Sunteți pe pagina 1din 3

Ctre,

INSTITUIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURETI


Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere
i nmatriculare a Vehiculelor Bucureti
Bucureti, os. Pipera, nr. 49, sector 1
Subsemnatul, TTAR MIR!, cu "omiciliul #n Bucureti, sector 1, str. $ionisie
!upu nr. 49, et .%, ap. &, prin pre'enta (ormule')
* R R
prin care solicit #nmatricularea autoturismului marca !A+$ R,-R tip RA+.
R,-R, cu nr. "e i"enti(icare sasiu SA!!PAM/0TA%414%1, an (abrica2ie 1991, serie
carte auto 3419494, capacitate cilin"ric5 6491 cm%, $iesel, fr a fi obligat la plata
taxei e pol!are (iin" ac7i'i2ionat "in Austria, stat al 8..
Toto"at5 aprecie' c5 ta9a "e poluare pentru prim5 #nmatriculare este ile:al5.
*onsi"er c5, #ntruc;t aceasta ta95 trebuie pl5tit5 la prima #nmatriculare #n
Rom;nia a unui autoturism, se p5strea'5 conceptul "e <ta95 "e prim5 #nmatriculare=
instituit5 ini2ial prin pre>e"erile art. 6141 ? 614% *o" (iscal, pre>e"eri care au (ost
"eclarate "e instan2ele rom;neti ca (iin" necon(orme cu "ispo'i2iile art. 94 "in Tratatul
8. Mai ar5t c5 nici ta9a "e poluare, aa cum este ea "e(init5 "e le:e, nu poate (i
con(orm5 cu Tratatul 8, respecti> cu art. 6@, art. 60 si art. 94, #ntruc;t aceast5 ta95 "e
poluare se percepe numai pentru autoturismele #nmatriculate #n 8niunea uropeana i
re#nmatriculate pentru prima "at5 #n Rom;nia, #n timp ce pentru autoturismele "eAa
#nmatriculate #n Rom;nia, la o noua #nmatriculare ta9a nu mai este perceput5.
Men2ione' c5 aceast5 ta95 este ile:al5 contra>enin" i normelor europene "in
Tratatul "e la Roma art. 9@ alin 1 i 6 i Tratatului "e la Amster"am art. 94 alin 1 i 6.
Aceste norme europene, con(orm pre>e"erilor art. 64 i 140 "in *onstitu2ia Rom;niei au
prioritate (a25 "e re:lement5rile interne.
$e asemenea aprecie' c5 actuala (orm5 "e re:lementare na2ional5 a ta9ei "e
poluare #ncalc5 "ispo'i2iile art. 114 B(ostul articol 94C alin. 1 "in Tratatul *omunit52ii
uropene, iar ,8. @4D6440 mo"i(icat5 prin ,8. 610D6440 pentru instituirea ta9ei "e
poluare, are un >5"it caracter "iscriminatoriu, #n (la:rant5 contra"ic2ie cu pre>e"erile art.
114 B(ostul articol 94C "in Tratatul *omunit52ii uropene.
Ane9e' al5turat urm5toarele "#$%ri$!ri, #n copii 9ero9) carte "e i"entitate a
>e7iculului, certi(icat "e autenticitate, contract >;n'are?cump5rare pentru un >e7icul
(olosit, (i5 "e #nmatriculare, "eci'ie "e impunere pentru stabilirea impo'itului asupra
miAloacelor "e transport, c7itan2a pri>in" ac7itarea impo'itului, talonul >e7iculului
eliberat #n Austria, copie "e pe cartea "e i"entitate a >e7iculului eliberat #n Austria,
ceti(icat pentru scutire "e T-A i "eci'ie pri>in" stabilirea ta9ei pentru emisiile poluante,
cartea "e i"entitate >;n'5tor i carte "e i"entitate cump5r5tor.
In situa2ia re'ol>5rii (a>orabil a cererii pri>in" #nmatricularea autoturismului, fr
a fi obligat la plata taxei e pol!are, m5 obli: s5 pre'int #nscrisurile necesare
#nmatricul5rii, #n ori:inal.
$ A T A , SM+AT8RA,

$!8I *,MA+$A+T A! SR-I*I8! P8B!I* *,M8+ITAR R.IM PRMIS $
*,+$8*R I E+MATRI*8!AR A -FI*8!!,R B8*8RTI
&'MNULE &IRECT'R,
Subsemnatul, TTAR MIR!, cu "omiciliul #n Bucureti, sector 1, str. $ionisie
!upu nr. 49, et .%, ap. &, prin pre'enta (ormule')
C E R E R E
prin care solicit #nmatricularea autoturismului marca !A+$ R,-R, tip RA+.
R,-R, cu nr. "e i"enti(icare sasiu SA!!PAM/0TA%414%1, an (abrica2ie 1991, serie
carte auto 3419494, capacitate cilin"ric5 6491 cm%, $iesel, fr a fi obligat la plata
taxei e pol!are (iin" ac7i'i2ionat "in Austria, stat al 8..
*onsi"er c5, #ntruc;t aceasta ta95 trebuie pl5tit5 la prima #nmatriculare #n
Rom;nia a unui autoturism, se p5strea'5 conceptul "e <ta95 "e prim5 #nmatriculare=
instituit5 ini2ial prin pre>e"erile art. 6141 ? 614% *o" (iscal, pre>e"eri care au (ost
"eclarate "e instan2ele rom;neti ca (iin" necon(orme cu "ispo'i2iile art. 94 "in Tratatul
8. En atare situa2ie, nici ta9a "e poluare, nu poate (i con(orm5 cu Tratatul 8, respecti>
cu art. 6@, art. 60 si art. 94.
Toto"at5 men2ione' c5 aceast5 ta95 este ile:al5, contra>enin" i normelor
europene "in Tratatul "e la Roma art. 9@ alin 1 i 6 i Tratatului "e la Amster"am art. 94
alin 1 i 6. Aceste norme europene, con(orm pre>e"erilor art. 64 i 140 "in *onstitu2ia
Rom;niei au prioritate (a25 "e re:lement5rile interne.
$e asemenea ar5t c5 actuala (orm5 "e re:lementare na2ional5 a ta9ei "e poluare
#ncalc5 "ispo'i2iile art. 114 B(ostul articol 94C alin. 1 "in Tratatul *omunit52ii uropene.
Mai ar5 c5 ,8. @4D6440 mo"i(icat5 prin ,8. 610D6440 pentru instituirea ta9ei
"e poluare, are un >5"it caracter "iscriminatoriu, #n (la:rant5 contra"ic2ie cu pre>e"erile
art. 114 B(ostul articol 94C "in Tratatul *omunit52ii uropene.
Pentru toate acest consi"erente solicit a?mi "a o ne:a2ie pentru a?mi putea e9ercita
"reptul #n instan2a "e Au"ecat5.
$!8I $IR*T,R A! $IR*GII $ .....