pe o pia unde guverneaz li&era
concuren i nu monopolul de stat, <storia auditului intern !n cadrul unei entiti este un alt
factor care genereaz diferenieri !ntre practicile de audit) la nivel naional traictoria auditului
intern a fost invers celei de pe plan internaional) la !nceput auditul intern era orientat spre
control) spre consilierea managementului) astzi se concentreaz spre contri&uia auditului intern
la creterea valorii adugate i spre responsa&ilitatea auditului intern !n managemetul riscului,
Scopul nostru !n acest capitol a fost de a reui s oferim o imagine de ansam&lu !n ceea ce
privete auditul intern printr9o a&ordare de la trecut la prezent de la internaional la naional,
Cercetarea noastr a avut ca punct de pornire lucrri de referin din literatura de specialitate) o
contri&uie important la surprinderea evoluiei auditului intern pe plan internaional a avut9o
SaGHer #,I,) premiat !n 1'$3 de ctre <nstitutul 4uditorilor <nterni) cu distincia))Iradford
Cadmus Memorial 4Gard,@acordat celor care au o contri&uie remarca&il !n domeniul
auditului intern) recunoscut ca i printele auditului intern prin lucrarea sa ))<nternal auditing:
practice and professionalism@A4uditul intern: practic i profesionalism9SaGHer #,I,) 1''1F,
2entru a surprinde pricipalele elemente care caracterizeaz auditul intern) am pornit de la
internaional spre naional) am realizat un studiu prin metoda comparaiei a modului de
organizare a auditului intern !n lume) alegnd c1teva ri cu activitate remarca&il !n
practica auditului intern i !n care profesia de auditor intern are o e*perien
considera&il, 4m realizat un studiu referitor la practicile internaionale de audit) !n
realizarea studiului am apelat la informaiile referitoare la practicile de audit intern
utilizate de companii multinaionale cu o practic &ine dezvoltat !n auditul intern) care ar
putea constituii un model de dezvoltare a practicilor de audit intern !n cadrul unei entiti,
2arcurg1nd literatura de specialitate pe pro&lematica e*ternalizrii auditului intern) am
construit o proiecie cu principalele avanta=e i dezavanta=e a e*ternalizrii auditului
1"
intern) !n ultima vreme se contureaz tendine de e*ternalizare parial Aco9sourcingF i
c(iar total AoutsourcingF) noi recomandm utilizarea consultanilor e*terni pentru nevoi
punctuale) !n care e*periena personalului intern nu este relevant Aco9soursingF) transferul
de cunotine ctre ec(ipa de auditori interni este unul din motivele principale ale acestei
a&ordri, Col&ert ;,#,A1''"F) -avidson 4,%, A1'$6F) -avies M, A2001F) Cindson 4, A2006F)
;o(nson ;,#, A2006F) #eec( .,;, A2000F) #emon M,M, A2003F) #indoG 2,0, A2002F) Meneses 6
7aHa C A2010F) Ming C, A2011F) Jeumann 8,#, A1''2F) /R-onnel 0, A2000F) 2ere <, i Iunget
/, A2000F) 2ott C(, A2011F) Seigel 2,C, A1''"F) 3inten 7, A1''0F sunt doar anumii specialiti
care au reliefat prin argumente pro i contra necesitatea e*ternalizrii auditului intern,
Capito! III ,, A"o#$%#i &o&(pt!a( p#i*i'$ &o't#o! i't(#', pa#a(( 2't#( a!$it! i't(#' )i at(
&o'&(pt(3 ?rmrind raionamentul logic al cercetrii) am considerat ca fiind deose&it de
important a&ordarea o&iectului auditului intern9controlul intern) !n urma cercetrii
a&ordrilor conceptuale ale controlului intern) a modelelor de control intern prin acordarea
ateniei unor aspecte legate de consultan i monitorizare) am a=uns la concluzia) controlul
intern constituie o&iectivul principal al auditului intern) activitatea practic de audit tre&uie
s ai& !n vedere determinarea fia&ilitii tuturor informaiilor financiare i operaionale)
evaluarea controalelor ce au drept scop prote=area activelor firmei) evaluarea dispozitivelor
ce privesc conformitatea rezultatelor operaiunilor cu scopurile i o&iectivele sta&ilite)
pentru a venii !n a=utorul managementului pentru !ndeplinirea o&iectivelor sta&ilite ale
entitii,Kn capitolul trei) am analizat auditul intern !n raport cu celelalte concepte) utiliz1nd ca
metodologie de cercetare) metoda calitativ &az1ndu9ne pe analiza acestor concepte prin
evidena comparativ a asemnrilor i deose&irilor precum i a relaiilor de complementaritate
pentru a evidenia specificul activitii de audit intern,
Capito! IV ,,R(1po'1a"iit%.i a( a!$it!!i i't(#' 2' /a'a+(/('t! #i1&!!i3 Kn capitolul patru)
activitatea de cercetare a fost centrat pe definirea conceptului de risc) s9a !ncercat conducerea
eforului de cercetare peste limitele documentrii !n literatura de specialitate i analizei
standardelor internaionale de audit intern ctre modul concret !n care conceptul de risc este
interpretat) !neles i implementat !n practica de audit,
Ca definiie cuv1ntul risc are semnificaia !ncertitudinii ca un eveniment care afecteaz realizarea
o&iectivelor entitii s se produc) el poate fi msurat prin doi parametrii) pro&a&ilitatea
16
producerii i impactul produs, <nstitutul 4uditorilor <nterni A<4<F definete riscul) ca fiind
))incertitudinea ca un eveniment capa&il s afecteze realizarea o&iectivelor) s se produc,@
%iscul este )) ameninarea ca un eveniment sau o aciune s afecteze negativ capacitatea unei
organizaii de a9i atinge o&iectivele sta&ilite,@A0milia 3asile)200"F Kntr9o lucrare de specialitate
din literatura francez se menioneaz c ))riscul este un ansam&lu de !mpre=urri care ar putea
avea consecine negative asupra unei entiti i ale cror control intern i audit au ca misiune
tocmai asigurarea unui &un control asupra acestora) pe c1t posi&il,@A-,McJamee) 7,Selim)2000F
/rice analiza a riscului tre&uie s !nceap cu identificarea acestuia, 4cest lucru este necesar
pentru a asigura o cunoatere a lui) a zonei !n care acesta se manifest,
4uditul intern devenind din ce !n ce mai important !n activitatea de detectare a fraudelor
am considerat ca fiind interesant s realizm !n acest capitol i o evaluare a contri&uiei
auditului intern la detectarea i prevenirea fraudelor, C(ris 0,Cogan) Sa&i(olla( %ezaee)
%ic(ard 4, %ileH A200:F) numesc factorii de apariie a riscului) ))stegulee roii @i sunt de prere
c una dintre provocrile ma=ore !n identificarea fraudei este de a o&serva frecvena acestor ))
stegulee roii@ i msura !n care acestea afecteaz) pentru c simpla lor prezen nu indic
neaprat e*istena fraudei) cel puin !n primele faze ale fraudei, 8ullerton %, A200F) Cogan C(ris
0, A200:F) #am&ert ;,C, A1':'F) Mells ;, A1''2F) MilleBens M, A200"F au formulat
caracteristicile proprii ce contureaz riscul de fraud,
Cercet1nd responsa&ilitatea auditului intern !n a&ordarea proceselor de management al
riscurilor am considerat util s suprindem prin realizarea unui studiu privind riscul de
eantionare importana acestuia, 4rgumentele care au stat la &aza alegerii acestei tematici
de cercetare este =ustificat de aprecierea factorilor de risc !n auditul intern) riscul de
eantionare fiind unul din riscurile de audit,
Structura acestei cercetri empirice a fost realizat astfel :
Sta&ilirea planului cercetrii+
-eterminarea metodelor de sta&ilire a eantioanelor i de evaluare a rezultatelor
eantionrii,
%ezult c !n activitatea de audit este necesar) !n ma=oritatea cazurilor s se utilizeze
eantionarea care) reprezint aplicarea unor proceduri de audit asupra unei pri din totalul
populaiei supus auditrii) pentru o&inerea pro&elor de audit sigure) care s caracterizeze
1$
!ntreaga populaie, /portunitatea su&iectului tratat este dat tocmai de aceast necesitate
care st !n faa fiecrui auditor de a stp1nii c1t mai &ine metodele i procedeele de selecie
i de sta&ilire a dimensiunii eantioanelor pe care urmeaz s le e*amineze su& diferite
aspecte, Kn practic) aproape c nu e*ist misiune de audit !n care s nu se aplice
eantionarea,
Capito! V ,,M(to$oo+ia $(#!%#ii /i1i!'io# $( a!$it i't(#', R <ntenia noastr !n cadrul
acestui capitol a fost aceea de a surprinde principalele proceduri i te(nici la care auditorul
apeleaz !n demersul su plec1nd de la premisa c procedurile i te(nicile pe care le utilizeaz
sunt aceleai) diferenele fiind determinate de terminologia utilizat, / dat sta&ilite reperele
teoretice ale auditului intern al societilor comerciale) urmtoarea direcie de cercetare a constat
!n a&ordarea procesului de implementare a sistemul de audit intern la o societate comercial !n
mod practic, Strategia de implementare a constat !n ela&orarea crii auditului entitii)
ela&orarea procedurii generale de desfurare a auditului intern) ela&orarea procedurilor de lucru)
precum i asistena acordat pentru realizarea primei activiti de audit intern din cadrul entitii
i anume auditul intern privind activitatea de inventariere i valorificarea rezultatului acesteia,
4poi a urmat partea care prezint metodele i instrumentele utilizate !n derularea unei misiuni de
audit intern cu o aplicaie practic privind evaluarea unei activiti de inventariere i
valorificarea rezultatelor) aplicaia practic se desfoar la entitatea la care a fost implementat
sistemul de audit intern, 2entru a ne atinge o&iectivele propuse vom identifica) cu a=utorul
responsa&ililor structurii auditate) legile i regulamentele aplica&ile activitii auditate) o&inem
organigrama) regulamentele de funcionare) fie ale posturilor) proceduri scrise ale
departamentului auditat) identificam personalul responsa&il) identificm circuitul documentelor)
adunm date statistice privind performanele activitii auditate pentru a9i spri=inii !n analiza
riscului) misiunea de audit intern se finalizeaz prin !ntocmirea raportului de audit intern i
urmrirea modului de ducere la !ndeplinire a recomandrilor,
Capito! VI ,,C(#&(ta#( (/pi#i&% p#i*i'$ 1i1t(/! $( a!$it i't(#' (4i1t('t a 1o&i(t%.i(
&o/(#&ia(3: Kn acest capitol am realizat o cercetare empiric pe &az de c(estionar !n care am
analizat:
1, Care sunt motivaiile pentru care firmele rom1neti ar implementa un sistem de audit
internT
2, Care este gradul de satisfacie al firmelor rom1neti privind sistemul de audit intern
e*istentT
1:
considerm ca fiind o provocare gsirea unor rspunsuri la aceste !ntre&ri datorit noutii
pro&lemei cercetate,
#a sta&ilirea eUantionului un aspect important l9a constituit specificul temei de cercetare)
motiv pentru care grupul 5int caruia ne9am adresat este compus din totalitatea societ5ilor
comerciale !nregistrate la nivelul =ude5ului Clu=) de unde am e*tras !n mod aleator
eUantionul) i9am aplicat c(estionarul cu a=utorul cruia am adunat datele de care aveam
nevoie, %esponden5ii la acest c(estionar sunt anga=a5ii societa5ilor comerciale care !n
general lucreaz !n unul din: departamentele de audit) financiar9conta&il) managementul
calit5ii sau c(iar administratori acolo unde numrul anga=a5ilor este foarte redus, 2recizm
c la sta&ilirea eUantionului s9a avut !n vedere ca societ5ile selec5ionate s ai& o
distri&u5ie geografic reprezentativ la nivelul =ude5ului Clu=) acoperind principalele
domenii de activitate, Mrimea eUantionului ales este de 310 societ5i comerciale,
C(estionarul con5ine un set de 11 !ntre&ri construite astfel !nc1t s putem o&5ine o
radiografie de moment cu informa5ii relevante despre activitatea de audit intern, 2entru a
ne asigura c !ntre&rile adresate sunt clare Ui corect !n5elese c(estionarul a fost testat pe
un eUantion de ' persoane) iar !n urma corectrii o&serva5iilor fcute s9a trecut la aplicarea
acestuia !ntregului eUantion, Kn urma aplicrii c(estionarului am reusit s o&5inem un numr de
"6 de rspunsuri o&5in1nd o rat de rspuns de 1:,06V considerat !n literatura de specialitate ca
fiind una accepta&il,
1'
+. Si"teza co"c%uzii%or cercet#rii tii"i'ice
Kn ultima parte a tezei am sintetizat rezultatele cercetrii i am formulat concluziile generale care
s9au desprins !n urma activitii desfurate de noi) structurate pe dou paliere:
Concluzii desprinse !n urma activitii de cercetare teoretic+
Concluzii desprinse !n urma activitii de cercetare tiinific empiric,
Kn cele ce urmeaz ne propunem s oferim o imagine concis) sintetic a principalelor rezultate
o&inute pe cele dou componente ale activitii de cercetare tiinific,
/&iectivul principal al primului capitol a constat !n !reze"tarea a,ord#ri%or co"ce!tua%e
re'eritoare %a audit *" &e"era%- %a audit i"ter" *" )!ecia%5 Kn vederea realizrii acestui deziderat)
ne9am propus urmtoarele o&iective secundare :
evidenierea conte*tului !n care a aprut i s9a dezvoltat auditul intern+
definirea conceptului de audit i prezentarea tipologiei specifice+
reliefarea i e*plicarea o&iectivelor auditului intern+
prezentarea evolutiv a auditului intern !n conte*t naional+
conturarea principiilor specifice auditului intern+
conturarea a&ordrilor conceptuale referitoare la valoarea adugat a auditului intern) a
modalitilor de evaluare) msurare i cretere a acesteia,
Concluzionm c) !n ciuda diversitii care caracrerizeaz a&ordarea conceptual a valorii
adugate) dac funcia de audit intern dorete !ntr9adevr s !i e*tind contri&uia !n esen)
atunci tre&uie s rezolve aceast provocare de a msura valoarea adugat i de a demonstra
conducerii c poate s creeze valoare real din toate activitile pe care le desfoar, A0o!u-
0,!?on*- !n acest capitol a constat !n sintetizarea elementelor c(eie din evoluia auditului intern)
av1nd drept g(id criteriul conceptual !n conte*t naional i internaional) pe a*a timpului,
/&iectivul principal al capitolului al9<<9lea a constat *" !reze"tarea )ituaiei auditu%ui i"ter"
di" Ro."ia i a !er)!ective%or viitoare a%e ace)tei activit#i5 Kn vederea realizrii acestui
deziderat) ne9am propus urmtoarele o&iective secundare :
reliefarea strii actuale a auditului intern la nivel naional i internaional+
prezentarea practicii !n domeniul auditului intern+
evidenierea perspectivelor de organizare intern a auditului !n sectorul privat+
e*plicarea contri&uiei e*ternalizrii auditului la creterea calitii activitilor depuse+
20
conturarea direciilor de perfecionare a auditului intern la societile comerciale din
%om1nia,
P#(6('t0'$ 1ta#(a a&t!a% &o/pa#ati*% a a!$it!!i i't(#' a 'i*( 'a.io'a )i i't(#'a.io'a
7t(o#(ti& *15p#a&ti&8 a/ (*i$('.iat p(#1p(&ti*(( $( o#+a'i6a#( a a&(1t!ia 2' 1(&to#! p#i*at5
Foo1i'$ a#+!/('t(( p#o )i &o't#a (4t(#'ai6%#ii a&ti*it%.ii $( a!$it i't(#' a/ #(!)it 1%
&o't!#(6 $i#(&.ii( $( p(#9(&.io'a#( a a&(1t!ia) !n vederea !m&untirii performanelor i
creterii calitii activitilor depuse, A0o!u- 0,!?on*- !n acest capitol a constat !n evidenierea
perspectivelor de organizare intern a auditului !n sectorul privat,
/&iectivul principal al capitolului al9<<<9lea a constat *" !reze"tarea a,ord#ri%or co"ce!tua%e
!rivi"d co"tro%u%ui i"ter"5 Kn vederea realizrii acestui deziderat) ne9am propus urmtoarele
o&iective secundare:
prezentarea conceptului) modelele i activitile specifice controlului intern+
evidenierea delimitrilor i interfeelor privind controlului intern+
e*plicarea studiului comparativ privind formele de control financiar,
Conceptul) modelele i activitile specifice controlului intern au permis evidenierea
delimitrilor i interfeelor controlului intern cu auditul intern, 4m realizat paralele !ntre
conceptul de audit intern Ui alte concepte: auditul intern i cel e*tern) auditul intern i
activitatea de consultan e*tern) auditul intern i controlul de gestiune) auditul intern i
asigurarea calitii muncii depuse) utiliz1nd ca metodologie de cercetare) metoda calitativ
&az1ndu9ne pe analiza acestor concepte prin evidena comparativ a asemnrilor i
deose&irilor precum i a relaiilor de complementaritate pentru a evidenia specificul
activitii de audit intern, A0o!u- 0,!?on*- !n acest capitol a constat !n evidenierea relaiilor
auditului intern precizate anterior) su&liniind astfel necesitatea e*ternalizrii acestei activiti at1t
de importante la nivelul fiecrei entiti =uridice,
/&iectivul principal al capitolului al9<39lea a constat !n evide"ierea i e/!%icarea
re)!o")a,i%it#i%or auditu%ui i"ter" *" a"a&ee"tu% ri)cu%ui5 Kn vederea realizrii acestui
deziderat) ne9am propus urmtoarele o&iective secundare :
prezentarea a&ordrilor conceptuale privind riscul+
evidenierea tipologiei riscurilor+
evaluarea sistemelor de management al riscurilor+
reliefarea managementului riscurilor i su&linierea rolului auditului intern privind
guvernana corporativ+
21
aprecierea riscului de eantionare !ntr9o misiune de audit+
a&ordarea riscului de fraud de ctre auditor+
prezentarea studiului empiric privind percepia auditorilor interni asupra riscului de
audit+
redarea studiului privind riscul de eantionare !n auditul intern,

D!p% p%#(#(a 'oa1t#% auditul intern &azat pe risc este definit ca fiind activitatea care
furnizeaz asigurri privind identificarea i gestionarea riscului de ctre structura
managerial, %esponsa&ilitatea auditului intern !n managementul riscului este su&liniat
c(iar prin definiia auditului intern, Cercet1nd aceast responsa&ilitate am o&inut
urmtoarele concluzii:
auditul !i sta&ilete adecvat te(nicile i procedurile numai dac are la &az o
cunoatere temeinic a riscurilor cu care se confrunt entitatea) de aceea
cunoaterea riscurilor i a efectelor lor este un cmp de cercetare pentru auditor)
cunoaterea acestor riscuri are rolul de a a=uta auditorul s incadreze entitatea !ntr9o
zon sau alta de risc,
nu este important multitudinea factorilor de risc) ci cunoaterea riscului ca atare)
modul !n care acesta acioneaz) factorii care conduc i !l !ntrein !ntr9un mediu
favora&il) precum i factorii care !l pot !ndrepta spre dispariie,
importana administrrii riscului rezult din responsa&ilitatea managementului de a
proiecta i implementa un sistem de control intern care s realizeze gestionarea
legal i eficient a riscurilor asociate activitilor desfurate !n cadrul entitii,
auditul intern are rolul de a oferi asigurri managementului entitii !n legtur cu
funcionalitatea sistemului de control intern i cu calitatea managementului
riscului,
rolul auditului intern !n guvernana corporativ este de a rspunde principiilor
guvernanei corporative i de a aduce un plus !n aplicarea c1t mai eficient a
o&iectivelor entitii,
4uditul intern devenind din ce !n ce mai important !n activitatea de detectare a fraudelor
am considerat ca fiind interesant s realizm o evaluare a contri&uiei auditului intern la
detectarea i prevenirea fraudelor, Kn urma cercetrii intreprinse) am o&inut anumite
concluzii pe care le apreciem a fi utile: apreciem ca fiind oportun practica e*aminrii) cu
ocazia derulrii fiecrei misiuni de audit intern) alturi de o&iectivele specifice domeniului
22
auditat i a altor o&iective care s a=ute entitatea !n diminuarea riscului de fraud) referitor
la:
e*istena regulilor scrise care s descrie activitile interzise i msurile care
tre&uie luate !n cazul !n care regulile sta&ilite sunt !nclcate+
sta&ilirea i meninerea unor reguli de autorizare pentru fiecare operaiune+
circuitele informaionale sunt fia&ile i permit managementului s o&in date
adecvate) corecte i la timp asupra proceselor desfurate,
-e asemenea) recomandm crearea unui -epartament antifraud care ar putea furniza o
asigurare asupra calitii sistemelor de control intern ela&orate i implementate de ctre
managementul entitii pentru a asigura protecia efectiv i ec(ivalent a intereselor,
2rezentarea cazurilor concrete !n a&ordarea riscurilor au reprezentat *0o!u- 0,!?on*- ce
completeaz studiul privind riscul de eantionare !n auditul intern,
/&iectivul principal al capitolului al939lea a constat !n !reze"tarea etodo%o&iei re'eritoare %a
deru%area i)iu"i%or de audit i"ter"5 Kn vederea realizrii acestui deziderat) ne9am propus
urmtoarele o&iective secundare :
reliefarea domeniului de aplicare a misiunii de audit intern+
prezentarea i e*plicarea misiunilor de audit intern+
implementarea metodologiei auditului intern) definirii procedurii generale a desfurrii
auditului intern la o societate comercial+
prezentarea aplicaiei practice privind evaluarea activitii de inventariere din cadrul
societii+
S&op! a&(1t!i &apito a fost acela de a oferi un model c1t mai e*(austiv) am !ncercat s
prezentm modalitatea practic de organizarea i funcionarea a auditului intern) deoarece
Standardele <nternaionale pentru 2ractica 2rofesional a 4uditului <ntern enun doar
principiile generale care ar tre&ui s guverneze procesul auditului intern fr a preciza
modalitile practice de realizare,
0*plicarea domeniului de aplicare a misiunilor de audit intern) prezentarea acestor misiuni i a
metodologiei specifice au conturat e*plicaii necesare ulterioare pentru !nelegerea procedurii
generale de derulare a acestui tip de audit, 2entru !nelegerea aportului personal adus !n cadrul
acestui capitol nu putem omite faptul c este important definirea operaiunii elementare i a
23
contura etapele de identificare a acestor tipuri de operaiuni, 4stfel) o operaiune elementar
reprezint o activitate a domeniului auditat) ale crei caracteristici pot fi definite teoretic i
comparate cu realitatea practica, 0tapele identificrii operaiunilor elementare ar putea fi
prezentate astfel:
detalierea fiecrei activiti !n operaii succesive descriind procesul de la realizarea
acestei activiti p1n la !nregistrarea ei Acircuitul audituluiF+
definirea pentru fiecare operaiune !n parte a condiiilor pe care tre&uie sa le
!ndeplineasc din punct de vedere al controalelor specifice i al riscurilor aferente Ace
tre&uie s fie evitateF+
determinarea modalitilor de funcionare necesare pentru ca entitatea sa ating
o&iectivul i s elimine riscul,
%eliefarea aplicaiei practice privind evaluarea activitii de inventariere i a procedurii de
derulare a auditului intern la o societate comercial contureaz *0o! 0,!?on*- evideniat !n
acest capitol,
/&iectivul principal al capitolului al93<9lea const !n !reze"tarea i e/!%icarea cercet#rii
e!irice re'eritoare %a )i)teu% de audit e/i)te"t %a )ociet#i%e coercia%e, Kn vederea realizrii
acestui deziderat) ne9am propus urmtoarele o&iective secundare :
a&ordarea teoretic a cercetrii empirice referitoare la sistemul de audit e*istent la o
societate comercial+
argumentarea studiului realizat+
prezentarea i interpretarea datelor o&inute !n urma studiului+
e*plicarea finalitii studiului,
2entru amplasarea !n conte*t a rezultatelor o&inute) considerm c acest studiu ne ofer
posi&ilitatea de a analiza tendina general !nregistrat la nivelul eantionului realizat)
aceast tendin ne demonstreaz o tendina de cretere a interesului societilor comer9
ciale pentru implementarea sistemului de audit intern precum i necesitatea asumrii unor
costuri pentru realizarea acestui lucru) avanta=ele fiind evidente,Ca )i o &o'&!6i( +('(#a%
$(1p#i'1% 2' !#/a 1t!$i!!i #(ai6at) considerm c gradul de satisfacie privind sistemul
de audit intern e*istent la societile comerciale este la un nivel accepta&il) cu precizarea
c mai sunt necesare eforturi suplimentare pentru eliminarea dificultilor i confuziilor
care afecteaz activitatea de audit intern, Cercetarea empiric realizat prin intermediul
2
c(estionarului Aprin pota electronicF i interpretarea rezultatelor o&inute au reprezentat
at1t scopul) c1t i *0o!u- 0,!?on*- al acestui capitol,
2"
0. Liite%e cercet#rii i !er)!ective%e cercet#rii
#ucrarea se !ncadreaz !n aria de cercetare propus i respect o&iectivele sta&ilite iniial)
cu toate acestea este foarte dificil ela&orarea unui model de implementare a sistemului de
audit intern la o societate comercial i utilizarea !n mod practic a metodologiei auditului
intern, -omeniul de cercetare este !n realitate mult mai larg i imposi&il de acoperit !n
totalitate printr9un model general care se dorete a fi aplicat !n practic de societile
comerciale) de asemenea modelul prezentat cuprinde doar elemente de referin) astfel
rm1n pro&leme desc(ise care pot fi a&ordate i perfecionate !n cadrul viitoarelor
cercetri,
Li/it(( &(#&(t%#ii se pot identifica fc1nd referire at1t la dinamica su&iectului tratat) c1t i
la amploarea literaturii de specialitate) care a impus realizarea unei delimitri
metodologice !n vederea realizrii unui studiu ela&orat) pe de alt parte implementarea s9a
efectuat doar la nivelul unei singure societi comerciale,
Kn ceea ce privete i/it(( a'ai6(i !ntreprinse !n realizarea cercetrii empirice privind
motivaiile pentru implementarea unui sistem de audit intern i gradul de satisfacie
referitor la cel e*istent pe care le9am identificat) ar fi urmtoarele:
aF <ncluderea !n construcia c(estionarului doar a !ntre&rilor !nc(ise i a !ntre&rilor
semi!nc(ise) poate dac am fi folosit i !ntre&ri desc(ise ar fi putut genera o mai
mare precizie) !n ciuda dificultilor de analiz i prelucrare a acestora+
&F Je9am !ndreptat atenia doar asupra aspectelor cele mai relevante din tematica
cercetat din dorina de a nu rpi prea mult din timpul respondenilor) astfel !nc1t
acestia s nu fie descura=ai !n completarea c(estionarului+
cF Considerm c prin e*tinderea acestei cercetri la un numr mai mare de
respondeni ar fi fost posi&il s o&inem un grad de eroare mai sczut) cu influene
directe asupra rezultatelor cercetrii+
dF Studiul ar fi mai relevant dac s9ar e*tinde la nivel regional sau naional,
Co'1i$(#%/ c aceste limite nu au un efect semnificativ asupra realizrii studiului empiric
i nu afecteaza relevana concluziilor o&inute din analiza rezultatelor) dei eantionul
26
folosit a avut o arie relativ restrns de cuprindere) c(estion1ndu9se doar 310 de societi
comerciale din =udeul Clu=) care ocup locul << din ar) dup Iucureti) ca numr de
entit5i !nregistrate la %egistrul Comerului,
4ceast cercetare tiinific a auditului intern realizat prin prezenta tez de doctorat
prezint anumite limite de ordin formal i de natur organizatoric:
Li/it(( $( o#$i' 9o#/a ale pro&lematicilor a&ordate se refer la urmtoarele:
!n determinarea pailor caracteristici procedurilor specifice auditului intern)
particularitile fiecrei entiti =uridice !i pun amprenta+
e*tinderea studierii relaiilor auditului intern,
Li/it(( $( 'at!#% o#+a'i6ato#i&% ale pro&lematicilor a&ordate se rezum la:
construirea unui c(estionar adresat auditorilor) conducerii entitilor =uridice i organelor
de control A4dministraia 8inanciar ;udeean) Camer de ConturiF su& egida unei
instituii de prestigiu) referitor la necesitatea) rolul msurilor aplicate i a
responsa&ilitilor !n urma lucrrilor de audit desfurate) ceea ce ar permite o cola&orare
fructuoas !ntre mediul academic i cel al afacerilor interne i internaionale+
gsirea adevratei motivaii a respondenilor la c(estionarul propus anterior+
realizarea stadiului cercetrii pe o perioad mai !ndelungat de timp i la lucrri de
specialitate pu&licate i !n alte lim&i de circulaie internaional Anu doar lim&a englez i
cea francezF,
P,!?0,c#(,-, c,!c,!##
4preciem c toate aceste limite prezentate mai sus pot fi transformate !n perspective ale
cercetrii, #u1nd !n considerare limitele enunate anterior) am identificat i anumite p(#1p(&ti*(
$( &(#&(ta#(, ce pot constitui direcii ale viitoarelor cercetri i anume:
conturarea corelaiei e*istente !ntre pro&lemele auditului intern din %om1nia i gradul de
respectare al prevederilor naionale i a celor din standardele de audit intern+
identificarea ariilor tematice !n respectarea prevederilor legale amintite+
realizarea unei cercetri referitoare la relaia dintre principalele organisme ce
reglementeaz auditul intern i pro&lemele rezolvate sau nu ale practicienilor din
domeniu+
e*tinderea stadiului cercetrii pe tematici complementare auditului intern,
O #(&o/a'$a#( a# 9i 2/"!'%t%.i#(a /o$(!!i $( i/p(/('ta#( a 1i1t(/!!i $( a!$it
intern) oferit prin acest studiu la societatea comercial prezentat) care poate fi urmat i de
alte societi comerciale) concluziile unor astfel de cercetri) efectele poteniale ale
acestora pot avea drept &eneficiar direct9mediul economic local) regional) naional,
2$
O at% #(&o/a'$a#( a# 9i &o'ti'!a#(a &(#&(t%#ii $(1&:i1( !n capitolul ase referitoare la
percepia societilor comerciale asupra sistemului de audit intern e*istent) mai sunt multe
aspecte de analizat) precum i !ncercarea de a identifica noi modaliti de !m&untire a
metodologiei auditului intern) totodat propunem investirea de resurse !n cercetarea i
implementarea unor softuri specializate de colectare i prelucrare a informaiilor necesare
!n procesul de documentaie a muncii de audit,

/rice lucrare de cercetare oric1t de comple* ar fi nu poate elucida toate aspectele
referitoare la pro&lematicile supuse cercetrii) noi apreciem c) noi !ntre&ri i noi
rspunsuri ar !m&untii calitatea acestei cercetri) motiv pentru care propunem pentru
viitoare cercetri identificarea unor dificulti cu care se confrunt auditorul intern !n
%omania) dezvoltarea unei cercetri mai ample i comple*e privind desfurarea auditului
intern la societile comerciale) dezvoltarea unor studii i c(estionare privind sistemul de
audit e*istent precum i perspective) su& em&lema unor asociaii profesionale) considerm
c ar avea un impact mai mare) dec1t cel realizat de ctre noi,
2:
1. Re'eri"e ,i,%io&ra'ice
C!$#
4rens #oe&&ecBe) A2003,8A!$it5 O a"o#$a#(a i't(+#at%, 0d, 4rc C(iinu
Ioulescu Mircea) 7(i Marcel) Mares 3,) A2001F) F!'$a/('t(( a!$it!!i) 0ditura 0conomic)
Iucureti
Ioulescu Mircea) A2003F) A!$it 9i'a'&ia#5 R(p(#( 'o#/ati*( 'atio'a() 0ditura 0conomic) Iu9
cureti
Ioa94vram Cristina)A200'F) A!$it! i't(#' a 1o&i(t%.io# &o/(#&ia()0ditura %isoprint)Clu=9
Japoca 200'
C,0,C,C,4,%) A1'''F) No#/( 'a.io'a( $( a!$it, Iucureti
C(elcea S, A200$F) M(to$oo+ia &(#&(t%#ii 1o&ioo+i&(, /(to$( &a'titati*( )i &aitati*() 0ditura
0conomic) 0diia a9<<<a) Iucureti
Collier 2,M, E 4mpoma( S,4, A200$F) Ma'a+(/('t A&&o!'ti'+) CimaRs /fficial #earning SHstem
Cosserat 7,M,) A2000F) Mo$(#' a!$iti'+) 0ditura ;o(n MileHESons) JeG WorB) S?4
-nescu ., A200$F) A!$it 9i'a'&ia#, &o'*(#+('.( 2't#( t(o#i( )i p#a&ti&%) 0ditura <%0CS/J) Iucureti
-o&roeanu #aureniu i -o&roeanu Camelia9#iliana) A2002F) A!$it, &o'&(pt( )i p#a&ti&i) 0ditura
0conomic) Iucureti
-e* A1'':F) Di&.io'a#! (4pi&ati* a i/"ii #o/0'() 0diia a <<94) 4cademia %om1n) <nstitutul
de #ingvistic))<orgu <ordan@
-orfman) P<ntroduction to %isB Management and <nsurance@) 9t( 0dition+
-oro&anu C,).oma S,)3asiliu C,)-oro&anu 0,) 0conomia i gestiunea !ntreprinderii) 0d,<mage)
Iucureti)2000
7(i Marcel) A200F) A!$it! I't(#') 0ditura 0conomic) Iucureti
Cedges) M,) P%isB Management, Concepts and 4plications@Dre&s 7, E Mougin W, A2006F) L(1 'o!;
*((1 p#ati<!(1 $( ,a!$it <!ait= i't(#'() 0diteur 48J/%) 2aris
Manson 7raH S,) A2000F) T:( a!$it p#o&(11- p#i'&ip(1, p#a&ti&( a'$ &a1(1) 0ditura Iusiness 2ress)
ed,2) S?4
Mati -,) A2003F) Co'ta"iitat(a op(#a.i!'io# 1p(&ia() 0ditura <ntelcredo) -eva
Mati -, AcoordonatorF) A200"F) Ba6(( &o'ta"iit%.ii) 0ditura -acia) Clu=9Japoca
Ministerul 8inanelor 2u&lice) >'$#!/a# /(to$oo+i& p('t#! $(6*ota#(a &o't#o!!i i't(#' 2'
('tit%.i( p!"i&() p,
Morariu 4,)Suciu7(,)Stoian8,A200:F)A!$it i't(#' )i +!*(#'a'.a &o#po#ati*%, 0ditura ?niversitar)
Iucureti
Morariu 4,) Xurlea 0,) A2006F) A!$it 9i'a'&ia# &o'ta"i, 0ditura 0conomic) Iucureti
Munteanu 4drian) A2001F) A!$it! 1i1t(/(o# i'9o#/atio'a( &o'ta"i(5 Ca$#! +('(#a) 0ditura
2olirom) <asi
Jo&es C,) 2arBer %,) A2000F) I't(#'atio'a &o/pa#ati*( a&&o!'ti'+, ed,a3<a 8inancial
.imesE2rentice Call) #ondon) ?D
/prean <oan) 2opa <rimie 0mil) A200$F) P#o&($!#i( a!$it!!i )i a( &o't#o!!i 9i'a'&ia#) 0ditura
%isoprint) Clu=9Japoca
/laru) 3,) Iadescu) <,) 1''1) Di&.io'a# a (&o'o/i(i $( pia.%) 0ditura Spicon) Iucuresti 1''')
2ere)<,EIunget) /,E2ere)C, A200F) Co't#o 9i'a'&ia# )i (4p(#ti6% &o'ta"i%, 0ditura Mirton)
.imioara
%e=da) PP#i'&ip(1 o9 Ri1? Ma'a+(/('t a'$ I'1!#a'&(3, 9t( 0dition
%usovici 4,) Co=oc 8,) %usu 7(,) A2001F) A!$it! 9i'a'&ia# a 1o&i(ta.i( &o/(#&ia() Monitorul
/ficial) Iucureti
%dulescu)>t,M,A2006F) Metodologia cercetrii tiinifice) 0ditura -idactic i 2edagogic) Iu9
cureti
%enard ;,) A2002F) T(o#ia )i p#a&ti&a a!$it!i i't(#') ediia a9<394) 0ditat de M,8,2) Iucureti
%usovici 4,) Co=oc 8,) %usu 7(,) A2001F) A!$it! 9i'a'&ia#, 1(#*i&ii &o'(4( )i $( &o'1!ta'.% 2'
"%'&i( &o/(#&ia() Monitorul /ficial) Iucureti
2'
%dulescu >t,M,A2006F) M(to$oo+ia &(#&(t%#ii )tii'.i9i&() 0ditura -idactic i 2edagogic) Iucureti
SaGHer #, E
3isit 4mazonRs #aGrence I, SaGHer 2age
searc( results
#earn a&out 4ut(or Central-itten(ofer M,4, E Sc(einer ;,C, E 7ra(am 4, E MaBosz 2, A2003F)
Sa@A(#,1 I't(#'a A!$iti'+- T:( P#a&ti&( o9 Mo$(#'I't(#'a A!$iti'+, 2u&lis(er: <nst of <nternal
4uditors+ " edition
Sandu 7(eorg(e) A2003F) Ba6(( a!$it!!i 9i'a'&ia#, 0ditura -areco) Iucuresti
.iron .udor 4,A200$F) E*a!a#(a &o't#o!!i 9i'a'&ia# i't(#', 0ditura 4ccent) Clu= Japoca
.oma Marin) A200"F) I'i.i(#(a 2' 1it!.ii( 9i'a'&ia#( a( !'(i ('tit%.i) 0itura C,0,C,C,4,%)
Iucureti
Xingu 7(eorg(e) 4uditul) !ntreprinderea i mediul su) revista Conta&ilitatea) e*pertiza i auditul
afacerilor)C0CC4% nr,L200
3aug(n) PF!'$a/('ta1 o9 Ri1? a'$ I'1!#a'&(3) "9t( 0dition,
3illalonga C(, A2006F) L,a!$it <!ait= i't(#'( - Ma'a+(# a*(& (99i&a&it= 1o' p#o&(11!1 $,a!$it) 0di9
teur -unod) 2e Ydition) 2aris
A!#co-,
4dams I,#, A200:F) B#it( SMART- i't(#'a a!$ito#1 &a' !1( a 1p(&i9i& &o//!'i&atio' t(&:'i<!( to &#(;
at( *a!(;a$$($ a!$it #(po#t1) <nternal 4uditor) apri) articol doGnloaded de pe site9ul (ttp:LLfindarticles,9
comLpLarticlesLmiZm1"3LisZ2Z6"LaiZn2"'30:
4llegrini) M,)-/nza 7,) 2aape #,)Melville) %,)Sarens) 7,) A2006F T:( E!#op(a' it(#at!#( #(*i@
o' i't(#'a a!$iti'+) Managerial 4uditing ;ournal) vol,21) pp,:"9:"3) accesi&il on9line at
GGG,scopus,com
4llegrini M, E 7reco 7, A2011F) Co#po#at( "oa#$1, a!$it &o//itt((1 a'$ *o!'ta#A $i1&o1!#(- (*i$('&(
9#o/ itaia' i1t($ &o/pa'i(1) ;ournal of Management and 7overnance vol,1) no 1) p, 111 6 16:
4lles M,7, E Dogan 4, E 3asar(erlHi M,4, A200:F) P!tti'+ &o'ti'!o1 a!$iti'+ t:(o#A i'to p#a&ti&(-
(11o'1 9#o/ t@o piot i/p(/('tatio'1) ;ournal of <nformation SHstems vol,22) issue 2) p, 1'"921
4lltmann 4, A200$F) SEC app#o*(1 PCAOB A!$it Sta'$a#$ 'o C) <nformation Management ;ournal
vov,Ldec, 3ol,1) issue 6) p, 1:92:
4rnold -,8,Sr, E 2onemon #,4, A1''1F) I't(#'a A!$ito#1, P(##&(ptio'1 o9 B:i1t( Bo@i'+ a'$ t:(
I'9!('&( o9 Mo#a R(a1o'i'+- A' E4p(#i/('t) 4uditing 4, ;ournal of 2ractice E .(eorH) vol,10) no,2) p,
191"
Iarrett 2, A2002F) E4p(&tatio' a'$ p(#&(ptio' o9 "(tt(# p#a&ti&( &o#po#at( +o*(#'a'&( i' t:( p!"i& 1(&to#
9#o/ a' a!$it p(#1p(&ti*() BeHnote address &H t(e 4uditor67eneral of 4ustralia) <nternational NualitH E
2roductivitH Centre Seminar) Can&erra) 20 septem&er) articol doGnloaded de pe site9ul (ttp:LLGGG,ana9
o,govLuploadsLdocuments
Ir&ulescu S, E Mare 3, A200$F) D(i/it%#i &o'&(pt!a( p#i*i'$ a#(a! $( &!p#i'$(#( a 'o.i!'io# $(
&o't#o i't(#' )i a!$it i't(#') %evista 8inane 2u&lice i Conta&ilitate nr,$9:) iulie9august) 0ditura M08,)
Iucureti
IeasleH M,S, E Clune %, E Cermanson -,%, A200"F, ERM D a 1tat!1 #(po#t) <nternal 4uditor) fe&ruarH)
p, 6$9$2
IecBmer(agen <,4, E Ierg C,2, E Darapetrovic S,3, E Mill&orn M,/, A200F) o' t:( (99(&ti*('(11 o9
<!aitA /a'a+(/('t 1A1t(/ a!$it1) .(e .NM Magazine) vol,16) no 1) p, 192
Ienson) ;,)A200$F Eo@ &a' i't(#'a a!$it $o /o#( @it: COSOF, 2rotivi DnoGleadgerleader) pp 19
) accesi&il on9 line la GGG,BnoGleadgerleader,com
IroGn) %,7,)A1'6:F 4 (istorH of accounting and accountants) 8ranB Cass and CompanH #imited)
Colland
Iernardo M, E Casadesus M, E Darapetrovic S, E Ceras <, A2010F) A' (/pi#i&a 1t!$A o' &o'&('t#atio'
o9 /a'a+(/('t 1A1t(/ a!$it1) ;ournal of Clearning SHstems vol,1:) issue ") p, :69'"
IerB M, E CallalH .(, E CHland M, A2003F) T:( (*o!tio' o9 &i'i&a a!$it a1 a too 9o# <!aitA
i/p#o*(/('t) ;ournal of 0valuation in Clinical 2ractice maH) vol,') issue 2) p, 2"192"$
IerrH #, A1':F) Coo#$i'ati'+ Tota A!$it Co*(#a+(- T#('$1 a'$ P#a&ti&() <<4 <nc,) 4ltamonte Springs)
8lorida
30
Iess ;,) A200$F) I't(#'a a!$it,1 #o( i' "!1i'(11 &o'ti'!itA) articol din DnoGledge #eader doGnloaded de
pe site9ul GGG,BnoGledgeleader,com
Ioa94vram C, A200:F) St!$i! p#i*i'$ i/p(/('ta#(a )i o#+a'i6a#(a a!$it!!i i't(#' 2' Ro/0'ia)
%evista C48% nr,$) p,3911
Ioa94vram C, A200:F) A!$it! i't(#' a 1o&i(t%.io# &o/(#&ia( a)(6at 2' #apo#t &! a!$it! p!"i& i't(#')
Studia ?niversitatis 3asile 7oldi) 0conomic Sciences Series) 4rad) nr,1:) vol,1) p,311931'
Ioa94vram C, E Ioa 4vram 8, A200:F) A 1!#*(A #(+a#$i'+ t:( i/p(/('tatio' o9 i't(#'a a!$it i'
Ro/a'ia) <nternational Conference 0conomH and .ransformation Management) t( <nternational
Conference) .imioara) %om1nia
Ioa94vram C, E Ioa 4vram 8, A200:F) T:( #(1po'1a"iitA o9 o#+a'i6atio',1 /a'a+(/('t i' t:(
p#(*('tio', $(t(&tio' a'$ $(tt(#('&( o9 9#a!$) t( 4nnual <nternational Conference <ntegrating
2erspectives on 2erformance Management) 2rague) Czec( %epu&lic) -epartment of Management
4ccounting) ?niversitH of 0conomics) septem&er) p, 3'9"0
Ioa94vram C, A200:F) T:( app#oa&:(1 o9 9#a!$ 9#o/ i't(#'a a!$it,1 poi't o9 *i(@) <nternational ;ournal of
Iusiness %esearc() vol,:) no,2) p, $09$"
Camp&ell M, E 4dams 7,M, E Camp&ell -,%, E %ose M, A2006F) I't(#'a a!$it &a' $(i*(# /o#(' *a!()
8inancial 0*ecutive =anuarH9fe&ruarH) p, 9$
Camp&ell M, A200:F) A"o!t i't(#'a a!$it1) NualitH 2rogress oct, 3ol,1) issue 10) p, 3$93'
Caplan -,C, E Dirsc(en&eitter M, A2000F) O!t1o!#&i'+ a'$ a!$it #i1? 9o# i't(#'a a!$it 1(#*i&(1) ContemporarH
4ccounting %esearc( vol,1$) no 3) p, 3:$ 6 2:
Carcello ;,3, E Cermanson -,%, E %ag(unandan D, A200"F) Fa&to#1 a11o&iat($ @it: US p!"i&
&o/pa'i(1, i'*(1t/('t i' i't(#'a a!$iti'+) 4ccounting Corizons no 1' A2F) p, 6'9:
CareH 2, E CrasGell 4, E Simnett %, A2000F) Vo!'ta#A $(/a'$ 9o# i't(#'a a'$ (4t(#'a a!$iti'+ "A
9a/iA "!1i'(11(1) 4uditing 4, ;ournal of 2ractice E .(eorH no 1' supplement) p, 3$9"1
CareH %, E Su&ramaniam J, E C(ing D,C,M, A2006F) I't(#'a a!$it a'$ o!t1o!#&i'+ i' A!1t#aia)
4ccounting and 8inance no 6 A1F) p, 11930
Car(ill D,M, E Dincaid ;,D, A1':'F) AppAi'+ t:( 1ta'$a#$1 i' +o*(#'/('ta i't(#'a a!$iti'+) .(e
<nternal 4uditor) vol,6) no ") p, "09""
Carmic(ael -,%, E Milling(am ;,;, E Sc(aeller C,4, A1''6F) A!$iti'+ Co'&(pt1 a'$ M(t:o$1- A G!i$(
to &!##('t t:(o#A a'$ p#a&ti&() Mc7raG9Cill) JeG WorB
C(andGicB M,0, A1''"F) To!+: <!(1tio'1, to!+:(# a'1@(#1) .(e <nternal 4uditor) vol,"2) no 6) p, 6396"
C(andler %,4,E 0dGards ;,%, E 4nderson M, A1''3F) C:a'+i'+ p(#&(ptio'1 o9 t:( #o( o9 t:( &o/pa'A
a!$ito# GHIJ;GKIJ) 4ccounting E Iusiness %esearc( vol,23) no '2) p, 39"'
C(iu 3,4, A200$F) A!$ito#! i't(#' a#( o /i( $( o&:i, $a# 2i ip1()t( i'i/a) %evista Capital) articol
doGnloaded de pe site9ul GGG,capital,ro
Col&ert ;,#A1''"F) Ri1? i't(#'a a'$ (4t(#'a a!$it,<nternal 4uditor
Col&ert;,#E4ldeman C,M,A1''"F) A #i1?;$#i*(' app#oa&: to t:( i't(#'a a!$it,Managerial 4udit9
ing ;ournal) 3ol10)Jo 2)pp,3:9
Coram 2,)8erguson C,)MoroneH %,)A2006F) T:( i/po#ta'&( o9 i't(#'a a!$it i' 9#a!$ $(t(&tio') ac9
cesi&il on9line la GGG,aa(Q,orgLauditLmidHear
C/S/ A1''2F) I't(#'a &o't#o;I't(+#at($ 9#a/(@o#?, Committee of Sponsoring /rganizations /f
.(e .readGaH Commission) JeG WorB) 3ol,19) Coopers and #H&rand) Septem&er
C/S/ A200F) E't(#p#i1( Ri1? Ma'a+(/('t DI't(+#at($ F#a/(@o#?) Committee of Sponsoring
/rganizations /f .(e .readGaH Commission) Septem&er
-o&roeanu Camelia) A2001 si 2002F) D(1!)i'$ /i1t(#(( a!$it!!i &o't!#io# &o'1oi$at(, serie de
: articole pu&licate !n revista Co'ta"iitat(a, (4p(#ti6a 1i a!$it! a9a&(#io# nr,:912 A2001F si 193
A2002F) C0CC4%) Iucuresti
-o&roeanu #aureniu) A2001F) A!$it!, o p#a&ti&a 1t#%*(&:( #i$i&ata a #a'+ $( a#ta) studiu pu&9
licat !n Culegerea de lucrri ale simpozionului Go"ai6a#( 1i $(6*ota#( 2' $o/('i! 9i'a'&ia#
&o'ta"i) Iucureti
-eloitteE.ouc(eA2006F) .(e value of internal audit is undenia&le) ;ulH) availa&le on9line at GGG,
-eloitte,com
-rgan 2op Mi(aela)A200:F)A!$it! i't(#',$(i/it%#i &o'&(pt!a( )i i/it(,,Congresul 2rofesiei
Conta&ile -in %om1nia)0ditura C0CC4%)Iucureti)p10$911"
31
-rgan 2op Mi(aela)A2010F)R(1po'1a"iit%.i a( a!$it!!i i't(#' 2' /a'a+(/('t! #i1&!!i,Con9
gresul 2rofesiei Conta&ile -in %om1nia 0diia a [3<<<9a)0ditura C0CC4%)Iucureti)p1'9161
-unn ;,) A1''6F) A!$iti'+ ; t:(o#A a'$ p#a&ti&() ed,2
0l 8red Ioo -ives( S(arma)A200:F) T:( a11o&iatio' "(t@((' &o#po#at( +o*(#'a'&( a'$ a!$it 9((1
o9 "a'? :o$i'+ &o/pa'i(1,.(e <nternational ;ournal /f 0ffective Ioard 2erformance,
fe&200:)3ol,: <ssue1) p2:9"
0lliot M, E -aGson %, E 0dGards ;, A2011F) To@a#$1 #(a p#o&(11 i/p#o*(/('t 9#o/ i't(#'a a!$iti'+
D a &a1( 1t!$A) SoftGare NualitH ;ournal) vol, 1) no 1) p, "396
0rnstEWoung) A200"F) .(e merits of outsourcing Hour internal audit function) -ecem&er) accesi&il
on9line la GGG,eH,com
0rnstEWoung) A200$F) 7lo&al <nternal 4udit SurveH) 4 current state analHsis Git( insig(ts into fu9
ture trends and leading practices) accesi&il on9line la GGG,t(eiia,org
8legel ?, A2011F) P#i*a&A &o/pia't i't(#'a 9#a!$ 1&#(('i'+) Securing 0lectronic Iusiness 2rocesses
vol,") no 1) p, 1'191''
8rigo) M,#,)A2002F) A "aa'&( S&o#(&a#$ F#a/(@o#? 9o# I't(#'a A!$iti'+ D(pa#t/('t1,.(e <nsti9
tute of <nternal 4uditors %esearc( 8oundation) 4ltamonte Springs) 8lorida
8ullerton) %E-urtsc(i) C,)A200F) .(e 0ffect of 2rofesional SBepticism on t(e 8raud -etection
SBills of <nternal 4uditors) Jovem&er) accesi&il on9line la SS%J:(ttp:LLssrn,com,a&stract
7arcia #,S, E Iar&adillo 0,%, E 2Yrez M,/, A2011F) A!$it &o//itt(( a'$ i't(#'a a!$it a'$ t:( <!aitA
o9 (a#'i'+1- (/pi#i&a (*i$('&( 9#o/ Spa'i1: &o/pa'i(1) ;ournal of Management and 7overnance
vol,10) no 1) p, 109"2
7eiger M,4, E #oGe -,;, E 2anH D,., A2002F) O!t1o!#&($ i't(#'a a!$it 1(#*i&(1 a'$ t:( p(#&(ptio' o9
a!$ito# i'$(p('$('&() .(e C24 ;ournal) vol,$2) no ) p, 2092
7(eorg(e <, A2002F) Ri1&! $(&i6i(i 9i'a'&ia#( 2' 2't#(p#i'$(#i( /i&i )i /iLo&ii) 0ditura 7enicod #td,)
Iucureti) p,:
7(i M,) Spr1ncean M, A2006F) A!$it! i't(#' 2' 1i1t(/! p!"i&) 0ditura .ri&una 0conomic) Iu9
cureti) p, :
7oodGin ;, E Weo .,W, A2001F) T@o 9a&to#1 a99(&ti'+ i't(#'a a!$it i'$(p('$('&( a'$ o"L(&ti*itA- (*i$;
('&( 9#o/ Si'+apo#() <nternal ;ournal of 4ccounting vol,") no 2) p, 10$912"
7oodGin) ;,A200F)A &o/pa#i1o' o9 i't(#'a a!$it i' t:( p#i*at( a'$ p!"i& 1(&to#1,Managerial
4uditing ;ournal) 3ol,1' Jo,") pp, 6096"0
CammersleH ;,S, E MHers #,4, E S(aBespeare C, A2011F) Ma#?(# #(a&tio'1 to t:( $i1&o1!#( o9 i't(#'a
&o't#o @(a?'(11(1 a'$ to t:( &:a#a&t(#i1ti&1 o9 t:o1( @(a?'(11(1 a'$(# 1(&tio' MJN o9 t:( Sa#"a'(1 O4;
(A a&t o9 NJJN) %evieG of 4ccounting Studies vol,13) no 1) p, 11 6 16"
Caron)C,EC(am&ers) 4E%amsi) %E<smail)<,A200F T:( #(ia'&( o9 (4t(#'a a!$ito#1 o' i't(#'a
a!$ito#1, Managerial 4uditing ;ournal) 3ol,1' J/,') pp, 11:911"'
Cenning D, E DinneH M, E D\ting D, E Me&er C,2, A200:F) I't(#'a A!$it- M((ti'+ to$aA,1 '(($1) <n9
ternal 4uditor vol,2) no 2) p, 169"'
Cindson 4le*)A2006F) Ma'a+( o!t1o!#&i'$ a'$ /i'i/i6( t:( #i1?1)<C<S C(emical Iusiness)vol,1
issue3)
p 2"92"
Cogan C(ris 0,) Sa&i(olla( %ezaee) %ic(ard 4,A200:F) Fi'a'&ia Stat(/('t F#a!$- I'1i+:t1 9#o/
t:(
A&a$(/i& Lit(#at!#(, 4uditing: 4 ;ournal of 2ractice E.(eorH) 4merican 4ccounting 4ssociation
3ol, 2$) Jo, 2) p23192"2
Corlaci C,A2003F) O!t1o!#&i'+! 9!'&.i(i $( a!$it i't(#',Joiem&rie) accesi&il on9line la
GGG,eH,com
<oan C, A200F) I't(#'a a!$it #(po#t D #(1po'1( to a!$ito# #(&o//('$atio', i't(#'a a!$it
#(&o//('$atio' i/p(/('tatio') %evista de Conta&ilitate i <nformatic de 7estiune nr,$) p,:69:'
<nstitute of <nternal 4uditors 6 <<4A2000F)I't(#'a A!$iti'+-A$$i'+ *a!( a&#o11 t:( Boa#$, Cor9
porate Iroc(ure)<<4
<nstitute of <nternal 4uditors 6 <<4A2001F)Sta'$a#1 9o# t:( P#o9(11io'a P#a&ti&( o9 I't(#'a A!$it;
i'+, T:( I'1tit!t( o9 I't(#'a A!$ito#1, Ata/o't( Sp#i'+1, Fo#i$a
32
<nstitute of <nternal 4uditors 6 <<4A200F)T:( #o( o9 i't(#'a a!$iti'+ i' ('t(#p#i1(;@i$( #i1?
/a'a+(/('t) position paper) Septem&er) .(e <nstitute of <nternal 4uditors) 4ltamonte Springs)
8lorida
;o(n ;, A200:F) IT A!$it1) <nternal 4uditor vol,1) no 1) p, 0'930
;o(nson 7,#, A2006F) N(@ 1ta'$a#$ +!i$(1 i't(#'a a'$ 1!ppi(# a!$it1) NualitH 2rogress marc( vol,3')
issue 3) p, 2"930
;oBipff 4, A2011F) D(t(#/i'a't1 a'$ &o'1(<!('&(1 o9 i't(#'a &o't#o i' 9i#/1- a &o'ti'+('&A t:(o#A
"a1($ a'aA1i1) ;ournal of Management and 7overnance vol,1) no 2) p, 11"91
Dpmg)A2006F)OPMG F#a!$ S!#*(A NJJP, availa&le on9line at GGG,Bpmg,com,au
#amoreau*) M,A200$F) I't(#'a a!$ito# !1($ &o/p!t(# too to $(t(&t @o#$&o/ 9#a!$) ;ournal of
4ccountancH) ;ulH)pp,3") accesi&il on9line la GGG,e&sco,com
#emon) M,M,E.atum D,M,A2003F) I't(#'a a!$iti'+Q1 1A1t(/ati&, $i1&ipi'($ p#o&&(1) .(e
<nstitute of <nternal 4uditors %esearc( 8oundation) accesi&il on9line la GGG,t(eiia,org
#eit((ead I,S, A1'''F) Ma'a+i'+ &:a'+( a'$ 1i6( #i1?1) .(e <nternal 4uditor vol,"6) no 6) p, 6:96'
#indoG 2,0, E %ace ;,-, A2002F) B(Ao'$ t#a$itio'a a!$it t(&:'i<!(1) ;ournal of 4ccountancH) vol,1')
no 1) p, 2:933
Maniere)3EIerg() I,-ECaggard)C,A200$F) S(+#(+atio' o9 $!ti(1-E1ta"i1:i'+
MaBBaGi I,)%utledge %,A2002F)E*a!ati'+ a!$it #i1?,4dvances in 4ccountig Ie(avioral %e9
searc()vol,3)p6'9:'
Mati -, E Cardo 3, A2006F) I'9o#/atio' t(&:'oo+A &o't#o1, t@o 9#a/(@o#?1 D o'( +oa) Conferina
<nternaional Strategic leaders(ip in t(e conte*t of glo&alization and regionalization) seciunea Conta&il9
itate i finane) Clu=9Japoca
Mautz %, A1':F) I't(#'a a'$ (4t(#'a a!$ito#1 - :o@ $o t:(A #(at(F) .(e <nternal 4uditor vol,61) no 3) p,
3691
Meneses97aHa C, E Suardi 4,M, E #oureiro S,%, E CallaB ;,0,C, E .rzesniaB C, A2010F) I1 t:( 9! *(#;
1io' o9 t:( a!$it #(aA '(&(11a#AF St!$A o9 t:( *ai$itA a'$ i't(#'a &o'1t#!&t o9 it1 a""#(*iat($ *(#1io'1)
0*periment(al %esearc( vol,3) issue :) p, 11$912
Ming C, A2011F) T:( p(#*(i*($ i/pa&t o9 <!aitA a!$it o' t:( @o#? o9 a&a$(/i&1) Cig(er 0ducation %esearc( E
-evelopment vol, 30) issue 2) p, 1$'91'1
JagH 4, #, E CenBer M, ;, A2002F) A' a11(11/('t o9 t:( '(@A $(9i'($ i't(#'a a!$it 9!'&tio') Managerial
4uditing ;ournal vol,1$) no,3) p, 130913$
Jestor S, A200F) T:( i/pa&t o9 &:a'+i'+ &o#po#at( +o*(#'a'&( 'o#/1 o' (&o'o/i& &#i/() ;ournal of 8in9
ancial Crime) no 11 AF) p, 3$93"2
2op 4, E Ioa94vram C, A200:F) T:( o!t1o!#&i'+ o9 i't(#'a a!$it D It i1 a 1o!tio' i' i'&#(a1i'+ t:( <!a;
itA o9 i't(#'a a!$itF) 4nalele ?niversitii din /radea 6 >tiine 0conomice) .om [3<<) vol,<<< 6 8inances)
IanBs and 4ccountancH) p, 13 6 1$
2op 4, E Ioa94vram C, A200:F) T:( #(atio'1:ip "(t@((' i't(#'a a'$ (4t(#'a a!$it) articol susinut la
Conferina internaional C(allenges for ContemporarH DnoGledge 6 Iased 0conomH) Second 0dition) 2:9
2' nov,) ?niversitatea 1 decem&rie 1'1:) 8acultatea de >tiine 0conomice 4l&a <ulia) %om1nia
2ott C(, E MocB .(, ;, E Matrin C(, A2011F) R(*i(@ o9 (/pi#i&a #(1(a#&: o' #otatio' a'$ 'o';a!$it 1(#;
*i&(1- a!$ito# i'$(p('$('&( i' 9a&t *15 app(a#a'&() ;ournal f\r Ietrie&sGirtsc(aft vol,":) no ) p, 20'923'
%ezace S, A1''"F) B:at t:( COSO #(po#t /(a'1 9o# i't(#'a a!$ito#1) Managerial 4uditing ;ournal vol,10)
no 6) p, "9'
Sc(neider 4, A200'F, T:( #o(1 o9 i't(#'a a!$it i' &o/pAi'+ @it: Sa#"a'(1;O4(A a&t) <nternational ;ournal
of -isclosure E 7overnance vol,6) issue 1) p, 6'9$'
Seigel 2,C, E /R S(aug(nessH ;, E %igs&H ;,., A1''"F) A #((4a/i'atio' o9 t:( i't(#'a a!$ito#1, &o$( o9
(t:i&1) ;ournal of Iusiness 0t(ics) vol,1) no 1) p, ''9'"$
Selim 7, E McJamee -, A1'''F) Ri1? /a'a+(/('t a'$ i't(#'a a!$iti'+- @:at a#( t:( (11('tia "!i$i'+
"o&?1 9o# a 1!&&(119! pa#a$i+/ &:a'+() <nternational ;ournal of 4uditing vol,3) no 3) p, 1"'91$
.iron9.udor 4, E Muiu 4, A2003F) P(#&(p.ia a!$it!!i i't(#' 2' /($i! (&o'o/i& #o/0'(1&)
vol,Conferinei <ntegrare) -ezvoltare) p,13"910) organizat de ?II) 8S074 Clu=
.ucBeH -,)Amartie 2002F) T:( ('$ o9 t:( i'() revista A&&o!'ta'&A
.raining)Conference Ioard <nc,/liver MHman 7roup)A200:F) Ei+: Ri1?,vol," <ssue 2) p16916
3eHseH Sara()A2001F) Go*(#'a'&( p!1: 1p!#1 #i1? a!$it1,Iusiness <nsurance)vol3" issue 2")p1$
33
Malter M, A2002F) T:( a!$it &o//itt(( /((ti'+- a p#i*at( p(#9o#/a'&( 9o# a p!"i& a!$i('&() Iusiness
and 0conomics vol,10) no 6) p, 6'9:$
Masc(e .(, E Sciortino J, A200$F) I/p#o*i'+ t:( i't(#'a a!$it (4p(#i('&() NualitH 2rogress nov,
vol,0) issue 11) p, 32936
MilleBens Marleen)A200"F) A!$it #i1?, IlacBGell 0ncHclopedic of 4ccounting)p63966
Siegenfuss -,0,)A1''"F) T:( 1tat( o9 t:( a#t i' i't(#'a a!$iti'+ #i1? a11(11/('t t(&:'i<!(1)Mana9
gerial 4uditing ;ournal)3ol,10)Jo) p3911
S*nd*!d,1!,.-,),n!#1-,.#?-*$#,
Standardele <nternaionale de 4udit A<S4F) ela&orate de <84C)
Standarde de 4udit <ntern) ela&orate de .(e <nstitute of <nternal 4uditors) GGG,cafr,ro
#egea nr,6$2L2002 privind auditul pu&lic intern) modificat
#egea nr,31L1''0 privind societile comerciale) modificat
/rdonana 7uvern&ului nr,11'L31,0:,1''' privind auditul intern i controlul financiar preventiv
S#,-u!# #n,!n,
GGG,&i&lioteca,ase,ro
GGG,aair,ro
GGG,cafr,ro
GGG,e&sco,com
GGG,emeraldinsig(t,com
GGG,t(eiia,org
GGG,Bpmg,com,au
3

S-ar putea să vă placă și