Sunteți pe pagina 1din 3

Personal si conturi asimilate (1999)

Contabilizarea salariilor si a altor drepturi salariale si a retinerilor din salarii:


(sumele sunt exemplificative, nu calculate)
Cont debitor Cont creditor Suma
avansuri salariale
425
avansuri acordate personalului
5311
casa lei
300
retineri din salariile cuvenite
641
chelt. cu salariile personalului
421
personal-salarii datorate
1000
impozit salarii
421
personal-salarii datorate
444
impozit pe venituri de natura salariilor
150
rate terti
421
personal-salarii datorate
427
retineri din salarii datorate tertilor
200
fond somaj
421
personal-salarii datorate
4372
contrib. personalului la fondul de somaj
7
debite diverse
421
personal-salarii datorate
4282
alte creante in legatura cu personalul
125
avansuri chenzinale
421
personal-salarii datorate
425
avansuri acordate personalului
300
contributia personalului la asigurarile sociale
421
personal-salarii datorate
4312
contributia pers. la asig. sociale
20
contributia personalului la asig. sociale de sanatate
421
personal-salarii datorate
4314
contributia pers. la asig. soc. de sanatate
14
daca exista salarii neridicate
421
personal-salarii datorate
426
drepturi de personal neridicate
420
achitarea salariilor in numerar
421
personal-salarii datorate
5311
casa lei
715
sau pe cardurile salariatilor
421
personal-salarii datorate
5121
banci lei
715
Contabilizarea ajutoarelor materiale datorate:
(sumele sunt exemplificative, nu calculate din stat)
Cont debitor Cont creditor Suma
ajutoare materiale platite din ajutorul social
4311
contributia unitatii la asigurarile sociale
423
personal-ajutoare materiale datorate
120
ajutorul brut suportat de unitate
6458
alte chelt. privind asig. si prot. sociale
423
personal-ajutoare materiale datorate
150
plata ajutorului net
423
personal-ajutoare materiale datorate
5311
casa lei
200
retinerile de ajutoare (suportate din CAS)
423
personal-ajutoare materiale datorate
425
avansuri acordate personalului
100
423
personal-ajutoare materiale datorate
427
retineri din salarii datorate tertilor
100
423
personal-ajutoare materiale datorate
4282
alte creante in legatura cu personalul
300
423
personal-ajutoare materiale datorate
4312
contrib. pers. la asig. sociale
420
423
personal-ajutoare materiale datorate
4372
contrib. pers. la somaj
905
423
personal-ajutoare materiale datorate
444
impozit pe venit. de natura salariilor
115
contabilizarea ajutoarelor neridicate
423
personal-ajutoare materiale datorate
426
drepturi de personal neridicate
1400
Prime acordate personalului din profitul realizat
Cont debitor Cont creditor Suma
contabilizarea primelor si a impozitului
117
rezultatul reportat
424
prime
1000
424
prime
444
impozit pe venit. de natura salariilor
100
plata drepturilor (primelor)
424
prime
5311
casa lei
700
drepturi neridicate
424
prime
426
drepturi de personal neridicate
200
Contabilizarea retinerilor din salarii datorate tertilor
Cont debitor Cont creditor Suma
contabilizarea retinerilor salariale pt. terti
421
personal-salarii datorate
427
retineri in salarii datorate tertilor
1000
plata tertilor din retineri
427
retineri in salarii datorate tertilor
5121
banci lei
700
427
retineri in salarii datorate tertilor
5311
casa lei
300
Alte datorii si creante in legatura cu personalul
Cont debitor Cont creditor Suma
concedii de odihna neefectuate (la finalul anului)
641
chelt. cu salariile personalului
4281
alte datorii in legatura cu personalul
1000
sume datorate salariatilor sub forma de ajutoare
4381
alte datorii sociale
4281
alte datorii in legatura cu personalul
500
garantii si dobanzi restituite salariatilor
4281
alte datorii in legatura cu personalul
5311
casa lei
300
sume datorate de salariati ca avansuri necuvenite
4282
alte creante in legatura cu personalul
542
avansuri de trezorerie
555
sume datorate de salariati (imputatii)
4282
alte creante in legatura cu personalul
7588
alte venituri din exploatare
812
4282
alte creante in legatura cu personalul
4427
TVA colectata
154.28
premii necuvenite
4282
alte creante in legatura cu personalul
4381
alte datorii sociale
1500

Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale si protectia sociala
Cont debitor Cont creditor Suma
contributia angajatorului la bugetul asig. sociale
6451
contrib. unitatii la asig. sociale
4311
contrib. unitatii la asig. sociale
190
contributia unitatii pt. ajutorul de somaj
6452
contrib. unitatii pt. ajutorul de somaj
4371
contrib. unitatii la fd. de somaj
17
contrib. unitatii la bugetul asig. sociale de sanatate
4286453
contrib. angajatorului pt. asig. sociale de sanatate
4313
contrib. angajatorului pt. asigurarile sociale
de sanatate
25
contributia unitatii la fd. de asigurare pt. accidente
de munca si boli profesionale

6454
contrib. unitatii la fd. de asig. pt. accidente
de munca
4315
contrib. unitatii la fondul de asigurare pt.
accidente de munca
79
inregistrarea contrib. la FNUASS
6455
contrib. angajatorului la FNUASS
4316
contrib. angajatorului la FNUASS
870
contributia angajatorului la fd. de garantare
al salariilor

6456
contrib. unitatii la fd. de garantare al salariilor
4373
contrib. unitati la fd. de garantare al salariilori
500
contributia ITM
628
alte chelt. cu serviciile executate de terti
401
furnizori
25
sau
635
chelt cu alte impozite,taxe
447
fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate
25
viramentele bancare privind contributiile
angajatorului si ale salariatilor

401
furnizori
5121
banci lei
25
4373
contrib. unitati la fd. de garantare al salariilori
5121
banci lei
500
4316
contrib. angajatorului la FNUASS
5121
banci lei
870
4315
contrib. unitatii la fondul de asigurare pt.
accidente de munca
5121
banci lei
79
4313
contrib. angajatorului pt. asigurarile sociale
de sanatate
5121
banci lei
25
4371
contrib. unitatii la fd. de somaj
5121
banci lei
17
4311
contrib. unitatii la asig. sociale
5121
banci lei
190
4312
contrib. personalului la asig. sociale
5121
banci lei
100
4314
contrib. personalului pt. asig. soc. de sanatate
5121
banci lei
115
4372
contrib. personalului la fd. de somaj
5121
banci lei
100
444
impozitul pe salarii
5121
banci lei
890
Concediile medicale
Cont debitor Cont creditor Suma
concediu medical suportat de unitate
641
chelt. cu salariile personalului
423
personal-ajutoare datorate
1000
concediu medical suportat din FNUASS
4316
contrib. angajatorului la FNUASS
423
personal-ajutoare datorate
500
retinerile din concediul medical
423
personal-ajutoare datorate
4372
contrib. personalului la fd. somaj
10
423
personal-ajutoare datorate
4312
contrib. personalului la asig. sociale
12
423
personal-ajutoare datorate
444
impozitul pe salarii
125
achitarea restului de plata salariatilor
423
personal-ajutoare materiale datorate
5311
casa lei
853