Sunteți pe pagina 1din 1

Mao Zedong

Mao Zedong (sau Mao e-Tung sau Mao Tzedong; n. 26 decembrie 1893,d. 9
septembrie 1976,a fost un revoluonar cine!, teorist politic "i lider al #artidului
$omunist $ine!.
%n urma r&!boiului civil, 'n 19(9 #artidul $omunist $ine! sub conducerea lui )ao
*edon+ a preluat puterea 'n $ina, proclam,nd -epublica #opular& $ine!&.
)ao *edon+ a instaurat o dictatur& s,n+eroas&, .e estimea!& c& peste 2/.000.000 oaneni
fiind uci"i 'n timpul 'n care acesta a condus $ina.
1iu de &rani, )ao *edon+ a fost de profesie 'nv&&tor. 2 condus forele comuniste 'n
lupta dus& 'mpotriva forelor naionaliste (1927319(94, str&b&t,nd 'ntrea+a $in& pentru
a3"i recruta armata (este ceea ce ideolo+ia oficial& a numit )ar"ul cel 5un+4. 6in 193/, a
fost lider al #artidului $omunist $ine! "i in aceasta calitate, dupa 19(9 3 "eful de facto
al statului. #olitica economic& a 7)arelui salt 'nainte8 iniiat& de el a e"uat, ca "i
-evoluia $ultural&. %n consolidarea re+imului comunist 'n $ina, s3a bi!uit pe &r&nime
"i pe cultul personalit&ii.
$ontribuiile sale aduse teoriei mar9ist3leniniste, strate+iile sale militare "i politicile sale
comuniste sunt cunoscute colectiv sub numele de maoism.
)ao r&m,ne o fi+ur& controversat& p,n& 'n !iua de a!i, av,nd o avere 'n continu&
evoluie. :ste privit 'n $ina ca un mare revoluionar, un strate+ politic, un mare
conduc&tor de armat& "i salvator al naiunii. $ine!ii 'l mai v&d pe )ao ca pe un om care,
prin politica sa, a a;utat economia $inei "i a a;utat la formarea $inei moderne. %n plus,
)ao este privit "i ca un poet, filo!of "i vi!ionar, din cau!a cultului personalit&ii folosit 'n
timpul conducerii sale