Sunteți pe pagina 1din 5

MONOGRAFIE CONTABILA PRIVINT DECONTARILE SALARIALE SI SOCIALE

1. OPERATIUNI INREGISTRATE IN CONTABILITATE PRIVIND DECONTARI CU


PERSONALUL SI OPERATIUNI ASIMILATE
1.1. OPERATIUNI INREGISTRATE PRIVIND REMUNERATIILE DATORATE PERSONALULUI
Salariul in functie de componentele sale este de doua feluri : brut si net.
Salariul brut este format din salariul de baza pentru timpul efectiv lucrat la care se adauga alte
drepturi de personal cum sunt : indemnizatiile pentru concediile de odihna, premiile si orice alte
stimulente, indemnizatiile pentru asigurarile sociale precum si compensarile si indexarile primite
potrivit legii. Salariul brut impozabil este determinat cu o serie de retineri cum sunt : impozitul pe
salarii, contributiile salariatiilor la pensia suplimentara si la fondul de somaj, retinerile in favoarea
tertilor de chirii, rate, opriri, retinerea avansurilor acordate si a altor retineri formeaza salariul net.
Toate aceste elemente se determina in statul de salariu, intocmit la sfarsitul fiecarei luni.
Pentru titularul de patrimoniu salariul brut impozabil reprezinta o cheltuiala de exploatare si in
acelasi timp o obligatie de plata fata de angajati, un sistem care cuprinde urmatoarele conturi
sintetice de gradul I :
421 Personal remuneratiile personalului
425 Avansuri acordate personalului si alte conturi de obligatii si de disponibilitati
banesti.
Contul 641 Cheltuielile cu remuneratiile personalului evidentiaza salariile brute pe
baza statelor de salarii este de activ. Acest cont se debiteaza prin creditul contului 421, iar la
finele anului prin contul 428.1 pentru sumele calculate global, aferente concediilor de odihna
neefectuate in anul care se incheie si cu premiile cuvenite personalului din fondul de salarii, care
se vor deconta in urmatorul an.
Contul 641 nu are analitice, dar in contabilitatea financiara se pot evidentia distinct salariile pe
diferite activitati : industriale, comerciale, etc. Acest cont se incheie lunar cu contul 121 Profit si
pierderi.
Contul 425 Avansuri acordate personalului inregistreaza sumele platite ca
avansuri din salarii si eventual ajutor la chenzina I, pe baza listelor avans chenzinal, fiind un
cont de activ. Debitarea acestui cont se face prin creditul conturilor de mijloace banesti, iar
creditarea este realizata la finele fiecarei luni cu sumele retinute pe statele de salarii sau state
de ajutoare prin debitul contului 421 Personal remuneratii datorate sau 423 Personal
ajutoare datorate.
Contul 425 poate avea 2 analitice globale, in cazul incare se platesc si ajutoare in fondul de
asigurari sociale (sumele se platesc de obicei la finele lunii, dar in situatii deosebite se pot achita
ajutoare si in cursul lunii curente).
Contul 421 Personal remuneratii datorate este un cont de pasiv care evidentiaza
obligatiile din salarii privind personalul, inclusiv retinerile din acestea si acordarea lor avand la
baza statele de salarii. Creditarea contului 421 se realizeaza lunar, prin debitul contului 641
remuneratiile personalului pentru luna respectiva si prin debitul contului 4281 pentru
indemnizatiile pentru concediu de odihna si premii care privesc anul precedent.
In debitul contului 421 se inregistreaza retinerile din salarii prin creditul diferitelor conturi, in
raport de natura retinerilor astfel : contributia salariului la pensia suplimentara (contul 431******);
contributia salariului la fondul de somaj (contul 437.2), contributia salariului la fondul de sanatate
(contul 4311.03), avansurile acordate personalului la chenzina I (contul 425), retineri datorate
tertilor (rate pentru marfuri, chirii, etc),(contul 427), retineri de debite datorate unitatii, pagubele
produse, vanzari de bunuri salariatilor ( contul 4******).
Platile de salarii la chenzina a II-a prin creditul contului de mijloace banesti, de regula,
5311 si/sau 5121;
Sumele neachitate salariatilor la chenzina a II-a in cele trei zile prin creditul contului 426.
Contul 421 are la finele lunilor sold creditor care reprezinta restul de plata aferent chenzinei a
II-a cuvenita respectivei luni. Acest cont nu are analitice, ele fiind suplinite prin statele de salarii
intocmite de compartimente si de fisa individuala de evidenta a salariilor.
Contul 426 Dreptul de personal neridicate(la termen) este un cont de pasiv care
evidentiaza salariile si alte drepturi de personal (premii, ajutoare) neachitate in termen de trei zile, ca
urmare a neprezentarii salariatilor la momentul platii. Acest cont se crediteaza cu sumele neachitate,
pe baza statului de palata si a listelor borderou de sume platite prin debitul conturilor 421, 423,
424, 425.
Sumele neachitate se depun la banca si ulterior, pe baza solicitarii scrise a fiecarui beneficiar
se ridica si se achita acestora, debitandu-se contul 426 si creditandu-se contul 531 casa in lei.
Contul 426 poate avea sold creditor care reprezinta sumele de platit neridicate la termen. La
acest cont se tin analiticele valorice pentru fiecare beneficiar, in care se mentioneaza si provenienta
fiecarei sume in parte.

1. OPERATIUNI INREGISTRATE PRIVIND AJUTOARELE MATERIALE ACORDATE
SALARIATILOR
In afara salaiatilor ca drepturi cuvenite angajatilor pentru munca prestata, acestia mai
beneficiaza si de alte drepturi prevazute de lage, cum sunt : indemnizatii pentru plata concediilor
medicale, prevenirea imbolnavirii lor si refacerea sanatatii ; pentru incapacitate temporara de munca
provocata de accidente in timpul serviciului ; indemnizatii pentru boli profesionale ; indemnizatii pentru
sarcina ; pentru ingrijirea copiilor pana la varsta de 2 ani ; indemnizatiile pentru plata concediului legal
de odihna ; stimulente si premii.
Aceste drepturi de personal sunt suportate atat de intreprindere din fondul de salarii, cat si din
bugetul asigurarilor sociale.
Pentru reflectarea contabila a operatiilor economice privind ajutoarele materiale sunt utilizate
urmatoarele conturi sintetice de gradul I :
421 Personal remuneratii datorate
423 Personal ajutoare materiale si protectie sociala.

Contul 423 este un cont de pasiv care crediteaza cu ajutoarele care se vor plati de
unitate din contributia acesteia la asigurarile sociale prin debitul contului 4311.01. Debitarea se face
cu retinerile prezentate anterior la contul 421, precum si cu sumele achitate ca ajutoare prin creditul
contului 531.1. Daca in termen de trei zile nu au fost achitate ajutoarele sumele se inregistreaza in
debitul contului 423 si in creditul contului 426, urmand aceeasi procedura ca si in cazul salariilor
neridicate in termen.
Contul 423 poate avea sold creditor pana la termenul de plata a chenzinei a II-a si nu prezinta
analitice, suplimente prin listele de plata sau statul de plata, documente aferente salariilor si
ajutoarelor.
1.3. OPERATIUNI INREGISTRATE PRIVIND PATICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT
Pentru evidenta stimulentelor datorate personalului din profitul obtinut, cat si in profitul anual se
utilizeaza contul 424 Participarea personalului la profit. Este un cont de pasiv in creditul caruia se
inregistreaza sumele repartizate ca stimulente personale din fondul de participare la profit. Se
debiteaza cu sumele neridicate de personal din fondul de participare la profit si cu impozitul datorat
din sumele cuvenite personalului din fondul de participare la profit. Soldul creditor al acestui cont
reprezinta sumele datorate salariatilor din profit.
1.4. OPERATIUNI INREGISTRATE PRIVIND RETINERILE DIN REMUNERATIILE SI ALTE
DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL
Contabilitatea retinerilor din remuneratii se tine cu ajutorul contului 427 Retineri din remuneratii
datorate tertilor) ; este un cont de pasiv si se crediteaza cu sumele retinute se salariati pe baza
statelor de plata lunar, in principal, prin debitul contului 421, iar daca nu sunt suficiente sumele in
contul respectiv, diferentele se retin si prin debitul contului 423 si 424, cu conditia sa se asigure
salariatului o suma rezonabila pentru intretinere, daca acesta a fost mult timp in concediu de boala.
Contul 427 se debiteaza cu sumele achitate tertilor, prin creditul conturilor de mijloace banesti, de
regula, prin banca, pe baza ordinelor de plata, dar si prin casierie conform Listelor de plata, atunci
cand beneficiarii sumelor au solicitat acest lucru, cum ar fi de exemplu : pensiile suplimentare, alte
despagubiri etc. Contul 427 are analitice valorice pe fiecare beneficiar de sume retinute : unitati
comerciale, unitati bancare care au acordat credite salariatilor unitatii locative, etc.
Contul 427 are la finele lunilor sold creditor, care trebuie lichidat la momentul platii chenzinei a II-a
cand trebuie depuse la banca Ordinele de plata aferente datoriilor.
Daca la inchiderea exercitiului financiar se constata ca exista obligatii fata de personalul societatii
pentru care nu s-a intocmit statul de plata, din care trebuie inregistrate in cheltuielile exercitiului
curent, se utilizeaza contul 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul.
De asemenea, daca se constata ca la inchiderea exercitiului unitatea are creante fata de personal
sau care trebuie reflectate la veniturile exercitiului.
4282 Alte creante in legatura cu personalul.
Se crediteaza cu :
Sumele datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, aferente exercitiului
care urmeaza sa se inchida prin debitul contului 641.
Sumele datorate personalului, aferente exercitiului incheiat, pentru care nu au fost intocmite
acte reprezentand drepturi din asigurari sociale sau de somaj ethnic prin debitul contului 438.
Se debiteaza cu :
Sumele reprezentand creantele unitatii fata de personalul sau pentru chiriile datorate de
acestia si care reprezinta venit al exercitiului care se incheie prin creditul contului 706.
Sumele reprezentand creantele unitatii fata de personalul sau pentru salarii, concedii de
odihna, sporuri sau adaosuri acordate acestora si necuvenite si care trebuie trecute la
veniturile exercitiului cese incheie prin creditul contului 758.
Sumele constatate la sfarsitul exercitiului ca fiind achitate in plus salariatilor, fata de
reglementarile in vigoare, reprezentand ajutoarele materiale, prin creditul contului438.
Cu sumele achitate personalului, evidentiate anterior la acest cont, ca obligatii, fata de
acestia, prin creditul contului 531.
Soldul creditor reflecta sumele datorate la sfarsitul exercitiului, de catre unitate, personalului
sau. Saoldul debitor reflecta creantele unitatii la sfarsitul exercitiului, fata de personalul sau.
2 OPERATIUNI, INREGISTRAREA IN CONTABILITATE PRIVIND DECONTAREA SIGURARILOR
PROTECTIEI SOCIALE SI OPERATIUNILE ASIMILATE
1. OPERATIUNI ASIMILATE PRIVIND C.A.S.-UL, FONDUL DE SOMAJ SI FONDUL DE SANATATE.
In vederea constituirii fondurilor necesare pentru plata pensiilor, in caz de batranete, sau
pentru protectia sociala in special al somerilor, contribuie atat intreprinderile ca personae juridice, cat
si fiecare angajat in parte.
Contributie unitatii la formarea fondurilorde asigurari sociale de stat se calculeaza prin
aplicarea unor cote procentuale deferentiate in functie de grupa de munca a angajatilor asupra
castigului realizat, indifirent de grila de salarizare.
30% pentru venitul brut realizat de catre salariati (10.5% se retine angajatului si 20.8% se
calculeaza societatii)
In cotele procentuale privind contributiile unitatii la asigurarile sociale este cuprinns si
procentul de 5.2% afferent constituirii fondului special de sanatate.
Pentru reflectarea contabila a operatiilor privind calculul, retinerea si varsarea contributiilr se
utilizeaza contul sintetic de gradul I 431, Asigurari sociale care desfasoara pe cont sintetic de gradul
II 4311Contributia unitatiila asigurarile sociale, care este un cont de pasiv in creditul caruia se
inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale. Se debiteaza cu sumele datorate fondului
special pentru sanatate.Soldul creditor reprezinta sumele datorate la asigurarile sociale.
A. Contabilitatea unitatii la fondul de somaj.
Pentru protectia sociala a somerilor la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se
constituie asemanator fondul de asigurari sociale, prin contributii ale intreprinderii si ale angajatilor.
Contributia inteprinderii la constituirea fondului pentru ajutor de somaj se realizeaza prin
aplicarea unei cote de 0.5% asupra fondului de salarii brut realizate.
Contributia intreprinderii la constituirea fondului pentru ajutor de somaj constituie de
exploatarea a acesteia.
Se utilizeaza contul sintetic de gradul I 437 Ajutor de somaj, desfasurat pe contul sintetic
de gradul II 437.1. Contributia unitatii la fondul de somaj.
Este un cont de pasiv si se crediteaza cusumele datorate de unitate pentru constituirea
fondului de somaj. Se debiteaza cu sumele virate pentru fondul de somaj.
B. Contabilitatea contributiei personalului la fondul de somaj se stabileste prin aplicarea cotei de 0.5%
la sumele nete incasate drept salarii de baza incasate de catre salariatii incadrati cu cntract de munca
si se retine din salariile acestora.
Contributia se vireaza odata cu lichidarea drepturilor salariale pentru luna expirata dar nu mai
tarziu de 20 ale lunii in curs.
Contabilitatea decontarilor privind contributia personaluluii la fondul de somaj se realizeaza cu
ajutorul contului 437.2 Contributia personalului la fondul de somaj, care este un cont pasiv si se
crediteaza cu sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. Se debiteaza cu
sumele virate sau platite reprezentand contributia personalului la constituirea fondului de somaj.
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de salariati pentru constituirea fondului de somaj.
2 OPERATIUNI INREGISTRATE PRIVIND ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE:

Cand, la sfarsitul exercitiului unitatile patrimoniale constata ca s-au incheiat in avans anumite
sume salariatilor, din fondul de asigurari si protectie sociala si in consecinta au drepturi fata de
salariati si respectiv obligatii fata de acestia, pentru care nu s-au intocmit inca documente si care
urmeaza a se achita in anul urmator in contul asigurarilor si protectie sociale se va utiliza contul 438
Alte datorii si creante sociale.
De aceasta data se va reflecta creanta fata de bugetul asigurarilor sociale si obligatia fata de
salariati.
Contul se dezvolta in doua conturi sintetice de gradul II:
4381 Alte datorii sociale
4832 Alte creante sociale
Este un cont bifunctional.
Se crediteaza cu:
Sumele constatate la sfarsitul exercitiului, ca fiind achitate in plus angajatilor din fondurile de
asigurari si care se datoreaza bugetului asigurarilor sociale, prin deficitul contului 428.
Se debiteasa cu:
o Sumele virate in anul urmator asigurarilor sociale si reflectate in exercitiul precedent
ca si datorii fata de Ministerul Muncii prin creditul contului 512;
o Sumele datorate salariatilor, aferente exercitiului incheiat, ce urmeaza a se achita in
anul urmator din fondul de asigurari sociale ca somaj tehnic, prin creditul contului
********
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitaitle patrimoniale bugetului
asigurarilor sociale, iar soldul debitor reflecata sumele cuvenite salariatilor, ce urmeaza a se achita in
contul asigurariloe si protectie sociale.