Sunteți pe pagina 1din 3

Achizitiile intracomunitare

La ce curs:

efectuam receptia marfurilor? l

inregistram TVA?

Ce trebuie facut daca factura este primita ulterior receptiei marfurilor /bunurilor ?

Inregistrarea receptiei marfurilor in cazul unei achizitii intracomunitare

Deoarece este interzis sa detinem, cu orice titlu, bunuri materiale, precum si sa efectuam operatiuni economice, fara inregistrarea lor contabilitate.

Este necesar deci efectuarea urmatoarelor actiuni:

a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea acestora la locurile de

depozitare;

b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert

in proprietatea entitatii noastre, se procedeaza astfel:

bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare; bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune.

In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor

Inregistrarea TVA in cazul unei achizitii intracomunitare

Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.

Exigibilitatea taxei reprezinta data la care Fiscul devine indreptatit sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata.

Exigibilitatea platii taxei reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la bugetul statului. Aceasta data determina si momentul de la care se datoreaza majorari de intarziere pentru neplata taxei.

Determinarea exigibilitatii taxei este importanta pentru determinarea in ce decont de TVA si in ce declaratie recapitulativa vor fi incluse operatiunile aferente .

In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine astfel:

Regula: in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

Exceptia: la data emiterii facturii, daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. In acest sens putem concluziona:

1. In cazul in care factura nu a fost emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, inregistrarea taxei in contabilitate se face la cursul de schimb din cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

2. In cazul in care factura a fost emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, inregistrarea taxei in contabilitate se face la cursul de schimb de la data emiterii facturii.

Momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:

fie in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

fie la data emiterii facturii pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, daca factura este emisa inainte de data de 15 a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

Ca modalitate de control, organele fiscale verifica indeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei recapitulative prin incrucisarea informatiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrari/achizitii intracomunitare de bunuri in deconturile de TVA si in deconturile speciale de TVA depuse, cu informatiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative.

Astfel pentru fiecare declaratie recapitulativa se verifica corelarea totalului sumelor aferente achizitiilor intracomunitare de bunuri din declaratia recapitulativa cu cele inscrise in randurile corespunzatoare din Decontul de TVA sau din Decontul special de TVA, dupa caz. de bunuri din declaratia recapitulativa cu cele inscrise in randurile corespunzatoare din Decontul de TVA sau din Decontul special de TVA, dupa caz.

3. Exemplu Sa presupunem ca in data de 22.09.2011 vom receptiona marfuri provenite dintr-un stat membru in baza notei de intrare-receptie in valoare totala de 1.000 euro.

Ulterior, respectiv in data de 27.10.2011, primim factura externa emisa in data de 20.09.2011.

Din punct de vedere contabil vom proceda astfel:

in data de 22.09.2011 efectuam receptia marfurilor la cursul de schimb din data receptiei bunurilor, sa presupunem 4 lei/euro:

371

„Marfuri“

= 401

"Furnizori“

4,000

in data de 15.10.2011 vom intocmi o autofactura in scopul taxei la cursul de schimb din data de 15.10.2011, sa presupunem 4,5 lei/euro, moment in care intervine exigibilitatea taxei:

4426

„TVA deductibila“

= 4427 „TVA colectata“

1,080

in data de 27.10 2011, intrucat am primit factura externa emisa in data de 20.09.2011 vom proceda astfel:

stornam inregistrarea efectuata in baza autofacturii din data de 15.10.2011:

4426

„TVA deductibila“

= 4427 „TVA colectata“

1,080

exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii, in speta in data de 20.09.2011, cursul de schimb folosit pentru inregistrarea taxei este cel din data emiterii facturii, sa presupunem 4 lei/euro:

4426

= 4427 „TVA colectata“

„TVA deductibila“

960

Din punct de vedere fiscal vom proceda astfel:

in decontul de TVA aferent lunii in care s-a primit factura externa, diferenta in plus o vom trece la randul de regularizari;

declaratia recapitulativa din trimestrul III o vom rectifica corespunzator acestei diferente.