Sunteți pe pagina 1din 18

USAMVB TIMISOARA

FACULTATEA DE AGRICULTUR
GHID
PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA
PROIECTULUI DE DIPLOMA SI A LUCRRII DE
LICENT/DISRTATIE
Proiectul de diplom, lucrarea de licent/disertatie va Ii predat secretarilor comisiilor si n
Iormat electronic (Iisier pdI) .
Se recomanda copertarea lucrrii si utilizarea pentru coperte a urmtoarelor culorii:
- Specializarea Agricultur, Protecjia plantelor, Mayini yi instalajii pentru agricultur yi
industria alimentar negru;
- Specializarea Ingineria yi protecjie mediului agricol: verde;
- Specializarea Cadastru yi msurtori terestre: crem
- Specializarea Biologie: visiniu
I. STRUCTURA PROIECTULUI DE DIPLOM, LUCRARII DE
LICENTA/DISERTATIE
1. COPERTA - exemplu anexa I
2. PAGINA DE TITLU (Coperta interioar) - ex. Anexa II
3. FISA DE APRECIERE A COORDONATORULUI - ex. Anexa III
4. CUPRINS. ex. Anexa IV
Cuprinsul lucrrii de diplom trebuie s includ toate prtile componente ale lucrrii,
precum si paginatia acestora.
5. REZUMATUL PROIECTULUI
n limba romn si ntr-o limb strain, avnd continutul identic: titlul proiectului;
autorul/autorii (numele absolventului si numele ndrumtorului); institutia de care apartin autorii;
rezumatul propriu-zis (ntre 150-250 cuvinte); cuvinte cheie (ntre 5 si 10 cuvinte cheie).
6. INTRODUCERE.
Introducerea va cuprinde un numr redus de pagini (1-3 pagini). Introducerea va preciza
scopul/motivatia, obiectivele si structura lucrrii, incluznd considerentele generale privind
alegerea temei, importanta si actualitatea problematicii abordate, locul n care s-au desIsurat
studiile, suportul de care a beneIiciat studentul n realizarea lucrrii de licent/disertatie sau a
proiectului de diplom.
7. CAPITOLELE
Capitolele vor Ii numerotate crescator, Iiecare putnd sa aiba, n partea Iinala, o sectiune de
concluzii, care sa sintetizeze inIormatiile si/sau rezultatele prezentate n cadrul acelui capitol.
Lucrarea va Ii structurat dup cum urmeaz:
I. Stadiul actual al cunoaterii in domeniul strict al temei abordate,
II. Materialul i metodele folosite,
III. Cadrul natural (unde este ca:ul)
IJ.Re:ultate i discutii,
Se recomanda o dimensionare optima a structurii lucrarii de licent/disertatie sau proiectului
de diplom.
Cuprinsul, Introducerea, Stadiul actual al cunoasterii, Materialul si metodele Iolosite
trebuie s reprezinte 50 din volumul lucrrii, restul de 50 Iiind ocupat de prezentarea
Cadrului natural, a Rezultatelor si discutiilor, Concluziilor.
Rezumatele si Anexele nu sunt incluse n aceast structur.
8. CONCLUZII SI PROPUNERI
Reprezinta partea Iinal a proiectului, n care se prezint n mod sintetic cele mai
importante rezultate obtinute, se evidentiaz valoarea lor teoretic si practic, gradul lor de
originalitate. n urma inIormatiilor acumulate pe baza investigrii literaturii de specialitate, a
rezultatelor proprii n urma experimentrilor eIectuate si prezentate n lucrare si Iormulrii
concluziilor, autorul va emite eventuale recomandri, care pot avea important aplicativ sau
stiintiIic. n ,Concluzii se va evita repetarea unor enunturi sau rezultate prezentate n
capitolele anterioare.
n acest capitol se vor speciIica cu acuratete care au Iost contributiile proprii ale autorului
n cercetarea temei abordate.
9. BIBLIOGRAFIA - ex. Anexa V
BibliograIia este ultima parte a lucrrii si va contine lista tuturor surselor de inIormatie
utilizate de ctre absolvent pentru redactarea lucrrii de licent. BibliograIia nu se va numerota ca
si capitol al lucrarii. BibliograIia se structureaza pe urmatoarele directii: materiale tiparite (crti si
lucrri de autor n edituri, studii si articole n reviste de specialitate sau prezentate la conIerinte),
resurse n Iormat electronic (articole si lucrari disponibile on line, site-uri consultate), documente
emise de diIerite organisme si institutii si acte normative.
10. ANEXE (DAC ESTE CAZUL).
Anexele nu se numeroteaza ca si capitol, Iiecare Iiind mentionata cel putin o data n textul
lucrarii. Anexele se numeroteaza crescator pentru toata lucrarea (Anexa 1, Anexa 2 etc.) Iie pe
capitole (Anexa 1.1, Anexa 2.1 etc.). Fiecare anex va ncepe pe o pagin separat.
11. CURRICULUM VITAE Europass se va amplasa la Iinalul lucrarii.
II. REDACTAREA PROIECTULUI DE DIPLOM SI A LUCRRII
DE LICENT/DISERTATIE
Titlul Proiectului de Diplom, a Lucrrii de Licent/Disertatie trebuie s Iie concret si s
reIlecte continutul cercetrilor ce Iac obiectul lucrrii. Se recomand ca n Iormularea titlului
unei lucrri, s nu se depseasc 10 - 12 cuvinte .
REDAC1AREA PAGIAILOR CU REZUMA1UL PROIEC1ULUI
Rezumatul proiectului se elaboreaz pe pagin separat, avnd aceleasi setri de pagin
ca restul proiectului, continnd urmtoarele elemente, att n limba romn, ct si ntr-o limb
strain, cu spatierea la un rnd si jumtate (a se vedea modelul n paginile urmtoare):
- Titlul proiectului, scris cu TNR 14 cu majuscule, bold si centrat (lsnd dou rnduri
libere Iont 12, n partea de sus a paginii)
- Prenumele si numele autorului/autorilor (numele absolventului si numele ndrumtorului)
se scriu cu TNR 12 bold, centrat (,Center), lsndu-se un spatiu liber sub titlu. Mai nti
se scrie prenumele, cu litere mici, iar apoi numele, cu majuscule al absolventului, n
continuare se trece prenumele si numele conductorului stiintiIic, cu aceleasi
caracteristici;
- Institutia de provenient a autorului/autorilor: se scrie (cu un spatiu liber sub autori, cu
TNR 12, centrat) denumirea complet a USAMVB Timisoara, inclusiv adresa, precum si
adresele de e-mail ale autorilor. Pentru absolvent, institutia care se trece este
universitatea. Dac ndrumtorul stiintiIic (sau unul dintre ndrumtori n cazul n care
exist doi) nu este cadru didactic titular n USAMVB Timisoara, dup numele autorilor
se scrie cu ,superscript 1, 2, eventual 3 dac sunt doi coordonatori (ex. Ioan POP
1
,
George STANCU
2
), iar indicele respectiv va preceda numele institutiei.
- Rezumatul/Abstract se redacteaz, cu alineat (tab) la dou rnduri dup institutie si
prezint, succint, lucrarea de diplom elaborat, punctnd, cu precdere, motivatia,
obiectivele lucrrii si ale metodelor si materialului utilizat; modul de realizare a studiului
de caz; rezultatele, concluziile, precum si contributiile proprii ale autorului. ,Rezumat
va Ii redactat utiliznd ,Times New Roman mrime 12, bold, majuscule. Pe rndul
urmtor va Ii redactat rezumatul utiliznd ,Times New Roman mrime 12, aliniat
,JustiIy.
- Cuvintele cheie/Keywords (ntre 5 si 10 cuvinte cheie) trebuie s Iie semniIicative pentru
continutul stiintiIic al domeniului si temei abordate. ,Cuvinte cheie va Ii redactat cu
alineat, utiliznd ,Times New Roman mrime 12, bold, majuscule. Pe rndul urmtor,
vor Ii mentionate cuvintele cheie utiliznd ,Times New Roman mrime 12, bold, aliniat
,JustiIy.
Rezumatul trebuie s se ncadreze pe o pagin (n limba romn) si o alt pagin,
structurat identic, n limba englez.
FORMA1UL PAGIAII. FOA1. PARAGRAF
Formatul paginii este A4 (nu Letter)
Marginile paginii vor Ii de 2,5 cm stnga (pentru compactare), 2,5 cm sus (pentru antet), 2
cm dreapta si 2 cm jos.
n partea de sus a paginii se va insera antet, preIerabil ,Times New Roman mrime 10
(dar poate Ii si mai mic, dac este necesar), care s includ prenume, nume autor si titlul
lucrrii. Antetul va include si o linie care l va desprti de textul lucrrii.
Coperta interioar - pagina de titlu - nu va avea antet.
Paginile vor Ii numerotate n partea de jos, centrat, utiliznd Iontul ,Times New Roman
mrime 10. Paginatia va ncepe cu numrul 1 la Cuprins (coperta interioar - pagina de titlu - nu
va Ii numerotat).
Fontul utilizat pentru titlul capitolelor va Ii ,Times New Roman mrime 13, spatiat la
un rnd si jumtate, majuscule, boldat, aliniat ,Centrat.
Fontul utilizat pentru titlul subcapitolelor va Ii:
1.1. ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un rnd si jumtate, majuscule, Ir bold,
aliniat ,Centrat.
1.1.1. ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un rnd si jumtate, Ir majuscule,
boldat, aliniat ,JustiIy, identat la un tab (1,27 cm).
1.1.1.1. ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un rnd si jumtate, Ir majuscule,
bold, italic, aliniat ,JustiIy, identat la un tab (1,27 cm).
Fontul utilizat pentru text va Ii ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un rnd si
jumtate, aliniat ,JustiIy.
Fontul de la notele de subsol va Ii ,Times New Roman mrime 10. Notele de subsol se
utilizeaz, n special, atunci cnd autorul consider c sunt necesare explicatii suplimentare
reIeritoare la anumiti termeni, denumiri, unitti de msur prezentate n text si care, pentru
usurarea lecturii nu sunt explicate n text.
Denumirile latine ale genurilor si speciilor (plante, insecte, animale etc.) vor Ii scrise cu
,Times New Roman, italic, mrime corespunztoare locului unde apar aceste denumiri (titlul
lucrrii, titlul capitolelor sau subcapitolelor, textul propriu-zis al lucrrii).
Lucrarea trebuie s Iie redactat cu diacritice. Nu sunt acceptate prescurtri/abrevieri etc.
n aIara celor prezentate n Lista de acronime si abrevieri.
ParagraIul nou va Ii marcat de o indentare egal cu un tab (1,27 cm).
Anexele se vor atasa la Iinalul lucrrii, dup bibliograIie.
Orice inIormatie preluat, citat sau analizat din alte surse (n cadrul textului, n tabele,
Iiguri, graIice etc.) va trebui s Iie citat n text, ntre paranteze ( ), utiliznd numele autorului si
anul, dup cum urmeaz (exemple): pentru un singur autor (Merce, 2000); doi autori (Merce si
Arion, 2000); mai multi autori (Merce si colab., 2000). Atunci cnd inIormatia Iace reIerire
distinct la idee, cercetare anterioar etc. se va preciza si numrul paginii: (Merce si colab.,
2000: 78).
1ABELELE
Tabelele trebuie s Iie redactate dup cum urmeaz:
S Iie numerotate (cele din anexe nu se numeroteaz) deasupra tabelului utiliznd ,Times
New Roman mrime 12, bold, spatiat la un rnd si jumtate, aliniat ,Dreapta. Numrul este
Iormat din numrul capitolului si numrul tabelului din respectivul capitol. De exemplu Tabelul
4.11, unde 4 numrul capitolului si 11 reprezint Iaptul c este cel de al 11-lea tabel din
cadrul capitolului cu numrul 4.
Numrul tabelului este precedat de cuvntul 'Tabelul si se plaseaz deasupra acestuia;
Numrul tabelului este urmat de titlul tabelului;
Titlul tabelului se trece (n anex denumirea lor poate Ii si denumirea anexei) deasupra
acestuia utiliznd ,Times New Roman mrime 12, bold, spatiat la un rnd si jumtate, aliniat
,Centrat. Denumirea (titlul tabelului) trebuie s Iie sugestiv att pentru continutul ct si pentru
structura tabelului.
n cazul n care contine date din literatura de specialitate, trebuie mentionat sursa
bibliograIic la baza tabelului, Iolosind o Iormulare de tipul: dup (autor principal, an, pagina)
sau surs. (autor principal, an, pagina) utiliznd ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un
rnd si jumtate, aliniat ,Stnga.
S prezinte sugestiv unitatea de msur utilizat pentru prezentarea datelor, Iie n cadrul
tabelului, Iie n denumirea acestuia.
Datele prezentate n tabel vor Ii redactate cu ,Times New Roman mrime 12, spatiat la
un rnd si jumtate. n tabelele cu multe date, se pot Iolosi si Ionturi mai mici (min 8), precum si
spatierea la un rnd.
S includ note explicative (care ncep cu mentiunea Not:) atunci cnd datele nu sunt
omogene sau cnd se consider necesare explicatii suplimentare. Acestea se vor redacta sub tabel
utiliznd ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un rnd si jumtate, aliniat ,JustiIy, nainte
de surs.
Capul tabelului trebuie s contin clar inIormatia la care se reIer rubrica respectiv;
InIormatia din titlu si din capul tabelului trebuie s Iie suIiciente pentru a Iace tabelul
inteligibil Ir a apela la text;
Tabelul trebuie s aib o Iorm simpl si sugestiv, s Iie usor de nteles, cu desen clar cu
linii de grosimi diIerite si cu rotunjiri rezonabile ale ciIrelor;
Se vor evita prescurtrile, simbolurile etc.
Tabelul nu trebuie ncrcat cu ciIre nenecesare;
Pentru ciIrele relative () trebuie precizat baza de calcul;
Dac inIormatia din tabel este preluat din mai multe surse, acestea se speciIic ntr-o not
sub tabel;
CiIrele de natur diIerit (de exemplu absolute si relative) vor Ii tiprite cu caractere
graIice diIerite;
Tabelul se tipreste pe o singur pagin sau, dac se 'rupe se noteaz 'continuarea
tabelului nr. si se repet capul tabelului
GRAFICE. FIGURI
Toate graIicele si Iigurile trebuie ndeplineasc urmtoarele cerinte:
S Iie numerotate (cele din anexe nu se numeroteaz), sub graIic sau Iigur, utiliznd
,Times New Roman mrime 12, bold, spatiat la un rnd si jumtate, aliniat ,Centrat. Numrul
este Iormat din numrul capitolului si numrul graIicului sau a Iigurii din respectivul capitol. De
exemplu Figura 4.11, unde 4 numrul capitolului si 11 reprezint Iaptul c este cea de a 11-a
Iigur din cadrul capitolului cu numrul 4.
S aib denumire (n anex denumirea lor poate Ii si denumirea anexei), sub graIic sau
Iigur, utiliznd ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un rnd si jumtate, aliniat
,Centrat, n continurea numrului. Denumirea trebuie s Iie sugestiv att pentru continutul ct
si pentru structura Iigurii sau a graIicului.
S prezinte sugestiv unitatea de msur utilizat pentru prezentarea datelor, Iie n cadrul
Iigurii sau a graIicului, Iie n denumirea acestuia.
S aib surs, n cazul n care contin date din literatura de specialitate, la baza Iigurii sau
a graIicului, Iolosind o Iormulare de tipul: dup (autor principal, an, pagina) sau surs: (autor
principal, an, pagina) utiliznd ,Times New Roman mrime 12, spatiat la un rnd si jumtate,
aliniat ,Stnga.
BIBLIOGRAFIA
BibliograIia trebuie s cuprind toate titlurile din literatura de specialitate care au servit ca
baz de documentare, respectiv autorii care au Iost citati n text la capitolele anterioare.
ReIerintele vor Ii mentionate n limba n care au Iost consultate (nu vor Ii traduse).
Chiar dac pot Ii citate lucrri de reIerint vechi, care sunt recunoscute pentru valoarea si
actualitatea inIormatiei, este de dorit ca majoritatea titlurilor s Iie recente (ultimii 5-15 ani).
ReIerintele vor Ii numerotate, se trec n ordine alIabetic si cronologic, ncepnd cu
sursele la care se poate mentiona numele autorului, continund cu sursele scrise la care nu se
poate mentiona autorul (legislatie, documente de sintez elaborate de institutii etc.) caz n care,
n loc de numele autorului, se va Iolosi ,*** .
Sursele bibliograIice la care se poate mentiona autorul se vor speciIica astIel:
Carte cu unul sau mai multi autori:
Autor (i), Titlul cartii, Editura, locul aparitiei, anul, pagini utilizate
Articol dintr-o revista la care s-a avut acces direct, a Iost consultata Iorma tiparita a
revistei
Autor (i), Titlul articolului, Revista, nr., anul, paginile
Documente ale unor organizatii, la care s-a avut acces direct sau on-line:
Institutia, Documentul / Regulamentul, anul aparitiei, locul, paginile sau site-ul de unde a Iost
preluata inIormatia.
Articol dintr-o revista la care s-a avut acces on-line
Autor (i), Titlul articolului, Revista, nr., anul, paginile, site-ul de unde a Iost preluata inIormatia
PREZEA1AREA LUCRARII DE DIPLOMA
Absolventul si va sustine rezultatele cercetarii realizate n mod liber cu ajutorul unei
prezentari multimedia concepute n PowerPoint. Timp maxim de pre:entare : 10 minute
Recomandari pentru realizarea prezentarii multimedia
prezentarea va contine ntre 10 si 15 diapozitive (slide-uri);
existenta obligatorie a unui slide de titlu, care va contine cel putin titlul lucrarii
numele absolventului si numele cadrului didactic coordonator;
slide cu introducere n tematica lucrarii;
7-11 slide-uri cu text, tabele, Iiguri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele
aspecte ale lucrarii ce se doresc a Ii comunicate comisiei);
1-2 slide-uri pentru concluzii si propuneri;
slide-urile nu vor contine prea mult text, iar absolventul nu va citi informatia de
pe diapozitiv
EXEMPLE - STRUCTURA LUCRRII, CONTINUT, TEHNOREDACTARE
Anexa nr. 1 - Coperta cartonata a lucrarii
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICIN VETERINAR A
BANATULUI TIMISOARA
FACULTATEA DE AGRICULTUR
SPECIALIZAREA: MSURTORI TERESTRE SI CADASTRU
FORMA DE NVTMANT: ZI
PROIECT DE DIPLOM
Absolvent:
................
Conductor Stiintific`:
..................
TIMISOARA
2012
` Gradul didactic si titlul stiintiIic al cadrului didactic ndrumator.
Anexa nr. II - Pagina de titlu a lucrarii
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICIN VETERINAR A
BANATULUI TIMISOARA
FACULTATEA DE AGRICULTUR
SPECIALIZAREA: .........
FORMA DE NVTMANT: ZI/ID/IFR
TITLUL PROIECTULUI DE DIPLOM,
LUCRRII DE LICENT/DISERTATIE
Absolvent:
................
Conductor Stiintific`:
..................
TIMISOARA
2012
` Gradul didactic si titlul stiintiIic al cadrului didactic ndrumator.
Anexa nr. IV - Cuprins
CUPRINS
CUPRINS 4
REZUMAT 6
INTRODUCERE 7
CAPITOLUL I TEMA DE PROIECT 9
1.1. Exemplu 9
1.1.1. Exemplu 10
1.1.1.1. Exemplu 11
1.2. Exemplu 32
CAPITOLUL II VERIFICAREA RETELEI GEODEZICE 39
BIBLIOGRAFIE 75
ANEXE 79
Anexa nr. V - Exemplu de bibliografie
BIBLIOGRAFIE
Carti si lucrari de autor n edituri
1. Burchard, H. - AutoCAD 2002, Editura Teora, Bucuresti, 2002;
Studii si articole n reviste de specialitate sau prezentate la conferinte
1. Bos , N. - Lexiconul geodezic cadastral o problema de actualitate, Revista de
Cadastru RevCAD nr. 7, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2007;
Resurse n format electronic
1. *** - http://www.ancpi.ro
Acte normative
1. *** - Hotarre nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si Iunctionarea Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicata n M.O. nr. 718 din 9 -
august 2004;