Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA


2014

PROIECT STATISTICA MICROECONOMICA
ANALIZA STATISTICA A INTREPRINDERII ZAREA S. A.CERI NTE PROI ECT & REZOLVARI
1. S se prezinte informaiile financiare sub forma documentelor standardizate: contul de
profit i pierdere, bilanul contabil. (EXCEL)
2. S se determine indicatorii valorici ai produciei: producia exerciiului, producia
marf, cifra de afaceri, valoarea adaugata bruta si neta (in ultimul caz se va aplica
metoda sintetic i analitic).
Productia exercitiului
- reprezinta valoarea intregului volum de activitate al intreprinderii intr-o anumita
perioada de timp.
Pentru anul:
2011: Qex = 49 066 204
2012: Qex = 53 644 527
Formula:
Qex = producia exerciiului = productia vanduta + productia stocata + productia imobilizata
Productia marfa
- Indicator valoric care are caracter marfa din productia exercitiului
Pentru anul:
2011: Pmf = 49 066 204
2012: Pmf = 53 644 527
Formula:
Pmf = productia vanduta + productia stocata (care e destinata pietei)
Cifra de afaceri
- Reprezinta suma totala a veniturilor incasate de o unitate economica
Pentru anul:
2011 2012
CA (ron) 47 281 446 51 279 580
CA(euro) 11 157 863 11 507 985

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA
2014
Formula:
CA = productia vanduta + venituri din vanzari de marfuri + subventii aferente cifrei de afaceri

Valoarea adaugata
- Reprezinta aportul agentului economic la bunurile si serviciile realizate din activitatile de
exploatare intr-un anumit interval de timp.
Pentru anul:
2011: VA = 18 576 418
2012: VA = 20 635 898
Formula:
VA = productia exercitiului + marja comerciala consumuri externe

Marja comerciala
- Reprezinta un indicator de masurare si evaluare a profitabilitatii vanzarilor de marfa a firmei din
diverse perspective: financiara, comerciala si manageriala.
Pentru anul:
2011: MC = 2 439 290
2012: MC = 2 391 963
Formula:
MC = venituri din vanzarea marfurilor cheltuieli privind marfurile

Consumuri externe
- Indica cantitatea adusa de firma din afara
Pentru anul:
2011: Cext = 32 929 076
2012: Cext = 35 400 592
Formula:
Cext = Cheltuieli cu materii prime si materiale + alte cheltuieli materiale + chelt. cu energie si
apa, combustibil + lucrari prestate de catre terti
Valoarea adaugata
A. VAB sintetic
- Permite identificarea ponderii elementelor din modelul analitic in total valoarea adaugata
Pentru anul:
2011: VAB statistic = 18 576 418
2012: VAB statistic = 20 635 898
Formula:
VAB sintetic = productia exercitiului + marja comerciala consumuri externe

B. VAB analitic
- Se insumeaza succesiv toate elementel prin care firma contribuie la productia realizata de bunuri,
servicii (firma adauga la ceea ce aduce din afara)
Pentru anul:
2011: VAB analitic = 13 848 692
2012: VAB analitic = 19 179 824
Formula:
VAB analititc = Cheltuieli cu personalul + Amortizari + Impozite si taxe + (Cheltuieli financiare
Venituri financiare + Profit net + Impozit pe profit + alte chelt de exploatare alte venituri de
exploatare) + Chelt. extraordinare Venituri extraordinare
3. S se analize dinamica acestor indicatori in cifre reale si absolute, valori nominale si
valori reale, utiliznd n acest sens indicele de preuri adecvat. S se analizeze
respectarea corelaiilor economice ntre indicatorii relativi determinai anterior.
Cerinta 2(partea 1) Cerinta 3 Deflator IPPI
(decembrie
2012)
108.00%
I ndicator 2011 2012 I 2012/2011 2012* I 2012*/2011 2012*/2011
Qex 49,066,204 53,644,527 1.0933 49670857.93 1.0123 604,654
Pmf 49,066,204 53,644,527 1.0933 49670857.93 1.0123 604,654
CA (RON) 47,281,446 51,279,580 1.0846 47481093.03 1.0042 199,647
CA (EURO) 11,157,863 11,507,985 1.0314 10655541.52 0.9550 -502,322
VA 18,576,418 20,635,898 1.1109 19107312.56 1.0286 530,895
MC 2,439,290 2,391,963 0.9806 2214780.435 0.9080 -224,509
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA
2014
Cext 32,929,076 35,400,592 1.0751 32778325.8 0.9954 -150,750
VAB sintetic 18,576,418 20,635,898 1.1109 19107312.56 1.0286 530,895
VAB analitic 13,848,692 19,179,824 1.3850 17759096.39 1.2824 3,910,404
VAN 12,608,541 18,140,979 1.4388 16797202.94 1.3322 4,188,662

Pe baza celor 4 indici se urmareste respectarea urmatoarelor corelatii economice:
Comparam IQex cu IPmf.
Se impune ca IQex <= IPmf
Din tabel se observa faptul ca dinamica productiei exercitiului este egala cu dinamica productiei
marfa.
Comapara IQex cu IVA
Se impune ca IQex <= IVA
IVA trebuie sa creasca mai repede deci trebuie sa aiba o dinamica mai mare decat Qex.
Analizand tabelul deducem ca IQex < IVA
Comparam IPmf cu IVA
Se impune ca IPmf <= IVA
Din tabel, se observa ca IPmf < IVA.
Comparam ICA cu IPmf
Se impune ca ICA <= IPmf
Observam ca ICA < IPmf
4. S se analizeze structura valorii adugate i modificrile structurale
corespunztoare.
I ndicator 2011 2012 (%) 2011 (%) 2012
Personal (chelt cu
personal)
6,754,038 6,599,699 36.36% 31.98%
I ntrepr (chelt cu amort) 1,240,151 1,038,845 6.68% 5.03%
Stat (impozite +taxe) 2,085,504 3,741,540 11.23% 18.13%
Creditori (chelt cu
dobanzi)
2,712,768 2,176,720 14.60% 10.55%
Actionar (Pr net) 118,712 0 0.64% 0.00%


5. S se analizeze utilizarea resurselor umane: S se calculeze nivelul i dinamica
productivitii muncii. S se calculeze economia/risipa de fora de munc. Care sunt
efectele variaiei resurselor umane asupra diamicii produciei exerciiului? Se
respect corelaia economic ntre dinamica salariilor i dinamica productivitii
muncii?
Dinamica productivitatii muncii
- Arata care e rezultatul activitatii angajatilor intr-o perioada de timp

Formula:
Productivitatea muncii = W = Qex / T, unde T = numar de angajati
I ndicator 2011 2012
Qex 49,066,204.04 53,644,526.56
Nr muncitori (T) 147 146
W 333,783.70 367,428.26
I (Qex
w
) 0.99I (Qex
t
) 0.99
(Qex
w
) -53,644,526.56
(Qex
t
) -333,783.70
I s 0.977148633


I w I s
1.10 > 0.98

Economia/risipa de fora de munc

Pe baza cresterii productivitatii muncii se poate realiza o economie de angajati. Aceasta este
cuantificabila in cifre absolute si in cifre relative.
Formula:
er = (1/Iw- 1) *100
er = 1.10 > 0 => risipa de angajati
ea = T1 Ta
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA
2014
T1 = numarul de angajati din perioada curenta
Ta = numarul de angajati admisibili (arata cati angajati sunt necesari pentru a avea o crestere a productiei)
Ta = T1 T0*Iq, Iq = cantitatea realizata de un muncitor nu avem aceste date
Efectele variaiei resurselor umane asupra diamicii produciei exerciiului

Formula:
Qex
T
= W0*T
Qex
T
= 333,783.70 * (147 - 146) = 333,783.70
Faptul ca numarul de angajati a scazut a avut o influenta pozitiva asupra productiei exercitiului,
ducand la o crestere a acesteia cu 333,783.70 unitati valorice.
I
q
T
= I
T
= T
2012
T
2011
= 146 147 = -1
Din calculul de mai sus nu se deduce nicio modificare a lui Q acesta fiind 0. (1 - 1)
Corelatia economica intre productivitatea medie a muncii si salarile
Formula:
IC = IS / IW
IC = 0.97 / 1.10 = 0.88
Salariul mediu = Cheltuieli salariale / Numar de angajati * 12;
2011: Salariu mediu = 5412663 /147 *12 = 3068.40
2012: Salariu mediu = 5294751/146 *12 = 3022.11
Indicele salariului mediu = 3022.11 / 3068.40 = 0.98
Marimea productivitatii muncii = CA / Numar de angajati * 12
2011: Marimea productivitatii muncii = 47 281 446 /147 * 12 = 26 803.54
2012: Marimea productivitatii muncii = 51 279 580 / 146 * 12 = 29 269.16
Indicele productivitatii medii = 29 269.16/26 803.54 = 1.09
6. S se analizeze folosirea capitalului fix, prin determinarea coeficienilor utilizrii
fondurilor fixe si nzestrrii muncii cu fonduri fixe. Explicai corelaia cu
productivitatea muncii i analizai efectele asupra variaiei produciei exerciiului.

Determinarea coeficientilor utilizarii fondurilor fixe
Formula:
K
u
= coeficientul de utilizare al capitalului fix = Arata cati lei productie revin la un leu fond fix
K
u
= indicele de rezultat / indicele capitalului fix
K
i
= coeficientul inzestrarii muncii cu fonduri fixe = arata cati lei capital fix revin pe un angajat
K
i
= capital fix/ nr angajati
Corelatia cu productivitatea muncii
Formula:
q * p = W * T
Efectele asupra variatiei productiei exercitiului
Formula:
q * p = K
u
* cf = K
u
* K
i
* T
I ndicator 2011 2012
Capitalul fix mediu 48231605.22
Coeficientul utilizarii capitalului fix 1.017303981 1.112227693
Coeficientul inzestrarii muncii cu capitalul
fix
328,106 330,3537. S se determine ratele de rentabilitate economic, financiar i comercial.
Analizai dinamica.
Rata rentabilitate economic
- Rata rentabilitatii economice vizeaza in esenta eficienta capitalului economic alocat activitatii
productive a intreprinderii.
Formula:
Rec = Profit net / Activ
Indicator 2011 2012
Rec 0.10% 0.000%


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA
2014
Rata rentabilitate financiar
- Ratele de rentabilitate financiara reflecta scopul final al actionarilor
Formula:
Rfin = Rata rentabilitatii capitalului = Profit net / Capital propriu
Indicator 2011 2012
Rfin 0.20% 0.000%


Rata rentabilitate comercial
- Exprima randamentul diferitelor stadii ale activitatii intreprinderii la formarea rezultatului.
Formula:
Rcom = Profit/CA
Indicator 2011 2012
Rmb 0.46% 0.0000%
Rmn 0.25% 0.0000%


8. S se aplice un model de scoring la alegere din cele prezentate la curs i s se verifice
riscul de faliment al agentului economic.
- Aplicam modelul de scoring Conan si Holder pentru intreprinderi industriale cu un
numar intre 10 500 de angajati.

Formula:
Z = 0.24 * x1 + 0.22 * x2 + 0.16* x3 0.87 *x4 0.1 * x5

X1 = EBE / Datorii Totale
X2 = Capital permanent / AT
X3= (AC- Stocuri) / AC
X4 = Cheltuieli financiare/CA
X5 = Cheltuieli cu personalul / VAB

Riscul de faliment depinde de nivelul lui z dupa cum urmeaza:

Valoarea scorului Situatia intreprinderii Probabilitatea riscului de
faliment
Z > 0.16 Foarte buna Sub 10%
0.10 < z <= 0.16 Buna 10% - 30%
0.04 < z <= 0.14 Alerta 30% - 65%
-0.05 < z <= 0.04 Pericol 65 % - 90%
Z <= -0.05 Esec Peste 90%Pe langa acest model se recomanda folosirea metodelor clasice de diagnosticare: analiza
echilibrului financiar, analiza rentabilitatii, analiza fluxurilor financiare etc + evaluarea
riscului global al intreprinderii.

Aplicand acest model pe datele statistice ale firmei ZAREA S. A se obtin urmatoarele
date:
I ndicator 2011 2012
Excedentul brut de exploatare 9,837,505 11,716,141
Datorii Totale 60,402,473 82,432,477
Capital Permanent 72,529,337 51,641,399
Active Totale 115,098,008 11,589,183
Ac. Circulante 45,604,155 49,313,745
Stocuri 8,944,008 9,529,915
Cifra de Afaceri 47,281,446 51,279,580
Chelt. fin 7,277,834 7,927,693
Ch cu pers 6,754,038 6,599,699
VAB 18,576,418 20,635,898

Indicator 2011 2012
X1 0.16286593 0.142130161
X2 0.630152847 4.456
X3 0.803877346 0.806749306
X4 0.153925783 0.154597463
X5 0.363581295 0.319816426

Z 0.136068264 0.977029692

Se observa ca Z pentru anul 2011 z se incadreaza intre 0.10 si 0.16. Acest lucru inseamna
conform tabelului ca situatia intreprinderii este buna si ca pragul de faliment al firmei se
afla intre 10 30%.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA
2014
Z pentru anul 2012 este mai mare decat 0.16. Analizand aceasta informatie conform
tabelului deducem ca situatia intreprinderii este una foarte buna cu un prag de faliment
mai mic de 10%.