Sunteți pe pagina 1din 724

1

DAVID BALDACCI
ULTIMUL
SUPRAVIEUITOR
EDITURA RAO
2006
Last Man Standing
2001
Traducere din limba englez
ANAVERONICA !IRCEA
2
Tuturor acelor minunai profesori i celorlali voluntari de
pe tot cuprinsul rii care au transformat n realitate
proiectul T"a# America Ci#e$#e%
Cartea mai este dedicat i amintirii lui
&"''i C(aim )ale*
(1 aprilie 1!"" # 10 martie 2001$
Cel mai cura%os t&nr pe care l#am nt&lnit'
3
+ ,Un "m acuza# -e nedre-# e'#e cal"mnia# de
c#re ne$#iu#"ri% Ace'# "m -"a#e ' .ac "rice/
"ricum 'e -re'u-une c .ace ru%0
An"nim
,Vi#ez/ 'ur-riz $i 1i"len2 3n ac2iune0
!"##"ul 4"'#age Re'cue Team
4
CUPRINS
CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5
CAPITOLUL 6
CAPITOLUL 7
CAPITOLUL 8
CAPITOLUL 9
CAPITOLUL 10
CAPITOLUL 11
CAPITOLUL 12
CAPITOLUL 13
CAPITOLUL 14
CAPITOLUL 15
CAPITOLUL 16
CAPITOLUL 17
CAPITOLUL 18
CAPITOLUL 19
CAPITOLUL 20
CAPITOLUL 21
CAPITOLUL 22
CAPITOLUL 23
CAPITOLUL 24
CAPITOLUL 25
CAPITOLUL 26
CAPITOLUL 27
CAPITOLUL 28
CAPITOLUL 29
CAPITOLUL 30
CAPITOLUL 31
CAPITOLUL 32
CAPITOLUL 33
5
CAPITOLUL 34
CAPITOLUL 35
CAPITOLUL 36
CAPITOLUL 37
CAPITOLUL 38
CAPITOLUL 39
CAPITOLUL 40
CAPITOLUL 41
CAPITOLUL 42
CAPITOLUL 43
CAPITOLUL 44
CAPITOLUL 45
CAPITOLUL 46
CAPITOLUL 47
CAPITOLUL 48
CAPITOLUL 49
CAPITOLUL 50
CAPITOLUL 51
CAPITOLUL 52
CAPITOLUL 53
CAPITOLUL 54
CAPITOLUL 55
CAPITOLUL 56
CAPITOLUL 57
MULUMIRI
6
CA)ITOLUL 1
5eb L"nd"n '#r6ngea 3n m6ini " -u$c 7R89/ c"n'#rui#/
la c"mand/ '-ecial -en#ru el/ de un armurier c"n'idera# "
legend% 7Rul nu 'e mul2umea ' rnea'c/ -ur $i 'im-lu/
carnea $i "a'ele: le dezin#egra% 5eb nu -leca nici"da# de
aca' .r -u$ca lui/ cla'a# la l"c de .run#e -rin#re cele
mai -u#ernice arme/ .iindc 5eb era un "m -e care
1i"len2a 3l urmrea la .iecare -a'% Era 3n#"#deauna -reg#i#
' ucid/ 3n m"d e.icien# $i .r niciun .el de er"are%
Dumnezeu $#ie c/ dac ar .i lua# 1re"da# 1ia2a cui1a din
gre$eal/ 'u.erin2a iar .i ."'# -e m'ura celei -ricinui#e
de un gl"n2 3nca'a# de el 3n'u$i% Dar 3$i c6$#iga -6inea
zilnic 3n ace'# m"d di.icil% Nu -u#ea '-une c 3$i iubea
me'eria/ 3n' e;cela 3n -rac#icarea ei%
<n ciuda .a-#ului c/ 3n .iecare m"men# al 1ie2ii 'ale
-e#recu# 3n '#are de 1eg(e/ a1ea/ realmen#e/ c6#e una li-i#
de m6n/ 5eb nu era "mul care '$i 3ndrgea'c armele%
De$i nu a.irma'e nici"da# c un -i'#"l iar .i ."'# -rie#en $i
nici nu 3i ddu'e 1reun nume/ armele re-rezen#au " -ar#e
im-"r#an# a 1ie2ii lui = cu #"a#e c/ aid"ma .iarel"r
'lba#ice/ nu erau u$"r de '#-6ni#% C(iar $i cei mai bine
an#rena2i "ameni ai legii ra#au $i nu a#ingeau 2in#a dec6# 3n
"-# cazuri din zece% )en#ru 5eb/ a$a ce1a nu numai c era
inacce-#abil/ dar 3n'emna cura# 'inucidere% A1ea mul#e
ciud2enii/ dar d"rin2a de a muri nu .cea -ar#e din#re ele%
Erau de'#ui cei care 'e '#rduiau 'l ucid/ iar " da#
a-r"a-e c reu$i'er%
Cu 1re" cinci ani 3nain#e/ 3$i 3m-r$#ia'e un li#ru de
'6nge/ -"a#e c(iar d"i/ 3n 'ala de gimna'#ic a unei $c"li/ a
crei -"dea era de>a -re'ra# cu m"r2i 'au muribunzi%
7
Du- ce 'e d"1edi'e mai -u#ernic dec6# rnile 'ale $i 3i
ului'e -e medicii care 3l 3ngri>eau/ 5eb 3nce-u'e ' -"ar#e
cu 'ine " -u$c 7R 3n l"cul -i'#"alel"rmi#ralier -e care le
a1eau camarazii lui% 7emna cu un !?6/ ."l"'ea gl"an2e
mari/ de calibru %@0A
?
$i/ dac d"reai ' in#imidezi/ era "
alegere e;celen#% C6nd a1eai un 7R/ "ricine d"rea '2i .ie
-rie#en%
)rin geamul .umuriu al C(e1r"le#ului 7uburban/ 5eb
urmrea .iecare gru- de "ameni aduna# -e la c"l2urile
'#rzil"r $i .iecare cea# dubi"a' care 'e .uri$a -e aleile
3n#unec"a'e% C6nd -#run'er mai ad6nc 3n #eri#"riul
inamic/ -ri1i iar a#en# '#rada/ -en#ru c "rice 1e(icul ar .i
-u#u# .i un cruci$#"r blinda# deg(iza#% 7e ui#a du- "rice
"c(i la -6nd/ du- "rice 'emn din ca- 'au du- "rice
dege# care ar .i a-'a# -e .uri$ #a'#ele unui celular/ cu
in#en2ia de al 1#ma 'eri"' -e b#r6nul 5eb%
C(e1r"le#ul ddu c"l2ul '#rzii $i 'e "-ri% 5eb arunc "
-ri1ire c#re ceilal2i $a'e brba2i 3ng(e'ui2i al#uri de el%
B#ia c #"2i a1eau de g6nd ' .ac acela$i lucruC ' c"b"are
din ma$in re-ede $i cu gri>/ ' 'e de-la'eze c#re un l"c
.eri# $i ' -'#reze -"zi2ia/ ga#a ' de'c(id ."cul% Era "
ecua2ie din care #eama li-'ea/ realmen#e: dar nu $i
ner1"zi#a#ea% Adrenalina cu ci.r "c#anic ridica# nu .cea
-ar#e din#re alia2ii 'i: de .a-#/ lar .i -u#u# ucide cu
u$urin2%
5eb re'-ir ad6nc/ lini$#indu'e% A1ea ne1"ie de un -ul'
3n#re $aizeci $i $a-#ezeci de b#i -e minu#% La "-#zeci $i
cinci/ arma 1ibra/ l"1indui'e de #ru-: la n"uzeci nu -u#eai
' ac2i"nezi #rgaciul/ -en#ru c '6ngele bl"ca 1enele/ ceea
ce/ c"mbina# cu e.ec#ul ner1il"r 3nc"rda2i ai umeril"r $i ai
bra2el"r/ garan#a c nu erai 3n '#are ' .aci " #reab
acce-#abil% La -e'#e " 'u# de b#i -e minu# 32i -ierdeai
3n#ru #"#ul 3ndem6narea $i nu -u#eai nici mcar ' nimere$#i
un ele.an# cu #unul/ de la un me#ru di'#an2: era acela$i
? Ec(i1alen#ul calibrului eur"-ean 8/62 mm
8
lucru cu a2i 'crie -e .run#e UCIDEDI!E RE)EDE/ -en#ru c/
.r nici" 3nd"ial/ a'#a urma '2i .ie '"ar#a%
5eb 3$i 3nde-r# .rm6n#rile/ 'e rela; $i 3$i reg'i
calmul/ di'#il6ndul din#run (a"' 3n cl"c"#%
C(e1r"le#ul 'e -u'e 3n mi$care/ ddu 3nc un c"l2 $i 'e
"-ri% 5eb $#ia c " .cea -en#ru ul#ima "ar% Tcerea radi"
'e '-ar'e c6nd Tedd* Riner 1"rbi 3n micr"."nul 'uC
+ C(arlie c#re TOC
2
/ cer delegarea au#"ri#2ii $i
de-la'area c#re galben%
5eb auzi r'-un'ul da# de TOC/ 3n micr"."nul 'uC
+ Am 3n2ele'/ C(arlie Unu/ rm6i 3n a$#e-#are%
<n lumea c"duril"r c"l"ra#e a lui 5eb/ ,galben0 3n'emna
ul#ima -"zi2ie .eri# $i a.la# 'ub ac"-erire% Verde era
-unc#ul cri#ic/ cli-a ade1ruluiC ru-#ura% De-la'area -e
#eri#"riul 'acru care 'e 3n#indea 3n#re 'iguran2a rela#i1 $i
c"n."r#ul z"nei galbene $i m"men#ul 1erde al ade1rului
-u#ea .i c6# 'e -"a#e de b"ga# 3n e1enimen#e% ,Delegarea
au#"ri#2ii0 = 5eb r"'#i cu1in#ele -en#ru 'ine% Cereau a'#.el/
3n#run m"d care .cea ca #"#ul ' 'une la .el de in".en'i1
ca "b2inerea ac"rdului $e.ului c6nd e 1"rba de mic$"rarea
cu c62i1a d"lari a -re2ului unui au#"m"bil 1ec(i/ a-r"barea
de a 3m-u$ca "ameni/ dac ar .i ."'# nece'ar% Tcerea radi"
'e '-ulber din n"u c6nd TOC '-u'eC
+ TOC c#re #"a#e uni#2ile% Bene.icia2i de delegarea
au#"ri#2ii $i a1e2i -ermi'iunea ' 1 de-la'a2i '-re galben%
,<2i mul2umim ."ar#e mul#/ TOC%0 5eb 'e #ra'e mai
a-r"a-e de u$a C(e1r"le#ului% El era 16r.ul de a#ac/ iar
R"ger !cCallum era ariergarda% Tim Da1ie' era mi>l"ca$ul
$i Riner era $e.ul gru-ului% Uria$ul Cal )lummer $i ceilal2i
d"i din ec(i-a de a'al#/ L"u )a##er'"n $i Dann* Farda/ erau
ga#a de lu-#/ 3narma2i cu -i'#"alemi#ralier !)9/ cu
grenade .la'(bang/ cu -i'#"ale de calibrul %G9 $i cu "
a#i#udine -lin de calm% Imedia# du- de'c(iderea u$il"r/ ei
#rebuiau ' 'e de'.$"are/ 3n e1an#ai/ ca un #1lug/ ga#a
2 Tac#ical O-era#i"n' Cen#er Cen#rul de O-era2iuni Tac#ice
9
' c"n#racareze a#acul/ din "rice direc2ie ar .i 1eni#%
Trebuiau ' 'e de-la'eze '-ri>inindu'e mai 3n#6i -e
16r.urile -ici"arel"r/ a-"i -e clc6ie/ cu genunc(ii 3nd"i2i ca
' -reia reculul 3n caz c ar .i ."'# ne1"i2i ' #rag% !a'ca
-e care " -ur#a 3i 3ngu'#a lui 5eb c6m-ul 1izual/
reduc6ndul la " z"n m"de'#C 3i ".erea un Br"adHa* 3n
minia#ur -en#ru '-ec#ac"lul -r-dului c6# 'e -"a#e de
real care era -e -unc#ul de a 3nce-e $i -en#ru care nu a1ea
ne1"ie nici de 1reun bile# 'cum- de in#rare/ nici de 1reun
c"'#um de (aine la m"d% Din acel m"men#/ indica2iile da#e
-rin ge'#uri erau 'u.icien#e% Oricum/ c6nd gl"an2ele zburau
c#re #ine/ 32i 'im2eai gura ca -lin cu 1a#% 5eb nu 1"rbea
nici"da# -rea mul# 3n #im- ce lucra%
7e ui#a la Dann* Farcia/ care 3$i .cu cruce/ ge'# -e care
3l re-e#a de .iecare da#% Bi '-u'e ceea ce '-unea
3n#"#deauna/ c6nd Farcia 'e 3nc(ina 3nain#e ca u$ile
C(e1r"le#ului ' 'e de'c(id cu zg"m"#C
+ Dann*/ bie#e/ Dumnezeu e -rea de$#e-# ca ' 'e
3n16r# -e aici% 7un#em -e c"n# -r"-riu%
R"'#ea cu1in#ele ca -e ni$#e 1"rbe de du(/ dar nu
glumea%
Cinci 'ecunde mai #6rziu/ u$ile 'e de'c(i'er bru'c $i
gru-ul n1li a.ar/ -rea de-ar#e de -unc#ul 2in#% De
"bicei/ -re.erau ' c"b"are din ma$in e;ac# la de'#ina2ie $i
' de#"neze micile l"r grenade ".en'i1e/ dar acum lucrurile
erau ce1a mai c"m-lica#e% Drumul c#re "biec#i1 era bl"ca#
de au#"m"bile aband"na#e/ de .rigidere az16rli#e $i de al#e
"biec#e ma'i1e%
Tcerea radi" 'e '-ar'e 3nc " da# c6nd 3i a-elar
lune#i$#ii din ec(i-a IRa*% )e aleea din .a2a l"r erau mai
mul2i brba2i/ ra-"r#ar ace$#ia/ dar nu .ceau -ar#e din
ga$ca -e care " 16na gru-ul lui 5eb% 7au cel -u2in a$a
credeau lune#i$#ii% T"2i ca unul/ 5eb $i camarazii 'i din
ec(i-a C(arlie 'e ridicar $i 'e re-ezir 3n >"'ul aleii% Cei
$a-#e membri ai ec(i-ei c"m-lemen#are/ 4"#el/ c"b"r6'er
10
din al# C(e1r"le# 3n -ar#ea "-u' a c1ar#alului/ ca ' a#ace
2in#a din '#6nga $i din '-a#e% )lanul l"r -re'u-unea ca
C(arlie $i 4"#el ' 'e 3n#6lnea'c unde1a/ 3n -ar#ea cen#ral
a z"nei de lu-# care -rea un car#ier "arecare%
5eb $i ai 'i 'e 3ndre-#au acum c#re e'#/ 3n #im- ce "
.ur#un 'e a-r"-ia/ 1enind direc# 3n'-re ei% Julgerele/
#une#ele/ 16n#ul $i ra.alele "riz"n#ale de -l"aie -u#eau da
-e'#e ca- c"munica2iile la '"l/ an'amblul -"zi2iil"r
'#ra#egice/ ca $i ner1ii "amenil"r/ 3n m"men#ul cri#ic 3n care
era nece'ar ca #"a# lumea ' ac2i"neze .r nici"
gre$eal% Cu #"a# magia #e(n"l"gic -e care " a1eau la
di'-"zi2ie/ nu -u#eau c"n#racara ca-riciile !amei Na#ur $i
-u2inele a1an#a>e ale #erenului dec6# alerg6nd mai re-ede%
)u.iau ca ni$#e l"c"m"#i1e -e aleea care era d"ar "
-anglic 3ngu'# de a'.al# guri#/ -lin de gun"aie
3m-r$#ia#e% )ere2ii de crmid ai cldiril"r a.la#e la mic
di'#an2 una de al#a erau ac"-eri2i/ ca de " '-uzeal/ de
urmele 3n.run#ril"r cu arme de ."c de'.$ura#e decenii de
a r6ndul% Une"ri/ bie2ii buni 'e b#u'er cu bie2ii ri/ dar/
de cele mai mul#e "ri/ g$#i de #ineri 'e 3nciera'er -en#ru
dr"guri/ -en#ru .emei 'au numai a$a/ -ur $i 'im-lu% <n l"cul
acela/ " arm #e #ran'."rma 3n brba#/ c(iar dac erai d"ar
un -u$#i $i .ugeai a.ar din ca' du- ce #e ui#a'e$i la
de'enele anima#e de duminic diminea2a/ c"n1in' c/ dac
.ceai " gaur c6# #"a#e zilele 3n #ru-ul cui1a/ acela 'e
-u#ea #"#u$i ridica din n"u/ c"n#inu6nd ' 'e >"ace cu #ine%
Ddur -e'#e gru-ul -e care 3l iden#i.ica'er lune#i$#ii:
era ."rma# din -6lcuri de negri/ 'udamericani $i a'ia#ici
care 'e 3ndele#niceau cu #"# .elul de c"2crii lega#e de
dr"guri% <n a-aren2/ -re2urile ridica#e $i -er'-ec#i1a unei
a.aceri 'im-le/ d mar.a/ ia banuK/ 3nl#urau #"a#e
nea>un'urile da#"ra#e ra'ei/ credin2ei religi"a'e/ cul"rii -ielii
'au a-ar#enen2ei -"li#ice% 5eb era de -rere c -e
a'emenea indi1izi nui de'-r2ea de m"rm6n# dec6# "
'ingur -riz de dr"g/ un 16r. de ac 'au un ul#im (a-% 7e
11
minuna c adun#ura aceea de b"r.a$i cu 1ec(i '#a#e de
-la# mai a1ea energia $i lim-ezimea de min#e nece'are
-en#ru a e.ec#ua " #ranzac2ie 'im-l/ -recum 3nca'area de
bani g(ea2 c"n#ra micil"r -"r2ii de c"$mar in.ernal -r"'#
deg(iza# 3n lic"are bine.c#"are/ $i a'#a numai -rima da#
c6nd 32i #urnai 3n c"r- "#ra1a%
<n .a2a zidului in#imidan# de arme $i Le1lar re-rezen#a#
de gru-ul C(arlie/ #"2i #ra.ican2ii de dr"guri/ cu e;ce-2ia
unuia 'ingur/ czur 3n genunc(i/ cer$indu$i 1ia2a $i
ier#area% A#en2ia lui 5eb 'e c"ncen#ra a'u-ra #6nrului care
rm'e'e 3n -ici"are% Ca-ul 3i era 3n.$ura# 3n#r" zdrean2
r"$ie care 'imb"liza a-ar#enen2a la " anumi# ga$c%
)u$#iul a1ea #alia ca " 'c"bi#"are $i umeri ca ni$#e (al#ere:
un $"r# mizerabil 3i a#6rna de .und $i #runc(iul lui mu'cul"'
era ac"-eri# de un #ric"u a'ime#ric% Iar a#i#udinea $i grima'a
bine 3n#i-ri# -e #r'#urile lui '-uneauC ,7un# mai
de$#e-#/ mai r"bu'# $i " ' #rie'c mai mul# dec6# #ine0%
T"#u$i/ 5eb #rebuia ' admi# c e;-re'ia dur i 'e
-"#ri1ea%
Nu a1ur ne1"ie dec6# de #reizeci de 'ecunde ca '$i
dea 'eama c/ 3n a.ar de Bandanna B"*
@
/ #"2i a1eau
min#ea #ulbura# $i niciunul nu -ur#a a'u-ra lui 1re" arm =
$i nici 1reun celular care ar .i -u#u# .i ."l"'i# ca 'i
a1er#izeze -e cei 16na2i% Bandanna B"* era 3narma# cu un
$i$/ dar cu2i#ele nu a1eau nici" $an' 3m-"#ri1a -i'#"alel"r
au#"ma#e $i a Le1larului% <l l'ar ' $il -'#reze% Dar/ c6nd
gru-ul C(arlie 'e -u'e 3n mi$care/ Cal )lummer -re.er '
alerge cu '-a#ele/ cu !)9ul 'u a2in#i#/ -en#ru "rice
e1en#uali#a#e/ a'u-ra #6nrului $mec(era$ de car#ier%
Bandanna B"* '#rig/ 3n urma lui 5eb/ ce1a lega# de
.a-#ul c 3i -lcea -u$ca lui $i c d"rea ' " cum-ere% Iar .i
-r"-u' un #6rg a1an#a>"'/ mai zbier/ a-"i adug c iar .i
3m-u$ca# cu ea -e el $i -e #"2i ceilal2i% 5eb -ri1i '-re
c"amele ac"-eri$uril"r/ $#iind c ac"l" 'e a.lau membrii
@ Bia#ul cu Ba'ma
12
ec(i-ei 5(i'Me* $i lune#i$#ii/ care "cu-a'er -"zi2ii
a1an'a#e de #ragere/ ga#a '$i de'carce gl"an2ele le#ale ca
' '-ulbere creierii acelui c6rd de ra#a2i% Lune#i$#ii erau cei
mai buni -rie#eni ai lui 5eb% <n2elegea ."ar#e bine m"dul 3n
care 3$i .ceau #reaba/ .iindc/ ani de zile/ .u'e'e unul
din#re ei%
Luni 3n $ir/ 5eb '##u'e 3n aburul mla$#inil"r/ cu
ener1an2ii $er-i m"ca'in #6r6ndu'e 3n urma lui% 7au .u'e'e
bl"ca# 3n c"#l"anele m#ura#e de 16n#uri ale un"r mun2i
3ng(e2a2i/ cu 3n1eli#"area de -iele a -a#ului carabinei 'ale
'-eciale li-i# de "braz 3n #im- ce 'e ui#a -rin lune#a
#ele'c"-ic/ a'igur6nd ac"-erirea gru-uril"r de a'al# $i
.urniz6ndule in."rma2ii% Ca lune#i'#/ c-#a'e de-rinderi de
mare 3n'emn#a#e/ 3n126nd/ de e;em-lu/ cum ' urineze/
.r zg"m"#/ 3n#run urci"r% Din al#e lec2ii .ceau -ar#e
'#i1uirea -reci' a muni2iei 3n grmezi/ a'#.el 3nc6# ' -"2i
3ncrca arma -e -i-i#e/ -e un 3n#uneric negru ca 'm"ala/ $i
aran>area gl"an2el"r 3n 1ederea unei re3ncrcri "-#ime/
lucr6nd du- " -r"cedur mili#ar '#ric#/ care 3$i d"1edi'e
e.icaci#a#ea 3n re-e#a#e r6nduri% Niciunul din#re ace'#e
#alen#e unice nu -u#ea .i e;-l"a#a# 3n 1ia2a ci1il/ dar/
"ricum/ 5eb nu 3n#rezrea -"'ibili#a#ea ca a$a ce1a ' 'e
3n#6m-le%
Via2a unui lune#i'# aluneca de la " e;#rem '#u-e.ian# la
al#a% 7lu>ba c"n'#a 3n a de'c"-eri cea mai bun -"zi2ie de
#ragere/ a16nd gri> ' #e e;-ui c6# mai -u2in $i/ ade'ea/
ace'#e 'c"-uri 3ngemna#e erau -ur $i 'im-lu
inc"m-a#ibile% Nu2i rm6nea dec6# ' .aci #"# ce -"2i% Ore/
zile/ '-#m6ni $i c(iar luni #receau .r ' nai -ar#e de
nimic al#ce1a dec6# de -lic#i'eala care #indea '2i
'ubmineze m"ralul/ iar abili#2ile cele mai im-"r#an#e 32i
erau re#eza#e de m"men#ele de .urie 1i'ceral care/ de
"bicei/ 'e ab#eau a'u-ra #a 3n g"an/ "da# cu ra.alele de
gl"an2e $i cu " c"n.uzie ma'i1% Iar decizia de a #rage
3n'emna c cine1a urma ' m"ar $i nu $#iai nici"da# dac
13
m"ar#ea #a a1ea 'au nu ' .ac -ar#e din ecua2ie%
T"a#e ace'#e imagini erau a#6# de 1ii 3n mem"ria lui 5eb/
3nc6# -u#ea/ 3n#"#deauna/ ' le in1"ce 3n#r" '#r.ulgerare%
Un 'e# de cinci gl"an2e erau alinia#e 3n#run 3ncrc#"r/
a$#e-#6nd ' '-in#ece un ad1er'ar cu " 1i#ez de d"u "ri
mai mare dec6# a 'une#ului/ imedia# ce dege#ul lui 5eb
a-'a -e #rgaciul ca " bi>u#erie/ care ac2i"na 3n#"#deauna
lin $i cu -recizie/ declan$6nd la " -re'iune de .i; un
Mil"gram% Imedia# ce in#ra cine1a 3n b#aia armei 'ale/
-u#ea ' #rag/ #ran'."rm6nd bru'c " .iin2 uman 3n#run
cada1ru care 'e -rbu$ea% Dar/ 3n #im-ul carierei 'ale de
lune#i'#/ cele mai im-"r#an#e 3m-u$c#uri .u'e'er cele -e
care nu le #r'e'e% Era 1"rba de un .el de -e'cui# cu
(ar-"nul% Nu era -en#ru cei 'labi de 3nger/ nici -en#ru -r"$#i
$i nici mcar -en#ru "amenii cu in#eligen2 medie%
5eb le mul2umi/ 3n g6nd/ lune#i$#il"r de dea'u-ra ca-ului
'u $i c"n#inu ' alerge 3n lungul aleii%
A-"i ddur -e'#e un c"-il .r cma$/ -r"babil de 1re"
n"u ani/ care '##ea -e " buca# de be#"n/ dar nu zrir
niciun adul#% A-r"-ierea .ur#unii .cu'e ca mercurul
#erm"me#rel"r ' c"b"are cu cel -u2in $a'e grade $i
#em-era#ura c"n#inua ' 'cad% Cu #"a#e ace'#ea/ bia#ul
nu -ur#a cma$% Oare a1u'e'e 1re"da# unaN 5eb 'e
3nd"ia% Vzu'e mul2i c"-ii 'raci% A#6#a 1reme c6# nu 'e
c"n'idera cinic/ 5eb era reali'#% <i -rea ru -en#ru a'#.el
de c"-ii/ dar nu -u#ea .ace -rea mul#e ca 'i a>u#e% <n -lu'/
3n m"men#ele acelea -eric"lul -u#ea 1eni de "riunde/ a$a
c -ri1irea lui 3l cerce# -e bia# din cre$#e# -6nn #l-i/
cu#6nd arme% Din .ericire/ nu de'c"-eri niciuna% Nu d"rea
c6#u$i de -u2in ' de'c(id ."cul a'u-ra unui -u$#an%
Bia#ul 'e ui#a dre-# c#re el% 7ub arcul de lumin
-6l-6i#"are al unui .elinar de '#rad/ care reu$i'e cum1a '
'ca-e neciurui# de gl"an2e/ #r'#urile lui erau di'#inc#
e1iden2ia#e% 5eb 3i remarc #ru-ul -rea 'lab $i mu$c(ii de>a
-u#ernici ai umeril"r $i ai bra2el"r/ care 'e 3mbinau 3n >urul
14
-r2il"r -r"eminen#e ale c"a'#el"r/ ca 'c"ar2a acel"r ramuri
ale unui c"-ac care au cre'cu# dea'u-ra unei rni 1ec(i%
Jrun#ea bia#ului era brzda# de " #ie#ur de cu2i#% Iar
5eb $#ia c gaura 3ncre2i# $i b$ica# din "brazul lui '#6ng
era urma de nec"n.unda# a unui gl"n2%
+ Arz#ear ."cul g(eeneiO '-u'e c"-ilul/ cu 1"ce
-lic#i'i#/ a-"i r6'e 'au/ mai e;ac#/ c"#c"dci%
Cu1in#ele $i r6'ul bia#ului 3i r'unar 3n ca- ca ni$#e
#algere $i nu 3n2ele'e de ce: -ielea i 'e .cu ca de gin%
!ai 1zu'e $i -6n a#unci a'#.el de -u$#ani 3nri2i/ erau
mul2i 3n a'emenea l"curi $i/ cu #"a#e ace'#ea/ acum/ 3n
min#ea lui 'e -e#recea ce1a care 3i de-$ea -u#erea de
3n2elegere% )"a#e c a1u'e'e aceea$i "cu-a2ie -rea mul#
1reme $i nui a$a c g'i'e un m"men# al dracului de
-"#ri1i# ca ' 3ncea- '$i .ac #"# .elul de g6nduriN
Dege#ul i 'e a$ez/ amenin2#"r/ dea'u-ra #rgaciului
armei/ iar el c"n#inu ' 3nain#eze cu -a$i mari $i 'u-li/ 3n
#im- ce 3ncerca ' 'ca-e de imaginea bia#ului% De$i el
3n'u$i era ."ar#e 'lab $i mu$c(ii nu 3i ie$eau 3n e1iden2/ 3l
a1an#a>au bra2ele lungi $i dege#ele -u#ernice/ iar .a-#ul c
na#ura 3l 3nze'#ra'e cu umeri largi crea " .al' im-re'ie de
."r2% Bi era/ de de-ar#e/ cel mai ra-id din ec(i-/ .iind/ de
a'emenea/ $i ."ar#e rezi'#en#% )u#ea alerga 3n .iecare zi -e
#ra'eul cu "b'#ac"le lung de zece Mil"me#ri% Bi -u#ea -r".i#a
"ric6nd de a1an#a>ul -e care 1i#eza/ 1i#ali#a#ea $i rezi'#en2a
il ".ereau a'u-ra mu$c(il"r b"mba2i% Fl"an2ele '-ulberau
mu$c(ii cu aceea$i u$urin2 cu care .ceau -ra. gr'imea%
Dar -lumbul nu #e -u#ea rni dac nu #e nimerea%
Da#"ri# umeril"r largi $i 3nl2imii 'ale de un me#ru
n"uzeci/ mul2i lar .i de'cri' -e 5eb L"nd"n dre-# un
brba# 1"inic% T"#u$i/ "amenii 3$i c"ncen#rau a#en2ia mai
ale' a'u-ra -r2ii '#6ngi a .e2ei 'ale 'au a ceea ce mai
rm'e'e din ea% 5eb era 'ili# ' recun"a'c .a-#ul c era
ului#"r m"dul 3n care/ 3n zilele n"a'#re/ -u#eau .i
rec"n'#rui#e carnea $i "a'ele di'#ru'e% <n#r" lumin
15
-"#ri1i#/ ceea ce nu 3n'emna c6#u$i de -u2in "rice .el de
lumin/ era a-r"a-e im-"'ibil ' "b'er1i 1ec(iul cra#er/
rem"delarea "brazului $i gre.a de "a'e $i de -iele% T"a#
lumea '-unea c era ab'"lu# remarcabil% T"a# lumea/ cu
e;ce-2ia lui 5eb/ $i ba'#a%
7e mai "-rir " da# la ca-#ul aleii/ g(emuindu'e cu
#"2ii/ ga#a de 'al#% L6ng 5eb '##ea Tedd* Riner% )rin
micr"."nul 'u !"#"r"la/ .r .ir/ Riner dial"ga cu cei de la
TOC '-un6ndule c C(arlie 'e a.la -e galben $i cerea
-ermi'iunea ' #reac -e 1erde = 3n ,-unc#ul cri#ic0 al
2in#ei/ ceea ce/ 3n cazul l"r/ era d"ar un #ermen .an#ezi'#
care de'emna u$a din .a2% 5eb 2inea 3n#r" m6n -u$ca
7R89 $i b6>b6ia cu cealal# du- -i'#"lul .cu# de c"mand/
calibrul %G9/ din #"cul -la'a# '#ra#egic/ 3n banduliera .i;a#
de gamba 'a '#6ng% !ai a1ea 3nc unul/ iden#ic/ a#6rna# de
armura ceramic -en#ru -r"#ec2ia -ie-#ului/ $i 3l a#ingea $i
-e acela 3n #im-ul ri#ualului dinain#e de a#ac%
<nc(i'e "c(ii $i 1izualiz .ilmul ac2iunii din urm#"rul
minu#% Urmau ' alerge c#re u$% Da1ie' a1ea ' 'e a.le 3n
.run#e/ -en#ru a m"n#a 3ncrc#ura e;-l"zi1% A#aca#"rii
a1eau ' 2in 3n m6n grenadele .la'(bang -reg#i#e%
Da1ie' a1ea ' 3nde-r#eze 'iguran2a cu#iei de c"mand $i
' 1eri.ice .irul de#"na#"rului a#a$a# de e;-l"zibilul brizan#
-en#ru a de-i'#a "rice -r"blem/ '-er6nd ' nu de'c"-ere
niciuna% Riner a1ea ' ia leg#ura cu TOC/ r"'#ind
nemuri#"arele cu1in#e ,C(arlie -e 1erde0% Iar TOC urma '
r'-und/ a$a cum .cea 3n#"#deaunaC
+ A$#e-#a2i/ am #"#ul 'ub c"n#r"l%
Re-lica a'#a 3l deran>a 3n#"#deauna -e 5eb: cine naiba
-u#ea de2ine 3n#rade1r c"n#r"lul c6nd .cea ceea ce
a1eau ei de .cu#N
Dea lungul 3n#regii 'ale cariere/ 5eb nui auzi'e
nici"da# -e cei de la TOC .inaliz6nd numr#"area in1er'%
C6nd a>ungeau la d"i/ lune#i$#ii de'c(ideau ."cul $i un gru-
care #rgea 'imul#an cu arme de calibrul %@0A era e;#rem
16
de zg"m"#"'% )e urm/ 3nain#e ca TOC ' '-un ,unu0/
e;-l"da 3ncrc#ura -en#ru de'c(iderea bre$ei $i uraganul
de decibeli dezln2ui2i 32i '-ulbera -6n $i g6ndurile% De
.a-#/ dac auzeai '.6r$i#ul numr#"rii in1er'e/ ddeai de "
mare belea/ .iindc a'#a 3n'emna c 3ncrc#ura nu
e;-l"da'e% Ceea ce re-rezen#a un 3nce-u# 3n#rade1r
mizerabil -en#ru " ac2iune%
Du- ce e;-l"zi1ul '-ulbera u$a/ 5eb $i gru-ul 'u
in1adau '-a2iul 2in#/ arunc6ndu$i grenadele .la'(bang%
Numele era ."ar#e bine ale'/ de 1reme ce ,.la'(0ul 3i "rbea
-e #"2i cei care 'e ui#au 3n#rac"l"/ iar ,bang0ul '-rgea
"rice #im-an ne-r"#e>a#% Dac ddeau $i -e'#e al#e u$i
z1"ri#e/ ace'#ea urmau ' cedeze .ie 3n .a2a
ne-"li#ic"a'el"r ci"cni#uri ale -u$#ii lui Da1ie'/ .ie 3n .a2a
unei 3ncrc#uri care ar#a ca " -anglic de cauciuc/ dar
care c"n2inea un e;-l"zibil -u#ernic/ CG/ cruia nui rezi'#a/
-rac#ic/ nici" u$% A-"i a1eau ' urmeze 'c(ema bine
$#iu#/ baz6ndu'e -e m6ini $i -e arme/ #rg6nd cu -recizie
$i ra2i"n6nd ca 3n #im-ul unei -ar#ide de $a(% C"municau
d"ar a#ing6ndu'e unul -e al#ul% A1eau ' -#rund 3n
-unc#ele .ierbin2i/ ' l"calizeze e1en#ualii "'#a#ici/ 'i
'c"a# de ac"l" re-ede $i 3n 1ia2% 7ingurul lucru la care nu
'e g6ndeau nici"da# era c ar .i -u#u# muri% A'#a ar .i r-i#
-rea mul# din #im-ul $i energia al"ca#e de#aliil"r mi'iunii $i
iar .i 3nde-r#a# de in'#inc#ele bine 3nrdcina#e $i de
di'ci-lina d"b6ndi# 3nde-linind a'#.el de mi'iuni/ iar$i $i
iar$i/ -6n c6nd a>un'e'er ' de1in " -ar#e din ceea ce
3l .ace -e un "m ' .ie el nsui'
C"n."rm un"r 'ur'e demne de 3ncredere/ cldirea 3n care
urmau ' -#rund ad-"'#ea nucleul .inanciar al unei
re2ele im-"r#an#e de #ra.ic de dr"guri/ al crei car#ier
general 'e a.la 3n ca-i#al% <n 'eara aceea/ din -"#en2iala
ca-#ur .ceau -ar#e c"n#abili $i '#a#i'#icieni care/ -en#ru
gu1ern/ ar .i ."'# mar#"ri 1al"r"$i/ dac 5eb $i camarazii lui
reu$eau ' 3i -'#reze 3n 1ia2% <n .elul ace'#a/ .ederalii ar .i
17
-u#u# lua urma ca-il"r unei 'erii de re2ele criminale% )6n $i
bar"nii dr"guril"r 'e #emeau de a#acul direc# al IR7
G
/ -en#ru
c nu 'e 3n#6m-la -rea de' ca rec(inii '$i -l#ea'c
#a;ele da#"ra#e Unc(iului 7am% De aceea .u'e'er c(ema2i
5eb $i ec(i-a 'a% Erau '-eciali$#i 3n ceea ce -ri1ea uciderea
cel"r care #rebuiau 3nl#ura2i/ dar erau $i e;#ra"rdinari de
buni c6nd era 1"rba ' men2in "amenii 3n 1ia2% Cel -u2in
-6n c6nd ace$#ia -uneau m6na -e Biblie/ de-uneau
mr#urie $i 3i #rimi#eau dinc"l" de gra#ii/ -en#ru mul#
1reme/ -e cei care -ricinui'er un ru mai mare%
C6nd TOC relu leg#ura/ 3nce-u numr#"area in1er'C
+ Cinci/ -a#ru/ #rei/ d"iP
5eb de'c(i'e "c(ii/ reg'indu'e% Era -reg#i#% A1ea
-ul'ul $aizeci $i -a#ru: $#ia a'#a/ -ur $i 'im-lu% ,OL/ bie2i/
l"cul unde 'e -l#e'c murdriile e dre-# 3nain#e% 7 mergem
3n#rac"l"%0 <n c$#i 3i auzi din n"u -e cei de la TOC/ care
a-r"bau de-la'area c#re u$a din .a2%
Bi/ e;ac# 3n m"men#ul acela/ 5eb L"nd"n 3n2e-eni%
Ec(i-a 'a ie$i de 'ub ac"-erire/ n-u'#indu'e c#re 1erde/
'-re -unc#ul de criz/ dar el nu " .cu% Era ca $i cum
bra2ele $i -ici"arele nar mai .i ."'# ale lui: 'enza2ia era cea
-e care " ai c6nd #e .ur '"mnul cu un bra2 'ub #ine $i #e
#reze$#i de'c"-erind c '6ngele nu2i mai circul -rin acea
e;#remi#a#e a c"r-ului% Nu -rea ' .ie 1"rba de #eam 'au
de ner1i 'c-a2i de 'ub c"n#r"l: 5eb 3nde-linea a'#.el de
mi'iuni de -rea mul# 1reme% Dar/ cu #"a#e a'#ea/ nu -u#ea
dec6# 'i -ri1ea'c -e ceilal2i membri ai ec(i-ei C(arlie
alerg6nd% Cur#ea .u'e'e iden#i.ica# dre-# ul#ima z"n
3nain#e de -unc#ul cri#ic care re-rezen#a un -eric"l ma>"r $i
gru-ul mri -a'ul 3nc $i mai mul#/ -ri1ind 3n #"a#e -r2ile/
ca ' de'c"-ere -6n $i cel mai mic 'emn care ar .i #rda#
in#en2ia de a li 'e "-une rezi'#en2% Nici mcar un 'ingur
"m nu "b'er1 c 5eb nu era al#uri de ei% Cu 'ud"area
$ir"indui $i cu .iecare mu$c(i 3nc"rd6ndu'e 3m-"#ri1a
G In#ernal Re1enue 7er1ice 7er1iciul de Im-"zi#are a Veni#ului Fl"bal
18
."r2ei/ "ricare ar .i ."'# ea/ care 3l 3m-iedica ' 'e mi$#e/
reu$i ' 'e ridice/ cu 3nce#ineal/ $i ' 'e 3m-le#icea'c
.c6nd c62i1a -a$i 3nain#e% )ici"arele $i bra2ele -reau 'i .i
."'# 3nca'#ra#e 3n -lumb $i 3$i 'im2ea #ru-ul 3n .lcri $i ca-ul
ga#a ' e;-l"deze% 7e 3m-le#ici/ merg6nd 3nain#e/ a>un'e 3n
cur#e/ a-"i czu la#/ -e bur#/ 3n #im- ce re'#ul ec(i-ei 'e
3nde-r#a de el%
<$i ridic -ri1irea/ la #im- ca 'i 1ad -e membrii ec(i-ei
alerg6nd din #"a#e -u#erile/ a16nd 3n .a2a "c(il"r 2in#a care
-rea 'i im-l"re ' ia c6#e " buca# din ea% D"ar cinci
'ecunde 3i mai de'-r2eau de im-ac#% Dar acele c6#e1a
cli-e a1eau ' 'c(imbe 1ia2a lui 5eb L"nd"n -en#ru
#"#deauna%
19
CAPITOLUL 2
Tedd* Rinner 'e -rbu$i -rimul% <n cele d"u 'ecunde de
care a1u'e'e ne1"ie ca ' cad/ "mul muri'e% <n -ar#ea
"-u'/ Cal )lummer 'e -r1li de -arc ar .i ."'# l"1i# de
'ecurea unui uria$% <n #im- ce 5eb -ri1ea nea>u#"ra#/
gl"an2ele de calibru mare l"1eau/ 3nc"ace $i 3nc"l"/
r6ndurile c"m-ac#e/ izbind 1e'#ele din Le1lar/ a-"i carnea/
-6n nu mai rma'e nimic% Nu -rea c"rec# ca ni$#e
"ameni 'n#"$i ' -iar a'#.el/ .r ' "-un nici"
rezi'#en2%
<nain#e ca armele '$i declan$eze #irul/ 5eb czu'e
-e'#e -u$c/ care rm'e'e bl"ca# 'ub el% Abia dac -u#ea
re'-ira: Le1larul $i armele -reau ' .ie '#ri1i#e 'ub
dia.ragma 'a% !a'ca i 'e um-lu'e de mizerie% Nu a1ea de
unde ' " $#ie/ dar era 1"rba de " buca# din #ru-ul lui
Tedd* Rinner/ az16rli# de -r"iec#ilul m"n'#ru"' care .cu'e
" gaur de dimen'iunea unei -alme 3n 1e'#a an#igl"n2 a
ace'#uia $i #rimi'e'e buca#a/ 3n zb"r/ 3na-"i/ '-re l"cul 3n
care zcea 5eb/ -un6nd a'#.el/ cu de'#ul ir"nie/ " buca#
din ul#imul "m din ec(i-a C(arlie care muri'e al#uri de
'ingurul care 3nc mai #ria%
5eb c"n#inua ' 'e 'im# -araliza#: niciunul din#re
membrele 'ale nu r'-undea c"menzil"r de mi$care da#e
de creier% Oare 'u.eri'e un a#ac la 16r'#a de #reizeci $i
$a-#e de aniN )e urm/ bru'c/ c6nd zg"m"#ul 3m-u$c#uril"r
-ru 'i lim-ezea'c min#ea/ re3nce-u/ 3n '.6r$i#/ '$i
mi$#e bra2ele $i -ici"arele $i reu$i '$i 'c"a# ma'ca $i '
'e r"'#"g"lea'c -e '-a#e% Lu " gur de aer -r"a'-# $i
r6'e u$ura#% Acum -ri1ea e;ac# 3n 'u'/ c#re cer% Vzu
'ge2ile mai mul#"r .ulgere/ dar/ din cauza ."curil"r de
20
arm/ nu -u#ea auzi nici mcar bubui#ul #une#ului%
7e 'im2ea cu-rin' de d"rin2a -u#ernic $i ne'bui# de a
$i ridica m6na 3n mael'#r"mul de dea'u-ra lui/ -"a#e -en#ru
a 'e 3ncredin2a c gl"an2ele zburau -e l6ng el/ de -arc ar
.i ."'# un c"-il care nu 'e mai -u#ea g6ndi la nimic al#ce1a
du- ce i 'e '-u'e'e ' nu a#ing -li#a% <n l"c de a'#a/ 'e
3n#in'e c#re -r"-ria cen#ur/ de'.cu 3ncuie#"area unui
buzunar la#eral $i 3$i 'c"a'e 1iz"rul 3n in.rar"$u% <n cea mai
3n#unec"a' n"a-#e/ TI
9
'c"#ea la i1eal " 3n#reag lume
in1izibil -en#ru "c(iul liber/ 'e'iz6nd aura cal"ric emi'
de a-r"a-e "rice "biec#%
Cu #"a#e c nui de'lu$ea -rin 1iz"r/ 5eb -u#ea 'im2i cu
u$urin2 1a-"rii dega>a2i de -erdeaua de gl"an2e care
$uierau dea'u-ra lui% )e de al# -ar#e/ "b'er1 c 'e #rgea
din d"u direc2ii di.eri#eC din'-re ca'a de ra-"r# a.la# dre-#
3nain#e $i din'-re cldirea dr-na# 'i#ua# 3n drea-#a/ 3n
imedia#a lui a-r"-iere% )ri1i -rin 1iz"r c#re cea din urm $i
nu 1zu nimic al#ce1a dec6# buc2i zim2a#e de geam% A-"i
"b'er1 ce1a care 3l .cu ' 'e 3nc"rdeze $i mai mul#% )rin
.iecare din#re .ere'#rele '-ar#e/ gurile 2e1il"r de -u$c
'cui-au ."c 3n acela$i #im-% 7e de-la'au dea lungul
de'c(ideril"r/ 'e "-reau -en#ru c6#e1a 'ecunde/ a-"i
re1eneau 3n -"zi2ia ini2ial/ ca $i cum 2e1ile -e care nu le
1edea/ dar de'-re care $#ia c erau ac"l"/ ar .i c"m-le#a#
arcul -e care erau -r"grama#e 'l de'crie%
C6nd #irul re3nce-u/ 5eb 'e r'uci/ a$ez6ndu'e -e bur#/
$i -ri1i -rin 1iz"r c#re cldirea care .u'e'e 2in#a l"r ini2ial%
Bi la ni1elul de >"' al ace'#eia era un $ir de .ere'#re% Bi 'e
-u#eau "b'er1a acelea$i '#r.ulgerri la gurile un"r arme
care de'criau/ la uni'"n/ e;ac# aceea$i #raiec#"rie 3n ."rm
de arc% Acum/ 5eb -u#ea iden#i.ica 2e1ile lungi ale
mi#ralierel"r% Vzu#e -rin TI/ 'ilue#ele ace'#"ra a1eau
cul"area r"$ie a crmizil"r/ me#alul .iind 3ncin' -6n la
9 T(ermal Imager di'-"zi#i1 de 1edere -e #im- de n"a-#e baza# -e
de#ec#area radia2iei #ermice 3n '-ec#rul in.rar"$u
21
#em-era#ura de #"-ire da#"ri# can#i#2ii mari de muni2ie -e
care " 3m-r$#iau% T"#u$i/ -rin 1iz"r nu "b'er1a nici" ."rm
uman: dac 3n a-r"-iere ar .i ."'# 1reun "m/ a-ara#ul 'ar
.i a2in#i# a'u-ra lui% Ceea ce 1edea era/ cu 'iguran2/ "
'#a2ie de #ragere c"n#r"la# de la di'#an2% B#ia acum c
inamicul 3i a#r'e'e ec(i-a 3n#r" ambu'cad .r ' ri$#e
nici mcar " 'ingur 1ia2%
Fl"an2ele ric"$ar de zidul de crmid din '-a#ele $i din
drea-#a lui $i 5eb 'im2i mici 'c(i>e cz6ndui 3n >ur/ ca ni$#e
'#r"-i grei de -l"aie% De cel -u2in d"u'-rezece "ri ace'#ea
3i a#in'er 1e'#a an#igl"n2/ dar 1i#eza $i e.ec#ul l"r le#al 'e
diminua'er de>a% <$i 2inea -ici"arele $i bra2ele ne-r"#e>a#e
'#r6n' li-i#e de a'.al#% T"#u$i/ nici mcar Le1larul nu -u#ea
.ace .a2 unei l"1i#uri direc#e/ -en#ru c era a-r"a-e 'igur
c mi#ralierele 3m-r2eau gl"an2e de calibrul %90
6
/ .iecare
.iind la .el de lung ca un cu2i# -en#ru un# $i -u#6nd/
-r"babil/ ' '#r-ung armura% 5eb -u#ea deduce #"a#e
a'#ea din zg"m"#ul e;#rem de acu# al mi#ralierel"r $i du-
."cul de la gura 2e1il"r% Iar 1a-"rii dega>a2i de a'#.el de
gl"an2e erau ce1a al dracului de greu de ui#a#% De .a-#/
'im2eai -"cne#ul 3nain#e de a auzi gl"n2ul% Di 'e zb6rlea
.iecare .ir de -r de -e c"r-/ a$a cum 'e 3n#6m-l 3nain#e
de l"1i#ura .a#al a #r'ne#ului%
5eb '#rig/ unul c6#e unul/ #"a#e numele c"legil"r 'i de
ec(i-% Nu -rimi niciun r'-un'% Nu "b'er1 nici" mi$care%
Niciun geam#/ nici" z16cnire care ' dem"n'#reze c/ 3n
l"cul acela/ 3nc mai era cine1a 3n 1ia2% T"#u$i/ c"n#inu
'i '#rige -e nume/ iar$i $i iar$i/ -arc re-e#6nd un
re.ren demen2ial% )re#u#indeni 3n >urul lui/ e;-l"dau cu#ii cu
gun"i/ '#icla cr-a/ iar -ere2ii de crmid erau $le.ui2i
-recum aceia ai cani"anel"r '-a#e de ni$#e .lu1ii
n-ra'nice% Era ca -e c"a'#a N"rmandiei 'au/ mai degrab/
ca la A'al#ul de la )icMe##
8
/ $i 5eb #"cmai 3$i -ierdu'e
6 Ec(i1alen#ul calibrului eur"-ean ?2/8 mm
8 A#ac de in.an#erie "rd"na# de generalul R"ber# E% Lee -e @ iulie ?A6@/
22
3n#reaga arma#% B"b"lanii -r'i'er aleea/ 'c-6nd de
mcel% Cur#ea nu .u'e'e nici"da# a#6# de li-'i# de
r"z#"are% Niciun in'-ec#"r urban nu .cu'e 1re"da# "
#reab a#6# de bun ca #irul ri#ma# al mi#ralierel"r grele de
calibrul %90 din n"a-#ea aceea%
5eb nu d"rea ' m"ar/ dar/ de .iecare da# c6nd 'e ui#a
la ceea ce 'e ale'e'e din ec(i-a 'a/ " -ar#e a .iin2ei 'ale
d"rea ' i 'e al#ure% !embrii .amiliei lu-#au $i mureau
3m-reun% Era " idee care/ -en#ru el/ a1ea un "arecare
.armec% De .a-#/ 3$i 'im2ea mu$c(ii -ici"arel"r 3nc"rda2i/ ca
-en#ru un 'al# 3n e#erni#a#e/ dar ce1a mai -u#ernic 3l re2inea
$i '##ea g(emui# la -m6n#% !"ar#ea 3n'emna 3n.r6ngere%
Dac renun2a/ 3n'emna c #"2i -ieri'er 3n zadar%
Unde naiba erau IRa* $i 5(i'Me*N De ce nu 'e grbeau
' 3n#ind un c"lac de 'al1areN Lune#i$#ii de -e bl"curile
care d"minau cur#ea nu -u#eau ' c"b"are .r ' .ie .cu2i
buc2i/ dar mai erau $i al2ii/ -e ac"-eri$urile cldiril"r de -e
marginea aleii -e care 1eni'er "amenii lui C(arlie% Ei ar .i
reu$i# ' a>ung >"'% Dar "are lear .i da# TOC und 1erdeN
)"a#e c nu/ dac la TOC nu 'e $#ia ce 'e -e#rece/ $i de
unde ar .i -u#u# a.laN Nici mcar 5eb nu a1ea (abar ce
dracu 'e 3n#6m-la $i el era 3n mi>l"cul e1enimen#el"r% Bi nu
3i ddea m6na ' 'e 3n16r# de c"l" c"l"/ a$#e-#6nd ' 'e
("#ra'c cei de la TOC/ -6n c6nd un gl"n2 r#ci# ar .i
cur2a# l"cul de 3n#reaga ec(i-%
7e 'im2i cu-rin' de " u$"ar -anic/ 3n ciuda anil"r de
an#renamen# de'#ina# 3n m"d '-ecial 3nde-r#rii unei a'#.el
de 'lbiciuni din -'i(icul 'u% A1ea ne1"ie de ac2iune/
#rebuia ' .ac ce1a% <$i -ierdu'e micr"."nul/ a$a c 3$i
'c"a'e '#a2ia radi" !"#"r"la din banduliera Veler" -rin' de
umr% A-' -e bu#"n $i url 3n eaC
+ 4R -ai'-rezece c#re TOC/ 4R -ai'-rezece c#re TOC%
Nu -rimi niciun r'-un'% 7c(imb .rec1en2a cu cea de
rezer1/ a-"i cu aceea -ublic% T"# nimic% )ri1i radi"ul $i
3n B#lia de la Fe##*'burg/ #ermina# cu " baie de '6nge Qn%red%R
23
m"ralul i 'e nrui% )ar#ea din .a2 i 'e #ur#i'e c6nd czu'e
-e'#e el% 7e #6r3 -6n c6nd a#in'e cada1rul lui Cal )lummer%
C6nd 3ncerc 'i ia '#a2ia de emi'ierece-2ie/ ce1a 3i l"1i
m6na $i el $i" #ra'e 3na-"i% Ju'e'e d"ar un ric"$eu% O
l"1i#ur direc# iar .i '-ulbera#"% <$i numr cele cinci
dege#e/ care c"n#inuau ' .ie la l"cul l"r/ $i durerea in#en'
3i '#6rnii c(e.ul de lu-# $i de 1ia2% Dac nu din al#e
m"#i1e/ mcar -en#ru al di'#ruge -e cel care .cu'e a'#a/
"ricine ar .i ."'# acela/ cu #"a#e c el unul a-r"a-e 3$i
e-uiza'e 3n#reaga rezer1 de #rucuri% Bi/ -en#ru -rima "ar
3n 1ia2a lui/ 5eb 'e 3n#reb dac cei -e care 3i 3n.run#a
acum nu erau/ de .a-#/ mai buni dec6# el%
B#ia c/ dac nar mai .i ."'# 3n '#are ' g6ndea'c/ 'ar .i
-u#u# 3n#6m-la ' 'ar 3n -ici"are/ #rg6nd 3n ce1a care nu
-u#ea .i uci'% A$a c 'e c"ncen#ra a'u-ra 'cenariului #ac#ic%
7e a.la 3n#r" z"n le#al/ minu2i"' delimi#a# de d"u arcuri
de cerc de ."c au#"ma# care ."rmau un ung(i di'#rug#"r/
de n"uzeci de grade/ .r a a1ea nimic dea .ace cu un
.ac#"r uman care ar .i -u#u# .i "-ri#% OL/ a'#a era 'i#ua2ia -e
c6m-ul de lu-#% Dar ce naiba era de .cu#N Ce ca-i#"l din
manual #ra#a -r"blema a'#aN Cel care 'e numea ,E$#i
#ermina#0N Dumnezeule/ zg"m"#ul era a'urzi#"r% Nu -u#ea
auzi nici mcar b#ile -r"-riei inimi% Re'-ira g6.6ind
in#ermi#en#% Unde dracu erau 5(i'Me* $i IRa*N Dar 4"#elN
Nu 'e -u#eau mi$ca mai re-edeN Bi/ de .a-#/ la ce bunN
Erau an#rena2i ' d"b"are 2in#e umane/ a.la#e .ie la mare
di'#an2/ .ie 3n a-r"-iere%
+ Aici na1e2i nimic de 3m-u$ca#O zbier%
A-'6ndu$i cu -u#ere brbia 3n -ie-#/ 5eb 'e ("lb/
'ur-rin'/ c6nd ddu cu "c(ii de bie2elul .r cma$ de -e
buca#a de be#"n% Din6ndu$i m6inile -e'#e urec(i/ -u$#iul
era g(emui# du- c"l2/ 3n ca-#ul aleii -e care 1eni'er
5eb $i 3n'"2i#"rii 'i% 5eb $#ia c/ dac ar .i in#ra# 3n cur#e/
cada1rul bia#ului ar .i a>un' 3n#run 'ac al m"rgii = -r"babil
3n d"i 'aci/ -en#ru c gl"an2ele de calibrul %90 -u#eau #ia/
24
realmen#e/ 3n d"u #ru-ul lui c"'#eli1%
)u$#iul .cu un -a' 3nain#e/ a-r"-iindu'e de ca-#ul
zidului de crmid/ a-r"a-e a>ung6nd 3n cur#e% )"a#e c
a1ea de g6nd ' dea " m6n de a>u#"r% )"a#e c a$#e-#a '
3nce#eze ."curile de arm ca ' >e.uia'c le$urile/ $#er-elind
armele ca ' le re16nd mai #6rziu/ -e '#rad% )"a#e c era
d"ar din cale a.ar de curi"'% 5eb nu $#ia $i/ de .a-#/ nici
nui -'a de a'#a%
!i#ralierele 3$i 3nce#ar #irul/ l'6nd lini$#ea ' cu-rind
l"cul% Bia#ul .cu 3nc un -a' 3nain#e% 5eb 2i- la el%
Cellal# 3l -ri1i lung: era e1iden# c nu 'e a$#e-#a'e ca
m"r2ii ' zbiere la cei 1ii% 5eb 3$i 'l# m6na cu d"i
cen#ime#ri/ '#rig6ndui ' '#ea -e l"c/ dar ."curile de arm
re3nce-ur/ re#ez6ndui ul#imele cu1in#e ale
a1er#i'men#ului% 7ub grindina de ."c/ 5eb 'e #6r3 -e bur#/
url6nd c#re bia# la .iecare r'ucire $i 3m-ingere a
-el1i'ului%
+ Du#e 3na-"iO <n#"arce#eO
)u$#iul nu 'e clin#i% )ri1irea lui 5eb era .i;a# a'u-ra lui/
ceea ce e ."ar#e di.icil a#unci c6nd 32i c""rd"nezi mi$crile
#6r6ndu#e -e bur# $i #em6ndu#e c/ dac 32i 'al2i ca-ul cu
3nc un cen#ime#ru/ rm6i .r el% <n cele din urm/ bia#ul
.cu ceea ce credea 5eb c ar .i #rebui# ' .acC 3nce-u '
'e re#rag% 5eb 'e #6r3 mai re-ede% C6nd -u$#iul 'e
3n#"ar'e ca ' " ia la .ug/ el 3i '#rig ' 'e "-rea'c% 7-re
'ur-rinderea 'a/ ace'#a " .cu%
5eb a-r"a-e c a>un'e'e la marginea aleii% A1ea de
g6nd ' 3ncerce ' ac2i"neze la m"men#ul -"#ri1i# $i .r
gre$/ -en#ru c acum in#er1eni'e ce1a n"u/ -eric"lul care 3l
-6ndea -e c"-il% <n #im-ul ul#imei 3nce#ri a #irului/ auzi'e
-a$i 'incr"niza2i $i 2i-e#e 3n de-r#are% 7"'eau% 5eb 3$i
3nc(i-ui c #rebuiau ' .i ."'# #"2iC 4"#el $i lune#i$#ii/ ca $i
uni#2ile de rezer1 -e care TOC le a1ea 3n#"#deauna
-reg#i#e/ -en#ru cazuri de urgen2% Ei/ $i dac a'#a nu era
numi# urgen2/ a#unci a$a ce1a nu 'e -u#ea '-une de'-re
25
nimic% Ceea ce li 'e 3n#6m-la 'e derula "rbe$#e/ .r '
e;i'#e 1reun -lan -e care ' 'e -"a# bizui%
)r"blema era c $i -u$#iul 3i auzea -e ceilal2i 1enind% 5eb
ar .i -u#u# a.irma c bia#ul $#ia e;ac# ce $i cine erau/ ca un
cerce#a$ care 3$i -une urec(ea la -m6n# ca ' deduc
-"zi2ia #urmel"r de biz"ni% 7e 'im2ea -rin' 3n cur' $i a1ea
$i de ce% 5eb era c"n$#ien# c/ 3n l"cul acela/ -en#ru un
c"-il al '#rzii/ a .i 1zu# al#uri de "ameni -recum el $i ai
lui era #"#una cu a .i c"ndamna# la m"ar#e% Be.ii g$#il"r ar
.i -re'u-u' c era un #rd#"r $i/ dre-# rec"m-en'/ iar .i
-u' cada1rul la -'#rare 3n -dure%
Cu " 'muci#ur/ bia#ul 'e 3n#"ar'e $i -ri1i 3ndr# e;ac#
3n m"men#ul 3n care 5eb mrea -a'ul% Ace'#a din urm 3$i
-ierdu'e >um#a#e din ec(i-amen#/ care 'e r"'#"g"lea dea
lungul a'.al#ului -lin de gr"-i/ ca un $ar-e de " 'u# de
Mil"grame 3n -lin 1i#ez% Bi -u#ea 'im2i '6ngele care i 'e
-relingea din duzina de zg6rie#uri de -e -ici"are/ de -e
m6ini $i de -e .a2% !6na '#6ng 3l u'#ura de -arc " mie de
1ie'-i ar .i da# ac"l" " -e#recere% Ve'#a an#igl"n2 care 3i
-r"#e>a #ru-ul i 'e -rea al naibii de grea $i #"# c"r-ul 3l
durea de .iecare da# c6nd a#ingea ce1a cu bra2ele 'au cu
-ici"arele% Ar .i -u#u# '$i arunce -u$ca/ dar 3nc mai a1ea
ne1"ie de ea% Nu/ nu 'ar .i de'-r2i# nici 3n ru-#ul ca-ului
de a.uri'i#a de 7R89%
5eb $#ia ce d"rea ' .ac -u$#iul% Re#ragerea .iindui
#ia#/ a1ea de g6nd ' #ra1er'eze 3n .ug cur#ea $i '
di'-ar a-"i 3n#runa din cldirile din -ar#ea cea mai
3nde-r#a#% Bia#ul auzea $uiera#ul gl"an2el"r la .el de bine
ca 5eb% T"#u$i/ nu -u#ea vedea liniile de ."c% Nu le -u#ea
e1i#a% Iar 5eb 3$i ddea 'eama ce era ga#a ' 3ncerce%
Din#r" 'ri#ur/ -u$#iul -r'i ad-"'#ul cldiril"r iar
5eb 'e ridic din#run 'al#/ 3n ul#ima 'ecund/ a'#.el 3nc6#
cei d"i 'e izbir c(iar la marginea z"nei 'igure/ 3n#r"
3n.run#are -e care 5eb ar .i c6$#iga#" 3n zece cazuri din
zece% C"-ilul 3$i re-ezi 3n'-re el -ici"rul: $i 3i l"1i .a2a $i
26
-ie-#ul cu -umnii n"dur"$i 3n #im- ce 5eb 3l 3nc"lcea cu
bra2ele lui lungi% 5eb 'e re#ra'e -e alee/ cr6nd c"-ilul% Nu
era -lcu# ' ba2i cu -umnii 3n Le1lar/ a$a c/ 3n#run #6rziu/
l"1i#urile 3nce#ar $i bia#ul 3$i ridic "c(ii '-re el%
+ Nam .cu# nimic% Dmi drumulO
+ Dac alergi 3n#rac"l"/ m"riO zbier 5eb/ ca ' ac"-ere
zg"m"#ul 3m-u$c#uril"r% Eu -"r# " 1e'# an#igl"n2 $i #"# nu
-"# 'u-ra1ie2ui ac"l"% )e #ine/ gl"an2ele alea #ear #ia 3n
d"u%
Vz6nd rnile lui 5eb/ bia#ul 'e -"#"li% 5eb c"n#inu '
l care/ 3nde-r#6ndu'e de cur#e $i de mi#raliere% Cel -u2in/
acum -u#eau 1"rbi .r ' 2i-e% Din#run im-ul' ciuda#/ 5eb
a#in'e rana de gl"n2 de -e "brazul bia#ului%
+ )6n acum ai a1u# n"r"c/ r"'#i%
)u$#iul m6r6i $i 'e 'muci/ 'c-6nd din '#r6n'"are% <nain#e
ca 5eb ' .i a1u# #im- ' cli-ea'c: era 3n -ici"are/ ca un
c"-"i/ $i 'e 3n#"r'e'e/ -reg#indu'e '" ia la .ug 3na-"i/ 3n
>"'ul aleii%
+ Dac #e duci la ei -e 3n#uneric/ '-u'e 5eb/ 'a zi' cu
n"r"cul #u% Or ' #e '-ulbere%
)u$#iul 'e "-ri $i 'e 3n#"ar'e% )en#ru -rima "ar/ "c(ii lui
-rur ' 'e a2in#ea'c cu ade1ra# a'u-ra lui 5eb% A-"i
-ri1i cu a#en2ie 3n -ar#ea cealal# a cur2ii%
+ 7un# m"r2iN 3n#reb%
Dre-# r'-un'/ 5eb 3$i l' uria$a -u$c ' alunece de
-e umr% La 1ederea armei in#imidan#e/ bia#ul .cu un -a'
3na-"i%
+ Ce naiba ai de g6nd ' .aci cu aia/ d"mKleN
+ 7#ai ac"l" $i nu #e mi$ca/ zi'e 5eb%
7e 3n#"ar'e c#re cur#e% Acum/ 'irenele urlau
-re#u#indeni% Blinda#ele u$"are '"'i'er/ dar -rea #6rziu/
a$a cum 'e 3n#6m-la 3n#"#deauna% Cel mai 3n2ele-# lucru -e
care lar .i -u#u# .ace 5eb ar .i ."'# ' nu .ac nimic% Dar el
nu in#en2i"na ' 'e "-rea'c% A1ea " 'arcin de du' la bun
'.6r$i#% Ru-'e " buca# de (6r#ie din carne2elul -e care 3l
27
2inea la br6u $i a$#ernu 3n grab c6#e1a r6nduri% A-"i 3$i
'c"a'e $a-ca -e care " -ur#a 'ub ca'ca de -r"#ec2ie%
+ Ui#e aici/ 3i '-u'e bia#ului% !ergi/ nu alerga/ 3n >"'ul
aleii% Ridic 3n 'u' $a-ca $i di bile#ul "mului care " ' 1in
din#rac"l"%
)u$#iul lu cele d"u "biec#e $i dege#ele lui lungi
'#r6n'er ma#erialul $e-cii $i (6r#ia 3m-#uri#% 5eb 3$i
'c"a'e din #"c -i'#"lul de 'emnalizare $i 3l 3ncrc%
+ )leci c6nd #rag% !ergi lini$#i#/ 3i '-u'e 3nc " da#% Nu
alerga%
Bia#ul 3$i c"b"r3 "c(ii '-re bile#% 5eb nu a1ea idee dac
$#ia ' ci#ea'c% Era greu de crezu# c/ 3n#run a'emenea
l"c/ c"-iii a1eau -ar#e de educa2ia elemen#ar -e care al2ii
" -rimeau 3n m"d garan#a#%
+ Cum #e c(eamN 3l 3n#reb%
)u$#iul #rebuia ' .ie calma#% Oamenii ner1"$i .ac gre$eli%
Bi 5eb $#ia c brba2ii 3narma2i la care 3l #rimi#ea ar .i
-re.cu# 3n cenu$ -e "ricine 'ar .i n-u'#i# 3n'-re ei%
+ Le1in/ r'-un'e bia#ul%
<n #im- ce 3$i r"'#ea numele/ 3nce-u bru'c ' ara#e ca un
c"-il 3n.ric"$a#/ a$a cum/ de .a-#/ $i era/ iar 5eb 'e 'im2i $i
mai 1in"1a# -en#ru ceea ce 3i cerea ' .ac%
+ OL/ Le1in/ eu 'un# 5eb% J cum 2iam '-u' $i n" '
-2e$#i nimic% )"2i ' ai 3ncredere 3n mine/ zi'e/ $i
'en#imen#ul de 1in"12ie i 'e am-li.ic%
<$i 3ndre-# -i'#"lul de 'emnalizare c#re cer/ 'e ui# la
Le1in/ ddu 3ncura>a#"r din ca-/ a-"i #ra'e% J"cul era -rima
a1er#izare -e care le" #rimi#ea% Bile#ul du' de Le1in #rebuia
' .ie a d"ua% Bia#ul 'e 3nde-r#/ .r ' .ug/ dar
merg6nd re-ede%
+ Nu alerga/ zbier 5eb%
)e urm 'e 3n#"ar'e 3n direc2ia cur2ii/ 3$i -"#ri1i
di'-"zi#i1ul -en#ru 1edere n"c#urn -e g(ida>ul carabinei $i
3l .i; ac"l"%
7emnalul lumin"'/ de cul"are r"$ie/ 3n'6nger cerul $i/ 3n
28
imagina2ia 'a/ 5eb 1zu cum cei din #ru-ele de a'al# $i
lune#i$#ii 'e "-reau/ urmrindul cu -ri1irea% A'#a #rebuia
'i ".ere bia#ului #im-ul nece'ar -en#ru a a>unge -6n la
ei% Le1in nu a1ea ' m"ar/ cel -u2in nu 3n n"a-#ea aceea%
La urm#"area 3n#reru-ere a 1alului de ."c/ 5eb 26$ni de -e
alee/ 'e r"'#"g"li $i 3$i 3nl2 -u$ca 3n #im- ce 'e -reg#ea
' #rag din -"zi2ia culca#/ a-"i de'.cu crcana armei $i "
'-ri>ini -e ea/ .i;6ndu$i -a#ul 3n umr% )rimele 'ale 2in#e
erau cele #rei .ere'#re a.la#e e;ac# 3n .a2a lui% )u#ea 1edea
cu u$urin2 ."cul de la gura 2e1il"r cu "c(iul liber/ dar
1iz"rul 3i -ermi#ea ' di'#ing c"n#ururile 3ncin'e ale
mi#ralierel"r% A'#a d"rea ' l"1ea'c% 7R89 bubui $i
cuiburile de mi#ralier e;-l"dar unul du- al#ul% 5eb .i;
un n"u 3ncrc#"r cu d"uzeci de car#u$e/ lu linia de
"c(ire/ a-' -e #rgaci $i 3nc -a#ru mi#raliere amu2ir%
Cea din ul#imul cuib 3nc mai #rgea c6nd el 'e #6r3 3nain#e
$i 3i az16rli/ cu b"l#/ " grenad de $"c care -#run'e -rin
gura de #ragere% A-"i czu lini$#ea/ -6n c6nd 5eb 3$i g"li
ambele -i'#"ale de calibrul %G9 3n de'c(iderile acum #cu#e
ale .ere'#rel"r/ #uburile g"ale ale car#u$el"r 'rind din arme
ca ni$#e -ara$u#i$#i din -6n#ecul unui a1i"n% Du- ce #ra'e
ul#imul gl"n2/ re'-ira ad6nc/ um-l6ndu$i -ie-#ul cu aerul
-re2i"'% Era a#6# de 3n.ierb6n#a#/ 3nc6# ar .i -u#u# de1eni
1ic#ima c"mbu'#iei '-"n#ane% A-"i n"rii 'e dezln2uir $i
-l"aia 3nce-u ' cad cu -u#ere% )ri1i 3n >ur $i 1zu un
membru al ec(i-ei de a'al#/ 3n 1e'# an#igl"n2/ care 'e
'#recura/ cu -recau2ie/ 3n cur#e% <ncerc 'i .ac cu m6na/
dar bra2ul nul a'cul#: 3i a#6rna/ -ur $i 'im-lu/ li-'i# de
1lag%
5eb cu-rin'e cu -ri1irea cada1rele '#6lci#e ale membril"r
ec(i-ei 'ale/ #ru-urile -rie#enil"r 'i/ r'-6ndi#e -e -a1a>ul
alunec"'% A-"i czu 3n genunc(i% El era 1iu $i/ de .a-#/ nu ar
.i 1ru# ' .ie% Ul#imul lucru -e care 5eb L"nd"n a1ea ' $il
amin#ea'c de'-re n"a-#ea aceea era c 3$i -ri1i'e
-ic#urile de 'ud"are cz6nd 3n bl2ile 3n'6ngera#e .cu#e
29
de -l"aie%
30
CAPITOLUL 3
Randall C"1e era un brba# uria$/ d"#a# cu " de"'ebi#
."r2 -'i(ic $i cu in'#inc#e de '#rad remarcabile/ bine
a'cu2i#e 3n 3ndelunga#ul #im- 3n care le -u'e'e la #reab%
Era agen# JBI 'ub ac"-erire $i .cea a'#a de a-r"a-e
$a-#e'-rezece ani% 7e in.il#ra'e 3n bandele de #ra.ican2i de
dr"guri 'udamericani din L%A%/ 3n g$#ile de (i'-anici de la
grani2a Te;a'ului cu !e;icul $i 3n cele de eur"-eni de
'u-ra-"nderali din 'udul Jl"ridei% Cele mai mul#e din#re
mi'iunile 'ale .u'e'er 3ncununa#e de 'ucce'e nea$#e-#a#e
$i ceilal2i 3$i r"deau ung(iile de in1idie% De "bicei/ era
3narma# cu un -i'#"l 'emiau#"ma# cu gl"an2e e;-l"zi1e/ de
calibrul %G0/ care 'e '.r6mau/ #ran'."rm6ndu'e 3n mici
a$c(ii -la#e c6nd -#rundeau 3n c"r-/ -r"1"c6nd ra1agii 3n
in#eri"r $i/ ."ar#e -r"babil/ m"ar#ea% 7e m6ndri'e
3n#"#deauna .iindc 3$i 3nde-linea 'arcinile cu
-r".e'i"nali'm $i cu rezul#a#e garan#a#e% C(iar 3n m"men#ul
acela/ ni$#e indi1izi ign"ran2i 3l c"n'iderau un criminal 3nri#/
care ar .i #rebui# 3n#emni2a# -e 1ia2 $i/ c(iar mai mul#/
e;ecu#a# -en#ru crimele 'ale 3ngr"zi#"are% C"1e $#ia c
in#ra'e 3n#r" mare belea $i #"#"da# 3$i ddea 'eama c
numai el 3n'u$i 'e -u#ea 'c"a#e din necaz%
7e g(emui 3n au#"m"bil $i -ri1i gru-ul de brba2i care 'e
urcar 3n ma$ini $i demarar% Du- ce 'e 3nde-r#ar/ 'e
ridic/ a$#e-# un m"men#/ a-"i -"rni -e urmele l"r% <$i
3nde' cciula de 'c(i -e ca-ul -r"a'-# #un' $i deci'e c
#recu'e dinc"l" de -unc#ul m"r#/ iar a'#a 'e 3n#6m-la'e la
#im-ul -"#ri1i#% !a$inile din .a2a lui 'e "-rir $i el .cu
acela$i lucru% C6nd 1zu gru-ul de brba2i c"b"r6nd din
au#"m"bile/ 'c"a'e din ruc'acul -e care 3l -ur#a 3n '-a#e "
31
camer ."#" NiM"n $i a-' declan$a#"rul% A-"i " ddu
de"-ar#e/ lu un bin"clu cu in.rar"$ii $i 3i a>u'#
am-li.ica#"rul/ 3i '#udie -e ceilal2i/ unul c6#e unul/ d6nd
mul2umi# din ca-%
<n 1reme ce gru-ul di'-rea 3n#r" cldire/ mai re'-ir "
da# ad6nc 3nain#e de a$i #rece 3n re1i'# 1ia2a de -6n
a#unci% <n #im-ul .acul#2ii/ C"1e .u'e'e " 1er'iune mai
mare $i mai ra-id a lui 5al#er )a*#"n: de c"mun ac"rd/
#"2i americanii din OMla("ma erau de -rere c "rice ec(i-
din Liga Na2i"nal de J"#bal/ care ir"'ea #eancuri de bani
-e$in $i nu numai/ 'e -u#ea .li cu el% Bi c(iar " .cu'er/
'#a era ade1rul/ -6n c6nd 'e ale'e'e cu " ru-#ur a
ligamen#el"r de la ambii genunc(i 3n #im-ul unei aruncri
.an#a'#ice/ ceea ce 3l redu'e'e/ de la un >uc#"r
'u-rana#ural/ garan#a# de n"#a zece/ la un "m cu abili#2i
-ur $i 'im-lu n"rmale/ care nui mai en#uzia'ma -e
an#ren"rii de ."#bal% )"#en2ialele mili"ane de d"lari 'e
#"-i'er in'#an#aneu $i/ "da# cu ele/ 'ingurul m"d de 1ia2
-e care 3l cun"'cu'e 1re"da# di'-ru'e .r urm%
L6ncezi'e 1re" d"i ani/ cu#6nd 'cuze $i c"m-a'iune/ 1ia2a
lui -"rni'e -e " curb de'cenden# $i #"cmai a>un'e'e 3n
-unc#ul cel mai de >"' c6nd " 3n#6lni'e -e ea% Crezu'e
3n#"#deauna c '"2ia 'a re-rezen#a'e " in#er1en2ie di1in/
care 3i 'al1a'e mizerabilul 3n1eli$ muri#"r/ ce 3$i -l6ngea de
mil/ de cderea 3n ui#are% Cu a>u#"rul ei/ 'e redre'a'e $i 3$i
3nde-lini'e 1i'ul 'ecre# de a de1eni de#ec#i1%
<n Bir"u/ .u'e'e mu#a# de c"l" c"l"% La 1remea aceea/
$an'ele unui "m de cul"are erau 3nc e;#rem de limi#a#e%
C"1e 'e -"meni'e 3m-in' c#re ac2iunile 'ub ac"-erire din
d"meniul dr"guril"r -en#ru c 'u-eri"rii 'i 3i adu'e'er la
cun"$#in2/ .r mena>amen#e/ c ,bie2ii ri0 erau "ameni
cu -ielea de aceea$i cul"are ca a lui% ,)"2i ' #e -"r2i $i '
1"rbe$#i ca ei/ e$#i .cu# -en#ru r"lul '#a0/ 3i '-u'e'er% Iar
el/ realmen#e/ nu -u#u'e 'i c"n#razic% Era " ac#i1i#a#e
de'#ul de -ericul"a' ca ' nu .ie nici"da# -lic#i'i#"are%
32
Randall C"1e nu 'u-"r#a'e nici"da# -lic#i'eala% <n -lu'/
3n#r" lun 'c"#ea din circula2ie mai mul2i -unga$i dec6# al2i
agen2i 3n 3n#reaga l"r carier $i era 1"rba de $e.i de band/
de creiere/ de cei care 3n16r#eau a.aceri cu ade1ra#
bn"a'e/ nu de #ra.ican2i de '#rad/ de d"u -arale% El $i
'"2ia lui a1u'e'er d"i c"-ii .rum"$i $i 'e g6ndea 'eri"' '
$i 3nc(eie cariera c6nd lumea lui 'e nrui'e/ 3$i -ierdu'e
ne1a'#a $i c"-iii%
7e l' bru'c -e '-a#e c6nd brba2ii ie$ir/ 'e urcar 3n
ma$ini $i -"rnir/ a-"i re3nce-u 'i urmrea'c% C"1e mai
-ierdu'e 3nc ce1a -e care nul mai -u#ea rec-#a
nici"da#% Ba'e brba2i muri'er -en#ru c el 3ncurca'e ru
lucrurile/ l'6ndu'e du' de na' ca un ageamiu% Org"liul 3i
.u'e'e rni# $i .uria i 'e #"-i'e% Iar cel deal $a-#elea
membru al ec(i-ei di'#ru'e 3l in#riga -r".und -e C"1e% Omul
'u-ra1ie2ui'e de$i ar .i #rebui# ' .ie m"r# $i el $i/ du-
#"a#e a-aren2ele/ nimeni nu $#ia de ce/ cu #"a#e c >"cul de
abia 3nce-u'e% C"1e ar .i 1ru# 'l -ri1ea'c 3n "c(i $i 'l
3n#rebeC ,Cum de mai .aci 3nc umbr -m6n#uluiN0 Nu
a1ea d"'arul lui 5eb L"nd"n $i nu 'e 1edea "b2in6ndul
-rea cur6nd% !da/ C"1e era agen# JBI/ dar/ .r 3nd"ial/
#"a# lumea credea c 'e #ran'."rma'e 3n#run #rd#"r% 7e
crede c agen2ii 'ub ac"-erire #rie'c -e muc(ie de cu2i#/
nui a$aN Bi c 'un# cu #"2ii ni$#e ciuda2i/ c"rec#N Ani de zile
.cu'e " munc ingra#/ dar .u'e'e OL .iindc " .cu'e
-en#ru el 3n'u$i/ nu -en#ru al#cine1a%
Au#"m"bilele demarar len# $i C"1e 'e "-ri/ mai .cu
c6#e1a ."#"gra.ii/ a-"i 3n#"ar'e% 7e -rea c/ -en#ru 'eara
aceea/ a'#a era #"#% 7e 3ndre-# c#re 'ingurul l"c 3n care 'e
mai 'im2ea 3n 'iguran2/ iar ace'#a nu era l"cuin2a 'a% <n
#im- ce lua " curb $i accelera/ " -erec(e de .aruri a-ru
de niciunde $i 'e men2inu 3n urma lui% )e un drum ca acela/
nu era bine del"c% C"1e nu cu#a $i nu 3ncura>a a#en2ia -e
care i" ac"rdau al2i "ameni% <n#"ar'e: cealal# ma$in .cu
acela$i lucru% OL/ nu era de glum% Acceler din n"u%
33
Urmri#"rul 3l imi#% <n#in'e m6na '-re #"cul de arm de la
cen#ur/ 3$i 'c"a'e -i'#"lul $i 'e a'igur c -iedica era
#ra'%
<$i arunc "c(ii 3n "glinda re#r"1iz"are/ ca ' 1ad dac
3$i -u#ea da 'eama cu c62i indi1izi a1ea dea .ace% Dar era
-rea 3n#uneric/ $"'eaua nu era lumina#% Un -rim gl"n2 3i
-er."r cauciucul din drea-#a '-a#e/ iar al d"ilea -e cel din
'#6nga% <n #im- ce 'e '#rduia/ ' -'#reze c"n#r"lul
ma$inii/ un cami"n ie$i de -e un drum la#eral $i 3l izbi 3n#r"
-ar#e% Dac geamul -"r#ierei ar .i ."'# ridica#/ ca-ul lui C"1e
ar .i #recu# -rin el% De$i nu era iarn/ cami"nul a1ea un -lug
-en#ru z-ad a#a$a# 3n -ar#ea din .a2% Acceler $i berlina
lui C"1e .u 3m-in' 3nain#e% C"1e 'im2i c au#"m"bilul era
ga#a ' 'e r"'#"g"lea'c/ a-"i cami"nul il 3m-in'e 3n
balu'#rada care .u'e'e in'#ala# mai ale' -en#ru ca '
3m-iedice ma$inile ' 'e -r1lea'c -e -"16rni$ul abru-#
3n >urul cruia 'e curba drumul% )ar#ea la#eral a berlinei 'e
l"1i de -m6n#/ a-"i acea'#a 3nce-u ' 'e r"'#"g"lea'c $i
am6nd"u u$ile 'e de'c(i'er bru'c 3n #im- ce 3$i c"n#inua
cderea/ -en#ru ca/ 3n cele din urm/ ' a#erizeze -e .undul
'#6nc"' al r6-ei $i ' izbucnea'c 3n .lcri%
!a$ina care 3l urmri'e -e C"1e 'e "-ri $i un brba#
c"b"r3/ alerg c#re balu'#rada c"n#"r'i"na# $i 'e ui# 3n
>"'% Vzu ."cul/ .u mar#"r la e;-l"zia declan$a# c6nd
ace'#a a>un'e la rezer1"rul de c"mbu'#ibil/ a-"i 'e 3n#"ar'e
3n .ug la au#"m"bilul 'u% Cele d"u 1e(icule r'c"lir
-rundi$ul -r'ind 3n grab l"cul acciden#ului%
<n #im- ce 'e 3nde-r#au/ Randall C"1e 'e ridic din
c"#l"nul 3n care .u'e'e arunca# c6nd u$a $".erului .u'e'e
'-in#eca# 3n urma -rimului im-ac# cu '"lul% <$i -ierdu'e
-i'#"lul $i a1ea im-re'ia c 3$i ru-'e'e 1re" d"u c"a'#e/
dar era 3n 1ia2% )ri1i 3n >"'/ '-re ceea ce mai rm'e'e din
ma$ina lui/ a-"i din n"u '-re l"cul de unde demara'er 3n
grab cei care 3ncerca'er 'l ucid% 7e ridic -e -ici"arele
ne'igure $i 3nce-u '$i cr"ia'c/ 3nce#/ drumul de
34
3n#"arcere%
5eb 'e 2inea '#r6n' de m6na rni#/ c(iar $i a#unci c6nd
ca-ul -rea ' .ie -rimul care a1ea 'i e;-l"deze% Era ca $i
cum ar .i lua#/ re-ede $i de #rei "ri la r6nd/ c6#e " du$c de
#eSuila cura#/ .iind acum ga#a ' 3ncea- ' 1er'e% Camera
de '-i#al era g"al% Dinc"l" de u$ '##ea un "m 3narma#/
-en#ru ca 5eb ' nu -2ea'c nimic = ca ' nu mai
-2ea'c nimic altceva'
5eb zcu'e #"a# ziua/ ca $i 3n #im-ul n"-2ii/ g6ndindu'e
la cele -e#recu#e/ dar nu era mai a-r"a-e de un r'-un'
dec6# 3n m"men#ul 3n care 3l adu'e'er ac"l"% C"mandan#ul
'u 3l 1izi#a'e de>a/ 3m-reun cu mai mul2i membri din
ec(i-a 4"#el $i cu c62i1a lune#i$#i din gru-urile 5(i'Me* $i
IRa*% V"rbi'er -u2in/ .iecare .iind -rin' 3n derularea
-r"-riei 'u.erin2e/ ne1enindule ' cread c #"cmai l"r li 'e
3n#6m-la'e a$a ce1a% Iar 5eb le -u#u'e de'lu$i 3n ad6ncul
"c(il"r 'u'-iciunile $i d"rin2a de a a.la ce 'e -e#recu'e cu
el/ ac"l"/ cu ade1ra#%
+ <mi -are ru/ Debbie/ i 'e adre' 5eb imaginii 1du1ei
lui Ted Rinner%
<i '-u'e acela$i lucru lui C*nde )lummer/ '"2ia lui Cal/
care era acum #"# 1du1% A-"i -arcur'e #"a# li'#aC 3n #"#al
$a'e .emei/ #"a#e 3i erau -rie#ene% 7"2ii l"r 3i .u'e'er
-ar#eneri/ camarazi: 5eb 'e 'im2ea #"# a#6# de 1du1 ca
"ricare din#re ele% <$i eliber m6na rni# $i a#in'e cu ea
-ar#ea me#alic a -a#ului% Cu ce ran de-riman# 'e
ale'e'eO Nu -rimi'e niciun gl"n2 3n m"d direc#%
+ Nici" a.uri'i# de 3m-u$c#ur nu ma a#in' la #im-/ 3i
'-u'e -ere#elui% <2i dai 'eama c6# de greu e ' crezi una ca
a'#aN '#rig c#re a-ara#ul de -er.uzii in#ra1en"a'e/ 3nain#e
de a amu2i din n"u%
+ O ' -unem m6na -e ei/ 5eb%
V"cea 3l lu -rin 'ur-rindere/ .iindc nu auzi'e -e nimeni
in#r6nd% Dar/ .ire$#e/ " 1"ce e'#e 3n#"#deauna 3n'"2i# de un
35
#ru-% 5eb 'e 'l# cu c62i1a cen#ime#ri/ -6n c6nd zri
-r".ilul unui brba#% Ace'#a '#udia lin"leumul de -e -"dea/
de -arc ac"l" 'ar .i a.la# " (ar# care -u#ea 'l c"nduc
'-re l"cul unde 'e g'eau #"a#e r'-un'urile%
De'-re )erc* Ba#e' 'e '-unea c nu 'e 'c(imba'e/ 3n
d"uzeci $i cinci de ani/ nici c6# negru 'ub ung(ie% Tru-ul
'u 16n>"'/ de un me#ru "-#zeci/ nu c6$#iga'e $i nu
-ierdu'e nici mcar un Mil"gram% A1ea -rul de cul"area
crbunelui/ .r niciun .ir alb/ $i era -ie-#na# e;ac# ca 3n
ziua 3n care 'e al#ura'e JBIului/ du- ab'"l1irea
Academiei% 7e -'#ra'e de -arc ar .i ."'# c"ngela#/ ceea ce
era ului#"r 3n#r" me'erie care 3mb#r6nea "amenii 3nain#e
de 1reme% De1eni'e un .el de legend a Bir"ului% Jcu'e
ra1agii 3n #im-ul "-era2iunil"r lega#e de #ra.icul de dr"guri
de la grani2 Te;a'ului cu !e;icul/ a-"i -leca'e '
'#6rnea'c iadul -e c"a'#a de 1e'#/ la Bir"ul din L%A%
A1an'a'e re-ede $i acum era unul din#re "amenii din
.run#ea Bir"ului JBI din 5a'(ing#"n/ 'au 5JO
A
/ cum i 'e
mai '-unea% A1ea e;-erien2 3n #"a#e ac#i1i#2ile Bir"ului $i
$#ia cum #rebuiau 3mbina#e una cu cealal#%
Ba#e'/ cruia #"2i 3i '-uneau )erce/ 1"rbea/ de "bicei/ cu
1"ce 'czu#% Cu #"a#e ace'#ea/ -u#ea in#imida un
'ub"rd"na# cu " 'ingur -ri1ire $i -u#ea .ace -e "ricine '
'e 'im# nedemn ' "cu-e c(iar $i un '-a2iu de c62i1a
cen#ime#ri -#ra2i% )u#ea .i "ri cel mai bun -rie#en/ "ri cel
mai cr6ncen du$man% )"a#e c a$a 'e #ran'."rma un "m
du- ce cre$#ea -ur#6nd numele )erc*
T
%
5eb a'i'#a'e la .inalul un"r #irade deale lui Ba#e' ce1a
mai demul#/ c6nd 'e a.la'e 'ub c"manda direc# a ace'#uia/
3n #im-ul ac#i1i#2il"r 'ale an#eri"are din cadrul Bir"ului%
5eb .cu'e gre$eli 3n #im- ce 3n12a ' .ie un bun agen# $i
meri#a'e ' .ie d">eni#% Dar/ ca #"a# lumea/ Ba#e' .cea
.a1"ri#i'me din c6nd 3n c6nd $i cu#a une"ri 2a-i i'-$i#"ri
A 5a'(ing#"n Jield O..ice Bir"ul Teri#"rial 5a'(ing#"n Qn%#r%R
T <n lb% englez/ perce 3n'eamn a '#r-unge Qn%#r%R
36
a'u-ra cr"ra ' arunce 1ina c6nd lucrurile 'c-au de 'ub
c"n#r"l% De aceea/ 5eb nui lua acum de bune a.irma2iile% Bi
nu c"n'idera #"nul lui calm dre-# " d"1ad de c"nciliere $i
de bun1"in2% T"#u$i/ 3n n"a-#ea 3n care 5eb 3$i -ierdu'e
>um#a#e de .a2 3n .uria lu-#ei/ Ba#e' .u'e'e unul din#re
-rimii "amenii care a>un'e'er l6ng -a#ul lui/ iar el nu
a1ea ' ui#e a'#a nici"da#% Nu/ )erc* Ba#e' nu era "
ecua2ie u$"r de rez"l1a#/ de$i nici de'-re al2ii nu 'ar .i zi'
a$a ce1a% El $i Ba#e' nu -u#eau ' a>ung #"1ar$i de
bu#ur/ dar 5eb nu .u'e'e nici"da# de -rere c #rebuia
'2i bei min2ile 3m-reun cu un #i- ca 'l -"2i re'-ec#a%
+ B#iu c neai da# ni$#e in."rma2ii -reliminare/ dar 1"m
a1ea ne1"ie de " declara2ie c"m-le# imedia# ce #e 1ei
'im2i 3n '#are de a$a ce1a/ '-u'e Ba#e'% Dar nu #e -ri-i% Ia"
3nce#i$"r/ reca-#2i -u#erile%
!e'a>ul era clar% Ceea ce 'e 3n#6m-la'e 3i mcina -e #"2i%
Nu 3l a$#e-#au niciun .el de izbucniri din -ar#ea lui Ba#e'%
Cel -u2in nu a#unci%
+ 7un# mai mul# ni$#e zg6rie#uri/ nimic al#ce1a/ m"rmi
5eb/ dre-# r'-un'%
+ !i 'a '-u' c un ."c de arm 2ia rni# m6na% C ai
#ie#uri $i 16n#i -e #"# c"r-ul% D"c#"rii zic c ar2i ca $i
cum cine1a #ear .i l"1i# cu " b6# de ba'eball%
+ Nam nimic/ r'-un'e 5eb/ a-"i 'e 'im2i 'lei# .iindc
r"'#i'e cele d"u cu1in#e%
+ Ai ne1"ie de "di(n% Abia du- aceea 32i 1"m lua
declara2ia% Ba#e' 'e ridic% Bi/ dac #e 'im2i 3n '#are de a'#a/
-en#ru c $#iu c 32i 1a .i greu/ near a>u#a dac ai -u#ea '
#e 3n#"rci la .a2a l"cului $i ' ne rela#ezi .a-#ele e;ac# 3n
"rdinea 3n care 'au -e#recu#%
,Bi ' 1 '-un cum am reu$i# ' 'u-ra1ie2uie'cN0 5eb
ddu din ca-%
+ Cu c6# mai cur6nd/ cu a#6# mai bine%
+ Nu #e -ri-i/ re-e# Ba#e'% Treaba a'#a n" ' .ie
u$"ar% Dar " 1"m duce la bun '.6r$i#%
37
<l b#u -e 5eb -e umr $i 'e 3n#"ar'e c#re u$%
5eb 'e ."i/ 3ncerc6nd ' 'e ridice 3n ca-ul "a'el"r%
+ )erceN
<n 3n#uneric/ albul "c(il"r lui Ba#e' era 'ingurul lucru -e
care 3l zrea% A1ea im-re'ia c 1ede " -erec(e de zaruri
'u'-enda#e/ cu care cine1a ddu'e/ cum1a/ un d"i%
+ T"2i 'un# m"r2i/ nui a$aN
+ T"2i/ c"n.irm Ba#e'% Tu e$#i 'ingurul rma' 3n 1ia2/
5eb%
+ Am .cu# #"# ce am -u#u#%
U$a 'e de'c(i'e/ a-"i 'e 3nc(i'e $i 5eb 'e -"meni 'ingur%
A.ara/ -e c"rid"r/ Ba#e' di'cu#a cu un gru- de brba2i
3mbrca2i e;ac# la .el ca elC cu un c"'#um de (aine alba'#ru/
greu de de'cri'/ cu " cma$ cu gulerul r'.r6n#/ cu cra1a#
di'cre#/ cu -an#".i negri cu #al-a de cauciuc $i a16nd
-i'#"ale mari 3n #"curi .r cla-e#%
+ Re-"r#erii 1"r #ran'."rma #"#ul 3n#run c"$mar/ $#i2i
a'#a/ '-u'e unul din#re ei% De .a-#/ de>a au .cu#"%
Ba#e' me'#eca " buca# de gum/ ca 'ub'#i#u# -en#ru
2igrile 5in'#"n la care renun2a'e -en#ru a cincea "ar/ iar
numr#"area urma ' c"n#inue%
+ In#ere'ele un"r >urnali$#i care umbl du- $#iri de
'enza2ie nu% 7un# la l"c de .run#e -e li'#a mea de -ri"ri#2i/
'-u'e el%
+ Trebuie 'i 2ii la curen#/ )erce% Dac nu " .aci/ 1"r
-re'u-une #"# ce e mai ru $i 1"r 3nce-e ' in1en#eze% N"
'2i 1in ' crezi ce c(e'#ii au a-ru# de>a -e in#erne# = c
ma'acrul .ie are leg#ur cu 3n#"arcerea a-"cali-#ic a lui
Ii'u'/ .ie are ce1a dea .ace cu " c"n'-ira2ie a a.aceri$#il"r
c(inezi% Vreau ' '-un c nu -rice- de unde 'c"# #"a#e
aiurelile a'#ea% <i 3nnebune'c -e cei de la )R%
+ Nu cred c ar a1ea cine1a cura> ' ne .ac nou una
ca a'#a/ '-u'e un al# brba#/ care 3ncrun2i'e $i 'e
3ngr$a'e 3n 'er1iciul binelui -ublic% Ba#e' $#ia c/ 3n#run
deceniu $i mai bine/ nu 1zu'e al#ce1a dec6# bir"ul 'u
38
gu1ernamen#al/ dar c 'e -ur#a ca $i cum nu ar .i ."'# a$a%
Nici c"lumbienii/ nici c(inezii $i nici c(iar ru$ii nu 3ndrzne'c
' ne a#ace pe noi 3n .elul '#a%
Ba#e' 3i arunc " -ri1ire%
+ 7un#em ,n"i0 c"n#ra ,l"r0% Nu2i aduci amin#eN N"i ne
'#rduim #"# #im-ul ' le bgm c6#e ce1a -e g6# cu dea
'ila% De ce crezi c nar 1rea ' ne .ac aceea$i .a1"areN
+ Dar/ -en#ru Dumnezeu/ )erce/ g6nde$#e#e mai bine%
T"cmai au mcelri# una din#re uni#2ile n"a'#re% Aici/
aca'/ -e #erenul n"'#ru/ 1"ci.er b#r6nul/ indigna#%
)erce 3l -ri1i $i a1u 1iziunea unui ele.an# li(ni# de ."ame/
ga#a ' 'e -rbu$ea'c $i ' m"ar/ de1enind -r6nzul
carni1"rel"r din >ungl%
+ Nu miam da# 'eama c am re1endica# acea -ar#e din
D%C%/ zi'e Ba#e'% Nu mai d"rmi'e de d"u zile $i #"cmai
3nce-ea ' 'im# a'#a% De .a-#/ #riam cu im-re'ia c era
#erenul lor $i c n"i eram ec(i-a "a'-e#e%
+ B#ii ceam 1ru# ' '-un% Ce ia de#ermina# ' #reac la
un a'#.el de a#acN
+ Ra(a#/ (abar nam/ -"a#e .a-#ul c n"i ne '#rduim al
dracului de mul# ' -unem un d"- 3n c"nduc#ele care
-"m-eaz dr"guri de un miliard de d"lari -e zi $i a'#a a
3nce-u# 'i 'c"a# din 'ri#e/ idi"#uleO
<n #im- ce 1"rbea/ Ba#e' 3l 3m-in'e -e cellal# 3n#run c"l2/
a-"i 'e g6ndi c #i-ul era mul# -rea in".en'i1 ca ' meri#e "
'u'-endare%
+ Cum 'e 'im#eN 3n#reb un al# brba#/ cu -rul bl"nd $i
na'ul r"$u din cauza gri-ei%
Ba#e' 'e '-ri>ini de -ere#e/ me'#ec guma $i ridic din
umeri%
+ Cred c min#ea 3i e da# -e'#e ca- mai mul# dec6#
"rice al#ce1a% Dar a'#a era de a$#e-#a#%
+ Nu -"# '-une dec6# c e un #i- n"r"c"'/ c"men# Na'
R"$u% T"a# lumea 3ncearc ' g(icea'c cum de a
'u-ra1ie2ui#%
39
Ba#e' nu a1u ne1"ie de mai mul# de " 'ecund ca 'l
-un la zid% Era e1iden# c/ 3n 'eara aceea/ nu lua
-riz"nieri%
+ Nume$#i n"r"c .a-#ul c $a'e "ameni din ec(i-a #a
'un# ciurui2i c(iar 3n .a2a "c(il"r #iN A'#a ai 1ru# ' '-ui/
#icl"' #6m-i#N
+ Ei/ nu la a'#a mam re.eri#/ )erce% B#ii ."ar#e bine c nu
e a$a%
Na' R"$u 3nce-u ' #u$ea'c/ -en#ru c ar .i 1ru# 'i dea
de 3n2ele' lui Ba#e' c/ .iind b"lna1/ nu era de'#ul de 3n
."rm -en#ru " di'-u#%
Ba#e' 'e 3nde-r# de el/ -r".und 'c6rbi# de #"2i cei din
>ur%
+ <n m"men#ul de .a2 nu $#iu nimic% Ba nu/ 3mi iau 1"rba
3na-"i/ $#iu c 5eb a di'#ru'/ de unul 'ingur/ "-# cuiburi de
mi#ralier $i c/ -rin#re -ic#uri/ a 'al1a# " al# uni#a#e $i un
-u$#i din g(e#"u% A'#a $#iu 'igur%
+ Ra-"r#ul -reliminar '-une c 5eb a 3ncremeni#%
Cel care 1"rbi'e #"cmai li 'e al#ura'e/ de$i era e1iden#
c .cea -ar#e din#run e$al"n 'u-eri"r% D"i brba2i cu
c(i-uri im-ene#rabile '##eau/ -ermanen#/ e;ac# la un -a'
3n '-a#ele in#ru'ului%
+ Bi/ 3n reali#a#e/ )erce/ nu $#im dec6# ceea ce nea
rela#a# 5eb/ '-u'e ace'#a% De$i era e1iden# c n"u1eni#ul
era 'u-eri"rul lui )erc* Ba#e'/ era #"# a#6# de lim-ede c cel
din urm ar .i 1ru# 'l mu$#e/ cu #"a#e c 3nc nu 3ndrznea
' " .ac%
+ L"nd"n #rebuie ' ne dea al dracului de mul#e
e;-lica2ii/ c"n#inu 1"rbi#"rul% Bi 1"m .ace acea'# anc(e#
2in6ndune "c(ii (ine de'c(i$i/ mul# mai bine de'c(i$i dec6#
n"a-#ea #recu#% N"a-#ea #recu# a ."'# " ru$ine% Nici"da#
nu 'e 1a mai 3n#6m-la a$a ce1a/ ab'"lu# nici"da#% Cel
-u2in a#6#a 1reme c6# de2in eu c"n#r"lul% 7e ui# lung la
Ba#e'/ a-"i '-u'e/ cu un 'arca'm gr"'"lanC Tran'mi#ei lui
L"nd"n 'alu#rile mele%
40
R"'#ind ace'#e 1"rbe/ BucM 5in#er'/ $e.ul .ilialei JBI din
5a'(ing#"n/ 'e 3nde-r#/ -lin de 'ine/ urma# de e'c"r#a 'a
de r"b"2i%
Ba#e' 3l urmri cu " -ri1ire dezgu'#a#% La 5ac"/ BucM
5in#er' .u'e'e unul din#re -rinci-alii c"nduc#"ri din linia
3n#6i $i/ du- -rerea lui Ba#e'/ ne-rice-erea 'a c"n#ribui'e
la ma'acrul .inal% )e urm/ du- me#"da '#ranie a
"rganiza2iil"r de mari dimen'iuni/ inc"m-e#en2a 3i .u'e'e
r'-l#i# cu " -r"m"1are du- al#a/ -6n ce a>un'e'e '
c"nduc 5JO% )"a#e c Bir"ul nu in#en2i"na ' admi# c
ddu'e #"#ul -e'#e ca- $i credea c a1an'area celui care
.u'e'e 3n .run#ea ade1ra#ului .ia'c" de la 5ac" dem"n'#ra
lumii 3n#regi c Bir"ul 'e c"n'idera mai -re'u' de "rice
1in% <n cele din urm/ mul#e ca-e#e 'e r"'#"g"li'er din
cauza 'candalului Da1id L"re'(/ din Te;a'/ dar cel ai lui
BucM 5in#er' era 3nc bine 3n2e-eni# -e umeri% )en#ru )erc*
Ba#e'/ ace'#a din urm re-rezen#a/ 3n mare -ar#e/ #"# ce
era ru 3n JBI%
7e '-ri>ini de -ere#e/ 3$i 3ncruci$ bra2ele $i 3nce-u '$i
me'#ece guma 5rigle* cu a#6#a -u#ere/ 3nc6# 3l dureau
din2ii% Era 'igur c b#r6nul BucM a1ea de g6nd ' di'cu#e
cu direc#"rul JBIului/ cu -r"cur"rul general/ -"a#e c(iar $i
cu -re$edin#ele% Ei/ na1ea dec6# ' " .ac/ a#6#a 1reme c6#
'e .ereau cu #"2ii din calea lui )erc* Ba#e'%
Brba2ii din gru- 'e '#recurar a.ar unul c6#e unul/ 'au
c6#e d"i/ -6n c6nd nu mai rma'er dec6# Ba#e' $i
-aznicul 3n uni."rm% <n#run #6rziu/ -lec $i Ba#e'/ cu
m6inile 3n buzunare $i cu -ri1irea 3n g"l% <n drum '-re ie$ire/
'cui- guma 3n#run c"$ de gun"i%
+ F"zari $i idi"2i/ '-u'e% F"zari $i idi"2i%
41
CAPITOLUL 4
<mbrca# cu un c"mbinez"n alba'#ru de la 'ala de
"-era2ii $i cr6nd " gean# 3n care erau lucrurile lui
-er'"nale/ 5eb .i;a cu -ri1irea cerul 3n'"ri# care um-lea
.erea'#ra camerei 'ale de '-i#al% <l deran>au '#ra#urile de
#i."n din >urul m6inii rni#e: a1ea 'enza2ia c -"ar# "
mnu$ de b";%
Era ga#a ' de'c(id u$a ca ' ia'/ c6nd acea'#a 'e
ddu 'ingur 3n l#uri% Cel -u2in a$a crezu el/ 3nain#e ca un
brba# ' a-ar 3n -rag%
+ R"man"/ cei cu #ine aiciN .cu 5eb/ 'ur-rin'%
<n -rimul m"men#/ cellal# nu 3l recun"'cu -e 5eb% A1ea
mai -u2in de un me#ru "-#zeci $i cinci 3nl2ime/ 1re" "-#zeci
de Mil"grame $i ddea im-re'ia de ."r2/ .iind 'lab $i
mu'cul"'% )rul 3i era negru $i c6rli"n2a# $i -ur#a " (ain
1ec(e de -iele/ " $a-c de ba'eball de la &anMee' $i blugi%
A1ea in'igna JBI -rin' de cen#ur: -a#ul -i'#"lului 3i ie$ea
3n a.ara #"cului .r cla-e#%
R"man" 3l cerce# -e 5eb cu -ri1irea din cre$#e# -6n 3n
#l-i/ -6n ce "c(ii i 'e -ir"nir -e m6na banda>a# a
ace'#uia% Ar# c#re ea%
+ A'#a eN A'#ai a.uri'i#a #a de ran)
5eb 'e ui# mai 3n#6i la m6na 'a $i -e urm la R"man"%
+ Teai .i 'im2i# mai .erici# dac gaura ar .i ."'# 3n ca-ul
meuN
)aul R"man" .cea -ar#e din ec(i-a de a'al# 4"#el% !ul2i
3l c"n'iderau un #i- in#imidan# $i/ cu el/ $#iai 3n#"#deauna
cum '##eau lucrurile/ adic/ de "bicei/ "ricum/ numai bine
nu% El $i 5eb nu .u'e'er nici"da# a-r"-ia2i = 3n -rimul
r6nd -en#ru c/ g6ndea 5eb/ el .u'e'e 3m-u$ca# de mai
42
mul#e "ri dec6# R"man"/ care era c6# 'e -"a#e de
nemul2umi#/ a16nd im-re'ia c cellal# e mai cura>"' $i mai
r"bu'# dec6# el%
+ Nu #e 3n#reb dec6# " 'ingur da#/ 5eb/ $i 1reau un
r'-un' 'incer/ "mule% !ai #ra' -e '."ar $i " ' 2i"
-l#e'c%
5eb 3$i c"b"r3 -ri1irea $i 1eni cu un -a' mai a-r"a-e/
-en#ru ca a1an#a>ul -e care il ".erea di.eren2a de 3nl2ime
' .ie a'#.el $i mai e1iden#% B#ia c $i a'#a 3l -unea -e
R"man" la -unc#%
+ Uu/ )aulie/ nu cum1a miai adu' $i b"mb"ane $i .l"riN
+ Nu 1reau nimic mai mul# dec6# un r'-un' 'incer/
5eb% Jcu " -auz/ a-"i 3n#rebC Ai '-la# -u#inaN
+ !da/ )aulie/ #"a#e mi#ralierele alea au reu$i# cum1a '
'e di'#rug 'ingure%
+ B#iu a'#a% V"rbe'c de'-re cea ."'# 3nain#e% C6nd a ."'#
d"b"r6# ec(i-a C(arlie% Tu nu erai cu ei% De ceN
5eb 3$i 'im2i "bra>ii arz6nd $i 'e de#e'# -en#ru a'#a% De
"bicei/ R"man" nu -u#ea 'l -un 3n 3ncurc#ur% T"#u$i/
ade1rul era c nu $#ia ce 'i r'-und%
+ <n ca-ul meu 'a 3n#6m-la# ce1a/ )aulie% Numi dau
'eama e;ac# ce% Dar nam a1u# nimic dea .ace cu
ambu'cada/ dac 2iai -ierdu# cum1a bru'c min2ile $i #eai
g6ndi# la a$a ce1a%
R"man" 'cu#ur din ca-%
+ Nu m g6ndeam c ai de1eni# #rd#"r/ 5eb/ ci d"ar
c ai 3nce-u# ' .ii la$%
+ Dac a'#a ai 1eni# 'mi '-ui/ '-une $i -leac naibii de
aiciO
R"man" 3l m'ur din n"u/ 3n 'u' $i 3n >"'/ cu -ri1irea/ $i
.iecare din#re acele cu##uri a'-re $i a-'a#e 3l .cu -e
5eb ' 'e 'im# din ce 3n ce mai -u2in brba#% A-"i/ .r
niciun al# cu16n#/ 3i 3n#"ar'e '-a#ele $i -lec% 5eb ar .i
-re.era# ca/ 3n l"cul #cerii/ cellal# ' .i ie$i# adre'6ndui "
al# in'ul#%
43
!ai a$#e-# c6#e1a minu#e/ a-"i de'c(i'e u$a%
+ Ceai de g6ndN 3l 3n#reb -aznicul/ 'ur-rin'%
+ D"c#"rii miau da# drumul/ nu #eau anun2a#N
+ Nu mia '-u' nimeni nimic de genul '#a%
5eb 3$i ridica m6na banda>a#%
+ Fu1ernul nu mai -l#e$#e -en#ru 3nc " n"a-#e 3n
c"n#ul unei m6ini zg6ria#e% Bi ' .iu al dracului dac 'c"#
di.eren2a din buzunarul meu%
5eb nul cun"$#ea -e -aznic/ dar -rea genul care e -lin
de 3n2elegere .a2 de a'emenea argumen#e -line de bun
'im2% Nu a$#e-# niciun r'-un'/ ci/ -ur $i 'im-lu/ 'e
3nde-r#% B#ia c 'an#inela nu a1ea niciun m"#i1 'l
"-rea'c% Nu -u#ea dec6# ' le c"munice 'u-eri"ril"r 'i ce
'e 3n#6m-la'e $i " .cea/ cu 'iguran2/ c(iar a#unci%
5eb " $#er'e c#re ie$ire/ g'i un #ele."n/ 3$i 'un un
-rie#en $i/ " "r mai #6rziu/ era 3n in#eri"rul cabanei 'ale cu
e#a>/ 1ec(e de #reizeci de ani/ din 'uburbiile lini$#i#ului
5""dbridge/ Virginia% <$i 'c(imb (ainele/ -un6ndu$i blugi/
-an#".i m"ca'in $i un #ric"u bleumarin/ a-"i ru-'e #i."nul $i
3l 3nl"cui cu un 'ingur -an'amen# ener1an# de 1izibil% <n
m"men#ul acela/ c6nd $a'e din#re cei mai buni -rie#eni ai
lui zceau la m"rg/ nu d"rea/ -en#ru 'ine/ mila nimnui%
<$i 1eri.ic me'a>ele% Niciunul nu era im-"r#an#/ dar $#ia
c a'#a a1ea ' 'e 'c(imbe% De'cuie " cu#ie/ 3$i 'c"a'e
re1"l1erul de rezer1/ de T milime#ri/ $i $il 3m-in'e 3n #"cul
de la cen#ur% De$i nu 3m-u$ca'e/ -rac#ic/ -e nimeni/ #"#ul
'e #ran'."rma'e 3n#r" -r"blem a 7RB
?0
/ -en#ru c 'e $#ia
cu cer#i#udine c #r'e'e cu armele 'ale% I le c"n.i'ca'er/
ceea ce era cam acela$i lucru cu al li-'i de m6ini% )e urm
3i ci#i'er dre-#urile $i el le ddu'e " declara2ie% Nu .u'e'e
dec6# " ac2iune de ru#in/ " -r"cedur ca la car#e/ dar/ cu
#"a#e ace'#ea/ 'e 'im2i'e ca un criminal% Ei bine/ nu a1ea de
g6nd ' ia' 3n lume .r nici" arm% Era -aran"ic din .ire/
iar ma'acrarea ec(i-ei 'ale era -e cale 'l #ran'."rme 3n#r
?0 7(""#ing Re1ieH B"ard C"mi'ia de Veri.icare a Armel"r de J"c
44
un 'c(iz".renic/ care a1ea im-re'ia c bebelu$ii $i
bunicu2ele erau ade1ra#e amenin2ri%
7e 3ndre-# c#re gara>/ -"rni cu mani1ela m"#"rul
au#"m"bilului 'u negru #ciune/ J"rd !ac( One/ din ?T8A/
$i -"rni '-re ie$ire%
5eb a1ea d"u ma$iniC !ac(ul $i un C(e1r"le# 7uburban
."ar#e 1ec(i/ '"lid/ care 3i du'e'e/ -e el $i -e -rie#enii lui din
ec(i-a C(arlie/ la " mul2ime de meciuri de ."#bal/ -e -la>ele
din Virginia $i !ar*land/ la -icnicuri cu bere $i 3n mul#e al#e
e;cur'ii dea lungul C"a'#ei de E'#% Jiecare din#re ei 3$i
a1ea l"cul 'u 3n C(e1r"le#/ 3n .unc2ie de 1ec(imea 3n grad
$i de #alen#ele .iecruia/ ace'#a .iind m"dul 3n care 3i -lcea
lui 5eb ' aran>eze lucrurile% C6#e cli-e de neui#a#
-e#recu'er 3n ma$ina aceea imen'O 5eb 'e 3n#reba c62i
bani -e$in ar .i -u#u# "b2ine 3n 'c(imbul ei/ .iindc nu 'e
mai 1edea c"nduc6nd .iara de a#unci 3nain#e%
In#r -e au#"'#rada in#er'#a#al T9/ " lu c#re n"rd $i 'e
an#ren 3n ade1ra#a cur' cu "b'#ac"le re-rezen#a# de
au#"'#rada 7-ring.ield In#erc(ange/ care l'a im-re'ia c
.u'e'e -r"iec#a# de un inginer c"n'#ruc#"r de-enden# de
c"cain% Acum/ c6nd in#ra'e 3n re-ara2ii ca-i#ale care erau
-r"grama#e ' dureze cel -u2in zece ani/ un $".er care "
'#rb#ea 3n .iecare zi cu ma$ina a1ea de ale' 3n#re a r6de
$i a -l6nge 1z6nd cum zburau anii 1ie2ii lui/ 3n 1reme ce
-r"gre'ul lucrril"r 'e m'ura 3n cen#ime#ri% 5eb #recu -e
J"ur#een#( 7#ree# Bridge/ #ra1er' z"na de n"rd1e'#/ unde
'e a.lau #"a#e m"numen#ele im-"r#an#e $i unde a>ungeau
#"2i banii #uri$#il"r/ $i a>un'e re-ede 3n -ar#ea mai -u2in
.rum"a' a "ra$ului%
5eb era agen# '-ecial al JBIului/ dar nu 'e c"n'idera -e
'ine 3n'u$i ca a#are% !ai 3n#6i de #"a#e/ era unul din#re
agen2ii "-era#i1i ai 4RT
??
/ gru-area de eli# -rin in#ermediul
creia Bir"ul rez"l1a 'i#ua2iile cri#ice% Nu umbla 3mbrca# 3n
c"'#um% Nu -e#recea -rea mul# #im- 3n c"m-ania agen2il"r
?? 4"'#age Re'cue Team Brigada de 7al1are a O'#a#icil"r
45
din a.ara 4RT% Nu a>ungea la l"cul crimei du- ce nu mai
$uiera niciun gl"n2% De "bicei/ era ac"l" de la bun 3nce-u#/
alerg6nd/ a'cunz6ndu'e/ #rg6nd/ rnind $i/ une"ri/
ucig6nd% Nu e;i'#au dec6# cincizeci de agen2i "-era#i1i 4RT/
-en#ru ca -r"ce'ul de 'elec2ie era cum-li#% Dura#a medie de
ac#i1i#a#e 3n 4RT era de cinci ani% 5eb ne'"c"#i'e acea'#
#endin2 $i era 3n al "-#ulea an de 'er1iciu% 7e -rea c/ 3n
zilele acelea/ 4RTul era c(ema# mul# mai de' $i 3n #"a#e
-unc#ele .ierbin2i din 3n#reaga lume/ da# .iind legea 'a
ne'cri' de a 'e aduna 3n -a#ru "re la baza AndreH' a
A1ia2iei !ili#are% Ei bine/ -e'#e -ar#ea lui din ace'#
'-ec#ac"l czu'e c"r#ina% 5eb rm'e'e .r ec(i-%
Nici"da# nu i 'e mai 3n#6m-la'e ' .ie 'ingurul
'u-ra1ie2ui#"r% Nu era 3n .irea lui% Jceau cu #"2ii glume
de'-re a'#a/ ba c(iar $i -ariuri m"rbide -e 'eama cel"r
care urmau ' m"ar 3n#r" n"a-#e .r lun% 5eb .u'e'e
3n#"#deauna a-r"a-e -rimul -e li'#/ -en#ru c 'e -rea c
3n#"#deauna 'e a.la 3n -rima linie% Acum era #"r#ura# de
.a-#ul c nu $#ia ce 3l 3m-iedica'e ' a>ung 3n cel deal
$a-#elea c"$ciug% Iar 'ingurul lucru mai cum-li# dec6#
1in"12ia era ru$inea%
Lu " curb $i a>un'e l6ng barier% Le ar# legi#ima2ia
brba2il"r -"'#a2i ac"l"/ -e care '"'irea 'a 3i ului'e% 5eb 'e
.uri$ 3n >"'ul aleii 3nain#e ca arma#a de re-"r#eri ' dea cu
"c(ii de el% Imedia# du- ma'acru/ 3nce-u'er ' .ac
#ran'mi'iuni 3n direc# ."l"'ind an#enele 3nal#e -en#ru emi'ie
-rin 'a#eli# de -e cami"ne#e% 5eb -rin'e'e c6#e1a emi'iuni
de $#iri la '-i#al% 4rneau -ublicul re-e#6nd iar$i $i iar$i
acelea$i .a-#e/ ."l"'ind mici (r2i $i ."#"gra.ii/ a-el6nd la
e;-re'ii dure $i '-un6nd lucruri de genulC
+ E'#e #"# ceea ce $#im 3n ace'# m"men#% Dar rm6ne2i
cu n"i/ 'un# 'igur c 1"m a1ea mai mul#e de '-u' mai
#6rziu/ c(iar dac 1a #rebui ' r'c"lim 3n ra(a#% Ai leg#ura/
7ue%
5eb 3nain# dea lungul aleii%
46
Jur#una din n"a-#ea -receden# a>un'e'e demul#
dea'u-ra A#lan#icului% V6n#ul -e care 3l 'im2ea era mai
rc"r"' dec6# cel de care a1u'e'e -ar#e "ra$ul 3n ul#ima
1reme% Jiind c"n'#rui# -e " mla$#in/ 5a'(ing#"n D%C% 'e
de'curca mul# mai bine cu cldura $i cu umezeala dec6# cu
.rigul $i cu z-ada% C6nd 3nce-ea ' ning/ 'ingura '#rad
care/ du- #"a#e -r"babili#2ile/ a1ea ' .ie cur2a# era cea
din 1i'ele #ale%
La >um#a#ea drumului/ 5eb ddu -e'#e Ba#e'%
+ Ce naiba cau2i aiciN '-u'e ace'#a%
+ 7-uneai c 1rei ' .ac " rec"n'#i#uire/ a$a c am 1eni#
' 2i" ".er% Ba#e' arunc " -ri1ire '-re m6na lui% 7 #recem
la #reab/ )erce% Jiecare minu# c"n#eaz%
5eb re.cu #"a#e mi$crile uni#2ii 'ale/ 3nce-6nd din
l"cul 3n care c"b"r6'er din C(e1r"le#% !6nia $i #eama i 'e
am-li.icau "da# cu .iecare -a' care 3l a-r"-ia de 2in#%
Cada1rele di'-ru'er/ nu $i '6ngele% 7e -rea c nici
mcar -l"aia -u#ernic nu reu$i'e 'l '-ele% )rin min#ea lui
5eb .ulgerau #"a#e ge'#urile -e care le .cu'e $i #"a#e
em"2iile -e care le 'im2i'e%
Cuiburile de mi#ralier di'#ru'e erau dem"n#a#e $i
e;amina#e de " ec(i- care e;#rgea/ 3n m"d 'i'#ema#ic/
c"ncluzii legale din rm$i2e micr"'c"-ice% Al2ii umblau -rin
cur#ea de ."rm -#ra# 3ngenunc(ind/ a-lec6ndu'e/
marc6nd di1er'e lucruri/ e;amin6ndule $i/ 3n e'en2/
cu#6nd ' ca-e#e r'-un'uri de la ni$#e "biec#e care nu
-reau c ar .i 1ru# ' dea 1reunul% )ri1indui/ 5eb 'e
'im2ea ne3ncrez#"r% Era e;#rem de -u2in -r"babil ca
am-ren#ele ' a$#e-#e 3n >urul mi#ralierel"r ca ' .ie ridica#e
de '-eciali$#i% Oricine ar .i -lani.ica# " ambu'cad a#6# de
c"m-lica# $iar .i lua# acea'# -recau2ie% El -$ea -rin#re
-e#ele de '6nge ca $i cum ar .i mer' -e 16r.uri 3n >urul unui
cimi#ir/ dar nu ace'#a era ade1rulN
+ Feamurile .ere'#rel"r au ."'# 1"-'i#e 3n negru/ -en#ru
ca mi#ralierele ' nu .ie "b'er1a#e 3nain#e de a 3nce-e '
47
#rag% Nu #u lumin re.lec#a# de 2e1i/ nu #u nimic/ '-u'e
Ba#e'%
+ E bine ' $#ii c 2iau 1eni# de (ac ni$#e -r".e'i"ni$#i/
ri-"'# 5eb/ cu amrciune%
+ Tu ai l'a# " 'erie de urme cu arma #a/ ar# Ba#e'
'-re una din#re armele di'#ru'e%
+ Un 7R89 .ace a'#a 3n l"cul #u%
+ Erau mi#raliere din d"#area arma#ei% Cu $a'e 2e1i/ #i-
Fa#ling/ m"n#a#e -e a.e# .i;a# de -"dea/ -en#ru ca -"zi2ia
de #ragere ' nu 'e m"di.ice% A1eau a#a$a#e cu#ii cu
muni2ie $i benzi de alimen#are $i c6#e -a#ru mii de car#u$e
-en#ru .iecare arm% Caden2a de #ragere era 'e#a# la -a#ru
'u#e de l"1i#uri -e minu#/ de$i -u#ea a>unge -6n la "-# mii%
+ )a#ru 'u#e a ."'# 'u.icien#% Bi erau "-# arme% A'#a
3n'eamn #rei mii d"u 'u#e de gl"an2e care zb"ar c#re
#ine 3n .iecare in#er1al de $aizeci de 'ecunde% O $#iu -en#ru
c/ 3n a.ar de unul 'ingur/ #"a#e au ric"$a#/ ra#6ndum
d"ar cu c62i1a cen#ime#ri%
+ Bi/ la caden2a a'#a 'czu#/ mi#ralierele -u#eau #rage
mul# $i bineP
+ Au .cu#"%
+ Ac2i"narea era elec#ric/ iar gl"an2ele -u#eau
'#r-unge 1e'#a an#igl"n2%
5eb 'e mul2umi ' dea din ca-%
+ A2i de'c"-eri# cum era declan$a# #irulN
Ba#e' 3l c"ndu'e dea lungul unui zid de crmid 'i#ua#
-e la#ura cea mai 3nde-r#a# de aleea -e care 1eni'e%
A-ar2inea cldirii -la'a#e -er-endicular -e ca'a de ra-"r#
aband"na# care le .u'e'e 2in#a $i care re-rezen#a'e 'ur'a
unei >um#2i din arcul de ."c care nimici'e #"a# ec(i-a
C(arlie/ cu e;ce-2ia lui 5eb% Ceea ce .u'e'e in1izibil -e
3n#uneric abia 'e de'lu$ea 3n lumina zilei%
5eb 3ngenunc(e $i 'e ui# la "biec#ul -e care 3l
recun"'cu dre-# un di'-"zi#i1 cu la'er% <n zidul de crmid
.u'e'e da# " gaur 3n care 'e in#r"du'e'er emi2#"rul
48
la'er $i bl"cul 'u de alimen#are% Faura era mai lung
dec6# alimen#a#"rul/ a$a c/ "da# in#r"du' 3nun#ru/ ace'#a
era a-r"a-e in1izibil% Din l"cul 3n care .u'e'er -"'#a2i/
lune#i$#ii nu lar .i -u#u# iden#i.ica nici dac ar .i cu#a# 3n
m"d '-ecial un a'emenea di'-"zi#i1 $i/ din c6#e $#ia 5eb/
in."rma#"rii nu le ddu'er nici" indica2ie de'-re e;i'#en2a
'a% Traiec#"ria la'erului #recea -e la 3nl2imea genunc(il"r
$i/ .r nici" 3nd"ial/ du- ce .u'e'e ac#i1a#/ raza 'a
in1izibil #ra1er'a'e cur#ea%
+ Bi #irul nu 'e mai "-rea dec6# -en#ru realimen#area cu
muni2ie/ am 3n2ele'% 5eb 'e ui# mira# 3n >ur% Dar dac
#recea -e aici un c6ine 'au " -i'ic/ 'au al#cine1a declan$a
#"#ul 3nain#e de '"'irea n"a'#rN
Du- e;-re'ia .e2ei 'ale/ era lim-ede c Ba#e' lua'e de>a
3n c"n'idera2ie acea'# -"'ibili#a#e%
+ Cred c "amenii au ."'# a1er#iza2i/ 3n m"d di'cre#/ '
'#ea de"-ar#e% Cu animalele e al# -"1e'#e% )re'u-un
a$adar $i c la'erul a ."'# arma# ."l"'indu'e "
#elec"mand%
5eb 'e ridic%
+ Deci nau ac#i1a# la'erul dec6# du- ce am a>un' n"i
aici% Ceea ce 3n'eamn c acela care a .cu#" #rebuie ' .i
."'# de'#ul de a-r"a-e%
+ )i/ -r"babil c 1a auzi# 1enind 'au a ."'# 3n$#iin2a#
de'-re a'#a% Bi -"a#e c a a$#e-#a# -6n a2i #recu# de c"l2/ a
a-'a# -e #elec"mand $i a .ugi#%
+ Nam 1zu# nici mcar un 'ingur 'u.le# 3n cur#e/ iar
1iz"rul meu cu in.rar"$ii nu a 'e'iza# nicieri ce1a care '
aib #em-era#ura de #reizeci $i $a-#e de grade%
+ Ti-ii ar .i -u#u# .i 3n in#eri"rul cldirii = la naiba/ 3n
"ricare din#re cldirile a'#ea% Au 'c"' #elec"manda -rin una
din#re .ere'#re/ au a-'a# -e bu#"n $i/ c6nd #eai ui#a# -rin
1iz"r/ -leca'er de mul#%
+ Bi lune#i$#ii $i ec(i-a 4"#el nu au 1zu# nimicN
Ba#e' 'cu#ur din ca-%
49
+ Ver'iunea ec(i-ei 4"#el e'#e c nu au 1zu# nimic mai
3nain#e ca -u$#iul ' le aduc bile#ul #u%
)"menind de 4"#el/ 5eb 'e g6ndi la )aul R"man" $i i 'e
3nmuiar -ici"arele% )r"babil c/ 3n m"men#ul acela/
R"man" era la Vuan#ic"/ -"1e'#indule #u#ur"r c el 'e
#ran'."rma'e 3n#run la$ care 3$i l'a'e ec(i-a ' m"ar $i
care 3ncerca ' dea 1ina -e " cdere -'i(ic%
+ Dar 5(i'Me*N IRa*N Ei #rebuie ' .i 1zu# ce1a/
'-u'e/ re.erindu'e la lune#i$#i $i la cei care .u'e'er -la'a2i
-e ac"-eri$uri%
+ Da/ au zri# c6#e ce1a/ dar de"camda# nu 'un#
-reg#i# ' di'cu# de'-re '#a%
In'#inc#i1/ 5eb 'e 'im2ea 3ndemna# 'l la'e -e cellal# 3n
-ace% Ce iar .i -u#u# -"1e'#i lune#i$#iiN C 3l 1zu'er -e
5eb 3n2e-enind/ l'6ndu$i camarazii ' a#ace .r el/ a-"i
cz6nd la# 3n #im- ce #"1ar$ii 'i de arme erau ra$i de -e
.a2a -m6n#uluiN
+ Dar cei de la DEA
?2
N Erau 3m-reun cu 4"#el $i a1eau
$i " uni#a#e de rezer1%
Ba#e' $i 5eb 'e ui#ar unul la al#ul/ iar cel din#6i cl#in
din ca-%
DEA $i JBI nu erau cei mai buni -rie#eni% 5eb .u'e'e
3n#"#deauna de -rere c DEA era mezinul care 3$i -"cnea
.ra#ele mai mare 3n .luierele -ici"arel"r -6n c6nd ace'#a 3i
3n#"rcea l"1i#urile $i a#unci micul derbedeu 'c-a cu .uga $i
#rncnea 1ru#e $i ne1ru#e%
+ Ei/ -re'u-un c #rebuie ' acce-#m i-"#eza a'#a -6n
c6nd a-are ce1a care ' " c"n#razic/ c"men# 5eb%
+ A$a cred $i eu% )ur#a 1reunul din#re 1"i ec(i-amen#ul
de 1edere -e #im- de n"a-#eN
5eb 3n2ele'e imedia# care era r"'#ul 3n#rebrii% Oc(elarii
-en#ru 1edere n"c#urn ar .i 'e'iza# la'erul/ #ran'."rm6ndu
l 3n#r" lung $i inc"n.undabil .6$ie lumin"a'%
+ Nu% Eu miam -u' 1iz"rul 3n in.rar"$u du- ce au
?2 Drug En."rcemen# Agenc* Agen2ia de C"mba#ere a Dr"guril"r
50
3nce-u# 3m-u$c#urile/ dar ceilal2i agen2i "-era#i1i nu -ur#au
"c(elarii de n"a-#e% )rin ei "b'er1i "rice 'ur' de lumin
din >ur/ dar/ -e urm/ dac 2ii 'c"2i ca ' 3nce-i ' #ragi/
e'#e/ -rac#ic/ ca $i cum ai "rbi% Bi -r"babil c nici lune#i$#ii
nu iau ."l"'i# 3n #im-ul a#acului: diminueaz -rea mul#
-erce-2ia la di'#an2%
Ba#e' ar# cu " mi$care a ca-ului 3n'-re cldirile
de1a'#a#e 3n care .u'e'er m"n#a#e mi#ralierele%
+ Te(nicienii au e;amina# armele% Jiecare din#re ele
a1ea c6#e un 'enz"r de mi$care% 7e crede c au ."'#
ac#i1a#e cu " 3n#6rziere de c6#e1a 'ecunde .a2 de
m"men#ul 3n care ec(i-a C(arlie a a>un' 3n z"na la'erului/
-en#ru ca ' e;i'#e cer#i#udinea c era e;ac# 3n -erime#rul
ac"-eri# de mi#raliere% Cur#ea $i aleea 'un# de'#ul de largi
-en#ru ca i-"#eza a'#a ' .ie lua# 3n c"n'idera2ie%
)e nea$#e-#a#e/ 5eb 'e 'im2i cu-rin' de ame2eal $i 'e
'-ri>ini cu " m6n de -ere#e% A1ea im-re'ia c e din n"u
-rad -araliziei de care 'u.eri'e 3n #im-ul a'al#ului e$ua#%
+ Ar #rebui '2i ac"rzi mai mul# #im- -en#ru re.acere/
zi'e Ba#e'/ 3n #im- ce 3$i '#recura bra2ul 'ub al lui 5eb/ ca
'l '-ri>ine%
+ Am a1u# ni$#e #ie#uri .cu#e cu " ."aie de (6r#ie mai
gra1e ca rana a'#a%
+ Nu la m6na #a m re.er%
+ <2i mul2ume'c -en#ru gri>a -e care mi" -"r2i/ dar $i
ca-ul meu e bine mer'i/ 'e r2"i 5eb/ a-"i 'e calm% <n
m"men#ul '#a 1reau ' ac2i"nez/ nu ' medi#ez%
<n urm#"area >um#a#e de "r/ de'cri'e #"a#e
-er'"anele -e l6ng care #recu'er 3n #im-ul n"-2ii $i
-reciz unde 'e g'eau ace'#ea/ rela#6nd #"# ce 3$i -u#ea
reamin#i din m"men#ul 3n care ec(i-a C(arlie -r'i'e l"cul
ul#imei e'cale $i -6n c6nd 3n cur#e .u'e'e #ra' ul#imul
gl"n2%
+ Crezi c e -"'ibil ca 1reunul din#re ei ' .i c"lab"ra# cu
gru-ul 2in#N 3n#reb Ba#e'/ re.erindu'e la "amenii -e care
51
5eb $i camarazii lui 3i 3n#6lni'er -e alee%
+ <n l"cul '#a "rice e -"'ibil/ r'-un'e 5eb% E e1iden#
c ce1a a #ran'-ira#% Bi 'ar .i -u#u# 3n#6m-la "riunde -e
#ra'eu%
+ Aici e 1"rba de nenumra#e -"'ibili#2i/ zi'e Ba#e'% 7
#recem 3n re1i'# c6#e1a%
5eb ridic din umeri%
+ Nu a ."'# un 'cenariu cu un bee- $i #rei "-#uri/ '-u'e/
.c6nd aluzie la cele #rei ci.re de "-# care a-reau -e
-agerul 'u/ re-rezen#6nd c"manda ca #"2i agen2ii "-era#i1i
4RT ' 'e de-la'eze la Vuan#ic"% N"a-#ea #recu# a ."'#
'elec#a# dinain#e ca da# a a#acului/ a$a c #"a# lumea '
a aduna# la 'ediul 4RTului ' -reg#ea'c ec(i-amen#ul $i
' '#abilea'c c"n.igura2ia ec(i-ei/ du- care neam -u' 3n
mi$care cu C(e1r"le#urile% Am .cu# " e'cal -reliminar la
Buzzard )"in#/ du- care am -"rni# '-re l"cul ul#imei "-riri%
Am a1u# la di'-"zi2ie un -r"cur"r al 7#a#el"r Uni#e/ -en#ru
cazul 3n care ar .i ."'# ne1"ie ' 'e elibereze ni$#e manda#e
'u-limen#are% Lune#i$#ii erau de>a -e -"zi2ii% Veni'er mai
de1reme/ d6ndu'e dre-# lucr#"ri care 'e "cu- de
rec"ndi2i"narea in'#ala2iil"r de 1en#ila2ie $i de 3nclzire $i
care a1eau de lucru -e ac"-eri$urile a d"u din#re cldirile
'i#ua#e 3n z"na de lu-#% Ca de "bicei/ #ru-ele de a'al# $i
-"li2ia l"cal 'au "cu-a# de #reburile murdare% Du- ce am
-r'i# cel mai a-r"-ia# l"c .eri#/ Tedd* Rinner a '"lici#a#
delegarea au#"ri#2ii/ din cauza mediului "'#il% V"iam '
a1em liber#a#ea de a 3m-u$ca -6n $i " mu'c/ dac ar .i
."'# nece'ar% B#iam c era ri'can# ' a#acm .r"n#al $i ' ne
e;-unem #irului inamic 3n cur#e/ dar/ -e de al# -ar#e/ ne
am g6ndi# c nu 'e a$#e-#au la a'#a% <n -lu'/
am-la'amen#ul $i c"n.igura2ia cldiril"r ne limi#au "-2iunile%
Am -rimi# a-r"barea ' ne de-la'm c#re -unc#ul cri#ic $i
a1eam de g6nd ' #recem la #reab du- ce .inaliza TOC
numr#"area in1er'% A1eam un -rim -unc# de bre$ 3n
e;#eri"r% )lanul de a#ac era ca/ "da# in#ra2i/ ' ne
52
de'-r2im $i ' l"1im din d"u -r2i/ 3n #im- ce 4"#el $i DEA
3i izbeau din '-a#e/ a16nd " uni#a#e de rezer1 $i lune#i$#i
ca -u#ere de ."c care ' ne 'u'2in $i ' ne ac"-ere%
Ac2iune dur $i ra-id/ ca 3n#"#deauna%
Cei d"i brba2i '##eau -e d"u #"mber"ane% Ba#e' 3$i
arunc -ac(e#ul cu gum de me'#eca#/ 3$i 'c"a'e 2igrile $i
3i ".eri una lui 5eb/ care 3l re.uz%
+ )"li2ia l"cal $#ia care era "biec#i1ul/ nui a$aN 3n#reb%
5eb 3ncu1iin2 d6nd din ca-%
+ Cu " "arecare a-r";ima2ie/ 3i cun"$#ea
am-la'amen#ul% )en#ru ca ' .ie 3n -rea>m/ ' ne a>u#e '
delimi#m z"na $i ' 2in -"-ula2ia din car#ier 3n a.ara ei/ '
cau#e c"m-licii gru-ului 2in# care ar .i -u#u# #rimi#e
a1er#i'men#e $i al#e c(e'#ii de genul '#a%
+ )re'u-un6nd c a e;i'#a# " 'curgere de in."rma2ii/ c6#
#im- crezi c au a1u# la di'-"zi2ie cei 1iza2iN
+ O "r%
+ )i/ nimeni nu -une la -unc# ca-cana aia m"r#al 3n#r
" "r%
+ Cine era agen#ul n"'#ru 'ub ac"-erireN
+ Nu2i mai '-un c #rebuie ' iei numele '#a cu #ine 3n
m"rm6n#% Ba#e' .cu " -auz/ -r"babil -en#ru a$i 'ublinia
1"rbele/ a-"i reluC E 1"rba de Randall C"1e% Un ade1ra#
1e#eran% 7e in.il#reaz ad6nc -rin#re membrii gru-uril"r
2in#% Ad6nc 3n #"a# -u#erea cu16n#ului/ ca 3n .undul unui
canal c"lec#"r% E a.r"american/ e '"lid ca un cami"n $i 'ar
-u#ea lua la ca.#eal cu cei mai buni din#re ei%
+ Bi care e 1er'iunea luiN
+ Nu lam 3n#reba#%
+ De ce nuN
+ Nu -"# ' dau de el% Ba#e' #cu/ a-"i adugC B#ii 'igur
c ace'# C"1e cun"$#ea da#a la care era -lani.ica#
l"1i#uraN
)e 5eb 3n#rebarea 3l nedumeri%
+ Ar #rebui ' $#ii a'#a mai bine dec6# mine% Ceea ce -"#
53
'2i '-un cu cer#i#udine e'#e c nu am ."'# 3n$#iin2a2i c
agen#ul 'ub ac"-erire 'au al2i in."rma#"ri ar .i ."'# -rezen2i%
Dac 'e -re'u-une c 'un# ac"l"/ ni 'e '-une a'#a 3nain#e
de "-era2iune% A$a a.lm $i c 'un# de .a2/ $i cum ara#/ $i
3i 3nc#u$m $i 3i 'c"a#em a.ar ca -e #"2i ceilal2i/ -en#ru ca
aceia care .ac -ar#e 3n#rade1r din gru- ' nu aib niciun
m"#i1 'i ucid%
+ C6# de mul#e $#ia2i de'-re gru-ul 2in#N
+ V6nz#"ri de dr"guri/ dar $i ce1a c"n#abili% Erau ."ar#e
bine -zi2i% De c"n#abili era ne1"ie ca -"#en2iali mar#"ri $i
#rebuia 'i lum "'#a#ici% 7i ambalm re-ede $i 'i
'c"a#em de ac"l" 3nain#e de a$i da ceilal2i 'eama ce 'e
3n#6m-l% )lanul n"'#ru de a#ac era a-r"ba# $i "rdinele de
lu-# erau 'cri'e: am -rimi# 'c(i2ele "biec#i1ului $i am
c"n'#rui# un m"del la Vuan#ic"% Lam '#udia# -6n c6nd
iam 3n12a# .iecare cen#ime#ru -#ra#% Neam -rimi#
in'#ruc2iunile/ care nu a1eau nimic ie$i# din c"mun/ neam
ec(i-a# $i neam urca# 3n C(e1r"le#% Bi cu a'#a ba'#a%
+ V"i/ bie2i/ a1e2i -r"-riul 1"'#ru 'i'#em de
'u-ra1eg(ere/ cu #rg#"ri de eli# $i #ele'c"a-e/ '-u'e
Ba#e'/ re.erindu'e la lune#i$#ii care 'u-ra1eg(eau
"biec#i1ul -rin bin"cluri $i -rin c#area #ele'c"-ic% A ie$i#
ce1a la i1eal -rin me#"da a'#aN
+ Nimic '-ecial 'au care ' nu .i ."'# inclu' 3n
in'#ruc#a>ul n"'#ru% E;ce-2ia a'-ec#ului lega# de mar#"ri/
-en#ru mine nu a ."'# dec6# " de'cindere/ -rea ridica# 3n
'l1i/ 3n#run de-"zi# de dr"guri% Bi/ .irar ' .ie/ neam ru-#
din2ii 3n ele%
+ 5eb/ dac ar .i ."'# d"ar un de-"zi# de dr"guri/ nar .i
."'# ne1"ie de 1"i ca 'i 1eni2i de (ac% 5JO ar .i a-ela# la
ec(i-a 'a 75AT%
+ )i/ ni 'a '-u' c l"gi'#ica era ."ar#e c"m-lica# $i
c(iar a$a a $i ."'#% Bi $#iam c 'e -re'u-unea c gru-ul
2in# e ."ar#e -ericul"' $i c di'-une de armamen# cruia
ec(i-a 75AT nu iar .i .cu# .a2% Bi mai a1ea2i de e1acua#
54
$i -"#en2ialii mar#"ri% Era 'u.icien# -en#ru ca mi'iunea ' .ie
a n"a'#r% Dar niciunul din#re n"i nu 'a a$#e-#a# la "-#
mi#raliere ac2i"na#e -rin #elec"mand%
+ E e1iden# c a ."'# " cacealma% Neau #urna#" -e g6#%
Cu e;ce-2ia armel"r/ l"cul era -u'#iu% Ambu'cad 3n #"a#
-u#erea cu16n#ului% Nu erau nici c"n#abili/ nici ar(i1e/ nici
al#ce1a%
5eb 3$i .rec m6na de urmele '-a#e de gl"an2e 3n
crmizi% !ul#e erau a#6# de ad6nci 3nc6# -u#ea 1edea
bl"cul de be#"n de dede'ub# = .u'e'er gl"an2e -er."ran#e/
.r nici" 3nd"ial% 7ingurul lucru bun era c/ -en#ru
membrii ec(i-ei 'ale/ m"ar#ea .u'e'e/ -r"babil/
.ulger#"are%
+ Lune#i$#ii #rebuie ' .i 1zu# ce1a%
7-era c "b'er1a'er acel ce1a/ "rice ar .i ."'#/ care 3l
.cu'e ' 3n2e-enea'c% Bi #"#u$i/ cum ar .i reu$i# una ca
a'#aN
+ Nam 3nc(eia# di'cu2ia cu ei/ .u #"# ce 3i ".eri Ba#e'
dre-# r'-un'/ iar 5eb ("#r3 din n"u c era mai bine ' nu
in'i'#e%
+ Unde e -u$#iulN 5eb ezi#/ 3ncerc6nd '$i aduc
amin#e% Le1in%
Bi Ba#e' $"1i " 'ecund%
+ 7a .cu# ne1zu#%
5eb 3nlemni%
+ CumN E d"ar un -u$#i%
+ Nam '-u' c nu la a>u#a# nimeni%
+ B#im cine e de .a-#N
+ Le1in 5e'#br""M% Are zece ani% Rudele lui '#au -rin
3m-re>urimi/ dar acum cele mai mul#e 'un# "a'-e2ii '#a#ului%
Are un .ra#e mai mare/ 'u-ranumi# !arele J/ iar Jul 1ine
c(iar de la ceea ce 32i 3nc(i-ui% C"nduce " ga$c rami.ica#
ca un c"-ac $i e la .el de ingeni"' ca un a.aceri'# care $ia
lua# ma'#era#ul la 4ar1ard% De$i 1inde me#am.e#amin/
'in'emilla c"lumbian/ dr"guri 3n#rade1r -u#ernice/ nu am
55
reu$i# nici"da# 'l -unem 'ub acuzare% <n#run .el/ z"na
a'#a e .ie.ul lui%
5eb 3$i 3n#in'e dege#ele m6nii rni#e% <n m"men#ul acela/
-an'amen#ul nu a1ea e.ec#ul 'c"n#a#/ iar el 'e 'im2ea
1in"1a# $i numai .iindc 'e g6ndea la a'#a%
+ Ja-#ul c .r2i"rul #i-ului care #aie $i '-6nzur -e aici
'##ea 3n mi>l"cul aleii la '"'irea n"a'#r e " c"inciden2
cam -rea mare%
C(iar $i a#unci c6nd 1"rbea de'-re bia#/ 5eb 'im2ea c
3nun#rul lui 'e 'c(imb ce1a/ de -arc -r"-riul 'u.le# ar .i
aluneca# 3n a.ara #ru-ului $i 'ar .i 3nde-r#a#% De .a-#/ a1ea
im-re'ia c era -"'ibil ' le$ine% <nce-u ' 'e 3n#rebe dac
a1ea ne1"ie de un medic 'au de un e;"rci'#%
+ )i/ c(iar l"cuie$#e -e aici% Bi/ din c6#e am a.la# n"i/
1ia2a lui de aca' nui #"cmai gr"za1% )r"babil c " e1i#
c6# de mul# -"a#e%
+ A di'-ru# $i .ra#ele lui mai mareN 3n#reb 5eb/ 3n #im-
ce 3nce-ea '$i reca-e#e ec(ilibrul%
+ Nu 'e -"a#e '-une c are " adre' '#abil% C6nd #e
"cu-i de ni$#e a.aceri ca ale lui/ nu '#ai l"cului% Nu a1em
nici" d"1ad direc# care 'l acuze de 1reun delic#/ dar 3l
cu#m cu 3n1er$unare c(iar acum% 7e ui# lung la 5eb%
E$#i 'igur c #e 'im2i bineN
5eb 3i ign"r 3n#rebarea%
+ !ai e;ac#/ cum la2i -ierdu# -e bia#N
+ De"camda#/ a'#a nu e lim-ede% O ' $#im mai mul#e
du- ce " ' 'c"#"cim #"# car#ierul% Cine1a #rebuie ' .i
1zu# c6nd au ."'# adu'e armele $i c6nd au ."'# in'#ala#e
cuiburile de mi#ralier% C(iar $i aici/ un a'emenea .a-# e
c"n'idera# -u2in cam ne"bi$nui#%
+ C(iar crezi c cine1a de -e aici " ' '#ea de 1"rb cu
1"iN
+ Trebuie ' 3ncercm/ 5eb% Nu a1em ne1"ie dec6# de "
'ingur -erec(e de "c(i%
Cei d"i brba2i #cur " 1reme% <n#run #6rziu/ Ba#e' -ri1i
56
3n 'u'/ cu " e;-re'ie carei #rda '#6n>eneala%
+ 5eb/ de .a-#/ ce 'a 3n#6m-la#N
+ 7-une unde 1rei ' ba2i% Vrei ' $#ii de ce nu am muri#
#"2i $a-#eN
+ Da/ a'#a este 3n#rebarea%
)ri1irea lui 5eb #ra1er' cur#ea/ "-rindu'e 3n l"cul unde
czu'e -e a'.al#%
+ Am ie$i# de -e alee mai #6rziu% Am a1u# 'enza2ia c nu
m -"# mi$ca% Am crezu# c a1eam un a#ac de a-"-le;ie% Bi
-e urm mam -rbu$i# e;ac# 3nain#e de a 3nce-e
3m-u$c#urile% Nu $#iu de ce% !in#ea lui 5eb 'e g"li din#r
"da# $i 3$i re1eni a-"i/ ca un #ele1iz"r 3n -rea>ma cruia
czu'e #r'ne#ul% T"#ul 'a #ermina# 3n#r" 'ecund/ )erce%
D"ar a#6# a dura#% Cea mai -r"a'# 'incr"nizare din i'#"ria
"menirii%
7e ui# la Ba#e'/ ca 'i '#udieze reac2ia% Oc(ii 3ngu'#a2i
ai ace'#uia 3i '-u'er #"# ce a1ea ne1"ie ' $#ie%
+ Ce naiba/ nu #rebuie ' #e 'im2i '#ing(eri#% Nici mie
numi 1ine ' cred a$a ce1a/ zi'e%
Ba#e' -'#r #cerea/ a$a c 5eb 'e ("#r3 ' #reac la al
d"ilea m"#i1 al 1enirii 'ale 3n acel l"c%
+ Unde e '#eagulN 3n#reb% Cellal# 3l -ri1i 'ur-rin'%
7#eagul 4RT% Trebuie 'l duc 3na-"i la Vuan#ic"%
<n .iecare mi'iune/ celui mai 16r'#nic membru al ec(i-ei i
'e ddea un '#eag/ care era inclu' 3n ec(i-amen#ul 'u%
Du- 3nde-linirea mi'iunii/ ace'#a #rebuia ' il 3na-"ieze
c"mandan#ului 4RT% Ei bine/ acum 5eb era cel mai
16r'#nic%
+ Vin" cu mine/ '-u'e Ba#e'%
L6ng #r"#uar era -arca# " cami"ne# a JBIului% Ba#e'
de'c(i'e una din#re u$ile din '-a#e/ 'e 3n#in'e $i 'c"a'e
a.ar un '#eag 3m-#uri# mili#re$#e% Il 3n#in'e lui 5eb%
El 3l lu 3n ambele m6ini/ 3$i c"b"r3 -en#ru " cli- -ri1irea
a'u-ra cul"ril"r $i .iecare de#aliu al mcelului 3i re1eni din
n"u 3n min#e%
57
+ Are c6#e1a guri/ "b'er1 Ba#e'%
+ Ca n"i #"2i/ '-u'e 5eb%
58
CAPITOLUL 5
A d"ua zi/ 5eb -"rni '-re 'ediul 4RT din Vuan#ic"% B".
dea lungul !arine C"r-' R"u#e G/ #rec6nd -e l6ng
Academia JBI/ care era c"n'#rui# 3n '#ilul unui cam-u'
uni1er'i#ar $i care gzduia a#6# JBIul/ c6# $i DEAul% 5eb
-e#recu'e ac"l" #rei'-rezece '-#m6ni ."ar#e in#en'e $i
."ar#e "b"'i#"are ale 1ie2ii 'ale/ 3n126nd ' .ie agen# JBI%
Nu -rimi'e 3n 'c(imb niciun '.an2/ a1u'e'e un d"rmi#"r cu
baia c"mun $i .u'e'e ne1"i# '$i aduc -r"'"a-e de
aca'O Dar 3i -lcu'e $i ."l"'i'e .iecare cli- ca ' de1in
un agen# c6# mai bun/ .iindc 'im2ea c era .cu# -en#ru "
a'#.el de 'lu>b%
)r'i'e academia ca agen# JBI -r"a'-# in'#rui#/ lega#
-rin >urm6n# $i d"#a# cu un re1"l1er 7mi#( 5e''"n de
calibrul @98/ cu bu#"ia$/ $i care #rgea numai dac 'e a-'a
-e #rgaci cu " ."r2 de -a#ru Mil"grame% 7e 3n#6m-la ."ar#e
rar ' 'e 3m-u$#e cine1a 3n -ici"r cu " a'#.el de arm%
Acum/ n"1icii erau ec(i-a2i cu -i'#"ale 'emiau#"ma#e
Fl"cM/ de calibrul G0/ cu 3ncrc#"are cu -ai'-rezece
gl"an2e $i cu un #rgaci mul# mai u$"r de mane1ra#/ dar
amin#iri dragi inimii lui 3l mai legau 3nc -e 5eb de
re1"l1erul 'u 7mi#( 5e''"n cu 2ea1a 'cur#% !ai m"dern
nu 3n'emna nea-ra# mai bun% <$i -e#recu'e urm#"rii $a'e
ani 3n126nd -e #eren cum ' .ie agen# JBI% Tran'-ira'e
lu-#6ndu'e cu dezgu'##"rul mun#e de (6r2"age ale JBI
ului/ de-i'#a'e c"ne;iuni c"m-lica#e/ c"n1"ca'e
in."rma#"ri/ r'-un'e'e acuza2iil"r criminale/ in#erce-#a'e
c"n1"rbiri #ele."nice/ e;ecu#a'e mi'iuni de 'u-ra1eg(ere
lungi de " n"a-#e/ c"n'#rui'e cazuri $i are'#a'e "ameni care
#rebuiau nea-ra# adu$i du- gra#ii% A>un'e'e la
59
-er."rman2a de a c"nce-e un -lan de lu-# 3n cinci minu#e/
3n #im- ce c"nducea una din#re ma$inile Bir"ului = 'au un
Bucar
?@
/ cum erau numi#e 3n#"#deauna = cu " 'u# $a-#ezeci
$i cinci de Mil"me#ri la "r -e au#"'#rad/ 2in6nd 1"lanul cu
genunc(ii $i 3nde'6ndu$i gl"an2e 3n -u$c% <n12a'e cum '
in#er"g(eze 'u'-ec2ii/ '#abilind linia de baz/ -e urm
-un6ndule 3n#rebri '-in"a'e cu 'c"-ul de a crea " bucl/
-en#ru a -u#ea a-recia mai #6rziu c6nd anume min2i'er%
!ai 3n12a'e $i cum ' de-un mr#urie .r ' .ie
di'credi#a# de a1"ca2ii abili ai a-rrii al cr"r unic 'c"- era
' 3ngr"a-e ade1rul 3n l"c ' -ermi# de'c"-erirea
ace'#uia%
7u-eri"rii 'i/ -rin#re care 'e a.la $i )erc* Ba#e' Qde c6nd
5eb .u'e'e #ran'.era# la Jiliala din 5a'(ing#"n/ du- mai
mul2i ani -e#recu2i 3n cen#rul 7#a#el"r Uni#eR/ 3i um-lu'er
d"'arul -er'"nal cu laude -e'#e laude/ .iind im-re'i"na2i de
druirea 'a/ de abili#2ile 'ale .izice $i men#ale $i de
ca-aci#a#ea 'a de a g6ndi din mer'% <n anumi#e cazuri/
ac2i"na'e negli>6nd regulamen#ele/ dar ma>"ri#a#ea
agen2il"r buni " .ceau/ -en#ru c unele din#re
reglemen#rile Bir"ului erau/ -ur $i 'im-lu/ '#u-ide% Bi '#a
era unul din#re lucrurile -e care le 3n12a'e de la )erc*
Ba#e'%
5eb -arc ma$ina/ c"b"r3 $i 'e 3ndre-# '-re cldirea
4RT/ -e care nimeni nu -u#ea ' " c"n'idere " .rumu'e2e%
Ju 3n#6m-ina# cu bra2ele de'c(i'e $i " 'erie de brba2i
1igur"$i $i a'-ri/ care 1zu'er mai mul# m"ar#e $i
#recu'er -rin mai mul#e -rime>dii dec6# 3$i -u#ea imagina
un ce#2ean "bi$nui#/ di'cu#ar cu el 3n#re -a#ru "c(i% 7ediul
4RTului nu era unul din#re l"curile 3n care #"a# lumea 'e
grbe$#e '$i ara#e 'lbiciunile $i em"2iile% Nimeni nu
d"rea '$i ."l"'ea'c arma $i '$i ri$#e 1ia2a al#uri de un
#i- ru$in"' $i 'en'ibil% Ac"l" 32i l'ai la u$ aura cald $i
e'#"m-a# $i 32i -uneai la #reab d"ar >um#a#ea de ma'cul
?@ Din Bureau car/ ma$in a Bir"ului
60
al.a% T"#ul 'e baza -e 1ec(imea 3n 'er1iciu $i -e abili#2i: iar
cele d"u a#ribu#e erau/ de "bicei/ dar nu 3n#"#deauna/
-aralele unul cu cellal#%
5eb 3i 3na-"ie '#eagul c"mandan#ului 'u% Ace'#a/ un
brba# u'c2i1/ mu'cul"'/ cu -rul 3ncrun2i#/ care .u'e'e
agen# "-era#i1 4RT $i care 3i -u#ea 'urcla'a -e cei mai
mul2i din#re 'ub"rd"na2ii 'i/ acce-# '#eagul cu demni#a#e
$i cu " '#r6ngere de m6n care/ 3n in#imi#a#ea bir"ului 'u/
'e #"-i 3n#r" 3mbr2i$are% Ei/ cuge# 5eb/ cel -u2in
camarazii 'i nul urau%
Cldirea admini'#ra2iei 4RTului .u'e'e c"n'#rui# -en#ru
a ad-"'#i cincizeci de .unc2i"nari/ dar/ 3n m"men#ul acela/
numrul "amenil"r care " numeau ca'a l"r de de-ar#e de
ca' era de " 'u#% )en#ru #"2i ace$#ia e;i'# " 'ingur
#"ale# cu d"u -i'"are/ a$a c $i cei mai duri agen2i
'##eau la c"ad 1reme 3ndelunga#% <n '-a#ele rece-2iei 'e
a.lau ni$#e bir"uri mici/ -en#ru c"mandan#/ al crui rang era
de A7AC
?G
/ 'au de $e. de "-era2iuni/ $i -en#ru c""rd"na#"rul
#ru-el"r de a'al# $i cel al lune#i$#il"r/ 'ub"rd"na2ii 'i
direc2i% Agen2ii 4RT a1eau d"rmi#"are minu'cule/ care
alc#uiau " '#ruc#ur gen .agure/ .iind -la'a#e dea lungul $i
de " -ar#e $i de al#a a c"rid"rului care de'-r2ea lune#i$#ii
de #ru-ele de a'al#% <n cldire e;i'#a " 'ingur 'al de cla'/
care/ 3n acel c"m-le; cu '-a2iu limi#a#/ era ."l"'i# $i dre-#
'al de $edin2e $i -en#ru in'#ruc#a>% )e -ere#ele din '-a#e al
3nc-erii e;i'#a un ra.# -e care erau 3n$irui#e mai mul#e
ce$#i de ca.ea% De c6#e "ri a#eriza un elic"-#er/ ."r2a elicel"r
'ale .cea ce$#ile ' 1ibreze% <n#run anume .el/ lui 5eb
zg"m"#ul l"r i 'e -ru'e 3n#"#deauna ."ar#e lini$#i#"r% Din
cauz c 3l a'"cia cu 3n#"arcerea cu bine a membril"r
ec(i-ei/ -re'u-unea el%
7e "-ri ' " 1ad -e Ann L*le/ care lucra 3n bir"u% Ann
a1ea $aizeci de ani/ .iind mul# mai 3n 16r'# dec6#
ma>"ri#a#ea .emeil"r din admini'#ra2ie/ $i -u#ea .i cu
?G A''i'#an# 7-ecial Agen#inC(arge
61
ade1ra# c"n'idera# $e.a clanului 'au mama ne".icial a
#u#ur"r bie2il"r duri care '-uneau cmin 4RTului% <n
-rezen2a ei nu era -ermi' ' 3n>uri 'au ' ."l"'e$#i "rice al#
.el de limba> neci"-li# $i de ge'#uri indecen#e% A#6# n"1icii/
c6# $i 1e#eranii care 3nclcau acea'# regul ne'cri'
c"n'#a#au ."ar#e re-ede c de1eni'er 2in#a unei rzbunri
a cerului/ care mergea de la a #e -"meni cu li-ici 3n b"ne#
-6n la a -rimi/ 3n #im-ul in'#ruc2iei/ " l"1i#ur e;#rem de
dur/ de genul care #e .aci ' #e 3n#rebi dac nu cum1a ai
rma' .r un -lm6n% Ann lucra'e mul# 1reme la 5JO/
#im- 3n care rm'e'e 1du1/ $i era al#uri de 4RT
a-r"a-e de la 3n#emeierea ace'#uia% )en#ru c nu a1ea
c"-ii/ 3$i l'a'e e;i'#en2a ' gra1i#eze 3n >urul 'er1iciului $i 3i
a'cul#a -e agen2ii #ineri $i nec'#"ri2i care 3i -"1e'#eau
de'-re -r"blemele l"r/ 3m-r2indule/ cu 26r6i#a/ '.a#urile ei
-rac#ice% Wuca $i r"lul de c"n'ilier ma#rim"nial ne".icial al
membril"r 4RTului $i nu numai " da# a1u'e "cazia '
3m-iedice c6#e un di1"r2% <n #im- ce 5eb a$#e-#a ' i 'e
re.ac "brazul/ 1eni'e 3n camera lui de '-i#al 3n .lecare zi/
cu mul# mai de' dec6# 'e deran>a'e -r"-ria mam ' "
.ac% De "bicei/ Ann aducea la 'er1iciu #"# .elul de bun#2i
g#i#e 3n ca'% !ai era cun"'cu# $i dre-# 'ur'a -rinci-al
de in."rma2ii re.eri#"are la #"# ce a1ea leg#ur cu JBIul $i
cu 4RTul% Era e;-er# $i 3n na1iga2ia -rin bir"cra2ia Bir"ului
$i/ dac 4RTul a1ea ne1"ie de ce1a/ .ie el im-"r#an# 'au
mrun#/ Ann L*le 'e a'igura c reu$ea 'l ca-e#e%
5eb " g'i -e Ann 3n bir"ul ei/ 3nc(i'e u$a $i 'e a$ez
1iza1i de ea%
)rul 3i albi'e de c62i1a ani $i #ru-ul 3$i -ierdu'e ."rmele/
dar "c(ii 3i erau 3nc #ineri $i a1ea un z6mbe# cu ade1ra#
'u-erb%
7e ridic de -e 'caun $i 3i drui lui 5eb 3mbr2i$area de
care a1ea a#6# de mul# ne1"ie% Obra>ii 3i erau -lini de
lacrimi% 7e a-r"-ia'e 3n m"d de"'ebi# de membrii ec(i-ei
C(arlie/ care 'e '#rduiau 'i ara#e a.ec2iunea l"r/ ca
62
recun"$#in2 -en#ru #"# ce .cea -en#ru ei%
+ Numi -lace cum ar2i/ 5eb%
+ Am a1u# $i zile mai bune%
+ Nu d"re'c a$a ce1a nimnui/ nici mcar celui mai
mare du$man al meu/ '-u'e ea/ iar #u/ 5eb/ e$#i ul#imul "m
din lume cruia #rebuia ' i 'e 3n#6m-le% <n m"men#ul '#a/
nu 1reau dec6# ' urlu .r ' m mai "-re'c%
+ <2i 'un# recun"'c#"r -en#ru a'#a/ Ann/ zi'e 5eb% <nc
numi dau 'eama ce 'a 3n#6m-la# de .a-#% Nam mai
3n2e-eni# nici"da# a$a%
+ 5eb/ dragule/ 2iai -e#recu# "-# ul#imii ani din 1ia2
'#6nd 3n b#aia armel"r% Crezi c $#ia nu 'e 3n'umeazN Nu
e$#i dec6# un "m%
+ Aici e aici/ Ann/ 'e -re'u-une c ar #rebui ' .iu mai
mul# dec6# a#6#% Deaia .ac -ar#e din 4RT%
+ Ceea ce 32i #rebuie e " -eri"ad lung de "di(n
'eri"a'% C6nd ai ."'# ul#ima da# 3n c"ncediuN !car 32i
aduci amin#eN
+ Ceea ce 3mi #rebuie 'un# ni$#e in."rma2ii $i am ne1"ie
de #ine ca ' m a>u2i ' le ca-#%
Ann 3l l' ' 'c(imbe 1"rba .r ' c"men#eze%
+ O ' .ac #"# cemi '# 3n -u#eri/ $#ii a'#a%
+ ! in#ere'eaz un agen# 'ub ac"-erire/ -e nume
Randall C"1e% E da# di'-ru# 3n ac2iune%
+ Numele mi 'e -are .amiliar% Cred c am cun"'cu# un
C"1e c6nd am lucra# la 5JO% 7-ui c a di'-ru#N
+ El era #i-ul in.il#ra# 3n gru-ul n"'#ru 2in#% Cred c/ 3n#r
un .el 'au al#ul/ ac"-erirea 'a a ."'# '-ulbera#% Am ne1"ie
de "rice -"2i a.la de'-re el% Adre'e/ nume c"n'-ira#i1e/
-er'"anele de'-re care 'e $#ie c 3l cun"$#eau/ ac2iunile la
care a lua# -ar#e%
+ Dac ac#i1a 3n D%C%/ l"cuin2a lui nu -"a#e .i -rin
3m-re>urimi/ zi'e Ann% )en#ru agen2ii 'ub ac"-erire e;i'#
regula ne".icial a cel"r -a#ruzeci de Mil"me#ri% Nimeni nu
1rea ' dea na' 3n na' cu 1reun 1ecin 3n #im- ce 3$i >"ac
63
r"lul% )en#ru ac2iunile de lung dura# 'e 3n#6m-l une"ri ca
agen#ul ' .ie adu' din#r" al# -ar#e a 2rii%
+ <n2eleg% Dar " di'#an2 de -a#ruzeci de Mil"me#ri ne
la' " mul2ime de al#erna#i1e% )"a#e reu$e$#i ' dai -e'#e "
3nregi'#rare a c"n1"rbiril"r #ele."nice 'au a c"munica2iil"r
cu 5JO/ 'au -e'#e al#e c(e'#ii de genul '#a% Nu $#iu cum "
' le ."l"'e'c/ dar am 3n#rade1r ne1"ie de #"# ce -"2i g'i%
+ Agen2ii 'ub ac"-erire ."l"'e'c mai ale' car#ele
#ele."nice c"n'umabile/ de 1al"are mic/ 'u.icien# -en#ru
un numr redu' de c"n1"rbiri% Le cum-r din magazinele
cu mrun2i$uri/ le ."l"'e'c/ 'e de'c"#"r"'e'c de ele $i
cum-r al#ele% Bi/ 3n #im-ul '#a/ nu 'e 3nregi'#reaz nimic%
7-eran2ele lui 5eb 'e 'ub2iar%
+ Deci nu e;i'# nici" me#"d de ai lua urmaN
)6n a#unci nu mai .u'e'e nici"da# ne1"i# '
urmrea'c un agen# 'ub ac"-erire%
Ann 3i drui z6mbe#ul ei 'u-erb%
+ Ei/ 5eb/ 3n#"#deauna e;i'# " me#"d% Trebuie d"ar '
m la$i ' .ac c6#e1a '-#uri%
El 3$i -ri1i m6inile%
+ ! 'im#/ "arecum/ ca un #i- din ."r#ul Alam" -e care
me;icanii nu lau dibui# 3n#run .el 'au al#ul%
Ann ddu din ca- a 3n2elegere%
+ <n buc#rie e ca.ea -r"a'-# $i " -r>i#ur cu
ci"c"la# $i cu nuci -e care am adu'" eu% Du#e $i
'er1e$#e#e/ 5eb: 3n#"#deauna ai ."'# -rea c"'#eli1%
Urm#"arele cu1in#e 3l .cur -e 5eb '$i ridice -ri1irea/
d6nd cu "c(ii de e;-re'ia minuna# de rec"n."r#an# a
c(i-ului ei%
+ Eu 32i a'igur '-a#ele de aici/ dragule/ ' nu crezi c n"
.ac% B#iu ."ar#e bine cum '#au lucrurile/ 5eb% Aud #"# ce 'e
3n#6m-l/ din cen#ru -6n la -eri.erie% Bi nimeni/ dar
ab'"lu# nimeni/ nu " '2i -un nimic 3n c6rc c6# 1reme
'un# eu aici%
<n #im- ce ie$ea/ 5eb 'e 3n#reb dac Ann L*le 'e
64
g6ndi'e 1re"da# 'l ad"-#e%
A-"i g'i un c"m-u#er liber $i 'e c"nec# la una din#re
bazele de da#e ale 4RT% <i #recu'e -rin ca-/ era 'igur c nu
numai lui/ c e;i'#a -"'ibili#a#ea ca ani(ilarea ec(i-ei 'ale
' .i ."'# " 'im-l rzbunare% )e#recu mul# #im- #rec6nd 3n
re1i'# cazurile an#eri"are la care .u'e'e '"lici#a#
-ar#ici-area 4RT% Ju c"-le$i# de amin#irile 'ucce'el"r care
#e .ceau ' #e ba2i cu -umnii 3n -ie-# $i de ale e$ecuril"r
care 32i .r6ngeau inima% )r"blema era c/ dac adunai
numrul "amenil"r care .u'e'er a.ec#a2i de " ac2iune a
4RT/ la care adugai numrul membril"r .amiliil"r l"r/ al
-rie#enil"r $i al 2icni2il"r care 16nau "rice cauz 3n >urul
creia 3$i -u#eau '#r6nge m6inile demen#e/ 'uma era de
"rdinul miil"r% 5eb ar .i #rebui# ' la'e 3n 'eama al#cui1a
.il#rarea da#el"r% Era 'igur c #"a#e c"m-u#erele Bir"ului le
r"n2iau c(iar 3n acel m"men#%
O lu dea lungul c"rid"rului -rinci-al $i zb"1i 3n .a2a
."#"gra.iil"r care 3n.2i$au "-era2iunile -receden#e ale 4RT%
Erau imaginile mul#"r 'ucce'e ului#"are% De1iza ac#i1i#2ii
de 'al1are a "'#a#icil"r era ,Vi#ez/ 'ur-riz $i 1i"len2 3n
ac2iune0/ iar 4RT 3$i -unea cele mai mari 'ucce'e -e 'eama
ace'#eia% 5eb -ri1i ."#"gra.ia unuia din#re cei mai cu#a2i
#er"ri$#i/ care .u'e'e 'c"' din a-ele in#erna2i"nale
Q,3n$.ca#0/ cum '-uneau eiR ca un crab ne$#iu#"r din gaura
lui din ni'i- $i du' imedia# 3n .a2a in'#an2ei/ care 3l
c"ndamna'e la 3nc(i'"are -e 1ia2% Erau $i ."#"gra.iile unei
de'cinderi in#erna2i"nale c"mune la " .erm de dr"guri din
America La#in% Bi/ 3n cele din urm/ mai era $i ."#"gra.ia
din #im-ul unei 'i#ua2ii ."ar#e #en'i"na#e cu "cazia 'al1rii
un"r "'#a#ici din#r" cldire 3nal# a gu1ernului/ din C(icag"%
<n .inal/ #"2i "'#a#icii .u'e'er 'al1a2i $i #rei din#re
'ec(e'#ra#"ri muri'er% Dar/ din -ca#e/ lucrurile nu '##eau
3n#"#deauna a$a%
Ie$i din cldirea admini'#ra2iei $i -ri1i c"-acul 'ingura#ic
din .a2a ace'#eia% Era arb"rele de -e '#ema Lan'a'ului/
65
adic un -l"-/ -lan#a# 3n mem"ria unui agen# "-era#i1 4RT
uci' 3n#run acciden# din #im-ul an#renamen#el"r $i care 3i
'alu#a de ac"l"% De .iecare da# c6nd #recea -e l6ng
c"-ac/ 5eb 'e ruga/ 3n g6nd/ ' nu mai .ie nici"da# ne1"i2i
' -lan#eze un al#ul% Dar 'e #ermina'e cu rugciunile
3nde-lini#e% <n cur6nd/ ac"l" a1ea ' .ie " -dure
ble'#ema#%
5eb a1ea cu ade1ra# ne1"ie ' .ac iar$i ce1a/ "rice/
ca ' 'ca-e de 'enza2ia de e$ec de-lin% 7e du'e 3n magazia
cu ec(i-amen#e/ $#er-eli " -u$c cu lune# de calibrul 8/62
$i ni$#e muni2ie $i ie$i din n"u a.ar% Trebuia ' 'e calmeze
$i ir"nia era c #irul 3l a>u#a ' " .ac/ -en#ru c cerea
-recizie $i c"ncen#rare/ ceea ce a1ea 'i 3nl#ure #"a#e
celelal#e g6nduri/ "ricum 'u-r#"are%
Trecu -e l6ng 'ediul ini2ial al 4RT/ " cldire 3ngu'# $i
3nal#/ -r6nd mai degrab un 'il"z de gr6ne rec"ndi2i"na#
dec6# cminul unei uni#2i de eli# care 'e "cu-a de
a-rarea legii% A-"i rma'e l"cului/ -ri1ind cu a#en2ie
c"a'#a abru-# de deal -e care era 'i#ua# unul din#re
-"lig"anele de #ragere% Era 1"rba de un #eren n"u/ de " mie
de me#ri/ $i c6#e1a ec(i-e de munci#"ri 'e "cu-au de
#ierea -durii al#ura#e cu 'c"-ul de a ane;a acel '-a2iu la
c"m-le;ul 3n c"n#inu dez1"l#are al 4RT/ din care .cea
-ar#e $i " n"u 'al de #ir% Dinc"l" de -"lig"nul 3n aer liber
'e 1edea .runzi$ul 1erde al c"-acil"r% Lui 5eb i 'e -ru'e
3n#"#deauna '#ranie 1ecin#a#ea .rum"a'el"r cul"ri ale
na#urii/ care 'er1eau dre-# dec"r l"cului unde/ 1reme de
a#62ia ani/ de-rin'e'e me#"de #"# mai e.icien#e de a ucide%
Dar el 'e numra -rin#re bie2ii buni/ ceea ce .cea ca #"#ul
' .ie 3n "rdine% Cel -u2in a$a 'ugera/ cu #rie/ 3ncrederea
-rimi# "da# cu in'igna%
<$i '#abili 2in#ele% A1ea de g6nd ' >"ace -"c(erul
lune#i'#ului% Cr2ile erau u$"r r'.ira#e/ 3n e1an#ai/ -e
'u-"r#ul 2in#ei/ a'#.el 3nc6#/ cu e;ce-2ia celei de dea'u-ra/
din #"a#e cr2ile nu era 1izibil dec6# " -"r2iune minu'cul%
66
7e urmrea realizarea unei m6ini c6$#ig#"are% Bmec(eria
era c nu -u#eai -une la '"c"#eal dec6# cr2ile -e care le
l"1eai 3n -lin% Dac gl"n2ul #u $#irbea/ "ric6# de -u2in/ "
al# car#e/ nu " -u#eai lua 3n calcul -e cea 3n care #r'e'e$i%
Bi a1eai 1"ie ' #ragi d"ar de cinci "ri% !ar>a de er"are era
ab'urd de redu'% Era " c"r1"ad care #"ca ner1ii/ dar c6#
'e -"a#e de rec"manda# -en#ru rela;area unei -er'"ane
care 'e 3n#6m-la ' .ie un lu-##"r 4RT%
5eb 'e in'#al la " 'u# de me#ri de 2in#e% 7e 3n#in'e -e
-m6n# $i/ 3n #im- ce 'e a$eza/ -la' 'ub -a#ul armei un
'cule2 care 'i 'u'2in $i greu#a#ea -r2ii 'u-eri"are a
#ru-ului% <$i alinie c"r-ul cu direc2ia reculului/ ca ' reduc
la minimum de-la'area 2e1ii: a1ea $"ldurile -er.ec# li-i#e de
-m6n#/ genunc(ii de-r#a2i la l2imea umeril"r $i gleznele
3n c"n#ac# .erm cu '"lul/ -en#ru a reduce dimen'iunile 'ale
ca 2in#/ dac cine1a lar .i lua# 3n b#aia armei% 5eb .cu
regla>ele nece'are din r"ze#a de calibrare a lune#ei
#ele'c"-ice/ 2in6nd c"n# $i de 16n#% Umidi#a#ea era ridica#/
a$a c mai adug 3nc un #im- 'u-limen#ar de " >um#a#e
de minu#% Jiecare ."c -e care 3l #r'e'e 3n #im-ul mi'iunil"r
'ale de lune#i'# era men2i"na# 3n >urnalul lui de ac#i1i#a#e%
Ace'#a c"n'#i#uia " 3nregi'#rare ."ar#e 1al"r"a' a in.luen2ei
mediului ambian# a'u-ra gl"an2el"r #ra'e $i -u#ea e;-lica/
#"#"da#/ de ce gre$ea un lune#i'# 2in#a/ 'ingurul m"#i1
-en#ru care era cri#ica#% C6nd l"1eai 2in#a nu2i .ceai dec6#
da#"ria/ nu erai ridica# 3n 'l1i% Niciun de#aliu nu era -rea
mrun# c6nd era 1"rba de a ucide de la mare di'#an2% O
umbra #rec#"are care #ra1er'a len#ilele "biec#i1ului -u#ea
."ar#e u$"r .ace ca un lune#i'# nu ."ar#e 1igilen# ' ucid un
"'#a#ic 3n l"cul celui care 3l de2inea%
5eb '#r6n'e u$"r m6nerul armei% <$i .i; -a#ul ace'#eia 3n
umr $i 3$i a-' 3n el "brazul/ regl 1iz"rul $i a-uc cu
m6na rni# 'u-"r#ul armei/ ca ' " 3n2e-enea'c -e
crcan% Tra'e aer 3n -ie-#/ a-"i e;-ir% <n#re 5eb $i arm
nu #rebuia ' e;i'#e niciun mu$c(i% !u$c(ii 'un# ne'iguri:
67
era ne1"ie de " .i;are "' -e "'/ .iindc "'ul nu 'e clin#ea%
C6nd #rgea/ ."l"'ea 3n#"#deauna #e(nica ambu'cadei%
Acea'#a im-unea ca lune#i'#ul ' a$#e-#e -6n c6nd 2in#a
in#ra 3n#r" z"n -re'#abili#/ 3n care -u#ea .i uci'/ 3$i .i;a
crucea 1iz"rului e;ac# 3n .a2a 2in#ei/ a-"i calcula di'#an2a
-6n la ea/ ung(iul de inciden2 $i 1i#eza/ numr6nd
grada2iile de -e re#icul% Era nece'ar ' a-reciezi $i 1al"area
3nl2#"rului/ ' 2ii $i c"n# de 16n# $i de umidi#a#e a#unci
c6nd a$#e-#ai ' ucizi/ -6ndind ca -r"1erbialul -ian>en 3n
-la'a lui% Trgeai 3n#"#deauna 3n ca-/ din#run m"#i1 ."ar#e
'im-lu% Oamenii 3m-u$ca2i 3n ca- nu ri-"'#eaz nici"da#%
O' -e "'% )ul'ul $aizeci $i -a#ru% 5eb e;-ir -en#ru
ul#ima "ar: dege#ul 3i alunec -e #rgaci $i a-' de cinci
"ri/ mi$c6ndu'e cu acura#e2ea unui "m care a .cu# acel
lucru de mai bine de cincizeci de mii de "ri% Re-e#
-r"cedura de 3nc -a#ru "ri/ a$ez6ndu'e/ 3n #rei r6nduri/ la
" 'u# de me#ri de 2in# $i >uc6nd ul#ima m6n de -"c(er de
la d"u 'u#e de me#ri/ ceea ce re-rezen#a cea mai mare
di'#an2 -en#ru -"c(erul lune#i$#il"r%
C6nd 1eri.ic 2in#ele/ 5eb nu -u#u ' nu z6mbea'c%
A1u'e'e c(in# regal de -ic 3n d"u r6nduri/ a$i cu -"-i
3n al#e d"u $i .ull c6nd #r'e'e de la d"u 'u#e de me#ri: $i
nu a#in'e'e nici" al# car#e% Nu ir"'i'e niciun gl"n2/ ceea ce/
3n limba>ul Bir"ului/ 3n'emna c nu ra#a'e nici"
3m-u$c#ur% A'#a 3i -ermi'e ' 'e 'im# mul2umi# de 'ine
3n'u$i 1reme de 1re" zece 'ecunde/ a-"i de-re'ia 3l relu 3n
'#-6nire cu 1i"len2%
<na-"ie arma la magazia cu ec(i-amen#e $i 3$i c"n#inu
-limbarea% Dinc"l" de cazarma !arinei !ili#are/ care 'e a.la
al#uri/ era Drumul de Crmizi Falbene/ un #ra'eu in.ernal/
cu "b'#ac"le/ cu lungimea de d"i'-rezece Mil"me#ri/
-re'ra# cu .unii de -a#ru me#ri $i >um#a#e/ -e care #rebuia
' #e ca2eri $i ' c"b"r3 la ra-el/ cu $iruri de '6rm
g(im-a# care abia a$#e-#au ' aluneci $i ' cazi/ $i cu
'#6nci abru-#e% <n zilele -reg#irii 'ale -en#ru 4RT/ 5eb 3l
68
-arcur'e'e de a#6# de mul#e "ri 3nc6# 3i mem"ra'e .iecare
cen#ime#ru% <n c"m-e#i2iile din#re ec(i-e erau inclu'e
alergri de cinci'-rezece Mil"me#ri/ 3n #im-ul cr"ra crai
$a-#e Mil"grame de ec(i-amen# $i di1er'e "biec#e
1al"r"a'e/ cum erau crmizile care nu #rebuiau ' a#ing
-m6n#ul/ dac nu d"reai ca ec(i-a #a ' -iard% !ai erau
$i -ar#idele de 3n"# 3n a- murdar/ rece ca g(ea2a/ $i
'crile de cinci'-rezece me#ri/ 3ndre-#a#e direc# c#re cer%
Du- ace'#ea urma " e'cal la ,("#elul inimil"r '.6$ia#e0 "
("inreal -e -a#ru ni1ele $i 'al#ul "-2i"nal QmdaOR -e'#e
c"-a'#ie/ 3n .lu1iul Wame'% De c6nd 'e al#ura'e 5eb 4RT
ului/ ("#elul inimil"r '.6$ia#e .u'e'e cum1a 3mbl6nzi#/ a16nd
cabluri de '6rm -en#ru g(idare/ balu'#rade $i -la'e% Era/
.r nici" 3nd"ial/ mai 'igur/ dar/ du- -rerea lui/ mul#
mai -u2in di'#rac#i1% T"#u$i/ #u#ur"r cel"r care 'e #emeau de
3nl2imi li 'e in#erzicea ca#eg"ric acea'# -r"b% C"b"r6rea
-e c"ard/ din elic"-#er/ 3n -durea dea'/ #e #ran'."rma cu
ade1ra# din bia# 3n brba# $i/ dac gre$eai -unc#ul de
"-rire/ un '#e>ar de #reizeci de me#ri a>ungea ' #e
cun"a'c mul# -rea 3ndea-r"a-e%
<n drumul 'u c#re ab'"l1ire/ .iecare recru# #rebuia '
'#rba# 'era cald/ de .a-# un #urn de be#"n cu #rei ni1ele/
cu "bl"ane de "2el 'uda#e dea'u-ra .ere'#rel"r%
C"n.igura2ia in#eri"ar/ ."rma# din#r" -la' de -lan$ee/
-ermi#ea ca ."cul de la baz ' " um-le 3n 3n#regime de
.um/ 3n c6#e1a 'ecunde% Amr6#ul de recru# era aband"na#
la ul#imul e#a> $i #rebuia '$i ."l"'ea'c 'im2ul -i-i#ului/
in#eligen2a $i in'#inc#ul ca ' g'ea'c drumul c#re -ar#er
$i c#re 'al1are% Ca rec"m-en' -en#ru 'u-ra1ie2uire
-rimeai " glea# de a- 3n "c(i/ ca ' #e cure2i de .um/ $i
$an'a de a " lua de la ca-# du- c6#e1a minu#e/ cu un
manec(in de $a-#ezeci de Mil"grame 3n '-a#e%
)rin#re #"a#e ace'#ea erau 3ng(e'ui#e zecile de mii de
gl"an2e -e care le a1eai de #ra'/ "rele de cla' 3n care
Ein'#ein 'ar .i 'im2i# dez"rien#a# $i nuci#/ e;erci2iile .izice
69
care iar .i .cu# -e mul2i "lim-ici ' g6.6ie/ a>un$i la
ca-#ul -u#eril"r/ $i/ 3n -lu'/ 'cenariile care -re'u-uneau
luarea unei decizii 3n#r" .rac2iune de 'ecund $i care erau
'u.icien# de $"can#e -en#ru a .ace un brba# ' renun2e la
bu#ur $i la .emei $i ' 'e '#rec"are 3n#r" 3nc-ere
ca-i#"na#/ unde ' 3ncea- ' 1"rbea'c de unul 'ingur%
La .iecare -a' al in'#ruc2iei/ ddeai -e'#e ade1ra2ii agen2i
"-era#i1i 4RT/ care e1aluau .undul #u -r-di# la .iecare
gre$eal $i la .iecare #rium./ iar 2ie nu2i rm6nea dec6# '
'-eri c/ la '.6r$i#/ 'ucce'ele a1eau ' -red"mine/ dar
nici"da# nu -u#eai '-une care era 'i#ua2ia real/ -en#ru c
ei nu2i 1"rbeau nici"da#% )en#ru ei nu erai dec6# "
le-d#ur/ una care muncea din greu/ dar #"# "
le-d#ur% Bi $#iai c nici mcar nu2i recun"$#eau
e;i'#en2a dec6# dac/ $i du- ce/ ab'"l1eai% Jirar ' .ie/
-r"babil c nar .i 1eni# nici mcar la 3nm"rm6n#area #a/
dac an#renamen#ele ar .i reu$i# ' #e ucid%
5eb izbu#i'e cum1a ' 'u-ra1ie2uia'c $i/ du-
ab'"l1irea Bc"lii NOT7
?9
/ cum i 'e '-unea/ .u'e'e ,recru#a#
ca lune#i'# $i -e#recu'e 3nc d"u luni la Cur'ul -en#ru
Trg#"ri de Eli# al !arinei !ili#are/ unde de-rin'e'e de
#"a#e/ de la cele mai u#ile abili#2i de de-la'are 3n #eren/
"b'er1are $i camu.la>/ -6n la uciderea cu -u$ca $i cu
-u$ca cu lune#% Urma'er a-"i mai bine de $a-#e ani 3n
care .u'e'e mai 3n#6i lune#i'# $i du- aceea membru al
#ru-el"r de a'al#/ c6nd -lic#i'indu'e de m"ar#e 3n #im-ul
-eri"adel"r lungi de inac#i1i#a#e/ c6nd 3m-u$c6nd 'au .iind
2in#a 3m-u$c#uril"r #ra'e/ 3n #"a#e -r2ile lumii/ de cei mai
inc"m"zi din#re l"cui#"rii ace'#eia% <n 'c(imb/ -rimi'e #"a#e
armele $i #i-urile de muni2ie -e care le d"ri'e $i " -la#
care/ -en#ru el/ ec(i1ala cu ceea ce re-rezen#a/ -en#ru un
-u$#i de $ai'-rezece ani/ c6$#igul "b2inu# -r"gram6nd
c"m-u#ere 3n -auza de ma'% Una -e'#e al#a/ #"#ul .u'e'e
?9 NeH O-era#"r' Training 7c(""l Bc"ala de J"rmare a N"il"r Agen2i
O-era#i1i
70
3n#rade1r gr"za1%
5eb #recu -e l6ng (angarul 3n care erau ad-"'#i#e
elic"-#erele mari/ Bell G?2/ ale #ru-ei/ ca $i mai micile
!D9@0/ numi#e de #"a# lumea )'relele/ .iindc erau
."ar#e ra-ide $i ."ar#e agile $i -u#eau #ran'-"r#a -a#ru
brba2i 3n in#eri"r $i 3nc -a#ru -e #l-ici/ la " 1i#ez de 200
de Mil"me#ri -e "r% 5eb zbura'e cu )'relele 3n ni$#e
'i#ua2ii in.ernale $i 9@0urile 3l adu'e'er 3n#"#deauna cu
bine 3na-"i/ de 1re" d"u "ri .iind a#6rna# cu ca-ul 3n >"' de
" .r6ng(ie ag2a# de c6rligul in.eri"r/ dar nu .u'e'e
nici"da# nemul2umi# de m"dul 3n care 'u-ra1ie2ui'e
mi'iunii%
)arcarea 'e a.la 3n '-a#ele unui gard cu zbrele% 5eb 'e
"-ri $i 3$i 3nc(eie .erm"arul >ac(e#ei ca ' 'e a-ere de
16n#ul rc"r"'% Cerul 'e 3n#uneca re-ede/ 3n #im- ce .ur#una
lua 3n '#-6nire z"na/ a$a cum 'e 3n#6m-la de "bicei la
acea "r a zilei $i 3n -eri"ada aceea a anului% 5eb in#r 3n
z"na 3ngrdi# $i 'e a$ez -e ca-"#a 'ingurului #ran'-"r#"r
blinda# al uni#2ii/ -relua#/ ca dar/ de la arma#% !#ur cu
-ri1irea $irul de C(e1r"le#uri -arca#e% Ve(iculele .u'e'er
#ran'."rma#e/ .iind d"#a#e cu 'cri #ele'c"-ice/ a$a c
-u#eau .i -la'a#e l6ng " cldire/ a-"i 'crile erau e;#in'e $i
ga#a/ g(ici cine ba#e la u$a de la e#a>ul cinci a unui b6rl"g
de criminaliO Li 'e a#a$a'er $i rem"rci -en#ru #ran'-"r#ul
ec(i-amen#ului/ 'Mi>e#uri/ buc#rii de cam-anie $i "
ambarca2iune cu c"ca rigid $i cu -ara-e# g"n.labil care
.u'e'e -r"iec#a# de c"mand"urile 7EAL ale !arinei
!ili#are% Acea'#a a1ea d"u C(r*'ler VA iden#ice/ al cr"r
e.ec# nu era c"m-arabil/ du- -rerea lui 5eb/ dec6# cu
$"cul re'im2i# 3n in#eri"rul unei cldiri dem"la#e -rin izbire
cu '"ne#a% Le ."l"'i'e 3n numer"a'e r6nduri = 'au/ mai
c"rec# '-u'/ 'u-ra1ie2ui'e du- ."l"'irea l"r%
A1eau ac"l" #"# ce le era nece'ar/ de la ec(i-amen#ul
-en#ru a#acuri 3n >ungl -6n la cel de'#ina# e;-edi2iil"r
arc#ice% 7e an#renau -en#ru a .ace .a2 "ricrei 3m-re>urri
71
ne-re1zu#e/ ."l"'ind #"# ceea ce a1eau 3n d"#are% Bi/ cu
#"a#e ace'#ea/ -u#eau .i 3n.r6n2i din 3n#6m-lare/ da#"ri#
n"r"cului de ageamiu al unui ad1er'ar in.eri"r 'au c
urmare a -lanuril"r ingeni"a'e $i a cun"$#in2el"r de'-re
'#ruc#ura in#ern a uni#2ii ale unui #rd#"r%
<nce-u ' -l"u/ a$a c 5eb in#r re-ede 3n 'ala de
an#renamen#/ care era " cldire imen'/ 3n genul unei
magazii/ cu cul"are lungi/ care 'imulau c"rid"arele din
("#eluri/ $i cu -ere2i m"bili/ #a-e#a2i cu cauciuc% 7emna
."ar#e mul# cu un '#udi" din 4"ll*H""d% Dac a1eau n"r"cul
de a .ace r"'# de -lanurile unui "biec#i1/ 3l rec"n'#ruiau
ac"l" $i 'e an#renau 3n c"ndi2ii care c"incideau cu
reali#a#ea% Ul#imul dec"r c"n'#rui# era cel al "-era2iunii 3n
urma creia ec(i-a C(arlie 3$i 3nce#a'e e;i'#en2a% <n #im- ce
3i '#udia'e c"n.igura2ia/ lui 5eb nui #recu'e -rin min#e c
nu a1ea ' 1ad nici"da# in#eri"rul ade1ra#ei cldiri 2in#%
Nu a>un'e'er nici mcar -6n la u$a din .a2% 7-er c
a1eau ' dem"n#eze cur6nd in#eri"rul 'lii/ ca 'l
-reg#ea'c -en#ru urm#"area "-era2iune% Care nu ar .i
-u#u# a1ea rezul#a#e mai deza'#ru"a'e/ nui a$aN
7#ra#ul de cauciuc de -e -ere2i re2inea gl"an2ele/ -en#ru
c 4RTul 'e an#rena ade'ea ."l"'ind muni2ie de lu-#%
7crile erau .cu#e din lemn $i nu -ermi#eau ric"$eurile:
#"#u$i/ brigada de'c"-eri'e/ din .ericire .r ca cine1a ' 'e
.i ale' cu rni 'eri"a'e/ c era -"'ibil ca gl"an2ele ' 'e
l"1ea'c de cuiele care a'amblau lemnul/ care le -u#eau
#rimi#e 3n direc2ii ned"ri#e% 5eb #recu -e l6ng mac(e#a
.uzela>ului de a1i"n care .u'e'e c"n'#rui# -en#ru a -ermi#e
'imularea un"r de#urnri% Era a#6rna# de grinzile #a1anului
$i -u#ea .i ridica# 'au c"b"r6#/ du- cum " cereau
'c"-urile an#renamen#ului%
Oare c6# de mul2i #er"ri$#i imaginari 3m-u$ca'e 3n l"cul
acelaN An#renamen#ele 3$i meri#a'er banii/ -en#ru c le
-u'e'e 3n -rac#ic la R"ma/ c6nd .u'e'e de#urna# un a1i"n
american de -a'ageri% Ter"ri$#ii ceru'er ca a1i"nul '
72
zb"are '-re Turcia/ a-"i '-re !anila% 5eb $i ec(i-a lui
a>un'e'er cu au#"m"bilele -6n la Baza AndreH a J"r2el"r
Aeriene/ 3n mai -u2in de d"u "re din m"men#ul 3n care
a.la'er de'-re de#urnare% Urmri'er mi$crile a1i"nului
re'-ec#i1 de la b"rdul unui U7AJ C?G?% )e aer"-"r#ul din
!anila/ unde 'e "-ri'er -en#ru realimen#are cu
c"mbu'#ibil/ #er"ri$#ii arunca'er din a1i"n d"i "'#a#ici
m"r2i/ ambii americani/ unul .iind " .e#i2 de -a#ru ani% Era "
declara2ie -"li#ic/ anun2a'er a-"i/ cu m6ndrie% Nu a1eau
' mai .ac al#a nici"da#%
Dec"larea aer"na1ei de#urna#e .u'e'e 3n#6rzia# mai 3n#6i
de 1remea ne-rielnic/ a-"i de " de.ec2iune mecanic% Cam
-e la miezul n"-2ii/ du- "ra l"cal/ 5eb $i ceilal2i membri
ai ec(i-ei C(arlie urca'er la b"rd/ deg(iza2i 3n mecanici%
Trei minu#e mai #6rziu/ 3n a1i"n erau cinci #er"ri$#i m"r2i $i
niciun al# "'#a#ic mcelri#% 5eb 3m-u$ca'e un #er"ri'# cu
-i'#"lul 'u de calibru G9 direc# -rin '#icla de c"cac"la
die#e#ic -e care indi1idul " 2inea la gur% De a#unci 3nc"l"/
nu mai -u#u'e nici"da# ' bea a$a ce1a% T"#u$i/ nu regre#a
c #r'e'e% )ri1eli$#ea cada1rului unei .e#i2e in"cen#e -e
-i'#a aer"-"r#ului = .ie ea americanc/ iranian 'au
>a-"nez/ -en#ru 5eb nu a'#a c"n#a = era un m"#i1 mai
mul# dec6# 'u.icien# -en#ru a a-'a #rgaciul cu
3n1er$unare% Ti-ii ia -u#eau -re#inde c erau 1ic#imele
3n#regii "-re'iuni ge"-"li#ice din lume/ -u#eau in1"ca cele
mai im-"r#an#e $i mai a#"#$#iu#"are zei#2i din -an#e"nul
l"r/ -u#eau aduce #"a#e >u'#i.icrile de ra(a# -e care le
d"reau ca '$i de#"neze b"mbele $i '$i ."l"'ea'c
armele/ dar nimic din #"a#e a'#ea nu c"n#a -en#ru 5eb nici
c6# " cea- degera# a#unci c6nd 3nce-eau ' ucid
"ameni ne1in"1a2i/ mai ale' c"-ii% Bi/ "ric6# de mul# d"reau
'$i -relungea'c dan'ul -er1er' al crimel"r $i al
mu#ilril"r/ a1ea 'i 3n.run#e -e 3n#reg gl"bul/ -en#ru c/
"riunde ar .i a>un' ei/ -u#ea a>unge $i el%
Trecu -rin mai mul#e 3nc-eri mici/ cu -ere2ii cauciuca2i/
73
unde -"'#erele 3n.2i$6nd bie2ii ri cu armele a2in#i#e '-re
el erau a#6rna#e de '#6l-i% In'#inc#i1/ 3i lu la "c(i ."l"'indu
$i dege#ul $i 3i '-ulber% C6nd a1eai dea .ace cu " -er'"an
3narma#/ 2in#eai 3n#"#deauna m6inile/ nu "c(ii/ -en#ru c/
3n decur'ul i'#"riei/ nimeni nu .u'e'e 1re"da# uci' de "
-erec(e de "c(i% <n #im- ce 3$i c"b"ra ,arma0/ 5eb 'im2i
ne1"ia ' z6mbea'c% T"#ul era a#6# de 'im-lu c6nd nimeni
nu #rgea/ e.ec#i1/ a'u-ra #a% <n celelal#e 3nc-eri/ 3n 16r.ul
'#6l-il"r erau ca-e#ele $i -r2ile 'u-eri"are ale #"r'uril"r
un"r manec(ine/ a cr"r ,-iele0 $i dimen'iuni le imi#au -e
cele umane% 5eb izbi cu -ici"rul 3n la#eral/ l"1indule
ca-e#ele/ a-"i le a-lic " 'erie de l"1i#uri -aralizan#e 3n
rinic(i $i #recu mai de-ar#e%
Auzi -e cine1a mi$c6ndu'e 3n#runa din#re 3nc-eri $i
-ri1i 3nun#ru% Brba#ul din in#eri"r -ur#a un #ric"u mili#ar $i
-an#al"ni de cam-anie $i 3$i $#ergea 'ud"area de -e g6#ul
mu'cul"'/ de -e umeri $i de -e bra2e% De #a1an a#6rnau
ni$#e .r6ng(ii lungi% Era una din#re camerele 3n care 'e
de'.$urau an#renamen#ele -en#ru de-rinderea c2ra#ului
-e .r6ng(ie% 5eb 'e ui# la brba#ul care urc $i c"b"r3 de
#rei "ri/ cu mi$cri gra2i"a'e/ .luide/ cu mu$c(ii bra2el"r $i ai
umeril"r 3nc"rd6ndui'e $i -e urm rela;6ndui'e%
C6nd #ermin/ 5eb -$i 3nun#ru/ '-un6ndC
+ Ei/ Len/ #u nu2i iei nici"da# " zi liberN
Len !cCar#(* 3i arunc " -ri1ire care nu era #"cmai de
genul cel"r -e care 5eb le numea -rie#en"a'e% !cCar#(*
era unul din#re lune#i$#ii care .u'e'er -la'a2i 3n -ar#ea
'u-eri"ar a cldiril"r a.la#e dea lungul aleii 3n n"a-#ea
c6nd ec(i-a C(arlie -ieri'e 'ub ."cul mi#ralierel"r de calibru
%90% Era negru/ a1ea #reizeci $i -a#ru de ani/ 'e n'cu'e 3n
Te;a'/ 3n 1reme ce #a#l 'u era 3n arma# $i 1edea lumea
-e c(el#uiala Unc(iului 7am% Jcu'e -ar#e din c"mand"urile
7EAL/ dar nu a.i$a aerul 3ncrezu# al ma>"ri#2ii ace'#"ra%
A1ea d"ar un me#ru "-#zeci/ 3n' -u#ea '#ri1i un cruci"r de
baga>e $i de2inea cen#ura neagr 3n #rei ar#e mar2iale% Era
74
cel mai e.icien# agen# 3n mediu ac1a#ic al 4RTului $i/ -e de
al# -ar#e/ -u#ea #rimi#e/ '#6nd clare -e " creanga de
c"-ac/ 3n#r" n"a-#e 3n#unec"a'/ un gl"n2 3n#re "c(ii unei
-er'"ane a.la#e la n"u 'u#e de me#ri% Jcea -ar#e din 4RT
de #rei ani/ era #cu#/ 2inea mul#e 3n 'ine $i 3i li-'ea acel
'im2 m"rbid al um"rului de care ddeau d"1ad cei mai
mul2i din#re agen2i% 5eb 3l 3n12a'e lucruri -e care nu le
cun"$#ea 'au -e care 'e c(inuia ' $i le 3n'u$ea'c din
mer' $i/ 3n 'c(imb/ el 3i 3m-r#$i'e unele din#re
de-rinderile 'ale ie$i#e din c"mun% Du- c6#e $#ia 5eb/
!cCar#(* nu a1u'e'e nici"da# ce 'i re-r"$eze/ dar
-ri1irea -e care i" arunca 3n m"men#ul acela anun2a c
a'#a 'e 'c(imba'e% )"a#e c R"man" 3i 3n#"r'e'e -e #"2i
3m-"#ri1a lui%
+ Ce cau2i aici/ 5ebN Credeam c e$#i la '-i#al/ ling6ndu
2i rnile%
5eb mai .cu un -a' c#re cellal# brba#% Nui -lceau
nici #"nul/ nici 1"rbele lui/ dar 3n2elegea de ce le r"'#i'e%
<n2elegea $i ce 3l nemul2umea -e R"man": '-eci.icul acelui
l"c era de 1in% T"a# lumea 'e a$#e-#a '2i 3nde-line$#i
-er.ec# mi'iunea% )er.ec2iunea era 'ingurul lucru care 2i 'e
cerea% Bi el .u'e'e de-ar#e de a'#a% 7igur c di'#ru'e'e
mi#ralierele/ dar du- ce .a-#ul 'e c"n'uma'e% Oamenii de
.elul l"r nu -uneau a'#a la '"c"#eal%
+ Bnuie'c c ai 1zu# #"#ul%
!cCar#(* 3$i 'c"a'e mnu$ile de an#renamen# $i 3$i .rec
dege#ele gr"a'e $i ."ar#e b##"ri#e%
+ A2i lua#" re-ede 3n >"'ul aleii/ iar n"u TOC nea ceru#
' nu ne mi$cm%
+ Na2i .i -u#u# .ace nimic/ Len%
!cCar#(* c"n#inua '$i -ri1ea'c dege#ele -ici"arel"r%
+ <n cele din urm/ am -rimi# a-r"barea ' 3nain#m% A
dura# -rea mul#% Neam 3n#6lni# cu 4"#el% A dura# al naibii
de mul#/ re-e#% Neam "-ri# $i am 3ncerca# ' 1 -rindem
3n 1iz"r% TOC nu $#ia ce dracu 'e 3n#6m-l% Lan2ul n"'#ru de
75
c"mand era ca $i ru-#% )re'u-un c $#iai a'#a%
+ Eram -reg#i2i -en#ru "rice/ 3n a.ar de ceea ce 'a
-e#recu#%
!cCar#(* 'e a$ez -e du$umeaua ma#/ de cauciuc/ $i 3$i
3nl2 genunc(ii% <$i ridic -ri1irea c#re 5eb%
+ Am auzi# c ai ie$i# ce1a mai #6rziu de -e alee $i c #e
ai -rbu$i#/ 'au cam a$a ce1a%
,7au cam a$a ce1a%0 5eb 'e a$ez l6ng !cCar#(*%
+ !i#ralierele erau declan$a#e de " raz la'er/ iar la'erul
era -r"babil ac#i1a# de " #elec"mand/ a$a c nu a1eau
cum ' #rag -rea de1reme $i ' gre$ea'c 2in#a% Cine1a
#rebuie ' .i ."'# -rin -rea>m ca ' .ac a'#a%
5eb 3$i l' 3n 'u'-en'ie ul#ima .raz/ iar -ri1irea 3i
rma'e .i;a# a'u-ra lui !cCar#(*P
+ Am 1"rbi# de>a cu cei de la 5JO%
+ Nu mnd"ie'c%
+ Au 3nce-u# " AJO/ 5eb/ '-u'e !cCar#(*%
O AJO era " in1e'#iga2ie a unui a#ac/ .cu# de un ".i2er
.ederal: de .a-#/ de " mul2ime de ".i2eri/ 3n cazul acela%
+ Am a.la# $i a'#a/ Len% Ui#e ce e/ eu nu $#iu 'igur ce
anume mi 'a 3n#6m-la#% Numi -r"-u'e'em ca lucrurile '
'e de'.$"are a$a% Am .cu# #"# ceam -u#u#% 5eb re'-ir
ad6nc% Bi/ dac a$ -u#ea ' dau #im-ul 3na-"i/ a$ .ace"% Bi
1a #rebui ' #rie'c amin#indumi #"#ul/ 3n .iecare zi/ Len%
7-er c -"2i 3n2elege a'#a%
!cCar#(* 3$i 3nl2 ca-ul $i e;-re'ia lui "'#il 'e 3nmuie%
+ Nu a1eam -e cine ' 3m-u$cm/ 5eb% Jirar ' .ie/ nu
e;i'#a nimic 3n care ar .i -u#u# #rage lune#i$#ii: du- #"#
an#renamen#ul la/ na ."'# nici" -e#recere la care ' ne
m6ndrim cu ce -u#eam .ace% Am a1u# #rei #i-i -e cldirile
care ddeau 3n cur#e $i niciunul nu a -u#u# ' ia " linie de
"c(ire ca lumea c#re mi#ralierele alea% La naiba/ lea ."'#
.ric ' #rag -en#ru c 'au g6ndi# c unul din#re gl"an2ele
l"r ar .i -u#u# ric"$a $i 1ar .i nimeri#%
+ Dar -u$#iulN La2i 1zu# -e -u$#iN
76
+ !icul negri$"rN Da/ a 1eni# 3n >"'ul aleii/ cu b"ne#a $i
cu bile#ul #u%
+ Bi n"i am #recu# -e l6ng el c6nd neam 3ndre-#a# '-re
cur#e%
+ )r"babil c 1"i nea2i a'#u-a# 1ederea% Bi luminile de
-e aleea aia 'e re.lec#au ne.ire'c 3n 'u'/ c#re n"i%
+ OL/ dar indi1izii ceilal2iN Ti-ii cu dr"gurileN
+ Un lune#i'# deal n"'#ru ia a1u# #"# #im-ul 3n 1iz"r% Nu
'au mi$ca# 3nain#e de a 3nce-e ."curile de arm/ -e urm
au lua#" la 'n#"a'a% We..rie' '-une c -reau la .el de
'ur-rin$i ca #"a# lumea% C6nd TOC nea da# und 1erde/
am lua#" din l"c%
+ Bi -e urmN
+ Neam 3n#6lni# cu 4"#el/ cum '-uneam% Am 1zu#
rac(e#a de 'emnalizare/ neam "-ri# $i neam de'.$ura# 3n
lan2 de #rg#"ri% )e urm a a>un' -u$#iul la n"i% Am -rimi#
bile#ul cu a1er#i'men#ul #u% E1ere## $i )almer au lua#"
3nain#e/ ca cerce#a$i% Dar/ .irar al dracului/ -rea #6rziu%
!cCar#(* .cu " -auz $i 5eb 1zu 'ingura lacrim care
3i alunec dea lungul #r'#uril"r .rum"a'e/ #inere$#i:
#r'#uri n"rmale/ a$a cum .u'e'er c6nd1a $i ale lui%
+ 5eb/ 3n 1ia2a mea nam mai auzi# " can"nad ca aia%
Bi 3n 1ia2a mea nu mam mai 'im2i# a#6# de nea>u#"ra#%
+ Diai .cu# da#"ria/ Len/ a'#a a ."'# #"# ce -u#eai .ace%
5eb #cu " cli-/ a-"i '-u'eC 7e -are c nul -"# g'i -e
-u$#i% B#ii ce1a de'-re a'#aN
Cellal# cl#in din ca-%
+ Lau lua# 3n -rimire d"i bie2i din ec(i-a 4"#el% Cred c
R"man" $i C"r#ez%
Din n"u R"man"% Ra(a#/ a'#a 3n'emna c 5eb #rebuia '
di'cu#e cu el%
+ Tu ceai .cu#N
+ !am du' 3n cur#e/ cu c62i1a din#re ceilal2i% Team
1zu#/ dar erai du' cu '"rc"1a% <$i l' "c(ii 3n >"'% Bi am
1zu# re'#ul ec(i-ei C(arlie% 7e ui# la 5eb% D"i lune#i$#i
77
miau '-u' cum #eai 3n#"r' ac"l"/ 5eb% Au 1zu# ceai .cu#
$i #"# nu le 1ine ' cread c ai .cu#"% Cred c ai a1u# un
n"r"c c(i"r c6nd #eai du' 3na-"i% Nu cred c eu a$ .i ."'# 3n
'#are de a$a ce1a%
+ Ba ai .i ."'#/ Len% Bi #eai .i de'curca# mai bine dec6#
mine%
Lauda -ru 'l ia -e !cCar#(* -rin 'ur-rindere%
+ Du- ce ai ie$i# din cur#e/ lai 1zu# -e -u$#iN
!cCar#(* czu -e g6nduri%
+ <mi amin#e'c c '##ea -e " lada de gun"i% <n
m"men#ul la/ nimeni nu era 3n a-ele lui%
+ Nai bga# de 'eam dac la lua# cine1a 3n cu'#"dieN
!cCar#(* czu din n"u -e g6nduri%
+ Nu/ -arcmi amin#e'c c R"man" 1"rbea cu ni$#e #i-i/
dar a'#a e #"#%
+ Ai recun"'cu# -e cine1aN
+ B#ii c eu nam -rea mul# dea .ace cu '"lda2ii din
arma#a regula#%
+ Dar cu cei de la DEAN
+ A'#ai #"# ce -"# '2i '-un/ 5eb%
+ Ai '#a# de 1"rb cu R"man"N
+ )u2in%
+ 7 nu crezi #"# ce auzi/ Len% Nu e 'n#"'%
+ Inclu'i1 ce aud de la #ineN 3n#reb !cCar#(*/ 'arca'#ic%
+ Inclu'i1%
<n #im- ce 3$i c"nducea ma$ina/ 3nde-r#6ndu'e de
Vuan#ic"/ 5eb realiz c a1ea de ac"-eri# " arie ."ar#e
mare% In1e'#iga2ia nu era/ 3n m"d ".icial/ da#"ria lui/ $i/ cu
#"a#e ace'#ea/ 3n#run anumi# .el/ era a lui mai mul# dec6# a
"ricrui al#cui1a% Dar #rebuia ' 'e "cu-e mai 3n#6i de
al#ce1a/ de ce1a mul# mai im-"r#an# c(iar $i dec6#
de'c"-erirea cel"r care 3i lic(ida'er ec(i-a% Bi de
de'lu$irea cel"r 3n#6m-la#e cu un bie2el cu " gaur de
gl"n2 3n "braz $i care nu a1ea nici mcar " cma$%
78
CAPITOLUL 6
Ba'e 3nm"rm6n#ri% 5eb a'i'# la $a'e 3nm"rm6n#ri 3n
#rei zile% <nce-6nd de la a -a#ra/ nu$i mai -u#u '#"arce nici
mcar " 'ingur lacrim% In#ra 3n bi'erica 'au 3n ca'a 3n
care 'e de'.$urau .uneraliile $i a'cul#a ni$#e "ameni/
necun"'cu2i 3n marea ma>"ri#a#e a cazuril"r/ 1"rbind de'-re
brba2ii czu2i la da#"rie/ -e care el 3i 3n2ele'e'e/ 3n anumi#e
-ri1in2e/ mai bine dec6# 'e 3n2elegea -e 'ine 3n'u$i% Era ca
$i cum ner1ii i 'ar .i e1a-"ra# $i/ "da# cu ei/ " -ar#e din
'u.le#% <n#run anumi# .el/ 'e 'im2ea inca-abil ' reac2i"neze
a$a cum era de a$#e-#a#% Era 3ngr"zi# la g6ndul c ar .i
-u#u# 3nce-e ' r6d c6nd #rebuia ' >elea'c%
<n #im-ul 'lu>bei .unerare/ >um#a#e din#re c"$ciuge erau
de'c(i'e/ >um#a#e nu% Unii din#re brba2ii deceda2i '##eau
mai bine 3n ceea ce -ri1ea dimen'iunile $i l"calizarea
rnil"r care 3i uci'e'er/ iar 'icriele ace'#"ra erau de'c(i'e%
Oricum/ -ri1ind 3ndelung c(i-urile li1ide $i 'erbede $i
#ru-urile 2e-ene $i ".ili#e din raclele de me#al/ in(al6nd
mirea'ma .l"ril"r $i auzind ("("#ele de -l6n' ale cel"r din
>urul 'u/ 5eb 3$i d"rea ' .i zcu# $i el 3n#run c"$ciug $i '
.ie a'cun' -en#ru #"#deauna 'ub -m6n#% Ar .i ."'#
.uneraliile unui er"u: erau m"duri mul# mai ne-lcu#e 3n
care -u#eai rm6ne 3n amin#irea cel"rlal2i%
<$i 3n.$ura'e din n"u m6na 3n '#ra#uri de #i."n/ -en#ru c
'e 'im2ea 1in"1a# dac 'e 3n16r#ea/ ne1#ma#/ -rin#re cei
li-'i2i de 1ia2% B#ia c era >alnic '$i .ac gri>i -en#ru a$a
ce1a $i/ cu #"a#e ace'#ea/ 'e 'im2ea ca " in'ul# 1ie/
arunca# 3n .a2a cel"r -rezen2i% De .a-#/ ei nu $#iau dec6# c
5eb L"nd"n reu$i'e cum1a ' 'ca-e .r nici" zg6rie#ur%
Ddu'e bir cu .ugi2iiN <$i l'a'e camarazii ' m"arN )u#ea
79
de'lu$i ace'#e 3n#rebri -e unele c(i-uri% Oare a$a 3i era
meni# 3n#"#deauna unicului 'u-ra1ie2ui#"rN
)r"ce'iunile .unerare #recu'er -rin#re $iruri ne'.6r$i#e
de brba2i $i .emei 3n uni."rm $i -rin#re al2i c6#e1a 'u#e/
-ur#6nd c"'#umele elegan#e $i -an#".ii -rac#ici carac#eri'#ici
JBIului% !"#"cicle#ele de'c(ideau c"n1"iul/ "amenii 'e
aliniau dea lungul '#rzil"r $i -re#u#indeni .lu#urau '#eaguri
3n bern% Erau de .a2 -re$edin#ele $i marea ma>"ri#a#e a
gu1ernului/ al#uri de mul#e al#e VI)uri% )en#ru c6#e1a zile/
lumea 3n#reag nu 1"rbi'e de'-re nimic al#ce1a 3n a.ara
mcelului cel"r $a'e brba2i de -e alee% De'-re cel de al
$a-#elea nu 'e '-u'e'er -rea mul#e $i 5eb era
recun"'c#"r -en#ru a'#a% T"#u$i/ 'e 3n#reba c6# de mul#
a1ea ' 'e bucure de acel m"ra#"riu%
Ora$ul 5a'(ing#"n era c"-le$i# de durere% Bi a'#a nu
numai din cauza '"r2ii brba2il"r uci$i/ ci $i -en#ru c
im-lica2iile e;#in'e ale ace'#ui .a-# erau 'u-r#"are%
Criminalii de1eni'er c(iar a#6# de 3ndrzne2iN 7"cie#a#ea
'lbi'e c(iar a#6# de mul#N )"li2ia nu mai -u#ea 2ine -a'ulN
JBIul/ bi>u#eria c"r"anei a-r#"ril"r legil"r americane/ 3$i
-ierdu'e '#rlucireaN !a''media din Orien#ul !i>l"ciu $i din
C(ina 'e delec#a d6nd 3nc un e;em-lu al balamucului din
Occiden#/ care/ 3n#r" bun zi/ ar .i -u#u# .ace ca ar"gan#a
Americ ' cad -e genunc(ii li-'i2i de 1lag% Jr nici"
3nd"ial/ ideea c b#r6nele 7#a#e Uni#e nu .ceau .a2
crizei mizerabile/ alimen#a#/ 'imul#an/ de mi>l"acele de
in."rmare 3n ma'/ um-lea de urale '#rzile din Bagdad/
Te(eran/ )(enian $i Bei>ing% Cr#urarii de -e #eri#"riul
american debi#au a#6# de mul#e 'cenarii ab'urde/ 3nc6# 5eb
nu 'e mai ui#a -e niciun ziar $i nu mai de'c(idea #ele1iz"rul
'au radi"ul% T"#u$i/ dac cine1a lar .i 3n#reba#/ ar .i '-u' c
lumea 3n#reag/ nu numai 7#a#ele Uni#e/ .u'e'e r1$i#
-en#ru " lung -eri"ad de #im-%
J"cul 3ncruci$a# al -re'ei 'lbi'e 3n#r" "arecare m'ur/
ca#aliza#"rul 'u .iind acum " al# #ragedie 3n.i"r#"are% Un
80
a1i"n c"mercial de linie/ a-ar2in6nd Wa-"niei/ 'e -rbu$i'e
-e c"a'#a )aci.icului/ iar c"l-"r#"rii 3nce-u'er '
urmrea'c acea'#a -"1e'#e/ l'6nd 3n -ace aleea $i m"r2ii
de dinc"l" de ea% O 'ingur cami"ne# a re-"r#eril"r mai
era 3nc ac"l"/ dar rm$i2ele a #rei 'u#e de cada1re care
-lu#eau 3n "cean re-rezen#au un "biec# de a#rac2ie care
'urcla'a -"1e'#ea 1ec(e de c6#e1a zile a unei ec(i-e de
agen2i JBI uci$i% 5eb era recun"'c#"r $i -en#ru a'#a% ,Da2i
ne -ace/ ' ne -l6ngem m"r2ii 3n lini$#e%0
Ju'e'e in#er"ga# 3n ,cen#ru0 "ra$ului/ 3n 4""1er Building
$i la 5JO/ 3n #rei "cazii di.eri#e/ de mai mul#e ec(i-e de
in1e'#iga#"ri% Ace$#ia erau d"#a2i cu bl"cn"#e'uri/ crei"ane
$i re-"r#"."ane/ iar c62i1a din#re agen2ii mai #ineri a1eau
la-#"-uri% <i -u'e'er lui 5eb mul# mai mul#e 3n#rebri
dec6# cele -en#ru care a1ea r'-un'% Oricum/ c6nd 3i
'-u'e'e .iecrui gru- c nu $#ia de ce 3n2e-eni'e $i de ce
czu'e a-"i/ crei"anele 'e ridica'er de -e (6r#ie $i
dege#ele nu mai l"1i'er #a'#ele%
+ A#unci c6nd '-ui c ai 3n2e-eni#/ ai 1zu# ce1aN Ai auzi#
ce1a care #ea .cu# ' reac2i"nezi a$aN
Brba#ul i 'e adre'a'e -e un #"n uni."rm/ 3n care 5eb
'e'iza'e " m"dula2ie delica#/ inc"m-le#/ care 'ugera li-'a
de credibili#a#e 'au/ mai ru/ ne3ncrederea .2i$%
+ E.ec#i1/ nu $#iu%
+ C(iar nu $#iiN Nu e$#i 'igur c ai 3n2e-eni#N
+ Nu 'un# 'igur% Adic/ da/ am 3n2e-eni#% A ."'# ca $i cum
a$ .i -araliza#%
+ Dar #eai mi$ca# du- ce ec(i-a #a a ."'# uci'N
+ Da/ 3ncu1iin2 el%
+ Ce 'c(imbare anume 2ia -ermi' ' " .aciN
+ Nu $#iu%
+ Bi/ c6nd ai in#ra# 3n cur#e/ ai czu#N
+ <n#"cmai%
+ E;ac# 3nain#e ca mi#ralierele ' de'c(id ."cul/ '-u'e
un al# in1e'#iga#"r%
81
5eb abia 3$i -u#u auzi -r"-riul r'-un'%
+ Da%
Tcerea care czu du- r'-un'urile 'ale
ne'a#i'.c#"are a-r"a-e c 3i '-ulber cura>ul de>a
zdruncina#%
<n #im-ul .iecrui in#er"ga#"riu/ 5eb 3$i 2inea m6inile -e
ma'/ 3i -ri1ea #"# #im-ul -e in1e'#iga#"ri 3n .a2 $i '##ea
u$"r a-leca# 3nain#e% T"2i "amenii aceia erau -r".e'i"ni$#i/
erau anc(e#a#"ri cu e;-erien2% 5eb $#ia c/ dac -ri1ea
3n#r" -ar#e/ dac 'e l'a -e '-a#e/ dac 'e 'cr-ina 3n ca-
a$a cum nu #rebuia 'au/ c(iar mai ru/ dac 3$i 3ncruci$a
bra2ele/ ei ar .i #ra' imedia# c"ncluzia c era un mincin"'
nen"r"ci#% 5eb nu min2ea/ dar nici nu '-unea #"# ade1rul%
Dac ar .i 3nce-u# ' le -"1e'#ea'c de'-re e.ec#ul bizar -e
care 3l a1u'e'e a'u-ra lui imaginea unui bie2el care/ 3n
m"d ine;-licabil/ 3l .cu'e ' 3nmrmurea'c/ 'al16ndui
a'#.el 1ia2a = 'au de'-re .a-#ul c a-"i a1u'e'e 'enza2ia c
ce1a 3l #rgea 3n >"'/ de -arc ar .i ."'# ambala# 3n be#"n/
-en#ru ca/ -e'#e c6#e1a 'ecunde/ ' 'e -"a# mi$ca liber =
ar .i #ermina#" cu Bir"ul% Cei de la ni1elurile 'u-eri"are
a1eau #endin2a de a nui -ri1i cu "c(i buni -e agen2ii de
#eren care ddeau e;-lica2ii nebune$#i% Cu #"a#e ace'#ea/
ce1a era 3n .a1"area 'a% Cuiburile de mi#raliere nu 'e
dezin#egra'er 'ingure% Iar gl"an2ele din -u$ca lui erau
3nca'#ra#e 3n ele% Bi lune#i$#ii 1zu'er #"#ul/ iar el
a1er#iza'e ec(i-a 4"#el $i/ mai -re'u' de #"a#e/ 'al1a'e
bia#ul% 5eb 'e a'igur c men2i"na'e a'#a% 7e a'igur c
" $#iau #"2i anc(e#a#"rii% ,)rie#eni/ m -u#e2i l"1i cu -ici"rul
c6nd 'un# czu# la -m6n#/ numai ' nu m l"1i2i -rea #are%
La urma urmel"r/ 'un# un a.uri'i# de er"u%0
+ O 'mi re1in/ le '-u'e'e 5eb #u#ur"r% Nu am ne1"ie
dec6# de -u2in #im-% O 'mi re1in%
Bi/ -re2 de " cli- cum-li#/ 'e g6ndi'e c aceea -u#ea .i
-rima minciun real -e care " '-u'e'e #"a# ziua%
<l 3n$#iin2a'er c urmau 'l rec(eme dac ar .i ."'#
82
nece'ar% De"camda#/ nu d"reau dec6# ca el ' nu .ac
nimic% A1ea la di'-"zi2ie " grmad de #im- 3n care ' 'e
adune% Bir"ul 3i ".eri'e a'i'#en2a unui c"n'ilier/ un '-eciali'#
3n -'i(analiz: de .a-#/ c(iar in'i'#a'er 3n ace'# 'en' $i
5eb a.irma'e c a1ea ' acce-#e ".er#a/ cu #"a#e ca Bir"ul
3i c"n'idera '#igma#iza2i -e cei care cu#au un a'#.el de
a>u#"r% I 'e '-u'e'e c/ a#unci c6nd lucrurile a1eau '
rein#re 3n n"rmal/ -6n la re3n.iin2area ec(i-ei C(arlie urma
' .ie in#egra# 3n#r" al# ec(i- de a'al# 'au de lune#i$#i/
dac d"rea a'#a% Dac nu/ -u#ea de2ine " al# .unc2ie 3n
cadrul Bir"ului% 7e di'cu#a'e c(iar de'-re -"'ibili#a#ea de a
i 'e admi#e un #ran'.er ,la alegere0/ care iar .i -ermi' '
ac2i"neze 3ncadr6ndu'e 3n '#ruc#ura unui bir"u din care ar
.i ie$i# la -en'ie% Era un #ra#amen# care li 'e a-lica/ de
"bicei/ agen2il"r 16r'#nici $i ar#a c Bir"ul nu $#ia 'igur
cum ' -r"cedeze 3n -ri1in2a lui% <n m"d ".icial/ 5eb era 3n
#"iul unei anc(e#e admini'#ra#i1e care/ 3n .unc2ie de m"dul
3n care urmau ' e1"lueze lucrurile/ 'ar .i -u#u# ."ar#e bine
' ia am-l"are/ de1enind " in1e'#iga2ie c"m-le#% De'igur/
lui 5eb nui ci#i'e nimeni dre-#urile/ ceea ce era $i bine/ $i
ru/ 3n aceea$i m'ur% Bine/ .iindc/ dac i 'ar .i ci#i#
dre-#urile/ ar .i 3n'emna# c era are'#a# $i ru/ -en#ru c #"#
ceea ce '-unea 3n #im-ul cerce#ril"r -u#ea .i ."l"'i#
3m-"#ri1a lui 3n #im-ul -r"ce'el"r ci1ile $i criminale% Du-
#"a#e a-aren2ele/ 'ingura 'a gre$eal era c 'u-ra1ie2ui'e%
Bi a'#a c"n#inua ' .ie 'ur'a unui 'en#imen# de 1in"12ie
mul# mai -u#ernic dec6# #"a#e acuza2iile -e care i lear .i
-u#u# aduce Bir"ul%
Lui 5eb 3i '-u'er c -u#ea "b2ine/ realmen#e/ #"# ce 3$i
d"rea% Erau -rie#enii lui/ cu #"2ii% <i ac"rdau de-lina l"r
'u'2inere%
El 'e in#ere' cum mergea anc(e#a $i nu -rimi niciun
r'-un'% ,Aici 'e 3nc(eie 'u'2inerea l"r de-lin0/ 'e g6ndi%
+ <n'n#"$e$#e#e/ i 'e adre' un al# brba#% E'#a e
singurul lucru a'u-ra cruia #rebuie ' #e c"ncen#rezi%
83
<n #im- ce 'e -reg#ea ' -lece de la ul#imul
in#er"ga#"riu/ -rimi 3n#rebarea .inal%
+ Ce2i .ace m6naN 'e in#ere' cine1a%
5eb nul cun"$#ea -e indi1id $i/ cu #"a#e c 3n#rebarea
ace'#uia -rea de'#ul de ne1in"1a#/ 3n "c(ii lui era ce1a
care 3l 3ndemna 'l d"b"are din#r" l"1i#ur% <n l"c de a'#a/
3i '-u'e c era ."ar#e bine/ le mul2umi #u#ur"r $i -r'i
3nc-erea%
<n drum '-re ie$ire/ #recu -e l6ng -an"ul de "n"are al
JBIului/ de care era a#6rna# c6#e " -lcu2 c"mem"ra#i1
-en#ru .iecare agen# czu# la da#"rie% Urma ' .ie ac#ualiza#
ma'i1/ ca nici"da# 3n 3n#reaga i'#"rie a Bir"ului% 5eb 'e
3n#reba'e une"ri dac a1ea ' a>ung 1re"da# ac"l"/ dac
1ia2a 'a -r".e'i"nal urma ' .ie 3ng(e'ui# -e " -lcu2
din lemn $i br"nz/ '-6nzura# de un -ere#e% )lec de la
4""1er $i $". c#re ca'/ n-di# de 3n#rebri care
de-$eau cu mul# numrul cel"r cu care ar .i 1ru# ' 'e
c"n.run#e%
JBI mai 3n'eamn/ ".icial/ Jideli#a#e/ Bra1ur $i
In#egri#a#e $i/ 3n m"men#ul acela/ 5eb nu a1ea 'enza2ia c
ar .i ."'# 3n -"'e'ia 1reuneia din#re ace'#e cali#2i%
84
CAPITOLUL 7
Jranci' 5e'#br""M era " namil de "m/ a16nd 3nl2imea
$i #alia unui a#acan# de -e ari-a '#6ng din Liga Na2i"nal
de J"#bal% Oricum ar .i ."'# 1remea $i "ricare ar .i ."'#
an"#im-ul/ (ainele 'ale -re.era#e erau cm$ile #r"-icale
din m#a'e/ cu m6neci 'cur#e/ -an#al"ni largi/ a'"r#a2i/ $i
-an#".ii m"ca'in/ din -iele de c-ri"ar/ -e care 3i -ur#a
.r $"'e#e% A1ea 2ea'#a -le$u1/ urec(ile mari ac"-eri#e cu
cercei cu diaman#e 3nca'#ra#e $i dege#ele en"rme
3m-"d"bi#e cu inele de aur% Nu era c6#u$i de -u2in un
.il.iz"n/ ci/ -ur $i 'im-lu/ nu g'ea -rea mul#e lucruri -e
care '$i c(el#uia'c c6$#igurile d"b6ndi#e din a.acerile cu
dr"guri/ .r ca "amenii legii $i/ mai ru/ IR7ul ' 3ncea-
' adulmece -rin -rea>m% Bi/ 3n acela$i #im-/ 3i -lcea '
ara#e bine% <n m"men#ul acela/ '##ea -e banc(e#a din
'-a#e a unei limuzine !ercede' cu geamuri .umurii% <l a1ea
3n '#6nga -e -rimul 'u l"c"#enen#/ An#"ine )eeble'%
B".erul era un #6nr 3nal#/ bine cldi#/ -e nume T""na/ iar
-e 'caunul -a'agerului '##ea $e.ul "amenil"r 'i de -az/
Cl*de !ac*/ 'ingurul alb din banda lui 5e'#br""M/ $i era
u$"r de "b'er1a# c #i-ul 3$i 3nde-linea .unc2ia e;#rem de
m6ndru de 'ine% )eeble' a1ea barba #un' 3ngri>i# $i "
.rizur a.r"/ era 'cund $i 3nde'a#/ dar 3$i -ur#a cu elegan2
c"'#umul Armani $i "c(elarii .umurii/ de ma.i"#% Ar#a mai
degrab a direc#"r admini'#ra#i1 de la 4"ll*H""d dec6# a
$e. de re2ea de c"mercian2i de dr"guri% !ac* 'emna cu un
'c(ele# ambulan#/ -re.era (ainele negre/ cu a'-ec#
-r".e'i"nal/ $i/ da#"ri# ca-ului ra'/ -u#ea #rece cu u$urin2
dre-# un ne"nazi'#%
Ace'#a era nucleul micului im-eriu al lui 5e'#br""M/ al
85
crui c"nduc#"r 2inea 3n m6na '#6ng un -i'#"l de T mm/
-6r6nd ' .ie 3n cu#area cui1a 3n care 'l de'carce%
+ Vrei 'mi mai -"1e'#e$#i 3nc " da# cum lai -ierdu#
-e Le1inN
7e ui# la )eeble' $i 3$i 3ncle$# $i mai #are m6na de
m6nerul -i'#"lului% 7iguran2a era -rin' 3n aceea$i
'#r6n'"are $i #"cmai " #r'e'e%
)eeble' -ru '$i .i da# 'eama de a'#a/ dar nu ezi# 'i
r'-und%
+ Dac ne la$i ' 2inem -e cine1a -e urmele lui d"uzeci
$i -a#ru de "re -e zi/ $a-#e zile -e '-#m6n/ a#unci n"
'l mai -ierdem nici"da#% Une"ri -leac de aca'
n"a-#ea% <n n"a-#ea aia a ie$i# $i nu 'a mai 3n#"r'%
5e'#br""M 3$i -le'ni c"a-'a en"rm%
+ A ."'# -e alee% Jederalii lau a1u# $i acuK nul mai au% E
cum1a ame'#eca# 3n #"# ra(a#uK '#a $i #"#uK 'a 3n#6m-la#
3n ble'#ema#a mea de cur#e din '-a#e% Izbi cu -i'#"lul 3n u$
$i rcniC <l 1reau -e Le1in 3na-"iO
)eeble' 'e ui# la el -lin de ner1"zi#a#e/ 3n #im- ce !ac*
nu reac2i"n 3n niciun .el%
5e'#br""M 3$i -u'e m6na -e umrul $".erului%
+ T""na/ adun c62i1a bie2i $i 'c"#"ci2i .iecare c"l2 al
nen"r"ci#ului de "ra$/ mauziN B#iu c ai mai .cu#" " da#/
dar #rebuie '" .aci din n"u% <l 1reau -e -u$#i 3na-"i/ 1iu $i
ne1#ma#/ mauziN Viu $i ne1#ma#/ iar #u nu #en#"rci
-6n nu rez"l1i a'#a% La dracu/ mauzi/ T""naN
T""na arunc " -ri1ire 3n "glinda re#r"1iz"are%
+ Teaud/ #eaud%
+ O 3n'cenare/ '-u'e )eeble'% Wur 3m-re>ur% Ca ' dea
1ina -e #ine%
+ Crezi c i" nu $#iuN Crezi c dac ai ."'# la .acul#a#e
e$#i de$#e-# $i i"' -r"'#N B#iu c .ederalii 1in du- .unduK
meu% B#iu ce 'e -une la cale -e '#rzi% Cine1a 3ncearc '
unea'c #"a#e g$#ile/ ' .ac ce1a care ' aduc a un
nen"r"ci# de 'indica#/ daK ei $#iu c i" nu m ame'#ec 3n
86
ra(a# $i a'#a le d -lanurile -e'#e ca-%
5e'#br""M a1ea "c(ii r"$ii% Nu d"rmi'e -rea mul# 3n
ul#imele -a#ruzeci $i "-# de "re% A$a era 1ia2a lui% 7
'u-ra1ie2uia'c n"-2ii era/ de .a-#/ marele -r"iec# al 3n#regii
zile% Bi nu 'e -u#ea g6ndi dec6# la bie2elul a.la# unde1a/
a.ar% Junia i 'e a-r"-ia de -ar: " -u#ea 'im2i% B#ia c ziua
a'#a a1ea ' 1in $i #"#u$i nu era -reg#i# -en#ru ea%
+ Oricine lar .i lua# -e Le1in " 'mi dea de $#ire% V"r
ce1a% V"r banda mea/ a'#a 1"r%
+ Bi" ' le" daiN
+ )"# lua #"# ce am eu% Dacl ca-# 3na-"i -e Le1in%
Tcu $i -ri1i -e geam la ung(erele $i la aleile/ $i la
barurile ie.#ine -e l6ng care #receau/ $i 3n care 'e
'#recurau #en#aculele re2elei lui de dr"guri% Jcea a.aceri $i
3n 'uburbii/ ac"l" unde erau banii ade1ra2i%
+ Da/ a'#a e% <l ca-# 3na-"i -e Le1in $i -e urm ucid #"2i
#ra.ican2ii% Cu m6na mea% <$i 3ndre-# -i'#"lul '-re un
du$man imaginar% <nce- de la genunc(i $" iau 3n 'u'%
)eeble' -ri1i cu -ruden2 '-re !ac*/ care c"n#inua ' nu
reac2i"neze: ar#a ca $i cum ar .i ."'# de -ia#r%
+ )i/ de"camda# nu a lua# nimeni leg#ura cu n"i/
'-u'e )eeble'%
+ O ' ia% Nu lau lua# -e Le1in -enKc 1"r 'l bage la
bulu: -e mine m 1"r% Ei/ i"' c(iar aici/ nu le mai rm6ne
dec6# ' 1in la -e#recere% 7un# ga#a ' -e#rec/ ' 3ncea-
dracu "da#O 5e'#br""M 3nce-u ' 1"rbea'c mai calm%
V"rba e c unuK din#re indi1izi nu $ia -rimi# -"r2ia 3n cur#e%
E ade1ra#N
)eeble' ddu din ca-%
+ 5eb L"nd"n%
+ 7a -"meni# de'-re mi#raliere/ ra(a#uri de calibruK %90%
Cum -u#ea un #i- ' 'ca-e deac"l"N
)eeble' ridic din umeri $i 5e'#br""M 'e ui# la !ac*%
+ Ceai auzi# de'-re a'#a/ !aceN
+ )6n acum/ nimeni nu $#ie nimic 'igur/ dar am auzi# c
87
"mul na in#ra# 3n cur#e% 7a '-eria# $i 'a -ierdu#/ 'au cam
a$a ce1a%
+ 7a -ierdu# 'au cam a$a ce1a/ '-u'e 5e'#br""M% OL/
1ezi cum .aci ' -ui m6na -e #i-uK '#a $i ' mil aduci aci%
OmuK 'c- #ea.r $i ne1#ma#/ 3n'eamn c "muK are
ce1a 'mi '-un% )"a#e/ de -ild/ unde e Le1in% <$i -ri1i
l"c"#enen2ii% Ela de ia 3m-u$ca# -e .ederali/ "ricine " .i/ 3l
are -e Le1in% )u#e2i .i 'iguri de a'#a%
+ )i/ cum '-uneam/ ar .i #rebui# 'l 'u-ra1eg(em
d"uzeci $i -a#ru de "re din d"uzeci $i -a#ru/ c"men#
)eeble'%
+ Ce dracu de 1ia2 mai e $i a'#aN '-u'e 5e'#br""M% El
nu #rebe ' #ria'c a$a/ nu din cauza mea% Dac .ederalii
'e 2in du- c"ada mea/ a#unci i"i 3ndre-# 3n al# -ar#e%
Numai c #rebe ' $#im 3n care% AcuK/ c6nd $a'e nen"r"ci2i
de agen2i deai l"r 3' m"r2i/ nu' di'-u$i ' .ac niciun
#6rg% Or ' 1rea ' -un dea binelea .unduK cui1a -e >ar $i
la n" ' .iu i"%
+ Oricine lar .i lua# -e Le1in/ nu a1em nici" garan2ie c
" 'i dea drumul/ zi'e )eeble'% B#iu c nu2i -lace ' auzi
a'#a/ dar nu a1em nici mcar cum ' a.lm dac mai e 3n
1ia2%
5e'#br""M 'e l' -e '-#arul 'caunului%
+ O/ e 1iu $i bine/ 'n#"'% Le1in na -2i# nimic ru%
Oricum/ nu -6nn m"men#uK '#a%
+ Cum -"2i .i a#6# de 'igurN
+ B#iu $i ga#a/ iar 1"u a'#a #rebe ' 1 .ie de a>un'% V"i
#rebe ' 1 "cu-a2i de .ederaluK la%
+ 5eb L"nd"n%
+ 5eb L"nd"n% Bi/ dac nare ce m in#ere'eaz -e
mine/ a#unci " '$i d"rea'c ' .i cr-a# "da# cu ec(i-a
lui% Calc"/ T""na% A1em #reab%
!a$ina acceler $i di'-ru 3n n"a-#e%
88
CAPITOLUL 8
5eb a1u ne1"ie de d"u zile ca '$i .ac " -r"gramare
la un -'i(anali'# inde-enden#/ la care Bir"ul a-ela 3n baza
unui c"n#rac#% JBIul a1ea -er'"nal de '-eciali#a#e/ dar 5eb
"-#a'e -en#ru cine1a din a.ar% Nu $#ia cu cer#i#udine de ce/
dar/ 3n m"men#ul acela/ nu i 'e -rea " idee bun '$i
de'c(id 'u.le#ul 3n .a2a cui1a din in#eri"r% ,Legal 'au nu/
cei '-ui d"c#"rului de nebuni din '"lda .ederalil"r le '-ui
.ederalil"r0/ g6ndea 5eb% La dracu cu c"n.iden2iali#a#ea
dez1luiril"r -acien2il"r%
C6nd era 1"rba de 'n#a#ea min#al a anga>a2il"r 'i/
Bir"ul 'e a.la 3nc/ 3n ."ar#e mare m'ur/ 3n E1ul !ediu/ de
1in .iind/ -r"babil 3n aceea$i -r"-"r2ie/ "rganiza2ia $i
.iecare agen# 3n -ar#e% )6n 3n urm cu c62i1a ani/ dac
lucrai la JBI $i #e 'im2eai '#re'a# 'au a1eai -r"bleme cu
alc""lul 'au cu dr"gurile/ -'#rai a'#a -en#ru #ine $i #e #ra#ai
cum #e #ia ca-ul% )en#ru agen2ii din 1ec(ea $c"al/ ' 'e
g6ndea'c ' cear '.a#ul unui '-eciali'# era ca $i cum 'ar
.i g6ndi# ' -lece de aca' .r arm% Dac unul din#re ei
'"lici#a a>u#"rul unui -r".e'i"ni'#/ nimeni nu " $#ia $i/ cu
'iguran2/ nimeni nu 1"rbea de'-re a'#a% <n#run anumi#
'en'/ erai -6ngri# dac " .ceai/ iar -r"ce'ul de
3nd"c#rinare 3n urma cruia de1eneai membru al Bir"ului
-rea ' in"culeze a#6# '#"ici'mul c6# $i " inde-enden2
-lin de 3ndr#nicie/ ambele .iind greu de 3n.r6n#%
<n cele din urm/ $e.ii decre#a'er c '#re'ul de a lucra
-en#ru JBI/ re.lec#a# 3n cre$#erea ra#ei alc""li'mului/ a
abuzului de dr"guri $i a inciden2ei di1"r2uril"r/ #rebuia ' .ie
89
#ra#a#% Ju'e'e in'#i#ui# EA)
?6
% Jiecrui de-ar#amen# al JBI
ului 3i .u'e'e a#ribui# un c""rd"na#"r $i c"n'ilier EA)% C6nd
c"n'ilierul in#ern nu -u#ea rez"l1a -r"blema/ el 'au ea
#rebuia ' #rimi# -acien#ul la un '-eciali'# acredi#a# din
e;#eri"r/ acea'#a .iind '"lu2ia -en#ru care "-#a'e 5eb% EA)
nu era un -r"gram ."ar#e bine cun"'cu# 3n cadrul Bir"ului $i
5eb nu -rimi'e nici"da# 1reun ma#erial 'cri' care '
a#e'#e e;i'#en2a ace'#uia% Nu circula dec6# un '"i de z1"n/
care 2i 'e $"-#ea la urec(e% <n ciuda e."r#uril"r Bir"ului/
1ec(iul '#igma# c"n#inua ' e;i'#e%
Cabine#ele -'i(ia#ril"r 'e a.lau 3n#run% Bl"c #urn din
di'#ric#ul Jair.a;/ -la'a# l6ng T*'"nK' C"rner% 5eb mai
.u'e'e $i 3nain#e la d"c#"rul OKBann"n/ unul din#re
-'i(anali$#ii care lucrau ac"l"% A'#a 'e 3n#6m-la'e -en#ru
-rima da# cu ani 3n urm/ c6nd 4RT .u'e'e c(ema# '
'al1eze ni$#e ele1i din#r" $c"al -ar#icular din Ric(m"nd/
Virginia% O band de indi1izi a-ar2in6nd unei gru-ri
-aramili#are care 'e au#"in#i#ula Jr2ia Liber#2ii $i ai crei
membri urmreau/ du- #"a#e a-aren2ele/ ' creeze "
cul#ur de #i- arian a-el6nd la -r"-ria me#"d de -uri.icare
e#nic/ ddu'e buzna 3n $c"al $i "m"r6'e -e l"c d"u
-r".e'"are% Vreme de a-r"a-e d"uzeci $i -a#ru de "re/
4RT '##u'e de"-ar#e% <n cele din urm/ in#ra'e 3n cldire/
3n#run m"men# 3n care 'e -rea c re3nce-erea "m"ruril"r
era iminen#% T"#ul mer'e'e -er.ec#/ -6n c6nd ce1a 3i
aler#a'e -e .ra2ii liberi e;ac# 3nain#e ca membrii 4RT '
#reac la a#ac% <n urma 'c(imbului de ."curi care urma'e/
-rimii 'e ale'e'er cu cinci m"r2i/ iar ceilal2i cu d"i rni2i/
din#re care 5eb ."ar#e gra1% Nu mai .u'e'e uci' dec6# un
'ingur "'#a#ic/ un bia# de zece ani/ -e nume Da1id
Can.ield%
C6nd 'e dezln2ui'e iadul/ 5eb .u'e'e c6# -e ce '
a>ung 'u.icien# de a-r"a-e de c"-il ca 'l 'c"a# din
b#aia armei% C(i-ul bia#ului m"r# 3i a-rea a#6# de de' 3n
?6 Em-l"*ee A''i'#ance )r"gram )r"gramul de A>u#"rare a Anga>a2il"r
90
1i'e/ 3nc6# cu#a'e din -r"-rie ini2ia#i1 a>u#"rul unui
-r".e'i"ni'#% La 1remea aceea/ EA) nu e;i'#a/ a$a c/ du-
ce rnile i 'e 1indeca'er/ 5eb a.la'e/ 3n m"d di'cre#/
numele lui OKBann"n de la un al# agen# care a-ela la
'er1iciile ace'#uia% Ju'e'e unul din#re cele mai di.icile
lucruri -e care le .cu'e 1re"da#/ -en#ru c/ de .a-#/
#rebuia ' recun"a'c .a-#ul c nu$i -u#ea rez"l1a 'ingur
-r"blemele% Nu di'cu#a'e nici"da# de'-re a'#a cu 1reun al#
membru al 4RT $i $iar .i #ia# limba 3nain#e de a mr#uri'i
c 'e ducea la un d"c#"r de nebuni% C"legii lui ar .i
c"n'idera# c era 1"rba de " 'lbiciune/ iar 3n 4RT nu era
l"c -en#ru a$a ce1a%
Agen2ii "-era#i1i 4RT mai a-ela'er la '-eciali$#ii 3n
'n#a#e min#al $i lucrurile nu 'e de'.$ura'er a$a cum
ar .i #rebui#% Du- 5ac"/ Bir"ul c(ema'e c"n'ilieri care 'e
3n#6lni'er imedia# cu "amenii c"-le$i2i de e1enimen#e/
di'cu#6nd cu ei 3n gru-/ nu indi1idual% Rezul#a#ele ar .i ."'#
(ilare/ dac nu ar .i ."'# a#6# de >alnice% Ju'e'e ul#ima "ar
c6nd Bir"ul 3ncerca'e ' .ac a'#a cu membrii 4RT%
5eb 'e 3n#6lni'e ul#ima da# la OKBann"n c(iar du-
m"ar#ea mamei 'ale% Du- c6#e1a $edin2e/ a>un'e'e la
c"ncluzia c/ 3n acea -ri1in2/ lucrurile nu a1eau ' 'e
3ndre-#e nici"da#/ a$a c min2i'e/ '-un6ndui lui OKBann"n
c #"#ul era 3n "rdine% Nul 3n1in"12i'e -e ace'#a din urm/
-en#ru c $#ia c niciun d"c#"r nu -u#ea -une "rdine 3n#r"
a'emenea (arababur% Ar .i ."'# ne1"ie de un mirac"l%
OKBann"n era 'cund $i 3nde'a# $i -ur#a ade'ea un -ul"1er
negru/ cu gulerul rula#/ ceea ce .cea ca brbia lui r'.r6n#
' ia' $i mai mul# 3n e1iden2% 5eb 3$i amin#i c
'#r6ngerea de m6n a d"c#"rului era li-'i# de 1lag/ iar
manierele lui de'#ul de -lcu#e $i c/ cu #"a#e ace'#ea/ la
-rima l"r 3n#6lnire 'im2i'e ne1"ia ' " ia la .ug c#re u$%
<n l"c de a'#a/ 3l urma'e -e OKBann"n 3n cabine#ul 'u $i 'e
'cu.unda'e 3n a-e -ericul"a'e%
+ O ' #e -"# a>u#a/ 5eb% Nu 1a .i ne1"ie dec6# de #im-%
91
<mi -are ru c a #rebui# ' ne 3n#6lnim 3n 3m-re>urri a#6#
de di.icile/ dar "amenii nu 1in la mine din cauz c #"#ul e
minuna#: -re'u-un c a'#a e '"ar#a mea%
5eb '-u'e'e c era 3n "rdine/ dar/ cu #"a#e ace'#ea/ 3l
-r'i'e cura>ul% Era lim-ede c d"c#"rul nu cun"$#ea 1ra>a
care ar .i -u#u# .ace ca lumea lui ' .ie din n"u n"rmal%
7e a$eza'er 3n cabine#ul lui OKBann"n% Nu e;i'#a nici"
cana-ea/ ci mai degrab un ."#"liu -en#ru d"u -er'"ane/
care nu era de'#ul de lung ca ' #e 3n#inzi -e el% OKBann"n 3i
e;-lica'e -rezen2a '-un6ndC
+ Acea'#a e'#e una din#re cele mai im-"r#an#e
ne3n2elegeri lega#e de d"meniul n"'#ru% Nu #"2i -'i(anali$#ii
au c6#e " cana-ea%
Cabine#ul d"c#"rului era 'earbd: a1ea -ere2i albi/
m"bilier indu'#rial $i ."ar#e -u2ine elemen#e de na#ur
-er'"nal% T"#ul 3l .cea -e 5eb ' 'e 'im# #"# a#6# de
lini$#i# ca un "m care a$#ea-# ' dan'eze cu d"amna cu
c"a'a% Di'cu#a'er de'-re lucruri mrun#e/ -r"babil ca 'l
a>u#e -e 5eb ' 'e rela;eze% OKBann"n 2inea al#uri un
bl"cn"#e' $i un '#il"u/ dar nu 'e a#ingea de ele%
+ O '" .ac mai #6rziu/ '-u'e'e/ du- ce 5eb 'e
in#ere'a'e de ce nu lua n"#i2e% De"camda# ' '#m d"ar
de 1"rb%
)ri1irea a'cu2i# a -'i(anali'#ului 3l #ulbura -e 5eb/ cu
#"a#e c 1"cea ace'#uia era ca#i.ela# $i rela#i1 lini$#i#"are%
C"n'ul#a2ia 'e 3nc(eia'e du- " "r $i 5eb 3$i ddu'e
'eama c nu 'e rez"l1a'e a-r"a-e nimic% El a.la'e mai
mul#e de'-re OKBann"n dec6# a.la'e ace'#a de'-re el% Nu
a>un'e'er ' a#ing niciuna din#re -r"blemele care 3l
deran>au%
+ Lucrurile a'#ea cer #im-/ 5eb/ 3i '-u'e'e -'i(anali'#ul/
c"nduc6ndul c#re ie$ire% Nu #e 3ngri>"ra/ #"#ul 1a .i bine%
)ur $i 'im-lu/ e ne1"ie de #im-% R"ma nu 'a cldi# 3n#r" zi%
5eb ar .i 1ru# 'l 3n#rebe cam 3n c6# #im- a1ea ' 'e
c"n'#ruia'c R"ma 3n cazul lui/ dar nu '-u'e dec6# la
92
re1edere% La 3nce-u#/ crezu'e c nu a1ea ' 'e mai 3n#"arc
nici"da# la brba#ul 'cund $i durduliu din bir"ul -u'#iu%
T"#u$i/ " .cu'e% Bi OKBann"n 'e "cu-a'e de -r"blemele lui
$edin2 du- $edin2/ a>u#6ndul ' le .ac .a2% Dar 5eb
nul ui#a'e nici"da# -e bie2elul 3m-u$ca# cu '6nge rece 3n
#im- ce el 'e a.la la nici" >um#a#e de me#ru di'#an2/ .r
'l -"a# 'al1a% Ar .i ."'# ne'n#"' ' ui#e 1re"da# a$a
ce1a%
OKBann"n 3i -"1e'#i'e c el $i c"legii 'i -'i(ia#ri 'e
"cu-au de -r"blemele Bir"ului de mul2i ani $i c a>u#a'er
a#6# agen2ii/ c6# $i -er'"nalul admini'#ra#i1 ' de-$ea'c "
mul2ime de m"men#e de r'cruce% 5eb .u'e'e 'ur-rin'/
.iindc 3$i 3nc(i-ui'e c el era unul din#re -u2inii care
a-ela'er 1re"da# la '.a#urile unui -r".e'i"ni'#%
OKBann"n 3i adre'a'e " -ri1ire de a#"#cun"'c#"r $i
'-u'e'eC
+ Ja-#ul c "amenii nu 1"rbe'c de'-re a'#a nu
3n'eamn c nu 1"r ' .ie a>u#a2i ' #reac -e'#e
-r"blemele l"r 'au c nu 1"r ' 'e 3nzdr1enea'c%
Bine3n2ele' c nu -"# ' dez1lui niciun nume/ dar/ crede
m/ cu 'iguran2 nu e$#i 'ingurul anga>a# al JBIului care
1ine la mine% Agen2ii care 3$i a'cund ca-e#ele 3n ni'i- nu
'un# dec6# ni$#e b"mbe cu cea'/ ga#a ' e;-l"deze%
Acum/ 5eb 'e 3n#reba dac nu era $i el " b"mb cu cea'%
In#r 3n cldire $i 'e 3ndre-# '-re li.#uri/ clc6nd din ce 3n
ce mai a-'a#%
Cu g6ndurile 3n al# -ar#e/ a-r"a-e c 'e ci"cni cu "
.emeie care 1enea din 'en'ul "-u'% <i ceru 'cuze $i c(em
li.#ul% Ace'#a '"'i $i in#rar am6nd"i 3nun#ru% Du- ce
a-' bu#"nul c"re'-unz#"r e#a>ului la care d"rea '
a>ung/ 5eb .cu un -a' 3na-"i% <n #im- ce urcau/ arunc "
-ri1ire a'u-ra .emeii% Era de 3nl2ime medie/ z1el# $i ."ar#e
a#rg#"are% El 3i a-recie 16r'#a la a-r"a-e -a#ruzeci de ani%
)ur#a un c"'#um gri/ cu -an#al"ni/ dea'u-ra cruia ie$ea
gulerul unei bluze albe% )rul negru $i "ndula# 3i era #un'
93
'cur# $i a1ea ni$#e cercei mici/ cu cli-'uri% Ducea 3n m6n "
'er1ie#% Dege#ele ei lungi 3i 3nc"n>urau m6nerul/
'#r6ng6ndul cu -u#ere/ "b'er1 5eb/ care 3$i -e#recu'e
3n#reaga 1ia2 de -r".e'i"ni'# .iind "b'eda# de de#aliile
mrun#e/ -en#ru c amnun#ele 3i ("#rau 3n#"#deauna
1ii#"rul 'au -u#eau 3n'emna li-'a "ricrui 1ii#"r%
Li.#ul 'e "-ri la e#a>ul d"ri# de 5eb $i el .u u$"r 'ur-rin'
c6nd c"b"r3 $i .emeia% A-"i 3$i amin#i c ea nu a-'a'e
niciun bu#"n%
Ei/ $i a'#ea .u'e'er #"a#e de#aliile mrun#e% O urm/
3ndre-#6ndu'e '-re cabine#ul care 3l in#ere'a% Ea 'e
3n#"ar'e $i 3l -ri1i%
+ V -"# .i de ."l"'N
V"cea >"a'/ clar $i/ 3n#run anumi# .el/ i'-i#i#"are/ a1u
a'u-ra lui un e.ec# 3ncura>a#"r% A#en2ia 3i .u a#ra' de "c(ii
ei de un alba'#ru ne"bi$nui# de -r".und% Erau mari/
melanc"lici $i cerce##"ri% Oc(i care #e luau 3n -u#erea l"r%
+ Am 1eni# la d"mnul d"c#"r OKBann"n%
+ 7un#e2i -r"grama#N
)are ' .ie -ruden#/ cuge# 5eb% <n' $#ia c .emeile
a1eau m"#i1e 3n#emeia#e ' .ie 'u'-ici"a'e c6nd 'e a.lau
.a2 3n .a2 cu un brba# necun"'cu#% Vzu'e rezul#a#ele
(id"a'e ale mul#"r a'#.el de 3n#6lniri $i erau ni$#e imagini de
care nu 'c-ai nici"da#%
+ Da/ miercuri diminea2/ la "ra n"u% Am 1eni# -u2in
cam de1reme%
Ea 3i arunc " -ri1ire c"m-#imi#"are%
+ De .a-#/ azi e mar2i%
+ Ra(a#/ b"lb"r"'i 5eb $i cl#in din ca-/ "b"'i#% Cred c
am cam 3ncurca# zilele% <mi -are ru c 1am deran>a#%
Jcu '#6nga 3m-re>ur/ ga#a ' -lece/ .iind a-r"a-e 'igur
c nu a1ea ' 'e mai 3n#"arc%
+ 7cuza2im/ dar 3mi -re2i ."ar#e cun"'cu#/ '-u'e
.emeia% 5eb 'e r'uci '-re ea/ cu 3nce#ineal% <mi cer
'cuze/ adug .emeia% De "bicei nu 'un# a#6# de
94
bgci"a'/ dar 'un# 'igur c 1am mai 1zu# unde1a%
+ )i/ dac lucra2i aici/ -r"babil c a$a e'#e% Am mai ."'#
la d"mnul d"c#"r OKBann"n $i 3nain#e%
+ Nu/ nu aici 1am mai 1zu#% Cred c la #ele1iz"r%
<n cele din urm/ aducerea amin#e 3i lumin/ 3n #reac#/
#r'#urile%
+ 7un#e2i 5eb L"nd"n/ agen#ul JBI/ nui a$aN
)en#ru c6#e1a cli-e/ nu 'e -u#u ("#r3 ce 'i r'-und/
iar ea c"n#inu 'l -ri1ea'c/ -arc a$#e-#6nd 'i .ie
c"n.irma#e '-u'ele%
+ Da% 5eb 'e ui# dinc"l" de ea% Lucra2i aiciN
+ Da/ am un cabine# aici%
+ Bi dumnea1"a'#r 'un#e2i d"c#"r de nebuniN
Ea 3i 3n#in'e m6na%
+ )re.erm #ermenul de -'i(anali'# ! nume'c Claire
Daniel'%
5eb 3i 'cu#ur m6na $i rma'er a$a/ -ri1indu'e cu
'#6ngcie%
+ Am de g6nd ' .ac " ca.ea/ dac d"ri2i " cea$c/ '-u'e
ea/ 3n#run #6rziu%
+ Nu 1reau ' deran>ez%
Ea 'e 3n#"ar'e $i de'cuie u$a% El " urm 3nun#ru%
7e a$ezar 3n mica 'al de a$#e-#are $i bur ca.eaua%
5eb 3$i r"#i "c(ii 3n >urul '-a2iului g"l%
+ Cabine#ul e 3nc(i' a'#ziN
+ Nu/ dar ma>"ri#a#ea -acien2il"r nu a>ung 3nain#e de "ra
n"u%
+ <n#"#deauna ma 'ur-rin' .a-#ul c nu a1e2i un
rece-2i"ner%
+ )i/ 1rem ca "amenii ' 'e 'im# c6# mai c"n."r#abil
cu -u#in2% Bi ' anun2i un necun"'cu# c e$#i aici .iindc ai
ne1"ie de #ra#amen# -"a#e .i ."ar#e in#imidan#% B#im c6nd
a1em .cu#e -r"gramri/ iar cl"-"2elul de la u$ ne anun2
c6nd '"'e$#e cine1a $i 3i ie$im imedia# 3n 3n#6m-inare%
A1em acea'# 'al c"mun de a$#e-#are -en#ru c a$a
95
ce1a e'#e "bliga#"riu/ dar/ de regul/ nu ne -lace ' l'm
-acien2ii ' '#ea aici 3m-reun% )"a#e .i >enan#%
+ Ca $i cum "amenii a$eza2i de >ur 3m-re>ur ar >uca
,F(ici care e -'i("za mea0N
Ea z6mbi%
+ Cam a$a ce1a% D"c#"rul OKBann"n -r".e'eaz de mul2i
ani $i e'#e ."ar#e in#ere'a# de gradul de c"n."r# al
-er'"anel"r care 1in aici ca ' .ie a>u#a#e% 7 '-"rim ni1elul
de an;ie#a#e al un"r "ameni de>a #en'i"na2i e'#e ul#imul
lucru -e care 3l d"rim%
+ Deci/ 3l cun"a$#e2i bine -e d"mnul d"c#"r OKBann"nN
+ Da/ de .a-#/ am lucra# -en#ru el% A-"i/ cu c6#1a #im- 3n
urm/ el $ia 'im-li.ica# e;i'#en2a $i acum 'un#em .iecare
-e c"n# -r"-riu/ dar 3nc mai 3m-r2im cabine#ul '#a% A
3nce-u# ' ne -lac mai mul# a$a% E un d"c#"r ."ar#e bun%
Va reu$i ' 1 a>u#e%
+ Crede2iN .cu 5eb/ .r nici" urm de '-eran2%
+ Am urmri# ce 'a 3n#6m-la#/ a$a cum -re'u-un c a
.cu# #"a# lumea din 2ara a'#a% <mi -are ru -en#ru c"legii
dumnea1"a'#r%
5eb 3$i bu ca.eaua 3n #cere%
+ )en#ru cazul 3n care 1a g6ndea2i 'l a$#e-#a2i/ ' $#i2i
c d"c#"rul OKBann"n are cur'uri la Uni1er'i#a#ea Fe"rge
5a'(ing#"n% A'#zi nu 1ine del"c aici%
+ Nui " nen"r"cire% Eu am gre$i#% !ul2ume'c -en#ru
ca.ea%
5eb 'e ridic%
+ D"mnule L"nd"n/ 1re2i 'i -"1e'#e'c c a2i ."'# aiciN
+ 7-une2imi 5eb% Bi nui -"meni2i nimic/ nu cred c "
' m 3n#"rc miercuri%
Claire 'e ridic la r6ndul ei%
+ A$ -u#ea .ace ce1a ca ' 1 a>u#N
El 3$i ridic cea$ca%
+ A2i .cu# de>a ca.eaua%
5eb #ra'e aer 3n -ie-#% Era #im-ul ' -lece% <n l"c de
96
a'#a/ " 3n#reb/ .iind uimi# c6nd 3$i auzi -r"-riile cu1in#eC
+ Ce .ace2i 3n "ra urm#"areN
+ D"ar munc de bir"u/ 'e grbi 'i r'-und/ cu "c(ii
3n >"' $i cu "bra>ii u$"r 3mbu>"ra2i/ ca $i cum el ar .i in1i#a#"
la " -limbare/ iar ea/ 3n l"c 'l re.uze/ ar .i deci'/ din#run
m"#i1 necun"'cu#/ 'l 3ncura>eze%
+ Cea2i zice dac/ 3n l"c de a'#a/ a2i '#a de 1"rb cu
mineN
+ Din -unc# de 1edere -r".e'i"nalN Nu 'e -"a#e% 7un#e2i
-acien#ul d"c#"rului OKBann"n%
+ Dar de la "m la "mN
5eb nu a1ea idee de unde 1eneau cu1in#ele -e care le
r"'#ea%
Ea ezi# " cli-/ a-"i 3l rug ' a$#e-#e% In#r 3n#run
cabine# $i re1eni du- c6#e1a minu#e%
+ Am 3ncerca# 'l g'e'c -e d"c#"rul OKBann"n la
uni1er'i#a#e/ dar cei de ac"l" nu iau -u#u# da de urm%
Jr ' 1"rbe'c cu el/ c(iar nu2i -"# da niciun '.a#% Trebuie
' 3n2elegi/ 5eb/ din -unc# de 1edere e#ic/ e " -r"blema
c"m-lica#% Nu aca-arez -acien2ii al#"ra%
5eb 'e a$ez/ -e nea$#e-#a#e%
+ Nu e;i'# nici" 'i#ua2ie 3n care 'e admi#e a$a ce1aN
Ea czu -e g6nduri -en#ru c6#e1a m"men#e%
+ )re'u-un c e;i'#/ a#unci c6nd medicul #u curan# nu
e di'-"nibil $i #u #e a.li 3n#r" 'i#ua2ie cri#ic%
+ C(iar nu e di'-"nibil/ iar eu 'un# 3n criz/ -e cu16n#ul
meu de "n"areO
5eb era ab'"lu# 'incer/ -en#ru c 'e 'im2ea ca $i cum ar
.i ."'# din n"u 3n cur#ea aceea/ inca-abil ' 'e mi$#e/
inca-abil ' .ac ce1a ca ' dea " m6n de a>u#"r $i ne.iind
bun de nimic% Dac ea c"n#inua 'l re.uze/ nu era nici
mcar 'igur c ar .i reu$i# ' 'e ridice $i ' -lece%
<n l"c de a'#a/ .emeia 3l c"ndu'e dea lungul c"rid"rului/
-6n 3n cabine#ul ei/ a-"i 3nc(i'e u$a 3n urma l"r% 5eb -ri1i
3n >ur% <n#re 3nc-erea "cu-a# de Claire Daniel' $i cea a lui
97
OKBann"n nu ar .i -u#u# .i " di.eren2 mai mare% )ere2ii erau
de un gri e'#"m-a#/ 3n l"c de alb dez"lan#/ iar a'-ec#ul
indu'#rial era 3nl"cui# de un aer c"n."r#abil/ da#"ra#
dra-eriil"r dec"ra#e cu .l"ri/ du- gu'#ul .eminin%
)re#u#indeni erau #abl"uri/ ."ar#e mul#e -"r#re#e/ -r"babil
ale un"r membri ai .amiliei% Di-l"mele de -e -ere#e
e1iden2iau im-re'i"nan#ele realizri academice ale lui
Claire Daniel'C erau de la uni1er'i#2ile Br"Hn $i C"lumbia/
iar cea de medic era "b2inu# la 7#an."rd% )e una din#re
me'e 'e a.la un reci-ien# de '#icl -e a crui e#ic(e# 'e
-u#ea ci#i ,Tera-ie 3n b"l0% )e me'e erau lum6nri
nea-rin'e $i 3n d"u c"l2uri 'e a.lau lm-i cac#u'% )e ra.#uri
$i -e -"dea '##eau mai mul#e duzini de animale 3m-ia#e%
L6ng un -ere#e 'e a.la un ."#"liu de -iele% Bi/ D"amne
7.in#e/ Claire Daniel' a1ea " cana-eaO
+ 7 m a$ez ac"l"N
ar# '-re cana-ea/ '#rduindu'e/ cu di'-erare/ '$i
'#-6nea'c ner1ii% <$i d"ri bru'c ' nu .i ."'# 3narma#/
-en#ru c 3nce-ea ' 'im# c nu 'e mai -u#ea c"n#r"la%
+ De .a-#/ dac nu #e 'u-eri/ -re.er ' '#au eu ac"l"%
El 'e l' ' cad 3n ."#"liu/ a-"i " -ri1i 'c(imb6ndu$i
-an#".ii .r #"c cu -a-ucii de l6ng cana-ea% !"men#ul 3n
care 3i zri -ici"arele g"ale 3i '#6rnii bru'c " 'enza2ie
nea$#e-#a#% Nu era 1"rba de 'e;uali#a#e: 3$i amin#i'e de
-ri1eli$#ea -ielii 3n'6ngera#e din cur#e/ de rm$i2ele
ec(i-ei C(arlie% Claire 'e a$ez -e cana-ea/ lu de -e ma'a
de al#uri un bl"cn"#e' $i un '#il"u $i 3i 'c"a'e ca-acul% 5eb
re'-ir -reci-i#a# de c6#e1a "ri/ ca '$i lini$#ea'c ner1ii%
+ OKBann"n nu ia n"#i2e 3n #im-ul $edin2el"r/ c"men# el%
+ B#iu/ '-u'e ea/ cu un z6mbe# 'ili#% Cred c mem"ria
mea nu e la .el de bun ca a lui% <mi -are ru%
+ Nici mcar nu am 3n#reba# dac e$#i -e li'#a ".icial de
c"lab"ra#"ri e;#erni ai JBI% B#iu c OKBann"n e'#e%
+ Bi eu 'un#% Iar $edin2a acea'#a 1a #rebui adu' la
cun"$#in2a $e.ului #u% E'#a e regulamen#ul Bir"ului%
98
+ Dar nu $i c"n2inu#ul $edin2ei%
+ Nu/ 'igur c nu% E 1"rba d"ar de .a-#ul c neam
3n#6lni#% Bi 3n cazul n"'#ru 'e a-lic regulile de baz ale
rela2iei "bi$nui#e din#re -'i(anali'# $i -acien#%
+ Regulile de bazN
+ E;i'# unele m"di.icri/ 5eb/ din cauza "cu-a2iei #ale
ne"bi$nui#e%
+ OKBann"n mia e;-lica# a'#a c6nd am ."'# la el/ dar am
im-re'ia c nu am ."'# nici"da# -e de-lin lmuri#%
+ )i/ am "bliga2ia ' 3l in."rmez -e 'u-eri"rul #u dac/
3n #im-ul $edin2ei/ ie'e la i1eal ce1a care -"a#e .i un
-eric"l -en#ru #ine 3n'u2i 'au -en#ru al2ii%
+ )re'u-un c a$a e c"rec#%
+ CreziN Ei bine/ din -unc#ul meu de 1edere/ e;i'# "
mul2ime de rezer1e/ -en#ru c/ ac"l" unde cine1a
de'c"-er d"ar lucruri in".en'i1e/ al#cine1a g'e$#e
ade1ra#e amenin2ri% A$a c nu mi 'e -are c
regulamen#ul e'#e ."ar#e c"rec# .a2 de #ine% Dar #rebuie '
$#ii c nu am 2inu# nici"da# c"n# de ace'#e rezer1e $i c
lucrez/ de ."ar#e mul# 1reme/ cu "ameni de la JBI/ DEA $i
al#e agen2ii care 'e "cu- de a-licarea legii%
+ Ce al#ce1a mai #rebuie ' le dez1luiN
+ O al# -r"blem ma>"r e'#e ."l"'irea medicamen#el"r
$i a un"r #ra#amen#e '-eciale%
+ A$a e% B#iu c 3n Bir"u e;i'# " manie 3n -ri1in2a a'#a/
'-u'e 5eb% Trebuie ' ra-"r#ezi c(iar $i a#unci c6nd iei
d"c#"rii -en#ru care nu e nece'ar -re'cri-2ia medicului% De
.a-#/ e dea dre-#ul aga'an#% 5eb 3$i r"#i "c(ii -rin
3nc-ere% Aici/ la #ine/ e mul# mai c"n."r#abil% Cabine#ul lui
OKBann"n 3mi amin#e$#e de " 'al de "-era2ii%
+ Oamenii 3$i ab"rdeaz munca 3n m"d di.eri#%
Ea #cu/ ui#6ndu'e 2in# la cureaua lui%
5eb -ri1i 3n >"' $i 1zu c (an"racul i 'e de'.cu'e/ iar
#"cul -i'#"lului era 1izibil% <$i #ra'e 3n 'u' .erm"arul/ 3n
1reme ce Claire 3$i c"b"r3 "c(ii a'u-ra bl"cn"#e'ului%
99
+ <mi cer 'cuze/ 5eb/ nu e -rima "ar c6nd 1d un
agen# 3narma#% De$i cred c/ a#unci c6nd a'#a nu 'e
3n#6m-l 3n .iecare ziP
+ Te -"# '-eria al dracului de mul#/ 3i #ermin el ideea%
A-"i 'e ui# la $irurile de >ucrii cu blan%
+ Ce r"'# au #"a#e animale a'#ea 3m-ia#eN
+ )rin#re -acien2ii mei 'un# " grmad de c"-ii/ '-u'e
ea/ $i adugC Din -ca#e% Animalele 3i .ac ' 'e 'im# mai
3n largul l"r% Ca ' .iu 'incer/ $i -en#ru mine au acela$i
e.ec#%
+ E greu de crezu# c -u$#ii au ne1"ie de -'i(anali'#%
+ Cei mai mul2i 'u.er de #ulburri de alimen#a2ie/
bulimie/ an"re;ie% De "bicei 'un# a;a#e -e -r"blemele
lega#e de au#"ri#a#e i1i#e 3n#re -rin2i $i c"-ii% A$a c
#rebuie ' #ra#ezi c"-ilul i -rin#ele% )en#ru c"-ii/ lumea
a'#a nu e un l"c #i(ni#%
+ Nici -en#ru adul2i nui -rea gr"za1%
Ea 3i arunc " -ri1ire -e care 5eb " c"n'ider " e1aluare
ra-id%
+ Ai #recu# -rin mul#e 3n cur'ul 1ie2ii%
+ )rin mai mul#e dec6# " 'erie de "ameni/ -rin mai
-u2ine dec6# al2ii% Nai de g6nd ' m 'u-ui #e'#ului cu
-e#ele de cerneal
?8
/ nui a$aN
7-u'e a'#a 'ub ."rma unei glume/ dar/ 3n reali#a#e/
1"rbea 'eri"'%
+ )'i("l"gii ."l"'e'c #e'#ele R"r'c(ac(/ !!)I
?A
/ !!CI $i
neur"#e'#rile: eu nu 'un# dec6# un bie# -'i(ia#ru%
+ Am ."'# ne1"i# ' acce-# #e'#ul !!)I c6nd am in#ra# 3n
Brigad de 7al1are a O'#a#icil"r%
+ Li'#a !inne'"#a a )er'"nali#2il"r !ul#i-le e un #e'#
care mie bine cun"'cu#%
?8 Te'# crea# de -'i(ia#rul el1e2ian 4ermann R"r'c(ac( Q?AAG?T22R/
."l"'i# -en#ru a de#ermina ce anume -erce-e " -er'"an -ri1ind ."rme
nede.ini#e% 7ubiec#ului 3i '3n# ar#a#e/ -e r6nd/ zece -e#e '#andardiza#e%
Qn%#r%R
?A !inne'"#a !ul#i-(a'ic )er'"nali#* In1en#"r*
100
+ A ."'# crea# c ' de-i'#eze 'min#i2ii%
+ Da/ 'e -"a#e '-une $i a$a% Bi/ a .cu#"N
+ C62i1a #i-i lau -ica#% Eu unul miam 3nc(i-ui# care era
'c"-ul #e'#ului $i am min2i# ca '" 'c"# la ca-#%
7-r6ncenele lui Claire Daniel' 'e 3nl2ar a-r"a-e
im-erce-#ibil $i -ri1irea i 'e 3ndre-# din n"u a'u-ra l"cului
3n care 'e a.la -i'#"lul%
+ A'#a e lini$#i#"r%
+ Cred c di.eren2a nu mie cu ade1ra# lim-ede% Adic
di.eren2a din#re -'i("l"gi $i -'i(ia#ri/ a'#a d"ream ' '-un%
+ Un -'i(ia#ru #rebuie ' ia e;amenul de admi#ere la
.acul#a#ea de medicin $i 'i urmeze a-"i cur'urile 1reme
de -a#ru ani% )e urm/ #rebuie ' .ac #rei ani de
'-ecializare 3n -'i(ia#rie/ lucr6nd 3n#run '-i#al% Bi eu am
.cu# " '-ecializare de -a#ru ani 3n -'i("l"gie >udiciar% De
a#unci 3mi -rac#ic me'eria -e c"n# -r"-riu% <n cali#a#e de
medici/ -'i(ia#rii -"# -re'crie $i medicamen#e/ ceea ce/ 3n
general/ nu -"# .ace -'i("l"gii%
Ner1"'/ 5eb 3$i #"# '#r6ngea $i de'.cea -umnii%
+ Nu 1d de ce nu 2ia$ '-une 3n ce c"n'# munca mea/
zi'e Claire/ care 3l '#udia 3ndea-r"a-e% )e urm/ dac a'#a
#e lini$#e$#e/ -u#em c"n#inua% Di 'e -are acce-#abilN 5eb
3ncu1iin2 d6nd din ca-/ iar ea 'e l' -e '-a#e/ '-ri>inindu
'e de -ernele cana-elei% Ca -'i(ia#ru/ m bazez -e
3n2elegerea #i-arel"r c"m-"r#amen#ale n"rmale/ a$a c -"#
'e'iza c6nd anumi#e c"m-"r#amen#e nu 'e 3ncadreaz 3n
'#andarde% Unul din#re e;em-lele e1iden#e 32i e/ de'igur/
cun"'cu#C criminalii 3n 'erie% <n ma>"ri#a#ea cazuril"r/
"amenii ace$#ia au ."'#/ 3n c"-ilrie/ 1ic#imele un"r abuzuri
c"n'#an#e $i cum-li#e% <n 'c(imb/ ei mani.e'#/ 3n
ad"le'cen2/ acce'e #i-ice de .urie/ cum ar .i #"r#urarea
animalel"r mici $i a -'ril"r/ ca $i cum 'ingurul l"r 'c"- ar
.i #ran'.erarea -ede-'el"r $i a cruzimii -e care au ."'# 'ili2i
' le 3ndure a'u-ra un"r 1ie#2i mai li-'i#e de -u#ere dec6#
ei 3n$i$i% )e m'ur ce 'e ma#urizeaz/ de1enind mai
101
-u#ernici $i mai cura>"$i/ #rec la animale mai mari 'au 3$i
aleg al#e 2in#e $i/ 3n cele din urm/ ca adul2i/ a>ung la .iin2ele
umane% E " e1"lu2ie c6# 'e -"a#e de -redic#ibil a
e1enimen#el"r%
De a'emenea/ #rebuie ' a'cul# cu un .el de a #reia
urec(e% Din c"n# de ceea ce 3mi '-un -acien2ii 3n m"d
direc#/ dar cau#/ #"#"da#/ aluziile a.la#e 3n -lan 'ecund% 7ub
a.irma2iile "amenil"r 'e a.l 3n#"#deauna/ '#ra#i.ica#e/ "
'erie de al#e me'a>e% Un -'i(ia#ru -"ar# mai mul#e -lrii/
ade'ea 3n acela$i #im-% C(eia e'#e ' a'cul2i/ adic ' " .aci
cu ade1ra#/ lu6nd 3n c"n'idera2ie #"# ce 2i 'e c"munic -rin
cu1in#e/ -rin limba>ul #ru-ului $i -rin al#e a'emenea
mi>l"ace%
+ OL/ $i/ 3n cazul meu/ cum 2iar -lcea ' 3nce-iN
+ De "bicei/ -un -acien#ul ' c"m-le#eze un c(e'#i"nar
general/ dar cred c/ de da#a a'#a/ am ' 'ar -e'#e el% Ca
de la "m la "m/ adug/ cu un z6mbe# cald%
5eb 'im2i/ 3n '.6r$i#/ c .ierbin2eala din '#"mac 3nce-ea
' i 'e d"m"lea'c%
+ Dar ' di'cu#m -u2in de'-re da#ele #ale generale/
dmi #"a#e in."rma2iile '#andard% )e urm " ' -u#em
#rece mai de-ar#e%
5eb r'u.l ad6nc%
+ O ' 3m-line'c #reizeci $i "-# de ani 3n mar#ie% Am
'#rb#u# drumul -6n la .acul#a#e/ a-"i am reu$i# cum1a
' a>ung '#uden# la Dre-#/ la Uni1er'i#a#ea din Virginia/ $i
c(iar 'mi iau $i di-l"ma% A-"i am lucra# 3n Ale;andria/ 3n
bir"ul -r"cur"rului general/ 1re" $a'e luni/ -6n c6nd mi
am da# 'eama c nu eram .cu# -en#ru " a'#.el de 1ia2%
<m-reun cu un -rie#en deal meu/ am ("#r6# ' in#rm 3n
Bir"u% De .a-#/ a ."'# mai degrab " .an#ezie/ am 1ru# '
1edem dac " -u#eam .ace% Eu am reu$i#/ el nu% Am
'u-ra1ie2ui# #recerii -rin Academie $i am ."'# 3n JBI 1reme
de #rei'-rezece ani n"r"c"$i% Am 3nce-u# ca agen# '-ecial/
a'cu2indumi din2ii/ ba cu una/ ba cu al#a/ -rin#re al2i ".i2eri
102
de #eren/ -rin #"a# 2ara% Cu -u2in mai mul# de "-# ani 3n
urm/ am in#ra# 3n 4RT/ ceea ce 3n'eamn Brigada de
7al1are a O'#a#icil"r% Jace -ar#e din CIRF
?T
/ Fru-ul de
Ri-"'# 3n 7i#ua2ii Cri#ice/ dar a'#a 2ine de " re"rganizare
de'#ul de recen#% Neau .cu# .undul z"b 3n #im-ul
-r"ce'ului de 'elec2ie $i n"uzeci la 'u# din#re candida2i
au da# gre$% !ai 3n#6i nu #e la' ' d"rmi/ #e dr6m din
-unc# de 1edere -'i(ic/ a-"i #e -un ' iei/ 3n grab/ decizii
de 1ia2 $i de m"ar#e% Te .ac ' lucrezi $i ' #e 'acri.ici
3m-reun cu ec(i-a $i -en#ru ec(i- $i/ cu #"a#e a'#ea/ '
c"ncurezi cu ceilal2i/ .iindc nu 'un# mul#e l"curi
di'-"nibile% Am 1zu# ."$#i membri din c"mand"urile 7EAL
ale !arinei !ili#are/ #i-i din J"r2ele 7-eciale $i c(iar $i din
Del#a/ di'#ru$i/ url6nd/ le$in6nd/ a16nd (alucina2ii/
amenin26nd cu 'inuciderea 'au cu crima 3n ma'/ .c6nd
"rice -en#ru ca #"r2i"narii l"r ' 3nce#eze% )rin#run mirac"l/
am reu$i# cum1a ' #rec de a'#a $i am -e#recu# 3nc cinci
luni la un Cur' de )reg#ire a N"il"r Agen2i O-era#i1i/ 'au
NOT7% <n caz c nu $#iai/ Bir"ul 'e -rice-e la acr"nime% Baza
n"a'#r e la Vuan#ic"% <n m"men#ul de .a2/ 'un# 3n #ru-ele
de a'al#%
Claire -rea nedumeri#%
+ 4RT are uni#2i Alba'#re $i Aurii $i din .iecare .ac -ar#e
c6#e -a#ru ec(i-e% Unele 'un# imaginea 3n "glind a
cel"rlal#e/ a$a c ne -u#em "cu-a/ 'imul#an/ de d"u crize
care 'e de'.$"ar 3n z"ne di.eri#e% Wum#a#e din ec(i-e
'un# ."rma#e din #ru-e de a'al#/ ."r2a -rinci-al de a#ac/ iar
lune#i$#ii re-rezin# cealal# >um#a#e% Lune#i$#ii 'e
an#reneaz la Bc"ala de Trg#"ri de Eli#a a C"r-ului
In.an#eriei !arine% )eri"dic/ ne 'c(imbam .unc2iile 3n#re n"i%
La 3nce-u#/ eu am ."'# lune#i'#% De "bicei/ ei 'un#
deza1an#a>a2i/ cu #"a#e c/ du- re"rganizarea 4RT/ din
?TT9/ lucrurile au 3nce-u# ' '#ea ce1a mai bine% T"#u$i/
#rebuie ' '#ai 3n#in' 3n n"r"i/ 3n -l"aie 'au 3n z-ad
?T Cri#ical Inciden# Re'-"n'e Fr"u-
103
'-#m6ni de zile/ "b'er16nd "biec#i1ul $i a.l6nd care 'un#
'lbiciunile ad1er'aril"r/ ceea ce #e 1a a>u#a 'i ucizi mai
#6rziu% 7au -"a#e c(iar ' le 'al1ezi 1ie2ile/ -en#ru c/
'u-ra1eg(indui/ 'ar -u#ea ' 'e'izezi ce1a care 32i 1a
'-une c nu 1"r ri-"'#a cu ."c 3n anumi#e 'i#ua2ii% A$#e-2i '
ai "cazia ' #ragi/ .r ' $#ii nici"da# dac nu cum1a
3m-u$c#ura #a 1a declan$a " ble'#ema# de can"nad%
+ V"rbe$#i ca $i cum ai .i #ri# ce1a de genul '#a%
+ Una din#re -rimele mele mi'iuni 'a de'.$ura# la
5ac"%
+ <n2eleg%
+ <n m"men#ul de .a2/ .ac -ar#e din ec(i-a C(arlie din
Uni#a#ea Alba'#r%
,Jceam -ar#e%0 5eb 'e c"rec# 3n g6nd% Ec(i-a C(arlie
nu mai e;i'#a%
+ Deci/ nu e$#i un agen# JBI 3n ade1ra#ul 'en' al
cu16n#ului%
+ Ba da/ cu #"2ii 'un#em agen2i JBI% C(iar $i numai ca '
3ncerci ' in#ri 3n 4RT #rebuie ' ai cel -u2in #rei ani
1ec(ime 3n cadrul Bir"ului $i -er."rman2e de ni1el 3nal#%
A1em acelea$i in'igne $i acelea$i legi#ima2ii% Dar n"i/ cei
din 4RT/ ne 2inem de"-ar#e% A1em un al# 'ediu $i nici"
3nda#"rire 3n a.ara 4RT% Ne an#renm 3m-reun% ! re.er la
de-rinderile e'en2iale/ n"duri $i CVB
20
%
+ Ce 'un# #"a#e a'#eaN
+ N"duri 'e re.er la lu-#a $i la an#renamen#ele cu arme
de ."c% CVB 3n'eamn An#renamen# -en#ru Lu-#a de
7#rad% Tra'ul cu arma $i CVB 'un# de-rinderile care 'e ui#
cel mai u$"r/ a$a c #rebuie ' #e an#renezi 3n -ermanen2%
+ 7un ."ar#e caz"n%
+ C(iar a$a $i e% T"2i 'un#em ."ar#e mili#r"$i% Tim-ul
n"'#ru 'e 3m-ar#e 3n#re 3nde-linirea mi'iunil"r $i
an#renamen#e% Dac e$#i de gard $i a-are " mi'iune/ -leci
ac"l"% T"# #im-ul liber al unui agen# "-era#i1ac#i1 e'#e
20 Cl"'e Vuar#er' Ba##le Training
104
dedica# -r"iec#el"r '-eciale $i d"b6ndirii de n"i de-rinderi/
cum ar .i c2ra#ul -e .r6ng(ie/ 'ri#urile din elic"-#er/
an#renamen#ul 7EAL/ -rimul a>u#"r% Bi #"#"da# abili#2ile de
#eren/ cum numim n"i raidurile -rin -duri% Uilele #rec
."ar#e re-ede/ credem%
+ 7un# 'igur/ zi'e Claire%
5eb 3nce-u '$i '#udieze -an#".ii $i/ " 1reme/ -'#rar
#cerea%
+ Une"ri/ nu e bine ' aduni/ la un l"c/ cinci'-rezece
ma'culi al.a%
El z6mbi%
+ Ne '#rduim 3n#"#deauna ' ne de-$im unul -e
cellal#% B#ii -i'#"alele acelea Ta'er/ care #rag 'ge2i
elec#r"$"c $i #e -aralizeazN
+ Da/ leam 1zu#%
+ Ei bine/ "da# am .cu# un c"ncur' ca ' 1edem cine
3$i re1ine mai re-ede du- ce e l"1i# de a$a ce1a%
+ D"amne 7.in#eO e;clam Claire%
+ B#iu/ e " nebunie% Nam c6$#iga# eu/ adug 5eb% !
am -rbu$i# de -arc a$ .i ."'# l"1i# de un 3nain#a$/ 3n#run
meci de ."#bal% Dar a'#a e men#ali#a#ea n"a'#r% E;#rem de
c"m-e#i#i1% De1eni mai 'eri"'C 7un#em buni 3n me'eria
n"a'#r% Bi mi'iunile n"a'#re nu 'un# u$"are% Jacem #"#
ceea ce nu 1rea ' .ac nimeni al#cine1a% !"##"ul n"'#ru
".icial e'#e ,7al1m 1ie2i0% Bi/ de cele mai mul#e "ri/ reu$im%
<ncercm ' ne imaginm #"a#e 3m-re>urrile ne-re1zu#e/
dar mar>a de er"are e ."ar#e mare% Iar 'ucce'ul 'au
in'ucce'ul n"'#ru 'e -"a#e da#"ra .a-#ului c/ .c6ndu$i
in#rarea 3n ."r2/ cine1a 'e -"a#e 3m-iedica de lan2ul unei
u$ii/ .iindc nu 'e a$#e-#a ' .ie ac"l"/ 'au 'e 3n#"arce la
'#6nga 3n l"c ' 'e 3n#"arc la drea-#a/ 'au arma nui
.unc2i"neaz a#unci c6nd ar #rebui% Bi/ 3n zilele n"a'#re/
dac cel urmri# e 3n ."rm c6nd 3ncearc ' ne ia ca-e#ele/
#"a# lumea e ga#a ' 2i-e 3n gura mare $i ' -re#ind c
agen2ii JBI au 3nce-u# ' -ice ca mu$#ele% Dac ma$ .i
105
re#ra' du- 5ac"/ -"a#e c 1ia2a mea ar .i ."'# 3n#rade1r
al#a%
+ De ce nai .cu#"N
+ )en#ru c am " mul2ime de #alen#e de"'ebi#e/ -e care
le -"# ."l"'i -en#ru -r"#ec2ia "amenil"r cin'#i2i% )en#ru
-r"#ec2ia in#ere'el"r ace'#ei 2ri 3m-"#ri1a cel"r care 3i -"#
.ace ru ei $i ce#2enil"r ei%
+ 7un ."ar#e -a#ri"#ic% T"#u$i/ 'ar -u#ea g'i cinici care
'2i -un la 3ncercare .il"'".ia a'#a%
<nain#e de ai r'-unde/ 5eb " -ri1i .i; c6#e1a 'ecunde%
+ C62i din#re erudi2ii de la #ele1iz"r au a1u# 3n .a2a
na'ului 2ea1a unei -u$#i 3n #im- ce -e #rgaci era dege#ul
unui dr"ga# care ("#ra dac ' le -un 'au nu ca-# 1ie2iiN
7au c62i au a$#e-#a#/ 3n#run l"c ui#a# de lume/ 3n #im- ce un
-'i("-a# care 'e credea Ii'u' $i care de'c"-eri'e -e
unde1a/ -rin car#ea lui '.6n#/ c are dre-#ul ' reguleze
c"-iii di'ci-"lil"r lui/ aduna nebunii din #"a# 2ara $i 3$i
3nc(eia a-"i cele cinci'-rezece minu#e de gl"rie 3n#r"
minge de ."c/ lu6nd cu el #"2i c"-iii de care abuza'eN Dac
cinicii au 1re" -r"blem lega# de m"#i1ele $i de me#"dele
mele/ nau dec6# ' .ac $i ei a'#a% Nar rezi'#a mai mul# de
d"u 'ecunde% De la bie2ii buni 'e a$#ea-# -er.ec2iunea/
3n#r" lume 3n care a'#a nu 'e 1a 3n#6m-la nici"da#% Iar
bie2ii ri -"# ' cra-e " mie de ca-e#e de bebelu$i $i #"# "
'i auzi -e a1"ca2ii l"r 2i-6nd ca din gur de $ar-e dac le
ru-i " ung(ie 3n #im- ce #e '#rduie$#i 'i are'#ezi% Ei/ $#abii
din JBI .ac 3n#rade1r gre$eli c6nd dau "rdine/ iar unii
din#re ei nar #rebui ' c"n#inue '$i -'#reze .unc2iile/
-en#ru c 'un# inc"m-e#en2i% Eu nam ."'# la Rub* Ridge
2?
dar acela a ."'# un deza'#ru de la bun 3nce-u# $i .ederalii
'un# mai 1in"1a2i dec6# "ricine al#cine1a -en#ru -ierderea
1ie2il"r un"r "ameni in"cen2i% Dar/ 3n ul#im in'#an2/
e;ecu#6nd a'#.el de "rdine/ #i-ii ca mine 'e aleg cu min2ile
2? A'edierea ca'ei lui Rand* 5ea1er/ acuza# -e nedre-# de
c"n#raband cu arme/ "cazie cu care au ."'# uci$i .iul $i '"2ia ace'#uia
106
r#ci#e -en#ru c au ndr*neala '$i ri$#e 1ie2ile .c6nd
ceea ce cred ei c e'#e c"rec# $i 'un# -l#i2i cu " nimica
#"a# 3n 'c(imbul ace'#ui -ri1ilegiu% A'#a e lumea mea/
d"amn d"c#"r Daniel'% La naiba/ bineai 1eni# 3n eaO
5eb re'-ir ad6nc/ 3nce-u ' #remure $i " cerce# cu
-ri1irea -e Claire/ care -rea #"# a#6# de 3m-ie#ri# cum 'e
'im2ea el%
+ <mi -are ru/ '-u'e/ 3n#run #6rziu% 7un# un .el de
patriot ne'u.eri# c6nd e 1"rba de #"a#e a'#ea%
C6nd 3nce-u ' 1"rbea'c/ 3n 1"cea lui Claire 'e 'im2eau
remu$crile%
+ Cred c #rebuie 'mi cer 'cuze% 7un# 'igur c/
une"ri/ c"n'ideri c ai " 'lu>b ingra#%
+ <n#run .el/ c(iar a$a " g'e'c acum%
+ )"1e'#e$#emi de'-re .amilia #a/ '-u'e ea/ du-
c6#e1a cli-e de #cere '#6n>eni#"are%
5eb 'e l' -e '-a#e $i 3$i du'e m6inile la cea./ 3n #im-
ce re'-ir din n"u 'cur# de c6#e1a "ri% ,Baizeci $i -a#ru de
b#i -e minu#/ 5eb/ a'#ai #"# ce2i #rebuie/ "mule% Baizeci
$i -a#ru de b#i -e minu#% E c(iar a#6# de greuN0 7e a-lec
3nain#e%
+ 7igur% Nici" -r"blem% 7un# 'ingur la -rin2i% !am
n'cu# 3n Fe"rgia% Neam mu#a# 3n Virginia c6nd a1eam 3n
>ur de $a'e ani%
+ La cine #e re.eri c6nd '-ui noi) La mama $i #a#l #uN
5eb cl#in din ca-%
+ Nu/ d"ar la mine $i la mama%
+ Dar #a#l #uN
+ Na 1eni# cu n"i% 7#a#ul d"rea 'l re2in ac"l" ce1a
mai mul#%
+ Lucra -en#ru gu1ernN
+ Ai -u#ea '-une $i a$a% Era la 3nc(i'"are%
+ Ce 'a 3n#6m-la# cu elN
+ 4abar nam%
+ Nai ."'# curi"'N
107
+ Dac a$ .i ."'#/ mia$ .i 'a#i'.cu# curi"zi#a#ea%
+ E 3n "rdine% A$adar/ a2i 1eni# 3n Virginia% Bi -e urmN
+ !ama 'a rec'#"ri#%
+ Bi cum #eai 3n2ele' cu #a#l #u 1i#regN
+ E;celen#%
Claire nu '-u'e nimic/ -r6nd ' a$#e-#e ca el '
c"n#inue% Cum el nu " .cu/ ea zi'eC
+ V"rbe$#emi de'-re rela2ia -e care " ai cu mama #a%
+ A muri# de n"u luni/ a$a c nu a1em nici" rela2ie%
+ Care a ."'# cauza m"r2iiN Dac 3n#rebarea nu #e
deran>eaz/ adug%
+ !arele B%
Claire -ru deru#a#%
+ Ai 1ru# ' '-ui marele CN CancerN
+ Nu/ m re.eream la marele B/ bu#ura%
+ Ai '-u' c ai in#ra# 3n JBI din#r" .an#ezie% Crezi c 'ar
-u#ea ' .i ."'# mai mul# dec6# a#6#N
5eb 3i arunc " -ri1ire grbi#%
+ Vrei ' 3n#rebi dac am de1eni# -"li2ai .iindc #a#a era
un -unga$N
Claire z6mbi%
+ E$#i bun la a'#a%
+ Nu -rice- de ce 'un# 3nc 3n 1ia2/ Claire/ '-u'e 5eb/
cu 1"ce 'czu#% De dre-#/ ar .i #rebui# ' m"r 3m-reun cu
ec(i-a mea% A'#a m 3nnebune$#e% Nam 1ru# ' .iu unicul
'u-ra1ie2ui#"r%
U6mbe#ul lui Claire -ieri cu re-eziciune%
+ )are ' .ie 1"rba de ce1a im-"r#an#% 7 di'cu#m
de'-re a'#a%
5eb 3$i .r6n'e m6inile% A-"i 'e ridic $i -ri1i -e .erea'#r%
+ T"#ul e c"n.iden2ial/ a$a eN
+ Da/ zi'e Claire% <n#ru #"#ul%
El 'e a$ez din n"u%
+ Am in#ra# -e alee% Eram al#uri de ec(i-a mea/
a-r"a-e c a>un'e'em la m"men#ul cri#ic/ a-"iP $i a-"iP
108
5eb #cu%
+ Bi -e urm/ ra(a#/ am 3n2e-eni#% Nu mam mai -u#u#
mi$ca Nu $#iu ce dracu 'a 3n#6m-la#% Ec(i-a mea a in#ra# 3n
cur#ea aia/ iar eu nam -u#u#% <n cele din urma/ mam -u' 3n
mi$care $i mam 'im2i# de -arc a$ .i a1u# " mie de Mile/ ca
$i cum #l-ile miar .i ."'# 3nca'#ra#e 3n bl"curi de be#"n% Bi
am czu#/ .iindc nu mam mai -u#u# 2ine -e -ici"are% !am
-rbu$i#/ -ur $i 'im-lu% Iar -e urmP 7e "-ri/ 3$i du'e "
m6n la .a2/ dar nu 3n -ar#ea mu#ila#/ $i " a-' cu
-u#ere/ de -arc a'#.el ar .i "-ri# lucrurile care urmau '
ia' la lumin% )e urm au 3nce-u# ."curile de arm% Bi eu
am 'u-ra1ie2ui#% Am 'u-ra1ie2ui#/ dar nimeni din ec(i-a
mea na .cu#"%
Claire 3l -ri1ea .r ' ."l"'ea'c '#il"ul -e care 3l 2inea 3n
m6n%
+ E 3n "rdine/ 5eb/ ai ne1"ie ' 'c"2i #"#ul la lumin%
+ A'#ai #"#O Cea$ mai -u#ea adugaN Nu mam -ur#a#
ca un "m n"rmal% 7un# un la$ nen"r"ci#O
Ea i 'e adre' cu calm $i me#icul"zi#a#e%
+ 5eb/ 3n2eleg c 2ie e;#rem de greu ' 1"rbe$#i de'-re
a'#a/ dar a$ 1rea ' #reci 3n re1i'#/ cu e;ac#i#a#e/
e1enimen#ele care #eau c"ndu' '-re acea ,3n2e-enire0/
cum ai numi#" #u% Cu #"a# acura#e2ea cu care 2i le -"2i
reamin#i% Ar -u#ea a1ea " ."ar#e mare im-"r#an2%
<m-reun cu ea/ 5eb re.cu #"a#e de#aliile/ 3nce-6nd din
m"men#ul de'c(iderii u$il"r C(e1r"le#ului $i -6n 3n -unc#ul
3n care el nu izbu#i'e '$i .ac da#"ria $i 3$i -ri1i'e -rie#enii
murind% C6nd #ermin/ 'e 'im2i c"m-le# am"r2i#/ de -arc/
'-un6ndu$i -"1e'#ea >alnic $iar .i da# de"-ar#e 'u.le#ul%
+ Trebuie ' #e .i 'im2i# ca -araliza#/ zi'e ea% ! 3n#reb
dac/ 3nain#e ca a'#a ' #e a.ec#eze a-r"a-e c"m-le#/ ai
mai a1u# $i al#e 'im-#"me% Cum ar .i 1aria2iile dra'#ice de
-ul'/ re'-ira2ia -reci-i#a#/ #ran'-ira2iile reci/ " 'enza2ie de
gr"az/ gura u'ca#N
5eb 'e g6ndi un m"men#/ 3n #im- ce relua/ 3nc " da#/
109
3n min#e/ .iecare -a' -e care 3l .cu'e% <nce-u'e ' cla#ine
din ca- ca ' r'-und nu/ dar a-"i '-u'eC
+ )e alee era un -u$#i% Nu a1ea de g6nd 'i dez1luie
lui Claire Daniel' im-"r#an2a -e care " a1ea Le1in
5e'#br""M 3n de'.$urarea anc(e#ei: #"#u$i/ 3i -u#ea rela#a
un amnun#C C6nd am #recu# -e l6ng el/ a zi' ce1a% Ce1a
3n#rade1r '#raniu% <mi amin#e'c c 1"cea 3i 'una/ 3n#run
.el/ ca a unui "m b#r6n% Auzind"/ 32i -u#eai da 'eama c
1ia2a na ."'# -rea bl6nd cu el%
+ Nu2i amin#e$#i cea '-u'N
El 'cu#ur din ca-%
+ <n -ri1in2a a'#a dau c(i;/ dar era ce1a bizar%
+ Dar ceea ce a '-u' #ea .cu# ' 'im2i ce1a anume/
ce1a mai -re'u' de mil $i de 'im-a#ieN
+ Ui#e ce e/ d"amn d"c#"r Daniel'P
+ 7-unemi Claire%
+ OL/ Claire/ eu nu 3ncerc ' creez im-re'ia c a$ .i un
'.6n#% !e'eria mea m .ace ' -#rund 3n ade1ra#e guri de
iad% <ncerc ' nu m g6nde'c la #"a#e celelal#e lucruri/ cum
ar .i c"-iii%
+ De aici 'ar -u#ea 3n2elege c/ dac #eai g6ndi la ele/
nai mai .i ca-abil '2i .aci da#"ria%
5eb 3i arunc " -ri1ire%
+ A'#a crezi c 'ar -u#ea ' mi 'e .i 3n#6m-la#N Lam
1zu# -e -u$#i $i mi 'a deregla# ce1a 3n creierN
+ E -"'ibil/ 5eb% B"cul de du- e;-l"zie 'au 'indr"mul
'#re'ului -"'##rauma#ic -r"1"ac -aralizia/ -lu' " 3n#reag
'ui# de al#e 'lbiciuni .izice% 7e 3n#6m-l mul# mai de'
dec6# 3$i 3nc(i-uie lumea% 7#re'ul da#"ra# unei 3n.run#ri
arma#e nu 'e c"m-ar cu nimic al#ce1a%
+ Dar 3nc nu 'e 3n#6m-la'e nimic% Nu .u'e'e #ra' niciun
."c%
+ Jaci a'#a de mul# 1reme/ 5eb: #"#ul 'e adun 3n #ine
3n'u2i $i e.ec#ul ace'#ei acumulri 'e -"a#e mani.e'#a 3n
cele mai ne-"#ri1i#e m"men#e $i 3n cele mai ne.erici#e
110
m"duri% Nu e$#i 'ingura -er'"an care in#r 3n#r" lu-# de
genul '#a $i are " a'#.el de reac2ie%
+ La naiba/ mi 'a 3n#6m-la# -en#ru -rima da#/ '-u'e el/
cu " in.le;iune #i"a' a 1"cii% Iar c"legii mei de ec(i- au
#recu# -rin #"# a#6# de mul#e $i niciunul din#re ei nu 'a
bl"ca#%
+ 5eb/ c(iar dac a ."'# -rima "ar c6nd 2i 'a
3n#6m-la#/ #rebuie ' 3n2elegi c 'un#em ."ar#e di.eri2i unii
de al2ii% Nu #e -"2i c"m-ara cu nimeni al#cine1a% Nu e c"rec#
.a2 de #ine 3n'u2i%
5eb 3$i 3ndre-# dege#ul c#re ea%
+ 72i '-un eu ce e c"rec#% E c"rec# '-u' c/ -"a#e/ eu
a$ .i -u#u# 'c(imba ce1a 3n n"a-#ea aia% )"a#e c a$ .i
reu$i# ' .ac ce1a/ -"a#e c a$ .i zri# ce1a care iar .i
a1er#iza# -e bie2i $i -"a#e c ar .i ."'# 3nc 3n 1ia2/ iar eu
na$ mai .i '#a# aici/ di'cu#6nd de'-re m"#i1ele -en#ru care
ei nu mai 'un#%
+ <n2eleg c e$#i .uri"' -en#ru c 1ia2a e ade'ea
nedrea-#% Ai 1zu#/ .r 3nd"ial/ 'u#e de a'#.el de
e;em-le% Im-"r#an# e '2i dai 'eama cum e cel mai bine '
ab"rdezi cele 3n#6m-la#e%
+ Cum anume ar #rebui ' ab"rdezi a$a ce1aN Nu -u#ea
.i mai ru dec6# a#6#%
+ B#iu c e -"'ibil ' ai im-re'ia c nu e;i'# nici"
'-eran2/ dar 1a .i mai ru dac nu 1ei reu$i '2i rez"l1i
-r"blemele $i '2i c"n#inui 1ia2a%
+ Via2aN A/ mda/ a$a e/ -re'u-un c mia mai rma'
ce1a de genul '#a% Nu 1rei ' .acem 'c(imbN <2i -r"-un "
ade1ra# a.acere%
+ Vrei ' #e 3n#"rci 3n 4RTN 3n#reb ea/ cu 1"ce -la#%
+ Da/ r'-un'e el/ c6# ai cli-i%
+ E$#i 'igurN
+ !ai mul# dec6# 'igur%
+ A#unci '#a e "biec#i1ul -e care ne 1"m '#rdui 'l
a#ingem 3m-reun%
111
5eb 3$i du'e m6na la br6u $i $i" "-ri -e m6nerul
-i'#"lului%
+ Crezi c e 3n#rade1r -"'ibilN Vreau ' '-un c/ 3n
4RT/ dac nu e$#i a-#/ men#al $i .izic/ e$#i elimina#%
Elimina#/ 'e g6ndi/ din 'ingurul l"c care i 'e -"#ri1i'e
1re"da#%
+ )u#em 3ncerca/ 5eb% E 'ingurul lucru -e care 3l -u#em
.ace% Dar $i eu 3mi cun"'c bine me'eria% Bi 32i -r"mi# c " '
.ac #"# ce -"# ca ' #e a>u#% Am ne1"ie d"ar ca #u '
c""-erezi%
El " -ri1i ciuda#%
+ OL/ " 1"i .ace%
+ )6n acum/ #ea deran>a# ce1a 3n m"d de"'ebi#N Ai
a1u# ce1a -r"bleme '#re'an#e/ ne"bi$nui#eN
+ Nu #"cmai%
+ Ai amin#i# c mama #a a muri# de cur6nd%
+ Da%
+ V"rbe$#emi de'-re rela2iile #ale cu ea%
+ A$ .i .cu# "rice -en#ru ea%
+ )"# ' #rag c"ncluzia c era2i ."ar#e a-r"-ia2iN
El ezi# a#6# de mul#/ 3nc6#/ 3n cele din urm/ Claire
'-u'eC
+ 5eb/ 3n m"men#ul '#a/ e'#e im-"r#an# ade1rul g"l
g"lu2%
+ A1ea -r"blemele ei% <n -rimul r6nd/ bu#ura% Bi de#e'#a
m"dul 3n care 3mi c6$#ig e;i'#en2a%
Oc(ii lui Claire alunecar iar '-re arma de 'ub (aina lui%
+ Nu e ."ar#e ne"bi$nui# -en#ru " mam% Ceea ce .aci #u
e ."ar#e -ericul"'%
Arunc " -ri1ire '-re c(i-ul lui/ a-"i 3$i l' re-ede "c(ii
3n >"'% Cu #"a#e ace'#ea/ el " "b'er1%
+ )"a#e .i/ '-u'e/ cu 1"ce egal/ $i 3$i 3n#"ar'e ca-ul/
a'cunz6ndu$i -ar#ea mu#ila#%
Era " mi$care -e care " .cea cu a#6#a de;#eri#a#e/ 3nc6#/
de "bicei/ nu realiza c " .cu'e%
112
+ 7un# curi"a' 3n#r" anumi# -ri1in2% Ce ai m"$#eni#
de la eaN Dia l'a# ce1a care are " 'emni.ica2ie de"'ebi#
-en#ru #ineN
+ !ia l'a# ca'a% Adic/ nu ea mia l'a#"/ nu a a1u# un
#e'#amen#% !ia re1eni# -rin e.ec#ul legii%
+ Ai de g6nd ' l"cuie$#i ac"l"N
+ Nici"da#O
T"nul lui " .cu -e Claire ' #re'ar%
+ Vreau ' '-un c am -r"-ria ca'% Nu am ne1"ie de a
ei/ adug el re-ede/ dar mai -"#"li#%
+ <n2eleg%
Claire n"# ce1a/ a-"i -ru ' 'c(imbe in#en2i"na# 1"rba%
+ A-r"-"/ ai ."'# 1re"da# c'#"ri#N
5eb 'cu#ur din ca-%
+ Ei/ cel -u2in nu 3n m"dul c"n1en2i"nal%
+ Ce 1rei ' '-uiN
+ T"2i ceilal2i #i-i din ec(i-a mea erau .amili$#i% 7im2eam
c/ -rin in#ermediul l"r/ a1eam " dr"aie de ne1e'#e $i de
c"-ii%
+ Deci erai ."ar#e a-r"-ia# de c"legii #iN
+ <n munca n"a'#r/ a1em #endin2a de a ne '-ri>ini unul
-e al#ul% Cu c6# 3i cun"$#i mai bine -e ceilal2i/ cu a#6# lucrezi
mai bine al#uri de ei $i/ 3n decur'ul #im-ului/ a'#a 32i -"a#e
'al1a 1ia2a% <n a.ar de a'#a/ erau ni$#e #i-i gr"za1i% <mi
-lcea ' .iu 3m-reun cu ei%
Imedia# ce 3$i 3nc(eie 1"rbele/ ar$i2a din '#"mac re3nce-u%
7e ridic din#r" 'ri#ur $i -"rni c#re u$%
+ Unde -leciN '#rig du- el " Claire ului#% Abia am
3nce-u#% !ai a1em mul#e de di'cu#a#%
El 'e "-ri l6ng u$%
+ )en#ru azi am 1"rbi# de'#ul%
Ie$i/ 3nc(iz6nd u$a/ iar Claire nu 'c(i2 niciun ge'# ca 'l
urmeze% <$i l' >"' carne#ul $i '#il"ul $i -ri1i lung 3n urma
lui%
113
CAPITOLUL 9
<n Cimi#irul Na2i"nal Arling#"n/ )erc* Ba#e' -lec din
cen#rul -en#ru -rimirea 1izi#a#"ril"r $i " lu 3n 'u'ul
drumului -ie#rui# care ducea '-re ca'a lui Cur#i'Lee% Du-
ce R"ber# E% Lee 'e '#abili'e 3n Virginia/ '#a#ul 'u na#al/
-re.erind ' c"nduc arma#a C"n.edera# $i re.uz6nd/ la
3nce-u#ul Rzb"iului Ci1il/ " ".er# 'imilar din -ar#ea
Uniunii/ gu1ernul .ederal ri-"'#a'e c"n.i'c6ndui ca'a%
I'#"ria -"-ular men2i"neaz c/ 3n #im-ul rzb"iului/
admini'#ra2ia Linc"ln 'a ".eri# ' re#r"cedeze a1erea
generalului c"n.edera#% Ace'#a nu #rebuia dec6# ' 1in '
$i -l#ea'c #a;ele re'#an#e% El 3n'u$i/ 3n -er'"an%
Bine3n2ele' c Lee nu a da# cur' ".er#ei lui Linc"ln $i
-r"-rie#a#ea 'a 'a #ran'."rma# 3n ceea ce e'#e acumC cel
mai -re'#igi"' cimi#ir na2i"nal din 7#a#ele Uni#e% Ace'#
cr6m-ei de i'#"rie 3l .cu'e 3n#"#deauna ' z6mbea'c -e
Ba#e'/ care era n'cu# 3n !ic(igan/ de$i c"nacul era acum
un .el de ca' mem"rial a lui Lee/ cun"'cu# de #"a#
lumea 'ub numele de Arling#"n 4"u'e%
Ba#e' 'e "-ri 3n .a2a ace'#eia $i cu-rin'e cu -ri1irea ceea
ce mul2i c"n'iderau a ?9 cea mai .rum"a' -ri1eli$#e din
5a'(ing#"n/ -"a#e c(iar din #"a# 2ara% 7#6nd ac"l"/
3n#reaga ca-i#al 2i 'e 3n#indea la -ici"are% Ba#e' 'e 3n#reb
dac b#r6nul B"bb* Lee re.lec#a 1re"da# la a'#a/ c6nd 'e
#rezea diminea2a $i -ri1ea -e .erea'#r%
Cimi#irul ac"-erea -e'#e #rei 'u#e de (ec#are de #eren
d"mina# de -ie#re de m"rm6n# uni."rme/ 'im-le $i albe%
Erau $i c6#e1a m"numen#e .unerare ."ar#e minu2i"' lucra#e/
3nl2a#e/ 3n mem"ria cel"r deceda2i/ de 'u-ra1ie2ui#"ri 'au
de al#e -er'"ane recun"'c#"are: #"#u$i/ marea de -ie#re
114
albe/ care/ -ri1i#e din#r" direc2ie -er-endicular/ ddeau/
c(iar $i 3n #"iul 1erii/ iluzia unui c6m- ac"-eri# cu z-ad/
era ceea ce rm6nea 3n mem"ria 1izi#a#"ril"r% Cimi#irul
Na2i"nal Arling#"n era l"cul 3n care 3$i g'i'er "di(n
1e$nic '"lda2i americani uci$i 3n #im- ce lu-#au -en#ru 2ara
l"r/ generali de arma#/ un -re$edin#e a'a'ina#/ $a-#e
-re$edin2i ai Cur2ii 7u-reme/ e;-l"ra#"ri/ re-rezen#an2i
celebri ai min"ri#2il"r $i mul2i al2ii/ cu #"2ii demni de a .i
3n(uma2i 3n#run 'anc#uar na2i"nal% Numrul cel"r
3nm"rm6n#a2i de-$ea d"u 'u#e de mii $i cre$#ea 3n medie/
cu "-#'-rezece 3n .iecare '-#m6n%
Ba#e' 1eni'e de ."ar#e mul#e "ri ac"l"% <n mai mul#e
r6nduri/ -ar#ici-a'e la .uneraliile -rie#enil"r 'au al c"legil"r%
Al#e"ri/ 1eni'e a16nd r"lul unui .el de g(id -en#ru "a'-e2ii
.amiliei 'ale% Una din#re 3ndele#nicirile lui .a1"ri#e era '
-ri1ea'c 'c(imbarea grzii/ alc#ui#e din membrii
Regimen#ului @ de In.an#erie al 7#a#el"r Uni#e/ care '##eau
de 1eg(e/ d"uzeci $i -a#ru de "re din d"uzeci $i -a#ru/ la
!"rm6n#ul Er"ului Necun"'cu#% Ba#e' 'e ui# la cea'% Dac
'e grbea/ -u#ea a>unge e;ac# la #im-ul -"#ri1i#%
C6nd a>un'e 3n z"na m"rmin#el"r/ 1zu c mul2imea 'e
aduna'e de>a/ .iind ."rma# mai ale' din #uri$#i/ care 3$i
adu'e'er a-ara#ele de ."#"gra.ia# $i c"-iii% 7an#inela de
'er1iciu 3$i ducea la 3nde-linire c(inui#"area 'arcin de
ru#in/ .c6nd d"uzeci $i unu de -a$i/ "-rindu'e -en#ru
d"uzeci $i una de 'ecunde/ mu#6ndu$i arma -e cellal#
umr $i 3n#"rc6ndu'e -e aceea$i crare 3ngu'#%
Ba#e' 'e 3n#reba'e ade'ea dac -u$ca 'an#inelei era
3ncrca#% Oricum/ era c"n1in' c/ dac cine1a ar .i 3ncerca#
1re"da# ' >e.uia'c 'au ' -r".aneze unul din#re
m"rmin#e/ re-ercu'iunile ar .i ."'# ra-ide $i durer"a'e%
Dac -en#ru arma#a 2rii e;i'#a un l"c 'acru/ a#unci nu
-u#ea .i dec6# acela% Cimi#irul Arling#"n $i )earl 4arb"r
a1eau aceea$i 3n'emn#a#e%
C6nd 3nce-u 'c(imbarea grzii $i mul2imea 'e 3nde'i/ cu
115
#"2ii 'c(imb6ndu$i l"cul ca ' g'ea'c cel mai -"#ri1i#
ung(i de ."#"gra.iere/ Ba#e' arunc " -ri1ire 3n '#6nga 'a $i
3nce-u '$i cr"ia'c drum 3n >"'ul #re-#el"r/ -rin#re $irurile
de #uri$#i% 7c(imbarea grzii era " cerem"nie c"m-lica# $i
dura " bun buca# de #im-% 7-ec#ac"lul 3i a#r'e'e
a-r"a-e -e #"2i cei -rezen2i 3n cimi#ir/ dar nu $i -e )erc*
Ba#e'%
Oc"li imen'ul Am.i#ea#ru !em"rial/ 'i#ua# l6ng z"na
m"rmin#el"r% C"n#inu6nd ' mearg #ac#ic"'/ #ra1er'
!em"rial Dri1e $i 3nc"n>ur m"numen#ul dedica# na1e#ei
C+allenger' A-"i 'e 3n#"ar'e $i in#r 3n am.i#ea#ru% C"b"r3
c#re arena cu c"l"ane gr"a'e/ .r"n#"ane $i balu'#rade: 'e
3ndre-# '-re unul din#re zidurile ace'#eia/ 'c"a'e " (ar# a
cimi#irului/ " ridic $i 'e a-uc ' " '#udieze%
Brba#ul era .eri# de -ri1irile lui Ba#e'/ ca $i de ale "ricui
al#cui1a% C"n#inu '$i 2in m6na -e m6nerul -i'#"lului din
#"cul a#a$a# de curea c(iar $i a#unci c6nd 'e a-r"-ie de
l"cul unde '##ea agen#ul JBI% <l urmri'e a-r"a-e -rin #"#
cimi#irul/ a'igur6ndu'e c era 'ingur% Veni ce1a mai
a-r"a-e%
+ )6n c6nd miai .cu# 'emn ac"l"/ 'u'/ nam crezu# c
" ' #e ar2i/ '-u'e Ba#e'%
4ar#a 3i a'cundea c"m-le# c(i-ul/ .a2 de "ricine 'ar .i
ui#a# 3n#rac"l"%
+ A #rebui# ' .iu 'igur c 'un# c"ndi2ii -rielnice/ zi'e
Randall C"1e% Bi rma'e a'cun' 3n '-a#ele unei -"r2iuni a
zidului% !am a'igura# c nu 'un# urmri#%
+ <n#"#deauna e;i'# cine1a care -"a#e .ace un anumi#
lucru mai bine dec6# #ine%
+ Nu -rea am cu ce argumen#e ' #e c"n#razic% Cum ai
a>un' ' -re.eri 3n#"#deauna cimi#irele ca l"c de 3n#6lnireN
+ <mi -lac lini$#ea $i #i(na $i mi 'e 3n#6m-l ."ar#e rar '
le g'e'c 3n al# -ar#e% C"1e .cu " -auz/ a-"i '-u'eC Am
reu$i# ' m in.il#rez%
+ !iam da# 'eama de a'#a% Dar $a'e din#re "amenii mei
116
au muri#/ iar cel deal $a-#elea e/ 3n m"men#ul de .a2/ un
'emn de 3n#rebare% Ac"-erirea #a a ."'# '-ulbera# din
in#eri"rN Bi/ 3n l"c ' #e ucid -e #ine/ 2iau da# in."rma2ii
.al'e ca 'i aran>eze -e cei din 4RTN Am ne1"ie de
amnun#e/ Rand*%
+ Eu 3n'umi am ."'# 3n cldirea aia ble'#ema#% Am in#ra#
3n cali#a#e de clien# -"#en2ial al indi1izil"r l"ra/ 'ub
-re#e;#ul c 1reau ' 1eri.ic m"dul de "-erare% Am 1zu#
bir"uri/ d"'are/ c"m-u#ere/ mizerabili care 3n16r#eau
a.aceri ilegale/ bani g(ea2/ mar./ #"# ce 'e a.la 3n '-a2iul
la de n"u me#ri% Leam 1zu# cu "c(ii mei% Nu 1 c(em
nici"da# 3nain#e de a 1eri.ica eu 3n'umi% Nu 'un# un
ageamiu%
+ B#iu a'#a% Dar 3n cldire nu era nimic c6nd am a>un'
n"i ac"l"% Nimic al#ce1a 3n a.ar de "-# mi#raliere di'#ru'e%
+ E;ac#% Di'#ru'e% 7-unemi c6#e ce1a de'-re L"nd"n% Ai
3ncredere 3n elN
+ <n aceea$i m'ur 3n care am 3n "ricine al#cine1a%
+ Care e 1er'iunea luiN Cum de e bine mer'iN
+ Cred c nici el nu $#ie% Uice c a 3n2e-eni#%
+ Bia ale' al dracului de bine m"men#ul%
+ El a #ra' $i a di'#ru' mi#ralierele% Bi a 'al1a# $i 1ia2a
unui -u$#i 3n#re #im-%
+ Ela e un -u$#i cu ade1ra# de"'ebi#% Le1in 5e'#br""M%
+ A'#a $#iu $i eu%
+ Ui#e ce e/ n"i am in#ra# 3n c(e'#ia a'#a 16n6ndul -e
.ra#ele lui mai mare/ -enKc $#abii 'au g6ndi# c era #im-ul
'i 1enim de (ac/ ca ' aib ei cu ce 'e luda% Dar/ cu c6#
mam in.il#ra# mai mul#/ cu a#6# miam da# mai bine 'eama
c el nui dec6# -le1u$c/ )erce% C6$#ig c6# ' " duc bine/
dar nu nemai-"meni#% Nu ie'e 3n e1iden2/ '# 3n umbr%
+ Dar/ dac nui el/ a#unci cine eN
+ <n "ra$ul '#a 'un# 3n >ur de "-# 16nz#"ri im-"r#an2i
care di'#ribuie dr"guri -e '#rzi/ iar 5e'#br""M e d"ar unul
din#re ei% <m-reun/ 16nd " grmad de a'emenea mizerii%
117
Acuma/ g6nde$#e#e c a$a ce1a 'e 3n#6m-l 3n #"a#e
"ra$ele im-"r#an#e/ de aici -6n la NeH &"rM/ dar $i -6n 3n
'ud/ 3n A#lan#a/ $i " '2i dai 'eama ce 3n'eamn un
ade1ra# ma(r%
+ Ce/ 1rei ' '-ui c " 'ingur "rganiza2ie c"n#r"leaz
#"a# a1alan$a a'#aN E im-"'ibil%
+ Nu/ ceea ce 1reau ' '-un e c 'un# de -rere c "
'ingur "rganiza2ie c"n#r"leaz #"# ";*c"n#inul care a
inunda# z"nele rurale $i me#r"-"li#ane de -e C"a'#a de E'#%
+ O;*c"n#inul/ care 'e 1inde cu -re'cri-2ie medicalN
+ E;ac#% I 'e '-une (er"in 2rnea'c/ .iindc #ra.icul
ilegal a 3nce-u# la 2ar% Dar acum 'e mu# 3n "ra$e% Vezi/ de
aici 'e 'c"# cu ade1ra# bani% D"-6rlanii de la mun#e nu au
a#62ia bani g(ea2 ca #i-ii de la "ra$% E m"r.in 'in#e#ic/
rec"manda# -en#ru dureri cr"nice 'au -en#ru b"lile
m"r#ale% Cei care " c"n'um ca dr"g " macin/ " -rizeaz/
" .umeaz 'au $i" in>ec#eaz/ iar e.ec#ele 'un#
a'emn#"are cu ale (er"inei%
+ !da/ cu e;ce-2ia .a-#ului c are e.ec# 3n#6rzia# $i/ dac
nu 2ii 'eama de a'#a $i iei " -a'#il 3n#reag/ 32i -ui ca-#
zilel"r%
+ 7a a>un' la " 'u# de m"r2i $i numrul l"r e 3n
cre$#ere% Nu e un dr"g la .el de -u#ernic ca (er"ina/ dar are
e.ec#ul m"r.inei $i 'e -"a#e c"n'uma 3n m"d legal/ de aia
unii cred c 'un# 3n 'iguran2 c(iar $i a#unci c6nd .ac abuz%
F'e$#i b#r6ni care 16nd c6#e " -ilul -e '#rad/ ca '$i
ac"-ere c"'#ul 3n#regii re2e#e/ -en#ru c a'igurarea l"r nu
reu$e$#e ' " .ac% Dac nu/ c"n1ingi d"c#"rul ' 'crie "
re2e# .al' 'au >e.uie$#i .armaciile $i ca'ele -acien2il"r care
3l ."l"'e'c%
+ E de ru/ 3ncu1iin2 Ba#e'%
+ E'#a e m"#i1ul -en#ru care Bir"ul $i DEA $iau aler#a#
#ru-ele de c"mand"% Bi nu e 1"rba numai de ";*/ mai 'un#
$i dr"gurile mai 1ec(i/ ca -erc"ce#ul $i -erc"danul% )"2i '
cum-eri ,-erc0uri la c"l2ul '#rzii/ -en#ru zece 'au
118
cinci'-rezece d"lari d"za% Dar nu 'un# #"# a#6# de -u#ernice
ca ";*% Trebuie ' iei $ai'-rezece #able#e de -erc"ce# ca '
aib acela$i e.ec# ca una de ";*/ de " 'u# "-#zeci de
miligrame%
<n #im-ul di'cu2iei/ Ba#e' -ri1i'e din c6nd 3n c6nd 3n >ur/
ca ' 1ad dac nui '-i"na cine1a/ dar nu era nimeni% De
1reme ce nimeni nul -u#ea 1edea/ C"1e g'i'e un l"c 3n#r
ade1r bun de 3n#6lnire/ c"nc(i'e/ iar .elul 3n care el 3n'u$i
'##ea cu .a2a c#re zid/ 2in6nd (ar#a ridica#/ 3l .cea '
-ar un 'im-lu #uri'# care 'im2ea ne1"ia ' 'e "rien#eze%
+ Ei/ '-u'e Ba#e'/ gu1ernul 'u-ra1eg(eaz di'#ribuirea
narc"#icel"r ra2i"naliza#e $i/ c6nd un medic 'au " .armacie
-re'crie zeci de mii de -ilule/ arb"reaz '#eagul r"$u/ dar
nu #rebuie ' #e #emi c "r ' e;agereze%
+ C"rec#%
+ Rand*/ de ce eu nam $#iu# #"a# -"1e'#ea cu ";*N
+ )en#ru c $i eu abia acum am g(ici# " -ar#e din ea%
C6nd mam ame'#eca# -rima da# 3n a'#a/ (abar na1eam
c a1ea dea .ace cu " re2ea care di'#ribuie ";*% Am crezu#
c era 1"rba d"ar de banala c"cain $i de (er"in% )e urm
3n' am 3nce-u# ' 1d $i ' -rind de 1e'#e care era dr"gul%
Cea mai mare -ar#e -rea ' circule/ 3n -licule2e/ 3n 'u' $in
>"'/ -rin mun2ii A-ala$i% )en#ru mul# 1reme/ a -ru# ' .ie
" ac#i1i#a#e im-r"1iza#/ de'.$ura# de "ameni care erau
ei 3n$i$i de-enden2i de dr"guri% Dar am 'enza2ia c unde1a
e;i'# " 'ingur ."r2 care -une #"#ul ca- la ca- $i #rimi#e
mar.a 3n marile "ra$e% Vezi/ '#a e -a'ul urm#"r% )"a#e .i
1"rba de mama #u#ur"r banil"r nemunci2i $i cine1a
"rganizeaz #"#ul/ cel -u2in 3n z"na n"a'#r% O aduce la
ni1elul unei "-era2iuni '#andard de #ra.ic de dr"guri/ iar
-r".i#ul e'#e #ri-lu .a2 de cel "b2inu# de car#eluri 'au de
"ricine al#cine1a/ ri'curile .iind mul# mai 'czu#e% E$#ia 'un#
"amenii -e care 3i cu#m% Ei 'un# cei de'-re care cred c
au -u' la cale a#acul a'u-ra ec(i-ei 4RT% Credeam c " '
dm l"1i#ura dac -unem m6na -e c"n#abili% Bi ar a1ea
119
'en' '2i a'cunzi 'ediul .inanciar 3n#run "ra$ mare%
+ )en#ru c/ la 2ar/ genul '#a de ac#i1i#a#e d de
bnui#/ 3i c"m-le# Ba#e' g6ndul%
+ Ai -u' -unc#ul -e i% Iar ei au " dr"aie de '#imulen#e% 7
'-unem c mani-ulezi '-#m6nal un mili"n de -a'#ile
care/ 16ndu#e -e '#rad/ 1al"reaz " 'u# de mili"ane: 3n
.ine/ 3n2elegi ce 1reau ' zic%
+ Dar/ "ricine ar .i cei care -un 3n mi$care mar.a/ nu au
niciun in#ere' ' di'#rug " uni#a#e 4RT% A'#a iar 16r3 3n#r
un bucluc de care nu au ne1"ie% De ce ' .i .cu# a$a ce1aN
+ T"# ceea ce -"# '2i '-un e'#e c 5e'#br""M nu -"a#e
.i 3n '-a#ele "-era2iunii -e care am 1zu#" de'.$ur6ndu'e
3n cldirea aceea% Era e;#rem de 1a'#% Era 1"rba de "
mul2ime de ac#i1i#2i/ mul# mai mul#e dec6# ar -u#ea genera
a.acerile lui% Dac a$ .i crezu# c la mi>l"c era d"ar
5e'#br""M/ a$ .i ceru# ' nu c"n#inum mi'iunea ec(i-ei
4RT% Am .i -rin' un -e$#i$"r/ iar rec(inul ar .i 3n"#a# lini$#i#/
3nde-r#6ndu'e% Din6nd c"n# de #"# ceam '-u'/ -re'u-un
c 5e'#br""M di'#ribuie mar.a 3n D%C% Bi cred c mai e;i'#
$i al#e g$#i care .ac acela$i lucru% Dar nu am nici" d"1ad
'"lid% Ti-ul e ."ar#e in#eligen# $i e cu "c(ii 3n -a#ru%
+ !da/ dar ai a>un' la cine1a care .ace -ar#e din banda
lui% A'#a e ."ar#e im-"r#an#%
+ A$a e/ 3n'/ 3n me'eria mea/ azi e$#i in."rma#"r $i
m6ine e$#i m"r#%
+ Va ' zic/ cine1a c(iar a -u' 3n 'cen/ -en#ru n"i/ un
ble'#ema# de '-ec#ac"l de -e Br"adHa*/ aran>6nd ca'a aia
1ec(e a'#.el 3nc6# ' -ar c ac"l" 'e de'.$"ar un #ra.ic
de dr"guri dea dre-#ul uimi#"r% Ai 1re" idee 3n -ri1in2a
a'#aN
+ Niciuna% Du- ce 1am #ran'mi' in."rma2ia $i a ."'#
'#abili# de'cinderea/ cel care ma #ra' -e '."ar/ "ricine "
.i ."'#/ na mai a1u# ne1"ie de b#r6nul Randall C"1e% )erce/
cred c 'un# n"r"c"' .iindc mai #rie'c% De .a-#/ m 3n#reb
de ce mai #rie'c%
120
+ Ca $i 5eb L"nd"n% )re'u-un c a$a e 3n#"#deauna/
du- un mcel%
+ Nu% Vreau ' '-un c/ du- de'cinderea 4RTului/
cine1a a 3ncerca# ' m lic(ideze% Am rma' .r Bucar $i
mam ale' cu d"u c"a'#e ru-#e%
+ Dumnezeule/ de ce nu neai '-u'N Trebuia ' 1ii la n"i/
Rand*% 7 3n#"cme$#i un ra-"r# c"m-le#/ ca ' ne -u#em da
'eama de'-re cei 1"rba%
Ba#e' 'e ui# 3nc " da# 3n >urul 'u% Di'cu2ia dura -rea
mul#% Trebuia ' " ia c6# mai cur6nd din l"c% Nu -u#ea
c"n#inua ' '#udieze (ar#a cimi#irului .r ' '#6rnea'c
'u'-iciuni% Dar nu d"rea ' -lece .r Randall C"1e%
+ N" .ac nici 3n ru-#ul ca-ului/ )erce/ ri-"'# ace'#a/ -e
un #"n care 3l .cu -e Ba#e' ' la'e (ar#a 3n >"'% N" .ac/
-en#ru c 'un# 3n#run ra(a# care mia adu' cu2i#ul -rea
a-r"a-e de "'%
+ !ai e;ac#/ ce 1rea ' 3n'emne a'#aN '-u'e Ba#e'/ cu
1"ce #i"a'%
+ <n'eamn ca -u#"area 1ine din'-re interior $i eu numi
-un 1ia2a 3n m6inile al#"ra dec6# dac $#iu c au de g6nd '
.ie c"rec2i .a2 de mine%
+ Rand*/ aici e 1"rba de JBI/ nu de LFB%
+ A$a " .i/ -en#ru #ine% Tu/ )erce/ ai ."'# 3n#"#deauna de
al ca'ei% C6# de'-re mine/ nici na$ -u#ea .i mai -e dina.ar%
Dac 1in ac"l" acum/ .r ' $#im ce 'a 3n#6m-la# de .a-#/
e ."ar#e -"'ibil ' di'-ar/ -e nea$#e-#a#e $i -en#ru
#"#deauna% B#iu c/ la cen#ru/ ."ar#e mul2i cred c eu 'un# 3n
'-a#ele cel"r 3n#6m-la#e cu bie2ii din 4RT%
+ A'#ai " #6m-enie%
+ Cum ' .ie " #6m-enie/ a#6#a 1reme c6# $a'e "ameni
au ."'# uci$iN Cum au reu$i# '" .ac/ .r ' .i -rimi#
in."rma2ii din in#eri"rN
+ !izerii de genul '#a 'e 3n#6m-l 3n munca n"a'#r%
+ OL/ adic #u 3mi '-ui mie acum c nai bga# de 'eam
c #"#ul 'e duce de r6-/ -e #"a# liniaN !i'iuni e$ua#e/ d"i
121
agen2i 'ub ac"-erire uci$i 3n ul#imul an/ ec(i-e de
in#er1en2ie care 3$i .ac a-ari2ia 3n l"cul unde #rebuie ' in#re
3n ac2iune $i nu g'e'c -e nimeni/ ca-#uri im-"r#an#e de
dr"guri care a>ung 3n canal -en#ru c #i-ii au ."'# -re1eni2i%
Cred c/ e;ac# 3n inima Bir"ului/ e un $"b"lan mare $i
3m-u2i# care 1inde " grmad de agen2i/ inclu'i1 -e mine%
+ Rand*/ numi .ace mie #e"ria c"n'-ira2iei%
V"cea lui C"1e 'e calm%
+ V"iam ' $#ii c nam ."'# eu 3n '-a#ele cel"r
3n#6m-la#e% <2i dau cu16n#ul meu/ .iindc/ 3n m"men#ul de
.a2/ e #"# ce2i -"# da% 7-er '2i -"# ".eri/ mai #6rziu/ ce1a
mai mul# dec6# a#6#%
+ Deci ai -rin' un .irN 'e re-ezi Ba#e'% Ui#e ce e/ Rand*/
eu #e cred/ e OL/ dar #rebuie ' le dau al#"ra ni$#e
r'-un'uri% <2i 3n2eleg #emerile/ 'au 3n#6m-la# " mul2ime de
lucruri rele $i ne '#rduim ' a.lm care a ."'# cauza/ dar
#rebuie ' 3n2elegi $i #u ce m -re"cu-% Jcu " -auz% Jir
ar ' .ie/ (aide/ 32i garan#ez c/ dac 1ii cu mine acum/ "
'2i -"r# de gri> cum ia$ -ur#a #a#ei -e -a#ul de m"ar#e/
OLN 7-er c realizezi c -"2i a1ea 3ncredere 3n mine/ du-
ce am #recu# -rin a#6#ea 3m-reun% Diam mai lua# a-rarea
$i 3nain#e%
C"1e nui r'-un'e%
+ Ui#e/ Rand*/ '-unemi de ce ai ne1"ie ca ' 1ii $i " '
1d ce -"# .ace%
Nici de da#a a'#a nu -rimi niciun r'-un'% <n>ur 3n barb
$i 'e re-ezi 3n '-a#ele zidului% Vzu/ 1iza1i de el/ u$a a.la#
de cealal# -ar#e a arenei/ care ddea 3n a.ar% 7e a-r"-ie
de ea/ dar era 3ncuia#% 7e 3n#"ar'e $i "c"li 3n .ug
am.i#ea#rul/ a-"i 3l -r'i% Cerem"nia de 'c(imbare a grzii
'e 3nc(eia'e $i mul2imea 'e rzle2i'e/ 3m-r$#iindu'e -e
aleile -a1a#e $i -e l6ng m"rmin#e/ 3n #im- ce 3l cu#a -e
C"1e -re#u#indeni/ Ba#e' $#ia c 3l -ierdu'e% C"1e 3$i
-e#recu'e mul2i ani 3n126nd ' 'e -iard 3n "rice .el de
-ei'a>/ 3n ciuda ma'i1i#2ii 'ale% Din c6#e $#ia Ba#e'/ era
122
3mbrca# ca un 3ngri>i#"r de m"rmin#e 'au/ -"a#e/ ca un
#uri'#% <$i arunc (ar#a 3n#run c"$ de gun"i $i 'e de-r#
#6r$6indu$i -ici"arele%
123
CAPITOLUL 10
Car#ierul -rin care 5eb 3$i c"nducea ma$ina era iden#ic
cu ma>"ri#a#ea cel"r din aceea$i z"n% Ca'e m"de'#e/ ca
ni$#e cu#ii/ alei -ie#rui#e $i marc(ize din #abl% Cur2ile din
.a2 erau minu'cule/ dar 3n '-a2iile largi din '-a#e erau
a'cun'e gara>e 'e-ara#e de ca'/ gr#arele erau in'#ala#e 3n
l"curi ad-"'#i#e $i meri cu #runc(iurile rmur"a'e 3$i
a$#erneau umbra lini$#i#"are% Era #r6mul .amiliil"r de
munci#"ri/ care a1eau 3nc "biceiul de a 'e m6ndri cu
ca'ele l"r $i nu a1eau nici"da# cer#i#udinea c le 1"r
a>unge c"-iii la .acul#a#e% Era un m"men# 3n care/ 3n
rc"area gara>el"r/ brba2ii 'e ."iau -e l6ng ma$inile l"r
1ec(i $i/ 'ub cerul 3n '.6r$i# lim-ezi# du- ul#ima .ur#un/ -e
care '"arele era ."ar#e .ierbin#e -en#ru acea -eri"ad a
anului/ .emeile 'e aduna'er -e 1erande ca ' bea ca.ea/
'$i .umeze 2igrile $i ' -l1rgea'c% C"-iii 3n -an#al"ni
'cur2i $i #eni$i 'e luau la 3n#recere 3n 'u'ul $i 3n >"'ul '#rzii/
cu 'cu#ere care nu -u#eau .i .cu#e ' -"rnea'c dac nu2i
."l"'eai -ici"arele%
C6nd -arc 3n .a2a ca'ei lui R"man"/ 5eb 3l -u#u 1edea
-e )aulie/ cum 3i '-unea #"a# lumea/ #rudind 'ub ca-"#a
unui au#"m"bil de e-"c/ C"r1e##e 7#ingra*/ care era
bucuria $i m6ndria lui inc"n#e'#abil/ 3n #im- ce ne1a'#a $i
c"-iii 'i 'e -la'au -u2in mai >"' -e 'cala a.ec2iunii lui%
R"man" 'e n'cu'e 3n Br""Ml*n $i era unul din#re #i-ii
cr"ra le -lace ' aib m6inile murdare/ a$a c 'e 'im2ea 3n
elemen#ul lui 3n car#ierul acela -lin de mecanici/ elec#ricieni/
$".eri de cami"ane $i de #"# .elul de al2i "ameni/ cu me'erii
a'emn#"are% 7ingura di.eren2 era c/ dac d"rea/ el #e
-u#ea ucide 3n#r" 'u# de m"duri di.eri#e $i nu a1eai ce
124
.ace ca 'l 3m-iedici% )aul R"man" 'e numra -rin#re cei
care 1"rbe'c cu armele l"r/ d6ndule nume/ ca unui animal
de ca'% !)9ul 'u 'e numea Jredd*/ du- Jredd* din
,ig+tmare on -lm Street
22
. iar -i'#"alele 'ale gemene erau
Cu.. $i LinM/ .iindc -rimi'er numele br"a$#el"r 2e'#"a'e
din .ilmul /oc01' Bi/ "ric6# ar .i -ru# de incredibil/ era .anul
3nri# al lui 7l* 7#al"ne = cu #"a#e c 'u'2inea 3n#"#deauna
c ,nen"r"ci#ul la de Ramb" era un m"#"#"l0%
R"man" 3l -ri1i 'ur-rin' -e 5eb/ care 'e a-r"-ie '
e;amineze mrun#aiele C"r1e##eului alba'#ru Na''au/ alb
3n z"na deca-"#abil% 5eb $#ia c au#"m"bilul era un m"del
din ?T66/ anul 3n care 3nce-u'e -r"duc2ia 1e'#i#ului G28 =
cu " ca-aci#a#e cilindric de $a-#e mii de cen#ime#ri cubi/
care a1ea -a#ru 'u#e cincizeci de cai -u#ere/ -en#ru c
R"man" 3i '-u'e'e a'#a/ ca $i #u#ur"r cel"rlal2i #i-i din 4RT/
de 1re" mie de "ri%
+ Cu#ie de 1i#eze manual/ cu -a#ru #re-#e/ 'incr"niza#%
Vi#ez ma;im d"u 'u#e $aizeci $i cinci/ re-e#a'e/ -6n
c6nd 5eb 'e '#ura'e 'l #"# aud% Arunc "rice de -e
$"'eaC ma$inile ra-ide de -"li2ie/ au#"gun"ierele de "rice
."rm $i/ la naiba/ >um#a#e din#re nen"r"ci#ele de
au#"m"bile de 'erie care iau -ar#e la cur'ele de mic
im-"r#an2%
5eb 'e 3n#reba'e ade'ea cum era ' .ii un -u$#an care
#rage de c(ei/ dem"n#6nd au#"m"bile 3n#run a#elier/ al#uri
de b#r6nuK lui% Bi cum era ' 3n1e2i #"# .elul de c(e'#ii
de'-re carbura#"are/ '-"r#/ .emei $i de'-re #"a#e celelal#e
care .ac ca 1ia2a ' meri#e #ri#% ,Auzi/ #a#/ $#ii cum e
c6nd ea e l6ng #ine $i #u #e 3n#rebi/ "are 'mi '#rec"r
bra2ul 3n >urul ei/ 'au -"a#e 'mi 3ncerc n"r"cul $i 'mi
-un m6na acolo) Da/ c(iar ac"l"/ (ai/ #a#/ 'c"a#em din
3ncurc#ur/ d"ar ai ."'# $i #u #6nr/ nui a$aN Numi '-une
c nu #eai g6ndi# nici"da# la c(e'#ii de genul '#a/ c
al#.el na$ mai .i eu aici/ nui a$aN Bi c6nd e #im-ul '"
22 Comarul de pe Strada 2lmului
125
'ru#N Du- ce 'emne ' m iauN Ta#/ n" '2i 1in '
crezi/ dar nu le -"# 3n2elege -e 'min#i#ele a'#ea de .emei% E
mai u$"r cu ele c6nd mai 3mb#r6ne'cN0 Iar b#r6nuK ar cli-i
din "c(i/ ar z6mbi ca un cun"'c#"r/ ar lua " du$c de bere/
ar #rage ad6nc 3n -ie-# .umul unui !arib"r" $i 'ar a$eza/
$iar $#erge un'"area de -e m6ini cu " c6r- $i ar ziceC ,OL/
ca'c urec(ile/ bie#e/ c ui#e cum merge #reaba a'#a%
La'm ' 2i" '-un -e $leau $i ai .ace bine ' iei n"#i2e/
-enKc a'#a/ .iule/ e e1ang(elia0% 4"lb6ndu'e 3n m"#"rul
au#"m"bilului C"r1e##e/ 5eb 'e 3n#reb cum 'ar .i 'im2i#
a'cul#6nd a$a ce1a%
R"man" 3l urmri cu -ri1irea .r ' -"menea'c de'-re
m"#"rul de -a#ru 'u#e cincizeci de cai -u#ere/ care -u#ea
'c"a#e de -e drum au#"gun"ierele% 7-u'e d"arC
+ E bere 3n lada .rig"ri.ic% Ia2i " cu#ie% Bi nu #e 'im2i ca
aca'%
5eb 'e 3n#in'e $i lu din micul C"leman de la -ici"arele
'ale un BudHei'er -e care 3l de'.cu/ .r ' la'e #"#u$i un
d"lar dre-# -la#%
+ B#ii/ )aulie/ Bud nu e 'ingura bere din lume% Ar #rebui
' 3ncerci berea 'udamerican%
+ Cum ' nu/ cu 'alariul meuN
+ C6$#igm la .el de mul#%
+ Eu am ne1a'# $i c"-ii/ #u ai un ra(a#%
R"man" mai 'muci de 1re" d"u "ri c(eia #ubular/ a-"i
#recu 3n '-a#ele lui 5eb $i -"rni m"#"rul% )rea ' aib
'u.icien# -u#ere ca ' arunce 3n aer #abla 'ub2ire care 3l
2inea la"lal#%
+ T"arce ca " -i'icu2/ '-u'e 5eb/ '"rbind din bere%
+ Ca un #igru/ ce naiba%
+ )u#em '#a de 1"rbN Am c6#e1a 3n#rebri%
+ Tu $i #"2i ceilal2i% 7igur/ di drumul% Am #"# #im-ul din
lume% Jirar al dracului/ ce al#ce1a ar #rebui ' .ac 3n ziua
mea liber/ d"ar n" ' m di'#rezN A$a c/ de ce ai ne1"ieN
De un c"'#um de bale#N O ' di'cu# de'-re a'#a cu ne1a'#
126
mea%
+ B#ii c 2ia$ .i recun"'c#"r dac nai mai .ace glume
-e '"c"#eala mea .a2 de #"2i cei de la Vuan#ic"%
+ Bi eu 2ia$ .i recun"'c#"r dac nu miai mai da "rdine%
Bi/ .iindc #"# 1eni 1"rba/ -leac dracului din cur#ea mea%
Nu m 3n(i#ez cu "ricine/ am $i eu ni$#e '#andarde%
+ 4ai ' '#m d"ar -u2in de 1"rb/ )aulie% <mi da#"rezi
a'#a%
R"man" 3ndre-# c(eia 3n'-re el%
+ Nu2i da#"rez nimic/ L"nd"n%
+ Du- "-# ani de zile 3n care am ."'# 3n acela$i ra(a#/
cred c .iecare din n"i 3i da#"reaz celuilal# mai mul# dec6#
3i 1a -u#ea da 1re"da#%
Cei d"i brba2i 'e ui#ar lung unul la al#ul/ -6n c6nd/ 3n
cele din urm/ R"man" l' >"' c(eia/ 3$i $#er'e m6inile/
"-ri #igrul $i -"rni '-re cur#ea din '-a#e% 5eb lu a'#a dre-#
" in1i#a2ie de al urma% 7e g6ndi #"#u$i $i c era -"'ibil ca
R"man" ' 'e .i du'/ -ur $i 'im-lu/ ' ia din gara> " c(eie
mai mare cu care 'l -"cnea'c%
<n '-a#ele ca'ei/ iarba era #un' 'cur#/ crengile c"-acil"r
erau re#eza#e $i al#uri de gara> 'e 3nl2a " #u. mare de
#randa.iri% La '"are/ #em-era#ura #rebuie ' 'e .i a-r"-ia#
de d"uzeci $i $a-#e de grade/ ceea ce era -lcu# du-
a#6#a -l"aie% <n#in'er d"u $ezl"nguri $i 'e a$ezar% 5eb "
urmri cu -ri1irea -e Angie/ '"2ia lui R"man"/ care 3n#indea
ru.ele -e '6rm% Jemeia era din !i''i''i--i% Jamilia
R"man" a1ea d"i c"-ii/ ambii .iind bie2i% Angie era micu2/
cu ."rme 3nc -lcu#e/ cu -rul lung $i bl"nd/ cu "c(i 1erzi/
.a'cinan2i/ $i cu " -ri1ire care -rea ' '-un ,la'm '
#e de1"rez/ dragule0% Jlir#a 3n#"#deauna/ 32i -unea
3n#"#deauna m6na -e bra2/ 32i a#ingea/ u$"r/ -ici"rul cu al ei/
'-un6ndu2i cl ai -e 1in"nc"aK/ dar nu era 1"rba dec6# de
ni$#e .leacuri ne1in"1a#e% Une"ri 3l .cea -e R"man" '
#urbeze/ dar 5eb $#ia c/ cu #"a#e a'#ea/ lui 3i .cea cu
ade1ra# -lcere c al2i brba2i erau a#ra$i de '"2ia 'a% Era
127
unul din#re m"#i1ele -en#ru carei cre$#ea inima Dar/ c6nd
Angie R"man" 'e ener1a/ era bine ' #e .ere$#i din calea ei%
5eb " 1zu'e $i a$a la c6#e1a -e#receri ale cel"r din 4RT:
.emeia aceea micu2 -u#ea .i e;#ra"rdinar de ar2g"a' =
.cu'e brba2i e;#rem de 3ncrez#"ri 3n 'ine/ care 3$i
c6$#igau #raiul #rg6nd cu arma/ '$i cau#e ad-"'# c6nd
ea era -e -ici"r de rzb"i%
)aul R"man" .cea -ar#e din ec(i-a de a'al# 4"#el/ dar el
$i 5eb 'e -reg#i'er -en#ru 4RT .iind 3n aceea$i gru- $i
.cu'er -erec(e/ 3n cali#a#e de lune#i$#i/ 1reme de #rei ani%
<nain#e de a 'e al#ura JBIului/ R"man" .u'e'e 3n Del#a
2@
%
De$i c"n'#i#u2ia lui era a'emn#"are cu a lui 5eb $i nu
a1ea mu$c(i 1"lumin"$i/ #"#u$i ace$#ia erau c ni$#e lan2uri%
Nui -u#eai zdr"bi/ iar m"#"arele lui R"man" nul l'au
bal# nici"da#% Nu 'e "-rea nici"da# indi.eren# cu ce ai .i
arunca# 3n el% Oda#/ 3n #im-ul unei incur'iuni n"c#urne -e
d"meniul din Caraibe al unui magna# al dr"guril"r/
ambarca2iunea de a'al# 3l l'a'e -e R"man" mul# -rea
de-ar#e de 2rm/ iar el -l"n>a'e 3n a-a ad6nc de -a#ru
me#ri $i >um#a#e/ a16nd a'u-ra 'a d"uzeci de Mil"grame
de ec(i-amen#% <n l"c ' 'e 3nece/ a$a cum 'ar .i 3n#6m-la#
cu "ricine al#cine1a/ el 'e l'a'e la .und/ 'e ridica'e 3n
-ici"are/ 3$i aduna'e cum1a 3ncrc#ura $i 3$i 2inu'e/ -ur $i
'im-lu/ re'-ira2ia 1reme de -a#ru minu#e/ merg6nd -6n la
mal/ unde lua'e -ar#e la a#ac% )en#ru c 'i'#emul de
c"munica2ii era da# -e'#e ca-/ iar 2in#a 'e a.la e;ac# ac"l"
unde 3$i 3nc(i-ui'e el/ R"man" .u'e'e de .a-# cel care 3l
ca-#ura'e -e 3n'u$i magna#ul dr"guril"r/ du- ce 3i uci'e'e
d"i membri ai grzii de c"r-% Iar 'ingurele lucruri de care 'e
-l6n'e'e du- aceea erau c 3$i uda'e -rul $i c 3$i
-ierdu'e -i'#"lul numi# Cu..%
R"man" a1ea -e #"# #ru-ul #a#ua>e 3n.2i$6nd drag"ni/
-umnale $i $er-i/ -lu' " micu2 $i drgla$ ANFIE/
3ncadra# de c"n#urul unei inimi/ -e bice-'ul '#6ng% 5eb 3l
2@ Uni#2i de c"mand" ale Arma#ei de U'ca# a 7UA
128
remarca'e 3n#6m-l#"r -e R"man" 3n -rima zi de 'elec2ie a
cel"r care d"reau ' in#re 3n 4RT 3n acel an/ c6nd
ma>"ri#a#ea candida2il"r '##eau 3n -ici"are/ de'-uia2i $i
#im"ra2i/ a$#e-#6nd ' dea -ie-# cu #er"area de'-re care
$#iau c 3i a$#e-#a% 5eb 3i '#udia'e -e #"2i ceilal2i/ ui#6ndu
'e du- cica#ricele din genunc(i 'au de -e umeri/ care
#rdau 'lbiciunile .izice/ 'au du- acele e;-re'ii ale .e2ei
care dem"n'#rau bl"ca>ul men#al% Era 1"rba de libera
ini2ia#i1 $i de darHini'm/ .ebrile $i du'e la e;#rem/ iar 5eb
cu#a "rice iar .i crea# un a1an#a> 3n c"m-e#i2ie% B#ia c
numai >um#a#e din#re ei 1"r #rece de -rima #riere/ care
urma ' aib l"c -e'#e d"u '-#m6ni/ $i c/ din#re
ace$#ia/ d"ar unuia din zece a1ea ' i 'e -r"-un ' re1in
$i '$i cau#e m"ar#ea cu ade1ra#%
R"man" -r"1enea din ec(i-a 75AT a JBIului din NeH
&"rM/ unde/ 3n#run gru- de indi1izi care #e bgau 3n
'-erie2i/ a1ea re-u#a2ia a de a .i ."'# e;#rem de 3n.ric"$#"r%
<n -rima zi a cali.icrii -en#ru 4RT/ nu -ru'e nelini$#i# 3n
#im- ce '##ea 3n 3nc-erea 3n care 'e a.lau $a-#ezeci de
brba2i dezbrca2i% Lui 5eb 3i .cu'e im-re'ia unui #i- care
agrea durerea $i care #6n>ea ' in#re 3n 4RT ca #ru-ul 'u
' 3ncea- ' -rimea'c #"# .elul de l"1i#uri% Iar acela$i #i-
-u#ea $i ' 3m-ar# durere cel"r din >ur% La 1remea aceea/
5eb nu $#ia dac el 3n'u$i a1ea ' #reac de 'elec2ia 4RT/
dar era 'igur/ c(iar din -rima zi/ c R"man" urma '
reu$ea'c% <n#re cei d"i e;i'#a'e 3n#"#deauna " c"m-e#i2ie $i
cellal# 3i '-unea cu regulari#a#e lui 5eb c e 'min#i#/ dar
5eb nu -u#ea ' nui admire a-#i#udinile $i cura>ul%
+ Ai 1ru# ' '#m de 1"rb/ a$a c/ 1"rbe$#e/ zi'e
R"man"%
+ Le1in 5e'#br""M% )u$#iul de -e alee%
R"man" ddu din ca-/ cu "c(ii la bere%
+ OL%
+ A di'-ru#%
+ )e naibaO
129
+ <l $#ii -e Ba#e'N )erc* Ba#e'N
+ Nu% Ar .i #rebui#N
+ El c"nduce anc(e#a 5JO% Len !cCar#(* a '-u' c #u $i
!icMe* C"r#ez era2i cu Le1in% Ce -"2i 'mi -"1e'#e$#i
de'-re a'#aN
+ Nu -rea mul#e%
+ Cea zi' -u$#iulN
+ Nimic%
+ Bi cui i la2i 3ncredin2a#N
+ Erau d"i $#abi%
+ Le $#ii numeleN
Cellal# 'cu#ur din ca-%
+ Ei/ )aulie/ $#ii care e di.eren2a din#re a '#a de 1"rb cu
#ine $i a 1"rbi cu un -ere#eN
+ CareN
+ Niciuna%
+ Ceai 1rea '2i '-un/ 5ebN Lam 1zu# -e -u$#i/ lam
-zi# $i/ -e urm/ -u$#iul a -leca#%
+ Bi 1rei ' zici c nu 1a '-u' ab'"lu# nimic%
+ Era ."ar#e 'cum- la 1"rb% Nea '-u' cum 3l c(eam $i
nea da# adre'a% N"i am n"#a# a'#a% !icMe* a 3ncerca# '
mai 1"rbea'c c6#e ce1a cu el/ dar na ie$i# nimic% Ce
naiba/ C"r#ez nu 1"rbe$#e nici mcar cu -r"-riii c"-ii% Vreau
' '-un c ne #6ram .undurile 3ndre-#6ndune '-re cur#e/
c6nd am 1zu# 'emnalul #u $i neam "-ri#% )e urm/
-u$#iul '#a a a-ru# din 3n#uneric/ cu $a-ca #a $i cu un
bile#% Nu eram 'igur dac era 'au nu de -ar#ea n"a'#r% Nu
d"ream 'l '#r6ng cu u$a/ din -unc# de 1edere legal/
-un6ndui 3n#rebri -e care nar .i #rebui# ' i le -un%
+ OL/ de .a-#/ ai -r"ceda# 3n m"d in#eligen#% Dar la2i
3ncredin2a# $#abil"r l"ra .r un cu16n#N
+ Neau ar#a# la re-ezeal legi#ima2iile/ au '-u' c au
1eni# du- bia# $i a'#a a ."'# #"#% Nu a1eam dre-#ul ' ne
"-unem% 4RT nu 'e "cu- de anc(e#e% N"i nu .acem
al#ce1a dec6# 'i al#"im $i ' le -unem $#reangul de g6#%
130
B#abii 3i in1e'#ig(eaz% Bi a1eam al#ele -e ca-% B#ii c eu $i
Tedd* Riner am ."'# 3m-reun 3n Del#a%
+ B#iu/ )aulie/ $#iu% Bi cam c6# ' .i ."'# cea'ul/ c6nd au
a-ru# $#abiiN
R"man" czu -e g6nduri%
+ Nu eram ac"l" de -rea mul# 1reme% Bi era 3nc
3n#uneric% A$ zice c era d"u $i >um#a#e/ cam a$a ce1a%
+ 5JO a ."'# ."ar#e "-era#i1 dac 'a -u' 3n mi$care $i a
#rimi' ni$#e #i-i du- c"-il a$a de re-ede%
+ Bi ceai .i 1ru# ' le '-unN ,Ei/ bie2i/ nu -u#e2i lua
-u$#iul/ 'un#e2i mul# -rea "-era#i1i $i JBI nu -r"cedeaz
a$a%0 D"amne/ a'#a ar .i .cu# minuni -en#ru cariera mea%
!ia$ .i lua# adi" de la zilele bune%
+ Ai -u#ea ' mii de'crii -e $#abii iaN
R"man" re.lec# un m"men#%
+ Am .cu#"/ -en#ru agen2i%
+ Al# adun#ur de $#abi% A$a c -"1e'#e$#emi $i mie%
N" ' m"ri din a'#a% Credem%
+ Cum ' nu% Dac a$ .i ."'# c(iar a#6# de -r"'#/ nu ar .i
."'# ne1"ie ' #e mul2ume$#i cu -"dul/ -u#eai 'mi 1inzi $i
Br""Ml*nul -e dea'u-ra%
+ 4aide/ )aulie/ ca de la un membru al #ru-el"r de a'al#
la al# membru al #ru-el"r de a'al#% Ca de la ec(i-a 4"#el la
ceea ce a mai rma' din C(arlie%
R"man" 'e g6ndi -u2in/ a-"i 3$i dre'e gla'ul%
+ Unul din ei era alb% )u2in mai 'cund dec6# mine/ dar
16n"'% E$#i mul2umi#N
+ Nu% Cum a1ea -rulN
+ 7cur# $i bl"nd = e un .ederal/ cum al#.el -u#ea 'l
aibN Crezi c W% Edgar 'e -limba 3nc"ace $i 3nc"l" cu c"ad
de calN
+ Unii -re#ind c " .cea% Bi c -ur#a $i r"c(ie% Era #6nr/
b#r6n/ de 16r'# mi>l"cieN
+ Treizeci $i ce1a de ani% )ur#a c"'#umul "bi$nui# al
.ederalil"r/ de .a-#/ -"a#e ce1a mai elegan#% !ul# mai
131
elegan# dec6# #"# ce ai #u 3n dula-/ L"nd"n%
+ Bi "c(iiN
+ A1ea "c(elari de '"are%
+ La d"u $i >um#a#e diminea2aN
+ )i/ -"a#e c erau "c(elari .umurii -re'cri$i de medic%
D"ar nu era ' m a-uc 'i iau un in#er"ga#"riu de'-re
-re.erin2ele lui 3n ma#erie de "c(elari%
+ <2i amin#e$#i #"a#e a'#ea/ dar nu $i numele #i-uluiN
+ !ia ar#a# legi#ima2ia -rea re-ede $i nu lam
de'ci.ra#% Eram 3n -lin ac2iune/ la .a2a l"cului unei crime/
cu "ameni care alergau 3n #"a#e -r2ile $i cu $a'e din#re ai
n"$#ri .cu2i z"b% El a 1eni# du- -u$#i $i la lua#% A '-u' ce
a1ea de '-u' $i $ia 1zu# de drum% La naiba/ -r"babil c
era mai mare 3n grad dec6# mine%
+ Dar -ar#enerul luiN
+ CineN
+ )ar#enerul lui/ cellal# $#ab/ ai '-u' c erau d"i%
+ A$a e% Acum/ R"man" nu mai -rea la .el de 'igur% 7e
.rec la "c(i $i '"rbi din bere% )i/ ' 1ezi/ de .a-#/ cellal#
#i- nu 'a a-r"-ia#% )rimul a ar#a# 3n'-re el/ a '-u' c era
-ar#enerul lui $i cu '#a ba'#a% Cellal# '##ea de 1"rb cu
ni$#e -"li2ai/ a$a c nu 'a ar#a# del"c%
5eb 3l -ri1i cu 'ce-#ici'm%
+ )aulie/ a'#a 3n'eamn c nu -"2i .i 'igur c cel cu care
ai 1"rbi# era 3m-reun cu cellal#% E -"'ibil ' .i lucra# de
unul 'ingur $i ' #e .i aburi#% Iai '-u' #"a#e a'#ea
adevratului agen# JBI de buncredin2N
+ Ui#e ce e/ 5eb/ #u ai ."'# un .ederal de buncredin2%
Tu e$#i "bi$nui# ' in1e'#ig(ezi mizerii de genul '#a% Eu am
."'# 3n Del#a% !am al#ura# JBIului ca ' -"# in#ra 3n 75AT
$i/ -e urm/ 3n 4RT% A #recu# mul# #im- $i am ui#a# cum ' "
.ac -e de#ec#i1ul% Eu d"ar 3i al#"ie'c $i 3i -un 3n $#reang% <i
al#"ie'c $i le -un $#reangul de g6#/ "mule%
+ )i c(iar 'ar -u#ea 'i .i -u' bie2elului $#reangul de
g6#%
132
)en#ru c6#e1a 'ecunde/ R"man" 'e ("lb .uri"' la el/
a-"i 'e -le"$#i $i 3$i mu# -ri1irea 3n al# -ar#e% 5eb d"rea
'l .ac ' 'e 'im# 1in"1a#/ ca ' nu mai .ac nici"da# "
a'emenea b"acn%
+ <n cli-a a'#a/ -u$#iul la e/ -r"babil/ 3n gr"a-a de
gun"i% Are un .ra#e% Un 'candalagiu cruia i 'e zice !arele
J%
+ A$a cum au #"2i/ m6r6i R"man"%
+ )u$#iul na a1u# cine $#ie ce 1ia2% Iai 1zu# gaura de
gl"n2 din "braz% Bi a'#a la numai zece ani%
R"man" mai lu " 3ng(i2i#ur zdra1n de bere $i 'e
$#er'e la gur%
+ Da/ 'igur/ $a'e din#re ai n"$#ri 'un# m"r2i $i nar #rebui
' .ie/ iar eu m #"# 3n#reb de ce nu 'un# $a-#e%
<n #im- ce 1"rbea/ 3i arunc lui 5eb " -ri1ire
du$mn"a'%
+ Dac a'#a #e .ace ' #e 'im2i mai bine/ ' $#ii c
-rime'c a>u#"rul unui -r".e'i"ni'# ca ' -rice- ce 'a
3n#6m-la#%
)en#ru 5eb/ era " mr#uri'ire c"l"'al/ mai ale' .iindc i
" .cu'e lui R"man"/ $i " regre# imedia#%
+ O/ da/ m .ace ' m 'im# a#6# de bine 3nc6# " '
3nce- ' alerg -e '#rzi/ '#rig6ndC ,5eb 'e duce la un
d"c#"r de nebuni/ a$a c lumea e 3n 'iguran20%
+ Ia mai 'lbe$#em/ )aulie/ #u c(iar crezi c am 1ru# '
3n2e-ene'c ac"l"N Crezi c am 1ru# ' 1d cum e 3m-u$ca#
ec(i-a meaN Cre*i a'#aN
+ Cred c #u e$#i 'ingurul care -"a#e da un r'-un'/
ri-"'# R"man"%
+ Ui#e ce e/ $#iu c #"#ul a lua# " 3n#"r'#ur ne-lcu#/
dar de cemi .aci zile .ri-#eN
+ Vrei ' $#ii de ceN C(iar 1rei ' $#iiN
+ Da%
+ OL/ am '#a# de 1"rb cu -u$#iul la 'au/ ca ' m
e;-rim mai c"rec#/ -u$#iul a 1"rbi# cu mine% Vrei ' $#ii ce a
133
'-u'N
+ De a'#a '#au aici/ )aulie%
+ A '-u' c erai a#6# de 3ngr"zi# 3nc6# urlai ca un
bebelu$% A '-u' c lai im-l"ra# ' nu -"1e'#ea'c nimnui%
C e$#i cel mai .ric"' #i- -e care la 1zu# 1re"da#% A '-u'
c ai 3ncerca# -6n $i 'i dai lui arma #a/ .iindc 2iera
#eam '" ."l"'e$#i%
,V"rbim de'-re un -u$#i nerecun"'c#"r%0
+ Bi #u ai crezu# ra(a#urile a'#eaN
R"man" '"rbi din bere%
+ )i/ nu $i ceea ce a '-u' de'-re arm% Tu nu dai
nimnui a.uri'i#a aia de 7R89%
+ !ul2ume'c/ R"man"%
+ Dar bia#ul #rebuie ' .i 1zu# ce1a care la .cu# '
'-un a'emenea c(e'#ii% Adic/ de ce ar .i min2i# 3n #"a#e
-ri1in2eleN
+ Ei/ nu $#iu/ )aulie/ -"a#e -en#ru c 'un# -"li2ai/ iar lui
nui -lac ia care a-lic legea% De ce nu 3n#rebi ni$#e
lune#i$#i ce 'a 3n#6m-la#N Diar -u#ea '-une dac am urla#
'au dac am #ra'% 7au -"a#e c nu iai crede nici -e ei%
R"man" 3i ign"r '-u'ele%
+ Cred c "amenil"r li 'e .ace .ric #"# #im-ul/ dar
bine3n2ele' c/ de .a-#/ nu $#iu nimic de'-re a'#a%
+ B#ii/ e$#i cu ade1ra# un #icl"'%
R"man" 3$i l' >"' berea $i 'e ridic -e >um#a#e din
'caun%
+ Vrei ' a.li c6# de #icl"' 'un# 3n#rade1rN
Cei d"i -reau ga#a ' 'e 3ncaiere c6nd Angie 'e a-r"-ie
ca 'l 'alu#e -e 5eb/ cruia 3i drui " 3mbr2i$are
rec"n."r#an#/ 3n'"2i# de c6#e1a 1"rbe m6ng6ie#"are%
+ )aulie/ zi'e ea/ -"a#e c lui 5eb iar .ace -lcere '
rm6n la -r6nz% Jac ni$#e c"#le#e de -"rc%
+ )"a#e c nu 1reau ca 5eb ' mn6nce din
ble'#ema#ele alea de c"#le#e/ OLN m6r6i R"man"%
Angie 'e a-lec $i 3l 3n$.c de cma$/ 'mucindul ca '
134
'e ridice%
+ 7cuzne " 'ecund/ 5eb/ '-u'e%
El " -ri1i #6r6ndu$i du- ea brba#ul -6n 3n -ar#ea
la#eral a gara>ului $i #rg6ndui ceea ce el nu -u#ea de'crie
dec6# dre-# " '-uneal de -r"-"r2ii 3n.ric"$#"are% B#u
din -ici"rul ei g"l/ 3$i agi# -alma 3n .a2a lui $i >uc cu
ra.inamen# r"lul unui 'ergen# de -e c6m-ul de in'#ruc2ie/
care mu$#ruluie$#e zdra1n un '"lda#% Iar )aul R"man"/
care -u#ea ucide a-r"a-e "rice crea#ur 3n'u.le2i#/ '##u
-ur $i 'im-lu ac"l"/ cu ca-ul -leca#/ $i " 3nca' 3n #cere de
la ,ne1e'#ica0 lui% <n cele din urm/ Angie 3l c"ndu'e 3na-"i/
la 5eb%
+ Di drumul/ )aulie/ 3n#reabl%
+ Angie/ '-u'e 5eb/ nul .aceP
+ Taci din gura/ 5eb/ 'e r'#i Angie $i el #cu%
Ea 3l l"1i -e'#e cea. -e 3nc #cu#ul R"man"%
+ Ori 3l 3n#rebi/ "ri " ' d"rmi 3n gara>/ cu ma$ina #a
idi"a#%
+ Vrei ' rm6i la -r6nz/ 5ebN 3n#reb R"man"/
-ri1indu$i -eluza/ cu bra2ele 3ncruci$a#e -e -ie-#%
+ Un -r6nz cu c"#le#e de -"rc/ 3i amin#i Angie% Bi de ce/
)aulie/ nu 3ncerci '" '-ui ca $i cum ai .i 'incerN
+ Vrei ' rm6i la un -r6nz cu c"#le#e de -"rc/ 5ebN
.cu R"man"/ cu cea mai 3m-ciui#"are 1"ce -e care "
auzi'e 5eb 1re"da# $i ' .ie al dracului dac nu 1"rbi'e
-ri1indul 3n "c(i%
Angie a'#a -u#ea .ace mirac"le% Din6nd c"n# de #"a#
'u.erin2a lui R"man"/ cum ar .i -u#u# 5eb ' '-un nu/ de$i
ade1rul era c ar .i ."'# #en#a# ' re.uze in1i#a2ia numai ca
'i dea celuilal# -e'#e na'N
+ Bine3n2ele' c rm6n/ )aulie/ $i2i mul2ume'c c #eai
g6ndi# la mine%
<n #im- ce Angie -lec ' -reg#ea'c ma'a/ brba2ii 3$i
bur berea/ ui#6ndu'e la cer%
+ )aulie/ dac a'#a #e a>u# ' #e 'im2i mai bine/ ' $#ii
135
c Angie m .ace $i -e mine ' m 'ca- 3n -an#al"ni de
.ric%
R"man" 3l m'ur cu -ri1irea $i z6mbi cu ade1ra#
-en#ru -rima "ar/ a$a cum 5eb nu$i aducea amin#e '"
mai .i .cu# 3n ul#ima 1reme%
5eb 3$i c"b"r3 "c(ii '-re cu#ia cu bere%
+ Bnuie'c c ai um-lu# #"# "ra$ul cu cea '-u' -u$#iul%
+ Nu/ da de unde%
7ur-rin'/ 5eb 3$i ridic -ri1irea% R"man" 'e ui#a dre-#
3nain#e%
+ De ce nuN
+ )en#ru c nu era nimic ade1ra#%
+ A-reciez a'#a%
+ <mi dau 'eama c6nd c"-iii min# cu neru$inare/ bie2ii
mei " .ac de'#ul de de'% Cred c d"ream d"ar ' #e 3n#r6#%
7e -are c miam .cu# un "bicei%
+ Dar mie c(iar numi 1ine ' cred c -u$#iul a '-u' a$a
ce1a/ )aulie% Iam 'al1a# .unduK% La dracu/ a a1u# n"r"c de
d"u "ri% D"ar da#"ri# mie nu mai are 3nc " gaur de
gl"n2 3n ca-%
R"man" 'e ui# la el/ uimi#%
+ Bia#ul la nu a1ea nici" ran de gl"n2%
+ Ba 'igur c a1ea/ -e "brazul '#6ng% Bi -e .run#e a1ea "
#ie#ur de cu2i#/ lung c6# dege#ul meu mic%
R"man" 'cu#ur din ca-%
+ Ui#e ce e/ 5eb/ eu am '#a# cu -u$#iul $i -"a#e c nu i
am da# -rea mul# a#en2ie/ dar na$ .i #recu# cu 1ederea
ce1a de genul '#a% B#iu cum ara# " ran de gl"n2/ .iindc
am $i eu una% Bi e al naibii de 'igur c am guri# de'#ui #i-i
$i $#iu cum ar#au%
5eb 'e ridic dre-# 3n -ici"are%
+ De ce cul"are a1ea -ieleaN
+ Ce dracu #"# '-ui/ cum adic de ce cul"are a1ea
-ieleaN Era negruO
+ Jirar ' .ie/ $#iu a'#a/ )aulieO V"iam ' zic/ era "
136
cul"are mai de'c(i'N 7au era 3n#uneca#N
+ De'c(i'% Ca#i.ela# ca a unui .und de bebelu$ $i .r
niciun 'emn% Wur -e ceam mai '.6n#%
5eb izbi cu -umnul 3n bra2ul $ezl"ngului%
+ La naibaO
Le1in 5e'#br""M/ adic -u$#iul care 3i ie$i'e lui 3n cale/
a1ea -ielea de cul"area mar"nie a ci"c"la#ei%
Du- ce -r6nzi cu .amilia R"man"/ 5eb 3i .cu " 1izi# lui
!icMe* C"r#ez $i a.l aceea$i -"1e'#e% C"r#ez nu auzi'e
nimic al#ce1a de la bia#% Nul -u#ea iden#i.ica -e $#abul
care 3l lua'e/ dar c"n.irm "ra la care 'e 3n#6m-la'e a'#a% Bi
bia#ul nu a1ea nici" ran de gl"n2 -e "braz%
A$a c/ cine 3l 3nl"cui'e -e -u$#iN Bi de ceN
137
CAPITOLUL 11
Jred 5a#Min' c"b"r3 din au#"m"bilul 'u du- ce
-e#recu'e 3nc " zi lung ca -r"cur"r al 7#a#el"r Uni#e% A1ea
ne1"ie de " "r $i >um#a#e de mer' cu ma$ina ca '
a>ung 3n 5a'(ing#"n din 'uburbia 'a din Virginia de N"rd
$i cam #"# de a#6#a #im- ca ' 'e 3n#"arc aca'% N"uzeci
de minu#e ca ' -arcurg nu mai mul# de $ai'-rezece
Mil"me#ri = g6ndul '#a 3l .cu ' 'cu#ure din ca-% Cu #"a#e
c era #reaz de la -a#ru diminea2a $i c #rudi'e de>a zece
"re 3n ziua aceea/ 3l mai a$#e-#au 3nc cel -u2in #rei "re de
munc 3n micul '#udi" din l"cuin2a 'a/ -e care 3l ."l"'ea
dre-# bir"u% Du- " cin .rugal $i un 'cur# r'#im- -lcu#
-e#recu# al#uri de '"2ia $i de c"-iii 'i a>un$i la 16r'#a
ad"le'cen2ei/ urma ' lucreze -6n du- miezul n"-2ii%
5a#Min' 'e '-ecializa'e 3n cerce#area cazuril"r gang'#eril"r
de 3nal# cla'/ 3n cadrul De-ar#amen#ului de Wu'#i2ie din
5a'(ing#"n/ du- ce .u'e'e 1reme 3ndelunga# d"ar un
umil -r"cur"r general din Ric(m"nd/ care >udeca "rice
#6l(rie 3i ie$ea 3n cale% <$i iubea munca $i 'im2ea c aduce
un real 'er1iciu 2rii 'ale% Era -l#i# 3n m"d rez"nabil -en#ru
ceea ce .cea $i/ cu #"a#e c "rele erau une"ri -rea lungi/
era de -rere c 1ia2a 'a lua'e " #urnur .a1"rabil% Cel
mai mare din#re c"-iii 'i a1ea ' mearg la .acul#a#e 3n
#"amn/ iar mezinul urma ' .ac acela$i lucru -e'#e d"i
ani% )lnui'e/ 3m-reun cu '"2ia/ ' 3ncea- a-"i '
cl#"rea'c/ ' 1ad acele -r2i ale lumii care le erau
cun"'cu#e d"ar din re1i'#e% 5a#Min' mai 1i'a $i ' 'e
-en'i"neze 3nain#e de 1reme $i ' -redea a-"i dre-#ul/ 3n
cali#a#e de 'u-lini#"r/ la Uni1er'i#a#ea din Virginia/ de unde
3$i "b2inu'e di-l"ma el 3n'u$i% El $i '"2ia 'a 'e g6ndeau '
138
'e mu#e/ -"a#e/ 3n#r" bun zi/ de.ini#i1 3n C(arl"##e'1ille $i
' 'ca-e/ " da# -en#ru #"#deauna/ de acea ci#adel a
#ra.icului ru#ier care de1eni'e Virginia de N"rd%
<$i .rec u$"r cea.a $i #ra'e 3n -ie-# aerul -r"a'-# al 'erii
-lcu#e/ rc"r"a'e% <n an'amblu/ -lanul era bun: cel -u2in/
el $i '"2ia 'a a1eau un -lan% Unii din#re c"legii 'i re.uzau/
3n m"d 1di#/ ' 'e g6ndea'c dinc"l" de ziua de m6ine $i/
cu a#6# mai -u2in/ la anii care a1eau ' 1in% Dar el .u'e'e
3n#"#deauna un "m reali'#/ cu bun 'im2% Ace'#a era m"dul 3n
care 3$i ab"rda cariera a1"c2ea'c $i 3n care 3$i aran>a
1ia2a% <nc(i'e u$a ma$inii $i " -"rni/ dea lungul #r"#uarului/
c#re l"cuin2a 'a% )e drum/ 3i .cu cu m6na unui 1ecin care
ie$ea/ cu ma$ina/ de -e aleea din .a2a ca'ei% Al#uri/ un al#
1ecin -reg#ea " .ri-#ur la gr#ar $i ar"ma crnii .ri-#e 3i
um-lu nrile% Ar .i -u#u# ' -reg#ea'c $i el a$a ce1a 3n
'eara aceea%
Ca mai #"a# lumea din z"na 5a'(ing#"nului/ 5a#Min'
ci#i'e de'-re ambu'cada 3n care nimeri'e " uni#a#e a
Brigzii de 7al1are a O'#a#icil"r cu ."ar#e mul# in#ere' $i cu
" -r".und di'-erare% Lucra'e c6nd1a la un caz 3m-reun
cu unii din#re "amenii aceia $i nu a1ea dec6# 1"rbe de
laud la adre'a cura>ului $i a -r".e'i"nali'mului l"r% Erau cei
mai buni/ cel -u2in din -unc#ul lui de 1edere/ $i .ceau ceea
ce/ realmen#e/ nu$i d"rea nimeni al#cine1a% <nain#e de a
1edea -rin ce #recu'er ei/ 'e crezu'e un #i- greu de
im-re'i"na#% <i -rea ru mai ale' de .amiliile l"r $i 'e
g6ndea ' 'e in#ere'eze dac .u'e'e crea# 1reun ."nd
-en#ru a>u#"rarea ace'#"ra% Dac nu e;i'#a/ in#en2i"na '
3n.iin2eze c(iar el unul% Era 3nc un -unc# care #rebuia
aduga# -e mai 1ec(ea li'# cu cele -e care le a1ea de
.cu#/ dar/ du- -rerea lui/ a$a mergeau lucrurile 3n 1ia2%
Nu " zri dec6# c6nd 'e 3nl2 bru'c din #u.i$uri $i 'e
n-u'#i direc# '-re el% Di-/ a-"i 'e a-lec bru'c% )a'rea 3l
ra# cu c62i1a cen#ime#ri: era aceea$i a.uri'i# de gai2
alba'#r% <n cele mai mul#e n"-2i/ crea#ura -rea ' '#ea la
139
-6nd/ 3n a$#e-#area lui/ ca $i cum ar .i .cu# #"# cei '##ea
3n -u#eri ca 'l '-erie/ -r"1"c6ndui un in.arc# -rema#ur%
+ Nu $i de da#a a'#a/ 3i '-u'e 5a#Min' .-#urii 3nari-a#e%
Bi nici al# da#% <2i 1in de (ac -6n 'mi 1ii #u mie%
R6'e/ 'a#i'.cu#/ $i " lu '-re 1eranda din .a2a ca'ei% <n
#im- ce de'c(idea u$a din .a2/ celularul lui 3nce-u ' 'une%
,Acum ce mai eN0 'e g6ndi% J"ar#e -u2ini "ameni 3i $#iau
numrul% Una era '"2ia lui/ dar ea nu a1ea de ce 'l 'une/
-en#ru c/ .r 3nd"ial/ 3l 1zu'e -arc6nd -e alee% )r"babil
c erau cei de la bir"u% Bi/ dac erau ei/ 3n'emna c 'e
3n#6m-la'e ce1a care a1ea 'i "cu-e #"# re'#ul 'erii 'au
-"a#e c(iar i 'e cerea ' .ac '#6ngam-re>ur $i ' 'e
re3n#"arc 3n "ra$%
<$i 'c"a'e #ele."nul/ 1zu c iden#i#a#ea celui care 3l 'una
nu era a.i$a# $i 'e g6ndi ' nu r'-und% Dar nu a$a
-r"ceda de "bicei Jred 5a#Min'% Ar .i -u#u# .i im-"r#an#/
de$i era -"'ibil $i ca/ -ur $i 'im-lu/ cine1a ' .i gre$i#
numrul% ,Nu/ nu .acem niciun gr#ar 3n 'eara a'#a0/ 'e
g6ndi 3n #im- ce a-'a #a'#a de acce-#are a c"n1"rbirii/
-reg#i# ' dea -ie-# cu "rice " .i ."'#%
F'ir ceea ce mai rm'e'e din Jred 5a#Min' 3n gardul
1iu al 1ecinului de 1iza1i/ ac"l" unde 3l az16rli'e e;-l"zia
care 3i '-ulbera'e ca'a% <n m"men#ul 3n care a-'a'e
bu#"nul/ " 'c6n#eie minu'cul/ genera# de #ele."nul 'u/
a-rin'e'e gazul care 3i um-lu'e l"cuin2a $i -e care el
a1u'e'e -u2ine $an'e de al 'im2i c6nd de'c(i'e'e u$a/ din
cauza ar"mel"r crnii .ri-#e -e gr#arul de al#uri% 7er1ie#a
'a reu$i'e cum1a ' 'u-ra1ie2uia'c/ 3nc '#r6n' 3n#r"
m6n din care nu mai rm'e'e/ -rac#ic/ dec6# "'ul%
46r#iile 'ale -re2i"a'e erau in#ac#e/ ga#a -reg#i#e -en#ru
un al# -r"cur"r/ care urma ' -reia cazul celui deceda#%
Tru-urile '"2iei $i ale c"-iil"r lui .u'e'er de'c"-eri#e
-rin#re dr6m#uri% Au#"-'ia a1ea ' dem"n'#reze c 'e
a'.i;ia'er $i c erau de>a m"r2i 3n m"men#ul e;-l"ziei%
A1ur ne1"ie de -a#ru "re ca ' -"#"lea'c ."cul $i 3nc
140
d"u ca'e .u'e'er 3ng(i2i#e de .lcri 3nain#e ca incendiul
' .ie '#in'% Din .ericire/ nimeni al#cine1a nu .u'e'e gra1
rni#% Numai .amilia 5a#Min' 3$i 3nce#a'e e;i'#en2a%
<n#rebrile de'-re m"dul 3n care cei d"i '"2i a1eau ' 3$i
-e#reac anii de -en'ie/ du- " 1ia2 de munc 'u'2inu#/
erau meni#e ' di'-ar "da# cu ei% Iar de'c"-erirea
celularului lui 5a#Min' nu .u'e'e " -r"blem/ -en#ru c i 'e
#"-i'e 3n m6n%
Cam la aceea$i "r la care 5a#Min' 3$i g'ea '.6r$i#ul/ la
" 'u# -a#ruzeci $i cinci de Mil"me#ri 'ud de Ric(m"nd/
>udec#"rul L"ui' Leadbe##er urc 3n -ar#ea din '-a#e a unei
ma$ini gu1ernamen#ale/ 'ub -ri1irea a#en# a unui $eri. al
7#a#el"r Uni#e% Leadbe##er era >udec#"r .ederal/ -"zi2ie -e
care " de2inea de d"i ani/ de c6nd .u'e'e -r"m"1a# de la
rangul de >udec#"r$e. al Cur2ii I#ineran#e din Ric(m"nd%
)en#ru c era rela#i1 #6nr = a1ea d"ar -a#ruzeci $i $a'e de
ani = $i da#"ri# e;ce-2i"nalei 'ale abili#2i legi'la#i1e/ mul#e
-er'"ane 'u'-u'e 3$i a2in#i'er "c(ii a'u-ra lui/
c"n'ider6ndul un candida# -"#en2ial -en#ru a Cincea Cur#e
I#ineran# de A-el $i/ 3n#r" bun zi/ -"a#e c(iar $i -en#ru un
l"c la Cur#ea 7u-rem a 7#a#el"r Uni#e% <n cali#a#e de
>udec#"r/ Leadbe##er c"ndu'e numer"a'e -r"ce'e/ mai
mul# 'au mai -u2in c"m-le;e/ em"2i"nan#e $i cu -"#en2ial
e;-l"zi1% O 'erie de indi1izi -e care 3i #rimi'e'e 3n
3nc(i'"are 3i amenin2a'er 1ia2a% O da# .u'e'e -e -unc#ul
de a cdea 1ic#im unei 'cri'"ri ca-can/ #rimi'e de "
"rganiza2ie de albi 'u-ermac("/ cr"ra le di'-lcea
credin2a lui ne'min#i# c #"2i "amenii/ indi.eren# de
a-ar#enen2a religi"a'/ de cul"area -ielii 'au de e#nie/ erau
egali 3n .a2a lui Dumnezeu $i a legii% Ace'#e amnun#e
im-u'e'er ca/ -en#ru Leadbe##er/ ' .ie lua#e m'uri
'u-limen#are de -r"#ec2ie/ dar -re"cu-area -en#ru
'iguran2a 'a cre'cu'e $i mai mul# din cauza un"r
e1enimen#e recen#e%
141
Un brba# care >ura'e ' 'e rzbune -e Leadbe##er
'c-a'e din 3nc(i'"are/ e1ad6nd 3n#run m"d -lin de
cu#ezan2% Cu #"a#e c 3nc(i'"area re'-ec#i1 'e a.la la "
."ar#e mare di'#an2/ iar amenin2rile .u'e'er -r".era#e cu
mai mul2i ani 3n urm/ au#"ri#2ile ("#r6'er/ cu
3n2ele-ciune/ ' nu$i a'ume niciun ri'c 3n ceea cel -ri1ea
-e ace'# >udec#"r de -rima m6n% Din'-re -ar#ea lui
Leadbe##er nu ar .i d"ri# dec6# ' #ria'c la .el ca $i -6n
a#unci/ iar 3n#rirea -azei nu 3l 3nc6n#a 3n m"d de"'ebi#%
T"#u$i/ 2in6nd c"n# c 'c-a'e " da# de la m"ar#e ca -rin
urec(ile acului/ era 'u.icien# de reali'# -en#ru a$i da 'eama
c 3ngri>"rarea era/ -r"babil/ 3ndre-#2i#% Bi nu d"rea '
m"ar 3n m"d 1i"len#/ de m6na unui mizerabil care ar .i
#rebui# ' -u#rezea'c 3n 3nc(i'"are: >udec#"rul Leadbe##er
nu in#en2i"na 'i ".ere indi1idului acea'# 'a#i'.ac2ie%
+ Ce1a n"u#2i de'-re JreeN 3l 3n#reb -e $eri.%
Ja-#ul c e1ada#ul 'e numea Jree
2G
3l mcina'e
3n#"#deauna -e Leadbe##er% Erne'# B% Jree% Bine3n2ele' c
ini2iala $i numele de .amilie nu erau cele ade1ra#e% Bi le
'c(imba'e/ 3n m"d legal/ c6nd 'e al#ura'e unei gru-ri
-aramili#are ne"c"n'er1a#"are/ ai crei membri 3$i lua'er/
cu #"2ii/ acel nume/ 'imb"liz6nd .a-#ul c -erce-eau "
amenin2are la adre'a liber#2ii l"r% De .a-#/ gru-ul 'e
au#"in#i#ula'e Jr2ia Liber#2ii/ ceea ce 'una ir"nic/ a#6#a
1reme c6# erau 1i"len2i $i in#"leran2i .a2 de #"2i cei care nu
le 'emnau 'au le deza-r"bau c"n1ingerile -line de ur%
Era genul de "rganiza2ie de care America 'e -u#ea li-'i cu
'iguran2/ .iind/ #"#"da#/ un e;em-lu de gru- e;#rem de
ne-"-ular .a1"riza# de C"n'#i#u2ia 7#a#el"r Uni#e/ al crei
-rim amendamen# .u'e'e c"nce-u# -en#ru ai ".eri
-r"#ec2ie% Dar nu $i 3n cazul c6nd un a'#.el de gru- c"mi#ea
"m"ruri% Nu/ nu $i a#unci c6nd ucidea% Nici" buca# de
(6r#ie/ "ric6# ar .i ."'# de a-recia#/ nu -u#ea -r"#e>a -e
nimeni de c"n'ecin2ele unei a'#.el de .a-#e%
2G Liber
142
<m-reun cu al2i membri ai gru-rii 'ale/ Jree in#ra'e cu
."r2a 3n#r" $c"al/ unde 3m-u$ca'er m"r#al d"u
-r".e'"are $i lua'er "'#a#ici " mul2ime de ele1i $i de
-r".e'"ri% Au#"ri#2ile l"cale 3nc"n>ura'er $c"ala $i la .a2a
l"cului .u'e'e adu' " ec(i- 75AT/ dar Jree $i ai lui erau
3narma2i -6n 3n din2i cu arme au#"ma#e $i a1eau 1e'#e
an#igl"n2% De aceea .u'e'er c(ema2i/ de la Vuan#ic"/
re-rezen#an2ii .ederali ai legii/ '-ecializa2i 3n eliberarea
"'#a#icil"r% La 3nce-u#/ lucrurile -reau ' e1"lueze c#re un
'.6r$i# -a$nic/ dar 3n $c"al rbu.ni'er ."curi de arm $i/ 3n
.inal/ Brigada de 7al1are a O'#a#icil"r in#ra'e 3nun#ru%
Urma'e " lu-# "ribil% Leadbe##er 3nc 3$i mai -u#ea amin#i
imaginea di'#inc# a unui bia# care zcea/ m"r#/ -e
du$umea/ al#uri de d"u -r".e'"are% <n#run #6rziu/ Erne'#
B% Jree/ rni#/ 'e -reda'e/ du- ce #"2i c"m-licii 'i
.u'e'er d"b"r62i cu ."curi de arm%
7e -u'e'e 3n#rebarea daca Jree urma ' .ie >udeca# de "
in'#an2 .ederal 'au de una l"cal% Cu #"a#e c 'e credea
c $c"ala .u'e'e alea' -en#ru c era un elemen# ac#i1/
magne#izan#/ al in#egrrii $i al in#en'i.icrii rela2iil"r
in#erra'iale/ iar c"n1ingerile ra'i'#e ale lui Jree erau bine
cun"'cu#e/ #"#ul ar .i ."'# greu de d"1edi#/ recun"'cu'e
Leadbe##er% )en#ru 3nce-u#/ cei #rei "ameni uci$i =
-r".e'"arele $i bie2elul = erau albi/ .a-# -en#ru care al
>udeca -e Jree 'ub acuza2ia de ur ra'ial -rea "
3n#re-rindere rela#i1 li-'i# de '"r2i de izb6nd% Bi/ de
1reme ce/ -rac#ic/ Jree -u#ea .i acuza# -en#ru agre'area
un"r ".i2eri .ederali/ 'e -rea c cea mai bun alegere era
' 'e 'im-li.ice lucrurile/ aduc6ndul 3n .a2a unei in'#an2e
l"cale/ care ' cear -edea-'a cu m"ar#ea -en#ru mul#i-le
crime% Dar rezul#a#ul nu .u'e'e cel 'c"n#a# de #"a# lumea%
+ Nu/ d"mnule >udec#"r/ r'-un'e $eri.ul/ 'c"26ndul -e
Leadbe##er din#re amin#iri% 7e "cu-a de -aza lui de " bun
buca# de 1reme $i cei d"i erau 3n ra-"r#uri ."ar#e bune%
Dac 1re2i ' $#i2i -rerea mea/ -lanul #i-ului e'#e '
143
a>ung 3n !e;ic/ a-"i 3n America de 7ud% Ca ' in#re 3n
c6rd$ie cu ce1a nazi$#i/ cu "ameni de #ea-a lui%
+ Ei bine/ '-er 'l -rind $i 'l duc 3na-"i/ ac"l" unde
3i e l"cul/ '-u'e Leadbe##er%
+ O/ -r"babil c a$a 1a .i% 7e "cu- de a'#a .ederalii $i ei
g'e'c cu 'iguran2 " '"lu2ie%
+ Vreau ca #icl"'ul la ' -rimea'c -edea-'a cu
m"ar#ea% A'#a meri#%
Era una din#re -u2inele regre#e cu care rm'e'e
Leadbe##er din 1remea c6nd .u'e'e >udec#"r la cur#ea
i#ineran#% Dar a1"ca#ul care 3l a-ra'e -e Jree ridica'e
-r"blema 'n#2ii min#ale $i 'e men2inu'e -e muc(ie de
cu2i# cu -rezum2ia '-lrii creierului de c#re ,'ec#0
-en#ru c a$a de'cri'e'e gru-area creia 3i a-ar2inea Jree%
)r"cur"rul 'e mul2umi'e '$i .ac me'eria $i/ 3n min#ea
re-rezen#an2il"r acuzrii/ 3nd"iala a'u-ra a1an#a>el"r unei
c"ndamnri de-line/ .u'e'e/ du- #"a#e a-aren2ele/ de'#ul
de -u#ernic -en#ru ai .ace ' a>ung la " 3n2elegere cu
a-rarea 3nain#e de 3n#"arcerea >ura2il"r% Jree -rimi'e
d"uzeci de ani de 3nc(i'"are/ a16nd $an'a/ "ricum in.im/
de a bene.icia c6nd1a de " eliberare c"ndi2i"na#%
Leadbe##er nu .u'e'e de ac"rd cu 3n2elegerea/ #"#u$i nu
a1u'e'e de ale' $i #rebui'e ' cedeze% !ai #6rziu/ -re'a
.cu'e un '"nda> in."rma#i1 -en#ru a a.la -rerea >ura2il"r%
Bi a#unci Jree .u'e'e cu ade1ra# cel care r6de la urm%
T"2i membrii >uriului lar .i c"n'idera# 1in"1a# $i cu #"2ii ar .i
-r"-u' c"ndamnarea la m"ar#e% Wurnali$#ii a1u'e'er a#unci
" zi b"ga# 3n e1enimen#e% T"a# lumea '.6r$i'e -rimind un
"u 3n -lin .a2% Jree .u'e'e #ran'.era#/ -en#ru " di1er'i#a#e
de m"#i1e/ 3n#r" 3nc(i'"are de ma;im 'ecuri#a#e din
cen#rul 26rii% Era l"cul de unde e1ada'e%
Leadbe##er 3$i 3n#"ar'e -ri1irile c#re 'er1ie#a 'a 3nun#ru
'e a.la/ 3m-#uri# cu gri>/ un e;em-lar din 3ndrgi#ul 'u
,e3 4or0 Times' Leadbe##er 'e n'cu'e $i mer'e'e la
$c"al 3n NeH &"rM/ 3nain#e de a " -"rni c#re 'ud $i de a 'e
144
'#abili 3n Ric(m"nd% <$i #ran'-lan#a'e drag"'#ea .a2 de
*anMei a'u-ra n"ului lui cmin/ dar/ 3n .iecare 'ear/ du-
ce a>ungea aca'/ ci#ea Times e;ac# 1reme de " "r% Ace'#a
.u'e'e "biceiul 'u 3n #"2i anii -e#recu2i 3n magi'#ra#ur/ iar
ziarul 3i era anume adu' la #ribunal/ 3n .iecare zi/ 3nain#e de
-lecare% Era unul din#re -u2inele m"men#e de rela;are de
care mai era ca-abil ' 'e bucure%
<n #im- ce 'c"#ea ma$ina din gara>ul #ribunalului/
#ele."nul $eri.ului 'un/ iar el r'-un'e%
+ Ce anumeN Da/ d"mnule >udec#"r% Da/ d"mnule/ am
'i '-un% L' #ele."nul >"' $i zi'eC Era d"mnul >udec#"r
!acMe*% V"ia ' 1 '-un ' 1 ui#a2i la ul#ima -agin din
in#eri"rul -rimei -r2i din Times/ dac 1re2i ' 1ede2i ce1a
cu ade1ra# ului#"r%
+ A '-u' de'-re ce e 1"rbaN
+ Nu d"mnule/ d"ar c ' 1 ui#a2i $i 'l 'una2i a-"i%
Leadbe##er 'e ui# la ziar/ de1enind din ce 3n ce mai
curi"'%
!acMe* 3i era bun -rie#en $i -re"cu-rile lui in#elec#uale
erau 'imilare cu ale lui Leadbe##er% Dac !acMe* c"n'idera
ce1a .a'cinan#/ -r"babil c #"# a$a i 'e -rea $i lui% !a$ina
'e "-ri la un 'ema."r% Leadbe##er nu -u#ea ci#i c6nd
au#"m"bilul era 3n mi$care .r ' i 'e .ac e;#rem de ru%
7c"a'e ziarul/ dar 3n au#"m"bil era -rea 3n#uneric ca '
-"a# 1edea ce1a% 7e 3n#in'e/ a-' c"mu#a#"rul care
a-rindea lumina -en#ru ci#i# $i de'c(i'e ziarul%
Aga'a#/ $eri.ul -ri1i -e'#e umr $i zi'eC
+ D"mnule >udec#"r/ 1am ruga# ' nu a-rinde2i lumina
aia% V #ran'."rm 3n#r" 2in#P
Uurui#ul '#iclei '-ar#e 3l .cu -e $eri. ' 3ng(e2e/ ca $i
-ri1eli$#ea >udec#"rului L"ui' Leadbe##er care 'e r'#urn/
cu .a2a 3n >"'/ -e'#e -re2i"'ul 'au ,e3 4or0 Times/ ale crui
-agini erau acum m6n>i#e de '6ngele lui%
145
CAPITOLUL 12
5eb a.l c mama lui Le1in 5e'#br""M era -r"babil
m"ar#/ cu #"a#e c nimeni nu -u#ea a.irma c e 'igur de
a'#a% Jemeia di'-ru'e cu ani 3n urm% Ca mare ama#"are
de me#am.e#amin $i de c"cain/ era ."ar#e -r"babil '$i .i
'.6r$i# 1ia2a din -ricina 3n2e-#urii unui ac murdar 'au
-riz6nd dr"guri c"n#ra.cu#e% Iden#i#a#ea #a#lui lui Le1in nu
era cun"'cu#% <n lumea 3n care 'l$luia bia#ul/ a'#.el de
lacune 3n bi"gra.ia -er'"nal nu erau/ du- #"a#e
a-aren2ele/ ne"bi$nui#e% !a$ina lui 5eb -#run'e 3n#r"
z"n din Anac"'#ia -e care " e1i#au -6n $i -"li2aii/
3ndre-#6ndu'e '-re " ca' -r-di#/ cu d"u
a-ar#amen#e/ 'i#ua# 3n mi>l"cul al#"ra de acela$i '"i $i 3n
care 'e '-unea c ar .i l"cui# Le1in/ la"lal# cu "
ame'#ec#ur de 1eri deai d"ilea/ 'ur"ri deale bunicil"r/
al#e '"iuri de rude 3nde-r#a#e $i cu un .el de unc(i 'au de
cumna2i 1i#regi% 5eb nu era lmuri# care era '#a#u#ul
bia#ului -rin#re ei $i/ du- #"a#e a-aren2ele/ nici ceilal2i nu
-rea $#iau% Erau #i-ul n"u/ -er.ec2i"na#/ de .amilie
american gen nucleu% U"na ar#a de -arc un reac#"r ar .i
a1u# 'curgeri -rin 3m-re>urimi 1reme de c6#e1a decenii% 7e
-rea c ac"l" nu -u#eau cre$#e .l"rile $i c"-acii: iarba din
micile cur2i era de un galben b"ln1ici"': -6n $i c6inii $i
-i'icile de -e '#rad ar#au de -arc ar .i ."'# ga#a ' 'e
-rbu$ea'c% Jiecare "m/ l"c $i "biec# -rea c6# 'e -"a#e
de uza#%
<n in#eri"r/ ca'a era un m"rman de gun"i% De a.ar/
du("area .e#id de re'#uri in#ra#e 3n -u#re.ac2ie era
c"16r$i#"are/ iar 3nun#ru mia'mele 'c6rb"a'e erau $i mai
in#en'e/ din cauza '-a2iului 3nc(i'% Ace'# ame'#ec le#al 3l
146
izbi -e 5eb/ imedia# ce in#r -e u$/ cu a#6#a -u#ere/ 3nc6#
'e g6ndi c ar .i ."'# -"'ibil '$i g'ea'c '.6r$i#ul -u-6nd
du$umeaua% Dumnezeule/ el ar .i -re.era# "ric6nd gazul
lacrim"gen 3n l"cul un"r a'emenea #";ine .abrica#e 3n ca'%
Oamenii -e care 3i a1ea 3n .a2 nu -reau e;ce'i1 de
3ngri>"ra2i -en#ru c Le1in nu 'e a.la -rin#re ei% )"a#e c
-u$#iul a1ea "biceiul ' di'-ar du- 'c(imburile de ."curi%
+ Am 1"rbi# cu '#icle2ii/ '-u'e un #6nr ur'uz/ care
'##ea -e cana-ea/ mal degrab 'cui-6nd cu1in#ele c#re
5eb/ dec6# r"'#indule%
+ Eu 'un# aici ca ' duc #reaba -6n la ca-#/ zi'e 5eb/
care nu d"rea nici mcar ' 'e g6ndea'c ce iar .i .cu#
Ba#e' dac ar .i de'c"-eri# c adulmec -rin >ur -e c"n#
-r"-riu%
Ei bine/ le da#"ra a'#a lui Rinner $i cel"rlal2i bie2i/ iar
-"li#ica ".icial a Bir"ului -u#ea ' 'e duc naibii% T"#u$i/
'#"macul lui era un g(em de ner1i/ care i 'e 3nmul2eau
ne'#ing(eri2i 3n mrun#aie%
+ Tac2i .leanca/ Wer"me/ '-u'e .emeia cu a'-ec# de
bunicu2 care '##ea al#uri de el%
A1ea -rul argin#iu/ ni$#e "c(elari mari/ '6ni en"rmi $i nu
-rea " -ala1ragi"aic% Nu 3i '-u'e'e lui 5eb cum "
c(eam $i nici el nu in'i'#a'e: numele ei e;i'#a/ .r
3nd"ial/ 3n d"'arele JBI/ dar el " de-i'#a'e a-el6nd la al#e
'ur'e% Ea a1ea dimen'iunile unui mic au#"m"bil $i l'a
im-re'ia c 3l -u#ea da ga#a -e Wer"me .r nici" -r"blem%
La naiba/ du- cum ar#a/ lar .i -u#u# da ga#a -e 5e(. .r
nici" -r"blem% <nain#e de a 'c"a#e lan2ul de la u$/ 3i
ceru'e de d"u "ri 'i ara#e in'igna $i legi#ima2ia%
+ Numi -lace 'mi in#re 3n ca' "ameni -e care nui
cun"'c/ 3i e;-lica'e% Jie ei -"li2i$#i 'au nu% De c6nd miaduc
amin#e/ l"cul '#a nu a ."'# nici"da# 'igur% Bi 3nc din toate
-unc#ele de 1edere%
V"rbi'e 3nl26nd din '-r6ncene/ cu " -ri1ire a#"#$#iu#"are/
care 3l -#run'e'e -e 5eb -6n 3n ad6ncul 'u.le#ului lui de
147
.ederal -u' 3n 'lu>ba legii%
,De .a-#/ eu numi d"re'c ' m a.lu aici/ in#en2i"na'e
5eb 'i '-un/ mai ale' .iindc #rebuie 'mi 2in re'-ira2ia
ca ' nu 1r'%0 Du- ce 'e a$ez/ -u#u 1edea/ -rin#re
cr-#urile largi ale 'c6nduril"r din -"dea/ 'ingurele care 3i
de'-r2eau de argila c"m-ac# -e care .u'e'e cldi# ca'a%
7e g6ndi c l"cul #rebuie ' .i ."'# #are cldur"' iarna% A.ar
erau cam d"uzeci $i unu de grade $i/ du- cum 'im2ea el/
3n in#eri"r #em-era#ura era de zer" grade% Li-'eau zg"m"#ul
rec"n."r#an# al unui cu-#"r 3n .unc2iune $i ar"mele de
m6ncare gu'#"a'/ care ' .i .ier# la ."c mic 3n buc#ria
-rie#en"a' a bunicii% <n c"l2ul "-u' al camerei 'e a.la un
m"rman de cu#ii de -e-'i die#e#ic% Cine1a 3$i 'u-ra1eg(ea
greu#a#ea% T"#u$i/ al#uri de ele era " c"lin de re'#uri de la
!cD"naldK'% )r"babil l'a#e de Wer"me/ 3$i imagin 5eb%
Ar#a ca un ama#"r de (amburgeri $i de car#".i -r>i2i%
+ V 3n2eleg/ zi'e 5eb% L"cui2i de mul# 1reme aiciN
Wer"me 'e mul2umi ' -u.nea'c/ 3n #im- ce bunica 3$i
c"b"r3 -ri1irea c#re m6inile ei 3ncle$#a#e%
+ De #rei luni/ '-u'e% <n ca'a cealal# am '#a# mul#
1reme% O aran>a'erm ca lumea%
+ Dar -e urm 'au g6ndi# c n"i .ceam -rea mul2i bani
ca ' '#m 3n#run l"c a#6# de .rum"' $i neau da# a.ar/
adug 'u-ra# Wer"me% )ur $i 'im-lu/ neau da# un $u# 3n
.und%
+ Nimeni na zi' c 1ia2a e drea-#/ Wer"me/ 3i '-u'e ea%
<$i r"#i -ri1irea 3n >urul 3nc-erii murdare $i #ra'e ad6nc aer
3n -ie-#/ ceea ce -ru ' 'ec#uia'c #"a#e '-eran2ele lui
5eb% O ' aran>m $i l"cul '#a% O ' .ie bine%
Dar 5eb "b'er1 c nu -rea -rea c"n1in'%
+ )"li2ia a .cu# -r"gre'e 3n leg#ur cu di'-ari2ia lui
Le1inN
+ De ce nu #e duci 'i 3n#rebiN .cu bunica% )enK c n"u
nu ne '-un nimic de'-re bie#uK Le1in%
+ Iau -ierdu# urma/ '-u'e Wer"me 3n #im- ce 'e a.unda
148
mai bine 3n #eancul de -erne de."rma#e $i -#a#e din bel$ug
-e care 3l numeau cana-ea%
5eb nu$i -u#ea da 'eama dac mai a1ea $i cadru% <n
raza lui 1izual/ #a1anul era cr-a# 3n #rei l"curi di.eri#e $i 'e
de."rma'e/ l'6ndu'e 3n >"'/ 3n#r" a'emenea m'ur/
3nc6# a-r"a-e c nu mai a1eai ne1"ie de 'cri ca ' a>ungi
la e#a>/ era 'u.icien# ' #e 3n#inzi $i ' #e #ragi a-"i 3n 'u'% )e
-ere2i cre$#ea mucegai negru/ 'ub care 'e a.la -r"babil $i
1"-'ea% Bi/ .r 3nd"ial/ azbe'#ul a#6rna 3n >urul 2e1il"r%
)re#u#indeni erau e;cremen#e de r"z#"are/ iar 5eb ar .i
-aria# -e " mie de d"lari c #ermi#ele de1"ra'er cea mai
mare -ar#e a lemnului din care era .cu# ca'a/ ace'#a .iind
-r"babil m"#i1ul -en#ru care era u$"r 3nclina# '-re '#6nga/
a$a cum "b'er1a'e c6nd 'e a-r"-ia'e/ merg6nd -e
#r"#uarul din .a2% In'-ec#"rii care 'e "cu-au de cldiri .ie
c 'c"'e'er z"na din e1iden2/ .ie c erau -e unde1a/
b6nd ca.ele $i di'#r6ndu'e -e 'eama ei%
+ A1e2i 1re" -"z dea lui Le1inN
= 7igur c a1em/ am da# una -"li2iei/ '-u'e bunica%
+ !ai a1e2i 3nc unaN
+ Ei/ na1em de g6nd ' c"n#inum ' 1 dm
macula#ur/ m6r6i Wer"me%
5eb 'e a-lec 3n .a2/ -en#ru ca m6nerul -i'#"lului ' i
'e c"n#ureze mai bine 'ub (ain%
+ Ba da/ Wer"me/ " ' ne da2i% Bi/ dac nu2i 'c(imbi
-ur#rile/ " '2i #6r'c .undul -6nn cen#ru/ unde -u#em
'2i lum d"'arul $i ' alegem #"a#e d"1ezile 1rednice de
re2inu#/ care ' #e #rimi# -u2in la rc"are/ 3n a.ar de cazul
3n care 1rei '2i dai 'ilin2a/ 3n l"c ' m #ragi -e '."ar $i '
-re#inzi c nai ."'# nici"da# are'#a#/ i'#e2ule%
+ Ra(a#/ murmur Wer"me/ -ri1ind 3n#r" -ar#e%
+ Fura/ Wer"me/ '-u'e bunica% Dine2i gura aia a.uri'i#%
,!ul2ume'c/ mamaie0/ g6ndi 5eb%
Ea 'c"a'e un mic -"r#".el din care #ra'e a.ar "
."#"gra.ie% I" 3n#in'e lui 5eb $i/ .c6nd a'#a/ dege#ele
149
3nce-ur 'i #remure u$"r $i 1"cea i 'e "-ri 3n g6#le>/ dar 3$i
re1eni imedia#%
+ E ul#ima -"z a lui -e care " mai am% Te r"g ' n"
-ierzi%
+ O ' am mare gri> de ea% Di" aduc 3na-"i%
5eb -ri1i ."#"gra.ia% Le1in% Cel -u2in/ acel Le1in -e care
el 3l 'al1a'e -e alee% A$adar/ c"-ilul -en#ru care C"r#ez $i
R"man" " .cu'er -e ddacele era un al#ul/ care 3i min2i'e
'-un6ndule c era Le1in 5e'#br""M% )en#ru a'#a #rebuie '
.i e;i'#a# un -lan $i #rebuie ' .i ."'# -u' 3n a-licare din
zb"r% T"#u$i/ cu ce 'c"-N
+ 7-uneai c iai da# -"li2iei " ."#"gra.ie dea lui Le1inN
Bunica 3ncu1iin2/ d6nd din ca-%
+ E un bia# bun% B#ii/ merge la $c"al $i " .ace a-r"a-e
3n .iecare zi% La " $c"al '-ecial/ .iindc $i el e un c"-il
remarcabil/ adug/ -lin de m6ndrie%
5eb $#ia c/ 3n l"cul acela/ mer'ul la $c"al era "
realizare de"'ebi#/ egala# d"ar de 'u-ra1ie2uirea -e #im-
de n"a-#e%
+ 7un# 'igur c e bia# bun%
7e ui# la "c(ii ("lba2i ai lui Wer"me/ criminalul 3n
de1enire% ,Bi #u ai ."'# un bia# bun c6nd1a/ nui a$a/
Wer"meN0
+ Erau -"li2i$#i 3n uni."rmN
Wer"me 'e ridic 3n -ici"are%
+ Da ce/ ne crezi idi"2iN Erau de la JBI/ "mule/ ca $i #ine%
+ 7#ai >"'/ Wer"me/ '-u'e 5eb%
+ 7#ai >"'/ Wer"me/ 3l a1er#iz bunica/ iar Wer"me 'e
a$ez%
5eb .cea ra2i"namen#e cu ra-idi#a#e% A$adar/ dac
Bir"ul a1ea " ."#"gra.ie a lui Le1in/ a#unci $#iau c a1eau 3n
cu'#"die un al# bia#% 7au nu $#iauN R"man" nu a1u'e'e
niciun indiciu de'-re e;i'#en2a a d"i bie2i% El 3l de'cri'e'e
-e -u$#i d"ar ca .iind negru% Dac a'#a era #"# ce c"n2inea
ra-"r#ul ".icialN Dac .al'ul Le1in 5e'#br""M di'-ru'e
150
3nain#e ca Ba#e' $i ceilal2i ' a>ung la .a2a l"cului/ a#unci
#"# ceea ce $#iau era c un -u$#i de cul"are/ de 1re" zece
ani/ -e nume Le1in 5e'#br""M/ care l"cuia la adre'a cu#are
$i cu#are de l6ng alee/ di'-ru'e% Veni'er ac"l" ca '
di'cu#e cu .amilia $i ca ' "b2in " ."#"gra.ie/ ceea ce $i
.cu'er $i 3$i c"n#inuau in1e'#iga2iile% Nu era 'igur c
urmau ' 'e duc/ -en#ru " iden#i.icare/ la R"man" $i la
C"r#ez/ mai ale' c nu a1eau niciun m"#i1 care 'i .ac '
'u'-ec#eze " 3nl"cuire% Iar Len !cCar#(* '-u'e'e c
lune#i$#ii nu 'e ui#a'er la ade1ra#ul Le1in c6nd ec(i-a
C(arlie #recu'e -e l6ng el/ 3n drum '-re cur#e% )r"babil c
5eb era 'ingurul care $#ia de 3n$elciune%
5eb -ri1i 3n >ur $i/ de dragul bunicii/ 'au "ricare ar .i ."'#
leg#ura ei de rudenie cu Le1in/ 'e '#rdui din greu ' nu$i
#rdeze dezgu'#ul%
+ Le1in l"cuie$#e 3n#rade1r aiciN
Ba#e' '-u'e'e c l"cuin2a lui Le1in era mizerabil $i c
bia#ul " e1i#a/ -r"babil/ de c6#e "ri -u#ea/ ceea ce ar .i
e;-lica# de ce era 'ingur a.ar/ la miezul n"-2ii/ 3n l"c ' .ie
3n -a#% Ceea ce 3l 3nc"n>ura era 3ngr"zi#"r/ 3n#rade1r/ dar
-r"babil nu mai ru dec6# 3n ma>"ri#a#ea cel"rlal#e ca'e de
ac"l"% 7rcia $i crima erau -re#u#indeni/ iar am-ren#a -e
care $i" -uneau nu era/ 'ub nici" ."rm/ -lcu#% Cu #"a#e
ace'#ea/ bunica -rea -u#ernic -recum " '#6nc% Era "
.emeie de #reab $i 'e -rea c 3l iubea cu ade1ra# -e
Le1in% De ce ar .i 3ncerca# bia#ul ' " e1i#eN
Bunica $i Wer"me 'c(imbar " -ri1ire%
+ Cel mai ade'ea/ '-u'e ea%
+ Bi unde '##ea 3n re'#ul #im-uluiN
Niciunul din#re ei nu 'c"a'e 1reun cu16n#% 5eb 3i urmri
cu -ri1irea 3n #im- ce b#r6na 3$i c"b"r3 "c(ii 3n -"ala ei
larg/ iar Wer"me $ii 3nc(i'e -e ai 'i/ legn6ndu$i ca-ul/
-r"babil 3n ri#mul unei muzici #r'ne# care 3i r'una 3n
min#e%
+ Am 3n2ele' c are $i un .ra#e% 7# la el uneori)
151
Wer"me 3$i de'c(i'e bru'c "c(ii/ iar bunica nu$i mai -ri1i
-"alele% De .a-#/ .e2ele li 'e 'c(im"n"'ir de -arc 5eb ar
.i 3ndre-#a# c#re ei " arm $i lear .i '-u' '$i ia adi" de la
1ia2%
+ Nul cun"'c/ nu lam 1zu# nici"da#/ 'e -reci-i# ea/
legn6ndu'e 3nain#e $i 3na-"i/ ca $i cum ce1a ar .i 3nce-u#
' " d"ar -e nea$#e-#a#e%
Bi/ 3n m"men#ul acela/ nu mai l'a im-re'ia c ar .i -u#u#
da ga#a -e cine1a% Ar#a ca " .emeie b#r6n/ 3ngr"zi#
-6n 3n mdu1a "a'el"r%
C6nd 5eb 3$i 3n#"ar'e -ri1irea '-re Wer"me/ ace'#a 'ri 3n
'u' $i ie$i din 3nc-ere 3nain#e ca el ' .i a1u# #im- ' 'e
ridice 3n -ici"are% Auzi u$a de la in#rare de'c(iz6ndu'e/
a-"i #r6n#indu'e/ du- care urm zg"m"#ul .cu# de ni$#e
-ici"are care 'e 3nde-r#au 3n g"an%
5eb 'e ui# din n"u la b#r6n%
+ Nici Wer"me nul cun"a$#e/ '-u'e ea%
152
CAPITOLUL 13
7"'i $i ziua 'lu>bei c"mem"ra#i1e ".iciale/ c6nd 5eb 'e
#rezi de1reme/ .cu un du$/ 'e brbieri $i 'e 3mbrc cu cel
mai bun din#re c"'#umele 'ale% Veni'e m"men#ul de ai
"n"ra $i de ai >eli 3n m"d ".icial -e #"2i -rie#enii 'i/ iar el
nu$i d"rea dec6# ' " ia la .ug din r'-u#eri%
Nu di'cu#a'e cu Ba#e' nici de'-re cele a.la#e de la
R"man" $i de la C"r#ez/ nici de'-re 1izi#a 'a aca' la Le1in%
Nu $#ia cu cer#i#udine de ce nu " .cu'e/ ci d"ar c nu 'e
'im2ea di'-u' ' 'e 3ncread 3n nimeni $i c Ba#e' lar .i
mu'#ra#/ .r 3nd"ial/ -en#ru c 'e ame'#eca'e 3n anc(e#%
Du- -rerea lui 5eb/ Ba#e' 3l iden#i.ica'e -e -u$#i dre-#
Le1in 5e'#br""M/ ceea ce 3n'emna .ie c ace'#a 3i '-u'e'e
c a$a 'e numea/ .ie c " a.la'e de la R"man" $i C"r#ez/
dac bia#ul di'-ru'e 3nain#e de '"'irea lui la .a2a l"cului%
5eb ar .i a1u# ne1"ie ' i 'e c"n.irme care era ade1rul%
Dac Ba#e' 3l 1zu'e -e cellal# bia#/ ar .i #rebui# '$i dea
'eama c erau im-lica2i d"i -u$#ani c6nd lua'e ."#"gra.ia
de la bunic%
A$adar/ 5eb 3i ddu'e bia#ului care a1ea " ran de
gl"n2 -e "braz un bile# -e care ' lil duc cel"r din 4RT%
Bia#ul 3i '-u'e'e c 'e numea Le1in% Bile#ul .u'e'e -reda#/
dar/ du- #"a#e a-aren2ele/ nu de c#re -u$#iul care 3l
-rimi'e de la 5eb% Ceea ce 3n'emna c/ 3n r'#im-ul 'cur'
3n#re m"men#ul 3n care el 3i ddu'e un bile# -u$#iului care 3$i
'-unea Le1in $i cel 3n care ace'#a a>un'e'e la de'#ina2ie/
c"-ilul .u'e'e 3nl"cui# cu un al#ul% A'#a nu 'e -u#u'e
3n#6m-la dec6# -e alee/ 3n z"na cu-rin' 3n#re -unc#ul unde
'e a.la 5eb $i cel "cu-a# de uni#a#ea de a'al# 4RT% De$i nu
era 1"rba de cine $#ie ce '-a2iu/ era #"#u$i 'u.icien# -en#ru
153
a 'e .ace 'ub'#i#uirea/ ceea ce 'ugera c ni$#e "ameni
'##u'er la -6nd unde1a/ -e alee/ a$#e-#6nd ' 'e
3n#6m-le a'#a/ 'au -"a#e a$#e-#6nd ' 'e -e#reac " gr"az
de lucruri%
Oare a-ari2ia lui Le1in 3n acel l"c .u'e'e -remedi#a#N
Oare -u$#iul lucra -en#ru .ra#ele lui/ !arele JN Trebuia '
1eri.ice dac e;i'#au 'u-ra1ie2ui#"ri $i nu 'e a$#e-#a'e '
dea -e'#e 1reunulN Iar .a-#ul c 3l g'i'e -e 5eb 3n 1ia2
ddu'e -e'#e ca- -lanul cui1aN <n ce naiba ar .i -u#u#
c"n'#a acel -lanN De ce ' .i ."'# bia#ul lua# de ac"l" $i
3nl"cui# cu al#ulN De ce min2i'e .al'ul Le1in/ -re#inz6nd c
5eb era un la$N Bi cine era $#abul care 3l lua'e -e
3nl"cui#"rN Ba#e' nu 'c"#ea a-r"a-e nici" 1"rb de'-re
di'-ari2ia c"-ilului% B#abul cu care 1"rbi'e R"man" c(iar " .i
."'# un agen# JBIN Dac nu/ cum de reu$i'e un $arla#an '
'e duc direc# la R"man" $i C"r#ez/ cu " legi#ima2ie $i cu un
cura> de'#ul de im-re'i"nan# ca 'i -r"'#ea'c/ $i ' -lece
cu gra2ie/ 3m-reun cu un alt im-"'#"rN T"#ul era deru#an#/
iar 5eb a1ea a#6# de mul#e 'u'-iciuni/ 3nc6# a i 'e adre'a
lui Ba#e' ca ' ca-e#e ni$#e r'-un'uri $i ca ' i 'e
3m-r#$ea'c ni$#e in."rma2ii nu re-rezen#a unul din#re
-rimele -unc#e de -e li'#a 'a de -ri"ri#2i%
<$i -arc !u'#angul !a#c( One c6# mai a-r"a-e -"'ibil
de bi'eric% Ac"l" erau de>a de'#ule ma$ini $i de'#ul de
-u2ine '-a2ii de -arcare% Bi'erica era un m"n"li# de -ia#r/
cu 3n.2i$are -"'"m"r6#/ c"n'#rui# 3n ul#ima -ar#e a
'ec"lului al n"u'-rezecelea/ c6nd de1iza ar(i#ec2il"r eraC
,Lca$ul #u de 3nc(inciune #rebuie ' aib mai mul#e
#urnuri/ balc"ane/ c"l"ane i"nice/ b"l2i/ .r"n#"ane/ u$i/
.ere'#re $i .rize dec6# al 1ecinului #u0%
Acela era '.6n#ul lca$ 3n care -re$edin2ii/ membrii Cur2ii
7u-reme de Wu'#i2ie $i ai C"ngre'ului/ amba'ad"rii $i al2i
demni#ari mai mrun2i/ de di.eri#e ranguri/ 3$i in#"nau
imnurile religi"a'e $i 3$i .ceau rugciunile $i/ ."ar#e rar/
c"n.e'iunile% Liderii -"li#ici erau ade'ea ."#"gra.ia2i 'au
154
.ilma2i urc6nd 'au c"b"r6nd -e #re-#ele largi/ cu Biblia 3n
m6n $i cu " e;-re'ie cucernic -e c(i-% <n ciuda .a-#ului
c/ 3n America/ a1u'e'e l"c 'e-ararea bi'ericii de '#a#/ 5eb
.u'e'e 3n#"#deauna de -rere c 1"#an2il"r le -lcea ca
ale$ii l"r ' dea d"1ad de un dram de e1la1ie% Niciunul
din#re agen2ii 4RT nu .rec1en#a bi'erica aceea/ dar
-"li#icienii a1eau ne1"ie de " 'cen am-l/ de -e care '$i
r"'#ea'c 1"rbele de c"n'"lare% Iar micul lca$ religi"' din
-durea de l6ng Vuan#ic"/ 3n care unii din#re membrii
ec(i-ei C(arlie a'i'#au/ de .a-#/ la 'er1iciul di1in/ nu era/ 'e
-are/ l"cul -"#ri1i#%
Cerul era 'enin/ '"arele cald/ iar adierea 16n#ului bl6nd
$i rc"r"a'% Lui 5eb du-amiaza i 'e -rea -rea
.rum"a' -en#ru un lucru a#6# de de-riman# ca " 'lu>b
c"mem"ra#i1% T"#u$i/ urc #re-#ele bi'ericii/ .iecare
l"1i#ur da# -ie#rei ace'#"ra de #"curile -an#".il"r 'i
lu'#rui2i 'imul6nd clinc(e#ul bu#"ia$ului care 'e r"#e$#e al
unui -i'#"l = un l"ca$/ un gl"n2 $i/ de .iecare da#/ -"a#e/ "
1ia2 'acri.ica#% )re'u-unea c a'#.el de anal"gii 1i"len#e
erau " -ar#e din 1ia2a lui% Ac"l" unde al2ii 3n#rezreau
'-eran2a/ el nu 1edea dec6# rnile '6nger6nde ale "menirii
degenera#e/ in#ra#e 3n -u#re.ac2ie% Dumnezeule/ a16nd "
a'#.el de a#i#udine/ nici nu era de mirare c nu era nici"da#
in1i#a# la -e#receri%
Agen2ii din 7er1iciul 7ecre# erau -re#u#indeni/ cu
-i'#"alele 3n #"curi de umr/ cu c(i-uri ine;-re'i1e $i
cabluri '-irala#e la urec(i% 5eb #rebui ' #reac -rin#run
de#ec#"r de me#ale 3nain#e de a in#ra 3n bi'eric% <$i ar#
arma $i legi#ima2ia JBI/ d6ndule a'#.el de 3n2ele' cel"r din
7er1iciul 7ecre# c nu 'e de'-r2ea de -i'#"lul 'u dec6#
m"r#%
Imedia# ce de'c(i'e u$a/ a-r"a-e c 'e izbi de mul2imea
care 'e c"m-rima'e/ cum1a/ -6n la dimen'iunile '-a2iului
di'-"nibil% J"l"'i #ac#ica mai degrab neci1iliza# de a$i
ar#a in'igna JBI $i marea de "ameni 'e de'-ic/
155
-ermi26ndui ' " '#rba#% Ec(i-a a.eren# unei camere de
lua# 1ederi 'e in'#ala'e 3n#run c"l2 $i #ran'mi#ea 3n#regul
'-ec#ac"l% ,Ce idi"# 3ngdui'e una ca a'#aN0 'e 3n#reb
5eb% Bi cine anume a1u'e'e ideea ' in1i#e #"a#
adun#ura aia mizerabil la " cerem"nie care #rebuia ' .ie
in#imN A$a 3$i amin#eau 'u-ra1ie2ui#"rii de m"r2ii l"r/ 3n#r
un circN
Cu a>u#"rul c6#"r1a agen2i care 3i erau c"legi/ 5eb izbu#i
' 'e '#rec"are -e un $ir de bnci $i abia a-"i -ri1i
3m-re>ur%
Jamiliile '##eau 3n -rimele d"u r6nduri din .a2/ care
.u'e'er iz"la#e cu un c"rd"n% 5eb 3$i 3nclin ca-ul/
'-un6nd c6#e " rugciune -en#ru .iecare din#re m"r2i/
zb"1ind cel mai mul# a'u-ra lui Tedd* Riner/ care .u'e'e
men#"rul 'u/ un agen# e;celen#/ un #a# minuna# $i un "m
bun din #"a#e -unc#ele de 1edere% Vr' " lacrim c6nd
realiz c6# de mul# -ierdu'e/ de .a-#/ 3n acele c6#e1a
m"men#e de iad% T"#u$i/ c6nd -ri1i 3n .a2/ '-re l"cul unde
'##eau .amiliile/ $#iu c nu -ierdu'e la .el de mul# ca
"amenii aceia%
C"-iii mai mici 3nce-u'er ' -ricea- care era ade1rul/
-en#ru c 5eb 3i auzea #6nguindu'e c ##icii l"r -leca'er
-en#ru #"#deauna% Iar 'u'-inele $i -l6n'e#ele c"n#inuar 3n
#im-ul #u#ur"r di'cur'uril"r -lic#i'i#"are/ 3nce-6nd cu
'c"rnelile -"li#icienil"r de'-re '#1ilirea criminali#2ii $i
#ermin6nd cu el"giile adu'e de -re"2i un"r "ameni -e care
nui cun"'cu'er nici"da#%
,Au lu-#a# cu d6rzenie/ ar .i 1ru# 5eb ' '-un/ 'im-lu/
ridic6ndu'e 3n -ici"are% Au muri# a-r6ndune -e n"i #"2i%
Nui 1"m ui#a nici"da#/ -en#ru c/ 3n .elul l"r a-ar#e/ 'un#
de neui#a#% A>unge cu el"giile% Amin% 7 #ragem "bl"anele0
<n cele din urm/ 'lu>ba c"mem"ra#i1 'e 3nc(eie $i
mul2imea 'c"a'e un 'u'-in c"lec#i1 de u$urare% <n drum
'-re ie$ire/ 5eb 1"rbi cu Debbie Riner/ le '-u'e c6#e1a
1"rbe de c"n'"lare lui C*nde )lummer $i Car"l Farcia $i
156
'c(imb 3mbr2i$ri $i .r6n#uri de cu1in#e cu al#e -er'"ane%
7e l' -e 1ine $i 1"rbi cu c"-iii/ '#r6n'e 3n bra2e
#ru-u$"arele l"r #remur6nde $i 'im2i c nar mai .i 1ru# ' le
dea drumul% Acea 'im-l a#ingere .izic amenin2a 'l .ac
-e 5eb ' 3ncea- ' urle% Nu .u'e'e nici"da# "mul care
' izbucnea'c cu u$urin2 3n lacrimi $i/ cu #"a#e ace'#ea/ 3n
ul#ima '-#m6n 1r'a'e mai mul#e dec6# 3n 3n#reaga 'a
1ia2% Iar c"-iii erau cei care 3l ddeau ga#a%
Cine1a 3l b#u u$"r -e umr% <n #im- ce 'e ridica $i 'e
3n#"rcea/ 'e g6ndi c urma ' c"n'"leze 3nc " .iin2
3nd"lia#%
T"#u$i/ .emeia care 3l -ri1ea '#rui#"r nu -rea ' aib
ne1"ie de/ 'au ' d"rea'c/ c"m-a'iunea lui%
Wulie )a##er'"n era 1du1a lui L"u )a##er'"n% A1ea -a#ru
c"-ii $i 3l a$#e-#a'e -e al cincilea/ dar -ierdu'e 'arcina la
numai #rei "re du- ce a.la'e c 'e #ran'."rma'e 3n#r"
1du1 $i 3n#r" mam 'ingur% Du- -ri1irea "c(il"r ei
'#icl"$i/ 5eb 3$i ddu 'eama c era c6# 'e -"a#e de
dr"ga#/ cu ceea ce el '-era ' .i ."'# medicamen#e
-re'cri'e de un d"c#"r% 7im2i $i mir"'ul de alc""l% 4a-urile
$i bu#ura nu erau " c"mbina2ie care ' a>u#e -e cine1a
3n#r" zi ca aceea% Din#re #"a#e '"2iile camarazil"r 'i/ Wulie
.u'e'e cea mai -u2in a-r"-ia# de 5eb/ -en#ru c L"u
)a##er'"n 3l 3ndrgea ca -e un .ra#e $i el 3n2ele'e'e .r
greu#a#e c rela2ia l"r '#6rnea gel"zia .emeii%
+ C(iar crezi c ar #rebui ' .ii aici/ 5ebN '-u'e Wulie%
7e cl#ina -e #"curile 3nal#e/ negre/ $i nu izbu#ea '$i
."calizeze 3n#ru #"#ul -ri1irea a'u-ra lui% R"'#ea cu1in#e
clei"a'e/ -en#ru c limba ei 3nce-ea ' ar#iculeze al#ele
3nain#e de a le .i #ermina# -e cele dinain#e% Era bu(i# $i -e
#enul -alid i 'e c"n#urau -e#e r"$ii% 7arcina nu .u'e'e de'#ul
de a1an'a# -en#ru ca ' i 'e 3ngr"a$e #alia/ iar .a-#ul c 'e
3n#6m-la'e ' " -iard -rea 'i .i ad6nci# durerea% Ar .i
#rebui# ' .ie aca'/ 3n -a#/ $i 5eb 'e 3n#reb de ce nu era%
+ Wulie/ ' mergem a.ar/ ' re'-iri -u2in aer -r"a'-#%
157
4aide/ la'm ' #e a>u#%
+ )leac dracului de l6ng mineO '#rig Wulie/ cu " 1"ce
'u.icien# de -u#ernic -en#ru ca #"2i cei care 'e a.lau la "
di'#an2 nu mai mare de $a'e me#ri ' 'e "-rea'c $i 'i
.i;eze cu -ri1irea%
Bi ec(i-a de #ele1iziune 'ur-rin'e 'c(imbul de re-lici $i
'e -are c a#6# cameramanul c6# $i re-"r#erul de'c"-erir
'imul#an -"#en2iala min de aur% Camera 'e r'uci 3n
direc2ia lui 5eb/ iar re-"r#erul " -"rni 3n#rac"l"%
+ 7 mergem a.ar/ Wulie/ re-e# 5eb/ cu 1"ce 'czu#%
<i cu-rin'e u$"r umerii cu bra2ul%
+ Nu merg nicieri cu #ine/ nemerniculeO
<i zg6rie m6na rni# $i el gemu de durere/ 3nd"indu$i"
$i li-indu$i" de #ru-% Ung(iile ei '.6$ia'er c"-cile/
3n.ig6ndu'e e;ac# 3n mi>l"cul rnii/ care 3nce-u '
'6ngereze%
+ Cei/ #e d"are m6nu2a/ >a1r bici'nicN Ja2 de
JranMen'#einO Cum de 'u-"r# m#a ' 'e ui#e la #ineN
!"n'#ruleO
C*nde $i Debbie 3ncercar 'i 1"rbea'c $i ' "
c"n'"leze/ dar ea le 3m-in'e $i 'e a-r"-ie din n"u de 5eb%
+ Ai 3n2e-eni# 3nain#e ' 3ncea- 3m-u$c#urile/ daK nu
$#ii de ceN Bi ai czu# >"' du- aiaN Bi #ea$#e-2i ' credem
-r"'#iile a'#eaN
!ir"'ul de alc""l al re'-ira2iei ei era a#6# de -u#ernic/
3nc6# 5eb 'im2i ne1"ia '$i 3nc(id "c(ii -en#ru " cli-/
ceea ce nu .cu dec6# 'i am-li.ice 'enza2ia de -ierdere a
ec(ilibrului%
+ La$ule% Iai l'a# ' m"arO C6# ai c6$#iga# -en#ru a'#aN
Cu ce #eai ale' de -e urma '6ngelui lui L"u/ g"zaruleN
+ D"amn )a##er'"n%
V"rbi'e )erc* Ba#e'/ care 3$i .cu'e l"c 3n -re>ma l"r%
+ Wulie/ '-u'e el/ cu ."ar#e mul# calm/ ' mergem la
ma$ina #a 3nain#e ca #ra.icul ' de1in cum-li# dea binelea%
)e c"-iii #i iam du' de>a ac"l"%
158
C6nd -"meni de c"-ii/ lui Wulie 3i #remurar buzele%
+ C62i 'un#N
Ba#e' " -ri1i deru#a#%
+ C62i c"-iiN 3n#reb ea/ 3nc " da#%
O m6n 3i alunec -e -6n#ecul de$er# $i rma'e ac"l"/ iar
lacrimile 3i -#ar -ar#ea din .a2 a r"c(iei negre% 7e ui#
din n"u la 5eb $i buzele i 'e arcuir 3n#run m6r6i#%
+ Trebuia ' am cinci% Am a1u# cinci c"-ila$i $i un '"2%
Acum am -a#ru/ iar -e L"u nul mai am% L"u al meu 'a
-r-di# Bi bebelu$ul mi 'a -r-di#/ lua#ear dracuO Lua
#ear dracuO
V"cea ei #i"a' 'e 3nl2 din n"u $i m6na i 'e r"#i
nebune$#e -e -6n#ec/ de -arc ar .i .reca# " lam- magic/
-r"babil d"rindu$i '$i reca-e#e -runcul $i brba#ul%
Camera de lua# 1ederi de1"ra #"#ul% Iar re-"r#erul 3$i
m6zglea/ cu .urie/ n"#i2ele -e (6r#ie%
+ <mi -are ru/ Wulie% Am .cu# #"# ceam -u#u#/ zi'e 5eb%
Ea 3nce#a '$i mai .rece mi>l"cul $i 3l 'cui- 3n .a2%
+ A'#ai -en#ru L"u% !ai 'cui- " da#% A'#ai -en#ru
c"-ila$% Du#e dracului% 7 #e ia dracu/ 5eb L"nd"n% <l -le'ni
-e'#e .a2/ l"1indui c(iar "brazul mu#ila#/ .iind ga#a ' 'e
-rbu$ea'c -e'#e el din cauza e."r#ului% Bi a'#ai -en#ru
mine/ nemerniculeOP !"n'#ruleO
<$i c(el#ui'e #"a# energia $i Ba#e' .u ne1"i# ' " 'u'2in
3nain#e de a 'e -r1li -e -"dea% O 'c"a'er a.ar/ iar
mul2imea agi#a# 3nce-u ' 'e 3nde-r#eze 3n gru-uri mici/
di'cu#6nd: mul2i aruncau/ -e'#e umr/ -ri1iri .uri"a'e c#re
5eb%
El nu 'e mi$c% Nici mcar nu $#er'e 'cui-a#ul lui Wulie% <n
l"cul 3n care 3l l"1i'e/ .a2a 3i era r"$ie% T"cmai .u'e'e
cali.ica# dre-# un m"n'#ru ciuda#/ un la$ $i un #rd#"r% Wulie
)a##er'"n ar .i -u#u#/ la .el de bine/ 'i #aie ca-ul $i ' il ia
cu ea% 5eb lar .i 'n"-i# din b#aie -e "rice brba# care iar
.i '-u' a$a ce1a% Dar/ -en#ru c 1eneau de la " 1du1
3nd"lia# $i de la " mam/ in'ul#ele #rebuiau acce-#a#e: 'e
159
'im2ea ca $i cum i 'ar .i lua# 1ia2a% Niciuna din#re acuza2iile
ei nu era ade1ra#/ dar cum ar .i reu$i# el ' nege 1reunaN
+ D"mnule/ #e nume$#i 5eb/ a$a eN 5eb L"nd"nN '-u'e
re-"r#erul/ -e $leau% Ui#e ce e/ $#iu c m"men#ul e -r"babil
ne-"#ri1i#/ dar/ une"ri/ $#irile nu -"# ' a$#e-#e% Nai 1rea '
'#ai de 1"rb cu n"iN
5eb nui r'-un'e%
+ Ei/ (aide/ zi'e re-"r#erul/ nu dureaz dec6# c6#e1a
minu#e% Numai c6#e1a 3n#rebri%
+ Nu/ '-u'e 5eb/ $i ddu ' 'e 3nde-r#eze%
De .a-#/ -6n 3n m"men#ul acela nu .u'e'e 'igur c era
3n '#are ' mearg%
+ Ui#e ce e/ a1em de g6nd ' '#m de 1"rb $i cu
d"amna% Bi cred c nu 1rei ca -ublicul ' a.le d"ar
1er'iunea ei% <2i ".er "cazia '2i '-ui -"1e'#ea% Ce e c"rec#
e c"rec#%
5eb 'e r'uci $i 3l 3n$.c de bra2%
+ Nu e;i'# niciun .el de ,1er'iune0% Bi di -ace .emeii%
Ce i 'a 3n#6m-la# 3i a>unge -en#ru #"# re'#ul 1ie2ii% Di
-ace% Nu #e a-r"-ia de eaO )rice-i ce2i '-unN
+ <mi .ceam d"ar me'eria%
Brba#ul de'-rin'e/ cu -ruden2/ m6na lui 5eb de -e
bra2ul 'u% Bi 'e ui# la cameraman% ,E;celen#0/ -reau '
$i ci#ea'c unul al#uia g6ndurile ner"'#i#e%
5eb " lu c#re u$/ a-"i 'e 3nde-r# re-ede de
bi'eric% 7e urc 3n !ac(/ -"rni m"#"rul $i demar% <$i
'c"a'e cra1a#a/ 3$i 1eri.ic -"r#".elul ca ' 'e a'igure c
a1ea ce1a bani lic(izi/ "-ri 3n .a2a unui magazin cu bu#uri
din car#ier $i cum-r d"u '#icle de C(ian#i ie.#in $i $a'e
cu#ii de bere Negra !"del"%
C"ndu'e -6n aca'/ 3ncuie #"a#e u$ile $i #ra'e >aluzelele
la #"a#e .ere'#rele% 7e du'e 3n baie/ a-rin'e lumina $i 'e
-ri1i 3n "glind% )ielea "brazului 'u dre-# era u$"r
br"nza#/ rela#i1 ca#i.ela# $i cu c6#e1a -e#e '#ranii/ de -r
care 'c-a'e de a-ara#ul 'u de ra'% O -"r2iune .rum"a'
160
de -iele/ care nu ar#a ru de l"c% ,)"r2iune de -iele%0 Din
ace'# -unc# de 1edere #rebuia ' " analizeze% Uilele 3n care
#"a# lumea a1ea liber#a#ea de a remarca c(i-ul 'u .rum"'
erau de mul# a-u'e% T"#u$i/ Wulie )a##er'"n nu ddu'e de
niciun bucluc .c6nd c"men#arii -e 'eama mu#rei lui% ,Dar
JranMen'#einN A'#a a ."'# ce1a n"u/ Wulie%0 <n m"men#ul
acela/ du- ce a1u'e'e #im- de g6ndire/ nu mai era #"#al
li-'i# de 3n2elegere .a2 de ea% ,Lai .i -ierdu# -e L"u de
mul# 1reme/ dac JranMen'#ein nar .i .cu# ce a .cu#/
-l#ind cu " >um#a#e din nen"r"ci#a lui de .a2% Ai ui#a#
a'#aN Eu nu/ Wulie% <mi 1d c(i-ul 3n .iecare zi%0
7e r'uci 3nce#/ ca '$i dea la i1eal/ 3n 3n#regime/
-ar#ea '#6ng a .e2ei% Ac"l" nu r'rea niciun .ir de -r% Bi
-ielea nu 'e br"nza nici"da# cu ade1ra#% D"c#"rii 3i
'-u'e'er c ar .i ."'# -"'ibil ' 'e 3n#6m-le a$a% Bi/ ca $i
cum a'#a nu ar .i ."'# de a>un'/ -ielea era ."ar#e 3n#in'%
Une"ri/ c6nd d"rea ' r6d 'au ' z6mbea'c 3n#rade1r
larg/ nu " -u#ea .ace/ .iindc acea -ar#e a .e2ei/ -ur $i
'im-lu/ nu 3$i ddea c"ncur'ul/ de -arc iar .i '-u'C
,La'" bal#/ amice/ ui#e ce miai .cu#O0 Bi deza'#rul 'e
3n#in'e'e -6n l6ng "c(i/ a$a c "rbi#a .u'e'e adu' mai
a-r"a-e de #6m-l dec6# era n"rmal% <nain#e de "-era2ie/
a'#a 3i ddea " 3n.2i$are c"m-le# a'ime#ric% Acum
a'-ec#ul 'e 3mbun#2i'e/ dar cele d"u >um#2i ale .e2ei
'ale a1eau ' .ie 3n#"#deauna decala#e%
7ub -ielea #ran'-lan#a# 'e a.lau bl"curi de -la'#ic $i de
me#al/ care 3nl"cui'er "a'ele di'#ru'e% Bi/ .irar ' .ie/
#i#aniul din "brazul 'u declan$a/ 'i'#ema#ic/ de#ec#"arele
de me#al din aer"-"r#uri% ,Calma2i1/ bie2i/ nu e dec6# un
ALG8 -e care mi lam a'cun' 3n .und%0
5eb 'u-"r#a'e numer"a'e "-era2ii -en#ru ca .a2a lui '
ara#e ca 3n acel m"men#% D"c#"rii .cu'er " #reab bun/
dar/ cu #"a#e ace'#ea/ el a1ea ' .ie 3n#"#deauna c"n'idera#
de'.igura#% C(irurgii/ cel -u2in/ 3i '-u'e'er c e-uiza'er
#"# ceea ce 2inea de mie'#ria l"r -r".e'i"nal/ ba c(iar $i
161
de minunile medicinii/ $i c 3i urau 'ucce'% Ju'e'e "
rec"n'#i#uire mul# mai di.icil dec6# 3$i 3nc(i-ui'e el $i 3nc
nu 'e -u#ea '-une c 'e 3nc(eia'e -e de-lin% <$i imagina c
nu era unul din#re lucrurile -e'#e care ' izbu#e$#i ' #reci
cu u$urin2/ de 1reme ce #e -ri1ea din "glind 3n .iecare zi%
<$i 3nclin ca-ul ce1a mai mul#/ 3$i l' gulerul cm$ii cu
d"i#rei cen#ime#ri mai >"' $i 1ec(ea ran de gl"n2 de la
baza g6#ului 'u de1eni -er.ec# 1izibil% 7e a.la dea'u-ra
marginii 1e'#ei an#igl"n2/ iar .a-#ul c nu nimeri'e niciuna
din#re ar#erele 1i#ale $i nici $ira '-inrii era un ade1ra#
mirac"l% Rana 'emna cu " ar'ur de 2igar/ a1ea -e -iele
" ar'ur de 2igar c6# #"a#e zilele/ a'#a era gluma -e care "
.cu'e zc6nd -e -a#ul '-i#alului/ cu " >um#a#e de .a2
li-' $i cu d"u guri mari 3n #ru-% Bi #"2i ceilal2i #i-i
r6'e'er 3m-reun cu el/ de$i el 'im2i'e an;ie#a#ea de
dinc"l" de c(ic"#eli% Erau de'#ul de 'iguri c el a1ea ' "
'c"a# la ca-# $i a$a 'e $i 3n#6m-la'e% T"#u$i/ niciunul nu
$#ia ce 'u.erin2 .izic $i -'i(ic de c"$mar 'e a'cundea 3n
'-a#ele banda>el"r% 7-eciali$#ii 3n c(irurgie -la'#ic 'e
".eri'er ' ma'c(eze rnile de gl"n2% Dar 5eb re.uza'e%
Era '#ul de d"c#"rii carei luau -ielea din#r" -ar#e a
c"r-ului ca ' i" li-ea'c 3n al#ele% Ceea ce 'e .cu'e
-en#ru b#r6nul 5eb era 'u.icien#%
<$i du'e m6na la -ie-#/ 3n l"cul 3n care 3n.l"rea/ 3n #"a#
'-lend"area/ cealal# ,ar'ur de 2igar0% Fl"n2ul 3i
-#run'e'e 3n c"r- $i 3i ie$i'e -rin -ar#ea din '-a#e a
umrului/ "c"lind cum1a 1e'#a din Le1lar 3n ambele -r2i/
a16nd 3nc 'u.icien# -u#ere -en#ru a '-ulbera ca-ul
indi1idului din '-a#ele lui/ care era -e -unc#ul 'i de'-ice
2ea'#a cu " mace#% Cine -u#ea a.irma c nu .u'e'e
n"r"c"'N Din "glind/ 5eb z6mbi c#re 'ine 3n'u$i% ,N"r"cul
#"# n"r"c0/ 3i '-u'e imaginii 'ale%
<n 4RT/ 5eb era e;#rem de re'-ec#a# -en#ru er"i'mul de
care ddu'e d"1ad 3n n"a-#ea aceea% Era 1"rba de
"'#a#icii din $c"ala din Ric(m"nd/ Virginia/ e;ecu#a2i de
162
gru-area numi# Jr2ia Liber#2ii% 5eb abia .u'e'e
#ran'."rma# din lune#i'# 3n membru al #ru-ei de a'al# $i 3nc
#a#"na "arecum #erenul/ .iind nerbd#"r '$i dem"n'#reze
cura>ul 3n -rima linie% Un c"c#eil e;-l"zi1 ar#izanal/ az16rli#
de unul din#re membrii gru-rii/ e;-l"da'e% Lar .i l"1i# -e
L"u )a##er'"n dac 5eb nar .i 'ri# 'l arunce la " -ar#e%
Fl"bul de ."c 3i l"1i'e -ar#ea '#6ng a .e2ei/ #r6n#indul la
-m6n# $i #"-indui ca'ca de -r"#ec2ie/ care i 'e li-i'e de
-iele% Bi" 'mul'e'e/ 3m-reun cu " bun -ar#e a "brazului/
$i c"n#inua'e ' 'e ba#/ adrenalina care 3l in1ada
3n#"#deauna 3n #im-ul lu-#ei .iind 'ingura carel 3m-iedica
' 'im# durerea cum-li#% Jra2ii liberi de'c(i'e'er ."cul $i
5eb -rimi'e un gl"n2 3n -ar#ea de 'u' a #runc(iului/ iar un
al d"ilea 3i a#in'e g6#ul% !ul2i "ameni ne1in"1a2i ar .i muri#
dac 5eb nar .i .cu# ceea ce .cu'e dup ce .u'e'e rni#%
<n l"c 'l 1lguia'c/ gl"an2ele -rimi#e -ru'er 'l um-le
de 1ig"are% Cum 'e mai lu-#a'e/ cum 3i uci'e'e -e #"2i cei
care d"reau 'l "m"are/ -e el $i ec(i-a 'aO <$i #r'e'e la
ad-"'# camarazii rni2i/ -rin#re ei .iind $i regre#a#ul L"u
)a##er'"n/ -e care un gl"n2 3l nimeri'e 3n bra2 la numai un
minu# du- ce el 3n 'al1a'e de .lcri% Ceea ce 3n.-#ui'e
5eb 3n acea n"a-#e de-$ea de de-ar#e ceea ce .cu'e 3n
cur#e: -en#ru c a#unci .u'e'e ."ar#e gra1 rni#/ a#unci nu
.u'e'e 1"rba d"ar de " m6n zg6ria# $i nu a1u'e'e ne1"ie
d"ar de un 'im-lu -an'amen#% 5eb era " legend/ a#6#
-en#ru 1e#erani/ c6# $i -en#ru n"ii agen2i "-era#i1i din 4RT%
Bi/ 3n acea agen2ie -lin de ma'culi a.la2i 3n#r" c"n#inu
3n#recere/ nu e;i'#a al# m"dali#a#e mai bun de a cre$#e 3n
"c(ii #u#ur"r dec6# d"1edindu2i cura>ul $i mie'#ria 3n
m"men#ul crucial al lu-#ei% Iar el nu -l#i'e -en#ru a'#a
dec6# cu c62i1a '#r"-i de "rg"liu $i cu mai #"# '6ngele din
#ru-%
De .a-#/ 5eb nu$i amin#ea durerea% Dar/ du- ce ul#imul
gl"n2 .u'e'e #ra' $i cei mai mul2i din#re lu-##"ri 'e
-rbu$i'er/ czu'e $i el la -m6n#% <$i a#in'e'e rana
163
de'c(i' din "braz/ 'im2i'e '6ngele care i 'e 'curgea din
cele d"u rni $i $#iu'e c/ 3n cele din urm/ cea'ul m"r2ii
lui '"'i'e% Ju'e'e urca# 3n ambulan2 3n '#are de $"c $i/ 3n
m"men#ul c6nd a>un'e'e la d"c#"rii de la Jacul#a#ea de
!edicin din Virginia/ a-r"a-e c in#ra'e 3n '#"- cardiac%
T"a# lumea 'e 3n#reba cum de 3$i re1eni'e 3n n"a-#ea
aceea/ iar el nu a1ea un r'-un'% De$i nu .u'e'e nici"da#
credinci"'/ 3nce-u'e '$i -un 3n#rebri de'-re anumi#e
lucruri/ ca/ de e;em-lu/ de'-re Dumnezeu%
Vindecarea .u'e'e cea mai durer"a' 3ncercare -rin care
#recu'e 1re"da#% De$i era un er"u/ nu 'e -u#ea garan#a c
ar .i ."'# 3n '#are ' 'e real#ure 4RTului% Er"u 'au nu/
dac nu era 3n de-lin#a#ea ."r2el"r/ nu a1eau ne1"ie de el
= -en#ru c a$a mergeau lucrurile% Iar 5eb nu d"ri'e
nici"da# ca regulile ' .i ."'# al#ele% C6#e greu#2i ai ridica#/
c62i Mil"me#ri ai alerga#/ -e c6#e ziduri #eai c2ra#/ de c6#e
"ri ai c"b"r6# din elic"-#er -e c"ard/ c6#e gl"an2e ai #ra'N
Din .ericire/ rnile din z"na .e2ei nu 3i a.ec#a'er 1ederea
'au abili#a#ea de a 2in#i% Dac nu a#ingeai -er.ec2iunea 3n
ace'#e -ri1in2e/ nu a1eai ce cu#a 3n 4RT% Dar '#rdaniile
de-u'e -en#ru 1indecarea 3n -lan -'i(ic .u'e'er mai
cum-li#e dec6# cele .izice% 7e -u#ea m"biliza c6nd era
'"lici#a#N 7ar .i -u#u# 3n#6m-la ' 3n2e-enea'c 3n#run
m"men# crucial/ -un6ndu$i ec(i-a 3n -eric"lN Ei bine/ nu/
a'#a nu i 'e 3n#6m-la'e nici"da#/ nu 3nain#e de cele
-e#recu#e 3n cur#ea aia ble'#ema#%
<$i re1eni'e/ din #"a#e -unc#ele de 1edere% Dura'e
a-r"a-e un an/ dar nimeni nu -u#ea '-une c nu meri#a '
$i reca-e#e l"cul/ .r niciun c"m-r"mi'% Dar acum/ ce a1ea
' '-un lumeaN Urma ' 3$i re1in $i de da#a a'#aN De
da#a a'#a/ c6nd necazul nu era de na#ur .izic: #"#ul 'e
-e#recea 3n min#ea 'a/ ceea ce era de " mie de "ri mai
cum-li#%
5eb 3$i '#r6n'e -umnul $i 3l re-ezi 3n "glind/ cr-6nd
#encuiala din '-a#ele ei%
164
+ Nu iam l'a# ' m"ar/ Wulie/ 3i '-u'e "glinzii '-ar#e%
<$i -ri1i m6na% Nici mcar nu '6ngera% N"r"cul 'e 2inea de
el/ nui a$aN
De'c(i'e dul-i"rul cu medicamen#e zdr"bi# $i 'c"a'e
.lac"nul cu #"# .elul de (a-uri% Le aduna'e dea lungul
#im-ului/ din#r" di1er'i#a#e de 'ur'e/ unele legale/ al#ele
nu% Le ."l"'ea/ "cazi"nal/ ca 'l a>u#e ' ad"arm% T"#u$i/
" .cea cu gri>/ -en#ru c a-r"a-e c de1eni'e de-enden#
de #ranc(ilizan#e 3n #im- ce i 'e rec"n'#ruia c(i-ul%
7#in'e bru'c lumina $i JranMen'#ein di'-ru% Ce naiba/
#"a# lumea $#ia c m"n$#rii 'e 'im2eau mai bine 3n
3n#uneric%
C"b"r3 'crile $i 3$i 3n$ir cu gri> -e -"dea #"a#e '#iclele
cu bu#ur/ a$ez6ndu'e 3n mi>l"cul l"r/ ca un general
-rin#re ag(i"#an2ii 'i/ .c6nd un -lan de b#aie% T"#u$i/ nu
de'c(i'e nici mcar una 'ingur% Tele."nul 'un de mai
mul#e "ri/ c6#e1a minu#e/ dar el nu r'-un'e% 7e auzir
b#i 3n u$: el 3i l' -e cei care 3l cu#au ' -lece% Rma'e
a$a/ -ri1ind .i; -ere#ele/ -6n c6nd 'e .cu de'#ul de #6rziu%
A-"i 'c"#"ci -rin#re -a'#ilele de'-erec(ea#e/ lu " ca-'ul/
'e ui# la ea $i " -u'e la l"c% 7e l' -e '-a#e/ rezem6ndu
'e de un 'caun/ $i 3nc(i'e "c(ii% La "ra -a#ru diminea2a/
ad"rmi -e du$umeaua 'ub'"lului% Bi nici mcar nu 'e
"b"'i'e ' 'e '-ele -e .a2%
165
CAPITOLUL 14
Era $a-#e diminea2a% 5eb $#ia a'#a/ -en#ru c cea'ul de
-e cmin 3nce-u'e ' 'une 3n #im- ce el 'e 'l#a/ ame2i#/ de
-e -"dea% 7e .rec -e '-a#e $i -e g6#: ridic6ndu'e/ l"1i cu
-ici"rul una din#re '#iclele de 1in/ care czu $i 'e cr-/ iar
C(ian#iul 'e 'cur'e -e du$umea% 5eb arunc '#icla/ lu
ni$#e -r"'"a-e de (6r#ie $i adun lic(idul 1r'a#% Vinul 3i
3nr"$i m6inile $i/ -re2 de " cli- de nedumerire/ min#ea 'a
nuci# 3i '-u'e c .u'e'e 3m-u$ca# 3n '"mn%
Ug"m"#ul care 1enea din'-re .erea'#ra >"a' care ddea
3n '-a#ele ca'ei 3l .cu ' urce 3n grab 'crile $i '$i
3n$.ace -i'#"lul% 7e du'e la u$a din .a2/ cu in#en2ia de a
.ace un "c"l/ lu6nd -rin 'ur-rindere -e "ricine ar .i ."'#
ac"l"% )"a#e c nu era dec6# un c6ine r#ci# 'au " 1e1eri2/
de$i 5eb nu credea a'#a% )ici"arele "amenil"r care 'e
'#rduiau din r'-u#eri ' -'#reze #cerea .ceau un
zg"m"# anume/ -e care 3l -u#eai de'lu$i dac $#iai cum '
a'cul2i/ iar el $#ia cum ' " .ac%
C6nd de'c(i'e u$a/ 1alul de "ameni care n1li a'u-ra
lui a-r"a-e c 3l .cu '$i 'c"a# arma $i ' #rag%
Re-"r#erii .lu#urau micr"."ane/ '#il"uri $i ."i de (6r#ie $i 3$i
'#rigau 3n#rebrile a#6# de re-ede/ 3nc6# cu1in#ele l"r
ame'#eca#e -reau ' .ie din limba c(inez% Di-au la el '
'e ui#e 3nc"ace 'au 3nc"l"/ a'#.el 3nc6# 'l -"a# ."#"gra.ia
'au .ilma/ de -arc ar .i ."'# " celebri#a#e 'au/ mai degrab/
un animal de la z""% 5eb -ri1i '#rada din '-a#ele l"r/ unde
ec(i-a>ele ma''media/ cu an#enele l"r 3nal#e/ erau -arca#e
l6ng g"'-"dria lui m"de'#% Cei d"i agen2i JBI 3n'rcina2i
'i -zea'c l"cuin2a -reau ' 'e '#rduia'c '
'#1ilea'c mul2imea/ dar era " lu-# e1iden# -ierdu#%
166
+ Ce naiba 1re2i/ "ameni buniN zbier 5eb%
O .emeie 3mbrca# 3n#run #ai"r be>/ de in/ cu -rul
bl"nd/ b2"'/ 'e 3m-in'e 3nain#e $i 3$i 3n.i-'e #"cul 3nal# al
-an#".ului 3n -"deaua de crmid a 1erandei/ la c62i1a
cen#ime#ri de 5eb% )ar.umul ei greu 3n#"ar'e -e d"'
'#"macul lui g"l/ 3ngre2"$6ndul%
+ E'#e ade1ra#/ '-u'e ea/ c 'u'2ine2i c a2i czu# e;ac#
3nain#e ca re'#ul ec(i-ei dumnea1"a'#r ' .ie uci'/ dar c
nu -u#e2i e;-lici de ceN Bi c din aceast cau* a2i
'u-ra1ie2ui#N
7-r6ncenele ridica#e dez1luiau/ .r gre$/ -rerea ei
de'-re " a'#.el de -"1e'#e ridic"l%
+ EuP
Un al# re-"r#er/ brba#/ 3$i 16r3 micr"."nul 'ub na'ul lui
5eb%
+ 7au -rimi# ra-"ar#e care 'u'2in c/ de .a-#/ nu a2i #ra'
niciun ."c/ c #irul mi#ralierel"r a 3nce#a#/ cum1a/ 'ingur $i
c/ 3n reali#a#e/ nu a2i ."'#/ del"c/ 3n niciun .el de -eric"l% Ce
a1e2i de '-u' 3n acea'# -ri1in2N
<n#rebrile c"n#inuar ' curg/ 3n #im- ce mul2imea 'e
3ng(e'uia #"# mai a-r"a-e%
+ E'#e ade1ra# c/ a#unci c6nd lucra2i la Bir"ul JBI din
5a'(ing#"n a2i ."'# anc(e#a# -en#ru c a2i #ra'/ rnind un
'u'-ec#N
+ Ce dracu are a'#aP '-u'e 5eb%
O al# .emeie 3$i cr"i drum cu c"a#ele/ a>ung6nd la el din
la#eral%
+ Am a.la#/ din#r" 'ur' 'igur/ c bia#ul -e care/
c(i-urile/ la2i 'al1a#/ era/ de .a-#/ c"m-lice la #"a#
a.acerea%
5eb 'e ("lb la ea%
+ C"m-lice la ceN Bi al cuiN
Jemeia 3i az16rli " -ri1ire -#runz#"are%
+ 7-eram c dumnea1"a'#r a1e2i un r'-un' -en#ru
a'#a%
167
5eb #r6n#i u$a/ 'e re-ezi 3n buc#rie/ 3n(2 c(eile
C(e1r"le#ului $i ie$i din n"u a.ar% <$i .cu l"c -rin mul2ime
3m-ing6ndu'e $i 'e ui# du- cei d"i c"legi ai 'i/ agen2ii
JBI/ a$#e-#6ndule a>u#"rul% O.erindu$i 'er1iciile/ ace$#ia
'mucir $i 3mbr6ncir c62i1a "ameni/ dar lui 5eb i 'e -ru
e1iden# c " .ceau .r nici" c"n1ingere/ iar ei 3i e1i#ar
-ri1irea% ,Deci a$a '#au lucrurile0/ g6ndi el%
Fl"a#a 'e '#r6n'e bru'c mai a-r"a-e/ bl"c6ndui drumul
c#re cami"ne#%
+ )leca2i din calea meaO '#rig 5eb%
7e ui# 3n >ur% <n#reg car#ierul ie$i'e a.ar $i -ri1ea
'-ec#ac"lul% Brba2i/ .emei $i c"-ii care 3i erau -rie#eni/ 'au
cel -u2in cun"'cu2i/ urmreau 'cena cu "c(ii c6# ce-ele $i
cu gurile c'ca#e%
+ In#en2i"na2i ' r'-unde2i acuza2iil"r adu'e de d"amna
)a##er'"nN
7e "-ri $i 'e ui# la cel care -u'e'e 3n#rebarea% Era
re-"r#erul de la 'lu>ba c"mem"ra#i1%
+ O 1e2i .aceN '-u'e ace'#a/ cu 3n1er$unare%
+ Nu $#iam c Wulie )a##er'"n are au#"ri#a#ea de a aduce
acuza2ii/ zi'e 5eb%
+ Ea a a.irma#/ e;#rem de lim-ede/ c .ie a2i ac2i"na# ca
un la$/ .ie a2i ."'#/ cum1a/ im-lica#% )l#i#%
+ Nu $#ia ce '-une% Abia $ia -ierdu# brba#ul $i c"-ilul
nen'cu#%
+ Deci 'u'2ine2i c acuza2iile 'un# .al'eN in'i'# "mul/
3n#inz6ndu$i micr"."nul mai a-r"a-e%
Cine1a 3l 3m-in'e din '-a#e $i bra2ul 3i z16cni bru'c
3nain#e/ iar micr"."nul 3l l"1i -e 5eb 3n gur/ um-l6ndul de
'6nge% <nain#e de a$i da 'eama ce .ace/ 5eb 3$i re-ezi
-umnul $i 3l izbi -e brba#ul care czu la -m6n#/ 2in6ndu
'e de na'% Dar nu -rea c6#u$i de -u2in #ulbura#% De .a-#/
zbiera c#re cameramanul 'uC
+ Ai -rin' a'#aN Ai -rin' a'#aN
7e 3ng(e'uir cu #"2ii $i mai a-r"a-e de el/ iar 5eb/ care
168
'e a.la 3n mi>l"cul cercului/ .u 3m-in' din #"a#e -r2ile de
'im-la greu#a#e a mul2imii% A-ara#ele de ."#"gra.ia# i 'e
declan$au 3n .a2/ "rbindul% V"lumin"a'a a-ara#ur 1ide"
c"n#inua ' .unc2i"neze $i mai mul#e duzini de 1"ci #uruiau
3n acela$i #im-% C6nd la2ul ."rma# din "ameni $i a-ara#e 'e
'#r6n'e 3n >urul lui/ 3mbr6ncindul/ -ici"rul lui 5eb 'e
3ncurca 3n#run cablu $i el 'e a-lec% !ul2imea 'e a-r"-ie/
dar el reu$i ' 'e ridice/ 3m-ing6nd% T"#ul 'c-a'e de 'ub
c"n#r"l% 7im2i 3n '-a#e l"1i#ura unui -umn ci"ln"'% C6nd 'e
3n#"ar'e/ 3l recun"'cu -e a#aca#"r dre-# un brba# care
l"cuia 3n >"'ul '#rzii de care nu 'e 'inc(i'i'e nici"da# -rea
mul# de el/ nici ca 1ecin/ nici ca .iin2 uman% <nain#e ca
5eb ' 'e -"a# a-ra/ cellal# .ugi'e% )ri1ind 3n >ur/ 5eb
'e lmuri c mul2imea nu era ."rma# d"ar din re-"r#eri
li(ni2i du- -remiul )uli#zer% Era " 'im-l gl"a#%
+ )leca2i dracului de l6ng mine/ 2i- 5eb% A-"i '#rig
c#re cei d"i agen2iC Bie2i/ a1e2i de g6nd ' m a>u#a2i 'au
nuN
+ 7 c(eme cine1a -"li2ia/ '-u'e bl"nda -ar.uma#/
ar#6ndul -e 5eb cu dege#ul% La a#aca# -e bie#ul "m/ am
1zu# a'#a cu #"2ii%
7e a-lec 'l a>u#e -e c"legul ei de brea'l/ re-"r#erul/
3n #im- ce " $ar> de #ele."ane m"bile iz1"ra din buzunare%
5eb -ri1i 3n >ur/ la (a"'ul de " am-l"are cu care nu 'e
mai 3n#6lni'e/ el/ care 1zu'e mai mul#e dec6# mul2i al2ii% <$i
'c"a'e -i'#"lul% Agen2ii JBI 3l "b'er1ar $i 3$i rec-#ar
bru'c in#ere'ul% 5eb 3ndre-# -i'#"lul dre-# 3n 'u' $i #ra'e
de -a#ru "ri 3n aer% Wur 3m-re>urul lui/ gl"a#a era acum 3n
-lin re#ragere% Unii 'e aruncar la -m6n#/ 2i-6nd/
in'i'#6nd ' nui 3m-u$#e/ -en#ru c nu$i .ceau dec6#
me'eria/ "ric6# de mizerabil ar .i ."'#% Bl"nda -ar.uma# 3l
l' -e dragul ei -rie#en re-"r#er ' recad -e -m6n#ul
n"r"i"' $i " lu la .ug/ ca '$i 'al1eze 1ia2a% Jundul ei
crn"' ar .i ."'# " 2in# a#rg#"are/ dac 5eb ar .i ."'#
#en#a# de a'#a% Re-"r#erul cu na'ul -lin de '6nge 'e #6ra -e
169
bur#/ zbier6ndC
+ <nregi'#rezi a'#aN Jirar ' .ie/ 7e*m"ur/ 3nregi'#rezi
a'#aN
Vecinii 'e re-ezir '$i ia c"-iii $i di'-rur 3n ca'e% 5eb
l' -i'#"lul de"-ar#e $i 'e 3ndre-# '-re C(e1r"le#ul 'u%
C6nd agen2ii .ederali " luar c#re el/ nu zi'e dec6#C
+ Nici ' nu 1 g6ndi2i%
7e urc 3n cami"ne# $i -"rni m"#"rul% L' geamul 3n
>"'%
+ !ul2ume'c -en#ru a>u#"r/ le '-u'e cel"r d"i brba2i/
a-"i demar%
170
CAPITOLUL 15
+ Diai ie$i# din min2iN
BucM 5in#er' 'e ("lba la 5eb/ care '##ea l6ng u$a micii
'li de $edin2e a Bir"ului JBI din 5a'(ing#"n% L6ng 5eb
era )erc* Ba#e'%
+ 7 'c"2i arma $i ' #ragi/ 3n .a2a unei ("arde de
re-"r#eri/ nici mai mul#/ nici mai -u2in/ $i ei ' 3nregi'#reze
#"a# ble'#em2ia a'#a% Diai -ierdu# min2ileN re-e#
5in#er'%
+ )"a#e/ ri-"'# 5eb% Vreau ' $#iu cine a l'a#
in."rma2iile ' #ran'-ire c#re Wulie )a##er'"n% Credeam c
anc(e#a re.eri#"are la Ec(i-a C(arlie #rebuia ' .ie
c"n.iden2ial% Cum dracu a a.la# ea ce leam '-u'
anc(e#a#"ril"rN
7c6rbi#/ 5in#er' 'e ui# la Ba#e'%
+ Ba#e'/ #u erai men#"rul #i-ului '#uia% Cum naiba ai
reu$i# ' dai #"#ul a#6# de ru -e'#e ca-N <$i 3n#"ar'e din
n"u -ri1irea c#re 5eb% Cazul e cerce#a# de " 'erie de
indi1izi di.eri2i% N" mai .ace -e ne1in"1a#ul 'ur-rin' c a
r'u.la# ce1a/ mai ale' c#re " '"2ie care 1rea ' $#ie ce
naiba 'a 3n#6m-la# cu brba#ul ei% Diai -ierdu# ca-ul/ 5eb/
$i ai .e$#eli#"/ $i nici mcar nu e -rima da#%
+ Ui#e ce e/ am ie$i# din ca' $i gl"a#a a n1li# -e'#e
mine/ iar -r"-riii mei c"legi nau mi$ca# niciun dege# ca '
m a>u#e% Oamenii m l"1eau cu -umnii $imi '#rigau
acuza2ii 3n .a2% Am .cu# ceea cear .i .cu# "ricine
al#cine1a%
+ Ba#e'/ ara#i ce anume a .cu#%
Ba#e' 'e a-r"-ie 3n #cere de #ele1iz"rul a.la# 3n#run c"l2%
Lu #elec"manda $i a-' c6#e1a bu#"ane%
171
+ Cu c"m-limen#e din -ar#ea De-ar#amen#ului de
c"munica2ii/ adug 5in#er'%
Banda 3nce-u ' 'e deruleze $i 5eb 'e -"meni -ri1ind
in#eri"rul bi'ericii/ 3n #im-ul 'lu>bei de c"mem"rare% !ai
e;ac#/ " 1zu -e Wulie )a##er'"n .rec6ndu$i -6n#ecul rma'
.r -runc/ zbier6nd la el/ 'cui-6ndul 3n .a2 $i -lmuindul
din #"a#e -u#erile% Iar el '##ea ac"l"/ -rimind #"#ul 3n
#cere% Jraza -rin care declara c .cu'e #"# ce -u#ea .ace
di'-ru'e 3n m"d mi'#eri"' 'au/ cel -u2in/ nu 'e auzea% <n
3nregi'#rare/ el nui '-uneaC lui Wulie nimic al#ce1a dec6#C
,<mi -are ru0% 5eb era 3n.2i$a# ca $i cum el 3n'u$i ar .i
a-'a# #rgaciul armei a2in#i#e a'u-ra lui L"u )a##er'"n%
+ Bi a'#a nu e -ar#ea cea mai #are/ '-u'e 5in#er'/ care
'e ridic $i 'mul'e #elec"manda din m6na lui Ba#e'%
A-' #a'#ele $i 5eb 1zu 'cena din a.ara ca'ei 'ale
de'.$ur6ndu'e -e ecran% Ju'e'e in'idi"' -relucra#/ a'#.el
3nc6# a#m"'.era crea# de gl"a# di'-ru'e/ cadrele .iind
'eci $i 3ngu'#a#e% Re-"r#erii a-reau unul c6#e unul/
3n.2i$a2i ca .iind in'i'#en2i = c(iar agre'i1i = dar -"li#ic"$i/
-lini de -r".e'i"nali'm din #"a#e -unc#ele de 1edere%
7ingurul #i- -e care 5eb 3l l"1i'e -rea e;#ra"rdinar de
cura>"'/ nici mcar '#rduindu'e '$i a'cund na'ul care
'6ngera/ ci .c6ndu$i da#"ria de a -rezen#a nebunia -e
care urmau ' " 1izi"neze '-ec#a#"rii% )e urm a-rea
5eb/ ar#6nd ca un animal #urba#% Urla/ 3n>ura/ a-"i 3$i
ridica arma% Vi#eza de derulare a .ilmului crea im-re'ia c
3$i 'c"#ea -i'#"lul -e 3ndele#e/ a'#.el 3nc6# ge'#ul -rea
-remedi#a# $i c"n#r"la#/ nu .cu# de un "m care 3$i a-r
1ia2a% Erau/ de a'emenea/ $i c6#e1a m"men#e
cinema#"gra.ice care 32i ddeau .i"ri/ 3n care 1ecinii alergau/
3m-reun cu c"-iii l"r/ ca ' 'ca-e de dia1"lul 3nnebuni#% )e
urm a-rea 5eb/ rma' 'ingur% Rece/ dur/ l'6nd arma
de"-ar#e $i ie$ind calm din (a"'ul -e care el 3l -r"1"ca'e%
5eb nu mai 1zu'e nimic a#6# de ingeni"'/ cu e;ce-2ia
.ilmel"r de la 4"ll*H""d% El -rea 'adic $i (ain/ "mul cu
172
.a2 de JranMen'#ein% Camera lua'e mai mul#e -rim-lanuri
ale -ielii mu#ila#e/ dar .r ' e;i'#e 1re" re.erire la m"dul
3n care 'e ale'e'e cu " a'emenea ran%
5eb cl#in din ca-/ 'e ui# la 5in#er' $i '-u'eC
+ Jirar ' .ie/ nu a$a 'au -e#recu# lucrurile% Nu 'un#
C(arlie !an$"n
29
%
5in#er' 'e zb6rli%
+ Cui 3i -a' dac e ade1ra# 'au nuN Ceea ce 'e 1ede
c"n#eaz% Acum a'#a ruleaz -e #"a#e -"'#urile de
#ele1iziune din "ra$% Bi are 'ucce' -e canalul na2i"nal%
Jelici#ri/ 5eb/ ai a>un' la $#irile de 'enza2ie% Direc#"rul 'a
3n#"r'/ cu a1i"nul/ de la " 3n#6lnire la ni1el 3nal# de la
Den1er du- ce i 'a '-u'/ -e 'cur#/ ce 'a 3n#6m-la#% Teai
ar'/ L"nd"n/ #eai ar'%
5eb 'e -rbu$i 3n#run 'caun/ .r ' '-un nimic% Ba#e'
'e a$ez 1iza1i de el/ b#6nd cu un '#il"u 3n ma'%
5in#er' '##ea 3n .a2a lui/ 3n -ici"are/ cu m6inile
3ncle$#a#e la '-a#e% Lui 5eb i 'e -ru c/ realmen#e/ 'e
bucura de cele 3n#6m-la#e%
+ Ei/ $#ii c/ a#unci c6nd e 1"rba de a r'-unde la a$a
ce1a/ -r"cedura '#andard a Bir"ului e ' nu .ac nimic% Am
mai a-lica# $i 3nain#e me#"da '#ru2uluicuca-ul3nni'i-%
Une"ri merge $i al#e"ri nu/ dar cel"r de 'u' le -lace #ac#ica
-a'i1% Cu c6# 1"rbe$#i mai -u2in/ cu a#6# e mai bine%
+ Bra1" l"r% BucM/ eu nui cer Bir"ului ' .ac ab'"lu#
nimic 3n numele meu%
Ba#e' 3i lu 1"rba din gur%
+ Nu/ 5eb/ nu " l'm bal#% De da#a a'#a nu% Ba#e' 3$i
-unc# '-u'ele numr6ndule -e dege#e% <n -rimul r6nd/
bie2ii de la rela2iile cu -re'a m"n#eaz un .ilm cu a'-ec#e
-"zi#i1e/ .cu# de n"i 3n$ine% <n m"men#ul de .a2/ lumea
crede c e$#i un '"i de -'i("-a#% Trebuie ' a.le c e$#i unul
29 J"'# -u$cria$/ liderul gru-ului numi# Jamilia/ ."rma# din #reizeci $i
cinci de -er'"ane/ care/ la "rdinul 'u/ au c"mi'/ 3n Cali."rnia/ la
'.3r$i#ul anil"r ?T60/ " 'erie de a'a'ina#e 3n.i"r#"are
173
din#re agen2ii n"$#ri cei mai a-recia2i% Elab"rm declara2ii
de -re' care ' ".ere de#alii 3n -ri1in2a a'#a% <n al d"ilea
r6nd/ cu #"a#e c acum ar 1rea ' #e '#r6ng de g6#/ BucM/
aici de .a2/ 1a 2ine/ m6ine la amiaz/ " c"n.erin2 de -re'
3n care 1a declara/ c6# 'e -"a#e de lim-ede/ ce agen#
e;ce-2i"nal e$#i $i 1"m -rezen#a .ilmul n"'#ru el"gi"' 3n
#"a# '-lend"area lui% Iar de'-re cele -e#recu#e -e aleea
aia 1"m dez1lui c6#e1a de#alii care 1"r dem"n'#ra al
dracului de bine c nu #eai 3n#"r' -e clc6ie ca '" iei la
.ug/ ci c ai reu$i#/ de unul 'ingur/ ' 'c"2i din .unc2iune
arme a cr"r -u#ere de ."c -u#ea nimici un ba#ali"n de
arma#%
+ A#6#a #im- c6# anc(e#a c"n#inu 3nc/ nu -u#e2i .ace
a'#a/ '-u'e 5eb% A2i -u#ea '-ulbera ni$#e -i'#e%
+ 7un#em di'-u$i ' ne a'umm ri'cul%
5eb 'e ui# la 5in#er'%
+ Numi -a' nici c6# negru 'ub ung(ie ce cred "amenii
ia de'-re mineO Eu $#iu ce anume am .cu#% Bi nu 1reau '
.ac nimic care ' 3m-iedice de'c"-erirea uciga$il"r ec(i-ei
meleO
5in#er' 3l -ri1i 3n "c(i de la nici cinci cen#ime#ri%
+ Dac ar .i ."'# du- -rerea mea/ 2iai .i lua# de>a
#l-$i2a de aici% Dar -en#ru unii membri ai Bir"ului e$#i un
'"i de er"u $i 'a ("#r6# de>a ' ne lu-#m -en#ru #ine%
Credem/ eu am -leda# 3m-"#ri1/ -en#ru c/ din -unc# de
1edere al rela2iil"r -ublice/ a'#a nu a>u# JBIul/ ci
3mbun#2e$#e numai imaginea #a% <i arunc " -ri1ire lui
Ba#e'% Dar -rie#enul #u/ aici de .a2/ a c6$#iga# b#lia%
7ur-rin'/ 5eb 'e ui# la Ba#e'%
+ <n' nu $i rzb"iul/ c"n#inu 5in#er'% Iar eu nu cau# '
#e #ran'."rm 3n#run '"i de mar#ir% !#ur c(i-ul mu#ila# al
lui 5eb cu " -ri1ire .ugar% Un mar#ir de'.igura#% )erce are
acum de g6nd '2i -rezin#e micul $i -lic#i'i#"rul '-ec#ac"l
"rganiza# ca ' 'c-m din 3ncurc#ura -e care ai crea#"%
Eu nu am de g6nd ' '#au aici $i 'l a$#e-#/ -en#ru c mi
174
'ar .ace grea2% Dar a'cul# ce2i '-un/ L"nd"n/ a'cul#
bine% <n m"men#ul '#a a#6rni de un .ir de -r $i nimic nu
miar .ace mai mul# -lcere dec6# 'l re#ez% Am ' #e
'u-ra1eg(ez a#6# de 3ndea-r"a-e/ 3nc6# " ' -"# numra de
c6#e "ri re'-iri% C6nd " '" dai 3n bar/ $i " 1ei .ace/
ci"canul 1a l"1i nic"1ala $i #u " ' di'-ari de aici -en#ru
#"#deauna/ iar eu " ' .umez cel mai mare #rabuc -e care "
'l g'e'c% E lim-edeN
+ <(3/ e mul# mai clar dec6# "rdinele -e care leai da# #u
la 5ac"%
5in#er' 3$i 3ndre-# '-a#ele $i cei d"i brba2i 'e
3n.run#ar din -ri1iri%
+ BucM/ '-u'e 5eb/ mam 3n#reba# 3n#"#deauna cum 'e
.ace c #u ai ."'# ul#imul "m din lan2ul ierar(ic de c"mand
= 'cuzm/ din lan2ul (a"#ic = cruia deza'#rul la nu ia
curma# cariera% B#ii/ 3n #im- ce '##eam ac"l"/ .c6ndumi
da#"ria de lune#i'#/ de 1re" d"u "ri c(iar mam g6ndi# c
lucrai -en#ru 7ec#a Da1idienil"r
26
/ a'#a din cauza ("#r6ril"r
de ra(a# -e care leai lua#%
+ 5eb/ 2ine2i a.uri'i#a aia de gur/ '-u'e Ba#e'/ cu 1"ce
a'cu2i#% 7e ui#/ '#6n>eni#/ la 5in#er'% De aici 3nc"l" m
"cu- eu/ BucM%
5in#er' 3l mai .i; -e 5eb cu -ri1irea -en#ru c6#e1a
'ecunde/ a-"i 'e 3ndre-# c#re u$/ dar nu .r a 'e mai
ui#a 3na-"i%
+ Dac ar .i ."'# du- mine/ nar .i e;i'#a# 4RTul $i 3nc
mai am de g6nd 'mi im-un -rerea% Bi/ g(ici/ cine 1a .i
-rimul nemernic care 1a -lecaN Bi ce 'e mai -"#ri1e$#e a'#a
cu lan2ul ierar(ic de c"mandO
5in#er' 3nc(i'e u$a/ iar 5eb in'-ir ad6nc/ d6ndu$i abia
acum 'eama c 3$i 2inu'e re'-ira2ia% )e urm/ Ba#e' 'e
-r"-#i 3n .a2a lui%
26 Fru-are religi"a' de'-rin' din Bi'erica Ad1en#i'# de Uiua a
Ba-#ea/ al crei 'ediu din 5ac" a ."'# incendia#/ 3n ?TA@/ ca urmare a
unui a#ac al JBIului/ ceea ce a cauza# m"ar#ea a A6 de -er'"ane Qn%#r%R
175
+ Eu 3mi 16r ca-ul 3n la2 -en#ru #ine/ .ac a-el la #"#
-re'#igiul -e care lam d"b6ndi# de c6nd 'un# 3n Bir"u $i #u
a-r"a-e c '#rici #"#ul/ 1"rbindui a$a lui 5in#er'% E$#i c(iar
a#6# de cum-li# de idi"#N
+ )"a#e c 'un#/ r'-un'e 5eb/ '.id#"r% Dar eu nu am
ceru# nimic din #"a#e a'#ea% )re'a nare dec6# ' m
>u-"aie -6n la "'/ dar nimic/ ab'"lu# nimic nu #rebuie '
dea anc(e#a -e'#e ca-%
+ E$#i ga#a 'mi -r"1"ci un in.arc#/ zu a$a%
<n'ele din urm/ Ba#e' 'e lini$#i%
+ OL/ ui#e care 'un# "rdinele #ale de lu-#% 7#ai de"-ar#e
-en#ru " 1reme% Nu #e duci aca'% <2i dm " ma$in din
-arcul JBIului% )leac unde1a $i rm6i un #im- ac"l"% Bir"ul
" ' ac(i#e n"#ele de -la#% V"m c"munica -rin #ele."nul
#u celular/ care e 'igur% 7#ai 3n#"#deauna la ("#el% )e c6# de
ne.a1"rabil e acum imaginea #a de la #ele1iz"r/ -e a#6# de
.a1"rabil " ' .ie du- ce 1"m -rezen#a 1er'iunea n"a'#r%
Bi dac dau -e'#e #ine -e unde1a/ -rin -rea>ma lui BucM
5in#er'/ 3n urm#"arele #reizeci de zile/ #e 3m-u$c cu m6na
mea% Acum $#erge" de aiciO
Ba#e' -"rni '-re u$/ dar 5eb rma'e -e 'caun%
+ )erce/ de ce .aci #"a#e a'#eaN <2i a'umi un mare ri'c
'u'2in6ndum%
Ba#e' '#udie du$umeaua -en#ru c6#e1a 'ecunde%
+ O ' -ar lacrim"gen $i -"a#e c a$a $i #rebuie/ dar/
"ricum ar -rea/ e ade1rul% O .ac .iindc acel 5eb L"nd"n
-e care 3l $#iu eu $ia ri'ca# 1ia2a -en#ru agen2ia a'#a de
mai mul#e "ri dec6# 'un# 3n '#are ' 2in min#e% )en#ru c #e
am 1zu# zc6nd 3n#r" camer de '-i#al 1reme de #rei luni/
.r ' am cer#i#udinea c a1eai '" 'c"2i la ca-#% )u#eai
' #e re#ragi a#unci/ cu -en'ia ma;im/ 3n -lin gl"rie%
)u#eai ' -e'cuie$#i 'au ' #e a-uci de "rice dracu " .i
.c6nd un agen# JBI -en'i"na#% Dar #u #eai 3n#"r' $i #eai
du' din n"u 3n -rima linie% Nu $#iu -rea mul2i #i-i care ' .i
.cu# 1re"da# a$a ce1a% Tra'e aer ad6nc 3n -ie-#% Bi -en#ru
176
c eu $#iu ce ai 3n.-#ui# -e aleea aia/ c(iar dac re'#ul
lumii (abar nare% Dar e al dracului de 'igur c " 1"r a.la/
5eb% Nau mai rma' -rea mul2i er"i% Dar #u e$#i unul
din#re ei% A#6# am a1u# de '-u' de'-re a'#a% Bi ' nu m
mai 3n#rebi a$a ce1a nici"da#/ ab'"lu# nici"da#%
Ie$i din 3nc-ere/ l'6ndul -e 5eb ' re.lec#eze la " al#
.a2 a lui )erc* Ba#e'%
Era a-r"a-e miezul n"-2ii $i 5eb 'e a.la 3n -lin mi$care%
7rea -e'#e garduri $i 'e .uri$a -rin cur2ile 1ecinil"r%
!i'iunea 'a din n"a-#ea aceea era 'im-l/ c(iar dac era
ab'urd% Trebuia ' dea " '-argere 3n propria ca'/ in#r6nd
-rin .erea'#ra din '-a#e/ -en#ru c re-"r#erii c"n#inuau '
.ie anc"ra2i la u$a din .a2/ a$#e-#6nd 'l ab"rdeze% Ca 'l
'cu.unde du- aceea% Erau ac"l" $i cei d"i ".i2eri de -az
#rimi$i de Bir"u/ 3mbrca2i 3n uni."rme $i 'u'2inu2i de "
ma$in de -a#rulare a -"li2iei din Virginia/ ale crei
gir".aruri alba'#re '-in#ecau 3n#unericul% 5eb '-era c
li-'eau gl"a#a $i #rb"iul% De 1reme ce nimeni nul
"b'er1a'e c2r6ndu'e ca ' in#re -rin .erea'#ra -r"-riei
camere de baie/ #"#ul era bine% T"a#e -ariurile erau anula#e%
<n lini$#e $i -e 3n#uneric/ lu un 'ac marinre'c $i arunc
3n el ce1a muni2ie 'u-limen#ar $i al#e c6#e1a c"m-"nen#e
ale ec(i-amen#ului care i 'e -rur nece'are/ a-"i 'e
'#recur din n"u a.ar% Trecu -e'#e gard $i 'e .uri$ iar$i
3n cur#ea 1ecinului/ unde 'e "-ri% De'c(i'e 'acul marinre'c
$i 'c"a'e un 1iz"r m"n"cular cu ba#erii/ cu in#en'i.icare de
lumin/ care .cea ca 3n#unericul ' -ar la .el de lim-ede
ca lumina zilei/ de$i a1ea " #en# 1erzuie/ $i 'e ui# -rin el%
7#udie arma#a care 3$i .cu'e #abr l6ng ca'a 'a $i
."caliz 'i'#emul de am-li.icare/ ca ' -"a# 1edea mai
bine% T"2i acei "ameni/ al cr"r unic 'c"- 3n 1ia2 era/ 3n
m"men#ul acela/ ' adune #"a#e murdriile -"'ibile $i '
de'c"n'idere ade1rul/ 3l de#erminar ' decid c -l2ile
cu aceea$i m"ned/ "ric6# de mici/ #rebuiau .cu#e de c6#e
177
"ri 'e i1ea "cazia% Bi/ c(iar 3n m"men#ul acela/ -u#ea ' .ie
gener"'% 7c"a'e un -i'#"l de 'emnalizare/ 3l 3ncrc cu un
car#u$/ 3l a2in#i c#re cer $i e;ac# dea'u-ra gru-ului .ira1 de
"ameni $i #ra'e% Tra'"rul 'e 3nl2 $i e;-l"d/ lumin6nd
1zdu(ul 3n#run galben '#rluci#"r% 5eb -ri1i -rin 1iz"r
grmada de "ameni elegan2i/ .r cu'ur/ care 3$i 3nl2ar
"c(ii -lini de '-aim $i -e urm " ru-'er la .ug/ 2i-6nd/
ca '$i 'al1eze 1ie2ile% Lucrurile mrun#e da#"ri# cr"ra
1ia2a e a#6# de .rum"a' 'un# -limbrile lungi/ -l"ile re-ezi/
c2elu$ii $i ("ardele de re-"r#eri care " .ac -e '.in2ii/ dar -e
care ai reu$i# 'i 3n'-im6n2i a#6# c6# #rebuie ca '$i ude
-an#al"nii%
7e 3n#"ar'e/ -e acela$i #ra'eu cu "b'#ac"le/ la
au#"m"bilul Cr"Hn Vie de care 3i .cu'e r"'# Ba#e' $i
demar% <n n"a-#ea aceea/ 5eb #ra'e la un m"#el murdar/
'i#ua# -e Au#"'#rada ?/ 3n 'udul Ale;andriei/ unde -u#u '
-l#ea'c cu bani g(ea2/ unde nimeni nu 3l deran> $i unde
-rin r""m'er1ice nu 'e 3n2elegea al#ce1a dec6# -unga de la
!cD"naldK' -e care " aduceai cu #ine 'au au#"ma#ul cu a-
gaz"a' $i gu'#ri .i;a# de un 'u-"r# ac"-eri# cu gra..i#i
-la'a# 3n a.ara camerei #ale% 7e ui# la #ele1iz"r $i 3$i m6nc
c(ee'eburgerul $i car#".ii -r>i2i% A-"i 'c"a'e din 'acul
marinre'c .lac"nul cu (a-uri $i 3ng(i2i d"u din#re ele%
Czu 3n#run '"mn ad6nc/ de da#a acea'#a ne3n#reru-# de
niciun c"$mar%
178
CAPITOLUL 16
<n#r" '6mb# diminea2a/ de1reme/ 7c"## 5ing" 3$i
c"ndu'e 'caunul cu r"#ile 3n 'u'ul ram-ei $i de'c(i'e u$a
unei cldiri din crmid cu -a#ru e#a>e/ din 'ec"lul al
n"u'-rezecelea/ care ad-"'#ea bir"ul 'u a1"c2e'c%
Di1"r2a# $i a16nd c"-ii mari/ 5ing" de'.$ura " ac#i1i#a#e
3n.l"ri#"are de a-r#"r -enal 3n Ric(m"nd/ "ra$ul 3n care 'e
n'cu'e $i unde 3$i -e#recu'e 3n#reaga 1ia2% Uilele de
'6mb# erau cele -e care le -u#ea -e#rece la bir"u .r '
.ie deran>a# de 'une#ul #ele."anel"r/ de clm-ni#ul
#a'#a#uril"r/ de (r2uielile a'"cia2il"r $i de '"lici#rile
clien2il"r% Ace'#e di'#rac2ii rm6neau -en#ru re'#ul
'-#m6nii% <n#r/ 3$i .cu un ibric de ca.ea/ 3i adug
H(i'M*ul 'u .a1"ri#/ Fen#leman Wim/ $i 3$i 3ndre-# 'caunul
'-re bir"ul 'u% 7c"## 5ing" $i A'"cia2ii/ A1"ca2i/ 'e numra
-rin#re in'#i#u2iile din Ric(m"nd de a-r"a-e #reizeci de ani%
<n ace'# #im-/ 5ing" 'e #ran'."rma'e din#run liber
-r".e'i"ni'# care lucra 3n#run bir"u de dimen'iunile unui
dula-/ a-r6nd/ 3n e'en2/ -e "ricine a1ea de'#ui bani -e$in
ca 'l -l#ea'c/ 3n $e.ul unei .irme cu $a'e a'"cia2i/ cu un
de#ec#i1 -ar#icular cu n"rm 3n#reag $i cu un -er'"nal
au;iliar ."rma# din "-# -er'"ane% <n cali#a#e de ac2i"nar
unic/ 5ing" c6$#iga 'ume cu $a-#e zer"uri 3n#run an bun $i
cu $a'e 3n 1remurile grele% Bi numrul clien2il"r 'i cre'cu'e
3n m"d 'ub'#an2ial% Vreme de ani de zile/ rezi'#a'e i'-i#ei de
a #ra#a cu #ra.ican2ii de dr"guri/ dar c6$#igul .inanciar era
inc"n#e'#abil $i el 'e '#ura'e ' #"# 1ad cum #"2i d"larii
aceia a>ungeau 3n buzunarele un"r a1"ca2i carei erau cu
mul# in.eri"ri% 7e c"n'"la cu ideea c "ricine a1ea dre-#ul la
un a-r#"r c"m-e#en# = 'au c(iar -lin de in'-ira2ie =/
179
indi.eren# c6# de "di"a'e erau .a-#ele -e care le '16r$i'e%
5ing" era un a1"ca# -ledan# e;#ra"rdinar de #alen#a# $i
-re'#an2a -e care " a1ea 3n .a2a >uriului nu .u'e'e
diminua# nici mcar cu " i"# de .a-#ul c/ de d"i ani/ era
2in#ui# 3n#run 'caun cu r"#ile din cauza unui diabe# care
a1an'a/ ca $i din cauza a.ec2iunil"r rinic(il"r $i .ica#ului%
<n#run anumi# .el/ 'im2ea c -"'ibili#2ile 'ale de a
'en'ibiliza >uriul cre'cu'er da#"ri# (andica-ului .izic% Bi
mul2i membri ai bar"ului 3l in1idiau -en#ru $irul 'u de
1ic#"rii% )e de al# -ar#e/ era de#e'#a# $i de cei care a1eau
'enza2ia c el re-rezen#a/ -ur $i 'im-lu/ un mi>l"c -rin care
criminalii cu dare de m6n -u#eau e1i#a c"n'ecin2ele legale
ale .a-#el"r l"r cum-li#e% Bine3n2ele' c 5ing" nu 1edea
lucrurile 3n acela$i m"d/ dar 3nce#a'e cu mul# #im- 3n urm
' 3ncerce ' c6$#ige di'-u#a/ -en#ru c/ din#re #"a#e
-r"blemele a'u-ra cr"ra 'e a-leca'e 1re"da#/ acea'#a
in#ra 3n ca#eg"ria acel"ra/ ."ar#e -u2ine/ care nu -reau '
meri#e aducerea 3n di'cu2ie%
L"cuia 3n#r" ca' "-ulen# din 5ind'"r Jarm'/ " z"n
."ar#e b"ga# $i cu#a# din Ric(m"nd: c"nducea " limuzin
Wag/ '-ecial c"n'#rui# -en#ru a 'e -"#ri1i in1alidi#2ii 'ale:
.cea cl#"rii e;#ra1agan#e dinc"l" de "cean/ "ric6nd a1ea
c(e.: 'e -ur#a .rum"' cu c"-iii 'i $i era gener"' $i 3n rela2ii
bune cu ."'#a '"2ie/ care c"n#inua ' l"cuia'c 3n 1ec(ea
l"r ca'% Dar/ mai ale'/ muncea% <n 16r'# de cincizeci $i
n"u de ani/ 5ing" le 'u-ra1ie2ui'e numer"a'el"r -redic2ii
ale m"r2ii lui -rema#ure% Ace'#ea a-ru'er .ie din cauza
di1er'el"r 'ale a.ec2iuni medicale/ .ie a amenin2ril"r
-rimi#e de la clien2ii nemul2umi2i 'au de la indi1izii a.la2i de
cealal# -ar#e a baricadei 3n cazul unei in.rac2iuni/ care
'im2eau c >u'#i2ia nu .u'e'e 'lu>i# a$a cum 'e cu1enea
da#"ri# .a-#ului c 5ing" .cu'e ceea ce $#ia cel mai bine/
adic 'e 3nd"i'e/ -"rnind de la -remi'e l"gice $i din#r"
duzin de al#e -unc#e de 1edere/ de acuza2iile adu'e
incul-a#ului% T"#u$i/ el $#ia c i 'e a-r"-ia cea'ul% I"
180
'-uneau "rganele lui 1lgui#e/ circula2ia -r"a'#/ "b"'eala
general% <$i imagina c a1ea ' muncea'c -6n 3n cli-a
m"r2ii 'ale: nu a1ea ' .ie un m"d -rea ne-lcu# de a #rece
dinc"l"%
Lu " 3ng(i2i#ur de ca.ea cu Fen#leman Wim $i ridic
rece-#"rul% <i -lcea ' ."l"'ea'c #ele."nul/ c(iar $i 3n
HeeMenduri/ mai ale' -en#ru a le r'-unde cel"r care 3l
'una'er 3n zilele -receden#e/ dar cu care nu d"rea '
1"rbea'c% 7e 3n#6m-la ."ar#e rar 'i g'ea'c '6mb#
diminea2a $i le -u#ea l'a un me'a> -"li#ic"'/ '-un6ndule
c regre#a c nu reu$i'e ' 3i c"n#ac#eze% Fura i 'e u'ca'e
."ar#e #are/ -r"babil du- a#6#a 1"rb/ a$a c '"rbi din n"u
din ca.eaua cu H(i'M*% Re1eni la 'cur#a e;-unere la care
lucra $i care/ dac ar .i ."'# acce-#a#/ ar .i anula# d"1ezile
din cazul '-argerii de care 'e "cu-a% Cei mai mul2i "ameni
nu$i ddeau 'eama c -r"ce'ele erau ade'ea c6$#iga#e
3nain#e ' .i -u' -ici"rul cine1a 3n 'ala de >udeca#% <n cazul
acela/ dac m"2iunea era acce-#a#/ nu a1ea ' mai e;i'#e
niciun -r"ce'/ -en#ru c acuzarea nu ar mai .i a1u# nici"
-r"b%
Du- mai mul#e "re de munc $i du- " 'erie de
#ele."ane/ 3$i 'c"a'e "c(elarii $i 'e .rec la "c(i% A.uri'i#ul
de diabe# 'e dezln2uia .c6nd -r-d a-r"a-e 3n .iecare
-r#icic a "rgani'mului 'u $i/ cu " '-#m6n 3n urm/
a.la'e c a1ea glauc"m% )"a#e c Dumnezeu 3i -l#ea
-en#ru munca 'a de aici/ de -e -m6n#%
I 'e -ru c auzea " u$ de'c(iz6ndu'e unde1a $i
-re'u-u'e c unul din#re a'"cia2ii 'i gener"' re#ribui2i 'e
ab#u'e -e ac"l" ca ' lucreze #"#u$i c6#e ce1a 3n HeeMend%
Tinerii din zilele acelea nu a1eau acela$i re'-ec# -en#ru
munc -recum cei din genera2ia 'a/ c(iar $i a#unci c6nd
-rimeau 'alarii e;agera#e% Oare c6nd nu lucra'e el 3n
HeeMend 3n -rimii cinci'-rezece ani de -rac#icN )u$#anii
$#ia b"d"gneau c6nd #rebuiau ' muncea'c du- "ra
$a'e% 7 .ie al naibii dac "c(ii nul ucideau% Termin
181
cea$ca de ca.ea/ dar 'e#ea re1eni/ la .el de c(inui#"are%
De'c(i'e unul din#re 'er#arele bir"ului $i bu din '#icla cu
a- -e care " 2inea ac"l"% Acum ca-ul 3i z16cnea% Bi 3l durea
'-a#ele% <$i -u'e un dege# la 3nc(eie#ura m6inii $i numr%
Ei/ la naiba/ $i -ul'ul 3i era anemic: 3n' a'#a 'e 3n#6m-la
a-r"a-e 3n .iecare zi% <$i lua'e de>a in'ulina $i/ -en#ru "
1reme/ nu mai a1ea ne1"ie de " al# in>ec2ie: #"#u$i/ 'e
3n#reb dac nu era bine ' de1an'eze "rarul% )"a#e c
za(rul din '6nge 3l deran>a/ 3n#run anumi# .el% !"di.ica
3n#"#deauna can#i#a#ea de in'ulin/ -en#ru c nu -u#ea
nimeri nici"da# a.uri'i#ul de d"za> -"#ri1i#% !edicul 'u
curan# 3i '-u'e'e ' nu mai bea/ ceea ce/ -ur $i 'im-lu/ nu
a1ea cum ' 'e 3n#6m-le% )en#ru el/ H(i'M*ul nu era un
lu;/ ci " nece'i#a#e%
De da#a a'#a/ .u 'igur c auzi'e u$a%
+ 4eiO '#rig% !i''*/ #u e$#iN
!i''*/ cuge#/ era ble'#ema#ul lui de c6ine care muri'e
cu zece ani 3n urm% De unde naiba i 'e nzri'e ' '-un
a$a ce1aN <ncerc ' 'e c"ncen#reze a'u-ra e;-unerii/ dar
1ederea i 'e 3nce2"$a'e a#6# de #are $i "rgani'mul 'u 'e
c"m-"r#a a#6# de '#raniu/ 3nc6#/ 3n cele din urm/ 5ing"
3nce-u ' 'e '-erie% La dracu/ -"a#e c a1ea un in.arc#/ cu
#"a#e c nu 'im2ea nici" durere 3n -ie-# $i nici" am"r2eal
3n umrul $i 3n bra2ul '#6ng%
7e ui# la cea'/ dar nu reu$i ' de'lu$ea'c "ra% OL/
#rebuia ' .ac ce1a%
+ 4eiO '#rig 3nc " da#% Am ne1"ie de a>u#"r%
Crezu c aude zg"m"#ul un"r -a$i care 'e a-r"-iau/ dar
nu a-ru nimeni% ,OL/ .irar ' .ie0/ g6ndi%
+ Nemernicil"rO zbier%
Ridic rece-#"rul $i reu$i '$i duc m6na la n"u/ a-"i
de d"u "ri la unu% A$#e-#/ dar nimeni nu r'-un'e% La
a'#a ."l"'eau d"larii din im-"zi#e% 7 'uni la T?? $i '
-rime$#i un ra(a#%
+ Am ne1"ie de a>u#"rO '#rig 3n rece-#"rul #ele."nului%
182
Bi -e urm "b'er1 c nu a1ea #"n% )u'e rece-#"rul 3n
.urc $i 3l ridic din n"u% Nu a1ea #"n% Ei/ ra(a#% Tr6n#i
rece-#"rul $i/ .iindc nu nimeri .urca/ ace'#a czu -e -"dea%
Tra'e de gulerul cm$ii/ -en#ru c re'-ira cu greu#a#e%
A1u'e'e de g6nd '$i ia un celular/ dar 3n#"#deauna
am6na'e ' " .ac%
+ E cine1a ac"l"/ .irar ' .ieN
Acum -u#ea auzi -a$ii% <i era a-r"a-e im-"'ibil ' re'-ire/
de -arc iar .i 3nde'a# cine1a ce1a -e berega#% 7ud"area
3l n-di'e% Cu #"a#e c 1ederea 3i era 3nce2"$a#/ zri u$a
de'c(iz6ndu'e% Cine1a -#run'e 3nun#ru%
+ !amN 7 .ie al dracului dac nu era c(iar maic'a/
de$i 3n n"iembrie 'e 3m-lineau d"uzeci de ani de c6nd
muri'e% !am/ am ne1"ie de a>u#"r% Nu m 'im# -rea bine%
Bine3n2ele' c nu era nimeni ac"l"% 5ing" a1ea
(alucina2ii%
Alunec -e -"dea/ .iindc nu 'e mai -u#ea 2ine -e 'caun%
7e #6r3 dea lungul du$umelei/ a-r"-iindu'e de ea/
b"lb"r"'ind $i g6.6ind 3n #"# ace'# #im-%
+ !am/ 3i '-u'e/ cu gla' rgu$i#/ nlucii -e care "
1edea% Trebuie '2i a>u2i bia#ul/ nu 'e 'im#e -rea bine%
A>un'e l6ng .emeia care/ -ur $i 'im-lu/ 3i di'-ru
imedia# din .a2a "c(il"r/ #"cmai c6nd a1ea mai mul#
ne1"ie de ea% 5ing" 3$i l' ca-ul -e du$umea $i 3nc(i'e
"c(ii%
+ E cine1a ac"l"N Am ne1"ie de a>u#"r/ '-u'e/ -en#ru
ul#ima "ar%
183
CAPITOLUL 17
Jranci' 5e'#br""M 'im2ea c liber#a#ea 'a de ac2iune era
gra1 a.ec#a#% L"curile 'ale de 3n#6lnire/ l"curile din care 3$i
c"nducea a.acerile/ nu 3i mai erau acce'ibile% B#ia c
.ederalii 3l cu#au $i/ "ricine ar .i ."'# cel care 3l aran>a'e/
ace'#a 'e '#rduia/ .r 3nd"ial/ ' i" ia $i 3nain#e%
5e'#br""M nu -u#ea -re'u-une nimic al#ce1a% <n me'eria
lui/ -aran"ia du' la e;#rem era/ realmen#e/ 'ingurul lucru
care 3l -u#ea 2ine 3n 1ia2% De aceea 3$i -ierdea 1remea/ cel
-u2in -en#ru 3nc " "r/ 3n -ar#ea din '-a#e a unui de-"zi#
de carne din 'ude'#ul 5a'(ing#"nului% La " di'#an2 de
zece minu#e de mer' cu ma$ina .a2 de l"cul 3n care '##ea/
-ierz6ndu$i #im-ul/ 'e a.lau Ca-i#"liul $i al#e cldiri de
mare im-"r#an2 na2i"nal% 5e'#br""M #ri'e #"# #im-ul 3n
5a'(ing#"n $i nu 1izi#a'e/ nici"da#/ nici mcar un 'ingur
m"numen#% Edi.iciile grandi"a'e ale unei na2iuni -u#ernice
nu a1eau/ -en#ru el/ ab'"lu# nici" 'emni.ica2ie% Nu 'e
c"n'idera american/ l"cui#"r al 5a'(ing#"nului 'au
ce#2ean al unei c"muni#2i% Era d"ar un #i- care 3ncerca '
'e de'curce% )e c6nd a1ea zece ani/ 2elul lui .u'e'e '
a>ung la cinci'-rezece% A-"i urmri'e ' nu .ie "m"r6#
3nain#e de a .ace d"uzeci% Cu d"i ani 3n urm/ c6nd
3m-lini'e #reizeci/ ddu'e " -e#recere demn de " -er'"an
care a#inge '#a#u#ul de "c#"genar/ -en#ru c/ 3n lumea lui/
c(iar a'#a i 'e 3n#6m-la'e% T"#ul era rela#i1/ -"a#e 3n mai
mare m'ur -en#ru Jranci' 5e'#br""M dec6# -en#ru
"ricine al#cine1a%
<n m"men#ul acela/ g6ndurile 'ale erau c"ncen#ra#e mai
ale' a'u-ra m"dului 3n care " ddu'e 3n bar cu Le1in%
D"rin2a 'a de al l'a -e bia# ' aib/ cum1a/ " 1ia2
184
n"rmal/ 3l .cu'e 'i negli>eze 'iguran2a% C6nd1a 3l 2inu'e
-e Le1in l6ng el #"# #im-ul/ dar " cear# a cel"r din ga$c
lua'e am-l"are $i izbucni'e " lu-# 3n #"a# -u#erea
cu16n#ului/ iar Le1in .u'e'e 3m-u$ca# 3n .a2 $i 'e a.la'e la
un -a' de m"ar#e% Jranci' nu -u#u'e nici mcar 'l duc la
'-i#al/ .iindc ar .i ."'#/ -r"babil/ are'#a#% )e urm 3l l'a'e
-e Le1in ' l"cuia'c cu un .el de c1a'i.amilie/ ."rma#
din#r" b#r6n $i ne-"#ul ei% <l 'u-ra1eg(ea -e Le1in
3ndea-r"a-e $i 3l 1izi#a c6# de de' a1ea "cazia: cu #"a#e
ace'#ea/ 3l l'a -e bia# ' 'e bucure de liber#a#e/ -en#ru c
"rice c"-il a1ea ne1"ie de a$a ce1a%
Bi ade1rul era c -u$#iul nu a1ea ' crea'c 3n acelea$i
c"ndi2ii ca Jranci'% Urma ' aib " 1ia2 ade1ra#/ de-ar#e
$i de arme/ $i de dr"guri/ $i de #ran'-"r#ul ra-id/ cu ma$ina/
la cabine#ul medicului legi'#/ cu " e#ic(e# ag2a# de
dege#ul mare de la -ici"r% Jiind -rea mul# #im- 3n -rea>ma
lui Jranci'/ 1z6nd cu "c(ii lui un a'#.el de '#il de 1ia2/
"rice #6nr ar .i -u#u# .i #en#a# ' 3ncerce marea cu dege#ul%
Bi/ "da# ce " .ceai/ erai -rin' -en#ru #"#deauna/ cci
marea cu a'-ec# 3mbie#"r a'cundea ade1ra#e ni'i-uri
mi$c#"are $i era -lin cu $er-i 1enin"$i de a-/ care
-re#indeau/ cu #"2ii/ c 32i 'un# -rie#eni/ -6n c6nd #e ui#ai
3n al# -ar#e $i unul din#re ei 32i 3n.igea c"l2ii 3n g6#% A'#a nu
a1ea ' i 'e 3n#6m-le lui Le1in/ Jranci' " -r"mi'e'e c6nd 'e
n'cu'e bia#ul/ $i #"#u$i -"a#e c 'e 3n#6m-la'e de>a% Ar .i
."'# " ade1ra# ir"nie ' m"ar Le1in 3nain#ea lui%
<n #im- ce c"nducea una din#re cele mai -r".i#abile
a.aceri cu dr"guri din z"na me#r"ului din 5a'(ing#"n/
5e'#br""M nu .u'e'e nici"da# are'#a#/ din niciun m"#i1/
-en#ru niciun .el de in.rac2iune/ cu #"a#e c mergea -e al
d"uzeci $i #reilea an de c6nd in#ra'e 3n ,bizni'0 iar #"#ul
3nce-u'e c6nd era ."ar#e #6nr $i nu 'e ui#a'e nici"da#
3na-"i -en#ru c nu l'a'e nimic 3n urm% Era m6ndru de
cazierul care 3i rm'e'e cura#/ 3n ciuda 3ndele#niciril"r lui
criminale% Nu era c6#u$i de -u2in 1"rba de n"r"c: de .a-#/
185
#"#ul 'e da#"ra/ 3n cea mai mare -ar#e/ -lanuril"r 'ale de
'u-ra1ie2uire/ 3n#"cmi#e cu gri> $i mie'#rie/ $i m"dului 3n
care .urniza in."rma2ii/ a#unci c6nd era ne1"ie/ "amenil"r
-"#ri1i2i/ care/ 3n 'c(imb/ 3l l'au '$i 1ad ne'#ing(eri# de
#reburi% A'#a era c(eia/ ' nu cla#ini barca/ ' nu .aci
'candal -e '#rzi/ ' nu #ragi 3n nimeni $i 3n nimic dec6#
dac nu a1eai 3nc"#r"% Bi ' nu le .aci zile .ri-#e .ederalil"r/
-en#ru c ei a1eau de'#ui "ameni $i bani ca '2i
#ran'."rme 1ia2a 3n#run iad/ $i cui 3i #rebuia un a'emenea
ra(a#N Via2a lui era/ $i a$a/ de'#ul de c"m-lica#% Dar/ .r
Le1in/ nu 3n'emna nimic%
<i cerce# cu -ri1irea -e !ac* $i )eeble'/ umbrele 'ale
gemene% A1ea 3ncredere 3n ei 3n aceea$i m'ur 3n care 'e
3ncredea 3n "ricine: ceea ce nu 3n'emna nicidecum -rea
mul#% )ur#a 3n#"#deauna a'u-ra lui un -i'#"l/ de care
a1u'e'e ne1"ie/ ca '$i 'al1eze 1ia2a/ nu numai 3n#r"
'ingur 3m-re>urare% Era " lec2ie -e care nu #rebuia '"
3n1e2i dec6# " da#% Arunc " -ri1ire c#re u$a -e care
#"cmai in#ra'e uria$ul T""na%
+ T""na/ miai adu' ce1a 1e$#i/ nui a$aN Ce1a 1e$#i
bune de'-re Le1in%
+ <nc nimic/ $e.ule%
+ A#unci mi$c2i -r-di#uK la de .und 3na-"i a.ar/
-6n a.li ce1a%
Cu " .igur acr/ T""na ie$i imedia#/ iar 5e'#br""M 'e
ui# la )eeble'%
+ Te a'cul#/ THan%
An#"ine ,THan0 )eeble' -ru ' 'e 3n#ri'#eze $i 3$i -"#ri1i
cu gri> "c(elarii 'cum-i/ -en#ru ci#i#% 5e'#br""M $#ia c are
" 1edere e;celen#/ dar c 'e g6ndi'e c "c(elarii 3l a>u#au
' -ar c .ace -ar#e din#r" admini'#ra2ie/ c 3ncerca ' .ie
ceea ce nu a1ea ' a>ung nici"da#/ un .unc2i"nar cu
'#a#u# legal% 5e'#br""M 'e 3m-ca'e cu a'#a cu mul#
1reme 3nain#e% De .a-#/ -en#ru el alegerea .u'e'e .cu# 3n
m"men#ul 3n care 'e n'cu'e/ -e banc(e#a din '-a#e a unui
186
Cadillac a.la# -e un m"rman de zgur: maic'a -riza
c"cain c(iar 3n m"men#ul 3n care Jranci' 3i aluneca'e
din#re -ici"are 3n bra2ele brba#ului ei din m"men#ul acela/
care -u'e'e re-ede c"-ilul al#uri/ #ia'e c"rd"nul "mbilical
cu un cu2i# murdar $i " 'ili'e -e -r"a'-#a mam ' .ac
'e; "ral% !aic'a 3i -"1e'#i'e a'#a mai #6rziu/ cu amnun#e
c"l"ra#e/ de -arc ar .i c"n'idera#" cea mai amuzan#
i'#"rie -e care " auzi'e 1re"da#%
+ Nu 'un# 1e$#i bune/ '-u'e )eeble'% )rinci-alul n"'#ru
di'#ribui#"r a '-u' c/ -6n c6nd nu #e 'lbe$#e -"li2ia/ nu e
'igur c ne mai -"a#e .urniza niciun .el de mar.% Bi
'#"curile n"a'#re 'un# de'#ul de redu'e $i a$a%
+ Jirar ' .ie/ dea'#a nu mai -"# eu/ '-u'e 5e'#br""M%
7e l' -e '-a#e% Trebuia ' -ar #are -e -"zi2ie 3n .a2a
lui )eeble'/ a lui !ac* $i a "amenil"r lui/ dar reali#a#ea era
c a1ea/ 3n#rade1r/ " -r"blem% Ca "rice al# re16nz#"r/
a1ea "bliga2ii .a2 de cei a.la2i 3n >"'ul lan2ului de
di'#ribu2ie% Dac nu le -u#ea da ceea ce le #rebuia/ ei a1eau
' .ac r"'# din al# -ar#e% Nu a1ea cum ' 'u-ra1ie2uia'c
-rea mul#% Bi/ du- ce 3i dezamgeai -e #i-ii ia/ nu 'e
3n#6m-la a-r"a-e nici"da# ' mai .ac din n"u a.aceri cu
#ine%
+ OL/ " ' m "cu- de a'#a mai #6rziu% Ce ai a.la# de'-re
#i-uK la/ 5eb L"nd"nN
)eeble' de'c(i'e un d"'ar -e care 3l 'c"'e'e din#r"
'er1ie# de -iele $i 3$i -"#ri1i 3nc " da# "c(elarii% <$i
."l"'i'e ba#i'#a cu m"n"gram ca ' $#earg 'caunul -e
care '##ea $i ca ' dea lim-ede de 3n2ele' c a -ar#ici-a la
" $edin2 3n#run de-"zi# de carne era cu mul# 'ub
demni#a#ea 'a% Lui )eeble' 3i -lceau .i$icurile de bani din
buzunarele 'ale/ (ainele $i re'#auran#ele elegan#e $i
.emeile .rum"a'e care .ceau/ -en#ru el 'au cu el/ #"# ce
d"rea% Nu -ur#a -i'#"l $i/ din c6#e $#ia 5e'#br""M/ nici n
a1ea (abar cum 'e #rage cu " arm% Jcu'e carier 3n#r"
1reme 3n care #ra.icul de dr"guri era mul# mai -u2in 1i"len#
187
$i 'e de'.$ura 3n#run m"d mul# mai 'i'#ema#ic/ cu
c"n#abili/ c"m-u#ere $i regi'#re/ -relu6nd bani murdari -e
care 3i '-la $i di'-un6nd de de-"zi#e de mar./ c(iar $i de
ca'e de 1acan2/ '-re care cl#"rea cu a1i"nul -er'"nal%
Cu zece ani mai 16r'#nic dec6# )eeble'/ 5e'#br""M 'e
ridica'e/ -ur $i 'im-lu/ de -e '#rada% 7e -r"'#i#ua'e -en#ru
c62i1a bnu2i/ d"rmi'e 3n guri de $"b"lan/ rbda'e de
."ame mai #"# #im-ul/ 'e .eri'e de gl"an2e $i le #r'e'e 3n
al2ii c6nd .u'e'e ne1"ie% )eeble' era bun 3n me'eria luiC 'e
a'igura c a.acerile lui 5e'#br""M mergeau '#run/ c
mar.a '"'ea a#unci c6nd era a$#e-#a# $i c -leca la cei
care " a$#e-#au% Bi mai a1ea gri> $i ca debi#ele clien2il"r =
5e'#br""M r6'e'e 2in6ndu'e cu m6inile de bur# c6nd
)eeble' ."l"'i'e -rima da# #ermenul de .a2 cu el = ' .ie
-l#i#e cu -r"m-#i#udine% Banii erau '-la2i 3n m"d e.icien#/
'ur-lu'ul de bani -e$in era in1e'#i# cu -recau2ie/ #"a#e
in"1a2iile din bran$ erau cun"'cu#e/ cea mai n"u
#e(n"l"gie era u#iliza# $i #"#ul 'e -e#recea 'ub
'u-ra1eg(erea a#en# a lui An#"ine )eeble'% Bi #"#u$i
5e'#br""M nu 'e -u#ea ("#r3 'l re'-ec#e -e ace'# "m%
C6nd a-ru'er -r"bleme lega#e de -er'"nal/ ceea ce/ 3n
e'en2/ 3n'emna c cine1a 3ncerca 'i di'#rug/ An#"ine
)eeble' 'e ddu'e re-ede de"-ar#e% Nu era di'-u' ' 'e
"cu-e de acea -ar#e a a.acerii% <n m"men#ul acela
5e'#br""M lua'e #"#ul a'u-ra 'a $i -u'e'e lucrurile la
-unc#% Bi #"# 3n m"men#ul acela Cl*de !ac* meri#a'e cu
ade1ra# banii -e care 3i -rimea%
5e'#br""M 3l '#udie -e bie2a$ul lui alb% C6nd !ac*
1eni'e la el 'i cear de lucru/ 3l lua'e 3n r6'%
+ Ai nimeri# 3n ailal# -ar#e a "ra$ului/ bie#e/ 3i '-u'e'e%
Albii $ed mai 'u'/ 3n n"rd1e'#% !u#2i .unduK ac"l" unde 2ii
l"cuK%
<$i 3nc(i-ui'e c a$a 'e 3nc(eia #"#ul/ dar !ac* -"cni'e
d"i #i-i 3ncerc6nd 'l ener1eze -e 5e'#br""M $i/ a$a cum
e;-lica'e el 3n'u$i 3n m"men#ul re'-ec#i1/ " .cu'e din#run
188
m"#i1 bine 3n#emeia#/ #"cmai ca '$i d"1edea'c 1al"area%
Bi micul b#u$ nu$i dezamgi'e nici"da# $e.ul% Cine $iar
.i 3nc(i-ui# c Jranci' 5e'#br""M cel mare $i negru era/ 3n
egal m'ur/ un -a#r"n "-"r#uni'#N
+ 5eb L"nd"n/ '-u'e )eeble'/ care 'e "-ri ca '
#u$ea'c $i ca '$i $#earg a-"i na'ul/ e 3n JBI de -e'#e
#rei'-rezece ani $i 3n Brigada de 7al1are a O'#a#icil"r de
1re" "-#% E e;#rem de de1"#a#% D"'arul lui e -lin de laude $i
al#e c(e'#ii de genul '#a% A ."'# ."ar#e gra1 rni# 3n #im-ul
unei mi'iuni $i era ' m"ar% 7"lda# de mili2ie%
+ 7"lda# de mili2ie/ .cu 5e'#br""M% C"rec#/ deaia albii
care umbl cu arme cred c gu1ernuK le" #rage% 7 1in '
ne 1ad -e n"i/ negrii/ $i ' -ricea- ce bine le e de .a-#%
+ E;i'# " in1e'#iga2ie 3n cur'/ c"n#inu )eeble'/ 3n
leg#ur cu 3m-u$c#urile din cur#e%
+ THan/ '-unemi ce1a ce nu $#iu/ -enKcmi -ierd
1remea $i 1d c $i #u #"# aia .aci%
+ L"nd"n 'e duce la un -'i(anali'#% Nu la unul din Bir"u/
la " .irm dina.ar%
+ B#im de'-re cine e 1"rbaN
+ E un cabine# c"lec#i1/ la T*'"nK' C"rner% <nc nu e
'igur care -'i(anali'# 3l #ra#eaz%
+ )i/ ' lmurim a'#a% O 'i '-un d"c#"rului de nebuni
lucruri de'-re care nu 1"rbe$#e cu nimeni al#cine1a% Bi -e
urm " ' a1em n"i " di'cu2ie cu d"c#"ruK la%
+ C"rec#/ zi'e )eeble'/ 3n #im- ce 3$i n"#a a'#a%
+ Bi/ THan/ -"2i 'mi '-ui ce naiba cu#au 3n n"a-#ea
aiaN Nu crezi c ar -u#ea .i " c(e'#ie im-"r#an#N
)eeble' 'e indign auzind 3n#rebarea%
+ T"cmai eram -e -unc#ul de a a>unge la a'#a%
R'."i mai mul#e (6r#ii/ ."$nindule/ 3n 1reme ce !ac* 3$i
cur2a -i'#"lul cu me#icul"zi#a#e/ $#erg6ndui 2ea1a de ni$#e
.iricele de -ra. -e cane/ du- #"a#e a-aren2ele/ numai el le
-u#ea 1edea%
)eeble' g'i ceea ce cu#a $i 3i arunc " -ri1ire .ugar
189
$e.ului 'u%
+ A'#a c(iar c n" '2i -lac%
+ 7un# " mul2ime de ra(a#uri care c(iar c numi -lac%
7-une%
+ 7e zice c 1eni'er du- #ine% Credeau c 3n cldirea
aia 'e de'.$"ar #"a#e "-era2iunile n"a'#re .inanciare%
C"n#abili/ c"m-u#ere/ d"'are/ #"# #ac6mul% )eeble' 'cu#ur
din ca- $i$i lu un aer ".en'a#/ de -arc ar .i ."'#
c"n#e'#a# "n"area 'a -er'"nal% Ca $i cum am .i a#6# de
-r"$#i 3nc6# ' le cen#ralizm% Au #rimi' 4RTul .iindc
d"reau 'i 'c"a# de ac"l" 1ii -e #i-ii care 'e "cu- de
bani/ ca ' de-un mr#urie 3m-"#ri1a n"a'#r%
5e'#br""M .u a#6# de ului# 3nc6# nici mcar nul lu la r"'#
-e )eeble' -en#ru c '-u'e'e "-era2iunile ,n"a'#re0
.inanciare% Erau ale lui 5e'#br""M/ era lim-ede ca lumina
zilei%
+ Bi de ce dracu ar .i crezu# a$a ce1aN Nici mcar nam
."l"'i# 1re"da# cldirea aia% Nici mcar nam -u' 1re"da#
-ici"ruK 3n l"cuK la nen"r"ci#%
O idee lu bru'c 3n '#-6nire min#ea lui 5e'#br""M/ dar
'e ("#r3 ' " -'#reze -en#ru 'ine% C6nd d"reai ' .aci "
#ranzac2ie/ nu -u#eai ' 1ii cu m6na g"al $i -"a#e c el
a1ea ce1ace1a dea .ace cu cldirea aia% )e c6nd .cea
-rimii -a$i 3n a.aceri/ 5e'#br""M c(iar cun"$#ea l"cul la
."ar#e bine% 7e numra -rin#re ca'ele cu a-ar#amen#e de
3nc(iria# c"n'#rui#e de gu1ern 3n anii ?T90/ cu 'c"-ul de a li
'e ".eri .amiliil"r 'race 'ub1en2iile de care a1eau ne1"ie
ca ' 'e re-un -e -ici"are% Vre" d"uzeci de ani mai
#6rziu/ z"na de1eni'e una din#re cele mai ru .ama#e z"ne
din "ra$/ cu #ra.ic de dr"guri $i cu "m"ruri '16r$i#e la
1reme de n"a-#e% C"-iii albi din 'uburbii 'e ui#au n"a-#ea
la #ele1iz"r/ 3n #im- ce 5e'#br""M -ri1ea a'a'ina#ele din
cur#ea din '-a#ele -r"-riei l"cuin2e% Dar mai era ce1a ce
.ederalii -"a#e c nu $#iau de'-re ca'a aia $i de'-re al#ele
ca ea% Da/ era inclu' 3n ar(i1a 'a cu a.aceri 3nc(eia#e%
190
<nce-u ' 'e 'im# ce1a mai bine/ dar nu cu mul# mai bine%
)eeble' 3$i c"c"2 "c(elarii -e rdcina na'ului 3n #im- ce
'e ui#a la 5e'#br""M%
+ )i/ -re'u-un c JBIul a a1u# un "m 'ub ac"-erire/
care 'e "cu-a de #reaba a'#a/ iar agen#ul la #rebuie ' le .i
'-u' al#ce1a%
+ Cinei nemernicuK de agen#N 3n#reb 5e'#br""M%
+ A'#a nu $#im%
+ )i/ #rebuie ' a.lu cei cu ra(a#uK '#a% 7e 3n16r#e'c
-e aici #i-i care '-un minciuni de'-re mine $i 1reau ' $#iu
cine 'un#%
C(iar 3n #im- ce 'e '#rduia ' -ar dur/ " 'enza2ie
-u#ernic de rceal 3i in1ada'e bru'c -ie-#ul% Acum nu 'e
mai 'im2ea la .el de bine% Dac Bir"ul a1ea un agen# care
urmrea ceea ce credea el c e'#e cen#rul "-era2iunil"r lui
5e'#br""M/ a'#a 3n'emna c JBIul 3$i 3n#"r'e'e a#en2ia
a'u-ra lui% Bi de ce dracu " .cu'eN A.acerile 'ale nu a1eau
" am-l"are a#6# de mare $i/ 3n m"d 'igur/ el nu era 'ingurul
din "ra$ an#rena# 3n >"cul '#a% O grmad de bande 'e
3ndele#niceau cu lucruri cu mul# mai rele% )6n a#unci/
nimeni nu 'e 3m-iedica'e de el $i nimeni nui 3nclca'e
#eri#"riul/ iar el 3$i .cu'e >"curile la ni1el 'czu# $i cu '6nge
rece/ .r ' 'u-ere -e nimeni%
+ )i/ '-u'e )eeble'/ "ricine ia 16ndu# Bir"ului -"n#ul
'#a/ $#ia de ce '."ri ' #rag% Nu c(eam 4RTul dec6#
dac 'e 3n#6m-l ce1a ."ar#e gra1% Au lua# 3n c"lima#"r
cldirea aia -en#ru c " credeau -lin cu d"1ezi -e care '
le ."l"'ea'c 3m-"#ri1a #a% Cel -u2in a$a '-un in."rma#"rii
n"$#ri%
+ Bi ceau g'i# ac"l"/ 3n a.ar de mi#raliereN
+ Nimic/ l"cul era g"l%
+ Deci/ agen#ul 'ub ac"-erire ia du' cu -re$uKN
+ El 'au in."rma#"rii lui%
+ 7au iau .cu# lui " 3n'cenare/ ca 'mi .ac $i mie una%
Vezi #u/ THan/ '#icle2ii n"r ' 'e 'inc(i'ea'c de ceea ce
191
nu era ac"l"% Or ' c"n#inue ' cread c eu 'un# 3n '-a#ele
3n#regii -"1e$#i/ -enKc 'a 3n#6m-la# -e #eri#"riuK meu% A$a
c/ "ricine " .i .cu# a'#a na ri'ca# nimic% Au aran>a# ca
#"#ul ' .ie 3m-"#ri1a mea de la bun 3nce-u#% Bi eu nam
cum ' ie' 3n1ing#"r din #reaba a'#a% Am dre-#a#e/ THan/
'au 2ie 2i 'e -are c nu e a$aN
5e'#br""M 3l '#udie -e )eeble' cu a#en2ie% Limba>ul
#ru-ului ace'#uia 'e 'c(imba'e 3n#run m"d ."ar#e 'ub#il%
5e'#br""M/ care #ran'."rma'e "b'er1area un"r a'emenea
lucruri 3n#run re.le;/ $i 3nc 3n#runul care 3i 'al1a'e 1ia2a 3n
numer"a'e r6nduri/ remarc .r gre$ m"di.icarea% Bi $#ia $i
ce " -r"1"ca'e% <n ciuda -reg#irii 'ale uni1er'i#are $i a
abili#2ii 3n a.aceri/ )eeble' nu era la .el de ra-id ca
5e'#br""M c6nd era 1"rba de e1aluarea unei 'i#ua2ii $i de
de.inirea c"ncluziei c"rec#e% Re.le;ele 'ale '#radale erau
-alide 3n c"m-ara2ie cu ale $e.ului 'u% Iar e;-lica2ia era
'im-lC 5e'#br""M 'u-ra1ie2ui'e ani de zile da#"ri# ace'#"r
re.le;e $i 3n #"# ace'# #im- $i le 3n#ri'e/ "b2in6nd rezul#a#e
c(iar $i mai -reci'e% )eeble' nu .u'e'e nici"da# ne1"i# ' "
.ac%
+ )r"babil c ai dre-#a#e%
+ Da/ -r"babil/ .cu 5e'#br""M%
<$i .i; a'u-ra lui )eeble' -ri1irea 3n1er$una#/ -6n ce
ace'#a 3$i c"b"r3 3n '.6r$i# "c(ii 3n (6r#iile lui%
+ Deci/ a$a cum pro(a(il 1d eu lucrurile/ #reaba e c
de'-re L"nd"n $#im un ra(a#/ $#im c 'e duce la un d"c#"r
de nebuni -enK c a 3n2e-eni#% 7ar -u#ea ' .ie ame'#eca#
$i ' 3n$ele -e #"a# lumea '-un6nd c #"#uK 'a -e#recu# 3n
ca-uK lui%
+ 7un# 'igur c e ame'#eca#/ c"men# )eeble'%
5e'#br""M 'e l' -e '-a#e $i z6mbi%
+ Nu/ THan/ nu e ame'#eca#/ am 1ru# d"ar ' 1d dac/
-6n la urm/ " 'mi ar2i c ai ce1a din min#ea "mului
'#rzii% DaK nai a>un' 3nc -6n ac"l"/ .r2i"are% Nici 1"rb%
)eeble' 3l -ri1i 'ur-rin'%
192
+ Dar '-uneaiP
+ Da/ da/ $#iu ce '-uneam/ THan/ -"# ' aud ce 1"rbe'c
eu/ OLN 7e a-lec '-re el% THan/ am 1zu#/ la #ele1iz"r $i 3n
ziare/ ceau aduna# de'-re 5eb L"nd"n '#a% A$a cum
ziceai/ "mul e un nen"r"ci# de er"u/ a ."'# 3m-u$ca# $i #"#
re'#uK%
+ Leam urmri# $i eu/ '-u'e )eeble'% Bi nam 1zu#
nimic care ' m c"n1ing c L"nd"n nu e ame'#eca# 3n
3n'cenare% De .a-#/ 1du1a unuia deai lui crede c a ."'#%
Bi ai 1zu# ce 'a 3n#6m-la# 3n .a2a ca'ei luiN Ti-ul $ia 'c"'
-i'#"lul $i a #ra' 3n#run gru- de re-"r#eri% E '"na#%
+ Nu/ a #ra' 3n aer% C6nd unuK ca el 1rea ' "m"are -e
cine1a/ la " ' m"ar% OmuK '#a 'e -rice-e la arme/ e
u$"r de 1zu#%
)eeble' nu b#u 3n re#ragere%
+ Cred c nu a in#ra# 3n cur#ea aia -en#ru c tia c
mi#ralierele erau ac"l"% 7a l'a# la -m6n# e;ac# 3nain#e '
3ncea- ' #rag% Tre(uie ' .i $#iu#%
+ A$a ' .ie/ THanN Tre(uie ' .i $#iu#N
)eeble' ddu din ca-%
+ Dac #e in#ere'eaz -rerea mea baza# -e in."rma2ii/
a$a e%
+ )i/ la'm '2i dau mai mul#e in."rma2ii -en#ru
a.uri'i#a #a de -rere% A #ra' 1re"da# cine1a 3n #ineN
)eeble' 'e ui#/ cerce##"r/ la !ac* $i -e urm 3na-"i/ la
5e'#br""M%
+ Nu% !ul2ume'c cerului%
+ !da/ c(iar ai -en#ru ce ' mul2ume$#i% <n mine 'a
#ra'% Bi 3n #ine/ !ace/ e'#eN
!ac* 3ncu1iin2 d6nd din ca- $i l' -i'#"lul de"-ar#e 3n
#im- ce urmrea di'cu2ia%
+ Vezi/ THan/ "amenil"r nu le -lace ' 'e #rag 3n ei% Nu
i n"rmal '2i -lac/ de e;em-lu/ '2i zb"are cine1a
creierii% Acuma/ dac L"nd"n ar .i ."'# ame'#eca#/ ar .i
-u#u# .ace " mul2ime de c(e'#ii ca ' '#ea de-ar#e de
193
mi#ralierele alea% )u#ea ' 'e 3m-u$#e 3n -ici"r 3n #im-ul
an#renamen#ului/ ' mn6nce ce1a (aleal '#rica# $i ' 'e
bagen '-i#al/ ' dea din 3n#6m-lare 3n#run zid $i '$i ru-
" m6n/ ' .ac #"# .elul de ra(a#uri ca ' nu a>ung 3n
-rea>ma l"cului luia% Dar era ac"l"/ 3$i #6ra .unduK al#uri
de ilal2i din ec(i-a lui% )e urm el nu $i la mai -u#u# duce/
iar ec(i-a a ."'# 3m-u$ca#% Acuma/ ce .ace un "m mi#ui#
dac e a#6# de -r"'# 3nc6# ' dea de buclucN Rm6ne 3n
urm/ -"a#e c #rage $i c6#e1a ."curi/ $i du- aia 'e duce la
d"c#"ruK de nebuni $i zice c i 'au #ulbura# min2ile% DaK un
"m 1in"1a# nu ie'e 3n cur#e ca ' .ac -ra. mi#ralierele% 7#
.rumu$el la ad-"'# $i$i 3nca'eaz banii/ .iindc a aran>a#
-e #"a# lumea% Acuma/ "muK '#a a ie$i# ac"l" $i a .cu#
ce1a ce nici mcar eu na$ .i a1u# cura> ' .ac% Tcu " cli-%
Bi a mai .cu# ce1a la .el de nebune'c%
+ Ce anumeN
5e'#br""M cl#in din ca-/ #rg6nd c"ncluzia c )eeble'
a1ea n"r"c c 'e -rice-ea a#6# de bine la a.aceri/ -en#ru
c/ 3n al#e -ri1in2e/ 'igur l'a de d"ri#%
+ C6nd #"a# lumea 'e 2inea de"-ar#e/ la 'al1a# -e
Le1in% Bi niciun "m 1in"1a# nu 'ar .i deran>a# -en#ru el%
)eeble' 'e l' -e '-a#e/ ar#6nd c"m-le# deru#a#%
+ Dar/ dac ai dre-#a#e $i nu e ame'#eca#/ a#unci nu $#ie
unde e Le1in%
+ A$ai% Nu $#ie% De .a-#/ nici i" nu $#iu nimic/ nui a$a/ 3n
a.ar de ni$#e -r"'#ii .r im-"r#an2% 7-u'e ul#imele
cu1in#e .i;6ndul cu a'-rime -e )eeble'% Bi nu' cu nimic
mai a-r"a-e 'l aduc -e Le1in 3na-"i dec6# eram acuK "
'-#m6n/ e'#eN Tu e$#i mul2umi#/ THanN )enK c i" nu'%
+ A#unci/ ce .acemN 3n#reb )eeble'%
+ 7#m cu "c(ii -e L"nd"n $i a.lm la ce d"c#"r de
nebuni 'e duce% Bi a$#e-#m% Ti-ii care lau lua# -e Le1in n
au .cu#" de -"man% Or ' ne cau#e $i a#unci " ' 1edem
ce 'e 3n#6m-l% DaK '2i '-un ce1aC dac a.lu c cine1a ne
a #rda#/ -e mine $i -e Le1in/ ia/ drgu2/ -"# ' .ug $i la
194
)"luK 7ud/ c #"# " 'i g'e'c $i " 'i arunc/ mdular cu
mdular/ 3n b"#uK ur$il"r -"lari/ iar ia de cred c '-un
-r"'#ii ar .ace bine ' '-ere c n"r ' aib dea .ace cu
mine nici"da#%
<n ciuda #em-era#urii e;#rem de 'czu#e din 3nc-ere/ "
-ic#ur de 'ud"are 'e -relin'e de -e '-r6ncenele lui
)eeble' c6nd 5e'#br""M 3nc(eie $edin2a%
195
CAPITOLUL 18
Aerul nu era -r"a'-#/ iar mir"'urile erau une"ri
ucig#"are/ dar cel -u2in era cald% <i ddeau ' mn6nce
"ric6# de mul# d"rea $i m6ncarea era bun% Bi a1ea cr2i de
ci#i#/ de$i lumina era de'#ul de 'lab/ dar 3$i ceru'er 'cuze
-en#ru a'#a% Bi 3i adu'e'er c(iar $i un bl"c de de'en $i
crbune/ c6nd le '"lici#a'e% A$a 3i era mai u$"r ' 'u-"r#e
ca-#i1i#a#ea% C6nd 1ia2a lua " 3n#"r'#ur ne-lcu#/ -u#ea
3n#"#deauna ' 'e 3n#"arc la de'enele lui ca '$i g'ea'c
alinare% Bi/ 3n ciuda bun1"in2ei #u#ur"r/ de .iecare da#
c6nd cine1a in#ra 3n 3nc-ere/ era c"n1in' c 3i '"'i'e cli-a
m"r2ii/ -en#ru c de ce al#ce1a lar .i adu' ac"l"/ dac nu ca
'l ucidN
Le1in 5e'#br""M 3$i r"#i -ri1irea -rin camera care/ de$i
era cu mul# mai mare dec6# cea -e care " a1ea aca'/
-rea #"#u$i ' 'e '#r6ng 3n >urul lui/ ca $i cum 'ar .i
c"n#rac#a# 'au ca $i cum el 'ar .i l2i#% Nu a1ea idee de
c6nd 'e a.la ac"l"% De'c"-eri'e c nu -u#ea m'ura #im-ul
dac nu 1edea r'ri#ul $i a-u'ul '"arelui% Nu 'e g6ndi'e
del"c ' mai 2i-e din n"u% <ncerca'e " da# $i brba#ul
1eni'e 'i cear ' n" mai .ac% V"rbi'e ."ar#e -"li#ic"' $i
.r 'l amenin2e/ ca $i cum Le1in nar .i .cu# al#ce1a
dec6# ' calce -e un r"nd de .l"ri% Cu #"a#e ace'#ea/ bia#ul
3$i -u#u'e da 'eama c lar .i "m"r6# dac ar .i 2i-a# iar$i%
<n#"#deauna cei cu 1"rb dulce erau cei mai -ericul"$i%
Ungni#ul 'e auzea #"# #im-ul/ ca $i -6r6i#urile $i 'une#ul
a-ei care curgea al#uri% )r"babil c/ la"lal#/ -u#eau
ac"-eri "rice zg"m"# .cu# de el/ dar erau ."ar#e ener1an#e
$i 3i '#ricau '"mnul%
Ei 3$i ceru'er 'cuze $i -en#ru a'#a% Erau mul# mai
196
-"li#ic"$i dec6# ar .i #rebui# ' .ie r-i#"rii/ credea Le1in%
Cu#a'e un m"d de a e1ada/ dar camera a1ea " 'ingur
u$/ care era 3ncuia#% A$a c 3$i ci#ea cr2ile $i 3$i de'ena
'c(i2ele% !6nca $i bea $i a$#e-#a cea'ul 3n care cine1a a1ea
' 1in 'l ucid%
<n #im- ce 'c(i2a 3nc un de'en -e care numai el 3l -u#ea
3n2elege/ #re'ri la auzul un"r -$i% A'cul#6nd cum era
de'cuia# u$a/ 'e 3n#reb daci '"'i'e cea'ul cel de -e
urm%
Era acela$i brba# care 3i '-u'e'e ' nu mai 2i-e% Le1in 3l
mai 1zu'e $i 3nain#e/ dar nui $#ia numele%
V"ia ' a.le dac Le1in era in'#ala# c"n."r#abil $i dac
mai a1ea ne1"ie de ce1a%
+ Nu/ de nimic% V -ur#a2i 3n#rade1r ."ar#e .rum"' cu
mine% Dar bunica #rebuie ' .ie 3ngri>"ra# din cauza mea%
)"a#e c/ de acum/ ar #rebui ' m duc aca'%
+ Nu c(iar acum/ 'e mul2umi brba#ul ' '-un% 7e
a$ez -e ma'a imen' din mi>l"cul camerei $i 'e ui# la
micul -a# din#run c"l2% D"rmi bineN
+ OL%
Brba#ul d"rea ' aud/ 3nc " da#/ #"# ce 'e 3n#6m-la'e
3n#re Le1in $i "mul de -e alee/ cel care 3l 3n$.ca'e/ 3i
ddu'e bile#ul $i 3l #rimi'e'e 'l -redea%
+ Nu iam '-u' nimic/ -en#ru c nu a1eam ce 'i '-un%
T"nul lui Le1in era mul# mai in'"len# dec6# ar .i 1ru#"/
dar cellal# 3i mai -u'e'e acelea$i 3n#rebri $i 3nain#e/ iar el
3i ddu'e acelea$i r'-un'uri $i a'#a 3nce-ea 'l
-lic#i'ea'c%
+ F6nde$#e#e/ '-u'e brba#ul/ calm% E anc(e#a#"r cu
e;-erien2/ 'ar -u#ea ' .i -rin' din zb"r ce1a din ceai
'-u'/ cu #"a#e c a#unci nu 2i 'a -ru# c ar .i ."'# ce1a
im-"r#an#% E$#i bia# i'#e2/ #rebuie ' .ii 3n '#are '2i aduci
amin#e%
Le1in 2inea 3n m6n " buca# de crbune/ -e care "
'#r6n'e -6n 3i -"cnir 3nc(eie#urile%
197
+ Am lua#" 3n >"'ul aleii a$a cum mia2i '-u'% Am .cu#
ceea ce mia2i '-u' $i a#6#a #"#% Bi zicea2i c el n" ' 'e
mi$#e $i c n" ' 'en#6m-le nimic% Bi #"#uK 'a .cu# -ra. $i
a$a mai de-ar#e% Ei/ na ."'# cum a2i zi'% Ela ma '-eria# de
m"ar#e% Vezi/ aici na2i a1u# dre-#a#e%
Brba#ul 3n#in'e m6na $i Le1in #re'ri/ dar celalal# 3l .rec
d"ar/ cu bl6nde2e/ -e umr%
+ N"i nu 2iam '-u' ' #e a-r"-ii de cur#e/ e'#eN Diam
'-u' d"ar ' '#ai l"cului/ c " ' 1enim ' #e lum% Vezi/ la
n"i #"#ul era -er.ec# 'incr"niza#% Brba#ul r6'e% Tu/ .iule/
neai .cu#/ -ur $i 'im-lu/ ' 'rim -rin cercuri de ."c%
Le1in 'im2i m6na 3ncle$#6ndu'e de umrul lui $i/ 3n ciuda
r6'ului/ 3$i ddu 'eama c #i-ul era -r"'# di'-u'/ a$a c 'e
("#r3 ' 'c(imbe 'ubiec#ul%
+ De ce era cu 1"i cellal# bia#N
+ A1ea ce1a de .cu#/ a$a cum ai .cu# $i #u% A c6$#iga#
bani .rum"$i/ a$a cum ai c6$#iga# $i #u% De .a-#/ nar .i
#rebui# 'l 1ezi/ dar am mai 'c(imba# c6#e ce1a/ 3n2elegi/
-en#ru c #u nu erai ac"l" unde '#abili'erm% T"#ul 'a
-e#recu# al dracului den -ri-%
!6na 'e 3ncle$# mai #are%
+ Bi la2i l'a# de>a ' -leceN
+ Tu c"n#inu2i -"1e'#ea/ Le1in: nai nici" #reab cu
bia#ul la% 7-unemi de ceai .cu# ceea ce ai .cu#%
Cum ar .i -u#u# Le1in ' e;-lice a'#aN C6nd .cu'e ceea
ce 3i '-u'e'er ei/ nu a1u'e'e (abar ce urma ' 'e
3n#6m-le% )e urm mi#ralierele 3nce-u'er ' #rag $i el
.u'e'e '-eria#/ ba c(iar 3ngr"zi#/ dar era " gr"az d"mina#
de curi"zi#a#e% Ju'e'e c"n'#erna# $i curi"' ' 1ad/ de .a-#/
care erau urmrile .a-#ei 'ale: ca a#unci c6nd/ ' zicem/
arunci " -ia#r de -e un -"d -e au#"'#rad/ cu in#en2ia de a
'-eria ni$#e au#"m"bili$#i/ dar "b'er1i c ai -r"1"ca#
ci"cnirea 3n lan2 a cincizeci de ma$ini $i " grmad de
m"r2i% A$a c/ a#unci c6nd ar .i #rebui# ' .ug de mama
."cului/ Le1in " lua'e 3n >"'ul aleii/ ca ' 1ad ce .cu'e% Bi/
198
3n l"c 'l 3ndemne ' " ia la 'n#"a'a/ mi#ralierele 3l
a#r'e'er/ cum1a/ mai a-r"a-e/ a$a cum 'e 3n#6m-l c6nd
'-aima 'e ame'#eca cu .a'cina2ia '#6rni# de un cada1ru%
+ Bi/ -e urm/ la a 2i-a# la mine/ 3i '-u'e #emnicerului
'u%
D"amne/ cum 'e mai '-eria'e a#unciO Din#re le$uri 'e
3nl2a'e " 1"ce/ '-un6ndui ' 'e 3n#"arc/ ' '#ea l"cului/
a1er#iz6ndul%
Le1in 'e ui# la brba# du- ce 3i de'cri'e'e #"a#e a'#ea%
Jcu'e #"# ceea ce 3i '-u'e'er -en#ru cel mai 1ec(i m"#i1
din lume/ banii de'#ul de mul2i ca 'i a>u#e -e bunica $i -e
Wer"me ' 'e mu#e 3n#run l"c mai ac#rii% Bani 'u.icien# de
mul2i ca 'i 3ngduie ' cread c era de a>u#"r/ c a1ea
gri> de ceilal2i/ mai degrab dec6# ' .ie mereu cel cruia i
'e -ur#a de gri>% Bunica $i Wer"me 3l a1er#izar ' nu
acce-#e bani u$"r de c6$#iga# de la indi1izii care 'e
3n16r#eau -rin car#ierul l"r/ cu#6nd -e cine1a care ' .ac
un lucru -e care nu d"reau 'l 3n.-#uia'c ei 3n$i$i% !ul2i
din#re -rie#enii lui Le1in .u'e'er m"mi2i a'#.el $i acum
erau m"r2i/ 'c(il"zi/ la -u$crie 'au dezamgi2i -en#ru "
1ia2 3n#reag% Bi/ la numai zece ani/ el 'e aduga'e
gru-ului l"r >alnic%
+ Bi -e urm iai auzi# -e ceilal2i 1enind -e alee/ 3i
'uger brba#ul/ cu bl6nde2e%
Le1in 3ncu1iin2 d6nd din ca-/ 3n #im- ce g6ndurile i 'e
3n#"ar'er 3n m"men#ul acela% Ju'e'e a#6# de '-eria#O Erau
arme 3n .a2a lui/ iar "ameni cu $i mai mul#e arme 3i #iau
"rice cale de 'c-are% Cu e;ce-2ia celei care #ra1er'a
cur#ea% Cel -u2in a$a 3$i 3nc(i-ui'e% Omul la 3l 3m-iedica'e
' .ac a'#a: 3i 'al1a'e 1ia2a% Nici mcar nul cun"$#ea/ dar
3l a>u#a'e% )en#ru Le1in/ .u'e'e " e;-erien2 inedi#%
+ !ai '-unemi " da#/ cum 3l c(ema -e #i-uK laN
+ 5eb L"nd"n/ 3i r'-un'e brba#ul% El e cel cu care ai
1"rbi#% Bi cel care m in#ere'eaz de .a-#%
+ Iam '-u' c nam .cu# nimic/ zi'e din n"u Le1in/
199
'-er6nd c re-e#area aceluia$i r'-un' a1ea 'l .ac -e
brba# ' -lece $i 'l la'e ' 'e 3n#"arc la de'enul lui% !i
a '-u' c/ dac ie' 3n cur#e/ " ' .iu uci' $i i"% !ia ar#a#
m6na lui/ cea 3n care .u'e'e 3m-u$ca#% Am 3nce-u# ' alerg
3n direc2ia cealal# $i el a zi' c/ dac .ac a'#a/ cei de ac"l"
"r ' m "m"are% Deaia mia da# $a-ca $i bile#ul% )e urm
a #ra' cu -i'#"lul de 'emnalizare $i mia '-u' '" iau din l"c%
Bi a'#a am .cu#%
+ A ."'# " #reab bun c am a1u# un al# bia# -reg#i#
' #e 3nl"cuia'c% Ai #recu# -rin mul#e%
<n#run .el 'au al#ul/ Le1in nu era de -rere c/ -en#ru
cellal# -u$#i/ #reaba .u'e'e c(iar a#6# de bun%
+ Bi L"nd"n c(iar 'a 3n#"r' 3n cur#eN
Le1in ddu din ca-%
+ !am ui#a# " da# 3na-"i% A1ea " -u$c c6# #"a#e zilele%
7a 3n#"r' ac"l" $i lam auzi# #rg6nd cu -u$ca aia%
!ergeam re-ede%
Da/ mer'e'e re-ede% !er'e'e re-ede/ -6n c6nd din
'-a#ele unei u$i a-ru'er ni$#e brba2i care/ -ur $i 'im-lu/
3l 3n$.ca'er% Le1in 3l zri'e 3n #reac# -e cellal# bia#/
care era cam de 16r'#a $i '#a#ura lui/ dar -e care nul
cun"$#ea% )rea la .el de '-eria# ca el% Unul din#re brba2i
ci#i'e re-ede bile#ul $i 3l 3n#reba'e -e Le1in ce 'e
3n#6m-la'e% A-"i $a-ca $i bile#ul 3i .u'e'er da#e celuilal#
-u$#i/ care .u'e'e #rimi' ' le -redea 3n l"cul lui Le1in%
+ De ce la2i adu' -e bia#ul cellal#N 3n#reb din n"u
Le1in/ dar brba#ul nu r'-un'e% De ce la2i #rimi' -e el 3n
l"cul meu/ cu bile#ulN
Brba#ul ign"r 3n#rebarea%
+ L"nd"n nu 2i 'a -ru# del"c -e dina.arN Ca $i cum
nar mai .i g6ndi# lim-edeN
+ El mia '-u' ce ' .ac% !ie mi 'a -ru# c g6ndea
."ar#e lim-ede%
Brba#ul re'-ir ad6nc $i cl#in din ca-% )e urm 3i
z6mbi lui Le1in%
200
+ Le1in/ nu " '2i dai nici"da# 'eama ce c(e'#ie
e;#ra"rdinar e a'#a% 5eb L"nd"n #rebuie ' .ie un #i- cu
#"#ul de"'ebi#/ dac a .cu#"%
+ Nu mia2i '-u' #"# ce #rebuia ' 'e 3n#6m-le%
Cellal# c"n#inu ' z6mbea'c%
+ A'#a -en#ru c nu era nece'ar '" $#ii/ Le1in%
+ Unde e celalal# bia#N De ce la2i adu'N 3n#reb/ din
n"u%
+ Dac #e g6nde$#i la #"a#e 3m-re>urrile ne-re1zu#e/
de cele mai mul#e "ri lucrurile 'e #ermin cu bine%
+ Cellal# bia# a muri#N
Brba#ul 'e ridic%
+ 7 ne dai de $#ire dac mai ai ne1"ie $i de al#ce1a% O
' ne '#rduim '2i -ur#m de gri>%
Le1in 'e ("#r3 ' arunce " amenin2are%
+ Jra#ele meu #rebuie ' .i 3nce-u# ' m cau#e%
Nu mai -"meni'e de a'# 3nain#e/ dar de g6ndi# "
g6ndi'e/ 3n .iecare minu#% T"a# lumea 3l cun"$#ea -e
.ra#ele lui Le1in% Bi #"2i "amenii -e care 3i $#ia 'e #emeau de
el% Le1in 'e rug ca $i aceluia 'i .i ."'# .ric% Dar c6nd ci#i
lim-ede -e .a2a lui c nu era a$a/ i 'e 3nmuiar -ici"arele%
)"a#e c "mul acela nu 'e #emea de nimic%
+ Tu #rebuie d"ar ' #e "di(ne$#i/ Le1in% Brba#ul 'e ui#
la c6#e1a din#re de'enele lui% Ui#e/ ai " grmad de #alen#%
Cine $#ie/ -"a#e c n" ' a>ungi ca .ra#ele #u%
Ie$i $i #ra'e du- el u$a/ -e care " 3ncuie%
Le1in 3ncerc ' le "-rea'c/ dar lacrimile 3nce-ur ' i
'e -reling 3n grab -e "bra>i/ -icur6ndui -e (aine% Le
$#er'e/ dar al#ele le luar l"cul% 7e a$ez 3n#run c"l2 $i
-l6n'e a#6# de #are/ 3nc6# i 'e #ie re'-ira2ia% A-"i 3$i #ra'e "
-#ur -e'#e ca- $i rma'e a$a/ 3n 3n#uneric%
201
CAPITOLUL 19
5eb 3$i c"ndu'e Cr"Hn Vicul 3n >"'ul '#rzii -e care
l"cui'e mama 'a% Car#ierul era ga#a ' 'e dr6me/
-"'ibili#2ile 'ale la#en#e nu ie$i'er nici"da# la i1eal/ iar
1ig"area i 'e 'ec#ui'e de mul# 1reme% T"#u$i/ l"cul 3n care
'e a.la/ c"n'idera# rural cu #reizeci de ani 3n urm/ era
acum/ da#"ri# e;-an'iunii urbane/ c(iar 3n -ar#ea cen#ral
a celei mai im-"r#an#e 'uburbii/ unde "amenii 'e ridicau din
-a# la -a#ru diminea2a ca ' a>ung la "-# la 'er1iciu%
)r"babil c/ 3n urm#"rii cinci ani/ un 3n#re-rinz#"r a1ea '
cum-ere #"a#e acele -r"-rie#2i dr-na#e $i ' #reac
-e'#e ele cu buld"zerul/ iar n"i l"cuin2e/ c"'#6nd -rea mul#/
a1eau ' 'e 3nal2e din -ra.ul cel"r 'acri.ica#e -en#ru -rea
-u2in%
C"b"r3 din ma$in $i -ri1i 3m-re>ur% C(arl"##e L"nd"n 'e
numra'e -rin#re cei mai b#r6ni l"cui#"ri ai z"nei $i/ 3n
ciuda e."r#uril"r lui 5eb/ ca'a ei era a-r"a-e la .el de
-r-di# ca #"a#e celelal#e% D"ar ni$#e 'u-"r2i rugini2i mai
3m-iedicau gardul ' 'e -rbu$ea'c% !arc(iza de me#al 'e
3nc"1"ia'e 'ub greu#a#ea a-ei $i a1ea -e#e de .uningine
care nu mai -u#eau .i 3nde-r#a#e% Ar2arul 'ingura#ic din
.a2 muri'e $i .runzele lui ca.enii/ rma'e din anul
-receden#/ 'c6r26iau " mel"die #ri'# 3n b#aia 16n#ului%
Iarba nu mai .u'e'e #ia# de ce1a 1reme/ -en#ru c 5eb
nu .u'e'e ac"l" ca ' 3m-ing ma$ina de #un'% Dea lungul
anil"r/ 'e '#rdui'e din r'-u#eri ' -'#reze l"cuin2a 3n
'#area 3n care .u'e'e c6nd1a/ dar/ 3n cele din urm/
renun2a'e/ -en#ru c mama 'a era -rea -u2in in#ere'a# de
3ngri>irea ca'ei $i a cur2ii% A-"i/ c6nd ea muri'e/ 5eb 3$i
3nc(i-ui'e c/ la un m"men# da#/ a1ea ' 16nd
202
-r"-rie#a#ea: dar/ -ur $i 'im-lu/ nu a1ea c(e. ' 'e "cu-e
de a'#a a#unci 'au -"a#e c nu a1ea '" .ac nici"da#%
)#run'e 3nun#ru $i -ri1i 3n >ur% Veni'e ac"l" imedia#
du- m"ar#ea ei% F'i'e ca'a 3n dez"rdine/ e;ac# a$a cum "
l'a'e ea% )e#recu'e " zi 3n#reag "cu-6ndu'e de
cur2enie $i '.6r$i'e -rin a cra zece 'aci de gun"i de c6#e
" 'u# de Mil"grame -e b"rdura #r"#uarului% 5eb l'a'e
curen#ul elec#ric/ a-a curen# $i re2eaua de canalizare 3n
.unc2iune $i du- m"ar#ea mamei 'ale% Nu din cauz c $i
ar .i imagina# c a1ea ' l"cuia'c 1re"da# 3n ca'a aceea/
dar ce1a nu 3l l'a 'a " aband"neze% Acum in'-ec# #"a#e
camerele/ care erau cura#e/ cu e;ce-2ia -ra.ului $i a
c6#"r1a -6nze de -ian>en% 7e a$ez/ 'e ui# la cea' $i
de'c(i'e #ele1iz"rul e;ac# 3n m"men#ul 3n care un 'erial
mel"drama#ic era 3n#reru-# -en#ru a .i #ran'mi' " $#ire
im-"r#an#% Era c"n.erin2a de -re' -r"mi' de JBI% 5eb 'e
grbi ' regleze imaginea $i '"n"rul%
<l -ri1i/ 'ur-rin'/ -e )erc* Ba#e'/ care 'e urca -e -"dium%
Unde naiba era BucM 5in#er'N 'e 3n#reb% <l a'cul# -e
Ba#e'/ care 3i #recea 3n re1i'# e1enimen#ele remarcabile
ale carierei/ a-"i .u -rezen#a# un .ilm el"gi"'/ 3n care el era
3n.2i$a# acce-#6nd di1er'e rec"m-en'e/ medalii $i ci#a2ii -e
"rdin de zi din -ar#ea $e.il"r Bir"ului $i una c(iar de la
-re$edin#e% Ba#e' 1"rbi de'-re .a-#ele cum-li#e -e#recu#e
3n cur#e $i de'-re cura>ul $i ("#r6rea cu care ac2i"na'e
5eb/ .iind c"n.run#a# cu un a'#.el de inamic c"16r$i#"r%
Unul din#re cadrele .ilmului 3l 3n.2i$a -e 5eb la '-i#al/ cu
>um#a#e de .a2 banda>a#% Imaginea 3l 3mb"ldi '$i ridice
m6na $i '$i -i-ie 1ec(ea ran% 7e 'im2ea m6ndru $i
3n>"'i# 3n aceea$i m'ur% <$i d"ri/ din#r"da#/ ca Ba#e' '
nu .i .cu# a'#a% Acel ,-r"m"0 nu a1ea ' 'c(imbe -rerea
nimnui% <l .cea ' -ar c 'e dez1in"12e$#e% Wurnali$#ii
a1eau 'l 2in#uia'c la zid $i 'i acuze/ -r"babil/ -e
membrii Bir"ului c 'e -uneau cu #"2ii la ad-"'# a-r6ndu
l -e unul deal l"r% Bi -"a#e c/ 3n#run .el/ " .ceau% L' '
203
i 'ca-e un geam# .ira1% Nu crezu'e c lucrurile 'e -u#eau
3nru#2i/ dar #"cmai " .cu'er% 7#in'e #ele1iz"rul/ rma'e
l"cului $i 3nc(i'e "c(ii% A1ea 'enza2ia c 'im#e " m6n -e
umr/ dar 3n 3nc-ere nu mai era nimeni al#cine1a% Era ce1a
ce -rea ' i 'e 3n#6m-le de .iecare da# c6nd 1enea ac"l":
'im2ea/ -e'#e #"#/ -rezen2a mamei 'ale%
C(arl"##e L"nd"n 3$i -ur#a'e/ -6n la m"ar#e/ -rul lung
-6n la umeri/ iar cul"area ace'#uia 'e #ran'."rma'e din#r
un bl"nd '-lendid $i 'e;* 3n#run argin#iu elegan# $i 'enzual%
Nu a1ea #enul rida#/ .iindc era alergic la '"are $i 'e .eri'e
de razele lui #"a# 1ia2a% Iar g6#ul ei era lung $i ne#ed/ cu
mu$c(i -u#ernici la baz% 5eb 'e 3n#reba c62i brba2i
.u'e'er 'edu$i de curba gra2i"a'/ dar irezi'#ibil/ a
ace'#uia% <n ad"le'cen2/ a1u'e'e 1i'e 3n care 3i a-rea
mama lui cea #6nr $i 'e;*/ 1i'e -en#ru care c"n#inua 'i
.ie ru$ine%
<n ciuda "biceiuril"r ne'n#"a'e lega#e de bu#ur $i de
m6ncare/ mama 'a nu 'e 3ngr$a'e/ 1reme de -a#ruzeci de
ani/ nici mcar cu un gram/ $i greu#a#ea 3i rm'e'e
re-ar#iza#/ 3n ."ar#e mare m'ur/ 3n acela$i m"d ca 3n
#inere2e% C6nd 3$i ddea 3n#rade1r 'ilin2a/ ar#a #r'ne#
c(iar $i la cincizeci $i n"u de ani% Era -ca# c .ica#ul ei
ceda'e% <n re'#/ 3n#reg "rgani'mul ar .i rezi'#a# mul# mai
mul#%
De$i era a#6# de .rum"a'/ cei mai mul2i "ameni erau
a#ra$i de in#eligen2a ei% <n' c"n1er'a2iile din#re mam $i .iu
erau dea dre-#ul bizare% Ea nu 'e ui#a la #ele1iz"r%
+ I 'e '-une #embeliz"r din#run m"#i1 3n#emeia#/
"bi$nuia ' 'u'2in% )re.er 'l ci#e'c -e Camu'% 7au -e
F"e#(e% 7au -e Wean Fene#% Fene# m .ace ' r6d $i '
-l6ng 3n acela$i #im- $i/ de .a-#/ nu $#iu de ce/ -en#ru c 'e
-"a#e dem"n'#ra c 3n 'crierile lui Fene# nu e;i'# nimic
(ilar% C"n2inu#ul l"r e ab>ec#% De-ra1a#% E;i'# a#6#a
'u.erin2% 7un# a-r"a-e au#"bi"gra.ice%
+ A$a e% Fene#/ F"e#(e/ bine3n2ele'/ 3i '-u'e'e 5eb/ cu
204
mai mul2i ani 3n urm% Brba2ii cu F/ ca $i mine/ 3n#run .el%
!ama lui nui gu'#a'e nici"da# gluma%
+ Dar -"# .i a#6# de minuna# de .a'cinan#e = c(iar
'enzuale/ zi'e'e ea%
+ La ce #e re.eriN
+ La ab>ec2ie $i de-ra1are%
5eb #r'e'e aerul ad6nc 3n -ie-#% Ar .i 1ru# 'i '-un c
ab>ec2ia $i de-ra1area -e care le 3n#6lni'e el lar .i .cu# -e
b#r6nul Fene# '$i b"ra'c -r6nzul% Ar .i 1ru# 'i '-un/
.r -ic de ec(i1"c/ c ace'#e #are nu ru ce1a -e 'eama
cruia ' .ac glume/ -en#ru c/ 3n#r" bun zi/ un #i- ab>ec#
-6n 3n mdu1a "a'el"r ar .i -u#u# '$i .ac a-ari2ia la u$a
ei $i 'i curme 1ia2a 3n m"d bru#al% <n l"c de a'#a/ -'#ra'e
#cerea% Era un e.ec# -eC care ea 3l a1ea ade'ea/ a'u-ra lui%
C(arl"##e L"nd"n .u'e'e un c"-il minune/ a crui
in#eligen2 cu-rinz#"are 3i uimi'e .amilia% In#ra'e la
.acul#a#e la -ai'-rezece ani $i 3$i lua'e di-l"ma 3n li#era#ur
american la 5elle'le*/ ab'"l1ind -rin#re -rimii din
-r"m"2ia ei% V"rbea .luen# -a#ru limbi '#rine% Du-
.acul#a#e/ C(arl"##e cl#"ri'e -rin lume de una 'ingur/
1reme de a-r"a-e un an/ iar 5eb a.la'e de'-re a'#a -en#ru
c 1zu'e ."#"gra.ii $i 3i ci#i'e >urnalele% Bi #"#ul 'e 3n#6m-la
3n#r" 1reme 3n care #inerele .emei nu .ceau a'#.el de
lucruri% C(arl"##e 'cri'e'e " car#e 3n care 3$i -"1e'#ea
a1en#urile/ iar car#ea c"n#inua 3nc ' 'e 16nd% 7e in#i#ula
London Times: L"nd"n .u'e'e numele ei de .a# $i $il
relua'e du- m"ar#ea celui deal d"ilea '"2 al ei% Du- ce
di1"r2a'e de -rimul/ 'c(imba'e/ 3n m"d ".icial/ numele de
.amilie al lui 5eb/ care 3nce#a'e ' 'e mai numea'c
7ulli1an% Bia#ul nu -ur#a'e nici"da# numele #a#lui 'u
1i#reg% !ama lui nu 3ngdui'e a'#a% A$a .u'e'e -e -lacul ei%
Bi/ -6n 3n -rezen#/ el nu reu$i'e ' a.le de ce -rimi'e un
-renume a#6# de bizar/ ca 5eb/ cu un 'ingur b% 7#udia'e/ 3n
amnun#/ arb"rele .amiliei mamei 'ale/ dar r'-un'ul nu
era ac"l"% Iar ea re.uza'e cu 3nc-26nare 'i '-un cine 3i
205
ale'e'e numele%
C6nd era mic/ 3i i'#"ri'ea mul#e de'-re ceea ce 1zu'e $i
.cu'e 3n cl#"riile din ad"le'cen2 $i el era de -rere c
erau cele mai .rum"a'e -"1e$#i din c6#e auzi'e 1re"da#% Bi
ar .i 1ru# ' mearg 3m-reun cu ea 3n e;cur'ii ca acelea $i
'$i 'crie >urnalul/ $i ' .ac ."#"gra.ii cu mama 'a
.rum"a' $i d"rnic de a1en#uri -e .undalul a-el"r
imacula#e ale I#aliei/ -e culmile 3nz-ezi#e ale El1e2iei 'au
3n#runa din ca.enelele 3n aer liber ale )ari'ului% F6ndurile
c"-ilriei lui erau b6n#ui#e de .rum"a'a mam $i
ne3n.rica#ul ei .iu/ care luau lumea cu a'al#% )e urm 3n'/
ea 'e mri#a'e cu #a#l lui 1i#reg $i #"a#e 1i'ele -ieri'er%
5eb de'c(i'e "c(ii $i 'e ridic% 7e du'e mai 3n#6i 3n
-i1ni2% T"#ul era ac"-eri# cu un '#ra# gr"' de -ra. $i nu g'i
nimic c6# de c6# a-r"-ia# de ceea ce cu#a% Re1eni 'u' $i
mer'e 3n -ar#ea din '-a#e a ca'ei/ unde 'e a.la buc#ria%
De'c(i'e u$a din d"' $i -ri1irile i 'e 3ndre-#ar c#re micul
gara> care ad-"'#ea/ -rin#re al#ele/ 1ec(iul )l*m"u#(
Du'#er al mamei 'ale% 7e -u#eau auzi 2i-e#ele c"-iil"r care
'e >ucau 3n a-r"-iere% A.und6ndu'e 3n zg"m"#ul l"r/ 3nc(i'e
"c(ii $i 3$i li-i .a2a de -la'a -en#ru 26n2ari% A-r"a-e c
-u#ea 1edea/ cu "c(ii min2ii/ mingea de ."#bal care .u'e'e
arunca#/ -ici"arele nea'#6m-ra#e care 'e grbeau '
alerge du- ea $i un ."ar#e #6nr 5eb/ care 'e g6ndea c "
' m"ar dac n" ' -rind mingea aia% Adulmec aerul/
'im2ind mir"'ul de .um de lemne/ care 'e ame'#eca cu
ar"ma dulceag a ierbii abia #ia#e% 7e -rea c nu e;i'#a
nimic mai -lcu# $i #"#u$i nu era dec6# " mirea'm/ care 'e
'-ulbera 3n#"#deauna -rea re-ede% )e urm #e 3n#"rceai la
mizeria 1ie2ii de zi cu zi% Bi de'c"-eri'e c mizeria nu era
nici"da# 1remelnic%
<n 1iziunea 'a/ 5eb cel #6nr alerga din ce 3n ce mai #are%
7e 3n#uneca $i $#ia c mama 'a a1ea 'l c(eme cur6nd 3n
ca'% Nu ca ' mn6nce/ ci ca ' dea " rai# -rin 1ecini $i
' cear cu 3m-rumu# 2igri -en#ru #a#l 'u 1i#reg% 7au ca
206
' dea " .ug al#uri/ la J""dHa*/ cu d"i d"lari $i " -"1e'#e
#ri'# -en#ru b#r6nul 7#ein/ care c"nducea magazinul cu "
inim mai larg dec6# ar .i #rebui#/ 3n#"#deauna/ 5eb cel
#6nr era cel care ddea " .ug la J""dHa*% C6n#a/
3n#"#deauna/ un c6n#ec #ri'#/ irlandez/ iar mama 'a 3l a>u#a
' 'e de'curce cu 1er'urile% De unde " .i 3n12a# ea
c6n#ecul acela #ri'#N 5eb " 3n#reba'e% Dar/ ca $i a#unci c6nd
era 1"rba de cel care 3i ale'e'e numele/ ea nui r'-un'e'e
nici"da#%
5eb 3$i -u#ea amin#i/ cu clari#a#e/ de b#r6nul d"mn
7#ein/ cu "c(elarii lui imen$i/ cu 1e'#a #ric"#a# $i cu $"r2ul
lui alb/ cura#/ l'6ndu'e -e 1ine $i acce-#6nd/ cu elegan2a/
d"larii m"#"#"li2i ai lui ,5ebbie0 L"nd"n/ cum 3i -lcea lui
'l '#rige -e 5eb% A-"i 3l a>u#a ' aleag m6ncarea -en#ru
cin $i/ -"a#e/ c(iar $i -en#ru micul de>un% Bine3n2ele' c
alimen#ele c"'#au mul# mai mul# de d"i d"lari i #"#u$i 7#ein
nu -"menea nici"da# de -re2% Dar nu era la .el de rezer1a#
$i 3n celelal#e -ri1in2e%
+ 7i '-ui mamei #ale ' nu mai bea a#6# de mul#/ '#riga
3n urma lui 5eb/ care alerga '-re ca'/ cr6nd d"u -ungi
burdu$i#e cu deale gurii% Bi '-unei 3m-ieli2a#ului luia de
brba# al ei c " al ba# Dumnezeu -en#ru .a-#ele lui/ dac
niciun "m nu -une m6na '" .ac mai degrab% Numai dac
miar a>u#a D"mnul ' am eu " a'emenea cin'#e% <n .iecare
n"a-#e m r"g -en#ru a'#a/ 5ebbie% 7i '-ui ei ce 2iam
zi'% DaK 'i '-ui $i lui'
B#r6nul 7#ein era 3ndrg"'#i# de mama lui 5eb/ a$a cum
erau #"2i brba2ii din car#ier/ .ie ei 3n'ura2i 'au nu% De .a-#/
'ingurul care nu -rea 3ndrg"'#i# de C(arl"##e L"nd"n era
cel cu care 'e mri#a'e%
Urc la e#a> $i 'e ui# 3ndelung la 'cara raba#abil din
mi>l"cul ("lului/ care ducea c#re -"d% Bine3n2ele' c acela
era l"cul din care ar .i #rebui# '$i 3ncea- cerce#rile/ dar
nu d"rea ' 'e 'uie ac"l"% <n cele din urm/ 3n(2 cablul/
#ra'e 'cara 3n >"' $i urc% A-rin'e lumina $i/ imedia#/ az16rli
207
c6#e " -ri1ire 3n .iecare din#re c"l2urile 3n#unec"a'e% !ai
in'-ir ad6nc 3nc " da# $i 3$i '-u'e c la$ii .and"'i2i
realizau arare"ri ce1a 3n 1ia2/ c el era un membru al
#ru-el"r de a'al# 4RT/ 1"inic $i 1i#eaz/ care a1ea 3n #"c un
-i'#"l 3ncrca#/ de calibrul T mm% In#r 3n -"d $i -e#recu "
"r #rec6nd 3n re1i'#/ din#run im-ul' de ne'#1ili#/ a#6# de
mul#e amin#iri din 1ia2a 'a 3nc6# nici mcar nu c"n#au #"a#e
cu ade1ra#%
Erau ac"l" anuarele $c"lare/ -line cu ."#"gra.iile -enibile
ale un"r bie2ei $i .e#i2e care 'e '#rduiau ' -ar mai
16r'#nici dec6# 3n reali#a#e/ de$i/ d"ar -e'#e c62i1a ani/
a1eau ' 3ncerce/ cu di'-erare/ ' realizeze c"n#rariul% <$i
-ierdu #im-ul $i ca ' de'ci.reze 3n'cri'urile .cu#e 3n anuar
de c"legii 'i de cla'/ de'criindu$i -lanurile e;agera#e de
1ii#"r/ care nu 'e 3nde-lini'er -en#ru niciunul din#re cei
cr"ra nu le -ierdu'e urma/ inclu'i1 -en#ru 'ine 3n'u$i%
4aina 'a 1ec(e/ din #im-ul .acul#2ii/ $i ca'ca de ."#bal erau
ac"l"/ 3n#r" cu#ie% Ju'e'e " 1reme 3n care 3$i -u#ea reamin#i
de unde -r"1enea .iecare zg6rie#ur a celei din urm% Acum
nu mai 2inea min#e nici mcar numrul #ric"ului -e care 3l
-ur#a'e% !ai erau $i manualele $c"lare/ 1ec(i $i
ne."l"'i#"are/ $i >urnalele in#ime care nu c"n2ineau nimic
al#ce1a dec6# ni$#e de'ene -r"'#e$#i/ 'c(i2a#e de m6ini
-lic#i'i#e% De m6inile lui -lic#i'i#e%
<n#run c"l2 erau ni$#e ra.#uri -line cu (aine din ul#imele
-a#ru decenii/ -e care 3$i ddu'er 3n#6lnire -ra.ul/
mucegaiul $i gurile .cu#e de m"lii% !ai erau " 'erie de
di'curi 1ec(i/ de."rma#e din cauza cldurii $i a .rigului% Erau
$i cu#ii cu -"ze de >uc#"ri de ba'eball $i de ."#bal/ care
acum ar .i 1al"ra# " mic a1ere/ dac 5eb nu lear .i ."l"'i#
dre-# 2in#e -en#ru 'ge2ile de dar# $i -en#ru -u$ca de #ir% Bi
buc2i din#r" bicicle# de'-re care 3$i amin#ea 1ag c 3i
a-ar2inu'e/ al#uri de " >um#a#e de duzin de lan#erne
ar'e% Bi " .igurin de lu# 'cul-#a# de mama 'a/ de'#ul de
bine: dar #a#l 'u 1i#reg " #"# izbi'e/ a#6# de mul#/ 3n #"a#e
208
-r2ile/ 3nc6# c(i-ul era acum nu numai "rb/ ci $i .r urec(i
$i .r na'%
Era mem"rialul -lin de #ri'#e2e al unei .amilii n"rmale/
dar care/ 3n#run anumi# .el/ nu era c6#u$i de -u2in
"bi$nui#%
T"cmai c6nd 'e g6ndea ' renun2e/ 5eb g'i ceea ce
cu#a%
Cu#ia 'e a.la 'ub " grmad de cr2i din .acul#a#e ale
mamei 'ale $i de lucrri ale un"r .il"'".i/ 'crii#"ri $i
#e"re#icieni m"r2i de ."ar#e mul# 1reme% 5eb 'e grbi 'i
#reac 3n re1i'# c"n2inu#ul% Era 'u.icien#/ a1ea cu ce '
3ncea-% Ar .i ."'# un anc(e#a#"r ne-rice-u# dac nu ar .i
izbu#i# ' urmrea'c .irul -6n la ca-#% Era 'ur-rin' c nu
"b'er1a'e cu#ia mai 3nain#e/ c6# 1reme cre'cu'e 3n ca'a
aceea% Dar/ -6n a#unci/ nu " cu#a'e nici"da#%
Tre'ri $i 'e zg6i 3n'-re cel mai 3nde-r#a# c"l2 al
3nc-erii% L"cul era 3n#uneca# $i -lin de umbre $i a-r"a-e ar
.i -u#u# >ura c mi$ca'e ce1a ac"l"% !6na i 'e 3ndre-# '-re
arm% De#e'#a -"dul la% <l uraO Bi nici mcar nu $#ia de ce%
Era d"ar un a.uri'i# de -"d%
Du'e cu#ia 3n ma$in $i/ -e drumul de 3n#"arcere c#re
m"#el/ 'e ."l"'i de celular ca 'l 'une -e )erc* Ba#e'%
+ Bun #reab/ )erce% C6# de mul#e 'e -"# 'c(imba 3n#r"
ziO Dar cea -2i# b#r6nul BucM*N
+ 5in#er' a da# 3na-"i 3n ul#imul m"men#%
+ C"rec#% Ca ' .ie ac"-eri# dac 1"i .i .cu# z"b% A$a c
#ea l'a# -e 2ine 3n l"cul lui%
+ De .a-#/ eu mam ".eri#/ c6nd el a 3nce-u# ' 3ndruge
1erzi $i u'ca#e%
+ E$#i un #i- de #reab/ )erce/ dar/ 3n Bir"u/ n" '
a1an'ezi nici"da# dac " ' c"n#inui ' .aci ceea ce e
c"rec#%
+ A'#a nu m in#ere'eaz nici c6# " cea- degera#%
+ Ce1a n"u#2iN
+ Am lua# urma mi#ralierel"r% Au ."'# .ura#e din#r"
209
uni#a#e mili#ar din Virginia% Acum d"i ani% Nu ne e de mare
a>u#"r% Dar " ' urmrim #"a#e -i'#ele -6n 3n -6nzele albe%
+ Vre" 1e'#e de'-re Le1in 5e'#br""MN
+ Niciuna% Bi nici na mai a-ru# 1reun al# mar#"r% Du-
c6#e 'ar -rea/ #"2i cei din z"n au ."'# l"1i2i de 'urzenie $i
de mu2enie%
+ Cred c a2i 1"rbi# cu "amenii cu care l"cuia Le1in% A
ie$i# ce1a din a'#aN
+ Nu cine $#ie ce% Nu lau 1zu#% A$a cum '-uneam/
"ricum e1i#a ' 'e duc -e ac"l"%
5eb 3$i ale'e cu gri> urm#"arele cu1in#e%
+ Adic nu e;i'# nimeni care 'l 3ndrgea'c -e -u$#iN
Nici" b#r6nic/ nici" bunicu2 care ' '#ea -rin
3m-re>urimiN
+ E;i'# " .emeie 3n 16r'#% Bi credem c e mama
1i#reg a mamei lui Le1in 'au cam a$a ce1a% Nici ea nu era
-rea lmuri# care e leg#ura de rudenie% Ai -u#ea crede c
e 'im-lu '2i dai 'eama dac e a$a 'au nu/ dar aici e 1"rba
de'-re .amilii e;#in'e% Ta2i 3n -u$crie/ mame -leca#e/ .ra2i
deceda2i/ 'ur"ri cur1e/ a$a c bebelu$ii 'un# l'a2i -e'#e
#"#/ 3n gri>a un"r -er'"ane c6# de c6# re'-ec#abile/ care
'un#/ de "bicei/ b#r6nii% )rea 'incer 3ngri>"ra# 3n -ri1in2a
bia#ului/ dar $i 3n.ric"$a#% )e ac"l"/ #"2i 'un#
3n'-im6n#a2i%
+ )erce/ #u lai 1zu# de .a-# -e Le1in 3nain#e de a
di'-reaN
+ De ceN
+ <ncerc ' -un ca- la ca-/ 3n "rdine cr"n"l"gic/ #"# ce
'a 3n#6m-la# de c6nd lam 1zu# eu $i -6n a di'-ru#%
+ Ordinea cr"n"l"gic% Jirar ' .ie/ a$ 1rea ' m .i
g6ndi# $i eu la a'#a/ '-u'e Ba#e'/ cu 'arca'm%
+ Ei/ (aide/ )erce/ nu 1reau ' calc -e nimeni -e
b"canci/ dar am 'al1a# 1ia2a bia#ului luia $i a$ cam 1rea
' $i" -'#reze%
+ 5eb/ $#ii c $an'ele ca -u$#iul ' .ie g'i# 3n 1ia2 'un#
210
al dracului de .ira1e% Oricine lar .i lua#/ nu in#en2i"na 'l
duc la " -e#recere 'ur-riz "rganiza# -en#ru el la C(ucM
E% C(ee'eK'% Am 'c"#"ci# 3n #"a#e l"curile care neau #recu#
-rin min#e% A1em bara>e 3n #"a#e '#a#ele din >ur/ ba c(iar $i
la grani2ele cu !e;icul $i cu Canada% Nu cred c au zb"1i#
-rin "ra$ cu bia#ul%
+ Dar/ dac lucra -en#ru .ra#ele lui/ ar -u#ea .i 3n
'iguran2% Vreau ' '-un c am 3n2ele' c !arele J e un
#icl"' nen"r"ci#/ dar c(iar 'i .ac de -e#recanie
-r"-riului .ra#eN 7 .im 'eri"$i%
+ Am 1zu# lucruri $i mai rele/ ca $i #ine/ de al#.el%
+ Dar lai 1zu# -e Le1inN
+ Nu/ nu/ nu lam 1zu# cu "c(ii mei% Di'-ru'e 3nain#e
de a a>unge eu ac"l"% Ei/ e$#i mul2umi#N
+ Am '#a# de 1"rb cu #i-ii din 4RT care au a1u# gri> de
el% 7-uneau c lau -relua# d"i $#abi din JBI%
5eb 'e ("#r6'e ' nu amin#ea'c de R"man" care
a.irma'e c/ de .a-#/ d"ar " 'ingur -er'"an 'e im-lica'e
cu ade1ra#/ -en#ru c d"rea 'l aud -e Ba#e' 1"rbind
de'-re a'#a%
+ )r"babil c n" ' .ii 'ur-rin' ' a.li c am di'cu#a# $i
eu cu ei $i c miau -"1e'#i# acela$i lucru%
+ !ie nau -u#u# 'mi '-un numele agen2il"r% Tu ai
a1u# mai mul# n"r"cN
+ E cam de1reme -en#ru a$a ce1a%
5eb renun2 la "rice -re#en2ie de c"rdiali#a#e%
+ Nu/ )erce/ nu e% !iam -e#recu# " grmad de ani
.c6nd ceea ce .aci #u acum% B#iu cum -r"gre'eaz cazurile
de genul '#a% Dac/ 3n m"men#ul de .a2/ numi -"2i '-une
cine erau $#abii/ a'#a 3n'eamn c nu .ceau -ar#e din JBI%
Cu al#e cu1in#e/ d"i im-"'#"ri 'au '#recura# la l"cul unei
crime in1e'#iga#e de JBI/ in1e'#iga#e de tine/ $i au reu$i# '
-lece de ac"l" cu un mar#"r c(eie% )"a#e c eu 32i -"# .i de
."l"'%
+ A'#a e #e"ria #a% Numi d"re'c a>u#"rul #u $i nici nu
211
am ne1"ie de el%
+ Vrei ' '-ui c nam dre-#a#eN
+ Ceea ce urmeaz '2i '-un e ' '#ai naibii de"-ar#e/
.r ' #e ame'#eci 3n anc(e#a mea% Bi 1"rbe'c ."ar#e
'eri"'%
+ Dar era ec(i-a mea/ .irar ' .ieO
+ Te 3n2eleg/ dar/ dac a.lu c ai 3n#re-rin' ce1a/ c ai
-u' " 'ingur 3n#rebare 'au c ai urmri# " -i'# -e c"n#
-r"-riu/ a#unci 2iai g'i# beleaua cu mine% 7-er c mam
.cu# 3n2ele'%
+ Te 'un c6nd rez"l1 cazul%
5eb 3nc(i'e #ele."nul $i 'e "cr3 'ingur/ 3n #cere/ -en#ru
c '-ulbera'e ul#imul lucru de -re2 care 3l lega de Bir"u%
Ju'e'e la .el de 'ub#il ca " au#"ba'culan#/ dar Ba#e' -rea
' aib darul de a 'c"a#e la i1eal buld"gul din .iecare "m%
Bi c6nd #e g6nde$#i c/ ini2ial/ 3l 'una'e ca 'i mul2umea'c
-en#ru c"n.erin2a de -re'O
212
CAPITOLUL 20
Claire 'e 3n#in'e $i 3$i 3nbu$i un c'ca#% 7e #rezi'e -rea
de1reme $i lucra'e -6n -rea #6rziu 3n n"a-#ea -receden#:
'#a a>un'e'e ' .ie -r"gramul ei de zi cu zi% !ri#a# cu
iubi#ul ei din liceu la n"u'-rezece ani/ de1eni'e mam la
d"uzeci $i di1"r2a'e la d"uzeci $i d"i% 7acri.iciile -e care
le .cu'e 3n urm#"rii zece ani/ 3n care 3$i "b2inu'e
di-l"mele 3n medicin $i -'i(ia#rie/ erau -rea numer"a'e ca
' le remem"reze% Dar nu a1ea niciun .el de regre#e lega#e
de .iica ei/ care era acum 3n -rimul an de .acul#a#e% !aggie
Daniel' era 'n#"a'/ i'#ea2 $i bine .cu#% Ta#l ei nu
d"ri'e ' 'e im-lice 3n educa2ia .e#ei $i nu urma ' aib
niciun r"l nici 3n 1ia2a ei de adul#% De .a-#/ Claire $#ia c
a'#a de-indea de !aggie/ dar ea nu -u'e'e nici"da# -rea
mul#e 3n#rebri de'-re #a#l ei $i c"n'idera'e c a1ea un
'ingur -rin#e% Claire nu 'e rein#egra'e nici"da# cu
ade1ra# 3n cercurile m"ndene $i/ 3n cele din urm/
a>un'e'e la c"ncluzia c 1ia2a ei era cariera%
<$i de'c(i'e d"'arul $i '#udie 3n'emnrile -e care le
.cu'e% 5eb L"nd"n era un 'ubiec# .a'cinan# -en#ru "rice
'#uden# la -'i("l"gie% Din -u2inul -e care 3l aduna'e Claire
3nain#e de -lecarea lui e;#rem de nea$#e-#a#/ reie$ea c
#i-ul era un #ezaur ambulan# de -r"bleme -er'"nale% A16nd
3n 1edere -r"blemele 'ale/ 3nce-6nd cu cele e1iden#e/ din
c"-ilrie/ c"n#inu6nd cu de'.igurarea 'ur1eni# du-
ma#urizare $i #ermin6nd cu munca -ericul"a'/ care -rea
'l a.ec#eze 3n ."ar#e mare m'ur/ cine1a -u#ea '$i
dedice 3n#reaga 1ia2 -r".e'i"nal unui a'#.el de -acien#% O
b#aie 3n u$ 3i 3n#reru-'e g6ndurile%
+ DaN
213
U$a 'e de'c(i'e $i unul din#re c"legii lui Claire a-ru 3n
cadrul ei%
+ 7ar -u#ea ' 1rei ' 1ezi '#a%
+ Ce anume/ 5a*neN 7un# de'#ul de "cu-a#%
+ C"n.erin2a de -re' a JBIului% 5eb L"nd"n% Lam
1zu# ie$ind de aici zilele #recu#e% A ."'# la c"n'ul#a2ie/
c"rec#N
Auzind 3n#rebarea/ ea 'e 3ncrun# $i nu r'-un'e% Dar 'e
ridic $i 3l urm -6n la rece-2ie/ unde 'e a.la un mic a-ara#
TV% O 'erie din#re -'i(ia#rii $i -'i(anali$#ii care a1eau
bir"urile ac"l"/ -rin#re care 'e numra $i OKBann"n/ 'e
aduna'er de>a $i -ri1eau 2in# ecranul% Era "ra -r6nzului $i
'e -rea c niciunul din#re ei nu a1ea -acien2i% C62i1a erau
cu m6ncarea 3n m6n%
)re2 de 1re" zece minu#e/ Claire Daniel' arunc " -ri1ire
mul# mai -r".und a'u-ra 1ie2ii $i a carierei lui 5eb
L"nd"n% 7e -"meni duc6ndu$i m6na la gur c6nd 3l 1zu 3n
'-i#al/ cu cea mai mare -ar#e a .e2ei $i a #runc(iului
banda>a#e% Omul acela #recu'e -rin mul#e/ -rin mul# mai
mul#e dec6# ar .i #rebui# ' #reac cine1a% Bi Claire 'e 'im2i
cu-rin' de " d"rin2 incredibil de -u#ernic de al a>u#a/ 3n
ciuda '.6r$i#ului drama#ic al c"n'ul#a2iei% C6nd/ du-
3nc(eierea c"n.erin2ei de -re'/ "amenii 3nce-ur ' 'e
3ndre-#e c#re bir"urile l"r/ ea 3l "-ri -e OKBann"n%
+ Ed/ 32i aduci amin#e c 2iam -"1e'#i# c mam "cu-a#
de 5eb L"nd"n c6nd nu erai di'-"nibilN
+ Bine3n2ele'/ Claire% De .a-#/ 32i 'un# recun"'c#"r
-en#ru a'#a% <$i c"b"r3 1"cea% B#iu c/ '-re de"'ebire de
ceilal2i de -e aici/ 3n #ine -"# a1ea 3ncredere c nu " 'mi
.uri -acien2i%
+ A-reciez a'#a/ Ed% Dar ade1rul e c 5eb m
in#ere'eaz 3n m"d de"'ebi#% Bi neam arm"niza# -er.ec# 3n
#im-ul $edin2ei% Bi a$ 1rea ' -reiau eu c"n'ilierea lui/
adug ea/ cu .ermi#a#e%
OKBann"n -ru 'ur-rin' $i cl#in din ca-%
214
+ Nu/ Claire% Eu mam mai "cu-a# de 5eb $i 3nain#e $i
$#iu c e " -er'"an de'#ul de di.icil% Bi/ cu #"a#e c nu am
reu$i# ' '#udiem a'#a 3m-reun a#6# c6# ar .i #rebui#/ 'e
-are c rela2ia mam.iu e/ -en#ru el/ " -r"blem ."ar#e
'eri"a'%
+ <n2eleg ce '-ui/ dar 1reau 3n#rade1r ' lucrez la cazul
lui%
+ Bi eu #e 3n2eleg/ dar e -acien#ul meu $i ar .i c6#e ce1a
de zi' de'-re c"n#inui#a#ea #ra#amen#ului/ care c"n'#/ 3n
-rimul r6nd/ 3n -'#rarea aceluia$i medic%
Claire #ra'e aer ad6nc 3n -ie-#/ a-"i '-u'eC
+ Nul -u#em l'a -e 5eb ' decidN
+ )".#imN
+ Nul -"2i 'una ca 'l l'm ' ("#ra'c -e care din
n"i 3l -re.erN
OKBann"n -rea c6# 'e -"a#e de aga'a#%
+ Nu -rea cred c a$a ce1a ar .i nece'ar%
+ Ed/ am a1u# im-re'ia c/ realmen#e/ mam 3n2ele'
."ar#e bine cu el $i m g6nde'c c/ -"a#e/ ar .i bene.ic ca
ace'# caz ' .ie cerce#a# $i de al2i "c(i%
+ Numi -lace ceea ce in'inuezi/ Claire% Cali.icarea mea
nu are niciun cu'ur% <n caz c nu $#iai/ am lucra# 3n Vie#nam/
unde am a1u# dea .ace cu 'indr"mul lu-#ei/ cu $"curi
-r"1"ca#e de e;-l"zii/ cu -riz"nieri de rzb"i cr"ra li 'e
'-la'e creierul $i am rez"l1a# #"a#e cazurile cu 'ucce'%
+ 5eb nu .ace -ar#e din arma#%
+ 4RT .ace -ar#e din arma# 3n cea mai mare m'ur 3n
care 'e -"a#e '-une a$a ce1a de'-re " agen2ie ci1il%
Cun"'c genul '#a de "ameni $i -"# 1"rbi aceea$i limb cu
ei% Cred c e;-erien2a mea e'#e 'ingura care 'e -"#ri1e$#e
cu ace'# caz%
+ Nu in'inuez c6#u$i de -u2in c"n#rariul% Dar 5eb mia
'-u' c nu 'e 'im2ea c"m-le# 3n largul lui 3n -rezen2a #a% Bi
$#iu c e$#i de ac"rd c ceea ce e 3n in#ere'ul -acien#ului
are -ri"ri#a#e%
215
+ Nu e ne1"ie 'mi 2ii " -relegere de'-re e#ica
-r".e'i"nal% Tcu un m"men#% Dar a '-u' el a'#a = c nu
'e 'im#e -e de-lin 3n largul lui 3n -rezen2a meaN
+ Da/ 3n' -re'u-un c e 1"rba/ 3n -rimul r6nd/ de "
re.lec#are a .a-#ului c/ da/ ai dre-#a#e/ e " -er'"an
di.icil% Din c6#e 3mi dau 'eama/ 'ar -u#ea ' nu m mai
agreeze nici -e mine du- ce 3nce-em #ra#amen#ul% <$i -u'e
m6na -e umrul lui OKBann"n% Deci/ " 'l 'uniN A'#ziN
+ O 'l 'un/ '-u'e el/ 3n 'il%
C6nd 'un celularul/ 5eb era la 1"lanul ma$inii% )ri1i
numrul a.i$a# -e ecran% Era din Virginia $i nu 3l recun"'cu%
= Al"N r'-un'e/ cu -ruden2%
+ 5ebN
V"cea i 'e -ru e;#rem de .amiliar/ dar nu reu$i '$i
dea 'eama a cui era%
+ 7un# d"c#"rul OKBann"n%
5eb '#r6n'e din "c(i%
+ De unde $#ii numrul '#aN
+ Tu mi lai da#% <n #im-ul ul#imei n"a'#re $edin2e%
+ B#ii/ mam g6ndi# cP
+ 5eb/ am 1"rbi# cu Claire Daniel'%
5eb 3$i 'im2i "bra>ii arz6nd%
+ Dia '-u' c am di'cu#a#N
+ Da% Dar bine3n2ele' c nu mia '-u' $i de'-re ce% Am
3n2ele' c erai 3n criz $i ea a 3ncerca# ' m g'ea'c
3nain#e de a '#a de 1"rb cu #ine% De .a-#/ de a'#a #eam
'una#%
+ Nu 3n2eleg e;ac# ce 1rei ' '-ui%
+ )i/ Claire '-unea c 1"i d"i -rea2i ' 1 arm"niza2i%
)are ' aib im-re'ia c/ -"a#e/ ea #e .ace ' #e 'im2i mai
3n largul #u% )en#ru c e$#i -acien#ul meu/ #rebuie ' .im
am6nd"i de ac"rd cu ace'# aran>amen#%
+ Ui#e ce e/ d"c#"re OKBann"nP
+ 5eb/ 1reau ' .ii c"n$#ien# c/ 3n #recu#/ n"i d"i neam
216
"cu-a# cu 'ucce' de -r"blemele #ale $i c/ du- -rerea
mea/ " -u#em .ace din n"u% Claire a br"da#/ -r"babil/ -e
marginea ezi#ril"r #ale 3n ceea ce m -ri1e$#e% Dar/ du-
cum $#ii/ Claire nu are e;-erien2a mea% ! "cu- de agen2ii
JBI de mai mul# 1reme dec6# " .ace ea% Numi -lace '
'-un a'#a/ dar/ 3n#re n"i d"i .ie 1"rba/ cazul #u de-$e$#e
c"m-e#en2a lui Claire% Jcu " -auz/ -r6nd ' a$#e-#e un
r'-un' din -ar#ea lui 5eb% Deci/ #"#ul e 3n "rdine/ 1ei
c"n#inua ' 1ii la mineN
+ O ' m duc la Claire%
+ Ei/ (aide/ 5ebO
+ O -re.er -e Claire%
OKBann"n amu2i -en#ru " cli-%
+ E$#i 'igurN 3n#reb/ 'cur#/ 3n cele din urm%
+ 7un# 'igur%
+ A#unci " '" -un -e ea 3n leg#ur cu #ine% 7-er c " '
1n2elege2i/ adug/ r'#i#%
Leg#ura 'e 3n#reru-'e $i 5eb c"n#inu ' c"nduc% Du-
d"u minu#e/ #ele."nul 'un din n"u% Era Claire Daniel'%
+ Cred c ai 'enza2ia c e$#i (r2ui#/ '-u'e ea/ -e un #"n
dezarman#%
+ E -lcu# ' #e bucuri de -"-ulari#a#e%
+ <mi -lace ' #ermin ceea ce am 3nce-u#/ 5eb/ c(iar
dac a'#a 3n'eamn ' 'u-r un c"leg%
+ Claire/ 32i 'un# recun"'c#"r -en#ru #"# ce .aci $i $#iu c
iam '-u' lui OKBann"n c e OL/ darP
+ Te r"g/ 5eb/ cred c -"# ' #e a>u#% 7au/ cel -u2in/ mi
ar .ace -lcere ' 3ncerc%
5eb 'e g6ndi la a'#a un m"men#/ 3n #im- ce -ri1ea .i;
cu#ia de car#"n% Oare ce c"m"ri a'cundeaN
+ Te -"# g'i la numrul '#aN
+ O ' .iu aici -6n la "ra cinci%
+ Dar du- aceeaN
7e "-ri 3n#r" '#a2ie de benzin $i n"# numrul
celularului lui Claire $i -e cel al #ele."nului ei de aca'%
217
In#r"du'e numerele 3n mem"ria m"bilului 'u/ ie$i din n"u
-e $"'ea $i 3ncerc ' -un 3n "rdine cele 3n#6m-la#e% Nui
-lcea .a-#ul c ea in'i'#a/ -"a#e c(iar -rea mul#%
5eb re1eni 3n camera de m"#el% <$i 1eri.ic me'a>ele de
aca'% C62i1a "ameni care 1zu'er c"n.erin2a de -re' 3l
'una'er ca 'i ureze #"a#e cele bune% Iar un numr egal
de 1"ci -e care nu le recun"'cu 3i '-uneau/ 3n e'en2/ c le
ar .i -lcu# 'i -"cnea'c mu#ra '-eria#/ c6r-ci#% La un
m"men# da#/ i 'e -ru c auzea 1"cea lui Wulie )a##er'"n $i/
3n .undal/ -l6n'e#ele c"-iil"r ei/ dar nu -u#ea .i 'igur% Nu
-rea a1ea cum ' .ie -e -rimul ni1el al li'#ei ei cu numere
de #ele."n%
7e a$ez -e -"dea/ cu '-a#ele '-ri>ini# de -ere#e/ $i 'im2i/
din#r"da#/ c " c"m-#imea a#6# de mul#/ 3nc6# 3nce-u '
#remure% Bine3n2ele' c lui nui mergea bine 3n m"men#ul
acela/ dar era " '#are de lucruri #rec#"are% Via2a ei 'e
'c(imba'e cu #"#ul/ ea urma ' -"ar#e/ -en#ru #"#deauna/
-"1ara -ierderii brba#ului $i a -runcului $i a1ea de cre'cu#/
de una 'ingur/ -a#ru c"-ii% Era/ ca $i 5eb/ "
'u-ra1ie2ui#"are% Bi 'u-ra1ie2ui#"rii 'u.er cel mai mul#/
-en#ru c #rebuie ' adune/ cum1a/ ceea ce a mai rma' $i
' c"n#inue ' #ria'c%
J"rm numrul $i 3i r'-un'e unul din#re c"-ii% Era cel
mai mare/ L"u Wr%/ care a1ea un'-rezece ani $i era/ acum/
brba#ul ca'ei%
+ L"uie/ mama #a e aca'N 7un# 5eb%
Urm " #cere 3ndelunga#%
+ Ta#a a muri# din cauza #a/ 5ebN
+ Nu/ nu e a$a/ L"uie% E$#i de'#ul de i'#e2 ca '2i dai
'eama de a'#a% Dar " ' a.lm cine e 1in"1a#ul% Du#e $i
c(eam" -e mama #a/ .iule/ adug/ -e un #"n ("#r6#%
<l auzi -e bia# -un6nd >"' rece-#"rul $i 3nde-r#6ndu'e%
<n #im- ce a$#e-#a/ 'e -"meni #remur6nd din n"u/ .iindc
(abar na1ea ce urma 'i '-un .emeii% Ner1"zi#a#ea 3i
'-"ri c6nd auzi -a$i a-r"-iindu'e de #ele."n $i c6nd/ a-"i/
218
3$i ddu 'eama c cine1a ridica rece-#"rul/ dar -er'"ana de
la cellal# ca-# al .irului nu '-u'e nimic%
+ WulieN zi'e el/ 3n#run #6rziu%
+ Ce d"re$#i/ 5ebN
V"cea ei era "b"'i#% )rea ir"nic/ dar gla'ul ei i'#"1i#
era/ -en#ru 5eb/ mai durer"' dec6# 2i-e#ele -line de m6nie
din bi'eric%
+ V"iam ' $#iu dac -"# .ace ce1a ca ' #e a>u#%
+ Nu -u#e2i .ace nimic/ nici #u/ nici al2ii%
+ Ar #rebui ' ai -e cine1a al#uri% Nu e bine ' .ii
'ingur acum%
+ Au 1eni# '"ra mea $i mama/ din NeHarM%
5eb #ra'e aer 3n -ie-#% Ei/ a'#a era bine% Cel -u2in/ Wulie
-rea calm $i lucid%
+ O ' a.lm cine a .cu#"/ Wulie% C(iar dac " 'mi ia
#"# re'#ul 1ie2ii% V"iam ca #u ' $#ii a'#a% L"u $i ceilal2i erau
#"#ul -en#ru mine%
+ )"2i .ace #"# ce crezi c e nece'ar/ 5eb/ dar a'#a nu "
'i aduc 3na-"i%
+ Ai 1zu# azi c"n.erin2a de -re' de la #ele1iz"rN
+ Nu% Bi #e r"g ' nu m mai 'uni al# da#%
Ea 3nc(i'e #ele."nul%
5eb rma'e l"cului/ -re"cu-a#% Nu 'e -u#ea '-une c 'e
a$#e-#a'e ca ea ' '-un ci -rea ru -en#ru c/ deunzi/
3l #ra#a'e ca -e un gun"i% Ar .i 3n'emna# ' cear -rea mul#%
Ceea ce 3l deran>a era .a-#ul c 'e 'im2i'e re'-in'% ,Te r"g
' nu mai 'uni al# da#%0 )"a#e c $i celelal#e '"2ii nu#reau
acelea$i 'en#imen#e% Nici Debbie/ nici C*nde $i nici 1re" al#a
din#re ele nul 'una'e ca 'l 3n#rebe cum 'e de'curca% <$i
reamin#i/ din n"u/ c -ierderea l"r era mul# mai mare dec6#
a lui% Ele 3$i -ierdu'er '"2ii% El nu$i -ierdu'e dec6#
-rie#enii% <$i 3nc(i-uia c di.eren2a era en"rm% D"ar din
-unc#ul lui de 1edere nu -rea a$a%
Tra1er' '#rada $i 3$i cum-r " ca.ea din#run .a'#.""d%
<nce-u'e ' burni2eze/ iar #em-era#ura 'czu'e% Ceea ce
219
3nce-u'e ca " zi .rum"a' $i cald 'e #ran'."rma'e 3n#runa
cenu$ie $i umed/ ."ar#e "bi$nui# 3n acele l"curi $i a#6# de
-rielnic -en#ru #endin2ele 'inuciga$e%
5eb 'e 3n#"ar'e 3n camer/ 'e a$ez -e -"dea $i
de'c(i'e cu#ia de car#"n% D"cumen#ele erau mucegi#e/
unele .iind c(iar -#a#e din cauza umezelii/ iar ."#"gra.iile
erau 3nglbeni#e $i ru-#e% Dar #"a#e 3l ca-#i1au/ -en#ru c nu
le mai 1zu'e nici"da# -6n a#unci% )e de" -ar#e/ -en#ru
c nu $#iu'e c mama 'a -'#ra'e #"a#e acele lucruri lega#e
de -rima ei c'#"rie% Bi nici nu le cu#a'e 1re"da# -rin
ca'% Nu $#ia/ cu cer#i#udine/ de ce% )"a#e c rela2ia -e care
" a1u'e'e cu #a#l 'u 1i#reg 3i #"ci'e in#ere'ul .a2 de #a2i%
Aran> ."#"gra.iile -e -"dea/ 3n e1an#ai/ $i 'e a-uc ' le
'#udieze% Ta#l lui/ 4arr* 7ulli1an/ .u'e'e un brba# .rum"'%
J"ar#e 3nal# $i la# 3n '-a#e/ 3$i -ur#a -rul negru $i c6rli"n2a#/
un' cu brian#in/ $i/ >udec6nd du- ."#"gra.ie/ -ri1irea 3i era
-lin de 3ncredere 3n 'ine% Ar#a ca un '#ar din anii ?TG0/
#6nr $i im-un#"r/ cu un licr zburdalnic 3n "c(ii alba$#ri%
5eb 3n2elegea de ce 4arr* 7ulli1an i 'e -ru'e a#rg#"r
unei #inere .emei/ -r"babil nai1e/ 3n ciuda in#eligen2ei $i a
cl#"riil"r -e care le .cu'e% 7e 3n#reb cum ar .i ar#a#
#a#l 'u acum/ du- anii -e#recu2i 3n -u$crie $i du-
decenii 3n care du'e'e/ -e unde1a/ " 1ia2 -e care el $i"
3nc(i-uia de'#rbla#%
<n#r" al# ."#"gra.ie/ 7ulli1an 3$i 2inea bra2ul 3n >urul #aliei
'ub2iri a lui C(arl"##e% !6na brba#ului era a#6# de lung
3nc6# i 'e 3nc"lcea 3n >urul #runc(iului/ iar dege#ele erau
a$eza#e e;ac# 'ub '6nii ei/ -"a#e c(iar a#ing6ndui% )reau
."ar#e .erici2i% <n#rade1r/ C(arl"##e L"nd"n/ -ur#6nd "
.u'# -li'a# $i -rul 3n#"r' -e umeri/ -rea mai .rum"a'/
mai .ermec#"are $i mai bucur"a' de 'im-lul .a-# c 'e
a.la 3n 1ia2 dec6# " 1zu'e 5eb 1re"da#% <$i 3nc(i-ui c
erau ."ar#e #ineri% <nc nu #recu'er -rin 1remurile grele% <$i
a#in'e "brazul% Nu/ 1remurile grele nu erau grandi"a'e $i
nici nu #e .ceau/ nea-ra#/ mai -u#ernic% Vz6nd" a#6# de
220
-lin de 1ia2/ 'e 3n#ri'# $#iind c ea/ de .a-#/ era m"ar#%
<n #im- ce/ a.ar/ -l"aia 'e 3n#e2ea/ 5eb '##ea 3n camera
de m"#el '"rbindu$i ca.eaua $i '#udiind c6#e1a din#re
celelal#e "biec#e% A#in'e cu dege#ele cer#i.ica#ul de
c'#"rie al .amiliei 7ulli1an% Era uimi# c mama 'a 3l
-'#ra'e% A-"i 'e g6ndi/ din n"u/ c fusese -rima ei
c'#"rie/ "ric6# de ne-"#ri1i# 'ar .i d"1edi#% 7emn#ura
#a#lui 'u era 'ur-rinz#"r de mrun# -en#ru un brba#
a#6# de 1"inic $i -lin de 3ncredere 3n 'ine% Bi li#erele erau
di."rme/ ca $i cum b#r6nul 4arr* ar .i ."'# deran>a# de
.a-#ul c #rebuia '$i 'crie numele $i ne'igur c6nd era
1"rba ' caligra.ieze li#erele% Un anal.abe#/ c"nc(i'e 5eb%
l' >"' cer#i.ica#ul $i lu " al# buca# de (6r#ie% O
'cri'"are% A1ea an#e#ul unei 3nc(i'"ri din Fe"rgia% Da#a era
din anul urm#"r celui 3n care mama $i .iul 3l -r'i'er -e
de2inu#ul 3n care 'e #ran'."rma'e cel care le .u'e'e '"2 $i
#a#% 7cri'"area era dac#il"gra.ia#/ dar/ 3n -ar#ea de >"'/
a-rea 'emn#ura lui 7ulli1an% Era a-'a#/ li#erele erau
mai am-le $i mai .erm c"n#ura#e/ ca $i cum "mul 'ar .i
'#rdui# 3n#rade1r ' .ac -r"gre'e% Dar/ la urma urmel"r/
a1ea " grmad de #im- ,liber0 3n 3nc(i'"are%
7cri'"area era 'cur#% A1ea ."rma unei cereri de ier#are
adre'a#e lui C(arl"##e $i lui 5eb% Du- ie$irea din
3nc(i'"are/ a1ea ' .ie cu #"#ul al# "m/ -re#indea el% A1ea
'$i .ac da#"ria .a2 de ei% De .a-#/ me'a>ul '-unea c
4arr* 7ulli1an urma ' 'e strduiasc din r'-u#eri '$i
2in -r"mi'iunile% 5eb #rebuia ' recun"a'c .a-#ul c era/
-r"babil/ 1"rba de " 'inceri#a#e bru#al din -ar#ea lui/ ceea
ce nu e u$"r -en#ru un "m care -u#reze$#e len# 3n
3nc(i'"are% 5eb c"ndu'e'e de'#ule in#er"ga#"rii ca ' $#ie
c gra#iile de "2el/ lac#ele imen'e $i li-'a -er'-ec#i1ei unui
1ii#"r ca ce#2ean liber a1eau #endin2a de ai .ace -e
"ameni ' min# cu neru$inare/ dac erau de -rere c
a'#a 3i -u#ea a>u#a '$i 'u'2in cauza% 7e 3n#reb dac
ac#ele de di1"r2 a>un'e'er la #a#l 'u la 'cur# #im- du-
221
ce #rimi'e'e 'cri'"area% Ce e.ec# a1u'e'e a'#a a'u-ra unui
brba# a.la# 3n 3nc(i'"areN Liber#a#ea 3i .u'e'e r-i#/ iar
a-"i mai .u'e'e $i -r'i# de '"2ie $i de c"-il% Nu/ cu
'iguran2/ nui mai rm'e'e mare lucru% 5eb nu$i
3n1in"12i'e nici"da# mama -en#ru ceea ce .cu'e $i nu "
3n1in"12ea nici acum% T"#u$i/ acele .ragmen#e minu'cule
din -"1e'#ea .amiliei 'ale 3l .cu'er ' 3l c"m-#imea'c
3n#r" "arecare m'ur -e 4arr* 7ulli1an/ "riunde ar .i ."'#
el/ -"a#e m"r#/ -"a#e 3nc 3n 1ia2%
)u'e 'cri'"area de"-ar#e $i 3$i -e#recu urm#"arele d"u
"re cerce#6nd re'#ul c"n2inu#ului cu#iei% F'i/ mai ale'/
"biec#e care nul -u#eau a>u#a 3n niciun .el ' ia urma
#a#lui 'u/ #"#u$i 'e a-lec a'u-ra #u#ur"r/ .ie $i numai ca
' 3n2eleag mai bine -rin ce #recu'e "mul acela% !6na i 'e
'#r6n'e 3n >urul cel"r d"u care -r"mi#eau un .ir cluzi#"r%
Unul era un -ermi' de c"nducere e;-ira#/ -e care 'e a.la
."#"gra.ia #a#lui 'u/ iar cellal#/ mul# mai im-"r#an#/ era
carne#ul lui de la A'igurrile 7"ciale% Ace'#ea 3i ".ereau
de'#ul de mul#e $an'e% Bi a1ea/ #"#"da#/ " al# -er'-ec#i1
de ab"rdare%
<$i clc 3n -ici"are "rg"liul/ 3l 'un -e )erc* Ba#e' $i 3$i
ceru 'cuze 3n#run m"d a-r"a-e -enibil% A-"i 3i '-u'e
numele lui 4arr* 7ulli1an/ numrul a'igurrii 'ale '"ciale $i
da#ele a-r";ima#i1e lega#e de de#en2ia 3n 3nc(i'"area din
Fe"rgia% 7e g6ndi'e " 'une -e Ann L*le ca 'i '"lici#e
a>u#"rul/ dar ea era " 'ur' la care nu d"rea ' a-eleze
-rea de'% Ann a1ea de'#ule -e ca- $i/ 3n m"men#ul acela/
era nece'ar 'i dedice 4RTului 3n#reaga ei a#en2ie% <n -lu'/
ea nui ddu'e 3nc niciun r'-un' 3n leg#ur cu C"1e $i nu
d"rea 'i dea im-re'ia c " -re'eaz%
+ Cine e #i-ul '#aN 1ru Ba#e' ' $#ie%
C6nd ceru'e ' 'e al#ure Bir"ului/ 5eb .u'e'e ne1"i# '
declare numele real al #a#lui 'u/ iar in1e'#iga#"rii
'"lici#a'er de#alii 'u-limen#are% Ca ' a.le mai mul#e
de#alii/ " 3n#reba'e -e mama 'a/ dar ea re.uza'e ca#eg"ric
222
' 1"rbea'c de'-re a'#a% 5eb declara'e c nu $#ia unde
'e a.l #a#l 'u $i c nu de2inea niciun indiciu care ' a>u#e
' i 'e dea de urm% Din c6#e $#ia el/ a'#a .u'e'e #"#%
Trecu'e de 1eri.icarea de ru#in $i 3$i 3nce-u'e cariera 3n
JBI% Nu$i mai 1zu'e #a#l de la 16r'#a de $a'e ani $i Bir"ul
nu a1ea de ce 'i .ac " 1in din .a-#ul c ace'#a era un
."'# -u$cria$%
+ )ur $i 'im-lu/ un #i- -e care #rebuie 'l g'e'c/ 3i
'-u'e 5eb lui Ba#e'%
B#ia c Bir"ul era ."ar#e 'cru-ul"' 3n e.ec#uarea
1eri.icril"r de ru#in $i c era -"'ibil ' .i a1u# in."rma2ii
de'-re #a#l lui%
Dea lungul anil"r/ nu .u'e'e nici"da# #en#a# '$i
1eri.ice d"'arul% T"#u$i/ ar .i ."'# -"'ibil ca Ba#e' ' $#ie c
4arr* 7ulli1an era #a#l lui 5eb% Dac era a$a/ a#unci
min2ea ."ar#e c"n1ing#"r%
+ Are 1re" leg#ur cu anc(e#aN
+ Nu/ a$a cum '-uneai/ e 3n a.ara ei/ dar 2ia$ .i
recun"'c#"r dac miai .ace .a1"area a'#a%
Ba#e' '-u'e c a1ea ' 1ad ce -u#ea a.la/ a-"i 3nc(i'e%
5eb 3m-ac(e# cu#ia $i " 3m-in'e 3n#run c"l2% A-"i 3$i
'c"a'e celularul $i acce' din n"u me'ageria 1"cal% Era
"b'eda# de a'#a de c6nd cu e1enimen#ele din cur#e $i/ de
.a-#/ nu $#ia 'igur de ce% C6nd auzi 1"cea/ 'e bucur c
.u'e'e a#6# de '6rguinci"'% Debbie Riner d"rea ' $#ie dac
-u#ea 1eni la cin 3n 'eara aceea% O 'un imedia# $i
r'-un'e c -u#ea% Ea 1zu'e m"n#a>ul de la #ele1iz"r%
+ Nam a1u# nici"da# 1re" 3nd"ial/ 5eb/ '-u'e ea%
El r'u.l u$ura#% <n m"men#ul acela/ 1ia2a -rea ce1a
mai .rum"a'%
Adu'e -e ecranul #ele."nului numrul care 3l in#ere'a%
Trecu'e de "ra cinci/ a$adar Claire Daniel' nu mai era 3n
cabine#ul ei% Dege#ul lui ezi# dea'u-ra bu#"nului% A-"i "
'un% Ea 3i '-u'e c era 3n ma$in/ 3ndre-#6ndu'e c#re
ca'%
223
+ Te -"# -rimi m6inediminea2/ la -rima "r% La n"u%
+ Bi " 'mi rez"l1i #"a#e -r"blemeleN
+ 7un# e.icien#/ dar nu c(iar a#6# de ra-id% El realiz c
remarca 3l .cu'e ' z6mbea'c% <2i 'un# recun"'c#"are
.iindc m la$i ' m "cu- de #ine% B#iu c 'c(imbrile 'un#
di.icile%
+ Claire/ cu 'c(imbrile m -"# de'curca% )e mine m
deran>eaz -ar#ea care " ia razna% Ne 1edem la n"u%
224
CAPITOLUL 21
Cin cu Debbie Riner $i c"-iii ei nu 'e de'.$ur c(iar
a#6# de bine cum '-era'e 5eb% Era ac"l" $i Car"l Farcia/ cu
unul din#re -u$#ii ei% 7##eau 3n >urul me'ei/ di'cu#6nd
de'-re lucruri mrun#e $i e1i#6nd 'ubiec#ele care a1eau
leg#ur cu di'#rugerea ire1"cabil a 1ie2il"r l"r% C6nd
membrii .amiliei ace'#uia 3$i .cur 'emnul crucii/ 5eb 'e
g6ndi la cu1in#ele -e care i le '-unea lui Dann* Farcia
3nain#ea .iecrei mi'iuni% A1ea dre-#a#e/ -en#ru c
Dumnezeu nu .u'e'e al#uri de ei 3n n"a-#ea aceea% T"#u$i/
nu zi'e al#ce1a dec6#C
+ Vrei 'mi dai car#".ii/ #e r"gN
De .a-#/ agen2ii "-era#i1i 4RT nu 3ncura>au 3n#6lnirile
din#re '"2iile l"r% )e de" -ar#e/ din cauz c nu d"reau ca
ne1e'#ele ' b6r.ea'c/ 3n#re ele/ -e 'eama brba2il"r l"r%
<n #im-ul an#renamen#el"r $i al mi'iunil"r/ agen2ii "-era#i1i
3$i dez1luiau mul#e la#uri a'cun'e/ nu #"a#e demne de
laud% O 1"rb necuge#a# 'c-a# de unul din#re ei .a2 de
'"2ie 'ar .i -u#u# r'-6ndi ca ."cul -rin#re .emei/ dac 3n#re
ele ar .i e;i'#a# rela2ii '#r6n'e% )e de al# -ar#e/ -en#ru c
d"reau ' nu le dea "cazia de a di'cu#a c6nd erau '-eria#e
de m"ar#e/ r'-6ndind in."rma2ii ine;ac#e/ '-ecula2ii $i
minciuni .2i$e/ genera#e de #eam/ de'-re l"cul unde 'e
a.lau brba2ii l"r/ de'-re dura#a in#er1alului 3n care erau
-leca2i $i de'-re -"'ibili#a#ea de a mai .i 3n 1ia2%
C"-iii '##eau cu na'ul 3n m6ncare/ g6rb"1i2i -e 'caunele
l"r/ e1iden# d"rindu$i ' nu 'e a.le ac"l"% 7e -ur#au cu
5eb/ care le .u'e'e 3n#"#deauna bun -rie#en/ >uc6ndu'e $i
glumind cu ei/ $i -ri1indui cum cre$#eau/ ca $i cum nu lar
.i cun"'cu#% C6nd 3$i lu la re1edere/ -rur u$ura2i cu #"2ii/
225
c(iar $i .e#i2a de $a-#e ani a lui Debbie Riner/ care 3l
3ndrgi'e a-r"a-e 3nce-6nd din ziua 3n care 'e n'cu'e%
+ )'#rm leg#ura/ '-u'e Debbie/ 'ru#6ndul -e "braz%
Car"l 3i .cu d"ar cu m6na/ de la " di'#an2 'igur/ 3n
#im- ce 3$i 2inea bia#ul cu "c(elari '#r6n' li-i# de $"ldurile
ei am-le%
+ A'#a e 'igur/ '-u'e el% A1e2i gri> de 1"i% !ul2ume'c
-en#ru cin% Anun2a2im dac a1e2i ne1"ie de ce1a%
7e urc 3n au#"m"bil $i demar/ $#iind c era a-r"a-e
'igur c nu a1ea 'i mai re1ad nici"da#% ,E #im-ul ' "
iei din l"c0/ ace'#a .u'e'e me'a>ul cinei%
A d"ua zi diminea2a/ la "ra n"u .i;/ 5eb -$i 3n lumea
lui Claire Daniel'% Ir"nia '"r2ii .cu ca -rima -er'"an de
care ddu cu "c(ii ' .ie d"c#"rul OKBann"n%
+ 5eb/ 3mi -are bine c #e 1d% Vrei " ca.eaN
+ B#iu unde e'#e% O 'mi iau una/ mul2ume'c%
+ B#ii/ 5eb/ eu am ."'# 3n Vie#nam% Nici"da# 3n b#aia
."cului/ -en#ru c $i a#unci eram #"# -'i(anali'#% Dar am
a1u# dea .ace cu " mul2ime de #i-i care erau c"mba#an2i%
Cu lucruri care 'e -e#rec 3n #im-ul lu-#ei/ de'-re care nu ai
.i crezu# c 'e 1"r 3n#6m-la 1re"da#% Dar $#ii a'#a/ -r"babil/
mai bine% Bi am lucra# cu -riz"nieri de rzb"i/ care .u'e'er
#"r#ura2i de ble'#ema2ii de 1ie#namezi% E cum-li# ceea ce li
'a 3n#6m-la#/ adic mani-ularea -'i(ic $i men#al cla'ic/
"'#racizarea cel"r recalci#ran2i/ e;cluderea "ricrei .r6me
de 'u-"r# m"ral $i -'i(ic% Leau c"n#r"la# 1ie2ile a>ung6nd
-6n la -"zi2ia din #im-ul '"mnului/ 3n#"rc6nd .iecare "m
3m-"#ri1a al#uia/ 3n numele gru-ului/ a$a cum era de.ini# de
#emnicerii l"r% Acum/ bine3n2ele' c e li-'i# de e#ic .a-#ul
ca un -'i(anali'# ' aca-areze -acien2ii al#uia/ de$i/ cin'#i#
1"rbind/ am ."'# 'ur-rin' de ceea ce 'a 3n#6m-la# cu
Claire% Dar cred c ea 1a .i de ac"rd c aici -rimeaz
in#ere'ul #u/ 5eb% A$a c/ dac 1re"da# ai ' #e
rzg6nde$#i 3n ceea ce -ri1e$#e #ra#amen#ul cu Claire/ 1"i .i
226
aici -en#ru #ine%
<l b#u -e 5eb cu -alma -e '-a#e/ 3i adre' ceea ce el
-re'u-u'e c era un z6mbe# 3ncura>a#"r $i -lec%
Claire ie$i din cabine#ul ei c6#e1a 'ecunde mai #6rziu/ 3l
1zu $i 3$i -reg#ir ca.elele 3m-reun% 7e ui#ar la un
de-ana#"r 3n uni."rm care a-ru/ cu " cu#ie cu 'cule 3n
m6n/ din 3nc-erea 3n care 'e a.lau c"ne;iunile elec#rice $i
#ele."nice ale cabine#ului/ a-"i -lec%
+ Ce1a -r"blemeN
+ Nu $#iu/ abia am '"'i#/ r'-un'e Claire%
<n #im- ce 3$i .ceau ca.elele/ 5eb " cerce# cu -ri1irea%
Claire -ur#a " bluz $i " .u'# lung -6n la genunc(i/ care
3i l'a la 1edere -ul-ele $i gleznele .rum"' br"nza#e/ dar
-rul ei/ de$i 'cur#/ era -u2in 3n dez"rdine% )ru ' "b'er1e
c 5eb " '#udia $i 3$i aran> $u1i2ele rebele%
+ <n .iecare diminea2 "c"le'c cldirea/ 3n ri#m aler#/ ca
' .ac mi$care% V6n#ul $i umezeala nu 'un# -rea bune
-en#ru -r% Fu'# din ca.ea $i mai adug -u2in za(r% E$#i
ga#aN
+ !ai mul# dec6# " ' mai .iu 1re"da#%
Oda# in#ra2i 3n cabine#ul ei/ Claire r'."i -u2in d"u
d"'are/ 3n #im- ce 5eb -ri1ea .i; -erec(ea de ba'c(e2i
din#run c"l2% )r"babil c 3i -ur#a c6nd .cea >"gging% Agi#a#/
'e ui# 3n'-re ea%
+ <n -rimul r6nd/ 1reau '2i mul2ume'c/ 5eb/ -en#ru c
ai a1u# 'u.icien# 3ncredere 3n mine ca ' m la$i ' -reiau
#ra#amen#ul #u%
+ De .a-#/ nu $#iu de ce am .cu#"/ '-u'e el/ cu
cand"are%
+ Ei bine/ indi.eren# de m"#i1/ am de g6nd ' m
'#rduie'c/ ca ' .ii 'igur c decizia #a a ."'# c"rec#%
D"c#"rul OKBann"n nu a ."'# -rea 3nc6n#a#/ dar -rima
n"a'#r -re"cu-are e$#i #u% Ridic un d"'ar 'ub2ire% )e
ace'#a mi la da# OKBann"n c6nd am -relua# cazul #u%
5eb 3ncerc ' 'c(i2eze un z6mbe# anemic%
227
+ Credeam c ar .i #rebui# ' .ie mai gr"'%
+ De .a-#/ $i eu credeam acela$i lucru/ .u re-lica ei
'ur-rinz#"are% C"n2ine 3n'emnrile din#run numr
'#andard de $edin2e: a -re'cri' di1er'e medicamen#e/
an#ide-re'i1e/ din n"u nimic ne"bi$nui#%
+ BiN A'#a e bine 'au ruN
+ Bine/ dac 2ia ."'# de ."l"'/ $i -re'u-un c da/
de"arece 2iai relua# 1ia2a 3n m"d e.icien#%
+ DarN
+ Dar/ -"a#e c/ 3n cazul #u/ e ne1"ie ' '-m mai
ad6nc% Trebuie '2i '-un c 'un# 'ur-rin' .iindc nu #ea
(i-n"#iza#% E ."ar#e c"m-e#en# 3n -ri1in2a a'#a/ iar (i-n"za
e inclu' 3n cur'ul lui de #ra#amen#% De .a-#/ OKBann"n
-red un cur' la Uni1er'i#a#ea Fe"rge 5a'(ing#"n/ unde/ "
da# la #rei -a#ru ani/ (i-n"#izeaz un '#uden# $i .ace
di1er'e lucruri/ cum ar .i 'l 3m-iedice ' 1ad " li#er a
al.abe#ului/ a'#.el 3nc6# 'e ui# la cu16n#ul ,mac0 'cri' -e
#abl $i ci#e$#e ,ac0% 7au 3l .ace ' cread c 3i zb"ar un
26n2ar 3n >urul urec(i/ c(e'#ii de genul '#a% Jacem a'#a ca
-ar#e a unei ru#ine/ ca ' dem"n'#rm e;i'#en2a
(alucina2iil"r indu'e/ 1izuale $i audi#i1e%
+ <mi amin#e'c c am di'cu#a# de'-re a'#a cu ani 3n
urm/ -rima da# c6nd am ."'# la el% Eu nam 1ru# ' "
.ac/ a$a c nu a .cu#"/ '-u'e el/ ca#eg"ric%
+ <n2eleg% Ea ridic un d"'ar mul# mai gr"'% D"'arul #u
".icial din ar(i1a Bir"ului 'au/ cel -u2in/ " -ar#e din el/
'-u'e/ r'-unz6nd -ri1irii lui 3n#reb#"are%
+ Deci a'#a au aduna#% Credeam c 'un# c"n.iden2iale%
+ Ai 'emna# un ac"rd c6nd ai acce-#a# #ra#amen#ul%
D"'arul 3i e'#e da#/ de "bicei/ #era-eu#ului/ ca a>u#"r -en#ru
#ra#amen#/ du- ce/ bine3n2ele'/ 'e e;#rag in."rma2iile
ul#ra'ecre#e $i al#ele/ delica#e% D"c#"rul OKBann"n mia
#ran'.era# mie d"'arul du- ce miai de1eni# -acien#% Lam
'#udia# 3n amnun#%
+ J"ar#e bine%
228
5eb 3$i #r"'ni dege#ele $i rma'e 3n e;-ec#a#i1/ ui#6ndu
'e la ea%
+ La -rima n"a'#r 3n#re1edere/ nu ai men2i"na# c #a#l
#u 1i#reg/ Ra*m"nd 7#"cM#"n/ a muri# 3n urma unei
cz#uri/ 3n ca'/ c6nd a1eai cinci'-rezece ani%
+ NuN Ei/ credeam c am .cu#"% Dar nu ai n"#a# nimic/
deci nai cum ' 1eri.ici/ nui a$aN
+ Credem/ 5eb/ mia$ .i amin#i# a'#a% !iai mai '-u' $i
c ai 'c"'" la ca-# cu #a#l #u 1i#reg/ nuN <$i c"b"r3
-ri1irea a'u-ra (6r#iil"r%
5eb 3$i 'im2i b#ile inimii acceler6ndu'e $i urec(ile
arz6ndui% !e#"da ei de in#er"gare era cea cla'ic% <l
adu'e'e la ec(ilibru $i acum #ia lan2ul ."l"'indu'e de "
g"ril de d"u 'u#e cincizeci de Mil"grame ca ' mrea'c
e.ec#ul%
+ Am a1u# c6#e1a ne3n2elegeri/ cine nu areN
+ Aici 'un# -agini du- -agini de reclama2ii re.eri#"are la
ac#e de 1i"len2% Unele de-u'e de 1ecini/ al#ele de #ine%
T"a#e 3m-"#ri1a lui Ra*m"nd 7#"cM#"n% A'#a nume$#i #u
,c6#e1a ne3n2elegeri0N El 'e 3nr"$i/ 3n.uriindu'e/ $i ea
adug/ re-edeC Nu 'un# 'arca'#ic% V"iam d"ar ' 3ncerc
' 3n2eleg rela2ia #a cu el%
+ Nai ce ' 3n2elegi/ -en#ru c nu am a1u# " rela2ie%
Claire 3$i c"n'ul# din n"u 3n'emnrile/ r'."indule
3nain#e $i 3na-"i/ iar 5eb 3i urmri mi$crile cu " nelini$#e
cre'c6nd%
+ Ca'a -e care 2ia l'a#" mama #a e cea 3n care a muri#
7#"cM#"nN
El nu r'-un'e%
+ 5ebN E aceea$iP
+ Team auzi#O 'e r'#i el% Da/ e aceea$i/ $i ce dacN
+ Am 3n#reba# d"ar% A$adar/ #e g6nde$#i c ai '" 1inziN
+ De ce #e in#ere'eazN Te "cu-i de -r"-rie#2i
im"biliare 3n 'ub'idiarN
+ C"n'#a#/ -ur $i 'im-lu/ c ai ni$#e -r"bleme lega#e de
229
ca'a a'#a%
+ Nu 'e -"a#e '-une c a ."'# cel mai .rum"' l"c 3n care
'2i -e#reci c"-ilria%
+ <n2eleg a'#a ."ar#e bine/ dar/ ade'ea/ ca '2i re1ii $i '
-"2i merge mai de-ar#e/ #rebuie '2i -ri1e$#i #emerile 3n
.a2 $i ' le 3n.run2i%
+ <n ca'a aia nu e nimic -e care ' .ie ne1"ie 'l 3n.run#%
+ De ce ' nu mai 1"rbim -u2in de'-re eaN
+ Ui#e ce e/ Claire/ neam 3nde-r#a# cam -rea mul# de
'ubiec#/ nu creziN Am 1eni# la #ine -en#ru c ec(i-a mea a
."'# .cu# z"b $i a'#a ma da# -e'#e ca-% 7 ne c"ncen#rm
-e a'#aO 7 l'm de"-ar#e #recu#ul% 7 l'm de"-ar#e
ca'a $i ' l'm de"-ar#e $i -rin2ii% Nu au nimic dea .ace
cu mine 'au cu cel care 'un# acum%
+ Dim-"#ri1/ au " ."ar#e mare leg#ur cu cel care e$#i
acum% Jr '2i 3n2eleg #recu#ul/ nu #e -"# a>u#a 3n ceea ce
-ri1e$#e -rezen#ul $i 1ii#"rul% E ."ar#e 'im-lu%
+ Cear .i 'mi dai ni$#e a.uri'i#e de -a'#ile $i '
c"n'iderm #"#ul 3nc(eia#/ OLN <n .elul '#a Bir"ul e
mul2umi# c miam .cu# micul ma'a> al min2ii $i #u 32i .aci
da#"ria%
Claire cl#in din ca-%
+ Eu nu lucrez a$a/ 5eb% Eu 1reau ' #e a>u#% Cred c -"#
' #e a>u#% Dar #rebuie ' c"lab"rezi cu mine% Nu -"# ' .ac
niciun c"m-r"mi' 3n -ri1in2a a'#a%
+ Credeam c ai '-u' c 'u.r de 'indr"mul lu-#ei 'au
cam a$a ce1a% Ce are a'#a dea .ace cu #a#l meu 1i#regN
+ Am '-u'/ -ur $i 'im-lu/ c a'#a ar -u#ea .i " e;-lica2ie
-en#ru ceea ce 2i 'a 3n#6m-la# -e alee% Nu am a.irma# c e
'ingura -"'ibili#a#e% Trebuie ' cerce#m/ 3n 3n#regime/
#"a#e a'-ec#ele/ dac 1rem 3n#rade1r ' rez"l1m #"a#e
amnun#ele%
+ Amnun#e = .aci ca #"#ul ' 'une a#6# de 'im-lu% De
-arc a$ .i nemul2umi# -en#ru c am acnee%
+ )u#em ."l"'i al# #ermen dac -re.eri/ dar a'#a c(iar nu
230
a.ec#eaz m"dul 3n care ab"rdm -r"blemele #ale%
5eb 3$i ac"-eri .a2a cu m6inile/ a-"i 1"rbi de la
ad-"'#ul l"r%
+ !ai e;ac#/ ce naiba 1rei de la mineN
+ 7incer/ "ric6# de mul#e de#alii 3mi -"2i da% Bi cred c
-"2i/ dac #e '#rduie$#i cu ade1ra#% Trebuie ' ai
3ncredere 3n mine/ 5eb%
El 3$i 3nde-r# m6inile%
+ OL/ ui#e care e ade1rul% 7#"cM#"n era " 'c6rn1ie%
Dr"ga# $i -ilangiu% Du- #"a#e a-aren2ele/ rm'e'e 3n anii
$aizeci% A1ea " 'lu>b de .unc2i"nar mrun#/ #rebuia '
mearg la 'er1iciu 3mbrca# 3n c"'#um $i 3$i imagina c e un
al# D*lan T("ma' du- "rele de du- -r"gram%
+ Vrei ' '-ui c era un '"i de 1i'#"r .ru'#ra#/ -"a#e
c(iar un mincin"'N
+ D"rea ' .ie c"n'idera# in#elec#ual 3n mai mare m'ur
dec6# era mama $i ' .ie mai #alen#a# dec6# ea/ dar nu era/
nici -e de-ar#e% )"eziile lui erau de #"# r6'ul: nu i 'a
-ublica# nimic/ nici"da#% 7ingurul lucru -e care 3l a1ea 3n
c"mun cu b#r6nul D*lan era .a-#ul c bea -rea mul#%
)re'u-un c 3$i 3nc(i-uia c in'-ira2ia e 3n '#icl%
+ A$a c " b#ea -e mama #aN
Claire l"1i d"'arul cu dege#ul%
+ A'#a e ceea ce '# 'cri' ac"l"N
+ De .a-#/ ce nu '# 'cri' aici e mul# mai in#ere'an#%
!ama #a nu a .cu# nici" reclama2ie 3m-"#ri1a lui 7#"cM#"n%
+ )i/ 3n cazul '#a/ cred c #rebuie ' a1em 3ncredere 3n
cele c"n'emna#e%
+ O b#ea -e mama #aN 3n#reb ea/ din n"u/ $i/ 3nc "
da#/ 5eb nu r'-un'e% 7au #e b#ea d"ar -e #ineN
5eb 3$i ridic 3nce# -ri1irea c#re ea/ dar nu '-u'e nici
acum nimic%
+ Deci numai -e #ineN Bi mama #a l'a ' 'e 3n#6m-le
a'#aN
+ C(arl"##e nu -rea '##ea -e aca'% Jcu'e " gre$eal
231
mri#6ndu'e cu #i-ul la% Bi ea " $#ia/ a$a c 3l e1i#a%
+ <n2eleg% )re'u-un c nu 'e g6ndea la di1"r2%
+ O .cu'e " da#% Cred c nu a1ea c(e. '$i ba# din
n"u ca-ul cu a$a ce1a% Era mai 'im-lu ' .ac -limbri
n"c#urne cu ma$ina%
+ Bi #e l'a cu un "m de'-re care $#ia c #e mal#ra#eazN
Tu cum #e 'im2eai din cauza a'#aN
5eb nu r'-un'e%
+ Ai di'cu#a# 1re"da# cu eaN Iai '-u' -rin ce #e .cea
' #reciN
+ Nar .i 'er1i# la nimic% )en#ru ea/ #i-ul nu e;i'#a%
+ A'#a 3n'emn6nd c 3$i re-rima amin#irileN
+ A'#a 3n'emn6nd "rice naiba 1rei #u ' 3n'emne% Nam
di'cu#a# nici"da# de'-re a$a ce1a%
+ Erai aca' c6nd a muri# #a#l #u 1i#regN
+ )"a#e/ c(iar numi aduc amin#e% <n#run .el/ $i eu 3mi
re-rim amin#irea a'#a%
+ <n d"'ar 'e men2i"neaz d"ar c a czu#% Cum a
czu#N
+ Din ca-ul 'cril"r -"dului% Ac"l" era de-"zi#ul lui
'ecre# de delicii in#elec#uale% Era bea#/ na nimeri# " #rea-#
$i $ia '-ar# ca-ul l"1indu'e de marginea de'c(iz#urii
-"dului c6nd 'a -r1li# $i $ia .r6n# g6#ul c6nd 'a izbi# de
-"dea% )"li2ia a in1e'#iga# cazul $i a ca#al"ga# m"ar#ea
dre-# acciden#al%
+ !ama #a era aca' c6nd 'a 3n#6m-la# 'au -leca'e
3n#runa din#re plim(rile ei cu ma$inaN
+ Acum " .aci -e agen#ul JBIN
+ <ncerc d"ar ' 3n2eleg care era 'i#ua2ia%
+ C(arl"##e era aca'% Ea a ."'# cea care a c(ema#
ambulan2a% Dar/ cum 32i '-uneam/ el muri'e de>a%
+ <n#"#deauna iai '-u' mamei #ale -e numeN
+ !i 'e -are mai -"#ri1i# a$a%
+ <mi 3nc(i-ui c #rebuie ' #e .i 'im2i# u$ura# c6nd a
muri# 7#"cM#"n%
232
+ 4ai ' '-unem c nam -l6n' la 3nm"rm6n#are%
Claire 'e a-lec 3n'-re el $i 1"rbi cu 1"ce ."ar#e 'czu#%
+ 5eb/ urm#"area 3n#rebare " ' .ie ."ar#e di.icil $i/
dac nu 1rei 'mi r'-unzi acum/ e 3n "rdine% Dar #rebuie
' " -un 3n cazurile de abuz -aren#al%
5eb 3$i 3nl2 ambele m6ini%
+ Nu mia a#in' nici"da# z"nele in#ime/ nici nu ma
"bliga# ' le a#ing -e ale lui/ OLN Nimic de genul '#a% !au
3n#reba# $i a#unci $i leam '-u'/ $i a#unci/ ade1rul% Ti-ul nu
era un -er1er'% Era d"ar un ccci"' crud $i 'adic/ care 'e
rzbuna -en#ru " 1ia2 de incer#i#udini $i dezamgiri b#6nd
un c"-il -6ni ie$ea ra(a#ul -e na'% Dac miar .i .cu#
necazuri de genul '#a/ a$ .i g'i# cum 'l "m"r cu m6na
mea% <$i ddu 'eama ce '-u'e'e $i 'e grbi ' adaugeC
<n'/ .c6nd #umba aia/ indi1idul nea 'c-a# -e #"2i de
necazuri%
Claire 'e l' -e '-a#e $i -u'e de"-ar#e d"'arul% Fe'#ul
ace'#a mrun# 3nde-r#/ cum1a/ nelini$#ea lui 5eb $i el 'e
ridic 3n -ici"are%
+ E e1iden# c 32i amin#e$#i 1remurile -e#recu#e al#uri
de #a#l #u 1i#reg/ '-u'e ea/ $i c a1er'iunea #a .a2 de
ace'#e amin#iri are un m"#i1 3n#emeia#% Te g6nde$#i mai
mul# la ceea ce 32i aduci amin#e de'-re #a#l #u ade1ra#N
+ Ta2ii 'un# #"# #a2i%
+ Ceea ce 3n'eamn c #a#l #u $i Ra*m"nd 7#"cM#"n
erau de aceea$i #ea-N
+ A$a 'ca- de e."r#ul de a m g6ndi -rea mul# la a'#a/
e'#eN
+ De "bicei/ nu rez"l1i nimic aleg6nd calea cea mai
u$"ar%
+ Na$ $#ii de unde ' 3nce-/ Claire/ '#a e ade1rul%
+ Bine/ ' ne 3n#"arcem -u2in la e-i'"dul din cur#e% B#iu
c " ' .ie un cal1ar/ dar 'l mai derulm " da#%
5eb " .cu/ 'u-"r#6nd cal1arul%
+ Bun/ 32i amin#e$#i dac -rimul gru- de "ameni -e care
233
la2i 3n#6lni# a a1u# 1reun e.ec# a'u-ra #aN
+ Niciunul/ 3n a.ar de .a-#ul c mam 3n#reba# dac
1reunul din#re ei 1a 3ncerca ' ne "m"are 'au ' a1er#izeze
-e cine1a de '"'irea n"a'#r/ dar $#iam c lune#i$#ii 3i a1eau
3n b#aia armel"r% A$a c/ 3n a.ar de " -"'ibil m"ar#e
.ulger#"are/ #"#ul era nemai-"meni#%
C(iar dac 'arca'mul lui " dezgu'#/ .emeia nu 'e #rd%
5eb .u cu ade1ra# im-re'i"na#%
+ Bun/ 3ncearc ' re.aci/ cu "c(ii min2ii/ imaginea
bie2elului% Die mai u$"r '2i amin#e$#i e;ac# ce anume 2i
a '-u'N
+ C(iar are im-"r#an2N
+ De .a-#/ 3n '#adiul '#a/ nu $#im ce are im-"r#an2 $i ce
nu%
5eb ".# din greu $i '-u'eC
+ OL% Lam 1zu# -e -u$#an% 7e ui#a la n"i% A zi'P
5eb 'e "-ri -en#ru c/ 3n min#e/ nul -u#ea 1edea clar -e
Le1in% Cu gaura de gl"n2 din "braz/ cu #ie#ura carei
#ra1er'a .run#ea/ era e-a1a unui -u$#i care/ .r niciun
dubiu/ #ri'e de>a " 3ndelunga# 1ia2 mizerabil%
+ A '-u'P a '-u'C ,Arz#ear ."cul g(eenei0/ a'#a a
'-u'% 7e ui# la ea/ agi#a#% A'#a e% O(/ $i du- aia a r6'%
Vreau ' '-un c era un r6' dea dre-#ul ne.ire'c/ ca un
c"#c"dci#/ c(iar a$a%
+ Bi ce -ar#e a c"r-ului 2ia ."'# a.ec#a#N
5eb czu -e g6nduri%
+ Ar #rebui ' '-un ce 'a 3n#6m-la# c6nd a 1"rbi# -rima
da#% Adic a ."'# ca $i cum miar .i 3nde'a# " -6cl 3n
creier% ,Arz#ear ."cul g(eenei0/ e;ac# a'#a a '-u'% 7e
3n#6m-l din n"u/ 'im# .urnic#uri 3n dege#e% A'#a e "
nebunie%
Claire n"# ce1a/ a-"i 'e ui# la el%
+ E ."ar#e ne"bi$nui# ca un bie2el/ mai ale' unul de la
"ra$/ ' ."l"'ea'c e;-re'ia a'#a% 7igur/ ar .i -u#u# ' '-un
,arz#ear ."cul0 'au ,du#e dracului0/ dar ,arz#ear ."cul
234
g(eenei0N Vreau ' '-un c 'un ar(aic/ ca din#r" al#
lume% Te -"a#e duce cu g6ndul la -uri#ani/ la ."c $i
-uci"a'% Ce -rere ai de'-re a'#aN
+ De .a-#/ mie 3mi 'un ca din 1remea Rzb"iului Ci1il
'au/ "ricum/ ca din e-"ca aia/ '-u'e 5eb%
+ E c6# 'e -"a#e de '#raniu%
+ Credem/ Claire/ #"a# n"a-#ea aia a ."'# '#ranie%
+ Ai mai 'im2i# $i al#ce1aN
5eb 'e '#rdui '$i amin#ea'c%
+ A$#e-#am "rdinele deci'i1e/ ca ' l"1im 2in#a% )e urm
leam -rimi#% <$i 'cu#ur ca-ul% Imedia# ce leam auzi# 3n
ca'c/ am 3n2e-eni#% A ."'# in'#an#aneu% <2i amin#e$#i c 2i
am -"1e'#i# de'-re -i'#"alele Ta'er cu care ne "m"r6m
#im-ul la 4RTN
Ea ddu din ca-%
+ Ei/ a ."'# ca $i cum mar .i l"1i# una din#re 'ge2ile
elec#r"$"c% Nu mam mai -u#u# mi$ca%
+ Nu ar .i ."'# -"'ibil ca cine1a c(iar ' .i #ra' 3n #ine cu
un -i'#"l Ta'er/ ac"l"/ -e aleeN Nu ar -u#ea .i '#a m"#i1ul
-en#ru care ai 3n2e-eni#N
+ Im-"'ibil% Nu era nimeni a#6# de a-r"a-e/ iar 'gea#a
nar .i #recu# -rin 1e'#a mea an#igl"n2% Bi/ ul#imul argumen#/
dar nu cel mai li-'i# de im-"r#an2/ e'#e c "biec#ul ar .i
#rebui# ' rm6n 3n.i-# 3n mine/ c"rec#N
+ C"rec#% Claire 3$i mai n"# ce1a/ a-"i zi'eC Ai declara#
mai 3nain#e c/ de$i ai 3n2e-eni#/ ai ."'# ca-abil ' #e ridici $i
' in#ri 3n cur#e%
+ Claire/ a ."'# cel mai greu lucru -e care lam .cu# 3n
1ia2a mea% !i 'e -rea c am " mie de Mile $i c 3n#reg
"rgani'mul 3mi .unc2i"neaz ana-"da Bi/ 3n cele din urm/
am ."'# 3n.r6n#/ mam -rbu$i# $i am rma' ac"l"% A-"i au
3nce-u# ' #rag mi#ralierele%
+ C6nd ai 3nce-u# '2i re1iiN
5eb czu -e g6nduri%
+ Am a1u# im-re'ia c au #recu# ani -6n c6nd mam
235
-u#u# mi$ca% Dar na dura# mul# del"c% E;ac# c6nd a 3nce-u#
#irul/ am 'im2i# c #"#ul 3nce-ea ' re1in la n"rmal% !iam
-u#u# mi$ca bra2ele $i -ici"arele $i ele m ardeau ca dracu/
cum 'e 3n#6m-l du- ce 2ia am"r2i# " m6n 'au un -ici"r
$i '6ngele 3nce-e din n"u ' circule% A$a m 'im2eam
a#unci% Dar nu a1eam ne1"ie de membre 3n m"men#ul la/
-en#ru c nu -rea a1eam unde ' mai -lec%
+ A$adar/ 2iai re1eni# de la 'ineN Nu2i amin#e$#i ' .i
.cu# ce1a care ar .i -u#u# ' #e -aralizezeN )"a#e 1re"
-r"blem a '-a#elui/ care ' .i a-ru# 3n #im-ul
an#renamen#el"rN Dia ."'# 1re"da# a#in' 1reun ner1N Bi
a'#a #ear .i -u#u# im"biliza%
+ Nimic de genul '#a% Nu iei -ar#e la nici" "-era2iune
dac nu e$#i 3n#r" '#are .izic e;celen#%
+ Deci ai auzi# ."curile de arm $i ai 3nce-u# '2i 'im2i
din n"u c"r-ulN
+ Da%
+ Ar mai .i $i al#ce1aN
+ )u$#iul/ am mai 1zu# un mili"n dealde el% Bi/ cu #"a#e
a'#ea/ mi 'a -ru# de"'ebi#% Nu mil -u#eam 'c"a#e din
ca-% Nu din cauz c .u'e'e 3m-u$ca#/ am mai 1zu# $i c"-ii
cu urme de gl"n2% Nu $#iu din ce m"#i1% Am da# din n"u cu
"c(ii de el/ 3n #im- ce #rgeau mi#ralierele% Era g(emui#
l6ng alee% Dac mai .cea un -a'/ ar .i ."'# #ia# 3n d"u% I
am '#riga# ' 'e 3n#"arc% !am #6r6# -e bur# -6n la el%
Cred c era '-eria# de m"ar#e% Auzea ec(i-a 4"#el 1enind
din#run ca-# al aleii/ eu eram 3n cellal#/ mi#ralierele alea
ble'#ema#e #rgeau% Bi miam da# 'eama c a1ea de g6nd
'" ru- la .ug dea curmezi$ul cur2ii $i -6n ac"l" iar .i
."'#% )ur $i 'im-lu/ nam -u#u# l'a ' 'e 3n#6m-le a'#a/
Claire% De>a muri'er -rea mul2i "ameni 3n n"a-#ea aia% 7a
arunca# 3nain#e/ mam arunca# $i eu/ lam -rin' $i lam
-"#"li#/ .iindc zbiera c nu .cu'e nimic $i bine3n2ele' c/
a#unci c6nd un c"-il '-une a'#a/ $#ii c 32i a'cunde ce1a%
Lam lini$#i#/ cum 32i '-uneam% !a 3n#reba# dac cei din
236
ec(i-a mea erau m"r2i $i iam '-u' c da% Iam da# un bile#
$i $a-ca mea $i am #ra' cu -i'#"lul de 'emnalizare% B#iam
c era 'ingurul m"d 3n care -u#eam 3m-iedica ec(i-a 4"#el
'l ucid c6nd ar .i a-ru# din 3n#uneric% Bi/ Claire/ -ur $i
'im-lu/ nu d"ream ' m"ar%
+ Trebuie ' .i ."'# " n"a-#e cum-li# -en#ru #ine/ dar/
5eb/ ar #rebui ' .ii mul2umi# c lai 'al1a#%
+ OareN De ce lam 'al1a#N Ca ' 'e 3n#"arc -e '#rziN
Vezi #u/ e un -u$#i de"'ebi#% Are un .ra#e 'u-ranumi# !arele
J/ care c"nduce una din#re a.acerile cu dr"guri din z"n% El
e -er'"na>ul nega#i1%
+ A#unci/ -"a#e c 3n #"a#e a'#ea 'un# im-lica2i ni$#e
du$mani ai ace'#ui !are JN
+ )"a#e% Jcu " -auz/ ca ' 'e ("#ra'c dac ' dea
'au nu la i1eal $i re'#ul% Cine1a a 'c(imba# c"-iii% )e alee%
+ A 'c(imba# c"-iiiN Ce 1rei ' '-uiN
+ Vreau ' '-un c acel Le1in 5e'#br""M -e care lam
'al1a# eu nu era acela$i cu bia#ul care lea da# bile#ul
membril"r ec(i-ei 4"#el% Bi -u$#iul care a di'-ru# de la
l"cul .a-#ei nu era acel Le1in 5e'#br""M -e care lam
'al1a#%
+ De ce ar .i .cu# cine1a a'#aN
+ E " 3n#rebare de $aizeci $i -a#ru de mii de d"lari/ care
m 'c"a#e din min2i% T"# ce $#iu eu e'#e c/ 3n cur#ea aia/
iam 'al1a# .undul lui Le1in 5e'#br""M $i c -u$#iul a ."'#
'c(imba#/ -en#ru c lea '-u' cel"r din ec(i-a 4"#el c 'un#
cel mai mare la$% De ce ar .i .cu# una ca a'#aN
+ 7un a-r"a-e ca $i cum ar .i 3ncerca#/ 3n m"d
in#en2i"na#/ ' #e di'credi#eze%
+ Un -u$#i -e care nici mcar nul cun"'cN 5eb 'cu#ur
din ca-% Cine1a a 3ncerca# 'mi creeze " imagine -r"a'#
$i #rebuie 'l .i 3n12a# -e c"-il ce ' '-un% Bi -e urm a
."'# .l"are la urec(e '$i .ac a-ari2ia ' -lece/ la .el de
u$"r/ cu .al'ul -u$#an% El e/ -r"babil/ m"r#% La naiba/ Le1in
e/ -r"babil/ m"r#%
237
+ 7e -are c cine1a 'a '#rdui# ' -lani.ice #"a#e a'#ea/
zi'e Claire%
+ Bi miar -lcea ' $#iu de ce%
+ Nu -u#em .ace al#ce1a dec6# ' 3ncercm/ 5eb/ eu #e
-"# a>u#a 3n anumi#e -ri1in2e/ dar nu am au#"ri#a#ea ' m
"cu- de -ar#ea care 2ine de anc(e#%
+ De .a-#/ nici eu 'ar -u#ea ' nu mai .iu 3n m'ur '
m "cu- de a'#a% Realmen#e/ nu -rea am mai ac#i1a# ca
de#ec#i1 3n ul#imii "-# ani% <nce-u ' 'e >"ace cu inelul de -e
dege#% <n diminea2a a'#a/ c6nd am a>un' la cabine#/
OKBann"n mia 2inu# un mic di'cur' 3ncura>a#"r de'-re
'indr"mul lu-#ei%
Claire 3nl2 din '-r6ncene%
+ Da/ c(iar a$aN I'#"ria lui cu Vie#namulN
)rea ' 'e '#rduia'c din greu ' nu z6mbea'c%
+ Nu miam 3nc(i-ui# c e -rima da# c6nd ."l"'e$#e
#"a# -"1e'#ea% Dar a'#a e ceea ce crezi #u = 1reau ' zic/
3n ciuda cel"rlal#e c(e'#ii/ cu -u$#iulN
+ <nc nu2i -"# '-une/ 5eb/ nu 3nc%
+ B#ii/ am 1zu# '"lda2i cr"ra li 'e 3n#6m-l a$a ce1a%
7e #rage 3n ei $i 3$i -ierd c"n#r"lul% T"a# lumea -"a#e
3n2elege a'#a%
Claire 3l -ri1i cu a#en2ie%
+ DarN
El 3nce-u ' 1"rbea'c ."ar#e re-ede%
+ Dar/ cei mai mul2i din#re '"lda2i '#au -u2in 3n#run
cen#ru de in'#ruire a recru2il"r/ a-"i 'un# arunca2i 3n -rima
linie% Nu $#iu nimic de'-re ceea ce 3n'eamn a ucide% Nu
$#iu ce 3n'eamn ' .ii 3n#rade1r 3n b#aia ."cului% Dar eu/
eu mam an#rena# -en#ru a'#a 3n cea mai mare -ar#e a
1ie2ii mele de adul#% N" '2i 1in ' crezi/ Claire/ 3n c6#e
.eluri am ."'# a#aca#% <nce-6nd cu #irul mi#ralierel"r $i
#ermin6nd cu 'c(i>e de -r"iec#ile de m"r#ier/ $i nar mai .i
rma' nimic din mine dac mar .i nimeri# a$a ce1a% Am
reu$i# ' ucid "ameni c6nd cea mai mare -ar#e a '6ngelui
238
meu era 3n bl2ile de -e -"dea% Bi nici"da#/ nici mcar "
'ingur da#/ nu mam -ierdu# ca 3n n"a-#ea aia% Bi/ -6n 3n
m"men#ul la/ nu .u'e'e #ra' niciun nen"r"ci# de gl"n2%
7-unemi/ cum naiba a ."'# -"'ibilN
+ 5eb/ $#iu c #u cau2i ni$#e r'-un'uri% Trebuie ' ne
c"n#inum e."r#urile% Dar #rebuie ' 32i '-un c/ a#unci c6nd
a1em dea .ace cu min#ea "mului/ "rice e -"'ibil%
El 'e ("lb la ea/ 'cu#ur din ca- $i 'e 3n#reb cum dracu
-u#ea ie$i de -e drumul/ "ricare ar .i ."'# el/ -e care "
lua'e%
+ )i/ d"c#"re/ '#a nu e cine $#ie ce a>u#"r/ nui a$aN C6#
#e -l#e$#e Bir"ul ca ' numi '-ui nimicN
7e ridica -e nea$#e-#a#e $i -lec%
)en#ru a d"ua "ar/ Claire nu 3ncerca 'l "-rea'c $i nici
nar .i -u#u# ' " .ac% !ai a1u'e'e $i 3nain#e -acien2i care 3i
3n#"r'e'er '-a#ele/ de$i nici"da# 3n #im-ul -rimel"r d"u
$edin2e% 7e l' -e '-a#e 3n ."#"liu $i 3$i #recu 3n re1i'#
3n'emnrile/ a-"i lu un re-"r#"."n $i 3nce-u '
3nregi'#reze%
Jr ca ea ' " $#ie/ 3n de#ec#"rul de incendiu din #a1an
'e a.la a'cun' un di'-"zi#i1 '".i'#ica# de a'cul#are/ rac"rda#
la in'#ala2ia elec#ric a cldirii/ dar -re1zu# $i cu un
alimen#a#"r de rezer1/ cu ba#erii% <n cabine#ul .iecrui
-'i(ia#ru $i -'i(anali'# care lucra ac"l" era a'cun' un
di'-"zi#i1 'imilar% In'#ala2ia #ele."nica din cabine# a1ea
deri1a2ii 'u-limen#are/ din#re care una 'e 3n#reru-'e'e/
m"#i1 -en#ru care .u'e'e nece'ara 1izi#a ,de-ana#"rului0
din diminea2a aceea%
Acele urec(i indi'cre#e cule'e'er " mare can#i#a#e de
in."rma2ii de la .iecare din#re -acien2ii care in#ra'er -e
u$% <n #im-ul ul#imului an/ -e'#e " 'u# de agen2i JBI din
#"a#e de-ar#amen#ele/ inclu'i1 cei care lucrau 'ub
ac"-erire $i cei de la An#ic"ru-2ie/ din 5JO/ din 4RT $i din
-ar#ea cen#rala a "ra$ului/ $i mai bine de d"uzeci din#re
-ar#enerii de 1ia2 ai ace'#"ra/ 1eni'er ac"l" ca '$i
239
dez1luie 'ecre#ele $i -r"blemele/ a$#e-#6ndu'e la cea mai
de-lin c"n.iden2iali#a#e% Bi -rimi'er "rice/ numai a'#a nu%
Imedia# du- ce 5eb L"nd"n ie$i din cabine# ca "
.ur#un/ Ed OKBann"n 'e '#recur a.ar/ c"b"r3 cu li.#ul -6n
3n gara>/ 'e urc 3n Audiul 'u n"un"u2/ cu d"u l"curi/ $i
demar% <$i lu celularul $i ."rm un numr% Tele."nul 'un
de c6#e1a "ri $i/ 3n cele din urm/ i 'e r'-un'e%
+ E un m"men# -"#ri1i#N 3n#reb el/ nelini$#i#%
De la cellal# ca-# al c"ne;iunii i 'e ri-"'# c era la .el
de -"#ri1i# ca "ricare al#ul/ -en#ru " c"n1er'a2ie 'cur# $i la
"biec#%
+ L"nd"n a ."'# azi aici%
+ Am auzi#/ '-u'e 1"cea% Omul meu a #recu# -e ac"l" '
re-are ce1a% Deci/ cum mai merge cu b#r6nul 5ebN
OKBann"n 3ng(i2i 3n 'ec/ ner1"'%
+ 7e duce la un al# -'i(anali'#% Am .cu# #"# ce mia '#a#
3n -u#eri ca ' 3m-iedic a'#a/ 'e grbi ' adauge/ dar .r
niciun rezul#a#%
Cellal# reac2i"n a#6# de zg"m"#"' $i cu a#6#a .urie/
3nc6# OKBann"n .u ne1"i# '$i 3nde-r#eze #ele."nul de
urec(e%
+ A'cul#m/ nu a'#a a1eam eu de g6nd/ zi'e el% Nu
-u#eam 'mi 3nc(i-ui c " ' 'e duc/ 3n#rade1r/ la
al#cine1a% 7a 3n#6m-la# din 'eninP CumN 7e nume$#e
Claire Daniel'% A lucra# -en#ru mine% E aici de ani de zile $i
e ."ar#e c"m-e#en#% <n al#e 3m-re>urri/ nar .i ."'# "
-r"blem% Nu -u#eam ' .ac -rea mul# 'candal .r '
de1in bnui#"ri%
Auzind -r"-unerea .cu# de cellal#/ OKBann"n 3nce-u
' #remure% 7c"a'e ma$ina de -e $"'ea%
+ Nu/ uciderea ei nu ar .ace al#ce1a dec6# ' '#6rnea'c
'u'-iciunile% <l $#iu -e L"nd"n% )"a#e c(iar -rea bine% E
in#eligen#% Dac i 'e 3n#6m-l ce1a lui Claire/ " ' -ricea-
de'-re ce e 1"rba $i n" '" la'e bal#% E '#ilul lui% Crede2i
m/ lucrez cu "mul '#a de mul# 1reme% Nu ui#a2i c de
240
a'#a ma2i anga>a#%
+ Dar nu numai -en#ru a'#a/ '-u'e cellal#% Bi #e -l#im
bine/ Ed% <n#rade1r bine% Bi nu ne -lace del"c c 'e duce
la -uicu2a a'#a/ la Daniel'%
+ Din #"#ul 'ub c"n#r"l% A$a cum 3l $#iu eu -e L"nd"n/ "
' mai 1in de c6#e1a "ri $i -e urm " '" #"# la'e de azi -e
m6ine% Dar/ dac 'e i1e$#e al#ce1a/ 1 anun2% 7#au -e
-"zi2ie%
+ Ar .i bine '" .aci/ zi'e cellal#% Bi/ 3n m"men#ul c6nd
-ierzi a d"ua "ar c"n#r"lul/ in#rm n"i 3n 'cen%
Leg#ura 'e 3n#reru-'e $i OKBann"n/ -r6nd ."ar#e
#ulbura#/ re1eni -e $"'ea $i demar%
241
CAPITOLUL 22
5eb -e#recu'e ."ar#e mul# #im- 3n Vicul 'u/ umbl6nd
-e '#rzile din a-r"-ierea l"cului 3n care a1u'e'e l"c
mcelul% Era 3n#r" -ermi'ie ne-l#i# $i nu -ar#ici-a la
anc(e#a ".icial% De aceea nu -u#ea '"lici#a niciun a>u#"r/
-re'u-un6nd c iar .i ."'# nece'ar/ $i nici nui era lim-ede
ce anume cu#a% <n#unericul de -e '#rzi era '.6$ia# de
luminile c"n#"-i#e ale .aruril"r% <n mul#e din#re in#er'ec2ii
erau camere ."#"/ a-aren# meni#e 'i 'ur-rind -e $".erii
care #receau -e r"$u% T"#u$i/ 5eb era de -rere c r"lul l"r
era dublu/ .iind/ 3n z"nele cu " ra# ridica# a criminali#2ii/
$i di'-"zi#i1e de 'u-ra1eg(ere% Era ne1"i# ' a-recieze
ingeni"zi#a#ea in.rac#"ril"r l"cali/ -en#ru c mul#e din#re
ace'#ea nu mai erau "rien#a#e 3n direc2ia ini2ial% Unele
erau 3ndre-#a#e c#re cer/ al#ele c#re caldar6m/ c6#e1a
3n'-re cldiri/ iar al#ele c(iar .u'e'er di'#ru'e% Ei/ $i cam
a#6# de'-re Big Br"#(er%
5eb c"n#inua '$i 1eri.ice me'a>ele de aca'% Niciuna
din#re '"2ii nul mai 'una'e% )r"babil c C*nde $i Debbie
b6r.i'er/ anun26ndule -e celelal#e c du'e'er la bun
'.6r$i# munca murdar/ 3nde-r#6ndul din 1ie2ile l"r%
A-r"a-e c le -u#ea auzi 'u'-inul c"lec#i1 de u$urare%
<n cele din urm/ 3$i '#abili " n"u -r"gramare la
cabine#ul lui Claire% Ea nu .cu nici" aluzie la >ignirea -e
care i" adu'e'e 3nain#e de -lecare $i la cea dea d"ua lui
ie$ire bru'c din cabine#ul ei% 7e mul2umi ' n"#eze da#a $i
"ra $i '-u'e c 3l a$#e-#a% Era " .emeie .r -rea mul#e
'en'ibili#2i/ g6ndi 5eb%
C6nd a>un'e/ 3n 'ala de a$#e-#are mai erau c6#e1a
-er'"ane% Niciuna din#re ele nu 'e ui#a '-re el/ dar nici nu
242
'e a$#e-#a'e la a'#a% )re'u-unea c a$a #rebuie ' .ie 3n
an#icamera unui d"c#"r de nebuni% Cine d"re$#e ' .ie 1zu#
de ni$#e '#rini c6nd 3$i cau# leacul demen2eiN
Claire ie$i/ 3i adre' un z6mbe# lini$#i#"r/ $i 3i 3n#in'e "
cea$c cu ca.ea -r"a'-# .cu#/ cu .ri$ca $i za(rul de>a
aduga#e/ a$a cum 3i -lcea lui% 7e a$ezar 3n cabine#ul ei%
5eb 3$i #recu m6na -rin -r%
+ Ui#e ce e/ Claire/ 3mi cer 'cuze -en#ru da#a #recu#% De
"bicei nu 'un# a#6# de nemernic% B#iu c 3ncerci/ -ur $i
'im-lu/ ' m a>u2i/ $i $#iu $i c/ din #"a# -"1e'#ea a'#a/
nimic nu e u$"r de de'ci.ra#%
+ 5eb/ nu2i cere 'cuze -en#ru c ai .cu# e;ac# ce
#rebuia ' .aci/ adic 2iai da# .r6u liber #u#ur"r g6nduril"r $i
'en#imen#el"r/ ca ' #e -"2i "cu-a de ele%
+ Deci/ unde mergem azi/ d"c#"reN '-u'e el/ cu un
z6mbe# .ira1% )e !ar#e 'au -e Venu'N
+ )en#ru 3nce-u#/ '#udiem dereglrile -r"du'e de '#re'ul
-"'##rauma#ic $i 1edem dac 3$i au l"cul 3n cazul #u%
5eb z6mbi 3n 'inea lui% Ei/ cu a'#a 'e -u#ea de'curca%
+ Cum ar .i $"cul cauza# de e;-l"zieN
+ Termenul '#a e ade'ea gre$i# u#iliza# $i a$ 1rea ' .ac
c6#e1a -recizri% Acum/ din -unc# de 1edere clinic/ -r"babil
c 'u.eri de '#re' -"'##rauma#ic/ 3n urma e1enimen#el"r
care 'au -e#recu# 3n cur#ea aia%
+ Cred c 'un# de ac"rd%
+ Bun/ (ai ' ne 1eri.icm c"ncluzia% Dac '#a e
diagn"'#icul/ a#unci e;i'# mai mul#e me#"de a#e'#a#e de
#ra#amen#/ inclu'i1 #e(nicile de c"mba#ere a '#re'ului/
nu#ri2ia adec1a# $i -r"gramele de '"mn/ e;erci2iile de
rela;are/ reada-#area c"gni#i1 $i -re'crierea unei
medica2ii an;i"li#ice%
+ Jirar ' .ie/ ce 'im-lu 'un/ .cu el/ cu 'arca'm%
Ea 3l -ri1i $i 5eb 'e g6ndi c -ri1irea ei era ciuda#%
+ Une"ri e 'im-lu% Ea 3$i c"b"r3 "c(ii a'u-ra (6r#iil"r%
Bun/ ai remarca# 1re" 'c(imbare la ni1el .izicN 7enza2ie de
243
.rig/ ame2eli/ dureri 3n -ie-#/ cre$#erea #en'iunii/ di.icul#2i
re'-ira#"rii/ "b"'eal/ grea2 'au "rice al#ce1a de genul
'#aN
+ )rima "ar c6nd mam 3n#"r' 3n cur#e $i am remem"ra#
cele 3n#6m-la#e/ mam 'im2i# cam ame2i#%
+ Dar de a#unci 3nc"aceN
+ Nici"da#%
+ Bun/ e$#i e;ce'i1 de ner1"'/ 3nce-6nd de a#unciN
5eb nu a1u ne1"ie de mul# #im- de g6ndire%
+ Nu/ nu #"cmai%
+ Abuzezi de 1re" 'ub'#an2 care ' #e a>u#e ' .aci .a2
'i#ua2ieiN
+ De nimicO De .a-#/ beau c(iar mai -u2in ca de "bicei%
+ <2i re1in 3n min#e imagini din #im-ul e1enimen#el"rN
El 'cu#ur din ca-%
+ Te 'im2i a-a#ic/ 'im2i ne1"ia ' e1i2i 1ia2a '"cial/
"ameniiN
+ Nu/ 1reau ' a.lu ce 'a 3n#6m-la#% Vreau ' .iu ac#i1%
+ E$#i mul# mai .uri"'/ ira'cibil 'au glacial dec6# de
"bicei .a2 de cei din >urN 7e ui# la el $i z6mbi% )er'"anele
de .a2 'e e;clud%
)en#ru " cli-/ el 3i 3n#"ar'e z6mbe#ul%
+ Nu #"cmai/ Claire% De .a-#/ cred c 'un# rela#i1 calm%
+ Ai de-re'ii -ermanen#e/ a#acuri de -anic/ an;ie#a#e
'-"ri# 'au ai c-#a# 1re" ."bieN
+ Nimic de genul '#a%
+ OL/ 2i 'e 3n#6m-l ca g6ndurile '2i .ie 3n#reru-#e de
amin#irea re-e#a# a e1enimen#el"rN Ai 1i'e #rauma#izan#e
'au/ cu al#e cu1in#e/ c"$maruriN
5eb r'-un'e 1"rbind rar/ 3n #im- ce 3$i cr"ia drum -rin
c6m-ul mina# al amin#iril"r%
+ <n n"a-#ea imedia# urm#"are/ -e care am -e#recu#"
la '-i#al/ am a1u# c6#e1a 1i'e ur6#e% !au 3nd"-a# cu
'eda#i1e/ dar 3mi amin#e'c cmi #"# ceream 'cuze .a2 de
'"2iile bie2il"r%
244
+ E c6# 'e -"a#e de .ire'c 3n a'emenea circum'#an2e% De
a#unci 3nc"ace/ 2i 'a mai 3n#6m-la# ce1a 'imilarN
5eb 'cu#ura din ca-%
+ Am ."'# ."ar#e "cu-a# cu anc(e#a/ '-u'e/ 'cuz6ndu'e%
Dar m g6nde'c #"# #im-ul la a'#a% Vreau ' '-un c ceea
ce 'a -e#recu# 3n cur#e m macin% Ca un c"nca'"r% Nu mi
'a mai 3n#6m-la# nici"da# ce1a a'emn#"r%
+ Dar/ 3n #im-ul ac#i1i#2il"r #ale/ #eai mai c"n.run#a# cu
m"ar#eaN
+ Da/ dar nici"da# cu a cui1a din ec(i-a mea%
+ Di 'e 3n#6m-l ' realizezi c 32i 'c"2i din min#e " -ar#e
din cele -e#recu#e/ a'#a .iind ceea ce numim n"i di'.unc2ie
a mem"riei 'au 'indr"m amnezicN
+ Nu/ mai degrab 3mi amin#e'c .iecare a.uri'i# de
de#aliu/ ri-"'# 5eb/ "b"'i#%
<n #im- de Claire 3$i '#udia 3n'emnrile/ 5eb '-u'e/ .r
' 1reaC
+ Nam 1ru# ' m"ar/ Claire% <mi -are ru cau muri#% A$
.ace "rice ca 'i aduc 3na-"i%
Claire 3$i ridic "c(ii '-re el $i 3$i ddu 3n'emnrile
de"-ar#e%
+ 5eb/ a'cul#m cu ."ar#e mare a#en2ie% Ja-#ul c nu
ai 'im-#"mele '#re'ului -"'##rauma#ic nu 3n'eamn c nu2i
-a' de ceea ce 'a 3n#6m-la# cu -rie#enii #i% Nu 3n'eamn
c nu 'u.eri% Trebuie ' 3n2elegi a'#a% Eu 1d 3n #ine un
brba# c(inui# de #"a#e 'im-#"mele -e care e n"rmal ' le
ai du- ce ai #recu# -rin#run cal1ar care iar .i da# -e'#e
ca- -e ."ar#e mul2i "ameni/ dac nu de.ini#i1/ mcar -en#ru
" ."ar#e lung 1reme%
+ Dar nu $i -e mine%
+ Tu ai ni$#e de-rinderi ie$i#e din c"mun/ ai 3n '-a#e ani
de an#renamen# $i " '#ruc#ur -'i(ic bun care #eau
a>u#a# 3n m"d 'ub'#an2ial/ 3n -rimul r6nd c6nd a ."'# 1"rba
de 'elec2ia 3n 4RT% Am a.la# mul# mai mul#e de'-re 4RT de
c6nd ai ."'# ul#ima da# la mine% B#iu c 3ncercrile .izice $i
245
'#re'ul -rin care 1 .ac ' #rece2i 'un# e;#ra"rdinare/ dar
'u.erin2a men#al -e care 1" -r"1"ac e $i mai
3n.ric"$#"are% 5eb/ a#6# -reg#irea 1"a'#r .izic c6# $i cea
-'i(ic 1 a>u# ' 'u-"r#a2i mai mul#e dec6# "ricine
al#cine1a% Ai 'u-ra1ie2ui# ac"l"/ 3n cur#e/ $i e lim-ede c
a#6# #ru-ul c6# $i min#ea 2iau rma' in#ac#e%
+ Deci nu 'u.r de #ulburrile 'indr"mului
-"'##rauma#icN
+ Nu/ nu cred%
El l' "c(ii 3n >"'/ -ri1indu$i m6inile%
+ <n'eamn cam #ermina#N
+ Nu% Ja-#ul c nu e$#i #rauma#iza# din cauza cel"r
3n#6m-la#e 3n cur#e nu 3n'eamn c nu ai ni$#e -r"bleme
a'u-ra cr"ra #rebuie ' ne 3ndre-#m a#en2ia% )"a#e c
unele din#re ele au a-ru# cu mul# 3nain#e de a in#ra 3n 4RT%
El 'e l' -e '-a#e/ de1enind bru'c 'u'-ici"': 'e -rea c
nu 'e -u#ea ab2ine%
+ Ca/ de e;em-luN
+ 7un#em aici ca ' 1"rbim de'-re a'#a% Ai '-u' c
'im2eai c .aci -ar#e din .amiliile c"legil"r #i% ! 3n#reb
dac 2iai d"ri# 1re"da# ' ai " .amilie a #a%
5eb 'e g6ndi " 1reme 3nain#e de a r'-unde%
+ !iam imagina# 3n#"#deauna c " ' am " .amilie
mare/ $#ii cum e/ " mul2ime de bie2i cu care ' ba# mingea
$i " grmad de .e#e -e care ' le r'.2/ ' le la' 'l
'ucea'c -e b#r6nul l"r #a# -e dege#ele l"r drgla$e/ iar
eu ' z6mbe'c #"# #im-ul%
Claire 3$i lu carne#ul $i '#il"ul%
+ Bi de ce nu ai .amilia a'#aN
+ Anii au zbura# -e l6ng mine%
+ A'#a e #"#N
+ Nu e de'#ulN
Ea 3i -ri1i c(i-ul/ a#6# "brazul in#ac#/ c6# $i -e cel mu#ila#%
El $il 3n#"ar'e/ la .el ca ul#ima da#%
+ <n#"#deauna .aci a$aN
246
+ CumN
+ <2i 3n#"rci "brazul rni# 3n -ar#ea cealal# c6nd 2il
-ri1e$#e cine1a%
+ Nu $#iu/ nu m g6nde'c la a'#a%
+ Eu am im-re'ia/ 5eb/ c #e g6nde$#i ."ar#e bine la #"#
ceea ce .aci%
+ )"a#e c " ' ai " 'ur-riz%
+ Nam di'cu#a# de'-re rela2iile #ale -er'"nale% Te
3n#6lne$#i cu cine1aN
+ 7lu>ba mea numi la' -rea mul# #im- -en#ru a'#a%
+ T"#u$i/ #"2i ceilal2i brba2i din ec(i-a #a erau c'#"ri2i%
+ )"a#e c erau/ -ur $i 'im-lu/ mai buni dec6# mine%
+ 7-unemi/ c6nd ai c-#a# rnile de -e .a2N
+ C(iar #rebuie ' ne "-rim la a'#aN
+ 7e -are c e un 'ubiec# care #e .ace ' #e 'im2i
'#ing(eri#% )u#em ' c"n#inum cu al#ce1a%
+ Nu/ ce naiba/ nu m deran>eaz% 7e ridic/ 3$i 'c"a'e
(aina $i/ 3n #im- ce Claire 3l -ri1ea din ce 3n ce mai ului#/ 3$i
de'.cu na'#urele de 'u' al cm$ii/ ca '$i 'c"a# la
i1eal rana de gl"n2 de la baza g6#ului% Am c-#a# rnile
de -e .a2 e;ac# 3nain#e de a " -rimi -e asta' <$i du'e
dege#ul la rana de -e g6#% Ni$#e e;#remi$#i albi/ numi2i
Jr2ia Liber#2ii/ au lua# 3n '#-6nire " $c"al din Ric(m"nd%
<n #im- ce .a2a mea era 3n b#aia ."cului/ unul din#re ei ma
nimeri# cu un gl"n2 de calibrul %@98 #ra' din#run !agnum%
O ran cura#/ gl"n2ul a #recu# -rin mine% Dac ar .i nimeri#
cu un milime#ru mai 3n '#6nga/ a$ .i ."'# .ie un "m m"r#/ .ie
" legum% Bi mai am 3nc " ran -e care nam ' 2i" ar#% E
e;ac# aici% <$i a#in'e cu m6na rana de l6ng 'ub'u"ar% <n
>arg"nul n"'#ru/ gl"n2ul care ma nimeri# 'e nume$#e gl"n2
C(unnel% B#ii/ la .el ca #unelul care #rece -e 'ub Canalul
!6necii $i la .el ca -er."ra#"arele m"n'#ru"a'e care 3l 'a-%
Claire/ e un -r"iec#il de ar#ilerie ."ar#e a.uri'i#/ cu " cma$
de "2el% In#r 3n #ine 3n$urub6ndu'e/ cu " 1i#ez de #rei
!ac(% Bi -ul1erizeaz #"# cei '# 3n cale% A #recu# -rin mine/
247
a-"i la uci' -e #i-ul din '-a#ele meu/ care 'e -reg#ea '
mi cra-e ca-ul cu " mace#% Dac ar .i ."'# un gl"n2
e;-l"zi1 3n l"c de unul cu cma$ din "2el/ ar .i ."'# 3nc 3n
c"r-ul meu/ iar eu a$ .i ."'# m"r#/ -en#ru c mace#a mi 'ar
.i 3n.i-# 3n 2ea'#% 5eb z6mbi% Adic/ 32i 1ine ' crezi c a
e;i'#a# " a'#.el de 'incr"nizareN
Claire -ri1i 3n >"'/ -'#r6nd #cerea%
+ Ei/ d"c#"re/ nu #e ui#a 3n al# -ar#e/ 3nc nai 1zu#
-ar#ea cea mai in#ere'an#%
Ea 3$i ridic "c(ii 3n #im- ce 5eb 3$i lua brbia 3n -alma
.cu# cu$ $i 3$i 3n#"rcea -ar#ea mu#ila# a .e2ei a'#.el 3nc6#
' -"a# .i -ri1i# 3n 3n#regime%
+ Jrumu'e2ea a ."'# >e#ul de ."c care era c6# -e ce 'l
cure2e -e 1ec(iul meu -rie#en/ L"u )a##er'"n $#ii/ r-"'a#ul
'"2 al .emeii care ma .cu# de "car 3n .a2a 3n#regii lumi%
7un# 'igur c ai 1zu# a'#a la #ele1iz"r/ nui a$aN A.uri'i#a
de ca'c mi 'a #"-i# -e'#e .a2% !i 'a '-u' c un d"c#"r $i
" a'i'#en# au le$ina# c6nd mau 1zu# la '-i#alul din
Ric(m"nd% T"a# -ar#ea a'#a era " ran de'c(i'/
'6nger6nd% Cine1a '-unea c ar#am ca $i cum a$ .i in#ra#
de>a 3n -u#re.ac2ie% Cinci "-era2ii/ Claire/ -lu' durerea/ care/
dmi 1"ie '2i '-un/ nu a ."'# cu nimic mai -re>"'% Au ."'#
ne1"i2i ' m lege de de'#ul de mul#e "ri% Iar c6nd am
1zu# ce rm'e'e din .a2a mea/ am 1ru# 'mi -un 2ea1a
-i'#"lului 3n gur $i ' me'#ec un gl"n2 $i/ de .a-#/ a-r"a-e
c am .cu#"% Bi/ du- ce/ 3n '.6r$i#/ am #recu# -e'#e #"a#e
a'#ea $i am -leca# de la '-i#al/ era 3n#rade1r amuzan#
m"dul 3n care 2i-au .emeile c6nd le ie$ea 3n cale b#r6nul
5eb% Agenda mea cu numere de #ele."n a a#eriza# direc# la
cl"'e#% A$a c/ nu/ nu mi 'e 3n#6m-l -rea de' ' am "
3n#6lnire/ iar c'#"ria a c"b"r6# 3n #"-ul -ri"ri#2il"r/ 3n
.a1"area un"r ac#i1i#2i im-"r#an#e/ cum ar .i aruncarea
gun"iului $i #underea ierbii% 7e a$ez din n"u $i 3$i 3nc(eie
cma$a% Ce al#ce1a ai mai 1rea ' a.liN " 3n#reb/ cu
amabili#a#e%
248
+ De .a-#/ am 1zu# c"n.erin2a de -re' a Bir"ului/ unde
au '-u' mul#e de'-re m"dul 3n care 2iai d"b6ndi# rnile% Ai
da# d"1ad de un er"i'm incredibil% Bi/ cu #"a#e a'#ea/ 'e
-are 'e c #e c"n'ideri li-'i# de .armec $i neacce-#a# de
.emei% ! 3n#reb $i dac e$#i de -rere c ai -u#ea .i un #a#
bun/ adug a-"i%
A naibii .emeie/ nu d"rea ' 'e dea b#u#%
+ !iar -lcea ' cred a'#a/ '-u'e el/ cu 1"ce egal/
'#rduindu'e din greu '$i 2in ner1ii 'ub c"n#r"l%
+ Nu/ eu #e 3n#reb dac " crezi 3n#rade1r%
+ Ce '"i de 3n#rebare mai e $i asta)
+ Crezi c/ dac ai .i a1u# c"-ii/ iai .i bru#aliza#N
5eb 'e ridic -e >um#a#e din 'caun%
+ Claire/ 'un# -e -unc#ul de a -leca de aici 3n
urm#"arele d"u 'ecunde% Bi de a nu m mai 3n#"arce%
Ea 3i -rin'e -ri1irea%
+ Nu ui#a/ c6nd am 3nce-u# #era-ia/ 2iam '-u' c
#rebuie ' ai 3ncredere 3n mine% Acea'# #era-ie nu e u$"r
de .cu#/ 5eb/ mai ale' dac ai -r"bleme de'-re care nu
1rei ' 1"rbe$#i% Eu nu .ac al#ce1a dec6# ' 3ncerc ' #e
a>u#/ dar #rebuie ' .ii 'incer cu mine% Dac 1rei '2i
ir"'e$#i #im-ul cu re-rezen#a2ii ar#i'#ice/ e #reaba #a% Eu a$
-re.era ' .ii mai e.icien#%
)en#ru " ."ar#e lung cli-/ -'i(anali'#a $i "mul legii 'e
2in#uir din -ri1iri% <n cele din urm/ 5eb .u acela care 3$i
c"b"r3 -le"a-ele $i 'e a$ez% T"cmai 3nce-u'e ' 3n2eleag
mul# mai bine -"'#ura 3n care 'e a.la R"man" .a2 de Angie%
+ Nu mia$ .i b#u# c"-iii% De ce '" .i .cu#/ du- c6#e
am 3ndura# eu de la 7#"cM#"nN
+ Ceea ce '-ui -are c6# 'e -"a#e de l"gic% T"#u$i/
reali#a#ea e'#e c mul2i din#re -rin2ii care au ."'#
bru#aliza2i 3n c"-ilrie le .ac acela$i lucru c"-iil"r l"r% Nu e
c(iar a#6# de 'im-lu ' 3n1e2i din gre$elile -rin2il"r #i/
-en#ru c la#ura n"a'#r em"2i"nal nu d d"1ad de a#6#a
e.icien2% Iar c"-iii nu 'un# ca-abili ' g6ndea'c a$a% 7un#
249
ne-u#inci"$i c6nd e 1"rba ' 'e 3m-"#ri1ea'c mal#ra#ril"r/
de aceea 3$i re-rim ura/ m6nia $i 'enza2ia de nea>u#"rare/
ade'ea c(iar 1reme de ."ar#e mul2i ani% A'#a nu #rece de la
'ine/ e un ame'#ec 3n cl"c"#/ alc#ui# din c"n.uzie/
'en#imen#ul de a .i ."'# #rda# 'au -r"a'#a -rere de'-re
'ine 3n'u$i care 'un# 3n'"2i#"rii c"-ilului bru#aliza# = #a#i $i
mami nau cum ' m iubea'c -en#ru c m ba#/ 1ina
#rebuie ' .ie a mea/ -en#ru c #a#i $i mami nu -"# gre$i%
C"-iii bru#aliza2i 'e ma#urizeaz $i au/ la r6ndul l"r/ c"-ii $i/
une"ri/ reu$e'c '$i de-$ea'c -r"blemele $i de1in ni$#e
-rin2i e;#ra"rdinari% Al#e"ri/ m6nia $i ura a.la#e de a#6# de
mul# #im- 3n '#are la#en# 'e dezln2uie/ .iind 3ndre-#a#e
3m-"#ri1a -r"-riil"r c"-ii/ a$a cum 'a 3n#6m-la# $i 3n cazul
l"r%
+ Na$ ridica nici"da# m6na a'u-ra unui c"-il/ Claire%
B#iu c m"dul 3n care 3mi c6$#ig e;i'#en2a ar -u#ea crea
im-re'ia a'#a/ dar eu nu 'im# a$a%
+ Te cred/ 5eb% Te cred 3n#rade1r% Dar/ ca ' .im mai
a-r"a-e de 'ubiec#/ #u e$#i c"n1in' de ceea ce '-uiN
Lui i 'e urc din n"u '6ngele 3n "bra>i%
+ Aici/ d"amn/ c(iar 1rei ' 'ca-i de mine%
+ A#unci la'm ' ."rmulez ideea $i mai direc#% Crezi
c e -"'ibil ca ("#r6rea #a de a nu #e c'#"ri $i de a nu
a1ea c"-ii ' -lece/ -ur $i 'im-lu/ de la .a-#ul c ai ."'#
bru#aliza# $i de la #emerea c/ la r6ndul #u/ 2iai .i -u#u#
bru#aliza -r"-riii c"-iiN Nu e ce1a nemaiauzi#/ 5eb: c(iar nu
e% Unii ar -u#ea a.irma c/ de .a-#/ e 1"rba de 'acri.iciul
'u-rem%
+ 7au de 'u-rema e1adare din .a2a -r"-riil"r -r"bleme%
+ 7ar -u#ea zice $i a$a%
+ Tu ce -rere aiN
+ A$ -u#ea ."ar#e bine ' '-un c 2i 'e -"#ri1e'c ambele
1arian#e% Dar/ dac '#a e m"#i1ul -en#ru care #eai .eri# de
c'#"rie $i de 3n#emeierea unei .amilii/ a#unci ne -u#em
'#rdui ' g'im " rez"l1are% Bi/ cu #"a#e c -"# ' 3n2eleg
250
de ce rnile de -e .a2a #a le 3m-iedic -e unele .emei ' .ie
a#ra'e de #ine/ 32i '-un c nu #rebuie ' crezi c #"a#e
.emeile 'un# a$a/ -en#ru c nu e ade1ra#%
El cl#in din ca-/ a-"i 3$i arunc "c(ii c#re ea $i 3i
'u'2inu -ri1irea%
+ C6nd 1ege#am unde1a/ 3n inima !"n#anei/ 3n #im-ul
unui meci 3nc nul cu ceea ce nu era dec6# " al# gru-are
'ic#iri# de gu1ern/ 3mi -e#receam dimine2ile lu6ndui 3n
c#area -u$#ii cu lune# -e #"2i cei care #receau -rin dre-#ul
.ere'#rel"r% <n .iecare zi/ -e#receam mai mul#e "re
a$#e-#6nd/ -ur $i 'im-lu/ m"men#ul 3n care ar .i #rebui# 'l
"m"r -e unul din#re ei% Claire/ acea'# a$#e-#are de
dinain#e de a ucide e unul din#re lucrurile care #e macin
3nce#ul cu 3nce#ul% A$a c/ a#unci c6nd nu eram de gard/
'##eam/ 'eara/ 'ub '#elele de -e cerul acelui l"c ui#a# de
Dumnezeu din !"n#ana $i 'criam aca'%
+ CuiN
5eb -ru "arecum 3ncurca# $i a1u ne1"ie de c6#e1a
'ecunde ' re3ncea- ' 1"rbea'c/ -en#ru c/ -6n a#unci/
nu mai -"1e'#i'e a'#a nimnui%
+ ! -re.ceam c am c"-ii% 7cu#ur din ca- $i nu mai
izbu#i nici mcar '$i 3ndre-#e -ri1irea c#re ea% Le
-u'e'em c(iar $i nume/ ca 5eb Wuni"r/ Lace*% !ezina era
Br""Me/ a1ea -rul r"$u $i era $#irb% 7criam #"a#e 'cri'"rile
alea $i c(iar le #rimi#eam la mine aca'/ ca ' a$#e-#e ac"l"
-6n ce a1eam ' m 3n#"rc% <n #im- ce a$#e-#am/ 3n
!"n#ana/ ' 3m-u$c " cea# de ra#a2i/ a#6# de 3nc"n>ura2i de
"ameni 3narma2i/ 3nc6# #"#ul nu a1ea niciun (az/ 3i 'criam lui
Br""Me L"ui'e $i 3i '-uneam c ##icul ei " ' 'e 3n#"arc
aca' 3n cur6nd% De .a-#/ c(iar 3nce-u'em ' cred c
a1eam " .amilie% A ."'#/ realmen#e/ 'ingurul lucru care ma
'u'2inu#/ -en#ru c/ 3n cele din urm/ c(iar am ."'# ne1"i#
' a-' -e #rgaci $i -"-ula2ia '#a#ului !"n#ana a 'czu# cu
d"u -er'"ane% 5eb 'e "-ri/ 3$i $#er'e buzele/ 3ng(i2i ceea
ce i 'e -ru un mun#e de .iere $i 3$i -ir"ni -ri1irile de c"1"r%
251
C6nd mam 3n#"r' aca'/ #"a#e 'cri'"rile alea m a$#e-#au%
Dar nici mcar nu leam ci#i#% B#iam ce cu-rindeau% Ca'a
era g"al% Nici urm de Br""Me L"ui'e%
<n#run #6rziu/ 3$i ridic "c(ii%
+ E " nebunie/ nui a$aN '-u'e% Cum ' le 'crii 'cri'"ri
c"-iil"r -e care nu 3i aiN
5eb "b'er1 c/ .r ' .i 3ncerca# ' " .ac/ -6n la
urm " ddu'e ga#a -e Claire Daniel'%
C6nd ie$i din cabine#ul lui Claire $i ddu cu "c(ii de cei
d"i "ameni care di'cu#au cu 1"ce 'czu#/ 5eb 'e 'im2i
nuci# -en#ru " cli-/ .iindc 'i#ua2ia era ne1er"'imil% Unul
din#re cei d"i era OKBann"n $i a'#a 'e -"#ri1ea/ -en#ru c/ la
urma urmel"r/ 3n l"cul acela lucra% T"#u$i/ .emeia de l6ng
el nu ar .i #rebui# ' 'e a.le ac"l"% C6nd -ri1i 3n >ur $i 3l 1zu
-e 5eb/ lui Debbie Rinner i 'e #ie r'u.larea%
OKBann"n 3l zri -e 5eb $i 3i 3n#in'e m6na%
+ 5eb/ nu $#iam c " ' .ii aici a'#zi% )re'u-un c nici
nu a1eam de unde ' " $#iu/ nu 'ar -u#ea '-une c eu $i
Claire a1em " agend c"mun/ al#.el am a1ea -ar#e de un
mic c"$mar al e#icii -r".e'i"nale%
5eb nu '#r6n'e m6na d"c#"rului: c"n#inua ' 'e ("lbeze
la Debbie/ care -rea 3m-ie#ri#/ de -arc #"cmai ar .i ."'#
'ur-rin' 3n #im-ul unei 3n#6lniri am"r"a'e cu OKBann"n%
D"c#"rul 3$i -limb -ri1irea de la unul la cellal#%
+ V"i d"i 1 cun"a$#e2iN
)e urma 'e -le'ni -e'#e .run#e $i r'-un'e la -r"-ria
3n#rebareC
+ 4RT%
5eb 'e a-r"-ie de Debbie/ care 3$i 'c"a'e din gean# "
ba#i'# de (6r#ie%
+ DebN !ergi la OKBann"nN
+ 5eb/ '-u'e OKBann"n/ e 1"rba de ce1a 3n#rade1r
c"n.iden2ial%
El 3l c"ncedie -e brba#ul mrun2el cu " .lu#urare a
m6inii%
252
+ Da/ $#iu/ 'ecre# de '#a#%
+ Nu mia -lcu# nici"da# 'ala a'#a c"mun de
a$#e-#are = -ericli#eaz in#imi#a#ea -acien2il"r/ dar " al#
c"m-ar#imen#are a '-a2iului nu e'#e -"'ibil/ zi'e
OKBann"n/ de$i era e1iden# c cei d"i nui a'cul#au
lamen#rile% Ne mai 1edem/ Debbie/ adug/ 3n cele din
urma% Ia" u$urel/ 5eb/ i 'e adre' ace'#uia% 7un# 'igur c
Claire .ace minuni -en#ru #ine% Bi 3l -ri1i 3n#reb#"r%
,Le .ace/ d"c#"re/ ar .i 1ru# 5eb 'i '-un% Jemeia a'#a
.ace -en#ru mine a'emenea minuni/ 3nc6# m 'c"a#e din
min2i%0
5eb 3i 2inu u$a lui Debbie $i 'e 3ndre-#ar '-re li.#uri% Ea
e1i#a 'l -ri1ea'c $i el 3$i 'im2ea "bra>ii 3nr"$indu'e/ dar
nu era 'igur dac de 'u-rare 'au de '#ing(ereal%
+ !erg la un d"c#"r de nebuni ca ' m a>u#e ' #rec
-e'#e ce 'a 3n#6m-la#/ '-u'e el/ 3n#run #6rziu% )re'u-un c
$i #u .aci acela$i lucru%
Ea 3$i 'u.l na'ul $i/ 3n '.6r$i#/ 'e ui# la el%
+ Eu 1in la d"c#"rul OKBann"n de mai bine de un an/
5eb%
7e ("lb din n"u la ea/ cu c(i-ul li-'i# de "rice e;-re'ie/
$i nici mcar nu auzi u$ile li.#ului de'c(iz6ndu'e%
+ C"b"r3 $i #uN 1ru ea ' $#ie%
Ie$ir 3n '#rad $i erau ga#a ' -"rnea'c 3n direc2ii
di.eri#e/ c6nd 5eb 'e dezme#ici $i zi'eC
+ Ai #im- -en#ru " ca.ea/ DebN
Era a-r"a-e 'igur c ea nu a1ea nici mcar " 'ecund
-en#ru unul ca el%
+ E un 7#arbucM' du- c"l2% !ie ."ar#e cun"'cu# z"na
a'#a%
<$i luar ce$#ile mari $i 'e a$ezar 3n#run c"l2 re#ra'/ 3n
#im- ce au#"ma#ele '#rluci#"are zumziau/ cle.iau $i
'cui-au -en#ru clien2ii l"r 3n'e#a2i%
+ De mai bine de un an/ '-uiN !ergi la un d"c#"r de
nebuni de a#6#a #im-N
253
Debbie 3$i -re'r 'c"r2i$"ar 3n cea$c $i " ame'#ec%
+ Unii "ameni .ac #era-ie #"a# 1ia2a/ 5eb%
+ Da/ al2i "ameni% Nu cei ca n"i%
Ea 3l -ri1i a$a cum nu " mai .cu'e nici"da#%
+ La'm '2i -"1e'#e'c de'-re "amenii ca mine/ 5eb%
C6nd mam mri#a# cu Tedd*/ el .cea -ar#e din arma#%
B#iam ce m a$#e-#a/ de#a$ri de cealal# -ar#e a
"ceanului/ unde nimeni nu 1"rbe$#e limba n"a'#r/ 'au 3n
cine $#ie ce c"l2 ml$#in"' de 2ar/ unde #e urci 3n ma$in $i
.aci " 'u# cincizeci de Mil"me#ri -6n la cinema#"gra.% Dar
3l iubeam -e Tedd* $i am mer' 3nain#e/ cu "c(ii larg
de'c(i$i% )e urm el a in#ra# 3n Del#a% Bi au 3nce-u# ' 1in
c"-iii $i/ -e c6nd n"i '##eam/ 3n cea mai mare -ar#e a
#im-ului/ 3n#run l"c/ Tedd* nu era nici"da# ac"l"% Wum#a#e
de #im- nu $#iam unde era% Nici dac era 1iu 'au m"r#% A$ .i
ci#i# de'-re m"ar#ea lui 3n ziare 'au a$ .i a.la# de la CNN/ ca
"ricine al#cine1a% Dar am #recu# -e'#e a'#a% )e urm 'a
al#ura# 4RT $i am crezu# c a1ea 'a .ie mai bine%
Dumnezeule/ 5eb/ nimeni nu mia '-u' c 4RT e " c(e'#ie
c(iar $i mai demen2ial dec6# Del#a 'au c '"2ul meu a1ea
' .ie -leca# de aca' c(iar mai mul# dec6# 3nain#eO )u#eam
'u-"r#a a'#a c6nd a1eam d"uzeci de ani $i niciun c"-il%
Dar nu mai am anii $#ia/ 5eb% Bi am #rei c"-ii -e care iam
cre'cu# mai mul# de una 'ingur/ din 'alariul lui Tedd*/
care/ du- a#62ia ani 3n care $ia 'lu>i# ble'#ema#a a'#a de
2ar/ era cam c6# al unui ca'ier de la Lmar#% Am ."'# #"#
#im-ul al#uri de c"-iii mei $i acum cea mic nu mai
3n#reab al#ce1a dec6# de ce a #rebui# ' -lece ##icul ei% De
ce nu 'e -"a#e 3n#"arce ##icul aca'N Bi nu 'un# 3n '#are
'i dau ab'"lu# niciun r'-un'%
+ A muri# lu-#6nd cu d6rzenie/ Deb% A muri# -en#ru 2ar%
Ea izbi a#6# de #are cu -umnul 3n ma'/ 3nc6# #"2i ceilal2i
clien2i 'e 3n#"ar'er $i 'e ("lbar la ea%
+ T"a#e a'#ea nu' dec6# " grmad de ra(a#/ " $#ii $i #u
."ar#e bine%
254
A-"i/ cu un e."r# im-re'i"nan#/ reu$i ' 'e adune%
5eb a1ea 'enza2ia c .emeia era un 1ulcan 3n eru-2ie/
care 'e '#rduia/ cu di'-erare/ '$i aduc la1a 3na-"i%
+ A ."'# alegerea lui/ '-u'e ea% A 1ru# ' '#ea cu
-rie#enii/ cu armele $i cu a1en#urile lui% V"cea i 'e calm $i i
'e 3n#ri'#% V iubea -e 1"i/ camarazii lui% Te iubea pe tine/
5eb% D"amne/ nai idee c6# de mul# 1 iubea% !ai mul#
dec6# -e mine/ 'au c(iar mai mul# dec6# -e c"-iii lui/
-en#ru c -e ei nui cun"$#ea nici mcar -e >um#a#e a#6#
de bine cum 1 cun"$#ea -e 1"i% V"i lu-#a2i 3m-reun/ 1
'al1a2i unul al#uia 1ie2ile/ '##ea2i 3n calea rului 3n .iecare
zi/ era2i de'#ul de buni $i 1 an#rena2i de'#ul de mul# ca 'i
.ace2i .a2% Ca " ec(i-% Cea mai gr"za1 ec(i- care a
e;i'#a# 1re"da#% V"rbea cu 1"i de'-re lucruri -e care nu le
di'cu#a nici"da# cu mine% A1ea " al# 1ia2/ numai a lui/
din care eu nu -u#eam .ace -ar#e nici"da#% Bi care era mai
ca-#i1an# $i mai aler# dec6# "rice al#ce1a% <$i de'c(i'e
larg bra2ele% Cum ar -u#ea " 'im-l ne1a'# $i " .amilie '
c"ncureze cu #"a#e a'#eaN Tedd* 3mi -"1e'#ea/ c6nd $i
c6nd/ c6#e ce1a de'-re munca lui/ de .a-#/ d"ar ni$#e b6r.e
mrun#e/ -ican#e/ ca '$i -'#reze lini$#ea 3n .amilie%
Cl#in din ca-% Au ."'# a#6# de mul#e zile 3n care 1am ur6#
-e #"2i/ -en#ru c 3l 3nde-r#a2i de n"i%
<$i du'e un $er1e2el la "c(i/ ca '$i adune lacrimile%
5eb ar .i 1ru# '$i 3n#ind m6na ca '" a#ing -e ei/ dar
nu $#ia dac ge'#ul ar .i ."'# bine1eni#% 7e 'im2ea 1in"1a# de
crime 3ngr"zi#"are/ de -r"-"r2ii m"n'#ru"a'e/ -en#ru care
nu realiza'e nici"da# c ar .i -u#u# .i acuza# c6nd1a%
+ !ergea $i Tedd* la #era-ieN " 3n#reb/ cu " 1"ce
'czu#%
Debbie 3$i $#er'e bine "c(ii $i '"rbi din ca.ea%
+ Nu% 7-unea c/ dac 'ar .i a.la# c merge la un d"c#"r
de nebuni/ ar .i ."'# da# a.ar din ec(i-/ -en#ru c #i-ii -lini
de 'lbiciuni nau ce cu#a 3n 4RT% Bi/ 3n a.ar de a'#a/ mai
zicea $i c nu a1ea niciun m"#i1 ' a>ung la -'i(anali'#% Nu
255
era nimic 3n neregul cu el/ c(iar dac eu a1eam ni$#e
-r"bleme -r"'#e$#i% Nu d"rea ' m duc nici eu/ dar/ -en#ru
-rima da# 3n 1ia2a mea/ am -u' -ici"rul 3n -rag% Trebuia '
" .ac/ 5eb/ #rebuia ' 1"rbe'c cu cine1a% Bi nu 'un# 'ingura
ne1a'# a unui #i- din 4RT care merge la -'i(ia#ru% !ai 'un#
$i al#ele/ ca Angie R"man"%
Angie R"man"O 5eb 'e 3n#reb dac 'e ducea ' di'cu#e
de'-re )aulie% )"a#e c " b#ea% Nu/ mai degrab/ ea 3l
b#ea -e )aulie%
+ <mi -are ru c nai ."'# .erici#/ Deb% !eri2i ' .ii%
5eb a1ea aca' " gr"az de ."#"gra.ii cu el $i c"legii lui
din ec(i-a C(arlie/ di'#r6ndu'e 3m-reun% <n niciuna din#re
acele ."#"gra.ii nu a-rea 1re" " '"2ie/ -en#ru c nici"da#
nu .u'e'er in1i#a#e ' li 'e al#ure% 5eb 3i >udeca'e -e al2ii
.r ' 3ncerce ' 'e -un 3n l"cul l"r% Era " gre$eal -e
care nu d"rea '" mai re-ede nici"da#/ -en#ru c
dez1luirea ign"ran2ei cui1a -u#ea .i a#6# de de1a'#a#"are
$i de de-lin%
Ea 3l -ri1i/ 'e 3n#in'e ca '$i -un m6na -e'#e a lui $i
3ncerc c(iar $i ' z6mbea'c%
+ Ei/ acum/ du- ce mam de'crca# a'u-ra #a $i #eam
l'a# cu gura c'ca#/ '-unemi/ cum merge #ra#amen#ul
#uN
5eb ridic din umeri%
+ !erge% Nu $#iu 'igur 3nc"#r"% B#iu c a'#a nu 'e
c"m-ar nici -e de-ar#e cu ceea ce ai -ierdu# #u/ dar mi
am da# din#r"da# 'eama c bie2ii $#ia erau #"# ce a1eam
-e lume% Bi ei 'au du'/ iar eu 'un# 3nc aici $i nu $#iu e;ac#
de ce% Cred c nu 1"i $#i nici"da#%
+ <mi -are ru -en#ru ceea ce 2ia .cu# Wulie )a##er'"n% E
#"#al deru#a#% Nu a ."'# nici"da# ."ar#e ec(ilibra#% Ea nu
1 -u#ea 'u.eri -e 1"i/ bie2ii/ mai mul# dec6# n"i #"a#e%
+ Wulie 3mi -"a#e .ace a'#a din n"u $i eu am '" 'u-"r#
3nc " da#/ '-u'e el/ ("#r6#%
+ Ar #rebui ' #e re#ragi deacum/ 5eb% Diai adu'
256
c"n#ribu2ia% Diai 'lu>i# 2ara c6# 'e -"a#e de bine% Ai .cu#
de'#ule% Nu 2i 'e -"a#e cere mai mul# dec6# a#6#%
+ <mi 3nc(i-ui c/ du- #reizeci de ani de -'i(".lecreal/
" ' .iu ca n"u%
+ Are e.ec#/ 5eb% OKBann"n ma $i (i-n"#iza# " da#: m
a .cu# ' m g6nde'c la lucruri la care nu a$ .i crezu# c "
' m -"a# duce g6ndul% Bnuie'c c erau a'cun'e 3n#r
ade1r ."ar#e ad6nc 3n mine 3n'mi% Debbie 3i '#r6n'e mai
#are m6na% Realizez c cina de la mine a ."'# gr"aznic% N
am $#iu# ce '2i '-unem% Am 1ru# ' #e .acem ' #e 'im2i
bine/ dar 3mi dau 'eama c nam reu$i#% ! mir c nai
-leca# url6nd/ 3nain#e de de'er#%
+ Nu era2i da#"are ' m .ace2i ' m 'im# bine%
+ Dea lungul anil"r/ ai ."'# a#6# de bun cu c"-iii n"$#ri/
ai #u#ur"r% Vreau ' $#ii c6# de mul# a-reciem a'#a% Bi
-rin#re n"i nu e niciuna care ' nu 'e bucure c ai
'u-ra1ie2ui#% T"a#e $#im c/ a#62ia ani/ 2iai ri'ca# 1ia2a
-en#ru ca brba2ii n"$#ri ' nu m"ar%
7e a-lec dea'u-ra me'ei $i 3i a#in'e "brazul 1#ma#/
-limb6ndu$i dege#ele ca#i.ela#e 3n 'u'ul $i 3n >"'ul
'u-ra.e2ei a'-re/ -r"'# re.cu#e/ iar 5eb nu " re'-in'e%
+ 5eb/ $#im #"a#e ce -re2 ai -l#i#%
+ <n cli-a a'#a 'e -are c a meri#a#%
257
CAPITOLUL 23
T""na 'e #r6n#i din n"u -e 'caunul $".erului/ 3nc(i'e
-"r#iera $i " 3ncuie% <n#in'e bra2ul 'u lung ca 'i 3nm6neze
-licul lui Jranci'/ care 'e a.la 3n -ar#ea din '-a#e a
Linc"lnului Na1iga#"r de un negru '#rluci#"r% !ac* '##ea
3n z"na din mi>l"c/ cu "c(elarii de '"are -e "c(i/ de$i
geamurile ma$inii erau .umurii% A1ea un radi" cu c$#i $i
-i'#"lul 3n #"c% )eeble' nu era cu ei%
Jranci' 'e ui# la -lic/ dar nu 3l lu%
+ De unde ai .cu# r"'# de '#a/ T""naN Numi da mie "
-"rcrie care nu $#ii de unde a a-ru#% Team in'#rui# mai
bine dea#6#%
+ E cura#% Lau 1eri.ica# de>a/ $e.ule% Nu $#iu de unde
1ine/ dar nu e " 'cri'"are cu b"mb 'au al# #r'naie%
Jranci' 3n$.c -licul $i 3i '-u'e lui T""na ' -"rnea'c
ma$ina% Imedia# ce a#in'e "biec#ul dinun#ru/ $#iu ce
'cri'"are era% <l de'c(i'e $i 'c"a'e inelul% Era mic/ era de
aur $i nu iar .i 3nc-u# nici mcar -e dege#ul mic/ dar/
a#unci c6nd il cum-ra'e 'e -"#ri1i'e -er.ec# -e dege#ul
mi>l"ciu al lui Le1in% <n in#eri"r erau gra1a#e numele Le1in
$i Jranci'% De .a-#/ 'cria JRANCI7 BI LEVIN% )E VIADE%
Jranci' 'im2i c m6inile 3nce-eau ' #remure $i 3$i ridic
re-ede -ri1irea/ d6nd cu "c(ii de T""na/ care 3l .i;a -rin
"glinda re#r"1iz"are%
+ )"rne$#e a.uri'i#a a'#a de ma$in/ T""na/ 'au "r '
g'ea'c .unduK #u -r-di# 3n#run #"mber"n/ cu #"a#e
gl"an2ele din -i'#"lul meu 3n ca-ul la ble'#ema#%
Na1iga#"rul ddu c"l2ul $i acceler%
Jranci' 3$i c"b"r3 "c(ii a'u-ra -licului $i #ra'e 'cri'"area
cu gri> a.ar% Era 'cri' 3n 3n#regime cu li#ere din ziar/ a$a
258
cum 'e -"a#e 1edea 3n unele .ilme cu mi'#ere% Cel care 3l
a1ea -e Le1in/ "ricine " .i ."'#/ 3i cerea = nu/ 3i '-unea '
.ac ce1a anume dac d"rea 'l mai 1ad -e bia# 3n
1ia2% Ceea ce i 'e -re#indea era din calea.ar de bizar%
Jranci' 'e a$#e-#a'e ' i 'e cear ' dea bani 'au '
renun2e la #"# #eri#"riul 'u/ "ri numai la " -ar#e/ $i ar .i
.cu# a'#a/ lar .i lua# -e Le1in 3na-"i/ iar -e urm iar .i
(i#ui# -e r-i#"ri $i iar .i uci' -e #"2i/ -r"babil cu m6inile
g"ale% Dar nu e;i'#a nici" a'#.el de cerere/ de aceea era
deru#a# $i/ din#r"da#/ 'e #emea -en#ru 1ia2a lui Le1in mai
mul# dec6# "ric6nd/ -en#ru c nu a1ea niciun indiciu care
'i 'ugereze ce anume -uneau "amenii ia la cale%
Cun"$#ea/ din -r"-rie e;-erien2/ #"a#e m"#i1ele care
de#erminau -e cine1a ' .ac "rice/ de la a lua banii cui1a/
-6n la ai lua 1ia2a% Crezu'e c le cun"$#ea -e #"a#e% Iar
din c"n2inu#ul 'cri'"rii reie$ea/ .r niciun dubiu/ c r-i#"rii
$#iau ceea ce $#ia $i el/ $i anume ce1a a-ar#e de'-re
am-la'area cldirii din care .u'e'er 3m-u$ca2i #"2i
.ederalii%
+ De undea a-ru# 'cri'"area a'#a/ T""naN
Cellal# 3i 3n#6lni -ri1irea 3n "glinda re#r"1iz"are%
+ THan '-unea c era 3n ca'a din cen#ru% Cine1a a
'#recura#" -e 'ub u$%
Ca'a din cen#ru era " -r"-rie#a#e c"mun care
re-rezen#a unul din#re -u2inele l"curi ."l"'i#e de Jranci' de
mai mul# de d"u "ri% Era -e numele unei '"cie#2i -e
ac2iuni/ a crei unic ra2iune de a e;i'#a era 'i -ermi#
bar"nului dr"guril"r ' de2in " -r"-rie#a#e legal .r ca
-"li2ia 'i '-arg u$a% O aran>a'e .rum"'/ ."l"'indu'e de
3ndem6narea un"r .6r#a2i din g(e#"u -e care 3i admira $i
care 'e '#rduiau ' .ac a-r"a-e im-"'ibilul ca ' duc "
1ia2 cin'#i#% C(iar a$a/ Jranci' 5e'#br""M era un .el de
-a#r"n al ar#el"r% T"#"da#/ ca'a era -lin cu m"bil de
c"mand/ de'#ul de ma'i1 $i de rezi'#en# ca 'i -ermi#
' 'e #"lnea'c -e ea .r ' " .ac buc2i% Adre'a era
259
unul din#re 'ecre#ele -'#ra#e cu cea mai mare gri> $i era a
'ingurului l"c 3n care 'e -u#ea rela;a cu ade1ra#% Acum/
cine1a 3l l"caliza'e/ 3l 3nclca'e/ $i Jranci' $#ia c nu 'e 1a
mai -u#ea 3n#"arce ac"l" nici"da#%
<m-#uri 'cri'"area $i $i" -u'e 3n buzunar/ dar -'#r
inelul minu'cul 3n m6na 'a imen' $i 3l -ri1i% Ju'e'e
cum-ra# la cea dea n"ua ani1er'are a lui Le1in% Jranci' 3l
-ur#a'e -e bia# -e umeri% Ju'e'er la meci cu Red'Min' $i
-ur#a'er #ric"uri a'"r#a#e% Jranci' era a#6# de mare/ 3nc6#
ma>"ri#a#ea cel"r de -e '#adi"n crezu'er c .cea -ar#e
din ec(i-a Red'Min'% C(iar a$a/ .iind mare $i negru/ nu
-u#ea .i bun dec6# ca ' 3n16r# mingea 'au d"larii c6$#iga2i
-e ci necin'#i#e% T"#u$i/ 3$i amin#i c micul Le1in g'i'e c
a'#a era nemai-"meni#% Jranci' -re'u-u'e c era mai bine
dec6# ' .ii bia#ul unui #ra.ican# de dr"guri%
Bi/ de .a-#/ ce -rere a1ea .iul 'u de'-re el/ de'-re
brba#ul cu care credea c e .ra#e/ c6nd/ 3n reali#a#e/ ace'#a
3i era #a#N Ce g6ndi'e a#unci c6nd 'e #rezi'e -rin' 3n #irul
3ncruci$a#/ meni# ' curme 1ia2a lui Jranci'N <$i amin#i cum
3l 'u'2inu'e -e Le1in cu " m6n/ a-r6ndul ca ' nu .ie
1#ma# $i mai ru/ 3n #im- ce '#r6ngea 3n cealal# -i'#"lul
cu care #rgea 3n nemernicii care #ran'."rma'er "
-e#recere ani1er'ar 3n#run #eri#"riu al crimei% Bi nici mcar
nul -u#u'e duce la ble'#ema#ul la de '-i#al/ .u'e'e ne1"i#
' il 3ncredin2eze lui Wer"me% Iar Le1in zbiera cl 1rea -e
.ra#ele 'u $i el nu -u#ea .ace nimic 3n -ri1in2a a'#a/ -en#ru
c '-i#alul munici-al din 5a'(ing#"n era -lin de '#icle2i
du- un c"n.lic# cu arme de ."c% )ur $i 'im-lu/ a$#e-#au
a-ari2ia "amenil"r a#in$i de gl"an2e/ care a>ungeau a-"i 3n
c#u$e% 7#icle2ii cu#au de mul# 1reme un m"#i1 -en#ru
care 'i -un .undul la rc"are% Iar Jranci' ar .i -leca# 3n#r
" lung 1izi# la " 3nc(i'"are de 3nal# 'ecuri#a#e -en#ru
in".en'i1a .a-# de a$i aduce la '-i#al .iul rni#/ unde
d"c#"rii 3i -u#eau 'al1a 1ia2a%
<$i 'im2i lacrimile iz1"r6ndui din "c(i $i 'e '#rdui din
260
greu ' le "-rea'c% Nu$i amin#ea ' .i -l6n' de mai mul#
de d"u "ri 3n #"a# 1ia2a lui% C6nd 'e n'cu'e Le1in $i c6nd
-u$#iul .u'e'e 3m-u$ca#/ a-r"a-e uci'% )lnuia ' c6$#ige
'u.icien# de mul2i bani ca 'i a>ung -en#ru d"u 1ie2i/ a lui
$i a lui Le1in% )en#ru c a#unci c6nd Jranci' a1ea '
renun2e la ,bizni'0 $i ' -"rnea'c '-re mica lui in'ul de
aiurea/ .iul 'u urma ' -lece cu el/ de-ar#e de dr"guri/ $i
de arme/ $i de m"ar#ea -rema#ur care l"1ea -re#u#indeni
3n >urul l"r% )"a#e $iar .i aduna# $i cura>ul/ ca 'i
mr#uri'ea'c lui Le1in c era .iul lui% De .a-#/ nu $#ia de ce
in1en#a'e minciuna a'#a/ cu .ra#ele mai mare% <i era #eam
' .ie -rin#eN 7au minciuna era unul din#re a'-ec#ele
-rinci-ale ale 1ie2ii lui Jranci' 5e'#br""MN
Celularul 'un/ e;ac# a$a cum '-u'e'e 'cri'"area c
a1ea ' 'e 3n#6m-le% )r"babil c 3l 2ineau 'ub "b'er1a2ie% <$i
du'e #ele."nul 3nce# la urec(e%
+ Le1inN
La auzul numelui/ T""na 3$i 3n#"ar'e ca-ul% !ac* rma'e
im-a'ibil%
+ E #"#ul 3n "rdine/ -iciuleN 7e -"ar# .rum"' cu #ineN
'-u'e Jranci' 3n #ele."n%
Ddu din ca- du- ce auzi r'-un'ul% V"rbir a-r"a-e un
minu#/ a-"i c"n1"rbirea 'e 3n#reru-'e% Jranci' l' #ele."nul
>"'%
+ !aceN .cu el%
C6# ai cli-i/ !ac* 'e r'uci $i 3l -ri1i%
+ !ace/ #rebuie ' -unem m6na -e ace'# 5eb L"nd"n%
Lucrurile 'au 'c(imba#%
+ V"rbe$#i de uciderea #i-ului 'au de un 'c(imb de
in."rma2iiN Vrei ' 1in el la n"i 'au ' mergem n"i la elN Ar
.i mai bine ' ne g'ea'c el/ dac e 1"rba de in."rma2ii%
Dac #"#u$i 3l 1rei m"r#/ m duc -6n la el $i ga#a%
Ra2i"namen#ele lui !ace erau 3n#"#deauna la .el de l"gice
ca ace'#a% <2i ci#ea g6ndurile/ c(ibzuia de unul 'ingur/
#recea 3n re1i'# #"a#e -"'ibili#2ile $i 3$i 'cu#ea $e.ul de
261
e."r#ul de a e;amina #"#ul/ lu6nd #"a#e deciziile dure%
Jranci' $#ia c T""na nu a1ea ' .ie nici"da# a$a $i/ 3n
-ri1in2a a'#a/ -6n $i a-#i#udinile lui )eeble' erau redu'e%
Era al naibii de ir"nic c micul bia# alb 1ici"' a1ea '
de1in "mul de baz $i/ 3n#run .el/ 'u.le#ul lui -erec(e/ 3n
m'ura 3n care de'-re un negru $i un alb 'e -"a#e '-une
a$a ce1a%
+ In."rma2ii/ de"camda#% A$a c 1ine el la n"i% C6# de
mul# crezi c " ' a1em de a$#e-#a#N
+ A ."'# 1zu# d6nd #6rc"ale -rin 3m-re>urimi/ 3n Bucarul
la al lui/ -r"babil ca ' dea de ni$#e urme% A$ zice c nu 1a
dura -rea mul#% C6nd ne ie'e 3n cale/ 3l m"mim cu un
m"rc"1 de #"a# .rumu'e2ea%
+ 7 #recem la #reab% Bi/ a/ da/ !ace/ ai aran>a# .rum"'
#reaba ailal#%
Jranci' 'e ui# la T""na%
+ Numi .ac dec6# da#"ria/ r'-un'e !ac*%
<n #im- ce ddea #ele."nul de"-ar#e/ Le1in 3$i 3nl2 "c(ii
'-re brba#%
+ A ."'# ."ar#e bine/ Le1in%
+ Vreau 'l 1d -e .ra#ele meu%
+ T"a#e la #im-ul l"r% De"camda# #"cmai ai 1"rbi# cu el%
Vezi/ nu 'un#em "ameni ri% Ce naiba/ ui#e/ ne aran>m
#reburile 3n .amilie%
R6'e 3n#run m"d carel .cu -e Le1in ' 'e g6ndea'c la
.a-#ul c nu 'e a.la nicidecum 3n .amilie% <$i .rec dege#ul 3n
l"cul 3n care .u'e'e inelul%
+ De ce ma2i l'a# ' 1"rbe'c cu elN
+ )i/ e im-"r#an# ' $#ie c e$#i #ea.r%
+ Ca ' .ac #"# cei '-une2i 1"i%
+ Jirar ' .ie/ c(iar e$#i un -u$#i i'#e2% Nu 1rei " 'lu>bN
R6'e din n"u/ a-"i 'e 3n#"ar'e $i ie$i/ 3ncuind u$a%
+ Nu 1reau dec6# ' -lec de aici/ '#rig Le1in 3n urma lui%
262
CAPITOLUL 24
5eb nu mai ci#i'e un ziar de c6#e1a zile% <n cele din urm/
cum-ra un e;em-lar din 5as+ington 6ost $i 3nce-u 'l
.runzrea'c b6ndu$i ca.eaua/ a$eza# la " ma' de l6ng
imen'a .6n#6n din Re'#"n T"Hn Cen#er% 7e 3n16r#ea/ .r
grab/ -rin z"na cen#ral a 5a'(ing#"nului/ '#r6ng6nd/
-en#ru Bir"u/ n"#e a-reciabile de -la# -en#ru cazarea 3n
m"#eluri% Din c6nd 3n c6nd/ 3$i ridica "c(ii $i le z6mbea
c"-iil"r care 'e c"c"2au -e g(izduri $i aruncau bnu2i 3n
.6n#6n/ 3n #im- ce mamele l"r 3i 2ineau de -"ala cm$ii ca
' nu cad 3n a-%
R'."ind ziarul ca ' re1in la -rima -agin/ #recu'e -rin
rubricile 7-"r#/ !e#r" $i 7#il% Aerul 'u n"n$alan# di'-ru
c6nd 'e "-ri la -agina A6% Reci#i ar#ic"lul de #rei "ri $i 'e
ui# cu a#en2ie la ."#"gra.iile care 3l 3n'"2eau% C6nd 'e l'
-e '-a#e $i 'i'#ema#iz #"#ul/ de'c"-eri c a>un'e'e la ni$#e
c"ncluzii a#6# de e;agera#e/ 3nc6# -reau im-"'ibile% <$i
a#in'e -ar#ea 1#ma# a .e2ei/ a-"i 3$i a-' dege#ul -e
.iecare din#re urmele guril"r de gl"n2% Du- a#6# amar de
1reme/ a1ea ' dea -ie-# din n"u cu a'#aN
A-' #a'#a -en#ru a-elare ra-id a celularului% Ba#e' nu
era di'-"nibil% <i l' un me'a>% Cellal# 3l 'un -e'#e c6#e1a
minu#e% 5eb 3i -"1e'#i de'-re ar#ic"l%
+ L"ui' Leadbe##er% Era >udec#"rul din Ric(m"nd care
'a "cu-a# de cazul Jr2iei Liber#2ii% <m-u$ca#% 5a#Min' a
."'# -r"cur"r 3n acela$i caz% A in#ra# 3n -r"-ria ca'/ care a
'ri# 3n aer% T"#ul 3n aceea$i zi% )e urm a1em ec(i-a
C(arlie% N"i am ."'# cei care am r'-un' la c(emarea
Bir"ului din Ric(m"nd% Eu am uci' d"i #i-i 3nain#e de a mi 'e
-r>i .a2a $i de a m alege cu d"u guri de gl"n2% !ai e $i
263
Erne'# B% Jree% A e1ada#% A 'c-a# din 3nc(i'"are/ c6nd/
acum #rei luniN Unul din#re -aznici a ."'# mi#ui#/ la 'c"'
a.ar 3n#r" au#"dub -en#ru #ran'.eruri $i/ -en#ru
"'#eneal/ 'a ale' cu berega#a #ia#%
+ R'-un'ul lui Ba#e' 3l 'ur-rin'e%
+ B#im #"#ul/ 5eb% C"m-u#erele n"a'#re r"n2iau
c(e'#iile a'#ea $i/ -e urm/ aii a1u# l"c cele d"u dece'e/
crime/ adic% Bi mai e 3nc ce1a%
+ CeN
+ Ar .i mai bine ' 1ii 3nc"ace%
C6nd a>un'e la 5JO/ 5eb .u c"ndu' 3n 'ala "-era2iunil"r
'#ra#egice/ care era -re1zu# cu #"a#e alarmele $i
'emnalizrile '"n"re cu care #eai .i a$#e-#a# ' .ie d"#a# "
(ardug(ie .ederal de ni1el 3nal#/ bine iz"la#/ a16nd
inclu'i1 -ere2i '#andard/ -laca2i cu ."lie de cu-ru/ 'i'#eme
'".i'#ica#e de 'ecuri#a#e in#eri"ar/ zg"m"# alb 3n #"a#e
z"nele 1ulnerabile de acce'/ 'canere -en#ru re#in $i -en#ru
-alme/ m"rmane de c"m-u#ere ul#ra-er."rman#e $i de
ec(i-amen#e 1ide" $i/ ceea ce era cel mai im-"r#an#/ ca.ea
-r"a'-# .cu#/ 3n can#i#2i en"rme/ $i un mun#e de g"g"$i
calde/ Lri'-* Lreme%
5eb 3$i #urn " can de ca.ea $i 3i 'alu# -e unii din#re cei
care 'e agi#au -rin uria$a 3nc-ere% )ri1i 'c(emele cur2ii $i
ale 3m-re>urimil"r ace'#eia/ care .u'e'er genera#e de
c"m-u#er/ .i;a#e -e car#"ane mari $i ag2a#e de -ere2i% <n
mai mul#e z"ne ale diagramel"r erau 3n.i-#e ace de'-re
care $#ia c 'emnalau d"1ezi im-"r#an#e 'au indicii%
J"r."#a/ zg"m"#ul ne3n#reru-# al #a'#a#uril"r/ 'une#ul
#ele."anel"r/ ."$ne#ul (6r#iil"r $i #ru-urile 3ncin'e/ care
radiau/ 3i ddeau lui 5eb de 3n2ele' c 'e 3n#6m-la ce1a
de"'ebi#% Cu ce1a 1reme 3n urm/ .cu'e -ar#e din
-er'"nalul -rin' 3n a'emenea "-era2iuni #ac#ice%
+ OMla("ma a ridica# $#ac(e#a -rea 'u'/ '-u'e Ba#e'/ cu
un z6mbe# ir"nic/ c6nd 5eb 'e a$ez 3n .a2a lui% Acum #"a#
264
lumea 'e a$#ea-# ' e;aminm c6#e1a buc2i de me#al/ '
a'cul#m c6#e1a 3nregi'#rri/ ' 1edem c6#e1a ."#"gra.ii/ '
a-'m -e c6#e1a #a'#e ale c"m-u#erului $i/ bing"/ '
de'c"-erim 1in"1a#ul 3n c6#e1a "re% <$i arunc legi#ima2ia
-e ma'% Dar a'#a nu 'e 3n#6m-l a-r"a-e nici"da#%
)rin#re al#ele/ ai ne1"ie de ce1a n"r"c% Ei bine/ #"cmai am
-rimi# " grmad de #elegrame% E lim-ede c cine1a 1rea
' lum n"# de e;i'#en2a lui%
+ Eu/ )erce/ a$ urmri "rice indiciu/ indi.eren# de unde
-r"1ine% Cel care la lan'a#/ "ricine ar .i/ nu -"a#e c"n#r"la
m"dul 3n care e ."l"'i#%
+ B#ii c am ."'# 'incer nemul2umi# c6nd ai -leca# de la
5JO ca ' #e ca2eri -e .r6ng(ii $i ' #ragi cu di#amai -u$ca%
Dac ai .i lucra# cu mine/ 3n#r" bun zi ai .i -u#u# a>unge un
agen# JBI de'#ul de bun%
+ Jiecare d"arme a$a cum 3$i a$#erne% 7-uneai c mai e
$i al#ce1aN
Ba#e' ddu din ca- $i 3m-in'e c#re 5eb " #ie#ur din
ziar%
+ 7c"## 5ing"P numele '#a a-rinde un becule2%
+ !da/ el la a-ra# -e -rie#enul n"'#ru Erne'# B% Jree%
Bine3n2ele' c eu nam ."'# la -r"ce'% <nc nu m
re.cu'em% Dar cei care au ."'# 1"rbeau de'-re 5ing"%
+ Ingeni"' $i in#eligen#% A .cu# un aran>amen# -e cin'#e
-en#ru clien#ul lui% Bi acum e m"r#%
+ A'a'ina#N
+ I 'a -u' a#r"-in -e rece-#"rul #ele."nului% Ridici
rece-#"rul $i 2il a-e$i -e -iele/ 3n a-r"-ierea nril"r%
A#r"-in e ab'"rbi# -rin membrane mul# mai re-ede dec6#
-rin '6nge% <2i 3nce#ine$#e -ul'ul/ 32i 3ngreuneaz re'-ira2ia/
32i -"a#e -r"1"ca (alucina2ii $i #"a#e 'e 3n#6m-l 3nain#e de
a #rece " "r% Dac nu2i .unc2i"neaz bine rinic(ii 'au ai
-r"bleme de circula2ie/ "rgani'mul nu -"a#e elimina re-ede
mizeria a'#a/ ceea ce accelereaz a-ari2ia e.ec#el"r "#r1ii%
5ing" era diabe#ic/ 'u.erea de inim $i era 2in#ui# 3n#run
265
'caun cu r"#ile/ a$a c a#r"-ina a ."'# alegerea -er.ec#%
Era 'ingur la 'er1iciu '6mb#/ a$a c nu a1ea cine ' .ie
-rin -rea>m ca 'l a>u#e c6nd a 3nce-u# ' 'im# e.ec#ele
a#r"-inei% Bi 'e $#ia c 3n HeeMenduri r'-undea la "
mul2ime de #ele."ane 'au cel -u2in a$a 'u'2in bie2ii n"$#ri
din Ric(m"nd%
+ Deci cel care la uci' 3i cun"$#ea an#eceden#ele
medicale $i -r"gramul de lucruN
Ba#e' 3ncu1iin2 d6nd din ca-%
+ Leadbe##er a ."'# 3m-u$ca# c6nd a a-rin' lumina ca '
ci#ea'c un ar#ic"l de'-re care 'e -re'u-une c iar .i '-u'
un al# >udec#"r% )"li2i'#ul care a e.ec#ua# c"n1"rbirea
'-une c era un "arecare >udec#"r !acMe*% Bine3n2ele' c
na ."'# el%
+ Iar$i #ele."nul%
+ A'#a 3n e #"#% Vecinul lui 5a#Min' ie$ea cu ma$ina de
-e alee 3n m"men#ul 3n care el in#ra 3n ca'% A -"1e'#i#
-"li2iei c la 1zu# -e 5a#Min' duc6ndu$i m6na la buzunar
$i 'c"26ndu$i #ele."nul% Omul nu a -u#u# auzi #ele."nul
'un6nd/ dar a 'u'2inu# c 'e -rea c 5a#Min' ar .i r'-un'
unui a-el% <n ca' era gaz/ iar el a a-'a# bu#"nul -en#ru
acce-#area c"n1"rbirii% Bi buumO
+ 7#ai -u2in/ '-u'e 5eb% Un #ele."n celular nu e #"#una
cu un c"mu#a#"r elec#ric% Nu -r"duce " 'c6n#eie de'#ul de
-u#ernic $i de #i-ul cel"r care -"# a-rinde gazul%
+ Am '#udia# #ele."nul 'au ceea ce a mai rma' din el%
Ti-ii de la >udiciar au ."'# ne1"i2i 'l rzuia'c de -e m6na
lui 5a#Min'% Cine1a 3i -u'e'e 3nun#ru un '"len"id care
-u#ea -r"duce e;ac# #i-ul de 'c6n#eie nece'ar -en#ru
a-rinderea gazului%
+ A#unci cine1a a #rebui# 'i .ure #ele."nul/ -r"babil 3n
#im- ce d"rmea 'au 3l l'a'e de"-ar#e -en#ru mai mul#
#im-/ 'i in#r"duc '"len"idul 3n in#eri"r $i 'l
'u-ra1eg(eze -e 5a#Min'/ a'#.el 3nc6# 'incr"nizarea ' .ie
-er.ec#%
266
+ C(iar a$a% Am 1eri.ica# cine ia 'una# -e 5a#Min' $i -e
-"li2i'#% Ambele c"n1"rbiri au ."'# .cu#e cu car#ele
#ele."nice de unic ."l"'in2/ -e care le cum-eri cu bani
g(ea2 $i le arunci du- ceai 1"rbi#% Nu e;i'# nici"
3nregi'#rare%
+ A$a -r"cedeaz $i agen2ii 'ub ac"-erire% E'#e c al #u
na a-ru# 3ncN
+ Ui# de agen#ul la%
+ Nu/ " ' re1in la el mai #6rziu% Ce n"u#2i a1e2i de'-re
JreeN
+ Niciuna% Ti-ul -are ' .i -leca# -e al# -lane#%
+ Organiza2ia e 3nc ac#i1N
+ Din -ca#e/ da% )r"babil 32i aduci amin#e c au #gdui#
c ar .i lua# -ar#e la l"1i#ura de la $c"ala din Ric(m"nd/ iar
Ernie nu $ia #rda# camarazii de 'u.le#/ a 'u'2inu# c a
-lnui# #"#ul 'ingur/ .r $#irea l"r/ a$a c ei au ie$i# din
cauz% Ceilal2i #er"ri$#i erau m"r2i/ d"i da#"ri# 2ie% Nu am
reu$i# 'l .acem ' 1"rbea'c -e niciunul din#re ceilal2i
membri $i 'l aducem ' de-un mr#urie/ a$a c Jr2ia
Liber#2ii nu a ."'#/ nici"da#/ nici mcar acuza# de ce1a%
)en#ru " 1reme/ 'a da# la .und/ din cauza -ublici#2ii
nega#i1e/ dar ade1rul e c a rea-ru#/ cu ."r2e -r"a'-e#e%
+ Unde 'un# acumN
+ <n Virginia de 7ud/ l6ng Dan1ille% Credem/ l"cul e
'u-ra1eg(ea#% Neam 3nc(i-ui# c b#r6nul Ernie " '" ia
3n#rac"l" du- e1adare% Dar/ -6n acum/ nam de'c"-eri#
nimic%
+ Du- #"# ce 'an#6m-la#/ nam -u#ea "b2ine un
manda# de -erc(ezi2ie al 'ediului l"rN
+ Cum .acem/ ne ducem la >udec#"r $ii '-unem c au
a1u# l"c #rei crime/ c(iar $a'e dac -unem la '"c"#eal
.amilia 5a#Min'/ $i c n"i credem c Jr2ia Liber#2ii ar
-u#ea .i 3n '-a#ele l"r/ dar c nu a1em ab'"lu# nici" d"1ad
care 'i lege de l"1i#ura da# 4RTului 'au de "rice
267
al#ce1aN Crezi c ACLU
28
nar .i 3nc6n#a# ' -r".i#e de a'#a
$i ' ne dea l"1i#uraN Ba#e' .cu " -auz% T"#ul 'e 3nln2uie%
)r"cur"r/ >udec#"r $i -er.ec#a >u'#i.icare a rzbunrii%
+ Dar de ce $i a1"ca#ul a-rriiN El la 'al1a# -e Ernie de
in>ec2ia le#al% De ce 'l lic(idezeN
+ Ai dre-#a#e/ 5eb/ dar nu 1"rbim de'-re ni$#e "ameni
ra2i"nali% Din c6#e $#im/ ia deran>a# .a-#ul c demen#ul la
de "m al l"r a a>un' la 3nc(i'"are% 7au -"a#e c Ernie 'a
cer#a# cu #i-ul $i/ c6nd a ie$i#/ 'a g6ndi# 'i lic(ideze -e
#"2i%
+ Ei/ cel -u2in/ crimele ar #rebui ' 3nce#eze% Nu mai au
-e cine "m"r3%
Ba#e' 'e 3n#in'e du- un d"'ar $i 'c"a'e " al# buca# de
ziar $i " ."#"gra.ie%
+ Nu e c(iar a$a 32i amin#e$#i c/ la $c"al/ au ."'#
3m-u$ca#e $i d"u -r".e'"are%
5eb #ra'e aer ad6nc 3n -ie-#/ 3n #im- ce amin#irile
durer"a'e 3l n-deau%
+ Bi bia#ul/ Da1id Can.ield%
+ E;ac#% Ei una din -r".e'"arele uci'e era mri#a#% 7"2ul
ei $ia -ierdu# 1ia2a acum #rei zile/ 3n 1e'#ul !ar*landului/ 3n
#im- ce 'e 3n#"rcea de la 'er1iciu/ n"a-#ea #6rziu/ cu
ma$ina%
+ E 1"rba de " crimN
+ Nu 'e $#ie 'igur% A ."'# un acciden# de ma$in% )"li2ia
3nc mai .ace cerce#ri% 7e -are c cine1a la l"1i# $i a .ugi#%
+ A-are $i aici un #ele."nN
+ Era 'ingur 3n ma$in% Am lua# leg#ura cu -"li2ia $i ni
'a '-u' c 1"r 1eri.ica mem"ria #ele."nului/ ca ' 1ad
dac a ."'# 'una# 3nain#e de acciden#%
+ Dar .amilia celeilal#e -r".e'"areN
+ 7"2ul $i c"-iii ei 'au mu#a# 3n Oreg"n% Am lua#
leg#ura cu ei $i/ 3n m"men#ul de .a2/ 'un# -r"#e>a2i zi $i
28 American Ci1il Liber#ie' Uni"n Uniunea American -en#ru )r"#ec2ia
Dre-#uril"r Ci1ile
268
n"a-#e% Bi nu ne "-rim aici% <2i amin#e$#i de -rin2ii lui Da1id
Can.ieldN Bill $i FHenN
5eb a-r"b d6nd din ca-%
+ <n '-i#al am ."'#/ " 1reme/ la -a#"l"gie% Bill* Can.ield a
1eni# ' m 1izi#eze de 1re" d"u "ri% E un #i- de #reab%
Era ."ar#e a.ec#a# de -ierderea .iului 'u/ dar cine nar .i
."'#N )e '"2ia lui nam 3n#6lni#" nici"da# $i nici -e el nu l
am mai 1zu# de a#unci%
+ 7au mu#a#% Acum l"cuie'c 3n di'#ric#ul JauSuier/ unde
au " cre'c#"rie de cai%
+ Li 'a 3n#6m-la# ce1a ne"bi$nui#N
+ Iam c"n#ac#a# imedia# ce am .cu# leg#ura din#re
.a-#ele -e#recu#e% B#iau de'-re e1adarea lui Jree% Au '-u'
c nu 'e 3n#6m-la'e nimic ie$i# din c"mun% Bi 3l ci#ez -e Bill
Can.ield/ care a '-u' c nare ne1"ie de a>u#"rul n"'#ru $i
c '-er c le-d#ura aia " 'l cau#e/ -en#ru c iar .ace
-lcere ' 3i zb"are creierii cu " 3m-u$c#ur%
+ Nu e mare lucru de ca-ul lui Bill* Can.ield% !iam da#
'eama de a'#a de c6nd a 1eni# ' m 1ad la '-i#al: e
gr"'"lan/ 3nc-26na# $i 3n.umura#% Unii din#re bie2ii din
ec(i-a mea/ care au de-u' mr#urie la -r"ce'/ miau '-u'
c nici ac"l" nu a ."'# " -rezen2 '#rluci#% De 1re" d"u
"ri/ a ."'# c6# -e ce ' aduc " ".en' cur2ii%
+ <$i c"nducea 'ingur .irma de #ran'-"r#uri $i a 16ndu#"
du- ce ia muri# c"-ilul%
+ Dac #i-ii din Jr2ia Liber#2ii 'un# 3n '-a#ele crimel"r
din Ric(m"nd/ di'#ric#ul JauSuier e mul# mai a-r"a-e dec6#
Oreg"nul% Jamilia Can.ield ar -u#ea .i cu ade1ra# 3n
-eric"l%
+ B#iu% ! g6ndeam ' .ac " -limbare cu ma$ina -6n
ac"l" $i ' 3ncerc ' '#au de 1"rb cu el/ ca 'l lmure'c
cum '#au lucrurile%
+ Vin cu #ine%
+ E$#i 'igur c 1rei a'#aN B#iu c la $c"ala din Ric(m"nd
'au -e#recu# ni$#e lucruri -e care ar .i mai bine ' nu 2i le
269
reamin#e$#i%
5eb cl#in din ca-%
+ )erce/ nu 1"rbim de'-re ce1a care ' -"a# .i da#
1re"da# ui#rii/ "ric6# de mul# #im- ar .i #recu# de a#unci%
Cele d"u -r".e'"are au muri# 3nain#e de '"'irea n"a'#r
ac"l"% Nu -u#eam .ace nimic ca ' 3m-iedic a'#a/ dar
bia#ul a ."'# uci' 'ub "c(ii mei%
+ Ai .cu# mai mul# dec6# ar .i ."'# 3n '#are "ricine
al#cine1a $i era c6# -e ce ' .ii uci'% Bi #eai ale' cu un 'emn
-e carel 1ei -ur#a #"a# 1ia2a -e "braz% Nu ai de ce ' #e
'im2i 1in"1a#%
+ <n'eamn c nu m cun"$#i cu ade1ra#%
Ba#e' 3l -ri1i cu mai mul# a#en2ie%
+ OL/ dar ' nu #e ui#m -e #ine/ 5eb% Dac 2elul cel"r
din Jr2ia Liber#2ii e nimicirea ec(i-ei C(arlie/ a#unci 3nc
nu $i lau a#in'% Tu e$#i ul#imul care 'e mai 2ine -e -ici"are%
,Cu greu0/ g6ndi 5eb%
+ Nu2i .ace gri>i -en#ru mine/ m ui# 3n am6nd"u
-r2ile 3nain#e de a #ra1er'a '#rada%
+ V"rbe'c 'eri"'/ 5eb% Dac au 3ncerca# " da#/ " 1"r
.ace din n"u% Oamenii $#ia 'un# .ana#ici%
+ Da/ $#iu% Nu ui#a/ am un 'emn ,-e carel 1"i -ur#a
#"a# 1ia2a0%
+ Ar mai .i ce1a% La -r"ce'/ 5ing" $ia 'u'2inu# -led"aria
3m-"#ri1a 4RTului $i a Bir"ului acuz6ndune de ucidere din
cul-%
+ A ."'# " -"rcrie/ din #"a#e -unc#ele de 1edere%
+ <n#"cmai% Dar lea -ermi' ' .ac ni$#e de'c"-eriri
de'-re 4RT% )r"babil c Jr2ia Liber#2ii a a.la# c6#e ce1a
de'-re me#"dele $i -r"cedurile 1"a'#re $i a$a mai de-ar#e%
7ar -u#ea ' le .i ."'# de ."l"' c6nd au -u' la cale
ambu'cada%
5eb nu 'e g6ndi'e la a'#a -6n a#unci% Bi #"#ul -rea '
aib 3n#rade1r 'en'%
+ <2i -r"mi# c/ dac " ' -rime'c #ele."ane ciuda#e/ #u
270
1ei a.la -rimul% Bi " ' m a'igur c nam a#r"-in -e
rece-#"r% Acum -"1e'#e$#emi de'-re agen#ul 'ub
ac"-erire% )"a#e c cei din Jr2ia Liber#2ii 'un# ame'#eca2i/
dar ia a>u#a# cine1a din in#eri"r% Ei/ $#iu c e negru $i mie
greu ' cred c au c"lab"ra# cu un "m de cul"are/ dar/ 3n
m"men#ul '#a/ nu ne -u#em -ermi#e ' #recem nimic cu
1ederea% !iai '-u' c ace'# C"1e era un 'ingura#ic% Ce
al#ce1a mai $#ii de'-re elN
Ann L*le nui ddu'e niciun r'-un' la 3n#rebrile de'-re
C"1e/ a$a c 5eb 'e ("#r6'e ' a-eleze direc# la 'ur'%
+ Ei/ " grmad de c(e'#ii% Le g'e$#i 3n d"'arul de
ac"l"/ -e care 'crie ,T"# ce ai d"ri# 1re"da# ' a.li de'-re
agen2ii JBI 'ub ac"-erire0%
+ )erce/ #i-ul '#a ar -u#ea .i c(eia%
+ Dar nu el% Credem -e cu16n#%
+ Nu -"# ' '-un dec6# c am lucra# la cazuri de genul
'#a% Bi/ 3n ciuda c"n1ingeril"r #ale/ nam ui#a# cum ' .iu
agen# JBI de c6nd mam al#ura# 4RTului% Am a1u# un
-r".e'"r e;ce-2i"nal/ dar nu l'a a'#a ' 2i 'e urce la ca-%
Iar " al# -erec(e de "c(i e " al# -erec(e de "c(i% Nu a'#a
#e '#rduiai 3n#"#deauna 'mi bagi 3n ca-N
+ <mi -are ru/ 5eb/ dar lucrurile nu merg c(iar a$a%
Regulile 'un# reguli%
+ <mi amin#e'c cmi '-uneai cu #"#ul al#ce1a -e
1remuri%
+ Vremurile 'e 'c(imb/ "amenii a$i>derea%
5eb 'e l' -e '-a#e $i c(ibzui dac '$i >"ace 'au nu
a'ul din m6nec%
+ OL/ ceai zice dac 2ia$ -"1e'#i ce1a ce nu $#ii $i care
ar -u#ea .i im-"r#an#N
+ Tea$ 3n#reba de ce dracu nu miai '-u' -6n acum%
+ Abia acum mam lmuri# $i eu%
+ Da/ 'igur%
+ Vrei '2i '-un 'au nuN
+ Bi ce c6$#igi cu a'#aN
271
+ Eu 32i dau in."rma2ii de'-re caz/ iar #u .aci acela$i lucru
-en#ru mine%
+ Cear .i ' #e c"n1ing ' numi ceri nimic 3n 'c(imbN
+ Ei/ (aide/ de dragul 1remuril"r bune%
Ba#e' l"1i cu dege#ul 3n d"'arul din .a2a lui%
+ De unde $#iu c e 3n#rade1r 1"rba de ce1a care 3mi
1a .i de ."l"'N
+ Dac nu e/ numi da#"rezi nimic% Am 3ncredere 3n
-rerea #a%
Ba#e' 3l mai .i; cu -ri1irea c6#e1a 'ecunde%
+ Di drumul%
5eb 3i -"1e'#i de'-re 3nl"cuirea lui Le1in 5e'#br""M% )e
m'ur ce 1"rbea/ "bra>ii celuilal# 'e 3m-ur-urar $i 5eb 3$i
ddu 'eama c -ul'ul nui mai era de $aizeci $i -a#ru de
b#i -e minu# $i c/ -r"babil/ de-$i'e cu mul# 1al"rile
."rma#e din d"u ci.re%
+ C6nd anume 2iai da# 'eama de a'#aN Vreau da#a
e;ac#%
+ C6nd am bu# " bere cu R"man"/ am -"meni# de'-re
.a-#ul c acel Le1in 5e'#br""M -e care lam 1zu# eu a1ea
" urm de gl"n2 3n "braz% El a zi' c -u$#iul care a a>un' la
el nu " a1ea% C"r#ez ia c"n.irma# '-u'ele% Bi ' nu #e iei de
bie2ii $#ia% Leam '-u' c #e -un la curen# c6# mai cur6nd
-"'ibil%
+ Te cred% Cine ' .i 'c(imba# c"-iii $i de ceN
+ Nam nici cea mai mic idee% Dar 32i '-un/ cu
cer#i#udine/ c -u$#iul -e care lam 'al1a# eu -e alee $i cel
-e care i la 3ncredin2a# R"man" ,-re'u-u'ului0 agen# JBI
nu erau unul $i acela$i% L"1i cu dege#ul 3n ma'% Ei/ care e
-rerea #aN !eri# 'au nuN
Dre-# r'-un'/ Ba#e' de'c(i'e un d"'ar/ cu #"a#e c
3nce-u ' e;-un .a-#ele din mem"rie%
+ Randall C"1e% )a#ruzeci $i -a#ru de ani% <n#reaga lui
carier 'a de'.$ura# 3n cadrul Bir"ului% A .cu# -ar#e din#r
" ec(i- de ."#bal din OMla("ma/ dar $ia .cu# -ra.
272
genunc(ii 3nain#e de a .i recru#a# 3n Liga Na2i"nal de
J"#bal% Ui#e aici una din#re ."#"gra.iile lui recen#e%
Ba#e' " 3m-in'e '-re 5eb/ care " '#udie% Ti-ul a1ea "
barb #un' 'cur#/ -rul 3m-le#i# 3n c"di2e lungi/ iar "c(ii
nui -u#eau .i de'cri$i dec6# dre-# -#runz#"ri% )rea un
brba# 1"inic/ cam de un me#ru n"uzeci $i d"i/ $i de 1re"
'u# zece Mil"grame% L'a im-re'ia c e de'#ul de -u#ernic
ca ' 'e ia la #r6n# cu un ur' grizzl* $i/ -"a#e/ ' c6$#ige%
5eb 'e a-lec 3nain#e $i/ 3n #im- ce 'e -re.cea c '#udiaz
cu mare a#en2ie ."#"gra.ia/ ci#i c6# -u#u de mul# din d"'arul
de'c(i' de Ba#e'% <n anii -e#recu2i ca agen# JBI/ 3n12a'e "
'erie de #rucuri care a>u#au ' mem"reze da#e -e #ermen
'cur#/ -6n c6nd reu$ea ' le n"#eze% Bi de1eni'e e;-er# 3n
ceea ce -ri1ea ci#i#ul deand"a'elea%
+ )u#ea '$i -"ar#e 'ingur de gri>/ '-u'e Ba#e'/
cun"$#ea '#rada mai bine dec6# ca-ii lumii in#erl"-e% Bi 'e
de'curca e;celen# 'ub -re'iune%
+ Da/ dar ab'"l1en2ii albi de la )rince#"n -ar ' nu 'e
ac"m"deze nici"da# 3n Ora$ul Dr"guril"r din 7UA/ $i m
3n#reb de ce/ .cu 5eb% Ai '-u' adineauri c nu a1ea '"2ie
$i c"-ii% Adic na ."'# c'#"ri# nici"da#N
+ Ba da/ dar '"2ia lui e m"ar#%
+ Bi nau a1u# c"-iiN
+ Au a1u#%
+ Ce 'a 3n#6m-la# cu eiN
7#6n>eni#/ Ba#e' 'e ."i -e 'caun%
+ A #recu# ce1a #im- de a#unci%
+ 7un# numai urec(i%
Ba#e' ".# din rrunc(i $i nu -ru c ar .i a1u# de g6nd '
3ncea- ' 1"rbea'c%
+ )erce/ eu miam -ierdu# #"a# ec(i-a $i 2ia$ .i
recun"'c#"r dac nu miai a'cunde nimic%
Cellal# 'e a-lec 3nain#e $i 3$i 3ncle$# m6inile%
+ Era de#a$a# 3n Cali."rnia% J"ar#e bine ac"-eri#/ .iindc
'e in.il#ra'e 3n ma.ia ru' $i #i-ii ia 'un# 3n '#are ' #e
273
arunce 3n aer $i dac #u$e$#i 3n -rea>ma l"r% )e l6ng ei/
!a.ia e " adun#ur de -re$c"lari%
Ba#e' #cu%
+ BiN
+ Ac"-erirea ia ."'# '-ulbera#% Au da# de urma .amiliei
lui%
+ Bi iau uci'N
+ !celri# e mai c"rec# '-u'% Ba#e' 3$i dre'e gla'ul% Am
1zu# ."#"gra.iile%
+ C"1e unde eraN
+ <l #rimi'e'er 3n m"d in#en2i"na# 3n al# -ar#e/ ca '
aib m6n liber%
+ Nu lau 16na# $i -e elN
+ Au 3ncerca#/ ce1a mai #6rziu% Au a$#e-#a# -6n $ia
3ngr"-a# .amilia/ ca ni$#e bie2i buni ce erau% Iar C"1e era
-reg#i# c6nd au a-ru#%
+ Bi ia "m"r6#N
Ba#e' 3nce-u ' cli-ea'c cu re-eziciune $i 5eb "b'er1
c/ bru'c/ c-#a'e un #ic la "c(iul '#6ng%
+ Ia mcelri#% Am 1zu# $i ."#"gra.iile alea%
+ Iar Bir"ul ia l'a#/ -ur $i 'im-lu/ ' c"n#inue '
lucrezeN Ce/ nu mai cred c e nece'ar -en'i"narea
an#ici-a# a agen2il"r ale cr"r .amilii au ."'# mcelri#eN
Ba#e' 3$i de'.cu m6inile a renun2are%
+ Bir"ul a 3ncerca#/ dar el nu 'a da# du'% D"rea '
lucreze% Bi/ ca '2i '-un ade1rul/ du- ceea ce 'a
3n#6m-la# cu .amilia lui/ #i-ul a lucra# mai mul# $i mai din
greu dec6# "rice al# agen# 'ub ac"-erire% Lau #ran'.era# la
5JO/ ca 'l 'c"a# din Cali."rnia% Credem/ 'a in.il#ra# 3n
l"curi 3n care/ -6n a#unci/ nam ."'# nici"da# 3n '#are '
-#rundem% Da#"ri# lui Randall C"1e/ am "b2inu#
c"ndamnarea un"r #i-i care "-erau -e 'car larg/ 3n #"a#
lumea%
+ )are un .el de er"u%
<n '.6r$i#/ #icul lui Ba#e' di'-ru%
274
+ A-lic me#"de ne"r#"d";e $i ac2i"neaz/ 3n ."ar#e
mare m'ur/ du- ca-ul lui/ iar 'u-eri"rii nu -rea
a-reciaz a$a ce1a/ c(iar $i a#unci c6nd e 1"rba de agen2i
'ub ac"-erire/ indi.eren# dac .amiliile leau ."'# 'au nu
mcelri#e% Dar nimic din #"a#e a'#ea nu c"n#eaz cu
ade1ra# -en#ru C"1e% Nu -"# '-une c nu iau a.ec#a#
cariera/ 3n 'en'ul c Bir"ul nu are ne1"ie de un #i- ca el
al#unde1a dec6# 'ub ac"-erire/ iar el $#ie a'#a% Dar >"ac
du- cum 3i c6n# Bir"ul% Bia ac"-eri# 3n#"#deauna '-a#ele%
A acce-#a# $i bune/ $i rele/ $i $ia .cu# 3n#"#deauna
da#"ria% )6n acum%
+ Dar .a-#ul c ru$ii au da# de urma .amiliei lui = ar
-u#ea .i/ 3n 1reun .el/ 1re" ga. dea Bir"uluiN
Ba#e' ridic din umeri%
+ C"1e nu -are ' cread a$a ce1a% Trage din greu de
a#unci 3nc"ace%
+ )erce/ $#ii c de'-re rzbunare 'e '-une c e 'ingura
m6ncare -e care e cel mai bine '" mn6nci du- ce 'a
rci#%
Ba#e' ridic din n"u din umeri%
+ E -"'ibil%
5eb 3nce-u ' elab"reze " #e"rie%
+ B#ii/ am 1aga im-re'ie c un #i- ca el ar .i ."'# 3n '#are
' rm6n 3n Bir"u $i/ -"a#e/ 'mi cluzea'c ec(i-a/ -e
linia minimei rezi'#en2e/ c#re Armaged"n/ ca '$i rzbune
'"2ia $i c"-iii% Nu a1e2i nici" me#"d de a 2ine 'ub c"n#r"l
#"# ra(a#ul '#aN
+ Terra c#re 5eb/ 32i aducem la cun"$#in2 c agen2ii
'ub ac"-erire 'un# un al# '"i de "ameni% Trie'c #"# #im-ul
3n minciun $i/ une"ri/ 'e a.und -rea mul# $i #rec 3n #abra
cealal# 'au " iau razna -e c"n# -r"-riu% De a'#a Bir"ul
'c(imb "amenii din#r" .unc2ie 3n al#a $i din#run l"c 3n
al#ul $i 3i la' '$i re3ncarce ba#eriile%
+ Bi au .cu# #"a#e a'#ea cu C"1eN Lau l'a# ' 'e
dec"nec#eze/ '$i rearan>eze c"zile alea 3m-le#i#eN A ."'#
275
#rimi' la un -'i(ia#ru c6nd era 3n criz/ du- ce $ia
3ngr"-a# .amiliaN
Ba#e' -'#r #cerea%
+ 7au era a#6# de bun 3n me'eria lui 3nc6# lau l'a# '$i
1ad de #reab -6n c6nd/ 3n cele din urm/ 'a de'crca#
a'u-ra ec(i-ei meleN
+ Nu am in#en2ia ' di'cu# a$a ce1a cu #ine% Nu pot '"
.ac%
+ Bi dac 2ia$ '-une c #"a# -"rcria a'#a e
inacce-#abilN
+ Bi dac 2ia$ '-une c e$#i ga#aga#a ' 'ari -e'#e calN
Cei d"i 'e .ulgerar din -ri1iri -6n c6nd #"a#e 'c6n#eile
-ierir%
+ Dar in."rma#"rii cu care lucraN Erau demni de
3ncredereN
+ C"1e urmrea #"#ul 3ndea-r"a-e% El era 'ingurul care
2inea leg#ura cu ei/ nici"da# nu " .cea al#cine1a% Nu 'e
-"a#e '-une c re'-ec#a 3n#"cmai m"dul de lucru al
Bir"ului/ dar/ cum '-uneam/ rezul#a#ele "b2inu#e nu l'au
l"c de di'cu2ii% A'#ea erau regulile lui%
+ Bi $#im ce1a mai mul# de'-re "biec#i1ul '#aN 7-uneau
c era cen#rul .inanciar al unei re2ele de #ra.ic de dr"guri%
Care re2eaN
+ Ei/ 3n -ri1in2a a'#a e;i'# ni$#e di.eren2e de "-inie%
+ A/ mi$#"/ )erce/ m dau 3n 16n# du- enigmele duble%
+ 5eb/ #"a# #reaba a'#a nu 2ine de $#iin2ele e;ac#e%
U"na 3n care 'a de'.$ura# mi'iunea 1"a'#r e c"n#r"la#
de " 'ingur ga$c/ a !arelui J = 2iam mai '-u'%
+ Deci/ in#r6nd 3n cldirea aia/ l"1eam 3n el%
+ C"1e era de al#a -rere%
+ Dar nu era 'igur%
+ Crezi cum1a c #ra.ican2ii au carne#e de 'indica# 'au
legi#ima2ii -e care 'crie ,.ac -ar#e din ga$ca I0N
+ Care era -rerea lui C"1eN
+ C "-era2iunile .inanciare erau de'.$ura#e de
276
al#cine1a/ mai im-"r#an#% 7e -are c era 1"rba de re2eaua
de a-r"1izi"nare a 5a'(ing#"nului cu un medicamen#
numi# ";*c"n#in% Ai auzi# de elN
5eb ddu din ca-%
+ Ti-ii de la DEA 1"rbe'c mereu de'-re el la Vuan#ic"%
Nu #rebuie 'l -relucrezi 3n lab"ra#"r 'au '2i .aci gri>i 3n
-ri1in2a #ran'-"r#ului -e a'cun' -rin 1am% Nu #rebuie
dec6# ' -ui m6na -e el/ ceea ce 'e -"a#e .ace -rin#r"
duzin de m"dali#2i di.eri#e/ $i -e urm #e um-li de bani%
+ O ade1ra# Nir1ana a in.rac#"ril"r/ adaug Ba#e'/ 'ec%
<n m"men#ul de .a2/ e unul din#re #ranc(ilizan#ele cele mai
-u#ernice $i mai .rec1en# -re'cri'e% <m-iedic #ran'mi#erea
durerii de la ner1i c#re creier $i 32i creeaz " '#are de
eu."rie% <n m"d n"rmal/ e.ec#ul lui dureaz d"u'-rezece
"re/ dar/ dac 3l -rizezi 'au 3l .umezi/ e.ec#ul a'u-ra
creierului e/ 3n#run anumi# .el/ 'imilar cu al (er"inei% Dar
cel care .ace abuz -"a#e in#ra 3n '#"- re'-ira#"r/ ceea ce 'e
3n#6m-l de ."ar#e mul#e "ri%
+ Un e.ec# 'ecundar de mai mare dragul% Vrei ' '-ui c
nu a1e2i idee 3n a cui re2ea 'e in.il#ra'e #i-ulN
Ba#e' b#u darabana -e d"'arul din .a2a lui%
+ A1em c6#e1a bnuieli% Dar ceea ce2i '-un e ab'"lu#
ne".icial%
+ <n m"men#ul '#a/ m mul2ume'c cu z1"nuri $i cu
n'c"ciri%
+ A16nd 3n 1edere c6# de ad6nc 'e in.il#ra'e C"1e/ ne
imaginm c in."rma#"rul lui .cea -ar#e din#run cerc
'u-eri"r/ ."ar#e re'#r6n'% 7e "cu-a de 5e'#br""M/ c6nd a
da# 3n#6m-l#"r -e'#e a.acerea O;*% Dar #rebuie '
-re'u-un c/ "ricine ar .i ."'# cel de care 'a ."l"'i# ca ' 'e
in.il#reze 3n re2eaua lui 5e'#br""M/ e 1"rba de aceea$i
-er'"an care la a>u#a# ' in#re 3n acea'# n"u re2ea%
An#"ine )eeble' e/ ca ' zic a$a/ 3n li-'a unui #ermen mai
-"#ri1i#/ $e.ul de '#a# ma>"r al lui 5e'#br""M% <i c"nduce
c"rabia cu al naibii de mul# 3ndem6nare $i mai ale' lui i 'e
277
da#"reaz .a-#ul c nam reu$i# ' ne a#ingem de
5e'#br""M nici mcar cu un dege#% E'#ai 5e'#br""M/ iar
cellal# e )eeble'%
<m-in'e d"u ."#"gra.ii dea curmezi$ul me'ei%
5eb le -ri1i% 5e'#br""M era un m"n'#ru/ cu mul# mai
1"inic c(iar $i dec6# C"1e% Ar#a de -arc ar .i #recu# -rin#r
un rzb"i/ "c(ii lui a16nd/ c(iar $i a#unci c6nd #e .i;au din
'-a2iul bidimen'i"nal al (6r#iei/ a'-rimea care 'e
de'lu$e$#e 3n#"#deauna 3n -ri1irea 'u-ra1ie2ui#"ril"r%
)eeble' ar#a cu #"#ul al#.el%
+ 5e'#br""M e un lu-##"r% )eeble' -are un ab'"l1en# de
la 7#an."rd%
+ C"rec#% E #6nr $i ne 3nc(i-uim c .ace -ar#e din n"ul
#i- de #ra.ican2i de dr"guri/ mai -u2in 1i"len2i/ aduc6nd mai
degrab a "ameni de a.aceri/ $i al naibii de ambi2i"$i% )e
'#rzi 'e '-une c e;i'# cine1a care 1rea 'i adune 3n#r"
'ingur band -e #"2i di'#ribui#"rii l"cali/ ' le mrea'c
e.icien2a/ ca-aci#a#ea de neg"ciere $i -u#erea ec"n"mic/ $i
' ab"rdeze #"#ul din -unc#ul de 1edere al unei
3n#re-rinderi c"merciale%
+ 7e -are c b#r6nul n"'#ru An#"ine 1rea ' .ie
-re$edin#ele c"m-aniei/ 3n l"c de $e. de '#a# ma>"r%
+ )"a#e% Ei/ 5e'#br""M 'a ridica# de -e '#rzi% El
'u-ra1eg(eaz $i .ace #"#ul/ dar am auzi# c 'ar -u#ea '
3ncerce ' 'e re#rag din a.acerile cu dr"guri%
+ )i/ )eeble' are/ -r"babil/ cu #"#ul al#e -lanuri/ dac el
'e a.l 3n '-a#ele "rganizrii bandel"r l"cale% Dar/ dac el e
m"$#eni#"rul e1iden# al lui 5e'#br""M/ nu -rea ar .i a1u# de
ce 'i dea in."rma2ii 1al"r"a'e lui C"1e% Dac 1"i arunca2i
3n aer #"a# a.acerea/ lui cei mai rm6neN
+ E'#a e " -r"blem/ recun"'cu Ba#e'%
+ )e dne al#cine1a mai a1e2i 3n 1edereN
+ !ai e g"ril numrul unu a lui 5e'#br""M% Cl*de !ac*%
Ba#e' 3i 3n#in'e ."#"gra.ia lui !ac*/ de'-re care -u#eai
'-une/ e;-rim6ndu#e cu delica#e2e/ c ar#a de -arc ar .i
278
."'# ga#a ' .ac r"'# de un l"c unde1a/ 3n r6ndurile
m"r2il"r% Era a#6# de alb 3nc6# -rea anemic: un derbedeu
ra' 3n ca-/ cu " -ri1ire calm $i necru2#"are -e care 5eb "
a'"cia cu cei mai cum-li2i uciga$i 3n 'erie -e care 3i zri'e
1re"da#%
+ Dac Ii'u' lar .i 1zu# -e #i-ul '#a a-r"-iindu'e de
el/ ar .i c(ema# -"li2ia%
+ 7e -are c 5e'#br""M nu lucreaz dec6# cu a$i/
c"men# Ba#e'%
+ Cum 'e 3n2elege !ac* cu #"2i .6r#a2ii negriN El ara# ca
un e;#remi'# alb%
+ Nicidecum% 7e -are c nu de#e'# dec6# -rul% Nu $#im
-rea mul#e de'-re 3ndele#nicirile lui dinain#e de a 1eni la
5a'(ing#"n% De$i nu " -u#em d"1edi/ 'e crede c a ."'# 3n
'"lda a d"i rec(ini care au a>un' la 7(angriLa/ 3n W"lie#%
Du- a'#a a 1eni# aici $i i 'a al#ura# lui 5e'#br""M% )e
'#rzi are " re-u#a2ie binemeri#a#/ .iind c"n'idera# l"ial $i
e;#rem de 1i"len#% Un ade1ra# zurbagiu/ dar/ 3n .elul lui/ un
-r".e'i"ni'#%
+ La .el de bun ca "rice al# criminal%
+ )rimul lui ac# de 1i"len2 a ."'# '16r$i# c6nd $ia
-"cni# bunica 3n ca- cu un 'a#6r/ .iindc/ a -re#in' el/ 3i
ddea -rea -u2in m6ncare la cin%
+ Cum 'e .ace c 'e 3n16r#e -e aici/ liber/ du- "
a'emenea crimN
+ Nu a1ea dec6# un'-rezece ani/ a$a c a ."'# du' la "
$c"al de c"rec2ie% De a#unci/ nu a mai c"mi' al#e
in.rac2iuni/ cu e;ce-2ia a #rei de-$iri ale 1i#ezei legale%
+ Bun bia#% Te deran>eaz dac -'#rez ."#"gra.iileN
+ 7er1e$#e#e% Dar/ dac dai -e'#e !ac*/ .ie -e " alee
3n#unec"a'/ .ie -e " '#rad lumina# ca ziua/ #e '.#uie'c
' " iei la .ug%
+ 7un# din 4RT/ )erce% )e cei de #ea-a lui 3i mn6nc la
micul de>un%
+ Cum ' nu% A'#a '" crezi #u%
279
+ Dac ace'# C"1e a a#6# de bun cum '-ui/ a#unci nu am
nimeri#/ -ur $i 'im-lu/ 3n#r" ambu'cad% Aici 'e 3n#6m-l
al#ce1a%
+ E -"'ibil/ dar "ricine -"a#e gre$i%
+ Ai c"n.irma# .a-#ul c Randall C"1e nu $#ia c6nd
#rebuia ' 1enimN
+ Da% Lui C"1e nu i 'a c"munica# da#a in#er1en2iei%
+ Din ce cauzN
+ Nu au 1ru# ' #ran'-ire ab'"lu# nimic $i/ cum el nu
urma ' 'e a.le a#unci ac"l"/ nu a ."'# inclu' -rin#re cei
care#rebuie ' $#ie%
+ A'#ai bun/ nu a1e2i 3ncredere 3n -r"-riii 1"$#ri agen2i
'ub ac"-erire% Ceea ce nu 3n'eamn c nar .i -u#u# "b2ine
in."rma2ia din#r" al# 'ur'% Ce '-ui de 5JON
+ Dar de 4RTN ri-"'# Ba#e'%
+ Bi in."rma2ia c #"2i mar#"rii -"#en2iali 'e a.lau ac"l"
-r"1enea de la C"1eN
Ba#e' ddu din ca-/ 3ncu1iin26nd%
+ B#ii/ )erce/ ar .i ."'# bine dac am .i $#iu# #"a#e a'#ea
de la 3nce-u#%
+ E 1"rba de'-re ceicare#rebuie'$#ie/ 5eb% Bi 1"i nu
#rebuia ' le $#i2i ca ' 1 duce2i #reaba la bun '.6r$i#%
+ Cum naiba -"2i '-une a'#a/ c6nd (abar nai cum 3mi
duc eu #reaba la bun '.6r$i#N
+ Iar e$#i ga#a ' 'ari -e'#e cal/ amice% Nu ."r2a lucrurile%
+ 7e 'inc(i'e$#e cine1a de cei $a'e "ameni care au ."'#
uci$i 3n#re #im-N
+ Nu/ 5eb/ nu $i c6nd 'e -ri1e$#e #"#ul de la ni1ele
3nal#e% D"ar cei ca #ine $i ca mine " .ac%
+ <n c"ncluzie/ ar mai .i $i al#ce1a ce nu#rebuie'$#iuN
Ba#e' e;#ra'e din m"rmanul de d"cumen#e " ma-
gr"a'/ de -la'#ic/ din care lu un d"'ar din .ibre manila/ -e
care 3l de'c(i'e%
+ De ce nu miai '-u' c 4arr* 7ulli1an e #a#l #uN
5eb 'e ridic imedia# $i 3$i mai #urn 3nc " cea$c de
280
ca.ea% De .a-#/ nu a1ea ne1"ie de mai mul# ca.ein/ dar
a$a c6$#iga #im- 3n care '$i -reg#ea'c un r'-un' 'au
3n care ' g'ea'c " minciun% C6nd 3$i relu l"cul/ Ba#e'
3nc mai r'."ia d"'arul% )ri1irea -e care i" arunc lui 5eb
ddea lim-ede de 3n2ele' c a$#e-#a un r'-un' 3nain#e de
ai 3ncredin2a d"cumen#ele%
+ De .a-#/ nu mam g6ndi# nici"da# la el ca la un #a#%
Neam de'-r2i# c6nd eu nici nu 3m-lini'em $a'e ani% )en#ru
mine/ e un "m "arecare% Tcu un m"men#/ a-"i 3n#rebC
C6nd 2iai da# 'eama c e #a#l meuN
Ba#e' 3$i -limb dege#ul dea lungul uneia din#re -agini%
+ Nu 3nain#e de a #rece 3n re1i'# #"# d"'arul #u% 7incer/
ui#6ndum la 3nregi'#rrile are'#ril"r $i ale #im-ului -e
care la -e#recu# 3n 3nc(i'"are/ m 3n#reb c6nd a a1u# #im-
' " la'e -e mama #a 3n'rcina#% 7un# " grmad de
c(e'#ii aici/ adug/ -e un #"n i'-i#i#"r%
5eb ar .i d"ri# 'i 'mulg d"'arul din m6n $i ' ia' de
ac"l" alerg6nd% T"#u$i/ rma'e l"cului/ -ri1ind .i; -aginile
-e care le 1edea deand"a'elea/ a$#e-#6nd% Nu mai 'e'iza
agi#a2ia din 3nc-ere% Nu mai e;i'#a nimeni al#cine1a 3n
a.ar de el 3n'u$i/ de Ba#e' $i de #a#l 'u/ de'-rin' din
-aginile acelea%
+ Va ' zic/ ai de1eni# de"da# in#ere'a# de/ cum '-ui
#u/ un "m "arecareN
+ )re'u-un c/ de la " 16r'# 3nc"l"/ lucrurile de genul
'#a 3nce- ' #e in#ere'eze%
Ba#e' -u'e ma-a la l"c $i 3m-in'e d"'arul c#re 5eb%
+ Lec#ur -lcu#%
281
CAPITOLUL 25
)rimul lucru -e care 3l "b'er1 5eb c6nd 'e 3n#"ar'e la
m"#el .u " -a# -r"a'-# de ulei de -e a'.al#ul din z"na 3n
care -arc de "bicei% De .a-# nu era ne"bi$nui# ca un al#
"a'-e#e ' .i ."l"'i# l"cul acela/ de$i era c(iar 3n .a2a
camerei lui 5eb% <nain#e de a$i de'cuia u$a/ 3i 1eri.ic
3ncuie#"area/ 3n #im- ce 'e -re.cea c nu nimere$#e gaura
c(eii% Din ne.ericire/ nici mcar el nu -u#ea '-une dac
ac"l" 'e umbla'e 'au nu% U$a nu .u'e'e ."r2a#/ dar cine1a
care 3$i cun"$#ea me'eria ar .i -u#u# de'cuia 3ncuie#"area
aceea 'im-l c6# ai cli-i/ .r ' la'e nici" urm%
De'c(i'e u$a/ cu " m6n -e m6nerul -i'#"lului% A1u
ne1"ie de zece 'ecunde ca '$i dea 'eama c nimeni nu
in#ra'e 3n micu2a 3nc-ere% T"a#e lucrurile erau la l"cul l"r/
c(iar $i cu#ia -e care " lua'e din -"dul ca'ei mamei 'ale
era neclin#i#/ .iecare buc2ic de (6r#ie a.l6ndu'e e;ac#
ac"l" unde " l'a'e% T"#u$i/ 5eb -la'a'e cinci #i-uri di.eri#e
de 'emne 'ecre#e 3n in#eri"rul camerei/ iar #rei din#re ele
.u'e'er de-la'a#e% Dea lungul anil"r/ 3$i -u'e'e la -unc#
'i'#emul de 1eri.icare/ -e care 3l ."l"'ea de .iecare da#
c6nd cl#"rea% Ei/ cel care 3i 'c"#"ci'e camera/ "ricine ar .i
."'#/ era bun/ dar nu a#ingea -er.ec2iunea% A'#a era
lini$#i#"r/ ca $i cum ai .i $#iu# c namila de d"u 'u#e de
Mil"grame -e care #e -reg#eai ' " 3n.run2i a1ea brbia de
'#icl $i c/ din c6nd 3n c6nd/ .cea -i-i 3n -a#%
Era " ade1ra# ir"nie .a-#ul c cine1a 3i -erc(ezi2i"na'e
camera 3n #im- ce 'e du'e'e ' 'e 3n#6lnea'c cu Ba#e'%
5eb nu -ri1ea 1ia2a -rin "c(ii unui nai1/ .iindc 1zu'e #"#
ce a1ea mai ur6#/ a#6# 3n c"-ilrie/ c6# $i de c6nd de1eni'e
adul#% T"#u$i/ Bir"ul $i #"2i cei care/ de dinc"l" de
282
amnun#ele #e(nice $i de arme/ 3i ddeau 1ia2/
re-rezen#a'er 'ingurul lucru -e care crezu'e c 'e -u#ea
bizui% )en#ru -rima "ar 3n cariera lui/ acea'# 3ncredere
3nce-ea ' 'e cla#ine%
<$i 3m-ac(e# cele c6#e1a lucruri $i/ du- c6#e1a minu#e/
'e a.la -e $"'ea% 7e du'e la un re'#auran# din -rea>ma
1ec(iului "ra$ Ale;andria/ 3$i -arc ma$ina a'#.el 3nc6# ' "
-"a# 1edea -e .erea'#r/ 3$i m6nc -r6nzul $i 3nce-u '
cu#reiere -rin 1ia2a lui 7ulli1an%
Ba#e' nu glumi'e/ #a#l lui 5eb .u'e'e "a'-e#ele cel"r
mai renumi#e in'#i#u2ii c"rec2i"nale din 2ar/ ma>"ri#a#ea
'i#ua#e 3n 'ud/ unde 5eb $#ia c e;i'#au ni$#e celule
e;ce-2i"nale% Ta#l 'u c"mi'e'e " mie $i una de
in.rac2iuni/ iar ace'#ea a1eau un numi#"r c"munC erau
delic#e .inanciare #i-ice/ de mic an1ergur/ e'cr"c(erii/
dela-idri $i 3n$elciuni% Din '#en"gramele un"r -r"ce'e $i
din 3nregi'#rrile are'#ril"r a.la#e 3n d"'ar/ 5eb 3$i ddu
'eama c -rinci-ala arm a #a#lui 'u .u'e'e #alen#ul
"ra#"ric $i " ne"brzare care " de-$ea -e a "ricrei al#e
.-#uri "mene$#i%
<n d"'ar erau numer"a'e ."#"gra.ii care 3l 3n.2i$au -e
#a#l 'u din .a2 $i din -r".il/ ace'#ea din urm .iind lua#e
a#6# din '#6nga c6# $i din drea-#a/ #"a#e a16nd dede'ub# un
numr de iden#i.icare ca de2inu#% 5eb 1zu'e/ 3n ."#"gra.ii/
mul#e .iguri de -u$cria$i/ $i i 'e -ru'er ului#"r de
a'emn#"areC 3ndurera#e/ 3ngr"zi#e/ ga#a '$i #aie 1enele
'au '$i zb"are creierii% Dar 4arr* 7ulli1an z6mbea%
Nemernicul r6n>ea/ ca $i cum el iar .i #ra' -e '."ar -e
-"li2ai/ cu #"a#e c ei 3l are'#a'er% Dar nu 3mb#r6ni'e
.rum"'% Nu mai era brba#ul c(i-e$ din ."#"gra.iile g'i#e 3n
cu#ia din -"d% Ul#ima 'erie de in'#an#anee 3n.2i$a un "m
."ar#e b#r6n/ care c"n#inua ' z6mbea'c/ de$i " .cea cu
mai -u2ini din2i% 5eb nu a1ea niciun m"#i1 ' 'e
'inc(i'ea'c de '"ar#a lui/ dar 3i 1enea greu ' .ie mar#"r la
declinul de " im-er'"nal gl"rie 'ur-rin' 3n ."#"gra.iile
283
L"daM%
<n #im- ce ci#ea unele din#re mr#uriile de-u'e de #a#l
'u la -r"ce'e/ -e al"curi nu$i -u#ea '#-6ni r6'ul% De 'ub
re-licile dial"gului -rin care in.rac#"rul 1iclean 3i 3n.run#a -e
-r"cur"rii ("#r62i 'l #rimi# la rc"are/ ie$ea la lumin un
-unga$ i'#e2%
+ D"mnule 7ulli1an/ 3n#reba un -r"cur"r di'#ric#ual/ nu
e'#e ade1ra# c 3n n"a-#ea 3n cauz 1 a.la2iP
+ <mi cer 'cuze/ bia#ule/ daK mai '-unemi " da# ce
n"a-#e era aia% !em"ria mea nu mai e cea ."'# c6nd1a%
5eb a-r"a-e c 3l -u#ea 1edea -e -r"cur"r r"#indu$i
"c(ii 3n #im- ce r'-undeaC
= Era d"uzeci $i $a'e iunie/ d"mnule%
+ A/ c"rec#% Di 3nain#e/ bia#ule/ #e de'curci bine% <'
'igur c mama ma#ale e #are m6ndr de ma#a%
7#en"gra.ul n"#a'e/ 3n -aran#ezC ,R6'e#e 3n 'al0%
+ D"mnule 7ulli1an/ nu 'un# bia#ul dumnea1"a'#r/
ri-"'#a'e -r"cur"rul%
+ Ei/ 'cuzm/ .iule/ -enK c nu -rea m -rice- la
#reburile a'#ea $i 'igur c nam 1ru# ' dau ce1a de 3n2ele'
cu a'#a% Ade1rul e c nu $#iu cum '2i '-un% De$i -e
drumul de la -u$crie $i -6n aici iam auzi# -e al2ii
zic6ndu2i cum i" nu ia$ zice nici lui mai mare du$man al
meu% Ni$#e 1"rbe dear .ace" -e bia#a mea mam/ .emeie
cu .rica luK Dumnezeu/ ' 'e r'ucea'c 3n m"rm6n#uK ei
ca#"lic% Ddeau 3n cin'#ea $in in#egri#a#ea ma#ale $i carei
"muK la de ' 'u-"r#e a#6#eaN
+ D"mnule/ numi .ac gri>i -en#ru ceea 'e '-un criminalii
de'-re mine%
+ <2i cer ier#are/ .iule/ daK 1"rbele alea mai rele 1eneau
de la -aznici%
,Al#e r6'e#e0/ n"#a'e '#en"gra.ul% 4"("#e imen'e de r6'/
dedu'e 5eb/ >udec6nd du- regimen#ul de 'emne de
e;clamare 3n$irui#e la '.6r$i#%
+ C"n#inum/ d"mnule 7ulli1anN 3n#reba'e -r"cur"rul%
284
+ A/ ui#e/ -"2i 'mi '-ui 4arr*% A$a mi 'e zice de c6nd a
1eni# -e lume .unduK meu irlandez%
+ D"mule 7ulli1anO
Re-lica 3i a-ar2inu'e >udec#"rului/ ci#i 5eb/ $i a1u
im-re'ia c 'ub cele d"u cu1in#e de'lu$ea un ("("#
-relung/ de$i/ -r"babil/ 'e 3n$ela% Dar numele de .amilie al
>udec#"rului era OK!alle* $i -"a#e c el $i 4arr* 7ulli1an
a1eau 3n c"mun mcar ura 3m-"#ri1a englezil"r/ dac nu $i
al#ce1a%
+ Bine3n2ele' c nu " ' 1 '-un 4arr*/ zi'e'e
-r"cur"rul/ $i 5eb a-r"a-e c -u#ea 1edea indignarea de
-e #r'#urile ace'#uia/ >u'#i.ica# de .a-#ul c era ne1"i# '
-"ar#e " a'emenea c"n1er'a2ie cu un in.rac#"r $i ' #rag
#"a#e -"n"a'ele%
+ Ei/ bia#ule/ acuK i" $#iu ci #reaba ma#ale ' -ui un
"m b#r6n $i 1e$#e>i# ca mine 3n#r" celul rece $i
n#unec"a'/ unde brba2ii 'e -"ar# cu al2i brba2i .rK de
nici" demni#a#e% Bi #"#uK numaK -en#ru " mic nen2elegere/
de nar -u#ea duce la nimic mai mul# dec6# " 'en#in2
gre$i#/ "ri -"a#e la un dram "r d"u -e'#e c6# ar #rebui '
ca-#% DaK $i a$a/ ma#a '-unemi 4arr*/ c/ de$i #rebe '
.aci .a-#a a'#a cum-li#/ nui niciun m"#i1 -enK care ' nu
.im -rie#eni%
C6nd #ermin de ci#i# d"'arul care 'e re.erea la acel
ca-i#"l din 1ia2a #a#lui 'u/ 5eb c"n'#a#/ cu " "arecare
'a#i'.ac2ie/ c >uriul 3l ac(i#a'e -e 4arr* 7ulli1an din #"a#e
-unc#ele de 1edere%
)en#ru ul#ima in.rac2iune/ #a#l 'u .u'e'e #rimi' 3n
3nc(i'"are -en#ru d"uzeci de ani/ acea'#a .iind/ de
de-ar#e/ cea mai 3ndelunga# din#re c"ndamnrile 'ale%
)6n 3n m"men#ul acela/ -e#recu'e -ai'-rezece din#re acei
ani 3n#r" 3nc(i'"are din Car"lina de 7ud/ -e care 5eb " $#ia
dre-# " gaur 3m-u2i#/ a.la# la un -a' de iad/ $i mai a1ea
de i'-$i# 3nc $a'e/ dac nu cum1a a1ea ' .ie elibera#
c"ndi2i"na# 'au/ mai degrab/ ' m"ar dinc"l" de gra#ii%
285
5eb 3ng(i2i ul#ima 3mbuc#ur de -a'#ram de 1ac $i
ul#ima '"rbi#ur din berea D"mini"n% Nu mai a1ea de
'#udia# dec6# un 'ingur d"'ar% Lec#ura nui lu -rea mul#
#im-/ 3l um-lu de uimire $i/ mai ale'/ 3l l' -er-le;%
Bir"ul era 3n#rade1r bun: nu l'a nici" -ia#r
ne3n#"ar'% Dac 32i cerce#au #recu#ul/ a#unci/ .irar ' .ie/
"mule/ nu le 'c-a nimic% Dac '"lici#ai " .unc2ie 3n cadrul
JBIului/ "ricare ar .i ."'# ea/ di'cu#au cu #"2i cei cu care
1eni'e$i 3n c"n#ac#/ -e #"a# dura#a 1ie2ii #ale% Cu
3n12#"rul de la $c"ala -rimar/ cu 3ndrum#"rul de
-r"iec#/ c(iar $i cu .a#a drgu2 care #e 3n'"2i'e la balul de
ab'"l1ire $i cu care #e culca'e$i du- aceea% Bi/ cu
'iguran2/ '##eau de 1"rb $i cu #a#l ei/ .a2 de care/ du-
ce 'ecre#ul ie$i'e la i1eal/ .u'e'e$i ne1"i# '2i >u'#i.ici
c"m-"r#amen#ul mizerabil/ c(iar dac .e#i2a lui in"cen# 32i
'.6$ia'e -an#al"nii $i #"# ea adu'e'e -rezer1a#i1ele
'u-ralubri.ica#e% Urmau $e.ul gru-ei #ale din "rganiza2ia de
cerce#a$i/ rudele -rin alian2/ direc#"rul bncii la care
.cu'e$i 3m-rumu# ca '2i iei -rima ma$in/ .emeia care #e
#undea = nimic/ ab'"lu# nimic nu era #abu c6nd in#ra JBIul
3n ac2iune% Bi ' .ie al naibii dac nu izbu#i'er ' dea $i de
urma b#r6nului 4arr* 7ulli1an%
Era -r"a'-# in'#ala# 3n mica lui celul iz"la# din
Car"lina de 7ud $i/ 3n .a2a agen2il"r JBI care .ceau
1eri.icarea/ 3$i miza'e $i ul#imii bnu2i -e 5eb L"nd"n/ .iul
'u% ,.iul meu%0 E;-re'ia .u'e'e ."l"'i# de #reizeci $i -a#ru
de "ri -e #"a# dura#a 3n#6lnirii/ c"n."rm numr#"rii -e
care 5eb 3$i ac"rd #im- ' " .ac%
4arr* 7ulli1an 3i ddu'e celui numi# ,.iul meu0 cea mai
bun rec"mandare -e care i" -"a#e da cine1a al#ei
-er'"ane/ de$i nu 3l cun"'cu'e dec6# 3n -rimii lui $a'e ani
de 1ia2% Dar/ du- -rerea b#r6nului/ un ade1ra#
irlandez -u#ea '-une de ce e 3n '#are ,.iul meu0 c(iar din
ziua 3n care ace'#a 'e de'c"#"r"'ea de 'cu#ece% Iar bia#ul
lui a1ea #"a#e cali#2ile nece'are -en#ru a .i cel mai gr"za1
286
agen# JBI care a e;i'#a# $i care a1ea ' e;i'#e 1re"da#/ iar
ei -u#eau 'i men2i"neze -rerea 3n -ri1in2a a'#a% Bi dac
d"reau ca el ' mearg la 5a'(ing#"n $i ' le '-un mai
maril"r l"r ace'# lucru/ 1enea bucur"'/ cu #"a#e c a1ea '
.ie cu m6inile $i -ici"arele 3nc#u$a#e/ -en#ru c inima a1ea
'i -le'nea'c de m6ndrie% )e 'u-ra.a2a -m6n#ului nu
e;i'#a nimic care ' .ie -rea bun -en#ru ,.iul meu0%
5eb c"n#inu ' ci#ea'c $i ca-ul i 'e -lec #"# mai mul#
$i mai mul# 3n #im- ce " .cea/ a-r"a-e l"1indu'e de ma'
c6nd a>un'e la ul#ima declara2ie a lui 4arr* 7ulli1anC ,Bunii
d"mni agen2i/ e;#ra"rdinarii d"mni agen2i0/ zi'e'e el/ ar
a1ea bun1"in2a 'i '-un ,.iului meu0 c #a#l lui 'e
g6ndi'e la el zi de zi 3n #"2i acei ani/ -ur#6ndul cli- de
cli- 3n inima 'a/ $i c/ de$i nu a1ea $an'e 'l mai
3mbr2i$eze 1re"da#/ 4arr* 7ulli1an d"rea ca ,.iul meu0 '
$#ie c 3l iubea $i 3i d"rea #"# binele din lumeN Bi 'l r"age
' nu aib " -rere -rea rea de'-re b#r6nul lui #a# din
cauza 3n#"r'#urii -e care " lua'er lucrurileN Ar 1rea bunii
d"mni agen2i 'i '-un ,.iului meu0 #"a#e a'#ea/ -en#ru c
el lear .i 3nda#"ra# -6n -e'#e -"a#e dac ar .ace"N Bi ar .i
m6ndru ' 3i cin'#ea'c -e .iecare din#re ei cu " (alb 'au
d"u dac 'ar i1i 1re"da# "cazia/ de$i/ da# .iind m"dul 3n
care 3$i r6ndui'e 1ia2a/ -er'-ec#i1ele nu -reau del"c
-r"mi2#"are/ dar nu 'e $#ie nici"da#%
Ei bine/ lui 5eb nu i 'e '-u'e'e nimic/ nici"da#% )6n 3n
m"men#ul acela/ nu mai 1zu'e ra-"r#ul nici"da#% La dracu
cu Bir"ulO Regulamen#ul nu -u#ea .i nici"da# in#er-re#a# $i
al#.elN T"#ul #rebuia b#u# 3n cuie/ .r nici" e;ce-2ieN
T"#u$i/ 5eb ar .i -u#u# de'c"-eri in."rma2ia aceea cu ani 3n
urm/ dac ar .i 1ru# ' " .ac% Dar el/ -ur $i 'im-lu/ nu
d"ri'e%
Urm#"rul g6nd care 3i #recu -rin min#e 3i 3n'-ri
#r'#urile% Dac Bir"ul 3i #rimi'e'e lui Claire Daniel' d"'arul
lui/ ea 'e a.la de>a 3n -"'e'ia un"ra 'au a #u#ur"r
in."rma2iil"r de'-re 4arr* 7ulli1anN Bi/ dac era a$a/ de ce
287
nu 'e "'#eni'e ' i" '-unN
<m-ac(e# d"'arul/ -l#i n"#a $i 'e 3n#"ar'e la au#"m"bil%
7e 3ndre-# '-re unul din#re -arcurile de ma$ini ale JBIului/
.cu un 'c(imb de 1e(icule $i ie$i cu un Frand !arSui' -e "
al# -"ar#/ care nu era 1izibil de -e '#rada -e care
1eni'e% Jederalii nu a1eau 3n#"#deauna la 3ndem6n un
Bucar/ dar acela a1ea la b"rd $ai'-rezece mii de Mil"me#ri/
iar 5eb 3l c"n1in'e'e -e 'u-ra1eg(e#"r c meri#a un 'e# de
r"2i mai bun dec6# cel ."l"'i# de 1e#eranul cu d"uzeci de
ani 1ec(ime din '#a#ul ma>"r cruia 3i .u'e'e re-ar#iza#
ma$ina 3nain#e% Dac cine1a a1ea "biec2iuni 3n -ri1in2a
a'#a/ aduga'e 5eb/ i 'e -u#ea adre'a lui BucM 5in#er'/
-rie#enul lui cel mai bun%
288
CAPITOLUL 26
C6nd brba#ul 3$i .cu a-ari2ia/ Ba#e' 'e a.la 3nc 3n 'ala
"-era2iunil"r '#ra#egice% Ace'#a din urm 3$i ridic -ri1irea
$i 'e '#rdui din #"a#e -u#erile ' nu la'e e;a'-erarea ' i
'e a$#earn -e c(i-%
BucM 5in#er' 'e a$ez 3n .a2a lui% Dunga -an#al"nil"r 'i
era carac#eri'#ic agen#ului JBI care 3$i cun"a$#e -er.ec#
r"lul/ ca $i '#rlucirea in'ignei% Ba#i'#a din buzunarul de la
-ie-# -rea 'i .i ."'# alinia# cu rigla% Era 3nal#/ la# 3n
'-a#e/ cu #r'#uri in#eligen#e $i -line de 3ncredere 3n 'ine/
-r6nd de'-rin' din#run -"'#er al Bir"ului% )"a#e c ace'#a
era m"dul 3n care reu$i'e ' a1an'eze -6n ac"l"%
+ Ce1a mai de1reme/ lam 1zu# -e 5eb L"nd"n ie$ind
din cldire%
+ 7a -rezen#a# ca ' a.le carei 'un# "rdinele%
+ O/ nu mnd"ie'c% 5in#er' 'e '-ri>ini cu -almele -e
ma' $i -ru ' '#udieze 3n amnun# .iecare din#re
#r'#urile lui Ba#e'% De ce dracu #e agi2i a#6# de mul#
-en#ru #i-ul '#aN
+ E un agen# bun% Bi/ a$a cum '-uneai/ 3n#run .el/ iam
."'# men#"r%
+ Cin'#i# 1"rbind/ e " #em -e care eu na$ .ace -arad%
+ A-r"a-e c a ."'# uci' -en#ru in'#i#u2ia a'#a/ ceea ce
3n'eamn mul# mai mul# dec6# a .cu# 1reunul din n"i d"i%
+ <i 'are re-ede mu$#arul% A$a 'un# #"2i $#ia din 4RT% Nu
.ac -ar#e din#re n"i% Ac2i"neaz du- ca-ul l"r $i ne dau cu
#i.la n"u/ cel"rlal2i/ de -arc ei ar .i cu mul# mai buni% Bi/ 3n
reali#a#e/ nu 'un# dec6# " adun#ur de ma'culi -lini de
arme/ -e care ard de nerbdare ' le ."l"'ea'c%
+ T"2i .acem -ar#e din aceea$i ec(i-/ BucM% Ei 'un# "
289
uni#a#e '-ecializa#/ care 'e "cu- de ni$#e c(e'#ii -e care
nu le -"a#e rez"l1a nimeni al#cine1a% Da/ bine3n2ele' c
'un# 3ncrezu2i/ dar/ 3n l"cul l"r/ cine nar .iN <n' 'un#em cu
#"2ii agen2i JBI $i urmrim acela$i "biec#i1%
5in#er' 'cu#ur din ca-%
+ Tu c(iar crezi a'#aN
+ Da/ c(iar " cred% Al#.el na$ mai .i aici%
+ Din cauza l"r/ Bir"ul a #recu# -rin unele din#re cele mai
grele m"men#e%
Ba#e' l' d"'arul -e care 3l 2inea 'i cad din m6n%
+ Aici gre$e$#i e;#rem de mul#% Bir"ul 3i arunc 3n ."c
-rin#run "rdin da# 3n ul#ima cli-/ iar ei 'un# cei care #rag
#"a#e -"n"a'ele a#unci c6nd 'e i1e$#e " -r"blem/ de "bicei
din cauza un"r "rdine de 'u'/ care 'e ba# ca- 3n ca-/ dar -e
care cei din -rima linie #rebuie ' le e;ecu#e/ ni$#e "rdine
de'-re care -"2i '-une c6# ai cli-i c nu 1"r da niciun
rezul#a#% De .a-#/ 'un# 'ur-rin' c 3nc nu au ceru# ' 'e
de'-ar# de n"i%
+ Tu/ )erce/ nu 2iai >uca# nici"da# cr2ile a$a cum
#rebuie ca ' a1an'ezi% Ai a>un' la un -la."n de '#icl 'au/ 3n
cazul #u/ mai degrab de "2el% Nai cum ' #reci dinc"l" de
el%
+ )i/ 3mi -lace unde 'un# acum%
+ 7.a#C a#unci c6nd 3nce#ezi ' urci/ 'ar -u#ea ' 3nce-i
' #e -rbu$e$#i%
+ <2i mul2ume'c -en#ru '.a#urile lega#e de carier/ zi'e
Ba#e'/ #i"'%
+ Diam ci#i# "b'er1a2iile re.eri#"are la anc(e#% 7incer
1"rbind/ 'un# de'#ul de c"n.uze%
+ A$a cum 'un# $i rezul#a#ele in1e'#iga2iil"r%
+ Ce 'a 3n#6m-la# cu C"1eN <n -ri1in2a a'#a/ n"#ele #ale
'un# de'#ul de neclare%
+ Nu e mare lucru de ra-"r#a#%
+ C"n#ez -e .a-#ul c lucrezi 'ub -rezum2ia c "rice
agen# 'ub ac"-erire al Bir"ului care nu a a-ru# du- un
290
#im- a#6# de 3ndelunga# 'au e m"r#/ 'au/ dac nu e/
3n'eamn c a #recu# 3n #abra cealal# $i c ar #rebui '
-unem -"li2ia -e urmele lui%
+ C"1e nu a dezer#a#%
+ Deci ai 1"rbi# cu elN Ciuda#/ nu am g'i# a'#a 3n
niciunul din#re ra-"ar#ele #ale%
+ <ncmi mai -"# ."l"'i -r"-riile me#"de% Dar am -rimi#
in."rma2ii de la C"1e%
+ Bi ce '-une ilu'#rul #u agen# 'ub ac"-erire de'-re
(arababura a'#aN
+ C/ du- -rerea lui/ i 'a .cu# " 3n'cenare%
+ )(ii/ a'#ai ului#"rO zi'e 5in#er'/ cu 'arca'm%
+ Bi c nu 1rea ' ia' la lumin din cauz c are
im-re'ia c #rd#"rul e unde1a/ 3n in#eri"rul Bir"ului%
7-un6nd a'#a/ Ba#e' 3l -ri1i in'i'#en# -e 5in#er'/ cu #"a#e
c/ de .a-#/ nu $#ia de ce% D"ar nu 'e -unea -r"blema c
5in#er' ar .i l'a# ' #ran'-ire 'ecre#ele/ nui a$aN C"1e $#ie
#"#ul de'-re 'curgerile de in."rma2ii care au a1u# l"c $i
de'-re mi'iunile e$ua#e% Crede c #"# de'-re a'#a e 1"rba $i
3n cazul cel"r 3n#6m-la#e 4RTului%
+ Te"ria e in#ere'an#/ dar -re'u-un c nare nici"
d"1ad%
Remarca i 'e -ru ciuda# lui Ba#e'%
+ Niciuna -e care ' mi" .i 3m-r#$i# $i mie/ r'-un'e%
Din #"#ul 'ub c"n#r"l/ BucM% B#iu c6# de "cu-a# e$#i $i nu
1reau ' #ulbur 1iziunea #a -r"1erbial cu de#alii
in'igni.ian#e% Ai cu16n#ul meu c/ dac ie'e la i1eal ce1a
im-"r#an#/ " '" a.li dinain#e% A$a " ' -"2i ' #e "cu-i de
circul din ma''media% La a'#a #e -rice-i 3n#rade1r ."ar#e
bine%
Ar .i ."'# greu ca 'arca'mul 'i 'ca-e lui 5in#er'/ dar 'e
-are c 'e ("#r3 'l ign"re%
+ Dac nu m 3n$eal mem"ria/ #u $i C"1e era2i ."ar#e
a-r"-ia2i la un m"men# da#% <n Cali."rnia/ nuN
+ Am lucra# 3m-reun%
291
+ Cam -rin 1remea c6nd ia ."'# uci' .amilia%
+ A$a e%
+ )en#ru Bir"u/ a ."'# un deza'#ru%
+ De .a-#/ credeam c a ."'# un deza'#ru -en#ru .amilia
C"1e%
+ Ceea ce m nedumere$#e e m"dul 3n care 'a
3n#6m-la# #"#ul% Din c6#e 3n2eleg eu/ C"1e de'c"-eri'e c 3n
cldirea aia 'e de'.$urau "-era2iunile .inanciare ale unei
re2ele de #ra.ic de dr"guri%
+ Iar 4RT a ."'# c(ema# ca '" a#ace/ '-u'e Ba#e'%
<nun#ru 'e a.lau mar#"ri -"#en2iali% 4RT 'a '-ecializa# 3n
'c"a#erea din ca-can/ 1ii $i ne1#ma2i/ a ace'#ui #i- de
"ameni%
+ D"amne/ $i c(iar au .cu# " #reab cla'an#6i% Nau
."'# 3n '#are ' rm6n ei 3n$i$i 1ii $i ne1#ma2i%
+ Au ."'# a#ra$i 3n#r" cur'%
+ De ac"rd% Dar cumN Cum/ dac na .cu#" C"1eN
Ba#e' 3$i amin#i de 3n#6lnirea -e care " a1u'e'e cu
Randall C"1e la cimi#ir% C"1e credea c/ 3n Bir"u/ e;i'#a "
'curgere de in."rma2ii care e;-lica #"# ce nu mergea cum
ar .i #rebui#% <l '#udie un m"men# -e 5in#er'%
+ )i/ ca 'mi e;-lic ce1a de genul '#a/ ar #rebui '
cred c cine1a a a1u# acce' la in."rma2ii in#erne de cel mai
3nal# ni1el%
5in#er' 'e l' -e '-a#e%
+ De cel mai 3nal# ni1el% Din in#eri"rul Bir"ului/ '-ui #uN
+ In#eri"r 3n'eamn in#eri"r%
+ E " -re'u-unere cu im-lica2ii ."ar#e gra1e/ Ba#e'%
+ Nu -re'u-un nimic% 7ubliniez d"ar una din#re
-"'ibili#2i%
+ Ar .i cu mul# mai 'im-lu ' .aci un agen# 'ub ac"-erire
' #rdeze%
+ Nul cun"$#i -e Randall C"1e%
+ )"a#e c #ul cun"$#i mul# -rea bine% A#6# de bine/
3nc6# nu -"2i 1edea -durea din cauza c"-acil"r%
292
5in#er' 'e ridic%
+ Jr 'ur-rize/ Ba#e'% Nimic im-"r#an# nu #rece mai
de-ar#e 3nain#e ca eu ' $#iu de'-re ce e 1"rba% E lim-edeN
Du- -lecarea celuilal#/ Ba#e' murmur/ -en#ru 'ineC
+ Lim-ede ca la 5ac"/ BucM%
C6nd 3l 'un Ann L*le/ 5eb era 3n ma$in%
+ <mi cer 'cuze c a dura# a#6# de mul#/ dar am 1ru# '
adun ni$#e in."rma2ii '"lide%
+ E OL% Am de'c"-eri# c6#e1a c(e'#ii de'-re C"1e la JBI:
bine3n2ele'/ a ."'# ca $i cum lea$ .i 'mul' cu cle$#ele%
+ Ei/ eu am de'c"-eri# -e cineva%
+ )e cineN )e C"1eN
+ 5eb/ m -rice- la #reaba a'#a/ dar nu c(iar a#6# de
bine% Am da# -e'#e un 'ergen# de -"li2ie din 5a'(ing#"n/
care a ."'# una din#re leg#urile lui C"1e c6nd a lucra# la
5JO/ acum c62i1a ani%
+ Un #i- din -"li2ia l"cal era "mul de leg#ur al unui
agen# 'ub ac"-erire al JBIN Cum e -"'ibilN
+ )en#ru agen2ii 'ub ac"-erire/ nu e ne"bi$nui# '
."l"'ea'c un -"li2ai 3n care au 3ncredere dre-# in#ermediar%
C"1e a c"lab"ra# cu unul 3n #im-ul -rimei 'ale mi'iuni de
aici $i #i-ul '#a 1rea ' '#ea de 1"rb cu #ine%
5eb #ra'e ma$ina -e drea-#a/ 'e grbi ' ia un -i; $i "
buca# de (6r#ie $i n"# numele unui "arecare 7"nn*
Venable'/ care .cea 3nc -ar#e din )"li2ia Di'#ric#ului Unu%
Ann 3i ddu $i numrul lui de #ele."n%
+ Ann/ a mai da# $i al#cine1a de urma lui Venable'N
+ 7"nn* na -"meni# de a'#a $i cred c ar .i .cu#" dac
ar .i ."'# a$a% A ."'# "mul de leg#ur ne".icial al lui C"1e 3n
#im-ul -rimei 'ale rai#e -rin 5a'(ing#"n/ ceea ce 'a
3n#6m-la# cu mul# #im- 3n urm% 7ar -u#ea ca unii ' nu
.ac leg#ura% T"#u$i/ Venable' e un #i- care are #endin2a '
ia' 3n e1iden2/ adug ea%
+ 7ar -rea cl cun"$#i%
293
+ 5eb/ dragule/ c6nd #eai 3n16r#i# -e aici a#6#a 1reme
c6# am .cu#" eu/ cun"$#i a-r"a-e -e #"a# lumea% Am
lucra# mul# cu -"li2ia din D%C%
+ Bi Venable' 1rea ' '#ea de 1"rb cu mineN De ceN
+ Nu a '-u' dec6# c a auzi# de #ine% Bi eu mam 16r6#
ca mu'can la-#e/ -en#ru c meri#a%
+ T"#u$i/ nu $#ii cum 1ede el lucrurileN
+ Cred c de-inde de #ine '" a.li%
Ann 3nc(i'e #ele."nul%
5eb ."rm numrul abia a.la#% )"li2i'#ul nu era aca'/
a$a c 3i l' un me'a> cu numele $i numrul lui de #ele."n%
Venable' 3l 'un -e'#e d"uzeci de minu#e $i cei d"i
'#abilir " 3n#6lnire -en#ru du-amiaza aceea% 5eb 3i mai
-u'e 3nc " 3n#rebare/ iar cellal# 3i r'-un'e c a1ea '
1ad ce -u#ea .ace% Dac -"li2i'#ul 3i -u#ea da un indiciu
de'-re Ca1e/ 5eb era 3n '#are 'l urmrea'c cu a#en2ie/
-6n la ca-#% Iar 3n leg#ur cu Ba#e'/ 3l nemul2umea #"#u$i
ce1a/ anume .a-#ul c nui '-u'e'e c/ 3nain#e de a -rimi
mi'iunea din Cali."rnia/ C"1e lucra'e la 5JO% De'igur/ nu
era ce1a ."ar#e im-"r#an#% )re'u-unea c/ dac ar .i ."'#
l'a# ' arunce " -ri1ire 3n d"'arul #i-ului/ ar .i de'c"-eri#
a'#a 'ingur% Ba#e' nu a1u'e'e/ -ur $i 'im-lu/ de'#ul #im- ca
' #reac 3n re1i'# 3n#reaga i'#"rie a indi1idului% Dar de ce
nu i" '-u'e'e lui 5ebN
Venable' 3l ruga'e ' 'e 3n#6lnea'c 3n -rima -ar#e a
du-amiezii/ 3n#run bar din di'#ric#ul 'u/ ceea ce nu era
c6#u$i de -u2in ne"bi$nui#% 5eb $#ia c a$a 32i -"#"leai 'e#ea
$i/ 3n acela$i #im-/ a1eai "cazia ' -rinzi din zb"r "
in."rma2ie care/ mai #6rziu/ #e -u#ea a>u#a ' rez"l1i un caz%
Un -"li2i'# nu era bun de nimic dac nu$i ."l"'ea #im-ul 3n
m"d e.icien#%
7"nn* Venable' era alb/ a1ea 3n >ur de -a#ruzeci $i cinci
de ani $i 'e numra -rin#re 1e#eranii a.la2i de d"uzeci de
ani 3n -"li2ie/ du- cum 3i '-u'e lui 5eb 3n #im- ce 3$i
c"mandau berea A1ea -e'#e un me#ru "-#zeci $i cinci
294
3nl2ime $i era 16n>"'/ cu mu$c(i de genul cel"r -e care 3i
ca-e2i ridic6nd " mul2ime de greu#2i: ar#a ca un "m
ca-abil ' '#ri1ea'c un #railer% )ur#a " $a-c de ba'eball
-e care 'cria TODI )E7CARII !ERF <N RAI $i " geac de
-iele a16nd -e '-a#e 'igla NA7CAR% F6#ul 3i era a-r"a-e #"#
a#6# de gr"' cum era $i ca-ul 'u imen'% V"cea lui nazal
a1ea un .armec '-eci.ic 'udi$#il"r $i/ 3n #im- ce 'e 3ndre-#au
'-re un 'e-areu din bar/ 5eb 3i de'lu$i c"n#urul circular al
unei cu#ii cu #u#un de me'#eca# 3n buzunarul de la '-a#e al
blugil"r% F'ir un c"l2 lini$#i# $i 'e a$ezar/ -un6ndu$i
berile -e ma'%
Venable' 3i '-u'e lui 5eb c lucra 3n 'c(imbul de n"a-#e%
<i -lcea ' " .ac/ era mai -al-i#an#%
+ T"#u$i am ' ie' cur6nd la -en'ie/ du- e;ac#
d"uzeci de ani de 'er1iciu% T"# re'#ul 1ie2ii/ " ' merg la
-e'cui#/ " ' beau bere $i " ' -ri1e'c ma$inile ra-ide care
r"ie'c 3n >urul micii mele cami"ne#e/ a$a cum .ac cei mai
mul2i -"li2i$#i cum'ecade%
U6mbi la auzul -r"-riil"r 'ale 1"rbe $i '"rbi 3ndelung din
berea Red D"g% Din'-re #"n"ma# 'e auzea 1"cea lui Eric
Cla-#"n/ c6n#6nd 3n#runa de'-re La*la% 5eb 'e ui# 3n >ur% <n
camera din '-a#e/ d"i #i-i >ucau biliard/ a16nd -e marginea
me'ei un #eanc de bancn"#e de d"uzeci de d"lari $i d"u
beri .r alc""l% Din c6nd 3n c6nd/ 3$i aruncau -ri1irile 3n'-re
'e-areu/ dar/ c(iar dac 3i recun"'cu'er -e Venable' 'au
-e 5eb/ nu 'e #rdau -rin niciun ge'#%
Venable' 'e ui#a la 5eb -e dea'u-ra (albei de bere%
C(i-ul 3i era de'#ul de rida# ca ' .ie c"n'idera# cli# $i dur%
Un "m care 1zu'e mul#e 3n 1ia2a lui $i/ mai ale'/ mul#e
rele/ a-recie 5eb/ e;ac# a$a cum 'e 3n#6m-la'e cu el
3n'u$i%
+ <n#"#deauna 1am admira# -e 1"i/ cei din 4RT%
+ Cei de admira#N Nu 'un#em dec6# ni$#e -"li2i$#i care
au ce1a mai mul#e >ucrii la di'-"zi2ie%
Venable' r6'e%
295
+ Ei/ ac"rd2i ce1a credi#% Am 3n JBI c62i1a -rie#eni care
au 3ncerca# ' in#re 3n 4RT $i 'au 3n#"r' cu c"ada 3n#re
-ici"are% 7-uneau c/ 3n l"c ' 'u-"r#e durerea de a #rece
din n"u -rin a$a ce1a/ ar .i -re.era# ' dea na$#ere unui
c"-il .r al# a>u#"r 3n a.ar de " 'urcic '#r6n' 3n din2i%
+ Wudec6nd du- ."#"gra.ia lui Randall C"1e -e care am
1zu#"/ el unul ar .i ."'# -"#ri1i# -en#ru 4RT%
)en#ru c6#e1a cli-e/ Venable' -ri1i cu a#en2ie '-uma
(albei de bere%
+ )r"babil c #e 3n#rebi ce a1ea Rand* C"1e 3n c"mun cu
un #i- cu mu#r de bdran/ ca mineN
+ !ia #recu# -rin min#e%
+ Am c"-ilri# 3m-reun 3n#r" l"cali#a#e de -e
!i''i''i--i/ a#6# de minu'cul 3nc6# nu a a1u# nici"da# un
nume% Neam "cu-a# #"# #im-ul de '-"r#/ .iindc -e ac"l"
nu -rea a1eai al#ce1a de .cu#% Iar ec(i-a din mica n"a'#r
l"cali#a#e a in#ra#/ d"i ani dea r6ndul/ 3n cam-i"na#ul
na2i"nal de ."#bal% Am >uca# 3m-reun $i la OMla("ma%
Venable' 'cu#ur din ca-% Rand* era cel mai gr"za1 >uc#"r
-e care lam 1zu# 1re"da#/ iar cei de la 7""ner' au a1u#
de -ierdu# ce1a mai mul# dec6# ac2iunile% Eu eram .unda$%
<n -rima gru-/ am alega# #rei ani dea r6ndul/ e;ac# ca el%
Organizam bl"ca>e -en#ru Rand* la .iecare meci% !
aruncam ca un #ren care deraiaz $i m bucuram de .iecare
minu# 3n care " .ceam/ de$i acum e.ec#ele 3nce- ' 'e .ac
'im2i#e% C"1e nu a1ea ne1"ie ' zrea'c mai mul# de "
raz de lumin ca ' 'e .ac ne1zu#% )6n 'mi ridic "c(ii
3n 'u'/ din m"rmanul de #ru-uri/ el era de>a 3n ul#ima z"n/
de "bicei cu 1re" d"i ad1er'ari 2in6ndu'e 'cai de el% Eram
cam-i"ni na2i"nali 3n ul#imul an de .acul#a#e $i a'#a da#"ri#
lui% )6n a#unci/ OMla("ma nu crezu'e c " ' -r"m"1eze%
Iam -a'a# mingea lui Rand* C"1e $i lam l'a# -e el '
.ac a'#a%
+ 7e -are c e 1"rba de " -rie#enie care a1ea ' dureze%
+ A dura#% Eu nam a1u# nici"da# #alen# de -r".e'i"ni'#/
296
dar e al dracului de 'igur c Rand* 3l a1ea% T"a# lumea/
1reau ' '-un/ ab'"lu# #"a# lumea 3l d"rea -e el%
Venable' 'e "-ri $i 3$i -limb dege#ele -e #blia me'ei%
5eb 'e ("#r3 ' a$#e-#e ' #ermine%
+ Eram al#uri de el/ 3n#r" c"mbina2ie/ c6nd $ia .cu#
-ra. genunc(ii% Am 3n2ele' am6nd"i de'-re ce era 1"rba/
imedia# ce 'a 3n#6m-la#% A#unci nu era la .el de 'im-lu ca
acum% Te duci la '-i#al/ #e rez"l1 $i/ 3n anul urm#"r/ a-ari
din n"u -e #eren/ .iind la .el de bun ca n"u% Cariera lui 'e
3nc(eia'e% A$a/ din#r"da#% Bi/ "mule/ ."#balul era 'ingurul
lucru -e care 3l a1ea% Neam a$eza# -e ble'#ema#ul la de
#eren $iam -l6n' 3m-reun a-r"a-e " "r% Nici mcar la
3nm"rm6n#area mamei nam mai .cu# a'#a% Dar 3l iubeam
de Rand*% Era un "m bun%
+ EraN
Venable' 'e >uc cu .lac"nul cu -i-er/ a-"i 'e l' -e
'-a#e $i 3$i 3nclin $a-ca/ iar 5eb 1zu i1indu'e un 'm"c
de -r c6rli"n2a# $i crun#%
+ Cred c $#ii ce 'a 3n#6m-la# cu .amilia lui/ zi'e
Venable'%
+ Am auzi# c6#e ce1a de'-re a'#a% Cear .i 'mi
-"1e'#e$#i ceea ce $#ii #uN
+ Cear .i de -"1e'#i#N Bir"ul a da#"n bar $i Rand* a
-l#i# -en#ru a'#a cu '"2ia $i cu c"-iii%
+ Ai a1u# "cazia ' #e 1ezi cu el a#unciN
Venable' -rea ga#a '$i arunce berea 3n "c(ii lui 5eb%
+ Am ."'# -ur##"r de 'icriu la 3nm"rm6n#are% Ai cra#
1re"da# racla unui c"-il de -a#ru aniN 5eb 'cu#ur din
ca-% )i/ dmi 1"ie ' 2i" '-un/ e unul din#re lucrurile -e
care nu le ui2i nici"da#%
+ A'#a 2ia -"1e'#i# C"1e/ c a ."'# 1ina Bir"uluiN
+ De .a-#/ nu era ne1"ie 'mi -"1e'#ea'c% Eram
-"li2i'#% B#iu cum #e '#r6ng cu u$a c(e'#iile a'#ea Am a>un'
3n 5a'(ing#"n -en#ru c ne1a'#mea e de aici% T"# aici a
3nce-u# $i Rand* ' lucreze cu .ederalii% )re'u-un c ai a.la#
297
a'#a% !a ."l"'i# ca in#ermediar -en#ru c $#ia c 3n mine
-"a#e a1ea 3ncredere/ ceea ce 'e 3n#6m-l rar 3n munca lui%
+ 7e -are c 'e 3n#6m-l rar 3n munca mul#"ra%
Cei d"i brba2i 'c(imbar " -ri1ire -lin de 3n2ele'uri/
3n#run m"men# ce -rea -"#ri1i#/ -"a#e 3n#rindu$i a'#.el
rela2ia care 3nce-u'e ' 'e c"n#ureze%
+ )e urm Rand* a ."'# #ran'.era# 3n Cali."rnia $i ac"l" a
."'# uci' .amilia lui%
+ Am 3n2ele' c 'a rzbuna# -en#ru a'#a%
Venable' 3i az16rli lui 5eb " ui##ur de g(ea2/ care
ar#a lim-ede c a1ea mul# mai mul#e 'ecre#e dec6# ar .i
."'# 1re"da# di'-u' 'i 3m-r#$ea'c%
+ Tu nai .i .cu#"N
+ <mi 3nc(i-ui c/ -"a#e/ a$ .i .cu#"% C"1e #rebuie ' .ie
un #i- gr"za1% Cu ru$ii nui de glumi#%
+ <ncearc ' arb"rezi cul"rile l"r -e !i''i''i--i%
Venable' 'e a-lec/ '-ri>inindu'e cu c"a#ele -e ma'% Am
auzi# de #ine% Din ziare: -lu' c6#e ce1a de la Ann L*le%
Tcu $i -ru 'l '#udieze -e 5eb% Dar ace'#a realiz/
a-"i/ c Venable' 'e ui#a 2in# la "brazul lui de'.igura#%
+ <n cei a-r"a-e d"uzeci de ani de c6nd 'un# 3n -"li2ie/
-"a#e c miam 'c"' arma de 1re" d"u'-rezece "ri $i am
#ra' numai de $a'e% De -a#ru "ri am gre$i# 2in#a/ de d"u
am nimeri#"% Nu am ."'# nici"da# rni# 3n #im-ul
'er1iciului/ nu miam ru-# nici mcar " ung(ie $i a$a ce1a e
demn de laud 3n "ra$ul '#a/ mai ale' 3n zilele n"a'#re%
Acum lucrez 3n Di'#ric#ul Unu/ care nu e cura# ca lacrima $i
b"ga# ca n"rd1e'#ul/ dar nici nu 'e c"m-ar cu Di'#ric#ele
Ba'e $i Ba-#e din Anac"'#ia/ unde a ."'# ciurui# ec(i-a #a%
Bi am un mare re'-ec# -en#ru bie2ii din -rima linie/ care
au 3ndura# de #"a#e $i $iau re1eni#% Tu -ari ' .ii " reclam
umbl#"are -en#ru a$a ce1a%
+ Nu miam d"ri# nici"da# a'#a%
+ Vreau ' '-un c #e re'-ec#/ -en#ru c al#.el nu a$ .i
aici/ '#6nd de 1"rb cu #ine% Dar ade1rul e c nu " ' m
298
.aci nici"da# ' cred c Rand* ar .i gre$i# 3n 1reun .el% B#iu
c lucrul 'ub ac"-erire 32i z-ce$#e min2ile $i c el nu are
de ce ' 'e #"-ea'c de dragul Bir"ului/ dar nu ar lua
nici"da# -ar#e la ce1a de genul cel"r 3n#6m-la#e ec(i-ei
#ale/ 1reau ' 3n2elegi a'#a%
+ Iar eu 1reau ' 3n2elegi c/ de$i #u -ari ' .ii e;#rem de
'incer $i -e mine nu m deran>eaz ' mai bem " bere
3m-reun $i al# da#/ nu -"# ' iau de bun " a'#.el de
a.irma2ie%
Venable' ddu din ca-/ a 3n2elegere%
+ Ei/ -re'u-un c/ dac ai .ace"/ ai .i un #6m-i# 3n #"a#
-u#erea cu16n#ului%
+ C"1e ar .i -u#u# ' -lece din JBI% Am 1eri.ica#% Bir"ul i
a ".eri# " 1ia2 n"u $i -en'ie 3n#reag% De ce crezi c na
acce-#a#N
+ De ce ' .i acce-#a#/ ca '$i -e#reac urm#"rii
-a#ruzeci de ani c"'ind iarb 3n#r" 'uburbie din !idHe'#N
A'#a nu i 'e -"#ri1e$#e% Nu -u#ea dec6# '$i c"n#inue
ac#i1i#a#ea% )"a#e c 'un ciuda#/ dar el 'e m6ndrea cu
munca lui% Credea c .ace bine ce .ace%
+ Bi eu cred acela$i lucru% Deaia 'un# aici% Am de g6nd
' de'c"-r ade1rul% Dac $i C"1e e ame'#eca# 3n #"a#e
a'#ea/ 'ar -u#ea ' m rzbun/ a$a cum 'a rzbuna# $i el%
Indi.eren# dac e$#i 'au nu -rie#enul lui/ nu2i -"# -r"mi#e
c nam '" .ac% Dar/ dac nare nici" leg#ur cu cele
3n#6m-la#e/ am 'i .iu cel mai bun -rie#en% Bi/ credem/
7"nn*/ cei mai mul2i ar -re.era ' m aib ca -rie#en/ nu ca
du$man%
Venable' 'e l' -e '-a#e/ -r6nd ' re.lec#eze la cele
auzi#e% )e urm -ru ' .i lua# " ("#r6re/ 'e a-lec 3n .a2/
#ra'e cu c"ada "c(iului la >uc#"rii de biliard/ care 3$i n"#au
-unc#ele/ 3$i .umau 2igrile $i 3$i '"rbeau berea/ $i 3nce-u '
1"rbea'c -e un #"n ."ar#e 'czu#%
+ Nam del"c idee -e unde e Rand*% Ul#ima da# am
1"rbi# cu el 3nain#e de a 'e 3n#6m-la #"a#e a'#ea% De .a-#/
299
cu mul# 3nain#e%
+ Deci nu 2ia -"1e'#i# nici"da# la ce anume lucraN
+ Trebuie ' 3n2elegi c am ."'# "mul lui de leg#ur
d"ar -rima da# c6nd a lucra# 3n D%C% Neam 1zu# ul#ima
da# c6nd a ."'# -e aici/ dar nu ca ' c"lab"rm/ d"ar ca '
'#m de 1"rb% B#iam c 'e "cu- de ce1a ."ar#e im-"r#an#/
dar nu mia '-u' nici"da# de'-re ce era 1"rba%
+ Deci nu mai 'un#e2i c(iar a#6# de a-r"-ia2iN
+ 7un#em a#6# de a-r"-ia2i c6# -"2i .i/ .a2 de un #i- ca
Rand*% Du- ceea ce 'a 3n#6m-la# cu .amilia lui/ ei bine/ nu
cred c 'e mai -"a#e 3n#rade1r a-r"-ia din n"u de cine1a%
Nici mcar de b#r6nul 7"nn* din !i''i''i--i/ care a
3m-r$#ia# -en#ru el a#6#ea grmezi%
+ A -"meni# 1re"da# de'-re un al# "m de leg#ur din
cadrul -"li2ieiN
+ Nu/ dac 'ar .i ."l"'i# de cine1a/ la a$ .i ."'# eu%
+ C6nd lai 1zu# ul#ima da#N
+ Acum ce1a mai mul# de d"u luni%
+ Cum 2i 'a -ru#N
+ 7cum- la 1"rb/ cu g6ndul 3n al# -ar#e% De .a-#/ nu
ar#a -rea bine%
+ Na mai #recu# -e aca' de c6#1a #im-% Bir"ul a
1eri.ica# '#a%
+ Nam $#iu# nici"da# unde l"cuie$#e: neam 3n#6lni#
3n#"#deauna -e #eren neu#ru/ din cauza "cu-a2iei lui% De
.a-#/ am di'cu#a# d"ar de'-re 1remurile de demul#% Cred c
#"# ce$i d"rea era un "m cu care ' '#ea de 1"rb% Dac
ar .i a1u# ne1"ie ' #ran'mi# cui1a ce1a/ a$ .i .cu#"%
+ Cum lua leg#ura cu #ine c6nd d"rea ' 1 3n#6lni2iN
+ Nu m cu#a nici"da# aca'% 7una la 'ec2ie% De
.iecare da#/ ."l"'ea al# nume% Bi/ de .iecare da# c6nd ne
3n#6lneam/ 3mi '-unea ce nume a1ea ' ."l"'ea'c da#a
urm#"are/ ca ' $#iu a#unci c e 1"rba de el%
+ Bi nai mai -rimi# nici" 1e'#eN
5eb 3l -ri1i cu ."ar#e mare a#en2ie% Venable' -rea 'i
300
'-un ade1rul/ dar nu -"2i .i nici"da# 'igur%
+ Nu% Niciun 'ingur cu16n#% Am 3nce-u# ' m #em c i
'a 3n#6m-la# ce1a% Din6nd c"n# de me'eria lui/ 3ngri>"rarea
e >u'#i.ica#%
5eb 'e l' -e '-a#e%
+ A$adar/ -re'u-un c/ de .a-#/ nu m -"2i a>u#a 'i dau
de urm%
Venable' 3$i #ermin berea%
+ 4ai ' .acem " -limbare%
Ie$ir din l"cal $i " luar/ .r grab/ -e " '#rad a-r"a-e
-u'#ie% Uiua de lucru nu 'e #ermina'e 3nc $i 5eb
-re'u-u'e c ma>"ri#a#ea "amenil"r erau 3nc 3n bir"urile
l"r/ numr6nd minu#ele care 3i de'-r2eau de "ra la care
-u#eau '-la -u#ina%
+ C6nd a lucra# -rima "ar la 5JO/ e;i'#a un l"c care 3i
'er1ea lui Rand* dre-# cu#ie de 'cri'"ri dac d"rea 'mi
la'e 1reun me'a>% !ia '-u' c 3l ."l"'ea $i ca '$i 'c(imbe
(ainele/ ca -e un .el de a'cunz#"are 'igur%
+ Bir"ul $#ia de'-re a'#aN
+ Nu% Cred c nici mcar -e 1remea aia nu a1ea -rea
mul# 3ncredere 3n grangurii din Bir"u% )re'u-un c '#a era
$i m"#i1ul -en#ru care 'e ."l"'ea de mine%
+ )r"babil era " mi$care de$#ea-#% Ai mai ."'# -e ac"l"
3n ul#ima 1remeN
Venable' cl#in din ca-%
+ Cred c mie -u2in cam .ric de ceea ce a$ -u#ea
de'c"-eri/ dar nu 'un# -rea 'igur din ce m"#i1% Nici mcar
nu $#iu dac Rand* mai ."l"'e$#e 3nc l"cul la% Din c6#e
$#iu eu/ ca'a 'ar -u#ea ' .i ."'# dem"la#%
+ Te deran>eaz dacmi dai adre'aN
+ Jumezi/ nui a$aN
+ Nu/ nu .umez%
+ Acum " .aci% Venable' 'c"a'e din buzunarul (ainei un
-ac(e# de 2igri 5in'#"n $i il 3n#in'e lui 5eb/ care 3l lu% Ar
.i bine ' a-rinzi una/ -en#ru cazul 3n care ne '-i"neaz
301
cine1a% <i 3n#in'e $i " cu#ie de c(ibri#uri%
5eb 3$i a-rin'e " 2igar $i/ 3n #im- ce 3$i '#recura
-ac(e#ul 3n buzunar/ 'e '#rdui ' nu 'e 3nece%
+ <2i 'un# recun"'c#"r -en#ru c m a>u2i% Dar/ dac e
im-lica# $i C"1eP
<$i l' 1"cea ' 'e '#ing #re-#a#%
+ Dac Rand* a .cu# una ca a'#a/ nu cred c 1rea '
mai #ria'c%
<n #im- ce 7"nn* Venable' 'e 3nde-r#/ 5eb 'e 3n#"ar'e
la ma$ina 'a/ ru-'e -ac(e#ul de 5in'#"n $i 'c"a'e buc2ica
de (6r#ie rula# dinun#ru% Ci#i adre'a 'cri' -e ea% <n
-ac(e#ul de 2igri mai erau $i #rei ."#"gra.ii de mici
dimen'iuni/ r'uci#e% 5eb 3l 3n#reba'e -e Venable' de'-re
bie2ii de cul"are/ cu -ielea mai de'c(i'/ cam de 16r'#a lui
Le1in 5e'#br""M/ care .u'e'er da2i di'-ru2i 3n ul#ima
lun/ $i era e1iden# cele #rei -"ze re-rezen#au ceea ce
g'i'e% 5eb le -ri1i: $i a>un'e la c"ncluzia c erau 1er'iuni
u$"r di.eri#e ale lui Le1in% E;-re'iile de -e c(i-urile c"-iil"r
3i '-uneau c de>a 'e ale'e'e -ra.ul de #"a#e '-eran2ele l"r
3n#r" 1ia2 bun: 5eb demar%
D"uzeci de minu#e mai #6rziu/ 5eb 'e ui#a 2in# -rin
geamul ma$inii/ cu m"ralul a-r"a-e la -m6n#% C"men#ariul
'-"n#an al lui Venable' 'e d"1edi'e c6# 'e -"a#e de la
"biec#% )e l"cul 3n care .u'e'e c6nd1a a'cunz#"area 'igur
a lui Randall C"1e/ 'e a.la acum " gr"a- -reg#i# -en#ru
.unda2ia unei cldiri% Din mi>l"cul ei 'e 3nl2a " macara
imen' $i un gru- de munci#"ri #"cmai -leca de la lucru/
du- ceea ce 5eb a-recie dre-# " zi de munc grea%
Din6nd c"n# de '#adiul lucrril"r de>a e.ec#ua#e/ 5eb
a-recie c 1ec(ea a'cunz#"are nu .u'e'e ."l"'i# de C"1e
3n #recu#ul a-r"-ia#% Era -e " -i'# #"#al 3n.unda#% !"#"#"li
(6r#ia -e care era 'cri' adre'a $i " arunc -e -"deaua
ma$inii% Dar mai a1ea 3nc " -"'ibili#a#e de a da de urma lui
Randall C"1e%
302
<l 'un -e R"man" din ma$in%
+ Ai c(e. de " rai# -rin 3m-re>urimiN
<l lu de aca' $i 'e 3ndre-#ar '-re 'ud/ c#re
JredericM'burg%
R"man" cerce# din -ri1iri in#eri"rul au#"m"bilului%
+ O ma$in de #"# ra(a#ul%
+ E un Frand !arSui'/ -r"babil c #"# 3n una din a'#a 'e
-limb $i direc#"rul%
+ T"# de ra(a# rm6ne%
+ Da#a 1ii#"are " ' m '#rduie'c ' .ac r"'# de ce1a
mai bun -en#ru #ine%
7e ui# la R"man" $i 'e 3n#reb cei '-unea Angie de'-re
el d"c#"rului de nebuni% A16nd un '"2 a#6# de e;-re'i1/
g'ea -r"babil " mul2ime de 'ubiec#e de di'cu2ie cu un
'-eciali'# 3n b"li min#ale%
+ Cum merg lucrurile la 4RTN
+ Nimic n"u/ nimic n"u% Nam mai ."'# c(ema2i -e
nicieri% D"ar an#renamen#e% <nce- ' m -lic#i'e'c/ "mule%
+ Jii -reg#i#/ )aulie/ " '2i -ui armele c6# de cur6nd la
#reab%
+ )"a#e ar #rebui ' m 3nr"lez 3n Legiunea 7#rin a
.rancezil"r 'au 3n al#ce1a de genul '#a%
+ N" '2i c"n1in/ c(iar dac " ' ai "cazia%
+ Bie2ii 1"rbe'c de'-re #ine/ 5eb%
De$i 'e a$#e-#a'e la " a'#.el de 3n#"r'#ur a
c"n1er'a2iei/ 5eb .u #"#u$i 'ur-rin'%
+ Bi cam ce zicN
+ 7un# 3m-r2i2i/ unii -r"/ al2ii c"n#ra%
+ Ia #e ui#/ credeam c am ce1a mai mul# -"-ulari#a#e%
+ Nui 1"rba de a'#a/ 5eb% Nimeni nu crede c e$#i la$%
Ai .cu# mul#e .a-#e nebune$#i dea lungul anil"r% A-r"a-e
la .el de nebune$#i ca ale mele%
+ DarP
+ Dar unii din#re bie2i 'un# de -rere c/ dac ai
3n2e-eni# " da#/ " ' 2i 'e mai 3n#6m-le% Acum a'#a nu -rea
303
a c"n#a# -en#ru '"ar#a ec(i-ei C(arlie/ dar da#a 1ii#"are 'ar
-u#ea ' c"n#eze%
5eb 3$i a2in#i -ri1irea dre-# 3nain#e%
+ Cred c nu -"# c"n#razice ra2i"namen#ul '#a% )"a#e c
eu ar #rebui ' m duc la .rancezi% E$#i 3narma#N
+ E ca $i cum ai 3n#reba dac -"li#icienii min#%
Randall C"1e l"cuia la -eri.eria "ra$ului JredericM'burg/
din Virginia/ la 1re" "-#zeci de Mil"me#ri 'ud .a2 de
5a'(ing#"n/ D%C%/ $i de l"cul 3n care 3$i de'.$ura
ac#i1i#a#ea/ ceea ce era a-r"a-e dublul di'#an2ei -re1zu#e
-rin regula lui Ann L*le re.eri#"are la cei -a#ruzeci de
Mil"me#ri din#re 'la$ul $i c6m-ul de lu-# al agen2il"r 'ub
ac"-erire% Adre'a lui C"1e era una din#re in."rma2iile ci#i#e
-e .uri$ de 5eb din d"'arul lui Ba#e'%
Nea16nd -ar#e de di.icul#2ile #ra.icului din "rele de 16r./
-arcar ma$ina -e '#rada -eri.eric $i lini$#i# a lui C"1e
du- -a#ruzeci de minu#e de mer'% Dea lungul ace'#eia 'e
3n$iruiau ca'e -arc #ra'e la indig"/ mul#e a16nd 3n .a2
-an"uri care anun2au c 'un# de 3nc(iria#% Cu #"a#e c
1remea era -lcu#/ -e a.ar nu 'e zreau mmici cu c"-ii/
iar ma$inile -arca#e -e '#rad erau ."ar#e -u2ine% 7#rada
-rea -r'i# $i 5eb $#ia c #"# a$a a1ea ' ara#e -6n la
3n#"arcerea l"cui#"ril"r din D%C% Bi din Virginia de N"rd%
U"na aceea a1ea -re#u#indeni a-lica#e e#ic(e#e -e care
'cria l"c -en#ru d"rmi# $i era lim-ede c ac"l" l"cuiau mai
ale' burlaci $i cu-luri .r c"-ii/ -6n c6nd mrirea
'alariului 'au a .amiliei a1eau ' le cear ' 'e mu#e% )u#ea
3n2elege de ce 3$i ale'e'e C"1e " a'#.el de re$edin2% Nu
e;i'#au 1ecini curi"$i/ "amenii 3$i -'#rau 'ecre#ele $i nu
era nimeni -rin 3m-re>urimi 3n #im-ul zilei/ c6nd el '##ea/
-r"babil/ aca'% B#ia c cei mai mul2i agen2i 'ub ac"-erire
din lumea dr"guril"r ie$eau la 16n#"are n"a-#ea%
<n .a2a ca'ei era -arca# un Bucar cu numr de
3nma#riculare '-eci.ic "rganiza2iil"r gu1ernamen#ale%
304
+ Ddac .ederal/ c"men# R"man"%
5eb 3ncu1iin2/ d6nd din ca-/ 3n #im- ce 'e g6ndea cum
era cel mai bine ' ab"rdeze lucrurile% <$i #ra'e ma$ina
l6ng Bucar/ a-"i el $i R"man" c"b"r6r%
Agen#ul 3$i l' geamul 3n >"' $i 'e ui# mai 3n#6i la
legi#ima2iile -e care i le 3n#in'er R"man" $i 5eb/ a-"i la
ace'#a din urm%
+ Dacum e$#i celebru/ nici mcar nu mai e ne1"ie '2i
ar2i acredi#rile/ '-u'e agen#ul/ -e care 5eb nul
cun"$#ea%
Era #6nr/ -lin de 1i#ali#a#e $i 'e '-eran2e/ dar 5eb
bnuia c/ 3n m"men#ul acela/ 3$i ble'#ema zilele .iindc
'u-ra1eg(ea " ca' 3n care nimeni nu 'e a$#e-#a ca Randall
C"1e ' 'e mai 3n#"arc 1re"da# Ie$i din ma$in $i le
3n#in'e m6na cel"r d"i%
+ C(ri' !iller/ de la Bir"ul JBI din Ric(m"nd%
Le ar# -r"-ria legi#ima2ie/ -e care " 'c"a'e din
buzunarul din drea-#a/ de la -ie-#/ a'#.el 3nc6# " -u#u
.lu#ura cu m6na 'a -u#ernic/ 3n m"dul 3n care #"2i agen2ii
erau an#rena2i ' " .ac% C(iar dac Bir"ul nar .i .cu#
nimic al#ce1a/ #"# lear .i im-u' agen2il"r 'i un m"d bine
de.ini# de a e;ecu#a -6n $i lucrurile cele mai mrun#e%
Jr ' 1eri.ice/ 5eb $#ia c (aina lui !iller a1ea un '#ra#
'u-limen#ar de c-#u$eal/ a'#.el 3nc6# arma -e care "
-ur#a ' nu$i im-rime urma 3n ea% !ai $#ia $i c/ a#unci
c6nd -arca'e 3n '-a#ele lui $i 'e a-r"-ia'e de ma$in/
-ri1irea lui !iller 'e 3ndre-#a'e '-re "glinda re#r"1iz"are $i
c a-"i 'e -ir"ni'e a'u-ra "c(il"r lui/ -en#ru c "c(ii
#rdeaz 3n#"#deauna in#en2iile unei -er'"ane%
Brba2ii 3$i '#r6n'er m6inile $i 5eb 'e ui# '-re ca'a
lini$#i# $i 3n#uneca#%
+ 7u-ra1eg(ea2i ca'a d"uzeci $i -a#ru de "re din
d"uzeci $i -a#ruN
+ O-#/ "-# $i "-#/ '-u'e !iller/ -lic#i'i#% 7e ui# la cea'% Bi
din #ura mea mai 'un# 3nc #rei "re%
305
5eb 'e '-ri>ini de ma$in%
+ Bi mi 'e -are c nu e -rea -al-i#an#%
+ Numai dac nu -ui la '"c"#eal lu-#a de -i'ici la care
mam ui#a# acum 1re" d"u "re% Tcu/ 3l -ri1i -e 5eb cu
a#en2ie/ a-"i '-u'e/ .r ' 1reaC B#ii/ m g6ndeam '
3ncerc ' in#ru 3n 4RT%
+ )i/ 3n#"#deauna ne 'un# de ."l"' c62i1a brba2i de
i'-ra1 3n -lu'%
,De .a-#/ 1re" $a'e/ g6ndi 5eb/ ca ' re.acem ec(i-a
C(arlie%0
+ Am auzi# c -r"bele 'un# cum-li#e%
R"man" .u ga#a ' izbucnea'c 3n#run r6' zg"m"#"'%
+ )une la"lal# #"# ce ai auzi#/ am-li.ic de zece "ri $i
abia -e urm " ' #e a-r"-ii de ade1r%
Wudec6nd du- -ri1irea lui 'ce-#ic/ 5eb -u#ea '-une c
!iller nu credea una ca a'#a% Dar era 3nc #6nr $i mul#
-rea 3ncrez#"r 3n a-#i#udinile 'ale/ a$a cum 'un#/ de "bicei/
#"2i cei de 16r'#a lui%
+ A2i ."'# la 5ac"N 3n#reba !iller%
5eb $i R"man" ddur din ca-%
+ A2i #ra' 3n cine1aN
+ De .a-#/ m '#rduie'c 'mi alung a'#a din
'ubc"n$#ien#/ zi'e 5eb%
,Oare Claire Daniel' ar .i m6ndr de mineN0
+ <mi dau 'eama/ '-u'e !iller/ -e un #"n ne'igur/ ceea
ce 3l .cui -e 5eb ' aib cer#i#udinea c #6nrul agen# nu
-rice-u'e nimic%
+ De c6# 1reme e$#i 3n Bir"uN 3n#reb R"man"%
+ De a-r"a-e d"i ani%
+ Ei/ du- ce " ' ai #rei la ac#i1/ -"2i ' 3ncerci ' in#ri 3n
4RT% 7unm -e'#e c6#1a #im-% Dac e$#i ("#r6# 3n
-ri1in2a 4RTului/ -"# '2i ar# cam cei -eac"l"%
R"man" 3i 3n#in'e car#ea lui de 1izi#%
<n #im- ce !iller $i" 3nde'a 3n buzunar/ R"man" $i 5eb
'c(imbar " -ri1ire amuza#%
306
+ Ar .i nemai-"meni#/ "mule/ '-u'e !iller% Am auzi# c
a1e2i ni$#e arme ului#"are%
5eb $#ia c/ la 3nce-u#/ cei mai mul2i erau a#ra$i de
armamen#% O 'erie de brba2i -e care 3i cun"$#ea in#ra'er
3n Bir"u numai $i numai -en#ru a a1ea "cazia ' umble $i '
#rag cu arme de ul#im "r%
+ A$a e% Bi " '2i dem"n'#rm cu -recizie de ce e
3n#"#deauna mai bine dac nu e$#i ne1"i# ' le ."l"'e$#i%
+ C"rec#%
!iller -rea dezamgi#/ dar 5eb $#ia c a1ea ' #reac
-e'#e a'#a% Urm " #cere '#6n>eni#"are/ a-"i !iller 3n#rebC
+ A/ 1 -"# a>u#a cu ce1a/ bie2iN
+ Am 1eni# -6n aici .iindc eu d"ream ' 1d ca'a% B#ii
ce1a de'-re #i-N
+ Nu cine $#ie ce% D"ar c e ame'#eca# 3n ceea ce 1i 'a
3n#6m-la# 1"u% Te .ace ' #e 3n#rebi cum 'e -"a#e cine1a
'c(imba a$a/ cum 'e -"a#e 3n#"arce 3m-"#ri1a al"r lui/
adic%
+ Da/ #e .ace 3n#rade1r ' #e 3n#rebi% 5eb -ri1i cu
a#en2ie $irul de ca'e% Erau a$eza#e cu '-a#ele '-re -dure%
7-er c a1e2i -e cine1a care ac"-er z"na de dinc"l" de
cldiri%
!iller r6n>i%
+ De .a-#/ a1em ceva' Un LT 3n cur#ea din '-a#e% Nu
-ermi#e #recerea% Dac 3ncearc cine1a '" ia 3n#rac"l"/ "
' aib " 'ur-riz% )re'u-un c e mai ie.#in dec6# dac ai
-"'#a d"i agen2i%
+ Cred c da% 5eb 'e ui# la cea'% 7e a-r"-ie "ra cinei%
Ai m6nca#N
!iller cl#in din ca-%
+ !iam adu' ni$#e bi'cui2i $i al#e c(e'#ii de genul '#a%
Bi " '#icl cu a-% ! de'curc 3n -ri1in2a a'#a% Bi/ cum
'-uneam/ mai 'un# 3nc #rei "re -6n 3mi 1ine 'c(imbul%
!ai ru e .iindc nui nici" bud -rin 3m-re>urimi%
+ !iemi '-ui% Am ."'# 3n !idHe'#/ 3n#r" mi'iune de
307
'u-ra1eg(ere% Ac"-eream " z"n cu .erme/ de c6#e1a mii
de acri/ unde 'e bnuia c e;i'#au c"ndi2ii .a1"rabile -en#ru
#ra.icul de dr"guri/ $i c6#e1a l"curi de -arcare ale
#railerel"r/ .iind 3n cu#area acel"r bie2i buni -rin#re ale
cr"r "cu-a2ii decen#e 'e numr >e.uirea bncil"r $i
3m-u$carea "amenil"r cu arme de 16n#"are cu 2e1ile
re#eza#e% Ac"l" #rebuia .ie ' #e ab2ii/ .ie ' ."l"'e$#i "
'#icl/ .ie '2i .aci ne1"ile -e c6m-/ 3n 1zul lumii%
+ Da/ .cu R"man"% C6nd eram 3n Del#a/ "bi$nuiam '
ne u$urm 3n$ir6ndune/ -e 1ine/ unul l6ng al#ul/ indi.eren#
de l"cul de ra(a# 3n care ne a.lam% A>ungi ' cun"$#i ."ar#e
bine "amenii c6nd .aci a'#a al#uri de ei% Oda# a #rebui# '
3m-u$c un #i- c(iar 3n#run a'emenea m"men#% Credem/
"mule/ a ."'# ."ar#e inc"m"d%
!iller nu -rea genul care ' aleag a'#.el de me#"de de
rez"l1are a -r"blemei% 5eb "b'er1a c era 3mbrca# ."ar#e
3ngri>i#/ a$a c/ .r 3nd"ial/ urina#ul 3n#r" '#icl 'au
a'umarea ri'cului de a 'e e;-une -ri1iril"r 3n ace'# #im- nu
re-rezen#au a'-ec#e al imaginii -e care $i" d"rea #6nrul
agen#%
+ E un Denn*K' 3n 'u'ul drumului% Dac 1rei ' cinezi
ac"l"/ n"i nu ne clin#im de aici -6n c6nd #e 3n#"rci%
!iller nu -rea -rea ("#r6# '$i aband"neze -"'#ul%
+ A'emenea ".er#e nu a-ar 3n .iecare zi/ C(ri'% 5eb 3$i
de'c(i'e (aina -e >um#a#e/ -en#ru ca !iller ' 1ad c era
3narma#% Bi/ da/ am 3m-u$ca# c62i1a "ameni la 5ac"% Du#e
$i bucur#e de cinP
+ 7un#e2i 'iguri c e OLN
+ Dac a-are cine nar #rebui/ r'-un'e R"man" cu cea
mai in#imidan# 1"ce de care era 3n '#are/ " '$i ble'#eme
zilele%
Auzind a'#a/ agen#ul !iller 'e grbi ' 'e urce 3n ma$in
$i demar%
5eb a$#e-# -6n ce 3l -ierdu din 1edere/ a-"i 'e du'e la
cami"ne#a 'a/ lu un in'#rumen# de mici dimen'iuni $i "
308
lan#ern/ -ri1i 3m-re>ur $i " -"rni/ 3m-reun cu R"man"/
'-re u$a din .a2 a ca'ei lui C"1e%
+ Jirar ' .ie/ #i-ul '#a nar rezi'#a nici d"u minu#e 3n
4RT/ '-u'e R"man"%
+ Nu 'e $#ie nici"da#/ )aulie% Tu #eai de'curca#/ nui
a$aN
+ C(iar ai de g6nd '2i bagi na'ul -eaiciN
+ Da/ c(iar am% Dac2i .aci -r"bleme -en#ru a'#a/ du#e
' '#ai 3n ma$in%
+ De c6nd m $#iu/ nam da# -e'#e -rea mul#e lucruri
-en#ru care 'mi .ac -r"bleme%
B-eraclul de'c(i'e cu u$urin2 3ncuie#"area 'im-l a u$ii/
a$a c 5eb $i R"man" -#run'er 3nun#ru 3n c6#e1a
'ecunde% 5eb 3nc(i'e u$a $i 3$i a-rin'e lan#erna% Vzu
di'-"zi#i1ul de alarm din .a2a u$ii/ dar ace'#a nu era -u' 3n
.unc2iune% )r"babil 'ingura -er'"an care cun"$#ea c"dul
de acce' era C"1e% 7#rb#ur un c"rid"r 'cur#/ a-"i in#rar
3n camera de zi% 5eb a2in#i lan#erna c#re #"a#e c"l2urile%
Am6nd"i brba2ii 3$i 2ineau m6inile -e m6nerele -i'#"alel"r%
<nc-erea era 'rcci"' m"bila#% 5eb -re'u-u'e c/
"ricum/ C"1e nu -e#recea -rea mul# #im- ac"l"% In'-ec#ar
re-ede -ar#erul $i nu de'c"-erir nimic in#ere'an#/ ceea ce
nul 'ur-rin'e -e 5eb% C"1e era un 1e#eran $i 1e#eranii nu
3m-r$#ie -e'#e #"# de'crieri de#alia#e ale ac#i1i#2ii l"r%
)i1ni2a era ne#ermina#% Ac"l"/ >"'/ erau c6#e1a cu#ii/ -rin
care R"man" $i 5eb 'e ui#ar la re-ezeal% 7ingurul "biec#
3n .a2a cruia zb"1i 5eb era ."#"gra.ia 3nrma# 3n care
C"1e a-rea al#uri de '"2ie $i de c"-ii% O lumin a'#.el
3nc6# raza lan#ernei ' nu 'e re.lec#e 3n geam% C"1e era
3mbrca# 3n c"'#um/ nu 'e zrea nici urm de c"di2
3m-le#i#/ a1ea #r'#uri -lcu#e $i " e;-re'ie -lin de
3ncredere 3n 'ine% U6mbe#ul lui era m"li-'i#"r% Du- "
'im-l -ri1ire arunca# ."#"gra.iei/ 5eb 'im2i c 3i #remurau
c"l2urile gurii% C"1e 3$i 3nc"n>ura'e cu unul din bra2ele 'ale
-u#ernice '"2ia $i -e cei d"i c"-ii cu cellal#% Jemeia era
309
de"'ebi# de .rum"a'/ cu -rul lung -6n la umeri/
z6mbind larg la r6ndul ei/ $i cu ni$#e "c(i care -u#eau
#ran'."rma "rice brba# 3n gela#in% Bie2elul $i .e#i2a
'emnau cu mama l"r% Ar .i -u#u# ' crea'c/ de1enind/
.r 3nd"ial/ ni$#e #ineri .rum"$i/ 3n #im- ce mama $i #a#l
l"r ar .i 3mb#r6ni# 3m-reun% A$a ar .i ."'# de a$#e-#a# '
decurg lucrurile/ dar/ "ricum/ " .ceau arare"ri/ mai ale'
c6nd era 1"rba de "ameni care 3$i c6$#igau #raiul a'emenea
lui C"1e $i lui 5eb% J"#"gra.ia 'ur-rindea cealal# .a2 a lui
C"1e/ a#rg6nd a#en2ia a'u-ra lui ca '"2 $i #a#% 5eb a1u
1iziunea ."'#ului a#acan# arunc6ndui mingea .iului 'u 3n
cur#ea din '-a#e: -"a#e c -u$#iul m"$#eni'e abili#2ile
a#le#ice ale #a#lui% )"a#e ar .i -u#u# a1ea -ar#e de cariera
de ."#bali'# -r".e'i"ni'# care i 'e re.uza'e #a#lui 'u% A'#a
'ar .i -u#u# 3n#6m-l 3n#runul din#re .ilmele de la
4"ll*H""d/ dar a'#.el de lucruri 'e -e#receau ."ar#e rar 3n
nedrea-#a reali#a#e%
+ Jrum"a' .amilie/ c"men# R"man"%
+ Nu mai e%
5eb nu 'e "b"'i 'i dea e;-lica2ii%
A$ez ."#"gra.ia la l"c/ 3n cu#ie/ a-"i 3nce-ur ' urce
'crile% C6nd raza lan#ernei a#in'e u$a gli'an# din '-a#ele
ca'ei/ ce1a 'e l"1i de geam% 5eb $i R"man" 3$i 'c"a'er
armele 3n acela$i #im-/ dar a-"i auzir l#ra#ul $i realizar
c nu era dec6# LT/ care 3$i 1edea de #reab%
Ei bine/ c6inii/ cel -u2in/ nu #e ddeau de g"l nici"da#/
-"a#e c '#a era ade1ra#ul m"#i1 -en#ru care erau numi2i
cei mai buni -rie#eni ai "mului% <2i -'#rau 'ecre#ele $i
in#rau cu ele 3n m"rm6n#%
7e grbir ' urce la e#a>/ d"rindu$i ' #ermine cu mul#
3nain#e de a 'e 3n#"arce !iller/ Lui 5eb nui -lcea 'l
#rag -e '."ar -e unul din#re c"legii 'i/ dar/ la urma
urmel"r/ nu d"rea ' .ie -rin' e.ec#u6nd " -erc(ezi2ie
neau#"riza# 3n ca'a unui 'u'-ec# -rinci-al% Ba#e' nar .i
."'# de ac"rd cu un a'emenea m"d de lucru $i -r"babil c
310
el nu lar .i c"ndamna# -en#ru a'#a% 7u' erau d"u
d"rmi#"are/ care c"municau -rin camera de baie% )a#ul era
.cu#/ iar 3n dula- 'e a.lau -u2ine (aine% 5eb #ra'e a.ar "
cma$ $i $i" ridic 3n .a2a "c(il"r% )ici"arele lui ar .i
3nc-u# -e m6neci% Nu $iar .i d"ri# 'l 3n.run#e -e '#-6nul
ei: ar .i ."'# #"#una cu a 3ncerca ' ridice " .urg"ne#%
Camera care ddea 3n '-a#ele ca'ei era g"al% Ju'e'e
c"nce-u# ca d"rmi#"r/ dar nu .u'e'e ."l"'i# nici"da#% )e
-ere2ii micului dula- nu era nici" urm l'a# de 1reun
cuier/ iar c"1"rul nu a1ea nici" am-ren# de m"bilier% C6nd
erau ga#a de -lecare/ 5eb "b'er1 ce1a% 7e ui# la
.ere'#rele camerei din '-a#e/ a-"i #recu -rin baie ca '
a>ung 3n cea din .a2 $i e;amina $i .ere'#rele de ac"l"%
Erau -re1zu#e cu >aluzele/ -en#ru -'#rarea in#imi#2ii: era
n"rmal/ de 1reme ce camera ddea '-re '#rad% 5eb #recu
din n"u -rin baie/ re1enind 3n cealal# camer% Jere'#rele
ace'#eia a1eau '#"ruri/ dar nu $i "bl"ane/ "b'er1 el: erau
'#"ruri dem"da#e/ care 'e '#r6ngeau -rin rulare% D"rmi#"rul
ddea 3n'-re -durea dea' din '-a#e/ deci in#imi#a#ea nu
era " -r"blem% 5eb 'e ui# -e .erea'#r $i 1zu c '"arele
'e -reg#ea ' a-un% Jere'#rele erau "rien#a#e c#re n"rd/
a$a c nu erau nece'are ni$#e '#"ruri care ' "-rea'c
lumina du-amiezii% Bi/ dac 3nc-erea #"# nu era ."l"'i#/
de ce era ne1"ie de '#"ruriN Iar dac 'e g6ndi'e cine1a '
-r"#e>eze #"a#e .ere'#rele/ de ce nu " .cu'e la .el 3n #"a#
ca'aN Cel -u2in/ ."l"'ind >aluzelele/ -u#eai -ermi#e
-#runderea luminii/ a'igur6ndu2i/ 3n acela$i #im-/
'u.icien# in#imi#a#e% <n cazul '#"ruril"r/ -u#eai a1ea #"#ul
'au nimic $i/ -en#ru c ac"l" lumina era 'lab $i nici nu
.u'e'e m"n#a# 1reun di'-"zi#i1 de iluminare/ camera ar .i
rma' -ermanen# 3n 3n#uneric% Nu -rea a1ea 'en'/ dar
-"a#e c aran>amen#ul .u'e'e m"$#eni# de la ."'#ul
-r"-rie#ar/ iar C"1e nu era in#ere'a# de nici" 'c(imbare%
+ Ceau de'c"-eri# an#enele #aleN
+ Fu'#urile #i-ului 3n ma#erie de '#"ruri%
311
+ <2i 'c"2i la i1eal la#ura .emininN
Jr 'i dea a#en2ie lui R"man"/ 5eb 'e a-r"-ie de
.erea'#r% 7#"rurile erau c"m-le# ridica#e% 5eb a-uc $nurul
$i 'muci% 7#"rul 3$i .cu da#"ria $i c"b"r3/ .r ' 'e 3n#6m-le
nimic ie$i# din c"mun% 5eb 'e du'e la cealal# .erea'#r $i
re-e# aceea$i mi$care% Bnurul era 3n2e-eni# $i '#"rul nu 'e
mi$c% Era ga#a ' renun2e $i ' -lece% <n' -e urm 3$i
3ndre-# lan#erna 3n 'u'/ '-re mecani'mul de ac2i"nare al
'#"rului/ $i 1zu c .u'e'e de."rma#/ a'#.el 3nc6# ' nu mai
-"a# .i ac#i1a# -rin #ragerea bru'c de $nur% <l adu'e la
."rma ini2ial $i 'muci din n"u $nurul% !ecani'mul c"b"r3/
iar R"man" rma'e cu gura c'ca# c6nd -licul care .u'e'e
a'cun' 3n '#"rul rula# 3i czu/ realmen#e/ 3n m6ini%
A-"i 'e ("lb la 5eb%
+ !i ' .ie/ e$#i bun la c(e'#iile a'#ea%
+ 4ai ' mergem/ )aulie%
5eb ridic din n"u '#"rul $i c"b"r6r 3nce# 'crile%
R"man" 'e a'igur c l"cul era -u'#iu/ a-"i 'e '#recurar
a.ar% 5eb #ra'e u$a din .a2 du- el $i " 3ncuie%
C6nd 'e urcar 3n ma$ina l"r/ a-rin'e lumina din -la."n $i
'e a$ez c"n."r#abil ca ' '#udieze ceea ce de'c"-eri'er%
De'c(i'e -licul $i 'c"a'e " buca# 3nglbeni# de ziar% Era
din Los 7ngeles Times $i rela#a de'-re uciderea .amiliei
unui agen# 'ub ac"-erire de c#re ma.ia ru'ea'c% V"rbind
3n numele Bir"ului/ un ".icial lan'a un a#ac 1irulen# la
adre'a criminalil"r $i .gduia '"lemn c a1eau ' .ie adu$i
3n .a2a >u'#i2iei% O.icialul era iden#i.ica# dre-# " -er'"an
care 'e "cu-a 3ndea-r"a-e de de'.$urarea anc(e#ei% Era/
de .a-#/ 'u-eri"rul agen#ului 'ub ac"-erire/ a crui
iden#i#a#e nu era dez1lui#/ de$i numele membril"r
mcelri2i ai .amiliei erau da#e -ublici#2ii% 5eb nu -u#u
dec6# ' 'cu#ure din ca- c6nd ci#i numele re-rezen#an#ului
".icial al Bir"ului%
)erc* Ba#e'
!a$ina lui !iller a-ru -e'#e c6#e1a minu#e $i ace'#a
312
c"b"r3 $i 'e a-r"-ie de cei d"i% 7e b#u cu m6na -e -6n#ec%
+ !ul2ume'c -en#ru a>u#"r/ bie2i%
+ Nici" -r"blem/ '-u'e R"man"% 7a nimeri# ' .im aici
$i am .cu#"%
+ 7a 3n#6m-la# ce1a 3n li-'a meaN
+ Da de unde/ nici" mi$care%
+ Ei/ eu ie' din #ur -e'#e 1re" d"u "re% Ce zice2i/ na2i
1rea ' mergem la " bereN
+ N"iP
5eb 3$i arunc "c(ii 3n '-a#ele lui !iller/ -en#ru c/ 3n
de-r#are/ ce1a licri'e/ re.lec#6nd razele '"arelui care
a-unea%
+ 5eb/ -zeaO '#rig R"man"/ care 1zu'e/ de'igur/
acela$i lucru%
5eb 'e 3n#in'e '-re !iller/ 3l 3n(2 de cra1a# $i 3ncerc
'l #rag 3n >"'% Fl"n2ul 3l l"1i -e !iller c(iar 3n mi>l"cul
'-a#elui $i 3i ie$i -rin -ie-#/ $uier c(iar -rin .a2a "c(il"r lui
5eb $i .cu 2ndri geamul din -ar#ea -a'agerului% R"man"
ie$i'e de>a din ma$in $i era 3n '-a#ele uneia din#re r"2i% <$i
'c"a'e arma din #"c/ dar nu #ra'e%
+ 5eb/ ie$i dracului de ac"l"%
)en#ru " .rac2iune de 'ecund/ 5eb c"n#inu '$i 2in
m6na -e cra1a#a lui !iller/ de$i #6nrul agen# 3nce-u'e '
alunece al#uri de ma$in% Ul#imul lucru -e care 3l 1zu
3nain#e ca le$ul ' a#ing -m6n#ul .ur "c(ii ace'#uia/
a2in#i2i a'u-ra lui%
+ 5eb/ mu#2i .unduK a.ar din ma$in 'au #em-u$c cu
m6na mea%
5eb 'e a-lec bru'c/ 3n #im- ce un al# gl"n2 '-ulbera
geamul din '-a#e al Bucarului% 7e '#recur a.ar din ma$in
$i 'e ad-"'#i du- r"a#a din '-a#e% La Academie erai
3n12a# ' #e g(emuie$#i l6ng r"2i/ -en#ru c ."ar#e -u2ine
arme -u#eau -ene#ra me#alul ace'#"ra%
+ Vezi ce1aN 3n#reb R"man"%
+ Am 1zu# d"ar -rima re.le;ie% A unei lune#e% )e -u2in
313
la " mie de me#ri/ 3n -dure/ 3n#re cele d"u gru-uri de
ca'e% !iller e m"r#%
+ Jirar ' .ie% Cred c e 1"rba de gl"an2e de calibrul %
@0A/ cu cma$ de "2el/ $i de " lune# Li##"n -u#ernic/ de
zece%
+ La naiba/ e;ac# acelea$i c(e'#ii -e care le ."l"'im n"i/
r'-un'e 5eb% Tu 2ine2i a.uri'i#ul la de ca- la ad-"'#%
+ Ei/ bine c miai '-u'/ 5eb% T"cmai d"ream ' 'ar 3n
'u'/ url6nd du- mmica%
+ Nu -u#em ri-"'#a% )i'#"alele n"a'#re nu ba# -6n
ac"l"%
+ De ce numi '-ui ce1a ce nu $#iuN Nai ce1a mai de '"i
3n cami"ne#N
+ A$ .i a1u#/ dacar .i ."'# ma$ina mea%
Un al# gl"n2 l"1i ma$ina $i cei d"i brba2i 'e g(emuir% Un
al#ul '-ulber r"a#a din '#6nga .a2% Du- 3nc unul/ aburul
26$ni din radia#"r%
+ Nu crezi c cine1a ar -u#ea 3ncerca ' c(eme -"li2iaN
'uger R"man"% Ce/ 3n 'uburbii mi$un lune#i$#ii 3n .iecare
ziN
+ Tele."nul meu e 3n ma$in%
+ Ei/ nici nu 3ncerca 'l iei% Ela deac"l"/ "ricine " .i/ $#ie
ce .ace%
A$#e-#ar 3nc cinci minu#e $i nimeni nu mai #ra'e niciun
gl"n2: 3n#run #6rziu/ auzir/ 3n de-r#are/ 'une#ul 'irenel"r%
5eb 3$i 'l# ca-ul $i -ri1i -rin geamurile ma$inii% <n -dure
nu 'e mai zrea nici" re.le;ie%
<n cele din urm/ -"li2ia a-ru/ iar 5eb $i R"man" 3$i
ar#ar legi#ima2iile $i le .cur 'emn -"li2i$#il"r ' 'e la'e
3n >"'% 5eb 'e #6r3 -6n la ma$ina ace'#"ra $i le e;-lic ce
'e 3n#6m-la'e% Nu mai urm nici" 3m-u$c#ur $i ceea ce
-rea ' .ie #"a# -"li2ia l"cal ie$i la i1eal/ 3m-reun cu "
>um#a#e de duzin de -"li2i$#i '#a#ali% R'c"lir -durea
.r ' g'ea'c -e nimeni/ de$i erau urme -r"a'-e#e de
r"2i -e drumul de 2ar care ddea 3n $"'ea #rec6nd -rin
314
cealal# -ar#e a gru-ului de ca'e 3n care l"cuia C"1e% !ai
g'ir $i " 'erie de #uburi de car#u$e #ra'e% R"man"
a1u'e'e dre-#a#eC erau de calibrul %@0A/ cu cma$ de "2el%
C(i' !iller .u c"n'idera# m"r# 3n m"d ".icial/ .iind a-"i
ridica# de ambulan2a care '"'i'e% 5eb 3i zri 1erig(e#a de
-e dege# 3nain#e de a .i #ra' .erm"arul 'acului 3n care
in#r"du'e'er cada1rul% <n 'eara aceea d"amna !iller a1ea
' -rimea'c/ din -ar#ea Bir"ului/ acea 1izi# care '#6rnea
gr"aza% 5eb 3$i 'cu#ur ca-ul $i 'e ui# la R"man"%
+ C(iar am 3nce-u# ' m 'a#ur de m"dul '#a de 1ia2%
315
CAPITOLUL 27
5eb $i R"man" ddur/ .iecare/ c6#e #rei r6nduri de
declara2ii% A-"i a-ru Ba#e'/ care 3l .cu -e 5eb cu "u $i cu
"2e# .iindc 3nce-u'e de " anc(e# neau#"riza#%
+ 5eb/ 2iam '-u' c 1"r 3ncerca ' #e 3m-u$#e% Dar #u/
ca un #icl"' 3nc-26na# ce e$#i/ nu 1rei ' a'cul2i/ '-u'e/
cu a-rindere%
+ 4ei/ la'" mai m"ale/ zi'e R"man"%
+ Te cun"'cN .cu Ba#e'/ -r"2-indu'e 3n .a2a lui%
+ )aul R"man"/ membru al ec(i-ei de a'al# 4"#el%
<i 3n#in'e m6na%
Ba#e' 3i ign"r ge'#ul $i 'e 3n#"ar'e din n"u c#re 5eb%
+ <2i dai 'eama c BucM 5in#er' cau# "rice -re#e;# ca '
#e .ac z"bN <i arunc " -ri1ire lui R"man"% Bi ca ' #ermine/
3n m"d ".icial/ cu 4RTN Iar 1"i 3i .ace2i >"cul%
+ Nu 3ncerc dec6# ' a.lu ce 'a 3n#6m-la# cu -rie#enii
mei/ ri-"'# 5eb% Dac ai .i 3n l"cul meu/ ai .ace acela$i
lucru%
+ Nu m -r"'#i cu #"# .elul de ra(a#uri%
Ba#e' amu2i/ -en#ru c 5eb 3i ridica'e 3n .a2a "c(il"r
#ie#ura din ziar%
+ Am g'i#" 3n ca'%
Ba#e' 3n#in'e #ac#ic"' m6na $i lu buca#a de (6r#ie%
+ Vrei ' di'cu#m de'-re a'#aN 3n#reb 5eb%
<nde-r#6ndu'e de l"cul crimei/ Ba#e' 3i c"ndu'e 3n#run
l"c mai lini$#i#% 7e ui# la R"man"/ a-"i la 5eb%
+ E OL/ '-u'e ace'#a% E -reg#i# ' aud #"# .elul de
c(e'#ii ul#ra'ecre#e%
+ !au lua# " da# $i la -r"#ec2ia VI)uril"r/ -en#ru
Ara.a#/ .cu R"man"% Acum 1"i 1"rbi2i de'-re " ade1ra#
316
2in#/ " grmad de lume umbl du- "mul '#a%
+ Nu miai '-u' c #u $i C"1e lucra2i 3m-reun c6nd ia
."'# uci' .amilia: zi'e 5eb%
+ Nu 'un# da#"r '2i '-un -"1e'#ea 1ie2ii mele/ 'e zb"r$i
Ba#e'%
+ )"a#e cmi da#"rezi mcar " e;-lica2ie%
Ba#e' 3m-#uri #ie#ura din ziar $i $i" -u'e 3n buzunar%
+ De .a-#/ na ."'# 1ina nimnui% C"1e na 3ncurca#
lucrurile/ nici n"i nam .i .cu#"% 7a 3n#6m-la#/ -ur $i
'im-lu/ iar ru$ii au a1u# n"r"c% A$ 1rea ' .iu 3n '#are '
'c(imb ce1a/ dar nimeni n" -"a#e .ace% Rand* C"1e e un
agen# al dracului de bun%
+ Deci C"1e nare de ce ' 3ncerce ' 'e rzbuneN
+ Nu% Am '#a# de 1"rb cu el% Era c6# -e ce ' .ie
lic(ida#/ nu la mul# #im- du- ec(i-a C(arlie% El '-une c a
1zu# cldirea aia -lin "c(i cu #"# ceea ce credeam c 'e
a.l ac"l"%
+ )rin urmare/ 1er'iunea lui e'#e c i 'a .cu# "
3n'cenare/ ca ' ne dea " in."rma2ie gre$i#% Au 'c"' a.ar
(6r#iile $i au adu' mi#raliereleN zi'e 5eb%
+ Ce1a de genul '#a% T"#ul 'a -e#recu# ."ar#e re-ede%
C"1e '-unea c a ."'# 3n cldire cu -u2in #im- 3nain#e ca 1"i
' de'cinde2i ac"l"% Crede c a -#run' 3n#r" "-era2iune
."ar#e am-l de #ra.ic de dr"guri%
+ )erce/ nu 3ncerc ' #e 3n12 cum '2i .aci me'eria/ dar
cea mai de$#ea-# mu#are ar .i 'l aduce2i la 1"i% De 1reme
ce i 'a du' ac"-erirea/ 'e -are c are ne1"ie de -r"#ec2ie%
+ C"1e e 3n '#are '$i -"ar#e de gri>% Bi -"a#e .ace mai
mul#e dac ac2i"neaz din a.ar% De .a-#/ 'ar -u#ea ' .i
a>un' ."ar#e a-r"a-e de un .urniz"r im-"r#an# de dr"guri%
+ )e mine nu m in#ere'eaz a'#a% Nui 1reau dec6# -e
#i-ii care neau -u' la cale 3n'cenarea%
+ T"cmai a'#a e/ 5eb/ 'ar -u#ea ' .ie unii $i aceia$i%
+ )i/ nu -rea are 'en'% De ce ar 1rea un .urniz"r de
dr"guri ' umble Bir"ul du- el ca du- ur'N
317
+ Ar -u#ea a1ea mai mul#e m"#i1e% Rzbunri/ d"rin2a de
a 2ine #"2i di'#ribui#"rii 'ub c"n#r"l% 7ar -u#ea c(iar 'i .i
.cu# " 3n'cenare unui ri1al/ ca ' .ie di'credi#a# $i 'c"' din
c"m-e#i2ie%
+ L'a2im -e mine ' m "cu- de bie2ii $#ia/ '-u'e
R"man"/ $i " ' rez"l1 ni$#e c(e'#ii/ adic " ' le 'cur#ez
zilele%
+ Din c6#e 3n2eleg eu/ nu #ran'mi#e ra-"ar#e cu
regulari#a#e/ zi'e 5eb%
+ De unde -6n unde crezi #u a'#aN .cu Ba#e'%
+ Dac e c(iar a#6# de bun/ 3$i d 'eama c lumea 3$i
3nc(i-uie c e ame'#eca# 3n #"a# #r$enia% A$a c 'e
a'cunde/ nu are 3ncredere 3n nimeni $i .ace cerce#ri -e
c"n# -r"-riu/ '#rduindu'e ' a.le ade1rul 3nain#e de a i
'e lua urma%
+ E " deduc2ie de'#ul de bun%
+ De .a-#/ '-u'e 5eb/ 1"rbeam din e;-erien2%
+ A-r"-" de e;-erien2/ Bill Can.ield ma 'una#/ 3n cele
din urm% Am '#abili# " 3n#6lnire -en#ru m6ine/ la .erma lui%
Diar -lcea ' mn'"2e$#iN
+ Diam '-u' c da% )aulie/ 1rei ' 1ii $i #uN
Ba#e' 3l -ri1i 2in#%
+ E$#i acel )aul R"man" care a ."'# 3n Del#a J"rce $i a-"i
3n #ru-ele 75AT din NeH &"rMN
+ E;i'# un 'ingur )aul R"man"/ '-u'e ace'#a/ .r nici"
urm de 3ng6m.are%
+ Ara.a#/ aiN
+ Ei/ c6nd ai ne1"ie de cei mai bunP
+ 7a .cu#/ c"n'ider c/ -en#ru m"men#/ ai ."'#
#ran'.era#% O ' 1"rbe'c cu c"mandan#ul #u%
R"man" -rea nuci#%
+ Tran'.era# -en#ru ceN
+ )en#ru ce" '2i '-un eu% Ne 1edem m6ine%
5eb 3l l' -e R"man" aca'%
318
+ Ei/ 5eb/ zi'e R"man" 3nain#e de a c"b"r3 din ma$in/
crezi c aran>amen#ul '#a #em-"rar e mai bine -l#i#N
Angie '-unea ce1a de'-re " ma$in n"u de '-la# $i -"a#e
c #ermin $i -i1ni2a aia%
+ Dac a$ .i 3n l"cul #u/ nu ia$ '-une nimic lui Angie% O
' ai n"r"c dac n" ' #e -l#ea'c mai -u2in%
R"man" cl#in din ca- 3n #im- ce c"b"ra%
+ A'#ai -"1e'#ea 1ie2ii mele%
5eb demar $i -"rni .r ' $#ie 3nc"#r"% 7e 'im2ea
gr"aznic c6nd 'e g6ndea la C(ri' !iller $i nui in1idia -e cei
care #rebuiau '" 3n$#iin2eze -e '"2ia lui% 7-era c !iller nu
a1ea c"-ii/ de$i -rea .cu# ' .ie #a#% La naiba/ -rea era
mul# 'u.erin2 -e lume% <n cele din urm/ a>un'e la
c"ncluzia c mai a1ea ne1"ie de " d"z de munc
dem"da#/ de -"li2i'#%
5eb " lu -e -ar#ea e;#eri"ar a cen#urii ca-i#alei/ in#r
-e au#"'#rada in#er'#a#al @T9/ 'e 3ndre-# c#re n"rd $i 3$i
c"ndu'e au#"m"bilul !ercur*/ de care 3i .cu'e r"'# Ba#e'/
dea lungul -"dului dr-na# de -e J"ur#een#( 7#ree#/
unde/ cu ani 3n urm/ 3n #im-ul unei .ur#uni de z-ad/ 'e
-rbu$i'e un a1i"n dec"la# de -e Aer"-"r#ul Na2i"nal% <$i
3ndre-# ma$ina c#re " z"n a "ra$ului 3n care/ mai ale' la
"ra aceea/ 3ndrzneau ' 'e a1en#ureze -u2ini din#re
ce#2enii care re'-ec#au legea/ cu e;ce-2ia cel"r care 'e
r#ceau 'au a1eau " arm $i " in'ign%
)en#ru 5eb/ l"cul era .amiliar% Era -e drumul -arcur' de
ec(i-a 'a 3n ul#ima ei n"a-#e de -e acea'# lume% 5eb 3$i
ddea 'eama c ma$ina $i numrul gu1ernamen#al de -e
-lcu2ele de 3nma#riculare '#rigau 'u' $i #are ,Agen#
Jederal0/ dar/ de .a-#/ -u2in 3i -'a% Tim- de " "r/
'#rb#u/ 3n 'u' $in >"'/ .iecare .und#ur $i .iecare alee/
'e 3n16r#i -e l6ng .iecare dug(ean care -rea
-r"mi2#"are% De 1re" c6#e1a "ri #recu -e l6ng ma$inile de
-a#rulare ale -"li2iei/ care in'-ec#au 3m-re>urimile/ cu#6nd
'candalurile/ adic 'e a.lau 3n -"'#ura unei -i'ici din#run
319
c"#e2 cu -'riC ceea ce d"reau era al dracului de la
ndem6n%
Era ga#a ' renun2e/ c6nd -ri1irea 3i .u a#ra' de licrul
r"$u de 'ub un .elinar% <nce#ini ma$ina/ 3$i 'c"a'e iu#e din
'ac bin"clul 3n care a1ea mare 3ncredere $i 'e ui# cu mai
mul# a#en2ie%
)r"babil c nu era nimic/ -en#ru c/ -e ac"l"/ mul2i
umblau 3n zdren2e/ din#re care mul#e erau r"$ii% R"$ii ca
'6ngele: -6n $i "amenii din z"na aceea a1eau ambi2ii $i
.ceau glume -e 'eama -r"-riil"r "cu-a2ii% C6#e1a 'ecunde
mai #6rziu/ inima lui 5eb 3$i 3n#e2i b#ile% Ti-ul -ur#a e;ac#
acelea$i (aine% Un #ric"u a'ime#ric -e'#e umerii ca ni$#e
(al#ere $i un $"r# cu #alia >"a'% Era 1ec(iul lui -rie#en din
car#ier/ 16nz#"rul de -ra. de c"cain -ur $i de al#e
'ub'#an2e ilegale de -e aleea care .u'e'e -unc#ul de
-lecare al ec(i-ei C(arlie la ul#imul a#ac%
5eb "-ri m"#"rul ma$inii/ " l' ' mearg de la 'ine
-6n 'e "-ri/ a-"i c"b"r3 .r zg"m"#% 7e g6ndi '$i ia
-u$ca/ 3n' a-"i a>un'e la c"ncluzia c era 'u.icien# d"ar
-i'#"lul% Era greu ' a#ace -rin 'ur-rindere cr6ndu$i
-u$ca du- el% <$i 3ncle$# m6na -e m6nerul -i'#"lului $i/
.r grab/ " lu 3n >"'ul '#rzii/ 2in6ndu'e 3n umbr%
Drumul -6n la -u$#i #recea -e 'ub un .elinar% C(iar 3n
m"men#ul 3n care -$ea 'ub c"nul de lumin/ de unde1a 'e
auzi un 2i-#% Bia#ul 3$i ridic "c(ii $i 3l 1zu% 5eb 3n>ur 3n
barb $i 3nce-u ' alerge%
+ Nu mai 1rei ' ne #"cmim -en#ru -u$ca meaN 3i '#rig
celuilal#/ 3n #im- ce 'e re-ezea 3nain#e%
)u$#iul " lu la g"an 3n >"'ul aleii% 5eb $#ia c/ de$i a1ea
" arm/ nu era bine ' .ac acela$i lucru/ a$a c 'e "-ri%
Dac in#ra -e alee .r 'i a'igure cine1a '-a#ele/ -u#ea '
dea $i un #ele."n ca '$i c"mande c"$ciugul% T"#u$i/ era
greu ' ia " decizie/ -en#ru c d"rea/ din r'-u#eri/ ' -un
m6na -e Bandanna B"*% Du- cum 'e 3nln2uiau lucrurile 3n
min#ea lui/ Bandanna ar .i -u#u# .i cel care a-'a'e
320
#elec"manda care ac#i1a'e la'erul/ declan$6nd #irul
mi#ralierel"r $i arunc6ndui cei mai buni -rie#eni 3n ui#are%
<n cele din urm/ 'e ("#r3% ,<nc " n"a-#e/ -rie#ene% Bi da#a
1ii#"are n" ' m mai "-re'c 3nain#e de ami 3ncle$#a
m6inile 3n >urul a.uri'i#ului #u de grumaz%0
5eb 'e r'uci -e clc6ie/ ga#a ' 'e 3n#"arc la ma$in%
A-"i 3i 1zu 1enind% )reau ' nu aib nici" grab% 7 .i #"#
."'# 1re" duzin% Al#uri de umbrele l"r alungi#e de -e
-ere2ii de crmid/ 1zu $i armele -e care le -ur#au%
Re#ragerea '-re ma$in .iindui #ia#/ 5eb .cu un 'al#
'-re alee $i 3nce-u ' alerge din #"a#e -u#erile% <i auzi -e cei
din '-a#ele lui .c6nd acela$i lucru%
,Ra(a#0/ 3$i zi'e% Nu -u#ea '-une cine1a '#"- cadruN
Lumina .elinarel"r rma'e re-ede 3n umbr $i 5eb nu 'e
-u#ea baza dec6# -e lumina .ira1 a '#elel"r $i -e zg"m"#ul
-ici"arel"r care alergau 3nain#ea $i 3n urma lui% Din
ne.ericire/ 3n acel labirin# cu ziduri 3nal#e/ ec"urile nu erau
un g(id demn de 3ncredere% 5eb c"#i ba la '#6nga/ ba la
drea-#a/ -6n c6nd 'e r#ci cu de'16r$ire% !ai ddu 3nc
un c"l2 $i 'e "-ri% <$i imagina c >um#a#e din gru- .cu'e
un "c"l ca 'i #aie re#ragerea/ de$i/ din c6#e 3$i ddea
'eama/ alerga 3n cerc% I 'e -rea c 3nc 3i auzea
a-r"-iindu'e/ dar nu$i ddea 'eama din ce direc2ie% 7e
n-u'#i -e " al# alee $i 'e "-ri% A'cul#% Era lini$#e% O
lini$#e care nui -lcea% Lini$#ea 3i '-unea c 1eneau -e
.uri$% 7e ui# 3n '#6nga/ 3n drea-#a/ a-"i 3n 'u'% 7u'% A'#a 3i
'una bine% 7e urc -e " 'car de incendiu din -rea>m/ dar
a-"i 3nlemni% )a$ii 'e auzeau de a-r"a-e% Vzu imedia# $i
de ce% D"i din#re urmri#"ri 'e i1ir de du- c"l2% Erau 3nal2i/
u'c2i1i/ cu ca-e#ele ra'e $i 3mbrca2i 3n -an#al"ni din -iele
lbr2a2i/ cu #alia >"a'/ $i cu -an#".i imen$i/ de "cna$/ cu
#"curi la#e/ cu care erau/ .r 3nd"ial/ d"rnici ' -i'eze
mu#ra lui 5eb%
7e "-rir $i 'e ui#ar 3m-re>ur% 7##eau e;ac# 'ub el% Ca $i
el/ 'e ui#ar 3n '#6nga/ a-"i 3n drea-#a 3$i 3nc(i-ui c = a$a
321
cum .cu'e $i el = urmau ' -ri1ea'c 3n 'u' -e'#e c6#e1a
'ecunde% 7e l' 3n >"'/ balan'6ndu'e/ $i l"1i c6#e un ca-
cu .iecare -ici"r/ izbindui -e cei d"i brba2i de -ere#ele de
crmid% A-"i a#eriz cu '#6ngcie/ r'ucindu$i glezna
-rin' 'ub el% )en#ru c cei d"i brba2i 1"inici gemeau $i
3ncercau ' 'e ridice/ 3i -"cni 3n cea. cu m6nerul -i'#"lului
$i ei 'e 3n#in'er de -arc ar .i urma# ' (iberneze " iarn
n#reag% Le 3n$.c armele/ le arunc 3n#run #"mber"n din
a-r"-iere/ a-"i " ru-'e la .ug%
C"n#inua ' aud -a$i alerg6nd $i/ din c6nd 3n c6nd/
."curi de arm% Dar nu $#ia dac erau urmri#"rii lui 'au
dac nu era dec6# una din#re banalele di'-u#e care a1eau
l"c 3n z"na aceea 3n .iecare 'ear/ 3n#re bandele ri1ale%
Ddu 3nc un c"l2 $i .u l"1i# cu -u#ere 'ub cen#ur% Izbi#ura
3i re#ez -ici"arele $i 3$i -ierdu arma c6nd 'e r$c(ir -e
a'.al#% 7e r"'#"g"li $i 'e ridic/ cu -umnii '#r6n$i%
Bandanna B"* '##ea ac"l"/ a16nd 3n m6n un cu2i#
a-r"a-e c6# el de mare% )e .a2 i 'e a$#ernu'e r6n>e#ul de
#urn#"r din n"a-#ea di'-ari2iei ec(i-ei C(arlie%
5eb "b'er1 c 2inea arma cu " "arecare 3ndem6nare%
)e'emne c 'e lu-#a'e cu cu2i#ul de 1re" 'u# de "ri% Era
mai 'cund dec6# el/ dar mai mu'cul"' $i/ -r"babil/ mai
ra-id% Lu-#a a1ea ' .ie " 3n.run#are cla'ic/ 3n#re #inere2e $i
e;-erien2%
+ Ei/ 1in"nc"ace/ ' #e 'er1e'c cu ce1a e;-erien2/
#inere/ murmur 5eb/ -reg#indu'e ' 'e a-ere%
)u$#iul .and 3n'-re 5eb/ mi$c6ndu$i cu2i#ul a#6# de
re-ede/ 3nc6# el abia dacl -u#ea urmri% De .a-#/ nici nu
#rebuia ' " .ac/ -en#ru c " l"1i#ur a -ici"rului 'u
re#ez -ici"arele lui Bandanna B"*/ care 'e -rbu$i% Bia#ul
'e ridic re-ede/ dar e;ac# la #im- -en#ru a -rimi 3n ca-
l"1i#ura lui 5eb% C6nd era 3nc nuci#/ 5eb a>un'e
dea'u-ra lui% <i bl"c m6na 3n care 2inea cu2i#ul $i 3nce-u '
de'.ac din '#r6n'"area lui a#6# cu2i#ul c6# $i -r"-riul 'u
an#ebra2% C6nd -r"#ec2ia -e care i" ".erea cu2i#ul di'-ru $i
322
c6nd 3$i 1zu 3n .a2a "c(il"r #ie#ura zim2a# -e de bra2/
bia#ul 'c- cu .uga/ duc6ndu$i cu 'ine lacrimile de
durere $i aband"n6ndu$i aerele de #urn#"r al#uri de
cu2i#/ -e -m6n#ul 3n'6ngera#% 5eb 3$i 'cu#ur ca-ul nuci#
$i 3nce-u ' 'e 3ndre-#e/ 3m-le#icindu'e/ '-re -i'#"lul -e
care d"rea 'l recu-ereze% Dar nu reu$i%
Nu -u#u dec6# ' -ri1ea'c 3n #cere gru-ul de brba2i
care 'e aduna a-r6nd de du- #"a#e c"l2urile/ bl"c6ndui
drumul c#re arm% A1eau/ cu #"2ii/ -u$#i cu 2e1ile re#eza#e
$i -i'#"ale% 5eb 'im2i c erau ."ar#e .erici2i 'l 1ad ac"l"/
de-$i# numeric cu zece la unu% <$i imagin c nu a1ea
nimic de -ierdu# dac ad"-#a " a#i#udine agre'i1% Le ar#
in'igna de agen# .ederal%
+ Va$ -u#ea are'#a -e #"2i -en#ru -"r# ilegal de arme%
Dar/ $#i2i ce/ azi m 'im# gener"' $i nam c(e. ' m "cu-
de (6r#ii/ a$a c lua2i1 ca#ra.u'ele $i 1ede2i1 de #reburi
$i " '" l'm bal#% De da#a a'#a% Dar nu mai re-e#a2i #"#
ra(a#ul $i al# da#%
Ei 3i r'-un'er a-r"-iindu'e% 5eb ri-"'# #rg6ndu'e
3na-"i -6n ce 'im2i -ere#ele 3n '-a#ele lui/ iar " al#
re#ragere $i " ade1ra# 'c-are nu mai e;i'#ar dec6# 3n
imagina2ia 'a% Cei d"i brba2i din ga$ca a.la2i e;ac# 3n .a2a
lui .ur az16rli2i 3n l#uri cu a#6#a 1i"len2 3nc6# ai .i crezu#
c gra1i#a2ia di'-ru'e de 'ub -ici"arele l"r% 5eb 'e
-"meni ("lb6ndu'e/ -rin '-r#ura aceea/ la cel mai 1"inic
"m -e carei 1zu'e al#unde1a dec6# 3n#r" ec(i-
-r".e'i"ni'# de ."#bal% Namila a1ea d"i me#ri 'au c(iar mai
mul# $i 5eb nar .i crezu# c -u#ea c6n#ri mai -u2in de "
'u# "-#zeci de Mil"grame% Realiz c n"ul 'u ad1er'ar
#rebuia ' .i ."'# renumi#ul -er'"na> cruia i 'e '-unea
!arele J%
Era 3mbrca# cu " cma$ cu m6neci 'cur#e/ c"l"ra#/ din
m#a'e de Burgundia/ a#6# de larg/ 3nc6# 5eb ar .i ."l"'i#"
dre-# cu1er#ur% )ici"arele lui lungi/ a#6# de gr"a'e $i de
ma'i1e 3nc6# -reau 'cur#e/ erau ac"-eri#e de " -erec(e de
323
-an#al"ni be>/ de in% Nu a1ea $"'e#e/ -ur#6nd/ direc# -e
-ici"rul g"i/ -an#".i din -iele de c-ri"ar/ iar cma$a 3i era
de'c(eia# -6n la buric/ de$i #em-era#ura nu de-$ea
zece grade/ iar 16n#ul #e -#rundea/ ca un b"r.a$/ -6n la
-iele% Dea'#a 3i era ac"-eri# de un -u. ce nu -rea dec6# "
umbr% Na'ul b"n#/ ca " bil/ $i urec(ile c"nice/ 3ncru'#a#e/
.iecare/ cu c6#e " duzin de cercei de diaman#/ care
'c6n#eiau im-re'i"nan# c(iar $i 3n lumina aceea .ira1/ erau
ni$#e #r'#uri -e m'ura #ru-ului lui ma'i1%
Jr ' -iard #im-ul/ !arele J 'e 3ndre-#/ cu -a$i mari/
direc# c#re 5eb% C6nd 'e 3n#in'e ca 'l 3n$.ace/ ace'#a 3i
ddu 3n -6n#ece " l"1i#ur cum-li#/ care ar .i d"b"r6# un
b";er de ca#eg"ria grea% !arelui J nui 'mul'e dec6# un
gr"(i#% Uria$ul 3l 'l# de la -m6n# -e 5eb/ care c6n#rea
n"uzeci de Mil"grame/ 'e l' u$"r -e '-a#e/ ca $i cum 'ar
.i -reg#i# ' az16rle " grenad/ $i 3l arunc la #rei me#ri
buni 3n >"'ul aleii% Ceilal2i membri ai bandei (uiduir $i
3n>urar/ m6r6ind unul la al#ul $i d6ndu$i c"a#e cu " 1e'elie
animalic/ la .el ca la " mic -e#recere la care 'e dau $u#uri
3n .undurile agen2il"r .ederali%
5eb nici nu 'e 'l#a'e 3n -ici"are/ c6nd cellal# 'e
n-u'#i din n"u a'u-ra lui% De da#a a'#a 3l lu de cureaua
-an#al"nil"r/ 3l 3nl2 3n aer $i 3l az16rli 3n#run $ir de lzi de
gun"i% 5eb 'e ridic re-ede/ .c6nd e."r#uri ca ' re'-ire/
$i 'im2indu'e cu-rin' de grea2 din cauza l"1i#uril"r
-rimi#e% Nu a$#e-# ca !arele J ' a>ung l6ng el/ ci 'e
re-ezi 3nain#e/ 3$i c"b"r3 umrul $i 'e arunc cu #"# #ru-ul lui
'"lid 3n -6n#ecul ace'#uia% Ar .i ."'# #"#una dac 'ar .i
az16rli# a'u-ra unei cami"ne#e/ -en#ru c "b2inu acela$i
rezul#a#% 7e -r1li -e a'.al#/ .r 'l .i clin#i# -e cellal#
nici mcar cu un nen"r"ci# de cen#ime#ru% 7im2ea c umrul
i 'e di'l"ca'e% 7e 'l# 3n -ici"are/ -re.c6ndu'e ."ar#e
gra1 rni#/ a-"i 'ri bru'c/ re-ezindu$i -ici"rul '-re !arele
J $i nimerindul 3n -ar#ea la#eral a ca-ului% )e urec(ea
ace'#uia a-rur -e#e de '6nge $i 5eb c"n'#a#/ cu
324
'a#i'.ac2ie/ c 3l 'c-a'e -e #i- de c62i1a din#re cerceii de
diaman#/ care l'a'er buc2ele cre'#a#e din l"bul urec(ii 3n
'ia>ul l"r 3n'6ngera#%
<n' !arele J 'e 2inea 3nc -e -ici"are/ la .el de .erm
-recum cldirile de crmid care 3i 3nc"n>urau% Cu l"1i#ura
aceea/ 5eb de'-rin'e'e 'aci de an#renamen# de 'u#e de
Mil"grame de -e 'u-"r#urile l"r% Cum de era -"'ibilN Ei bine/
de .a-#/ nici mcar nu a1u #im- ' 'e g6ndea'c la a'#a/
-en#ru c !arele J/ mi$c6ndu'e cu mul# mai re-ede dec6#
" mai .cu'e 1re"da# un "m de #alia lui/ 3i izbi 2ea'#a/ din
la#eral/ cu an#ebra2ul 'u gr"'/ de " 'u# cinci'-rezece -e "
'u# cinci'-rezece cen#ime#ri/ d"b"r6ndul $i nucindul%
)e'#e c6#e1a 'ecunde/ !arele J 3l -ur#a -e 5eb -e alee/ -e
>um#a#e cr6ndul $i -e >um#a#e #6r6ndul/ (aina $i
-an#".ii ace'#uia .iind -ierdu2i -e unde1a/ -e #ra'eu%
)an#al"nii i 'e '.6$iar/ iar m6inile $i -ici"arele 3i '6ngerau/
.rec6ndu'e de caldar6m%
)r"babil d"ar ca ' 'e di'#reze/ -en#ru c 5eb nu mai
"-unea niciun .el de rezi'#en2/ !arele J 3l az16rli/ cu ca-ul
3nain#e/ 3n#run #"mber"n% A'#a 3l .cu -e 5eb '$i -iard
cun"$#in2a/ '#are 3n care rma'e -6n c6nd 'e 'im2i arunca#
-e ce1a m"ale% De'c(i'e "c(ii% Era 3n !ercur*% Tre'ri de
durere c6nd 3l 1zu -e !arele J #r6n#ind u$a $i
3nde-r#6ndu'e% Ti-ul nu '-u'e'e nici mcar un 'ingur
cu16n#/ iar 5eb nu 'e mai 'im2i'e a#6# de umili# nici"da#/
3n #"a# 1ia2a lui% Nu era de mirare c Bunicu2a $i Wer"me 'e
c"m-"r#a'er a$a cum " .cu'er% Ce naiba/ -r"babil c
Wer"me 3nc mai .ugea%
7e ridic 3nce# $i 'e -i-i/ 1eri.ic6nd dac na1ea "a'e
ru-#e% C6nd 3$i de'cle$# m6na drea-# din -umn 3i zbur "
(6r#ie% Ci#i numerele $i cu1in#ele m6zgli#e -e ea $i 3$i
3ndre-# -ri1irile uimi#e '-re l"cul unde '##u'e !arele J/
unde acum nu mai era nimeni% <$i -u'e buca#a de (6r#ie 3n
buzunar/ 'c"a'e c(eile ma$inii/ #ur m"#"rul $i -lec
dracului de ac"l"/ 'c"26nd .um din cauciucurile din '-a#e $i
325
l'6ndu$i 3n urm (aina/ -an#".ii/ -i'#"lul $i " bun -ar#e
din 3ncrederea 3n 'ine%
326
CAPITOLUL 28
Era diminea2a de1reme c6nd/ 3n#run al# m"#el de m6na a
d"ua/ 5eb 'e a.und 3n cad% T"#ul 3l durea% Ug6rie#urile
-relungi de -e bra2e $i de -e -ici"are 3l ardeau/ de -arc ar
.i ."'# '#ri1i#e de un .ier 3nr"$i#% A1ea un cucui 3n .run#e/
ac"l" unde c-26na i 'e l"1i'e de #"mber"n/ $i/ dea lungul
unei bune -r2i a .e2ei/ " #ie#ur ad6nc/ 3n care -r"babil
c mai erau 3nc " 'erie de .r6me de a'.al#% Dumnezeule/
c(iar c 3mb#r6nea .rum"'% Du- ce 'e re#rgea din Bir"u/
-u#ea 3ncerca ' de1in ."#"m"del ma'culin%
C6nd 'un #ele."nul/ 5eb 3$i re-ezi " m6n 3n'-re el $i 3l
3n(2% Era Ba#e'%
+ )e'#e " "r/ 1in ' 1 iau -e #ine $i -e -rie#enul #u
R"man" de la el de aca'%
5eb gemu%
+ Ce 'a 3n#6m-la#N 3n#reb Ba#e'%
+ Am a1u# " n"a-#e lung% Am " a.uri'i# de
ma(mureal%
+ O(/ 3mi -are ru/ 5eb% )e'#e " "r% 7au e$#i ac"l"/ 'au
#e mu2i -e al# -lane#%
Ba#e' 3nc(i'e #ele."nul%
E;ac# cu " "r mai #6rziu/ Ba#e' 3i lu -e 5eb $i -e
R"man" $i 'e 3ndre-#ar '-re 2inu#ul cail"r din Virginia%
Ba#e' 'e ui# la rnile de -e c(i-ul lui 5eb%
+ Ce naiba ai -2i#N 3l 3n#reb% Ar .i bine ' nu .i .cu# z"b
3nc " ma$in/ .iindc/ du- !ercur*/ " ' #e alegi cu "
bicicle#%
Arunc " -ri1ire '-re ma$ina lui 5eb/ -arca# l6ng
b"rdur%
+ Am aluneca# c6nd ie$eam din cad%
327
+ Teai ale' cu #"a#e a'#ea c6nd ai ie$i# din cadaN
Era lim-ede c Ba#e' nu credea a$a ce1a%
+ B#ii cum 'e '-une/ )erce/ cele mai mul#e acciden#e 'e
3n#6m-l aca'%
Ba#e' 3l -ri1i .i;/ 1reme de c6#e1a 'ecunde lungi/ 3nain#e
de a 'e ("#r3 'l la'e 3n -ace% A1ea " mul2ime de al#e
lucruri -e li'#a cel"r care erau de .cu#%
Du- " "ra de mer'/ -r'ir au#"'#rada $i mer'er #rei
Mil"me#ri -e 'er-en#ine/ ale cr"r curbe 3n ac de -r erau
3nc"n>ura#e de " -dure dea'% La un m"men# da#/ 1irar
3n#r" direc2ie gre$i#/ -en#ru c 'e "-rir -e un drum de
2ar a#6# de 3ngu'#/ 3nc6# ma$ina l"r abia 3nc-ea% 5eb
cerce# cu -ri1irea " -"ar# de."rma#/ de me#al/ $i
-ancar#a din drea-#a ei/ -e care 'criaC JER!A EA7T 5IND7%
VXNETOAREA/ )E7CUITUL BI <NCELCAREA )RO)RIETEDII
INTERUI7E% CONTRAVENIENDII VOR 7UJERI RIFORILE LEFII%
B#iau c Ea'# 5ind' era numele .ermei lui Can.ield% 5eb
'e g6ndi c a>un'e'er/ -r"babil/ 3n -ar#ea din '-a#e a
ace'#eia% U6mbi 3n #im- ce ci#ea #e;#ul de -e -ancar#% Ei/
.irar ' .ie/ "amenii $#ia 1"rbeau 'eri"': #remura de .ric%
<i arunc " -ri1ire lui R"man"/ care/ la r6ndul lui/ z6mbea
ci#ind -ancar#a/ -r"babil g6ndindu'e la acela$i lucru% <n
z"na aceea/ gardul era 'cund/ din $ine de cale .era# .i;a#e
de -il"ni% Iar .erma 'e a.la 3n#run l"c ui#a# de lume%
+ Cine1a care$i cun"a$#e me'eria -"a#e ' #reac de
gardul '#a 3n#r" 'ecund/ ' in#re 3n 1il/ ' ucid .amilia
Can.ield $i -e "ricine " mai .i -e ac"l"/ ' bea ce1a $i ' 'e
ui#e la #ele1iz"r/ .r ca nimeni ' a.le/ -r"babil/ de'-re
a'#a 3nain#e de 1enirea -rim1erii/ 3$i ddu R"man" cu
-rerea/ ca un cun"'c#"r%
+ Da/ $i/ de 1reme ce crima nu e una din#re
c"n#ra1en2iile li'#a#e -e -ancar#/ adug 5eb/ -re'u-un
c nu 1a .i -u' 'ub niciun .el de acuzare%
+ )'#ra2i1 -r"'#iile a'#ea -en#ru 1"i/ m6r6i Ba#e'%
Dar 5eb 3$i ddu 'eama c era 3ngri>"ra#% L"cul era li-'i#
328
de a-rare%
<n cele din urm/ de'c"-erir drumul c"rec# $i a>un'er 3n
.a2a in#rrii 3n Ea'# 5ind'% )"r2ile 3i amin#ir lui 5eb de cele
din .a2a Ca'ei Albe% T"#u$i/ -r"-rie#a#ea .iind a#6# de
1ulnerabil/ -"r2ile imen'e nu erau dec6# " glum c6nd
-ri1eai lucrurile din -er'-ec#i1a 'ecuri#2ii .ermei% Dea'u-ra
in#rrii 'e a.la " arcad din .ier ."r>a#/ -e care era 'cri'/
mare/ numele ace'#eia% Bi/ -un6nd ca-ac la #"a#e/ -"r2ile
erau de'c(i'eO Dar e;i'#a un in#er."n $i Ba#e' 3i a-'
bu#"nul% A$#e-#ar -6n c6nd/ 3n#run #6rziu/ cine1a le
r'-un'e%
+ Agen#ul '-ecial Ba#e' de la JBI%
+ In#ra2i/ '-u'e 1"cea% !erge2i -e drumul -rinci-al/ a-"i
lua2i" -e -rimul la drea-#a/ c#re 1il%
+ Nu e;i'# niciun circui# TV in#eri"r/ 'ublinie 5eb/ 3n
#im- ce Ba#e' demara% Am -u#ea .i C(arlie !an'"n Y c"m-%
Bi ei (abar nar a1ea%
!er'er dre-# 3nain#e% C6m-ul 1erde/ deni1ela#/ 'e
3n#indea c6# 1edeai cu "c(ii/ .iind 3nc"n>ura#/ 3n cea mai
mare -ar#e/ de gardul din $ine "riz"n#ale de cale .era#%
)e'#e #"# erau '#"guri mari de .6n% <n#r" -ar#e 'e a.la un
mic iaz% Drumul -rinci-al era a'.al#a# $i 'e 3n#indea dre-#
-en#ru " 1reme/ curb6ndu'e a-"i 3n >urul unui $ir de '#e>ari
im-un#"ri/ -rin#re care erau -re'ra2i -ini -i#ici%
<n cele din urm a>un'er 3n .a2a unei cldiri de -ia#r/ cu
d"u ni1ele/ cu .ere'#re 3nal#e/ 3n '#il -alladian/ dea'u-ra
u$il"r largi/ gli'an#e/ a16nd dre-# ac"-eri$ " cu-"l imen'/
din #abl c"cli# de '#i(iile na#urii/ 3n 16r.ul creia era
m"n#a# " m"ri$c de 16n# de ."rma unui cal cu clre2%
5eb 'e g6ndi c " !ar#(a 7#eHard de cul"are ar .i -u#u#
3ncerca ' "b2in c"-*rig(#ul ca ' " 16nd a-"i/ -e 'car
larg/ dre-# ce1a mul# mai $ic dec6# " 'im-l girue#%
Virar la drea-#a/ 3nde-r#6ndu'e de ca'a #r'uril"r/ $i
'#rb#ur " alee lung/ -ie#rui#% De " -ar#e $i de al#a a
ace'#eia 'e 3n$iruiau unii din#re cei mai gr"$i ar2ari -e care
329
5eb 3i 1zu'e 1re"da#/ ."rm6nd " b"l# na#ural de crengi
$i de .runze%
C6nd 3$i arunc -ri1irea 3nain#e/ 5eb .cu "c(ii mari% Era
cea mai mare ca' -e care " 1zu'e 3n 1ia2a lui $i era
c"n'#rui#/ 3n 3n#regime/ din -ia#r/ a16nd la in#rare un
-"r#ic imen'/ 'u'2inu# de $a'e c"l"ane ma'i1e%
+ 7 .iu al naibii/ zi'e R"man"/ -are cam la .el de mare
ca 4""1er Building%
Ba#e' -arc ma$ina 3n .a2 $i 'e -reg#i ' c"b"are%
+ E d"ar " ca'/ R"man"/ iar #u 2ine2i gura $i
'#rduie$#e#e ' nui .aci greu#2i Bir"ului%
U$a ma'i1 'e de'c(i'e $i 3n cadrul ei a-ru un brba#%
Bill* Can.ield nu 3mb#r6ni'e .rum"'/ g6ndi 5eb%
<nc mai era 3nal# $i dic(i'i#/ dar umerii la2i $i -ie-#ul
am-lu = de care 5eb 3$i amin#ea de c6nd cellal# 3l 1izi#a'e
la '-i#al = i 'e 'c".6lci'er% )rul i 'e 'ub2ia'e $i 3i
3ncrun2i'e a-r"a-e c"m-le#/ iar .a2a 3i era $i mai
c"l2ur"a'% C6nd ie$i 'i 3n#6m-ine/ 5eb "b'er1 c
$c(i"-#a $i 1zu c unul din genunc(i i 'e r'ucea '-re
in#eri"r mai mul# dec6# ar .i ."'# n"rmal% Can.ield/ '"c"#i el/
#rebuia ' .ie #recu# de $aizeci de ani% Cu cinci'-rezece ani
3n urm 'e 3n'ura'e -en#ru a d"ua "ar/ cu FHen/ " .emeie
mul# mai #6nr dec6# el% <$i cre'cu'e c"-iii din -rima
c'#"rie/ iar el $i FHen a1u'e'er 3m-reun un .iu/
bie2elul de zece ani uci' de membrii Jr2iei Liber#2ii 3n
$c"ala din Ric(m"nd% C(i-ul lui Da1id Can.ield 3nc mai
a-rea/ ade'ea/ 3n 1i'ele lui 5eb% 7en#imen#ul de 1in"12ie
nu i 'e a#enua'e dea lungul anil"r: dac 'e -e#recu'e 1re"
'c(imbare/ a#unci 'e -u#ea '-une c 'e accen#ua'e%
Can.ield 3i -ri1i -e r6nd/ cu a'-rime/ -e 'ub '-r6ncenele
'#u."a'e% Ba#e' 3i 3n#in'e una din m6inile lui -u#ernice $i 3$i
ar# legi#ima2ia cu cealal#/ e;ac# a$a cum #e 3n12a Bir"ul
' -r"cedezi/ "b'er1 5eb%
+ D"mnule Can.ield/ 'un# agen#ul Ba#e' de la Bir"ul JBI
din 5a'(ing#"n% V mul2umim -en#ru c nea2i -rimi#%
330
Can.ield 3l ign"r $i 'e ui# la 5eb%
+ V cun"'c/ nui a$aN
+ 7un# 5eb L"nd"n/ d"mnule Can.ield% Jac -ar#e din
Brigada de 7al1are a O'#a#icil"r% Am ."'# la Ric(m"nd 3n
ziua aceea/ adug/ cu di-l"ma2ie% !a2i 1izi#a# la '-i#al% Bi
a 3n'emna# ."ar#e mul# -en#ru mine% Vreau ' $#i2i a'#a%
Can.ield ddu 3nce# din ca- $i 3i 3n#in'e m6na lui 5eb/
care i" '#r6n'e%
+ )i/ 1 'un# recun"'c#"r -en#ru ceea ce a2i .cu#
a#unci% B#iu c 1a2i '#rdui# din r'-u#eri $i c 1a2i ri'ca#
1ia2a -en#ru bia#ul meu% 7e "-ri $i 'e 3n#"ar'e '-re Ba#e'%
Dar 1am '-u'/ la #ele."n/ c aici nu 'a 3n#6m-la# nimic $i
c/ dac nemernicul la 3mi ie'e 3n cale/ nu eu/ ci el " ' .ie
cel care " '$i g'ea'c '.6r$i#ul%
+ A'#a mie lim-ede/ d"mnule Can.ield%
+ Bill*%
+ <2i mul2ume'c/ Bill*/ dar #rebuie ' 3n2elegi c #rei
"ameni care a1eau leg#ur cu cele 3n#6m-la#e 3n $c"ala
aia/ -"a#e c(iar $i un al -a#rulea/ au ."'# de>a uci$i% <n
'-a#ele crimel"r ar -u#ea .i Jr2ia Liber#2ii $i #rebuie '2i
'-un c/ 3n m"men#ul de .a2/ nu a1em nici" d"1ad clar
3n ace'# 'en'/ dar $i c/ dac e 1"rba de ei/ a#unci -"2i .i
una din#re 2in#e% De aceea 'un#em aici%
Can.ield 'e ui# la cea'%
+ Bi ce/ 1re2i ' m -une2i 'ub lac# $i 'ub c(eieN Am de
c"ndu' " .erm de cai $i #rebuie ' 1 '-un c un -il"#
au#"ma# nu -"a#e .ace a'#a%
+ Te 3n2eleg/ dar -u#em lua ni$#e m'uri care nu
deran>eazP
+ Dac 1re2i ' c"n#inum di'cu2ia/ #rebuie ' 1eni2i cu
mine% Am mul#e de .cu#%
Ba#e' 'c(imb " -ri1ire cu 5eb $i cu R"man"/ a-"i ridic
din umeri% <l urmar -e Can.ield -6n la un Land R"1er
negru/ 3n care 'e urcar%
Can.ield nu a$#e-# ca ceilal2i '$i -un cen#urile de
331
'iguran2% Ambal m"#"rul $i demar 3n #r"mb% 5eb '##ea
-e l"cul din .a2/ al#uri de el% <n #im- ce mergeau dea
lungul .ermei/ " cu-rindea cu -ri1irea%
+ Ul#imul lucru -e carel auzi'em de'-re #ine a ."'# c
a1eai " c"m-anie de #ran'-"r# 3n Ric(m"nd% Cum deai
'.6r$i# -rin a .i -r"-rie#arul unei .erme de cai 3n di'#ric#ul
JauSuierN
Can.ield 'c"a'e " 2igar din buzunarul de la -ie-#/ "
a-rin'e/ a-"i 3n#rede'c(i'e geamul $i 'u.l .umul a.ar%
+ FHen numi d 1"ie ' .umez 3n ca'% Trag c6#e"
2igar -e unde -"#/ le e;-lic% Ei/ 5eb/ a'#ai " 3n#rebare al
naibii de bun/ de la cami"ane la cai% !i" -un $i eu une"ri
$i c6#e"da# m g6nde'c ' m 3n#"rc la #ran'-"r#uri% !am
n'cu# $i am cre'cu# 3n Ric(m"nd $imi -lace ac"l"% Ora$ul
la 32i in#r -6nn mdu1a "a'el"r/ cu bune $i cu rele/ $i eu
am 1zu# ambele .e2e ale m"nedei% Dar lui FHen 3i -lac
caii: a c"-ilri# la " .erm din Len#ucM*% Cred c $i a'#a 32i
in#r 3n '6nge% Dar -en#ru mine nu .ace al#ce1a dec6# 'mi
ridice presiunea '6ngelui -6n dinc"l" de ac"-eri$% Oricum/
neam ("#r6# '" #ran'."rmm 3n#run 'ucce'% Wuriul 3nc
mai delibereaz a'u-ra m"dului 3n care 1"m .ace a'#a% Ne
am bga# 3n ea -6n $i ul#imul '.an2/ a$a c/ cel -u2in/
a1em un '#imulen# ca ' " .acem ' mearg%
+ !ai e;ac#/ ce .aci la " .erm de caiN 3n#reb R"man"/
a-lec6ndu'e 3nain#e% B#ii/ 'ingurii cai -e care iam 1zu# eu
'un# ia care #rag #r'urile -rin Cen#ral )arM% Am cre'cu# 3n
NeH &"rM%
+ <mi -are ru ' aud a'#a/ *anMeule/ '-u'e Can.ield% 7e
3n#"ar'e $i 'e ui# la R"man"% Nu 2iam re2inu# numele%
+ R"man"/ )aul R"man"% )rie#enii 3mi '-un )aulie%
+ )i/ nu 'un#em -rie#eni/ a$a c " '2i '-un d"ar )aul%
Ei/ )aul/ cel mai im-"r#an# lucru -e care 3l .aci la " .erm de
cai e'#e ' #e la$i '#"r' de bani% 7e 'curg ca g(ea2a c6nd
ba#e grindina% <2i 1inzi $i cma$a ca ' 2ii " -r"-rie#a#e ca
a'#a $i -e #"2i cei care #e a>u# '" c"nduci% <2i .aci r"'# de
332
ni$#e cai $i $#ia 32i mn6nc $i urec(ile% )l#e$#i -re2uri de
'-ecul -en#ru ca ni$#e nemernici de arm'ari e;ci#a2i/ cu
c6#e1a 1ic#"rii 3n -almare'/ '2i 3n'm6n2eze ie-ele% )e
urm Dumnezeu 32i aduce -e lume ni$#e m6n>i care 3nce- '
#e 'ca-e $i de -u2inii bani care 2iau mai rma'% )6n 3i .aci
de un an/ d"i/ c(el#uie$#i cu a.uri'i2ii $#ia " 'um care 2iar
a>unge ' 2ii " duzin de c"-ii la 4ar1ard% Bi -e urm '-eri
$i #e r"gi -en#ru ca/ -"a#e/ unul din#re ei ' ara#e c are
-er'-ec#i1e $i ' reu$e$#i ' il 1inzi unui bie# .raier/ ca '
-rime$#i/ -"a#e/ 3na-"i/ cinci -r"cen#e din banii -e care 3i
meri#ai .iindc #eai munci# $ai'-rezece "re -e zi% Dac nu
izbu#e$#i/ a#unci banca a.uri'i# creia iai 16ndu# 'u.le#ul
#u 32i ia $i ul#imul c-e2el de a2 -e care lai ag"ni'i# 3n
#"a# 1ia2a #a $i m"ri 'rac li-i#/ .r un ac"-eri$ dea'u-ra
ca-ului/ .r nici" zdrean2 -e '-inare $i .r ' e;i'#e nici
mcar un 'ingur "m de'-re care ' -"2i '-une c 2ie
-rie#en% <l -ri1i -e R"man" -e'#e umr% A'#ai #"#/ )aul% !ai
ai $i al#e 3n#rebriN
+ Nu/ de'crierea #a ma lmuri# -e de-lin/ zi'e R"man"/
l'6ndu'e -e '-a#e%
A>un'er la un c"m-le; alc#ui# din (ambare/ gra>duri $i
al#e cldiri $i Can.ield c"ndu'e ma$ina -e 'ub un .r"n#"n de
lemn/ 3n ."rm de arc/ de'-re care '-u'e c era in'-ira# de
la cel al lui Fe"rge 5a'(ing#"n/ de la !"n# Vern"n: numai
c acela c"'#a mai mul#%
+ E'#a e cen#rul ec1e'#ru% Fra>duri -en#ru cai/ (ambar
mare cu .6n/ bir"ul admini'#ra#"rului/ l"c de an#renamen#/
gra>duri -en#ru '-lare/ mane>uri $i al#ele de genul '#a%
Dac a e;i'#a# 1re"da# un cimi#ir/ a#unci aici e/ '-u'e
Can.ield/ a-"i r6'e $i c"b"r3 din R"1er%
Agen2ii JBI 3l urmar%
Can.ield '#rig c#re un brba# care '##ea de 1"rb cu
al2i c62i1a/ a cr"r 3n.2i$are/ du- -rerea lui 5eb/ era a
un"r munci#"ri agric"li%
+ 4ei/ Nem"/ 1in" -u2in 3nc"aceO
333
Cel '#riga# 'e a-r"-ie% Nu c6n#rea mai mul# dec6# 5eb/
dar era '"lid/ bucur6ndu'e de c"n'#i#u2ia r"bu'# a unui
"m care 3$i c6$#ig e;i'#en2a -rin munc .izic% A1ea -rul
'cur#/ 2e-"' $i negru/ u$"r 3ncrun2i# la #6m-le/ $i #r'#uri
.rum"a'e $i -u#ernice%
4ainele -e care le -ur#a erau/ .r nici" 3nd"ial/ cele
'-eci.ice .ermieril"rC -an#al"ni largi $i " cma$ dec"l"ra#
de dril% <n -ici"are a1ea cizme cu b"#ul a'cu2i#% Nu erau la
m"d/ nici din -iele de cr"c"dil 'au de cangur/ nici nu
a1eau -in#eni de argin#% Erau -r.ui#e $i 3ncre2i#e de -rea
mul# -ur#are $i r"a'e ac"l" unde 5eb 3$i 3nc(i-ui c 'e
.reca'er de 'cri% Din buzunarul din '-a#e 3i ie$eau ni$#e
m6nu$i din -6nz gr"a'/ -line de n"r"i% <n #im- ce 1enea
'-re ei 3$i 'c"a'e -lria 7#e#'"n/ -#a# de 'ud"are/ $i 3$i
$#er'e .run#ea cu " c6r-%
+ Nem" 7#rai#/ aici de .a2/ e admini'#ra#"rul .ermei%
Nem"/ bie2ii 'un# de la JBI% Au 1eni# 3nc"ace ca 'mi
'-un c 'un# 3n -eric"l/ -en#ru c lau l'a# -e nen"r"ci#ul
care mia uci' bia#ul ' e1adeze din 3nc(i'"are/ iar la 'ar
-u#ea ' m 16neze%
7#rai# 3i -ir"ni -e #"2i cu " -ri1ire #eribil de "'#il%
5eb 3i 3n#in'e m6na%
+ 7un# agen#ul 5eb L"nd"n%
7#ai# i" 'cu#ur $i 5eb 'im2i ."r2a 'u-limen#ar -e care
i" adug '#r6ngerii de m6n% Era un "m ."ar#e -u#ernic $i
era e1iden# c d"rea ca 5eb ' " $#ie% 5eb 3l 'ur-rin'e
'#udiindui c(i-ul de'.igura#% Cel mai mul2i " .ceau cu
c"m-#imire/ iar el de#e'#a a'#a% <n' Nem" 3l -ri1ea
-"'"m"r6#/ ca $i cum el 3n'u$i ar .i 'u.eri# c6nd1a din cauza
un"r rni $i mai cum-li#e% 5eb de'c"-eri imedia# c "mul 3i
-lcea%
Can.ield ar# '-re 5eb%
+ Ei/ .lcul '#a/ aici de .a2/ a 3ncerca#/ realmen#e/ '
mi 'al1eze bia#ul/ ceea ce nu -"# '-une de'-re al#e
-er'"ane care au a1u# un r"l 3n de'.$urarea
334
e1enimen#el"r%
+ )i/ du- -rerea mea/ gu1ernuK nui bun dec6# ca '
dea -e'#e ca- 1ie2ile "amenil"r/ '-u'e Nem"/ ui#6ndu'e la
5eb%
V"rbea cu un accen# 2rne'c/ cu mici 'inc"-e 3n#re
'ilabe/ 3n ri#mul 3n care i 'e agi#a en"rmul mr al lui Adam%
Din#run anumi# -unc# de 1edere/ 5eb $il imagin
-ar#ici-6nd la un '-ec#ac"l Mara"Me de muzic c"un#r* $i
.iind -lin de (az%
A-"i 3l -ri1i cu a#en2ie -e Ba#e'/ care '-uneaC
+ Bill*/ ceea ce ne '#rduim n"i ' .acem e ' #e a>u#m%
Dac cine1a -une la cale ce1a 3m-"#ri1a #a/ 1rem ' .im
aici ca 'l "-rim%
Can.ield 3$i cu-rin'e .erma cu -ri1irea/ a-"i 3l .i; -e
Ba#e'%
+ D"uzeci $i -a#ru de "re din d"uzeci $i -a#ru/ la
.erma mea 'un# zece brba2i/ iar .iecare din#re ei $#ie '
m6nuia'c de'#ul de bine " arm%
Cellal# 'cu#ur din ca-%
+ A ."'# .l"are la urec(e ' a>ungem -6n aici $i #u nici
nu $#iai cine 'un#em% Ai 1eni# la u$ 'ingur $i ne3narma#%
Dac am .i 1ru# ' #e ucidem/ ai .i ."'# de>a m"r#%
Can.ield z6mbi%
+ Bi dac 1a$ '-une c unii din#re bie2ii mei 1au
'u-ra1eg(ea# #"# #im-ul/ din cli-a 3n care a2i -u' -ici"rul -e
-r"-rie#a#ea meaN Bi c 3$i 2ineau 3ndre-#a# a'u-ra 1"a'#r
al#ce1a dec6# dege#ulN
5eb $i R"man" 'e ui#ar 3n >ur/ .r ' la'e im-re'ia c "
.ceau% 5eb a1ea un al $a'elea 'im2 c6nd era 1"rba de
"ameni care 3l 2ineau 3n b#aia -u$#ii $i 'e mira de ce nu
.unc2i"na'e%
+ A#unci 2ia$ r'-unde c bie2ii #i 1"r '.6r$i/ -r"babil/
-rin a 3m-u$ca ni$#e "ameni ne1in"1a2i/ zi'e Ba#e'%
+ )i/ la naiba/ -re'u-un c de a'#a am " a'igurare/
ri-"'# Can.ield%
335
+ !am ui#a# -rin d"'are/ Bill*% <n #im-ul -r"ce'ului/
-rin#re al2ii/ #ea amenin2a# cu m"ar#ea $i Erne'# Jree%
Bir"ul #ea -u' a#unci 'ub -r"#ec2ie%
C(i-ul lui Can.ield 'e 3nnegur -e'#e m'ur%
+ A'#a a$a e/ "riunde m 3n#"rceam/ ddeam de un #i-
cu " arm/ -u' la c"'#um/ ("lb6ndu'e la mine $i
reamin#indumi c bie2elul meu era m"r# $i 3ngr"-a#% A$a
c/ .r 'u-rare/ mam '#ura# de 1"i/ "ameni buni/ -en#ru
#"# re'#ul 1ie2ii mele% !ai clar de a#6# nu -"# '" '-un%
Ba#e' 3$i 3ndre-# umerii $i 'e a-r"-ie de Can.ield%
+ Bir"ul 32i ".er din n"u -r"#ec2ie% Bi eu in'i'# '"
acce-2i/ -6n c6nd Erne'# Jree 1a fi -rin' $i ne 1"m a'igura
c nu e$#i 3n -eric"l%
Can.ield 3$i 3ncruci$ bra2ele -e -ie-#%
+ Ei/ a#unci a1em " -r"blem/ -en#ru c 'un#em 3n
7#a#ele Uni#e ale Americii/ unde " -er'"an are dre-#ul '
("#ra'c -e cine -rime$#e -e -r"-rie#a#ea ei $i -e cine nu/
iar eu 1 cer ' -leca2i dracului de -e -m6n#ul meu/ c(iar
3n m"men#ul '#a%
7#rai# 1eni mai a-r"a-e de $e.ul lui $i 5eb 1zu c $i unii
din#re ceilal2i munci#"ri de la .erm 'e a-r"-ia'er% !ai
"b'er1 $i c m6na lui R"man" era -e m6nerul -i'#"lului%
Un #i- 1"inic .cu gre$eala/ cu ade1ra# imen'/ de a$i
-une m6na -e umrul ace'#uia din urm% <n 'ecunda
urm#"are/ zcea cu .a2a la -m6n#/ cu genunc(iul lui
R"man" -r"-#i# la baza g6#ului $i cu un -i'#"l de calibrul %G9
la " urec(e/ 3n #im- ce un al#ul/ 'c"' de R"man" din cel de
a d"ilea #"c/ -e care 3l -ur#a 3n '-a#ele cen#urii/ era
3ndre-#a# '-re ceilal2i "ameni ai lui Can.ield%
+ OL/ c"Hb"*/ .cu R"man"/ mai e 1reunul din#re 1"i
care 1rea '" -2ea'cN
5eb 'e grbi ' .ac un -a' mai 3n .a2/ 3nain#e ca
R"man" 'i "m"are -e #"2i%
+ Ui#e ce e/ Bill*/ eu am 3m-u$ca# d"i #i-i din Jr2ia
Liber#2ii $i/ dac a$ .i a1u# "cazia/ ia$ .i 1eni# de (ac $i lui
336
Erne'#% Dar nemernicul a a1u# n"r"c $i/ 3n l"c de a'#a/ 'a
ale' d"ar cu un gl"n2 3n umr/ iar eu am -leca# de ac"l"
d"ar cu " >um#a#e de .a2 $i du- ce miam -ierdu#
a-r"a-e #"# '6ngele din mine% Acum/ eu cred 3n#rade1r c
n"i #"2i urmrim acela$i lucru: e;i'# ni$#e mici de"'ebiri
d"ar 3n -ri1in2a m"dului 3n care 1rem 'l realizm% Ce dac
eu $i R"man" " ' '#m cu #ine la .ermN Nu 'un#em la
c"'#um/ -ur#m blugi $i cizme% Team -u#ea a>u#a c(iar $i la
munc% Dar/ 3n 'c(imb/ #rebuie ' c""-erezi cu n"i% Trebuie
' ne a'cul2i a#unci c6nd 32i zicem unde ar -u#ea .i "
-r"blem $i/ dac 32i '-unem ' #e culci la -m6n#/ '" .aci%
7e -are c .ra2ii liberi au lic(ida# de>a mai mul#e -er'"ane/
."l"'ind me#"de al naibii de ingeni"a'e% Bi/ de$i 'un# 'igur
c "amenii #i 'un# ."ar#e buni c6nd e 1"rba de me'eria l"r/
m #em c a'#a 'ar -u#ea ' nu .ie de a>un' dac indi1izii
ia c(iar $iau -u' 3n g6nd '2i 1in de (ac% <mi dau
'eama c nu e$#i genul de "m cruia 'i -lac 'i '-un
al2ii ce are de .cu#/ dar mai cred $i c nu 1rei ' le ".eri
.ra2il"r liberi 'a#i'.ac2ia de a #e ucide% Tu $i '"2ia #a a2i
#recu# de>a -rin c(inurile iadului c6nd 'a -r-di# .iul
1"'#ru% Nu cred c 1rei '" .aci ' >elea'c iar$i/ de da#a
a'#a la c-#6iul #u%
)en#ru " lung cli-/ Can.ield 'e ui# 2in# la 5eb% Bi/ 3n
#"# ace'# #im-/ 5eb nu a1u cer#i#udinea c cellal# nu era
ga#a ' 'ar la el/ 'au/ -"a#e/ ' le "rd"ne "amenil"r lui '
de'c(id ."cul% <n cele din urm/ Can.ield 3$i l' "c(ii 3n >"'
$i l"1i cu -ici"rul 3n 2r6n%
+ 7 mergem 3na-"i/ 3n ca'/ $i ' di'cu#m de'-re a'#a%
Le .cu 'emn lui 7#rai# $i cel"rlal2i ' 'e 3n#"arc la lucru%
R"man" 3l a>u# -e cel a.la# la -m6n# ' 'e ridice $i c(iar
3l 'cu#ur de -ra.%
+ Nam nimic cu #ine/ $mec(ere/ ia$ .i .cu# a'#a "ricui
al#cui1a care mar .i a#in'% Die lim-edeN
Omul 3$i 3n(2 -lria $i " lu din l"c% Vz6ndui -ri1irea
3ngr"zi#/ 5eb era 'igur c na1ea 'l mai ,a#ing0
337
nici"da# -e R"man"%
Can.ield $i agen2ii JBI 'e urcar 3n ma$in% <n #im- ce
.ceau calen#"ar'/ Can.ield 3$i 3n#"ar'e -ri1irea c#re
5eb%
+ OL/ nu c"n#e'# .a-#ul c ceea ce '-ui #u e -lin de
bun'im2/ dar nu 'un# nerbd#"r ' re#rie'c acea -ar#e a
1ie2ii mele% Bi 3i ur'c -e ccnarii care m 3m-ing 3na-"i/ 3n
aceea$i g"az%
+ <n2eleg a'#a/ darP
5eb .u 3n#reru-# de 'une#ul unui celular% <$i 1eri.ic
#ele."nul/ dar nu 'una al lui% Ba#e' $i R"man" .cur acela$i
lucru% Can.ield 'c"a'e un m"bil din #"r-ed"u $i 'e ui# la el%
Nu 'una% Arunc " -ri1ire '-re -"deaua ma$inii/ 'e a-lec
$i lu celularul czu# ac"l"%
+ Care1a #rebuie '$i .i l'a# #ele."nul aici/ cu #"a#e c
nu e al lui FHen $i/ 3n a.ar de ea/ nu $#iu cine naiba mai
c"nduce ma$ina a'#a% )"a#e cine1a care a$#e-#a 'mi
16nd ce1a%
Era ga#a ' a-e'e bu#"nul -en#ru c"n1er'a2ie/ c6nd 5eb
3i 'mul'e #ele."nul din m6n/ l"1i bu#"nul care de'c(idea
geamul -"r#ierei $i 3l arunc a.ar%
Can.ield 'e 3n#"ar'e '-re el%
+ Ce dracu .aciN
)ri1ir celularul care zbur -rin aer/ -en#ru a 'e izbi de
-m6n# 3n mi>l"cul unui #eren necul#i1a# $i -lin de n"r"i% Nu
'e 3n#6m-l nimic% Can.ield "-ri R"1erul%
+ !i$c2i .undul -6n ac"l" $i adu ble'#ema#ul la de
#ele."nP
E;-l"zia .u 'u.icien# de -u#ernic -en#ru a zg6l26i ma$ina
$i 3nl2 -6n la #reizeci de me#ri 3n aer un n"r de .um
negru $i de .lcri%
)en#ru c6#e1a 'ecunde/ "c(ii cel"r -a#ru brba2i zb"1ir
a'u-ra acelui '-ec#ac"l 3n.i"r#"r% <n#run #6rziu/ un Can.ield
r1$i# i 'e adre' lui 5ebC
+ Bie2i/ c6nd 1re2i ' #rece2i la #reabN
338
CAPITOLUL 29
5eb c"ndu'e ma$ina 3n >"'ul '#rzii care ducea '-re ca'a
mamei 'ale% <nc nu $#ia ce naiba ' .ac acum cu ea% Ca
' " 16nd/ ar .i ."'# ne1"ie ' " re-are $i ar .i #rebui# '"
.ac el 3n'u$i/ de 1reme de c"n#ul lui bancar nui -ermi#ea
lu;ul de a anga>a ni$#e -r".e'i"ni$#i% T"#u$i/ nu 'im2ea
c6#u$i de -u2in d"rin2a de a .i;a mcar " 'ingur balama/
'au de a 3nl"cui mcar " 'ingur 2igl%
7e a.la ac"l" .iindc/ dac urma ' '#ea mai mul# la
.erm/ a1ea ne1"ie de ni$#e (aine% Bi nu d"rea ' 'e
3n#"arc la el aca' 3n m"men#ul acela% )r"babil c
re-"r#erii " mai 2ineau 3nc 'ub 'u-ra1eg(ere% Oricum/ 3$i
-'#ra " -ar#e din#re (aine 3n ca'a mamei 'ale% Bi mai a1ea
de g6nd $i ' duc 3na-"i/ 3n -"d/ cu#ia care c"n2inea "
mare -ar#e din 1ia2a lui 4arr* 7ulli1an% )en#ru c acum era
#"# #im-ul 3n mi$care/ nu 1"ia ' ri$#e ' " -iard% Nu era
("#r6# nici 3n -ri1in2a #a#lui 'u% Oare ar .i #rebui# ' 'une
la 3nc(i'"areN Era l"cul -"#ri1i# -en#ru a re3nn"da rela2iileN
Din6nd c"n# de 16r'#a lui 4arr* 7ulli1an/ era -"'ibil ca
ace'#a ' m"ar 3nain#e de a .i elibera#% E;i'#a ri'cul ca
5eb ' nu mai aib al# $an'% Era bizar m"dul 3n care 32i
rec"n'iderai -ri"ri#2ile -en#ru c .u'e'e$i ga#a ' .ii .cu#
.r6me de " b"mb -la'a# 3n#run celular%
F6ndurile lega#e de #a#l 'u i 'e 3m-r$#iar c6nd 'un
#ele."nul% Era Claire $i -rea agi#a#/ dar ("#r6#%
+ 5eb/ mam g6ndi# mul# la $edin2ele n"a'#re% Cred e
nece'ar ' ne 'c(imbm #ac#ica/ 3n#run .el 'au al#ul% 7un#
curi"a' 3n leg#ur cu c6#e1a lucruri $i cred c -"# .i
ab"rda#e 3n#r" manier di.eri#%
+ )i/ Claire/ ceea ce '-ui e incredibil de 1ag% De .a-#/ la
339
ce anume #e re.eriN
+ 5eb/ di'cu2iile -e care leam -ur#a# -6n acum miau
crea# im-re'ia c #"a#e -r"blemele #ale -r"1in din rela2ia cu
mama #a $i cu #a#l #u 1i#reg/ 3n #im-ul ul#imei $edin2e mi
ai '-u' c ai cre'cu# 3n ca'a mamei #ale/ -e care ai
m"$#eni#" recen#%
+ Bi cei cu a'#aN
+ Ai mai '-u' $i c n" ' #e ("#r$#i nici"da# '
l"cuie$#i 3n ea% Bi c #a#l #u 1i#reg a muri# ac"l"%
+ Te 3n#reb din n"u: $i cedacN
+ 7ar -u#ea ' 'e mai a'cund ce1a aici% <2i amin#e$#i
c6nd 2iam '-u' c a'cul# '.a#urile -e care mi le dau
-acien2ii meiN Ei/ 3n -ri1in2a a'#a/ #u miai da# unul
im-"r#an#%
+ Care e leg#ura din#re " ca' 1ec(e $i -r"blemele
meleN
+ 5eb/ nu e 1"rba de ca'/ ci de ceea ce 'ar .i -u#u#
3n#6m-la ac"l"%
El in'i'#C
+ Ce anume 'ar .i -u#u# 3n#6m-la 3n ca'/ 3n a.ar de
.a-#ul c #a#l meu 1i#reg a da# "r#ul -"-ii/ ceea ce nare
nici" leg#ur cu mineN
+ Numai #u $#ii a'#a%
+ Iar eu 32i '-un c a'#a e #"# ce $#iu% Bi/ realmen#e/ nu
mi dau 'eama cum ar .i -"'ibil ca 3n2e-enirea mea ' aib
ce1a dea .ace cu .a-#ul c am cre'cu# 3n ca'a aia% A'#a 'a
3n#6m-la# cu mul# #im- 3n urm%
+ 5eb/ " ' .ii uimi# c6nd " ' a.li cu c6# 3nc-26nare
-"a#e min#ea n"a'#r ' 2in a'cun' un lucru/ -6n c6nd/
3n#r" bun zi/ ace'#a rbu.ne$#e la 'u-ra.a2% E -"'ibil ca
3n#6lnirea cu bie2elul de -e alee ' .i declan$a# " amin#ire
din #recu#ul #u%
+ )i/ eu 32i '-un c nu $#iu de'-re ce ar -u#ea .i 1"rba%
+ 5eb/ dac am dre-#a#e/ $#ii/ dar nu e$#i c"n$#ien# c
$#ii%
340
El 3$i ddu "c(ii -e'#e ca-%
+ Ce '"i de aiureal -'i(anali'# mai e $i a'#aN
+ A$ 1rea ' #e (i-n"#izez/ 5eb/ '-u'e Claire/ 3n l"c de
r'-un'%
El 3nlemni%
+ Nu%
+ A'#a c(iar near -u#ea a>u#a ' a>ungem la un rezul#a#%
+ Cum ne -"a#e a>u#a .a-#ul c m .aci ' la#ru ca un
c6ine 3n #im- ce 'un# inc"n$#ien#N
+ 5eb/ #ran'a (i-n"#ic e'#e " m"dali#a#e de a lrgi
z"na c"n$#ien#% O ' .ii c"n$#ien# de #"# ceea ce 'e -e#rece
3n >urul #u% O ' #e -"2i c"n#r"la 3n#ru #"#ul% Nu #e -"#
de#ermina ' .aci nimic din ceea ce nu 1rei%
+ N" ' a>u#e%
+ Nai de unde '" $#ii% <2i -"# da -"'ibili#a#ea ' acce'ezi
anumi#e a'-ec#e/ la care/ 3n m"d n"rmal/ in(ibi2ia #e
3m-iedic ' a>ungi%
+ )"a#e c nu 1reau ' de'lu$e'c #"# ceea ce am 3n ca-%
+ 5eb/ a#6#a 1reme c6# nu 3ncerci/ nai de unde '" $#ii%
Te r"g ' #e mai g6nde$#i la a'#a% Te r"g%
+ Ui#e ce e/ Claire/ 'un# 'igur c ai " mul2ime de 'min#i2i
-e care #rebuie 'i a>u2i% De ce nu #e g6nde$#i/ " 1reme/ la
-r"blemele l"rN
<nc(i'e #ele."nul%
<$i -arc ma$ina -e aleea din .a2a ca'ei/ in#r/ 3$i
3m-ac(e# (ainele 3n 'acul de marinar $i 'e "-ri/ ezi#6nd/ la
baza 'crii c#re -"d/ 2in6nd 'ub bra2 cu#ia cu d"cumen#e
de'-re 4arr* 7ulli1an% Nar #rebui 'i .ie a#6# de greu/ 3$i
zi'e% )"dul nu era nimic al#ce1a dec6# un -"d% De$i lui
Claire 3i '-u'e'e c"n#rariul/ e;i'#a ce1a/ lega# de ca'a
aceea/ care 3l #ulbura -6n 3n ad6ncul 'u.le#ului% T"#u$i/ 'e
3n#in'e/ 3n(2 cablul $i #ra'e 'cara 3n >"'%
Oda# a>un' 3n -"d/ l' cu#ia -e -"dea $i 3$i du'e m6na
3n'-re c"rd"nul care a-rindea lumina/ dar $i" re#ra'e
imedia#% 7e ui# -rin #"a#e c"#l"anele/ ca ' de'c"-ere "rice
341
-eric"l/ " '#rdanie care acum 2inea mai mul# de in'#inc#
dec6# de ru#in% <$i -limba -ri1irea dea lungul du$umelei
.urnirui#e/ a-"i a'u-ra c"n#ururil"r 3n#uneca#e ale ra.#uril"r
cu (aine/ ale grmezil"r de cr2i $i ale #eancuril"r de
1ec(i#uri l'a#e ' -u#rezea'c/ #"a#e ace'#ea amin#indui
i'#"ria de-riman# a .amiliei 'ale% A#en2ia 3i .u re2inu# de
grmada de rm$i2e ale c"1"ra$ului r"$u ca 1inul de
Burgundia/ a.la# al#uri de 'car% Erau '#r6n' rula#e $i
lega#e cu '."ar% Ridic unul din#re 'uluri% Era greu $i ."ar#e
a'-ru/ .iind rigid a#6# din cauza .rigului c6# $i din a 1ec(imii%
Re'#urile 'e a'"r#au cu car-e# de -e -"deaua de 'ub ele $i
5eb 'e 3n#reb de ce le -'#ra'e mam'a%
)e una din#re l#urile 3nc-erii .u'e'e c6nd1a un m"rman
mare/ de (aine% Acum l"cul era g"l% <n #im-ul numer"a'el"r
dezln2uiri 1i"len#e ale #a#lui 'u 1i#reg/ 5eb 1enea
ade'ea ac"l"/ 3nc(idea u$a -"dului 3n urma lui $i 'e
a'cundea 'ub grmada de (aine% T"# 3n -"d 3$i d"'ea #a#l
'u 1i#reg dr"gurile $i '-eciali#2ile alc""lice/ -en#ru c 'e
#emea ca nu cum1a ' dea '"2ia lui -e'#e ele% 7e 3m-le#icea
-6n ac"l" 3n #"iul n"-2ii/ .iind de>a .cu# -ra./ ca ' cau#e
$i al#e mi>l"ace -rin care ' c"n#inue '$i #ulbure min2ile%
Era la 3nce-u#ul anil"r $a-#ezeci/ c6nd 2ara 3$i re1enea du-
Rzb"iul din Vie#nam/ iar "amenii de #ea-a #a#lui 'u
1i#reg/ care nu -u'e'er nici"da# m6na -e " arm/
lu-#6ndu'e -en#ru -a#ria l"r/ 'au -en#ru "rice al# cauz/
."l"'eau an;ie#a#ea $i indi.eren2a 1remuril"r dre-# 'cuz ca
'$i #ria'c 1ia2a cu " .urie ne"'#"i#% O -ar#e a -"dului
'e a.la dea'u-ra d"rmi#"rului lui 5eb% <n ad"le'cen2/ '#6nd
3n -a#/ -u#ea auzi/ dea'u-ra ca-ului/ -a$ii #a#lui 'u 1i#reg/
a.la# 3n cu#area 'ub'#an2el"r care 3i 'c(imbau '#area
'u.le#ea'c% T6nrul 5eb 'e 'im2ea 3ngr"zi# la g6ndul c
7#"cM#"n ar .i -u#u# cdea/ #rec6nd -rin #a1an/ a#eriz6nd
-e'#e el $i 'n"-indul din b#aie% Dac ai " c"br 3n -a#/
ucizi 'au e$#i uci'% A#unci c6nd 7#"cM#"n 3l b#ea 3n#r
ade1r/ 5eb ar .i #rebui# ' 'e re.ugieze l6ng mama lui/
342
dar/ 3n ma>"ri#a#ea #im-ului/ ea nu era ac"l"/ nea16nd cum
'i ".ere m6ng6iere% <n #im-ul n"-2ii/ .cea ade'ea
-limbri lungi cu ma$ina $i 'e 3n#"rcea aca' diminea2a/
du- ce 5eb de>a 'e 3mbrca'e/ 3$i lua'e 'ingur de
m6ncare $i 'e grbi'e ' -lece la $c"al/ ca ' nu .ie ne1"i#
'$i 3n.run#e #a#l 1i#reg '#6nd 3n .a2a lui la micul de>un%
7c6r26i#ul -a$il"r 3nc mai c"n#inua 'l deran>eze% <nc(i'e
"c(ii/ #ra'e 3n -ie-# aerul rc"r"' $i/ 3n min#ea lui/ 1ec(iul
m"rman de (aine/ acum di'-ru#/ 'e 3nl2 3n'-re #a1an%
A-"i/ ca " re-lic/ 'e i1i " $.ic(iuire r"$ie/ iar 'une#ele care
3l -"#"-ir 3l .cur ' de'c(id "c(ii/ ' 'e grbea'c 3n
>"'ul 'cril"r $i ' 3nc(id u$a -"dului% Era " 1iziune -e care
" mai a1u'e'e de " mie de "ri -6n a#unci $i nu reu$i'e
nici"da# '" -ricea-% A>un'e'e 3n '#adiul 3n care nici nu$i
mai d"rea '" de'ci.reze/ dar/ 3n cli-a aceea/ din#run
anumi# m"#i1/ 'im2ea c 'e a.la mai a-r"a-e ca nici"da#
de ade1ra#ul ei 3n2ele'%
7e a$ez 3n !ercur* $i 3$i 'c"a'e celularul $i buc2ica de
(6r#ie -e care i" ddu'e !arele J cu " n"a-#e 3nain#e% 7e
ui# la cea'% Era e;ac# "ra la care me'a>ul de -e (6r#ie 3i
cerea ' 'une% J"rm numrul $i i 'e r'-un'e imedia#%
)rimi " 'erie de in'#ruc2iuni/ a-"i c"n1"rbirea 'e 3n#reru-'e%
Cel -u2in/ era " ga$c e.icien#% Ei/ urma ' aib -ar#e de "
n"a-#e 3ncrca#%
<n #im- ce demara/ -ara.raz 1"rbele nemuri#"are r"'#i#e
de TOCC
+ 5eb L"nd"n c#re re'#ul "meniriiC nimeni nu de2ine
c"n#r"lul%
343
CAPITOLUL 30
5eb 'e urc 3n ma$in $i e du'e 'l ia -e R"man"% Du-
ce ace'#a ie$i cu baga>ele/ Angie rma'e 3n cadrul u$ii/ .r
' -ar -rea 3nc6n#a#% 7au/ cel -u2in 5eb a>un'e la
c"ncluzia a'#a c6nd 3i .cu cu m6na $i "'#eneala 3i .u
r'-l#i# ar#6ndui'e dege#ul mi>l"ciu% R"man" 3ncrc 3n
cami"ne# d"u -u$#i cu lune#/ un !)9/ un 'e# Le1lar $i
-a#ru -i'#"ale/ 3m-reun cu muni2ia nece'ar -en#ru
.iecare din#re ele%
+ Dumnezeule/ )aulie/ nu ne ducem 'l ca-#urm -e
7addam%
+ Tu -r"cedezi du- ca-ul #u $i eu du- al meu% Ti-ul
care la 3m-u$ca# -e C(ri' !iller 3nc mai e -e -"zi2ie $i/
c6nd ne #ran'mi#e gl"an2e $i 'alu#ri de la " mie de me#ri/
1reau ' am $i eu cu ce ' #rag 3n nemernic% Ai -rice-u#N 7e
r'uci $i 3i .cu cu m6na lui Angie% )a-a/ b"mb"nic"%
Ea .cu un ge'# "b'cen cu dege#ul mi>l"ciu 3nain#e de a
#r6n#i u$a din .a2a ei%
+ Am im-re'ia c e 'u-ra#/ zi'e 5eb%
+ A1eam ce1a #im- liber% Era 1"rba ' mergem 3n 1izi#
la maic'a/ 3n 2inu#ul mla$#inil"r% La 7lidell/ 3n L"ui'iana/ ca
' .iu mai e;ac#%
+ <mi -are ru/ )aulie%
R"man" 'e ui# la el $i z6mbi 3nain#e de a$i #rage $a-ca
de la &anMee' -e "c(i $i de a 'e l'a -e '-a#e%
+ !ie nu%
7e 3ndre-#ar '-re Ea'# 5ind'/ unde .ur 3n#6m-ina2i/ la
-"ar#/ de d"i agen2i JBI% <$i ar#ar legi#ima2iile $i li 'e
-ermi'e ' in#re% Du- #en#a#i1a de ucidere a lui Bill*
Can.ield cu a>u#"rul celularului care e;-l"da'e/ Bir"ul era
344
-rezen# la .a2a l"cului 3n #"a# '-lend"area% <ndre-#6ndu'e
c#re ie$ire/ cami"ne#a brigzii de geni$#i a JBIului #recu -e
l6ng ei/ #ran'-"r#6nd/ .r 3nd"ial/ $i cea mai
ne3n'emna# -r"b -e care " g'i'er 'c"#"cind -rin#re
re'#uri% 5eb era 'igur c agen2ii .ederali in#er"gau #"#
-er'"nalul .ermei care ar .i -u#u# a1ea " c6# de 1ag
leg#ur cu cel de la care ar .i -u#u# -r"1eni #ele."nul% !ai
a1ea $i cer#i#udinea c Bill* Can.ield era cel -u2in 3ngr"zi#
de #"a#e acele ac#i1i#2i% Dar mcar 3i 'al1a'e 1ia2a% A'#a le
de'c(i'e'e -"r2ile .ermei%
Abia 3$i 3nc(eia'e g6ndul/ c6nd un cal $i clre2ul 'u 3i
a-rur 3n raza 1izual% Calul era un -ur'6nge 1"inic/ cu
-rul luci"'/ un amalgam -er.ec# de mu$c(i -u#ernici/
#end"ane $i "a'e/ #"a#e ace'#ea mi$c6ndu'e gra2i"' $i
d6nd d"1ad de " 'incr"nizare care 3l .cea ' -ar mai
degrab " ma$in dec6# " crea#ur 3n'u.le2i#% 5eb clri'e
de 1re" c6#e1a "ri/ .r ca a'#a ' .i de1eni# " "bi$nuin2/
dar/ c(iar $i a$a/ #rebuia ' admi# c meri#a ' -ri1e$#i un
a'emenea animal% Clre2ul -ur#a -an#al"ni bu.an2i de
clrie/ de cul"are mar"/ cizme negre/ 3nal#e $i lu'#rui#e/ $i
un -ul"1er de bumbac/ alba'#rude'c(i'% Ca'ca neagr nu
reu$ea 'i ac"-ere 3n 3n#regime -rul lung $i bl"nd%
5eb l' geamul 3n >"' c6nd .emeia 3$i adu'e calul l6ng
ma$in%
+ 7un# FHen Can.ield% Dumnea#a #rebuie ' .ii 5eb%
+ Da/ eu 'un#% El e )aul R"man"% Di 'a -"1e'#i# de'-re
aran>amen#ul n"'#ruN
+ Da% 7"2ul meu ma ruga# ' 1 ar# unde 1e2i '#a/ zi'e
FHen%
<$i 'c"a'e ca'ca $i 3$i ddu -e '-a#e -rul bl"nd/ care 3i
czu -e umeri%
+ Ia-a e " .rumu'e2e/ '-u'e 5eb/ cu "c(ii la cal%
+ E arm'ar%
+ <mi cer 'cuze/ nu iam 1eri.ica# ec(i-amen#ul% Nam
1ru# ' creez " 'i#ua2ie >enan#%
345
Ea b#u grumazul calului cu -alma%
= N"i nu ne 'inc(i'im de a'#a/ Bar"n/ nui a$aN 7un#em
'iguri de brb2ia n"a'#r/ nuN
+ Ar #rebui ' .im/ cu #"2ii/ la .el de n"r"c"$i%
FHen 'e a$ez mal bine 3n mica $a englezea'c de
clrie/ 2in6nd '#r6n' 3n m6n bucla dubl a .r6ului/ $i 3$i
r"#i "c(ii 3n >ur%
+ Bill* mia -"1e'#i# ce 'a 3n#6m-la# 3n R"1er% Vreau '
2i mul2ume'c -en#ru ceea ce ai .cu#% )re'u-un c el a "mi'
a'#a%
+ Nu miam .cu# dec6# da#"ria%
Nu " mai 3n#6lni'e nici"da# -e FHen/ dar al2i membri ai
4RTului/ care lua'er -ar#e la -r"ce'ul din Ric(m"nd/ i"
de'cri'e'er ca .iind ul#ra'en'ibil $i em"#i1% Jemeia din
.a2a lui era ."ar#e calm $i/ 3n#run .el/ c(iar indi.eren#:
1"rbi'e -e un #"n -"#"li#/ 3n ciuda .a-#ului c r"'#i'e cu1in#e
de mul2umire% )"a#e c -r"ce'ul de a#unci 3i c"n'uma'e
#"a#e em"2iile%
5eb 1zu'e -"zele -e care re-"r#erii i le .cu'er lui
FHen Can.ield la #ribunal% 7-re de"'ebire de '"2ul ei/ ea
3mb#r6ni'e .rum"'% Trebuia ' aib/ '"c"#i el/ #reizeci $i
cinci -6nn -a#ruzeci de ani% )rul ei bl"nd era #"# lung%
C(i-ul era al unei .emei cu zece ani mai #inere/ a1ea
r"#un>imi la care brba2ii 'e ui#au cu -lcere $i '6nii ei nu
-u#eau da gre$ c6nd era 1"rba ' a#rag -ri1irile%
Tr'#urile 3i erau .ermec#"are/ -"me2ii 3nal2i $i buzele
-line% Dac ar .i ."'# ac#ri2/ camera de .ilmare 'ar .i
3ndrg"'#i# de ea% Era 3nal# $i 'e 2inea ."ar#e drea-#%
)"'#ura clre2ului/ -re'u-u'e 5eb%
+ !ergem la ca'a #r'uril"r% E dre-# 3nain#e/ -e drumul
'#a%
FHen 3l 3n#"ar'e -e Bar"n: 3l l"1i cu cizmele 3n c"a'#e $i
'c"a'e un '#rig# -u#ernic/ de ne3n2ele' -en#ru 5eb/ dar
care/ 3n graiul cail"r/ #rebuie ' .i 3n'emna# ' .ug de
mama ."cului/ .iindc e;ac# a'#a .cu b#r6nul Bar"n% Calul
346
$i clrea2a zburau 3n >"'ul drumului% A-"i FHen 'e a-lec
3nain#e/ .c6ndu'e una cu Bar"n c6nd ace'#a 'e ridic de
la -m6n#/ .c6nd " 'ri#ur de un me#ru -e dea'u-ra
gardului = " bre$ 3n ace'#a -ermi#ea #recerea cail"r $i a
clre2il"r =/ a#eriz6nd 3n#runul din#re -ad"curi $i
c"n#inu6nd ' gal"-eze .r ' .ac niciun -a' gre$i#% 7au
.r ' -un gre$i# nici" c"-i#% 5eb a-' cla;"nul 3n
ri#mul un"r a-lauze/ iar FHen 3$i .lu#ur m6na .r '
-ri1ea'c 3na-"i%
Ca'a #r'uril"r era/ du- cum 'e d"1edi/ cldirea cu
.ere'#re mari/ 3n '#il -alladian $i cu m"ri$c de 16n# c"cli#/
-e care 5eb " 1zu'e mai 3nain#e% FHen de'clec $i 3l
-ri-"ni -e Bar"n de un '#6l-% <n #im- ce 3$i de'crcau
lucrurile din ma$in/ 5eb 3i .cu 'emn lui R"man" ' nu$i
de'-ac(e#eze armele 3n .a2a .emeii%
A-"i cerce# am-la'area ca'ei #r'uril"r .a2 de 1il/ -e
care abia dac " -u#ea zri 3n >"'ul drumului mrgini# de
c"-aci% 7e 3n#"ar'e c#re FHen%
+ Nu 1reau ' 'une a ingra#i#udine/ dar nar .i -"'ibil '
'#m 3n 1ilN Dac 'e 3n#6m-l ce1a/ 'ar -u#ea ' ne ia
cam -rea mul# #im- -6n ' a>ungem la 1"i%
+ Bill* a '-u' ca'a #r'uril"r% Dac a'#a 2i 'e -are "
-r"blem/ 1a #rebui ' di'cu2i cu el%
,)i/ cred c 1"i .i ne1"i# '" .ac0/ 3$i zi'e 5eb%
+ <mi -are ru -en#ru #"a#e a'#ea/ d"amn Can.ield/ 3i
'-u'e .emeii% Nu ar .i #rebui# ' #reci din n"u -rin a$a ce1a%
+ Am 3nce#a# ' mai cred c 1ia2a e drea-#% 7e ui# la el
cu mai mul# a#en2ie% 7cuzm/ Bill* '-unea c #e
cun"a$#em/ dar eu numi amin#e'c de unde%
+ Am .cu# -ar#e din Brigada de 7al1are a O'#a#icil"r
care a ."'# la $c"al 3n ziua aceea%
)en#ru " cli-/ ea 3$i -lec "c(ii%
+ <n2eleg% Bi acum "mul acela e din n"u liber% Cel care la
uci' -e Da1id%
+ Da/ din ne.ericire% Dar ' '-erm c nu -en#ru mul#
347
1reme%
+ Ar .i #rebui# c"ndamna# la m"ar#e%
+ Nu #e c"n#razic/ d"amna Can.ield%
+ 7-unemi FHen% Nu -rea ne ."rmalizam -e aici%
+ OL/ FHen% Bi #u -"2i ' ne '-ui 5eb $i )aulie% Dar
'un#em aici ca ' a1em cer#i#udinea c #u $i '"2ul #u
'un#e2i 3n 'iguran2%
Ea 3i arunc " -ri1ire%
+ 5eb/ eu nu mam mai 'im2i# 3n 'iguran2 de ani de
zile% Bi nu cred c/ acum/ lucrurile "r ' 'e 'c(imbe%
<i c"ndu'e 3nun#ru% )ar#erul ca'ei #r'uril"r era -lin cu
ma$ini de e-"c/ re'#aura#e% 5eb 'e ui# la R"man"/ care
a1ea micr"bul ma$inil"r/ $i 'e g6ndi c -ar#enerul 'u era
-e -unc#ul de a .ace un in.arc#%
+ Bill* le c"lec2i"neaz/ le e;-lic FHen% Cred c -u#em
'-une c aici e micul lui muzeu -ar#icular%
+ Ia #e ui#/ e;clam R"man"/ '#a e un 7#u#z Bearca# cu
1"lanul -e -ar#ea drea-#% 7e -limb -rin 3nc-ere 3n
culmea 3nc6n#rii/ ca un bie2el la Ba'eball 4all ". Jame% Bi
'#a e un Linc"ln Lebar"n din ?T@T% Nu au ."'# .abrica#e
dec6# n"u e;em-lare% 7e du'e 3n grab 3n c"l2ul "-u' $i 'e
"-ri ca #r'ni#% 5eb/ '#a/ '#a e un Due'enberg 77W
7-eed'#er din ?T@6% 7e ui# la FHen% ! 3n$el eu/ 'au nu au
."'# c"n'#rui#e dec6# d"u e;em-lare/ unul -en#ru ClarM
Fable $i unul -en#ru Far* C""-erN Te r"g/ '-unemi c nu
gre$e'c%
Ea ddu din ca-/ 3n 'emn de a-r"bare%
+ Te -rice-i la ma$ini% A'#a e a lui C""-er%
R"man" 'e ui# la 5eb/ -r6nd c era ga#a ' le$ine%
+ A'#a e 'u-erb/ zi'e R"man"% 7e 3n#"ar'e c#re
.emeie% FHen/ 1reau ' $#ii c m 'im# cu ade1ra# "n"ra#
.iindc m a.lu 'ub acela$i ac"-eri$ cu ace'#e ma$ini
legendare%
5eb 'e g6ndi c urma ' i 'e .ac ru de la '#"mac%
FHen 'e ui# la 5eb $i cl#in din ca-/ cu un z6mbe#
348
'ub2ire 3n c"l2ul buzel"r%
+ Brba2ii $i >ucriile l"r% Bi #u ai >ucrii/ 5ebN
+ Nu #"cmai% Nam a1u# nici c6nd eram c"-il%
Ea 3i arunc " -ri1ire -#runz#"are/ a-"i '-u'eC
+ La e#a> 'un# d"u d"rmi#"are/ .iecare cu camera lui de
baie% O buc#rie -lin cu de #"a#e $i " camera de zi% <n
e-"ca c"l"niala/ aici era ca'a #r'uril"r de -e m"$ie% E "
-r"-rie#a#e i'#"ric% <n ?TG0/ -r"-rie#arul de a#unci a
amena>a# cldirea a'#a ca -e " uni#a#e de -"m-ieri% C6nd a
cum-ra# l"cul/ Bill* a rec"n.igura#" ca -e " ca' de
"a'-e2i/ cu #"a#e c 3n 1il a1em d"uzeci de d"rmi#"are/
iar eu am ."'# 3n#"#deauna de -rere c " ca' de "a'-e2i e
"arecum de -ri'"'%
+ D"uzeci de d"rmi#"areO .cu R"man"%
+ Te 3n2eleg/ '-u'e FHen% Am c"-ilri# la " .erm de
l6ng L"ui'1ille% A1eam d"u d"rmi#"are -en#ru $a-#e
"ameni%
+ Din c6#emi aduc amin#e/ Bill* na du' nici"da# li-'
de bani%
+ Tran'-"r#ul de mr.uri nu e " a.acere 'im-l/ dar el '
a de'curca#%
+ 7e -l6ngea c .erma 3i 'uge .iecare bnu2/ c"men#
R"man" dar ma$inile a'#ea nu 'un# ie.#ine%
FHen z6mbi cu ade1ra# -en#ru -rima da#/ iar 5eb 'e
-"meni z6mbindui la r6ndul lui%
+ O ' 1 da2i ."ar#e re-ede 'eama c lui Bill* Can.ield 3i
-lace ' 'e -l6ng% <n leg#ur cu "rice% Dar mai ale' c6nd
e 1"rba de bani% 7un# 'igur c 1a -"1e'#i# c neam
3ngr"-a# -6n $i ul#imul cen# 3n l"cul '#a $i c(iar am .cu#
"% Dar -r"babil c nu 1a '-u' c -rimul m6nz -e care lam
16ndu# a c6$#iga# derbiul din Len#ucM* $i a ie$i# -e l"cul #rei
la )reaMne''%
+ Cum 'e nume$#e calulN
+ Regele Da1id/ zi'e ea/ cu 1"ce 'czu#% N"i nu am
-rimi# niciun -r"cen# din -remiu/ dar a'#a nea adu' 3n
349
cen#rul a#en2iei $i a1em ia-a care la .#a# -e Rege%
Arm'arul de -r'il la care am du'" nu era del"c gr"za1/
ceea ce 3n'eamn c -edigriul ie-ei a a1u# " mare
im-"r#an2 -en#ru cali#2ile Regelui Da1id%
+ )are ' .ie ade1ra#/ dac 2inem c"n# c .emela duce
#"# greul/ '-u'e 5eb%
FHen 3i az16rli " -ri1ire%
+ <mi -lace cum 1ezi lucrurile% A$adar/ da# .iind
re-u#a2ia -e care nea crea#" Ling/ #"a# lumea din 2ara
a'#a care $#ie c6#e ce1a de'-re cre$#erea cail"r a auzi# de
Ea'# 5ind' $i/ 3n general/ caii n"$#ri 'e 16nd la un -re2 bun%
A1em aici c62i1a c6$#ig#"ri de cur'e/ Iar -re2urile
arm'aril"r de -r'il 'un# im-re'i"nan#e% !ai -re'u' de
#"a#e/ 3n ul#imii d"i ani/ am a1u# un numr mare de
n"a#eni
2A
$i 2inem lucrurile din 'cur#% 7 nu m 3n2elege2i
gre$i#/ 3n#re2ineri unei .erme de re-r"ducere a animalel"r
e'#e e;#rem de c"'#i'i#"are% Dar/ 3n aceea$i m'ur 3n care
Bill* 'e -l6nge/ eu cred c 1a .i OL%
+ Ne bucurm ' a.lm a'#a/ zi'e 5eb% )re'u-un c 1a2i
'#abili# aici la -u2in #im- du- -r"ce'%
+ Dac a1e2i ne1"ie de ce1a/ '-u'e ea/ re-ede/ 'una2i la
1il $i 'e rez"l1% Numrul e -e -ere#ele de l6ng #ele."nul
de la e#a>%
)lec 3nain#e ca ei ' .i a-uca# 'i mul2umea'c%
Urcar la e#a> $i aruncar " -ri1ire% !"bilierul era/ 3n
3n#regime/ 1ec(i $i de bun cali#a#e/ .iind am-la'a# cu
ra.inamen# $i cu elegan2/ $i 5eb nu 'e 3nd"ia c #"#ul
-ur#a/ din -lin/ am-ren#a lui FHen Can.ield% Bill* Can.ield
nu -rea ' .ie genul -re"cu-a# de amena>rile in#eri"are%
+ Omule/ a$a ca' mai zic $i eu/ .cu R"man"%
+ !da/ " ca' care e la mare di'#an2 de "amenii -e
care 'e -re'u-une c #rebuie 'i -r"#e>m/ iar a'#a numi
-lace%
+ A#unci 'unl -e Ba#e'/ ca 'i #ele."neze el lui
2A !6nz 3n 16r'# de $a'e luni -3n la #rei ani
350
Can.ield/ -e urm nau dec6# ' zbiere unul la al#ul% Nu
'un#em al#ce1a dec6# ni$#e in.an#eri$#i $i .acem ce ni 'e
'-une%
+ Ei/ ce zici de FHen Can.ieldN
+ )are de'#ul de cum'ecade% Bi e " ade1ra#
.rumu'e2e% O d"amn% Can.ield e un #i- n"r"c"'%
+ 7 nu2i 1in 1re" idee/ )aulie%
+ Da/ ca $i cum Angie mar l'a ' #rie'c ca ' m
bucur de a'#a%
+ De'-ac(e#eaz2i lucrurile $i (ai ' ne .acem r"ndul%
Vreau ' m -un de ac"rd cu Can.ield% Dac urmeaz 'l
-r"#e>m/ mcar ' .im l6ng el% Bi -r"babil c 1a #rebui '"
.acem cu 'c(imbul/ )aulie/ a$a c " ' d"rmim -e r6nd%
+ Ei/ e;ac# ca 3n 1remurile bune de demul#/ c6nd eram
lune#i$#i%
+ Da/ ca 3n 1remurile n"a'#re bune de demul#/ cu
e;ce-2ia .a-#ului c #u '."riai ca un #ren de mar.%
+ Nu mai '."ri: ma 1indeca# Angie%
+ Cum a reu$i#N
+ 5eb/ nam niciun c(e. ' in#ru 3n amnun#e%
Ie$ir din cldire $i ddur na' 3n na' cu Ba#e'%
+ A2i a1u# n"r"c cu b"mbaN 'e in#ere' 5eb%
+ Du- c6#e miau '-u' '-eciali$#ii/ e un di'-"zi#i1
de'#ul de '".i'#ica#% Am di'cu#a# cu #"2i cei care ar .i -u#u#
' $#ie ce1a/ dar/ -6n acum/ nam a.la# nimic% <n'
#ele."nul la na1ea cum ' a>ung 'ingur ac"l"%
+ A$a c ar -u#ea .i cine1a din in#eri"r% )"a#e un
membru al Jr2iei Liber#2ii a.la# -e #eri#"riul .ermeiN
adug 5eb%
)r6nd ."ar#e 3ngri>"ra#/ Ba#e' 3ncu1iin2 cu " mi$care a
ca-ului%
+ <$i recru#eaz "amenii c(iar din z"ne ca a'#a% Albi de la
2ar/ cr"ra le -lac armele/ $i -m6n#ul/ $i 1ec(ile "biceiuri/
$i care au " mare greu#a#e -e umeri -en#ru c 1d lumea
'c(imb6ndu'e -rea re-ede $i -en#ru c ei nu mai 'un# 3n
351
.run#e%
+ A2i a.la# ce mai 3n16r#e'c .ra2ii liberi din 'udul
VirginieiN
+ A1em "ameni care 3i 'u-ra1eg(eaz/ dar/ -6n acum/
nau "b'er1a# nimic% 7ar -u#ea ' 'e .i da# la .und du-
#"a# #r$enia a'#a% Ar .i " c(e'#ie de$#ea-#% Iar ei nu 'un#
#6m-i2i% )r"babil c $#iu c 'un# 'u'-ec#a2i $i ci urmrim%
Nu ne #rebuie dec6# " 1erig de leg#ur ca ' a>ungem la
ei%
+ Unde e Can.ieldN Numi -lace 'i -ierd din 1edere -e
cei -e care 'e -re'u-une c 3i -r"#e>ez%
+ Bi FHen are ne1"ie de -r"#ec2ie/ '-u'e Ba#e'% A -rimi#
acelea$i amenin2ri cu m"ar#ea ca '"2ul ei%
5eb czu -e g6nduri%
+ )i/ eu $i )aulie am -u#ea ' ne de'-r2im/ dar ar .i
bine dac am a1ea mai mul2i "ameni% Ea'# 5ind' -are "
.erm de'#ul de 3n#in'%
+ De .a-#/ are d"u mii de acri $i $aizeci $i "-# de cldiri%
Am di'cu#a# cu Can.ield de'-re a'#a $i mia '-u' c/ dac
am de g6nd ' aduc aici mai mul2i #i-i/ " ' ne mai 1edem
la #ribunal $i -e urm 3n iad $i iau de bun ce zice #i-ul '#a%
A$a c #"#ul de-inde d"ar de 1"i d"i/ dar/ 2ine min#e/ 5eb/
n"i n" ' .im -rea de-ar#e%
+ C"n#ez -e a'#a/ )erceP
+ A/ 5ebN
+ DaN
+ <2i mul2ume'c -en#ru c miai 'al1a# 1ia2a%
<l g'ir -e Bill* Can.ield la cen#rul ec1e'#ru/ e;amin6nd
-ici"rul unui arm'ar/ 3n #im- ce Nem" 7#rai# $i d"i #ineri
3mbrca2i 3n (aine de clrie 'e ui#au la el%
+ !ai bine c(eam 1e#erinarul/ 3i '-u'e Can.ield unuia
din#re #ineri/ ar -u#ea .i d"ar " lu;a2ie/ dar e -"'ibil $i ' .ie
" .rac#ur% 7-er al dracului de mul# ' nu .ie% <n #im- ce
"mul 'e 3nde-r#a/ '#rig 3n urma luiC Bi '-unei a.uri'i#ului
352
de -"#c"1ar c/ dac nu aduce -"#c"a1e mai bune/ 'c(imb
-r1lia% A1em un '#"c de -"#c"a1e u$"are/ iar cele
3ncleia#e 'un# al naibii de bune -en#ru #reaba a'#a $i nici
mcar nu e ne1"ie ' le care%
+ Da/ d"mnule%
Can.ield b#u calul -e cru-/ 'e $#er'e -e m6ini $i 'e
3ndre-# c#re agen2ii 4RT%
+ )"#c"1arN 3n#reb R"man"%
+ Cel care 'e "cu- de -"#c"a1ele cail"r/ r'-un'e
Can.ield% Un .ierar ridica# 3n 'l1i% )e 1remuri/ .ermele de
cai a1eau unul anga>a# -ermanen#% Acum 1in -e aici " da#
-e '-#m6n/ cu cami"ne#a/ cu " in'#ala2ie de ."r>are/ cu
nic"1ala/ cu ci"canul $i cu -"#c"a1e ga#a $#an2a#e 3n
rem"rc $i 3$i .ac #reaba% C"'# 'cum-/ dar cine al#ul ar
1rea ' 'e "cu-e de a'#aN E munc grea/ lucrezi la
#em-era#uri ridica#e $i e -ericul"'/ cu #"2i caii $#ia nebuni
care 3ncearc '2i zb"are creierii cu c"-i#a%
+ Ce 'un# -"#c"a1ele 3ncleia#e de'-re care 1"rbea2iN 'e
in#ere' 5eb%
<i r'-un'e 7#rai#C
+ Une"ri/ -r2ile la#erale ale c"-i#el"r 'e 'ub2iaz -rea
#are/ nu mai au gr"'imea nece'ar -en#ru caiele $i 'e
'.r6m/ mai ale' la caii im-"r#a2i din Eur"-a/ din cauza
di.eren2el"r de clim $i de '"l: c"-i#ele l"r de1in .ragile%
)en#ru -"#c"a1ele u$"are nu e ne1"ie de caiele/ 'un# ca un
'cule2 care 'e -une -e'#e c"-i#e% Rezi'# d"u luni dac
'un# -u'e ca lumea% Iar cele 3ncleia#e 'un# e;ac# ceea ce
'ugereaz numele l"r% )"#c"a1e li-i#e cu clei/ .r caiele%
+ 7e -are c 'un# ."ar#e mul#e de 3n12a# de'-re #"a#
a.acerea a'#a%
+ Ei/ eu 3n12 3n#"#deauna cu u$urin2/ '-u'e Bill*/
arunc6ndui " -ri1ire lui 7#rai#% A-"i 'e ui# '-re Ba#e'% A2i
3nc(eia# di'cu2iile cu bie2ii meiN Eu am " .erm de c"ndu'%
+ )lecm c6# 'e -"a#e de re-ede%
Can.ield 'e 3n#"ar'e c#re 5eb $i ar# '-re Ba#e'%
353
+ !ia -"1e'#i# de'-re crimele 3n care 'au ."l"'i# de
celulare $i #"# re'#ul% Dar/ c(iar $i a$a/ reac2ia #a a ."'#
."ar#e ra-id%
+ Bi eu 3n12 cu u$urin2/ zi'e 5eb%
Can.ield 3l -ri1i -lin de curi"zi#a#e%
+ Ei/ $i carei urm#"rul lucru de'-re careai 1rea '
3n1e2iN
+ Ea'# 5ind'% Vreau '" cerce#ez cen#ime#ru cu
cen#ime#ru%
+ Trebuie '" c(emm -e FHen -en#ru a'#a% Eu am
#reburi de care #rebuie ' m "cu- -er'"nal%
5eb 'e ui# la R"man"%
+ )aulie " ' #e 3n'"2ea'c%
Can.ield ar#a ca $i cum ar .i ."'# ga#a '$i ia' din .ire/
dar/ a-"i/ -ru ' ba# 3n re#ragere%
+ J"ar#e bine% 7e 3n#"ar'e '-re R"man"% )aul/ cum #e
'im2i c6nd e$#i clareN
R"man" #re'ri/ cli-i $i 'e ui# la 5eb/ a-"i la Can.ield%
+ Nam clri# nici"da#%
Can.ield lu -e agen#ul 4RT -e du- umeri $i z6mbi%
+ Ei/ '-er c 3n1e2i cu #"# a#6#a u$urin2 ca -ar#enerul
#u%
354
CAPITOLUL 31
FHen era/ cu Bar"n/ la cen#rul ec1e'#ru/ c6nd '"2ul ei "
rug 'i ara#e lui 5eb l"curile% Ea 3l c"ndu'e -e ace'#a din
urm la gra>duri%
+ Cel mai bun m"d de a in'-ec#a .erma e ' " .aci din
$a% B#ii ' clre$#iN 3l 3n#reb%
+ )u2in% E 'igur c nu 'un# un clre2 de #alia #a%
+ <n cazul '#a/ am un cal numai bun -en#ru #ine%
B""/ 3i e;-lic FHen/ a-ar2inea ra'ei TraMe(ner/ " ra'
german de cai a-rigi/ ."ar#e buni de lu-#/ "b2inu2i -rin
3ncruci$area unei ra'e arabe de cai iu2i/ im-e#u"$i/ cu cai de
#rac2iune/ im-a'ibili $i calmi/ buni -en#ru munca grea%
Animalul c6n#rea 3n >ur de $a-#e 'u#e cincizeci de
Mil"grame/ era 3nal# de a-r"a-e un me#ru "-#zeci $i/ 3n #im-
ce '##eau al#uri de el/ 3n gra>d/ 'e ui#a la 5eb de -arc ar
.i 1ru# 'i mu$#e " buca# din 2ea'#%
+ B"" e un cal ."ar#e -"#ri1i# -en#ru dre'a>/ dar acum $i
a #ermina# #reaba $i nui -lace ' .ac -rea mul# mi$care%
7e 3ngra$ $i e .erici#% Eu 3i '-un ,b#r6nul m"r"cn"'0
-en#ru c/ 3n mare m'ur/ cam a'#a $i e'#e% Dar/ 3n
ad6ncul 'u.le#ului lui/ e " dulcea2 $i e $i ."ar#e maleabil%
)"2i 'l clre$#i cu $a englezea'c 'au cu $a He'#ern%
+ Da/ nu mnd"ie'c/ '-u'e 5eb/ -ri1ind 2in# 3n 'u'/
'-re animal%
B"" nu -rea c6#u$i de -u2in .erici# .iindc 5eb
-#run'e'e -e #eri#"riul lui%
FHen -u'e 'u-"r#ul -#ra# -en#ru $a -e '-a#ele calului/
-e'#e care a$eza a-"i/ cu a>u#"rul lui 5eb/ $aua grea/ 3n '#il
He'#ern%
+ Acum ui##e cu a#en2ie 3n #im- ce '#r6ng c(ingile $eii
355
$i " ' 1ezi c$i 2ine re'-ira2ia $i$i um.l bur#a%
5eb 'e ui#/ .a'cina#/ la calul care .cu 3n#"cmai%
+ C6nd #u crezi c ai '#r6n'" bine/ el e;-ir $i c(ingile
'e 'lbe'c% )e urm 3ncerci ' 3ncaleci $i $aua 3i alunec -e
greabn% Calul 'e alege cu di'#rac2ia/ iar clre2ul/ cu
c6#e1a 16n#i%
+ E in#ere'an# ' a.li c necu16n##"arele 'un# a#6# de
de$#e-#e/ zi'e 5eb%
FHen 3i ar# lui 5eb cum ' #ran'."rme ni$#e curele
3n#run c-'#ru cum 'l .ac -e cel din urm ' alunece
-e'#e ca-ul lui B""/ cum 'l a$eze c"rec# $i cum 'l
.i;eze% 7c"a'er calul a.ar $i 3l c"ndu'er c#re un
-"'#amen# de -ia#r%
5eb 3$i -u'e a-r#"rile de -iele -e care i le ddu'e
FHen -en#ru ca $aua ' nu i 'e .rece de -ici"are $i -en#ru
ca '#r6n'"area ace'#"ra ' .ie mai .erm/ 'e urc -e
-"'#amen# $i a-"i 3n '-inarea lui B""/ care nu .cea al#ce1a
dec6# ' a$#e-#e/ rbd#"r%
+ Ei/ cum 2i 'e -areN 3n#reb FHen%
+ E cale lung -6n >"'%
Ea 3i "b'er1 -i'#"lul din #"c%
+ Trebuie ' iei arma cu #ineN
+ Da/ '-u'e el ("#r6#%
In#rar 3n mane> $i FHen c"ndu'e calul $i clre2ul 3n
>urul ace'#uia% A-"i 3i ar# lui 5eb cum ' '#r6ng din .r6u
ca ' .r6neze/ cum ' 3n#"arc animalul/ ce 'une#e '
."l"'ea'c $i cum '$i m"di.ice a-'area -ici"arel"r ca 'l
.ac ' -"rnea'c 'au ' 'e "-rea'c%
+ B"" a umbla# -rin #"a# .erma/ a$a c/ daci dai .r6u
liber/ #e duce ac"l" unde #rebuie ' #e duc% E ."ar#e
'im-lu%
<n #im- ce 'e "cu-au de B""/ unul din#re anga>a2ii .ermei
3l adu'e -e Bar"n% Ea 3nclec%
+ Ei/ B"" e -a#riar(ul 2inu#ului/ iar el $i Bar"n nau mai
."'# nici"da# 'c"$i la -limbare 3m-reun% A$a c B"" 'ar
356
-u#ea ' 3ncerce '$i a.irme 'u-rema2ia a'u-ra lui Bar"n/
ca 'i ara#e cinei $e.ul%
+ 7e -"ar# ca ni$#e #i-i cu -rea mul# #e'#"'#er"n/ 3$i
ddu 5eb cu -rerea%
FHen 3i arunc " -ri1ire '#ranie%
+ 5eb/ B"" e ema'cula#%
Ne3n2eleg6nd/ 5eb 3$i 3n#"ar'e '-re ea c(i-ul li-'i# de
e;-re'ie%
+ Dac ar .i "m/ am '-une c e eunuc%
+ Bie#ul B""%
Cei d"i cai -rur ' renun2e la r6c/ '#abilind un
armi'#i2iu/ $i 5eb " urmri cu -ri1irea -e FHen/ care 3$i
'c"a'e din buzunarul de la '-a#e " '#a2ie de radi" !"#"r"la
-"r#abil $i " de'c(i'e%
+ )en#ru cazul c e 1re" -r"blem/ '-u'e ea%
+ E bine ' -'#rm leg#ura/ zi'e 5eb% Bi eu miam lua#
celularul%
+ Du- ceea ce i 'a 3n#6m-la# azi lui Bill*/ nu garan#ez
c 1"i mai ."l"'i 1re"da# unul/ ri-"'# ea%
5eb 3$i c"b"r3 "c(ii '-re m"bil $i 3nce-u ' 'e 'im#
cu-rin' de 3nd"ieli%
Ddur -in#eni cail"r $i -"rnir/ .iind urmri2i de un c6ine
auriu/ de a-"r#/ -e nume O-ie/ $i de un al#ul/ mic $i 3nde'a#/
cruia FHen 3i '-unea Tu..%
+ Bi 7#rai# are un c6ine care 'e 3n16r#e -e aici/ .cu ea% <i
zice )ac"'#e B#r6n $i numele i 'e -"#ri1e$#e/ .iindc nui
bun dec6# ' ne .ac necazuri%
Cerul era 'enin $i/ 3n 1reme ce urcau $i c"b"rau dealurile
>"a'e -e care 'e a.la .erma/ 5eb a1ea im-re'ia c -u#ea '
de'lu$ea'c/ a-r"a-e 3n 3n#regime/ drumul '-re
C(arl"##e'1ille% B"" 'e mul2umea ' mearg 3n urma lui
Bar"n $i -'#ra " -ace demn/ .r ca 5eb ' .ac 1re"
'."r2are%
FHen 3l '#runi -e Bar"n/ "-rindul% 5eb 3l l' -e B"" 3n
re-au'/ al#uri de ea%
357
+ A$a cum 32i '-uneam/ Ea'# 5ind' e;i'# de ."ar#e
mul# 1reme% )e la anii ?600/ regele Angliei ia d"na#
l"rdului Cul-e-er un #eren de c6#e1a mili"ane de acri% Unul
din#re de'cenden2ii ace'#uia a 3nze'#ra#" -e .iica 'a mai
mare/ c'#"ri# cu un brba# -e nume Adam R"l.e/ cu "
mie de acri% C"n'#ruc2ia -r2ii cen#rale a ca'ei a ."'#
3nce-u# 3n ?869 $i a ."'# #ermina# 3n ?8A?/ de R"l.e/ care
era e;-er# 3n c"n'#ruc2ii $i negu'#"r% Ai 1zu# e;#eri"rul
1ileiN 5eb 3ncu1iin2 d6nd din ca-% Ei bine/ a ."'# c"n'#rui#
3n '#il ge"rgian% Iar -r2ile 'cul-#a#e/ mai ale' den#iculele de
-e c"rni$/ 'un# unele din#re cele mai reu$i#e -e care le
am 1zu# 1re"da#%
+ 7#il ge"rgian/ a$a am -re'u-u' $i eu%
5eb min2ea: nar .i recun"'cu# '#ilul ge"rgian nici dac
ar .i 'ri# la el/ mu$c6ndul cu den#iculele de -e c"rni$%
+ )r"-rie#a#ea a rma' 3n .amilia R"l.e -6n la 3nce-u#ul
'ec"lului d"uzeci% La da#a aceea/ era " ade1ra#
-lan#a2ie/ de -e care 'e "b2ineau rec"l#e de #u#un/ '"ia/
c6ne- $i al#ele de acela$i #i-%
+ Bi -re'u-un c munca " .ceau 'cla1ii/ zi'e 5eb% Cel
-u2in -6n la '.6r$i#ul Rzb"iului Ci1il%
+ Nu/ -en#ru c -lan#a2ia era de'#ul de a-r"a-e de
5a'(ing#"n -en#ru ca -r"-rie#arii 'i ' .ie 'im-a#izan2i ai
N"rdului% De .a-#/ Ea'# 5ind' 'e a.la -e #ra'eul 'cla1il"r
.ugari%
<n ?T?0/ c"n#inu FHen/ -r"-rie#a#ea a ."'# 16ndu#
cui1a care nu .cea -ar#e din .amilie% A #recu# -rin mai
mul#e m6ini -6n c6nd/ la '.6r$i#ul celui deal D"ilea Rzb"i
!"ndial/ a ."'# cum-ra# de 5al#er 7ennicM% Ace'#a era
in1en#a#"r $i a '#r6n' " a1ere imen' 16nz6ndule
-r"duc#"ril"r de au#"m"bile ideile 'ale% A #ran'."rma# Ea'#
5ind' 3n#run "r$el de 'ine '###"r $i/ 3n e-"ca 'a de
gl"rie/ aici lucrau #rei 'u#e de anga>a2i cu n"rm 3n#reag%
E;i'#a $i un magazin al c"m-aniei/ " cen#ral #ele."nic/ "
uni#a#e de -"m-ieri $i al#ele de genul '#a%
358
+ Cum 'ar zice/ na1eai -en#ru ce ' -leci 3n lume%
<n #im- ce FHen 1"rbi'e/ 5eb '#udia'e #erenul/
3n#reb6ndu'e de unde ar .i -u#u# 1eni -"'ibilele a#acuri $i
cum era mai bine ' 'e a-ere 3m-"#ri1a l"r% T"#u$i/ dac 3n
in#eri"r 'e '#recura'e un '-i"n/ " a'emenea '#ra#egie era
inu#il% Calul #r"ian era/ $i acum/ la .el de e.icien# cum
.u'e'e cu mii de ani 3n urm%
FHen ddu din ca-%
+ Acum a1em/ 3n #"#al/ $aizeci $i "-# de cldiri $i
-a#ruzeci $i cinci de Mil"me#ri de gard 3nc"n>ur#"r%
N"u'-rezece -ad"curi% Cinci'-rezece anga>a2i cu n"rm
3n#reag% !ai a1em $i cul#uri de -lan#e = mai ale' cereale =
cu #"a#e c -rinci-ala n"a'#r -re"cu-are e'#e cre$#erea
cail"r din ra'a T("r"ug(bred% La anul 1"m a1ea d"uzeci $i
d"i de m6n>i% Bi/ -e'#e ."ar#e -u2in #im-/ " ' -u#em 'c"a#e
la 16nzare ."ar#e mul2i n"a#eni% T"#ul e ."ar#e in#ere'an#%
C"n#inuar ' clrea'c $i a>un'er cur6nd la un cur' de
a- cu maluri 3nal#e% C6nd in#rar 3n m6l/ FHen 3l 3n12 -e
5eb cum 'i -ermi# calului '$i -"#ri1ea'c 'ingur -a'ul%
<l -u'e ' 'e la'e ."ar#e mul# -e '-a#e/ a'#.el 3nc6# ca-ul
a-r"a-e c i 'e '-ri>inea -e cru-a calului c6nd ace'#a
3nce-u ' c"b"are malul% A-"i 3l '.#ui ' 'e li-ea'c cu
#"#ul de grumazul lui B"" $i ' 'e 2in '#r6n' de c"ama lui
c6nd urc -e malul din -ar#ea "-u'% )en#ru 5eb/
#ra1er'area a-ei .u un 'ucce'/ care 3i adu'e laudele lui
FHen%
Trecur de " cldire 1ec(e/ din -ia#r $i lemn/ de'-re
care FHen 3i '-u'e c era un '-i#al din e-"ca Rzb"iului
Ci1il -e care 'e g6ndeau '" #ran'."rme 3n muzeu%
+ Am re'#aura#"/ am in'#ala# aer c"ndi2i"na# $i 3nclzire
cen#ral $i are " buc#rie $i un d"rmi#"r/ deci cu'#"dele ar
-u#ea l"cui c(iar aici/ 3i -"1e'#i% <nun#ru e;i'# $i " ma'
de "-era2ie $i in'#rumen#e c(irurgicale din 1remea
re'-ec#i1%
+ Din c6#e $#iu eu/ un '"lda# din Rzb"iul Ci1il 'ar .i
359
-u#u# alege 3n "rice zi cu un gl"n2 $i cu " e;cur'ie la '-i#al%
Clrir -e l6ng " magazie(ambar 1ec(e de d"u 'u#e
de ani/ numi# a'#.el -en#ru c a1ea d"u ni1ele $i era
c"n'#rui# -e " -an# a#6# de abru-#/ 3nc6# e;i'#au d"u
in#rri/ -e ni1ele di.eri#e% T"# ac"l" era $i un mane>/ 3n care
'e de'.$urau ac#i1i#2ile lega#e de dre'a>% Dre'a>ul/ 3i
e;-lic FHen/ c"n'#a 3n e;ecu#area un"r anumi2i -a$i $i a
un"r anumi#e mi$cri ale calului $i clre2ului/ a$a cum
erau $i celei de la -a#ina>ul cu .iguri% Trecur -e l6ng un
#urn 3nal# de lemn/ cu #emelia de -ia#r/ de'-re care FHen
3i rela# c era ."l"'i# a#6# -en#ru "b'er1area incendiil"r/ c6#
$i -en#ru cur'ele de cai care 'e de'.$ura'er ac"l" cu un
'ec"l 3nain#e%
5eb cerce# l"cul $i 3m-re>urimile% Ca ."'# lune#i'#/ a.la#
3n#"#deauna 3n cu#area unei -"zi2ii .a1"rabile/ c"n'#a# c
#urnul ar .i ."'#/ .r nici" 3nd"ial/ un -unc# de "b'er1are
e;celen#/ numai c nu a1ea de'#ui "ameni ca 'l -"a#
u#iliza a$a cum ar .i #rebui#%
A>un'er la " cldire cu d"u e#a>e/ -e care FHen "
iden#i.ic dre-# ca'a admini'#ra#"rului .ermei%
+ Nem" 7#rai# -are ' 1 .ie de un real ."l"'%
+ Are e;-erien2/ $#ie ."ar#e bine ce .ace $i a adu' cu el
" 3n#reag ec(i- de munci#"ri 'elec2i"na2i cu gri>/ ceea ce
a re-rezen#a# un a#u 3n -lu'%
Lui 5eb i 'e -ru c FHen '-u'e'e a'#a cu ."ar#e -u2in
in#ere'%
Cerce#ar -unc#ele de in#rare $i de ie$ire de -e #erenul
din -ar#ea din '-a#e a .ermei $i 5eb 3$i n"# #"#ul 3n min#e%
La un m"men# da#/ " c-ri"ar 26$ni din#re c"-aci/ iar O-ie
$i Tu.. 'e luar du- ea% Niciunul din#re cai nu reac2i"n/
de$i 5eb .u a#6# de 'ur-rin' de c-ri"ara care .ulger -rin
.a2a lui/ 3nc6# era ga#a ' cad de -e B""%
FHen 3l c"ndu'e a-"i 3n#r" mic 16lcea umbri# de
c"-aci% 5eb -u#ea auzi a-a care curgea 3n a-r"-iere $i .u
'ur-rin' c6nd/ du- " curb 'cur#/ zri " cldire mic/ .r
360
-ere2i/ 1"-'i# 3n alb/ cu ac"-eri$ul din $indril de cedru/ -e
care " lu dre-# un c(i"$c 3nain#e de ai 1edea crucea din
16r. $i micul al#ar 3n care 'e a.lau " -ern -en#ru
3ngenunc(ere $i " mic '#a#uie al lui Ii'u' -e cruce%
7e ui# la FHen/ a$#e-#6nd " e;-lica2ie%
+ E ca-ela mea/ -re'u-un c a$a ai numi"% 7un#
ca#"lic% Ta#a era -re"# de mir $i d"i din#re unc(ii mei 'un#
-re"2i% )en#ru mine/ religia e ."ar#e im-"r#an#%
+ Deci #u ai -u' ' .ie c"n'#rui#N
+ Da/ -en#ru .iul meu% Vin ' m r"g aici 3n .iecare zi/ -e
-l"aie 'au -e ar$i2% Te deran>eazN
+ Nu/ #e r"g%
+ E$#i credinci"'N
+ Cred c da/ 3n .elul meu/ r'-un'e 5eb/ 1ag%
+ Eu am ."'#/ de .a-#/ mul# mai credinci"a' dec6# 'un#
acum% Am 3ncerca# ' 3n2eleg cum a ."'# -"'ibil ca ceea ce
'a -e#recu# ' i 'e 3n#6m-le cui1a a#6# de ne-ri(ni#% Nam
reu$i# nici"da# ' g'e'c un r'-un'%
De'clec/ in#r 3n ca-el/ 'e 3nc(in/ 3$i 'c"a'e r"zariul
din buzunar/ a-"i 3ngenunc(e $i 3nce-u ' 'e r"age/ 3n #im-
ce 5eb " -ri1ea 3n #cere%
Du- c6#e1a minu#e/ 'e ridic $i i 'e al#ur%
<$i c"n#inuar drumul $i/ 3n#run #6rziu/ a>un'er la "
cldire de mari dimen'iuni care/ .r niciun dubiu/ .u'e'e
-r'i# de mai mul# 1reme%
+ Vec(ea Ca' a !aimu2el"r/ '-u'e FHen% A ."'#
c"n'#rui# de 7ennicM/ care 2inea aici #"# .elul de cim-anzei/
babuini/ c(iar $i g"rile% De ce/ nu $#iu% 7e -"1e'#e$#e c/
a#unci c6nd unul din#re animale 'c-a din cu$c/ era (i#ui#
-rin#re c"-aci/ cu -u$ca/ de 2rn"ii ama#"ri de bere din
3m-re>urimi/ care/ "ricum/ nu 1"iau ' aib maimu2e 3n
-rea>m% De aceea au numi# -durea dim-re>ur >ungla
maimu2el"r% C6nd m g6nde'c la bie#ele animale 3m-u$ca#e
de " ("ard de idi"2i be2i/ mi 'e .ace ru%
De'clecar $i in#rar 3n cldire% 5eb -u#ea 1edea -rin
361
ac"-eri$ul 3n care #recerea #im-ului $i '#i(iile cr"i'er guri
largi% Cu$#ile 1ec(i/ rugini#e $i '.r6ma#e/ c"n#inuau ' .ie
alinia#e dea lungul -ere2il"r $i e;i'#au " 'erie de $an2uri/
-r"babil -en#ru a c"lec#a de>ec2iile animalel"r $i al#e lucruri
dezgu'##"are% Fun"aie $i re'#uri '.r6ma#e de ma$inrii
1ec(i zceau -e -"deaua de be#"n/ al#uri de crengi de
c"-ac $i de .runze -u#rede% Rdcinile c"-acil"r 'e
3nca'#ra'er 3n -ere2ii e;#eri"ri $i mai e;i'#a $i ce1a care
-rea ' .ie " -la#."rm de 3ncrcare% 5eb 3ncerc '$i
imagineze de ce $iar .i d"ri# un in1en#a#"r de acce'"rii
au#" un c6rd de maimu2e% Niciuna din#re #e"riile lui nu era
-lcu#% Nu 'e -u#ea g6ndi dec6# la animale -rin'e 3n c(ingi
de #rgi/ la cabluri elec#rice care ca-#au .ulgerele $i la
b#r6nul 7ennicM/ 3n1e$m6n#a# ca un c(irurg -reg#i# '
'u-un un"r m6r$1ii maimu2ele 3n'-im6n#a#e% L"cul
dega>a un 'en#imen# di'#inc# de #ri'#e2e/ de deznde>de $i
c(iar de m"ar#e/ 5eb 'e bucur 'l -r'ea'c%
<$i c"n#inuar drumul clare $i FHen/ 3nda#"ri#"are/ 3i
a#ra'e a#en2ia a'u-ra #u#ur"r cldiril"r $i 3i rela# i'#"ria
.iecreia/ -6n c6nd lui 5eb 3nce-u 'i 1in greu '
mem"reze #"#ul% Ju ."ar#e 'ur-rin' c6nd 'e ui# la cea' $i
1zu c #recu'er #rei "re%
+ )r"babil c ar #rebui ' ne 3n#"arcem/ '-u'e FHen%
)en#ru -rimul #u drum clare/ #rei "re e c(iar -rea mul#% O
' de'c"-eri c #e d"are c6#e ce1a%
+ ! 'im# bine/ zi'e 5eb% !ia .cu# 3n#rade1r -lcere%
)limbarea clare .u'e'e -a$nic/ lini$#i# $i rela;an#/
re-rezen#6nd #"# ceea ce/ -rac#ic/ nu mai e;-erimen#a'e 3n
#"a# 1ia2a lui% T"#u$i/ c6nd a>un'er 3na-"i/ la cen#rul
ec1e'#ru/ $i de'clec de -e B""/ c"n'#a#/ cu uimire/ c
-ici"arele $i '-a#ele 3i erau a#6# de 3n2e-eni#e 3nc6# abia
reu$i ' 'e 2in dre-# du- ce a#in'e -m6n#ul% FHen ddu
din ca- $i z6mbi m6nze$#eC
+ !6ine " ' #e d"ar " al# -ar#e a c"r-ului%
5eb 3$i .reca de>a .e'ele%
362
8 Simt ce 1rei ' zici%
D"i din#re anga>a2ii .ermei 1enir ' ia caii% FHen 3i '-u'e
c a1eau ' le 'c"a# (arna$amen#ul/ 'i -erie $i 'i
'-ele% A'#a era/ de .a-#/ #reaba clre2ului/ e;-lic ea% Te
a>u# ' #e a-r"-ii de animal%
+ Tu ai gri> de cal $i calul are gri> de #ine/ zi'e%
+ Ca $i cum ai a1ea un -ar#ener%
+ E;ac# ca $i cum ai a1ea un -ar#ener% FHen 'e ui# '-re
micul bir"u din c"m-le; $i adugC ! 3n#"rc 3n#run minu#/
5eb/ 1reau ' 1eri.ic c6#e1a lucruri%
Du- -lecarea ei/ 5eb 3nce-u '$i de'-rind a-r#"rile
de -iele de -e -an#al"ni%
+ E -rima da# c6nd mergi mai mul# clareN
<$i ridic "c(ii $i 3l 1zu -e Nem" 7#rai# 3ndre-#6ndu'e
c#re el% <nc d"i #i-i cu $e-ci de ba'eball '##eau 3n cabina
unei cami"ne#e care a1ea 3n -ar#ea din '-a#e bal"#uri mari
de .n% <l urmreau -e 5eb cu a#en2ie%
+ Jirar ' .ie/ cum 2iai da# 'eamaN
7#rai# 'e a-r"-ie de 5eb $i 'e rezem de -iede'#alul de
-ia#r% 7e ui# 3n direc2ia 3n care -leca'e FHen%
+ E " clrea2 bun%
+ Bi eu a$ '-une c e'#e% Dar/ -6n la urm/ ce $#iu euN
+ T"#u$i/ une"ri ."r2eaz caii mai mul# dec6# ar #rebui%
5eb 3l -ri1i cu curi"zi#a#e%
+ )are 'i iubea'c cu ade1ra#%
+ Ei/ -"2i ' iube$#i -e cine1a $i #"#u$i 'l .aci ' 'u.ere/
nui a$aN
5eb nu$i imagina'e c 7#rai# 3$i -unea a'emenea
-r"bleme% Crezu'e c a1ea dea .ace cu un "m de
Neander#(al/ 1"inic $i n#6ng/ dar brba#ul de l6ng el
g6ndea $i -"a#e era c(iar un #i- 'en'ibil%
+ Bnuie'c c 2iai -e#recu# mul# #im- 3n -rea>ma cail"r%
+ T"a# 1ia2a% Oamenii 3$i 3nc(i-uie c 3i -"# 3n2elege% Nu
-"#% Trebuie ' mergi 3n 'en'ul curen#ului $i ' nu .aci
nici"da# gre$eala de a2i 3nc(i-ui ci '#-6ne$#i% A#unci
363
-"2i .i rni#%
+ J"rmula -are ' .ie bun $i c6nd e 1"rba de "ameni%
5eb "b'er1 c cellal# a-r"a-e c z6mbi'e% 7proape'
7#rai# arunc " -ri1ire '-re cami"ne#a din care "amenii
'i c"n#inuau 'i urmrea'c -e am6nd"i cu a#en2ie%
+ Crezi 3n#rade1r c d"mnul Can.ield ar -u#ea .i 3n
-eric"lN
+ Nu 'un# 'u# la 'u# 'igur/ dar e mai bine ' #e -ze$#i
dec6# '2i -ar ru%
+ E 3nc-26na#/ " -ac"'#e b#r6n/ dar 3l re'-ec#m cu
#"2ii% Nu $ia m"$#eni# a1erea/ ca ma>"ri#a#ea #i-il"r din
3m-re>urimi: a ag"ni'i#" 'ingur/ cu 'ud"area .run2ii% Bi a$a
ce1a #rebuie re'-ec#a#%
+ Da/ #rebuie% Ai cum1a idee cum ar .i -u#u# a>unge
#ele."nul la 3n cami"ne#a luiN
+ !am #"# g6ndi# la a'#a% Vezi/ ade1rul e c nimeni nu
c"nduce cami"ne#a aia 3n a.ar de el $i de d"amna
Can.ield% N"i a1em/ #"2i/ ma$inile n"a'#re%
+ C6nd 'a urca# 3n ea/ nu era 3ncuia#% N"a-#ea 3$i 2in
1e(iculele 3n gara>N
+ Au " mul2ime de au#"m"bile $i de cami"ne#e/ iar
gara>ul ca'ei are numai d"u ni$e $i una din ele e -lin cu
-r"1izii%
+ Deci/ mai ale' 3n #im-ul n"-2ii/ cine1a ar .i -u#u# in#ra
3n R"1er ca ' la'e ac"l" #ele."nul $i -r"babil c nu lar .i
1zu# nimeni%
7#rai# 'e 'cr-in -e cea.%
+ Cred c da% Credem/ -e aici mul2i nu 'e "'#ene'c nici
mcar '$i 3ncuie u$a ca'ei%
+ )i/ -6n 'e #ermin #"a# #reaba a'#a/ '-unele
#u#ur"r ' 3ncuie #"# ce -"#% Trebuie ' 3n2elege2i c
-eric"lul -"a#e 1eni de "riunde/ din in#eri"r 'au din a.ar%
)en#ru " lung cli-/ 7#rai# 3l -ri1i 2in#%
+ 7un# ia din Jr2ia Liber#2ii/ am auzi# de ei%
+ B#ii -e cine1a care ar -u#ea .i membru/ 'au un ."'#
364
membruN
+ Nu/ dar -"# ' 3n#reb -rin 3m-re>urimi%
+ )i/ dac " .aci/ ." cu di'cre2ie% Nu 1rem ' '-eriem
-e nimeni%
+ Aici c6$#igm bine cu #"2ii/ nu 1rem ' i 'e 3n#6m-le
nimic .amiliei Can.ield%
+ Bun% Ar mai .i ce1a ce crezi c ar #rebui ' $#iuN
+ Ui#e ce e/ dac cine1a de aici e ame'#eca#/ #rebuie '
2i .ie clar c " .erm -"a#e .i un l"c cu ade1ra# -ericul"'%
E;i'# #rac#"are mari/ unel#e a'cu2i#e/ rezer1"are cu
-r"-an/ a-ara#ur de 'udare/ cai care2i -"# zbura creierii
cu c"-i#a dac la$i garda >"'/ $er-i/ r6-e abru-#e% )"2i .i
uci' 3n mul#e m"duri/ l'6ndu'e im-re'ia c a ."'# un
acciden#%
+ <n#rade1r/ e bine ' $#ii a'#a% !ul2ume'c/ Nem"%
De .a-#/ 5eb nu $#ia dac .u'e'e un '.a# 'au "
amenin2are%
7#rai# 'cui- 3n 2r6n%
+ Ei/ daci dai 3nain#e cu clria/ 'ar -u#ea 'l a>ungi
-e R"* R"ger' c6# ai cli-i%
FHen i 'e al#ur din n"u lui 5eb $i 3i ar# cen#rul
ec1e'#ru/ 3n #"#al/ erau un'-rezece cldiri%
7e "-rir mai 3n#6i la gra>dul m6n>il"r% FHen 3i ar# c
era -re1zu# cu un circui# 3nc(i' de #ele1iziune/ -en#ru
2inerea 'ub "b'er1a2ie a ie-el"r ge'#an#e% )"deaua era
ac"-eri# cu -re$uri de cauciuc $i cu un '#ra# de -aie/ care
nu -ermi#ea ' 'e ridice -ra.ul%
+ Ne -unem/ realmen#e/ ."ar#e mari '-eran2e 3n m6n>ii
de anul 1ii#"r% A1em mai mul#e ie-e care au ."'#
3n'm6n2a#e 3n Len#ucM*/ de arm'ari cu un -edigri
remarcabil%
+ Cam c6# c"'# #reaba a'#aN
+ )"a#e a>unge la " 'um din $a'e ci.re -en#ru "
e>aculare%
365
+ A'#a e " -ar#id de 'e; c"'#i'i#"are%
+ Bine3n2ele' c -la#a im-lic 3nde-linirea unui 'e# de
c"ndi2ii/ cea mai im-"r#an# .iind ca m6nzul ' .ie n'cu#
1iu/ ' 'e -"a# 2ine -e -ici"are $i ' -"a# 'uge% Dar un
n"a#en care ara# 'u-erb $i de'cinde din#r" ra' de 'ucce'
32i -"a#e aduce un c6$#ig imen'% T"#u$i/ e " a.acere ."ar#e
ri'can#% Trebuie ' ai 3n 1edere #"a#e 3m-re>urrile
ne-re1zu#e $i/ c(iar $i a$a/ un 'im-lu g(ini"n 32i -"a#e
reduce $an'ele la zer"%
5eb 'e g6ndi c a'#a 'e -"#ri1ea ."ar#e bine $i -en#ru
ac#i1i#a#ea unui membru 4RT%
+ Da/ du- cum nea de'cri'" Bill*/ nu -are " a.acere
indica# -en#ru cei 'labi de 3nger%
+ )i/ 'e c6$#ig bani .rum"$i/ 5eb/ dar eu nu " .ac
-en#ru a'#a% E 1"rba de 'a#i'.ac2ia -e care " ai c6nd 1ezi un
cal -e care lai cre'cu#/ (rni# $i an#rena#/ alerg6nd ca
.ulgerul -e -i'#: e cea mai .rum"a': ma$ina de cur'e
-er.ec#% Bi c6nd 3l 1ezi -e linia de '"'ire/ c6nd -ri1e$#i
ace'# animal cu ade1ra# n"bil la -arada c6$#ig#"ril"r/
a#unci $#ii c/ cel -u2in -en#ru c6#e1a minu#e/ 3n 1ia2a #a
#"#ul e -er.ec#% Ei bine/ nu e;i'# nimic al#ce1a cu care '
-"2i c"m-ara ace'# 'en#imen#%
5eb 'e 3n#reb dac cre$#erea cail"r -u#u'e 'i
3nl"cuia'c .iul -ierdu#% Dac era a$a/ 'e bucura -en#ru c
FHen Can.ield de'c"-eri'e 3n 1ia2a ei ce1a care ' " .ac
' 'e 'im# bine%
+ Bnuie'c c $i munca #a #e .ace ' #e 'im2i la .el%
+ )"a#e c a .cu#" c6nd1a/ r'-un'e el%
+ !ai de1reme/ nu -u'e'em lucrurile ca- la ca-/ zi'e ea%
Nu $#iam c ai " leg#ur cu cele 3n#6m-la#e acel"r brba2i
din 5a'(ing#"n% <mi -are ."ar#e ru%
+ !ul2ume'c% De .a-#/ 'i#ua2ia e de-riman# -e #"a#
linia%
+ Nam 3n2ele' nici"da# cum de$i -"# alege brba2ii "
a'#.el de "cu-a2ie%
366
+ )i/ FHen/ cred c cel mai 'im-lu m"d de a -ri1i
lucrurile e'#e ' #e g6nde$#i c neam ale' me'eria a'#a
.iindc 3n lume e;i'# "ameni care neau "bliga# '" .acem%
+ Oameni ca Erne'# JreeN
+ Da/ "ameni ca el%
Du- ce #erminar #urul cen#rului/ FHen 3l 3n#reb ce
1"i'e 7#rai#%
+ !ia da# c6#e1a '.a#uri -rie#ene$#i/ ca 3n#re 1ecini%
A-r"-"/ la2i -relua# "da# cu .erma 'au la2i anga>a#N
+ Bill* la anga>a#% El $i ec(i-a lui a1eau re.erin2e bune%
7e ui# 3m-re>ur% Acum ce mai urmeazN
+ Ceai zice de 1ilN
<n #im- ce 'e 3ndre-#au c#re acea'#a 3n#run >ee-
deca-"#abil/ 5eb auzi un 16>6i# dea'u-ra ca-ului $i 3$i
ridic "c(ii% Un elic"-#er de mici dimen'iuni 'e a-r"-ia
zbur6nd >"' $i re-ede% Trecu -e dea'u-ra l"r $i di'-ru
dinc"l" de 16r.urile c"-acil"r%
5eb 'e ui# la FHen%
+ Unde 'e duceN
Ea 'e 3ncrun#%
+ La .erma 1ecin% 7"u#(ern Belle% )e l6ng (eli"-"r# au
$i un aer"dr"m% C6nd #rece -e dea'u-ra n"a'#r/ a1i"nul
l"r cu reac2ie ne '-erie de m"ar#e caii% Bill* a di'cu#a# cu ei
de'-re a'#a/ dar c"n#inu ' .ac #"# cei #aie ca-ul%
+ Cine 'un#N
+ Ce 'un# ei e " 3n#rebare mai -"#ri1i# = un .el de
c"m-anie% Au #"# " .erm de cai/ dar una ."ar#e bizar%
+ Ce 1rei ' '-uiN
+ C au ."ar#e -u2ini cai/ iar anga>a2ii l"r 3mi .ac im-re'ia
c nu $#iu care e di.eren2a din#re un m6nz $i " m6nz% Dar
-re'u-un c e;i'# ce1a -e carel .ac ca lumea% Ca'a de la
7"u#(ern Belle e c(iar mai mare dec6# a n"a'#r%
+ Cred c au #"# a#6# de mul#e cldiri ca 1"i%
+ Da/ de$i n"i leam -relua# "da# cu .erma% Ei au .cu#
" 'erie de c"n'#ruc2ii n"i/ ma'i1e/ a-r"a-e ca ni$#e de-"zi#e
367
de mr.uri/ de$i numi dau 'eama ce -"# '#"ca 3n#run
'-a2iu a#6# de mare% Au 1eni# aici abia de d"i ani $i
>um#a#e%
+ Deci a2i ."'# -e ac"l"N
+ De d"u "ri% O da# ca ' .im '"ciabili/ dar ei nau ."'#%
A d"ua "ar ca ' ne -l6ngem de aer"na1a l"r/ care zb"ar
a#6# de >"'% Nam ."'# da2i a.ar/ dar a ."'# >enan#/ c(iar $i
-en#ru Bill*/ cu #"a#e c/ de "bicei/ el e cel care 3i .ace -e
al2ii ' 'e 'im# -enibil%
5eb 'e l' -e '-a#e $i 'e g6ndi la cele auzi#e/ c(iar 3n
#im- ce -ri1ea 3n direc2ia 3n care di'-ru'e elic"-#erul%
A1ur ne1"ie de ce1a #im-/ dar #recur 3n re1i'# 1ila/ din
-"d $i -6n 3n -i1ni2% 7ub'"lul gzduia " 'al de biliard/ "
-i1ni2a de 1inuri $i un 1e'#iar/ 3n care 32i -u#eai 'c(imba
(ainele cu un c"'#um de baie% )i'cina -r"-riuzi' a1ea
n"u -e "-#'-rezece me#ri $i/ 3i '-u'e FHen/ era c"n'#rui#
3n 3n#regime din "2elul -r"1eni# din#r" na1 de lu-#
deza.ec#a# din al D"ilea Rzb"i !"ndial% )e acela$i ni1el
e;i'#au " buc#rie cu " ma$in de g#i# Vulcan/ a16nd "
("# de cr"m care da#a din ?T?2/ $i cu a'cen'"r -en#ru
#ran'-"r#ul m6ncrii -6n 3n 'u.ragerie/ $i " '-l#"rie% <n
cen#rala #ermic/ 5eb 1zu d"u b"ilere !cLain/ care
radiau cldura aburului/ $i mai e;i'#a $i " 3nc-ere care nu
c"n2inea nimic al#ce1a dec6# ni$#e/ lz