Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul I.

Dreptul penal al afacerilor ca parte a dreptului penal


Seciunea 1. Istoricul dreptului penal al afacerilor
Seciunea a 2-a. Noiunea, obiectul i scopul dreptului penal al afacerilor
Seciunea a 3-a. Unele aspecte specifice privind dreptul penal al afacerilor
Seciunea a 4-a. Dispoiii procesuale specifice aplicabile constat!rii,
ur"!ririi i #udec!rii infraciunilor s!v$rite %n do"eniul afacerilor

Capitolul II. Infraciuni privind societile comerciale i infraciuni
care privesc grupurile de interes economic
Seciunea 1. &specte co"une
Seciunea a 2-a. Infraciunile prev!ute %n 'e(ea nr. 31)1**+, republicat!
Seciunea a 3-a. &nalia incri"in!rilor introduse prin 'e(ea nr. 441)2++,
Seciunea a 4-a. Infraciuni prev!ute %n 'e(ea nr. 1,1)2++3 privind
(rupurile de interes econo"ic

Capitolul III. Rspunderea penal a participanilor la procedura
insolvene
Seciunea 1. &specte (enerale privind r!spunderea penal! %n do"eniul
insolvenei
Seciunea a 2-a. &nalia infraciunilor

Capitolul IV. Infraciuni privind monopolul de stat i registrul
comerului
Seciunea 1. Infraciuni privind "onopolul de stat
Seciunea a 2-a. Infraciuni privind re(istrul co"erului

Capitolul V. Infraciuni privind regimul contabilitii, fiscal i
financiar
Seciunea 1. Infraciuni prev!ute %n 'e(ea privind contabilitatea nr.
-2)1**1, republicat!
Seciunea a 2-a. Infraciuni privind evaiunea fiscal!
Seciunea a 3-a. .urisdiciile offshore - paradisuri fiscale

Capitolul VI. Infraciuni privind regimul bancar i infraciuni privind
regimul cambiei, biletului la ordin i al cecului
Seciunea 1. Infraciunile privind re(i"ul bancar
Seciunea a 2-a. Infraciuni prev!ute %n 'e(ea cecului nr. /*)1*34 i %n
'e(ea asupra ca"biei i biletului la ordin nr. /-)1*34. %nel!ciunea prin
cecuri

Capitolul VII. Infraciuni prevzute de egea nr. !"!#$%%$ pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor
de terorism
Seciunea 1. &specte co"une
Seciunea a 2-a. Infraciunile %n special
Seciunea a 3-a. &specte de procedur!
Seciunea a 4-a. .urispruden!

Capitolul VIII. Infraciuni prevzute de egea nr. &!#$%%! privind
Codul vamal al Rom'niei i infraciuni prevzute de egea nr.
&(#)**$ privind regimul zonelor libere
Seciunea 1. Infraciuni prev!ute de 'e(ea nr. -,)2++, privind 0odul va"al
al 1o"$niei
Seciunea a 2-a. Infraciuni prev!ute de 'e(ea nr. -4)1**2 privind re(i"ul
onelor libere

Capitolul I+. Infraciuni privind dreptul de proprietate intelectual
Seciunea 1. 0onsideraii introductive
Seciunea a 2-a. Infraciunile prev!ute %n 'e(ea nr. -)1**, privind dreptul
de autor i drepturile cone2e
Seciunea a 3-a. &nalia infraciunilor prev!ute %n 'e(ea nr. ,4)1**1
Seciunea a 4-a. &nalia infraciunilor prev!ute %n 'e(ea nr. 12*)1**2
Seciunea a /-a. &nalia infraciunilor prev!ute %n 'e(ea nr. -4)1**-
privind "!rcile i indicaiile (eo(rafice
Seciunea a ,-a. &nalia infraciunii prev!ute %n art. 3- alin. 314 din 'e(ea
nr. 1,)1**/ privind protecia topo(rafiilor produselor se"iconductoare
Seciunea a 5-a. &nalia infraciunilor prev!ute %n 'e(ea nr. 2//)1**-
privind protecia noilor soiuri de plante
Capitolul +. Infraciuni privind piaa de capital reglementate de
egea nr. $*,#$%%(
Seciunea 1. Noiuni introductive
Seciunea a 2-a. Nor"e #uridice incri"inatorii incluse %n 'e(ea nr. 2*5)2++4
Seciunea a 3-a. Situaia pre"is! pentru e2istena infraciunilor
Seciunea a 4-a. Infraciunile %n special
Seciunea a /-a. 6ractic! #udiciar!

Capitolul +I. Infraciuni prevzute n egea nr. ,&#$%%% pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
Seciunea 1. &specte co"une
Seciunea a 2-a. Infraciuni de corupie propriu-ise
Seciunea a 3-a. Infraciuni asi"ilate infraciunilor de corupie
Seciunea a 4-a. Infraciuni %n le(!tur! direct! cu infraciunile de corupie
Seciunea a /-a. Infraciuni %"potriva intereselor financiare ale co"unit!ilor
europene

Capitolul +II. Infraciuni informatice i infraciuni privind comerul
electronic
Seciunea 1. Infraciuni infor"atice
Seciunea a 2-a. &nalia infraciunilor din 'e(ea nr. 3,/)2++2

Capitolul +III. Infraciuni privind concurena comercial
Seciunea 1. 0onsideraii (enerale
Seciunea a 2-a. 1e(i"ul #uridic (eneral al concurenei. 7voluia
re(le"ent!rilor %n dreptul intern
Seciunea a 3-a. 1!spunderea #uridic! pentru faptele de concuren! neloial!
Seciunea a 4-a. &utorit!i specialiate %n prevenirea i co"baterea faptelor
i actelor care %ncalc! re(i"ul concurenei
Seciunea a /-a. &nalia infraciunilor

Capitolul +IV. Infraciuni prevzute de egea nr. )&#)**) privind
fondul funciar
Seciunea 1. &specte co"une
Seciunea a 2-a. Infraciunile %n special

Capitolul +V. Infraciuni prevzute de -rdonana de urgen a
.uvernului nr. )*"#$%%" privind protecia mediului
Seciunea 1. &specte co"une
Seciunea a 2-a. Infraciunile %n special
Seciunea a 3-a. .urispruden!

Capitolul +VI. Infraciuni comise n domeniul autorizrii i al calitii
n construcii
Seciunea 1. &specte co"une. 0onsideraii (enerale
Seciunea a 2-a. Infraciunile %n special

Capitolul +VII. Infraciuni prevzute n egea nr. /$#$%%% privind
societile de asigurare i supraveg0erea asigurrilor
Seciunea 1. &specte co"une
Seciunea a 2-a. Infraciunile %n special