Sunteți pe pagina 1din 42
„Proiect cofinan ţ at din Fondul Social European prin Programul Opera ţ ional Sectorial Dezvoltarea

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”

„Investeşte în oameni!”

PLAN DE AFACERI MODEL

I. Rezumat executiv

1.1 Obiectivul întreprinderii

Sarcina principală pentru noua întreprindere în curs de înfiinţare „creosa interior” este comercializarea de sisteme de mobilă şi accesorii pentru locuinţe. Ca formă juridică este selectată mai întâi „KEG” şi apoi se tinde spre o societate cu răspundere limitată. Întreprinderea şi-a stabilit ca obiectiv să creeze o imagine deosebită produsului său principal „Lex7” şi să-l menţină pe acesta cu succes pe piaţă pe termen îndelungat.

1.2 Produs

Ca afacere de bază „creosa interior” comercializează sistemul de mobilă dezvoltat de firmă Lex7, care a fost conceput pe principiul unui sistem modular din subansambluri tipizate/cheson. Un sistem pentru etajere şi mobilă „zidită”, care este perfect adecvat pentru desfacere prin Internet şi comerţ prin expediţie. Lex7 este un sistem a cărui construcţie permite prezentarea nelimitată a mai multe variante de structurare. Acest lucru este înlesnit prin multiplele posibilităţi de aranjare/dispunere multiplicat cu posibilele culori. Asamblarea mobilei se conturează a fi foarte simplă pentru clienţi prin procesele repetate în permanenţă. Mobila se poate modifica, completa sau extinde oricând cu uşurinţă. Aceste caracteristici ale Lex7 sunt adaptate la tendinţele societăţii de azi, care pune tot mai mult bază pe individualitate şi mobilitate la structurarea locuinţei.

Vezi anexa A

de azi, care pune tot mai mult bază pe individualitate şi mobilitate la structurarea locuinţei. Vezi
1.3 Piaţa Deoarece Lex7 introduce o nouă generaţie de produse de mobilă şi desfacerea este

1.3 Piaţa

Deoarece Lex7 introduce o nouă generaţie de produse de mobilă şi desfacerea este tot mai accesibilă prin noi căi cum ar fi Internetul şi comerţul prin expediţie, Lex7 se vede într-o nişă a pieţei. Avantajele sunt mai ales posibilităţile infinit de multe care reies din acest sistem, simplitatea operării, calitatea la preţul imbatabil şi capacitatea de expediere uşoară. Conform unui studiu al ECC (Electric- Commerce- Center) comerţul cu mobilă pe Internet se află încă la început. În următorii 5 ani cifra de afaceri prin această cale de desfacere ar urma să crească în Germania de 50 ori. Ca piaţă pentru Lex7 este prevăzut deocamdată spaţiul vorbitor de limbă germană. Structura de sortimente a comerţului cu mobilă că grupei de specialitate „etajere şi mobilă zidită” i-a revenit o cotă de piaţă de circa 2,80 miliarde Euro pentru anul 2006. În calitate de clienţi finali sunt prevăzute în primul rând persoane cu vârsta între 14 şi 60 ani. Acest lucru este motivat prin diferitele posibilităţi de structurare şi diferitele căi de desfacere.

1.4 Marketing

Printr-o reţea de căi de desfacere diferite, tot mai preferate de către clienţi, produsele Lex7 ar urma să ajungă la succesul de vânzări scontat. Special prin comerţul on-line ar trebui comercializate avantajele produsului prin lanţul de desfacere „win 2 win 2 win”.

Internet & E-Commerce

- Indirect prin parteneri (B2B) (afaceri inovatoare cu mobilă cu vânzare on-line)

- Diverse magazine on-line

- Diverse magazine eBay

- Alte pieţe on-line

- Direct prin pagina de Internet Lex7 (B2C)

lanţul de desfacere „win 2 win 2 win”

- Magazin on-line pentru vânzarea de piese componente (vânzarea de piese componente sau piese de schimb)

- Magazin on-line cu planificare virtuală (planificare virtuală cu program de calculator special)

Comerţ de mobilă staţionar (lanţuri de magazine mari cum ar fi XXXLutz, Kika / Leiner, Interio, …)

special) Comerţ de mobilă staţionar (lanţuri de magazine mari cum ar fi XXXLutz, Kika / Leiner,
Comerţ prin expediţie (Tchibo, Otto, Cairo, …) Alt comerţ (Hofer, Baumarkt, Depozitul de paturi danez,

Comerţ prin expediţie (Tchibo, Otto, Cairo, …)

Alt comerţ (Hofer, Baumarkt, Depozitul de paturi danez, …)

1.5 Realizarea

Pentru realizarea acestui proiect sunt necesare investiţii în valoare de circa xxx Euro în primii 3 ani. Acestea sunt necesare mai ales pentru producţia de infrastructură, unelte de producţie, drepturi de protecţie şi construcţia depozitului.

1.6

Competenţa

Membrul echipei A a urmat cursurile la Şcoala Ortwein HTBLA, colegiul pentru tâmplărie şi amenajări interioare. După examenul de calificare de la Camera de Economie Graz a lucrat din 1997 – 2005 la o firmă de case prefabricate ca responsabil pentru dulgherie, construcţia de scări, construcţia de balcoane şi construcţia de mobilă. Printre sarcinile sale principale se numără printre altele Design şi dezvoltare, liste de preţuri şi calculaţie, termene şi planificare a desfăşurării, achiziţii, calculul costurilor şi conducere de până la 30 angajaţi.

Membrul echipei A a studiat la facultatea de specialitate profesională aferentă a BFI Vien „Economie Europeană şi Conducerea Întreprinderii”. A lucrat în calitate de consultantă pentru clienţi privaţi în sectorul bancar, a fost responsabilă la o Firmă Vieneză de Consultanţă ca organizatoare pentru seminarii şi marketing respectiv evenimente ale firmei şi în plus a dobândit de mai multe ori experienţă profesională şi personală în străinătate, în Europa (Londra) şi peste ocean (Trinidad&Tobago, Ecuador) la practică de dezvoltare politică şi la colaborare de proiect cu titlu onorific.

ocean (Trinidad&Tobago, Ecuador) la practică de dezvoltare politică şi la colaborare de proiect cu titlu onorific.
II. Întreprindere 1. Profilul întreprinderii/profilul fondatorului Forma întreprinderii: Pentru noua întreprindere în

II. Întreprindere

1. Profilul întreprinderii/profilul fondatorului

Forma întreprinderii:

Pentru noua întreprindere în curs de înfiinţare creosa interior este aleasă mai întâi ca formă juridică „KEG”. Se tinde însă spre „Societate cu răspundere limitată”. În acest sens majoritatea cotelor parte ale societăţii revin acţionarului GF Sxxx Axxx. Nu este exclusă nici o participare a terţi, Creosa este o firmă pentru comercializarea de mobilă şi accesorii pentru locuinţe.

(Grafică a structurii acţionarilor)

Prin implicarea diferitelor resurse costurile urmează să fie transparente şi lacunele de competenţă din domeniile de specialitate urmează să fie completate. Verificarea economicităţii Domeniilor Individuale (Intern sau Extern) se efectuează în mod curent.

Pentru susţinerea administratorilor sunt în echipa de consilieri mai ales persoane experimentate din cele mai diverse domenii ale economiei. Echipa constă exclusiv din prieteni ai ambilor administratori. Prestaţiile acestora sunt onorifice (benevole) şi nu sunt legate de nici o pretenţie de remuneraţie. Membrii echipei ar fi preferaţi şi la înfiinţarea unei societăţi de capital în calitate de acţionari.

Deoarece firma nu îşi propune să fabrice produsele sale alte sarcini ar fi coordonarea partenerilor individuali şi administrarea unui depozit. Prin descărcarea producţiei şi a altor domenii cum ar fi de exemplu logistica de transport reiese o structură de organizare relativ liniară. Aceasta se împarte din nou în diferite poziţii de costuri pentru a putea verifica economicitatea fiecărui domeniu individual.

se împarte din nou în diferite poziţii de costuri pentru a putea verifica economicitatea fiecărui domeniu
Sediul firmei: Sediul firmei pentru creosa interior va fi Karnten. Încăperi cu suficient spaţiu pentru

Sediul firmei:

Sediul firmei pentru creosa interior va fi Karnten. Încăperi cu suficient spaţiu pentru birou şi spaţii pentru conferinţe, precum şi o suprafaţă pentru prezentări şi expoziţii au fost deja închiriate. Pe lângă acest sediu principal va exista şi un birou la Viena, care va fi ocupat de xxx. Amplasamentul pentru logistica de depozit încă nu a fost stabilit.

Afacerea de bază:

Ca afacere de bază firma comercializează propriul sistem dezvoltat de mobilă Lex7, care a fost conceput pe principiul unui sistem modular cu subansambluri tipizate. Un sistem pentru etajere şi mobilă „zidită”, care este perfect adecvat pentru desfacere prin Internet şi comerţ prin expediţie. Acesta se subdivizează pe scurt în următoarele puncte:

Lex7 – Sistem standard

Lex7 – Colecţie specială

Lex7 – Officeline

Denumirea Lex7 se compune din cuvântul latin Lex = lege şi cele 7 elemente de bază ale sistemului. Ideea pentru acest sistem datează de la sfârşitul lui 2004 şi a fost concretizată în primăvara şi vara lui 2005. Feed- back-urile pozitive ale multor persoane implicate şi chestionate, precum şi o cercetare amănunţită cu privire la volumul de piaţă au condus în cele din urmă la intenţia de realizare.

Alte ramuri de afaceri importante:

FABRICA DE ARTĂ: Ideea este aceea de a realiza în producţie de serie obiecte de mobilă scumpe de la diferiţi designeri, artişti sau maeştrii. Astfel de sculpturi de mobilă sunt fabricate mai ales doar ca piese individuale cu o manoperă scumpă.

M&K: Mobilă & Artă sunt sculpturi de mobilă funcţionale care sunt produse şi comercializate în serie redusă.

Mobilă & Artă sunt sculpturi de mobilă funcţionale care sunt produse şi comercializate în serie redusă.
N&G: Natură & Geometrie reuneşte formele organice ale naturii cu funcţionalitatea geometrică. Acestea sunt

N&G: Natură & Geometrie reuneşte formele organice ale naturii cu funcţionalitatea geometrică. Acestea sunt fabricate şi comercializate ca unicate.

Principiile de bază ale întreprinderii:

Principiile de bază esenţiale, care conduc întreprinderea spre succes, sunt:

Căutarea unor pieţe noi

Căutarea de noi căi de desfacere inovatoare pentru aceste pieţe

Prezentarea unui sortiment de produs adecvat pentru aceste căi de desfacere

Simplitate inovatoare la dezvoltarea produsului şi alegerea produsului

Grupul ţintă:

Grupele ţintă după care se orientează firma reies din tipul de produs, precum şi din cel al căii de desfacere şi sunt atât consumatori finali (B2C) cât şi firme comerciale (B2B).

2. Obiectivele întreprinderii

Întreprinderea şi-a fixat ca obiectiv să creeze o imagine deosebită produsului său principal „Lex7” şi să-l menţină pe acesta cu succes pe piaţă pe termen îndelungat. Marca Lex7 trebuie să fie „o noţiune” pentru clienţi. (Sloganul „Trendsetter”) Valoarea cifrelor de afaceri depinde în primii doi ani de cât de rapid pot fi iniţiate diferitele căi de desfacere. În următorii ani firma creşte prin extinderea în alte ţări. Pentru siguranţa pe viitor a mărcii Lex7, aceasta va fi verificată permanent pentru tendinţe, funcţionalitate, calitate şi preţ.

2008

beak-even

2009

startul extinderii în alte ţări UE

2011

cifra de afaceri circa xxx Euro (DB 31%)

2015

startul extinderii în afara Europei

în alte ţări UE 2011 cifra de afaceri circa xxx Euro (DB 31%) 2015 startul extinderii
Principalii factori de succes: Produs: Prin flexibilitatea sistemului se poate configura un mare sortiment al

Principalii factori de succes:

Produs: Prin flexibilitatea sistemului se poate configura un mare sortiment al produsului, fără cheltuieli de logistică ridicate şi mai ales fără riscuri. (întregul sortiment constă întotdeauna din aceleaşi părţi, care sunt comisionate abia după comandă). Acest sortiment al produsului trebuie să acopere multe domenii diferite (ex. spaţiul de locuit, biroul, baia, domeniul obiectelor, …) şi să se adreseze gusturilor diferite (ex. clasic, modern, kitsch, tonuri de culori, …)

Căi de desfacere: Aici Lex7 ţinteşte mai ales pieţele noi ale branşei cum ar fi Internetul (magazine on-line & magazine eBay), precum şi comerţul prin expediere. Pentru aceste căi de desfacere este perfect adecvat acest produs prin capacitatea sa convenabilă de expediere. Dar şi comerţul cu mobilă staţionar este o posibilitate de desfacere. Aici este important să se realizeze sortimente diferite pentru fiecare cale de desfacere deoarece acestea se adresează în primul rând diferitelor grupuri ţintă şi în al doilea rând nu trebuie să concureze între ele.

Şanse de extindere: Sistemul de mobilă Lex7 trebuie comercializat prin contracte de licenţă dincolo de ţările vorbitoare de limba germană. Aceasta permite o creştere controlată şi cu un efect ceva mai mare.

Echipa: Echipa din jurul celor doi administratori-acţionari se completează excelent prin diferitele calificări şi cariere. Toate domeniile importante pot fi acoperite prin echipa administratorilor. Şi echipa de consilieri aduce prin alte personalităţi în economie mult know-how în firmă.

III. Produs/serviciu

Viziunea a fost de a dezvolta un sistem care să se structureze pe principiul sistemului cu subansambluri tipizate şi care să fie adecvat pentru vânzarea prin Internet şi prin comerţul prin expediţie. În acest sens trebuie să existe cât mai puţin posibile piese componente diferite, care să poată fi asamblate în cât mai multe variante. Numai printr-un astfel de sistem este posibil să se ofere clienţilor cea mai bună calitate la un preţ rezonabil. În afară de acestea, obiectivul firmei era de a configura cât mai simplă posibil asamblarea mobilei pentru clienţi. O altă idee de bază era aceea de a putea oricând modifica, completa sau extinde cât mai simplu mobila. Caracteristicile simplu, depozitabil şi operabil trebuiau incluse de asemenea în procesul de dezvoltare pentru a putea expedia mobila convenabil din punct de vedere al costurilor.

incluse de asemenea în procesul de dezvoltare pentru a putea expedia mobila convenabil din punct de
Lex7 – Sistemul standard: Sistemul constă din corpuri de bază. Fiecare corp de bază individual

Lex7 – Sistemul standard:

Sistemul constă din corpuri de bază. Fiecare corp de bază individual constă din 4 părţi egale. Aceste corpuri de bază au o formă exterioară care se lasă îmbinată cu alte corpuri de bază. Se îmbină corpurile individuale între ele cu elementele de extindere special dezvoltate pentru acestea. Mai întâi există 3 forme de design de bază diferite (forme corporale de bază).

Lex7 – cube (cub)

Lex7 – flex2

Lex7 – ball (minge)

Piesele suplimentare opţionale sunt uşile, pereţii din spate şi platformele intermediare. Acestea sunt aplicabile pe toate formele de design de bază.

Alte posibilităţi de structurare se remarcă prin faptul că unele forme de design de bază se pot stivui în modurile cele mai diferite (ca în oglindă, inversate sau dislocate). Totul se multiplică cu posibile culori, care sunt stabilite în funcţie de tendinţe.

Totul este facilitat prin procedura de material sintetic-de turnare prin injecţie/sub presiune. Corpurile de bază, uşa şi peretele din spate sunt fabricate prin această procedură. Platforma intermediară este din sticlă. Elementele de legătură dintre corpurile de bază individuale sunt fabricate din metal (turnare prin zincografie). Aceste legături permit o asamblare flexibilă şi operabilă a mobilei şi formează prin aspectul lor una dintre mărcile comerciale ale Lex7. Piesele funcţionale cum ar fi balamaua de la uşă, îmbinarea cu şuruburi şi elementul portant al platformei intermediare sunt produse standard ale industriei de garnituri.

cu şuruburi şi elementul portant al platformei intermediare sunt produse standard ale industriei de garnituri.
Lex7 – Colecţie specială: În cazul colecţiei speciale este vorba despre un tip de variantă

Lex7 – Colecţie specială:

În cazul colecţiei speciale este vorba despre un tip de variantă de lux a mobilei Lex7. Aici sunt utilizate, de exemplu: materiale sintetice semitransparente sau culori speciale. Combinaţia cu alte materiale ca lemn, sticlă, metal etc. este o altă caracteristică a colecţiei speciale. Deoarece aici nu sunt necesare unelte speciale pentru fabricaţie intrarea pe piaţă are loc aproape în acelaşi timp cu colecţia standard. (Grafica)

1. Avantajele clienţilor/beneficiile clienţilor

Lanţul de creaţie a valorilor „7 to infinity”

Deoarece Lex7 constă doar din 7 elemente de bază diferite există următoarele avantaje:

7 elemente de bază – infinit de multe piese de mobilă individuale

Cantităţi mari fabricate industrial – costuri de fabricaţie convenabile

Calitate de prelucrare superioară a pieselor individuale – calitate superioară a mobilei

Manipulare simplă din punct de vedere logistic – costuri secundare convenabile

Infinit de multe piese de mobilă individuale – la disponibilitate rapidă

Piese de mobilă individuale cu o bună calitate, rapid disponibile într-un raport bun calitate-preţ ? clienţi mulţumiţi!

Alte avantaje sunt:

Capacitate de expediere convenabilă din punct de vedere al costurilor: Produsele Lex7 sunt stivuibile la dimensiuni normale şi au o greutate redusă.

Accesibile utilizatorului prin montajul simplu şi procesele clare care se repetă permanent

şi au o greutate redusă. Accesibile utilizatorului prin montajul simplu şi procesele clare care se repetă
Materiale interesante noi Materialul sintetic în această formă era până la ora actuală rezervat doar

Materiale interesante noi Materialul sintetic în această formă era până la ora actuală rezervat doar mobilei exclusiviste şi scumpe. Motivul îl reprezintă costurile relativ ridicate ale uneltelor pentru producţie şi costurile pentru căile clasice de desfacere.

Un alt avantaj pentru consumatorul final este modularitatea sistemului. Există posibilitatea de a modifica, extinde sau completa mobila în funcţie de necesitate. Un regal/o etajeră se poate extinde cu uşurinţă şi forma un dulap pentru acte/dosare. La mutări, când situaţia spaţiului s-a modificat, mobila trebuie adaptată situaţiei existente. Birourile, care la început depozitau puţine dosare şi care abia în timp se multiplicau, pot fi extinse în timp în funcţie de necesităţi. Dacă se doreşte un alt design, se construieşte din ce există o mobilă nouă.

În calitate de clienţi finali sunt consideraţi în primul rând persoanele cu vârsta între 14 şi 60 ani. Acest lucru este motivat prin posibilităţile diferite de structurare şi căile diferite de desfacere. De la prima cameră a copilului sau a adolescentului, locuinţe pentru studenţi, prima locuinţă proprie până la casa pentru o familie. Design-ul de mobilă Lex7 poate contribui decisiv la calitatea locuinţei. Însă nu numai gospodării intră în discuţie în privinţa design-ului ci şi dotările pentru birouri şi magazine sunt domenii de aplicare pentru produsele Lex7. Lex7 este o soluţie inovatoare pentru mobilă flexibilă cu etajere şi mobilă „zidită”. Această inovaţie este în plus accentuată prin faptul că clienţii au posibilitatea de a achiziţiona această mobilă rapid şi convenabil prin Internet. Deoarece în cele mai multe gospodării există acces la Internet (iniţiativa de bandă largă în Europa) este prezent şi un magazin de mobilă cu produse Lex7 timp de 24 ore şi 7 zile pe săptămână şi clienţii pot comanda cu un click de acasă. Mobila este apoi livrată comod, în decurs de câteva zile. Prin această structură liniară de organizare se poate asigura suplimentar şi raportul convenabil preţ-calitate.

2. Stadiul de dezvoltare

Etapa 1 (încheiată)

Dezvoltarea produselor Lex7 a fost forţată şi efectuată de Axxx Sxxx. Există deja numeroase desene tehnice cu descrieri tehnice exacte, precum şi animaţii 3D pentru prezentare vizuală. Un prototip fabricat manual din plăci de lemn a fost construit şi a servit pentru stabilirea proporţiilor şi pentru testarea unor elemente de căptuşire.

de lemn a fost construit şi a servit pentru stabilirea proporţiilor şi pentru testarea unor elemente
Când design-ul a prins contur următorul pas a fost contactul cu industria. Un birou tehnic

Când design-ul a prins contur următorul pas a fost contactul cu industria. Un birou tehnic pentru tehnica materialelor sintetice a fost însărcinat să întreprindă primii paşi, care conţin următoarele:

Alegerea eventualei tehnologii de fabricaţie după verificarea comparativă a costurilor la tehnologii diferite în funcţie de o componentă completă,

Alegerea materialelor

Calcularea costurilor de fabricaţie pentru produsele individuale,

Calcularea costurilor de fabricaţie pentru uneltele de producţie,

Orar

Pentru piesele de metal şi turnate prin zincografie au fost deja contactaţi eventuali producători. Deja se redactează oferte cu privire la costurile uneltelor de producţie, precum şi a pieselor individuale.

Similar este şi în cazul elementelor de căptuşeală standard şi al platformelor de sticlă. Aici preţurile au fost deja stabilite, mai trebuie doar adaptate şi negociate în funcţie de numărul de bucăţi. Când au fost stabilite toate detaliile s-au construit 3 bucăţi de prototipuri.

Costuri pentru etapa 1

Etapa 2 (în lucru)

Euro

xxx

Un pas important este notificarea oficiului pentru protecţia patentelor sau protecţia consumatorilor.

Costuri pentru etapa 2

Euro

xxx până la xxx

oficiului pentru protecţia patentelor sau protecţia consumatorilor. Costuri pentru etapa 2 Euro xxx până la xxx
Etapa 3 În etapa 3 au trebuit structurate produsele individuale în funcţie de materialele sintetice,

Etapa 3

În etapa 3 au trebuit structurate produsele individuale în funcţie de materialele sintetice, s-a întocmit o construcţie 3D, s-a optimizat materialul folosit şi s-au procurat uneltele de producţie şi produsele, este necesară o susţinere a proiectului din partea Biroului Tehnic până la comercializarea produselor.

Costuri pentru etapa 3

Euro

3. Terminarea execuţiei/întocmire

xxx (repartizate în funcţie de adaptări, în caz de necesitate)

Producţia sistemului Lex7 se efectuează extern şi este nevoie în acest sens de patru producători şi furnizori diferiţi:

Industria materialelor sintetice pentru corpuri (eventualii producători se stabilesc în etapa 3)

Industria de metale pentru elementele de îmbinare/legătură (ex. firma Roto Frank)

Industria sticlei pentru suprafeţele de sticlă (ex. firma Isolar)

Comerţul cu ridicate sau industria pentru garnituri/căptuşeli (ex. firma Schachenmayer, Blum)

După procedura de alegere, în cadrul căreia joacă un rol foarte important calitatea, preţul, capacitatea şi flexibilitatea, sunt optimizate piesele individuale în funcţie de formă şi material. După încheierea acestei etape, care este planificată la circa 2 luni de la start, urmează începerea producţiei la circa alte 4 luni distanţă. Se produce orientat în funcţie de necesar pentru a menţine scăzute costurile de depozitare, însă totuşi pentru a menţine şi preţurile de producători. Pentru a obţine o anumită independenţă faţă de furnizori se au în vedere şi posibilităţi alternative, care sunt căutate mai ales pe pieţele recent deschise.

de furnizori se au în vedere şi posibilităţi alternative, care sunt căutate mai ales pe pieţele
Un alt mijloc important este intrarea pe Internet (pagina de Internet & eventual propriul magazin

Un alt mijloc important este intrarea pe Internet (pagina de Internet & eventual propriul magazin on-line). În acest sens s-au contactat deja specialiştii. (DEM Mediendesign www.dem.at) La adresa www.lex7.com există deja o pagină informativă pentru produsul Lex7.

Pe lângă produs mai joacă un rol important şi ambalajul şi logistica. Ambalarea pieselor individuale se efectuează de către producător. Acesta trebuie să ambaleze componentele în unităţi utile. Aceasta înseamnă, de exemplu, că corpurile trebuie ambalate în unităţi de patru bucăţi, deoarece fiecare corp constă din patru laturi. În continuare marfa este transportată în siguranţă la logistica de depozit. Logistica de depozit este organizată la nivel intern. După intrarea unei comenzi piesele de mobilă sunt ambalate în unul sau mai multe pachete complete.

În continuare pachetele finalizate vor fi mai întâi depozitate tranzitoriu şi colectate la 2 – 3 termene fixe pe săptămână (mai târziu chiar mai multe termene) de către partenerii de logistică.

IV. Branşă şi piaţă

1. Analiza branşei

Austria:

creosa interior se subordonează în cadrul comerţului grupei de specialitate comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata al mobilei. În cadrul comerţului cu amănuntul pentru mobilă circa 1.820 firme cu circa 2.750 magazine au administrat în anul 2001 în Austria o cifră de afaceri de circa 3.079 miliarde Euro în domeniul mobilei pentru locuinţe. În consecinţă această grupă de specialitate este a treia în domeniul comerţului cu amănuntul. (sursa: informare a Camerei de Economie OO ediţia 17 ianuarie 2003).

În anii 2002 şi 2003 nu s-a consemnat nici o creştere în această branşă. Abia în anul 2004 au existat uşoare creşteri ale cifrei de afaceri. Pentru aceste creşteri sunt responsabile mai ales cele trei firme mari de pe piaţă, care împreună deţin o cotă de piaţă de 60%: XXXLutz + 1,9%, Kika/Leiner + 0,9% şi Ikea + 0,5%. Oricum în 2003 a scăzut productivitatea liniară (cifrele de afaceri pe metrii pătraţi) ale acestor ofertanţi pe piaţă, ceea ce experţii interpretează ca o purificare pre-existentă a pieţei. (sursa: Analiza branşei Comerţ, Ediţia 2004)

ceea ce experţii interpretează ca o purificare pre-existentă a pieţei. (sursa: Analiza branşei Comerţ, Ediţia 2004)
Germania: În Germania branşa mobilei a administrat în anul 2000 o cifră totală de afaceri

Germania:

În Germania branşa mobilei a administrat în anul 2000 o cifră totală de afaceri de 28,542 miliarde Euro (11.262 firme). Spre deosebire de Austria paleta de ofertanţi este mai largă. Cel mai mare participant pe piaţă în Germania, IKEA, deţine o cotă de piaţă de exact 5%. Toţi ceilalţi ofertanţi sunt cu mult inferiori. Problemele în schimb sunt asemănătoare acelora din Austria. Suprafeţele pentru expoziţii devin tot mai mari la cifre de afaceri egale până la stagnante. (Sursa: Broşura „Pieţele de mobilă ale viitorului” 2002)

Tabel: Piaţa de mobilă 2006 – 2010

În milioane

2006

2007

2008

2009

2010

Euro

Germania (1)

31.373

31.845

32.317

32.789

33.261

Austria (2)

3.384

3.435

3.486

3.537

3.588

total

34.758

35.281

35.803

36.326

36.849

(1)

Sursa: Broşura „Pieţele de mobilă ale viitorului”

 

(2)

Sursa: Informaţii de la Cameră WKO 17.01.2003 calculate linear faţă de broşură

ale viitorului”   (2) Sursa: Informaţii de la Cameră WKO 17.01.2003 calculate linear faţă de broşură
Pieţele de mobilă ale viitorului: O importantă cale de desfacere pentru Lex7 este Internetul. Conform

Pieţele de mobilă ale viitorului:

O importantă cale de desfacere pentru Lex7 este Internetul. Conform unui studiu al ECC (Electric- Commerce- Center) comerţul cu mobilă prin Internet este încă la început. În următorii 5 ani cifra de afaceri urmează să crească în Germania de 50 ori prin această cale de desfacere. Însă administrarea unui magazin on-line propriu nu este deseori suficientă, ci mai degrabă o reţea de căi de desfacere diferite, tot mai preferate de clienţi, cum ar fi, de exemplu:

case de expediţie sau eBay, care conduc aici spre succesul scontat.

Cifra de afaceri în milioane Euro în Germania în funcţie de căile de desfacere

Euro în Germania în funcţie de căile de desfacere Cifra de afaceri 2000 Cifra de afaceri

Cifra de afaceri 2000

Cifra de afaceri

2010

Acest studiu indică clar faptul că în comerţul cu mobilă tradiţional nu se întrevăd creşteri în următorii ani. Creşterile totale de conjunctură ale branşei se vor datora „pieţelor de mobilă ale viitorului”!

următorii ani. Creşterile totale de conjunctură ale branşei se vor datora „pieţelor de mobilă ale viitorului”!
2. Analiza pieţei/segmentele pieţei/clienţii ţintă Lex7 este un sistem de mobilă pentru etajere şi mobilă

2. Analiza pieţei/segmentele pieţei/clienţii ţintă

Lex7 este un sistem de mobilă pentru etajere şi mobilă „zidită”. Structura de sortimente a comerţului cu mobilă arată că acestei grupe îi revine o cotă de piaţă de 8% din cifra de afaceri totală a branşei mobilei în Austria şi Germania. Aceasta înseamnă că la o cifră de afaceri a branşei în Austria şi Germania împreună în anul 2006 de circa 34,75 miliarde Euro, aproximativ de 2,80 miliarde Euro revin mobilei cu etajere şi mobilă „zidită”. (Sursa: IfH, Koln, comparaţie în comerţul cu mobilă şi broşura „Pieţele de mobilă ale viitorului”)

Deoarece această cotă nu se repartizează egal prin căile individuale de desfacere în următorul tabel este prezentat volumul pieţei în acest segment, raportat la tipul diferitelor căi de desfacere, pentru următorii 5 ani.

(Tabel)

Internetul ca importantă cale de desfacere:

Clienţii sunt racolaţi prin eBay, magazine eBay, diferite magazine on-line, magazine on-line ale comercianţilor şi eventual şi magazine on-line proprii. Internetul şi E-Commerce sunt prevăzute ca fiind cele mai importante căi de desfacere pentru Lex7. Decisiv pentru acest lucru este piaţa uriaşă, care este relativ uşor şi convenabil accesibilă, precum şi produsul Lex7 perfect adecvat pentru aceasta.

Pe Internet se găsesc multe grupuri ţintă, care pot fi implicate. Pentru Lex7 este totuşi decisiv, pentru ce utilizează de fapt persoanele Internetul. Numeroase cercetări împart majoritatea de bază a utilizatorilor de Internet în grupuri cât mai omogene cu caracteristici specifice. Un studiu de la McKinsey ajunge la concluzia că vârsta, profesia, situaţia familială şi structura gospodăriei sunt deosebit de adecvate pentru a diferenţia cumpărătorii on-line de „non-cumpărătorii on-line”. Un studiu curent al ECC – Comerţ, care se va încheia la sfârşitul lui 2006, va indica care sunt grupurile ţintă relevante pentru Lex7.

ECC – Comerţ, care se va încheia la sfârşitul lui 2006, va indica care sunt grupurile
Alte căi de desfacere importante pentru Lex7: Mai ales în etapa de start se lucrează

Alte căi de desfacere importante pentru Lex7:

Mai ales în etapa de start se lucrează la o comandă mai mare. Domeniile care intră aici în discuţie sunt:

Comerţul cu ridicata pentru mobilă staţionar: Aici este vorba mai ales despre lanţuri mai mari de comerţ cu amănuntul. Va fi redactat un catalog de produse special pentru acest domeniu.

Comerţul prin expediţie: Această cale va fi promovată cu o strategie specială de marketing (vezi Marketing). Aici ar trebui vândute mai ales cantităţi foarte mari ale unui design.

Comerţul obişnuit: Asemănător ca şi la comerţul prin expediţie se va promova şi aici o strategie specială de marketing şi vor fi vândute cantităţi mari ale unui design. (vezi Marketing)

Extindere:

După piaţa Austria şi Germania sistemul Lex7 va fi comercializat şi în alte ţări. Pentru aceasta intră în discuţie mai multe variante. O posibilitate ar fi parteneri cu contracte cu licenţă, comercianţi en gros sau chiar o desfacere directă prin creosa cu amplasamente în fiecare ţară. O verificare exactă a pieţei va indica ce cale va fi urmată. Se va începe chiar din primul an cu stabilirea pieţelor potenţiale. Prima fază de extindere se va efectua în 2008 sau 2009.

începe chiar din primul an cu stabilirea pieţelor potenţiale. Prima fază de extindere se va efectua
3. Concurenţa Sisteme diferite pe piaţă: Sisteme Descriere – Avantaj - Dezavantaj Produse Sistemul cu

3. Concurenţa

Sisteme diferite pe piaţă:

Sisteme

Descriere – Avantaj - Dezavantaj

Produse

Sistemul cu

Un sistem cu subansambluri tipizate constă din părţi diferite, care pot fi asamblate în moduri diferite. De obicei sunt foarte flexibile. Asamblarea poate conduce deseori la dificultăţi, deoarece obiectul complet trebuie asamblat dintr-o dată. Extinderea ulterioară este, dacă se poate, dificilă. Un avantaj

Etajeră

subansambluri

asamblată /

tipizate

Cartel

Freddy /

este depozitarea simplă şi capacitatea de transport a pieselor mici.

Flototto*

BS

Sistem USM

Sistem modular

Un sistem modular constă din corpuri-module individuale, care pot fi îmbinate în diferite moduri. De obicei sunt foarte flexibile. Nu există o asamblare ci doar o aranjare cu eventuale îmbinări/legături. Şi extinderea ulterioară nu prezintă nici o problemă în mod normal. Un mare dezavantaj este mărimea modulelor. (depozitarea, transportul). Un dezavantaj

Boogie Woogie

/

Magis

MS

este depozitarea scumpă şi capacitatea de transport a modulelor relativ mari. (mult spaţiu neutilizat)

Stapelbox*

Cub / Hans Hansen

şi capacitatea de transport a modulelor relativ mari. (mult spaţiu neutilizat) Stapelbox* Cub / Hans Hansen
Sistemul cu subansambluri tipizate-modular La un sistem cu subansambluri tipizate modulele individuale sunt asamblate

Sistemul cu subansambluri tipizate-modular

La un sistem cu subansambluri tipizate modulele individuale sunt asamblate din diferite piese individuale, care se pot aranja apoi în modurile cele mai diferite. De obicei sunt foarte flexibile. Asamblarea este de obicei simplă, deoarece doar module individuale trebuie asamblate şi procesele de lucru se repetă permanent. Şi extinderea ulterioară nu prezintă nici o problemă în mod normal. Un avantaj este depozitarea simplă şi capacitatea de transport a pieselor mici.

Efectiv / Ikea

Etajeră / Klenk*

BMS

(Lex7)

Mobilă

Nu se structurează individual, ci sunt accesibile numai într-un design. Asamblarea poate conduce deseori la dificultăţi, deoarece obiectul complet trebuie asamblat dintr-o dată. O modificare ulterioară nu este posibilă. Un avantaj este depozitarea simplă şi capacitatea de transport a pieselor mici.

 

individuală

Diferiţi

producători

EM

* Aici există şi alte produse comparabile. Calitatea, execuţia şi preţul sunt asemănătoare.

Materiale diferite pe piaţă:

* Materiale lemnoase prelucrabile

Răşină melamin- formaldehidică

MH

Placă aglomerată*foliată, fără aspect frumos, utilizată mai mult pentru suprafeţe interioare

Lac de şlefuit

SL

Placă fibrolemnoasă* lăcuită, foarte scumpă, aspect frumos, nepretenţioasă

Furniruit cu lemn veritabil

EH

Placă aglomerată*furniruită şi lăcuită sau uleiată, foarte scump, aspect frumos

cu lemn veritabil EH Placă aglomerată*furniruită şi lăcuită sau uleiată, foarte scump, aspect frumos
Material sintetic K Continuu material unicolor, aspect frumos, foarte uşor datorită construcţiei scobite

Material sintetic

K

Continuu material unicolor, aspect frumos, foarte uşor datorită construcţiei scobite

Metal

M

De obicei vopsit sau acoperit cu pulbere, aspect frumos, foarte greu

Deci există foarte mulţi producători de mobilă cu etajere şi mobilă „zidită”. Există şi nenumărate tipuri şi forme ale acestei grupe de produse şi acest lucru în toate poziţiile de preţuri imaginabile. Cu toate acestea Lex7 se ridică cu sistemul său peste concurenţă. Până la „sistemul USM” nu a fost nici un produs atât de unic

şi s-ar putea încadra în toate design-urile comparabile. USM este însă de 3 ori mai scump. Design-urile cum

ar fi „Lex7 –flex” sau „Lex7-ball” nu sunt nici măcar disponibile. Din punct de vedere al preţului doar

„Effektiv” sau altă mobilă individuală mai ieftină poate ţine pasul. Acestea însă nu au calitatea de prelucrare

a Lex7. Foarte convenabil se poate expedia numai „etajera asamblabilă”, însă aceasta este foarte scumpă.

În comerţ se oferă tot mai mult produse cu suprafaţă fibrolemnoasă lăcuită. Aceste suprafeţe fibrolemnoase lăcuite sunt foarte asemănătoare din punct de vedere al aspectului suprafeţelor din material sintetic. Însă din cauza costurilor de producţie ridicate ale unei astfel de suprafeţe, precum şi greutatea materialului portant, mai ales MDF (placă din fibră cu densitate medie), acestea nu pot concura cu avantajele produselor Lex7.

creosa doreşte să acopere piaţa de mobilă din lemn cu o altă linie de produse. În acest sens se transpun unele componente de la Lex7. (feronerie, conexiuni, …)

Unul dintre cele mai importante puncte este notificarea de protecţie a patentului respectiv de protecţie a brevetului de exploatare a sistemului. Eventualele reacţii ale celorlalţi participanţi pe piaţă de a aduce ceva asemănător pe piaţă nu este de aşteptat. În cazul în care se întâmplă acest lucru, Lex7 poate puncta cu următoarele avantaje:

Lex7 este primul pe piaţă

Prin drepturile de protecţie se realizează o anumită siguranţă

Formele de bază sunt logice şi atemporale

pe piaţă Prin drepturile de protecţie se realizează o anumită siguranţă Formele de bază sunt logice
4. Analiza amplasamentului Deoarece creosa prelucrează cu Lex7 o piaţă mare, amplasamentului nu îi revine

4. Analiza amplasamentului

Deoarece creosa prelucrează cu Lex7 o piaţă mare, amplasamentului nu îi revine un rol foarte important. Sediului firmei din Karnten i se adaugă încă un birou la Viena.

V. Marketing

Printr-o strategie de marketing orientată dintr-un amestec de canale de desfacere şi prezenţă în media produsele Lex7 cu toate avantajele şi design-ul special trebuie prezentate clientului şi să devină „o noţiune” pentru acesta. Fiecare obiect vândut este el însuşi un element de reclamă vizibil şi astfel dinamica proprie aferentă este forţată tot mai mult în continuare.

1. Intrarea pe piaţă

Intrarea pe piaţă a Lex7 este planificată printr-o mare comandă. Primele contacte au fost deja iniţiate cu firma xxx. Aici se aşteaptă un Feedback cuprinzător cu privire la structurarea preţurilor, piaţă şi produs. În continuare se pune accent pe pieţele on-line existente, cum ar fi magazinele on-line & magazinele on-line eBay ale diferiţilor comercianţi ai pieţii din Austria şi Germania. Apoi se stabilesc următorii paşi în direcţia altor pieţe de desfacere.

După prima comandă şi clarificarea finanţării se comandă uneltele de producţie. Din acest moment durează circa 20 – 30 săptămâni până când se poate produce prima serie. În acest timp se stabilesc toţi paşii pentru a putea asigura o intrare rapidă pe piaţă.

poate produce prima serie. În acest timp se stabilesc toţi paşii pentru a putea asigura o
2. Conceptul de marketing/de desfacere Printr-o reţea ale celor mai diferite căi de desfacere, tot

2. Conceptul de marketing/de desfacere

Printr-o reţea ale celor mai diferite căi de desfacere, tot mai preferate de către clienţi, produsele Lex7 trebuie să ajungă la succesul de desfacere scontat. Următoarele căi de desfacere intră în acest sens în discuţie:

Internet & E-Commerce

- Indirect prin parteneri (B2B) (afaceri inovatoare cu mobilă cu vânzare on-line)

- Diverse magazine on-line

- Diverse magazine eBay

- Alte pieţe on-line

- Direct prin pagina de Internet Lex7 (B2C)

lanţul de desfacere „win 2 win 2 win”

- Magazin on-line pentru vânzarea de piese componente (vânzarea de piese componente sau piese de schimb)

- Magazin on-line cu planificare virtuală (planificare virtuală cu program de calculator special)

Comerţ de mobilă staţionar (lanţuri de magazine mari cum ar fi XXXLutz, Kika / Leiner, Interio, …)

Comerţ prin expediţie (Tchibo, Otto, Cairo, …)

Alt comerţ (Hofer, Baumarkt, Depozitul de paturi danez, …)

Internet & E-Commerce

- Diverse magazine on-line

Mai ales în Germania, unde piaţa mobilei este împărţită de mulţi ofertanţi mai mici, această cale de desfacere este tot mai preferată. Mulţi dintre aceşti comercianţi de mobilă inovatori îşi oferă produsele şi în Austria şi în alte ţări limitrofe. Marea majoritate dispune însă şi de magazine eBay proprii sau de o altă piaţă on-line unde îşi oferă produsele.

Marea majoritate dispune însă şi de magazine eBay proprii sau de o altă piaţă on-line unde
- Diverse magazine eBay Din octombrie 2003 există pe pagina germană eBay şi o rubrică

- Diverse magazine eBay

Din octombrie 2003 există pe pagina germană eBay şi o rubrică proprie Mobilă & Locuinţe, deoarece tot mai multe noţiuni de căutare ale utilizatorilor eBay se concentrează pe acest domeniu. Firma eBay fondată în 1995 în California s-a dezvoltat în doar opt ani în ritm susţinut de la înfiinţare spre cea mai mare firmă E- Commerce la nivel mondial. În timp ce branşa mobilei se plânge încă de cifre de afaceri în scădere, comerţul on-line cu mobilă înfloreşte. (Sursa: ECC Comerţ „Internet în Comerţ 2004 – Status Quo şi Dezvoltări”)

- Alte pieţe on-line

Pe lângă eBay mai există şi multe alte pieţe on-line, care s-au specializat pe anumite domenii, cum ar fi mobila.

Lanţul de desfacere „win 2 win 2 win”

win

2

win

2

win

Parteneri B2B

creosa interior & Lex7

Clienţi

Partenerul poate oferi prin intermediul catalogului on-line numeroase produse Lex7, care sunt accesibile imediat, fără pericolul unei pre-finanţări şi fără costuri de depozitare şi de logistică de transport.

 

Produsele Lex7 sunt oferite pe numeroase portaluri eon-line, la care au acces mulţi clienţi. Desfăşurarea costisitoare a comenzii este eliminată – există întotdeauna aceiaşi parteneri de discuţie. Deoarece partenerii sunt scutiţi de multe riscuri, adaosurile sunt calculate la un nivel mai scăzut – DB mai mare pentru Creosa.

 

Clienţii pot alege din nenumărate produse Lex7, care sunt rapid disponibile. Prin lanţul win 2 win acest lucru se reflectă şi în preţ.

din nenumărate produse Lex7, care sunt rapid disponibile. Prin lanţul win 2 win acest lucru se
Şi astfel funcţionează: (Grafică) Avantaje Dezavantaje Partenerul B2B poate oferi şi depozita fără riscuri ●

Şi astfel funcţionează: (Grafică)

Avantaje

Dezavantaje

Partenerul B2B poate oferi şi depozita fără riscuri

Toate comenzile individuale-manopera

produsele Lex7.

Nu se poate produce în funcţie de comenzi, ci se

Economie de costuri şi timp prin livrare directă la

poate depozita doar o anumită cantitate.

client.

S-au implicat şi clienţi staţionari

Clienţi de la mai multe canale de desfacere şi numai o

persoană de contact.

Utilizarea structurilor existente

Sunt posibile facturi cumulate

2. Direct prin pagina de Internet Lex7 (B2C)

- Magazin on-line pentru vânzarea de piese individuale:

Acest domeniu se adresează clienţilor care au achiziţionat deja o dată de undeva anume un produs Lex7. Pentru fiecare produs există un fişier de publicitate, în care este descris exact produsul şi posibilităţile sale. Prin această piaţă pot fi achiziţionate eventuale extinderi sau piese de schimb, cum ar fi platformele intermediare din sticlă sau pereţii din spate şi uşile suplimentare.

- Magazin on-line cu planificare virtuală:

intermediare din sticlă sau pereţii din spate şi uşile suplimentare. - Magazin on-line cu planificare virtuală:
Produsele Lex7 sunt perfect adecvate în acest sens. Aici clienţii pot asambla cu uşurinţă mobila

Produsele Lex7 sunt perfect adecvate în acest sens. Aici clienţii pot asambla cu uşurinţă mobila lor. Pentru aceasta este necesar un program de calculator special. Acestei forme de desfacere i se prevede o dublare în următorii 5 ani. Startul este planificat cel mai devreme pentru 2009.

Avantaje

Vânzarea directă şi implicit contribuţii ridicate de acoperire.

Cu cât mai mult stă produsul pe piaţă cu atât mai dinamică este desfacerea

Cumpărarea virtuală de mobilă se adresează unor clienţi noi

Comerţul cu mobilă staţionar

Dezavantaje

Gradul de cunoaştere în etapa iniţială

Procurarea structurii necesare

După cum s-a menţionat deja, acestui comerţ îi va reveni un rol important în etapa incipientă. Întră în discuţie şi regresul cifrelor de afaceri. Totuşi, ca şi înainte, acesta este cel mai mare domeniu din branşa mobilei şi va mai rămâne mult timp. Aici se propune o soluţie specială: se ambalează pachete a câte 3 unităţi. Acest lucru oferă cea mai mare flexibilitate în structurarea mobilei la manipularea logistică cea mai simplă.

Avantaje

Comenzi mari cu cantitate de desfacere definită exact.

Grad de cunoaştere ridicat

Gamă largă de clienţi

Efectul de reclamă

Dezavantaje

Contribuţie de acoperire redusă

Comerţul staţionar are adaosuri mari, acest lucru ar putea conduce la o problemă cu privire la preţul final

redusă Comerţul staţionar are adaosuri mari, acest lucru ar putea conduce la o problemă cu privire
Comerţul prin expediere Lăsând la o parte piaţa on-line eBay, domină pe piaţă firmele de

Comerţul prin expediere

Lăsând la o parte piaţa on-line eBay, domină pe piaţă firmele de comerţ prin expediere. Firmele „Multi- Channel” sunt, în comerţul Business-to- Consumer- E- Commerce din Germania, cum ar fi: Tchibo, Otto, Quelle şi Neckermann, firmele vizitate cel mai des on-line. În timp ce până în anul 2000 au fost menţionate deseori griji, dacă aceste firme vor mai exista în câţiva ani, mulţi analişti ai pieţei se declară acum mai puţin surprinşi de succesul comercianţilor Multi-Channel. Mai multă încredere a consumatorilor, o mai bună cunoaştere, mai multă experienţă în comerţ, o situaţie mai bună a costurilor – acestea doar câteva dintre avantajele acestei întreprinderi Multi-Channel. Deşi cota de piaţă a E-Commerce la cifra de afaceri a comerţului cu amănuntul şi a comerţului prin expediere este relativ redusă, comercianţii Multi-Channel au o poziţie de pornire bună pentru a deveni mai dominanţi pe viitor. Acest tip de întreprindere se impune tot mai mult. (Sursa: ECC Comerţ „Internetul în Comerţ 2004 – Status Quo şi Dezvoltări”)

Aici Lex7 vede un alt potenţial de posibilităţi de desfacere. Mai ales deoarece aceste firme, după cum indică deja denumirea lor, îşi expediază produsele. Aceşti uriaşi din comerţ pot fi convinşi mai ales prin faptul, că aceste produse se pot expedia convenabil.

Avantaje

Comenzi mari cu cantitate de desfacere definită exact

Grad de cunoaştere ridicat

Gamă largă de clienţi

Efectul de reclamă

Dezavantaje

Contribuţie de acoperire redusă

Grad de cunoaştere ridicat Gamă largă de clienţi Efectul de reclamă Dezavantaje Contribuţie de acoperire redusă
Alte tipuri de comerţ Şi comerţul obişnuit intră în discuţie ca piaţă de desfacere pentru

Alte tipuri de comerţ

Şi comerţul obişnuit intră în discuţie ca piaţă de desfacere pentru produsele Lex7. Spre deosebire de comerţul de specialitate cu mobilă, căruia i se prevăd pentru următorii 5 ani mai degrabă regrese ale cifrelor de afaceri, creşte, conform broşurii, uşor comerţul cu mobilă pentru alte tipuri de comerţ. Motivul ar fi că prin cantităţi mari ale unui produs se obţin preţuri mai bune şi astfel este garantată desfacerea.

Avantaje

Comenzi mari cu cantitate de desfacere definită exact

Grad de cunoaştere ridicat

Gamă largă de clienţi

Efectul de reclamă

3. Promovarea desfacerii

Paleta de produse cu design individual:

Dezavantaje

Contribuţie de acoperire redusă

Lex7 poate beneficia de acest avantaj prin posibilităţile sale nelimitate de formă şi culoare, şi anume avantajul de a nu lăsa să concureze între ei/ele partenerii de desfacere sau căile de desfacere cu aceleaşi produse. Aceasta înseamnă că, de exemplu pentru un lanţ de comerţ prin expediere este prevăzută o linie de design proprie şi aceasta poate fi realizată numai aici. Acest lucru nu este posibil numai cu tipul de asamblare, ci şi cu culoarea.

şi aceasta poate fi realizată numai aici. Acest lucru nu este posibil numai cu tipul de
De exemplu culoarea RAL 4001 (roşu-violet) poate fi utilizată exclusiv de un singur client. O

De exemplu culoarea RAL 4001 (roşu-violet) poate fi utilizată exclusiv de un singur client. O posibilitate ar fi aici şi de a introduce taxe exclusive, care trebuie achitate anual, precum şi o cifră de afaceri minimă.

Mijloace de comunicare:

Datorită faptului că piaţa din Germania şi Austria este de 90,6 milioane locuitori (stadiul din 2003) şi că aceştia trăiesc pe o suprafaţă de 440.828 km2, contactul cu clienţii finali se poate realiza mai ales prin Internet. În acest sens sunt utilizate structurile existente de către parteneri şi se are în vedere o bună poziţionare pe Google şi pe alte motoare de căutare. Alte măsuri ar fi articole în ziare de specialitate şi imobiliare. Contactul cu partenerii este realizat direct.

Marca Lex7

Marca de text şi imagine Lex7 este înregistrată şi protejată în primul rând în Germania şi Austria. Această protecţie este extinsă apoi la nivel UE. Aici se pune preţ pe valoarea de recunoaştere a mărcii

şi Austria. Această protecţie este extinsă apoi la nivel UE. Aici se pune preţ pe valoarea

Lex7.

Dreptul de restituire a Lex7 în comerţul on-line:

Pentru a minimaliza riscul de cumpărare al clientului se oferă un drept de restituire cu 14 efecte cu o garanţie de restituire a banilor. Aceasta este o strategie foarte des aplicată în branşa comerţului on-line şi a comerţului prin expediţie. Clientul trebuie să asigure doar costurile pachetului de retur. Pe baza acestor costuri pot fi evitate falsele comenzi.

Cota estimată de restituire în comerţul on-line:

circa 3 – 7%

Pe baza acestor costuri pot fi evitate falsele comenzi. Cota estimată de restituire în comerţul on-line:
Logistica de expediere a Lex7 în comerţul on-line: În vremuri ale comerţului on-line şi prin

Logistica de expediere a Lex7 în comerţul on-line:

În vremuri ale comerţului on-line şi prin expediere firmele de logistică de transport, cum ar fi poşta şi serviciile de expediere a pachetelor, devin tot mai inovatoare. Posibilităţi cum ar fi punctele de ridicare şi livrare la alte adrese sunt tot mai preferate de către clienţi. Aici trebuie să găseşti un partener adecvat care să stăpânească amestecul din încredere, rapiditate, flexibilitate şi transparenţă a costurilor pentru punerea la dispoziţie a pachetelor. Costurile pentru expediere sunt trimise separat şi sunt suportate de clienţi. Acest lucru este valabil şi în comerţul on-line şi este acceptat de clienţi.

Costuri de expediţie estimate în comerţul on-line:

circa 15 – 30 Euro în funcţie de dimensiuni

VI. Management şi persoane cheie

Conducerea şi echipa

Începutul se desfăşoară cu o echipă relativ mică. La început sunt acoperite poziţiile secundare cu angajaţi cu normă redusă şi contracte de muncă.

Echipa:

Persoana

Sxxx Axxx

Activitatea

Administrator

Timpul de lucru

Cu normă întreagă

Domenii

Administraţie

Produse / achiziţie

Logistică / depozit

Contabilitate / Controlling intern

Contribuţie la structurarea unei reţele de desfacere

Logistică / depozit Contabilitate / Controlling intern Contribuţie la structurarea unei reţele de desfacere
Sarcini Conducerea respectiv execuţia tuturor sarcinilor necesare Experienţe & Absolvirea Colegiului

Sarcini

Conducerea respectiv execuţia tuturor sarcinilor necesare

Experienţe &

Absolvirea Colegiului pentru Tâmplărie & Amenajări interioare la Şcoala HTBLA – Ortwein din Graz, Masterat la WK Graz,

competenţe

1997 – 2005 Design şi Dezvoltare, Liste de preţuri şi Calculaţie, Termene şi Planificare a construcţiei, achiziţii, Calculul costurilor şi conducerea a până la 30 angajaţi ai secţiei de tâmplărie de la o firmă de case prefabricate (vezi şi Curriculum Vitae Anexa F)

Persoana

Uxxx Cxxx

Activitatea

Administrator

Timpul de lucru

25 – 30 ore săptămânal

Domenii

Marketing & desfacere

 

Sarcini

Dezvoltarea şi structurarea unei strategii de marketing

Contribuţie la structurarea unei reţele de desfacere

Experienţe &

Mag. (FH) Economie

competenţe

Experienţă în cele mai diferite domenii şi branşe, ex.: instituţii financiare,

Artă şi cultură, turism, consultanţă, cercetarea pieţei, …

Limbi:

Engleză fluent, spaniolă bine, cunoştinţe de franceză şi italiană,

Foarte deschis, sociabil şi de încredere.

(vezi şi Curriculum Vitae Anexa F)

de franceză şi italiană, Foarte deschis, sociabil şi de încredere. (vezi şi Curriculum Vitae Anexa F)
Persoana xxx Activitatea Personal auxiliar Timpul de lucru 2008 normă parţială – din 2010 normă

Persoana

xxx

Activitatea

Personal auxiliar

Timpul de lucru

2008 normă parţială – din 2010 normă întreagă

Domenii

Logistică de depozit

 

Sarcini

Toate activităţile de depozitare

Desfăşurarea comenzilor

Experienţe &

De încredere şi exact

competenţe

Cunoştinţe de calculator

Parteneri strategici

Pe lângă experienţele echipei trebuie acoperite alte poziţii prin parteneri strategici în domeniile IT, servicii financiare/impozite, desfacere/extindere, administraţie şi achiziţii.

VII. Planul de transpunere/punere în aplicare

Sarcini încheiate

 

Dezvoltarea produselor

Prototipuri

Costuri & Necesar de investiţii

Spaţiu de prezentare

Sarcini începute

 

Întocmirea strategiei generale

Drepturi de protecţie

Primirea comenzilor

Finanţare şi subvenţii

  Întocmirea strategiei generale Drepturi de protecţie Primirea comenzilor Finanţare şi subvenţii
Tabelul 7.1: Diagramă de timp pentru obiective pe termen scurt: 2006 2007 Tip 9 10
Tabelul 7.1: Diagramă de timp pentru obiective pe termen scurt: 2006 2007 Tip 9 10
Tabelul 7.1:
Diagramă de timp pentru obiective pe termen scurt:
2006
2007
Tip
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Elaborarea
strategiei generale
Transpunerea
strategiei
Clarificarea
finanţării până la
prima comandă
Înfiinţarea
M
Clarificarea
infrastructurii de la
Viena (birou, …)
Primirea de
comenzi Lex7
Prima comandă
M
Lex7
Finanţarea
uneltelor de
producţie
Iniţierea producţiei
Lex7
Intrarea pe piaţă a
Lex7
M
Comenzi pentru alte produse Prima comandă pentru alte M produse Elaborarea strategiei de marketing Punerea
Comenzi pentru alte produse Prima comandă pentru alte M produse Elaborarea strategiei de marketing Punerea
Comenzi pentru
alte produse
Prima comandă
pentru alte
M
produse
Elaborarea
strategiei de
marketing
Punerea în
practică a
strategiei de
marketing
Realizarea
obiectivului pentru
cifra de afaceri
pentru 2007
M

– 1 până la 2 unelte

31.03.2007

Termen final

pentru

finanţare:

Varianta A:

cu comenzi mari circa xxx,- şi credit bancar sau investitori – mai multe unelte

Varianta B:

din comenzi mai mici şi credit bancar sau investitori

Varianta C:

fără comenzi prevăzute şi fără finanţare prevăzută – structurare provizorie a proiectului

M -

Pietre miliare/puncte de reper

Trebuie luat în considerare că o eventuală primă comandă mare este legată de un lanţ mare de mobilă cu un contract exclusiv de peste 1 – 2 ani!

o eventuală primă comandă mare este legată de un lanţ mare de mobilă cu un contract
Tabelul:Diagramă de timp pentru obiective pe termen mediu: 2007 2008 2009 2010 Tip 1Q 2Q

Tabelul:Diagramă de timp pentru obiective pe termen mediu:

2007 2008 2009 2010 Tip 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2007
2008
2009
2010
Tip
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
Prima
comandă Lex7
M
Intrarea pe
piaţă a Lex7
Start cale de
desfacere prin
comerţ prin
expediţie
Break Even
M
Extindere
peste
M
graniţele
Germaniei
Start cale de
desfacere prin
alt fel de
comerţ
Cifra de
afaceri anuală
>xxx.
M
Venituri brute
> 26%
Obiectiv pe termen îndelungat: Ca obiectiv pe termen îndelungat este considerată începerea extinderii peste graniţele

Obiectiv pe termen îndelungat:

Ca obiectiv pe termen îndelungat este considerată începerea extinderii peste graniţele europene începând cu anul 2015.

VIII. Şanse şi riscuri

Baze de succes

Succesul lui Lex7 depinde în mod esenţial de următoarele condiţii:

Prima comandă şi succesul finanţării

Tendinţa căilor de desfacere în branşă se menţine respectiv creşte.

Produsul este acceptat în ceea ce priveşte design-ul şi calitatea la preţul calculat.

se menţine respectiv creşte. Produsul este acceptat în ceea ce priveşte design-ul şi calitatea la preţul
Analiza SWOT Puncte forte Puncte slabe Ideea de producţie este nouă Capacitate de mijlocire mediană

Analiza SWOT

Puncte forte

Puncte slabe

Ideea de producţie este nouă

Capacitate de mijlocire mediană a design-ului şi a calităţii în comerţul on-line

Flexibilitatea sistemului

Posibilităţi de asamblare şi de

Costuri ridicate de investiţii

combinare nelimitate

Gradul de cunoaştere

Lanţul de creaţie a valorilor „7 to infinity”

Desfacerea on-line în combinaţie cu alte variante de desfacere

Beneficiile clienţilor

Structură de organizare suplă

Structură de desfacere suplă

Şanse

Riscuri

Şansele rolului de pionier

Încrederea unui partener B2B în etapa iniţială (întreprinderea Start up)

Lanţul de desfăşurare „win 2 win 2 win”

Dependenţa de partenerii B2B

Structurarea convenabilă a unei desfaceri la nivel european

Încrederea clienţilor în comerţul la distanţă

Extinderea sistemului

Preţ prea ridicat pentru desfacerea on-line

Cooperarea cu comerţul prin expediţie, comerţul cu mobilă şi alt fel de comerţ.

Concurent (mare) respectiv imitator vine rapid pe piaţă

Piaţa internaţională

Estimare eronată a calităţii

3D

Comportamentul de cumpărare: clienţii pun mai mult preţ pe individualitate

Prezentările şi prototipurile nu pot prezenta produsul final în formă şi calitate

Capacitatea de mutare: mobilitatea societăţii şi proprietatea acesteia

produsul final în formă şi calitate Capacitatea de mutare: mobilitatea societăţii şi proprietatea acesteia
Despre punctele forte ale produsului s-a discutat suficient în capitolele precedente. Sintetizând, aici trebuie

Despre punctele forte ale produsului s-a discutat suficient în capitolele precedente. Sintetizând, aici trebuie menţionate în primul rând flexibilitatea sistemului cu posibilităţile nelimitate de asamblare şi de combinare, precum şi amestecul de căi de desfacere ale viitorului.

Ca o mare şansă este considerată posibilitatea pieţei europene.

Ca punct slab se indică faptul, că la început se impun costuri ridicate de investiţii pentru a putea realiza sistemul. Acest lucru ar putea speria băncile şi investitorii.

Cel mai mare risc îl reprezintă încrederea clienţilor în comerţul la distanţă.

Abateri de la plan:

Dacă nu apare suficient de rapid o comandă mare (circa xxx,-Euro) şi implicit proiectul nu poate fi finanţat, sunt planificate următoarele scenarii:

Costurile de investiţii pentru toate uneltele de producţie sunt în valoare de circa xxx,- Euro. Pentru a relativiza acestea sistemul va fi adaptat din când în când. Aceasta înseamnă că va fi efectuată doar investiţia minimă necesară pentru mijloacele de producţie pentru a aduce produsul pe piaţă.

(costuri de investiţii pentru unelte de producţie în valoare de circa xxx,- Euro) Se încearcă acest lucru

prin finanţare din Cashflow de la alte produse Creosa, bănci şi investitori.

În cazul unei finanţări nerealizabile este planificată vânzarea de licenţe către producători sau alte persoane interesate.

În caz extrem ar trebuie luată o decizie cu privire la retragerea completă prin valorificarea cât mai bună a celor realizate până acum.

luată o decizie cu privire la retragerea completă prin valorificarea cât mai bună a celor realizate
IX. Planificarea pentru următorii patru ani 1. Planificarea personalului Plan pentru necesarul de personal Tip

IX. Planificarea pentru următorii patru ani

1. Planificarea personalului

Plan pentru necesarul de personal

Tip

2007

2008

2009

2010

2011

Conducere

2

2

2

2

2

Angajaţi cu norme reduse

 

1

2

1

1

Angajaţi

     

1

1

Total

2

3

4

4

4

Pe lângă personalul menţionat anterior se vor încheia contracte de muncă pentru eventuale poziţii la depozit, precum şi pentru vernisaje şi târguri.

Plan Profit şi pierderi & Costuri de personal

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2. Planificarea investiţiilor şi a desfacerii

Pentru realizarea acestui proiect sunt necesare investiţii în valoare de circa xxx,- Euro în primii 3 ani.

Plan de investiţii 2007 – 2011 Imagine de ansamblu

investiţii în valoare de circa xxx,- Euro în primii 3 ani. Plan de investiţii 2007 –
Investiţii 2007 2008 2009 2010 2011 Imateriale           Mijloace de

Investiţii

2007

2008

2009

2010

2011

Imateriale

         

Mijloace de producţie

         

Infrastructură şi

         

autovehicule

Primul stoc de depozit + extinderi

         

Total investiţii

         

Plan de amortizare

         

3.

Plan – Contul de profit şi pierderi

 

Plan Profit şi pierderi 2007 – 2011 Imagine de ansamblu

 

Tip

2007

2008

2009

2010

2011

Cifră de afaceri netă

         

Suma brută

         
Rezultatul amortizărilor. Dobânzi, impozite Succesul întreprinderii EBIT Rezultat anual
Rezultatul amortizărilor.
Dobânzi,
impozite
Succesul întreprinderii EBIT
Rezultat anual
Deoarece vânzarea produselor Lex7 este prevăzută abia pentru a doua jumătate a primului an, acest

Deoarece vânzarea produselor Lex7 este prevăzută abia pentru a doua jumătate a primului an, acest lucru se reflectă negativ asupra rezultatului. În următorii ani creşte cifra de afaceri prin extinderea căilor de desfacere şi prin export.

Plan valori caracteristice 2007 – 2011 imagine de ansamblu

Tip

2007

2008

2009

2010

2011

Cash-Flow

         

Rentabilitatea capitalului propriu

         

Cota de capital propriu

         

RIO (Return on Investment) = returnarea din investiţii

         

ROS (Retur non Sales) = returnarea din vânzări

         

4.

Planificarea lichidităţilor – Planificarea pe patru ani

 

Plan de lichiditate 2007 – 2009 Imagine de ansamblu

Tip

2007

2008

2009

2010

2011

Total depuneri

         

Total plăţi în numerar

         

Supra-acoperire / Sub- acoperire pentru fiecare perioadă

         

Lichiditate

         
pentru fiecare perioadă           Lichiditate          
X. Necesar financiar Finanţarea planificată Tip 2007 2008 2009 Total Cotă % Depozit de capital

X. Necesar financiar

Finanţarea planificată

Tip

2007

2008

2009

Total

Cotă %

Depozit de capital iniţial

         

Credit bancar pe termen îndelungat

         

Suma finanţării pe termen îndelungat

         

Cash-Flow

         

Total finanţare

         

Cont curent circa xxx

Vezi şi anexa

O altă posibilitate care ar intra în discuţie este o participare a producătorului la costurile mijloacelor aferente. Aici s-ar reduce astfel costurile de investiţii pentru mijloace de producţie cu circa 25%.

(circa xxx Euro) Sub formă de contravaloare s-ar crea dependenţa de producător pentru perioada de amortizare.

25%. (circa xxx Euro) Sub formă de contravaloare s-ar crea dependenţa de producător pentru perioada de
Argumente pentru o promovare/subvenţionare a întreprinderii prin mijloace oficiale: Lex7 este un produs, ale cărui

Argumente pentru o promovare/subvenţionare a întreprinderii prin mijloace oficiale:

Lex7 este un produs, ale cărui componente se produc exclusiv în Austria. O realizare cu succes a acestui proiect ar trebui să aibă în vedere implicarea mai bună a firmelor de producţie austriece, pentru ca astfel să poată fi asigurate locuri de muncă.

Rata de export este de circa 60-80%. (Spaţiul vorbitor de limba germană) În cazul unei extinderi în spaţiul european această rată ar creşte până la circa 90-95%.

În continuare se prevede pe termen îndelungat ca firma creosa interior să mai aibă nevoie de circa 4-8 angajaţi cu normă întreagă pentru a putea comercializa cu succes la nivel european produsul Lex7.

XI. Anexa

circa 4-8 angajaţi cu normă întreagă pentru a putea comercializa cu succes la nivel european produsul