Sunteți pe pagina 1din 11

ROMNIA

JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN
Nr. 9976 /26.05.2013
REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotrre privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai o!iectivului de
ive$ti%ii& 'CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE I
LEGUME(
O!iectivul de ive$ti ie )ace parte di parteeriatul *cheiat *tre Co$iliul Jude%ea Clu+
,i Co$iliul Local al Muicipiului C#pia -ur.ii/ para)at pri Acordul de A$ociere a)eret
0otrrii Co$iliului Jude%ea Clu+ r1 222 di 23 iuie 24561 O!iectul Acordului de a$ociere *l
co$tituie de.voltarea 7roiectului 'Cetru de colectare a produ$elor a8ricole/ )ructe ,i le8u#e(
pri care a8ricultorii di Jude%ul Clu+ ,i * $pecial cei di pro9i#itatea Muicipiului C*#pia
-ur.ii $ poat valori)ica produ$ele a8ricole1 Cetrul va )uc%ioa ca u iter#ediar *tre
productori ,i retailerii de pe pia%a re8ioal ,i a%ioal1
Studiul de :e.a!ilitate a)eret o!iectivului de ive$ti%ii 'CEN-RU DE COLEC-ARE A
7RODUSELOR A;RICOLE/ :RUC-E <I LE;UME(/ a#pla$at * $tr1 ;eor8e Co,!uc/ :1N1/
#u1 C#pia -ur.ii/ +ude%ul Clu+ !"#$ %&'$ () C"*&#& T+,)&-".E-")"*&-/ a Co$iliului
Jude%ea Clu+ pri Avi.ul Codi ioat r1 6 di 2=1461245>/ codi ia )iid " o! ierea acordului
de la A8e ia petru 7rotec ia Mediului 1 Proiectul a fost discutat i s-a luat decizia etapei de
ncadrare, de ctre Agenia pentru Protecia Mediului Cluj, de a nu solicita parcurgerea
celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i continuarea
procedurii privind emiterea aprobrii de dezvoltare pentru proiectul men ionat
Oportunitatea investi iei:
Co)or# $tudiul de )e.a!ilitate #otivele co$truirii uui a$t)el de cetru $ut #ultiple1
!nul dintre ele este necesitatea punerii la dispoziia productorilor agricoli din zona dinspre
vrsare a "ii Arieului a unui punct de colectare i depozitare dotat cu aparatur de control a
temperaturii, astfel ca legumele i fructele perisabile s poat fi depozitate i v#ndute la preuri
care s le asigure acestora beneficiul necesar desf urrii activit ii agricole Astfel, acest
punct de colectare ar putea fi un punct de plecare al distribuitorilor locali n vederea
ac$izi ionrii i comercializrii produselor n zon
Descrierea sumar a obiectivului de investi iei:
7roiectul co$t * reali.area pe a#pla$a#et a 6 o!iective& C5" cetru de colectare a
produ$elor a8ricole le8u#e i )ructe/ C2 " Coperti i C6" -oet de cotrol1 De a$e#eea $e
propue reali.are a#ea+rii *tre8ii icite/ cu $upra)e e caro$a!ile/ locuri de parcare i $pa ii
ver.i1 Mo#eta pe a#pla$a#et au loc periodic tr8uri de !uuri de lar8 co$u# i ai#ale1
Principalii indicatori tehnici ai investiiei&
7etru reali.area o!iectivului de ive$ti ie $"a *cheiat *tre Co$iliul Jude%ea Clu+ ,i
S1C1 DOR CONSUL- S1R1L1 Satu Mare/ cotractul de $ervicii r1 2425?@A>@4>15512456/ a crui
o!iect *l co$tituie pre$tarea serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate %&'( i documentaii
de obinere avize i acorduri aferente obiectivului) *Centru de colectare a produselor agricole
fructe i legume* 7ri Studiul de )e.a!ilitate $"au aali.at dou variate de or8ai.are a
$pa iilor )uc ioale iterioare $olicitate pri caietul de $arcii1 B ur#a aali.ei co$t"!ee)iciu
$"a coclu.ioat c variata opti# e$te pre.etat pri $ceariul 2 CS2D1 Ace$ta prevede
reali.area a trei corpuri de cldire/ dup cu# ur#ea.&
o C1- Centru de colectare a produselor agricole legume i fructe (hal P! par ial " cu
urmtoarele caracteristici:
+ona de ncrcat, descrcat, sortat i ambalat, constituit sub forma unui spa iu
desc$is, necompartimentat
+ona de depozitat care cuprinde ,- depozite de frig pentru produse nerdcinoase,
av#nd suprafa a cuprins ntre .-/0 mp 1 2-/2 mp i nl imea liber de -30 m4
i - depozite de frig pentru produse rdcinoase, cu suprafa a cuprins ntre
567.0 mp -7022- mp, cu nl imea liber de 200 m
Eoa tehic care cupride cetrala de )ri8 i cetrala ter#ic
Eoa ad#ii$trativ/ $ituat la eta+ul par ial/ i care cupride !irouri/ o $al
#ulti)uc ioal petru edi e i *tliri/ ve$tiare i 8rupuri $aitare petru
per$oal1 Spa iile ad#ii$trative $ut a#pla$ate dea$upra .oei de $ta ioare auto i
are o *l i#e li!er de 21F4 # G >15F #1
Di puct de vedere al i$tala iilor iterioare/ * cele 5F de depo.ite de )ri8 $e va
reali.a o i$tala ie de cotrol a te#peraturii i a u#idit ii/ )r cotrolul 8a.elor1
Di puct de vedere al or8ai.rii $pa iale/ hala va avea re8i#ul de *l i#e 7HE
Cpar ialD/ cu o parte avd *l i#ea li!er de >134 # i o partea avd *l i#ea
li!er de =144 #I I#o!ilul va avea o tra#a de > travei a cte 54144 # i 25 de
de$chideri la 3144 #
Structura propu$ va )i #etalic di pro)ile 0EA C$tpli i 8ri.iD cu )uda ii i.olate
di !eto ar#at $u! $tlpi1 Structura $e va cotravtuii * plaul pere ilor i a
acoperi ului
Bchiderile e9terioare ale pere ilor $e vor pride pe pro)ile #etalice tip C1 Bvelitoarea
$e va pride pe pae #etalice tip E
7ere ii iteriori de co#parti#etare la depo.ite vor )i di paouri tip $adJich cu
#ie. di poliureta ri8id/ #otate pe $tructura #etalic1 La eta+/ co#parti#etrile
iterioare $e vor reali.a di plci de 8ip$"carto pe $tructura #etalic/ )ooi.ola i cu
vat #ieral de 54 c#
Soclul co$truc iei va )i di !eto i#per#ea!il
J8hea!urile i !urlaele vor )i di ta!l de Al
-#plriile e9terioare vor )i di 7KC #ultica#eral/ cu 8ea# ter#oi.olat
B +urul cldirii $e va reali.a u trotuar de protec ie di !eto $i#plu cu pat $pre
e9terior
La parter paourile $adJich vor r#e aparete/ la )el ca i $tructura pe care ace$tea
$e vor pride1 La eta+/ * $pa iile ad#ii$trative/ *chiderile iterioare vor )i di plci
de 8ip$carto pe $tructur #etalic1
7ardo$elile vor )i epo9idice/ u or de cur at * depo.ite i acolo ude $e lucrea. cu
produ$e a8ricole1 B .oa de $ta ioare auto i * $pa iile tehice vo# avea o
pardo$eal di !eto $i#plu1 La eta+ vo# avea pardo$eal de parchet la#iat pe
$uport poliuretaic i pardo$eli de 8re$ie1
7e pere i i tavae $e vor aplica vop$itorii lava!ile1
U ile iterioare vor )i de #ai #ulte tipuri/ * )uc ie de de$tia ia $pa iilor& U i
8li$ate ter#oi.olate la depo.ite/ cu di#e$iuea de 5134@2134 #I u i $ec ioale/
ter#oi.olate la acce$ul * cldire/ u i #etalice *tr"u caat la celelalte $pa ii1
Co$truc ia $e va dota cu ur#toarele i$tala ii&
I$tala ii de cli#ati.are i re)ri8erare
I$tala ii de *cl.ire
I$tala ii $aitare iterioare i e9terioare
I$tala ii electrice
I$tala ii de 8a.e aturale
#$construit % &11&'() mp
#$desf urat % &(&*')+ mp
o C,- Copertin cu urmtoarele caracteristici:
Di#e$iuea de ?144 9561=4 # i o $upra)a co$truit de 526164 #p1 Acea$ta va
putea adpo$ti > autoutilitare1
Structura copertiei va )i $i#ilar cu cea a corpului C5& $tructur #etalic C$tlpi/
8ri.i / paeD1
I#o!ilul va )i dotat cu i$tala ii electrice1
#$construit % 1,-'-) mp
o C-- .onet de control cu urmtoarele caracteristici:
Ca!i #odular di )i!r de $ticl cu di#e$iuea de 2/=4# L 2124# i o $upra)a
co$truit de A144 #p1 Ca!ia e$te reali.at di plci du!le de polie$ter ar#at cu
$pu# poliuretaic ri8id *tre ele1
Acea$ta va )i dotat di )a!rica ie cu i$tala ii electrice
#$construit % +')) mp
/mena0ri e1terioare :
Icita deli#itat petru reali.area ive$ti iei va avea o $upra)a de 541A56 #p1 Acea$ta
va cupride cele 6 o!iective #e ioate #ai $u$/ locuri de parcare/ plat)or#e caro$a!ile i
$pa iu verde1 Se va reali.a u $i8ur acce$ cotrolat * icit/ * partea ord"ve$tic a ace$teia/
cu o l i#e de 52144 #1 B .oa acce$ului $e va a#pla$a i u ctar auto/ pe care vor trece
autoutilitarele att la itrare ct i la ie irea di icit1 Circula ia iterioar a )o$t 8dit *tr"
u $i8ur $e$/ pe plat)or#e !etoate/ di#e$ioate petru tra)ic 8reu1 Se vor a#ea+a 6 .oe de
parcare& ua petru #a ii #ici cu 54 locuri I ua petru autoutilitare * partea $ud"ve$tic cu F
locuri i ua * vecitatea corpului C2 CcopertiaD cu > locuri1 Se va a#ea+a u $pa iu verde/
adiacet $tr1 ;eor8e Co !uc/ platat cu ve8eta ie +oa$/ ar!u ti i copci1 Colectarea apelor
pluviale de pe $upra)e ele !etoate i#per#ea!ile $e va )ace * ri8ole i caale de colectare1 Apa
pluvial de pe acoperi uri va )i codu$ pri !urlae pe $u! trotuare * caali.area pluvial
or eea$c1 Ilu#iatul e9terior al icitei $e va reali.a cu corpuri *alte/ di$pu$e dealu8ul
circula iei auto1 B#pre+#uirea icitei $e va reali.a cu $tlpi #etalici i paouri di pla$ de
$r# pe toate laturile1
Descrierea flu1ului tehnologic i a principalelor dotri:
Cetrul de colectare/ $ortare/ depo.itare i de$)acere a )ructelor i le8u#elor va )i de$tiat *
$pecial #icilor productori di arealul *veciat1 Aici $e vor depo.ita le8u#e rdcioa$e
Ccarto)i/ #orcovi/ eli/ ceap/ ptru+el/ $)ecl/ etcD i erdcioa$e Cro ii/ ca$trave i/ ardei/
viete/ etc1D i )ructe C#ere/ pere/ $tru8uri/ etc1 D1 :iecare produ$ ece$it codi ii di)erite de
depo.itare& te#peratur i u#iditate/ #otiv petru care * )iecare depo.it $e va a)la u $i8ur )el
de produ$1 Depo.itele #ici au )o$t di#e$ioate * )uc ie de volu#ul util al uui ca#io& F4 G
?4 #c1 Depo.itele #ai #ari $ut de$tiate le8u#elor rdcioa$e i au o capacitate #a9i# de
F44 #c1 B i#o!il va e9i$ta u )lu9 al produ$elor/ de la $o$irea lor * cetru/ depo.itarea i
tri#iterea ace$tora $pre v.are1
Pentru reali2area 3n bune condi ii a activit ii s-au prev2ut o serie de utila0e i
echipamentele folosite 3n activitatea de e1ploatare a centrului4 precum echipamente cantrire4
transport4 linie de sortare-ambalare4 'a'
CAPACIT01I2
/ria construit total (C1C,C-": &,-&45) mp
o C,- Centru de colectare a produselor agricole legume i fructe -,,-,30 mp
o C5- Copertin ,57,70 mp
o C7- 8onet de control .,00 mp
/ria construit desf urat total (C1C,C-": &+*+4-+ mp
o C,- Centru de colectare a produselor agricole legume i fructe -3-2,0. mp
o C5- Copertin ,57,70 mp
o C7- 8onet de control .,00 mp
6egim de 3nl ime ma1im: P! par ial
Capacitate de depo2itare: ,*)54)) tone
3ALOAREA IN3ESTI1IEI 4!/r/ T3A52
. valoare total& 52155=/3=> #ii lei/ re$pectiv 21=24/F>? #ii euro
. di care CHM& A12=A/?63 #ii lei/ re$pectiv 51>4?/>4= #ii euro

3ALOAREA IN3ESTI1IEI 4-6 T3A52
. valoare total& 531423/=?5 #ii lei/ re$pectiv 616=6/F36 #ii euro
. di care CHM& =1=F6/>44 #ii lei/ re$pectiv 51=>=/AA3 #ii euro
, 9uro : -,-37. lei 1 curs ;<= din data de ,0,550,7

DURATA DE REALI7ARE A IN3ESTI1IEI2 52 lui
FINAN1AREA IN3ESTI1IEI& di )oduri alocate de ctre !u8etul Jude%ului Clu+ ,i
alte )oduri le8al co$tituite cu acea$t de$tia%ie1
Studiul de :e.a!ilitate a )o$t *toc#it * co)or#itate cu 0otrrea de ;uver r1 2F@ 244F
privid apro!area co%iutului"cadru al docu#eta%iei tehico"ecoo#ice a)erete ive$ti%iilor
pu!lice/ precu# ,i $tructurii ,i #etodolo8iei de ela!orare a devi.ului 8eeral petru o!iective de
ive$ti%ii ,i lucrri de ive$ti%ii1 A$t)el $"a *toc#it ,i propue# $pre apro!are 7roiectul de
hotrre privid idicatorii tehico"ecoo#ici ai o!iectivului de ive$ti%ii& 8CENTRU DE
COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE I LEGUME9 #tr1 ;eor8e
Co,!uc/ :1N1/ #uicipiul C#pia -ur.ii/ +ude%ul Clu+, * co)or#itate cu prevederile articolului
?=/ alieatul 2 di Le8ea ad#ii$tra%iei pu!lice locale r1 253@2445/ pri iter#ediul Direc%iei
Ur!ai$# i A#ea+area -eritoriului/ per$oaa de cotact )iid do#ul Claudiu"Daiel Sala /
arhitect e)1
7e ace$te co$iderete propue# aali.area proiectului de hotrre *toc#it/ *
co)or#itate cu prevederile di Re8ula#etul de Or8ai.are ,i :uc%ioare a Co$iliului
Jude%ea Clu+/ * vederea $upuerii $pre apro!are * pri#a ,edi% a Co$iliului Jude%ea1
3ICEPREEDINTE,
IOAN OLELEU
>!A8 - Ar$itect ef
Claudiu->aniel &A?A< @
ROM:NIA
;UDE1UL CLU;
CONSILIUL ;UDE1EAN
< O T 0 R : R E A
NR. ......... =&) 2> *& 201?
@r&%&)= @r"Ar+ &)=&-$"r&B"r $+,)&-".+-")"*&-& & "A&+-$&%6B6& =+ &)%+#$&C&&
8CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE I LEGUMED
Co$iliul Jude%ea Clu+I
Aali.d proiectul de hotrre privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai
o!iectivului de ive$ti%ii AC9<8=! >9 CB?9C8A=9 A P=B>!&9?B= AC=DCB?9, '=!C89
ED ?9C!M9*/ propu$ de ctre vicepre,editele Co$iliului Jude%ea Clu+ G do#ul Ioa OleleuI
Lud * co$iderare avi.ul Co#i$iei -ehico" Ecoo#ice a Co$iliului Jude%ea Clu+
r1 6 di data de 2=1461245> privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai o!iectivului de
ive$ti%ii 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR A;RICOLE/ :RUC-E <I
LE;UMEM/ a#pla$at * $tr1 ;eor8e Co,!uc/ :1N1/ #uicipiul C#pia -ur.ii/ +ude%ul Clu+1
id cot de prevederile&
N art1 ?5 ali1 C6D lit1 )D di Le8ea ad#ii$tra%iei pu!lice locale r1 253@2445/
repu!licat/ cu #odi)icrile ,i co#pletrile ulterioareI
N art1 >> ali1 C5D di Le8ea privid )ia%ele pu!lice locale r1 2=6@244A/ cu
#odi)icrile ,i co#pletrile ulterioareI
N 0otrrii ;uverului r1 2F@244F privid apro!area co%iutului"cadru al
docu#eta%iei tehico"ecoo#ice a)erete ive$ti%iilor pu!lice/ precu# ,i a $tructurii
,i #etodolo8iei de ela!orare a devi.ului 8eeral petru o!iective de ive$ti%ii ,i
lucrri de iterve%iiI
:iid *depliite prevederile cupri$e * art1 >>">3 ,i * art1 ?>"?F di Le8ea
ad#ii$tra%iei pu!lice locale r1 253@2445/ repu!licat/ cu #odi)icrile ,i co#pletrile ulterioareI
B te#eiul drepturilor co)erite pri art1 553 ali1 C5D lit1 cD di Le8ea ad#ii$tra%iei
pu!lice locale r1 253@2445/ repu!licat/ cu #odi)icrile ,i co#pletrile ulterioareI
, " $ / r / E $ +2
Ar$. 1. Se apro! idicatorii tehico"ecoo#ici ai o!iectivului de ive$ti%ii ACEN-RU
DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR A;RICOLE/ :RUC-E <I LE;UMEM/ a#pla$at * $tr1
;eor8e Co,!uc/ :1N1/ #uicipiul C#pia -ur.ii/ +ude%ul Clu+/ cupri,i * )+F care )ace parte
ite8rat di pre.eta hotrre1
Ar$. 2. Cu puerea * aplicare a pre.etei hotrri $e *credi%ea. 7re,editele
Co$iliului Jude%ea Clu+/ pri Direc%ia De.voltare ,i Ive$ti%ii1
Ar$. 3. 7re.eta hotrre $e co#uic pri iter#ediul $ecretarului +ude%ului/ * ter#eul
prev.ut de le8e/ Direc%iei ;eerale Ou8et":ia%e/ Re$ur$e U#aeI Direc%iei De.voltare ,i
Ive$ti%iiI Direc%iei de Ur!ai$# ,i A#ea+area -eritoriului/ precu# ,i 7re)ectului Jude%ului Clu+
,i $e aduce la cuo,ti%a pu!lic pri pu!licarea * Moitorul O)icial al Jude%ului Clu+ precu# ,i
pe pa8ia de iteret 'JJJ1c+clu+1ro Phttp&@@JJJ1c+clu+1roQM1
C")$r#+*)+'/,
PREEDINTE, SECRETARUL ;UDE1ULUI
<"r+.D"r&) U&"r+)6 S&*") G-&
ROM:NIA
;UDE1UL CLU; A)+F/
CONSILIUL ;UDE1EAN B <"$/rGr+ )r. ......... /201?

INDICATORII TE<NICO.ECONOMICI
& "A&+-$&%6B6& =+ &)%+#$&C&&
7CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE I LEGUMED
BENEFICIAR2 JUDE-UL CLUJ/ pri Co$iliul Jude%ea Clu+/
Calea Doro!a%ilor r1 54A/ Clu+"Napoca
AMPLASAMENT2 $tr1 ;eor8e Co,!uc/ :1N1/
#u1 C#pia -ur.ii/ +ude%ul Clu+
3ALOAREA TOTAL0 A IN3ESTI1IEI, &)-B6#&% T3A2
valoare total& 531423/=?5 #ii leiH/ re$pectiv 616=6/F36 #ii euroH
di care CHM& =1=F6/>44 #ii leiH/ re$pectiv 51=>=/AA3 #ii euroH
, 9uro : -,-37. lei - curs ;<= din data de ,0,550,7
F "aloarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor
CAPACIT01I2
/ria construit total (C1C,C-": &,-&45) mp
o C,- Centru de colectare a produselor agricole legume i fructe -,,-,30 mp
o C5- Copertin ,57,70 mp
o C7- 8onet de control .,00 mp
/ria construit desf urat total (C1C,C-": &+*+4-+ mp
o C,- Centru de colectare a produselor agricole legume i fructe -3-2,0. mp
o C5- Copertin ,57,70 mp
o C7- 8onet de control .,00 mp
6egim de 3nl ime ma1im: P! par ial
Capacitate de depo2itare: ,*)54)) tone
/mena0ri e1terioare: c#ntar auto amplasat n zona de acces, platforme
betonate, 7 zone de parcare una pentru ma ini mici %,0 locuri(, una pentru
autoutilitare %/ locuri( i una n vecintatea corpului C5 %- locuri(
DURATA DE REALI7ARE A IN3ESTI1IEI2 52 lui
FINAN1AREA IN3ESTI1IEI& di )oduri alocate de ctre !u8etul Jude%ului Clu+ ,i
alte )oduri le8al co$tituite cu acea$t de$tia%ie1
C")$r#+*)+'/,
PREEDINTE, SECRETARUL ;UDE1ULUI
<"r+.D"r&) U&"r+)6 S&*") G-&
ROMNIA
JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN
AR<ITECT EF
nr 662. G5.0350,7
RAPORT
al proiectului de hotrre privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai
o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR A;RICOLE/
:RUC-E <I LE;UME(
Direc%ia de Ur!ai$# ,i A#ea+area -eritoriului/ di cadrul aparatului de $pecialitate al
Co$iliului Jude%ea Clu+/ a aali.at Re)eratul de apro!are propu$ de ctre Kicepre,editele
Co$iliului Jude%ea Clu+ G do#ul Ioa Oleleu/ privid apro!area idicatorilor tehico"
ecoo#ici ai o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR
A;RICOLE/ :RUC-E <I LE;UME(/ #tr1 ;eor8e Co,!uc/ :1N1/ #uicipiul C#pia -ur.ii/
+ude%ul Clu+, co$tatd c ace$ta *deplie,te ceri%ele de ece$itate ,i oportuitate ,i propue/
* ace$t $e$/ adoptarea ace$tuia * pri#a ,edi% a Co$iliului Jude%ea Clu+1
AR<ITECT EF
CB6=&6 D)&+B SALAN10
ROMNIA
JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN
DIREC1IA DE73OLTARE I IN3ESTI II
nr 662. G5.0350,7
RAPORT
al proiectului de hotrre privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai
o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR A;RICOLE/
:RUC-E <I LE;UME(
Direc%ia De.voltare $i Ive$ti%ii/ di cadrul aparatului de $pecialitate al Co$iliului
Jude%ea Clu+/ a aali.at Re)eratul de apro!are propu$ de ctre Kicepre,editele Co$iliului
Jude%ea Clu+ G do#ul Ioa Oleleu/ privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai
o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR A;RICOLE/
:RUC-E <I LE;UME(/ #tr1 ;eor8e Co,!uc/ :1N1/ #uicipiul C#pia -ur.ii/ +ude%ul Clu+,
co$tatd c ace$ta *deplie,te ceri%ele de ece$itate ,i oportuitate ,i propue/ * ace$t $e$/
adoptarea ace$tuia * pri#a ,edi% a Co$iliului Jude%ea Clu+1
DIRECTOR EIECUTI3
Mr&) RA1IU
ROMNIA
JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN
DIREC1IA GENERAL0 BUGET, FINAN1E,
RESURSE UMANE
nr 662. G5.0350,7
RAPORT
al proiectului de hotrre privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai
o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR A;RICOLE/
:RUC-E <I LE;UME(
Direc%ia ;eeral/ Ou8et :ia%e/ Re$ur$e U#ae di cadrul aparatului de $pecialitate al
Co$iliului Jude%ea Clu+/ a aali.at Re)eratul de apro!are propu$ de ctre Kicepre,editele
Co$iliului Jude%ea Clu+ G do#ul Ioa Oleleu/ privid apro!area idicatorilor tehico"
ecoo#ici ai o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR
A;RICOLE/ :RUC-E <I LE;UME(/ #tr1 ;eor8e Co,!uc/ :1N1/ #uicipiul C#pia -ur.ii/
+ude%ul Clu+, co$tatd c ace$ta *deplie,te ceri%ele de ece$itate ,i oportuitate ,i propue/
* ace$t $e$/ adoptarea ace$tuia * pri#a ,edi% a Co$iliului Jude%ea Clu+1
DIRECTOR GENERAL
S&*") TATOMIR
ROMNIA
;UDE1UL CLU;
CONSILIUL JUDEEAN
DIRECIA JURIDICR
nr 662. G5.0350,7
RAPORT
al proiectului de hotrre privid apro!area idicatorilor tehico"ecoo#ici ai
o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A 7RODUSELOR A;RICOLE/
:RUC-E <I LE;UME(
B co)or#itate cu prevederile art1 >> coro!orate cu prevederile art1 ?F di Le8ea
Ad#ii$tra%iei 7u!lice Locale r1 253@2445/ repu!licat/ cu #odi)icrile ,i co#pletrile
ulterioare/ Direc%ia +uridic/ * calitatea $a de co#parti#et de re$ort di cadrul aparatului de
$pecialitate al Co$iliului Jude%ea/ a aali.at Re)eratul de apro!are propu$ de ctre
Kicepre,editele Co$iliului Jude%ea Clu+ G do#ul Ioa Oleleu/ privid apro!area
idicatorilor tehico"ecoo#ici ai o!iectivului de ive$ti%ii& 'CEN-RU DE COLEC-ARE A
7RODUSELOR A;RICOLE/ :RUC-E <I LE;UME(/ #tr1 ;eor8e Co,!uc/ :1N1/ #uicipiul
C#pia -ur.ii/ +ude%ul Clu+, co$tatd c ace$ta u cotravie le8ii ici pri co%iut/ ici pri
redactare/ *depliid ceri%ele de le8alitate/ propue adoptarea ace$tuia * pri#a ,edi% a
Co$iliului Jude%ea Clu+1
DIRECTOR EIECUTI3
D) 3#&B+ POP