Sunteți pe pagina 1din 1

S-AU LANSAT CELE 40 DE CENTRE DE CONSILIERE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE CU AUTISM

Fundatia Romanian Angel Appeal si partenerii sai, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala Protectia
Copilului si Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania anunta deschiderea a 40 de Centre de consiliere si
asistenta pentru persoanele cu tulurari de spectru autist !"SA#$
%& de Centre vor 'i active in %& de (udete din Romania, in cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului$
)n *ucuresti vor 'unctiona & centre de consiliere si asistenta, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului *ucuresti
!DGASM*#, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector + !DGASPC sector +#, Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Sector 4 !DGASPC sector 4#, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector &
!DGASPC Sector &# si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector , !DGASPC sector ,#$
Centrele sunt deservite de psihologi cu e-perienta in lucrul cu persoanele cu "SA si instruiti in interventii terapeutice in cadrul cursurilor
organi.ate de Fundatia Romanian Angel Appeal si Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania$
Serviciile o'erite vor 'i gratuite, persoanele diagnosticate cu autism si re'erite acestor centre vor ene'icia de interventie terapeutica
gratuita iar apartinatorii acestora vor primi consiliere$
Pana la 'inalul proiectului, vor ene'icia de servicii cca$ /000 de persoane cu "SA$
)n 'iecare centru vor lucra intre /04 psihologi speciali.ati in interventii terapeutice pentru persoanele cu "SA$ Persoanele diagnosticate cu
autism si re'erite centrelor vor primi o evaluare initiala in urma careia se va reali.a un plan de interventie, impreuna cu apartinatorii$ )n
urma planului de interventie se vor staili oiective pe termen mediu si scurt si vor 'i programate sesiuni de lucru$
O prioritate pentru centre vor fi copiii nou diagnosticati care, beneficiind de interventii terapeutice timpurii, au sanse sporite de a isi
atinge potentialul functional si de a fi integrati in comunitate., declara Adelaide 1aterine "arpan, Sociolog, Manager al proiectului 2Si
ei treuie sa aia o sansa34$
)n 'unctie de varsta copilului si de pro-imitatea domiciliului acestuia 'ata de centru, specialistii vor propune un program de interventie
individuali.at$ Programul poate merge de la interventie punctuala, pe termen scurt, centrata pe prolema, pana la !dupa ca.# un plan de
terapie de recuperare, pe termen mediu si lung, constand in interventie .ilnica, de pana la % ore de lucru cu copilul5.i$
)n'iintarea Centrelor de terapie si consiliere 'ace parte din activitatile proiectului strategic 2Si ei treuie sa aia o sansa34 program de
spri(in pentru integrarea sociala si pro'esionala a persoanelor cu tulurari de spectru autist$
Proiectul 2Si ei treuie sa aia o sansa34, demarat la + octomrie /0+0 si avand o durata de % ani, este implementat de Fundatia
Romanian Angel Appeal in parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala Protectia Copilului si
Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania ene'iciind de co'inantare din Fondul Social 6uropean, prin
Programul 7perational Sectorial De.voltarea Resurselor 8mane /009 /0+%, 2)nvesteste in oameni2$
Proiectul urmareste cresterea sanselor de integrare sociala si, ulterior, de acces pe piata muncii, a copiilor si tinerilor a'ectati de autism,
prin diagnosticare precoce si 'acilitarea accesului la servicii si programe de recuperare si asistenta speciali.ata$

Contact:
Costinela ;iculescu,
Coordonator PR, Fundatia Romanian Angel Appeal
"el: 09/+$+&+$+<9, 094&$/&$=&$<&
e0mail: costinela$niculescu>raa$ro