Sunteți pe pagina 1din 11

SISTEMUL RESPIRATOR

904. Reglarea miscarilor respiratorii :


A)Nu afecteaza volumul rezidual
B)Se realizeaza exclusiv pe cale nervoasa
C)Modifica numai frecventa respiratiilor
D)Modifica numai amplitudinea respiratiilor
E)Nu afecteaza circulatia
1 raspus corect
90!. "e e#ecte asupra respiratiei se o$ti pritr%o sectiue la i&elul putii :
A)Respiratii ample
B)Denervarea diafragmului
C)Respiratii rapide
D)Nici un efect
E)Respiratie apneustica
90'. (ro)iolele respiratorii se #ormea*a +i :
A)Bronhiile loare
B)Sacii alveolari
C)Bronhiolele terminale
D)Bronhiile segmentare
E)Canalele alveolare
90,. I structura pleurei se a#la :
A)Epiteliu pavimentos simplu
B)!unica musculara
C)Epiteliu pavimentos stratificat necheratinizat
D)Epiteliu cuic simplu
E)Epiteliu cuic stratificat
90-. Sci*urile plamiului +elimitea*a:
A)"oulii pulmonari
B)Caile respiratorii extrapulmonare de cele intrapulmonare
C)Segmentele pulmonare
D)"oii pulmonari
E)#arenchimul pulmonar de arorele ronsic
909. Oprirea respiratiei i mo+ &olutar se umeste:
A)Bradipnee
B)#neumograma
C)#olipnee
D)Respiratie apneustica
E)Apnee
910. "etrii er&osi cu acti&itate automata i reglarea &etilatiei sut:
A)$ipotalamici
B)Centrii ulo % pontini
C)Sistemul limic
D)Cortexul cereral
E)&n mezencefal
911. .olumul e/pirator +e re*er&a este cupris itre urmatoarele &alori:
A)'(( % )(( ml aer
B)#este *'(( ml aer
C))'( ml aer
D)*((( % *'(( ml aer
E)Su *((( ml aer
910. I timpul ispirului presiuea itrapulmoara sca+e #ata +e cea atmos#erica cu:
A)' % + mm $g
B)Su * mm $g
C)#este + mm $g
D)+ % *( mm $g
E), % - mm $g
911. I reglarea acti&itatii cetrilor respiratori 2 cel mai importat #actor este:
A).xigenul
B)$
/
C)C.
,
D)Azotul
E)$
,
Cl
-
914. "are +i caile respiratorii coti u strat muscular mai +e*&oltat:
A)Bronhia loara
B)Bronhiile principale
C)!rahea
D)Bronhia interloulara
E)Bronhiolele terminale
91!. 3rec&eta respiratorie la se/ul masculi i stare +e repaus este :
A)*( 0 min
B),( 0 min
C)Su *, 0 min
D)Su *1 0 min
E)*+ 0 min
91'. 3rec&eta respiratorie i repaus la se/ul #emii este +e :
A)*1 % *+ 0 min
B)Este identica cu frecventa respiratorie la sexul masculin
C)*+ 0 min
D)*2 0 min
E)#este ,( 0 min
91,. .olumul curet respirator are urmatoarea &aloare :
A),'( % -'( ml aer
B)*'(( ml aer
C)*((( ml aer
D)*((( % *'(( ml aer
E)'(( ml aer
91-. "are este &aloarea &olumului ispirator +e re*er&a
A),'( % -'( ml aer
B)*((( % ,((( ml aer
C),'(( ml aer
D)'(( ml aer
E)*'(( ml aer
919. "are uitati mor#ologice +i plama au #orma pirami+ala :
A)"oul pulmonar
B)Sacii pulmonari
C)"oul pulmonar
D)Segmentul pulmonar
E)Acinul pulmonar
900. Itr%u lo$ul pulmoar u gasim:
A)!esut muscular
B)!esut elastic
C)!esut cartilaginos
D)3ase sanguine
E)!esut epitelial
901. Sacii al&eolari sut +ilatatii ai :
A)Bronhiolelor terminale
B)Alveolelor
C)Bronhiilor terminale
D)Bronhiolelor respiratorii
E)Canalelor alveolare
900. "are este uitatea mor#o#uctioala a lo$ului pulmoar:
A)"oul pulmonar
B)Alveola
C)#leura
D)Acinul pulmonar
E)Segmentul pulmonar
901. "are +i caile respiratorii u coti i structura lor iele cartilagioase:
A)Bronhia loara
B)Bronhia segmentara
C)!raheea
D)Bronhia interloulara
E)Bronhia respiratorie
904. "aalele al&eolare se #ormea*a +i:
A)Bronhiile loare
B)Bronhiile extrapulmonare
C)Bronhiile terminale
D)Bronhiolele respiratorii
E)Sacii alveolari
90!. "are uitati mor#ologice pulmoare sut +elimitate imper#ect +e seturi
co4ucti&e:
A)"oul pulmonar
B)"oul si loulul pulmonar
C)"oulul pulmonar
D)Acinul pulmonar
E)Segmentele pulmonare
90'. "are este or+iea +escresca+a a uitatilor mor#ologice si #uctioale +i plama:
A)"o4 loul4 segment4 acin pulmonar
B)Acin pulmonar4 lo4 loul4 segment pulmonar
C)Segment4 lo4 loul4 acin pulmonar
D)Segment4 loul4 lo4 acin pulmonar
E)"o4 segment4 loul4 acin pulmonar
90,. 3ormatiuile er&oase superioare pot actioa asupra musc)ilor respiratori pri
iterme+iul
euroilor me+ulari a#lati i :
A)Coarnele anterioare si laterale
B)Coarnele laterale
C)Coarnele posterioare si laterale
D)Coarnele anterioare
E)Coarnele posterioare
90-. .olumul e/pirator +e re*er&a repre*ita catitatea +e aer elimiata +i plama
pritr%o:
A)Expiratie normala
B)Nici unul din procesele enumerate
C)&nspiratie fortata
D)Expiratie fortata dupa una oisnuita
E)Deschidere a toracelui
909..olumul curet respirator repre*ita catitatea +e aer itro+usa i plama pritr%o
:
A)&nspiratie fortata
B)Respiratie accelerata
C)Expiratie fortata
D)&nspiratie normala
E)&nspiratie4expiratie fortata
910.I alcatuirea pleurei gasim :
A)5n epiteliu simplu pavimentos pe o memrana azala
B)5n epiteliu simplu prismatic
C)5n epiteliu pavimentos stratificat
D)5n epiteliu simplu cuic
E)Doua epitelii simple cuice
911.Peretii cutiei toracice sut captusiti :
A)De foita parietala a pleurei
B)#artial de foita viscerala a pleurei
C)De foita viscelara a pleurei
D)De amele foite ale pleurei
E)De un invelis firos
910.I reglarea umorala a respiratiei2 #actorul cel mai importat este :
A).xigenul
B)Eritropoietina
C)!erminatiile vagale toraco6pulmonare
D)C.
,
E)$emogloina
911.I#luetarea &olutara a ritmului respirator este cotrolata +e :
A)$ipotalamus
B)!alamus
C)Sistemul limic
D)Centrii ulopontini
E)Scoarta cererala
914.Apeea poate #i cau*ata +e :
A)$ipotensiune arteriala
B)!emperatura crescuta a mediului incon7urator
C)$ipertensiune arteriala
D)5n dus rece
E)!emperatura crescuta a mediului intern
91!.I structura mem$raei al&eolo%capilare gasim :
A)Doua epitelii si o memrana azala
B)5n epiteliu cu doua straturi
C)!rei memrane azale
D)Doua epitelii si doua memrane azale
E)Doua epitelii stratificate
91'.Respiratia se opreste +aca sectioam :
A)Nevraxul intre ul si maduva
B)!runchiul cereral itre punte si mezencefal
C)!runchiul cereral intre ul si punte
D)Maduva su segmentul C'
E)Nervul vag
91,.Respiratia se mo+i#ica +ar u se opreste +aca se #ace sectiue :
A)&ntre ul si maduva
B)A nervului &8
C)A mezencefalului intre ul si punte
D)#rin maduva su C'
E)A nervilor vagi si a puntii
91-.Plamaii sut acoperiti +e :
A)9oita parietala a pleurei
B)Nici una din foitele pleurei
C)9oita viscerala a pleurei
D)Amele foite ale pleurei
E). teaca firoasa
919.Sagele +i plamai a4uge +irect i cor+ pri :
A)3enele pulmonare
B)3ena cava inferioara
C)Artera pulmonara
D)3enele ronsice
E)3ena cava superioara
940.3actorii care #a&ori*ea*a sc)im$urile ga*oase i plamai sut :
A)Stratul de sange foarte sutire
B)Automatismul reglarii ventilatiei pulmonare
C)!impul scurt de circulatie a sangelui in capilare
D)"ipsa memranei alveolo6capilare
E)Suprafata de contact extrem de mica
941. (io/i+ul +e car$o i plasma se )i+ratea*a su$ i#lueta :
A)Anionului icaronic
B)Acidului caroni
C)&onului de Na
D)&onului de :
E)Anhidrazei caronice
940. 3arigele
A)9ace legatura numai intre cavitatea ucala si esofag
B)9ace legatura numai intre cavitatea nazala si laringe
C)Contine o singura pereche de amigdale
D)Are atit functie digestiva cat si respiratorie
E)Are o structura tuulara firo % musculo % cartilaginoasa
941. Larigele :
A)Are in strucutura sa *( cartila7e
B)Are rol in digestie
C)Nu participa in respiratie
D)Este principalul organ al fonatiei
E)9ace legatura dintre cavitatea nazala si faringe
944. Tra)eea
A)9ace legatura dintre faringe si esofag
B)Se afla posterior fata de esofag
C)Este alcatuita din *( inele de cartila7 hialin
D)9ace legatura dintre laringe si ronhiile primare
E)Nu contine epiteliu pseudostratificat
94!. Plamaul stig are :
A)- loi
B), loi
C)1 loi
D)&nele cartilaginoase
E). singura vascularizatie
94'. Lo$ii pulmoari sut su$impartiti i :
A)Acini pulmonari
B)Alveole pulmonare
C)"ouli pulmonari
D)Bronhiole respiratorii
E)Segmente pulmonare
SISTEMUL RESPIRATOR
0 raspusuri corecte
94,. Segmetele plamiului sut:
A)Alcatuite din loi pulmonari
B)Delimitate prin scizuri
C)Delimitate imperfect de septuri con7unctive
D)Delimitate perfect intre ele
E)Alcatuite din louli pulmonari
94-. .asculari*atia #uctioala a plamiului este asigurata +e :
A)3ena cava superioara
B)Arterele ronsice
C)3enele ronsice
D)Artera pulmonara
E)3enele pulmonare
949. I ispiratia #ortata :
A)Se mareste curura diafragmului
B)Actioneaza muschii inspiritori accesori
C)Are loc coorarea coastelor
D)Se contracta muschii intercostali interni
E)Are loc ridicarea suplimentara a coastelor
9!0. .asculari*atia utriti&a a plamiului este asigurata +e:
A)Circulatia mica
B)Circulatia pulmonara
C)Circulatia sistemica
D)3asele pulmonare
E)3asele ronsice
9!1. (ro)iile mari au peretele #ormat +i:
A)Epiteliu pseudostratificat
B)Cartila7 elastic
C)Cartila7 hialin
D)Cartila7 firos
E)Epiteliu unistratificat cuic simplu
9!0. (ro)iolele respiratorii au peretii :
A)"ipsiti de straturi musculare
B)9ormati din inele cartilaginoase
C)9ormati din strat muscular dezvoltat
D)9ormati din straturi musculare striate
E)"ipsiti de inele cartilaginoase
9!1. Peretele al&eolelor este #ormat +i :
A)Saci alveolari
B)Epiteliu unistratificat
C)Epiteliu pluristratificat
D)Memrana azala
E)Celule de sustinere
9!4. Iele cartilagioase se a#la i peretele :
A)Arorele ronsic intraloular
B)Bronhiile extrapulmonare
C)!raheei
D)Bronhiolelor terminale
E)Bronhiolelor respiratorii
9!!. "are este procetul +e $io/i+ +e car$o trasportat su$ #orma +e $icar$oati la
i&el
eritrocitar si plasmatic :
A)*( ; in eritrocite
B)*'; in plasma
C))( ; in eritrocite
D),'; in eritrocite
E))(; in plasma
9!'. 5isocierea o/i)emoglo$iei +epi+e +e urmatorii #actori:
A)Sex
B)Suprafata corporala
C)p$
D)!emperatura
E)Conditiile atmosferice
9!,. Sc)im$ul +e ga*e la i&el tisular se pro+uce pri:
A)Contra gradientului de presiune
B)!ransport activ
C)Difuziune
D)&ntermediul lichidului interstitial
E)#inocitoza
9!-. 5isocierea o/i)emoglo$iei :
A)Este impiedicata la presiuni partiale ale C.
,
peste 1' mm $g
B)Necesita prezenta anhidrazei caronice
C)Depinde de presiunea partiala a C.
,
D)Se face mai greu odata cu cresterea temperaturii
E)Este favorizata de scaderea p$6ului
9!9. Sc)im$urile ga*oase pulmoare se +atorea*a :
A)Stratului de singe sutire
B)<radientului de presiune redus al oxigenului
C)Suprafata de contact extrem de mare
D)!impul scurt in care singele traverseaza capilarele pulmonare
E)Elasticitatii arterei pulmonare
9'0. Trasportul sagui al o/igeului se #ace ast#el:
A) *; dizolvat in plasma
B)*(; dizolvat in singe
C)'(; dizolvat in singe si '(; su forma de oxihemogloina
D)Su forma unei cominati staile cu hemogloina
E)Su forma de oxihemogloina =)4';
9'1. Pleura este alcatuita +i :
A)9oita parietala
B)Memrana de tesut elastic
C)Epiteliul unistratificat cuic simplu
D)Epiteliu stratificat pavimentos
E)9oita viscerala
9'0. Trasportul $io/i+ului +e car$o sagui se #ace :
A)2; dizolvat in plasma
B)*; dizolvat in plasma
C)Su forma unor cominatii chimice staile
D)Su forma de methemogloina
E)Su forma de carohemogloina
9'1. "apacitatea &itala se compue +i urmatoarele &olume pulmoare :
A)Capacitatea pulmonara totala
B)3olumul curent
C)3olumul rezidual
D)3olumul inspirator si expirator de rezerva
E)3olumul curent si volumul rezidual
9'4. "om$iarea O
0
cu 6$ se #ace :
A)&ntr6o proportie de de =)4' ; cu a7utorul 9e
-/
cu care se formeaza compusi staili
B)Cu a7utorul celor 1 grupari hem ce contin cite , atomi de fier
C)9oarte rapid
D)Cu a7utorul anhidrazei caronice
E)Cu atomi de fier ai gruparilor hem
9'!. Lo$ulul pulmoar se caracteri*ea*a pri urmatoarele :
A)Este format din segmente pulmonare
B)Este constituit din ramificatii ale ronhiilor
C)Este constituit din ramificatii ale ronhiolelor
D)Este constituit din inele cartilaginoase
E)Este format din acini pulmonari
9''. Aciul pulmoar este costituit +i :
A)Segmente pulmonare
B)Bronhiola terminala
C)Bronhiola respiratorie
D)"ouli pulmonari
E)Canale alveolare si alveolare pulmonare
9',. .asculari*atia #uctioala a plamaului este asigurata +e :
A)3ena cava superioara
B)Aorta
C)Artera pulmonara
D)Circulatia mica
E)Circulatia mare
9'-. 5i grupa musc)ilor ispiratori #ac parte :
A)Muschii olici interni si externi
B)Diafragmul
C)Muschiul sternocleidomastoidian
D)Muschii intercostali externi
E)Muschii drepti adominali
9'9. "resterea cu 0207 a cocetratiei +e $io/i+ +e car$o2 +i aerul al&eolar2 pro+uce :
A)Respiratii apneustice
B)Apnee
C)Scaderea amplitudinii respiratiilor
D)Cresterea amplitudinii respiratiilor
E)Dularea frecventei respiratorii
9,0. Artera pulmoara se caracteri*ea*a pri:
A)Contine sange amestecat arterial si venos
B)#leaca din ventriculul drept
C)#leaca din ventriculul stang
D)Contine sange arterial
E)Are peretii mai sutiri decat ai aortei
9,1. .eele pulmoare se caracteri*ea*a pri :
A)Contin sange incarcat cu C.
,
B)Se deschid in atriul drept
C)Se deschid in atriul stang
D)Se deschid in ventriculul stang
E)Contin sange oxigenat
9,0. Preci*ati acele +oua compoete a caror suma +a &aloarea capacitatii pulmoare
totale :
A)Capacitatea vitala
B)3olum expirator de rezerva
C)3olum inspirator de rezerva
D)3olum rezidual
E)3olum curent
9,1. Presiuea partiala +e 40 mm6g este caracteristica :
A)C.
,
tisular
B).xigenului din sangele venos capilar
C)C.
,
din sangele venos
D)C.
,
din aerul alveolar
E).xigenului din aerul alveolar
9,4. Sc)im$area cocetratiei +e o/ige +i*ol&at #i*ic i plasma este receptioata +e :
A)!oti osmoreceptorii
B).smoreceptorii din sinusul carotidian
C)Chemoreceptorii din sinusul carotidian
D).smoreceptorii din crosa aortica
E)Chemoreceptorii din crosa aortica
9,!. Trasportul sagui al O
0
su$ #orma +e o/i)emoglo$ia:
A)Este cominatie staila
B)Se face in proportie de =)4';
C)Se face in urma cominarii unei molecule de oxigen cu un atom de fier
D)Se face in urma cominarii unui atom de oxigen cu un atom de fier
E)Este mai important functional in circulatia venoasa
9,'. Presiuea partiala a ga*elor respiratorii i aerul al&eolar este :
A)#.
,
B) #.
,
> #C.
,
> +( mm $g
C) #C.
,
> 1( mm $g
D) #.
,
> *(( mm $g
E) #C.
,
> +( mm $g
9,,. I sagele &eos capilar :
A)#resiunea partiala a ioxidului de caron este de 1) mm$g
B)#resiunea partiala a oxigenului este de =)4' mm$g
C)#resiunea partiala a oxigenului este de 1)mm$g
D)#resiunea partiala a oxigenului este de 1( mm$g
E)#resiunea partiala a ioxidului de caron este de 1( mm$g
9,-. Ier&atia plamailor :
A)Este asigurata de sistemul nervos somatic
B)Este asigurata de plexul pulmonar anterior situat inapoia ronhiei principale
C)Este vegetativa simpatica si parasimpatica
D)Este vegetativa simpatica asigurata prin nervul vag
E)Este vegetativa asigurata prin cele doua plexuri pulmonare ? anterior si posterior
9,9. I etapa pulmoara :
A).
,
trece din sange in aerul alveolar
B)C.
,
trece din aerul alveolar in sange
C)C.
,
trece din sange in aerul alveolar
D).
,
trece din aerul alveolar in sange
E).
,
si C.
,
trec din sange in tesuturi
9-0. Structurile er&oase care asigura reglarea automata a respiratiei se a#la i
#ormatiuea
reticulata a :
A)Mezencefalului
B)Epitalamusului
C)Bulului
D)Metatalamusului
E)#untii
9-1. ")emoreceptorii saguii cotrolea*a respiratia pri iterme+iul urmatorilor
er&i
craieii :
A)9acial
B)!rohlear
C)<loosofaringian
D)3ag
E)Accessor