Sunteți pe pagina 1din 3

activitati de tehnoredactare, tiparire si multiplicare documente

distribuirea corespondentei ntre diferitele birouri sau compartimente ale directiilor mentionate mai sus
n cadrul Departamentului de Achizitii, Concesionari si Contracte, participarea la pregatirea documentatiei
referitoare la o achizitie publica, respectiv licitatie cu strigare (tehnoredactarea, tiparirea si multiplicarea
caietelor de sarcini aferente)
tehnoredactarea unui comunicat de presa al Directiei de Relatii Internationale ca urmare a desfasurarii
iminente a Celei De-a XXVI-a Adunari Generale a Asociatiei Internationale a Primarilor Francofoni;
distribuirea lui catre toti functionarii publici din cadrul Directiei de Relatii Internationale
arhivare documente n cadrul Directiei Resurse Umane
activitati de tip secretariat si gospodarire interna
Unul din colegi ma pus sa trimit un fax, cu ocazia asta am si invatat sa trimit faxuri dar sis a
primesc, raspunzand la telefon mereu.
- Incheierea de contracte de servicii CONNEX cu clientii;
- Plata salariilor si completarea Statului de Plata;
- Depuneri de lichiditati la Banca Agricola, agentia Sebastian;
- Completarea Facturilor Fiscale si a Notelor de Intrare Receptie;
- Efectuarea de plati catre MobiFon prin intermediul Ordinelor de Plata;

Comentariul stagiului de practic
Stagiul de practic a reprezentat, pentru mine, posibilitatea ca prin intermediul activitati practice s
mi consolidez cunostintele teoretice dobndite n cadrul cursurilor de la facultate. Afost o experien
nou , interesant , folositoare i nu foarte diferit de ceea ce facem lafacultate, dar n acela i timp
mi-am dat seama c dac nu stii teoria care ne este predat nfacultate nu ai cum s pui n practic
ceea ce nu tii, orict de u or ar p rea.Rela ia cu personalul din cadrul institutiei desemnat s
coordoneze activitatea noastra de practica s-a bazat pe comunicare i, spre surprinderea noastr , au
incercat s ne pun ladispozi ie toate materialele necesare pentru a n elege ct mai bine modul
de func ionare alinstitu iei i s ne familiarizeze cu activit ile specifice administra iei
locale.De alfel, am avut ocazia s st m de vorb n timpul stagiului de practic cu att cu d-lPrimaru
Cristian Popescu Piedone, d-l viceprimar Alexandru Popescu ct si al i reprezentan iai conducerii
institu iei i consilieri locali care au prezentat un interes real cu privire laactivit ile noastre ca
studen i practican i i de la care am aflat lucruri, cu privire la sistemuladministrative din Romnia
i nu numai, pe care nu le-am fi aflat in facultate.

1
2

Participarea la edin a Consiliul Local i la audien ele domnului viceprimar m-auajutat s imi
creez o p rere ct de ct avizat cu privire la rela ia dintre politic iadministra ie public ,
dintre administra ie i cet ean.O rela ie ct mai bun cu cet eanul nu se poate realiza
dect prin imbun t irea performan elor institu iei garantndu-i acestuia furnizarea de servicii
de administra ie publicla un nalt standard de calitate, iar acest obiectiv nu poate fi atins dect prin
mbun t ireacontinu a imaginii Prim riei sectorului 4 prin ndeplinirea, anticiparea i dep
irea cerin elor cet enilor, utilizarea eficient a resurselor financiare i umane implicate n
furnizareaserviciilor, cre terea competen ei personalului i cre terea transparen ei activit
ilor desf urate i implicarea cet enilor n procesul de luare a deciziilor ( de ex. n
cazuldistribuirii locurilor de parcare).Prin efectuarea acestor stagii de practic ntre facultate si institu
ia prim riei se produce oleg tur de reciprocitate prin care cele dou institu ii se reprezint
una n cadrul celeilalte. Astfel,studen ii constituie imaginea facult ii n cadrul prim riei, tinerii
efectund practica pe bazacuno tin elor acumulate sub ndrumarea celor din facultate, i tot
studen ii vor fi cei care, nurma stagiului de practic realizat, vor promova o anumita imagine cu
privire la institu ia gazda.

n ceea ce prive te rela ia cu colegii mei de practic , fiind ef de grup am avut ocazias interac
ionez cu colegii mei de grup , cu colegii din cealalt grup , (grupa 2), repartiza itot la Prim ria
sectorului 4 ct i cu ceilal i studen i practican i din cadrul Universit iiBucure ti, Universit
ii Spiru Haret si Universitatii Dimitrie Cantemir.Toate activit ile prezentate n jurnalul de practic
au fost realizate al turi de colegiimei, sub indrumarea persoanelor specializate

care au pus n special accentul pe exemplificarea prin contact direct a informatiilor obtinute teoretic in
cadrul facultatii.
5. Concluzii

13
A face practic nc din anul I reprezint un avantaj deoarece am avut ocazia s m familiarizez cu
domeniul de activitate al administratiei publice i am avut oportunitatea de aacumula cunostinte
legislative obligatorii pentru cariera in acest domeniu, am putut observamodul in care acestea sunt
aplicate.Stagiul de practica mi-a permis s corelez cuno tin ele dobndite n cadrul cursurilor,
iseminariilor cu situa ii concrete care pot fi ntlnite n practica. Pe de alt parte, stagiul de practica
mi-a oferit posibilitatea analiz rii pie ei for ei de munc din cadrul administra iei publice i
europene, n materie de oportunit i existente i de pa ii pe care trebuie s i parcurgin
eventualitatea n care a dori o carier n acest domeniu.Am avut ocazia s cunosc oameni deschi i
i s observ o bun rela ionare ntre angaja ii prim riei n vederea ndeplinirii eficiente a
sarcinilor, acest lucru denotnd un grad ridicat de profesionalism.Repartizarea la Compartimentul
Autoriz ri Activit i Comerciale m-a ajutat s ntelegmai bine implica iile i conditiile pe care
trebuie s le ndeplineasc o persoana dac aceastadore te s i deschid o afacere i c
legile referitoare la acest domeniu aflate n vigoare nusunt tocmai bine puse la punct. Rolul acestui
compartiment n cadrul direc iei i al prim rieiconfer dinamism ntregii institu ii prin rela
ionarea sa permanent cu cet enii i eficien (respectarea celor 30 de zile pentru eliberarea
acordului de func ionare).n concluzie, consider c stagiul de practic realizat n ultimile trei luni n
cadrulPrim riei sectorului 4 reprezint un pas important dezvoltarea mea profesional i personal
, i mi-a permis, de asemenea s imi creez o privire de ansamblu asupra administra iei publice,
adiferen elor dintre ceea ce nv m n timpul anilor de studiu i cu ce ne confrunt m de fapt
laiesirea de pe b ncile facult ii. Personal, am fost pl cut impresionat s cunosc oameni
caredup c iva ani de serviciu n administra ia public nc le mai place ceea ce fac i
persoanecare ne-au incurajat s urm m aceast carier i s nu ne indrept m spre mediul
privat.