Sunteți pe pagina 1din 88

Stiinte Juridice 348 Facultatea de

Stiinte Economice Administarea Facultatea de


Contabilitate si Facultatea de
Finante Banci Facultatea de
Stiinte umaniste 343 Facultatea de tiinte
TIINE ALE 407 Facultatea de tiinte
TIINE ALE 993 Facultatea de tiinte
MEDICINA, Farmacie Facultatea de
Medicina Generala Facultatea de Stiinte
Stomatologie
Tehnica Dentara
Total 7.575
Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad Universitatea Aurel Vlaicu
1147
4337
Universitatea Aurel Vlaicu
Inginerie Mecanica Autovehicule rutiere 1050 Relaii Economice
Inginerie Construcii aerospaiale 860 Finane bnci i
Design de Produs si Design industrial 620
Stiinta si Ingineria Ingineria sudrii 490
Inginerie Electrica si Calculatoare 1015
Silvicultura si Silvicultur 690
Ingineria Lemnului Ingineria prelucrrii lemnului 345
Constructii Construcii civile, industriale i 475
Alimentatie si Ingineria produselor 715
Matematica si Matematic informatic 415
Stiinte Economice si Finane i bnci 1575
Litere Limba i literatura romn i o 812
Sociologie si Sociologie 1215
Psihologie si Pedagogie 545
Educatie Fizica si Educaie fizic i sportiv 450
Universitatea Transilvania Universitatea Dimitrie Cantemir
Relaii Economice 250 Facultatea de Management Nu tiu
Finane bnci i 250 Facultatea de Psihologie i Nu tiu
Facultatea de tiine tiine Juridice i Nu tiu
Universitatea Dimitrie Cantemir Universitatea Spiru Haret
Facultatea a Specializari Numarul de studenti (Numar total) Facultatea a
Specializarea i Numar studenti la specializarea i
Specializarea ii Numar studenti la specializarea ii
Academia de Studii Economice Universitatea Bucuresti
Specializari Numarul de studenti Facultatea a Specializari Numarul de studenti
Specializarea i Numar studenti la Specializarea i Numar studenti la
Specializarea ii Numar studenti la Specializarea ii Numar studenti la
Universitatea Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti
Specializari Linia 750
Matematica Romana 75
1 Maghiara 25
Matematica-Informatica Romana 150
Maghiara 50
Informatica Romana 201
Maghiara 99
Engleza 150
Nr total 221
Fizica Romana 36
Maghiara 25
2 Facultatea de Fizica Fizica informatica Romana 25
Maghiara 25
Fizica medicala Romana 25
Fizica tehnologica Romana 20
Maghiara 15
Fizica mediului Romana 50
Nr total 325
Chimie Romana 36
Maghiara 39
Engleza 15
Germana 15
Ingineria substanelor Romana 15
Stiinta si ingineria materialelor oxidice Romana 20
3 Facultatea de Chimie Ingineria i informatica Romana 30
Inginerie biochimic Romana 30
Chimie alimentar i tehnologii Romana 30
Chimia i ingineria substanelor Romana 20
Maghiara 15
Germana 10
Chimia mediului Romana 50
Nr total 380
Biologie Romana 65
Maghiara 25
4 Facultatea de Biochimie Romana 50
Ecologie si protectia mediului Romana 60
Maghiara 25
Germana 15
Geologie Romana 70
Inginerie geologica Romana 40
Biotehnologii industriale Romana 30
Nr total 985
Geografie Romana 130
Maghiara 40
5
Facultatea de
Georgrafie Germana 20
Planificare teritoriala Romana 50
Maghiara 25
Geografia turismului Romana 500
Maghiara 100
Hidrologie si Meteorologie Romana 50
Facultatea de
Matematica si
Informatica
Cluj
Universitatea Babes-Bolyai (nivel licenta)
Cartografie Romana 70
Nr total 415
Stiinta mediului Romana 140
Maghiara 140
6
Facultatea de Stiinta
si Ingineria Mediului Geografia mediului Romana 40
Ingineria mediului Romana 45
Ingineria sistemelor biotehnice Romana 50
Nr total 1102
7 Facultatea de Litere
Limba si literatura (romana, engleza,
lit comparata, germana, franceza,
italiana, spaniola, norvegiana, rusa,
ucraineana, chineza, japoneza,
coreeana, maghiara, finlandeza )
Romana,
Maghiara,
Germana 907
Limbi moderne aplicate Romana 180
Etnologie Maghiara 15
Nr total 515
8 Facultatea de Drept Drept Romana 475
Maghiara 40
Nr total 1017
Istorie Romana 263
9
Facultatea de Istorie
si Filosofie Maghiara 25
Germana 10
Istoria Artei Romana 30
Maghiara 20
Arheologie Romana 35
Maghiara 20
Arhivistica Romana 20
Maghiara 10
Relatii internationale si studii europene Romana 41
Maghiara 15
Franceza 44
Biblioteconomie si stiinta informarii Romana 15
Maghiara 10
Etnologie Romana 15
Turism cultural Romana 100
Maghiara 40
Studii de securitate Romana 150
Filosofie Romana 104
Maghiara 25
Germana 25
Nr total 475
Sociologie (Direcii de
aprofundare Marketing social,
Studii urbane) Romana 125
10
Facultatea de
Sociologie si
Asistenta Sociala Maghiara 25
Resurse umane Romana 120
Maghiara 20
Antropologie Romana 30
Maghiara 20
Asistenta sociala Romana 110
Maghiara 25
Nr total 605
Psihologie Romana 240
Maghiara 80
Psihopedagogie speciala Romana 50
11
Facultatea de
Psihologie si Stiintele
Educatiei Maghiara 65
Pedagogie Romana 30
Maghiara 20
Pedagogia invatamantului primar si
prescolar Romana 60
Maghiara 60
Nr total 2173
Marketing Romana 250
Maghiara 50
Economia comertului turismului si
serviciilor Romana 220
Economia firmei Germana 50
12
Facultatea de Stiinte
Economice si
Gestiunea Afacerilor
Economie agroalimentara si a
mediului Romana 75
Economie generala Romana 50
Finante-banci Romana 239
Maghiara 69
Engleza 35
Contabilitate si informatica de
gestiune Romana 400
Franceza 30
Engleza 25
Management Romana 180
Maghiara 50
Engleza 50
Informatica economica Romana 150
Statistica si previziune economica Romana 60
Economie si afaceri internationale Romana 150
Germana 50
Nr total 1010
Relatii internationale si studii europene Romana 420
Engleza 93
13
Facultatea de Studii
Europene Germana 97
Management Romana 250
Studii americane Engleza 60
Studii iudaice Romana 40
Administratie europeana Romana 50
Nr total
Administrarea afacerilor Romana 300
14
Facultatea de
Business Engleza 50
Administrarea afacerilor in servicii de
ospitalitate Romana 150
Nr total 1120
Stiinte politice Romana 100
15
Facultatea de Stiinte
Politice,
Administrative si ale
Comunicarii Maghiara 25
Engleza 25
Administratie publica Romana 300
Servicii i politici de sntate(Public
Health) Engleza 50
Comunicare si relatii publice Romana 145
Maghiara 50
Germana 25
Jurnalism Romana 200
Maghiara 35
Engleza 50
Germana 15
Publicitate Romana 100
Nr total 488
16
Facultatea de
Educatie Fizica si
Sport Educatie fizica si sportiva Romana 228
Maghiara 60
Sport i performan motric Romana 70
Maghiara 30
Kinetoterapie i Motricitate Special Romana 76
Maghiara 24
Nr total 107
17
Facultatea de Teatru
si Televiziune Actorie Romana 20
Maghiara 11
Regie Romana 10
Teatrologie Romana 15
Maghiara 10
Cinematografie, fotografie media Romana 21
Maghiara 8
Filmologie Romana 12
Domeniu Specializare
Facultatea de Arhitectura si Arhitectura arhitectura
Facultatea de Automatica si Ingineria Sistemelor Automatica, Informatica Aplicata
Facultatea de Constructii Inginerie Civila Constructii civile, industriale si agricole
Cai ferate, drumuri si poduri
Amenajari si constructii hidrotehnice
Inginerie urbana si dezvoltare regionala
Constructii civile, industriale si agricole
Inginerie si management in Inginerie economica in constructii
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru
Inginerie Industriala Tehnologia constructiilor de masini
Facultatea de Constructii de
Masiniunelte si sisteme de productie
Design industrial
Inginerie si management Inginerie economica industriala
Mecatronica si Robotica Robotica
Inginerie mecanica Inginerie mecanica
Inginerie Electronica si Electronica Aplicata; Tehnologii si Sisteme
Facultatea de Electronica,
Inginerie si Management Inginerie Economica in Domeniul Electric,
Facultatea de Inginerie Inginerie electrica Electrotehnica, Instrumentatie si achizitii
Electronica de putere si actionari electrice
Electromecanica
Inginerie Energetica Managementul energiei
Stiinte ingineresti aplicate Inginerie medicala
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul electric,
Facultatea de Ingineria Ingineria materialelor Stiinta materialelor
Ingineria procesarii materialelor
Ingineria Mediului Ingineria si protectia mediului in industrie
Instalatii pentru constructii
Facultatea de Instalatii Ingineria instalatiilor
Instalatii si echipamente pentru protectia
atmosferei
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
Facultatea de Mecanica Ingineria Transporturilor Ingineria Transporturilor si Trafic
Inginerie mecanica
Masini si instalatii pentru agricultura si
industria alimentara
Sisteme si echipamente termice
Mecanica fina si nanotehnologii
Mecatronica si robotica Mecatronica
Nr total vine inmultit cu 4, ca la UT sunt 4 ani de studiu
Universitatea Tehnica(nivel licenta)
Linia Facultatea a Specializari
Romana 125
Romana Agricultura
Engleza Montanologie
Romana Exploatarea mainilor i
Romana Biologie
Romana Agricultura Tehnologia prelucrrii
Romana Controlul i expertiza
Engleza Ingineria produselor alimentare
Romana 55 Ingineria i protecia mediului
Romana 80 Horticultura
Nr total 550 Peisagistica
Nr total 325 Nr total
Romana Inginerie economic n
Germana Inginerie i management n
Romana Horticultura Inginerie si management in
Romana Silvicultura
Romana Masuratori terestre si cadastru
Engleza Zootehnie
Romana Piscicultur i acvacultur
Engleza Nr total
Romana 35 Biotehnologii agricole
Nr total 395 Zootehnie si Biotehnologii pentru industria
Romana Biotehnologii medicalveterinare
Engleza Nr total
Romana 60 Medicina Veterinara Medicina Veterinara
Nr total 355 Controlul si securitatea
Romana
Romana
Romana
Romana 70
Romana 55
Romana 55
Nr total 150
Romana
romana
romana 60
Romana
Romana
Nr total 365
Romana 150
Romana 35
Romana
Romana
Romana
Romana 65
115
60
335
175
90
200
178
415
165
65
Nr total vine inmultit cu 4, ca la UT sunt 4 ani de studiu Nr total in cazul USAMV vine inmultit cu 4 in 90% din cazuri
Universitatea Tehnica(nivel licenta) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (nivel
Nr total) Nr total
725 188
125 Facultatea de Arte Plastice Pictura 26
50 Sculptura 19
45 Grafica 61
25 Fotografie 50
100 Pedagogia artelor plastice si 17
60 Conservare si restaurare 15
50 Nr total 136
60 Arte decorative (moda-design 30
110 Facultatea de Arte Arte textile design textil 40
100 Ceramica Sticla Metal 20
630 Design 46
75
90
75
100
80
150
60
135
50
35
50
385
295
90
Nr total in cazul USAMV vine inmultit cu 4 in 90% din cazuri Nr total la UAD vine X 3 (3 ani de studiu)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (nivel Universitatea de Arta si Design
2840
Agricultura 400
Montanologie 240
Horticultura 200
Peisagistica 160
Biologie 240
Ingineria i Protecia Mediului
in Agricultur 240
Tehnologia Prelucrrii Produselor
Agricole 240
Controlul i Expertiza Produselor
Alimentare 200
Msurtori Terestre i Cadastru 200
Silvicultur 120
PROTECIA MEDIULUI N
AGRICULTURA 100
MANAGEMENT N AGROTURISM I
CALITATEA PRODUSELOR
AGROALIMENTARE 100
CONSULTAN I MANAGEMENT N
AGRICULTUR 100
VITICULTUR-OENOLOGIE 60
MANAGEMENT I CONSULTAN N
HHORTICULTUR I DEZVOLTARE
RURAL 60
CONTROLUL I EXPERTIZA
PRODUSELOR ALIMENTARE 50
MANAGEMENTUL RESURSELOR
ECOLOGICE I NATURALE 50
BIODIVERSITATEA I CONSERVAREA
ECOSISTEMELOR 80
1960
Automatic i Informatic Aplicat 360
Ingineria Sistemelor Multimedia 160
Calculatoare cu predare n limba romn 200
Calculatoare cu predare n limba englez 200
Electronic Aplicat 160
Mecatronica 140
Robotic 120
Automatica Sistemelor Complexe 100
Tehnologii Informatice n Ingineria
Sistemelor 100
Information Systems for e-Business 100
Master
Automatica, calculatoare si electronica
Licenta
Master
Licenta
Universitatea din Craiova
Agricultura si horticultura
Ingineria Calculatoarelor i Comunicaiilor 80
Inginerie Software 80
Sisteme Electronice Avansate 80
Sisteme de Conducere n Robotic 80
Drept
Administratie publica
Asistenta manageriala si secretariat
Drepturile Omului
Drept Privat
Stiinte penale
Stiinte Administrative
4210
1. Management 360
2. Marketing 270
3. Economia Comerului, Turismului i
Serviciilor 300
4. Contabilitate si Informatic de gestiune 400
5. Informatic economic 220
6. Statistic i Previziune economic 180
7. Finane i Bnci 500
8. Finane i Bnci (n limba englez) 70
9. Economie i Afaceri internaionale 400
10. Economie i Afaceri internaionale (n
limba englez) 130
Antreprenoriat i Administrarea Afacerilor 80
Managementul Resurselor Umane 100
Managementul Organizaiilor Publice 100
Marketing i Comunicare n Afaceri 100
Managementul Afacerilor Electronice 100
E-Business Administration (n limba
englez) 100
Finane i Administrarea Afacerilor 100
Finane Publice i Securitate Social 100
Audit i Management Financiar Contabil 100
Contabilitate i Raportri Financiare
conforme cu Standardele Internaionale 100
Economia Proprietilor Imobiliare 100
Economie i Afaceri Europene 100
Dezvoltare Regional i Proiecte
Europene 100
Economie i Administrarea Afacerilor
Internaionale (n limba englez) 100
665
INGINERIE ELECTRIC 120
INGINERIE ELECTRIC
Licenta
Licenta
Master
Economie si administrarea afacerilor
Licenta
Master
Master
Drept si stiinte administrative
NGINERIE ENERGETIC 90
INGINERIA MEDIULUI 60
INGINERIE AEROSPAIAL 30
TIINE INGINERETI APLICATE 45
Sisteme complexe pentru inginerie
aerospatiala 60
Modelarea si optimizarea echipamentelor
electricesauCalitatea energiei si
compatibilitate electromagnetica in
sisteme electrice* 70
Inginerie electrica aplicata in protectia si
managementul mediului 60
Sisteme electromecanice complexe 60
Sisteme energetice informatizate 70
2180
Limba i literatura romn - O limb i
literatur modern 300
Limba i literatura romn 300
Limba i literatura modern A 300
Traducere i interpretare 90
Comunicare i relaii publice 270
Pedagogie muzical 30
Interpretare muzical 30
Interpretare muzical-instrumente 30
Artele spectacolului: Actorie 30
Literatura romn n context european 100
Limba romn actual - structur,
dinamic i funcionalitate 100
Limba englez. Studii teoretice i aplicate 80
Studii anglo-americane 80
Limb franceza, didactic i literaturi n
spaiul francofon 80
Modele clasice n cultura romn 80
Perspective n studiul lingvistic al
literaturii 80
Limba englez i limba francez-
traducere i terminologie juridic
european 80
Paradigme ale comunicrii
organizaionale 80
Arta actorului 40
1115
Informatic 400
Matematic 70
Matematic informatic 70
Fizica 90
Fizica informatic 30
Fizica medical 30
Fizica mediului 60
Chimie i Biochimie Tehnologic 50
Master
tiinte Exacte
Licenta
Licenta
Master
Litere
Licenta
Chimia Mediului 15
Metode si modele n inteligenta artificiala 100
Matematici aplicate 50
Fizica teoretic 50
Fizica materialelor 30
Chimia Compuilor Biologic Activi 30
Calitatea Mediului 40
1150
Asisten Social 120
Filosofie 60
Geografie 150
Geografia turismului 90
Sociologie 210
Jurnalism 150
Stiinte politice 150
Mediul geografic. Valorificarea i protecia
resurselor natural 40
Securitate nationala si euro-atlantica 80
Sociologie 80
Filosofie 20
Licenta
Master
Licenta
Master
Stiinte Sociale
Medicina
Medicina Dentara
Farmacie
Moase
Asistenta Medicala Generala
Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare
Tehnica dentara
Farmacologie si Toxicologie
Restaurari protetice cu sprijin implantar
Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar
Licenta
Master
Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova
3475
1700
360
500
100
480
90
75
Master
50
60
60
Licenta
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Licenta
Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova Universitatea Spiru Haret
FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTAIE PUBLIC
900
Drept 600
Administratie publica 300
1080
CONTABILITATE I INFORMATIC DE
GESTIUNE, 450
FINANE I BNCI 300
AFACERI INTERNAIONALE 240
Contabilitate - Audit intern n sistemul public i
privat 90
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Universitatea Spiru Haret
FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTAIE PUBLIC
Facultatea Specializari
Numarul de
studenti Facultatea Specializari
Medicina Dentara 376 Finante-Banci
Tehnica Dentara 147
Contabilitate si
Informatica de
Gestiune
Management
Economia Comerului,
Turismului i Serviciilor 300 Marketing
Economia Firmei 300
Economie i Afaceri
Internaionale 300 Jurnalism
Contabilitate i Informatic
de Gestiune 300
Relatii Internationale
si Studii Europene
Finane i Bnci 300
Marketing 300
Facultatea de
Psihosociologie Psihologie
Management 300
Facultatea de Drept
i tiine
Administrative
Administratie
Publica
Istorie 63 Drept
Stiinte Politice 144
Relaii Internaionale i
Studii Europene 72
Studii de securitate 150
Farmacie 500
Asistenta de Farmacie 150
Medicina 1048
Asisten medical
general 120
Balneofiziokinetoterapie i
recuperare 150
Laborator clinic 75
Moase 70
Psihologie 180
Psihopedagogie Speciala 180
Pedagogia nvatamantului
Primar si Prescolar 180
Asistenta Sociala 192
Medicina Dentara
Stiinte Economice
Facultatea de Stiinte
Economice
Facultatea de
tiinele Comunicrii
i tiine Politice
Universitatea Ovidius Universitatea Andrei Saguna
Facultatea de Istorie
si Stiinte Politice
Total: 2760
Facultatea de
Farmacie
Facultatea de
Medicina
Facultatea de
Psihologie i tiine
ale Educaiei
Limba i literatura romn -
O limb i literatur
modern (englez /
francez / spaniol /
italian / portughez /
german / turc) 226
Specializrile Limba i
literatura englez - O limb
i literatur modern
(francez / italian); Limba
i literatura englez - O
limb i literatur modern
(german / turc /
portughez) 180
Specializarea Limbi
Moderne Aplicate [LMA]
(Englez - Francez;
Englez Italian) 130
Specializarea Jurnalism 564
Educaie Fizic i Sportiv 180
Kinetoterapie i Motricitate
Special 75
Matematic 231
Informatica 426
Matematic Informatic 71
Chimie 150
Prelucrarea Petrolului i
Petrochimie 150
Chimie Alimentar i
Tehnologii Biochimice 90
Fizica 75
Fizic Tehnologic 60
Pedagogie muzical 33
Interpretare muzical -
canto 45
Biologie 150
Ecologie si Protectia
Mediului 300
Stiinta Mediului 150
Geografie 288
Geaografia Mediului 390
Agricultura 120
Horticultura 120
300
Administraie public 300
Facultatea de Arte
Facultatea de tiine
ale Naturii i tiine
Agricole
Facultatea de Drept,
tiine
administrative i
Sociologie
Total: 2760
Facultatea de Litere
Facultatea de
Educatie Fizica si
Sport
Facultatea de
Matematic i
Informatic
Facultatea de
Fizic, Chimie,
Electronic i
Tehnologia
petrolului
Asisten managerial i
secretariat 180
Poliie comunitar 300
Sociologie 150
Sisteme si Echipamente
Navale 225
Energetica Industiala 111
Inginerie Economica in
Domeniul Mecanic 75
Ingineria Sudarii 120
Utilaje si Instalatii Portuare 150
Autovehicule rutiere 180
Construcii civile,
industriale i agricole 177
Inginerie economic n
construcii 180
Ingineria mediului 120
Total : 9293
Facultatea de Drept,
tiine
administrative i
Sociologie
Facultatea de
Inginerie mecanic,
industrial i
maritim
Facultatea de
Construcii
Total: 2760
Numarul de
studenti Facultatea Specializari Numarul de studenti
450 Drept 1500
165
Administratie
Publica 300
600
150
Facultatea de
Management
Turistic si Comercial
Economia
Comertului,
Turismului si
Serviciilor. 1800
Relatii Economice
Internationale
Relatii Economice
Internationale
225
Facultatea de
Finante, Banci si
Contabilitate Finante si banci
150
Contabilitate si
informatica de
gestiune
Marketing Marketing
300
Facultatea de Stiinte
ale Educatiei
Pedagogia
nvatamntului
Primar si Prescolar
Departamentul
285
Facultatea de Limbi
i Literaturi Strine
Facultatea de Limbi
i Literaturi Strine
285
Facultatea de Stiinte
Politice tiine Politice
Comunicare i
Relaii Publice
Facultatea de Istorie Istorie
Facultatea de Stiinte
Juridice si
Administrative
Universitatea Andrei Saguna Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir
Total: 2760
Administratie Publica
Total: 2760
Administratie Publica
Total: 2760
Administratie Publica
Facultatea de Drept
i Administraie
Public
Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Economie si Specializari 9355
Stiinte Economice 1265
Administratie publica 165 Facultatea de
Business Adm 35
Administratie publica 153
Contabilitate 158
Comert, Turism, Servicii 148
Economie si Afaceri 188
Finante Banci 200
Informatica Economica 157
Management 112
Marketing 142
Statistica 31
Business Adm 8
Administratie publica 181
Contabilitate 281
Comert, Turism, Servicii 218
Economie si Afaceri 191
Finante Banci 278
Informatica Economica 167
Management 190 Facultatea de
Marketing 178
Achizitii, Distributie 51
Administrarea Afacerilor 21
Administratie publica 37
Afaceri internationale si 23
Analiza si strategii de 40
Banci si piete financiare 74
Contabilitate (3 144
Economie si Afaceri 53
Economie si dreptul 44
Finante (2 specializari) 89
Turism (2 specializari) 72
Managementul 50
Managementul 23
Managementul riscului 49
Mng resurselor umane 77
Marketing si 48
Relatii publice 23
Sisteme informationale
pentru afaceri 88
Achizitii, Distributie
Logistica 27
Administratie publica 63
Afaceri internationale si
strategii interculturale 19
Analiza si strategii de
marketing 20
Banci si piete financiare 135
Contabilitate si audit 145
Economie si Afaceri
Internationale 73
Master An II
An III
Facultatea de Hidrotehnic, Geodezie i
Facultatea de mecanica
Facultatea de tiina i Ingineria
Master an I
An II
Facultatea de Inginerie Chimica
Facultatea de Constructii Civile
Facultatea de Constructii de masini
Facultatea de Electronica si
Facultatea de Inginerie Electric,
An I
Facultatea de Automatica si Calculatoare
UAIC Universitatea Tehnica "Gh. Asachi"
Economie si dreptul
afacerilor 29
Finante (2 specializari) 99
Turism 57
Managementul
organizatiilor 38
Mng resurselor umane 102
Marketing si
comunicare in afaceri 86
Sisteme informationale
pentru afaceri 58
Statistic i actuariat n
asigurri i sntate 12
Biologie
Stiinta Mediului
Chimie
Stiinta Mediului
Facultatea de Drept Drept 3069
Educatie Fizica si Sport
Kinetoterapie
Facultatea de Filosofie si
Stiinte Social Politice 3222
Asistenta Sociala 470
Filosofie 150
Relatii internationale si
studii europene 500
Sociologie 150
Stiinte politice 500
Studii culturale 100
Comunicare si relatii
publice 300
Relatii publice si
publicitate 60
Fizica
Stiinte Ingineresti
Aplicate
Geografie
tiina mediului
Geologie
Inginerie geologic
Facultatea de Informatica Informatica 1486
Istorie
Studii culturale
Facultatea de Istorie 688
Facultatea de Educatie
Fizica si Sport
1450
Facultatea de Fizica 409
Facultatea de Geografie si
Geologie
2243
Master An II
Facultatea de Biologie 1090
Facultatea de Chimie 459
Limba si literatura
(romana, engleza,
franceza, germana,
spaniola, rusa, italiana
Limbi moderne aplicate
(engleza, franceza,
germana)
Jurnalism
Matematica
Matematica Informatica
Facultatea de Psihologie si
Stiinte ale Educatiei 3146
Psihologie 800
Stiinte ale Educatiei 1100
Facultatea de Teologie
Ortodoxa 1481
Facultatea de Teologie
Romano-Catolica 136
Centrul de Studii Europene 154
Facultatea de Litere 2455
Facultatea de Matematica 406
1300
Arhitectura si 300
750
1600
1200
1000
1500
1000
1500
1200
1500
Facultatea de Hidrotehnic, Geodezie i
Facultatea de mecanica
Facultatea de tiina i Ingineria
Facultatea de Bioinginerie Medicala
Facultatea de Inginerie Chimica
Facultatea de Constructii Civile
Facultatea de Constructii de masini
Facultatea de Electronica si
Facultatea de Inginerie Electric,
Facultatea de Medicina Dentara
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Automatica si Calculatoare Facultatea de Medicina
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Universitatea de Medicina si Farmacie
Agronomie 640
Inginerie si 270
Ingineria produselor 430
Biologie 180
Horticultura 720
Ingineria Mediului 200
Zootehnie 530
Inginerie si 240
Ingineria produselor 200
Facultatea de Medicina Veterinara 440
Facultatea de
Horticultura
Facultatea de
Zootehnie
7226
Facultatea de
Agricultura
Universitatea de Medicina si Farmacie Universitatea de Agronomie
Facultatea de
Facultatea de Teatru
Facultatea de
1140
Universitatea de Arte
Facultatea de Asistenta sociala 350
Facultatea de Psihologie 600
Facultatea de tiine Stiinte politice 300
Finante Banci 280
Economia 300
Contabilitate 225
Facultatea de Drept Drept 800
Facultatea de Stiinte
ale Comunicarii
Facultatea de
Economie
Universitatea "Petre Andrei" Universitatea "Apollonia"
Facultatea de
Medicina Dentara
Medicina Dentara 350 Drept
Tehnica Dentara 180 Comunicare si relatii
Balneofiziokinetoterpie 180
Asistent medical 240
Comunicare si relatii 180
Jurnalism 180
Universitatea "Apollonia" Universitatea "Mihail Kogalniceanu"
Facultatea de Drept
300
180
Universitatea "Mihail Kogalniceanu"
Nr .crt.
Facultatea a Specializari licenta
Program de studii
Durata
Pedagogie muzicala
3 ani
Interpretare muzicala - instrumente
Interpretare muzicala - canto
Arte decorative
Arte plastice - pictura
Arte plastice - sculptura
Conservare si restaurare
Design
Moda - design vestimentar
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru 4 ani
Constructii Civile, Industriale si
Agricole
Inginerie Sanitara si Protectia Mediului
Arhitectura Arhitectura 6 ani
Drept Drept 4 ani
Stiinte
administrative Administratie publica
3 ani
Geografie
Geografia tursimului
Planificare teritoriala
Tourism geography
Stiinta mediului
Geografia mediului
3 ani
Educatie fizica si
sport Educatie fizica si sportiva
3 ani
Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate special 3 ani
Calculatoare
5
Inginerie electrica si
tehnologia
informatiei
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
4 ani
4
Geografie, turism si
sport
Geografie 3 ani
2
Constructii si
arhitectura
Inginerie civila 4 ani
3 Drept
Universitatea din Oradea
1 Arte
Muzica 4 ani
Arte vizuale 3 ani
Tehnologia informaiei
Ingineria sistemelor Automatic i informatic aplicat 4 ani
Electromecanic
Sisteme electrice
Electronic aplicat
Reele i software de telecomunicaii
Inginerie i
management
Inginerie economic n domeniul
electric, electronic i energetic
4 ani
Ingineria sistemelor electroenergetice
Energetic industrial
Ingineria sistemelor de energii
regenerabile
Tehnologia tricotajelor i confeciilor
Tehnologia i designul confeciilor din
piele i nlocuitori
Inginerie economic n domeniul
electric, electronic i energetic
Inginerie economic industrial
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere
4 ani
Inginerie industriala
Tehnologia constructiilor de masini
4 ani
Inginerie si
management
Inginerie economica in domeniul
mecanic
4 ani
Mecatronica
Robotica
Istorie Istorie 3 ani
Relatii internationale si studii europene
7
Inginerie
manageriala si
tehnologica
Mecatronica si
robotica
4 ani
8
Istorie, relatii
internationale, stiinte
politice si stiintele
comunicarii
Relatii internationale
si studii europene
3 ani
6
Inginerie electrica si
management
industrial
Inginerie energetic
Inginerie industrial 4 ani
Inginerie i
management
4 ani
5
Inginerie electrica si
tehnologia
informatiei
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
4 ani
Inginerie electric 4 ani
Inginerie electronic
i telecomunicaii
4 ani
Relatii internationale si studii europene
(EN)
Stiinte politice
Studii de securitate
Stiintele comunicarii
Jurnalism
3 ani
EN + RO/FR/DE
FR + RO/EN/DE
DE + RO/EN/FR
RO + EN/FR/DE
Medicina
Medicina dentara
Medicina EN
Farmacie Farmacie 5 ani
Asistenta medicala generala 4 ani
Balneo-fiziokinetoterapie i recuperare
Radiologie si imagistica
Tehnica dentara
Agronomie
Agricultura
4 ani
Horticultura
Peisagistica
Silvicultura
Exploatari forestiere
Zootehnie
Zootehnie
4 ani
Ingineria mediului
Ingineria sistemelor biotehnice si
ecologice
4 ani
11 Protectia mediului
Horticultura 4 ani
Silvicultura 4 ani
9 Litere Limba si literatura 3 ani
10 Medicina si farmacie
Medicina 6 ani
Medicina - forma
scurta 3 ani
8
Istorie, relatii
internationale, stiinte
politice si stiintele
comunicarii
Relatii internationale
si studii europene
3 ani
Stiinte politice 3 ani
Inginerie forestiera
Ingineria prelucrarii lemnului
4 ani
Controlul si expertiza produselor
alimentare
Tehnologia prelucrarii produselor
agricole
Inginerie si
management
Inginerie si management in alimentatia
publica si agroturism
4 ani
Biologie
Biologie
3 ani
Chimie Chimie 3 ani
Fizica
Fizica medicala
Fizica informatica
Informatica Informatica 3 ani
Matematica
Matematica informatica
Stiinta mediului
Ecologie si protectia mediului
3 ani
Administrarea
afacerilor
Economia comertului, turismului si
serviciilor
3 ani
Economie si afaceri
internationale
Afaceri internationale
3 ani
Finante Finante si banci 3 ani
Management Mangement 3 ani
Marketing Marketing 3 ani
Contabilitate si
informatica de
gestiune Contabilitate
3 ani
Asistenta sociala Asistenta sociala 3 ani
13 Stiinte economice
14
Stiinte socio -
umane
12 Stiinte
Fizica 3 ani
Matematica 3 ani
11 Protectia mediului
Ingineria produselor
alimentare
4 ani
Psihologie
Psihologie
3 ani
Sociologie Sociologie 3 ani
Pedagogia invatamantului primar si
prescolar
Psihopedagogie speciala
Pedagogia invatamantului primar si
prescolar (HU)
15 Teologie Teologie ortodoxa
Asistenta sociala
3 ani
14
Stiinte socio -
umane
Stiinte ale educatiei 3 ani
Numarul de studenti
(Numar total)
Specializari
masterat
Program de studii
Numarul de studenti
(Numar total)
Pedagogia artei dirijorale
Vocal i instrumental n arta
Sculptur i ambient
Pictur i multimedia
Nu exista public
Stiinte
administrative Administratie publica
Gestiune si amenajare turistica
Gestiunea i planificarea
teritoriului asistata de GIS
Tourism management and
planning
Evaluarea calitatii si protectia
mediului
Gestiunea, evaluarea,
conservarea si protectia
mediului
Educaie fizic i antrenament
sportiv
Kinetoterapie n reeducare
funcional
Management n tehnologia
informaiei
872
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
320
754
Geografie
306
Stiinte ale mediului
tiinele motricitii
umane
720
577
66
188
Muzica
56
Arte vizuale
Securitatea sistemelor de calcul
Ingineria sistemelor Sisteme automate avansate
Sisteme avansate n inginerie
electric
Tehnici informatice n ingineria
electric
Sisteme electronice avansate
Tehnologii audio-video i
telecomunicaii
Inginerie i
management
Management i comunicare n
inginerie
Energii regenerabile
Managementul sistemelor de
energie
Sisteme electroenergetice
performante
Inginerie industrial
Ingineria i designul produselor
textile i din piele
Inginerie i
Managementul calitii i
Inginerie industriala
Concepie, fabricaie i
management asistate de
calculator
Inginerie economic i
management pentru afaceri
Inginerie i management n
domeniul construciilor
Mecatronica aplicata
Sisteme mecatronice avansate
(EN)
Istoria vestului romanesc
Studii euroregionale si relatii
transfrontaliere
748
158
Inginerie si
management
Mecatronica si
robotica
451
Istorie
222
504
Inginerie electrica si
energetic
158
872
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
320
Inginerie electric si
energetica
Inginerie electronic
i telecomunicaii
Dezvoltare regional i
comunicare instituional n
Uniunea European
Securitate europeana
Relatii internationale
Studii europene (EN)
Stiinte politice
Politici publice europene
Cultura si civilizatie europeana
Literatura romana - relavante
europene
Tipuri de modernitate in spatiul
anglofon si francofon
Agronomie
Tehnologii moderne n
exploataiile agricole i
zootehnice
Horticultura Tehnologii horticole moderne
Silvicultura
Valorificarea durabila a
resurselor padurii
Factori de mediu n sigurana
alimentar i sntatea public.
Dezvoltare durabil - regional i
agroturistic.
Politici noi de mediu privind
integrarea european.
Managementul situaiilor de
urgen, crizelor i dezastrelor
n agricultur, silvicultur i
industria alimentar
Ingineria mediului i securitate n
munc
1504
222
Ingineria mediului
309
Filologie
518
1685
Management
european de
sanatate publica
112
451 222
Relatii internationale
si studii europene
Ingineria produselor
alimentare
Siguranta si securitate
agroalimentara
Biologia celulelor procariote si
eucariote
Biodiversitatea si monitorizarea
biosistemelor
Chimie structurala si aplicativa
Fizica explorarilor si terapiilor
biomedicale
Fizica computationala
Fizica didactica
Informatica Sisteme distribuite in internet
Structuri matematice
fundamentale si aplicatii
Matematica didactica
Matematica aplicata in
informatica
Administrarea afacerilor
regionale
Economia i administrarea
afacerilor n turism i industria
ospitalitii
Administrarea afacerilor interne
i internaionale ale
ntreprinderilor mici i mijlocii
Relatii economice europene
Finante Finante, banci, asigurari
Managementul organizatiei
Management in sistemul de
invatamant
Marketing Marketing si comunicare in
afaceri
Economie sociala
1164
Administrarea
afacerilor
494
Economie si afaceri
internationale
Management
1179
Sociologie 350
803
Biologie
426
Chimie
Fizica
Matematica
1504
222
Managementul serviciilor sociale
Politici publice in asistenta
sociala
Dezvoltare sociala si
institutionala
Gestiunea resurselor umane
Istorie bisericeasca si gandire
crestina
Teologie sistematic pe
fundamente biblice i patristice
Teologie pastoral aplicat
Teologie 58
1179
Sociologie 350
Specializari licenta
Din datele initiale,
cel putin 135 Durata
Specializari
masterat 240
Teologie pastorala 20 3 ani Teologie pastorala 30
Management 25 3 ani
Managementul
antreprenorial 40
Pedagogie muzicala Nu exista public 3 ani Arta muzicala 20
Asistenta sociala Nu exista public 3 ani
Programe si
proiecte comunitare
in asistenta sociala 30
Limba si literatura Nu exista public 3 ani
Universitatea Emanuel din Oradea
Facultatea a Specializari
Numarul de studenti
(Numar total)
Specializarea i Numar studenti la
Specializarea ii Numar studenti la
Universitatea Z
Total studenti 8357
340
Chimie Management
Biologie
Ecologie si Protectia Marketing
Horticultura
Ingineria Mediului Administrarea
Asistenta medicala
Kinetoterapie Economia
1030
Calculatoare 375 Contabilitate i
Electromecanica 340
Electronica 315 Finane i bnci
320
Educatie fizica si 282 Drept
Sport si performanta 38
1913 Administraie
Administrarea 297
Contabilitate si 314 Asisten social
Economia turismului 270
Finante si banci 285 Jurnalism
Economie si afaceri 118
Economia 126 Comunicare i relaii
Management 242
Marketing 261 Relaii internaionale
Facultatea de 702
672
Romana-Engleza 104
Romana-Franceza 64
Franceza-Engleza 92
Limbi Moderne 412
440
Psihologie 89
Stiintele comunicarii- 85
Politie Locala 96
Relatii Intenationale 99
Istorie 41
Filosofie 30
1016
AdministratiePublic
a 298
Drept 718
810
Pedagogia
invatamantului
primar si prescolar 684
Asistenta
manageriala si
secretariat 126
454
Facultatea de
Matematica-
Informatica Informatica 328
Facultatea de Stiinte
ale Educatiei
Facultatea de
Educatie Fizica si
Facultatea de Stiinte
Economice
Facultatea de Litere
Facultatea de Stiinte
Socio-Umane
Facultatea de Stiinte
Juridice si
Administrative
Universitatea din Pitesti Universitatea Constantin Brancoveanu (privata, nu
Facultatea de Stiinte
Facultatea de
Electronica,
Comunicatii si
Matematica 126
660
Teologie
Pastorala
Teologie
Asistenta Sociala
Teologie
Didactica
Arta
Sacra
Pedagogie
Muzicala
Asistenta
Sociala
Facultatea de
Teologie Ortodoxa
Numarul de studenti
Numar studenti la
Numar studenti la
Universitatea Constantin Brancoveanu (privata, nu
Management 150 Facultatea a
Finante 200
Administrarea 200
Contabilitate 150
Marketing 80
Psihologie 240
Istorie
Jurnalism
Sociologie
Relatii Internationale
Facultatea de Litere
Universitatea Lucian Blaga Universitatea RoGer
Facultatea de Stiinte
Economice
Facultatea Socio-
Umane
Specializari Numarul de studenti Facultatea a Specializari Numarul de studenti
Specializarea i Numar studenti la Specializarea i Numar studenti la
Specializarea ii Numar studenti la Specializarea ii Numar studenti la
Universitatea RoGer Universitatea Z
Facultatea de Stiinte Specializari Durata Numarul de studenti Numar de studenti
Matematica-Informatica 3
Informatica 3
Limba i literatura romn - Limba 3
Limba i literatura romn - Limba 3
Limbi moderne aplicate 3
Istorie 3
Relaii internaionale i studii 3
Comunicare si relatii publice
Istoria literaturii i sistemul criticii 3
Studii de gen din perspectiv 2
Elitele, cultura i construcie 2
Istoria mondial, sisteme i relaii 2
Tehnologia informaiei 2
740
Facultatea de
Calculatoare 4
Ingineria Sistemelor 4
Tehnologia construciilor de maini 4
Design industrial 4
Ingineria i protecia mediului n 4
Automatic i informatic aplicat 4
Inginerie economic industrial 4
Mecatronic 4
Managementul Sistemelor de 2
Sisteme Automate de Conducere 2
Grafic i Design Industrial 2
Managementul Securitii i 2
Managementul Sistemelor Calitii 2
1070
Facultatea de Stiinte
Administraie Public 3
Contabilitate si Informatica de 3
Management 3
Economia comerului, turismului i 3
Finane bnci 3
Drept 4
CONSULTAN FINANCIAR- 2
CONTABILITATE I AUDIT 2
INSTITUII JUDICIARE I
POLITICI LIBERALE 1
MANAGEMENTUL
ADMINISTRAIEI PUBLICE I
CARIERE PUBLICE 2
MANAGEMENTUL AFACERILOR 2
MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE 2
1600
3410 Numar total de studenti Universitatea Petru Maior
Master 150
1450
Licenta
Master 150
Master 150
Licenta 920
Universitatea Petru Maior Tg. Mures
Licenta 590
Facultatea de Specializari Durata Numarul de studenti
Finante - Banci 3
Economia comertului, 3
Contabilitate si informatica de 3
Banci si piete de capital in 2
Gestiunea financiara a 2
Facultatea de
Licenta Drept
Master Proceduri judiciare si profesii 1
Facultatea de
Psihologie 3
Psihopedagogie speciala 3
Master Asigurarea calitatii 2
Managementul resurselor 2
Psihologie clinica si tehnici de 2
Facultatea de
Licenta Geografia Turismului 3
Master Resurse turistice si protectia 2
Numar total de studenti Universitatea Dimitrie Cantemir
Licenta
Universitatea Dimitrie Cantemir
Licenta
Master
Numar de studenti Facultatea de Specializari Durata
Informatic 3
Mecatronic 4
Calculatoare 4
Automatic i informatic 4
Tehnologia construciilor de 4
155 Tehnologii i sisteme de 4
Comunicare i relaii publice 3
Traducere i interpretare 3
Servicii i politici de sntate 3
Horticultur 4
Peisagistic 4
155
115
40
155
465 Numar total de studenti Universitatea Sapientia
115
40
Universitatea Dimitrie Cantemir Universitatea Sapientia
115
40
Numarul de studenti Numar de studenti
50 85
50 90
40 70
40 90
40
40
40 120
50
40
40
40 40
575 Numar total de studenti Universitatea Sapientia
Universitatea Sapientia