Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere

Arhitectura nu este numai arta de a cladi,simtul arhitecturii este tot atit de exceptional ca
acel al poeziei,reprezentind o stare de echilibru si armonie ce se exprima in volume si in
coordonarea raportului acestor volume. Arhitectura este o transpunere a armoniei fizice umane,
arhitectul avind intodeauna in vedere corpul omului intr-un anumit spatiu. Creatia arhitecturala este
o parte integranta a activitatii umane in toate sferele vietii sociale legata de organizarea mediului si
a societatii, iar stiinta despre mediul ambiant devine o parte a creatiei in arhitectura. Sensul de baza
al creatieiarhitecturale este transformarea estetica aficienta a mediului ambiant in stricta
corespondenta cu interesele omului si a societatii.
Metodologia proiectarii arhitecturale studiaza aparitia si implementarea metodelor eficiente
de activitate creatoare a arhitectului. Scopul metodologiei proiectarii arhitecturale este formarea
conceptiei stiintifice si creatoare. Actul creator decurge in citeva etape:
-pregatirea sau scufundarea in problema si aparitia ideii potrivite si utile
- incubatia- procesul de transformare ai combinare a elementelor ideii de proiect
-iluminarea sau descoperirea acelor elemente care asigura solutionarea problemei
arhitecturale
- fundamentarea este etapa finala a actului creator in care sunt descoperite argumentele
rationale ce confirma validitatea solutiei determinate
O opera de arhitectura exprima pe linga functiune si structura cladirii raspunsul dat unei
teme arhitecturale. n arhitectura !tema" se rezuma la mi#loacele plastice prin care se exprima un
program. $entru arhitect un proram e o problema a carei solutie trebuie s-o gaseasca. %atele
problemei sunt locul si suprafata pe care e chemat sa construiasca, cerintele programului si
posibilitatile de realizare, care de cele mai multe ori sunt limitate.
&ema ce urmeaza a fi abordata in continuare reprezinta nu doar tema unai anumite
constructii dar a unui grup, a unui tip de cladiri si anume !Cladiri ale nodurilor de transport"
'odul de transport reprezinta un element al infrastructurii oraselor. 'odurile de transport au un
aport mare in dezvoltarea oraselor iar acestea la rindul lor determina noi cerinte in construirea
cladirilor in nodurile de transport.
n functie de mediul in care activeaza distingem trei tipuri de transport de pasageri
-terestru
-naval
-aerian
Carora le corespund patru tipuri de cladiri principale
- garile auto
- garile feroviare
- porturile maritime
- aeroporturile