Sunteți pe pagina 1din 2

Secia Penal - Jurispruden - Selecii 2012

Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispus dup intrarea


n vigoare a Legii nr. 2022010. !nstana competent
n conformitate cu dispoziiile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010
!ot"r#rile pronunate $n cauzele penale $nainte de intrarea $n %igoare a acestei
legi r"m#n supuse c"ilor de atac moti%elor &i termenelor pre%"zute de legea
su' care a $nceput procesul iar potri%it alin. (2) al aceluia&i articol procesele $n
curs de (udecat" la data sc!im'"rii competenei instanelor legal $n%estite %or
continua s" fie (udecate de acele instane dispoziiile referitoare la competena
instanelor din )odul de procedur" penal" cu modific"rile &i complet"rile aduse
prin Legea nr. 202/2010 aplic#ndu*se numai cauzelor cu care instanele au
fost sesizate dup" intrarea $n %igoare a acesteia.
n raport cu dispoziiile art. XXIV alin. (1) &i (2) din Legea nr. 202/2010
$n cauzele pri%ind infraciunea de e%aziune fiscal" pre%"zut" $n art. + din Legea
nr. 2,1/200- $n cazul $n care curtea de apel ca instan" de recurs a dispus
dup" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 casarea deciziei pronunate de
tri'unal ca instan" de apel cu trimitere spre re(udecarea apelului * sentina
(udec"toriei fiind pronunat" $nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 *
competena de (udecat" a apelului $i aparine tri'unalului.
.rt. XXIV alin. (/) din Legea nr. 202/2010 * potri%it c"ruia $n caz de
casare cu trimitere spre re(udecare dispoziiile acestei legi pri%itoare la
competen" sunt aplica'ile * este incident numai dac" instana de recurs a
dispus dup" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 at#t casarea !ot"r#rii
pronunate de prima instan" c#t &i casarea deciziei pronunate $n apel cu
trimitere spre re(udecare la prima instan". I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea
nr. 10, din 2, ianuarie 2012
Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispus dup intrarea n
vigoare a Legii nr. 2022010. !nstana competent. Ci de atac
2re%ederile art. XXIV alin. (/) din Legea nr. 202/2010 * potri%it c"rora $n
caz de casare cu trimitere spre re(udecare dispoziiile acestei legi pri%itoare la
competen" sunt aplica'ile * sunt incidente numai $n ipoteza $n care instana de
recurs dispune dup" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 at#t casarea
!ot"r#rii pronunate de prima instan" c#t &i casarea deciziei pronunate $n
apel cu trimitere spre re(udecare la prima instan".
n cazul $n care curtea de apel ca instan" de recurs dispune dup"
intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 casarea deciziei pronunate de tri'unal ca
instan" de apel cu trimitere spre re(udecarea apelului * sentina (udec"toriei fiind
pronunat" $nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 * competena de
(udecat" a apelului $i aparine tri'unalului iar decizia pronunat" de tri'unal este
supus" c"ii de atac a recursului fiind incidente pre%ederile art. XXIV alin. (1) din
Legea nr. 202/2010 $n temeiul c"rora !ot"r#rile pronunate $n cauzele penale
$nainte de intrarea $n %igoare a acestei legi r"m#n supuse c"ilor de atac
moti%elor &i termenelor pre%"zute de legea su' care a $nceput procesul. I.).).0.
1ecia penal" $nc!eierea nr. 134 din 1 fe'ruarie 2012
*******
2