Sunteți pe pagina 1din 4

BAZELE INFORMATICII

Aplicatii Windows 95
Accesoriile sistemului Windows
Accesoriile sunt mici aplicatii utile incorporate in sistemul Windows. Printre
acestea enumeram: un calculator de buzunar, un editor de texte ASCII, un procesor de
texte, jocuri, o colectie de caractere speciale, un program pentru realizarea de desene
(isiere bipmap!, instrumente pentru accesarea Internet"ului pentru intretinerea discurilor,
accesorii multimedia etc.
1. Calclato!
Aplicatia Calculator eectueaza operatii matematice asemenea unui calculator de
buzunar. Contine pe langa unctiile de calcul obisnuite si unctii a#ansate. $era acilitati
de copiere sau mutare a rezultatelor.
". Not#pad
Aplicatia %otepad poate incarca isiere nu prea mari de text si ara ormatari.
Acestea pot i modiicate sau aisate. &e obicei se utilizeaza pentru editarea si'sau
modiicarea textelor ASCII. In cazul cand incarcati un isier cu dimensiunea prea mare,
#eti primi un mesaj de eroare care atentioneaza acest aspect.
(. Aplicatia WordPad
Aplicatia WordPad este un procesor de texte care poate aplica ormatari
caracterelor si paginii. Aceasta aplicatie sal#eaza isierele intr"un ormat care poate i
inteles de editorul de texte Word pentru Windows.
a! deinire pagina de lucru (dimensiune, pozitie, margini!)
- clic pe butonul *+ile, din bara de meniuri)
-'.
- clic pe Page setup:
Size / dimensiunea paginii de lucru
Portrait / pagina #erticala
0andscape / pagina orizontala
1argins " dimensiune margini (0et / stanga) 2ig3t / dreapta) 4ip / sus)
5ottom / jos!
b! ormatare ont (tip, stil, dimensiune, eecte!)
- clic pe butonul *+ormat, din bara de meniuri)
- clic pe +ont:
+ont / tipuri de ont
+ont St6le / stil de ont
Size / dimensiune ont
7ects / eecte ont
Color / culoare ont
c! selectare text)
- clic la inceputul textului
- tinand apasat butonul stand al mouse"ului deplasam pana la sarsitul textului dorit
dupa care eliberam butonul (sau tinand apasata tasta S3it simultan cu tastele
sageti deplasam pana la sarsitul textului dorit, dupa care eliberam tastele!
d! ce se poate ace cu textul selectat
- ormatare onturi / text selectat
- ormatare paragra / text selectat
- copiere / text selectat (Se alege comanda 7dit, Cop6 sau combinatia de taste
C4208C) clic pe locul unde se doreste sa apara copia) se alege comanda 7dit,
paste sau combinatia de taste C42089!)
- stergere / text selectat
e! gasirea unui text)
- clic la inceputul documentului
- clic pe butonul 7dit, +ind
- introducere text sau cu#antul cautat
:'.
- acti#are operatie de cautare
- clic pe butonul +ind %ext pentru continuarea cautarii
- clic pe butonul Cancel pentru terminarea cautarii
! inlocuirea unui text)
- clic la inceputul documentului
- clic pe butonul 7dit, 2eplace
- introducerea textului care se inlocuieste
- introducerea textului cu care se inlocuieste
- clic pe butonul 2eplace, daca se inlocuieste textul cu conirmare
- clic pe butonul 2eplace All, daca se inlocuieste textul peste tot, ara conirmare
- clic pe butonulCancel pentru terminare
g! sal#are document)
- se alege comanda +ile, Sa#e As
- clic pe butonul casetei derulante
- alegerea pictogramei unitatii de disc destinatie
- executare dublu clic pe directorul destinatie
- introducere denumire isier
- clic pe butonul Sa#e
3! desc3idere document)
- se alege comanda +ile, $pen
- clic pe butonul dasetei derulante
- alegerea pictogramei unitatii de disc unde este isierul dorit
- dublu clic pe directorul gazda
- clic pe numele isierului cautat
- clic pe butonul $pen
i! tiparire document.
- se alege comanda +ile, Print
- clic pe butonul casetei derulante si alegerea tipului imprimantei instalate
- optional se pot selecta proprietati de tiparire prin apasarea butonului Properties
('.
- se aleg optiunile dorite si se apasa butonul $;
- se intoarce la meniul anterior si se apasa din nou pe $;.
$. Aplicatia %aint
Aceasta aplicatie se oloseste pentru crearea, modiicare si sal#area isierelor cu
imagini de tip bitmap (deinite prin puncte!. Imaginile se pot tipari pe imprimante color.
Aceasta aplicatie poseda instrumente pentru desenare curbe, linii drepte, zone inc3ise,
editeaza text, seteaza culori de contur sau undal etc.
Se lanseaza prin comanda Start, Programs, Accessories, Paint.
.'.