Sunteți pe pagina 1din 13

conf. dr.

Ioan Albu
TEMATICA
cursului special
Istorie medie a Romniei
An III semestrul II INSTITUII MEDIEVALE N RILE ROMNE
I.Instituiile centrale medievale ale rii Romneti i Moldovei
. !omnul i domnia. "rero#ative. $uccesiunea la domnie
%. $fatul domnesc. !re#torii domniei
&. Adunrile obteti. Adunarea strilor
II. Instituiile centrale 'n Transilvania medieval
. Instituii 'n perioada voievodatului Transilvaniei
a( )oievodul i sfatul voievodului
b( Con#re#aiile #enerale 'n Transilvania voievodal
%. Instituii centrale 'n "rincipatul Transilvaniei
a( "erioada autonomiei electorale. Constituiile Transilvaniei
b( "rincipele i consiliul principelui
c( *uvernatorul+ #uberniul+ cancelaria aulic
d( !ieta
III. Instituii politico,administrative
I). Instituii urbane
). Instituii militare
)I. Instituii ecle-iastice 'n rile romne .secolele )I,/I)(
)II. Instituii de cultur
0iblio#rafie selectiv1
Andreescu+ 2tefan+ Restitutio Daciae+ vol. I,III+ 0ucureti+ 345 , 336
Armbruster+ A.+ Romanitatea romnilor. Istoria unei idei.+ ed a 7II,a+ 0ucureti+ 33&.
0ernat8+ Mat8ias+ Habsburgii i nceputurile formrii naiunii romne+ Clu9+ 33:.
0ic8icean+ *8.+ Adunri de stri n rile Romne. Congregaiile generale n ransil!ania
!oie!odal+ $ibiu+ 334.
0ic8icean+ *8.+ "onar#ia i adunrile de stri n $uropa medie!al. $uropa central i apusean+
$ibiu+ 333.
0ocan+ ;icolae+ Contribuii la istoria Iluminismului romnesc+ Timioara+ 34<.
0o#dan+ I.+ %crieri alese+ 0ucureti+ 3<4.
0rtianu+ *8.+ radiia istoric despre ntemeierea statelor romneti+ 0ucureti+ 345
0rtianu+ *8.I.+ Adunrile de stri n $uropa i n rile Romne n $!ul "ediu& 0ucureti+ 33<.
C8i8aia+ ".+ Din cetile de scaun ale rii Romneti+ 0ucureti+ 36:.
Ciobanu+ )eniamin+ Romnii n politica $st'Central'european+ Iai+ 336.
Coman+ Marian+ (utere i teritoriu ) ara Romneasc medie!al *sec. +I,'+,I- + Ia i+ %5&.
Constantin .rnco!eanu .vol colectiv(+ 0ucureti+ 343.
Constituirea statelor feudale romneti .coordonator ;. $toicescu(+ 0ucureti+ 345
Cron+ *8.+ Instituii medie!ale romneti. /nfrirea pe moie. 0urtorii+ 0ucureti+ 3<3.
!rmba+ =vidiu+ Istoria culturii i ci!ili1aiei+ vol III+ 0ucureti+ 335.
!r#an I.+ 2obilimea romneasc din ransil!ania.3445'3634+ 0ucureti+ %555.
$nlig#tement and Romanian %ociet7+ ed. "ompiliu Teodor+ Clu9,;apoca+ 345.
$t#nicit7 and Religion in Central and $astern $urope+ Clu9+ 33>.
?enean+ C.+ Constituirea (rincipatului Autonom al ransil!aniei+ 0ucureti+ 336.
*emil+ Ta8sin+ Romnii i otomanii n secolele +I,'+,I+ 0ucureti+ 33.
*eor#escu+ ).Al.+ .i1anul i instituiile romneti pn la mi8locul secolului al +,III'lea+
0ucureti+ 345.
*eor#escu+ ).Al.+ 9rgani1area de stat a rii Romneti *3:;;'3:<=-. >ragmente din proiectele
de cod general sau manualele de legi redactate de "i#ai >otino n 3:;6& 3:;; *...-+ 0ucureti+ 343.
*eor#escu+ )lad+ Ideile politice i Iluminismul n (rincipatele Romne& 3:65'3<?3& .ucureti&
3@:=.
*eor#escu+ )lad+ Istoria Romnilor+ 0ucureti+ 33%.
*iurescu !.C.+ ara Romneasc n secolele +I, i +,+ 0ucureti+ 36&.
*iurescu+ C.+ %tudii de istorie social+ 0ucureti+ 3:&.
*iurescu+ C.C@ *iurescu !.C.+ Istoria romnilor din cele mai !ec#i timpuri pn ast1i+ 0ucureti+
36>.
*orovei+ 2tefan $orin+ /ntemeierea "oldo!ei. (robleme contro!ersate+ Iai+ 33<
*ri#ora+ ;.+ Instituii feudale din "oldo!a. I. 9rgani1area de stat pn la mi8locul secolului al
+,III'lea+ 0ucureti+ 36
Aruppenautonomie in %iebenbBrgen. 655 0a#re siebenbBrgisc#'sCc#sisc#e 2ationsuni!ersitCt+
coord. Aolf#an# Bessler+ BCln,Aien+ 335.
Instituii feudale din rile romne. Dicionar .coordonatori =vid $ac8elarie i ;icolae $toicescu(+
0ucureti+ 344
Istoria Romniei+ tratat. 0ucureti+ 3<%+ vol. II@ 3<:
Istoria Romnilor& vol. I). De la uni!ersalitatea cretin ctre $uropa DpatriilorE. Coord.1 2t.
2tefnescu i Camil Murean+ 0ucureti+ %55+ cap. III1 Instituii i viaa de stat+ p. <>,%6%.
Braus+ *.+ Cronica ransil!aniei *3;5<F3;;6-& 0ucureti+ 3<>.
Dupa+ Ioan+ Istoria unirii romnilor+ 0ucureti+ 334
MaEim+ Mi8ai+ rile Romne i /nalta (oart. Cadru 8uridic al relaiilor romno'otomane n
$!ul "ediu+ 0ucureti+ 33&.
"i#ai ,itea1ul. Culegere de studii+ 0ucureti+ 36>.
;F#ler+ T8omas+ Ae1area sailor n ransil!ania+ 0ucureti+ 34.
;F#ler+ T8omas+ Romnii i saii pn la 3<4<& *Relaii economice& sociale i politice-+ $ibiu+
336.
2obilimea romneasc din ransil!ania. A1 erdGl7i romHn nemessGg+ coord. Marius !iaconescu+
$atu Mare+ 336.
=etea+ Andrei+ Istoria poporului romn+ ed. II+ 0ucureti+ 36%.
"anaitescu+ ".".+ Cronicile sla!o'romne din sec. +,'+,I+ 0ucureti+ 3>3.
"anaitescu+ ".".+ Interpretri romneti. %tudii de istorie economic i social+ ed. a II,a+
0ucureti+ 33:.
"anaitescu+ "etre ".+ Istoria Romnilor+ 0ucureti+ 335.
"apacostea+ 2.+ Romnii n secolul al +III'lea. /ntre cruciat i Imperiul mongol+ 0ucureti+ 33&.
"apacostea+ 2erban+ Aene1a statului n $!ul "ediu+ Clu9,;apoca+ 333
"ascu 2tefan+ ,oie!odatul ransil!aniei+ vol. I,I)+ Clu9,;apoca+ 36%,344.
"ascu+ 2tefan+ Istoria medie a Romniei& secolele +'+,I+ 0ucureti+ 3<<.
"curariu+ M.+ Istoria .isericii 9rotodoIe Romneti+ 0ucureti+ 33.
"op+ I.A.+ Istoria ransil!aniei medie!ale) de la etnogene1a romnilor pn la "i#ai ,itea1u+
Clu9,;apoca+ 336.
"op+ Ioan Aurel+ Aene1a medie!al a naiunilor moderne+ 0ucureti+ 334.
"op+ Ioan Aurel+ Instituii medie!ale romneti& adunrile cne1iale i nobiliare *boiereti- din
ransil!ania n secolele +I,'+,I+ Clu9,;apoca+ 33.
"op+ Ioan Aurel+ Romnii i mag#iarii n secolele I+'+I,. Aene1a statului medie!al n
ransil!ania+ Clu9,;apoca+ 33<.
"op+ Ion,Aurel+ 2aiunea romn medie!al+ 0ucureti+ 333
"rodan+ !avid+ %uppleI Jibellus ,alac#orum+ 0ucureti+ 34:.
Lauren iu Rdvan, Ora ele din ara Romneasc pn la sfr itul secolului al XVI-lea , Ia i,
2004
$pinei+ ). .coord.(+ %paiul nord'est'carpatic n mileniul ntunecat+ Iai+ 336.
$pinei+ )ictor+ "oldo!a n secolele +I'+I,+ 0ucureti+ 34%
%tat& societate& naiune. Interpretri istorice+ Clu9,;apoca+ 34%.
$toicescu+ ;.+ Dicionar al marilor dregtori din ara Romneasc i "oldo!a& secolele +I,'+,II+
0ucureti+ 36.
$toicescu+ ;.+ %fatul domnesc i marii dregtori din ara Romneasc i "oldo!a& secolele +I,'
+,II+ 0ucureti+ 3<4.
$toicescu+ ;.+ Knitatea romnilor n $!ul "ediu+ 0ucureti+ 34&
2tefnescu+ 2t.+ .nia n ara Romneasc+ 0ucureti+ 3<>.
2tefnescu+ 2tefan+ Istoria medie a Romniei+ prile I,II,III+ 0ucureti+ 33,33<
T8eodorescu+ R.+ .alcani& .i1an& 9ccident la nceputul culturii medie!ale romneti *sec. +'+I,(+
0ucureti+ 36:.
T8eodorescu+ R.+ Ci!ili1aia romnilor ntre medie!al i modern. 9ri1ontul imaginii& 3665'3<55+ %
vol.+ 0ucureti+ 346.
Toderacu+ Ion+ (ermanene istorice medie!ale. >actori ai unitii romneti+ vol. II+ Iai+ 33<
Toderacu+ Ion+ Knitatea romneasc medie!al+ vol. I+ 0ucureti+ 344
)rtosu+ E.+ itulatura domnilor i asocierea la domnie n ara Romneasc i "oldo!a pn n
secolul al +,I'lea+ 0ucureti+ 3<5.
)tianu+ ).+ Istoria artei feudale n rile Romne+ vol. .+ 0ucureti+ 3>3.
/enopol+ A.!. Istoria Romnilor din Dacia traian+ 0ucureti+ 34>,33&+ vol. I,I).
In!"i"u#ii e$%e&ia!"i$e
- Nelu Zugravu, Geneza cretinismul ui popular al romnilor, Bucureti , 1997;
- Ioan ?eren+ /nceputurile .isericii Catolice din "oldo!a+ Iai %55:@
- !nu !obo .coord.(+ "etronel Ga8ariuc+ Ducia Cire+ !aniela 0utnaru+ Ad8udeni&ase !eacuri
de pre1en catolic pe !alea %iretului+ Iai %55>@
- Emil !umea+ Istoria 0isericii Catolice din Moldova+ Iai %55<@
- *8eor#8e Moisescu+ Catolicismul 'n Moldova pn la sfritul secolului al /I),lea+ 0ucureti
3:%@
- Timot8H Aare+ .iserica 9rtodoI) $diie 2ou. .I$0; 5:5:<><&(@
- "eliIan+ Jaroslav. radiia cretin) Istoria de1!oltrii doctrinei& ,olumul =) $sena
cretintii rsritene *;55'3:55-. .I$0; 5%%<<>&6&5(@
- JKr#en LenIel+ $infB#rung in Aesc#ic#te und Lirc#lic#es Jeben der rumCnisc#en ort#odoIen
Mirc#e. Editura DIT 0erlin,Lambur#,MKnster+ %556@
Cesare Al-ati+ /n inima $uropei. %tudii de istorie religioas a spaiului romnesc. Clu9,;apoca+
Centrul de $tudii Transilvane+ 334@
Mircea "curariu+ Istoria .isericii romneti din ransil!ania& Clu9,;apoca+ 33%@
!umitru eicu+ Aeografia eclesiastic a .anatului medie!al. Clu9,;apoca+ %556
1. Instituiile centrale medievale ale rii Romneti
i Moldovei
1.1. Domnul i domnia. Prerogative. Succesiunea la domnie
Conductorul rii 'n Muntenia i Moldova este domnul. El este capul statului+ el crmuiete+ el
'mparte+ 'n ultim instan+ dreptatea+ el este comandantul suprem al armatei. "entru a vedea caracterul
domniei 'n rile romne trebuie cercetate titlul domnului+ atribuiile sau prero#ativele lui+ cu aplecare
asupra situaiei fa de boierime i fa de proprietatea pmntului+ apoi !eniturile lui+ nsemnele+
costumul+ felul 'n care se fcea succesiunea la domnie i reedinele domneti.
Ti"%u% domnilor a variat dup epoc i dup natura actelor 'n care el apare. Mn ara Romneasc+
primul titlu constatat documentar este acela care i se d lui 0asarab Mntemeietorul 'n inscripia de pe -idul
0isericii !omneti de la Curtea de Ar#e. El este numit acolo Nmarele 0asarab voevodO+ fr s eEiste i
titlul de NdomnO. Mn corespondena purtat cu "atriar8ia din Constantinopol+ fiul su ;icolae AleEandru
este calificat 'n maI &>31 Ncel de foarte bun neam+ marele voievod i domn a toat Pn#rovla8iaO .=
eu#enestatos Me#as )oivodas Iai Aut8entes pases =u##rovlaIias( adu#ndu,se 'ntr,o alt scrisoare i
calificativele de Nprea nobil+ prea 'nelept i prea vrednicO. ;umai titlul de Nmare voievodO apare 'n dou
acte din &65+ tot 'n le#tur cu "atriar8ia. "e piatra de mormnt a lui ;icolae AleEandru din biserica
mnstirii -ise a lui ne#ru )od de la Cmpulun#+ poate fi citit pentru prima dat un titlul oficial+
cuprin-nd ideea de suveranitate1 Nmarele i sin#ur stpnitorul domn Io ;icolae AleEandru voievod+ fiul
marelui 0asarab voievodO .veliIii i samodre9avn'i #dr Io ;iIola AleEandr voevoda+ s'n veliIavo 0asarab
voevod(.
Respin#nd su-eranitatea un#ar+ ;icolae AleEandru 'i asum 'n &>3 titlul de domn Nsin#ur
stpnitorO .NOPQRSNPTS+ samoderUa!n7i(. Mn direcia desc8is de ;icolae AleEandru+ tendinele
fundamentale ale politicii rii Romneti se consolidea- 'n vremea domniei fiului su V%adi!%av I V%ai$u
.&<>,circa &66(. Actele cancelariei domneti relev eEistena unui aparat de stat+ a unui sistem fiscal i
vamal i a unei or#ani-ri militare.
Mn documentul )odiei+ dat de )laicu )od+ #sim iari ideea c domnul stpnete prin #raia
divin+ Ncu mila lui !umne-euO1 NEu cel 'ntru Lristos !umne-eu binecredinciosul voievod )ladislav+ cu
mila lui !umne-eu+ domn a toat Pn#rovla8iaO.
Impresionant este titlul lui Mircea cel 0trn+ 'nirnd toate posesiunile sale1 NEu cel 'ntru Lristos
!umne-eu binecredinciosul i binecinstitorul i de Lristos iubitorul i sin#ur stpnitorul Io Mircea mare
voievod i domn+ cu mila lui !umne-eu i cu darul ui !umne-eu+ stpnind i domnind toat ara
Pn#rovla8iei i prile de peste muni+ 'nc i spre prile ttreti+ i Amlaului i ?#raului 8ere#+ i
0anatului de $everin domn i de amndou prile de peste toat !unrea pn la Marea cea mare i cetii
!rstorului stpnitor.O Ad9ectivele de la 'nceput artnd evlavia i titlul de Nsin#ur stpnitorO .'n slavon
samoder9avnHi+ care traduce termenul #recesc de autocrator( dovedesc influena cancelariei bi-antine a9ns
la noi indirect+ prin intermediu curilor slave de la sud de !unre+ ale arilr bul#ari i srbi. Mn ce privete
particula I' care apare necontenit 'n titlul domnilor munteni+ de unde a trecut+ 'nc 'n veacul al /I),lea+ i
'n Moldova+ prerile sunt 'mprite1 unii vd 'n ea o influen a cancelariei bul#are+ Io fiind prescurtarea
numelui lui Ioan+ purtat de vestitul ar al Asnetilor+ scris paleo#rafic I(+ la fel cum s,a 'ntmplat cu
numele lui Caesar sau al lui Carol cel Mare+ din care slavii sudici au fcut Lral+ un#urii LirHl7+ iar polonii
Lrul+ crai(. Ali cercettori sunt de prere c I( este o influen a cancelariei bi-antine+ 'nsemnnd crucea
care se punea la 'nceputul actelor imperiale. Titlurile domnilor urmtori+ 'n documentele interne+ nu sunt
dect variante ale celor artate mai sus.
Mn actele eEterne+ att cele redactate 'n limba slav+ ct i cele 'n latin+ re#sim aceeai noiune de
stpnire Ndin mila lui !umne-euO .dei gracia(. Mircea cel 0trn+ 'nc8eind 'n &3 un tratat de alian i
a9utor reciproc cu re#ele )ladislav Ja#ello al "olone+ se 'ntitulea-1 NMircius !ei #acia QoHuoda
transalpinus+ ?o#oras et =mlas duE+ $everini comes+ terrarum !obrodici9 despotus et Tristri !ominusO.
Mn unele ca-uri+ 'ntlnim recunoaterea 'n titlu a vasalitii fa de re#ele Pn#ariei.
= diplom re#al din &>> pre-int iniiativa re#elui Dudovic I+ care+ prin solul su !imitrie+
episcopul =radei+ 'ndat dup numirea acestuia 'n iulie &:>+ i trimis de mai multe ori la AleEandru
voievod+ a tratat cu acesta pacea .ad AleIandrum .o1orabi& V7uodam nostrum ransalpinum& occasione
pacis et concordie inter nos et eundem tractande& disponende et firmande(.
"rintr,un acord 'ntre Dudovic i )laicu .&<3(+ $everinul+ Amlaul i ?#raul erau lsate 'n
stpnirea domnului muntean 'n calitate de feude+ )laicu fiind i ban de $everin pn 'n &6<. Astfel el
purta intitulaia de Ndomn al rii Munteneti din mila lui !umne-eu i a re#elui Pn#arieiO .Jadislaus& dei
et regis Hungarie gratia Vo7uoda transalpinuset .anus de Weurino( 'ntr,o diplom din &6% care,l
numete i NduI no!ae plantacionis terre >ugarasO.
!up 'nscunarea definitiv a lui )lad !racul 7 supranume de la =rdinul !ra#onului+ instituit 'n
:54+ cu care $i#ismund 'l decorase 'n :& 7 petrecut 'n toamna anului :&<+ 'ntr,un document+ din
ianuarie al anului urmtor+ el se intitulea-1 R'ntru Lristos !umne-eu bine credincios i de Lristos iubitor i
de sine stttor mare voievod i domn+ oblduitor i stpnitor a toat ara Pn#rovla8iei i a prilor de
peste muni+ 8ere# de Amla i ?#raO.
Mn Moldova+ primul document intern cunoscut+ din mai &4:+ acord lui "etru Muat urmtorul
titlu1 N;os "etrus Qaivoda+ !ei #ratia duE terre MoldavieO. Mn loc de dominus+ redat 'n slavon prin
gospodar sau gospodin+ este folosit duI+ care de fapt est sinonim cu Vai!oda. !ac acest titlu este mai
simplu+ acela al lui Roman+ fratele su+ amintete 'ntructva titlul contemporanului su din ara
Romneasc+ Mircea cel 0tr. Mn 8risovul slav din &5 martie &3%+ Roman se intitulea-1 Nmarele sin#ur
stpnitor+ cu mila lui !umne-eu+ Io Roman )oevod+ stpnind ara Moldovei de la muni pn la mareO
.'n actul urmtor din 4 noiembrie &3&+ Npn la malul mriiO(. AleEandru cel 0un poart+ 'n od obinuit+
'n risoavele sale+ titlul1 Ncu mila lui !umne-eu+ noi AleEandru voevod+ domnul rii MoldoveiO .mlstiiu
b9iiu mHi AleEandr voevoda #ospodar -emli moldavsIoi(.Mn unele acte .%3 iunie :55+ septembrie :%3+
%& decembrie :&5+ < februarie :&(+ 'nainte de noi .mHi( este inserat particula I( Cteodat+ mai ales
'n 8risoavele date mnstirilor+ scrise probabil de clu#ri i nu de diacii obinuii ai cancelariei domneti+
titlul ia forme mai pompoase+ se adau# ad9ectivul NcredinciosO i eEpresia Nrobul stpnului meu Iisus
LristosO+ ara este numit NMoldovla8iaO+ nu simplu Moldova ca 'n celelalte documente. ?iii lui AleEandru
cel 0un+ care,i 'mpriser ara ca pe o moie+ a9un#ndu,se la sistemul diar8iei+ repre-entat de
condominium,ul Ilia,2tefan .:&<,::%(+ emit documente 'n care intitulaia reflect noua realitate1 Ncu
mila lui !umne-eu+ noi Ilie voevod i fratele domniei mele 2tefan voevod+ domnii rii MoldoveiO. 2tefan
cel Mare folosete 'n mod curent titlul cel simplu al lui AleEandru+ Ncu mila lui !umne-eu+ noi 2tefan
voevod+ domnul rii MoldoveiO. 2i 'n timpul lui+ apare 'n cteva acte particula I(+ dar ca o eEcepie.
Mn actele eEterne+ nu se #sete niciodat 'n titlu vreo meniune care s arate recunoaterea
su-eranitii cuiva+ aa cum a fost ca-ul lui )laicu din ara Romneasc. Mn actul din < mai &46+ prin care
f#duiete credin lui )ladislav Ja#ello+ re#ele "oloniei+ "etru 'i spune NQoHeuoda muldauiensisO. Roman+
'n actul similar din > ianuarie &3&+ se intitulea- pompos+ aproape ca 'n 8risoavele interne+ lipsind 'ns
formula cu mila lui !umne-euO. 2tefan I .&3:,&33( care a rmas credincios alianei cu statul
polono,lituanian+ deoarece 'n c8iar anul prelurii domniei turcii atacaser ara Romneasc+ depune 'n <
ianuarie &3> 9urmnt de credin "oloniei+ obli#ndu,se s dea a9utor re#elui 'mpotriva oricrui duman+
fr eEcepie+ concomitent renunnd la "ocuia. El se intitulea- simplu Nnoi 2tefan voevod al rii
MoldoveiO. Cu att mai mult+ titlurile lui AleEandru cel 0un i 2tefan cel Mare nu includ vreun termen care
s specifice recunoaterea su-eranitii. AleEandru+ 'n dou acte destinate lui )ladislav Ja#ello+ adau#
eEpresia Ndin mila lui !umne-euO care revine i 'n alte dou acte similare din 3 aprilie i & iunie :&& ale
lui Ilia , fiul mai vrstnic al lui AleEandru cel 0un i asociatul su la domnie. Dipsa acestei formule
implic cel mai adesea recunoaterea su-eranitii unui monar8 vecin+ dei aceast re#ul nu este aplicat
consecvent+ deoarece 'n cele dou acte din % martie :<%+ prin care f#duiete credin re#elui Ca-imir al
"oloniei+ 2tefan cel Mare are 'n titlu eEpresia amintit 'n unul din ele+ dar ea lipsete 'n cellalt.
A"ri)u#ii%e D'*nu%ui. $epararea puterilor 'n stat este o idee modern. Ea nu a funcionat 'n epoca
medieval+ dei eEistau anumite limite i 'n#rdiri.
Atribuiile domnului erau numeroase i variate. El era eful administraiei+ numea funcionarii 'nali 7
marii dre#tori. ;umea crmuitorii 9udeelor sau inuturilor+ adic pe prclabi. ?uncionarii inferiori erau
numii de superiorii lor+ cu eEcepia dre#torilor de la curte sau a unor ca-uri speciale. Mntr,unul din primele
acte muntene cunoscute+ tratatul comercial cu braovenii din %5 ianuarie &<4+ domnul poruncete tuturor
slu9bailor rii+ 'ncepnd cu cei 'nali+ din prea9ma sa 7 comiii+ pn la cei mruni. )ladislav se adresea-
Ntuturor credincioilor notri+ marilor dre#tori+ prclabilor+ 9udectorilor+ vameilor+ slu9bailor i
oamenilor de orice stareO din ar+ poruncindu,le s nu 'mpiedice pe braoveni 'n eEercitarea comerului sau
s le perceap vam mai mare.
Mn Transilvania situaia este diferit. )oievodul comand dre#torilor din inut+ dar i el depinde+ la
rndul lui+ de re#e+ care 'l numete.
!omnul era i comandantul suprem al armatei. C8iar titlul su de voievod indic acest fapt.. El
conducea oastea 'n lupt+ 'n veacurile /I),/) mai toate btliile s,au dat 'n pre-ena domnilor care luau
parte efectiv la aciune. Mn lipsa voievodului+ comanda revenea de drept 'n ara Romneasc banului+ iar
'n Moldova marelui vornic. !omnul avea 'ns posibilitatea de a o 'ncredina i altui dre#tor.
!omnul are iniiativa actelor politice1 declar r-boi i 'nc8eie pace tratate de alian i alte acte prin
care recunoate autoritatea unui puternic monar8 vecin. Toate aceste acte politice se 'nc8eie cu sfatul sau
asentimentul boierilor+ c8estiune menionat 'n documentele respective. Pneori boierii dau i ei un act
deosebit+ 'n acelai sens. Cnd Mircea 'nc8eie 'n &3> tratatul de alian cu re#ele $i#ismund al Pn#ariei+ el
declar c face aceasta Npe credina i 9urmntul nostru i al marilor notri dre#toriO. !espre tratatul cu
)ladislav Ja#9ello+ Mircea afirm c a fost 'nc8eiat Ncu sfatul unanim a marilor notri dre#toriO.
!omnul 'nc8eie i tratatele comerciale. 2i 'n ca-ul acestei cate#orii de acte+ se menionea- uneori
sfatul boierilor+ ca 'n ca-ul confirmrii tratatului cu Diovul+ dat de 2tefan cel Mare la & iulie :<5.
$ub raport 9uridic+ domnul este ultima instan+ att 'n Moldova ct i 'n ara Romneasc. Cei
nemulumii de 9udecata vreunui dre#tor sau 9udector pot face apel la domn. Acesta 9udec pricina 'n
sfatul domnesc+ 'n pre-ena dre#torilor i a feelor bisericeti i+ dup ce 'i consult+ d 8otrrea care este
fr apel i fr recurs. Cel care a pierdut poate 'ns redesc8ide procesul sub alt domnie+ eEistnd a-uri 'n
care prile s,au 9udecat din domnie 'n domnie vreme de un secol i 9umtate.
Mn cercetarea pricinilor+ domnul trebuie s in seam de Nobiceiul pmntuluiO+ adic de compleEul
de re#uli cutumiare privind proprietatea+ raporturile dintre stpni i supui i celelalte aspecte ale vieii
sociale. "entru dreptul cutumiar care avea putere de le#e+ pentru o dispo-iie a lui+ anume proba cu 9urtori
se 'ntrebuinea- c8iar termenul de Nle#ea riiO i Nle#e peste le#eO+ iar o 'nclcare a obiceiului era Nfr de
le#eO. "roba prin 9urtori arat limitarea puterii domneti 'n unele privine. Ea privete dreptul pe care,l
avea un 'mpricinat de a se sustra#e 9udecii domneti+ cernd s fie 9udecat de me#ieii si. "artea care
dorea s fie 9udecat de 9urtori venea la domnie sau la dre#torul de competen i cerea s i se dea Nle#eO
sau Nle#ea riiO. I se fcea atunci un NrvaO care includea numele me#ieilor 9urtori care mai erau numii
i NtocmelniciO+ adeveritori sau 9udectori+ pricina pe care trebuiau s o cercete-e+ -iua i locul de adunare+
numele dre#torului 'nsrcinat cu suprave#8erea 'ntre#ii operaiuni1
NWde *aici- meg#iaii tocmelnici ai lu %toian i ai .orcii ot %biceu& poim *anume-) ot *din- C#io8d
%tre i Dragomir %erseaX ot %biceu Dobrot Hrnitul& i ot (trlege %tan .rdieanul i (tru postelnic i
ot .ceni ,lasie& ca s caute pentru nite ocin den %ibiceu& are %toian parte& au n'are& i s le cate i
crile& de !or ade!eri c are& s ieX iar de nu !a a!ea& s rabde. /ns cum or afla cu sufletele lor. Wiua
n Rusalii. I ispra!nicY portar. (is *a scris- Dumitru logoft. "ai 4 dni *1ile-. K *n- rgo!ite. ,leat
:34@ *3;43-. Io "atei ,oe!od .Matei 0asarab+ <&%,>>:( milostiiu bogiiu gospodar.O
Da -iua i la locul 8otrt+ me#ieii se 'ntruneau+ depunnd 9urmntul c vor 9udeca drept+ eEistau
'ns i ca-uri cnd+ de teama consecinelor+ refu-au aceast 'nsrcinare. !ac pe temeiul actelor i al
dove-ilor aduse partea solicitant avea dreptate+ 'i eliberau o carte de 9udecat 'n acest sens. Mmpricinatul se
'nfia cu cartea la domnie+ care+ v-nd c Nle#ea a fost 'mplinitO+ 'i ddea cartea+ fapt care consfinea
9udecata me#ieilor 9urtori.
1.2. Organizarea administrativ i teritorial
Atribuiile nu erau strict speciali-ate sau delimitate clar 'n ara Romneasc i 'n Moldova+ fapt care
a determinat i lipsa unei separaii nete 'ntre or#anele cu competene militare i cele ale administraiei
propriu,-ise. $lu#ile i curtenii formau 'n timp de r-boi ba-a otirii+ 'n vreme de pace ba-a administraiei.
Curtenii i slu9itorii asi#urau administraia satelor+ fie ele libere+ unde repre-entau domnia+ fie
aservite+ 'n care 'l repre-entau pe stpnul satelor respective. Ei interveneau 'n principal pentru a
suprave#8ea obli#aiile de poliie intern .prinderea sau aducerea la domnie a rufctorilor( sau obli#aiile
de stra9 la 8otare. Alt obli#aie era de a strn#e veniturile domniei de la locuitorii rii i de a ve#8ea
asupra efecturii prestaiilor 'n munc 'n folosul domniei. !enumirile folosite pentru a,i desemna pe curteni
7 pererubi+ oslu8ari+ pripari , difereau 'n funcie de atribuiile temporare pe care trebuiau s le
'ndeplineasc.
+ude#e%e ,i #inu"uri%e. Administraia rii se reali-a prin intermediul unor dre#tori teritoriali+ 'n
cadrul 9udeelor 'n ara Romneasc i al inuturilor 'n Moldova. =r#ani-area treptat a inuturilor i
9udeelor sunt o component a procesului de 'ntrire a autoritii domneti i a centrali-rii statale.
Judeele sunt vec8i 'mpriri ale R+ care 'i au probabil 'nceputurile 'n perioada anterioar formrii
statului+ 'n uniunile de obti+ #rupate de obicei pe vile unor ruri+ al cror nume l,au 'mprumutt .Ar#e+
!mbovia+ !ol9 .Jiul de Jos(+ *or9 .Jiul de $us(+ "ra8ova+ etc. Mn secolele /I),/)+ 9udeele nu aveau 'nc
statutul unor divi-iuni administrative bine or#ani-ate+ ci mai de#rab pe acela de #rupri teritoriale+
transformate treptat de ctre domnie 'n uniti administrative controlate de ctre or#anele puterii centrale.
Cele mai vec8i 9udee apar 'n =ltenia 7 Jale .&4>(+ )lcea .&3%(+ Motru .:>( 7 i abia spre
sfritul secolului al /),lea sunt amintite documentar cele din Muntenia 7 "ra8ova i Ilfov .:4%(+ 0rila
.:46(
Mn Moldova+ inuturile .derivate din der9ava+ de la der9ati+ a stpni+ a ine( sunt or#ani-ate tot 'n
secolul al /),lea+ fiind vorba de uniti teritoriale care depindeau de o cetate+ ora sau de o curte
domneasc+ de la care i,au 'mprumtat de obicei numele .0acu+ 0otoani+ Cetatea Alb+ Lotin+ Iai+
;eam+ Roman+ $oroca(. "robabil la ori#ine au eEistat ocoalele din 9urul oraelor+ considerate ca o prim
fa- a prelurii teritoriului rii de ctre domnie+ ele rmnnd pn tr-iu ca teritorii separate de restul
inutului.
"rimele inuturi sunt menionate dup domnia lui AleEandru cel 0un .Tutova la :&%+ C8ilia+ )aslui
0acu i Tecuci la :&<+ Lotin 'n ::+ Trotu 'n ::<(. ?aptul poate fi un indiciu c aceste uniti
administrative au fost or#ani-ate 'n vremea lui AleEandru cel 0un+ cnd domnia a controlat 'ntre# teritoriul
rii+ cu eEcepia NrepublicilorO amintite de Cantemir .Cmpulun#+ )rancea i Ti#8eci 7 unde s,au pstrat
relaiile de devlmie+ i unde nu a eEistat o clas boiereasc local.
Mn secolele /)I,/)II eEistau < 9udee 'n R i %: inuturi 'n Moldova. Mn fruntea lor se aflau
dre#tori care repre-entau domnia+ aveau atribuii administrative+ 9udectoreti i de strn#ere a drilor. Mn
inuturile din Moldova+ 'n care eEistau i ceti+ acetia erau prclabi+ iar 'n cele dou inuturi de mar#ine 7
"utna i Cernui 7 erau numii staroti. Mn 9udeele din R+ se numeau 9udei sau sudei+ avnd atribuii mai
puin lar#i dect prclabii+ care erau i membri ai $fatului domnesc. Termenul sude 7 sudst!o+ sau
prescurtat sud+ deriv din sl. suditi+ a 9udeca+ ceea ce arat c aveau i atribuii 9udectoreti.
Mn calitatea lor de comandani ai cetii din cuprinsul teritoriului administrat+ prclabii din Moldova
aveau i atribuii militare+ de a asi#ura pa-a cetii i inutului i de a comanda contin#entul de oaste al
inutului. "rclabii se aflau 'n fruntea unui aparat local+ alctuit din Nslu#ileO lor i din curteni din inut+ ca
acei ureadnici .dre#tori( sau globnici .se ocupau cu #lobirea sau 'ncasarea amen-ilor(.
Mn ara Romneasc+ documentele menionea- slu#i domneti i dre#tori mruni trimii 'n ar
pentru strn#erea drilor i eEecutarea muncilor cuvenite domniei+ fapt care atest c ei nu aveau un sediu
stabil 'n 9udee+ cum era ca-ul dre#torilor locali din Moldova. Aici+ atribuiile sudeilor sau vornicilor+ care
i,au precedat pe prclabi+ au fost preluate de ctre acetia. Mn ara Romneasc+ cei care au preluat
atribuiile sudeilor au fost vtafii+ eEisteni 'n secolul al /)I,lea i 'n Moldova+ c8iar i 'n inuturile care nu
aveau ceti.
-'*i"a"e%e di!"ri$"e%e, !$aune%e. =r#ani-area administrativ i teritorial a Transilvaniei s,a
conturat treptat+ la mi9locul secolului /I) sau c8iar mai devreme. Comitatele nu mai erau vec8ile
or#ani-aii ale cetilor i ale domeniilor re#ale. Mntrirea nobilimii a transformat comitatele 'n or#ani-aii
nobiliare care beneficiau de o anumit autonomie intern. Mn sc8imb+ comiii din Transilvania voievodal
erau numii de voievod.
Comitele sau lociitorul su+ vicecomitele+ conducea comitatul+ fiind a9utat de 9u-ii nobililor+ alei de
obtea nobililor comitatului. Autoritatea voievodului a fost treptat limitat de puterea re#al la cele 6
comitate ale Transilvaniei de sub 9urisdicia lui proprie1 $olnocul Interior+ !obca+ Clu9+ Turda+ Trnava+
Alba i Lunedoara. Mntre %<& i :<>+ voievo-ii Transilvaniei au purtat aproape permanent i titlul de
comii de $olnoc. "e teritoriul celor 6 comitate transilvnene eEistau 'ns enclave scutite+ inte#ral sau
parial+ prin privile#ii re#ale+ de 9urisdicia voievodal+ mai ales ae-rile din 9urul ocnelor i minelor .=cna
!e9ului+ !e9+ Turda+ 0aia de Arie(. Clu9ul se bucura de o scutire asemntoare Moiile episcopului i
capitlului de Alba Iulia i ale mnstirii din Clu9, Mntur+ erau i ele uneori scutite i scoase de sub
9urisdicia voievodului+ ceea ce a creat uneori conflicte 'ntre voievod i episcopia Transilvaniei+ mai ales la
mi9locul secolului al /I),lea.
Comitatele apusene .$atu Mare+ Crasna+ $olnocul de Mi9loc i cel EEterior+ 0i8or+ Garand+ Arad+ la
fel ca i comitatul Maramureului i comitatele din 0anat 7 Timi i Cara( nu fceau parte din voievodatul
Transilvaniei+ ele avnd o or#ani-are aparte. Teritoriile 'n care au fost ae-ai saii .comitatul $ibiului+ apoi
provincia $ibiului+ 0raov( i secuii nu depindeau nici ele de 9urisdicia voievodului. $aii i,au pstrat
aceast form de autonomie+ aflndu,se pe teritoriu re#al+ dar secuii i,au pierdut de la 9umtatea secolului
/) autonomia+ cnd voievo-ii+ 'ncepnd cu Ioan de Lunedoara .::(+ aveau i demnitatea de comii ai
secuilor.
Comitatele Transilvaniei voievodale aveau cte doi 9u-i ai nobililor. Comitele sau vicecomitele i 9u-ii
nobililor erau asistai de obicei de < 9urai asesori 'n comitatele interioare i 'n cele apusene de % 9urai
asesori+ alei de ctre nobilime.
Mn Pn#aria secolului al /I),lea nobilii apar menionai documentar ca nobiles sau domini de ;+
avnduSse 'n vedere familiile nobiliare care deineau alodii sau posesiuni .#omines possessionati seu
nobiles(+ ceilali fiind desemnai ca #omines impossessionati& ignobiles seu rustici. Mn ultima cate#orie
intrau nu numai erbii+ servitorii+ dar i ranii liberi+ oltu-ii i tr#oveii.

$ecuii+ cumanii sau cetenii


oraelor re#ale libere nu pot fi 'ns 'ncadrai 'ntr,o sc8em att de simplificatoare. !reptul de posesiune
este re#lat de la mi9locul secolului al /I),lea prin principiul avicitii+ conform cruia posesiunea nu
aparinea posesorului 'nsui+ ci tuturor acelora care aveau un strmo .a!us( comun pe linie masculin. Toi
fiii erau 'ndreptii la o parte e#al a posesiunii+ iar dac unul din ei ar fi murit fr urmai pe linie
brbteasc+ partea sa ar fi revenit frailor+ sau urmailor acestora.
%
"rincipiul se suprapune cu cel al
non'nstrinrii.
;obilimea de funcie se deosebea de restul acestei clase. Erau iniial baroni ai re#atului .barones
regni(+ cam > mari demnitari laici e#ali 'n ran# i presti#iu cu episcopii. Dor le aparinea palatinul .iudeI
curiae regis(+ tavernarul .magister ta!arnicorum(+ din &4< instana suprem din oraele re#ale+ 'naltul
te-aurar .summus t#esaurarius(+ cancelarul+ i ali demnitari de la curte+ dar i administratorii mrcilor de
#rani1 voievodul Transilvaniei+ banul $lavoniei+ Croaiei i !almaiei+ MacsT .s'rb. Macva( i $everinului

En#el+ ".+ Der Adel 2ordungarns 1ur Weit MZnigs %igismunds *3?<:F34?:-+ p. %4sU.
%
!ecret din vremea lui Dudovic cel Mare din &>1 NIn frates+ proEimos+ #enerationes ... devolvanturR+ apud ibidem+ p. %3sUU.
.$-CrVnH(+ apoi comiii celor mai importante comitate+ comitele secuilor .comes siculorum(+ comiii de
0ratislava i Timioara. 0aronii sunt numii de re#e. "o-iia lor politic i social este eEprimat de
titulatura oficial aplicat eEclusiv lor de magnificus !ir dominus. Mai ales de la 'nceputul secolului al /),
lea apar tot mai frecvent numele de magnates& potentes& potiores nobiles+ ca derivate din termenul iniial de
filii baronum. Mn fapt+ erau+ mai ales 'n vremea lui Mat8ias Corvinus+ membri ai sfatului re#al i erau
numii baroni naturali .barones naturali( 'n opo-iie cu baronii aflai 'n funcie .barones de officio(. $tratul
urmtor nobiliar consta din < familii+ fiind parte a nobilimii de mi9loc sau comune. 2obiles familiares din
secolul al /),lea erau cei care intrau 'n serviciul unui baron sau ma#nat.
&
Di!"ri$"e%e r'*.ne,"i. Romnii 'i aveau propriile or#ani-aii administrative+ 9udiciare i militare+
din are unele 7 cne-atele i voievodatele 7 erau vec8i instituii auto8tone. !istrictele+ care includeau un
numr de cne-ate sau voievodate locale+ i s,au format 'n paralel cu celelalte or#anisme teritoriale+ la fel ca
i comitatele+ scaunele secuieti+ scaunele i districtele sseti+ fiind uneori i ele numite scaune.
Cele mai multe districte se aflau 'n 0anat+ cele mai vec8i menionate fiind 'ns 'n prile ?#raului
i Lunedoarei .sec. /III(+ ele fiind iniial pomenite ca terra. Ma9oritatea districtelor se aflau 'n 9urul
cetilor re#ale de mar#ine+ depin-nd de castelanii lor. = parte a acestor districte+ cu cetile lor+ au trecut
ca danii re#ale+ 'n posesie particular. Terra 0lacorum+ amintit a %%%+ este amintit la &6% ca Terra
?a#aras .ara ?#raului(+ iar cu nume de district abia la :%4. Este menionat apoi districtul Lae#+ la
%:6+ ca terra Harsoc#+ iar la &<5 ca district. "n la sfritul secolului I)+ 'n comitatul Lunedoarei au
aprut alte : districte .ale cetilor Lunedoara i !eva+ al tr#ului !obra i cel pe cursul superior al
$treiului(.
!istrictele bnene se aflau sub autoritatea banului e $everin+ fiind amitite la mi9locul secolului al
/I),lea. Ele se 'nvecinau cu cele din Lunedoara+ aflndu,se 'n 9urul unor ceti re#ale .Ilidia+ Alma9+ $ebe
7 devenit Caransebe+ Craova+ 0r-ava+ Comiat+ Du#o9 i Me8adia( Aceste 4 districte sunt apoi+ la &3+
situate 'n comitatele Timi i Cara.
Alte districte sunt menionate 'n comitatele Garand+ 0i8or+ Crasna+ $tmar+ Clu9+ $olnocul Interior i
!bca.
Cea mai puternic or#ani-aie teritorial romneasc din secolul al /I),lea era voievodatul
Maramureului. inutul apare 'n documente din 33+ apoi ca terra+ la %33+ ca la &%< s fie pomenit ca
district i 'n &<4 comitat. Da aceast ultim dat sunt menionai 'n Maramure i 9u-ii nobililor+
con#re#aiile de comitat+ prin transformarea vec8ilor adunri cne-iale din Maramure. Da &6& este
menionat+ cu titlu de comite al Maramureului+ 0alc+ unul dintre !r#oeti+ reunind i funcia de voievod
&
ibidem+ p. &.
al Maramureului. Conform unui document anterior+ din &<>+ 'ntrea#a conducere a comitatului
Maramure 7 comite+ vicecomite+ cei : 9u-i ai nobililor , era romneasc.