Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

SECTIA: MUSP
PROIECT
INGINERIA
VALORII
LUCA NICU-CIPRIAN
OVEJDANIE NICOLAE-STELIAN
1
LAMPA CU ULTRAVIOLETE
Lampa cu ultraviolete este utilizata in incalzirea terapeutica. Caldura sa cu raze ultra
violete elimina durerea din muschi si articulatii, imbunatatiind circulatia sanguine si eliminand
durerea din zone.
Caldura comfortabila creata de lumina cu infrarosu penetreaza adanc in piele, favorizand
circulatia sanguina si incalzirea muschiilor. Pe masura ce muschii sunt incalziti, acestia de
destind si se relaxeaza. In acelasi timp circulatia imbunatatita a sangelui ajuta organismul prin
curatare de toxine si trimite rapid sange bogat in oxigen la muschii incordati sau durerosi,
ajutand la eliminarea efectiva a durerii.
Lampa cu ultraviolete se descompune in um!"o!e#e e#emen"e:
1. C!p e$#!%i#: permite mobilitate pentru a fi mai usor de folosit si mai comod
!. Bec cu UV: produce lumina pentru incalzire
". C!c!s! "emoe&is"en"! din m!"ei!# p#!s"ic: protejeaza utilizatorul de supraincalzire
#. Comu"!"o poni"'opi": se porneste si se opreste din functionare
$. Supo": poate fi asezat in pozitie vertical
%. C!%#u de !#imen"!e: cu ajutorul caruia fixeaza la o sursa de curent electric.
1.Identificarea functiilor lampei cu ultraviolete :
Sim%o#
(unc"ie
Denumie (unc"ie Tipu#
(unc"iei
Dimensiune "e)nic!
Denumie U*M*
A &ransforma energia
electrica in radiatie
'P( Putere 1$) *
2
ultravioleta.
B &ransforma energia
electrica in radiatii
luminoase.
'P( 'recventa $) +z
C Protejeaza utilizatorul 'P( ,rosimea
materialului plastic
protejeaza de arderi
-
D Prezinta mobilitate 'P( Pozitionare pana la
#) spre spate
-
E Prezinta fiabilitate 'P( .urata de
functionare fara
defectari
Pana la /$) de
ore
+ Poate fi demontata 'P( 0e descompune in
mai multe parti
componente
-
G 1sor de depozitat 'P0 Prezinta un volum
mic
-
, Prezinta aspect estetic 'P0 - -
De"emin!e! ni-e#u#ui de impo"!n"! ! (unc"ii#o iden"i(ic!"e m!i sus:
+unc"ii A B C D E + G ,
A . / / / / / / .
B . . / / / / / /
C . . . . . / / /
D . . / . / / / /
E . . . . . / / /
+ . . . . . . / /
G . . . . / . . /
, . . . . . . / .
0 1 2 3 4 5 . 6
7
66866 .9844 .5800 .3833 ..8.. 0855 6811 2822
= 36.
2.Dimensiunea economica a produsului:
2tapele dimensionarii economice:
3
1. 0tabilirea relatiei functii-parti 3elemente comonente4 produsul studiat
!. 0tabilirea costului produsului existent sau studiat
". 2videntierea costurilor pe component 3evidentierea costurilor detaliate, alte costuri
indirecte4
#. 5epartizarea costurilor pe functii.
1.Relatia functii-parti ale produsului:
4
A.Transforma
energia electrica
in radiatie
ultravioleta
B.Transforma
energia electrica
in radiatii
luminoase
C.Protejeaza
utilizatorul
D.Prezinta
mobilitate
E.Prezinta
fiabilitate
F.Poate fi
demontata
G.Usor de
deozitat
Ca reglabil
Bec
Carcasa
termorezistent
Comutator
ornit!orit
"uort
#.Prezinta asect
estetic
Cablu de
alimentare
3.Stabilirea costului produsului:
Pret 6 cost 7 &89 7 cota de participare la profit
1$) 6 1)$ 7 !:,$ 7 1%,$

Evidentierea costurilor pe component:


Componen"e Pe":#ei; Pe" (!! TVA
Bec cu UV !) 1%,! #,:% 11,"#
C!p e$#!%i# 1$ 1!,1$ ",%# :,$1
C!c!s! !: !!,%: /,!; 1$,";
Comu"!"o
poni"'opi"
1) :,1 !,#" $,%/
Supo" !) 1%,! #,:% 11,"#
C!%#u de
!#imen"!e
1! ;,/! !,;1 %,:1
5
a)Repartizarea costurilor cu material asupra functiilor proportional cu nivelul de importanta a
acestora:
Componenta <%ec cu UV= participa la realizarea functiilor 9, <, 2, ', ,, +.
= 4,86 lei
6 !$
#,:%=!$ 6 ),1; lei=nivel
= 0,19 * 8 = 1,! lei
"= 0,19 * # = 1,$$ lei
= 0,19 * 4 = 0,#6 lei
= 0,19* $ = 0,# lei
= 0,19 * 1 = 0,19 lei
= 0,19 * ! = 0,$8 lei
Componenta <c!p e$#!%i#= participa la realizarea functiilor C, ., 2, ', ,, +.
= $,64 lei
6 !1
",%#=!1 6 ),1/ lei=nivel.
% = 0,1# * = 0,8 lei
&= 0,1# * 6 = 1,0! lei
6
= 0,1# * 4 = 0,68 lei
= 0,1#* $ = 0,1 lei
= 0,1# * 1 = 0,1# lei
= 0,1# * ! = 0,$4 lei
Componenta <c!c!s! "emoe&is"en"! din m!"ei!# p#!s"ic= participa la realizarea
functiilor C, 2, ', ,, +.
= #,!9 lei
6 1$
/,!;=1$ 6 ),#: lei=nivel.
% = 0,48 * = !,4 lei
E= 0,48* 4 = 1,9! lei
= 0,48 * $ = 1,44 lei
= 0,48* 1 = 0,48 lei
= 0,48 * ! = 0,96 lei
Componenta <comu"!"o poni"'opi"= participa la realizarea functiilor C, 2, ,, +.
= !,4$ lei
6 1!
!,#"=1! 6 ),!) lei=nivel.
% = 0,!0 * = 1 lei
7
E= 0,!0* 4 = 0,80 lei
= 0,!0* 1 = 0,!0 lei
= 0,!0 * ! = 0,40 lei
Componenta <supo"= participa la realizarea functiilor 2, ', ,, +.
= 4,86 lei
6 ;
#,:%=; 6 ),$# lei=nivel.
E = 0,4 *4 = !,16 lei
'= 0,4* $ = 1,6! lei
= 0,4* 1 = 0,4 lei
= 0,4 * ! = 1,08 lei
Componenta <c!%#u de !#imen"!e= participa la realizarea functiilor 9, <, ., 2, ,.
= !,91 lei
6 !%
!,;1=!% 6 ),11 lei=nivel.
( = 0,11 *8 = 0,88 lei
"= 0,11* # = 0,## lei
= 0,11 * 6 = 0,66 lei
8
= 0,11* 4 = 0,44 lei
= 0,11 * 1 = 0,11 lei
))Repartizarea costurilor cu manopera si re*ia de fa)ricatie ale reperelor asupra functiilor care
realizeaza proportional cu nivelul de importanta a acestora pe )aza unei analize te+nolo*ice a
fiecarei operatie de prelucrare reala sau proiectata
Componenta <%ec cu UV= participa la realizarea functiilor 9, <, 2, ', ,, +.
6 !$
11,$4,! = 0,4 lei ,nivel
= 0,4 * 8 = $,6 lei
"= 0,4 * # = $,1 lei
= 0,4 * 4 = 1,8 lei
= 0,4* $ = 1,$ lei
9
= 0,4 * 1 = 0,4 lei
= 0,4 * ! = 0,90 lei
Componenta <c!p e$#!%i#= participa la realizarea functiilor C, ., 2, ', ,, +.
= 8,1 lei
6 !1
:,$1=!1 6 ),#) lei=nivel.
% = 0,40 * = ! lei
&= 0,40 * 6 = !,4 lei
= 0,40 * 4 = 1,6 lei
= 0,40* $ = 1,! lei
= 0,40 * 1 = 0,40 lei
= 0,40 * ! = 0,80 lei
Componenta <c!c!s! "emoe&is"en"! din m!"ei!# p#!s"ic= participa la realizarea
functiilor C, 2, ', ,, +.
= 1,$9 lei
6 1$
1$,";=1$ 6 ),#: lei=nivel.
% = 1,0! * = ,1 lei
E= 1,0!* 4 = 4,08 lei
10
= 1,0! * $ = $,06 lei
= 1,0!* 1 = 1,0! lei
= 1,0! * ! = !,04 lei
Componenta <comu"!"o poni"'opi"= participa la realizarea functiilor C, 2, ,, +.
= ,6# lei
6 1!
$,%/=1! 6 ),#/ lei=nivel.
% = 0,4# * = !,$ lei
E= 0,4#* 4 = 1,88 lei
= 0,4#* 1 = 0,4# lei
= 0,4# * ! = 0,94 lei
Componenta <supo"= participa la realizarea functiilor 2, ', ,, +.
= 11,$4 lei
6 ;
11,"#=; 6 1,!% lei=nivel.
E = 1,!6 *4 = ,04 lei
'= 1,!6* $ = $,#8 lei
11
= 1,!6* 1 = 1,!6 lei
= 1,!6 * ! = !,! lei
Componenta <c!%#u de !#imen"!e= participa la realizarea functiilor 9, <, ., 2, ,.
= 6,81 lei
6 !%
%,:1=!% 6 ),!% lei=nivel.
( = 0,!6 *8 = !,08 lei
"= 0,!6* # = 1,8! lei
= 0,!6 * 6 = 1,6 lei
= 0,!6* 4 = 1,04 lei
= 0,!6 * 1 = 0,!6 lei
N*c" Componen"! Cos"ui cu m!"ei!#u# pe (unc"ii :#ei; To"!# cos"ui
pe
componen":#ei;
A B C D E + G ,
.* Bec cu UV 1,$! 1,"" - - ),/% ),$/ ),1; ),": #,/$
6* C!p e$#!%i# - - ),:$ 1,)! ),%: ),$1 ),1/ ),"# ",$/
5* C!c!s! - - !,# - 1,;! 1,## ),#: ),;% /,!
4* Comu"!"o
poni"'opi"
- - 1 - ),: - ),! ),# !,!
2* Supo" - - - - !,1% 1,%! ),$# 1,): $,#
3* C!%#u ),:: ),// - ),%% - ),## ),11 - !,:%
To"!# cos"ui pe
(unc"ii:#ei;
!,# !,1 #,!$ 1,%: %,"! #,$: 1,%; ",1%
12
Pondee in CT:7; !,%: #,! #,)# 1,% %,)1 #,"% #,: $
N*c" Componen"! Cos"ui cu m!nope!>e$i! pe (unc"ii :#ei; To"!# cos"ui
pe
componen":#ei;
A B C D E + G ,
.* Bec cu UV ),#
$
",1$ - - 1,: 1,"$ ),#$ ),; :,1
6* C!p e$#!%i# - - ! !,# 1,% 1,! ),# ),: :,#
5* C!c!s! - - $,1 - #,): ",)% 1,)! !,)# 1$,"
4* Comu"!"o
poni"'opi"
- - !,"$ - 1,:: - ),#/ ),;# $,%#
2* Supo" - - - - $,)# ",/: 1,!% !,$! 1!,%
3* C!%#u !,)
:
1,:! - 1,$% - 1,)# ),!% - %,/%
To"!# cos"ui pe
(unc"ii:#ei;
!,$
"
#,;/ ;,#$ ",;% 1#,# 1),#
"
",:% /,!
Pondee in CT:7; $,# #,/" ; ",// 1",/1 ;,;" $,%/ %,:$
Ponderi in
C
!unctii
( " % & E ' - .
Pondere

in C"#$
!,68 4,! 4,04 1,6 6,01 4,$6 4,8
Pondere
in
C"#$
,4 4,#$ 9 $,## 1$,#1 9,9$ ,6# 6,8
%&L#
8,08/ 8,9$/ 1$,04/ ,$#/ 19,#!/ 14,!9/ 10,4#/ 11,8/
%&L
4,9$ #,0# 1$,# ,64 !0,#! 1,01 , 10,$6
13
costuri
'. &nali(a sistemica a functiilor si stabilirea directiilor de cercetare:
.upa ce costurile functiilor au fost stabilite se poate realiza analiza dintre cost si nivelul
de importanta pentru fiecare functie comparand ponderea acestora in valoarea de intrebuintare si
in costul total al produsului. 9naliza va evidentia cele mai scumpe functii sau functiile care costa
prea mult in raport cu contributia lor la realizarea valorii de intrebuintare a produsului.
In contiunare se va realiza un grafic in functie de valoarea de intrebuintare, pe axa > si
costul total pe functii, pe axa ?.
@ 6 aAx

14
+unc"ii
A B C D E + G ,
: / $ % # " 1 !
!!,!! 1;,## 1",:: 1%,%% 11,11 :,"" !,// $,$$
CT pe
(unc"ie
#,;" /,)/ 1",/ $,%# !),/! 1$,)1 $,$$ 1),"%
7CT:?;
8,08 8,9$ 1$,04 ,$# 19,#! 14,!9 10,4# 11,8

Cu noile valori ale lui @ calculate se realizeaza urmatorul grafic:


15
Conclu(ii: - functiile 2 si , sunt mai scumpe in raport cu celelalte functii si prezinta disproportii
in valoarea de intrebuintare si costul total de productie
-functiile .,<, si 9 sunt subdimensionate, asupra lor nu se vor face studii de
cercetare in continuare.1!).
-functiile C,',+ sunt echilibrate din punct de vedere al valorii de intrebuintare si
cost3asigura raportul optim4.
16

S-ar putea să vă placă și