Sunteți pe pagina 1din 12
Procesul de comunicare în marketing Cursul al III-lea
Procesul de comunicare în marketing Cursul al III-lea
Procesul de comunicare în marketing Cursul al III-lea
Procesul de comunicare în marketing Cursul al III-lea
Procesul de comunicare în marketing Cursul al III-lea
Procesul de comunicare în marketing Cursul al III-lea

Procesul de comunicare în marketing

Cursul al III-lea

Elementele procesului de comunicare Componentele de baz ă : emi ţă torul ş i receptorul
Elementele procesului de comunicare Componentele de baz ă : emi ţă torul ş i receptorul
Elementele procesului de comunicare Componentele de baz ă : emi ţă torul ş i receptorul
Elementele procesului de comunicare Componentele de baz ă : emi ţă torul ş i receptorul
Elementele procesului de comunicare Componentele de baz ă : emi ţă torul ş i receptorul
Elementele procesului de comunicare Componentele de baz ă : emi ţă torul ş i receptorul

Elementele procesului de comunicare

Componentele de bază: emiţătorul şi receptorul Instrumentele comunicării: mesajul şi mijloacele de transmitere a mesajului Activităţile esenţiale: codificarea, decodificarea, răspunsul, reacţia inversă Zgomotul (elementul perturbator)

Emi ţă torul Puternic administreaz ă penaliz ă ri Atractiv recompense ş i/ sau d.p.d.v.
Emi ţă torul Puternic administreaz ă penaliz ă ri Atractiv recompense ş i/ sau d.p.d.v.
Emi ţă torul Puternic administreaz ă penaliz ă ri Atractiv recompense ş i/ sau d.p.d.v.
Emi ţă torul Puternic administreaz ă penaliz ă ri Atractiv recompense ş i/ sau d.p.d.v.
Emi ţă torul Puternic administreaz ă penaliz ă ri Atractiv recompense ş i/ sau d.p.d.v.
Emi ţă torul Puternic administreaz ă penaliz ă ri Atractiv recompense ş i/ sau d.p.d.v.

Emiţătorul

Puternic

administrează penalizări

Atractiv

recompense

şi/ sau

d.p.d.v.

trăsăturilor fizice,

personalităţii, abilităţii intelectuale, stilului de viaţă etc.

al

Credibil

competent (cunoştinţe, experienţă, abilităţi), prestigios (poziţia într-o ierarhie profesională, socială), de încredere (onestitate, integritate)

Receptorul Ţ inta demersului comunica ţ ional: Cu cine comunic ă m? Cum este publicul-
Receptorul Ţ inta demersului comunica ţ ional: Cu cine comunic ă m? Cum este publicul-
Receptorul Ţ inta demersului comunica ţ ional: Cu cine comunic ă m? Cum este publicul-
Receptorul Ţ inta demersului comunica ţ ional: Cu cine comunic ă m? Cum este publicul-
Receptorul Ţ inta demersului comunica ţ ional: Cu cine comunic ă m? Cum este publicul-
Receptorul Ţ inta demersului comunica ţ ional: Cu cine comunic ă m? Cum este publicul-

Receptorul

Ţinta demersului comunicaţional:

Cu cine comunicăm?

Cum este publicul-ţintă?

Codificare - decodificare Analiza situa ţ iei de marketing Problema de rezolvat Ideea de comunicat
Codificare - decodificare Analiza situa ţ iei de marketing Problema de rezolvat Ideea de comunicat
Codificare - decodificare Analiza situa ţ iei de marketing Problema de rezolvat Ideea de comunicat
Codificare - decodificare Analiza situa ţ iei de marketing Problema de rezolvat Ideea de comunicat
Codificare - decodificare Analiza situa ţ iei de marketing Problema de rezolvat Ideea de comunicat
Codificare - decodificare Analiza situa ţ iei de marketing Problema de rezolvat Ideea de comunicat

Codificare - decodificare

Analiza situaţiei de marketing Problema de rezolvat

Ideea de comunicat

Codificare Mesaj Decodificare

Mesajul Ansamblu coerent de semne, având rolul de a reda ideea dorit ă de emi
Mesajul Ansamblu coerent de semne, având rolul de a reda ideea dorit ă de emi
Mesajul Ansamblu coerent de semne, având rolul de a reda ideea dorit ă de emi
Mesajul Ansamblu coerent de semne, având rolul de a reda ideea dorit ă de emi
Mesajul Ansamblu coerent de semne, având rolul de a reda ideea dorit ă de emi
Mesajul Ansamblu coerent de semne, având rolul de a reda ideea dorit ă de emi

Mesajul

Ansamblu coerent de semne, având rolul de a reda ideea dorită de emiţător

Conceperea mesajului – decizii privind:

Conţinutul mesajului Structura mesajului Forma mesajului

Con ţ inutul mesajului Ce trebuie r ă spunsul dorit? Elemente de atrac ţ ie:
Con ţ inutul mesajului Ce trebuie r ă spunsul dorit? Elemente de atrac ţ ie:
Con ţ inutul mesajului Ce trebuie r ă spunsul dorit? Elemente de atrac ţ ie:
Con ţ inutul mesajului Ce trebuie r ă spunsul dorit? Elemente de atrac ţ ie:
Con ţ inutul mesajului Ce trebuie r ă spunsul dorit? Elemente de atrac ţ ie:
Con ţ inutul mesajului Ce trebuie r ă spunsul dorit? Elemente de atrac ţ ie:

Conţinutul mesajului

Ce trebuie

răspunsul dorit? Elemente de atracţie:

spus,

pt.

a

se obţine

Raţionale ( pt. bunuri cu destinaţie

productivă,

bunuri

de

folosinţă

îndelungată, consum)

uneori

bunuri

de

larg

Emoţionale larg consum)

(adesea,

pt.

bunuri

de

Forma mesajului Modalitatea în care emi ţă torul î ş i prezint ă ideea d.p.d.v.
Forma mesajului Modalitatea în care emi ţă torul î ş i prezint ă ideea d.p.d.v.
Forma mesajului Modalitatea în care emi ţă torul î ş i prezint ă ideea d.p.d.v.
Forma mesajului Modalitatea în care emi ţă torul î ş i prezint ă ideea d.p.d.v.
Forma mesajului Modalitatea în care emi ţă torul î ş i prezint ă ideea d.p.d.v.
Forma mesajului Modalitatea în care emi ţă torul î ş i prezint ă ideea d.p.d.v.

Forma mesajului

Modalitatea în care emiţătorul îşi prezintă ideea d.p.d.v. simbolic

Elemente de codificare verbală

(cuvinte, combinaţii de cuvinte)

Elemente de codificare

nonverbală (imagini vizuale, colorit, muzică, expresiile feţei, caracteristicile vocii etc.)

Canalele de comunicare Canale personale canale mediatoare canale expert canale sociale Canale nepersonale
Canalele de comunicare Canale personale canale mediatoare canale expert canale sociale Canale nepersonale
Canalele de comunicare Canale personale canale mediatoare canale expert canale sociale Canale nepersonale
Canalele de comunicare Canale personale canale mediatoare canale expert canale sociale Canale nepersonale
Canalele de comunicare Canale personale canale mediatoare canale expert canale sociale Canale nepersonale
Canalele de comunicare Canale personale canale mediatoare canale expert canale sociale Canale nepersonale

Canalele de comunicare

Canale personale

canale mediatoare canale expert canale sociale

Canale nepersonale

R ă spunsul Ansamblul reac ţ iilor receptorului dup ă expunerea la mesaj Care este
R ă spunsul Ansamblul reac ţ iilor receptorului dup ă expunerea la mesaj Care este
R ă spunsul Ansamblul reac ţ iilor receptorului dup ă expunerea la mesaj Care este
R ă spunsul Ansamblul reac ţ iilor receptorului dup ă expunerea la mesaj Care este
R ă spunsul Ansamblul reac ţ iilor receptorului dup ă expunerea la mesaj Care este
R ă spunsul Ansamblul reac ţ iilor receptorului dup ă expunerea la mesaj Care este

Răspunsul

Ansamblul reacţiilor receptorului după expunerea la mesaj Care este răspunsul dorit? (stabilirea obiectivelor de comunicare, în funcţie de răspunsul dorit)

Conexiunea invers ă Acea parte a r ă spunsului receptorului care ajunge la emi ţă
Conexiunea invers ă Acea parte a r ă spunsului receptorului care ajunge la emi ţă
Conexiunea invers ă Acea parte a r ă spunsului receptorului care ajunge la emi ţă
Conexiunea invers ă Acea parte a r ă spunsului receptorului care ajunge la emi ţă
Conexiunea invers ă Acea parte a r ă spunsului receptorului care ajunge la emi ţă
Conexiunea invers ă Acea parte a r ă spunsului receptorului care ajunge la emi ţă

Conexiunea inversă

Acea parte a răspunsului receptorului care ajunge la emiţător

Factorii perturbatori Intervin la nivelul diferitelor secven ţ e ale procesului de comunicare
Factorii perturbatori Intervin la nivelul diferitelor secven ţ e ale procesului de comunicare
Factorii perturbatori Intervin la nivelul diferitelor secven ţ e ale procesului de comunicare
Factorii perturbatori Intervin la nivelul diferitelor secven ţ e ale procesului de comunicare
Factorii perturbatori Intervin la nivelul diferitelor secven ţ e ale procesului de comunicare
Factorii perturbatori Intervin la nivelul diferitelor secven ţ e ale procesului de comunicare

Factorii perturbatori

Intervin la nivelul diferitelor secvenţe ale procesului de comunicare