Sunteți pe pagina 1din 20

Secia Penal - Jurispruden - Selecii 2008

art. 91
1
n conformitate cu prevederile art. 91
1
alin. (1) C. proc. pen.,
interceptrile i nregistrrile audio sau video se realizeaz cu autorizarea motivat
a judectorului, la cererea procurorului care efectueaz sau supravegeaz
urmrirea penal, n condi!iile prevzute de lege, dac sunt date sau indicii
temeinice privind pregtirea sau sv"rirea unei infrac!iuni pentru care urmrirea
penal se efectueaz din oficiu, iar interceptarea i nregistrarea se impune pentru
sta#ilirea situa!iei de fapt ori pentru c identificarea sau localizarea participan!ilor nu
poate fi fcut prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult nt"rziat. n dispozi!iile alin.
($) al aceluiai articol sunt enumerate infrac!iunile pentru care pot fi autorizate
interceptrile i nregistrrile audio sau video.
%in analiza prevederilor art. 91
1
alin. (1) i ($) C. proc. pen., care sta#ilesc n
mod strict condi!iile legale de realizare a interceptrile i nregistrrile audio sau
video, rezult c legalitatea acestora nu este condi!ionat de nceperea urmririi
penale, ci interceptrile i nregistrrile audio sau video pot fi autorizate i n faza
actelor premergtoare. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1( din ) ianuarie $((*
++ ,. 'udecarea unei cauze n complet de divergen! nu e-clude posi#ilitatea
pronun!rii otr"rii n unanimitate, conform art. ,(* alin. (1) C. proc. pen., ntruc"t,
potrivit art. $.) alin. (/) C. proc. civ. 0 aplica#il conform art. )$1 din acelai cod n
lipsa unor dispozi!ii contrare n legea de procedur penal 0 judectorii pot reveni
asupra prerilor lor, care au pricinuit divergen!a.
++ 1apta de fals n nscrisuri su# semntur privat sv"rit n scopul de a
ascunde comiterea infrac!iunii de luare de mit prevzut n art. $./ C. pen.
constituie o infrac!iune n legtur direct cu infrac!iunile de corup!ie i se
ncadreaz n prevederile art. $9( C. pen. raportat la art. 1) lit. c) din 2egea nr.
)*3$(((, iar fapta de a#uz n serviciu contra intereselor pu#lice, sv"rit n
realizarea scopului urmrit prin infrac!iunea de luare de mit prevzut n art. $./ C.
pen., constituie, de asemenea, o infrac!iune n legtur direct cu infrac!iunile de
corup!ie i se ncadreaz n prevederile art. $/* C. pen. raportat la art. 1) lit. d) din
2egea nr. )*3$(((.
art. 1/, art. $1 n cazul n care inculpatul a decedat n cursul procesului penal,
instan!a, introduc"nd n cauz succesorii acestuia, nu i poate o#liga la plata
despgu#irilor civile, dac nu e-ist dovada acceptrii succesiunii de ctre acetia i
a limitelor n care succesiunea este acceptat. Cu privire la succesorii minori ai
inculpatului, succesiunea poate fi acceptat numai su# #eneficiu de inventar i, prin
urmare, instan!a poate dispune o#ligarea acestora la plata despgu#irilor civile
e-clusiv n limita activului succesoral, dac e-ist dovada acceptrii succesiunii su#
#eneficiu de inventar, precedat sau urmat, potrivit art. )(. C. civ., de ntocmirea
unui inventar fidel i e-act al #unurilor succesorale, pentru a se sta#ili activul
succesoral. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1$* din 14 ianuarie $((*
art. $/, art. $.. 1. n conformitate cu dispozi!iile art. $.. alin. (1) raportat la art.
$./ C. pen., infrac!iunea de dare de mit poate fi sv"rit n modalitatea oferirii de
#ani sau de alte foloase necuvenite unui func!ionar, n scopul ca acesta s
ndeplineasc, s nu ndeplineasc ori s nt"rzie ndeplinirea unui act privitor la
ndatoririle sale de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar acestor ndatoriri.
5entru e-isten!a infrac!iunii de dare de mit n aceast modalitate nu este necesar
ca oferirea de #ani sau de alte foloase necuvenite s fi fost urmat de acceptare sau
de e-ecutare, fiind suficient faptul oferirii de #ani ori de alte foloase. %e asemenea,
nu este necesar ca scopul urmrit 0 ndeplinirea, nendeplinirea, nt"rzierea
ndeplinirii de ctre func!ionar a unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau
sv"rirea unui act contrar acestor ndatoriri 0 s fi fost realizat.
$. 1ptuitorul care ofer #ani sau alte foloase unui func!ionar, n modurile i n
scopurile artate n art. $./ C. pen., are calitatea de autor al infrac!iunii de dare de
mit prevzut n art. $.. alin. (1) din acelai cod, i nu de complice, ciar dac
#anii ori foloasele provin de la alte persoane, iar actul privitor la ndatoririle de
serviciu ale func!ionarului sau actul contrar ndatoririlor de serviciu se refer la
acestea, ntruc"t, potrivit art. $/ C. pen., autorul este persoana care sv"rete n
mod nemijlocit fapta prevzut de legea penal, indiferent de modalitatea de
comitere a acesteia. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1*1 din $1 ianuarie $((*
art. ,*4 lit. e n conformitate cu dispozi!iile art. ,*4 lit. e) C. proc. pen.,
mpotriva otr"rilor penale definitive se poate face contesta!ie n anulare, dac la
judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de ctre instan!a de recurs,
inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar ascultarea acestuia este o#ligatorie potrivit
art. ,*.
1/
alin. (1
1
) ori art. ,*.
14
alin. (1) C. proc. pen. %ispozi!iile art. ,*4 lit. e) C.
proc. pen. nu sunt incidente n cazul n care inculpatul a invocat n fa!a instan!ei de
recurs dreptul la tcere prevzut n art. )( alin. ($) C. proc. pen., ntruc"t n acest
caz instan!a de recurs nu poate proceda la ascultarea inculpatului, ci este o#ligat
s constate inciden!a prevederilor art. )( alin. ($) C. proc. pen. &.C.C.'., sec!ia
penal, decizia nr. 19( din $1 ianuarie $((*
art. ,9) Cererea de revizuire, adresat n mod greit direct instan!ei, iar nu
procurorului de la parcetul de pe l"ng instan!a care a judecat cauza n prim
instan!, conform art. ,9) C. proc. pen., se trimite procurorului competent, prin
sentin!, care poate fi atacat cu recurs. &.C.C.'., sec!ia penal, sentin!a nr. $($ din
. fe#ruarie $((*
$), alin. (1
1
), art. $)*
1


n conformitate cu art. $)*
1
alin. (*) lit. #) C. proc. pen.,
dac admite pl"ngerea i desfiin!eaz rezolu!ia de nencepere a urmririi penale,
judectorul trimite cauza procurorului n vederea nceperii urmririi penale. n art.
$), alin. (1
1
) C. proc. pen. 0 care reglementeaz reluarea n caz de redescidere a
urmririi penale 0 se prevede c, n cazul n care instan!a a admis pl"ngerea
mpotriva rezolu!iei de nencepere a urmririi penale i a trimis cauza procurorului n
vederea nceperii urmririi penale, acesta dispune nceperea urmriri penale n
condi!iile prevzute de lege, iar dispozi!iile instan!ei sunt o#ligatorii pentru organul
2
de urmrire penal, su# aspectul faptelor i mprejurrilor ce urmeaz a fi constatate
i a mijloacelor de pro# indicate.
%in coro#orarea dispozi!iilor art. $)*
1
alin. (*) lit. #) i a dispozi!iilor art. $),
alin. (1
1
) cu dispozi!iile art. $)( alin. ($) C. proc. pen. 0 n care se prevede c
reluarea urmririi penale n caz de redescidere nu poate avea loc dac se constat
c ntre timp a intervenit vreunul din cazurile prevzute n art. 1( 0 rezult c
dispozi!iile instan!ei nu sunt o#ligatorii pentru procuror n sensul c acesta ar fi
o#ligat s nceap urmrirea penal, ci, aa cum se prevede n art. $), alin. (1
1
)
partea final C. proc. pen., su# aspectul faptelor i mprejurrilor ce urmeaz a fi
constatate i a mijloacelor de pro# indicate. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $(4
din $$ ianuarie $((*
art. *, 6evocarea suspendrii condi!ionate a e-ecutrii pedepsei ncisorii
este o#ligatorie, conform art. *, alin. (1) C. pen., dac n cursul termenului de
ncercare cel condamnat a sv"rit din nou o infrac!iune inten!ionat pentru care s0a
pronun!at o otr"re de condamnare. n acest caz, instan!a nu poate dispune o
nou suspendare condi!ionat a e-ecutrii pedepsei, indiferent dac sunt ndeplinite
condi!iile prevzute n art. *1 alin. (1) lit. #) privind durata pedepsei aplicate pentru
infrac!iunea anterioar, ntruc"t, potrivit art. *, alin. (,) C. pen., numai dac
infrac!iunea ulterioar este sv"rit din culp 0 nu i atunci c"nd aceasta este
sv"rit cu inten!ie 0 instan!a poate dispune suspendarea condi!ionat a e-ecutrii
pedepsei, ciar dac infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea
condi!ionat a e-ecutrii pedepsei, iar revocarea primei suspendri nu mai are
loc. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $1$ din $$ ianuarie $((*
art. $(9 1. 1urtul comis ntr0o zon de siguran! feroviar, marcat prin
indicatoare de avertizare, n care accesul persoanelor neautorizate este interzis, nu
se ncadreaz n dispozi!iile art. $(9 alin. (1) lit. e) C. pen., referitoare la furtul
calificat sv"rit ntr0un loc pu#lic.
$. %ac nici procurorul prin recizitoriu i nici prima instan! n otr"rea de
condamnare nu a re!inut, n ncadrarea juridic a faptei, prevederile art. $(9 alin. (1)
lit. a) C. pen., instan!a de apel, judec"nd apelul declarat de procuror, nu poate re!ine
aceste prevederi fr a dispune scim#area ncadrrii juridice a faptei, conform art.
,,/ C. proc. pen. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $// din $, ianuarie $((*
art. 9* alin. (1
$
) n cazuri urgente i temeinic justificate, procurorul poate
dispune, prin ordonan!, re!inerea i predarea coresponden!ei, n temeiul art. 9*
alin. (1
$
) C. proc. pen. n aceste cazuri, procurorul are o#liga!ia de a informa de
ndat instan!a cu privire la dispunerea re!inerii i a predrii coresponden!ei, iar nu
o#liga!ia de a prezenta judectorului ordonan!a, n vederea confirmrii, aa cum se
prevede n art. 91
$
alin. (,) C. proc. pen. cu privire la interceptrile i nregistrrile
audio sau video. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,11 din $* ianuarie $((*
art. 1/1, art. 1/., art. 1/.
1
1. n cursul judec!ii, nceierea prin care prima
instan! sau instan!a de apel respinge cererea de revocare a msurii preventive
privind o#ligarea de a nu prsi !ara nu este supus niciunei ci de atac, potrivit art.
3
1/1 alin. (1) teza final C. proc. pen. i, n consecin!, recursul declarat mpotriva
unei astfel de nceieri este inadmisi#il.
$. %in interpretarea per a contrario a dispozi!iilor art. 1/.
1
raportat la art. 1/.
alin. ($) C. proc. pen. rezult c, n timpul judec!ii, msura preventiv privind
o#ligarea de a nu prsi !ara nu este condi!ionat de respectarea unui termen, ci
dureaz pe tot parcursul judec!ii, dac nu a intervenit o cauz de revocare sau
nlocuire. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,4( din $9 ianuarie $((*
art. .$ 5otrivit interpretrii per a contrario a dispozi!iilor art. .$ alin. (4) C.
proc. pen., nceierea prin care s0a respins cererea de recuzare este supus cii de
atac odat cu fondul cauzei, dac acesta este supus unei ci de atac, iar conform
art. ,9$ alin. (/) C. proc. pen., decizia prin care se solu!ioneaz contesta!ia n
anulare mpotriva unei decizii pronun!ate n recurs este definitiv i, n consecin!,
nu este supus niciunei ci de atac. 5rin urmare, nceierea prin care s0a respins
cererea de recuzare, n cadrul unei contesta!ii n anulare introduse mpotriva unei
decizii pronun!ate n recurs, nu este supus niciunei ci de atac, orice cale de atac
e-ercitat mpotriva unei astfel de nceieri fiind inadmisi#il &.C.C.'., sec!ia penal,
decizia nr. ,)/ din ,( ianuarie $((*
art. .. . 7trmutarea judecrii unei cauze reprezint o prorogare de
competen! teritorial ntre instan!e de acelai grad, viz"nd e-clusiv faza judec!ii,
nu i a celei a urmririi penale. n consecin!, dac judectorul de la instan!a
nvestit urmare a admiterii unei cereri de strmutare dispune, n temeiul art. $)*
1
alin. (*) lit. #) C. proc. pen., admiterea pl"ngerii i desfiin!area rezolu!iei sau a
ordonan!ei atacate, va trimite cauza, n vederea nceperii sau redesciderii urmririi
penale, parcetului ini!ial sesizat, i nu parcetului de pe l"ng instan!a la care s0a
strmutat cauza.
$. n lumina jurispruden!ei Cur!ii 8uropene a %repturilor 9mului, referitoare la
art. , din Conven!ia pentru aprarea drepturilor omului i a li#ert!ilor fundamentale,
n cazul pl"ngerii unei persoane formulat pentru o infrac!iune care se circumscrie
no!iunii de tratamente inumane sau degradante n sensul articolului men!ionat 0 cum
este infrac!iunea de purtare a#uziv prevzut n art. $.( C. pen. 0 anceta tre#uie
s fie efectiv, iar persoanele care conduc anceta i cele care fac cercetrile s fie
independente de cele implicate n evenimente, n scopul identificrii i sanc!ionrii
persoanelor vinovate. 8-igen!ele privind caracterul efectiv al ancetei nu sunt
ndeplinite, dac persoanele care desfoar anceta i persoanele ancetate fac
parte din aceeai institu!ie, iar din actele efectuate rezult, pe de o parte,
contradic!ii, iar pe de alt parte, i caracterul insuficient al cercetrilor cu privire la
afirma!iile persoanei care a fost privat de li#ertate, ce a formulat pl"ngerea.
&.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,9, din ,1 ianuarie $((*
:: 5otrivit dispozi!iilor art. 1, alin. (1) lit. a) din 9. ;. <. nr. /,3$(($, cu
modificrile i completrile ulterioare, sunt de competen!a %irec!iei =a!ionale
>nticorup!ie infrac!iunile prevzute n 2egea nr. )*3$((( pentru prevenirea,
descoperirea i sanc!ionarea faptelor de corup!ie, dac, indiferent de calitatea
persoanelor care le0au comis, au cauzat o pagu# material mai mare dec"t
4
ecivalentul n lei a $((.((( euro ori o pertur#are deose#it de grav a activit!ii unei
autorit!i pu#lice, institu!ii pu#lice sau oricrei alte persoane juridice ori dac
valoarea sumei sau a #unului care formeaz o#iectul infrac!iunii de corup!ie este
mai mare dec"t ecivalentul n lei a 1(.((( euro. n sensul dispozi!iilor art. 1, alin.
(1) lit. a) din 9. ;. <. nr. /,3$(($, cu modificrile i completrile ulterioare, prin
infrac!iuni de corup!ie se n!eleg toate infrac!iunile prevzute n 2egea nr. )*3$(((,
inclusiv infrac!iunile asimilate celor de corup!ie, cum este antajul prevzut n art.
1,
1
din aceast lege, iar nu numai infrac!iunile la care se face referire n 7ec!iunea a
$0a din 2egea nr. )*3$(((.
6ecurs 7ta#ilirea cuantumului daunelor morale acordate pentru repararea
prejudiciului nepatrimonial cauzat prin sv"rirea unei infrac!iuni presupune o
apreciere, n raport cu criterii precum consecin!ele negative suferite de victim n
plan fizic i psiic, importan!a valorilor sociale lezate, msura n care au fost lezate
aceste valori i intensitatea cu care au fost percepute consecin!ele vtmrii,
msura n care victimei i0a fost afectat situa!ia familial, profesional i social.
5rin urmare, sta#ilirea cuantumului daunelor morale, procesul de apreciere ce
caracterizeaz prejudiciul nepatrimonial, care nu este e-presia unei realit!i
materiale, nu se poate e-amina prin prisma dispozi!iilor art. ,*.
9
alin. (1) pct. 1* C.
proc. pen. 0 referitoare la cazul de casare privind eroarea grav de fapt, av"nd drept
consecin! pronun!area unei otr"ri greite de acitare sau de condamnare 0,
ntruc"t eroarea grav de fapt presupune e-isten!a i constatarea unei greeli grave,
deci esen!ial i evident, n sta#ilirea, pe #az de pro#e, a faptelor ce
fundamenteaz solu!ia. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ./$ din 1/ fe#ruarie $((*
art. $9( 1. 1apta administratorului unei societ!i comerciale, de a folosi creditul
#ancar acordat societ!ii pentru realizarea unui contract comercial, n scopul
acitrii unor datorii proprii i al unor datorii ale societ!ii 0 unele dintre acestea ctre
o alt societate comercial n care ndeplinea tot func!ia de administrator 0 pun"nd
astfel societatea n imposi#ilitatea de a0i ndeplini o#liga!iile asumate prin contract
i de a func!iona, ntrunete elementele constitutive ale infrac!iunii prevzute n art.
$)$ alin. (1) pct. $ din 2egea nr. ,13199(, repu#licat, const"nd n folosirea, cu rea0
credin!, de ctre fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al
societ!ii, a creditului de care se #ucur societatea, ntr0un scop contrar intereselor
acesteia sau n folosul propriu ori pentru a favoriza o alt societate n care are
interese direct sau indirect.
$. n conformitate cu prevederile art. $9( raportat la art. $** C. pen., falsificarea
unui nscris su# semntur privat prin contrafacerea scrierii ori a su#scrierii sau
prin alterarea lui n orice mod, dac fptuitorul folosete nscrisul falsificat ori l
ncredin!eaz altei persoane spre folosire, n vederea producerii unei consecin!e
juridice, constituie infrac!iunea de fals n nscrisuri su# semntur privat. 5rin
urmare, ntocmirea de facturi proform n care sunt consemnate opera!iuni
comerciale fictive, fr ca facturile s fie falsificate prin contrafacerea scrierii ori a
su#scrierii sau prin alterarea lor n orice mod, nu ntrunete elementele constitutive
ale infrac!iunii de fals n nscrisuri su# semntur privat prevzut n art. $9( C.
pen. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. .4/ din 1* fe#ruarie $((*
5
art. /(1 n lumina jurispruden!ei Cur!ii 8uropene a %repturilor 9mului, reflectat
n ?otr"rea din $1 septem#rie $((4 pronun!at n cauza @aszni mpotriva
6om"niei, precum i a regulii cu valoare de principiu a Ajudecrii civililor de ctre
instan!ele civileB, consacrat n art. ,. C. proc. pen. astfel cum a fost modificat prin
2egea nr. ,.43$((4, instan!a civil devenit competent s judece cauza n prim
instan!, printr0o modificare legislativ, este instan!a competent s solu!ioneze
cererea de revizuire a otr"rii penale definitive de condamnare a persoanei care nu
are calitatea de militar, ciar dac instan!a ce a judecat cauza n prim instan! i a
dispus condamnarea este o instan! militar. &.C.C.'., sec!ia penal, nceierea nr.
.*1 din $. martie $((*
art. //) n conformitate cu prevederile art. //) alin. (1) C. proc. pen., instan!a
competent s se pronun!e asupra revocrii sau anulrii suspendrii condi!ionate a
e-ecutrii pedepsei prevzute n art. *, ori n art. *. C. pen. sau a suspendrii
e-ecutrii pedepsei su# supravegere prevzute n art. *4
/
ori n art. *4
.
C. pen.
este instan!a care judec sau a judecat n prim instan! infrac!iunea ce ar putea
atrage revocarea sau anularea. n cazul n care, dup rm"nerea definitiv a
otr"rii de condamnare prin care s0a dispus suspendarea condi!ionat a e-ecutrii
pedepsei sau suspendarea e-ecutrii pedepsei su# supravegere, se descoper c
cel condamnat sv"rise o infrac!iune anterioar, pentru care i s0a aplicat pedeapsa
ncisorii, instan!a competent s se pronun!e asupra anulrii suspendrii este
instan!a care a judecat n prim instan! infrac!iunea anterioar, ntruc"t aceast
infrac!iune ar putea atrage anularea suspendrii. &.C.C.'., sec!ia penal, nceierea
nr. 4,. din 1 aprilie $((*
art. //, ), 2egitima aprare propriu0zis, reglementat n art. // alin. ($) C.
pen., se caracterizeaz prin e-isten!a unei aprri propor!ionale cu gravitatea
pericolului i cu mprejurrile n care s0a produs atacul, n timp ce Ae-cesul de
aprareB sau Ae-cesul justificatB, prevzut n art. // alin. (,) C. pen., care este
asimilat cu legitima aprare, are ca principal caracteristic depirea limitelor unei
aprri propor!ionale cu gravitatea pericolului i cu mprejurrile n care s0a produs
atacul, din cauza tul#urrii sau temerii su# imperiul creia s0a aflat cel ce a sv"rit
fapta pentru a nltura atacul.
7pre deose#ire de Ae-cesul de aprareB, Ae-cesul scuza#ilB nu este asimilat
cu legitima aprare, ci constituie o circumstan! atenuant legal potrivit art. ), lit.
a) C. pen., i const n depirea limitelor legitimei aprri, atunci c"nd nu este
cauzat de tul#urare sau temere. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 4*4 din $4
fe#ruarie $((*
art. $)*
1
'udectorul nvestit cu solu!ionarea pl"ngerii mpotriva rezolu!iilor
sau ordonan!elor procurorului de netrimitere n judecat are o#liga!ia de a verifica
rezolu!ia sau ordonan!a atacat su# aspectul legalit!ii i al temeiniciei, inclusiv
atunci c"nd pl"ngerea formulat conform art. $). 0 $)* din acelai cod a fost
respins n mod greit ca tardiv de conductorul parcetului sau de procurorul
ieraric superior, ntruc"t, n procedura reglementat n art. $)*
1
C. proc. pen.,
judectorul e-amineaz rezolu!ia sau ordonan!a procurorului de netrimitere n
judecat, i nu rezolu!ia conductorului parcetului ori a procurorului ieraric
superior prin care a fost respins pl"ngerea introdus conform art. $).0$)* C.
proc. pen. n consecin!, dac etapa pl"ngerii la conductorul parcetului ori la
6
procurorul ieraric superior a fost parcurs, judectorul tre#uie s supun
e-aminrii rezolu!ia sau ordonan!a procurorului de netrimitere n judecat, ciar
dac se constat c pl"ngerea introdus potrivit art. $). 0 $)* C. proc. pen. a
fost, n mod greit, respins ca tardiv. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. )4$ din
, martie $((*
art. /$, /, 5revederile art. /$ C. proc. pen. care reglementeaz declinarea de
competen! se refer la instan!a de judecat i, prin raportare la art. /. din acelai
cod, i la organele de urmrire penal, iar prevederile art. /, C. proc. pen.
reglementeaz conflictul de competent ntre instan!ele de judecat. =o!iunea de
judector delegat pentru e-ecutarea pedepselor privative de li#ertate la care se face
referire n dispozi!iile art. )/ din 2egea nr. $).3$((4 nu poate fi asimilat no!iunii de
instan! de judecat sau celei de organ de urmrire penal i, n consecin!,
prevederile art. /$ i art. /, C. proc. pen. nu sunt aplica#ile n cazul judectorului
delegat pentru e-ecutarea pedepselor privative de li#ertate. &.C.C.'., sec!ia penal,
nceierea nr. 99* din $4 mai $((*
art. )/, art. )4 n cauzele referitoare la infrac!iunile prevzute n art. $ 0 1( din
2egea nr. 1/,3$((( privind prevenirea i com#aterea traficului i consumului ilicit de
droguri, dac instan!a re!ine n favoarea inculpatului at"t cauza de reducere la
jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege reglementat n art. 14 din 2egea nr.
1/,3$(((, c"t i circumstan!ele atenuante prevzute n art. )/ C. pen., va reduce
minimul special al pedepsei la jumtate, potrivit art. 14 din 2egea nr. 1/,3$((( i va
co#or pedeapsa su# aceast limit, ca efect al re!inerii circumstan!elor atenuante,
conform art. )4 C. pen. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1((4 din 19 martie $((*
art. ,*4 lit. a 5otrivit art. ,*4 lit. a) C. proc. pen., mpotriva otr"rilor penale
definitive se poate face contesta!ie n anulare, c"nd procedura de citare a pr!ii
pentru termenul la care s0a judecat cauza de ctre instan!a de recurs nu a fost
ndeplinit conform legii. @ama minorului care are calitatea de parte vtmate i
care a mplinit v"rsta de 1/ ani, do#"ndind capacitatea de e-erci!iu restr"ns, nu l
reprezint pe minor, ci l asist n procesul penal i, prin urmare, nendeplinirea de
ctre instan!a de recurs a procedurii de citare a acestui printe 0 care nu este
reprezentantul legal al unei pr!i lipsite de capacitate de e-erci!iu 0 nu constituie
cazul de contesta!ie n anulare prevzut n art. ,*4 lit. a) C. proc. pen &.C.C.'., sec!ia
penal, decizia nr. 1(/. din $1 martie $((*
art. $*
1
n conformitate cu prevederile art. $*
1
pct. 1 lit. #) C. proc. pen., curtea
de apel judec n prim instan!, ntre altele, infrac!iunile sv"rite de avoca!i.
Competen!a cur!ii de apel, n acest caz, a fost consacrat legislativ n considerarea
calit!ii persoanei ce e-ercit profesia de avocat, care, potrivit art. 1 din 2egea nr.
.13199., repu#licat, cu modificrile i completrile ulterioare, se e-ercit numai de
avoca!ii nscrii n ta#loul #aroului din care fac parte, #arou component al ;niunii
=a!ionale a Carourilor din 6om"nia. 5rin urmare, dac o persoan e-ercit profesia
de avocat n afara acestui cadrul legal, iar o#iectul judec!ii l constituie e-ercitarea,
fr drept, a profesiei de avocat sau pl"ngerea mpotriva solu!iei de netrimitere n
judecat pentru aceast infrac!iune, prevzut n art. $*1 C. pen., competen!a
7
revine judectoriei, n temeiul art. $. alin. (1) C. proc. pen., iar nu cur!ii de apel.
&.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1(4, din $/ martie $((*
art. $)*
1
n dispozi!iile art. $)*
1
C. proc. pen., legiuitorul a statuat c
pl"ngerea ntemeiat pe aceste dispozi!ii se formuleaz mpotriva rezolu!iei de
nencepere a urmririi penale sau a ordonan!ei ori, dup caz, a rezolu!iei de clasare,
de scoatere de su# urmrire penal sau de ncetare a urmririi penale, precum i a
dispozi!iei de netrimitere n judecat cuprins n recizitoriu. 6ezolvarea pl"ngerii
introduse n temeiul art. $).0$)* din acelai cod, de ctre prim0procurorul
parcetului, procurorul general al parcetului de pe l"ng curtea de apel sau
procurorul ef de sec!ie al 5arcetului de pe l"ng nalta Curte de Casa!ie i 'usti!ie
ori, dup caz, de ctre procurorul ieraric superior, constituie numai o condi!ie
preala#il, o#ligatorie, prevzut de lege pentru e-ercitarea pl"ngerii n condi!iile art.
$)*
1
C. proc. pen. 5rin urmare, n procedura reglementat n art. $)*
1
C. proc. pen.
se verific numai legalitatea i temeinicia solu!iei de netrimitere n judecat dat
ini!ial de procuror, n cadrul acestei proceduri judectorul neput"nd e-amina dac
rezolu!ia procurorului ieraric superior a fost adoptat n termenul de $( de zile
prevzut n art. $)) C. proc. pen., termen a crui nerespectare nu atrage nicio
sanc!iune procedural. &.C.C.'., sec!ia penal, sentin!a nr. 1(4/ din . iunie $((*
art. 1,9
1
, 1/. n conformitate cu art. 1,9 alin. ($) teza a &&0a C. proc. pen.,
atunci c"nd nu mai e-ist vreun temei legal care s justifice men!inerea msurii
preventive, aceasta tre#uie revocat din oficiu sau la cerere. n cazul msurii
preventive a o#ligrii de a nu prsi !ara, revocarea acesteia se e-amineaz i n
raport cu art. $ din 5rotocolul nr. / adi!ional la Conven!ia pentru aprarea drepturilor
omului i a li#ert!ilor fundamentale, care prevede, n paragrafele $ i ,, c orice
persoan este li#er s prseasc orice !ar, inclusiv pe a sa, iar e-ercitarea
acestui drept nu poate face o#iectul altor restr"ngeri dec"t acelea care, prevzute
de lege, constituie msuri necesare, ntr0o societate democratic, pentru securitatea
na!ional, siguran!a pu#lic, men!inerea ordinii pu#lice, prevenirea faptelor penale,
protec!ia snt!ii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor i li#ert!ilor altora.
&nstan!a dispune revocarea msurii preventive a o#ligrii de a nu prsi !ara, dac,
n urma acestei e-aminri, constat c msura preventiv nu mai poate fi
considerat necesar ntr0o societate democratic i propor!ional cu scopul urmrit
prin aplicarea acesteia 0 cum este cazul n care inculpatul a respectat ntocmai, pe
durata pentru care msura preventiv a fost luat i men!inut, o#liga!iile dispuse de
instan!a de judecate, s0a prezentat la fiecare termen de judecat i a fost audiat cu
privire la infrac!iunile re!inute prin recizitoriu. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr.
11($ din $. martie $((*
art. ,*) n conformitate cu art. ,*) alin. (1) teza & C. proc. pen., contesta!ia n
anulare poate fi introdus de pr!i. 5ersoana care are calitatea de curator instituit
numai pentru o anumit faz procesual i pentru o persoan fa! de care s0a
dispus o solu!ie de netrimitere n judecat (scoaterea de su# urmrire penal,
urmat de o#ligarea la tratament medical conform art. 11, C. pen.), nu poate
e-ercita calea e-traordinar de atac a contesta!iei n anulare, fiind o persoan lipsit
de calitate procesual. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 11// din $) martie $((*
8
art. ,/, art. 1(9, art. 1)4 n cazul infrac!iunii de omor deose#it de grav,
sv"rit de un minor, dac instan!a alege dintre pedepsele alternative prevzute n
art. 1)4 C. pen. pedeapsa ncisorii, limita ma-im special a pedepsei ncisorii
aplica#il minorului este, conform art. 1(9 alin. (1) C. pen., ncisoarea de 1$ ani i
4 luni, prin reducerea la jumtate a limitei ma-ime speciale de $. de ani ncisoare.
n sensul art. ,/ alin. (1) lit. #) C. pen., prin ma-imul special al pedepsei ncisorii, n
cazul concursului de infrac!iuni sv"rite de un minor, se n!elege limita ma-im
special a pedepsei celei mai grele, redus la jumtate conform dispozi!iilor
referitoare la pedepsele pentru minori. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1,,/ din
1( aprilie $((*
art. $)*
1
n cazul termenului de introducere a pl"ngerii mpotriva rezolu!iilor sau
ordonan!elor procurorului de netrimitere n judecat, dispozi!iile art. $)*
1
C. proc. pen.
nu reglementeaz posi#ilitatea repunerii n termen i, prin urmare, judectorul nu poate
dispune repunerea n termenul de introducere a pl"ngerii. %ispozi!iile art. ,4/ i art.
,*.
,
alin. ($) C. proc. pen. referitoare la repunerea n termenul de apel i n cel de
recurs sunt inaplica#ile n cazul termenului de introducere a pl"ngerii ntemeiate pe
prevederile art. $)*
1
C. proc. pen., ntruc"t normele de drept procesual penal sunt
de strict interpretare, fiecare cale de atac este reglementat distinct, iar repunerea
n termenul de apel i n cel de recurs opereaz numai n cazul acestor ci de atac
ordinare. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1,)( din 11 aprilie $((*
art. $$/ >ctele premergtoare, efectu"ndu0se conform art. $$/ C. proc. pen. n
vederea nceperii urmririi penale, sunt limitate la ndeplinirea scopului lor, de a
completa informa!iile organului de urmrire penal pentru a le aduce la nivelul unor
constatri care s determine nceperea urmririi penale, de a verifica informa!iile
de!inute, confirm"nd sau infirm"nd concordan!a acestora cu realit!ile faptice ale
cauzei i, dup caz, de a fundamenta convingerea organului de urmrire penal
referitoare la solu!ia de neurmrire penal, potrivit art. $$* C. proc. pen. &.C.C.'.,
sec!ia penal, decizia nr. 1,9( din 1/ aprilie $((*
art. $9, /, %ac o judectorie i declin competen!a n favoarea unui tri#unal
din circumscrip!ia aceleiai cur!i de apel, iar tri#unalul i declin competen!a de
judecat a cauzei n favoarea judectoriei, e-ist un conflict negativ de competen!
care se solu!ioneaz de curtea de apel, ca instan! ieraric superioar comun,
potrivit art. /, C. proc. pen., i nu un caz de ntrerupere a cursului justi!iei prevzut
n art. $9 pct. . lit. #) C. proc. pen., ciar dac tri#unalul i0a declinat competen!a n
favoarea judectoriei ca urmare a unei decizii pronun!ate de curtea de apel, ca
instan! de control judiciar, pentru a se conforma acestei decizii. &.C.C.'., sec!ia
penal, nceierea nr. 1/1$ din $) august $((*
art. 1, 5otrivit art. 1, C. proc. pen., continuarea procesului penal poate fi cerut
numai n caz de amnistie, prescrip!ie sau retragere a pl"ngerii preala#ile ori n cazul
e-isten!ei unei cauze de nepedepsire i numai de ctre nvinuit sau inculpat. n
consecin!, cererea de continuare a procesului penal formulat de succesorii
inculpatului decedat, fa! de care s0a dispus ncetarea procesului penal n temeiul
art. 11 pct. $ lit. #) raportat la art. 1( alin. (1) lit. g) C. proc. pen., nu poate fi admis,
ntruc"t, pe de o parte, acetia nu au calitatea cerut de lege pentru a solicita
9
continuarea procesului penal, iar pe de alt parte, decesul inculpatului nu se
ncadreaz n cazurile n care se poate solicita continuarea procesului penal.
&.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1/,. din 1) aprilie $((*
art. 19,, $)/ n cauzele privind pl"ngerile mpotriva rezolu!iilor sau
ordonan!elor procurorului de netrimitere n judecat reglementate n art. $)*
1
C.
proc. pen., conform art. 19, alin. (4) C. proc. pen., instan!a sta#ilete o#liga!ia de
restituire a celtuielilor judiciare fcute de pr!i potrivit legii civile.
n temeiul art. 19, alin. (4) C. proc. pen. raportat la art. $)/ alin. (,) C. proc.
civ., judectorii au dreptul s mreasc sau s micoreze onorariile avoca!ilor,
potrivit cu cele prevzute n ta#loul onorariilor minimale, ori de c"te ori constat
motivat c sunt nepotrivit de mici sau de mari, fa! de valoarea pricinii sau munca
ndeplinit de avocat.
5rin urmare, dac instan!a constat c onorariile avoca!ilor sunt e-agerat de
mari n raport cu o#iectul cauzei 0 recurs declarat mpotriva sentin!ei de respingere a
pl"ngerii ntemeiate pe dispozi!iile art. $)*
1
C. proc. pen. 0 i cu asisten!a asigurat 0
recursul petentului fiind solu!ionat la primul termen de judecat, prin respingerea cii
de atac 0, instan!a poate dispune o#ligarea petentului la plata, cu titlul de celtuieli
judiciare reprezent"nd onorariile avoca!ilor ctre intimat, a unei sume inferioare celei
solicitate de acesta, care corespunde celtuielilor efective necesare cauzei. &.C.C.'.,
sec!ia penal, decizia nr. 1/,) din 1) aprilie $((*
art. $.) 1. 1apta inculpatului, av"nd calitatea de ofi!er de poli!ie judiciar i
de!in"nd o func!ie de conducere n cadrul unei unit!i de poli!ie, care pe fondul
desfurrii procedurii de cercetare disciplinar a unui ofi!er din cadrul aceleiai
unit!i de poli!ie, a pretins de la acesta din urm o sum de #ani, pentru a0i facilita
aplicarea unei sanc!iuni disciplinare favora#ile i, n acest scop, i0a traficat influen!a
n calitate de ofi!er de!in"nd o func!ie de conducere pe l"ng mem#rii comisiei
disciplinare, realizeaz elementele constitutive ale infrac!iunii de trafic de influen!
prevzut n art. $.) C. pen. raportat la art. ) alin. (,) din 2egea nr. )*3$(((.
$. 5otrivit art. 91
1
alin. (,) C. proc. pen., autorizarea interceptrilor i
nregistrrilor audio sau video se dispune de preedintele instan!ei creia i0ar reveni
competen!a s judece cauza n prim instan! ori al instan!ei corespunztoare n
grad acesteia, n a crei circumscrip!ie se afl sediul parcetului din care face parte
procurorul care efectueaz sau supravegeaz urmrirea penal, iar n lipsa
preedintelui instan!ei, autorizarea se dispune de judectorul desemnat de acesta.
n cazul n care autorizarea interceptrilor i nregistrrilor audio sau video este
dispus de preedintele tri#unalului sau de judectorul desemnat de acesta, dei
competen!a de judecat a cauzei n prim instan!e i revine cur!ii de apel, e-ist o
nclcarea a dispozi!iilor art. 91
1
alin. (,) C. proc. pen., care atrage nulitatea
a#solut a mijloacelor de pro# i nlturarea acestora din proces, n conformitate
cu dispozi!iile art. 4/ alin. ($) C. proc. pen. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 1/)(
din $$ aprilie $((*
art. $)*
1
5l"ngerea ntemeiat pe prevederile art. $)*
1
C. proc. pen.,
introdus n fa!a judectorului nainte de emiterea de ctre procuror a unei rezolu!ii
sau ordonan!e de netrimitere n judecat este inadmisi#il, ntruc"t, conform art.
$)*
1
alin. (1) C. proc. pen., o astfel de pl"ngerea poate fi introdus numai dup
emiterea unei rezolu!ii sau ordonan!e de netrimitere n judecat i dup respingerea
10
pl"ngerii formulate mpotriva acesteia, potrivit art. $). 0 $)* C. proc. pen., de ctre
prim0procurorul parcetului sau, dup caz, de ctre procurorul general al parcetului
de pe l"ng curtea de apel, procurorul ef de sec!ie al 5arcetului de pe l"ng nalta
Curte de Casa!ie i 'usti!ie ori procurorul ieraric superior. &.C.C.'., sec!ia penal,
sentin!a nr. 1414 din $ octom#rie $((*
art. ). 1. Circumstan!a agravant legal prevzut n art. ). alin. (1) lit. a) C.
pen., referitoare la sv"rirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreun,
presupune ca fptuitorii s ac!ioneze mpreun n aceleai condi!ii de loc i de timp,
ntruc"t numai n acest caz fapta prezint o periculozitate sporit, pentru c
fptuitorii se ajut reciproc, iar cooperarea la sv"rirea faptei le mrete for!a de
ac!iune i le creeaz condi!ii de natur s ngreuneze descoperirea faptei i
identificarea lor. n consecin!, aceast circumstan! agravant nu poate fi re!inut
n cazul n care persoanele inculpate pentru sv"rirea infrac!iunii de trafic de
migran!i nu au ac!ionat mpreun, ci separat, n locuri i n perioade de timp
diferite.
$. &nfrac!iunea prevzut n art. ) alin. (1) din 2egea nr. ,93$((,, referitoare la
constituirea unui grup infrac!ional organizat, implic o ac!iune de constituire a
grupului, activitatea infrac!ional prelungindu0se n mod natural p"n n momentul
interven!iei unei ac!iuni contrare care o ntrerupe, fr a fi necesar o otr"re
pentru prelungirea ac!ivit!ii infrac!ionale i, prin urmare, m#rac forma unei
infrac!iuni continue. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. 19*1 din , iunie $((*
art. ,*4 lit. e n conformitate cu dispozi!iile art. ,*4 lit. e) C. proc. pen.,
mpotriva otr"rilor penale definitive se poate face contesta!ie n anulare, dac la
judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de ctre instan!a de recurs,
inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar ascultarea acestuia este o#ligatorie potrivit
art. ,*.
1/
alin. (1
1
) ori art. ,*.
14
alin. (1) C. proc. pen. %ispozi!iile art. ,*4 lit. e) C.
proc. pen. nu sunt incidente n cazul n care contesta!ia n anulare este e-ercitat
mpotriva otr"rii prin care instan!a a respins recursul declarat contra sentin!ei de
respingere a pl"ngerii mpotriva rezolu!iei de nencepere a urmririi penale,
formulat n temeiul art. $)*
1
C. proc. pen., ntruc"t n acest caz niciuna dintre pr!i
nu are calitatea de inculpat i, prin urmare, instan!a de recurs nu are o#liga!ia de a
aplica prevederile art. ,*.
1/
alin. (1
1
) sau art. ,*.
14
alin. (1) C. proc. pen. &.C.C.'.,
sec!ia penal, decizia nr. $(1$ din / iunie $((*
art. 1/., art. 1/), art. $/9 5otrivit art. 1/) alin. (1) C. pen., prin func!ionar pu#lic
se n!elege orice persoan care e-ercit permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiferent cum a fost nvestit, o nsrcinare de orice natur, retri#uit sau nu, n
serviciul unei unit!i dintre cele la care se refer art. 1/. din acelai cod, iar acest
din urm te-t se refer, ntre altele, la serviciile de interes pu#lic. Conform art. $ alin.
(1) din 2egea nr. 1**3$(((, e-ecutorii judectoreti sunt nvesti!i s ndeplineasc
un serviciu de interes pu#lic.
%in economia prevederilor art. 1/) alin. (1) C. pen. raportat la art. 1/. din
acelai cod i ale art. $ alin. (1) din 2egea nr. 1**3$(((, rezult c e-ecutorul
judectoresc are calitatea de func!ionar pu#lic n n!elesul legii penale i, n
11
consecin!, poate fi su#iect activ al infrac!iunii de neglijen! n serviciu prevzut n
art. $/9 C. pen.
art. $)*
1
5otrivit art. $)*
1
alin. (1) C. proc. pen., termenul de introducere a pl"ngerii
mpotriva rezolu!iilor sau ordonan!elor procurorului de netrimitere n judecat este de
$( de zile i curge de la data comunicrii actului prin care conductorul parcetului
ori procurorul ieraric superior a respins pl"ngerea formulat conform art. $).0$)*
mpotriva rezolu!iei sau ordonan!ei de netrimitere n judecat.
n cazul n care conductorul parcetului sau procurorul ieraric superior nu a
solu!ionat pl"ngerea n termenul prevzut n art. $)), termenul de $( de zile
prevzut pentru introducerea pl"ngerii mpotriva rezolu!iilor sau ordonan!elor
procurorului de netrimitere n judecat curge, conform art. $)*
1
alin. ($) C. proc.
pen., de la data e-pirrii termenului ini!ial de $( de zile, n care conductorul
parcetului ori procurorul ieraric superior tre#uia s rezolve pl"ngerea conform art.
$)) C. proc. pen. >cest din urm termen de $( de zile, n care conductorul
parcetului sau procurorul ieraric superior tre#uie s rezolve pl"ngerea conform
art. $)) C. proc. pen., se calculeaz ntotdeauna de la data primirii pl"ngerii de ctre
organul judiciar competent s o solu!ioneze. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $().
din 9 iunie $((*.
art. 1/1, art. 14(
9
, art. 14(
1(
%in interpretarea sistematic a prevederilor art.
14(
1(
alin. (/) i (.) C. proc. pen. i art. 14(
9
din acelai cod corelate cu art. 1/1 C.
proc. pen., rezult c nceierea prin care instan!a de recurs dispune revocarea
li#errii provizorii nu poate fi atacat separat cu recurs, ntruc"t, revoc"nd li#erarea
provizorie, instan!a de recurs dispune, prin aceeai nceiere, potrivit art. 14(
1(
alin.
(,) C. proc. pen., arestarea preventiv a inculpatului. nceierea prin care instan!a
de recurs dispune luarea unei msuri preventive nu poate fi atacat separat cu
recurs, fa! de con!inutul dispozi!iilor art. 1/1 alin. (1) C. proc. pen., n care
legiuitorul a statuat n mod e-pres c recursul poate fi e-ercitat numai mpotriva
nceierii pronun!ate n prim instan! i n apel. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr.
$111 din 11 iunie $((*
art. )., $9( 1. n acord cu %eciziile nr. :D& din 19 martie $(() i nr. :2&: (/9)
din / iunie $((), pronun!ate de 7ec!iile ;nite ale naltei Cur!i de Casa!ie i 'usti!ie,
fapta inculpa!ilor de a recruta, transporta i caza victime majore, n aceleai condi!ii
de loc i de timp, prin nelciune, o#lig"ndu0le la practicarea prostitu!iei i
nsuindu0i sume de #ani provenite din practicarea prostitu!iei de ctre victime fr
acordul acestora, ntrunete elementele constitutive ale infrac!iunii unice de trafic de
persoane n forma continuat, prevzut n art. 1$ alin. ($) lit. a) din 2egea nr.
4)*3$((1, cu aplicarea art. /1 alin. ($) C. pen.
$. &nfrac!iunea de trafic de persoane sv"rit de mai multe persoane mpreun
se ncadreaz n prevederile art. 1$ alin. ($) lit. a) din 2egea nr. 4)*3$((1. n acest
caz, instan!a nu poate re!ine n sarcina inculpa!ilor i circumstan!a agravant
prevzut n art. ). alin. (1) lit. a) C. pen., referitoare la sv"rirea faptei de trei sau
mai multe persoane mpreun, ntruc"t sv"rirea faptei de mai multe persoanei
mpreun se regsete, ca element circumstan!ial de agravare, n con!inutul
infrac!iunii de trafic de persoane prevzut n art. 1$ alin. ($) lit. a) din 2egea nr.
12
4)*3$((1, aceeai mprejurare neput"nd conduce la o du#l agravare a rspunderii
penale.
,. n cazul infrac!iunii de trafic de persoane majore prevzut n art. 1$ din
2egea nr. 4)*3$((1, instan!a poate declara, n condi!iile art. $9( alin. ($) C. proc.
pen., edin! secret pentru tot cursul judecrii cauzei, n conformitate cu
prevederile art. $9( alin. (,) din acelai cod. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $191
din 1* iunie $((*
art. ,. Competen!a de a judeca apelul declarat mpotriva sentin!ei pronun!ate,
anterior %eciziei Cur!ii Constitu!ionale nr. 41(3$((), de o instan! militar, n
cauzele privind at"t inculpa!i care au calitatea de militari, c"t i inculpa!i civili, revine
instan!ei civile de control judiciar, ca efect al deciziei Cur!ii Constitu!ionale. &.C.C.'.,
sec!ia penal, decizia nr. $,($ din $/ iunie $((*
-- 1apta de a procura droguri i de a le introduce ntr0un penitenciar, n scopul
de a fi livrate unor persoane aflate n locul de deten!ie pentru a fi puse n v"nzare de
ctre acestea, constituie infrac!iunea de trafic de droguri prevzut n art. $ din
2egea nr. 1/,3$((( n forma consumat, iar nu n forma tentativei, ciar dac
fptuitorul a fost prins n flagrant nainte ca drogurile s fie livrate efectiv persoanelor
aflate n locul de deten!ie, ntruc"t art. $ din 2egea nr. 1/,3$((( incrimineaz i
faptele const"nd n AoferireaB, AtransportulB, AprocurareaB i Ade!inereaB drogurilor,
fr drept. n acest caz, drogurile fiind introduse ntr0un penitenciar, fapta este
sv"rit n condi!iile circumstan!ei agravante prevzute n art. 1/ alin. (1) lit. c) din
2egea nr. 1/,3$(((, care se refer la comiterea faptei ntr0un loc de
deten!ie.&.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $,,4 din $4 iunie $((*
art. ,*4 lit. # Conform art. ,*4 lit. #) C. proc. pen., mpotriva otr"rilor penale
definitive se poate face contesta!ie n anulare, c"nd partea dovedete c la termenul
la care s0a judecat cauza de ctre instan!a de recurs a fost n imposi#ilitate de a se
prezenta i de a ncunotin!a instan!a despre aceast mpiedicare. 1a! de condi!iile
impuse de legiuitor pentru inciden!a cazului de contesta!ie n anulare prevzut n art.
,*4 lit. #) C. proc. pen., imposi#ilitatea de prezentare a aprtorului ales al pr!ii ce
avea calitatea de recurent inculpat, la termenul la care s0a judecat cauza de ctre
instan!a de recurs, nu ndeplinete condi!iile legale ale cazului de contesta!ie n
anulare men!ionat, ntruc"t cerin!a dovezii imposi#ilit!ii de prezentare i de
ncunotin!are a instan!ei despre aceast mpiedicare la termenul la care s0a
judecat cauza de ctre instan!a de recurs incum# pr!ii, i nu aprtorului acesteia.
&.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $,/$ din $4 iunie $((*
art. ,*4 lit. a mpotriva otr"rilor penale definitive se poate face contesta!ie n
anulare, potrivit art. ,*4 lit. a) C. proc. pen., c"nd procedura de citare a pr!ii pentru
termenul la care s0a judecat cauza de ctre instan!a de recurs nu a fost ndeplinit
conform legii. 8-ist cazul de contesta!ie n anulare prevzut n art. ,*4 lit. a) C.
proc. pen., dac inculpata recurent a ncunotin!at instan!a de recurs, nainte de
termenul la care s0a judecat cauza, cu privire la imposi#ilitatea de a se prezenta,
ntruc"t este internat n spital, iar instan!a de recurs a judecat cauza fr a cita
inculpata recurent, conform art. 1)) alin. (.) C. proc. pen., prin administra!ia
spitalului. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $,41 din $) iunie $((*
art. ,) &nculpatul care a sv"rit din nou o infrac!iune cu inten!ie pentru care
legea prevede pedeapsa ncisorii mai mare de un an, dup mplinirea termenului
13
prevzut pentru gra!ierea condi!ionat a unei pedepse anterioare cu ncisoarea mai
mare de 4 luni, se afl n stare de recidiv poste-ecutorie, fiind ndeplinite condi!iile
sta#ilite n art. ,) alin. (1) lit. #) C. pen. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $.*9 din $)
august $((*
art. ,*4 lit. e n dispozi!iile art. ,*4 lit. e) C. proc. pen., introduse prin 2egea
nr. ,.43$((4, se prevede c mpotriva otr"rilor penale definitive se poate face
contesta!ie n anulare c"nd, la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de
ctre instan!a de recurs, inculpatul prezent nu fost ascultat, iar ascultarea acestuia
este o#ligatorie potrivit art. ,*.
1/
alin. (1
1
) ori art. ,*.
14
alin. (1) C. proc. pen. n
conformitate cu art. ,*.
1/
alin. (1
1
) C. proc. pen., introdus, de asemenea, prin 2egea
nr. ,.43$((4, instan!a de recurs este o#ligat s procedeze la ascultarea
inculpatului prezent, atunci c"nd acesta nu a fost ascultat la instan!ele de fond i
apel, precum i atunci c"nd aceste instan!e nu au pronun!at mpotriva inculpatului o
otr"re de condamnare.
Contesta!ia n anulare ntemeiat pe dispozi!iile art. ,*4 lit. e) C. proc. pen.
este fondat, n cazul n care inculpatul acitat de prima instan! a fost condamnat
de instan!a de apel pentru unele dintre faptele pentru care fusese trimis n judecat,
fr a fi ascultat, iar instan!a de recurs a dispus condamnarea inculpatului prezent,
fr a fi ascultat, i pentru celelalte fapte, pentru care instan!a de apel men!inuse
solu!ia de acitare. n acest caz, dispozi!iile art. ,*4 lit. e) C. proc. pen. sunt
incidente, ciar dac recursul a fost solu!ionat nainte de intrarea n vigoare a 2egii
nr. ,.43$((4, ntruc"t o#liga!ia ascultrii ntr0un asemenea caz e-ista i nainte de
intrarea n vigoare a legii men!ionate, potrivit jurispruden!ei Cur!ii 8uropene a
%repturilor 9mului referitoare la art. 4 din Conven!ia pentru aprarea drepturilor
omului i a li#ert!ilor fundamentale. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. $)$9 din 1(
septem#rie $((*
art. ,99 n solu!ionarea cererii de revizuire, nici prima instan! i nici instan!a de
apel nu sunt !inute de concluziile procurorului, naintate potrivit art. ,99 alin. (.) C.
proc. pen. i, prin urmare, dac nscrisurile pe care se #azeaz cererea de revizuire
ntemeiat pe prevederile art. ,9/ alin. (1) lit. a) C. proc. pen. au fost o#!inute dup
efectuarea cercetrilor de ctre procuror, instan!a are o#liga!ia s e-amineze
cererea de revizuire !in"nd cont de aceste nscrisuri i nu poate dispune reluarea
cercetrilor, o astfel de solu!ie nefiind prevzut de lege. &.C.C.'., sec!ia penal,
decizia $*,1 din 14 septem#rie $((*
art. $./, $.4 1aptele func!ionarului, de a pretinde i primi o sum de #ani care
nu i se cuvine, n scopul de a ndeplini un act privitor la ndatoririle sale de serviciu,
nainte de realizarea actului, i de a primi o nou sum de #ani, ulterior ndeplinirii
aceluiai act n virtutea func!iei sale i la care era o#ligat n temeiul acesteia, fr ca
aceast din urm sum s fi fost solicitat sau oferit anterior realizrii actului,
ntrunete at"t elementele constitutive ale infrac!iunii de luare de mit prevzut n
art. $./ C. pen., c"t i pe cele ale infrac!iunii de primire de foloase necuvenite
prevzut n art. $.4 C. pen., aflate n concurs. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr.
$*/$ din 1) septem#rie $((*
14
-- 5otrivit dispozi!iilor art. $( alin. ($) din 2egea nr. 4)*3$((1 privind prevenirea i
com#aterea traficului de persoane, cel care a comis una dintre infrac!iunile prevzute
n aceast lege, iar n timpul urmririi penale denun! i faciliteaz identificarea i
tragerea la rspundere penal a altor persoane care au sv"rit infrac!iuni
prevzute n 2egea nr. 4)*3$((1 #eneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor
pedepsei prevzute de lege.
5entru a fi incidente dispozi!iile art. $( alin. ($) din 2egea nr. 4)*3$((1 este
necesar, pe de o parte, ca persoana care a formulat denun!ul s contri#uie n mod
concret la identificarea i tragerea la rspundere penal a altor persoane care au
sv"rit infrac!iuni prevzute n aceast lege, iar pe de alt parte, ca denun!ul s
ntruneasc cerin!ele sta#ilite n art. $$, C. proc. pen., ntruc"t no!iunea de denun!
la care fac referire dispozi!iile art. $( alin. ($) din 2egea nr. 4)*3$((1 are n!elesul de
modalitate de sesizare a organelor de urmrire penal n sensul art. $$1 alin. (1) C.
proc. pen. n consecin!, denun!ul nu tre#uie numai s constituie o ncunotin!are cu
privire la sv"rirea unei infrac!iuni, ci s con!in, potrivit art. $$, alin. ($) C. proc.
pen., aceleai date ca i pl"ngerea, al crei con!inut este prevzut n art. $$$ alin.
($) C. proc. pen., iar conform art. $$, alin. (,) C. proc. pen., denun!ul scris tre#uie
s fie semnat de denun!tor i cel oral tre#uie s fie consemnat ntr0un proces0
ver#al de ctre organul n fa!a cruia a fost fcut. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr.
$*). din 19 septem#rie $((*
art. ,,$ n conformitate cu prevederile art. ,,$ alin. (1) C. proc. pen., c"nd se
constat, nainte de terminarea cercetrii judectoreti, c n cauza supus judec!ii
s0a efectuat cercetarea penal de un alt organ dec"t cel competent, instan!a se
desesizeaz i restituie cauza procurorului, care procedeaz potrivit art. $4* alin. (1)
C. proc. pen. Cauza nu se restituie atunci c"nd constatarea are loc dup nceperea
dez#aterilor sau c"nd instan!a, n urma cercetrii judectoreti, scim# ncadrarea
juridic a faptei ntr0o alt infrac!iune pentru care cercetarea penal ar fi revenit altui
organ de cercetare.
n cursul judec!ii n prim instan! se poate dispune scim#area ncadrrii
juridice, prin nceiere, nainte de terminarea cercetrii judectoreti, ipotez n care
se aplic prevederile art. ,,$ alin. (1) teza & C. proc. pen., cauza restituindu0se la
procuror. n calea de atac a apelului sau a recursului, scim#area ncadrrii juridice
nu se poate dispune dec"t prin decizie, ca urmare a admiterii apelului ori a
recursului i, prin urmare, n aceast ipotez sunt aplica#ile prevederile art. ,,$ alin.
(1) teza a &&0a C. proc. pen., iar cauza nu se restituie la procuror. &.C.C.'., sec!ia
penal, decizia nr. $94( din $, septem#rie $((*
art. ,4, $.) 1. n cazul sv"ririi infrac!iunii de trafic de influen! prevzut n
art. $.) alin. (1) C. pen. i a celei prevzute n art. 4
1
alin. (1) din 2egea nr. )*3$(((,
persoana care a comis aceast din urm infrac!iune i care a denun!at autorit!ilor
fapta mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat nu se pedepsete,
conform art. 4
1
alin. ($) din aceeai lege. n acest caz, sunt aplica#ile dispozi!iile art.
4
1
alin. (/) din 2egea nr. )*3$(((, privind restituirea ctre denun!tor a #anilor da!i,
iar nu prevederile art. $.) alin. ($) C. pen. referitoare la confiscare.
$. Conform art. ,4 alin. (1) C. pen., care reglementeaz contopirea pedepselor
pentru infrac!iuni concurente, dac infractorul condamnat definitiv este judecat
15
ulterior pentru o infrac!iune concurent, se aplic dispozi!iile art. ,/ i art. ,. din
acelai cod, iar potrivit art. ,4 alin. (,) C. pen., dac infractorul a e-ecutat n totul
sau n parte pedeapsa aplicat prin otr"rea anterioar, ceea ce s0a e-ecutat se
scade din durata pedepsei aplicate pentru infrac!iunile concurente. n accep!iunea
art. ,4 alin. (,) C. pen., prin Aceea ce s0a e-ecutatB se n!elege numai pedeapsa sau
partea din pedeaps efectiv e-ecutat, iar nu i intervalul de timp scurs de la data
li#errii condi!ionate, n cazul n care cel condamnat a fost li#erat condi!ionat din
e-ecutarea pedepsei aplicate prin otr"rea anterioar. &.C.C.'., sec!ia penal,
decizia nr. ,((* din $4 septem#rie $((*
:- 5ersoana care are calitatea de inculpat ntr0o alt cauz, conform art. $ lit.
a) pct. $ teza final din 2egea nr. 4*$3$(($ privind protec!ia martorilor, i care a
comis o infrac!iune grav, cum este infrac!iunea de trafic de droguri de mare risc, iar
n timpul judec!ii, inclusiv n cile de atac ordinare, denun! sau faciliteaz
identificarea i tragerea la rspundere penal a unei alte persoane care a sv"rit o
infrac!iune de trafic de droguri de mare risc, #eneficiaz de cauza de reducere a
pedepsei prevzut n art. 19 din 2egea nr. 4*$3$(($. &.C.C.'., sec!ia penal,
decizia nr. ,1.( din ) octom#rie $((*
art. ,*4, ,** 1. Contesta!ia n anulare poate fi e-ercitat, conform art. ,*4 C.
proc. pen., mpotriva otr"rilor penale definitive, inclusiv a celor prin care s0a
dispus transferarea persoanelor condamnate, ntruc"t legiuitorul nu a fcut nicio
distinc!ie n con!inutul art. ,*4 C. proc. pen. dup cum prin otr"rea penal
definitiv supus contesta!iei n anulare a fost rezolvat sau nu fondul cauzei, spre
deose#ire de revizuire, care poate fi e-ercitat numai mpotriva otr"rilor penale
definitive prin care a fost rezolvat fondul cauzei, aa cum rezult din con!inutul art.
,9, C. proc. pen. i din modul n care legiuitorul a reglementat calea e-traordinar
de atac a revizuirii.
$. n conformitate cu prevederile art. ,** alin. (1) C. proc. pen., contesta!ia n
anulare pentru motivele artate n art. ,*4 lit. a) 0 c) i e) poate fi introdus de ctre
persoana mpotriva creia se face e-ecutarea, cel mai t"rziu n 1( zile de la
nceperea e-ecutrii. n sensul acestor prevederi, prin nceperea e-ecutrii se
n!elege data efectiv a ncarcerrii persoanei condamnate la o pedeaps privativ
de li#ertate. 5rin urmare, contesta!ia n anulare mpotriva otr"rii penale definitive
prin care s0a dispus transferarea unei persoane condamnate n vederea e-ecutrii
pedepsei ntr0un penitenciar din 6om"nia poate fi e-ercitat cel mai t"rziu n 1( zile
de la data efectiv a ncarcerrii persoanei condamnate pe teritoriul
6om"niei. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,$)* din 14 octom#rie $((*
art. $./, $.4 2atura o#iectiv a primirii de foloase necuvenite const, potrivit
dispozi!iilor art. $.4 C. pen., n primirea de #ani sau de alte foloase necuvenite,
dup ce func!ionarul a ndeplinit un act n virtutea func!iei sale i la care era o#ligat
n temeiul acesteia, fr o n!elegere preala#il. >ctul dup a crui ndeplinire
fptuitorul primete #anii sau foloasele nu poate fi dec"t un act licit, care intr n
atri#u!iile de serviciu ale fptuitorului.
16
5rin urmare, dac fptuitorul a primit #anii pe care i0a pretins anterior, iar actul
ndeplinit de ctre acesta este ilicit, fapta ntrunete elementele constitutive ale
infrac!iunii de luare de mit prevzut n art. $./ C. pen., iar nu pe cele ale
infrac!iunii de primire de foloase necuvenite prevzut n art. $.4 C. pen. &.C.C.'.,
sec!ia penal, decizia nr. ,,1, din $( octom#rie $((*
1)/, 1)., 19) 1apta de viol sv"rit asupra victimei, urmat de uciderea
acesteia de ctre inculpat prin asfi-ie mecanic, prin o#struc!ia cilor respiratorii
superioare, pentru ca victima s nu !ipe i #nuind c a fost recunoscut de aceasta,
ntrunete at"t elementele constitutive ale infrac!iunii de viol prevzut n art. 19)
alin. (1), c"t i pe cele ale infrac!iunii de omor calificat prevzut n art. 1)/ 0 1).
alin. (1) lit. ) C. pen., referitoare la omorul comis pentru a nlesni sau ascunde
sv"rirea altei infrac!iuni, iar nu elementele constitutive ale infrac!iunii de viol care a
avut ca urmare moartea victimei, prevzut n art. 19) alin. (,) teza a &&0a C. pen.,
ntruc"t moartea victimei nu a constituit rezultatul praeterintenionat al infrac!iunii de
viol, ci inculpatul, o#struc!ion"nd cile respiratorii superioare ale victime, a prevzut
rezultatul faptei de omor i a acceptat posi#ilitatea producerii lui. &.C.C.'., sec!ia
penal, decizia nr. ,,/1 din $1 octom#rie $((*
:- 1apta de a recruta, transporta, caza i primi persoane pentru a fi angajate n
strintate, n scim#ul unor sume de #ani, de ctre fptuitori care nu au calitatea
de agen!i de ocupare a for!ei de munc n strintate potrivit 2egii nr. 1.43$(((, prin
nelciune cu privire la condi!iile de munc, salarizare, sntate i securitate, n
scopul e-ploatrii lor prin e-ecutarea unei munci cu nclcarea normelor privind
aceste condi!ii i fr nceierea unor contracte legale de munc, ntrunete
elementele constitutive ale infrac!iunii de trafic de persoane prevzut n art. 1$ din
2egea nr. 4)*3$((1 cu referire la art. $ pct. $ lit. a) din aceeai lege, astfel cum a
fost modificat prin 9. ;. <. nr. )93$((.. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,,41 din
$$ octom#rie $((*
art. 1)/01)4 1. 5remeditarea implic e-isten!a unui interval de timp ntre luarea
rezolu!iei infrac!ionale i e-ecutarea infrac!iunii, ci#zuirea fptuitorului asupra
modului n care va sv"ri infrac!iunea i concretizarea rezolu!iei infrac!ionale n
acte de pregtire, de natur a nlesni comiterea acesteia. 5rin urmare, dac ntre
momentul lurii rezolu!iei infrac!ionale i e-ecutarea infrac!iunii de omor a trecut un
interval de timp, n care fptuitorul a ci#zuit asupra modului de ucidere al victimei i
a efectuat acte de pregtire, const"nd n narmarea acestuia cu un cu!it i
procurarea mijloacelor pentru imo#ilizarea victimei, iar apoi a ptruns n imo#ilul n
care locuia victima, a stat ascuns n imo#il mai multe ore, atept"nd ca victima s
rm"n singur, i a ucis0o, fapta se ncadreaz n prevederile art. 1)/ raportat la
art. 1). alin. (1) lit. a) C. pen. referitoare la omorul calificat sv"rit cu
premeditare.
$. 9morul sv"rit asupra so!ului, dup pronun!area otr"rii civile de divor!,
dar nainte de rm"nerea irevoca#il a acesteia, constituie omor calificat i se
ncadreaz n prevederile art. 1)/ raportat la art. 1). alin. (1) lit. c) C. pen.
,. 9morul deose#it de grav sv"rit prin cruzimi presupune, pe de o parte,
ferocitatea ac!iunii de ucidere, prin procedee cauzatoare de suferin!e prelungite i
17
de ma-im intensitate, iar pe de alt parte, provocarea unui sentiment de oroare
peroanelor care au cunotin! de fapta de omor i de procedeele folosite. n cazul n
care inculpatul a conceput i e-ecutat fapta de omor astfel nc"t a produs victimei
suferin!e prelungite n timp i intense, care au depit cu mult suferin!ele inerente
ac!iunii de ucidere 0 fptuitorul imo#iliz"nd victima, lovind0o cu un cu!it mai nt"i n
zona lateral a a#domenului, iar apoi aplic"ndu0i 1. lovituri de cu!it n zona
anterioar i posterioar a toracelui 0 fapta constituie omor deose#it de grav sv"rit
prin cruzimi, fiind ndeplinite condi!iile prevzute n art. 1)4 alin. (1) lit. a) C. pen
&.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,.(. din , noiem#rie $((*
art. 19/ 5otrivit art. 19/ alin. (1) C. pen., constituie infrac!iunea de antaj,
constr"ngerea unei persoane, prin violen! sau amenin!are, s dea, s fac, s
nu fac sau s sufere ceva, dac fapta este comis spre a do#"ndi n mod injust
un folos, pentru sine sau pentru altul.
5rin urmare, fapta inculpatului de a constr"nge partea vtmat, prin
amenin!area cu moartea a sa i a mem#rilor familiei sale, s i dea o sum de
#ani, n scopul de a do#"ndi n mod injust aceast sum de #ani, ntrunete
elementele constitutive ale infrac!iunii de antaj prevzut n art. 19/ alin. (1) C.
pen. 5entru e-isten!a infrac!iunii de antaj nu este necesar ca partea vtmat s
dea inculpatului suma de #ani cerut, elementele constitutive ale infrac!iunii fiind
ntrunite ciar dac suma de #ani nu a fost efectiv dat, deoarece antajul este o
infrac!iune ndreptat, n principal, mpotriva li#ert!ii morale a persoanei,
li#ertate nclcat prin simplul fapt al constr"ngerii acesteia s dea, s fac, s
nu fac sau s sufere ceva mpotriva voin!ei sale. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia
nr. ,.(* din , noiem#rie $((*
art. ,9/ lit. e 6evizuirea pentru cazul prevzut n art. ,9/ alin. (1) lit. e) C. proc.
pen., referitor la e-isten!a a dou sau mai multor otr"ri judectoreti definitive
care nu se pot concilia, poate fi e-ercitat numai mpotriva otr"rilor penale
definitive prin care s0a rezolvat fondul cauzei. n consecin!, revizuirea ntemeiat pe
dispozi!iile art. ,9/ alin. (1) lit. e) C. proc. pen. nu poate fi e-ercitat mpotriva unei
otr"ri penale definitive prin care s0a rezolvat fondul cauzei i a unei rezolu!ii de
nencepere a urmririi penale, ntruc"t rezolu!iile procurorului de nencepere a
urmririi penale nu constituie otr"ri penale definitive prin care s0a rezolvat fondul
cauzei. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,*,. din $1 noiem#rie $((*
art. ,*4 lit. e 5otrivit dispozi!iilor art. ,*4 lit. e) C. proc. pen., mpotriva
otr"rilor penale definitive se poate face contesta!ie n anulare, dac la judecarea
recursului sau la rejudecarea cauzei de ctre instan!a de recurs, inculpatul prezent
nu a fost ascultat, iar ascultarea acestuia este o#ligatorie potrivit art. ,*.
1/
alin. (1
1
)
ori art. ,*.
14
alin. (1) C. proc. pen.
n conformitate cu prevederile art. ,*.
1/
alin. (1
1
) C. proc. pen., cu ocazia
judecrii recursului, instan!a este o#ligat s procedeze la ascultarea inculpatului
prezent, atunci c"nd acesta nu a fost ascultat la instan!ele de fond i apel, precum i
atunci c"nd aceste instan!e nu au pronun!at mpotriva inculpatului o otr"re de
condamnare.
18
%ispozi!iile art. ,*4 lit. e) C. proc. pen. sunt incidente n cazul n care inculpatul,
acitat de prima instan!, a fost condamnat de instan!a de apel, solu!ie men!inut de
instan!a de recurs, fr a fi ascultat de instan!ele de control judiciar i, dei nu a fost
prezent la judecarea recursului, lipsa acestuia a fost motivat, iar instan!a de recurs
nu a depus diligen!ele legale necesare pentru a asigura prezen!a inculpatului la
judecarea recursului. 9misiunea instan!ei de recurs de a depune aceste diligen!e
constituie o nclcarea a o#liga!iei de ascultare a inculpatului, care i incum# potrivit
art. ,*.
1/
alin. (1
1
) C. proc. pen. i art. 4 paragraf 1 din Conven!ia european pentru
aprarea drepturilor omului i a li#ert!ilor fundamentale. &.C.C.'., sec!ia penal,
decizia nr. ,9(9 din $) noiem#rie $((*
art. $49 1apta persoanei condamnate, aflat n e-ecutarea unei pedepse
privative de li#ertate n regim semidescis, de a evada dintr0un punct de lucru al
penitenciarului, ntrunete elementele constitutive ale infrac!iunii prevzute n art.
$49 alin. (1) C. pen.
n conformitate cu prevederile art. $49 alin. (,) C. pen., astfel cum au fost
interpretate prin decizia nr. *1 din 1( decem#rie $(() a 7ec!iilor ;nite ale naltei
Cur!i de Casa!ie i 'usti!ie, pedeapsa aplicat pentru infrac!iunea de evadare se
adaug la restul de pedeaps rmas de e-ecutat din pedeapsa n a crei e-ecutare
se afla condamnatul la momentul evadrii. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. ,91$
din $) noiem#rie $((*
art. *4
1
, 11( 7uspendarea e-ecutrii pedepsei su# supravegere prevzut n
art. *4
1
i urm. C. pen. este aplica#il infractorilor minori, cu derogrile sta#ilite n
Eitlul D al 5r!ii generale 0 A@inoritateaB, ntruc"t, pe de o parte, dispozi!iile de drept
penal prevzute n celelalte titluri ale 5r!ii generale a Codului penal se aplic i
minorilor, n aceleai condi!ii ca cele prevzute pentru majori, dac nu sunt
prevzute e-pres derogri, interziceri sau condi!ii diferen!iate pentru minori, iar pe
de alt parte, o concluzie contrar, n sensul c prevederile art. *4
1
i urm. C. pen.
nu ar fi aplica#ile infractorilor minori, ar conduce la crearea unui tratament
defavora#il pentru infractorii minori n raport cu cei majori.
n cazul suspendrii e-ecutrii pedepsei su# supravegere aplicat
infractorilor minori, termenul de ncercare se sta#ilete conform art. 11( C. pen., iar
nu potrivit art. *4
$
C. pen., ntruc"t n Eitlul D al 5r!ii generale sunt cuprinse, pentru
infractorii minori, dispozi!ii derogatorii de la dreptul comun cu privire la termenul de
ncercare al suspendrii e-ecutrii pedepsei 0 condi!ionat, su# supravegere sau
su# control. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. /(($ din / decem#rie $((*
:- &nstan!a de apel, admi!"nd apelul i desfiin!"nd sentin!a primei
instan!e, poate dispune rejudecarea cauzei de ctre instan!a a crei otr"re a fost
desfiin!at, conform art. ,)9 pct. $ lit. #) C. proc. pen., numai pentru motivul c
judecarea cauzei la acea instan! a avut loc n lipsa unei pr!i nelegal citate sau
care, legal citat, a fost n imposi#ilitatea de a se prezenta i de a ntiin!a instan!a
despre aceast imposi#ilitate, precum i atunci c"nd constat e-isten!a unuia dintre
cazurile de nulitate a#solut prevzute n art. 19) alin. ($) C. proc. pen., cu e-cep!ia
cazului de necompeten!, caz n care se dispune rejudecarea de ctre instan!a
competent.
5rin urmare, decizia instan!ei de apel, prin care se dispune rejudecarea
cauzei de ctre instan!a a crei otr"re a fost desfiin!at, conform art. ,)9 pct. $ lit.
19
#) C. proc. pen., pentru motive de nulitate relativ, const"nd n nclcri ale
dispozi!iilor legale care reglementeaz desfurarea procesului penal, este
nelegal.
art. $)9 %e!inerea, nstrinarea sau portul, fr drept, a mai multor arme, cu
e-cep!ia celor prevzute n art. $)9 alin. (,) lit. a) C. pen. 0 arme ascunse ori arme
militare 0 ntrunete elementele constitutive ale variantei agravate a infrac!iunii de
nerespectare a regimului armelor i muni!iilor prevzut n dispozi!iile art. $)9 alin.
(,) lit. #) C. pen. n sensul acestor dispozi!ii, prin Amai multe armeB se n!elege cel
pu!in dou arme i, n consecin!, de!inerea, nstrinarea sau portul a dou sau mai
multor pistoale, pentru care nu e-ist autoriza!ia legal prevzut n 2egea nr.
$9.3$((/ privind regimul armelor i al muni!iilor, se ncadreaz n prevederile art.
$)9 alin. (,) lit. #) C. pen. &.C.C.'., sec!ia penal, decizia nr. /(.) din * decem#rie
$((*

20