Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. A., D., Roberts Consideratii privind evolutia reformei contabile romanesti, Revista
Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, nr. 7/2006 (traducere de Calu, D., si
Ionascu, I.);
2. Ana Morariu, Eugeniu Turlea, Auditul financiar contabil, Editura Economica, 2005;
3. Cicilia Ionescu, Bazele Contabilitatii, Editura Fundatiei Romania de Maine,
Bucuresti, 2002;
4. Elena Cerasela Barbu, Aurel Isfanecu, Metode de analiza a costurilor de
productie, Editura A.S.E.,Bucuresti 2006;
5. Horia Cristea, Leonora Caciuc, Ghid pentru integerea si aplicarea IAS 2 : Stocuri,
Editura C.E.C.C.A.R , Bucuresti, 2004;
6. Liliana Feleaga , Contabilitate financiara. O abordare europeana si internationala:
vol 1 Contabilitate financiara fundamentala. Contabilitatea ca joc social, Editia A II-
a, Editura Economica, Bucuresti 2007;
7. Liliana Feleaga, Niculae Feleaga, Contabilitate financiara , vol.2, Editura Infomega,
Bucuresti 2005;
8. Marius-Dan Dalota, Analiza economico-financiara ,Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2005;
9. Marius Dumitru Paraschivescu , Florin Radu , Managementul contabilitatii
financiare, Editura Tehnopress, Iasi 2008;
10. Mihai Ristea, coordonator, Contabilitate financiara, Editura Universitara, Bucuresti
2005
11. Mihai Ristea, Corina-Graziella Dumitru, Contabilitate financiara revizuita si
imbunatatita, Editura Margaritar, Bucuresti 2003;
12. Mihai Ristea , Dima, M, Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Universitara,
Bucuresti, 2003;
13. Octavian Bojian, Contabilitatea intreprinderilor, Editura Economica, Bucuresti,1999
14. Octavian Bojian, Contabilitatea financiara a intreprinderii , Editura Universitara,
Bucuresti, 2004;
15. Niculae Feleaga, Liliana Malciu, Politici si optiuni contabile, Editura Economica,
Bucuresti, 2002;
16. Nicolae Feleaga, Ion Ionascu, Tratat de contabilitate financiara, vol. 2, Editura
Economica, Bucuresti 1999;
17. Nicolae Feleaga, Sisteme Contabile Comparate, Vol 2, Editura Economica, Bucuresti,
2000;
18. Willi Pavaloaia, Marius Paraschivescu, Gabriela Olaru, Florin Radu, Analiza
financiara. Studii de caz, Bucuresti, Editura Tehnopress, Colectia Economica, 2006;
19. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055, Monitorul Oficial, Ediatia noiembrie
2009;
20. Standardele internationale de contabilitate, Editura Economica, Bucuresti 2000
21. Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, Editura
Economica, Bucuresti, 2001;
22. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania- Ghid
pentru intelegerea si aplicarea IAS 2 Stocuri, Editura CECCAR, Bucuresti, 2004;
23. Standarde Internationale de Raportare Financiara, Editura CECCAR, 2005;
24. IASB, Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editura CECCAR,
Bucuresti, 2007, (traducere din engleza);
25. www.buget.ro
26. www.conta.ro
27. www.contabilul.ro