Sunteți pe pagina 1din 34

Cap.1.

GENEZA SI EVOLUTIA INTEGRARII ECONOMICE IN


EUROPA POSTBELICA
Uniunea European reprezint a!tzi o entitate e"ono#i" !o"ia$
%i po$iti" &n "on!tru"'ie rezu$tat a$ unui pro"e! &n"eput &n ur# "u #ai (ine
)e "in"i )e"enii. Cit*n)u+$ pe Ro(ert S",u#an"u i!tori"a )e"$ara'ie )in -
#ai 1-./ 0Europa nu !e 1a "on!trui )intr+o )at !au pe (aza unui !in2ur
p$an "i !e 1a )ez1o$ta pe (aza unor a"u#u$ri (azate pe !o$i)aritatea )e
3a"to a !tate$or europene "are %i+au re"*%ti2at !u1ernitatea na'iona$ )up "e$
)e+a$ )oi$ea rz(oi #on)ia$4
1
Situa'ia e"ono#i" %i !o"io+po$iti" )eza!trua! a "ontinentu$ui
i$u!trat &n ta(e$u$ )e #ai 5o! a "erut a)optarea unor #!uri ra)i"a$e pentru
a #en'ine pa"ea %i !ta(i$itatea at*t )e !"u#p o('inute.
Ta(e$ nr. 1.
Nu#ru$ 1i"ti#e$or %i perioa)a )e !ta2nare e"ono#i" &nre2i!trat
)e "tre !tate$e europene &n ti#pu$ "e$ui )e+a$ )oi$ea rzoi #on)ia$
6ara Nu#ru$
1i"ti#e$or
Anu$ pre#er2ator "e$ui )e+a$ )oi$ea
rz(oi #on)ia$ in "are !+a atin! PIB+u$
o('inut &n 1-7.
Au!tria .8../// 199:
Be$2ia 98.;./ 1-87
<ane#ar"a 78./ 1-=:
>in$an)a ;8./// 1-=9
>ran'a ./..;./ 19-1
Ger#ania :.=:=./// 1-/9
Ita$ia =....// 1-/-
O$an)a 8././// 1-18
Nor1e2ia 1/.8./ 1-=;
Sue)ia / PIB+u$ a "re!"ut &n ti#pu$ rz(oiu$ui
1
Ro(ert S",u#an "itat &n Nicholas Moussis Guide to European Policies -
t,
re1ie!e)
e)ition European Stu)? Ser1i"e 8//= pa2.1=.
1
E$1e'ia / PIB+u$ a "re!"ut &n ti#pu$ rz(oiu$ui
Marea Britanie =8../// PIB+u$ a "re!"ut &n ti#pu$ rz(oiu$ui
Sur!a ta(e$u$ui@ R, Baldwin, C. Wyplosz, The Economics of
European Integration,E)itura E"ono#i" Bu"ure%ti 8//: p. 88.
<up "e$ )e+a$ )oi$ea rz(oi #on)ia$ &ntr+o Europ r1%it )e
)i!tru2eri$e 3izi"e %i #ora$e "auzate )e rz(oi au aprut o !erie )e proie"te %i
!trate2ii #enite !e "on)u" $a re"on!tru"'ia "ontinentu$ui.
In "entru$ $or !e a3$a i)eea 2eneroa! %i pra2#ati" a &n$turrii
!tri""iuni$or "auzate )e rz(oi prntr+un e3ort "o#un ro) a$ "o$a(orrii
)intre !tate$e europene.
Au aprut atun"i p$anuri utopi"e "u# ar 3i a"e$a )e a &n"epe
"on!tru"'ia unei Europe unite prin &n$turarea ,e2e#onu$ui
8
"are &n
1iziunea 1re#ii era Ger#ania
=
)ar %i a$te$e pra2#ati"e "are pu!e &n
pra"ti" au "on)u! $a "rearea unor !tru"turi inte2rati1e e"ono#i"e
puterni"e@ OEEC AOr2aniza'ia European pentru Cooperare E"ono#i"
tran!3or#at u$terior &n OEC< +Or2aniza'ia European pentru Cooperare %i
<ez1o$tareB Co#unit'i$e Europene CAER+u$ AELS et".
<in"o$o )e toate &n"er"ri$e 3"ute )up &n",eierea "e$ui )e+a$ )oi$ea
rz(oi #on)ia$ A"u# ar 3i Uniunea E"ono#i" a Bene$uCu$ui uniune
1a#a$ "reat $a ini'iati1a (e$2ianu$ui Pau$ Denr? SpaaE &n 1-77 &n ur#a
unui %ir )e tentati1e nereu%ite &n perioa)a inter(e$i"B pro"e!u$ inte2rati1
european propriu+zi! a &n"eput o)at "u per"eperea "ore"t )e "tre !tate$e
europene )in 1e!tu$ %i e!tu$ "ontinentu$ui a ne1oii )e "re%tere %i "on!o$i)are
a puterii $or e"ono#i"e &n !"opu$ atin2erii unor rit#uri &na$te )e "re%tere %i
8
Teoria Sta(i$it'ii De2e#oni"e "on!i)er " eCi!ten'a unui ,e2e#on &n 5uru$ "ruia !e
3or#eaz un !pa'iu 3ie e$ e"ono#i" po$iti" !au #i$itar 2aranteaz !ta(i$itatea at*t &n "a)ru$
!pa'iu$ui re!pe"ti1 "*t %i &n re$a'ii$e "e$or a3$a'i &n zona )e in3$uen' a ,e2e#onu$ui "u re!tu$
$u#ii. Fn a"e$a%i ti#p &n! ")erea ,e2e#onu$ui atra2e )up !ine ")erea !au #o)i3i"area
!tatutu$ui "e$or )in zona $ui )e in3$uen'. C)erea ,e2e#onu$ui ",iar )a" are "a pun"t )e
p$e"are !3era e"ono#i" 2enereaz )e re2u$ "on3$i"te )e natur po$iti" %i #i$itar
)atorit pier)erii pozi'iei )e G5an)ar# G a$ a"e!tuia. .Pentru prezentarea Teoriei Sta(i$it'ii
De2e#oni"e %i a )ez1o$trii a"e!tui !u(ie"t 1ezi %i Robert Gilpin, Economia Politic a
Relaiilor Internaionale, E). <u St?$e Bu"ure%ti 1---.
=
Ne re3eri# ai"i $a p$anu$ !e"retaru$ui )e !tat a#eri"an Denr? Mor2ent,au "are "on!i)era
" poten'ia$e$e "on3$i"te )e pe "ontinentu$ european puteau 3i e1itate prin re!tr*n2erea
puterii Ger#aniei "a ur#are a tran!3or#rii a"e!teia &ntr+o e"ono#ie a2rar pa!tora$. Vezi
%i R, Baldwin, C. Wyplosz, The Economics of European Integration,E)itura E"ono#i"
Bu"ure%ti 8//: p. 88.
8
)ez1o$tare e"ono#i" &ntr+un #e)iu e"ono#i" %i po$iti" interna'iona$
#ar"at &n p$an 2eopo$iti" )e rz(oiu$ re"e %i &n p$an e"ono#i" )e ,e2e#onia
State$or Unite.
<e!",i)erea !pre po$iti"i$e )e tip $i(era$ "oro(orat "u ne1oia )e
"oor)onare a a5utoru$ui a#eri"an au )eter#inat 'ri$e 1e!t europene !
re"on!i)ere i)eea "rerii unei zone e"ono#i"e &ntrite.
Pri#u$ pa! a 3o!t 3"ut prin !e#narea unor a"or)uri )e "ooperare
(i$atera$ &n )i3erite )o#enii prin "are !e ri)i"au o(!ta"o$e$e &n "a$ea
"ooperrii %i a "on$u"rrii &n anu#ite !e"toare prin uti$izarea in!tru#ente$or
!pe"i3i"e inte2rrii ne2ati1e ur#at )e "rearea unor in!titu'ii %i or2aniza'ii
"o#une "a rezu$tat a$ inte2rrii poziti1e@ Con!i$iu$ Europei &n !"opu$
"oor)onrii a"ti1it'i$or "u$tura$e %i re!pe"trii )repturi$or o#u$ui Uniunea
Europei )e Ve!t "reat pe (aza Tratatu$ui )e $a BruCe$$e! !e#nat &n 1-79 %i
intrat &n 1i2oare &n 1-.. &n !"opu$ rea$izrii unei !trate2ii "o#une &n
)o#eniu$ #i$itar %i Or2aniza'ia )e Cooperare E"ono#i" European
7
Au$terior OEC<B &n3iin'at &n anu$ 1-79 )e "tre 'ri$e (ene3i"iare a
3inan'rii a#eri"ane &n !"opu$ a)#ini!trrii a5utoru$ui a#eri"an a"or)at
Europei prin P$anu$ Mar!,a$$.
S"opu$ O.E.E.C a 3o!t a"e$a )e e$a(orare a unui pro2ra# )e re3a"ere
e"ono#i" "on"eput &n a%a 3e$ &n"*t ! e$i(ereze pro2re!i1 Europa
o""i)enta$ )e ne1oia !a )e a5utor eCtern. Pe $*n2 a)#ini!trarea P$anu$ui
Mar!,a$$ O.C.E.E a1ea &n 1e)ere punerea &n ap$i"are a unui #e"ani!# )e
"oor)onare a po$iti"i$or e"ono#i"e prin $i(era$izarea pro2re!i1
!",i#(uri$or %i p$'i$or e",i$i(rarea (a$an'ei )e p$'i eCterne %i !ta(i$irea
"on)i'ii$or "are ! per#it re1enirea $a un !i!te# )e "on1erti(i$itate
2enera$izat a #one)e$or.
.

Fn"ep*n) "u 1-:1 O.E.E.C !+a tran!3or#at &n O.E.C.<. A"ti1itatea
&n "a)ru$ a"e!tei or2aniza'ii !e )e3%oar pe (aza "o$a(orrii
inter2u1erna#enta$e. Prin !e#narea &n )e"e#(rie 1-:/ a unei Con1en'ii
Europene Cana)a Au!tra$ia Noua Zee$an) Haponia %i State$e Unite au
3o!t a)#i!e "a !tate #e#(re OEC<.
Fn p$an po$iti" &n 1-79 $a Da2a !+a &ntrunit Con2re!u$ Europei
prezi)at )e "tre Iin!ton C,ur",i$$ "u !"opu$ )e a tra!a "oor)onate$e
inte2rrii e"ono#i"e %i po$iti"e a$e Europei po!t(e$i"e. Rezu$tatu$ a 3o!t
"rearea a )ou !tru"turi inter2u1erna#enta$e Con!i$iu$ Europei &n 1-7- %i
Curtea European a <repturi$or O#u$ui &n 1-./.
Tot &n p$an po$iti" $a ini'iati1a $ui Hean Monnet !+au !",i'at $a
&n"eputu$ ani$or J./ )ou p$anuri pentru "rearea unor or2aniza'ii
7

.
DUMIRU !"#RU op."it pa2...+.:.
=
!uprana'iona$e unu$ 1iz*n) Co#unitatea European )e Aprare "e$$a$t
1iz*n) inte2rarea po$iti" &n "a)ru$ Co#unit'ii Po$iti"e Europene. <atorit
re!pin2erii $or )e "tre Par$a#entu$ >ran'ei a"e!te or2aniza'ii au r#a! )oar
"a proie"t.
Fn 1-.. Ger#ania a )e1enit #e#(ru a$ NATO 3apt "are a
)eter#inat rea"'ia Uniunii So1ieti"e )e a 3or#a &n a"eea%i perioa) Pa"tu$
)e $a Var%o1ia.

Nevoia de integrare economic n Europa.
<ou !unt #oti1e$e "are au !tat $a (aza "rerii unor !tru"turi
inte2rati1e &n !pa'iu$ european. Pri#u$ e!te a"e$a $e2at )e o('inerea %i
#en'inerea unei !ta(i$it'i #i$itare %i po$iti"e prin #i5$oa"e e"ono#i"eK "e$
)e+a$ )oi$ea e!te $e2at )e ne1oia )e "re%tere %i )ez1o$tare e"ono#i" &ntr+un
a$t p$an )e"*t "e$ na'iona$.
I#e)iat )up 1i"toria a$ia'i$or $a !3*r%itu$ "e$ui )e+a$ )oi$ea rz(oi
#on)ia$ a &n"eput &#pr'irea !3ere$or )e in3$uen' %i prin a"ea!ta un nou
rz(oi &ntr+un a$t p$an "u a$te #i5$oa"e %i i#p$i"a'ii pentru &ntrea2a $u#e
rz(oiu$ re"e.
Uniunea So1ieti" 3er1ent !u!'intor a$ i)eii "on3or# "reia pri#u$
%i "e$ )e+a$ )oi$ea rz(oi #on)ia$ au a1ut )rept "auz "o#un "apita$i!#u$
a &n"eput &n" )in ti#pu$ rz(oiu$ui i#punerea "o#uni!#u$ui #ai &nt*i &n
E!tonia Lituania %i Letonia %i &n toate 'ri$e a3$ate !u( o"upa'ie !o1ieti"
A"u eC"ep'ia Ce,o!$o1a"ieiB apoi &n A$(ania Lu2o!$a1ia %i Gre"ia. Fn
a"e$a%i ti#p &n 1e!tu$ Europei "o#uni%tii au "*%ti2at o (un parte )in
e$e"torat &n Ita$ia %i >ran'a
:

Fn partea 1e!ti" a "ontinentu$ui a3$at !u( zona )e in3$uen' a
State$or Unite a a1ut $o" &n a"eea%i perioa) re"on!tru"'ia !tru"turi$or
po$iti"e %i e"ono#i"e pe (aza )e#o"ra'iei #u$tipartite A&n p$an po$iti"B %i a
e"ono#iei )e pia'.
Gruparea !tate$or )in 1e!tu$ Europei !+a rea$izat pornin) )e $a
"on!i)erente %i a%teptri )i3erite@ >ran'a "on!i)era " o inte2rare 3ran"o+
2er#an ",iar &n p$an (i!e"toria$ a%a "u# !+a rea$izat &n "a)ru$ Co#unit'ii
E"ono#i"e a Cr(une$ui %i O'e$u$ui putea "ontra(a$an!a in3$uen'a an2$o+
a#eri"an a!upra pr'ii 1e!ti"e a "ontinentu$uiK Marea Britanie %i State$e
Unite "on!i)erau inte2rarea )rept o "ontrapon)ere $a in3$uen'a !o1ieti"
a!upra unor teritorii i#portante )e pe "ontinent Ger#ania "on!i)era
inte2rarea )rept #o)u$ &n "are &%i putea re"*%ti2a pozi'ia )e'inut &nainte )e
:
1ezi %i R. Ba$)Min op."it pa2. 8=
7
rz(oi
;
iar pentru Ita$ia a"ea!ta reprezenta un #o) )e a 3a"e uitat perioa)a
Mu!!o$ini.
Evoluia procesului integrrii economice n Europa de Vest
<in per!pe"ti1 i!tori" "e$e #ai i#portante #o#ente a$e
&n"eputu$ui "on!tru"'iei europene au 3o!t P$anu$ Mar!,a$$ %i &n3iin'area
Or2aniza'iei )e Cooperare E"ono#i" European.
Situa'ia e"ono#i" )eza!truoa! &n "are !e a3$a Europa 1e!ti" )ar %i
a$te intere!e )e natur po$iti"o #i$itar %i e"ono#i"
9
i+au )eter#inat pe
a#eri"ani ! inter1in #ai &nt*i !u( 3or#a unor 3on)uri a"or)ate !e"toru$ui
#i$itar prin GARIOA AGo1ern#ent an) Re$ie3 O""upie) Area!B iar apoi
!u( 3or#a unor 3on)uri pentru rea(i$itarea e"ono#i" a"or)ate prin
inter#e)iu$ Na'iuni$or Unite
-
. Su( a"e!te 3or#e State$e Unite au 3urnizat
&ntr+o pri# etap 'ri$or 1e!t+europene "ir"a ;/ N )in 3on)uri$e )e!tinate
re"on!tru"'iei.
Fn 1-7; 2enera$u$ Geor2e Mar!,a$$ a anun'at &ntr+o "on3erin'
'inut $a Uni1er!itatea Dar1ar) inten'ia State$or Unite )e a a"or)a a5utor
3inan"iar Europei "u "on)i'ia "a a"e!tea ! a""epte un pro2ra# "o#un )e
re"on!tru"'ie.
In!pirat &ntr+o oare"are #!ur )e i)ei$e $ui Cou),one+Oa$er2i
p$anu$ Mar!,a$$ a 3o!t "on"eput ini'ia$ !u( 3or#a unui a5utor nera#(ur!a(i$
a"or)at tuturor !tate$or europene.
Re"ept*n) o3erta $an!at )e Geor2e Mar!,a$$ !tate$e europene !+au
&ntrunit )e ur2en' $a Pari! pentru a pune $a pun"t )eta$ii$e te,ni"e a$e
a5utoru$ui. Fn "a)ru$ "on3erin'ei 'inut "u a"e!t pri$e5 URSS+u$ a re3uzat &n
nu#e propriu %i &n nu#e$e "e$or$a$te 'ri "entra$ %i e!t europene a3$ate !u(
!3era ei )e in3$uen' a5utoru$ a#eri"an. State$e 1e!ti"e au "reat un Co#itet
European )e Cooperare E"ono#i" &n!r"inat "u !ta(i$irea ne1oi$or
europene )e i#port. Raportu$ &nto"#it )e %a!e 'ri europene "are au
a""eptat a5utoru$ a#eri"an a !ta(i$it " tota$u$ ne"e!aru$ui )e i#port !e !itua
$a ni1e$u$ a 88 #i$iar)e )e )o$ari a)i" 1.N )in (u2etu$ a#eri"an !au =N
)in 1enitu$ na'iona$ a$ USA.
Tre(uie #en'ionat " a5utoru$ a#eri"an a"or)at Europei &n perioa)a
re!pe"ti1 a 3o!t !u(!tan'ia$ #ai #are %i "a !u# %i "a )urat 3on)uri$e
;
Ger#ania a 3o!t re"uno!"ut )rept o na'iune in)epen)ent nu#ai &n 1-...
9
Pentru o )e!"riere &n a#nunt a P$anu$ui Mar!,a$$ 1ezi %i $asile Nechita, Integrarea
european, E). <e%teptarea Ba"u 1--: pa2. :
-
Unite) Nation! Re$ie3 an) Re,a(i$itation A)#ini!tration AU.N.R.R.AB.
.
a$o"ate prin inter#e)iu$ P$anu$ui Mar!,a$$ reprezent*n) aproCi#ati1 =/ N
)in tota$.
Con!e"in'e$e a"or)rii a5utoru$ui a#eri"an 'ri$or )in Europa )e 1e!t
!unt #u$tip$e &n! ro$u$ a"e!tuia a 3o!t )e!eori eCa2erat at*t )e State$e
Unite "*t %i )e 'ri$e pri#itoare %i )e "e$e "are au r#a! &n a3ara 3inan'rii.
Prin i#p$i"a'ii$e a!upra )ez1o$trii e"ono#i"e 3inan'area a#eri"an
a a5utat 'ri$e 1e!t+europene ! !"urteze perioa)a )e re"on!tru"'ie "are !+a
&n",eiat &n opinia !pe"ia$i%ti$or &n 1-7- an &n "are #a5oritatea 'ri$or 1e!t+
europene au atin! ni1e$u$ pro)u"'ii$or )in 1-=: %i ! trea" $a 3aza re$an!rii
"re%terii e"ono#i"e.
Prin pre1e)eri$e !a$e !pe"i3i"e a"or)area a5utoru$ui a 3o!t
"on)i'ionat )e "ooperarea e3e"ti1 &ntre 2u1erne$e !tate$or &n "auz %i )e
$i(era$izarea pro2re!i1 a !",i#(uri$or "o#er"ia$e %i a )e"ontri$or intra
re2iona$e. Pentru punerea &n pra"ti" %i ur#rirea uti$izrii 3on)uri$or
a#eri"ane a 3o!t ne"e!ar "rearea unor 3or#e )e inte2rare poziti1 "u# ar 3i
Or2aniza'ia European )e Cooperare E"ono#i"+ tran!3or#at u$terior prin
a""eptarea )e noi noi #e#(ri non+europeni &n OEC< !au Uniunea
European )e P$'i a"ti1it'i$e !pe"i3i"e )e!3%urate &n "a)ru$ $or
"ontri(uin) $a rapi)a re"on!tru"'ie a !tate$or 1e!t+europene.
1/

A"or)area a5utoru$ui 3inan"iar 'ri$or 1e!t+europene a per#i! State$or
Unite o('inerea unor a1anta5e )e natur e"ono#i" po$iti" %i !trate2i"o+
#i$itar )intre "are !e )e!prin) "a i#portan' &n p$an po$iti" %i #i$itar
apropierea 2eo2ra3i" )e ina#i"u$ prin"ipa$ )in rz(oiu$ re"e iar &n p$an
e"ono#i" "on!truirea %i 'inerea !u( "ontro$ a "on"uren'ei pe "a$e )e a
rena%te &n Europa )e Ve!t.
E3e"tu$ ap$i"rii P$anu$ui Mar!,a$$ %i a "e$or$a$te a5utoare a#eri"ane
a 3o!t "re%terea rapi) a !",i#(uri$or "o#er"ia$e )intre Europa )e 1e!t %i
State$e Unite. ECporturi$e europene au "re!"ut )e $a /;1 #i$) P &n 1-7; $a
191 #$). P &n 1-.1 &n ti#p "e i#porturi$e )intre State$e Unite !+au
)ez1o$tat )e $a 77 #i$). P &n 1-7; $a .7 #i$) P &n 1-.1 an &n "are a &n"etat
pra"ti" a5utoru$ a#eri"an a"or)at prin P$anu$ Mar!,a$$. Sti#u$area
!",i#(uri$or "o#er"ia$e "u Europa )e 1e!t a a1ut e3e"te a!upra "re%terii
2ra)u$ui )e o"upare a 3or'ei )e #un" %i a "re%terii e"ono#i"e )in State$e
Unite a5ut*n)u+$e pe a"e!tea ! )ep%ea!" re"e!iunea e"ono#i" "e !e
pre3i2ura $a &n"eputu$ ani$or J./. Cu toate a"e!tea ni"i (anii ni"i in3$uen'a
po$iti" a State$or Unite nu au reu%it ! i#pun un #o)e$ a#eri"an inte2rrii
europene
1/
"!U%#& &!U%#"I& The Politics and Economics of Integration OC3or) Uni1er!itr?
Pre!! 1--8 pa2.17.
:
Comunitatea Economic a Crbunelui i Oelului (CECO)
Fn 1iziunea prin'i$or "on!tru"'iei 1e!t europene pro"e!u$ inte2rati1
tre(uia ! !e rea$izeze 2ra)ua$ %i ! "uprin) &n a"e!t #o) !e"toare
e"ono#i"e %i teritorii apar'in*n) !tate$or europene "are prin renun'are $a o
parte )in !u1eranitatea $or na'iona$ a""eptau tran!3eru$ unei pr'i )in
"o#peten'e !pre anu#ite )o#enii "$ar )e3inite. Pri#u$ pa! a 3o!t "rearea
unei pie'e "o#une a "r(une$ui %i o'e$u$ui prin inte2rarea unor !e"toare a
"ror a"ti1itate 3u!e!e &n)reptat &n prin"ipa$ !pre !"opuri #i$itare.
Apari'ia Co#unit'ii E"ono#i"e a Cr(une$ui %i O'e$u$ui e!te
rezu$tatu$ p$anu$ui )e re"on"i$iere 3ran"o+2er#an $an!at )e Hean Monet %i
re!pe"ti1 Geor2e S",u#an
11
&n perioa)a 1-7-+1-./.
CECO reprezint o or2aniza'ie e"ono#i" !u(re2iona$ 3or#at )in
%a!e !tate 1e!t+europene A>ran'a Ger#ania Ita$ia Be$2ia O$an)a
LuCe#(ur2B "are au !e#nat &n 1-.1 Tratatu$ )e $a Pari!. Pentru toate !tate$e
i#p$i"ate )ar #ai a$e! pentru >ran'a %i Ger#ania !e#narea tratatu$ui a
a1ut 3r a )e"$ara a"ea!ta &n #o) eCpre! pe $*n2 !e#ni3i"a'ia e"ono#i"
o puterni" "onota'ie po$iti".
Marea Britanie "on!e"1ent i)eii $ui C,ur",i$$ )in 1-7: Gnoi
(ritani"ii a1e# )e5a Co##onMea$t,u$4
18
a eCpri#at !erioa!e rezer1e
)atorit "ara"teru$ui !uprana'iona$ a$ or2aniza'iei nou "reate %i "a atare a
re3uzat parti"iparea &n "a)ru$ ei. Ea %i+a p!trat a"eea%i pozi'ie %i &n 1-.;
"*n) a"e$ea%i %a!e !tate 1e!t europene au !e#nat Tratatu$ )e $a Ro#a prin
"are !+au &n3iin'at Co#unitatea E"ono#i" European %i re!pe"ti1
Eurato#u$
Fn "a)ru$ C.E.C.O. inte2rarea e"ono#i" !+a )e!3%urat &n #o)
2ra)ua$ pe "e$e )ou !e"toare i#portante pentru )ez1o$tarea e"ono#i" a
!tate$or 1e!t europene #e#(re &n "on)i'ii$e &n "are teoria e"ono#i" )in
a"ea 1re#e %i po$iti"i$e e"ono#i"e a)optate )e 2u1erne puneau $a (aza
"re%terii e"ono#i"e in)u!tria$izarea ori pentru )ez1o$tarea in)u!triei era
ne1oie )e !i2uran'a eCi!ten'ei unor !to"uri )e #aterii pri#e pro1enin) )in
in)u!tria eCtra"ti1 %i a "apa"it'i$or )e pro)u"'ie ne"e!are pre$u"rrii
a"e!tora.
Inte2rarea "e$or )ou !e"toare era #ai )e2ra( #i5$o"u$ #o)a$itatea
!au in!tru#entu$ )e a atin2e o !erie )e o(ie"ti1e e"ono#i"e %i po$iti"e pe
11
S",u#an a 5u!ti3i"at &n #o) eCp$i"it p$anu$ )e "reare a CECO "a reprezent*n) un #i5$o"
!i2ur )e a 3a"e i#po!i(i$ un nou "on3$i"t #i$itar &ntre >ran'a %i Ger#ania.
18
C'URC'I"", WIN&!N, "The Tragedy of Europe Q "itat &n 1o$u#u$ Q T,e European
Union Rea)in2! on T,eor? an) Pra"ti"e QE)ite) (? Brent >. Ne$!en an) A$eCan)er C.G.
Stu(( L?nne Riener Pu($i!,er! In" Lon)on 1--7. pa2...
;
ter#en $un2 )ar )i!3un"'iona$it'i$e aprute &ntre "e$e )ou !e"toare
"uprin!e &n "a)ru$ pro"e!u$ui %i re!tu$ !e"toare$or e"ono#i"e &ntr+o perioa)
)e ti#p re$ati1 !"urt au )e#on!trat " )oar inte2rarea (i!e"toria$ ",iar
atun"i "*n) o(ie"tu$ ei &$ "on!tituie !e"toare )e i#portan' !trate2i" nu e!te
!u3i"ient pentru atin2erea !"opuri$or po$iti"e %i e"ono#i"e propu!e.
>or#area CECO+u$ui &n perioa)a )e re"on!tru"'ie 1e!t+european a
)eter#inat "re%terea pro)u"'iei &n 'ri$e #e#(re iar ap$i"area pre1e)eri$or
Uniunii Europene )e P$'i a 3a1orizat $i(era$izarea "o#er'u$ui
intra"o#unitar %i #u$ti$atera$izarea !i!te#u$ui )e p$'i "u e3e"te )eo!e(it )e
i#portante a!upra !ta(i$izrii pre'uri$or. Toate a"e!tea au )eter#inat
2u1erne$e !tate$or 1e!t+europene ! "aute ! $r2ea!" "ooperarea &n
)o#eniu$ e"ono#i". Rezu$tatu$ a 3o!t apari'ia &n 1-.9 a )ou noi
Co#unit'i@ Co#unitatea E"ono#i" European %i Eurato#u$ "are u$terior
&n 1 iu$ie 1-:; printr+un a#en)a#ent a$ Tratatu$ui )e $a Ro#a au 3uzionat
"u CECO !u( nu#e$e )e Co#unitatea E"ono#i" European.
EU!"O#U$
La "on3erin'a )e $a Me!!ina )in 1-.. !+au pu! (aze$e !e#nrii
Tratate$or )e $a Ro#a. Pri#u$ )intre a"e!tea !t $a (aza "rerii Co#unit'ii
E"ono#i"e Europene a Ener2iei Ato#i"e AEURATOMB "e$ )e+a$ )oi$ea
"are a r#a! &n i!torie !u( nu#e$e )e Tratatu$ )e $a Ro#a e!te "e$ a$
&n3iin'rii Co#unit'ii E"ono#i"e Europene.
<ou !unt #oti1e$e "are au !tat $a (aza "rerii a"e!tei !tru"turi.
Pri#u$ e!te $e2at )e ne1oia )e a 2!i noi !ur!e )e ener2ie ne"e!are
)ez1o$trii in)u!trii$or pre$u"rtoare. Ce$ )e+a$ )oi$ea )e natur po$iti"o+
#i$itar e!te !e#na$u$ )at $u#ii &n p$in )e!3a%urare a rz(oiu$ui re"e )e
eCi!ten' a unui poten'ia$ nu"$ear &n 1e!tu$ Europei.
Comunitatea Economic European
Pri#e$e &n"er"ri )e rea$izare a unei pie'e "o#une &n perioa)a
po!t(e$i" &n !pa'iu$ 1e!t european apar'in Be$2iei O$an)ei %i
LuCe#(ur2u$ui "are $a Reuniunea )e $a Me!!ina )in anu$ 1-.. au propu!
parteneri$or )in CECO un p$an a#(i'io! )e re$an!are a Europei 1iz*n)
"rearea unei pie'e "o#une 2enera$e a$e "e$or %an!e 'ri &n "a)ru$ "reia !
3ie rea$izat $i(era "ir"u$a'ie a #r3uri$or %i a !er1i"ii$or a "apita$uri$or %i a
per!oane$or.
Con3erin'a )e $a Me!!ina nu a $uat &n! o )e"izie )e prin"ipiu "i a
&n"re)in'at unui "o#itet )e eCper'i !tu)iu$ unui i#portant pro2ra# pri1in)
!ta(i$irea unei re'e$e europene )e "i )e tran!port )ez1o$tarea !",i#(uri$or
)e 2aze natura$e %i "urent e$e"tri" or2anizarea "o#un a uti$izrii pa%ni"e a
9
ener2iei ato#i"e pre2tirea pro2re!i1 a unei pie'e "o#une 3r taCe
1a#a$e %i $i"en'e )e i#port.
Pe 8= apri$ie 1-.: Co#itetu$ SpaaE a pre)at "e$or "e$or %a!e
#ini%tri un raport pri1in) "rearea unei Co#unit'i E"ono#i"e Europene %i a
unei Co#unit'i Europene a Ener2iei Ato#i"e raport apro(at "u pri$e5u$
Con3erin'ei )e $a Vene'ia )in 8-+=/ #ai 1-.:. Cerin'e$e >ran'ei 1izeau Pia'a
Co#un 2enera$ re3erin)u+!e pe )e o parte $a in"$u)erea a"ti1it'i$or
a2ri"o$e iar pe )e a$t parte $a a!o"ierea teritorii$or )e pe!te #ri %i $a
"o#unizarea !u!'inerii 3inan"iare. Ger#ania %i+a orientat #ai #u$t aten'ia
"tre #e"ani!#e$e Co#unit'ii Ato#i"e. Ce$e )ou tratate !unt !e#nate $a
Ro#a $a )ata )e 8. #artie 1-.;.
Fn3iin'area Co#unit'ii E"ono#i"e Europene a pu! pentru pri#a )at
&n #o) 3er# pro($e#a inte2rrii e"ono#i"e #u$ti!e"toria$e &ntre !tate$e
#e#(re "a 3a"tor Ain!tru#entB )eter#inant a$ "re%terii e"ono#i"e %i a$
&n$turrii "on3$i"te$or )e ori"e natur "are ar 3i putut ! apar &n zona
re!pe"ti1.
O(ie"ti1u$ "entra$ a$ a"ti1it'ii eCpri#at prin Tratatu$ )e $a Ro#a a
3o!t G)ez1o$tarea ar#onioa! a e"ono#iei &ntre2ii Co#unit'i eCpan!iunea
e"ono#i" e",i$i(rat %i "ontinu "re%terea !ta(i$it'ii e"ono#i"e o "re%tere
a""entuat a ni1e$u$ui )e trai %i !tr*n2erea re$a'ii$or )intre !tate$e #e#(re
Pri#u$ pa! !pre atin2erea a"e!tui o(ie"ti1 a 3o!t eliminarea
progresiv a ta%elor vamale i a restriciilor cantitative pre"u# %i a
ori"ror )i!"ri#inri )e natur na'iona$ pri1in) $i(era "ir"u$a'ie a
#r3uri$or. Ap$i"area a"e!tor pre1e)eri !+a 3"ut pe (aza unor pre1e)eri
$e2i!$ati1e "o#une pri1in) e$i#inarea (ariere$or tari3are %i non+tari3are &n
"o#er'u$ )intre !tate$e #e#(re !ta(i$irea unor re2u$i "o#une pri1in)
"on"uren'a intar"o#unitar %i a)optarea unor #!uri "are $i#itau inter1en'ia
!tatu$ui Aa5utoare$e )e !tatB 3r a 3i ne1oie )e !ta(i$irea %i ap$i"area unor
po$iti"i "o#une !pe"i3i"e.
A"ea!t pri# etap &n",eiat "u !u""e! "u )oi ani &naintea
ter#enu$ui !ta(i$it prin Tratat rea$izat prin inte(rare co)ercial*
3a1orizat %i )e pre1e)eri$e run)ei Oenne)? a GATT+u$ui run) &n "a)ru$
"reia Co#unitatea a parti"ipat pentru pri#a )at $a ne2o"ieri &n nu#e
propriu 3iin) a!t3e$ re"uno!"ut pe p$an interna'iona$ "a entitate )e !ine
!tttoare a a1ut "a e3e"t 3or#area uniunii vamale.
Ca ur#are a in3$uen'e$or eCer"itate prin $i(era$izarea !",i#(uri$or
1o$u#u$ !",i#(uri$or "o#er"ia$e intra"o#unitare a "re!"ut #ai rapi) )e"*t
pro)u"'ia "eea "ea 2enerat "re%terea 2ra)u$ui )e )epen)en' &ntre
e"ono#ii$e #e#(re a$e Co#unit'ii %i !")erea )epen)en'ei 3a' )e re!tu$
$u#ii.
Rezu$tat a$ "rerii )e "o#er' "re%terea 3$uCuri$or "o#er"ia$e
-
"o#unitare a 2enerat o "re%tere )e "e$ #u$t 1N a PIB+u$ui "o#unitar
1=
.
Ap$i"area &n !e"toru$ a2ri"o$ !au "e$ a$ tran!porturi$or a unor po$iti"i
!pe"i3i"e "o#une )atorit i#portan'ei !e"toare$or re!pe"ti1e A!e"toru$
a2ri"o$ &n #o#entu$ "on!tituirii CEE &n"orpora #ai #u$t )e o "in"i#e )in
tota$u$ 3or'ei )e #un" )in "e$e %a!e !tate "o#unitare %i !e a3$a !u( puterni"a
in3$uen' a inter1en'iei !tate$or re!pe"ti1eB a$turi )e $i(era$izarea 2ra)ua$ a
"ir"u$a'iei 3a"tori$or )e pro)u"'ie a "on)u! $a atin2erea "e$ui )e+a$ )oi$ea
2ra) a$ inte2rrii pia a comun .
Fn )o#eniu$ pro)u"'iei in)u!tria$e &n "iu)a i#portan'ei a"e!teia &n
3or#area pie'ei "o#une pre1e)eri$e "uprin!e &n Tratatu$ )e $a Ro#a
eCpri#au )oar &n !en! 2enera$ ne1oia )e G)ez1o$tare ar#onioa! a
a"ti1it'i$or e"ono#i"e %i o "re%tere e"ono#i" "ontinu %i e",i$i(rat4 3r
a !pe"i3i"a &n #o) "on"ret #i5$oa"e$e %i 3r a "rea in!tru#ente$e !pe"i3i"e
"o#une )atorit in"apa"it'ii 2u1erne$or !e#natare )e a+%i pune )e a"or)
intere!e$e po$iti"e "u "e$e e"ono#i"e &n )o#eniu.
E3e"te$e inte2rrii "o#er"ia$e a!upra "re%terii e"ono#i"e au 3o!t
(ene3i"e. Fntre 1-.9 %i 1-;8 e"ono#ii$e "e$or %a!e !tate #e#(re au
&nre2i!trat rit#uri )e "re%tere !pe"ta"u$oa!e &n #e)ie )e 7: N anua$
)ep%in)u+$e "u #u$t pe "e$e a$e State$or Unite "on!i)erat )rept "ea #ai
pro!per e"ono#ie &n a"ea perioa) !au a Marii Britanii "are a3$at &n" &n
a3ara Co#unit'ii era "on!i)erat )rept "ea #ai puterni" e"ono#ie 1e!t
european. Fn a"e$a%i rit# a "re!"ut %i 2ra)u$ )e o"upare a 3or'ei )e #un"
e"ono#ii$e "o#unitare an2a5*n) &n "o#p$etarea 3or'ei )e #un" $o"a$
e#i2ran'i pro1enin) )in 'ri$e uropei )e 1e!t %i )in 3o!te$e "o$onii.
Ce$e )ou %o"uri petro$iere a$e ani$or J;/+9/ au in3$uen'at &n #o)
ne2ati1 at*t rit#u$ "re%terii e"ono#i"e "*t %i pe "e$ a$ inte2rrii. Fntre 1-;=
%i 1-9/ "re%terea e"ono#i" a &nre2i!trat un )e"$in #e)iu )e 8 N 3a' )e
perioa)a anterioar &n ti#p "e nu#ru$ %o#eri$or !+a #rit "u = #i$ioane
iar ",e$tuie$i$e pu($i"e a$e Co#unit'ii au &nre2i!trat o "re%tere
!e#ni3i"ati1 &n !pe"ia$ )atorit "re%terii nu#ru$ui )e in)e#niza'ii
reprezent*n) a5utoru$ )e %o#a5.
Ca r!pun! $a pro1o"area "reat )e "riza e"ono#i" 3ie"are !tat
"o#unitar a &n"er"at ! ap$i"e a"e$e po$iti"i "are "on!i)era " &i putea prote5a
"e$ #ai (ine intere!e$e. Ca atare rit#u$ inte2rrii pri1it prin pri!#a
po$iti"i$or "o#une a)optate %i a !trate2ii$or ap$i"ate a !"zut 3a1oriz*n)
#en'inerea 3ra2#entrii pie'e$or A&n !pe"ia$ a "e$ei )e pro)u!e a2ri"o$e prin
ap$i"area unor o(!ta"o$e tari3are %i non+tari3are $a 3rontiere #enite a "re%te
pre'uri$e a"e!tor pro)u!eB %i ne&n"re)erea pro)u"tori$or "o#unitari &n
!ta(i$itatea pie'e$or )e )e!3a"ere pentru pro)u!e$e $or.
1=
"!U%#& &!U%#"I& The New Realities OC3or) Uni1er!it? Pre!! 1-9- pa2. 8:
1/
Co!tu$ )e"izii$or $uate )e !tate$e "o#unitare )e a &n"er"a )ep%irea
"rizei &n #o) in)i1i)ua$ a 3o!t unu$ ri)i"at )ep%in) )up e!ti#ri$e
raportu$ui &nto"#it )e Pao$o Ce"",ini &n anu$ 1-99 8./ #$) ECU a)i"
aproCi#ati1 e",i1a$entu$ a : N )in tota$u$ pro)u!u$ui intern (rut "o#unitar.
Un eCe#p$u e$o"1ent &n a"e!t !en! e!te "e$ a$ >ran'ei "are $a ini'iati1a
pre%e)inte$ui >ran"oi! Mitteran) a &n"er"at pentru o perioa) )e )oi ani !
!e izo$eze )e po$iti"i$e "o#unitare %i "are &n a"ea!t perioa) a &nre2i!trat
un )e3i"it a$ (a$an'ei )e p$'i eCterne %i un rit# )ina#i" a$ in3$a'iei "are au
)eter#inat 2u1ernu$ !o"ia$i!t a3$at $a putere ! a(an)oneze a"ea!t i)ee.
17
Pentru a )ep%i !itua'ia "reat !tate$e "o#unitare au "on1enit
!",i#(area !trate2iei )in una )e o('inere a unit'ii prin ar#onizarea
po$iti"i$or %i a in!tru#ente$or &n una )e re"unoa%tere #utua$ a !tan)ar)e$or
na'iona$e "are !e &n"a)rau &n anu#ite "riterii !ta(i$ite )e "o#un a"or).
Rezu$tatu$ a 3o!t !e#narea &n 1-9: ur#at )e punerea &n ap$i"are &n 1-9; a
A"tu$ui Uni" European "are pe $*n2 pre1e)eri$e pri1in) 3or#area &ie ei
'nterne Unice a)u"ea e$e#ente noi "u pri1ire $a tre"erea Co#unit'ii )e $a
!ta)iu$ )e Pia' Co#un $a "ea )e Uniune E"ono#i".
Pre1e)eri$e A"tu$ui Uni" European 1izau trei )ire"'ii prin"ipa$e@ una
era "ea a "o#p$etrii po$iti"i$or "o#une pri1in) pia'a intern o a )oua
#er2ea pe "a$ea )ez1o$trii pro"e!u$ui "o#un $e2i!$ati1 %i )e $uare a
)e"izii$or iar o a treia pri1ea re!pon!a(i$it'i$e "o#unit'ii &n an!a#($u
pri1in) re$a'ii$e eCterne %i pro($e#e$e )e !e"uritate.
Ap$i"area pre1e)eri$or A"tu$ui Uni" European a "on)u! $a "re%terea
inte2rrii intra"o#unitare prin "re%terea "on1er2en'ei e"ono#ii$or !tate$or
#e#(re %i $a $uarea )e"iziei )e "ontinuare a inte2rrii prin a)optarea unor
po$iti"i "o#une "are ! "on)u" $a &n3ptuirea inte2rrii #onetare %i u$terior
a "e$ei po$iti"e.
Pe #!ura "on!o$i)rii pie'ei "o#une %i a ar#onizrii po$iti"i$or
!o"ia$e %i #onetare !+a tre"ut )e $a 3aza )e Pia' Co#un $a "ea )e Uniune
E"ono#i" &n "a)ru$ "reia in!tru#ente$e )e inte2rare ne2ati1 uti$izate "u
pre")ere &n 3aze$e in"ipiente a$e Uniunii A&n !pe"ia$ &n "rearea zonei )e $i(er
!",i#( a Uniunii Va#a$e %i par'ia$ a Pie'ei Co#uneB au "e)at $o"u$ "e$or
proprii inte2rrii poziti1e.
Se#narea Tratatu$ui )e $a Maa!tri",t &n 3e(ruarie 1--8 a "on!3iin'it
tre"erea Co#unit'ii E"ono#i"e Europene $a 3aza )e Uniune. A"ea!t
!",i#(are )e an1er2ur i!tori" e!te )e #aCi# i#portan' )eoare"e
#ar",eaz #o#entu$ &n"eperii tran!3or#rii unei 3or#e inte2rati1e
e"ono#i"e &n una )e natur po$iti"o+e"ono#i" %i #onetar "o#p$eC.
Crearea Uniunii E"ono#i"e %i Monetare "on!tituie un e$e#ent ",eie
17
+RN+& WI&RIC' The !nited "tates of Europe Rout$e)2e Lon)on 1--1 pa2. ..
11
a$ pro"e!u$ui )e inte2rare $a rea$izarea "ruia "ontri(uie in!titu'ii$e
!pe"ia$izate nou "reate a "ror a"ti1itate !e "on"entreaz pe e$a(orarea
"oor)onarea %i ap$i"area #e"ani!#e$or )e "on1er2en' a po$iti"i$or
#onetare &n !"opu$ rea$izrii "re%terii e"ono#i"e.
A)optarea #one)ei uni"e pe (aza &n)ep$inirii "riterii$or !ta(i$ite &n
"a)ru$ Con3erin'ei Inter2u1erna#enta$e )e $a Maa!tri",t )e!",i)e "a$ea
unei noi etape &n "a)ru$ "reia !tate$e "are au 3o!t a)#i!e a 3a"e parte )in
Zona Euro ini'ia$ Au!tria Be$2ia Ger#ania Spania >ran'a >in$an)a
Ita$ia Ir$an)a LuCe#(ur2 O$an)a Portu2a$ia Gre"ia $a "are !+au a)u2at
S$o1enia A8//;B Ma$ta %i Cipru A8//9B !+au )eta%at )e 'ri$e r#a!e &n a3ara
a"e!tui aran5a#ent
1.
!lte structuri integrative
1. !sociaia European a $iberului (c)imb (!E$()
State$e 1e!ti"e "are au re3uzat parti"iparea $a !e#narea Tratatu$ui )e
$a Pari! %i a "e$ui )e $a Ro#a )e "reare a Co#unit'i$or au &n3iin'at &n ur#a
ne2o"ieri$or &n"epute &n 1-.; %i 3ina$izate prin &n",eierea A"or)u$ui )e $a
Sto"E,o$# A!o"ia'ia European a Li(eru$ui S",i#( ai "rei #e#(rii
3on)atori au 3o!t@ Marea Britanie Au!tria <ane#ar"a Nor1e2ia Sue)ia
E$1e'ia %i Portu2a$ia iar #e#(rii a!o"ia'i >in$a)a %i I!$an)a.Cauze$e "are au
)eter#inat apari'ia a"e!tei noi 2rupri inte2rati1e "u #u$t #ai pu'in
a#(i'ioa! &n atin2erea unor 3or#e !uperioare a$e inte2rrii )e"*t
Co#unit'i$e !unt $e2ate )e ina""eptarea "ara"teru$ui !uprana'iona$ %i a
)e"izii$or "o#unitare %i )e rezer1e$e #ani3e!tate 3a' )e Pia'a A2ri"o$
Co#un. S"opu$ )e"$arat a$ "rerii AELS a 3o!t 3or#area unei zone )e $i(er
!",i#( pentru anu#ite pro)u!e in)u!tria$e e1it*n)u+!e !e"toare$e !en!i(i$e
"u# ar 3i "e$ a$ pro)u!e$or a2ri"o$e iar in!tru#ente$e uti$izate au 3o!t "e$e
proprii inte2rrii ne2ati1e a)i" ri)i"area (ariere$or tari3are )in "a$ea $i(erei
"ir"u$a'ii a (unuri$or %i !er1i"ii$or )ar nu %i a 3a"tori$or A!o"ia'ia
nepropun*n)u+%i %i nerea$iz*n) )e"*t &ntr+o #i" #!ur "rearea unor
in!titu'ii "o#une "are a1eau )e a$t3e$ un o(ie"ti1 $i#itat re2$e#entarea
e$i#inrii o(!ta"o$e$or )e natur tari3ar )in "a$ea $i(erei "ir"u$a'ii a
(unuri$or in)u!tria$e.%i $!*n) $a $atitu)inea 3ie"rui #e#(ru ap$i"area
propriu$ui tari3 1a#a$ 3a' )e ter'i %i #o)i3i"area $ui &n 3un"'ie )e proprii$e
intere!e.
<atorit o(ie"ti1e$or re!tr*n!e propu!e zona )e $i(er !",i#( AELS
!+a 3or#at &ntr+o perioa) )e ti#p #u$t #ai !"urt )e"*t ter#enu$ propu! %i
1.
Marea Britanie <ane#ar"a %i Sue)ia )in 1e",i$e !tate #e#(re Un2aria Po$onia Ce,ia
S$o1a"ia Letonia Lituania E!tonia Ro#ania Bu$2aria )in noi$e !tate #e#(re.
18
#u$t #ai rapi) )e"*t zona )e $i(er !",i#( 3or#at &n "a)ru$ Co#unit'ii
E"ono#i"e Europene. Fn ti#p o (un parte )in !tate$e #e#(re A.E.L.S au
a)erat %i $a Uniunea European AMarea Britanie Portu2a$ia Au!tria
<ane#ar"a >in$an)a %i Sue)iaB a!t3e$ &n"*t &n prezent AELS+u$ "uprin)e
nu#ai patru #e#(ri@ E$1e'ia Li",ten!tein Nor1e2ia %i I!$an)a.
Uniunea Europei Occidentale
La )ata )e 1; #artie 1-79 a 3o!t !e#nat Tratatu$ )e $a BruCe$$e! !u( 3or#a
unui a"or) &ntre Marea Britanie >ran'a O$an)a Be$2ia %i LuCe#(ur2
"uno!"ut !u( nu#e$e )e Uniunea Europei O""i)enta$e. A"e!ta !tipu$a
"o$a(orarea &n pro($e#e e"ono#i"e !o"ia$e "u$tura$e %i )e aprare. Fn
pra"ti" i#portan'a UEO a 3o!t )i#inuat o )at "u "rearea NATO &n 1-7-
)e%i ea "ontinu ! eCi!te iar "e$or "in"i #e#(ri ini'ia$i $i !+au a$turat
Ger#ania %i Ita$ia.
Consiliul de !*utor Economic eciproc
<up "e$ )e+a$ )oi$ea rz(oi #on)ia$ %i )i1izarea Europei &n "e$e
)ou ($o"uri inte2rarea !+a )e!3%urat &n #o) )i3erit. Re3uzu$ Uniunii
So1ieti"e )e a (ene3i"ia )e a5utoru$ a"or)at Europei )e "tre State$e Unite
prin P$anu$ Mar!,a$$ a )eteriorat %i #ai #u$t per!pe"ti1a inte2rrii &ntre "e$e
)ou ($o"uri !in2ure$e )i!"u'ii pri1in) inte2rarea e!t+1e!t purt*n)u+!e $a
ni1e$u$ Co#i!iei E"ono#i"e Europene or2aniza'ie re2iona$ a Na'iuni$or
Unite.
Inte2rarea !+a )e!3%urat &n a"e!t perioa) !eparat &n "a)ru$
3ie"ruia )in "e$e )ou ($o"uri.
Fn ti#p "e 1e!tu$ Europei &%i "ana$iza e3orturi$e !pre "rearea unor
3or#e inte2rati1e "are ! per#it "re%terea %i &ntrirea puterii e"ono#i"e
prin uti$izarea unor in!tru#ente proprii e"ono#iei )e pia' )e "ea$a$t parte
a "ontinentu$ui )e!pr'it )e o""i)ent )e+a $un2u$ i!toriei #ai )e2ra( prin
3rontiere e"ono#i"e %i po$iti"e )e"*t 2eo2ra3i"e !+a )e!3%urat &n para$e$ o
a$t eCperien' inte2rati1@ &ntre 'ri apar'in*n) unui !i!te# e"ono#i" opu!
e"ono#iei )e pia' (azat pe proprietatea "o#un a!upra re!ur!e$or %i
"entra$izarea )e"izii$or "u pri1ire $a a$o"area a"e!tora %i $a )i!tri(uirea
1enituri$or.
<i3eren'a 3un)a#enta$ &ntre inte2rarea e"ono#ii$or )e pia' %i a
"e$or "entra$izate poate 3i re)u! &n u$ti# in!tan' $a tipu$ )e in!titu'ii "reate
&n !"opu$ &n3ptuirii inte2rrii %i $a 2ra)u$ )e in!titu'iona$izare. Fn "azu$
e"ono#ii$or )e pia' in!titu'ii$e "reate &n !"op inte2rati1 au )rept o(ie"ti1 &n
!pe"ia$ e$i#inarea o(!ta"o$e$or )e natur $e2i!$ati1 )in "a$ea $i(erei
1=
"ir"u$a'ii a (unuri$or %i 3a"tori$or %i !ta(i$irea unui "a)ru $e2i!$ati1 "are !
3a"i$iteze %i ! &n"ura5eze pia'a &n a$o"area "ore"t a re!ur!e$or.
Inte2rarea propriu+zi! !e rea$izeaz pe orizonta$ prin "rearea )e
$e2turi )ire"te &ntre 3ir#e apar'in*n) !e"toru$ui pu($i" !au pri1at a3$ate &n
"utare )e pro3it pe o pia' )e #ari )i#en!iuni &n "a)ru$ "reia pot o('ine
pro3it "a ur#are a !pe"ia$izrii "o!turi$or re)u!e %i e"ono#ii$or $a !"ar.
Fn e"ono#ii$e )e "o#an) inte2rarea !e rea$izeaz prin "rearea unor
!tru"turi pira#i)a$e pe (aza "entra$izrii pe "a$e a)#ini!trati1 a )e"izii$or
"u pri1ire $a a$o"area 3a"tori$or %i )i!tri(u'ia rezu$tate$or. Ea are $a (az
inter1en'ia per#anent %i a"ti1 a autorit'i$or po$iti"e )rept uni" #o) )e
rea$izare a o(ie"ti1e$or "o#une propu!e. S"opu$ ur#rit e!te &n e!en'
a"e$a%i@ "re%terea )i#en!iunii pie'ei "are ! per#it "re%terea 1o$u#u$ui
pro)u"'iei "a ur#are a unei #ai (une )i1izri a #un"ii o('inerea )e
e"ono#ii $a !"ar %i i#p$i"it "re%terea pro3itu$uiK )i!"ri#inarea &n 3a1oarea
na'iuni$or #e#(re %i "re%terea puterii po$iti"e pentru 2rupu$ inte2rat.
Pornin) )e $a 3or#a )e proprietate prepon)erent !tata$ %i )e $a
3aptu$ " re$a'ii$e "o#er"ia$e "u eCterioru$ !e )e!3%oar pe (aza
&n'e$e2eri$or !ta(i$ite $a ni1e$ 2u1erna#enta$ &ntre 3ir#e "are "entra$izeaz
&ntrea2a a"ti1itate )e "o#er' eCterior $a ni1e$u$ unei 'ri "on!i)er# "
tranza"'ii$e )e!3%urate &n re$a'ii$e )intre a"e!te 'ri reprezint re$a'ii )e tip
#onopo$+#onop!on.
>or#area&n 1-7- $a ini'iati1a a %a!e !tate e!t+europene ABu$2aria
Ce,o!$o1a"ia Po$onia Ro#*nia Un2aria %i URSS "rora $i !+au a$turat
un an #ai t*rziu R<G Mon2o$ia Cu(a %i Vietna#u$B a Con!i$iu$ui )e
A5utor E"ono#i" Re"ipro" e!te rezu$tatu$ unui "o#p$eC )e 3a"tori po$iti"i %i
e"ono#i"i )intre "are !e )eta%eaz "a i#portan' "on%tientizarea )e "tre
URSS a 3aptu$ui " nu 1or putea !+%i #en'in )reptu$ )o(*n)it $a !3*r%itu$
"e$ui )e+a$ )oi$ea rz(oi #on)ia$ %i "on!3in'it prin ne2o"ieri$e )e $a La$ta )e
)o#ina'ie po$iti" a!upra 'ri$or )in "entru$ %i e!tu$ Europei 3r )o#ina'ie
e"ono#i".
Ca atare &n "onteCtu$ "reat )e re3uzu$ URSS+u$ui )e a parti"ipa $a
Pro2ra#u$ )e Re"uperare E"ono#i" ini'iat prin P$anu$ Mar!,a$$ pro2ra#
pe "are )e a$t3e$ Sta$in $+a "on!i)erat o !trate2ie )e !u(#inare a intere!e$or
!o1ieti"e pe teritoriu$ european %i a 3or#rii )e "tre !tate$e 1e!t europene
(ene3i"iare a a5utoru$ui a#eri"an a Or2aniza'iei Europene )e Cooperare
E"ono#i" AOEECB !tate$e "entra$ %i e!t europene #en'ionate au pu! $a 8.
ianuarie 1-7- (aze$e a "eea "e Ro(ert Bi)e$euC nu#ea Gun !uro2at a$
OEEC o3erit )e "tre !o1ieti"i 'ri$or )in E!t4
1:
%i anu#e Con!i$iu$ )e A5utor
1:
R!B+R BID+"+U, - RIC'#RD #."!R, European Integration and
#isintegration, Rout$e)2e NeM LorE 1--: pa2. 1;.
17
E"ono#i" Re"ipro".
<e+a $un2u$ i!toriei au eCi!tat &n !pa'iu$ e!t european #ai #u$te
proie"te une$e )in e$e 2!in)u+%i pentru o perioa) !"urt )e ti#p o
3ina$itate pra"ti" )e 3or#are a unor zone )e "o#er' $i(er !au a unor
aran5a#ente )e tip "on3e)erati1 !uprana'iona$ )e "ooperare e"ono#i" %i
)e "reare a unor in!titu'ii re2iona$e "e$e #ai #u$te aCate pe )ez1o$tarea
unor $e2turi e"ono#i"e pri1i$e2iate &n !pa'iu$ )unrean.
ECi!ten'a a"e!tor &n"er"ri )e#on!treaz 3aptu$ " )e+a $un2u$
ti#pu$ui a eCi!tat o ne1oie a"ut )e "reare a unor aran5a#ente )e tip
"on3e)erati1 )e "ooperare e"ono#i" %i )e "reare a unor in!titu'ii $a ni1e$
re2iona$ "are ! "on"entreze prin #i5$oa"e !pe"i3i"e a"ti1it'i$e e"ono#i"e
&n !"opu$ &ntririi puterii e"ono#i"e a zonei.
<i3erit )in #ai #u$te pun"te )e 1e)ere )e "eea "e a1ea ! &n!e#ne
inte2rarea 1e!t+european pro"e!u$ )e 3or#are %i )ez1o$tare a CAER+u$ui
prezint o !erie )e "ara"teri!ti"i "are &$ parti"u$arizeaz )in pun"t )e 1e)ere
a$ #e"ani!#u$ui naturii 3or#ei %i 2ra)u$ui Atipu$uiB inte2rrii rea$izate &n
"a)ru$ ($o"u$ui e!ti".
Fn3iin'at pe (aza reprezentrii e2a$e a #e#(ri$or %i a1*n) )rept pri#
o(ie"ti1 )ez1o$tarea "o$a(orrii pe (aza !",i#(u$ui )e eCperien' &n
)o#eniu$ e"ono#i" %i a"or)area )e a!i!ten' te,ni" CAER+u$ %i+a
)e!3%urat a"ti1itatea pe (aza unui #e"ani!# inte2rati1 "are "on!ta &n
prin"ipa$ &n 3a"i$itarea !",i#(uri$or "o#er"ia$e prin !e#narea unor a"or)uri
(i$atera$e )e "o$a(orare a$turi )e pro#o1area !pe"ia$izrii &n pro)u"'ie %i
pro#o1area pro2re!u$ui te,ni" &n !pe"ia$ &n in)u!trie &ntre #e#(rii
Con!i$iu$ui.
E!te intere!ant )e re#ar"at 3aptu$ " &n anii R:/ e"ono#i%tii
teoreti"ieni apar'in*n) ($o"u$ui e!ti" au &#(r'i%at pun"tu$ )e 1e)ere
eCpri#at )e %"oa$a 1inerian "on3or# "ruia "re%terea !",i#(uri$or
"o#er"ia$e reprezint prin"ipa$u$ 3a"tor 3a1orizant a$ !pe"ia$izrii a$
o('inerii e"ono#ii$or $a !"ar a$ "re%terii pro)u"ti1it'ii 3a"tori$or %i a
1enituri$or )e"i a$ "re%terii e"ono#i"e. 4O #ai e3i"ient pro)u"'ie !o"ia$ o
rat ri)i"at a "re%terii e"ono#i"e "re%terea ni1e$u$ui )e traiS
in)u!tria$izarea %i e$i#inarea 2ra)ua$ a )i3eren'e$or i!tori"e )intre ni1e$uri$e
)e )ez1o$tare a$e 'ri$or !o"ia$i!te %i "rearea (azei #ateria$e pentru o
tranzi'ie #ai #u$t !au #ai pu'in !i#u$tan !pre "o#uni!#4
1;
"o!tituin)
prin"ipii$e )e (az a$e )i1iziunii interna'iona$e !o"ia$i!te a #un"ii.
Cu toate a"e!tea $a ni1e$ po$iti" !+a "on!i)erat " !pe"ia$izarea
1;
M, %#&+R $omecom% Integration pro&lems of Planned Economies, OC3or) Uni1er!it?
Pre!! 8
n)
.. E) 1-:; pa2. 81+8: "itat &n Ro(ert Bi)e$euC T Ri",ar) Ta?$or op. "it pa2.
19..
1.
tre(uie ! 3ie rezu$tatu$ pro#o1rii unor a"or)uri pri1in) !tru"tura
pro)u"'iei %i a in1e!ti'ii$or a!t3e$ &n"*t 3ie"are #e#(ru a$ "on!i$iu$ui !
)e'in o pozi'ie )e #onopo$ &n pro)u"erea unui anu#it 2rup )e (unuri %i a
!u(!tituen'i$or a"e!tora pozi'ie )o(*n)it prin "a)ru$ "reat )e a"or)uri$e
pri1in) !pe"ia$izarea %i prin a)optarea unor pro2ra#e "o#une "o#p$eCe pe
ter#en $un2.
6ri$e #e#(re ar 3i ur#at !+%i )ez1o$te 3ie in)u!tria AeCtra"ti1
!i)erur2i" "on!tru"toare )e #a%ini %i ",i#i"B 3ie a2ri"u$tura. Fn pri#u$
2rup ar 3i intrat Repu($i"a <e#o"rat Ger#an Po$onia Ce,o!$o1a"ia
Un2aria %i URSS &n ti#p "e Ro#*nia %i Bu$2aria ar 3i )e1enit 3urnizoare$e
)e pro)u!e a2ri"o$e %i a$i#entare. Re3uzu$ "ate2ori" a$ autorit'i$or ro#*ne a
"on)u! $a a(an)onarea a"e!tui proie"t "eea "e nu a &n!e#nat " e"ono#ii$e
"are ar 3i tre(uit ! )e1in 3urnizoare )e pro)u!e in)u!tria$e nu au 3o!t
!pri5inite &n #o) in)ire"t #ai #u$t )e"*t "e$e$a$te &n )ez1o$tarea
!e"toare$or in)u!tria$e proprii.
<a" !+ar 3i ap$i"at pe "oor)onate$e propu!e $a &n"eputu$ ani$or R:/
!pe"ia$izarea ar 3i a1ut "a pri# e3e"t )e!",i)erea )ru#u$ui "tre &n",i)ere
Aautar,ieB &n interioru$ ($o"u$ui. A"ea!ta ar 3i "reat un !i!te# )e )epen)en'e
u%or )e "ontro$at )e "tre URSS. Fn a$ )oi$ea r*n) &n "azu$ e"ono#ii$or )e
#i"i )i#en!iuni ri!"u$ !pe"ia$izrii pe un nu#r #i" )e !e2#ente a$e
pro)u"'iei ar 3i 3o!t #ai #are )e"*t &n "azu$ unei e"ono#ii )e #ari
)i#en!iuni A"u# era "ea a URSS+u$ui "are o3erea :/N )in tota$u$ 3or'ei )e
#un" -/ N )in re!ur!e$e pri#are )e #aterii pri#e %i parti"ipa &n propor'ie
)e pe!te ;/N $a pro)u"erea PNB+u$ui a2re2at &n "a)ru$ CAERB
<up &n"er"area nereu%it )e a i#pune &n3iin'area unei or2aniza'ii
e"ono#i"e "o#une %i a unei in!titu'ii !uprana'iona$e &n!r"inat "u
e$a(orarea unui p$an uni" !uprana'iona$ pe (aza "ruia ! ai( $o" a$o"area
re!ur!e$or eC+ante %i nu "oor)onarea eC+po!t a )e"izii$or $uate a""entu$ !+a
pu! pe p$ani3i"area "o#un &n !e"toare$e !trate2i"e a$e e"ono#ii$or
na'iona$e %i &n"ep*n) "u 1-;1 pe (aza Pro2ra#u$ui O($i2atoriu )e Inte2rare
So"ia$i!t pe "oor)onarea p$anuri$or "in"ina$e %i ini'ierea unor proie"te )e
"er"etare "o#une pe ter#en $un2 &n !e"toare$e prioritare a$e e"ono#iei pe
&n"er"area )e a per#ite un anu#it 2ra) )e "on1erti(i$itate &n re$a'ii$e
1a$utare intra CAER A&n "on)i'ii$e &n "are (anii au "ontinuat ! 5oa"e un ro$
pa!i1 )atorit !i!te#u$ui (arter ap$i"at &n re$a'ii$e (i$atera$eB %i pe
po!i(i$itatea )e a !ta(i$i re$a'ii )ire"te &ntre parteneri.
E1eni#ente$e )in Ce,o!$o1a"ia )in 1-:9 au 3r*nat )ez1o$tarea
re$a'ii$or "u partenerii eCterni %i au "ana$izat !",i#(uri$e "o#er"ia$e &n
interioru$ ($o"u$ui iar "re%terea )e pe!te patru ori a pre'uri$or pra"ti"ate )e
"tre OPEC pentru pro)u!e$e petro$iere a &ntrit pozi'ia Uniunii So1ieti"e )e
3urnizor )e petro$ %i 2aze pentru 'ri$e )in !i!te# o($i2*n)u+$e prin a"ea!ta
1:
$a o "re%tere a eCporturi$or pentru a+%i p$ti i#porturi$e.
Cu toate a"e!tea pro2re!e$e rea$izate pe $inia inte2rrii &ntre #e#(rii
europeni ai CAER+u$ui au 3o!t re$ati1 #o)e!te "u eC"ep'ia ,iperinte2rrii
repu($i"i$or !o1ieti"e &n "a)ru$ a"e$uia%i !tat "ontro$at )e un "entru uni" )e
putere.
Pe tot par"ur!u$ )e!3%urrii pro"e!u$ui inte2rati1 URSS %i+a p!trat
$o"u$ )e prin"ipa$ 3urnizor )e #aterii pri#e %i pro)u!e a$e in)u!triei 2re$e &n
"on)i'ii$e &n "are pre'uri$e pra"ti"ate &n interioru$ CAER !e !ituau #u$t !u(
ni1e$u$ pre'u$ui #on)ia$ &n !"opu$ #en'inerii in3$uen'ei %i a eCer"itrii unui
"ontro$ in)ire"t a!upra e"ono#ii$or )in !i!te#. Uti$izarea unor pre'uri
)i3erite "are nu re3$e"tau &n #o) rea$ "o!turi$e re$ati1e e3i"ien'a #ar2ina$ a
3a"tori$or %i raritatea re!ur!e$or a unor "ur!uri )e !",i#( #u$tip$e %i !ta(i$ite
&n #o) ar(itrar a$turi )e $ip!a )e "on1erti(i$itate a #one)e$or a "on)u! $a o
proa!t a$o"are a re!ur!e$or 1enituri$e o('inute prin "rearea )e "o#er' 3iin)
#ai #i"i )e"*t "o!turi$e )eturnrii )e "o#er' &n "azu$ URSS %i $a un "*%ti2
net &n "azu$ "e$or$a$te 'ri )in !i!te#.
E1eni#ente$e po$iti"e )in #a5oritatea !tate$or europene #e#(re
CAER "oro(orate "u "o$ap!u$ e"ono#i" a$ Uniunii So1ieti"e au "on)u! &n
1--1 $a )izo$1area CAER 2ener*n) )in a"e!te "on!i)erente o in1o$u'ie a
!",i#(uri$or "o#er"ia$e &ntre !tate$e "entra$ %i e!t europene re3$e"tat at*t
prin pri!#a in)i"atori$or !pe"i3i"i "*t %i prin pri!#a in)i"atori$or "re%terii
e"ono#i"e. Stati!ti"i$e OEC<+u$ui e!ti#eaz " )e!"re%terea "u 8/N a PIB+
u$ui &n Bu$2aria "u 18N &n Ce,o!$o1a"ia "u ;N &n Un2aria "u 9 N &n
Po$onia "u -N &n Ro#ania %i "u 18.N &n URSS e!te 3ie "auza 3ie e3e"tu$
!")erii !",i#(uri$or intrare2iona$e. Stu)ii &ntreprin!e pe (aza #o)e$e$or )e
2ra1ita'ie a!upra 3$uCuri$or "o#er"ia$e )in zona "entra$ %i e!t european au
e!ti#at " )ezinte2rarea CAER+u$ui a "ontri(uit )oar &n propor'ie )e ./+
:/N $a !")erea !",i#(uri$or "o#er"ia$e intarre2iona$e. <e"$inu$
!",i#(uri$or intrare2iona$e "o#(inat "u re)u"erea 3$uCuri$or "o#er"ia$e
!pre re!tu$ $u#ii poate a1ea e3e"te poziti1e pe ter#en $un2 )a" re)u"e
ni1e$u$ )eturnrii )e "o#er' 2enerat )e inte2area CAER.
19

Fntre 1--1+1--8 pe 3on)u$ !")erii 2enera$e a 1o$u#u$ui
!",i#(uri$or "o#er"ia$e intrare2iona$e &n ter#eni rea$i "u 1.+7/N !+au
&nre2i!trat #ai #u$te ten)in'e@ pri#a e!te )e !")ere a tranza"'ii$or &ntre
URSS %i re!tu$ parteneri$or )in zon "u e3e"te a!upra re)u"erii intrri$or )e
#aterii pri#e %i "o#(u!ti(i$ )in!pre URSS "eea "e a "on)u! $a reorientarea
!pre a$te pie'e )e apro1izionare !"u#pin) a!t3e$ "o!tu$ pro)u!e$or )e!tinate
eCportu$ui in"$u!i1 a "e$ui intrare2iona$K "ea )e+a )oua )e !tr*n2ere a
19
/!&+0' BR#D#, /. M+ND+1 Economic Integration among #e'eloped, #e'eloping
and $entrally Planned Economies( $omparati'e (nalysis.Re1ieM o3 E"ono#i"! an)
Stati!ti"! :; A7B No1. 1--1 pa2. ===
1;
re$a'ii$or "o#er"ia$e &ntre Ce,o!$o1a"ia Po$onia %i Un2aria A#er2*n) p*n
$a "rearea unor 3or#e inte2rati1e !i#p$e prin !e#narea unor a"or)uri )e
"ooperare !pe"ia$eB "ea )e+a treia )e !")ere a 3$uCuri$or "o#er"ia$e &ntre
Grupu$ )e $a Vi!e2ra) %i Bu$2aria %i Ro#*nia Au$terior Ro#*nia a )e1enit
#e#(ru CE>TAB.
<in"o$o )e a!pe"te$e "antitati1e !e "u1in a 3i #en'ionate %i "e$e
$e2ate )e !",i#(area !tru"turii eCporturi$or e!t europene &n !pe"ia$ a "e$or
!o1ieti"e prin &n$o"uirea pro)u!e$or #anu3a"turate prin eCporturi )e #aterii
pri#e %i #ateria$e !au a unor pro)u!e "u 1a$oare a)u2at #i" !au ",iar
ne2ati1 "u# ar 3i a$i#ente$e.
ECperien'a CAER a)u"e &n )i!"u'ie pro($e#a eCi!ten'ei !au non+
eCi!ten'ei po!i(i$it'ii 3or#rii unor !tru"turi )e tip inte2rat pre"u# %i a
2ra)u$ui )e inte2rare &n "a)ru$ ($o"u$ui 3or#at )in e"ono#ii )e "o#an).
Re$a'ii$e e"ono#i"e !ta(i$ite &n "a)ru$ CAER pe (aza "oor)onrii
p$anuri$or )e )ez1o$tare !e"toria$ %i a punerii &n pra"ti" a unor proie"te
"o#une &n )o#eniu$ in1e!ti'ii$or "er"etrii %tiin'i3i"e %i "rearea )e 3ir#e
#iCte &n interioru$ ($o"u$ui "on5u2ate "u "oor)onarea po$iti"i$or "o#er"ia$e
&n 1e)erea 3a"i$itrii !",i#(uri$or )e pro)u!e &n"$in !pre a%ezarea
e"ono#ii$or e!t europene &n "a)ru$ unei 3or#e inte2rati1e !pe"i3i"e. Lip!a
#o(i$it'ii 3a"tori$or aproape "o#p$et &n "azu$ 3or'ei )e #un" %i #u$t
re)u! &n "azu$ "apita$u$ui "ontrazi" a3ir#a'ia anterioar %i "reaz )i3i"u$t'i
&n &n"a)rarea CAER &n una )in 3or#e$e inte2rati1e )e!"ri!e &n $iteratura )e
!pe"ia$itate "on!truit )up "anoane$e e"ono#iei )e pia'.
Fn!%i )enu#irea )e GCon!i$iu E"ono#i" )e A5utor Re"ipro"4 $a!
)e!",i! ori"e interpretare &n pri1in'a !"opu$ui eCi!ten'ei %i 3un"'ionrii a
a"ti1it'i$or )e!3%urate a in!tru#ente$or uti$izate.
Interpretat &n "a)ru$ teoriei inte2rrii e"ono#i"e proprii e"ono#iei
)e pia' CAER+u$ a reprezentat o !tru"tur inte2rat 2reu )e )e3init &n
!en!u$ 2enera$ re2!it &n $iteratura )e !pe"ia$itate o""i)enta$ "on3or# "ruia
Ge"ono#ii$e !unt inte2rate atun"i "*n) o #are parte a !",i#(uri$or
"o#er"ia$e !e )e!3%oar &n interioru$ ($o"u$ui 3or#at )in e"ono#ii ini'ia$
"on"urente )ar poten'ia$ "o#p$e#entare ($o" &n "a)ru$ "ruia are $o"
interna'iona$izarea pie'ei 3a"tori$or a$turi )e "ea a (unuri$or %i !er1i"ii$or
"u a5utoru$ unor in!titu'ii e"ono#i"e "o#une "are !u!'in 3un"'ionarea
re!pe"ti1e$or pie'e4
1-

CAER+u$ nu a 3o!t o uniune 1a#a$ )eoare"e nu a uti$izat un tari3
eCtern "o#un &n re$a'ii$e "u ter'ii. Lip!a #o(i$it'ii 3a"tori$or )e pro)u"'ie
aproape "o#p$et &n "azu$ 3or'ei )e #un" %i $i#itat $a #i%"ri )e "re)ite
1-
#"I M. +" #GR## The Theory and )easurement of International Economic
Integration Ma"Mi$$an Pre!! Lt) 1-9- pa2. 11=
19
eC+po!t #enite a e",i$i(ra )e3i"itu$ (a$an'ei )e p$'i eCterne %i $a 3oarte rare
tran!3eruri )e "apita$ !u( 3or#a unor in1e!ti'ii )ire"te &n "a)ru$ unor proie"te
"o#une ne+ar o($i2a ! re!pin2e# i)eea )e pia' "o#un &n! "on"entrarea
!",i#(uri$or intra CAER 1in &n !pri5inu$ i)eii " a1e# )e+a 3a"e "u o 3or#
!pe"i3i" a inte2rrii "o#er"ia$e. Mai #u$t )e"*t at*t "oor)onarea p$anuri$or
&n )o#enii )e i#portan' pe (aza unor )e"izii po$iti"e eCi!ten'a unor (n"i
proprii "u# au 3o!t Ban"a Interna'iona$ )e Cooperare E"ono#i"
&n3iin'at &n anu$ 1-:7 &n !"opu$ re2$e#entrii %i 3a"i$itrii !",i#(uri$or
(i$atera$e !au Ban"a Interna'iona$ )e In1e!ti'ii "reat &n 1-;1 &n !"opu$
"re%terii "ooperrii &n )o#eniu$ proie"te$or )e in1e!ti'ii "o#une pra"ti"area
unor rate )e !",i#( 3iCe %i uti$izarea unei #one)e )e "ont uni"e Aru($a
tran!3era(i$B apropie CAER+u$ )e o 3or# inte2rati1 !uperioar "u# ar 3i
uniunea #onetar %i e"ono#i".
+,IND+R+# UNIUNII +UR!0+N+
Pro"e!u$ "o#p$eC prin "are !+a 3or#at !pa'iu$ e"ono#i" inte2rat a$
Uniunii Europene a "uno!"ut )e+a $un2u$ ti#pu$ui )ou ten)in'e "are !+au
#ani3e!tat !i#(ioti"@ pri#a e!te "on"retizat &n #o)i3i"area )e 3or#
printr+un pro"e! !pa'ia$ )at )e eCtin)ereK "ea )e a )oua &n #o)i3i"area )e
3on) printr+un pro"e! !tru"tura$ )at )e a)*n"irea inte2rrii.
ECtin)erea pare a 3i $a pri#a 1e)ere )oar un pro"e! !pa'ia$ "are
pre!upune a)u2area )e noi teritorii unui !pa'iui anterior 3or#at. Ea e!te
&n! &n a"e$a%i ti#p %i un pro"e! !tru"tura$ )eoare"e 3ie"are etap a
eCtin)erii a pre!upu! #o)i3i"area !tru"turi$or entit'ii a""eptate )ar %i a
"e$ei pri#itoare "eea "e a "on)u! &n #o) o($i2atoriu $a 3or#area unui a$t
!pa'iu #o)i3i"at %i a$terat &n "are entitatea nou o('inut nu a reprezentat )in
pun"t )e 1e)ere a$ !u(!tan'ei !u#a entit'i$or "o#ponente.
In $iteratura )e !pe"ia$itate !e 3a"e )i!tin"'ie &ntre a""e!u$ &n Uniunea
European "a parte a eCtin)erii %i europenizarea !tate$or "are 3a" parte )in
pro"e!u$ )e eCtin)ere.
Pri1it a!t3e$ accesul &n Uniunea European e un pro"e! 3or#a$
$e2i!$ati1 &n ti#p "e europenizarea e un pro"e! )e tran!3or#ri po$iti"e
e"ono#i"e %i !o"ieta$e "are !e poate )ez1o$ta &n interioru$ %i &n a3ara Uniunii
Europene.
8/

Europenizarea !e rea$izeaz prin trei tipuri )e #e"ani!#e@
8/
Bruno C!00I++R&, Mi",e$ 'U.&&+UN+, European Institutional )odels and
Instruments of $onflict Resolution in the #i'ided "tates of the European Periphery, CEPS
IorEin2 <o"u#ent np.1-. Hu$? 8//=. pa2.-
1-
Pri#u$ e!te "e$ a$ ar#onizrii in!titu'iona$e Ain!titutiona$
"o#p$ian"eB "are "uprin)e o($i2a'ii $e2i!$ati1e pre"i!e "are pre2te!"
a""e!u$ !pre Uniunea European. Fn "a)ru$ a"e!tui #e"ani!# po$iti"i$e
europene re#o)e$eaz %i re)ire"'ioneaz Are!,apeB po$iti"i$e auto,tone.
Ce$ )e+a$ )oi$ea e!te $e2at )e !",i#(area !tru"turi$or )e oportunitate
auto,tone "are "on)u" $a !",i#(area re2u$i$or 5o"u$ui &n po$iti" %i &n
a3a"eri.
Po$iti"i$e europene a$tereaz pozi'ia !trate2i" a a"tori$or auto,toni
%i $e ) po!i(i$itatea )e a #o)i3i"a aran5a#ente$e auto,tone eCi!tente.
Ce$ )e+a$ trei$ea e!te $e2at )e "rearea "on1in2eri$or %i a%teptri$or
prin )i3uziunea #u$ti$atera$ )e i)ei %i eCperien'e.
P$e"*n) )e $a a"e!te pre#i!e pute# a3ir#a " eCtin)erea Uniunii
Europene nu poate 3i pri1it prin pri!#a etape$or par"ur!e "i prin pri!#a
"ontinuit'ii unui pro"e! )e europenizare 3or#a$ &n $i#ite i#pu!e.
<in per!pe"ti1 i!tori" a"e!t pro"e! a &n"eput o )at "u a)erarea
Marii Britanii Ir$an)ei %i <ane#ar"ei A1 ianuarie 1-;=B a "ontinuat !pre
!u) "u !tate$e !ra"e a$e Europei AGre"ia &n 1-91 Spania %i Portu2a$ia &n
1-9:B pentru "a apoi ! "uprin) Au!tria Sue)ia %i >in$an)a A1--.B. E$
"ontinu "u !tate$e "entra$ %i e!t europene "are au !e#nat $a in"eputu$ ani$or
-/ A"or)uri )e A!o"iere $a Uniunea European.
ECtin)erea a a1ut $o" &n #ai #u$te etape )i"tate )e intere!e )e natur
e"ono#i" %i po$iti".
Pri#a etap &n 1-;= a &n!e#nat intrarea &n !pa'iu$ "o#unitar a Marii
Britanii Ir$an)ei %i a <ane#ar"ei. Marea Britanie nu a )orit ! 3a" parte
)in #e#(rii 3on)atori ai Co#unit'i$or )eoare"e "on!i)era tran!3eru$ )e
!u1eranitate pre!upu! )e a"e!t )e#er! "a ne3iin) a"operit )e (ene3i"ii$e pe
"are ur#a ! $e a)u" apartene'a $a un !pa'iu e"ono#i" "o#un. Fn p$u! &n
#o#entu$ !e#nrii Tratate$or Marea Britanie "ontro$a &n" o (un parte )in
re$a'ii$e "o#er"ia$e "u Co##onMea$t,u$. Ne)orin) ! r#*n &n a3ara
5o"uri$or pre!upu!e )e 3or#area !3ere$or )e in3$uen' Marea Britanie a
a)unat &n 5uru$ ei !tate$e 1e!t europene "are au r&#a! &n a3ara Co#unit'i$or
&n "a)ru$ unei zone )e $i(er !",i#( A!o"ia'ia European a Li(eru$ui
S",i#(.
Con"o#itent "u "rearea AELS Marea Britanie a !o$i"itat a$turi )e
Ir$an)a <ane#ar"a %i Nor1e2ia &n anu$ 1-:1 intrarea &n Co#unitate.
Cereri$e au 3o!t re!pin!e "eea "e a 3"ut "a 1-:; Marea Britanie Ir$an)a %i
<ane#ar"a ! !o$i"ite )in nou "ea!t $u"ru. Cu o"azia !u##it+u$ui )e $a
Da2a )in )e"e#(rie 1-:- !+a )e"i! eCtin)erea Co#unit'ii Europene !pre
"ei patru. O )at "u !e#narea Tratatu$ui )e A)erare %i a A"tu$ui re3eritor $a
"on)i'ii$e a)errii $a 88 ianuarie 1-;8. Marea Britanie Ir$an)a %i
8/
<ane#ar"a au )e1enit #e#(ri )e 5ure ai Co#unit'ii iar )in 1-;= #e#(ri
)e 3a"to ai a"e!teia.
A)erarea Re2atu$ui Unit a$ Marii Britanii %i a$ Ir$an)ei )e Nor) !+a $o1it
ti#p )e aproape un )e"eniu )e re3uzu$ >ran'ei
81
eCp$i"at prin 3aptu$ "
Marea Britanie ar 3i )orit rene2o"ierea unor pre1e)eri a$e Tratatu$ui )e $a
Ro#a "are !+i per#it #en'inerea re$a'ii$or pri1i$e2iate &n "a)ru$
Co##onMea$t,+u$ui
88
a
Ur#toare$e etape a$e eCtin)erii )in 1-91 re!pe"ti1 1-9: au "uprin!
Gre"ia Spania %i Portu2a$ia. Fn a"e!t "az &n 3a1oarea a)#iterii re!pe"ti1e$or
'ri !+au a3$at ar2u#ente$e )e natur po$iti". Ce$e trei 'ri tri!er
eCperien'a unor )i"taturi iar !tarea e"ono#i" a 2enerat un "$i#at 3a1ora(i$
pentru a !e &n)repta !pre "o#uni!#. <in a"e!te "on!i)erente "on!o$i)area
)e#o"ra'iei a ne"e!itat un !pri5in !u(!tan'ia$ )in partea CEE in"$u!i1 pe
p$an e"ono#i".
Gre"ia %i+a prezentat "ererea )e a)erare &n iunie 1-;. %i a !e#nat
Tratatu$ )e A)erare $a 89 #ai 1-;- "u intrare &n 1i2oare $a 1 ianuarie 1-9/
Portu2a$ia a !o$i"itat a)erarea &n #artie 1-;; iar Spania &n iu$ie a
a"e$uia%i an. Con!i$iu$ %i+a )at a1izu$ 3a1ora(i$. Ne2o"ieri$e )e a)erare au
&n"eput &n 3e(ruarie 1-;9 %i !+au &n",eiat &n iunie 1-9. o )at "u !e#narea
Tratate$or )e A)erare a$e "e$or )ou 'ri. <at 3iin) )i3i"u$tatea ne2o"ieri$or
U &n prin"ipa$ )atorit poten'ia$u$ui e"ono#i"o+!o"ia$ !"zut a$ Spaniei %i
i#pa"tu$ui a)errii a"e!teia a!upra Co#unit'ii a 3o!t !ta(i$it o perioa)
tranzitorie )e ze"e ani p*n $a =1 )e"e#(rie 1--.. A!t3e$ Spania %i
Portu2a$ia au )e1enit 3or#a$ #e#(ri "o#unitari $a 1 ianuarie 1-9: &n!
)ep$ina $or inte2rare !+a rea$izat ze"e ani #ai t*rziu &n 1--:.
Cea )e+a patra etap )e eCtin)ere )in ianuarie 1--. a a)errii
Sue)iei >in$an)ei %i Au!triei a a1ut $o" 3r )i3i"u$tate )eoare"e
re!pe"ti1e$e 'ri nu nu#ai " a1eau un ni1e$ )e )ez1o$tare pe!te ni1e$u$
#a5orit'ii !tate$or )e5a #e#(re a$e Uniunii )ar au a1ut %i a1anta5u$ )e a 3i
pre$uat &n "a)ru$ unor a"or)uri (i$atera$e !au $a ni1e$ )e AELS nor#e %i
re2$e#entri a$e Co#unit'ii Europene.
Fn etape$e pro"e!u$ui )e eCtin)ere pri1ite &n )ina#i"a $or !e pot
i)enti3i"a une$e !i#i$itu)ini )ar %i )i3eren'e !e#ni3i"ati1e )intre "are
a#inti#@
1. P*n &n prezent e"ono#ii$e !tate$or #e#(re a)#i!e u$terior 3or#rii
Co#unit'i$or "u eC"ep'ia G!ra"i$or4 A"are erau &n #o#entu$ a)#iterii
aproCi#ati1 $a 3e$ )e !ra"i+ pri1it )in per!pe"ti1a PIBV$o"uitor+ "a %i
une$e )in !tate$e "an)i)ateB au 3o!t "on!i)erate )rept e"ono#ii )e pia'
81
e!te "uno!"ut po$iti"a G!"aunu$ui $i(er G pra"ti"at )e C,ar$e! )e Gau$$e &ntre 1-:. %i
1-;1.
88
A$$en Iinter! "itat &n An)er!on 1--= p.19
81
3un"'iona$e &n "iu)a eCi!ten'ei unui anu#it 2ra) )e "ontro$ %i
"entra$izare a a"ti1it'ii e"ono#i"e.
Cea )e+a "in"ea etap a eCtin)erii a per#i! intrarea &n Uniune a
!tate$or "entra$ %i e!t europene "are au apar'inut anterior unor !tru"turi
)e e"ono#ie "entra$izat. Toate !tate$e "are au a)erat $a 1 #ai 8//7 "a
)e a$t3e$ %i !tate$e "an)i)ate pentru 8//; au o('inut !tatutu$ )e e"ono#ie
)e pia' 3un"'iona$ &ntr+o perioa) )e ti#p re$ati1 !"urt &n "are au a1ut
$o" tran!3or#ri )e e!en' )atorit "rora !e #ani3e!t &n" o re$ati1
3ra2i$itate in!titu'iona$ %i !tru"tura$.
In a"e!t "onteCt a)erarea $or &n!ea#n 3or#area unei !tru"turi
e"ono#i"e inte2rate )in e"ono#ii apar'in*n) unor !i!te#e e"ono#i"e
anterior )i3erite )i$u&n) oare"u# e"ono#ia )e pia' "on!a"rat )e !e"o$e
)e "apita$i!#.
8. Inte2rarea &n Uniunea European a !tate$or )in pri#e$e patru etape )e
eCtin)ere nu a 3o!t o eCperien' inte2rati1 nou e$e 3"*n) parte p*n
&n #o#entu$ &n "are au )e1enit #e#(rii "u )repturi )ep$ine ai a"e!teia
3ie )in zona )e "o#er' $i(er a AELS
8=
3ie )in Spa'iu$ Uni" European.
<in a"e!t #oti1 e$e au "uno!"ut 3or#e in!tru#ente %i tipuri )e inte2rare
proprii e"ono#ii$or )e pia'.
A"tua$e$e !tate "an)i)ate "u eC"ep'ia Tur"iei Cipru$ui %i a
Ma$tei !+au a3$at !u( zona )e in3$uen' a Uniunii So1ieti"e prin
apartenen'a $a CAER.
87
"a atare au eCperi#entat a$te tipuri %i 3or#e )e
inte2rare proprii e"ono#ii$or p$ani3i"ate )e "o#an).
=. Etape$e anterioare a$e eCtin)erii pre#er2toare "e$ei )e+a "in"ea au
a)u! &n r*n)u$ !tate$or #e#(re )ou tipuri )e parteneri. Fn pri#a
"ate2orie intr !tate$e "u 1enituri !"zute AGre"ia Spania %i Portu2a$iaB
a "ror intrare a )eter#inat o !")ere a 1anitu$ui #e)iu a$ Uniunii %i "are
au )e1enit prin re)i!tri(uire (u2etar (ene3i"iari net ai 3on)uri$or
Uniunii Europene. <e re#ar"at " at*t nu#ru$ popu$a'iei "*t %i
)i3eren'a )intre 1enitu$ #e)iu a$ !tate$or #e#(re %i a "e$or "are au
a)erat $a UE nu a atin! ni"i #"ar 5u#tate )in ni1e$u$ "e$or &nre2i!trate
)e "e$e 1/ !tate intrate &n !tru"turi$e "o#unitare &n 8//7.
8=
#socia2ia +uropean* a "iberului &chi)b a $uat na%tere pe (aza Con1en'iei )e $a
Sto"E,o$# )in 81 iu$ie 1-.- &n",eiat &ntre Au!tria <ane#ar"a Nor1e2ia Portu2a$ia
Sue)ia E$1e'ia %i Marea Britanie.Fn prezent AELS+u$ e!te 3or#at )in I!$an)a Li",ten!tein
Nor1e2ia %i E$1e'ia. Cu eC"ep'ia E$1e'iei toate "e$e$ate !tate #e(re a$e AELS !unt %i
"o#ponente a$e Spa'iu$ui Uni" European.
87
Consiliul de #3utor +cono)ic Reciproc !+a 3or#at &n 1-7- $a ini'iati1a a %a!e !tate
e!t+europene@ Bu$2aria Ce,o!$o1a"ia Po$onia Ro#*nia Un2aria %i URSS "rora $i !+au
a$turat un an #ai t*rziu R<G Mon2o$ia Cu(a %i Vietna#u$
88
Fn "ea )e a )oua "ate2orie intr !tate "u un 1enit pe!te #e)ia pe
Uniune AAu!tria >in$an)a Sue)iaB "are au "re!"ut 1enitu$ #e)iu net %i
au )eter#inat o "re%tere a "ontri(u'iei $a (u2etu$ uniona$.
7. ConteCtu$ 2eopo$iti" &n "are !+a )e!3%urat eCtin)erea !pre e!t a Europei
e!te 3un)a#enta$ )i3erit )e "e$ a$ )e"enii$or anterioare &n "are !+au
&nre2i!trat e1o$u'ii on)u$atorii %i pertur(ri i#portante a$e "i"$u$ui
e"ono#i" "are au 3a1orizat ten)in'a )e inte2rare &n i)eea "re%terii puterii
e"ono#i"e a !tate$or a!pirante prin parti"iparea $or &n "a)ru$ unei 3or#e
inte2rati1e.
.. U$ti#u$ )e"eniu a 3o!t 3erit )e %o"uri #a!i1e )e 2enu$ "e$or
)e"$an%ate )e "riza petro$u$ui !au )e "ea a )atorii$or eCterne &n! a pu!
pe tapet pro($e#e noi "u# ar 3i terori!#u$ "u toate i#p$i"a'ii$e $ui
e"ono#i"e %i 2eo!trate2i"e. Fn a"e!t "onteCt eCtin)erea nu #ai e!te
pri1it )oar "a un #i5$o" )e eCp$oatare e3i"ienta a re!ur!e$or )e $r2ire a
pie'ei %i i#p$i"it )e "re%tere a !tan)ar)u$ui )e 1ia' "i "a %i atra2erea
unor !pa'ii tot #ai a#p$e &ntr+o zon !ta(i$ inte2rat &n "are terori!#u$
%i e3e"te$e $ui ! poat 3i #ai u!or 'inute !u( "ontro$ !au anti"ipate.
:. Cre%terea ro$u$ui %i a i#portan'ei "orpora'ii$or tran!na'iona$e &n
"a)ru$ pro"e!u$ui )e inte2rare 2$o(a$ %i re2iona$ &n u$ti#e$e trei
)e"enii a )eter#inat o re"on!i)erare a pozi'iei Uniunii Europene 3a' )e
'ri$e "entra$ %i e!t europene. In1e!ti'ii$e !trine )ire"te rea$izate )e "tre
"o#panii$e #u$tina'iona$e )in Uniunea European &n 'ri$e "entra$ %i e!t
europene reprezint o 3or# a inte2rrii natura$e in3or#a$e pre2titoare
a a)errii pe "are etape$e anterioare a$e eCtin)erii nu $e+au "uno!"ut.
;. Uniunea European tra1er!eaz &n u$ti#u$ )e"eniu o perioa) )e
"re%tere %i )ez1o$tare a pro"e!u$ui inte2rati1 !pre noi 3or#eK )a" !tate$e
a)erate p*n &n prezent %i+au ar#onizat intere!e$e "u pri#e$e etape a$e
unei Uniuni &n 3or#are Azon )e $i(er !",i#( uniune 1a#a$ pia'
"o#unB &n "a)ru$ "reia )atorit "onteCtu$ui 2$o(a$ a$ ani$or J:/+;/
intrarea $or a &n!e#nat a"operirea $ip!ei )e 3or' )e #un" %i a unor pie'e
)e )e!3a"ere "roite pe #!ura )ez1o$trii )i#en!iuni$or pro)u"'iei %i a
inten!i3i"rii !",i#(uri$or "o#er"ia$e !tate$e "are au a)erat &n #ai 8//7
%i "e$e "an)i)ate pentru 8//; tre(uie ! atin2 ni1e$uri$e )e )ez1o$tare
"erute )e 3or#e$e !uperioare a$e inte2rrii@ uniunea e"ono#i" %i
#onetar %i u$terior "ea po$iti".
+4tinderea din )ai 5667
A$ "in"i$ea 1a$ a$ eCtin)erii Uniunii Europene U )e "ea #ai #are
a#p$oare "a nu#r )e 'ri a a"operit opt !tate "entra$ %i e!t+europene@
Po$onia Un2aria Ce,ia S$o1a"ia S$o1enia E!tonia Letonia Lituania
8=
%i )ou 'ri #e)iteraneene@ Cipru %i Ma$ta. A"e!tea reprezint =7N )in
!upra3a'a Uniunii Europene "u 1. #e#(ri 8-N )in popu$a'ie %i .N )in
PIB.
Pro2ra#u$ )e eCtin)ere a 3o!t $an!at o3i"ia$ )e Co#i!ia European $a =/
#artie 1--9 "*n) pri#e$e "in"i !tate@ Un2aria Ce,ia Po$onia E!tonia
S$o1enia %i Cipru au 3o!t no#ina$izate pentru &n"eperea ne2o"ieri$or )e
a)erare.
Un pa! i#portant &n a"ea!t a "in"ea etap )e eCtin)ere $+a "on!tituit
)e"izia Con!i$iu$ui European )e $a De$!inEi )in 1/+11 )e"e#(rie 1---
"u pri1ire $a eCtin)erea ne2o"ieri$or )e a)erare &n 1e)erea in"$u)erii
Bu$2ariei Letoniei Lituaniei Ma$tei Ro#*niei %i S$o1a"iei "*t %i
pentru a a"or)area o3i"ia$ Tur"iei a G!tatutu$ )e "an)i)at4.
Co!turi$e %i (ene3i"ii$e inte2rrii unei e"ono#ii &ntr+un !pa'iu
inte2rat "u parti"u$arizare a e"ono#ii$or "entra$ %i e!t europene &n Uniunea
European pot 3i !intetizate &n e3e"te )e natur po$iti" e"ono#i" %i
!o"ia$.
58

<in pun"t )e 1e)ere po$iti" (ene3i"ii$e )e"ur2 &n prin"ipa$ )in
parti"iparea $a pro"e!u$ )e"iziona$ !ta(i$itatea !i!te#u$ui )e#o"rati"
"re%terea !i2uran'ei "et'eni$or %i "on!o$i)area pozi'iei &n raport "u ter'ii.
<in pun"t )e 1e)ere e"ono#i" (ene3i"ii$e !unt )ate &n prin"ipa$ )e
a""e!u$ $i(er $a pia'a uni" "are )e a$t3e$ !e poate u%or tran!3or#a &n "o!t &n
a(!en'a unui 2ra) a)e"1at )e "o#petiti1itate a""e!u$ $a 3on)uri$e !tru"tura$e
%i $a 3on)u$ )e Coeziune "are !e &n)reapt !pre e"ono#ii$e "u un 2ra) )e
)ez1o$tare "uprin! &n para#etri in3eriori #e)iei "o#unitare pre"u# %i )e
"re%terea "apa"it'ii )e a atra2e in1e!ti'ii !trine prin "re%terea !ta(i$it'ii
$e2i!$ati1+in!titu'iona$e )i"tat )e a)optarea aWui!+u$ui "o#unitar.
Pri1ite prin pri!#a e3e"te$or 2enerate pe pia'a intern (ene3i"ii$e
apar "a ur#are a e3e"te$or !tati"e )e "reare %i )eturnare )e "o#er' a !")ere
a "o!turi$or )e pro)u"'ie )atorate e$i#inrii taCe$or 1a#a$e a""e$errii
"re%terii e"ono#i"e %i i#pu$!ionrii ra#uri$or pro)u"toare )e pro)u!e
pentru eCport.
Pri1ite )in per!pe"ti1a po$iti"ii )e )ez1o$tare re2iona$ (ene3i"ii$e
&n!ea#n a$turi )e a""e!u$ $a 3on)uri$e !tru"tura$e %i $a 3on)u$ )e "oeziune
8.
ECi!t &n $iteratura )e !pe"ia$itate o !erie )e !tu)ii $e2ate )e "o!turi$e %i (ene3i"ii$e
eCtin)erii Uniunii Europene !pre e!t. Fn a"e! !en! a#inti# #ai #u$te !tu)ii rea$izate pentru
3ie"are )in !tate$e Europei Centra$e %i )e E!t !u( titu$atura 4Iinner! an) Lo!er! in t,e
pro"e!! o3 European Inte2ration4. Pentru Ro#*nia !tu)iu$ a 3o!t rea$izat )e "tre un
"o$e"ti1 "oor)onat )e "tre pro3. uni1. <anie$ <ianuAMMM."erope.roB. Fn a"e$a%i !en!
In!titutu$ European )in Bu"ure%ti &n Co$e"'ia )e Stu)ii nr.7 8//1. a rea$izat !tu)iu$
$osturi *i &eneficii ale aderrii la !niunea European pentru rile canditate din Europa
$entral *i de Est autor 1a)9irescu Iulia.
87
tran!3eru$ )e EnoM+,oM )ez1o$tarea in3ra!tru"turii re2iona$e %i e",i$i(rarea
)i3eren'e$or )intre re2iuni.
E3e"te$e 2enerate )e a)optarea po$iti"ii a2ri"o$e "o#une !e re2!e!"
&n !pri5inu$ 3inan"iar !u( 3or#a p$'i$or "o#pen!atorii %i !u(1en'ii$or $a
eCport "re%terii pro)u"'iei a2ri"o$e )atorit "re%terii pre'uri$or pro)u!e$or
a2ri"o$e o)at "u a$inierea $or $a "e$e "o#unitareK "re%terea eCporturi$or
)ez1o$tarea zone$or rura$e "re%terea 1enituri$or popu$a'iei o"upate &n
a2ri"u$tur %i re)u"erea !u(1en'ii$or a"ro)ate )e "tre !tatu$ #e#(ru.
Apartenen'a $a Uniunea E"ono#i" %i Monetar 1a 2enera $a r*n)u$
ei o !erie )e (ene3i"ii "e )eri1 &n prin"ipa$ )in !ta(i$izarea
#a"roe"ono#i" pe ter#en $un2 %i )in re)u"erea "o!turi$or )e
tranza"'ionare.
Fn pri1in'a "o!turi$or a"e!tea apar &n prin"ipa$ $e2ate )e 2ra)u$ )e
"o#petiti1itate a$ e"ono#iei %i &ntr+o #ai #i" #!ur reprezint
",e$tuie$i$e $e2ate )e "rearea %i 3or#area aparatu$ui a)#ini!trati1
ar#onizare $e2i!$ati1 %i 3or#area per!ona$u$ui.
<eta$iate pe o(ie"ti1e a"e!tea !unt )ate pentru pia'a uni" )e
"re%terea )e3i"itu$ui "o#er"ia$ "a ur#are a ap$i"rii tari3u$ui eCtern "o#un
)ar %i "a ur#are a ap$i"rii !",e#e$or )e pre3erin'a "o#unitare )in "a)ru$
Si!te#u$ui Genera$izat )e Pre3erin'e Va#a$e a$ Uniunii Europene.
Ptrun)erea pe pia'a intern a unor pro)u!e )in ter'e 'ri "a ur#are a
!")erii prote"'iei tari3are )ar %i a pro)u!e$or "o#unitare pot e$i#ina )e pe
pia' 3ir#e$e ne"o#petiti1e 2ener*n) %o#a5 %i !")erea 1enitu$ui #e)iu.
<in per!pe"ti1a po$iti"ii )e )ez1o$tare re2iona$ "o!turi$e !unt )ate
&n prin"ipa$ )e "on!tru"'ia in!titu'iona$ )ar %i )e e1entua$a apre"iere a
#one)ei na'iona$e "a ur#are a in3uzii$or #a!i1e )e "apita$ "u e3e"te
ne2ati1e a!upra eCporturi$or.
Po$iti"a a2ri"o$ "o#un 1a 2enera o "re%tere a "o!tu$ui pro)u!e$or
a2ri"o$e %i i#p$i"it o "re%tere a ",e$tuie$i$or pentru ,ran a$e popu$a'iei iar
!u(1en'ii$e %i p$'i$e "o#pen!atorii pot &nt*rzia re!tru"turarea a2ri"u$turii.
#. M+C#NI&MU" 0!"IIC!:IN&IU;I!N#" #" #D+R<RII
Po!i(i$itatea a)errii unui !tat european $a !pa'iu$ "o#unitar a 3o!t
pro2nozat &n" &n #o#entu$ !e#nrii Tratatu$ui )e $a Ro#a "&n) prin
pre1e)eri$e a"e!tuia nu a 3o!t $i#itat nu#ru$ )e !tate parti"ipante $a
pro"e!u$ inte2rati1 1e!t european. Art. 8=; a$ Tratatu$ui )e $a Ro#a %i art.
7- )in Tratatu$ a!upra Uniunii Europene pre1) po!i(i$itatea "a ori"e 'ar
european )e3init &n 3un"'ie )e e$e#ente 2eo2ra3i"e i!tori"e %i "u$tura$e &n
!pa'iu$ european ! poat "ere a)erarea.
8.
Pro"e!u$ "o#p$eC a$ a)errii $a Uniunea European !e )e!3%oar
&ntr+o !u""e!iune )e etape o($i2atoriu )e par"ur! )e "tre !tate$e "an)i)ate@
)epunerea "ererii )e a)erare a1izu$ Co#i!iei Europene &n"eperea
ne2o"ieri$or "u 'ara "an)i)at re!pe"ti1 &n",eierea ne2o"ieri$or.
Sin2uru$ "riteriu pe "are "an)i)atu$ $a a)erare tre(uie ! &$
&n)ep$inea!" &naintea )e!",i)erii ne2o"ieri$or e!te "e$ po$iti" Criterii$e
e"ono#i"e Ae"ono#ie )e pia' 3un"'iona$ "apa(i$ ! 3a" 3a' "on"uren'ei
)in UEB $e2i!$ati1e Apunerea &n ap$i"are a a"Wui!+u$ui "o#unitar &n
#o#entu$ a)erriiB %i a)#ini!trati1e A"apa"itatea a!u#rii o($i2a'ii$or )e
!tat #e#(ru a$ UEB tre(uie &n)ep$inite &n #o#entu$ a)errii.
A!t3e$ #o#entu$ a)errii pentru 3ie"are 'ar "an)i)at &n parte
)epin)e )e !ta)iu$ )e &n)ep$inire a "riterii$or po$iti"e %i e"ono#i"e %i )e
tran!punerea a"Wui!+u$ui &n $e2i!$a'ii$e na'iona$e iar a(i$itatea 3ie"rei 'ri
"an)i)ate )e a a)opta %i ap$i"a a"Wui!+u$ "o#unitar 1a )eter#ina pro2re!e$e
&n "eea "e pri1e%te ne2o"ieri$e )e a)erare
Pro2re!e$e rea$izate )e 3ie"are )in 'ri$e "an)i)ate $a a)erare &n
&n)ep$inirea "riterii$or )e $a Copen,a2a %i Ma)ri) !unt eCa#inate anua$ &n
"a)ru$ unor rapoarte "uno!"ute !u( nu#e$e )e Graport )e 'ar4 pe "are
Co#i!ia European $e re)a"teaz "tre Con!i$iu$ Uniunii Europene %i "are
!er1e!" )rept (az pentru )e"izii$e )e "ontinuare a ne2o"ieri$or.
Ne2o"ieri$e )e a)erare a$e 'ri$or "an)i)ate !e )e!3%oar pentru =1
)e "apito$e )in "are =/ )e "apito$e "ore!pun) $e2i!$a'iei "o#unitare prin
tre"erea &n re1i!t )o#eniu "u )o#eniu a pro2re!e$or 'rii re!pe"ti1e
pri1in) tran!punerea nor#e$or "o#unitare &n $e2i!$a'ia intern %i ap$i"area
e3e"ti1 a re2u$i$or "e 2u1erneaz 3un"'ionarea Uniunii Europene.
>ie"are !tat "an)i)at e$a(oreaz %i prezint Co#i!iei Europene
)o"u#ente )e pozi'ie pentru "apito$e$e re!pe"ti1e prin "are &%i 3a"e
"uno!"ut pun"tu$ )e 1e)ere pri1in) #o)u$ &n "are &n'e$e2e ! ne2o"ieze
)o#eniu$ re!pe"ti1 perioa)e$e tranzitorii pe "are $e !o$i"it pentru
ar#onizarea )ep$in a "a)ru$ui $e2i!$ati1 !au a$te e$e#ente "on!i)erate
i#portante pentru intere!e$e !a$e &n !e"toru$ re!pe"ti1 )e a"ti1itate.
Co#i!ia European pre2te%te proprii$e )o"u#ente )e pozi'ie pe
"are $e &nainteaz Con!i$iu$ui iar a"e!ta )in ur# ) Co#i!iei un #an)at )e
ne2o"iere. Toate !tate$e #e#(re !ta(i$e!" prin inter#e)iu$ Con!i$iu$ui o
pozi'ie "o#un 3a' )e )o"u#entu$ )e pozi'ie re!pe"ti1 %i 3a' )e
oportunitatea &n",i)erii "apito$e$or a3$ate &n ne2o"iere.
Fn",i)erea unui "apito$ &n!ea#n " ne2o"ieri$e au 3o!t 3ina$izate
pro1izoriu "on3or# prin"ipiu$ui " ni#i" nu e!te "on!i)erat )e3initi1
ne2o"iat at*ta ti#p "*t nu !+au epuizat ne2o"ieri$e $a toate "e$e =1 )e
"apito$e.
8:
Ne2o"ieri$e )ureaz )e re2u$ "*'i1a ani. C*n) &ntre2 pa",etu$ )e
)o#enii !upu!e ne2o"ieri$or a 3o!t epuizat rezu$tate$e !e reune!" &ntr+un
Tratat )e A)erare "e 1a 3i !upu! rati3i"rii &n par$a#ente$e !tate$or #e#(re
&n par$a#entu$ 'rii "an)i)ate %i &n Par$a#entu$ European.
Pro"e)uri$e )e rati3i"are )ureaz &ntre 1. %i 8 ani. A(ia )up
rati3i"area Tratatu$ui )e A)erare apartenen'a unei 'ri $a Uniunea European
)e1ine e3e"ti1.
INSTRUMENTELE ASOCIERII XI INTEGRYRII
Fn perioa)a "e a ur#at e1eni#ente$or po$iti"e )in "entru$ %i e!tu$
Europei )e $a !3*r%itu$ ani$orR9/ Uniunea European a &n",eiat "u 'ri$e
apar'intoare 3o!tu$ui ($o" "o#uni!t trei tipuri )e in!tru#ente )e "ooperare
e"ono#i"@ a"or)uri )e a!o"iere &n",eiate "u "e$e %a!e 'ri )in Europa
Centra$ %i )e E!t %i "u 'ri$e Ba$ti"e a"or)uri )e "ooperare %i parteneriat "u
Ru!ia U"raina Be$aru! Oaza!,!tan %i a"or)uri )e "o#er' %i "ooperare "u
A$(ania %i S$o1enia.
Ce$e trei tipuri )e a"or)uri prezint o !erie )e !i#i$itu)ini &n pri1in'a
)o#enii$or )e "uprin)ere )ar %i un nu#r i#portant )e )eo!e(iri $e2ate &n
pri#u$ r*n) )e "o#p$eCitatea o(ie"ti1e$or propu!e@ &n ti#p "e a"or)uri$e )e
a!o"iere au )o#enii )e "uprin)ere $ar2i #er2*n) )e $a o(ie"ti1e 1iz*n)
"rearea unor 3or#e !i#p$e )e "ooperare p*n $a in!tituirea unor zone )e
"o#er' $i(er %i a1*n) )rept !"op )e"$arat pre2tirea a)errii "e$e )e "o#er'
%i "ooperare !e $i#iteaz $a pre1e)eri 1iz*n) "ooperarea e"ono#i"
!e"toria$ %i "on"e!ii$e "o#er"ia$e.
A"or)u$ European )e A!o"iere !e )i3eren'iaz )e "e$e$a$te 3or#e
in!titu'iona$izate a$e "ooperrii )intre !tate$e "an)i)ate %i Uniunea
European prin o(ie"ti1u$ po$iti" pe "are &$ propune+ a""eptarea !tate$or
"an)i)ate "a #e#(rii "u )repturi )ep$ine a Uniunii + pre"u# %i prin
"o#p$eCitatea re$a'ii$or e"ono#i"e pe "are $e i#p$i"@ rea$izarea 2ra)ua$ a
unei zone )e $i(er !",i#( &ntr+un inter1a$ )e 1/ ani "are ! pre2tea!"
"on)i'ii$e e"ono#i"e )e apropiere a e"ono#iei !tatu$ui "an)i)at )e
!tan)ar)e$e "erute )e !tatutu$ )e #e#(ru "u )repturi )ep$ine.
A"or)uri$e )e A!o"iere a "ror (az $e2i!$ati1 a "on!tituit+o art.11=
%i art.8=9 )in Tratatu$ )e $a Ro#a !unt &n'e$e2eri "uprinztoare "are a%a
"u# rezu$t )in art.1 au )rept o(ie"ti1@ "rearea "a)ru$ui 3a1ora(i$ )ia$o2u$ui
po$iti" %i re$a'ii$or po$iti"e &ntre UE %i 'ri$e a!o"iateK inte2rarea treptat )in
pun"t )e 1e)ere e"ono#i" prin pro#o1area eCpan!iunii !",i#(uri$or %i a
unor re$a'ii e"ono#i"e ar#onioa!eK o3erirea unui !uport pentru "ooperarea
e"ono#i" !o"ia$ 3inan"iar %i "u$tura$K &n3iin'area unor in!titu'ii "are !
8;
pun &n pra"ti" a!o"ierea %i ! o3ere "a)ru$ unei inte2rri treptate &n
Uniune.
Se poate !pune " A"or)uri$e Europene !unt !u( a!pe"tu$
"on'inutu$ui a"or)uri #iCte a"operin) nu )oar a!pe"te e"ono#i"e %i
"o#er"ia$e "i %i )ia$o2 po$iti" %i "ooperare "u$tura$. Se #ai nu#e!" %i
Ga"or)uri )in a )oua 2enera'ie4
A"or)uri$e )e A!o"iere $a Uniunea European a 'ri$or )in Europa
Centra$ %i )e E!t au 3o!t !e#nate &n"ep*n) "u 1--1
8:
"on3or# ta(e$u$ui )e
#ai 5o!@
+ara Se#narea a"or)u$ui
european
Intrarea &n 1i2oare a
A"or)u$ui European
Cererea o3i"ia$
)e a)erare $a UE
Bu$2aria #artie 1--= 3e(ruarie 1--. )e"e#(rie 1--.
Ce,ia o"to#(rie 1--= 3e(ruarie 1--. ianuarie 1--:
E!tonia iunie 1--. 3e(ruarie 1--9 noie#(rie 1--.
Letonia iunie 1--. 3e(ruarie 1--9 o"to#(rie 1--.
Lituania iunie 1--. 3e(ruarie 1--9 )e"e#(rie 1--.
Po$onia )e"e#(rie 1--1 3e(ruarie 1--7 apri$ie 1--7
Ro#*nia 3e(ruarie 1--= 3e(ruarie 1--. iunie 1--.
S$o1a"ia o"to#(rie 1--= 3e(ruarie 1--. iunie 1--.
S$o1enia iunie 1--: 3e(ruarie 1--- iunie 1--:
Un2aria )e"e#(rie 1--1 3e(ruarie 1--7 #artie 1--7
Tur"ia !epte#(rie 1-:= )e"e#(rie 1-:7 apri$ie 1-9;
Ma$ta )e"e#(rie 1-;/ apri$ie 1-;1 iu$ie 1--/
Cipru )e"e#(rie 1-;8 iunie 1-;= iu$ie 1--/
&ursa@ Centru$ )e in3or#are a$ Co#i!iei Europene &n Ro#ania. Te#a
european 1/ E+tinderea spre est pe agenda $onsiliului European, aprilie
,--,
Ana$iz*n) "on'inutu$ A"or)uri$or Europene )e A!o"iere !e poate
!pune " e$e !unt &n e!en' in!tru#ente a$e inte2rrii "o#er"ia$e proprii
3or#e$or !i#p$e )e inte2rare at*ta 1re#e "*t pre1) "rearea unei zone )e
$i(er !",i#( &ntre !tate$e "an)i)ate %i Uniune. Tre(uie #en'ionat %i 3aptu$ "
a"e!te a"or)uri nu 3a" re3erire $a po$iti"i "o#une i#portante "u# ar 3i
Po$iti"a A2ri"o$ Co#un !au po$iti"a pri1in) "on"uren'a "are a"oper
)o#enii i#portante )e a"ti1itate. Lip!e!" )e a!e#enea ar#onizri$e 3i!"a$e
"eea "e 3a"e "a ni1e$u$ prote"'iei "o#er"ia$e $a 3rontiere$e 'ri$or a!o"iate !
)i3ere at*t &ntre e$e "*t %i 3a' )e Uniunea European.
5.5. Criteriile de la Copenha(a
8:
Tur"ia Cipru %i Ma$ta $e+au !e#nat #u$t #ai )e1re#e
89
Reuniunea $a ni1e$ &na$t a $i)eri$or UE )e $a Copen,a2a &n iunie
1--= a $an!at pro#i!iunea i!tori" potri1it "reia 'ri$e )in Europa Centra$
%i )e E!t "are &%i eCpri# )orin'a &n a"e!t !en! 1or putea a)era $a Uniune )e
&n)at "e !unt &n #!ur ! &%i a!u#e o($i2a'ii$e )e #e#(ru prin
&n)ep$inirea "on)i'ii$or e"ono#i"e %i po$iti"e.
Cu a"ea!t o"azie au 3o!t !pe"i3i"ate "$ar pentru pri#a oar
"on)i'ii$e "e tre(uie &n)ep$inite pentru a )e1eni #e#(ru "uno!"ute !u(
nu#e$e )e G"riterii$e )e $a Copen,a2a4. A"e!tea !ta(i$e!" anu#ite !tan)ar)e
pentru 'ri$e "are a!pir ! )e1in #e#(re a$e UE@
,. Criteriul politic
aB &tabilitatea institu2iilor "are 2aranteaz )e#o"ra'ia %i !tatu$ )e )reptK
6ri$e "are )ore!" ! a)ere $a UE tre(uie ! 2aranteze $i(ert'i$e
)e#o"rati"e Ap$ura$i!# po$iti" $i(ertatea )e eCpre!ie $i(ertatea
re$i2ioa!B ! &n3iin'eze %i ! 2aranteze 3un"'ionarea in!titu'ii$or
)e#o"rati"e a in)epen)en'ei !i!te#u$ui 5u)i"iar %i a autorit'ii
"on!titu'iona$e ! or2anizeze a$e2eri $i(ere %i "ore"te "are ! 3a"
po!i(i$ a$ternan'a $a putere a )i3erite$or parti)e po$iti"eK
(B Garantarea drepturilor o)ului@ a%a "u# !unt a"e!tea 3or#u$ate &n
Con1en'ia pentru prote"'ia )repturi$or o#u$ui %i a $i(ert'i$or
3un)a#enta$e a)optat )e "tre Con!i$iu$ EuropeiK
"B Respectarea drepturilor =i protec2ia )inorit*2ilor@ !e re3er $a
Con1en'ia "a)ru pentru prote"'ia #inorit'i$or na'iona$e "u pri1ire $a
re!pe"tarea )repturi$or in)i1i)ua$e a$e #inorit'i$or $a Re"o#an)area
nr.18/1 a)optat )e "tre A)unarea Par$a#entar a Con!i$iu$ui Europei
&n 1--= "are re"o#an) )ar nu "on!i)er a 3i o($i2atorie re"unoa%terea
)repturi$or "o$e"ti1e a$e #inorit'i$or.
-. Criteriul economic
a> +4isten2a unei econo)ii de pia2* 9unc2ionale
A"e!t "riteriu are &n 1e)ere "rearea e"ono#iei )e pia' prin
pri1atizarea !e"toru$ui )e !tat $i(era$izarea pre'uri$or %i &n$turarea
"ontro$u$ui a)#ini!trati1 a!upra a"e!tora a!i2urarea !ta(i$it'ii pre'uri$or
eCi!ten'a unui !i!te# 3inan"iar+(an"ar !u3i"ient )e puterni" &n"*t ! poat
"o$e"ta )epuneri %i ! $e orienteze !pre 3inan'area )ez1o$trii e"ono#i"eK !
eCi!te po!i(i$itatea intrrii unor o3ertan'i pe pia' Aintrarea noi$or 3ir#e ! nu
3ie &#pie)i"at )e "tre #onopo$uri !au )e "tre anu#ite (ariere
a)#ini!trati1eBK ! eCi!te %i 3or#u$a ie%irii )e pe pia' prin 3a$i#entK !
eCi!te un !i!te# 5uri)i" a)e"1at "are ! 2aranteze proprietatea %i !
8-
&ntrea!" ro$u$ "ontra"te$orK !ta(i$itatea #a"roe"ono#i" U eCpri#at prin
!ta(i$itatea pre'uri$or e",i$i(ru$ (u2etar %i a$ (a$an'ei eCterne U ! 3ie
prezent a!t3e$ &n"*t ! reprezinte !uportu$ unei "re%teri e"ono#i"e )ura(i$eK
b> Capacitatea de a 9ace 9a2* presiunii concuren2iale =i 9or2elor pie2ei
din cadrul Uniunii
A"e!ta e!te un "riteriu 3oarte "o#p$eC "are "uprin)e an!a#($u$
"on)i'ii$or e"ono#i"e )e "are )epin)e "o#petiti1itatea U )e $a prezen'a
in3ra!tru"turii a !i!te#u$ui e)u"a'iona$ $a prezen'a e"ono#iei )e pia'
3un"'iona$e a unor po$iti"i e"ono#i"e a)e"1ate noi$or "on)i'ii $a un 2ra)
ri)i"at )e inte2rare &n UE prin "o#er' %i in1e!ti'ii )ire"te. I#portante !unt
pentru 3or'a "o#petiti1 a unei 'ri %i !tru"tura e"ono#i" pe ra#uri %i
tipuri )e proprietate )i#en!iunea 3ir#e$or et".
?. Capacitatea de a:=i @ndeplini obli(a2iile de )e)bru, inclusiA de a
adera la obiectiAele politice, econo)ice =i la uniunea )onetar*
A)erarea $a UE ",iar )a" nu pre!upune "a 'ri$e 3o!te a!o"iate )in Europa
Centra$ %i )e E!t ! &nre2i!treze )e $a &n"eput per3or#an'e$e ne"e!are
parti"iprii $a Uniunea E"ono#i" %i Monetar !e pre!upune " a"e!tea 1or
reu%i &ntr+o perioa) rezona(i$ ! e1o$ueze !pre atin2erea a"e!tor
o(ie"ti1e. <e a!e#enea UE a !ta(i$it prin Tratatu$ )e $a Maa!tri",t "a
Gpi$onii4 "are ! !pri5ine "on!tru"'ia european ! 3ie Uniunea E"ono#i" %i
Monetar AUEMB Po$iti"a ECtern %i )e Se"uritate Co#un APESCB %i
"oor)onarea po$iti"ii &n )o#eniu$ Hu!ti'iei %i A3a"eri$or Interne AHAIB.
Un a!e#enea "riteriu pre!upune "a 'ri$e "an)i)ate ! 3ie "apa(i$e a
pre$ua re2$e#entri$e %i re2u$i$e eCi!tente &n "a)ru$ Pie'ei a)i" a Ga"Wui!+
u$ui "o##unautaire4 U rezu$tat a$ pe!te 7/ )e ani )e e1o$u'ii a pro"e!u$ui )e
inte2rare a pie'e$or. Pre$uarea !e re3er $a a )i!pune )e "apa"itatea
a)#ini!trati1 %i 5uri)i" pentru tran!punerea &n $e2i!$a'ia na'iona$ a
re2$e#entri$or "o#unitare %i "on)i'ii pentru ap$i"area a"e!teia &n pra"ti".
Pri#u$ "riteriu "e$ po$iti" e!te "on!i)erat a 3i o "on)i'ie prea$a(i$
pentru )e!",i)erea ne2o"ieri$or )e a)erare &n ti#p "e "e$e$a$te "riterii
tre(uie ! 3ie &n)ep$inite p*n #o#entu$ a)errii. A$ trei$ea "riteriu
pre!upune "a noii #e#(ri ! 3ie "apa(i$i ! preia po$iti"i$e %i re2$e#entri$e
UE Aa"Wui!+u$B pe "are apoi ! $e tran!pun &n pra"ti" %i ! $e ap$i"e &n #o)
e3e"ti1.
=/
C!.U$ $E/'($!"'V 0' 'N("'"U+'ON!$ !$ E1"'N.E''
<up Con!i$iu$ European )e $a Copen,a2a Aiunie 1--=B "are
)eta$iaz "riterii$e )e a)erare $a Uniunea European %i Su##it+u$ )e $a
E!!en )in )e"e#(rie 1--7 re3eritor $a Strate2ia )e pre+a)erare ur#*n)
"rono$o2ia ,otr*ri$or $a ni1e$ &na$t %i a )ez(ateri$or "u pri1ire $a
pro($e#ati"a eCtin)erii !e pot a#inti@
,. Consiliul European de la #adrid (decembrie ,223)
Cu a"ea!t o"azie !+au $uat )e"izii re3eritoare $a o"uparea 3or'ei )e
#un" #one)a uni" Con3erin'a Inter2u1erna#enta$ %i eCtin)erea !pre
'ri$e Europei Centra$e %i )e E!t %i !pre 'ri$e #e)iteraneene. Co#i!ia
European a prezentat un raport interi#ar a""entu*n) poten'ia$e$e (ene3i"ii
a$e eCtin)erii pentru pa"ea !ta(i$itatea "re%terea %i )ez1o$tarea e"ono#i"
&n Europa !u($iniin) toto)at ne"e!itatea a)aptrii !tru"turi$or
a)#ini!trati1e a$e 'ri$or "an)i)ate a!t3e$ &n"*t ! !e "reeze "on)i'ii$e pentru
inte2rarea ar#onioa! a a"e!tor !tate %i a !e#na$at " ne2o"ieri$e )e a)erare
1or 3i $an!ate $a %a!e $uni )up Con3erin'a Inter2u1erna#enta$ )in 1--:.
-. Consiliul European de la 4lorena (iunie ,225)
A a)optat un "a$en)ar )eta$iat pentru ne2o"ieri$e "u 'ri$e Europei
Centra$e %i )e E!t. Lu*n) a"t )e "on"$uzii$e Con!i$iu$ui )e $a Ma)ri) a
reiterat ne"e!itatea "a opinii$e %i rapoarte$e Co#i!iei pentru 3ie"are 'ar
"an)i)at ! 3ie pu!e $a )ipozi'ie i#e)iat )up &n",eierea Con3erin'ei
Inter2u1erna#enta$e a!t3e$ &n"*t 3aza ini'ia$ a ne2o"ieri$or "u 'ri$e
Europei Centra$e %i )e E!t ! poat "oin"i)e "u &n"eperea ne2o"ieri$or "u
Cipru %i Ma$ta re!pe"ti1 $a %a!e $uni )up ter#inarea Con3erin'ei
Inter2u1erna#enta$e.
6. Consiliul European de la .ublin (decembrie ,225)
O nou !trate2ie )e pre+a)erare &#(unt'it a 3o!t a)optat "u a"e!t
pri$e5. A"ea!ta !e a)re!eaz tuturor 'ri$or "an)i)ate )in Europa Centra$ %i
)e E!t %i 1a$ori3i" at*t in!tru#ente$e eCi!tente AA"or)uri$e Europene Carta
A$( a!upra Pie'ei Interne %i pro2ra#u$ PDAREB "*t %i un nou in!tru#ent
reprezent*n) piatra )e te#e$ie a !trate2iei U Parteneriate$e )e A)erare.
7. Consiliul European de la !msterdam (iunie ,228)
Mar",eaz &n",eierea "u !u""e! a Con3erin'ei Inter2u1erna#enta$e prin
a)optarea Tratatu$ui )e $a A#!ter)a#. Con!i$iu$ )e A3a"eri Genera$e a 3o!t
&n!r"inat ! ana$izeze &n )eta$iu opinii$e Co#i!iei "u pri1ire $a eCtin)ere %i
$a 2ra)u$ )e pre2tire a 3ie"rei 'ri "an)i)ate opinii "are ur#au ! 3ie
3ina$izate &n iu$ie.
=1
3. !genda -999 (iulie ,228)
-8
Se re3er $a@
- 1iitoru$ prin"ipa$e$or )o#enii a$e po$iti"ii "o#unitareK
- per!pe"ti1e$e 3inan"iare a$e UE pentru perioa)a 8///+8//:K
- eCtin)erea Uniunii.
<o"u#entu$ are ata%ate opinii$e Co#i!iei e$a(orate pe (aza
"riterii$or )e a)erare )e $a Copen,a2a pri1in) "ereri$e )e a)erare 3or#u$ate
)e Bu$2aria Ce,ia E!tonia Un2aria Letonia Lituania Po$onia Ro#*nia
S$o1a"ia %i S$o1enia.
>ie"are 'ar a pri#it un Gitinerariu )e par"ur!4 Aroa)#apB pentru
e1i)en'ierea pro2re!u$ui &nre2i!trat &n a)optarea a"Wui!+u$ui "o#unitar "are
$a r*n)u$ !u e1o$ueaz "ontinuu.
<e a!e#enea A2en)a 8/// a !ta(i$it un "a)ru 3inan"iar pentru
!pri5inirea pro"e!u$ui )e pre+a)erare )in 'ri$e "an)i)ate. Spri5inu$ 3inan"iar
pentru pre+a)erare a"or)at 'ri$or )in Europa Centra$ %i )e E!t &n!u#eaz
81 )e #i$iar)e euro pentru perioa)a 8///+8//:K
5. Consiliul European de la $u%emburg (decembrie ,228)
S+a ,otr*t "a ne2o"ieri$e ! &n"eap "u "in"i 'ri )in Europa Centra$ %i
)e E!t ACe,ia E!tonia Un2aria Po$onia %i S$o1eniaB p$u! Cipru ur#*n) "a
ne2o"ieri$e "u "e$e$a$te "in"i 'ri a$e Europei Centra$e %i )e E!t ! &n"eap
)up "e a"e!tea 1or 3i &nre2i!trat un pro2re! !u3i"ient &n (aza Parteneriate$or
)e A)erare.
Pro"e!u$ )e a)erare a &n"eput e3e"ti1 $a =/ #artie 1--9 o )at "u
&ntrunirea )e $a Lon)ra a #ini%tri$or )e eCterne ai !tate$or #e#(re ai 'ri$or
)in Europa Centra$ %i )e E!t %i )in Cipru.
B. Consiliul +uropean de la Cardi99 Ciunie DEEF>
Ur#are a )e!",i)erii ne2o"ieri$or )e a)erare "u Cipru Un2aria Po$onia
E!tonia Ce,ia %i S$o1enia Con!i$iu$ European a $uat not )e 3ina$izarea
eCer"i'iu$ui )e GeCa#inare ana$iti"4 A!"reenin2B pentru %apte "apito$e a$e
a"Wui!+u$ui "o#unitar. <e a!e#enea !+a tre"ut $a eCa#inarea ana$iti" a
a"Wui!+u$ui pentru Bu$2aria Letonia Lituania Ro#*nia %i S$o1a"ia.
:. Consiliul European de la ;erlin (martie ,222)
Re3eritor $a eCtin)ere !+au "reat )ou in!tru#ente )e pre+a)erare@ un
in!tru#ent !tru"tura$ AISPAB %i un intru#ent pentru a2ri"u$tur ASAPAR<B.
S+a #ai !ta(i$it un "a)ru 3inan"iar pentru a"e!te in!tru#ente %i !+a )e"i!
)u($area !pri5inu$ui 3inan"iar pentru pre+a)erare &n"ep*n) "u anu$ 8///.
8;
A2en)a 8/// 1o$ I GCo##uni"ation@ >or a Stron2er an) Ii)er Union4 Stra!(our2
iu$ie 1---
=8
2. Consiliul European de la <elsin=i (decembrie ,222)
-:
A "on3ir#at i#portan'a pro"e!u$ui )e eCtin)ere #ai a$e! pentru
a!i2urarea !ta(i$it'ii %i a pro!perit'ii &n Europa. <e a!e#enea a rea3ir#at
natura in"$u!i1 a pro"e!u$ui $a "are 1= 'ri "an)i)ate parti"ip &n "on)i'ii
e2a$e.
Con!i$iu$ European )e $a De$!inEi a reiterat 3aptu$ " &n)ep$inirea
"riteriu$ui po$iti" !ta(i$it $a Copen,a2a reprezint o pre"on)i'ie pentru
)e!",i)erea ne2o"ieri$or )e a)erare.
Con!i$iu$ European a )e"i! ! "on1oa"e "on3erin'e inter2u1erna#enta$e
(i$atera$e A&ntre UE %i 3ie"are !tat "an)i)atB &n $una 3e(ruarie 8/// &n 1e)erea
)e!",i)erii ne2o"ieri$or "u Ro#*nia S$o1a"ia Letonia Lituania Bu$2aria %i
Ma$ta "u pri1ire $a "riterii$e )e a)erare $a UE %i $a !",i#(ri$e "are 1or
tre(ui a)u!e Tratate$or.
,9. Consiliul European de la Nisa (decembrie -999)
-2
A e1i)en'iat " o )at "u intrarea &n 1i2oare a Tratatu$ui )e $a Ni!a %i "u
!",i#(ri$e in!titu'iona$e a3erente UE 1a putea pri#i "a noi #e#(ri a"e$e
'ri "are 1or 3i pre2tite $a !3*r%itu$ anu$ui 8//8.
State$e #e#(re au a)optat o pozi'ie "o#un "are !e 1a #en'ine &n
"a)ru$ "on3erin'e$or )e a)erare re3eritor $a a$o"area $o"uri$or &n Par$a#entu$
European $a pon)erarea 1oturi$or &n Con!i$iu %i $a !tru"tura Co#itetu$ui
E"ono#i" %i So"ia$ %i a Co#itetu$ui Re2iuni$or &ntr+o Uniune "u 8; )e
#e#(ri.
,,. Consiliul European de la />teborg (iunie -99,)
69
A !u($iniat i#portan'a "apa"it'ii 'ri$or "an)i)ate )e a i#p$e#enta %i
ap$i"a a"Wui!+u$ %i a a)u2at " 'ri$e "an)i)ate tre(uie ! )epun e3orturi
!u(!tan'ia$e pentru "on!o$i)area %i re3or#area !tru"turi$or a)#ini!trati1e %i
5uri)i"e.
S+a apre"iat " 'ri$e "an)i)ate au 3"ut pro2re!e re#ar"a(i$e &n "e pri1e%te
&n)ep$inirea "riterii$or )e a)erare. E$e 1or tre(ui ! a"or)e o aten'ie
)eo!e(it "rerii !tru"turi$or a)#ini!trati1e a)e"1ate re3or#rii !i!te#e$or
5uri)i"e %i a !er1i"ii$or pu($i"e pre"u# %i a !itua'iei #inorit'i$or. E3orturi
!pe"ia$e )e a!i!ten' 1or 3i 3"ute pentru Ro#*nia %i Bu$2aria.
18. Consiliul European de la Copen)aga (decembrie -99-) Uniunea
European a anun'at &n",eierea ne2o"ieri$or )e a)erare "u Cipru
Repu($i"a Ce, E!tonia Un2aria Lituania Letonia Ma$ta Po$onia
S$o1enia %i S$o1a"ia "are &n"ep*n) "u 1 #ai 8//7 au )e1enit #e#(ri ai
Uniunii.
89
,ttp@VVeuropa.eu.intV"o#i!!ionVar",i1e!Viz"8///V2enin3oV3a"t+!,eet!Vin)eCZeu.,t#$
8-
GT,e Ni"e Treat?4@ MMM.euo(!er1er."o#V3rontZprint.p,t#$[arti"$eZi) 8//1
=/
A. Brato!in GE1o$u'ii eCtraor)inare $a G\te(or24@,ttp@VVa)e1aru$.Eappa.roVa=788Z/=,t#$
8//1
==
1=. Consiliul European de la "essaloni=i (iunie -996) prin "are !+au pu!
(aze$e re$a'ii$or )intre Uniunea European %i !tate$e )in Ba$"anii )e 1e!t@
A$(ania Bo!nia+Der'e2o1ina Croa'ia Ma"e)onia Ser(ia %i
Muntene2ru.
17. Consiliul European de la (evilla (?ebruarie -99-) $a "are !+au
)i!"utat pro($e#e$e ri)i"ate )e i#pa"tu$ eCtin)erii Uniunii Europene
a!upra i#i2ra'iei.
>ie"are reuniune $a ni1e$ &na$t a#intit prin !intetizarea "on"$uzii$or
Con!i$ii$or Europene #ar",eaz o etap i#portant &n e1o$u'ia pro"e!u$ui
"o#p$eC a$ eCtin)erii Uniunii Europene 3a"i$it*n) treptat )ru#u$ ane1oio!
a$ a)errii 'ri$or "an)i)ate $a or2ani!#e$e "o#unitare.
=7