Sunteți pe pagina 1din 4

Tipuri de manageri

Francezul Chalvin delimiteaza 10 tipuri de manageri: organizatorul, participativul,


intreprinzatorul, realistul, maximalistul, birocratul, demagogul, tehnocratul, oportunistul,
utopistul modernist.
Profesorul american Keith evis, deosebeste ! tipuri de cadre de conducere: autocrat, custodial,
sportiv, colegial.
Profesorul polonez "toroscia# prezinta doua tipuri: autocrat si democrat.
Relaia dintre manager i subordonat "e disting trei tipuri caracteristice:
1 1. Stilul autoritar
$ refuz% orice sugestie din partea subalternilor&
$ crede 'n organizare&
$ reduce posibilitatea de perfec(ionare a subalternilor&
1 ). Stilul democrat
$ asigura participarea subalternilor la proces&
$ randamentul grupului nu depinde de prezen(a sau absen(a sa.
1 *. Stilul permisiv
$ evit% orice interven(ie 'n organizarea si func(ionarea grupului&
$ pune accentul pe organizarea +i conducerea spontan.
Atitudinea fa de responsabilitate in acest punct de vedere se poate vorbi de mai multe
stiluri manageriale:
1 1. Stilul repulsiv. ,anagerii repulsivi se caracterizeaz% prin:
$ refuzul de a fi promovat 'n func(ie de management&
$ respectul exagerat fa(% de independen(a celorlal(i&
$ complexe de inferioritate +i ne'ncredere 'n sine&
$ evitarea responsabilit%(ilor&
$ adoptarea rapid% a deciziilor, reducerea rapid% a st%rii de nesiguran(%.
1 ). Stilul dominant. "e caracterizeaz% prin:
$ dorin(a puternic% de avansare&
$ dinamism, energie&
$ climat de tensiune +i conflicte&
$ p%rere foarte bun% despre ei&
$ impunerea p%rerii 'n luarea deciziei&
$ 'nvinuirea altora pentru e+ecuri&
1 *. Stilul indiferent. "e caracterizeaz% prin :
$ lipsa interesului 'n promovare& $ +anse reale de succes& $ ponderare& $ con+tiinciozitate&
$ realism.
Interesul fata de oameni, rezultate, randament . Principalele stiluri caracteristice sunt
urm%toarele:
1 1. Altruistul prezint% interes doar pentru oameni& creeaz% relaii cordiale& este incapabil& nu
este exigent& nu rezolva conflictele, doar le calmeaz%& este ineficient.
) ). Evazivul (delstorul) nu manifesta interes pentru nici una din cele trei direcii&
influeneaz% in mod negativ grupul& este comod& nu vrea s% aib% nepl%ceri& este ineficient.
* *. Autocratul prezint% interes pentru rezultate& 'ndeplinete sarcinile& nu are 'ncredere in
oameni& nu se consulta& 'n%bu% conflictele& impune o disciplina cazon%& nu este eficient.
! !. Ezitantul prezint% interes pentru rezultate si relaii umane& ia decizii sub presiune& evita
soluionarea problemelor pe termen lung& face compromisuri& creeaz% un climat de
incertitudine& este ineficient.
- -. Promotorul este preocupat de relaiile cu oamenii si de randament& are 'ncredere in toata
lumea& stimuleaz% relaiile interumane si calit%ile subalternilor& este cooperant& considera
munca subalternilor ca pe ceva firesc& are orizont redus& este eficient.
. .. Birocratul este preocupat de randament& respecta ordinele, regulamentele, normele,
consider/ndu$le dogme& nu are idei& nu influeneaz% aplicarea deciziilor& nu are 'ncredere in
proiectele pe termen lung& este eficient dar dificil.
0 0. Autocratul consecvent este preocupat de rezultate si de randament& are 'ncredere in sine si
in metodele sale& ii face pe oameni sa$l asculte& este la curent cu nout%ile& nu tie sa obin%
maximul de la subordonai& este eficient.
1. Realizatorul $preocupat de toate aspectele discutate& organizeaz% activitatea
colaboratorilor& stabilete standarde ridicate& realizeaz% un climat favorabil& delega
responsabilitatea subalternilor, care se simt responsabili, at/t pentru succese, cat si pentru
eecuri.
Valoarea profesionala si modul de manifestare n relaiile interumane Putem evidenia
urm%toarele tipuri de manageri:
$ valoroi, care tiu sa se poarte cu subalternii&
$ valoroi, dar lipsii de stil&
$ mediocri, care tiu sa se poarte&
$ mediocri, care nu tiu sa se poarte&
$ valoroi, independeni de efi&
$ valoroi, aservii sefului&
$ incompeteni, dependeni de efi etc.
Clasificarea managerilor dup aria specializrii
-anagerii financiari $ a c%ror principal% responsabilitate o reprezint% resursele financiare
ale intreprinderii.
-anagerii operati!i $cei ce creeaz% +i conduc sistemele, care transform% resursele in bunuri
+i servicii.
-anagerii de mar"eting sunt responsabili cu facilitarea schimbului de produse intre
organiza(ie +i cump%r%torii sau clien(ii s%i.
-anagerii de resurse umane sunt persoane ins%rcinate cu conducerea formal% +i gestiunea
resurselor umane ale organiza(iei.
$anagerii administrati!i#
Caracteristicile managerului
2n ceea ce priveste managerul viitorului, ma3oritatea teoreticienilor si practicantilor considera ca
acesta trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
$ viziune lucida, strategica asupra viitorului intreprinderii unde lucreaza si locul acestuia in
universul global de afaceri&
$ capacitatea de comunicare cu personalul si clientii&
$ capacitatea de a lega mai sistematizat recompensele cu meritele individuale ale fiecaruia&
$ politica prefectionata de formare si pregatire a amanagerilor&
$ planificarea succesiunilor cu o vigilenta si perspicacitate crescute&
$ calitatea de lider care sa$si convinga colaboratorii pentru a realiza impreuna obiective
ambitioase&
$ respect fata de ceilalti, de valorile si conceptiile lor&
$ integritate pentru a fi la adapost de orice repros, avand in vedere ca etica personala si in
afaceri asigura credibilitatea interna si externa a intreprinderii.
19 august 2010
Diferente intre lider si manager
Conform autorului Max Lindsberg, formula dupa care actioneaza un lider eficient este urmatoarea:
Leadership = viziune x motivatie x avant
Majoritatea cercetarilor arata ca liderii gandesc strategic, un lider eficient cunoscandu-si atat
punctele forte cat si limitele.
junsi aici sa revenim putin asupra caracteristicilor unui lider eficient, asa cum le vede de data asta
Lindsberg, si anume: hotarat, curajos, capabil sa atraga, optimist, intelept, echilibrat, principial,
carismatic. Categoric nu toti liderii poseda aceste trasaturi in intregul lor, insa este clar ca toti autorii
sunt de acord in privinta elementelor de caracter care stau la baza formarii unui lider eficient.
Max Lindsberg formuleaz! diferentele dintre lider si manager impartindu-le in " categorii sau puncte
de vedere: al viziunii, al motivatiei si al elanului.
Din punct de vedere al VIZIUNII
Manager:
#ace lucrurile cum trebuie
$e concentreaza asupra prezentului, asupra rezultatelor pe termen scurt si asupra directiei generale
de actiune
Cauta ordinea
Limiteaza riscurile
peleaza mai mult la rariune decat la emorie
Lider:
#ace ceea ce trebuie
$e concentreaza asupra viitorului, pe rezultatele pe termen lung si asupra orizonturilor
$avureaza schimbarea
%si asuma riscuri
peleaz! atat la emotie, cat si la ratiune
Din punct de vedere al MOTIVATIEI
Manager
#oloseste controlul
$tructureaza echipa si o organizeaza
plica stimulente
peleaza la abordarea &oficiala'
(une accentul pe structura, tactica si sisteme
Lider
$e bazeaza pe incredere
trage oamenii si ii aliniaza la noua directie
%nspira
peleaza la o cauza comuna
(une accentul pe valorile esentiale, pe filozofia comuna si binele comun
Din punct de vedere al ELANULUI
Manager
$e orienteaza spre eficienta
%ntreaba &cum, cand)'
dministreaza
*ptimizeaza intr-un cadru rigid
+xercita autoritatea conferita de pozitie
Lider
$e centreaza pe eficient!
%ntreaba &ce, de ce)'
%noveaza
+ludeaza regulile si politicile sau le schimba
#oloseste influenta personala
MANAGER
Activeaz n interiorul companiei;
Autoritate formal;
Rezultate pe termen scurt i mediu;
Are subordonai;
Administreaz compania;
Proceduri, control, reulamente!
LIDER
Activeaz n e"teriorul companiei;
Autoritate informal;
#eteaz rezultate pe termen lun;
Are adepi;
#tabilete misiunea companiei;
$nspiraie, indic direcia de urmat!

S-ar putea să vă placă și