Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE DE PRELUNGIRE SUSPENDARE A CONTRACTULUI

INDIVIDUAL DE MUNCA
DECIZIA Nr. .. Data
In temeiul dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii republicat
coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 111/2010
cu modiicarile si completarile ulterioare! "dministratorul ######..! $%
nul.................................................
DECIDE:
"rt.1. &e prelungeste perioada de suspendare a contractului individual de munca al
d%lui/dnei .......................................................................... avand unctia
de ......................................... in cadrul societatii! din data de ...............................pana
in data de .........................conorm art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii republicat.
"rt. 2. 'rezenta decizie poate i contestata in termen de (5 de zile! la )ribunalul
#..............
"rt. *. Compartimentul +esurse ,mane si Contabilitate vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei decizii.
ADMINISTRATOR