Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS COMISIA METODICA LIMBA SI COMUNICARE, OM

SISOCIETATEI . C O M P O N E N T A O R G A N I Z A T O R I C A
-
Structura anului scolar 2013 2014
-
Componenta catedrei
-
Incadrari
-
Responsabilitatile membrilor comisiei
-
Orarul membrilor comisiei
-
Codul deontologic al profesiunii de
educatorI I . C O M P O N E N T A M A N A G E R I A L A
-
Raportul de activitate pe anul scolar precedent

Planul managerial
-
Planul de activitati
-
Planificari anuale
-
Planificari pe unitati de invatare
-
Programele scolare pe nivele de studii
-
Material didactic existent in scoala
-
Programele disciplinelor optionale
-
Documente, comunicari, note de la
ISJI I I . C O M P O N E N T A O P E R A T I O N A L A
-
Proiecte didactice model
-
Teste predictive, de evaluare, sumative, simulari
-
Evaluarea testelor predictive, concluzii, masuri
-
Fise de lucru model
-
Procese verbale ale sedintelor comisiei metodice
-
Interasistente
IV.
COMPONENTA ExTRACURRICULARA
-
Programul consultatiilor pentru EvaluareaNationala
-
Centralizarea rezultatelor obtinute la concursuri scolare, olimpiade
-
Alte activitati la nivelul comisiei
-
Participari ale membrilor comisiei la programe
siproiecteV . C O M P O N E N T A D E F O R M A R E P R O F E S I O N A L A
-
Tabel cu participarea membrilor comisiei la cursuri de formare
-
Oferta CCD pentru comisia metodica Limba sicomunicare