Sunteți pe pagina 1din 3

Art. 242 Legea 1/2011 Formarea iniial i continu.

Cariera didactic Statutul personalului


didactic din nm!ntul preuniersitar
CAPITOLUL I
Statutul personalului didactic din nvmntul preuniversitar
SECIUNEA a 2-a
Formarea iniial i continu. Cariera didactic
Art. 242
(1) Formarea continu a cadreor didactice cu!rinde de"#otarea !ro$e%iona &i e#ou'ia (n
carier)
(2) E#ou'ia (n carier %e reai"ea" !rin *radu didactic II &i *radu didactic I+ e,amene de
certi$icare a di$eriteor ni#euri de com!eten')
(-) Pro.ee de e,amen+ tematica+ .i.io*ra$ia+ !recum &i !rocedura de or*ani"are &i de%$&urare a
e,ameneor !entru o.'inerea *radeor didactice %unt re*ementate !rin metodoo*ie ea.orat de
/ini%teru Educa'iei+ Cercetrii+ Tineretuui &i S!ortuui)
(0) 1radu didactic II %e o.'ine de ctre !er%onau didactic de !redare care are o #ec2ime a
catedr de ce !u'in 0 ani de a o.'inerea de$initi#rii (n (n#'m3nt+ !rin !romo#area
urmtoareor !ro.e4
a) o in%!ec'ie &coar %!ecia+ !recedat de ce !u'in dou in%!ec'ii &coare curente e&aonate !e
!arcur%u ceor 0 ani5
.) un te%t din metodica %!eciait'ii+ cu a.ordri interdi%ci!inare &i de creati#itate+ ea.orat !e
.a"a unei tematici &i a unei .i.io*ra$ii a!ro.ate de /ini%teru Educa'iei+ Cercetrii+ Tineretuui
&i S!ortuui+ !entru $iecare %!eciaitate (n !arte5
c) o !ro. ora de !eda*o*ie+ !e .a"a unei !ro*rame a!ro.ate de /ini%teru Educa'iei+
Cercetrii+ Tineretuui &i S!ortuui+ care cu!rinde &i eemente de !%i2oo*ie &i de %ocioo*ie
educa'iona)
(6) 1radu didactic I %e !oate o.'ine de ctre !er%onau didactic de !redare care are o #ec2ime a
catedr de ce !u'in 0 ani de a acordarea *raduui didactic II+ !rin !romo#area urmtoareor
!ro.e4
a) un cooc#iu de admitere+ !e .a"a unei tematici &i a unei .i.io*ra$ii a!ro.ate de /ini%teru
Educa'iei+ Cercetrii+ Tineretuui &i S!ortuui+ !entru $iecare %!eciaitate (n !arte5
.) o in%!ec'ie &coar %!ecia+ !recedat de ce !u'in dou in%!ec'ii &coare curente+ e&aonate !e
!arcur%u ceor 0 ani+ toate a!reciate cu cai$icati#u ma,im5
c) ea.orarea unei ucrri metodico-&tiin'i$ice+ %u. (ndrumarea unui conductor &tiin'i$ic %ta.iit
de in%titu'ia cu com!eten'e (n domeniu5
d) %u%'inerea ucrrii metodico-&tiin'i$ice+ (n $a'a comi%iei in%tituite+ con$orm metodoo*iei
/ini%teruui Educa'iei+ Cercetrii+ Tineretuui &i S!ortuui)
(7) 8n ca" de ne!romo#are+ e,amenee !entru o.'inerea *radeor didactice II+ re%!ecti# I+ !ot $i
re!etate a un inter#a de ce !u'in 2 ani &coari)
(9) Personalului didactic ncadrat n nvmntul preuniversitar,
care ndeplinete condiiile de ormare iniial i care a o!inut titlul
tiiniic de doctor, i se acord "radul didactic #, !e .a"a unei metodoo*ii
ea.orate de /ini%teru Educa'iei+ Cercetrii+ Tineretuui &i S!ortuui)
(:) Per%onau didactic care a o.'inut de$initi#area (n (n#'m3nt %au *radu didactic II cu media
1; %e !oate !re"enta+ du! ca"+ a e,amenee !entru *radu II+ re%!ecti# *radu I+ cu un an mai
de#reme $a' de !erioada !re#"ut de !re"enta e*e)
(<) 8n ca"u (n care !ro$e%orii au do.3ndit dou %au mai mute %!eciait'i+ de$initi#area (n
(n#'m3nt &i *radee didactice II &i I o.'inute a una dintre ace%tea %unt recuno%cute !entru
oricare dintre %!eciait'ie do.3ndite !rin %tudii)
(1;) 1radee didactice %e acord !rin ordin a mini%truui educa'iei+ cercetrii+ tineretuui &i
%!ortuui)
=etaii4 2tt!4>>e*ea")net>e*ea-educatiei-nationae-1-2;11>art-202
Formarea iniial a personalului didactic n $omnia se reali%ea% prin
departamentele de pre"tire a personalului didactic &'PP'). Pro"ramul de
studii psi(opeda"o"ice se desoar pe dou niveluri, )ivelul # &de iniiere) i
)ivelul ## &de aproundare) i asi"ur cursanilor competenele necesare
ormrii iniiale pentru cariera didactic.
Pentru ec(ivalarea titlului tiin iic de doctor cu"radul didactic #.
(1) Per%onauui didactic (ncadrat (n (n#? ?m3ntu !reuni#er%itar care (nde!ine&te
condi ie !re#?"ute de art) 202 ain) (9) din Le*ea educa iei na ionae nr) 1>2;11+ i
%e acord? *radu didactic I dac? a o. inut cai$icati#u Foarte .ine a a!recierie
anuae din utimii 2 ani de acti#itate a catedr?+ !remer*?tori (n%crierii)
(2) =u!? e$ectuarea unei in%!ec iei curente a care a o. inut cai$icati#u Foarte
.ine+ candidatu %e (n%crie a in%!ectoratu &coar !entru ec2i#aarea tituui
&tiin i$ic de doctor cu *radu didactic I)
'*C+,-).-/- con inute de dosarele cadrelor didactice care solicit
acordarea "radului didactic # pe !a%a titlului tiin iic de doctor,
- cerere adre%at? conducerii in%!ectoratuui &coar
- co!ia ra!ortuui %cri% a in%!ec iei curente e$ectuate (nainte de (n%criere+
certi$icat? !entru con$ormitate cu ori*inau de c?tre conducerea &coii5
- co!ia e*ai"at? a certi$icatuui dena&tere %au a certi$icatuui de c?%?torie (n ca"u
%c2im.?rii
numeui de $amiie5 (n ca" de di#or %au rec?%?torie %e de!un acte do#editoare
%u!imentare (n ace%t %en%5
- co!ia e*ai"at? a di!omei de doctor5
- co!ia e*ai"at? a di!omei de %tudii (n%o it? de $oaia matrico?>%u!imentu a
di!om?5
- document e*ai"at din care %? re"ute c? %unt (nde!inite condi iie !ri#ind
$ormarea ini ia? con$orm art) 2-7 din Le*ea educa iei na ionae nr) 1>2;115
- document din care %? re"ute (ncadrarea (n (n#? ?m3ntu !reuni#er%itar5
- memoriu de acti#itate !ro$e%iona?+ a#i"at deconduc?toru unit? ii &coare (n care
candidatu e%te (ncadrat %au (n care &i-a de%$?&urat acti#itatea (nutimii 2 ani
!remer*?tori (n%crierii &i din care %? re"ute cai$icati#ee anuae acordate !recum
&i cai$icati#u o. inut a in%!ec ia de %!eciaitate)