Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR PENTRU ANALIZA RISCULUI SI SELECTAREA PENTRU CONTROL

Numar inmatriculare mijloc de transport!eclaratie "amala de import#e$port MRN # # %& # '%()
*daca este ca+ul,
!ocument de transit *daca este ca+ul, C-TIR#MRN
Indicatori de risc .radul de risc
Ridicat Mediu Sca+ut
( E$peditor
' !estinatar
/ Ori0inea mar1urilor
) Mar1uri
& 2aloarea mar1urilor
3 Mijloc de transport
4 Container
5 Si0iliu
6 So1er
(% !ocumente
(( Compania de
transport
(' Metoda de plata a
trans-
(/ Ruta de transport
!ECIZIA LUATA !E EC7IPA !E SELECTIE PENTRU CONTROL FIZIC SI !OCUMENTAR
Control documentar
' Control 1i+ic prin o8ser"are
/ Control 1i+ic prin sondaj
) Control 1i+ic total
& Control ulterior
*recomandare,
Se1 E-S-C-F-!- 9999999999--
!ata %&#'%()