Sunteți pe pagina 1din 4

R 2

1. Precizati cele 8 principii ale managementului calitii totale sunt:


a) Clientul are prioritate absoluta intelegerea nevoilor actuale si viitoare, satisfacerea
cerintelor, depasisea asteptarilor acestora
b) Conducerea (leadership) expresie a coperarii manageriale. Lucrul in echipa pentru
definirea obiectivelor, stategiilor si directiilor de dezvoltare a intreprinderii- crearea
unui mediu de lucru optim pentru toti angajatii
c) Implicarea personalului- personalul este esenta intreprinderii, trebuie sa utilizezi
abilitatile fiecaruia la locul de munca, sa-i determini sa se simta responsabili printr-o
implicare totala
d) Abordarea managementului ca un proces in care resursele si activitatile sunt privite
ca un proces organizat intre doua coordonate: cerintele clientului satisfacerea
clientului
e) Abordarea sistematica a managementului interdependenta dintre procesele stabilite,
colaborare, argumentarea solutiilor cu date nu cu improvizatii
f) Imbunatatirea continua- obiectiv permanent, orientarea pentru imbunatatire pe
termen lung
g) Luarea deciziilor fundamentale- analiza corecta si eficienta a datelor si informatiilor
din proces, preocuparea colectivelor de a gasi solutii nu pe cei vinovati
h) Relatia mutuala furnizor-client- relatie de colaborare permanenta cu clientul pentru
crearea valorii adaugate a produsului. Aceasta relatie devine esentiala pentru intregul
proces si ea este reflectata si de asa numita calitate comerciala exprimata prin:
ivelul de pret
!ermen de garantie
"ama sortimentala
Ambalaj
#inisare corespunzatoare
Asistenta tehnica acordata clientului
$ezolvarea promta a reclamatiilor
2.Etapele implementarii Sistemului HACCP sunt:
a) %efinirea termenilor de referinta si a politicii sigurantei alimentarea-definirea
scopului privind implementarea sistemului &A''(
b) 'onstituirea si organizarea echipei &A''(
c) %escrierea produsului si identificarea intentiilor de utilizare
d) )laborarea diagramei de flux tehnologic si verificarea acesteia pe teren
e) *dentificarea tuturor pericolelor potentiale asociate fiecarei etape
f) )valuarea pericolelor potentiale si analiza riscurilor
g) *dentificarea punctelor critice de control prin aplicarea arborelui decizional ptr fiecare
etapa a procesului
h) +tabilirea limitelor critice ptr fiecarea punct de control
i) +tabilirea sistemului de monitorizare ptr fiecare (''
j) +tabilirea planului si actiuni corective
,) +tabilirea procedurilor de verificare a functionarii sistemului &A''(
l) +tabilirea sistemului de stocare a inregistrarilor si documentatiei.
3.e!inii Sigurana si securitatea Alimentar
Siguranta alimentara
Asigurarea faptului ca alimentul nu va afecta sanatataea consumatoruluidaca este preparat sau
consumat conform indicatiilor.
Securitatea Alimentar
+)'-$*!A!)A AL*.)!A$A reprezinta o componenta a calitatii vietii vizand protectia
sociala a persoanelor defavorizate respectiv faptul ca orice individ are acces la o alimentatie
suficienta si sanatoasa care sa-i permita sa aiba un regim alimentar satisfacator pentru o viata
sanatoasa si activa.
". Proteinele
(roteinele reprezina substantele organice formate din lanturi polipeptidice neramificate, in
care secventa aminoacizilor legati intre ei prin legaturi peptidice este det genetic si difera de la
proteina la proteina. (ag /0
(roteinele sunt caracterizate de structura primara1se refera la natura, nr si secventa AA), o
structura secundara 1spiralata sau pliata), tertiara 1globulara sau fibrilara) conditionate de tipul de
legaturi ce se stabilesc intre radicalii AA din lantul polipeptidic si o structura cuaternara
1modalitatile de unire a subunitatilor).
%pdv biologic proteinele au un inalt grad de specificitate- de specie si organ.
(roteinele au rol energetic secundar, iar in hrana aportul energetic al proteinelor variaza intre
23-245 din totalul caloriilor ingerate. (roteinele nu au forma de rezerva si existenta lor in
organism este dependenta de raportul calitate6cantitatea proteinelor din alimente.
#. Asigurarea si controlul calitatii
'78!$7L-L 'AL*!A!** reprezinta totalitatea tehnicilor de lucru si a activitatilor care se
folosesc pentru demonstrarea indepliniri cerintelor de calitate stabilite pentru un produs sau
serviciu.
A+*"-$A$)A 'AL*!A!** este ansamblul de actiuni planificate si sistematice din sistemul
calitatii menite sa dea increderea corespunzatoare ca un produs sau un serviciu va satisface
conditiile de calitate specificate.
$.Care sunt semnele o!iciale %e calitate pentru pro%usele alimentare &i semni!icaia lor
(rodusele agroalimentare sunt recunoscute in fct de semnele oficiale de calitate care le
diferentiaza. Astfel sunt cunoscute:
Calitatea stan%ar%- in care prod se incadreaza in niste standarde elaborate la
nivel national sau la nivelul societatilor producatoare.
enumire cu origine controlata- este o denumire geografica, se refera la
provenienta prod agroalim dintr-o tara, regiune sau localitate. *mplica o legatura
directa intre produs, locul din care provine si valoarea umana.
Etic'eta agricola( este o eticheta nationala care atesta un produs alimentar sau
agricol, defineste un nivel de calitate superior. )a deosebeste produsul de
produsele similare1standard). (rodusele cae poarta etichete agricole arata ce ele
sunt controlate de organisme certificatoare agreate in conformitate cu normele
europene )94322.
Certi!icatul %e con!ormitate atesta ca un produs agroalimentar este realizat
conform standardelor nationale, in plus garantia calitatii sale este data de
certificatul de conformitate eliberat de catre un organism certificator agreat la
nivel national care trebuie sa fie independent, impartial, eficace si competent.
Pro%usele agro(alimentare pro)enite %in *agricultura +io:- 8*7, raspunsul
unor conditii fixate de catre 'omunitatea )uropeana in privinta modului de
productie biologic, incepand cu anul 2//2. -n produs 8io este un produs agricol
sau alimentar care indeplineste urmat cerinte:
- $ezulta dintr-un mod de producere care exclude utilizarea prod ch de sinteza.
-
7.8.PC SI PCC
-n punct de control 1PC, este o etap;, o opera<ie, o faz; a procesului tehnologic =n care
pot fi controla<i factorii de natur; biologic;, fizic; sau chimic;, dar =n care pierderea controlului
nu conduce la periclitarea s;n;t;<ii sau vie<ii consumatorului.
-n punct critic de control -PCC) este o etap;, o opera<ie, o faz; a procesului tehnologic
=n care se poate aplica controlul >i poate fi prevenit, eliminat, sau redus la un nivel acceptabil,
sau eliminat un pericol pentru siguran<a alimentului.
(entru identificarea ('' se poate utiliza a>a-numitul ?Arbore decizional: conceput =n
anul 2//2 de grupul de lucru &A''( al 'odexului Alimentar.
Arborele decizional va fi aplicat fiec;rei etapa a procesului tehnologic.
-tilizarea Arborelui decizional const; =n formularea r;spunsului 1%a, sau u) la patru
=ntreb;ri succesive, referitoare la procesul tehnologic analizat.
9.10. Pericole,categorii de pericole
-n pericol pentru siguranta alimentului este orice agent biologic, chimic sau fizic prezent in
produsul alimentar, sau stare a produsului alimentar, cu potential de a determina un efect negativ
asupra sanatatii.
Pericol potenial relevant pentru siguran<a alimentului: agent biologic, chimic, sau fizic
prezent =n produsul alimentar, sau stare a produsului alimentar, care are capacitatea de a
compromite siguran<a unui aliment >i implicit s;n;tatea consumatorului.
Pericolele fizice pot ajunge =n produsul alimentar =n toate stadiile sale de fabrica<ie >i
reprezint; orice particul; sau corp fizic care nu se g;se>te =n mod normal =ntr-un aliment >i
care poate provoca =mboln;virea 1inclusiv traume psihologie), sau r;nirea unei persoane.
Pericolele chimice pot fi rezultatul unui fenomen care are loc =n mod natural =n
produsele alimentare sau care poate s; apar; =n timpul prelucr;rii produselor. 'ontaminarea
chimic; poate interveni =n toate etapele de produc<ie alimentar;, de la recep<ia materiei
prime, la consumul final. )fectul acestei contamin;ri poate fi resim<it de consumatori.
Pericolele biologice sunt reprezentate de microorganisme vii care pot face
produsele alimentare nesigure pentru consum. (ericolele biologice pot fi: bacteriene, virale >i
parazitologice. @n general este admis c; cele mai grave pericole din sectorul alimentar sunt
pericolele biologice.