Sunteți pe pagina 1din 4

UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEEAA BBAABBEEŞŞ--BBOOLLYYAAIICCLLUUJJ--NNAAPPOOCCAA FACULTATEA DE DREPT Domeniul : DREPT Specializarea: DREPT Durata studiilor: 4 ani (8 semestre) Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ Anul universitar: 2013 - 2014

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: I

 

Nr.

 

Codul

Condiţionări

 

Semestrul: 1

   

Semestrul: 2

 

Denumirea disciplinei

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

crt.

disciplinei

(cod)

SI

AT

TC

AA

FV

SI

AT

TC

AA

FV

 

SEMESTRUL 1 (anul I)

                           

1

Teoria generală a dreptului

DLR1101

 

28

4

10

-

Ex.

6

-

-

-

-

-

-

2

Drept constituţional. Instituţii şi proceduri

DLR1102

 

28

4

10

-

Ex.

7

-

-

-

-

-

-

)

I

3

Drept roman

DLR1103

 

42

4

10

-

Ex.

6

-

-

-

-

-

-

D

4

Introducere in drept civil (I)

DLR1104

 

28

8

20

 

Ex.

7

           

(

-

-

-

-

-

-

-

e

                               

s

5

Curs opţional 1

   

14

4

10

 

Col.

4

           

u

-

p

                               

m

i

6

Limba străină 1/1

   

14

4

10

-

Col.

3

-

-

-

-

-

-

e

SEMESTRUL 2 (anul I)

                           

n

i

l

p

i

c

8

Introducere în dreptul civil (II)

DLR1204

 

-

-

-

-

 

-

- 8

28

 

20

-

Ex.

8

s

i

D

9

Drept administrativ I

DLR1209

 

-

-

-

-

 

-

- 4

28

 

10

-

Ex.

6

10

Drept instituţional al U.E.

DLR1206

 

-

-

-

-

 

-

- 4

42

 

10

-

Ex.

7

11

Drept internaţional public

DLR1205

 

-

-

-

-

 

-

- 4

28

 

10

-

Ex.

6

12

Curs opţional 2

   

-

-

-

-

 

-

- 4

14

 

10

-

Col.

3

13

Limba straina 1 / 2

   

-

-

-

-

 

-

- 4

14

 

10

-

Col.

3

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 1

 

1

Istoria dreptului românesc

DLR1137

 

14

4

10

-

 

-

- -

-

 

-

-

Col.

4

2

Doctrine politice

DLR1130

 

14

4

10

-

 

-

- -

-

 

-

-

Col.

4

 

facultative (Do)

3

Construcţia europeană

DLR1131

 

14

4

10

-

 

-

- -

-

 

-

-

Col.

4

Discipline

                               

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

 

6

Logica juridică

DLR1234

 

- -

 

-

-

 

-

- 4

14

 

10

-

Col.

3

7

Sociologia dreptului

DLR1235

 

- -

 

-

-

 

-

- 4

14

 

10

-

Col

3

 

8

Politici sociale comparate

DLR1236

 

- -

 

-

-

 

-

- 4

14

 

10

-

Col.

3

9

Economie politică

DLR1229

 

- -

 

-

-

 

-

- 4

14

 

10

-

Col.

3

10

Filosofia dreptului

DLR1277

 

- -

 

-

-

 

-

- 4

14

 

10

-

Col.

3

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la discipline impuse (DI) şi la discipline opţionale (DO)

 

98

-

     

98

-

   

154

 

98

33

154

 

98

33

RECTOR, Acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop

DIRECTOR C.F.C.I.D.-F.R., Conf.univ.dr. Vincenţiu-Andrei Vereş

DECAN, Prof. univ. dr. Florin Streteanu

RESPONSABIL DE STUDII, Conf. univ. dr. Dan-Andrei Popescu

Anul de studiu: II

 

Nr.

 

Codul

Condiţionări

 

Semestrul: 3

   

Semestrul: 4

 

Denumirea disciplinei

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

crt.

disciplinei

(cod)

SI

AT

TC

AA

FV

SI

AT

 

TC

 

AA

FV

 

SEMESTRUL 3 (anul II)

                           

1

Drept civil.Drepturi reale

DLR2108

 

28

8

20

-

Ex.

7

-

-

 

-

 

-

-

-

2

Drept administrativ II

DLR2109

 

28

8

20

-

Ex.

6

-

-

 

-

 

-

-

-

Discipline impuse (DI)

 

3

Drept penal.Partea generală I

DLR2110

 

28

8

20

-

Ex.

7

-

-

 

-

 

-

-

-

4

Dreptul familiei

DLR2111

 

42

4

10

-

Ex.

6

-

-

 

-

 

-

-

-

5

Curs optional 3

   

28

4

10

-

Col.

4

-

-

 

-

 

-

-

-

6

Limba străină 2/1

   

14

4

10

-

Col.

2

-

-

 

-

 

-

-

-

SEMESTRUL 4 (anul II)

                           

7

Dreptul finanţelor publice

DLR2212

 

-

-

-

-

-

-

56

8

 

20

 

-

Ex.

8

8

Drept civil.Obligatii

DLR2213

 

-

-

-

-

-

-

28

8

 

20

 

-

Ex.

7

9

Drept penal.Partea generală II

DLR2214

 

-

-

-

-

-

-

28

8

 

20

 

-

Ex.

7

10

Drept constituţional. Libertăţi publice

DLR2207

 

-

-

-

-

-

-

28

4

 

10

 

-

Ex.

5

 

11

Curs optional 4

   

-

-

-

-

-

-

14

4

 

10

 

Col.

3

12

Limba străină 2/2

   

-

-

-

-

-

-

14

4

 

10

 

-

Col.

2

13

Practica 2

   

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

Col.

2

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

 

Discipline

opţionale

1

                             

2

Dreptul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor

DLR2140

 

28

4

10

-

Ex.

4

-

-

 

-

 

-

-

-

3

Psihologie juridică

DLR2141

 

28

4

10

-

Ex.

4

-

-

 

-

 

-

-

-

 

4

                             

Discipli

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 4

 

ne

7

Criminologie

DLR2244

 

- -

 

-

-

-

-

14

4

10

-

Col

3

8

                           
 

9

Dreptul mediului

DLR2239

 

- -

 

-

-

-

-

14

4

10

-

Col.

3

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la discipline impuse (DI) şi la discipline opţionale (DO)

 

126

-

       

126

 

-

   

168

 

126

32

168

 

126

34

RECTOR, Acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop

DIRECTOR C.F.C.I.D.-F.R., Conf.univ.dr. Vincenţiu-Andrei Vereş

DECAN, Prof. univ. dr. Florin Streteanu

RESPONSABIL DE STUDII, Conf. univ. dr. Dan-Andrei Popescu

Anul de studiu: III

 

Nr.

 

Codul

Condiţionări

 

Semestrul: 5

   

Semestrul: 6

 

Denumirea disciplinei

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

crt.

disciplinei

(cod)

SI

AT

TC

AA

FV

SI

AT

TC

AA

FV

 

SEMESTRUL 5 (anul III)

                           

1

Drept civil. Contracte speciale

DLR3115

 

28

8

20

-

Ex.

8

-

-

-

-

-

-

)

2

Drept penal.Partea specială

DLR3116

DLR2110

56

12

30

-

Ex.

8

-

-

-

-

-

-

I

D

3

Drept procesual penal (I)

DLR3118

 

28

4

10

-

Ex.

8

-

-

-

-

-

-

(

e

5

Curs optional 5

   

28

4

10

 

Col.

6

           

s

-

-

-

-

-

-

-

u

p

                               

SEMESTRUL 6 (anul III)

                           

m

i

e

n

6

Drept civil. Succesiuni

DLR3219

 

-

-

-

-

 

-

- 8

28

 

20

-

Ex.

7

i

l

p

i

7

Dreptul muncii

DLR3223

 

-

-

-

-

 

-

- 8

42

 

20

-

Ex.

7

c

s

i

8

Drept procesual penal (II)

DLR3221

 

-

-

-

-

 

-

- 8

28

 

20

-

Ex.

7

D

9

Drept commercial (I)

DLR3222

 

-

-

-

-

 

-

- 4

28

 

10

-

Ex.

6

10

Curs opţional 6

   

-

-

-

-

 

-

- 4

28

 

10

-

Col.

3

11

Practica 3

   

-

-

-

-

 

-

- -

-

 

-

-

Col.

2

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 5

 

)

 

1 Drept canonic

DLR3157

 

28

4

10

-

Col.

6

-

-

-

-

-

-

O

                               

D

 

2 Contencios fiscal

DLR3154

 

28

4

10

-

Col.

6

-

-

-

-

-

-

(

                               

e

                               

l

a

                               

n

                               

o

i

ţ

p

Discipline oferite pentru cursul opţional 6

 

o

e

9

Drept de proprietate intelectuală

DLR3253

             

28

4

10

 

Col.

3

n

i

- -

-

-

-

-

-

l

p

10

Protecţia consumatorului

DLR3265

             

28

4

10

 

Col.

3

- -

-

-

-

-

-

i

c

s

11

                             

i

D

12

                             

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la discipline impuse (DI) şi la discipline opţionale (DO)

 

98

-

     

112

-

   

140

 

98

30

154

 

112

34

RECTOR, Acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop

DIRECTOR C.F.C.I.D.-F.R., Conf.univ.dr. Vincenţiu-Andrei Vereş

DECAN, Prof. univ. dr. Florin Streteanu

RESPONSABIL DE STUDII, Conf. univ. dr. Dan-Andrei Popescu

Anul de studiu: IV

 

Nr.

 

Codul

Condiţionări

 

Semestrul: 7

   

Semestrul: 8

 

Denumirea disciplinei

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

 

Nr. ore/sem.

   

Cr.

crt.

disciplinei

(cod)

SI

AT

TC

AA

FV

SI

AT

TC

AA

FV

 

SEMESTRUL 7 (anul IV)

                           

1

Drept procesual civil (I)

DLR4117

 

28

4

10

-

Ex.

8

-

-

-

-

-

-

)

2

Drept commercial (II)

DLR4124

 

28

4

10

-

Ex.

8

-

-

-

-

-

-

I

D

3

Drept European al afacerilor

DLR4128

 

42

4

10

-

Ex.

8

-

-

-

-

-

-

(

e

4

Curs optional 7

   

28

4

10

 

Col.

6

           

s

-

-

-

-

-

-

-

u

                               

p

SEMESTRUL 8 (anul IV)

                           

m

i

e

n

5

Drept procesual civil (II)

DLR4220

 

-

-

-

-

 

-

- 6

24

 

18

-

Ex.

7

i

l

p

i

6

Criminalistică

DLR4226

 

-

-

-

-

 

-

- 3

24

 

9

-

Ex.

6

c

s

i

7

Drept internaţional privat

DLR4227

 

-

-

-

-

 

-

36

- 3

 

9

-

Ex.

7

D

8

Dreptul comerţului internaţional

DLR4225

 

-

-

-

-

 

-

36

- 3

 

9

-

Ex.

7

9

Curs opţional 8

   

-

-

-

-

 

-

- 3

24

 

9

-

Col.

3

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 7

 

1

Medicina legală

DLR4155

 

28

4

10

-

Col.

6

-

-

-

-

-

-

2

                             

)

3

Contracte comerciale de distribuţie

DLR4175

 

28

4

10

-

Col.

6

-

-

-

-

-

-

O

                               

D

                               

(

                               

e

                               

l

a

                               

n

                               

o

i

ţ

p

                               

o

e

Discipline oferite pentru cursul opţional 8

 

n

i

l

p

5

                             

i

c

                               

s

6

Drept bancar şi al asigurărilor comerciale

DLR4274

             

24

3

9

 

Col.

3

i

D

- -

-

-

-

-

-

7

                             

8

Dreptul securităţii sociale

DLR4268

 

- -

 

-

-

-

-

24

3

9

-

Col.

3

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la discipline impuse (DI) şi la discipline opţionale (DO)

 

56

-

     

72

-

   

126

 

56

30

144

 

72

30

Legenda: SI – studiu individual (echivalentul orelor de curs de la forma de zi), AT – activităţi tutoriale, TC – teme de control, AA – activităţi aplicative asistate, FV – forma de verificare, Cr. – număr credite Observaţii: AT+TC = numărul orelor de seminar din planul de învăţământ la zi AA = numărul orelor de laborator, proiect, practică din planul de învăţământ la zi.

RECTOR, Acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop

DIRECTOR C.F.C.I.D.-F.R., Conf.univ.dr. Vincenţiu-Andrei Vereş

DECAN, Prof. univ. dr. Florin Streteanu

RESPONSABIL DE STUDII, Conf. univ. dr. Dan-Andrei Popescu