Sunteți pe pagina 1din 109

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Documentele contabile si aspecte privind proiectarea si


standardizarea acestora
Introducere
Secolul XV impune contabilitatea n partid dubl, perioad n care economistul
italian Frederico Miles, n lucrarea sa Starea detalia regionera (Bologna, 1!"# aprecia c
literatura contabil este pe $antier $i de ea se ocup cu s%rg contabilii &ene'ieni, pentru c
Vene'ia diri(ea) acum mi$carea contabil mondial* un strin sau aproape un strin de
acti&itatea lor, totu$i un om al cunoa$terii a n'eles mai mult dec%t oricare altul, importan'a la
care se ridic situa'ia conturilor $i utilitatea pe care a&ea s o nregistre)e di+u)area ei,
-ceast nobil +igur este .uca /aciolo, care n opera sa grandioas intitulat0 Suma de
aritimetica, geometria, proportioni et proportionalita (Vene'ia 111# include 2ratatus de
computis et scripturis, adic 2ratat de contabilitate n partid dubl3piatr miliar n
istoria contabilit'ii cu toate mruntele lipsuri pe care le con'ine,4citat dup0 5usu 6, $i
7uciureanu 8t,9Fra .uca di Borgo $i doctrinele contabile n cultura economic rom%neasc
( :d, ;unimea , Ia$i 11#,
< caracteristic esen'ial a unei contabilit'i adaptate cerin'elor unei economii de
pia' de)&oltat este transparen'a cel pu'in, a acelei pr'i a in+orma'iei contabile care
interesea) pe in&estitorii ac'ionari sau obligatari, pe creditorii $i pe partenerii de a+aceri,
respecti&0 situa'ia patrimonial, re)ultatele economico9+inanciare $i raportul dintre crean'e $i
datorii,
=n segment important n 'esutul economic al +iecrei 'ri l repre)int regiile
autonome,
Fenomenele de cre$tere $i globali)are a acti&it'ilor ntreprinderilor mari au generat o
multiplicare a ca)urilor de ac>i)i'ii de societ'i strine, precum $i a necesit'ilor +inanciare
care au stat la ba)a de)&oltrii actuale a pie'elor interna'ionale de capitaluri,
?ntreprinderile mari sau grupurile sensibile la +enomenele de globali)are sunt $i &or +i
adepte ale ntocmirii $i pre)entrii situa'iilor +inanciare pe ba)a +iloso+iei I-S7, nu acela$i
lucru se poate spune despre ntreprinderile mici $i mi(locii,
Pagina 1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
< contribu'ie deosebit la solu'ionarea teoretic $i practic a problemelor de
contabilitate n 5om%nia, au a&ut9o re&istele de contabilitate ( prima re&ist de specialitate
aprut n anul 1"@ a +ost 5e&ista general de comer' $i contabilitate, nlocuit succesi& cu
Buletinul conturilor, :&iden'a contabil, 5e&iste de contabilitate $i 5e&ista de +inan'e,
credit $i contabilitate# $i +ostul 7orp al 7ontabililor -utori)a'i si :Aper'i 7ontabili care au
+unc'ionat intre anii 1B191!",
Pagina 2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7apitolul I0 6ocumente contabile
n sistemele interna'ionale de contabilitate
1,1, :&olu'ia documentelor de sinte) pe plan interna'ional
1,B, 7ererea de in+orma'ie contabil
1,C, <+erta de in+orma'ie contabil
7alitatea in+orma'iei contabile
6ocumente contabile potri&it 6irecti&ei a IV9a a 7,:,:,
6ocumente contabile de sinte) potri&it I-S7
6ocumente contabile n sistemele0 anglo9saAon, american $i continental
7ap I, :&olu'ia documentelor de sinte)
pe plan interna'ional
:+orturile +cute de =niunea :uropean, pe linia armoni)rii sistemelor de
contabilitate $i a ntocmirii rapoartelor societ'ilor comerciale, s9au concreti)at n directi&ele
la care sunt supuse statele membre,
6irecti&a a IV9a din B! iulie 1D@ a &i)at, coordonarea dispo)i'iilor na'ionale cu
pri&ire la structura $i con'inutul conturilor anuale $i ale raportului de gestiune, modurile de
e&aluare c%t $i la publicarea acestor documente, n special pentru societ'ile cu
responsabilitate limitat $i societ'ile pe ac'iuni,
6irecti&a a VII9a din 1C iulie 1@C a a&ut ca obiect armoni)area ntocmirii conturilor
consolidate,
?n po+ida naturii prescripti&e a teAtelor, directi&ele a IV9a $i a VII9a, nu au condus la o
pre)entare identic a conturilor anuale ale societ'ilor statelor membre, 8i aceasta, pentru c,
mai nt%i, directi&ele nu sunt legi care s aib un impact asupra societ'ilor interesate $i, apoi,
c ele las statelor membre un numr mare de op'iuni $i de dispo)i'ii, care ncep cu eApresia
Estatele membre &or putea autori)a 3,
?n cadrul directi&ei a IV9a, pre)entarea conturilor este tratat n articolele C9C",
6irecti&a a pre&)ut dou sc>eme pentru bilan'0
Pagina din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
sc>ema descris de articolul , care pre)int bilan'ul sub +orm bilateral (de cont#,
acti&ul put%nd +i descompus n F rubrici, notate de la - la F, iar pasi&ul, n ! rubrici, notate de
la - la :,
sc>ema descris de articolul 1", care pre)int bilan'ul sub +orm de list $i permite
calculul +ondului de rulment* ansamblul rubricilor este notat de la - la .,
2abelul nr,1 Sc>ema bilan'ului potri&it 6irecti&ei a IV9a (&arianta -#
-72IV /-SIV
7apital subscris ne&rsat
7>eltuieli de constituire
-cti& imobili)at
-cti& circulant
7onturi de regulari)are
/ierderea eAerci'iului
7apitaluri proprii
/ro&i)ioane pentru riscuri $i c>eltuieli
6atorii
7onturi de regulari)are
Bene+iciul eAerci'iului
2abelul nr,B Sc>ema bilan'ului potri&it 6irecti&ei a IV9a (&arianta B#
7apital subscris ne&rsat
7>eltuieli de constituire
-cti& imobili)at
-cti& circulant
7onturi de regulari)are
6atorii a cror &aloare re)idual nu este superioar unui an
-cti&ul circulant (inclusi& :# care dep$e$te datoriile cu durat re)idual mai mic
sau egal cu un an
Mrimea total a elementelor de acti& dup deducerea datoriilor a cror &aloare
re)idual nu este superioar unui an
6atorii a cror &aloare re)idual este superioar unui an
/ro&i)ioane pentru riscuri $i c>eltuieli
7onturi de regulari)are
7apitaluri proprii
Gormele contabile interna'ionale se re+er, n general, la e&aluarea, pre)entarea $i
comunicarea in+orma'iilor, relati&e la situa'iile +inanciare ale ntreprinderii, 2rei dintre ele au
Pagina ! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
a&ut o implicare direct asupra structurilor in+orma'ionale pre)entate de situa'iile +inanciare
tradi'ionale0 bilan'ul, contul de pro+it $i pierdere $i aneAa, 2oate trei au de&enit par'ial
desuete, mai nt%i o dat cu elaborarea cadrului contabil conceptual al I-S7 (1@# $i, apoi,
prin lansarea proiectului de norm E/re)entarea situa'iilor +inanciare (1!#,
7ele trei norme se re+ereau la0
norma 1, (I-S1#, E/ublicarea metodelor contabile 0 data de aplicare, ncep%nd cu 1
ianuarie 1D!*
norma ! (I-S!#, EIn+orma'iile pe care ntreprinderea trebuie s le +urni)e)e n
situa'iile sale +inanciare 0 data de aplicare ncep%nd cu 1 ianuarie 1DD*
norma 1C (I-S1C# E/re)entarea acti&ului pe termen scurt $i a pasi&ului pe termen
scurt* data de aplicare, ncep%nd cu 1 ianuarie 1@1,
7on'inutul celor C norme este repus par'ial n cau) prin publicarea cadrului
conceptual $i prin recenta re&i)uire a normelor care a condus la cre$terea considerabil a listei
in+orma'iilor de +urni)at de ctre ntreprinderile care aplic normele interna'ionale,
:lementele constituti&e legate direct de e&aluarea situa'iei +inanciare (deci de bilan'#
se regsesc n paragra+ul 1D, :l se re+er la acti&e, datorii $i capitaluri proprii,
-cti&ele0
6e+ini'ie0 un acti& este o resurs controlat de ntreprindere0
care pro&ine din e&enimente trecute
purttoare de a&anta(e economice &iitoare ce trebuie s +ie bene+ice acesteia ,
5emarc0 tran)ac'iile sau e&enimentele &iitoare nu dau na$tere unui acti&*
Go'iunea de a&anta(e economice0 a&anta(ul economic legat de un acti& corespunde
poten'ialului prin care acest acti& contribuie, direct sau indirect, la un +luA de lic>idit'i sau
de ec>i&alente de lic>idit'i bene+ice ntreprinderii,
5emarci0
-cest poten'ial poate s +ie0
un poten'ial de produc'ie, care +ace parte din acti&it'ile opera'ionale(de eAploatare#
ale ntreprinderii*
o posibilitate de con&ersie n lic>idit'i sau ec>i&alente de lic>idit'i*
o capacitate de reducere a ie$irilor de +onduri,
-&anta(ele economice &iitoare generate de un acti& pot s apar n di+erite moduri0 de
eAemplu, un acti& poate s +ie0
utili)at pentru produc'ia de bunuri sau prestarea de ser&icii, pe care ntreprinderea le
&a &inde*
Pagina " din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
sc>imbat contra altor acti&e*
utili)at pentru a plti o datorie*
distribuit propriet'ilor ntreprinderii,
7aracteristicile acti&elor0 dup natura lor0
-cti&ele pot a&ea o +orm +i)ic (terenuri, cldiri, ec>ipamente, etc,# sau necorporal
(bre&ete, licen'e, etc,#
:le pot +i asociate drepturilor legale (cel mai adesea, drepturilor de proprietate# sau
pot re)ulta dintr9o situa'ie de +apt, :ste ca)ul, de eAemplu0
unui bun de'inut n &irtutea unui contract de loca'ie, atunci c%nd locatarul controlea)
a&anta(ele economice &iitoare legate de acest bun*
unui HnoI9>oI (o abilitate# te>nologic pstrat secret, care re)ult dintr9o acti&itate
de de)&oltare, atunci c%nd ntreprinderea controlea) a&anta(ele economice &iitoare legate de
acest HnoI9>oI,
:le au +ost ac>i)i'ionate n mod oneros sau gratuit ,
5emarc 0 re)ult c pot s rspund de+ini'iei unui acti& bunurile primite de
ntreprindere sub +orm de dona'ie,
6atoriile
6e+ini'ie0 o datorie este considerat a +i o obliga'ie actual a ntreprinderii0
care pro&ine din e&enimente trecute*
care trebuie s antrene)e au oca)ia pl'ii (decontrii# sale, o ie$ire de resurse (acti&e#
generatoare de a&anta(e economice,
Ie$irea de resurse generatoare de a&anta(e economice poate s se reali)e)e prin0
o plat n lic>iditate*
un trans+er de alte acti&e*
o prestare de ser&icii*
o nlocuire a acestei obliga'ii printr9op alt obliga'ie*
o con&ersie a unei obliga'ii n capital*
un abandon de ctre debitor a drepturilor sale sau a crean'ei sale,
Go'iunea de datorii (liabilities J engle), dettes J +rance)# corespunde no'iunii de
pasi& eAtern (passi+ eAterne J +rance)#, di+erit de cea de Etotal pasi&, care corespunde
sumei pasi&elor cu capitaluri proprii,
<bliga'ia este datoria sau responsabilitatea de a ac'iona sau de a +ace ce&a de o
anumit manier, :a poate0
s aib o ba) contractual, statutar sau legal*
Pagina # din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
s re)ulte din practici comerciale curente*
s re)ulte din &oin'a ntreprinderii de a conser&a bune rela'ii de a+aceri sau de a
ac'iona de manier ec>itabil,
5emarci0
trebuie s se +ac o distinc'ie clar ntre obliga'iile actuale $i anga(amentele &iitoare
acestea din urm necorespun)%nd elementelor de+ini'iei datoriilor*
unele datorii nu pot +i e&aluate dec%t pe ba)a unor estimri importante, moti& pentru
care, n unele ntreprinderi $iKsau 'ri sunt denumite pro&i)ioane , -st+el de pro&i)ioane
constituie datorii n sensul cadrului conceptual, din momentul n care ele implic o obliga'ie
actual $i satis+ac cerin'ele restului de+ini'iei,
7apitalurile proprii,
6e+ini'ie0 capitalurile proprii repre)int interesul re)idual n acti&ele ntreprinderii,
dup deducerea tuturor datoriilor ,
-cti&it'ile comerciale, industriale $i economice sunt eAercitate adesea sub +orm de
ntreprinderi indi&iduale, de societ'i n nume colecti& $i di&erse tipuri de ntreprinderi cu
caracter public, 7adrul legal $i regulamentar al acestor ntreprinderi di+er, adesea, de cel
aplicabil societ'ilor pe ac'iuni,
7adrul conceptual al I-S7 de+ine$te $i caracteri)ea) criteriile de recunoa$tere
(constatare# a elementelor situa'iilor +inanciare , 6incolo de criteriile generale, cadrul
anali)ea) criteriile speci+ice di+eritelor elemente, -st+el0
un acti& este constatat n bilan', atunci c%nd0
este probabil ca a&anta(ele economice &iitoare s +ie bene+ice ntreprinderii, dincolo
de perioada contabil n curs *
costul acestui acti& s +ie msurat de o manier +iabil,
o datorie este constat n bilan', atunci c%nd0
este probabil ca o pierdere de resurse ce repre)int a&anta(e economice s re)ulte din
plata obliga'iei actuale*
mrimea acestei pl'i s +ie msurat de o manier +iabil,
6e asemenea, cadrul anali)ea) sistemele de msurare utili)ate n e&aluarea
elementelor situa'iilor +inanciare, :l recomand costul istoric, costul actual, &aloarea
reali)abil (de decontare# $i &aloarea actual,
/roiectul de norm re+eritor la pre)entarea situa'iilor +inanciare (1!#, pre&ede
urmtoarea structur minimal a bilan'ului0
-cti&e imobili)ate (FiAed assets#0
Pagina $ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
-cti&e corporale (2angible assets#
-cti&e necorporale (Intangibile assets#
-cti&e +inanciare ( Financial assets#
-cti&e circulante (7urrent assets#0
Stocuri (In&entories#
7rean'e (5ecei&ables#
.ic>idit'i $i ec>i&alente de lic>idit'i (7as> and cas> eLui&alents#
-lte acti&e +inanciare (<t>er +inancial assets#
7onturi de regulari)are9acti& $i alte acti&e circulante (-ccruals ot>er current and
assets#
7apital M ac'iuni $i re)er&e (s>are capital and reser&es#0
7apital (ac'iuni ordinare# (<rdinarN eLuite capital#
5e)er&e (5eser&es#
7apital (ac'iuni pri&ilegiate#(/re+erence capital#
Interese minoritare (MinoritN interest#
6atorii (.iabilities#
?mprumuturi purttoare de dob%n)i (Interest M bearing loans#
7reditori (7reditors#
/ro&i)ioane (/ro&isions#
7redite pe termen scurt (7as> eLui&alents#
7onturi de regulari)are9pasi& $i alte datorii (-ccruals and ot>er liabilities#,
/entru bilan', proiectul de norm propune un model care distinge acti&ele imobili)ate,
acti&ele circulante, capitalurile proprii $i datoriile, pre)entat sub +orm de cont, 5e)ult c
separarea acti&elor imobili)ate de acti&ele circulante este ba)at pe +unc'ia real a acti&elor
respecti&e, $i nu pe scaden'a lor, Orupul de lucru al I-S7 pre+er ca bilan'ul s disting
acti&ele c&asipermanente ale ntreprinderii (construc'ii, instala'ii te>nice, plasamente pe
termen lung, etc,# de celelalte elemente care pot s +ie mai mult sau mai pu'in considerate ca
apar'in%nd +ondului de rulment, 6ac persoana care ntocme$te conturile nt%mpin di+icult'i
n deci)ia sa pri&ind apartenen'a unui acti& la una dintre cele dou mari categorii, acti&ul
respecti& s +ie considerat un acti& circulant,
7u toate c n contabilit'ile anglo9saAone se separ datoriile pe termen scurt de
datoriile pe termen lung, proiectul de norm respinge aceast u)an', /asi&ul bilan'ului
trebuie s +ie mpr'it ntre capitaluri proprii, interese minoritare $i datorii,
Pagina % din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Se constat c repre)entarea este apropiat de cea din bilan'ul +ran'u)esc (sau
rom%nesc# $i c el nu este ba)at pe +ormula Eacti&e M datorii J capitaluri proprii, 6e
asemenea se constat c, dac datoriile curente (pe termen scurt# nu sunt separate, nu se pot
deduce din acti&ele circulante, a$a cum se procedea) n contabilit'ile anglo9saAone,
?n acord cu dispo)i'iile 6irecti&ei a IV9a europene normali)atorii rom%nii au optat
pentru o sc>em de bilan' sub +orm de tablou cu dou pr'i0 partea st%ng, numit acti&, $i
partea dreapt, numit pasi&,
Vi)iunea general asupra bilan'ului este una +unc'ional, :lementele patrimoniului
unei ntreprinderi sunt clasi+icate n acti& $i pasi&, con+orm destina'iei economice, respecti&
dup pro&enien',
/e ba)a criteriilor de lic>iditate M eAigibilitate, se impun reclasi+icri pe termen,
aspect reali)at cu a(utorul celui de9al treilea cont anual0 aneAa,
-pelul la criteriile destina'iei economic9natur (uridic a a&ut ca scop ini'ial s
oriente)e in+orma'ia bilan'ier spre cerin'ele contabilit'ii na'ionale $i ale anali)ei +inanciare
eAterne, ?n acest mod, s9ar +i permis s se urmreasc, de la un an la altul, +luAurile de resurse
$i de utili)ri, deci s se determine $i s se &alori+ice in+orma'iile a+erente unui tablou de
+inan'are de tipul tabloului de utili)ri $i de resurse,
Bilan'ul ($i aneAa# este mai pu'in traducerea unic $i general a situa'iei ntreprinderii,
ci o ba) de date pe care +iecare poate s o prelucre)e con+orm opticii $i necesit'ilor sale
((uridice, +inanciare#,
Gormele contabile din 'ara noastr lsau agen'ilor economici posibilitatea de a
ntocmi bilan'ul contabil cu un grad di+eren'iat de detaliere n +unc'ie de mrimea
ntreprinderii, -st+el unit'ile patrimoniale mici $i mi(locii urmau s ntocmeasc conturile
anuale n sistem simpli+icat, iar cele mari, n sistem de ba), 7riteriile de delimitare ntre cele
dou categorii de ntreprinderi respectau dispo)i'iile 6irecti&ei a IV9a europene* criterii ce se
re+ereau la (1# totalul bilan'ier* (B# ci+ra de a+aceri* (C# numrul mediu de salaria'i
permanen'i, Starea de tran)i'ie, restructurarea permanent a 'esutului economic rom%nesc $i,
mai ales, caracterul discutabil al pragurilor primilor doi indicatori n condi'iile cotelor nalte
ale in+la'iei atinse de economia 'rii noastre, au determinat o renun'are (o am%nare# la
practica di+eren'ierii sistemelor documentare n +unc'ie de mrimea ntreprinderilor,
In+orma'iile bilan'iere se re+er la dou eAerci'ii consecuti&e0 s+%r$itul eAerci'iului
anterior (precedent# $i s+%r$itul eAerci'iului recent nc>eiat,
?n pri&in'a acti&ului, elementele sunt pre)entate la &aloarea net, re)ultat din
&aloarea brut corect cu deprecierile constatate pe parcursul eAerci'iului, -pelul n
Pagina 9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
eAclusi&itate la &alorile nete mic$orea) &alen'ele bilan'ului, mai ales pe linia anali)elor
+inanciare, Modelul bilan'ier practicat n Fran'a conser& cele trei in+orma'ii9&alorarea brut,
deprecierea li &aloarea net9la ni&elul eAerci'iului recent nc>eiat, /entru sistemul rom%nesc,
utili)area &alorilor brute implic recursul la in+orma'iile din aneA,
6e$i normele rom%ne$ti nu de+inesc categoria de acti&, dac am lua n considera'ie
de+ini'ia o+erit pe planul contabil general +rance), prin acti& am n'elege0 Eun element al
patrimoniului care are o &aloare economic po)iti& pentru ntreprindere, -cti&ul repre)int
utili)area resurselor ntreprinderii, 6e$i acti&ul cuprinde elemente patrimoniului care au o
&aloare economic po)iti& pentru ntreprindere, normele permit n anumite ca)uri, s se +ac
o derogare de la acest principiu $i s se includ n acti& elemente care n realitate sunt
considerate a +i c>eltuieli sau &alori ce nu au +ost deduse din re)ultat n eAerci'iul (anterior#
reali)rii lor, ?nscrierea n acti& numit capitali)are sau acti&are, are ca scop etalarea lor pe
mai multe eAerci'ii, -st+el de elemente constituie acti&ul +icti&, -nali$tii +inanciari le
consider non&alori,
/asi&ul bilan'ier este compus din capitalurile proprii $i datoriile &i)a&i de ter'i, <
datorie poate +i de+init ca un element al patrimoniului care are o &aloare economic
negati&, /entru I-S7 un pasi& eAtern (o datorie# este o obliga'ie actual sau &iitoare a
ntreprinderii, a crei ac>itare se &a reali)a prin abandonul de a&anta(e economice,
7apitalurile proprii (acti&ul net# sunt un sold re)idual stabilit ca di+eren' ntre totalul
acti&elor $i totalul pasi&elor eAterne, :le corespund drepturilor proprietarilor n acti&ul
ntreprinderii, dup deducerea datoriilor $i repre)int &aloarea contabil a ntreprinderii,
7apitalurile proprii sunt considerate a +i, ca $i pasi&ul eAtern surse de +inan'are a
ntreprinderii,
?n con+ormitate cu normele contabile rom%ne$ti, pasi&ul bilan'ier, se structurea) n
patru mari categorii0 capitaluri proprii, pro&i)ioane pentru riscuri $i c>eltuieli, datorii, conturi
de regulari)are $i asimilate,
6irecti&a a IV9a european pri&ind documentele contabile instituite sc>eme
obligatorii pentru pre)entarea contului de pro+it $i pierdere,
7on+luen'a n spa'iul =niunii :uropene a tradi'iei +ranco9germane, ba)at pe
pre+erin'a pre)entrii c>eltuielilor $i &eniturilor dup natura lor economic cu modelul anglo9
saAon, care pri&ilegia) abordarea c>eltuielilor $i &eniturilor pe +unc'ii ale ntreprinderii, a
+cut ca 6irecti&a a IV9a s lase n componen'a statelor membre alegerea ntre cele dou
clasi+icri a c>eltuielilor $i &eniturilor pre)entate n contul de re)ultate, -st+el, sunt pre&)ute
patru sc>eme pentru contul de pro+it $i pierdere0 sub +orm de list $i sub +orm tabelar (sau
Pagina 10 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
de cont#* cu pre)entarea c>eltuielilor dup destina'ia sau +unc'iile lor, /entru asigurarea
compatibilit'ii in+orma'iei contabile, 6irecti&a a IV9a european pre&ede ca +iecare post din
contul de re)ultate s pre)inte &alori pentru eAerci'iul curent c%t $i pentru &alori pentru
eAerci'iul curent c%t $i pentru eAemplu precedent,
Modelul de cont de re)ultate cu pre)entarea c>eltuielilor dup destina'ia lor (unit $i
Epe +unc'iuni# n +ormat Elist sau Econt +ace distinc'ia ntre costurile de produc'ie,
costurile de distribu'ie, c>eltuielile generale administrati&e, c>eltuielile +inanciare $i
c>eltuielile eAcep'ionale $i este orientat spre calculul Ere)ultatului brut,
?n ca)ul n care pre)entarea contului de pro+it $i pierdere se +ace dup criteriul
destina'iei c>eltuielilor, 6irecti&a a IV9a european cere ca n aneA s +ie +urni)ate
in+orma'ii pri&ind unele c>eltuieli dup natura lor, 7ele patru sc>eme de cont de re)ultate
pre&)ute de 6irecti&a a IV9a european rele& distinct re)ultatul din acti&it'i ordinare +a'
de re)ultatul eAcep'ional (primul +ormat pre)int trei ni&eluri de re)ultat0 re)ultatul care
pro&ine din acti&it'i ordinare, dup impo)itare, re)ultatul eAcep'ional $i re)ultatul
eAerci'iului* al doilea $i al patrulea +ormat nu pre)int re)ultatul eAcep'ional, de$i creea)
condi'iile pentru determinarea lui, +ormatul al treilea pre)int n plus +a' de primul, re)ultatul
brut#, 6i+eren'a dintre modelul de cont de re)ultate cu c>eltuieli dup natura economic, +a'
de modelul cu c>eltuieli dup destina'ia lor, const n pre)entarea c>eltuielilor de eAploatare,
?n dreptul contabil comunitar, prin pre&ederile 6irecti&ei a IV9a europene, pri&ind
conturile anuale ale societ'ilor de capitaluri (1D@#, a&erea este unul dintre documentele
contabile de sinte), care, mpreun cu bilan'ul $i contul de pro+it $i pierdere +ormea) un tot
unitar,
7ea mai mare parte a in+orma'iilor care trebuie s +igure)e n aneA sunt pre&)ute n
articolul 1C al directi&ei, completat ns de alte articole care preci)ea) c anumite in+orma'ii
ale bilan'ului $i contului de pro+it $i pierdere trebuie s +ie de)&oltate n aneA, dac ele sunt
semni+icati&e,
-neAa trebuie s con'in cel pu'in in+orma'ii pri&ind0
Modurile de e&aluare aplicate di+eritelor posturi ale conturilor anuale, c%t $i metodele
de calcul al corectrilor de &aloare (amorti)ri $i pro&i)ioane# utili)ate* ba)ele de con&ersie a
elementelor eAprimate n monede strine,
/articipa'iile de'inute pentru cel pu'in B"P din capitalul societ'ilor eminente,
Gumrul $i &aloarea nominal a ac'iunilor subscrise n cursul eAerci'iului,
Gumrul $i &aloarea nominal a di+eritelor categorii de ac'iuni care compun capitalul,
Pagina 11 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Gumrul $i mrimea drepturilor pr'ilor bene+iciare, ale obliga'iunilor con&ertibile $i
ale titlurilor similare,
Mrimea datoriilor, n special a celor a cror durat este mai mare de cinci ani,
Mrimea anga(amentelor +inanciare n a+ara bilan'ului,
Structura ci+rei de a+aceri pe categorii de acti&it'i $i pe pie'e geogra+ice,
Gumrul $i structura personalului anga(at, n medie, n cursul eAerci'iului,
Inciden'a e&alurilor +iscale derogatorii asupra re)ultatului net al eAerci'iului,
Mrimea impo)itelor am%nate,
Mrimea remunera'iilor atribuite organelor de administra'ie, de conducere $i de
control,
Mrimea a&ansurilor $i creditelor atribuite membrilor organelor de administra'ie, de
conducere $i de control, c%t $i anga(amentelor luate n contul lor, n numele unei garan'ii
oarecare,
?n &i)iunea organismului interna'ional de normali)are contabil (I-S7#, situa'iile
+inanciare con'in $i note* tablouri suplimentare, ca $i in+orma'ii di&erse care +ormea) aneAa,
-ceast aneA poate con'ine in+orma'ii suplimentare pri&ind elementele din bilan' $i contul
de re)ultate, care rspund ne&oilor in+orma'ionale ale utili)atorilor de in+orma'ii contabile, Se
pot pre)enta, de asemenea, in+orma'ii pri&ind riscurile $i incertitudinile care a+ectea)
ntreprinderea, c%t $i in+orma'ii pri&ind resursele $i obliga'iile care nu sunt pre)entate n bilan'
(eA0 re)er&ele minerale#,
?n proiectele sale de norme contabile, organismul de normali)are contabil
interna'ional (I-S7# urmre$te introducerea de noi in+orma'ii, care s +ie publicate n aneA,
n plus +a' de cele cerute de normele actuale, Se preconi)ea) ca aneAa s indice $i
re+eren'ialul utili)at pentru ntocmirea conturilor anule, ?n ca)ul n care situa'iile +inanciare
(conturile anuale# &or +i declarate a +i n mic msur n con+ormitate cu normele emise de
I-S7, aneAa trebuie s cuprind men'iuni pri&ind natura $i cau)ele pentru +iecare abatere, c%t
$i impactul acestora asupra re)ultatului $i situa'iei +inanciare a ntreprinderii,
S9a putut obser&a c bilan'ul con+er o &i)iune static asupra structurii +inanciare, iar
contul de pro+it $i pierdere, o &i)iune dinamic asupra acti&it'ii,
Gici bilan'ul, nici contul de pro+it $i pierdere nu permit, apriori, ob'inerea unei &i)iuni
dinamice asupra structurii +inanciare, < atare &i)iune cade sub inciden'a interesului at%t al
analistului +inanciar eAtern ntreprinderii, c%t $i al managerilor acesteia, =n conductor de
ntreprindere este adesea determinat s se ntrebe $i s gseasc rspuns asupra locali)rii
bene+iciului n structurile patrimoniale (tre)orerie, stocuri, imobili)ri, etc,#, /erpleAitatea l
Pagina 12 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
cuprinde n atunci c%nd constat o discordan' ntre cre$terea produc'iei $i ci+rei de a+aceri, pe
de o parte, $i &olumul tre)oreriei, pe de alt parte, :l acord un interes deosebit posibilit'ilor
de in&estire $i mi(loacelor pe care le poate pune n oper,
.a aceste cerin'e, teoria, doctrina $i practica mondial au rspuns prin crearea unui
instrument eAtern de interesant, tabloului de +inan'are, :l a mbrcat de9a lungul timpului mai
multe +orme, dar dou dintre acestea au c%$tigat aderen'a normali)atorilor, practicienilor* $i
anume0 tabloul de utili)ri $i de resurse $i tabloul +luAurilor de tre)orerie,
/rima +orm, n &og p%n spre s+%r$itul anilor QD", de$i a sedus prin elegan'a
ra'ionamentelor sale, s9a do&edit a +i &ulnerabil n con+runtarea cu +enomenele in+la'ioniste
din deceniul al optulea $i cu mani+estarea tot mai pregnant a economiilor de credit,
/rincipala critic adus tabloului de utili)ri $i de resurse (modelul /cg +rance) 1@B#
este dat de disimularea +luAurilor montare, Menirea de ba) a tabloului de tre)orerie este s
+urni)e)e in+orma'ii rele&ante pri&ind ncasrile $i pl'ile unei ntreprinderi, n cursul unui
eAerci'iu, pentru a a(uta utili)atorii de situa'ii +inanciare, n special in&estitorii, n e&aluarea
sol&abilit'ii acesteia,
=n tablou al +luAurilor de tre)orerie permite utili)atorilor situa'iilor +inanciare0
s e&alue)e capacitatea ntreprinderii de a dega(a lic>idit'i*
s determine necesit'ile de lic>idit'i*
s pre&ad scaden'ele $i riscul ncasrilor &iitoare*
s compare re)ultatele ntreprinderii, prin eliminarea e+ectelor utili)rii di+eritelor
metode contabile pentru acelea$i opera'ii $i e&enimente,
Modelul de plecare n e&olu'ia practicii interna'ionale spre un tablou al +luAurilor de
tre)orerie a +ost standardul contabil american F-S ! (1@D# $i situa'ia propus, prin aceast
norm, de F-SB,
<rganismul interna'ional de normali)are, I-S7 emite $i pune n aplicare, la 1 ianuarie
1D, norma D (I-S D# pri&ind tabloul de +inan'are, norm re&i)uit n 1B,
?ncep%nd cu 1 ianuarie 11, marile ntreprinderi din 'rile de)&oltate care aplic
normele contabile interna'ionale, trebuie s publice n raportul lor anual un tablou de
+inan'are aAat pe anali)a &aria'iei de tre)orerie, 7adrul conceptual al I-S7 +ace din tabloul de
+inan'are o component distinct a situa'iilor +inanciare,
2abloul de utili)ri $i de resurse permite s se eAplice &aria'ia patrimoniului ntre
bilan'ul de desc>idere $i bilan'ul de nc>idere al unui eAerci'iu, :l este orientat spre o anali)
patrimonial a ntreprinderii* +urni)ea) o &edere de ansamblu asupra ec>ilibrului +inanciar,
Pagina 1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
?n elaborarea unui tabloului de utili)ri $i resurse trebuie s se +ac o distinc'ie c%t se poate de
net ntre +luAurile patrimoniale, +luAurile +inanciare $i +luAurile monetare,
2abloul de utili)ri $i de resurse are ca obiect pre)entarea +luAurilor +inanciare, n
timp ce +luAurile monetare +ac obiectul tabloului +luAurilor de tre)orerie,
-m pre)entat anterior de+ini'iile elementelor care compun bilan'ul $i contul de pro+it
$i pierdere, n &i)iunea organismului interna'ional de normali)are contabil, ?n sc>ema de
clasi+icare a cadrului su conceptual sunt cuprinse0
situa'ia +inanciar0 acti&e, datorii (pasi&e# $i capitaluri proprii*
per+orman'ele0 &eniturile $i c>eltuielile*
a(ustrile de men'inere a capitalului (di+eren'ele din ree&aluare#,
Bilan'urile ntocmite n acord cu normele contabile interna'ionale actuale pot s
includ elemente care nu satis+ac de+ini'iile unui acti& sau unei datorii $i care nu +ac parte din
capitalurile proprii,
6irecti&a a IV9a din B! iulie 1D@ a &i)at coordonarea dispo)i'iilor na'ionale cu
pri&ire la structura $i con'inutul conturilor anuale $i ale raportului de gestiune* modurile de
e&aluare c%t $i la publicarea acestor documente, n special pentru societ'ile cu
responsabilitate limitat $i societ'ile pe ac'iuni,
6irecti&a a IV9a a plecat de la ideea c patrimoniul social al societ'ilor de capitaluri,
a cror acti&itate dep$e$te teritoriul unui stat este singura garan'ie pe care aceste unit'i o
o+er ter'ilor,
/rima perioad a lucrrilor a +ost dominat $i de n+runtarea ntre teoriile germane $i
olande)e (anglo9saAone nu intraser nc n comunitate#,
/ropunerile germane erau dominate de dou aspecte mai rele&ante0 9 e&aluarea
con+orm metodei cursurilor istorice*
9 instruc'iunile +oarte detaliate n ceea ce pri&e$te structura bilan'ului $i al contului de
pro+it $i pierdere,
7ultura contabil olande) era n acord cu libertatea de alegere a ba)elor de e&aluare
$i cu o descriere legal sumar a conturilor anuale,
France)ii $i belgienii s9au postat n tabra german, =lterior s9a a(uns la o n'elegere0
olande)ii au admis o reglementare mai strict a structurii conturilor anuale, n timp ce
germanii au cedat Eri&alilor libertatea ca directi&a s adopte n materie de e&aluare, at%t
&alorile de nlocuire c%t $i cele istorice,
?n +ebruarie 1D1 E7omunitatea a primit noi state membre0 5egatul =nit al Marii
Britanii $i Irlandei de Gord, 5epublica Irlanda $i 6anemarca, 5epre)entan'ii acestora au
Pagina 1! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
impus modi+icarea pro+und a teAtului directi&ei, Goua imagine a teAtului pre&edea +ormula
Econturile anuale trebuie s o+ere o imagine +idel a patrimoniului, a situa'iei +inanciare c%t $i
re)ultatelor societ'ii,
?naintea &enirii anglo9saAonilor, teAtul proiectului de directi& se re+erea la conturile
care satis+ceau, n mod obligatoriu, principiile unei contabilit'i con+orm regulilor $i sincere
$i care s con+ere o imagine c%t se poate de sigur asupra ntreprinderii, ?n redactarea +inal
+idelitatea a luat locul siguran'ei, iar men'ionarea sincerit'ii a disprut, :ra con+erit o
+idelitate calitati& documentelor de sinte) prin pre)en'a regulilor de pre)entare $i a celor de
e&aluare,
Versiunea +inal a 6irecti&ei a IV9a ncorporea) c%te&a amendamente, dintre care
cele mai importante sunt0
dreptul con+erit statelor membre de a utili)a metode de utili)are metode de e&aluare
care s (con'in# 'in cont de e+ectele in+la'iei*
condi'ii care s permit ntreprinderilor mici s +ie scutite de reguli costisitoare
pri&ind pre)entarea $i publicarea conturilor anuale, precum $i de obliga'ia de a +i supus
controlului acestor conturi,
Se poate spune c aceast &ersiune mbin normali)area prescripti& de genul celei
reali)ate prin planurile contabile cu Epunctul de &edere anglo9saAon, con+orm cruia
obiecti&ul principal al situa'iilor +inanciare este de a o+eri o imagine +idel (true and +air
&ieI#,
<rganismul interna'ional de normali)are contabil (I-S7# consider contul de
re)ultate ca un component al ansamblului de situa'ii +inanciare destinate procesului de
in+ormare +inanciar,
?n cadrul conceptual I-S7 a de+init elementele care msoar per+orman'a
ntreprinderii0 &eniturile $i c>eltuielile,
Veniturile sunt cre$teri de a&anta(e economice n cursul perioadei de gestiune sub
+orma de cre$teri de acti&e sau de diminuri de pasi&e, care au ca re)ultat cre$terea
capitalurilor proprii sub alte +orme dec%t noile aporturi de capital,
=n &enit este contabili)at n contul de re)ultate atunci c%nd s9a produs o cre$tere de
a&anta(e economice &iitoare, generate de o cre$tere de acti&e sau de o diminuare de pasi&e,
7>eltuielile sunt de+inite de I-S7 ca diminuri de a&anta(e economice n cursul unui
eAerci'iu sub +orma diminurii acti&elor sau cre$terii pasi&elor $i care au generat o scdere de
capitaluri proprii,
Pagina 1" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/entru ca re)ultatul contabil s msoare corect per+orman'a ntreprinderii este
necesar respectarea principiul conectrii c>eltuielilor la &enituri, adic din momentul
contabili)rii unui &enit n contul de re)ultate trebuie s se contabili)e)e $i toate c>eltuielile
care au contribuit la ob'inerea acelui &enit,
6atorit importan'ei contului de re)ultate pentru anali$tii +inanciari, 7omisia Valorilor
Imobiliare (Securities and :Ac>ange 7ommision0 S:7# cere anumite in+orma'ii care trebuie
+urni)ate de contul de pro+it $i pierdere, cum sunt0 costul &%n)rilor, c>eltuielile de
eAploatare, c>eltuielile de cercetare $i de)&oltare, &eniturile +inanciare $i c>eltuielile
+inanciare, -cela$i organism solicit pre)entarea contului de re)ultate pe ultimele dou
eAerci'ii +inanciare,
?n practica contabil american, contul de pro+it $i pierdere se pre)int n +ormat list,
cu structurarea c>eltuielilor dup destina'ia acestora sau +unc'iile ntreprinderii (+unc'ia de
produc'ie* +unc'ia de &%n)are* +unc'ia administrati&* +unc'ia +inanciar#,
?n S=- contul de re)ultate este constituit pe ba)a a dou tipuri de re)ultate generate
de acti&itatea +irmei0 un re)ultat curent (operating income# $i trei categorii de re)ultat
nonconcurent, 5e)ultatul acti&it'ii din practica contabil american, corespunde
aproAimati&, cu re)ultatul eAploatrii din accep'iunea contabil rom%neasc, 7ategoriile de
re)ultat nonconcurent sunt0
re)ultatul acti&it'ilor abandonate (e++ects o+ disposal o+ a segment o+ a business#
re)ultatul elementelor eAtraordinare (eAtraordinarN items#
re)ultatul sc>imbrilor n principiile contabile aplicate (accounting c>anges#,
Pagina 1# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7apitolul II0 /re)entarea structurii
situa'iilor +inanciare (I-S 1#
B,1, -ria de aplicabilitate a situa'iilor +inanciare
B,B, Scopul situa'iilor +inanciare
B,C, 7omponentele situa'iilor +inanciare
B,1, /olitici contabile
B,!, Structura $i con'inutul situa'iilor +inanciare
B,!,1, Identi+icarea situa'iilor +inanciare
B,!,B, /erioada de raportare
B,F, Bilan'ul contabil
B,F,1, -cti&ele curente
B,F,B, 6atoriile curente
B,F,C, In+orma'ii ce trebuie pre)entate n bilan'
B,D, 7ontul de pro+it $i pierdere, In+orma'ii ce trebuie pre)entate n contul de pro+it $i
pierdere
B,@, Situa'ia +luAurilor de numerar
B,, Gote la situa'iile +inanciare
B,1", -rmoni)area reglementrilor controlului din 5om%nia la 6irecti&a a IV9a a
7,:,:, $i la Standardele de 7ontabilitate Interna'ionale
7ap II, /re)entarea structurii
situa'iilor +inanciare (I-S 1#
?ntreprinderile din ntreaga lume ntocmesc situa'ii +inanciare pentru a +i pre)entate
utili)atorilor interni, 6e$i ast+el de situa'ii +inanciare pot prea similare de la o 'ar la alta,
eAist, di+eren'e care pot +i cau)ate de o &arietate de +actori sociali, economici $i (uridici,
precum $i de +aptul c anumite 'ri, n momentul stabilirii cerin'elor na'ionale, au a&ut n
&edere necesit'ile di&er$ilor utili)atori ai situa'iilor +inanciare,
-ce$ti +actori au dus la utili)area de di&erse de+ini'ii ale structurilor situa'iilor
+inanciare, cum sunt0 acti&e, datorii, capital propriu, &enituri $i c>eltuieli, 2otodat, ace$ti
+actori au contribuit la utili)area unor criterii di+erite pentru recunoa$terea structurilor din
situa'iile +inanciare $i la op'iunea pentru di+erite ba)e de e&aluare, -ria de aplicabilitate $i
in+orma'iile pre)entate n situa'iile +inanciare au +ost, de asemenea, in+luen'ate,
Pagina 1$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7omitetul pentru Standarde de 7ontabilitate Interna'ionale (I-S7# este anga(at n
atenuarea acestor di+eren'e, cut%nd s armoni)e)e reglementrile, standardele $i procedurile
contabile re+eritoare la ntocmirea $i pre)entarea situa'iilor +inanciare, -cesta consider c
armoni)area se poate reali)a cel mai bine atunci c%nd se pune accent pe ntocmirea situa'iilor
+inanciare ce au ca scop +urni)area unor in+orma'ii utile pentru adoptarea deci)iilor
economice,
7onsiliul I-S7 consider c situa'iile +inanciare ntocmite cu acest scop rspund
necesit'ilor comune ma(orit'ii utili)atorilor,
Situa'iile +inanciare sunt, de regul, ntocmite con+orm unui model contabil ba)at pe
costul istoric recuperabil $i pe conceptul de men'inere a ni&elului capitalului +inanciar
nominal, 7adrul general a +ost creat ast+el nc%t s poat +i aplicat unei serii de modele
contabile $i concepte pri&ind capitalul $i men'inerea ni&elului capitalului, -cest cadru general
stabile$te conceptele ce stau la ba)a ntocmirii $i pre)entrii situa'iilor +inanciare pentru
utili)atorii eAterni, 7adrul general nu constituie un Standard de 7ontabilitate Interna'ional $i
prin urmare nu de+ine$te standarde pri&ind e&aluarea sau pre)entarea unor anumite elemente
de e&aluare sau in+orma'ie, /re&ederile acestui cadru nu primea) n +a'a Standardului de
7ontabilitate Interna'ional speci+ic, 7onducerea I-S7 recunoa$te c ntr9un numr limitat de
ca)uri poate eAista un con+lict ntre cadrul general $i un Standard de 7ontabilitate
Interna'ional, ?n acele ca)uri n care eAist un con+lict, cerin'ele Standardului de 7ontabilitate
Interna'ional primea) asupra acelora din cadrul general, -&%nd n &edere c acti&itatea
conducerii I-S7 se orientea) dup cadrul general la elaborare standardelor &iitoare $i la
re&i)uirea celor eAistente, numrul ca)urilor de con+lict dintre cadrul general $i I-S se &a
diminua,
7adrul general se re+er la situa'iile +inanciare cu scop general (denumite situa'ii
+inanciare# inclusi& la situa'iile +inanciare consolidate, Mul'i utili)atori trebuie s se ba)e)e
pe situa'iile +inanciare ca principala lor surs de in+orma'ii $i de aceea, situa'iile +inanciare
trebuie elaborate $i pre)entate a&%nd n &edere necesit'ile lor, Situa'iile +inanciare constituie
o parte a procesului de raportare +inanciar, =n set complet de situa'ii +inanciare include, de
regul, un bilan', un cont de pro+it $i pierdere, o situa'ie a modi+icrilor po)i'iei +inanciare
(care poate +i pre)entat n di&erse moduri, de eAemplu, ca situa'ie a +luAurilor de tre)orerie
sau situa'ie a +luAurilor de +onduri#, $i acele note, precum $i alte situa'ii $i materiale
eAplicati&e care sunt parte integrant a situa'iilor +inanciare, /ot +i incluse, de asemenea,
materiale $i in+orma'ii suplimentare sau deri&ate care &in n completarea acestora, -st+el de
materiale $i in+orma'ii suplimentare se pot re+eri, de eAemplu, la in+orma'ii +inanciare despre
Pagina 1% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
segmentele industriale $i geogra+ice $i la pre)entarea e+ectelor &aria'iei pre'urilor, Situa'iile
+inanciare, totu$i, nu includ elemente ca0 rapoartele directorilor, declara'iile pre$edintelui,
discu'iile $i anali)ele conducerii $i elemente similare care pot +i incluse ntr9un raport
+inanciar sau anual,
Situa'iile +inanciare cu scop general sunt acelea menite s satis+ac ne&oile
utili)atorilor care nu sunt n situa'ia de a cere rapoarte adaptate ne&oilor lor speci+ice de
in+orma'ii,
Standardul Interna'ional de 7ontabilitate I-S 1, se aplic n egal msur situa'iilor
+inanciare ale unei ntreprinderi indi&iduale $i situa'iilor +inanciare consolidate pentru un grup
de ntreprinderi, 2otu$i, aceasta nu mpiedic pre)entarea situa'iilor +inanciare consolidate n
con+ormitate cu Standardele Interna'ionale de 7ontabilitate $i a situa'iilor +inanciare ale
societ'ii M mam n ba)a cerin'elor na'ionale n cadrul aceluia$i document, at%ta timp c%t
ba)a pentru ntocmirea +iecruia este clar e&iden'iat n in+orma'iile pri&ind politicile
contabile,
Situa'iile +inanciare sunt o pre)entare +inanciar structurat a po)i'iei +inanciare $i
tran)ac'iilor e+ectuate de o ntreprindere, <biecti&ul situa'iilor +inanciare este de a o+erii
in+orma'ii despre po)i'ia +inanciar, per+orman'a $i +luAul de numerar al unei ntreprinderi,
Situa'iile +inanciare pre)int, de asemenea, re)ultatele gestiunii resurselor ncredin'ate
conducerii ntreprinderilor, ?n acest scop, situa'iile +inanciare o+er in+orma'ii despre0
acti&ele, datoriile, capitalul propriu, &eniturile $i c>eltuielile (c%$tigurile $i pierderile#,
+luAurile de numerar ale ntreprinderii,
=n set complet de situa'ii +inanciare include urmtoarele componente0 bilan'ul,
controlul de pro+it $i pierdere, o situa'ie care s re+lecte +ie toate modi+icrile capitalului
propriu* +ie modi+icrile capitalului propriu, altele dec%t acelea pro&enind din tran)ac'ii de
capital cu proprietarii $i distribuiri ctre proprietari, situa'ia +luAurilor de numerar $i politicile
contabile $i notele eAplicati&e,
Standardele Interna'ionale de 7ontabilitate se aplic numai situa'iilor +inanciare $i nu
altor in+orma'ii pre)entate cu raportul anual sau alt document,
Situa'iile +inanciare sunt ntocmite n mod consec&ent, acoperind o perioad de un an,
2otu$i anumite ntreprinderi pre+er s raporte)e, de eAemplu, pe o perioad de !B de
sptm%ni, din moti&e practice, Fiecare ntreprindere trebuie s determine, pe ba)a, naturii
acti&it'ii sale dac s pre)inte sau nu, ca $i clasi+icri separate n bilan', acti&e curente $i
imobili)ate $i datoriile curente $i pe termen lung, -tunci c%nd ntreprinderea >otr$te s nu
Pagina 19 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
+ac aceast clasi+icare, acti&ele $i datoriile trebuie pre)entate pe larg n ordinea lic>idit'ii
lor,
Indi+erent de metoda de pre)entare adoptat, ntreprinderea trebuie s pre)inte
&aloarea ce se a$teapt a +i recuperat sau ac>itat dup mai mult de 1B luni, pentru +iecare
element de acti& $i datorie care combin sume ce se a$teapt a +i recuperate sau ac>itate at%t
nainte, c%t $i dup 1B luni de la data bilan'ului,
=n acti& trebuie clasi+icat ca acti& curent atunci c%nd0
se a$teapt s +ie reali)at sau este de'inut pentru &%n)are sau consum* sau
este de'inut n principal n scopul de a +i comerciali)at sau pe termen scurt $i se
a$teapt a +i reali)at n termen de 1B luni de la data bilan'ului* sau
repre)int numerar sau ec>i&alente de numerar a cror utili)are nu este restric'ionat,
2oate celelalte acti&e trebuie clasi+icate ca +iind acti&e imobili)ate,
< datorie trebuie clasi+icat ca datorie curent atunci c%nd0
se a$teapt s +ie ac>itat n cursul normal al ciclului de eAploatare al ntreprinderii*
sau
este eAigibil n termen de 1B luni de la data bilan'ului,
7on+orm I-S 1, bilan'ul trebuie s cuprind elemente r%nduri care pre)int, cel pu'in,
urmtoarele &alori0
termeni $i mi(loace +iAe
acti&e necorporale
acti&e +inanciare
in&esti'ii +inanciare contabili)ate prin metoda punerii n ec>i&alen'
stocuri
crean'e comerciale $i de alt natur
numerar $i ec>i&alente de numerar
datorii comerciale $i de alt natur
datorii $i acti&e +iscale
pro&i)ioane
datorii pe termen lung purttoare de dob%nd
interes minoritar
capital emis $i re)er&e
-lte elemente 9 r%nduri trebuie pre)entate n bilan' atunci c%nd un Standard
Interna'ional de 7ontabilitate o cere sau c%nd o ast+el de pre)entare este necesar pentru a
pre)enta +idel po)i'ia +inanciar a ntreprinderii,
Pagina 20 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
< ntreprindere are obliga'ia de a pre)enta +ie n bilan', +ie n notele la acesta alte
subclasi+icri ale elementelor M r%nduri pre)entate, clasi+icate ntr9o manier corespun)toare
acti&it'ii +irmei, 6etaliile o+erite n subclasi+icri, +ie n bilan', +ie n note, depind de
cerin'ele Standardelor Interna'ionale de 7ontabilitate $i de mrimea, natura $i +unc'ia sumelor
implicate,
?ntreprinderile trebuie s pre)inte +ie n bilan', +ie n note, urmtoarele in+orma'ii0
pentru +iecare clas de capital social0
numrul de ac'iuni autori)at
numrul ac'iunilor emise $i &rsate integral, $i emise dar ne&rsate integral
&aloarea nominal pe ac'iune sau +aptul c ac'iunile nu au &aloare nominal
o reconciliere a numrului ac'iunilor eAistente la nceputul $i la s+%r$itul anului
ac'iunile n ntreprindere de'inute de ntreprinderea ns$i sau de +iliale sau societ'i
asociate ale ntreprinderii
descrierea naturii $i scopului +iecrei re)er&e din cadrul capitalului propriu*
&aloarea di&idendelor care au +ost propuse sau declarate dup data bilan'ului, dar
nainte ca situa'iile +inanciare s +ie autori)ate pentru depunere*
&aloarea di&idendelor pre+eren'iale cumulati&e nerecunoscute,
7ontul de pro+it $i pierdere trebuie s includ cel pu'in urmtoarele elemente0
a#9 &eniturile*
b#9 re)ultatele acti&it'ii de eAploatare*
c#9 costurile de +inan'are*
d#9 partea de pro+it $i pierdere a+erent ntreprinderilor asociate*
e#9 c>eltuieli cu impo)itul pe pro+it*
+#9 pro+itul sau pierderea din acti&it'i curente*
g#9 elemente eAtraordinare*
>#9 interesul minoritar*
i#9 pro+itul net sau pierderea net,
Factorii ce trebuie a&u'i n &edere n pre)entarea $i anali)a per+orman'ei ntreprinderii
cuprind pragul de semni+ica'ie, precum $i natura $i +unc'ia di+eritelor componente de &enituri
$i c>eltuieli,
?n cadrul contului de pro+it $i pierderi ntreprinderile trebuie s pre)inte o anali) a
c>eltuielilor ce are la ba) o clasi+icare ba)at +ie pe natura c>eltuielilor, +ie pe +unc'ia lor n
cadrul unit'ii respecti&e,
Pagina 21 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
?n cadrul unei anali)e pre)entat separat n cadrul contului de pro+it $i pierdere,
unitatea comercial supus anali)ei situa'iilor sale +inanciare, trebuie s pre)inte0 pro+itul net
sau pierderea net a perioadei* +iecare element de &enit $i c>eltuial* e+ectul cumulati& al
modi+icrilor politicii contabile $i modi+icrile capitalului propriu, Modi+icrile n capitalul
propriu al ntreprinderii ntre dou date ale bilan'ului re+lect cre$terea sau reducerea
acti&ului net n cursul perioadei, n ba)a principiilor particulare de e&aluare adoptate $i
pre)entate n situa'iile +inanciare, ?ntruc%t este important luarea n considerare a tuturor
c%$tigurilor $i pierderilor la e&aluarea modi+icrilor po)i'iei +inanciare a unei ntreprinderi
ntre dou date ale bilan'ului se solicit o component distinct a situa'iilor +inanciare care s
e&iden'ie)e c%$tigurile $i pierderile totale ale unei ntreprinderi, inclusi& pe cele care sunt
recunoscute direct n capitalul propriu,
Situa'ia +luAului de numerar (I-S D# este partea component a situa'iilor +inanciare ce
o+er o ba) pentru e&aluarea capacit'ii ntreprinderii de a genera numerar $i ec>i&alente de
numerar, precum $i a necesit'ilor ntreprinderii pentru utili)area +luAurilor de numerar
respecti&e,
Gotele la situa'iile +inanciare trebuie pre)entate ntr9un mod sistematic, Fiecare
element din bilan', contul de pro+it $i pierdere $i situa'ia +luAurilor de numerar trebuie s +ac
trimitere la toate in+orma'iile a+erente din note, -ceste note includ descrieri sau anali)e mai
detaliate ale sumelor pre)entate n bilan', contul de pro+it $i pierdere, situa'ia +luAurilor de
numerar $i situa'ia modi+icrilor capitalului propriu, precum $i in+orma'ii suplimentare
(anga(amentele $i datoriile contingente#,
?n mod normal, notele sunt pre)entate n urmtoarea ordine care a(ut utili)atorii la
n'elegerea situa'iilor +inanciare $i compararea acestora cu situa'iile altor ntreprinderi0
declara'ia con+ormit'ii cu Standardele Interna'ionale de 7ontabilitate*
pre)entarea ba)ei de e&aluare $i a politicilor contabile aplicate*
in+orma'ii care stau la ba)a elementelor M r%nduri pre)entate n +iecare situa'ie
+inanciar*
alte pre)entri (in+orma'ii +inanciare $i ne+inanciare#*
Gotele la situa'iile +inanciare ale unei ntreprinderi trebuie s pre)inte0
in+orma'ii despre ba)ele de ntocmire a situa'iilor +inanciare $i despre politicile
contabile aplicate*
in+orma'iile cerute de Standardele Interna'ionale de 7ontabilitate care nu sunt
pre)entate n alt parte n situa'iile +inanciare,
S o+ere in+orma'ii suplimentare (ce sunt necesare pentru o pre)entare +idel#
Pagina 22 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/oliticile contabile din notele la situa'iile +inanciare trebuie s descrie urmtoarele
aspecte0
a# ba)a de e&aluare utili)at
+iecare politic contabil necesar,
Fiecare ntreprindere are n &edere natura acti&it'ii sale $i politicile la care utili)atorul
se a$teapt s +ie pre)entate pentru acel tip de ntreprindere,
:+orturile +cute de =niunea :uropean pe linia armoni)rii sistemelor de
contabilitate ale statelor membre $i a ntocmirii rapoartelor societ'ilor comerciale din acest
spa'iu economic $i social al lumii s9au concreti)at n directi&ele europene, <dat cu
+inali)area lucrrilor directi&elor, +iecrui stat membru i re&ine obliga'ia de a le ncorpora n
legisla'ia proprie,
6irecti&a a III9a, din B! iulie 1D@, a &i)at coordonarea dispo)i'iilor na'ionale cu
pri&ire la structura $i con'inutul conturilor anuale $i ale raportului de gestiune, modurile de
e&aluare c%t $i la publicarea acestor documente,
-rmoni)area contabil este procesul prin care regulile sau normele na'ionale, di+erite
de la o 'ar la alta, uneori di&ergente, sunt per+ec'ionate pentru a +i +cute comparabile,
/%n acum un s+ert de secol, contabilii triau ntr9un +el de turn Babel, n care nu
numai c &orbeau n limbi di+erite sau utili)au limba(e di+erite, dar, de asemenea, ei ddeau
interpretri di+erite acelora$i e&enimente $i tran)ac'ii, ?n urma preocuprilor de armoni)are
interna'ional a regulilor $i practicilor contabile s9a nscut, de +apt, contabilitatea
interna'ional,
/roblematica armoni)rii contabile a +ost de)btut ntr9un articol din International
;ournal o+ -cconting :ducation and 5esearc>, n urma cruia lucrrile primului grup de
lucru, constituit din repre)entan'ii statelor membre ale acelei perioade (1D1 M 1DF# $i care
$i9a des+$urat acti&itatea sub conducerea reputatului eApert german 6r, Ril>elm :lmendor++,
au +ost cali+icate ca +iind impregnate +oarte mult de concepte mprumutate din legea german,
?n po+ida naturii prescripti&e a teAtelor sale, 6irecti&a a IV9a nu a condus la o
pre)entare identic a conturilor anuale a societ'ilor statelor membre,
6in punct de &edere te>nic, armoni)area conturilor sociale a presupus abordarea a trei
aspecte0
pre)entarea conturilor*
publicarea conturilor*
dispo)i'ii re+eritoare la principiile contabile,
Pagina 2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7on+orm articolului B al 6irecti&ei a IV9a conturile anuale cuprind0 bilan'ul, contul de
pro+it $i pierdere $i aneAa, 7ele trei documente +ormea) un tot, Fa' de normele
interna'ionale (I-S D#, directi&a nu pre&ede n mod obligatoriu, un tablou de +inan'are,
<biecti&ul primordial al armoni)rii pre)entrii conturilor este stipulat de articolul B,
7on+orm acestui obiecti& conturile anuale trebuie s o+ere o imagine +idel a patrimoniului, a
situa'iei +inanciare $i a re)ultatelor unei societ'i,
5egulile de e&aluare se re+er la principii contabile, :&aluarea posturilor care
+igurea) n conturile anuale se +ace n con+ormitate cu principiile urmtoare0
societatea, este de presupus, $i continu acti&it'ile sale*
metodele de e&aluare nu pot +i modi+icate de la un eAerci'iu la altul*
principiul pruden'ei trebuie aplicat n toate ca)urile, n acest sens0
numai bene+iciile reali)ate la data nc>iderii bilan'ului pot s +ac obiectul acestui
cont anual*
trebuie s se 'in seama de toate riscurile pre&i)ibile $i pierderile e&entuale, care au
luat na$tere n cursul eAerci'iului sau al unui eAerci'iu anterior, c>iar dac aceste riscuri sau
pierderi nu sunt cunoscute dec%t ntre data de nc>idere a eAerci'iului $i data la care bilan'ul
este ntocmit*
trebuie s se 'in cont de deprecieri, indi+erent c acti&itatea eAerci'iului se soldea)
cu pierdere sau cu bene+icii*
trebuie s se 'in cont de c>eltuielile $i &eniturile corespun)toare eAerci'iului la care
se re+er conturile, +r a se lua n considera'ie data pl'ii c>eltuielilor, respecti& data ncasrii
&eniturilor*
elementele postului de acti& $i de pasi& trebuie s +ie e&aluate separat*
bilan'ul de desc>idere al unui eAerci'iu trebuie s corespund bilan'ului de nc>idere
al eAerci'iului precedent,
Sc>emele complete ale bilan'ului $i contului de pro+it $i pierdere reclam un numr
considerabil de date, ?n plus, aneAa trebuie s +urni)e)e a baterie de in+orma'ii
complementare,
< surs de in+orma'ii este $i raportul de gestiune, care trebuie s con'in o dare de
seam +idel asupra e&olu'iei a+acerilor $i situa'iei societ'ii, 5aportul trebuie s comporte
in+orma'ii cu pri&ire la0
e&enimentele importante, sur&enite dup nc>iderea eAerci'iului*
e&olu'ia pre&i)ibil a societ'ii*
acti&it'i n materie de cercetare $i de)&oltare*
Pagina 2! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
6e remarcat c, 6irecti&a a IV9a st la ba)a unei &aste mi$cri de armoni)are
contabil pe plan mondial, &i)%nd cu predilec'ie modul de ntocmire $i pre)entare a
in+orma'iei contabile n conturile anuale, ls%nd totodat su+icient c%mp de ac'iune statelor
care o adopt, de a decide adaptabilitatea la sistemele contabile na'ionale,
-st+el normele contabile elaborate n concordan' cu legisla'ia 'rii noastre, precum $i
cu pre&ederile 6irecti&ei a IV9a a 7omunit'ii :uropene $i Standardelor de 7ontabilitate
Interna'ionale au statutat o ar>itectur general a conturilor anuale, sub denumirea de bilan'
contabil care se compune din0 bilan', contul de pro+it $i pierdere, respecti& contul de
eAecu'ie n ca)ul institu'iilor publice, aneAe $i raportul de gestiune,
6ar, bilan'urile contabile nu sunt o practic speci+ic doar epocii contemporane,
Bilan'urile au nceput s +ie ntocmite odat cu descoperirea contabilit'ii3 simboli)%nd o
balan' cu dou talere, care se gsesc permanent n ec>ilibru,
Bilan'ul contabil a ptruns n lumea teoriei $i a practicii economice ca un model de
sinteti)are n eApresie bneasc, la un moment dat, a rela'iilor de ec>ilibru dintre acti&ele $i
pasi&ele patrimoniale, Mai mult aceast egalitate bilan'ier a de&enit element de de+inire a
obiectului de studiu al contabilit'ii de la +ormarea ei n partid dubl p%n n pre)ent,
-st+el .uca /aciolo a repre)entat dublu a&erea comerciantului, n 5egistrul ;urnal $i
7artea Mare, prin egalitatea a doi termeni0 unul )is 7assa $i cellalt 7apital, /rin cass se
n'elege partea ta sau punga ta, /rin 7apital se n'elege totalitatea a&erii tale pre)ente,
-&%ntul impetuos al +or'elor de produc'ie ad%ncimea din ce n ce mai mult a di&i)iunii
muncii $i cre$terea n ansamblu a compleAit'ii &ie'ii economice, pe msura de)&oltrii
economiei de pia', au impus cercetri laborioase n domeniul te>nicilor $i teoriilor contabile,
ob'in%ndu9se progrese importante n con+igurarea caracterului de $tiin' al contabilit'ii,
Pagina 2" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7apitolul III0 /er+orman'ele ntreprinderii
C,1, Msurarea per+orman'elor ntreprinderii din punct de &edere0 patrimonial,
economic, +inanciar
C,1,1, -nali)a re)ultatului eAerci'iului, Msurarea pro+itului din punct de &edere
economic, Varia'ia tre)oreriei ntreprinderii, 7apacitatea de auto+inan'are a ntreprinderii
C,1,B, 7ontul de pro+it $i pierdere
C,1,C, Soldurile intermediare de gestiune (SIO#, 7ontul de pro+it $i pierderi prin
solduri intermediare de gestiune
C,1,1, Structura &eniturilor $i c>eltuielilor dup natura $i con'inutul economic
C,1,!, Structura &eniturilor $i c>eltuielilor dup destina'ia lor economic
7ap III, /er+orman'ele ntreprinderii
?nc, de acum o (umtate de mileniu .uca /aciolo art n prima lucrare de literatura
caritabil (111 0 E2ratat de contabilitate n partida dubl# c Escopul +iecrui negustor este
de a dob%ndi c%$tig ilicit $i competent pentru sub)isten'a sa, 6e +apt, /aciolo &ulgari)a ceea
ce sesi)aser negustorii italieni 0 eAisten'a oricrei a+aceri este condi'ionat de ob'inerea unui
c%$tig,
6ac la s+%r$itul :&ului Mediu, c%nd economia ba)at pe capital era incipient,
msurarea per+orman'ei unei a+aceri era c%$tigul, n secolul al XX9lea, marele companii pe
ac'iuni ce operau n industrie $i comer' $i msurau $i anali)au periodic per+orman' prin
pro+itul pre)entat n contul de pro+it $i pierdere,
7ontul de re)ultate constituie o sinte) a contabilit'ii de +luA la ni&el microeconomic,
deoarece pune n e&ident +luAurile de &aloare care au contribuit la cre$terea sau mic$orarea
bog'iei unei ntreprinderi, pentru o anumit durat, ?ns, de+inirea per+orman'ei
ntreprinderii se +ace di+erit, n +unc'ie de interesele utili)atorilor de in+orma'ie contabil $i de
postulatele $i principiile contabile re'inute pentru determinarea re)ultatului, -st+el, unii
utili)atori de in+orma'ie contabil sunt interesa'i mai mult de in+orma'ia pri&ind pro+itul
ntreprinderii, pe c%nd al'ii urmresc +luAurile (&iitoare# de tre)orerie, 7>iar no'iunea de pro+it
sau bene+iciu nu este de+init n acela$i mod de economi$tii $i de pro+esioni$tii contabili,
-st+el, unii eAper'i contabili nu includ n bene+iciu anumite elemente care contribuie
la cre$terea general $i la reu$it +irmei,
Pagina 2# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
:conomistul ;,5, SicHs (in EValue and 7apital, <A+ord,11F# de+ine$te bene+iciul ca
+iind Emrimea maAimal pe care un indi&id poate s o c>eltuiasc n cursul unei perioade,
+r ca situa'ia (lui# +inanciar s se modi+ice, 7on+orm uneia dintre interpretrile de+ini'iei
lui SicHs, nu trebuie msurat numai bene+iciul monetar, ci $i bene+iciul +i)ic, repre)entat de
msura cre$terii bogatei care pro&ine din anumite Ecalit'i particulare ca, de eAemplu, din
cre$terea gradului de pregtire pro+esional, < ast+el de e&aluare pre)int un anumit grad de
incertitudine datorat at%t limitelor teoriei economice actuale c%t $i instrumentarului
metodologic al contabilit'ii,
Msurarea per+orman'elor ntreprinderii &i)ea), n mod esen'ial, msurarea
pro+itului, care poate +i abordat ast)i din trei puncte de &edere 0
/atrimonial, prin compararea &alorii unei ntreprinderi re+eritoare la dou momente
di+erite, utili)%nd acelea$i metode de e&aluare*
:conomic, prin deducerea c>eltuielilor din &enituri, ambele re+eritoare la aceea$i
perioad*
Financiar, prin deducerea amorti)rii din +luAurile nete de tre)orerie,
6in punct de &edere patrimonial, msurarea pro+itului ntreprinderii pleac de la
ecua'ia (uridica a bilan'ului 0
-cti&e96atorii ( 7apitaluri proprii
-poi prin compararea capitalurilor proprii a+erente a dou eAerci'ii succesi&e, $i poate
determina re)ultatul 0
7apitaluri proprii 9 7apitaluri ( 5e)ultatul
a+erente eAerci'iului proprii eAerci'iului
G G91 G
/entru c aceast rela'ie nu tine cont de posibilele modi+icri ale capitalului social
inter&enite n cursul eAerci'iului (cre$teri de capitaluri prin aporturi n numerar $i n natura
sau ca urmare a con&ersiilor de datorii, reduceri de capital social#, cat $i de +aptul c o parte
din pro+it poate +i distribuit asocia'ilor sub +orma de di&idende, ecua'ia care permite
determinarea re)ultatului eAerci'iului este 0
Varia'ia capitalurilor 9 7re$terile de capital T 6istribu'ie de ( 5e)ultatul
proprii intre dou social a+erente di&idende eAerci'iului
eAerci'ii succesi&e eAerci'iului
( G $i G 9 1# G G G
Pagina 2$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
-ceast abordare este criticabil n perioada cre$terii de pre'uri, deoarece a(ustrile
aduse elementelor patrimoniale, ca urmare a &aria'iilor de preturi, se pot reali)a prin di+erite
metode, ceea ce atrage +urni)area mai multor imagini plau)ibile de re)ultate,
Msurarea pro+itului ntreprinderii din punct de &edere economic de+ine$te di+eren'a
intre &enituri $i c>eltuieli, 5e)ultatul poate +i o mrime po)iti&, denumit pro+it (bene+iciu#,
atunci c%nd &eniturile sunt mai mari dec%t c>eltuielile, sau o mrime &alorica negati&a,
denumit pierdere, atunci c%nd c>eltuielile ntreprinderii au o &aloare mai mare dec%t
&eniturile nregistrate,
6in punct de &edere +inanciar, re)ultatul eAerci'iului apare ca &aria'ia tre)oreriei
ntreprinderii n cursul unei perioade, prin compararea +luAurilor de ncasri cu cele de pla'i,
6eoarece auto+inan'area ntreprinderii este asigurat de re)ultatul eAerci'iului (pro+it# $i
cre$terea amorti)rii $i pro&i)ioanelor, care sunt c>eltuieli calculate, generatoare de pla'i,
rela'ia care eAprima mrimea re)ultatului con+orm 2ratatului de contabilitate +inanciar,
(&ol, II#, G, Feleag, este urmtoarea 0
7apacitatea de 9 7>eltuieli cu amorti)area ( 5e)ultatul
auto+inan'are $i pro&i)ioanele eAerci'iului
7apacitatea de auto+inan'are re+lect poten'ialul +inanciar dega(at de acti&itatea
rentabil a ntreprinderii, la s+%r$itul eAerci'iului +inanciar, destinat s remunere)e capitalurile
proprii (prin di&idende datorate# $i s +inan'e)e in&esti'iile de eApansiune (partea din pro+it
reparti)at pentru
constituirea re)er&elor $i a +ondului de de)&oltare# $i de men'inere sau rennoire (prin
amorti)ri ca &eritabil re)er& care permite rennoirea imobili)rilor# din eAerci'iile
anterioare,
-uto+inan'area re+lect bog'ia re'inut de ntreprinderea ns$i $i constituie o resursa
interna destinat acoperirii ne&oilor de +inan'are ale eAerci'iului &iitor, -uto+inan'area este
determinat de cre$terea resurselor ob'inute din propria acti&itate $i care &or rm%ne n mod
permanent la dispo)i'ia ntreprinderii pentru +inan'area acti&it'ii &iitoare,
Mrimea auto+inan'rii dega(at de o ntreprindere (oaca un rol puternic de
semnali)ator al per+ormantelor ntreprinderii, :a indica poten'ialilor in&estitori ai
ntreprinderii c este capabil s utili)e)e e+icient capitalurile ncredin'ate $i s le asigure o
remunerare atrgtoare, /entru creditori, mrimea absolut $i relati& a auto+inan'rii certi+ica
ni&elul capacit'ii de rambursare ca $i ni&elul riscului de neplata,
Pagina 2% din 109
7-F
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7apacitatea de auto+inan'are se poate de+ini prin dou metode 0 deducti& $i
adi'ional, puse n e&ident de structura contului de pro+it $i pierdere,
Important auto+inan'rii se poate argument prin multiple a&anta(e pe care aceast le
o+er ntreprinderii, principalele +iind 0
constituie un mi(loc sigur de +inan'are, o sursa independent $i instabil, a&%nd n
&edere c n anumite situa'ii con(uncturale ntreprinderea nt%mpina greut'i n colectarea
capitalurilor de pe pia'a +inanciara sau monetara*
apr libertatea de ac'iune a ntreprinderii, n sensul c autonomia +inanciara
dob%ndit prin auto+inan'are ngduie acesteia independent de gestionare +at de
organismele +inanciare $i de credit*
con+er ntreprinderii un mare grad de libertate pri&ind alegerea in&esti'iilor (de
eAploatare, imobili)ri de eApansiune, de nlocuire#, cu condi'ia reali)rii unor in&esti'ii utile,
$i nu de irosire a resurselor*
permite +r%narea ndatoririi $i implicit reducerea c>eltuielilor +inanciare, ?n +apt,
ni&elul auto+inan'rii depinde de arbitra(ul reali)at de ntreprindere intre recurgerea la
capitaluri proprii sau la ndatorare, 7u toate acestea importan'a auto+inan'rii condi'ionea)
recurgerea la noi capitaluri mprumutate, Indicatorul care +urni)ea) in+orma'ii, n acest sens
este capacitatea de ndatorare (stabilit c raport intre auto+inan'are $i ndatorarea
Pagina 29 din 109
Valoarea net
contabil a
elementelor de
acti& cedate
(VG7:-7#
-morti)ri $i
comisioane
calculate(-/7#
7S:.2 , /:G25=
:X/.<-2-5:
/.U2IBI.:
V:GI2=5I 6IG
:X./.<-2-5:
?G7-S-BI.:
-.2: 7S:.2=I:.I
/.U2IBI.:
7S:.2=I:.I
G:/.U2IBI.:
(7-.7=.-2:#
-.2: V:GI2=5I
?G7-S-BI.:
FU5U V:GI2=5I
6IG 7:SI=GI
V:GI2=5I 6IG
7:SI=GI
5:V=.2-2 G:2
(6-7U W "#
V:GI2=5I
G:?G7-S-BI.:
(7-.7=.-2:#
:B:
5eluri asupra
amortismentelor $i
pro&i)ioanelor
7ote pr'i din sub&en'ii
&irate asupra
re)ultatului eAerci'iului
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
medie#,6eoarece auto+inan'area este ba)a capacit'ii de rambursare, ni&elul ei actual $i
tendin'ele n e&olu'ia sa sunt elemente anali)ate cu mult aten'ie de creditorii $i in&estitorii
poten'iali, n lipsa acesteia, cre$terea capitalului, se +ace cu di+icultate eAtrema, iar accesul la
credite este practic eAclus, 6in acest punct de &edere resursele eAtreme apar ca un
complement $i nu un substituit al resurselor ob'inute prin auto+inan'are*
permite msurarea randamentului capitalurilor proprii respecti& a rentabilit'ii
+inanciare*
repre)int +actorul >otr%tor n desc>iderea accesului la pia'a de capital $i atragerea
capitalului eAtern,
In+orma'iile despre per+orman'a unei ntreprinderi, n special pro+itabilitatea acesteia,
sunt necesare pentru e&aluarea modi+icrilor poten'iale ale resurselor economice pe care
ntreprinderea le &a putea controla n &iitor,
7ontul de pro+it $i pierdere pre)int importan'a pentru o gama larga de utili)atori de
in+orma'ie contabila, +iecare urmrind satis+acerea propriilor ne&oi in+orma'ionale,
-st+el, plec%nd de la contul de pro+it $i pierdere, in&estitorii $i creditorii pot s
e&alue)e +luAurile &iitoare de tre)orerie ale ntreprinderii, n +elul acesta in&estitorii pot s
e&alue)e, cu cea mai mare eAactitate, &aloarea economica a ntreprinderii unde sunt ac'ionari,
iar creditorii pot s determine msura n care ntreprinderea $i &a putea rambursa datoriile,
/re&i)iunea +luAurilor de tre)orerie se +ace prin actuali)area per+ormantelor trecute ale
ntreprinderii, iar atunci c%nd eAist o corela'ie ra'ional intre per+ormantele trecute $i cele
&iitoare, estimarea re)ultatelor $i +luAurilor de tre)orerie &iitoare nu trebuie pusa la ndoiala,
7ontul de pro+it $i pierdere este utili)at $i de alte categorii de utili)atori 0 clien'ii &or
s +ie in+orma'i asupra capacit'ii n care ntreprinderea le poate +urni)a bunurile $i ser&iciile
de care au ne&oie* sindicatele sunt interesate s anali)e)e re)ultatele economice $i +iscale*
managerii utili)ea) contul de pro+it $i pierdere pentru e&aluarea e+icacit'ii resurselor
consumate $i proiectarea de noi strategii de +irma,
/ractica contabil contemporana permite conturarea unei tipologii de pre)entare a
contului de pro+it $i pierdere, care are la ba)a dou criterii 0
1# 7lasi+icarea conturilor de re)ultate dup +orma de pre)entare0
sub +orma de tablou bilateral
sub +orma de lista
B# 7lasi+icarea conturilor de re)ultate dup con'inutul in+orma'ional0
cont de re)ultate cu pre)entarea destina'iei c>eltuielilor $i &eniturilor,
Pagina 0 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/re)entarea contului de re)ultate dup natura economica a c>eltuielilor $i &eniturilor
este cea care rspunde unui criteriu obiecti&, prin opo)i'ie cu delimitarea c>eltuielilor pe
+unc'iuni ale ntreprinderii, considerat ca +iind o pre)entare subiecti&,
Structura (con'inutului# contului de pro+it $i pierdere dup natura economica a
c>eltuielilor permite determinarea &alorii adugate la ni&elul ntreprinderii $i +urni)area de
in+orma'ii necesare conturilor na'ionale, -ceast clasi+icare a c>eltuielilor asigura +acilitatea
prelucrrii in+orma'iei contabile, pentru ca nregistrrile n contabilitate se +ac plac%nd de la
natura opera'iei consemnate n documente, independent de destina'ia interna a c>eltuielii,
-ceast pre)entare a contului de pro+it $i pierdere se nt%lne$te n tarile cu un sistem
contabil de tip dualist, caracteri)at prin deconectarea, n anumite momente, a contabilit'ii
+inanciare de contabilitatea de gestiune,

-bordarea contului de re)ultate dup natura economica a &eniturilor $i
c>eltuielilor (Eabordarea general#
/roduc'ie
97onsuma'ii pro&enind de la ter'i (consum intermediar#
= Valoarea adugat
9Suma c>eltuielilor interne
= 5e)ultat
?n practic, aceast pre)entare are incon&enientul c modul de determinare a &alorii
adugate, se limitea) doar la stabilirea &alorii adugate, +r a eAplica modul ei de +ormare,
ceea ce ii limitea) utilitatea n gestiunea ntreprinderii,
Structura contului de pro+it $i pierdere pe cele trei tipuri de acti&it'i permite
dega(area unor solduri de acumulri bne$ti poten'iale, destinate s ndeplineasc o anumit
+unc'ie de remunerare a +actorilor de produc'ie $i de +inan'are a acti&it'ii &iitoare, denumite
solduri intermediare de gestiune (SIO#, 5eali)area acestui obiecti& presupune o tratare
prealabil a contului de pro+it $i pierdere pentru a pune n e&ident 0 modul de +unc'ionare $i
rentabilitatea ntreprinderii ca mar(a comerciala, produc'ie a eAerci'iului, &aloare adugat
eAcedent brut de eAploatare, re)ultat al eAploatrii, re)ultat curent $i re)ultat net al
eAerci'iului,
7S:.2=I:.I V:GI2=5I SIO
7ostul de cumprare al
mr+urilor &%ndute
V%n)ri de mr+uri Mar(a comerciala
Pagina 1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
sau &aria'ia n minus
(reducere a stocurilor#
produc'ia &%ndut
/roduc'ia stocat (Si9S(#
/roduc'ia imobili)ata
/roduc'ia eAerci'iului
7onsumuri pro&enind de la
ter'i
/roduc'ia eAerci'iului
Mar(a comerciala
Valoarea adugat (1#
Impo)ite, taAe $i &rsminte
asimilate
7>eltuieli cu personalul
Valoarea adugat
Sub&en'ii de eAploatare
:Acedentul brut
(sau insu+icient bruta#
de eAploatare (B#
Sau insu+icient brut de
eAploatare
-morti)ri $i pro&i)ioane
calculate
-lte c>eltuieli de eAploatare
:Acedentul brut al eAploatrii
5eluri asupra pro&i)ioanelor
-lte &enituri din eAploatare
5e)ultatul eAploatrii (pro+it
sau pierdere# (C#
sau re)ultatul eAploatrii
(/ierderi#
7>eltuieli +inanciare
5e)ultatul eAploatrii
(/ro+it#
Venituri +inanciare
5e)ultatul curent
(pro+it sau pierdere#
(1#
sau re)ultatul curent
(/ierdere#
7>eltuieli eAcep'ionale
Impo)it pe pro+it,
5e)ultatul curent (/ro+it#
Venituri eAcep'ionale
5e)ultatul net al eAerci'iului
(pro+it net sau pierdere# (!#

2abloul soldurilor Intermediare de Oestiune
Soldurile intermediare de gestiune repre)int, de +apt, etape succesi&e n +ormarea
re)ultatului +inal, 7onstruc'ia indicatorilor se reali)ea) n cascada pornind de la cel mai
cuprin)tor (produc'ia eAerci'iului T mar(a comerciala# $i nc>eind cu cel mai sintetic
(re)ultatul net al eAerci'iului#, Fiecare sold intermediar de gestiune re+lect re)ultatul
gestiunii +inanciare la treapt respecti& de acumulare,
Mar(a comercial (adaosul comercial# &i)ea) n eAclusi&itate ntreprinderile
comerciale, sau numai acti&itatea comercial a ntreprinderilor cu acti&itate miAt (industrial
$i comerciala#, :Acedentul &%n)rilor de mr+uri n raport cu costul de cumprare al acestora
repre)int mar(a comerciala,
/roduc'ia eAerci'iului caracteri)ea) acti&itatea global a acti&it'ilor de produc'ie sau
de prestri ser&icii ale unor ntreprinderi $i se calculea) con+orm urmtoarei +ormule 0
Pagina 2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/roduc'ia J Venituri din T Varia'ia produc'iei T /roduc'ia de
eAerci'iului &%n)area stocate imobili)ri
produc'iei
Ge+iind un sold intermediar de gestiune, ci un post al contului de re)ultate, ci+ra de
a+aceri repre)int un indicator global al &%n)rilor, din acti&itatea de distribu'ie $i cea de
produc'ie (ob'inut prin nsumarea &%n)rilor de mr+uri $i a produc'iei &%ndute#,
Valoarea adugat se calculea) pornind de la produc'ia eAerci'iului ma(orat cu
mar(a comercial $i diminuat cu consumurile de bunuri $i ser&icii +urni)ate de ter'i pentru
aceast produc'ie, Valoarea adugat este unul dintre elementele de legtura ntre conceptele
macroeconomiei $i regulile ce gu&ernea) gestiunea unei ntreprinderi,
Valoarea adugat brut repre)int cre$terea &alorii bunurilor $i ser&iciilor
ac>i)i'ionate de la ter'i $i se determina c di+eren'a intre produc'ia global (mar(a comercial
T produc'ia eAerci'iului# $i consumuri intermediare (bunuri $i ser&icii +urni)ate de ter'i#,
5ela'ia de calcul 0
Valoarea J /roduc'ia T Mar(a 9 7onsumul eAerci'iului
adugat eAerci'iului comercial pro&enit de la ter'i
(V-# (b# (a#
din care 0
Valoarea adugat J Valoarea 9 -morti)ri de
net adugat eAploatare
6i+eren'a dintre produc'ia eAerci'iului $i consuma'iile pro&enind de la ter'i poate +i
determinat $i c suma a renumera'iilor pe care ntreprinderea le acorda di+eri'ilor +actori
participan'i la crearea &alorii adugate, respecti& 0
personalul $i organismele de asigurri $i protec'ie sociala, sub +orma c>eltuielilor de
personal (salarii# $i c>eltuieli sociale (contribu'ii patronale la asigurrile sociale $i la +ondul
de $oma(#*
statul, sub +orma impo)itelor taAelor $i &rsmintelor asimilate legate de produc'ie $i
importuri $i impo)itul pe pro+it*
banc>erii, sub +orma dob%n)ilor*
Pagina din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
in&estitorii M amortismentul*
capitalurile proprii M re)ultatului eAerci'iului,
Msurarea corect a indicatorului &aloare adugata, presupune luarea n calcul a
urmtoarelor considera'ii 0
7>eltuielile cu colaboratorii, trebuie s +ie tratate drept c>eltuieli de personal, atunci
c%nd se re+era la presta'ii e+ectuate de personalul eAterior ntreprinderii,
5ede&en'ele a+erente operatorilor de leasing, care sunt consuma'ii pro&enind de la
ter'i, trebuie disociate n dou componente* partea care corespunde rambursrii de capital s
+ie tratat ca o c>eltuial de eAploatare pri&ind amorti)area, iar partea a+erent dob%n)ilor, ca
o c>eltuial +inanciara*
/unerea n discu'ie a patrimonialit'ii contului de re)ultate, -st+el, rela'ia de calcul a
&alorii adugate de&ine 0
/roduc'ia 9 7onsuma'ii pro&enind 9 7onsuma'ia de J Valoare adugata
eAerci'iului de la ter'i patrimoniu material negati&
(capital Eecologic#
Valoarea adugat negati& presupune luarea n considerare $i a c>eltuielilor estimate
ca urmare a degradrii mediului natural n care $i des+$oar acti&itatea ntreprinderea,
Mar(a de acumulare bneasca (V-# pre)int un interes aparte n anali)a +inanciara
pentru c 0
9reali)ea) legtura intre ni&elul micro $i macroeconomic,
9repre)int un criteriu pentru aprecierea aportului speci+ic al ntreprinderii la
reali)area produc'iei sale, Valoarea adugat este un indicator mai sintetic dec%t ci+ra de
a+aceri, care e&iden'ia) per+orman'a comercial a ntreprinderii, respecti& capacitatea sa de
&%n)are $i produc'ie, Valoarea adugat este indicatorul care msoar aportul speci+ic al
ntreprinderii la reali)area produc'iei sale,
msoar gradul de integrare al ntreprinderii, prin raportul &aloare adugat K
produc'ie (7-#, 7u cat re)ultatul raportului este mai mare, cu at%t mai mult ntreprinderea
este integrata, adic $i poate asigura ea ns$i, un numr mare de +a)e de +abrica'ie, merg%nd
de la materiile prime la elaborarea produselor +inite, +r a recurge la ser&iciile altor
ntreprinderi,
Pagina ! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
e&iden'ia) structura eAploatrii, prin intermediul ratelor de reparti)are a &alorii
adugate, 5aport%nd renumerarea +iecrui participant la &aloarea adugat se poate +ace o
e&aluare a distribu'iei &eniturilor globale ctre partenerii ntreprinderii,
re+lect gradul de utili)are al +actorilor de produc'ie,
Se constat c pentru acela$i ni&el al &alorii adugate utili)area +actorilor de produc'ie
poate +i di+erita* aceast di+eren'iere +iind determinat de randamentul di+erit al utili)rii
+or'ei de munca,
Valoarea adugat J Imobili)ri de eAploatare A Valoarea adugata
Gumr personal Gumr personal Imobili)ri de eApl,
(5andamentul muncii# (Intensitatea capitalistic# (5%nd, ec>ipamentelor#
5andamentul muncii &a +i cu at%t mai mare cu cat intensitatea capitalistic este mai
puternica (ec>ipament modern cu grad nalt de automati)are# $i randamentul ec>ipamentelor
mai mare,
7re$terea &alorii adugate nu este neaprat un semn de prosperitate pentru
ntreprindere, n msura n care aceast cre$tere poate +i nso'it de o scdere brusca a
per+ormantelor comerciale $i de o nrut'ire a tre)oreriei,
:Acedentul brut al eAploatrii (:B:#, (sau insu+icient brut din eAploatare 0 IB:#
caracteri)ea) modul n care ntreprinderea poate sa9si men'in $i sa9si de)&olte produc'ia, s
renumere)e capitalurile $i s +ac +at obliga'iilor sale +iscale, :B: se stabile$te c di+eren'a
intre &aloarea adugat (Tsub&en'iile de eAploatare#, pe de o parte, $i impo)itele, taAele $i
c>eltuielile de personal, pe de alt parte,
:B: J (Valoarea adugat T Sub&en'ii de eAploatare# M ( 7>eltuieli cu personalul T
Impo)ite, taAe $i &rsminte asimilate#
:B: nu ia n calcul amortismentele $i c>eltuielile +inanciare, :l semni+ica
renumerarea +actorului capital, =n :B: po)iti& permite ntreprinderii rambursarea datoriilor
sale $i plata c>eltuielilor +inanciare, de a in&esti gratie amortismentelor, -cest indicator
repre)int calculul capacit'ii de auto+inan'are a ntreprinderii (7-F#,
5olul eAcedentului brut al eAploatrii, poate +i urmrit sub trei aspecte0
1# M este o msura a per+ormantelor economice ale ntreprinderii, =n :B: su+icient de
mare &a permite ntreprinderii rennoirea imobili)rilor sale prin amorti)ri, acoperirea
Pagina " din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
riscurilor din pro&i)ioanele constituite $i asigurarea +inan'rii sale care antrenea) c>eltuieli
+inanciare, iar di+eren'a &a +i distribuit statului (impo)it pe pro+it#, ac'ionarilor (di&idende#
siKsau conser&at prin auto+inan'are,
B# M :B: este independent de politica +inanciara (nu este in+luen'at de &enituri $i
c>eltuieli#, de politica de in&esti'ii (nu 'ine cont de deci)iile ntreprinderii pri&ind modalit'ile
de calcul a amorti)rii#, de politica de indi&id (deci)iile ntreprinderii pri&ind reparti)area
pro+itului net#, de politica +iscal $i de elementele eAcep'ionale (nu ia n calcul impo)itul pe
pro+it $i re)ultatul eAcep'ional#
C# M :B: repre)int o resursa +inanciara +undamental pentru ntreprindere
:B: constituie primul ni&el al anali)ei pri&ind +ormarea tre)oreriei globale ale
ntreprinderii, deci punctul de pornire n tabloul +luAurilor de tre)orerie,
5e)ultatul eAploatrii (pro+it sau pierdere# pri&e$te acti&itatea de eAploatare normal
$i curent a ntreprinderii, /rin deducerea c>eltuielilor cu amorti)rile $i pro&i)ioanele din
:B: acesta de&ine un re)ultat net al eAploatrii 0
5: J :B: T (Veniturile din pro&i)ionare pentru eAploatare T -lte &enituri din
eAploatare# M ( 7>eltuieli cu amorti)rile $i pro&i)ioanele pentru eAploatare#
5e)ultatul eAploatrii eAprima mrimea absolut a rentabilit'ii acti&it'ii de
eAploatare, ob'inut prin deducerea tuturor c>eltuielilor din &eniturile eAploatrii,
5e)ultatul curent este determinat at%t de re)ultatul eAploatrii normale $i curente, cat
$i de cel al acti&it'ii +inanciare,
57 J 5: T Venituri +inanciare M 7>eltuieli +inanciare
-cest sold permite anali)a dinamicii re)ultatelor curente ale ntreprinderii pe mai
multe eAerci'ii succesi&e,
5e)ultatul
+inanciar
5e)ultatul
:Aploatrii
XX " /ragul de rentabilitate
al politicii +inanciare
WW"
Pagina # din 109
-
c
t
i
&
i
t
a
t
e

r
e
n
t
a
b
i
l
a
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
WW"
:Aploatare
Foarte rentabila
57 "
(1#
57 W "
(1#
57 WW "
(F#
"
/ragul de rentabilitate al
eAploatrii
57 X "
(D#
57 "
(B#
57 W "
(!#
XX "
:Aploatare nerentabil
57 XX "
(#
57 X "
(@#
57 "
(C#
Matricea pentru anali)a re)ultatului curent
Matricea pri&ind anali)a re)ultatului curent pune n e&iden' nou situa'ii (/este9
5oire9E.a gestion +inanciYre, :dition 6Z<rganisation, /aris 1@, op,cit,pag, C!9C@#,
1#5e)ultatul curent este aproAimati& )ero 0 57 "
7a)urile (1#,(B#,(C# corespund Epragului de rentabilitatea acti&it'ii curente, respecti&
situa'iilor n care suma &eniturilor din eAploatare $i +inanciare au permis acoperirea eAact a
c>eltuielilor din eAploatare $i +inanciare, -cest prag nu permite $i de)&oltarea ntreprinderii,
7a)ul 1 0 pragul de rentabilitate curent Ele&ier +inanciar
:Aploatarea +oarte rentabil ar trebui s permit ntreprinderii asanarea rapida a
situa'iei +inanciare, ast+el nc%t c>eltuielile +inanciare se &or diminua $i re)ultatul curent se &a
ameliora,
7a)ul B 0 pragul de rentabilitate curent Esupra&ie'uire
?ntreprinderea ec>ilibrea) $i eAploatarea $i politica sa +inanciara rm%n%nd n stare de
supra&ie'uire, 2rans+ormarea sa progresi& depinde de ni&elul in&esti'iilor $i de starea pie'ei,
7a)ul C 0 pragul de rentabilitate Etrans+ormare, ?ntreprinderea renun'a la acti&itatea
de eAploatare nerentabil n +a&oarea acti&it'ii +inanciare,
B#5e)ultatul curent este po)iti& 0 57 W "
7a)urile (1#,(!#,(F# M ntreprinderea dega(a rentabilitatea din acti&itatea sa, -cestea
sunt situa'iile ideale,
Pagina $ din 109
-cti&itate
nerentabil
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7a)ul 1 0 pro+it curent Emanager ntreprindere, 6atorit unui bun ec>ilibru al politicii
+inanciare, re)ultatul eAploatrii nu este absorbit de c>eltuielile +inanciare,
7a)ul ! 0 pro+itul curent Esupermarc>[ sau E>olding,
?ntreprinderea des+$oar o acti&itate generatoare de lic>idit'i pentru care caut cele
mai bune plasamente, supra&eg>ind )i de )i eApansiunea pie'ei $i gestiunea tre)oreriei,
7a)ul F 0 pro+itul curent Emonopol, ?ntreprinderea ocupa o po)i'ie +orte pe pia',
C#5e)ultatul curent este negati& 0 57 X "
7a)urile (D#,(@#,(# corespund situa'iilor n care acti&itatea curent a ntreprinderii nu
dega(a rentabilitate,
7a)ul D 0 de+icit curent Eredresare, ?ntreprinderea ec>ilibrea) re)ultatul eAploatrii,
dar ea este gre&at de importante c>eltuieli +inanciare, Se poate crede c ndatorarea a permis
reali)area unor in&esti'ii care &or ameliora n &iitor re)ultatul eAploatrii, asigur%nd ast+el
rambursarea datoriilor +inanciare, dac pia' nu este n eApansiune, ntreprinderea se &a
con+runta cu situa'ii destul de di+icile,
7a)ul @ 0 de+icit Edilema, :Aploatarea ne+iind rentabila, dar re)ultatul +inanciar
ec>ilibrat, ntreprinderea &a dispune de noi atuuri comerciale\(produse noi, publicitate#, dac
da ea &a trebui s se ndatore)e pentru a procura disponibilit'i necesare reali)rii in&esti'iilor
sale,
7a)ul 0 de+icit curent Ecri)a, ?ntreprinderea trebuie sa9si restabileasc situa'ia
+inanciara prin +onduri proprii, s depiste)e cau)ele de+icitului $i sa9l remedie)e,
5e)ultatul eAcep'ional sinteti)ea) re)ultatul concreti)at n pro+it sau pierderi a unor
opera'ii de gestiune sau capital cu caracter eAcep'ional $i se calculea) ast+el 0

5e)ultatul J Veniturile ( 7>eltuielile
eAcep'ional eAcep'ionale eAcep'ionale
Mrimea re)ultatului eAcep'ional constituie o in+orma'ie importanta, n special pentru
poten'ialii in&estitori,
5e)ultatul eAerci'iului sinteti)ea) intr9un indicator global toate celelalte solduri
intermediare de gestiune $i se calculea) con+orm urmtoarei +ormule 0
5e)ultatul J 5e)ultatul curent ] 5e)ultatul ( Impo)itul pe
eAerci'iului nainte de impo)itare eAcep'ional pro+it
Pagina % din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
5e)ultatul eAcep'ional
5e)ultatul eAcep'ional se calculea) n mod independent de celelalte solduri de
gestiune, ast+el 0
Venituri eAcep'ionale (ct, DD#
T Venituri eAcep'ionale din pro&i)ioane (ct, D@D#
7>eltuieli eAcep'ionale (ct, FD#
7>eltuieli eAcep'ionale pri&ind amorti)rile $i pro&i)ioanele (ct, F@D#
J 5e)ultatul eAcep'ional (TK#
Mrimea re)ultatului eAcep'ional constituie o in+orma'ie important, n special pentru
in&estitorii poten'iali care pot e&alua inciden'a e&enimentelor eAcep'ionale, asupra
ntreprinderii,
5e)ultatul net al eAerci'iului
:ste ultimul sold de gestiune $i eAprima re)ultatul dega(at de ntreaga acti&itate a
ntreprinderii, n cursul unui eAerci'iu, 6e +apt, el repre)int &aria'ia situa'iei nete a
ntreprinderii intre desc>iderea $i nc>iderea eAerci'iului ca urmare a acti&it'ii economice, Se
determina pe ba)a rela'iei 0
5e)ultatul curent (TK#
5e)ultatul eAcep'ional (TK#
7>eltuieli cu impo)itul de pro+it (ct, F1#
J 5e)ultatul net al eAerci'iului (TK#
5e)ultatul net al eAerci'iului este re)ultatul care urmea) s +ie supus deci)iei de
reparti)are de ctre adunarea general a ac'ionarilor sau asocia'ilor, dup ca),
6irecti&a a IV M a recomandat sc>eme generale ale contului de pro+it $i pierdere
elaborate dup dou criterii combinate $i anume 0
Forma de pre)entare, care poate +i ori)ontal (sub +orma de cont# sau &ertical (sub
+orma de lista#*
Modalitatea de structurare a posturilor de &enituri $i c>eltuieli care se poate +ace +ie
dup natura $i con'inutul lor economic, +ie dup destina'ia lor,
Pagina 9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Venituri
(coloana 1#
7>eltuieli
(coloana B#
Solduri intermediare
de gestiune
(coloana19coloanaB#
:Aerci'iul
G G91
V%n)ri de
mr+uri (ct, D"D#
7ostul mr+urilor &%ndute (ct, F"D# Mar(a comerciala
/roduc'ia &%ndut (ct,D" M
D"D#
/roduc'ia stocat (ct, D1#
/roduc'ia imobili)at
(ct,DB#
2otal
sau 6estoca(
(ct, D1#
2otal
/roduc'ia
eAerci'iului
/roduc'ia eAerci'iului
Mar(a comerciala
2otal
7onsuma'ia eAerci'iului pro&enind
de la ter'i 0
materii prime $i materiale
consumabile (ct,F""TF"1#
:nergie, apa (ct,F"!#
.ucrri $i ser&icii eAecutate de ter'i
(ct, F1TFB#
-lte c>eltuieli
(ct, F"BTF"CTF"1TF"F#
2otal
Valoarea adugata
Valoare adugata
Sub&en'ii de
:Aploatare (ct, D1#
2otal
Impo)ite $i &rsminte asimilare
(ct, FC#
7>eltuieli cu personalul
Salarii personal (ct, F11#
-sigurri $i protec'ie social (ct,
F1!#
2otal
:Acedent brut (sau
insu+icient bruta#
din eAploatare
:Acedent brut din
eAploatare
-lte &enituri din eAploatare
(ct, D!#
Venituri din pro&i)ioane
pri&ind eAploatarea (ct, D@1#
2otal
Sau insu+icient brut din
eAploatare
-lte c>eltuieli din eAploatare (ctF!#
7>eltuieli de eAploatare pri&ind
amorti)rile $i pro&i)ioanele
(ct,F@1#
2otal
5e)ultatul din
eAploatare (pro+it
sau pierdere#
Pagina !0 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
5e)ultat din eAploatare
(pro+it#
Venituri +inanciare
(ct,DFTD@F#
2otal
Sau re)ultat din eAploatare
(pierdere#
7>eltuieli +inanciare (ct,FFTF@F#
2otal
5e)ultatul curent al
eAerci'iului (pro+it
sau pierdere#
Venituri eAcep'ionale (ct,
DDTD@D#
7>eltuieli eAcep'ionale
(ct FDTF@D#
5e)ultatul
eAcep'ional
5e)ultatul curent al
eAerci'iului (pro+it#
5e)ultat eAcep'ional (pro+it#
2otal
Sau re)ultatul curent al eAerci'iului
(pierdere#
Sau re), eAcept, (pierdere#
Impo)it pe pro+it (ct,F#
2otal
5e)ultatul net al
eAerci'iului
.egisla'ia contabil romaneasca n &igoare de la 1 ianuarie 11 a adoptat un model al
costului de pro+it sau pierdere sub +orma de list n care &eniturile $i c>eltuielile sunt
structurate dup natura $i con'inutul lor economic,
2ab
elul
1,1,
Stru
ctur
area
c>el
tuie
lilor
$i
&eni
turil
or
dup

natu
ra $i
Valoarea net a ci+rei de a+aceri
Pagina !1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
con'
inut
eco
no
mic
,
1
B Varia'ia stocului de produse +inite $i de produse n curs de +abrica'ie
C .ucrri e+ectuate de ntreprindere pentru ea ns$i $i trecute n acti&
1 -lte &enituri din eAploatare
! a# 7>eltuieli cu materiile prime $i consumabile
b# -lte c>eltuieli eAterne
F 7>eltuieli de personal (aTb#
a# Salarii
b# 7>eltuieli sociale
D a# 7orec'iile de &aloare pentru c>eltuielile de instalare $i pentru imobili), corporale $i
necorporale,
b# 7orec'ii de &aloare pentru elementele acti&ului circulant
@ -lte c>eltuieli de eAploatare
Venituri din participa'ii
1" Venituri pro&enind din alte &alori mobiliare $i crean'e din acti&ul imobili)at
11 -lte dob%n)i $i &enituri asimilate
1B 7orec'ii de &aloare pentru imobili)rile +inanciare $i pentru &alorile mobiliare care +ac parte
din acti&ul circulant
1C 6ob%n)i $i c>,
B
asimilate
11 Impo)ite pe re)ultatul pro&enind din acti&it'ile de ba)a
1! 5e)ultatul pro&enind din acti&it'ile de ba)a ^(rd, 191#9(!9@#T(911#9(1B91C#911_
1F Venituri eAcep'ionale
1D 7>eltuieli eAcep'ionale
1@ 5e)ultatul eAcep'ional (1F91D#
1 Impo)ite pe re)ultatul o+icial
B" -lte impo)ite
B1 5e)ultatul eAerci'iului
-ceast sc>ema general a contului de pro+it $i pierdere structurea) &eniturile $i
c>eltuielile dup natura $i continuul lor economic pe trei mari categorii de acti&it'i 0 i# de
eAploatare (19@#* ii# +inanciare (91C#* iii# eAcep'ionale (1F91D#,
5e)ultatul brut al eAerci'iului este eAplicit calculat pe dou paliere intermediare0
acti&itate de ba)a, respecti& de eAploatare $i +inanciara (1!,1@#
acti&itate eAcep'ional (1@#
5e)ultatul net al eAerci'iului este calculat eAplicit numai la ni&el global (B1#
Pagina !2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
.egisla'iile contabile na'ionale pot autori)a agen'ii economici care la data ntocmirii
contului de pro+it sau pierdere nu dep$esc dou din urmtoarele trei criterii0
total bilan' @,""",""" :7=
&aloarea net a ci+rei de a+acere 1F,""",""" :7=
numrul mediu de anga(a'i M 1!" salaria'i s regrupe)e posturile 1 la ! intr9un post
unic numit E5e)ultat brut
2abel 1,B, Structurarea &eniturilor $i c>eltuielilor dup destina'ia lor economica
1 Valoarea net a ci+rei de a+aceri
B 7osturile de produc'ie al presta'iilor e+ectuate pentru reali)area ci+rei de a+aceri
C 5e)ultatul brut pro&enind din ci+ra de a+aceri (19B#
1 7onturile de distribu'ie
! 7>eltuieli generale de administra'ie
F -lte &enituri din eAploatare
D Venituri din participa'ii cu men'ionarea separat a celor pro&enind din ntreprinderile legate
@ Venituri pro&enind din alte &alori mobiliare $i din crean'e din acti&ul imobili)at cu men'ionarea
separat a celor pro&enind din ntreprinderile legate
-lte dob%n)i $i &enituri asimilate
1" 7orec'ii de &aloare din imobili)rile +inanciare $i din &alorile mobiliare care +ac parte din
acti&ul circulant
11 6ob%n)i $i c>eltuieli asimilate
1B Impo)ite pentru re)ultatul pro&enit din acti&it'ile de ba)a
1C 5e)ultatul pro&enind din acti&it'ile de ba)a, dup impo)itare ^C9(1*!#T(rd,F la #9(rd,1" la 1B#_
11 Venituri eAcep'ionale
1! 7>eltuieli eAcep'ionale
1F 5e)ultatul eAcep'ional (rd, 11 M rd, 1!#
1D Impo)ite pe re)ultatul eAcep'ional
1@ -lte impo)ite
1 5e)ultatul eAerci'iului (rd, 1C T rd, 1F 9 rd, 1D 9 rd,1@#
In aceast sc>ema general a contului de pro+it $i pierdere se anali)ea) gruparea
&eniturilor $i c>eltuielilor pe acti&it'i* respecti&0
din eAploatare (19F#
+inanciare (D911#
eAcep'ionale (1191!#
si pune n e&ident eAplicit indicatorul intermediar de gestiune E5e)ultatul brut
pro&enind din ci+ra de a+aceri,
Pagina ! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
5e)ultatul +inanciar net este determinat eAplicit, separat pentru acti&it'ile de ba)a ,
respecti& din acti&it'ile de eAploatare $i +inanciara (1C#, precum $i global (1#,
5e)ultatul acti&it'ii eAcep'ionale este determinat eAplicit n +orma sa brut (1F#,
/entru agen'ii economici care se ncadrea) n dou din criteriile0
total bilan' sub @,""",""" :7=
&aloarea net a ci+rei de a+aceri sub 1F,""",""" :7=
numr mediu de anga(a'i sub B!"
legisla'iile contabile na'ionale pot autori)a regruparea posturilor 1,B,C $i F intr9un post
unic denumit E5e)ultat brut,
Pagina !! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7apitolul IV0 -nali)a situa'iilor
+inanciare la 5egia -utonom
-dministra'ia Ga'ional a 6rumurilor
1,1, 5aportul administratorilor pentru perioada "1,"1,9C1,1B,B""",
1,B, Bilan'ul contabil,
1,C, 7ontul de pro+it $i pierdere,
1,1, Bugetul acti&it'ii de tre)orerie (7-SS9F.<R#,
1,!, Gote la conturile anuale $i politici contabile potri&it I-S nr,1 $i <,O, 1KB""1,
1,!,1, -cti&e imobili)ate,
1,!,B, Situa'ia altor pro&i)ioane,
1,!,C, 5eparti)area pro+itului,
1,!,1, Situa'ia crean'elor $i datoriilor,
1,!,!, /l'i restante,
1,!,F, Impo)ite, taAe $i alte obliga'ii datorate $i &rsate,
1,!,D, 6ate in+ormati&e,
1,!,@, Structura indicatorilor de e+icien' a muncii n perioada B"""9B""1,
5aportul de gestiune pentru perioada "1,"1,9C1,1B,B"""
7ap 1, Structura organi)atoric
7ap B, =tili)area surselor de +inan'are a acti&it'ilor -,G,6, n corela'ie cu
programele de lucrri
B,1, 5esurse +inanciare
B,B, Folosirea resurselor +inanciare
7ap C, -cti&itatea de administrare, eAploatare, ntre'inere $i repara'ii curente,
-cti&itatea de repara'ii capitale
7ap 1, -cti&itatea de reabilitare a drumurilor na'ionale
7ap !, -lte proiecte din sectorul drumurilor na'ionale
7ap F, -cti&itatea de in&esti'ii
7ap D, -specte pri&ind ntocmirea bilan'ului contabil $i organi)area contabilit'ii n
anul B"""
7ap @, -uditarea eAerci'iului +inanciar
Pagina !" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
-dministra'ia Ga'ional - 6rumurilor
Gr, CKBCF@KB1,"C,B"""
5-/<52 6: O:S2I=G:
pentru perioada "1,"1,9C1,1B,B"""
5egia autonom -dministra'ia Ga'ional a 6rumurilor (-G695-# din 5om%nia este
organi)at $i +unc'ionea) potri&it pre&ederilor regulamentului de organi)are $i +unc'ionare
aprobat prin Sotr%rea Ou&ernului Gr, 1BD!K1", cu modi+icrile si completrile ulterioare,
si are ca obiect de acti&itate0 Eadministrarea si eAploatarea drumurilor na'ionale, in scopul
des+$urrii tra+icului rutier in condi'ii de siguran'a a circula'iei, coordonarea de)&oltrii
unitare a ntregii re'ele de drumuri in concordan'a cu cerin'ele economiei na'ionale $i cu cele
de aprare $i de control, stabilirea $i ncasarea obliga'iilor transportatorilor pentru +olosirea
drumurilor n punctele de +rontier $i n alte puncte stabilite potri&it legii, acti&it'i
industriale, precum $i alte acti&it'i n legtura cu ndeplinirea obiectului su de acti&itate,
-nul B""" se nscrie pe aceea$i traiectorie ascendenta de&enita tradi'ional n
acti&itatea -dministra'iei Ga'ionale a 6rumurilor, nregistr%nd at%t un progres liniar, c%t si
salturi calitati&e, n pregtirea $i reali)area principalelor programe ale regiei0 ntre'inerea,
reabilitarea drumurilor na'ionale $i construc'ia autostr)ilor,
-st+el, acti&itatea de ntre'inere a nregistrat re)ultate calitati&e n toate
compartimentele caracteri)ate prin mai multe lucrri eAecutate prin contract de societ'i
comerciale speciali)ate, prin introducerea $i eAtinderea aplicrii de metode moderne de
ntre'inere $i repara'ie $i cre$terea preocuprii pri&ind problemele de siguran'a circula'iei,
/rogramul de reabilitare a drumurilor na'ionale co+inan'at de B:I, BI56 $i B:56 $i
de Ou&ernul 5om%niei a +ost relansat cu etapa a III9a EMoldo&a care a debutat cu un &olum
important de C@1 `m, de drum, .ansarea programului s9a e+ectuat in paralel cu eAecu'ia a
@"" `m, de 6rum din etapa a II9a a+lata in derulare,
/rogramul de autostr)i a nregistrat un progres, at%t prin moderni)area autostr)ii
Bucure$ti9/ite$ti asigur%ndu9se, n pre)ent, circula'ia pe ambele ci de rulare pe D" `m,, c%t
$i prin nc>eierea -cordului de mprumut pri&ind +inan'area lucrrilor de ctre Banca
Pagina !# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
:uropeana de In&esti'ii, pentru autostrada Bucure$ti M 7onstan'a, pe tronsonul Bucure$ti M
Fete$ti de 1C1 `m ,
5e)ultatele anului B""" se datorea) acti&it'ii permanente a 7onsiliului de
-dministra'ie care a reu$it s re)ol&e la timp sarcinile care i9au re&enit potri&it pre&ederilor
legale, ca $i cele ce deri& din strategia Ministerului 2ransporturilor cu pri&ire la
in+rastructura rutier, precum $i managementului operati& $i de calitate asigurat de 6irectorul
Oeneral al regiei,
?n &ederea aducerii la ndeplinire a pre&ederilor <rdonan'ei nr,1K1D a
transporturilor $i ale .egii nr,@BK1D pentru aprobarea <rdonan'ei gu&ernului nr,1CK1D
pri&ind regimul (uridic al drumurilor, -G6 si Ministerul 2ransporturilor, n calitatea sa de
autoritate de stat n domeniul transporturilor $i de coordonator din punct de &edere te>nic $i
metodologic au promo&at, potri&it procedurilor legale, acte normati&e importante pentru
acti&itatea n sectorul de drumuri,
?n anul 1 au +ost aprobate $i publicate n Monitorul <+icial al 5om%niei un numr
de B1 de ordonan'e $i >otr%ri ale Ou&ernului, ordine ale ministerului transporturilor $i norme
metodologice pri&ind constituirea $i utili)area Fondului special al drumurilor publice $i de
aplicare a procedurilor de eAecutare silita a crean'elor la acest +ond,
-ctele normati&e men'ionate au creat suportul legislati& necesar $i important , aliniind
totodat legisla'ia actuala din 5om%nia la legisla'ia european,
/entru reglementarea unor aspecte pri&ind acti&itatea curent a regiei au +ost emise un
numr de 1! de ordine $i deci)ii ale 6irectorului Oeneral al regiei,
=rmare re)ultatelor po)iti&e ob'inute, pentru armoni)area sistemului de contabilitate
auto>ton cu normele interna'ionale, -G6 a +ost selectat potri&it pre&ederilor ordinului
nr,1"CK1 al ministrului +inan'elor , ca unitate etalon n &ederea aplicrii, ncep%nd cu anul
1 a standardelor de contabilitate interna'ional, armoni)at cu 6irecti&a a IV9a
7omunit'ii :uropene
Structura organi)atoric
-dministra'ia Ga'ional a 6rumurilor 5,-, are n structura, cu competente (uridice
delegate, $apte 6irec'ii 5egionale de 6rumuri $i /oduri cu dispersie pe sec'ii )onale de
drumuri $i poduri, care acoper ntreg teritoriul 5om%niei, ast+el0
Gr,7rt, 6irec'ii regionale 5a)a teritorial
Pagina !$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1, Bucure$ti ;ude'ele 6mbo&i'a, 2eleorman, /ra>o&a,
-rge$, Bu)u, Oiurgiu $i sectorul agricol
Il+o&
B, 7raio&a ;ude'ele 6ol(, <lt, V%lcea, Me>edin'i $i
Oor(
C, 2imi$oara ;ude'ele -rad, 2imi$oara $i Sunedoara
1, 7lu( ;ude'ele 7lu(, -lba, Bistri'a Gsud,
Bi>or, Valu, Satu Mare $i Maramure$
!, Bra$o& ;ude'ele Bra$o&, Sibiu, Mure$, Sarg>ita $i
7o&asna
F, Ia$i ;ude'ele Bacu, Ia$i, Vaslui, Vrancea,
Oala'i, Geam', Sucea&a $i Boto$ani
D, 7onstan'a ;ude'ele 7onstan'a, 2ulcea, Brila,
Ialomi'a $i 7lara$i
?n structura regiei sunt doua subunit'i cu acelea$i competente, respecti&0
-cti&itatea proprie
$i
7entrul de Studii 2e>nice $i In+ormatica (7:S25IG#
6ispersia teritoriala este cuprins organi)atoric prin sec'ii, districte $i +orma'ii de
lucru de drumuri $i poduri,
?n componen'a unor direc'ii regionale de drumuri $i poduri sunt agen'iile control $i
taAare din punctele de trecere +rontier, prin care se asigura ncasarea tari+elor de la
utili)atorii drumurilor $i podurilor, ?ncasrile se &irea) n conturile bancare ale -G6,
constituind principala sursa pentru acoperirea c>eltuielilor de personal, con+orm bugetului
6ispersia teritorial a drumurilor $i podurilor, administrat prin 6irec'iile 5egionale
de 6rumuri $i /oduri +r personalitate (uridic, a impus delegarea unor atribu'ii $i
competente care s permit mobilitate, operati&itate $i e+icient n administrarea drumurilor
na'ionale,
=tili)area surselor de +inan'are a acti&it'ilor -G6 n corela'ie cu programele de
lucrri
/entru reali)area obiectului de acti&itate al -,G,6 &eniturile necesare acoperirii
integrale a c>eltuielilor se aprob prin legea anual a bugetului de stat, $i pro&in din0 &enituri
Pagina !% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
proprii, +ondul special al drumurilor publice, trans+eruri de la bugetul de stat, credite bancare
interne $i interna'ionale 5egia nu nregistrea) pro+it sau pierdere,
5:S=5S: FIG-G7I-5:
Bugetul -dministra'iei Ga'ionale a 6rumurilor 5,-, a +ost aprobat prin S,O,
nr,111K"F,1, n temeiul pre&ederilor legii nr,CFK1 a bugetului de stat pe anul B""",
=lterior, bugetul regiei a +ost recti+icat prin <rdonan'ele de =rgen'a ale Ou&ernului
nr,11"K1* nr,1F1K1* nr,1@"K1*nr,1KB1,1B,1 si aprobat prin S,O,
nr,1BCK"B,B""",
6up aceste recti+icri , bugetul regiei se pre)int ast+el0
=,M,J Mil, lei
1, 2rans+eruri totale din care0 @11,DD
9acti&itate curent 1B,"1B
9contribu'ia Ou&ernului 5om%niei F@!,D!!
5ambursri credite eAterne, pla'i de dob%n)i $i comisioane,
din care0 F@1,DFD
9rambursri credite eAterne C!C,C1
9pl'i de dob%n)i $i comisioane CB@,11@
C, Intrri de credite eAterne 1,!BB,B"@
1, Fond special al drumurilor publice, din care 1,DBB,!""
9 ntre'inere $i repara'ii curente, din care 0 1,"B1,@""
9 salarii !","""
9 repara'ii capitale C"F,""" 9 contribu'ia Ou&ernului 5om%niei
1"!,"""
9 c>eltuieli de capital B@F,D""
!, Venituri proprii C!!,"""
2<2-. !,"F,BDC
/otri&it pre&ederilor art,B din, S, nr,1BCK"B,B""", Ec>eltuielile totale a+erente
&eniturilor nscrise in bugetul de &enituri $i c>eltuieli, repre)int limite maAime care nu pot +i
dep$ite dec%t n ca)uri (usti+icate $i numai cu aprobarea Ou&ernului,
Pagina !9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
?n ca)ul n care n eAecu'ie se nregistrea) dep$iri sau nereali)ri ale &eniturilor
totale aprobate, se pot e+ectua c>eltuieli totale propor'ional ce gradul de reali)are a &eniturilor
totale
5egia a respectat aceast pre&edere in eAecu'ia bugetului de &enituri $i c>eltuieli,
F<.<SI5:- 5:S=5S:.<5 FIG-G7I-5:
/rin bugetul de &enituri $i c>eltuieli aprobat s9a urmrit men'inerea ec>ilibrului ntre
resursele +inanciare constituite din &enituri $i surse pentru programele de reabilitare $i
+olosirea acestora, materiali)ate in c>eltuieli $i utili)area surselor pentru reabilitare,
?n eAerci'iul +inanciar din anul B""", eAecu'ia bugetului de &enituri $i c>eltuieli a +ost
subordonata reali)rii obiecti&elor strategice ale regiei stabilite de conducerea Ministerului
2ransporturilor $i 7onsiliul de -dministra'ie al -,G,6,
/rincipalii indicatori au nregistrat urmtoarele &alori0
=,MJ mil, .ei
Gr,
crt,
Indicatori 5eali)ri
1@
B""" Orad de reali)are(P#
/re&ed, 5eali)
,
Fa' de a Fa' de
/re&,
1, V:GI2=5I 2<2-.:
92rans+eruri bugetare din care0
acti&itate curent
9&enituri proprii
9+ond special al drumurilor, din
care
9ntre'inere
9salarii
9repara'ii capitale
1,!@C,DC
CF,B1B
B!F,1DC
DB,11B
DB,11B
B,1!F,C1
1
1B,1DD
1B,"1B
C!!,"""
1,CC",@"
"
D1,@""
!","""
C"F,"""
B,B!B,
C1F
1B,1D
D
1B,"1
B
!CB,!@
D
1,B11,
C1
!",CF
"
11,CC
BD1D
11B,B
CB,D
B"D,
1!D,B
1B"
1"1,!
1""
1""
1!"
C,!
D,1
@@,F
D,1
Pagina "0 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
F
B, Venituri +inanciare, din care0
9din acti&itatea de ntre'inere
9din programul de reabilitare
9aloca'ii de la buget pt,
rambursri credite (di+eren'e
curs#
9&enituri din pro&i)ionare
1CF,@B
1B,!"F
B!
111,FCC
1B,@1
CFF,@F@
1!,"""
B"
C"D,DF1
11,"@1
CCF,D@
"
1@,B!F
C
C"!,BB
B
1C,B
B1!,@!
1B
BDC,1
1"C,D
1,@
1B1,D
1!
,B
1,1
C, Venituri eAcep'ionale B,BC" 1""" @,!C@ C@B, B1C,!
1, 7S:.2=I:.I 2<2-.:
9pentru eAploatare
9+inanciare
9eAcep'ionale
1,!@",D@C
1,1F1,"CB
111,!CC
B,B1D
B,B!",BB
1
1,BC,11
"
C1B,D@1
11,"""
B,BF1,
1B1
1,1@,
1C1
C1B,FC
"
FFC
11C,1
1CC,1
BDC
B,
1"",!
1"1,C
,@
1,D
!, 2<2-. S=5S:
9sold la nceputul anului
9contribu'ia Ou&ernului
5om%niei
9credite eAterne
9+onduri />are
9mat, din credite eAterne
9aloca'ii bugetare (dob%n)i $i
comisioane#
9aloca'ii bugetare (rambursri
credite eAterne#
9+ondul special al drumurilor
publice
9alte credite
1,1DF,"@
F1,@D
11C,F1C
@"",FF!
9
@,D@B
1!F,B!
B1,FB
C,!@
F,1!D
C,""1,D!
1
DF,1B"
F@!,1!!
1,!BB,B"
@
1C","""
F,"!1
CB@,11@
1!,!!!
1"!,"""
1"B,F1"
C,"F1,
BC
DF,11
F@!,1B
D
1,D@D,
F1"
9
B,CC
CBB,B"

11,D"1
1"1,D!
@
C@,1FC
B"D,1
1BC,F
1F!,F
BBC,C
9
CC,1
B"F,B
1D,1
C!,@
F1,@
1"B
,
,D
11D,1
9
1@,1
@,1
@,1
,@
CD,B
Pagina "1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
F, =2I.IV-5:- S=5S:.<5
9lucrri reabilitare
9rambursri credite eAterne
9sold +inal
1,1DF,"@
1,B1@,11B
B1,FB
DF,1B1
B,"D,@F
@
B,!BC,@F
!
1!,!!!
1","""
C,"F1,
BC
B,F"F,
11!
11,D"1
@@,@FD
B"D,1
B1C,
1D,1
11F,C
1"!,C
1"C,C
@,1
@@@,D
D, 2<2-. &enituri $i surse C,"!,@B@ !,1!@,"
B
!,C11,
BC
1DC,1 1"C
@, 2<2-. c>eltuieliTutili)are
surse
C,"!F,@DB !,1!@,"
B
!,CBC,
C1@
1D1,1 1"C,B
, 6i+eren'a(@9D# B,!F 9 9,1" 9 9
1", Fond special pt, c>eltuieli de
capital
B"F,1FF B@F,D"" BD1,CC
1
1C1,1 1,F
?n interpretarea re)ultatelor nu trebuie s uitm condi'iile concrete n care acestea s9au
ob'inut, $i anume cursul leuK=S6 a nregistrat n anul B""" o depreciere de FF,D P, rata
cumulat a in+la'iei a +ost de !1,@ P, superioar celei nregistrat n anul 1 de 1",FP $i a
celei de 1" P estimat la elaborarea bugetului
?n bugetul de &enituri $i c>eltuieli aprobat prin S,O, nr1BCKB""" , s9a pre&)ut o
di+eren' ntre &enituri totale $i c>eltuieli totale (9#C,@@B mil, lei, compus din
(9# 1"1,11 mil, lei M repre)ent%nd trageri din creditul B,G,/ pentru reabilitare poduri*
(9# F,"!1mil,lei M repre)ent%nd &aloarea materialelor $i pieselor de sc>imb
apro&i)ionate din credite eAterne*
(T# 11,"@C mil, lei Mrepre)ent%nd &enituri din pro&i)ionare, care nu au coresponden'a
n disponibilit'i bancare,
.a C1,1B,B""" di+eren'a dintre &enituri totale $i c>eltuieli totale este de (9#,1"@ mil,
lei, -ceste di+eren'a se (usti+ica prin0
din acti&itatea de ntre'inere $i repara'ii capitale0 =,M,J Mil, lei
9Venituri totale 1,"F,D
97>eltuieli totale 1,1@,1C1
96i+eren'a (9#11,1C1
6i+eren'a de (9#11,1C1 mil, lei se (usti+ic ast+el0
C,C!" mil, lei repre)int c>eltuielile a+erente materialelor (1,11C mil, lei# $i pieselor de
sc>imb (1,"@ mil, lei# ac>i)i'ionate din mprumuturi eAterne, pentru care nu eAist
Pagina "2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
corespondent n &enituri ntruc%t materialele din credite eAterne se nregistrea) n conturile
contabile de mprumuturi,
CD,C1! mil, lei repre)int c>eltuielile a+erente tragerilor din creditul B,G,/ , anga(at de
-,G,6, pentru reabilitarea a $apte poduri, pentru care nu eAist corespondent n &enituri,
ntruc%t sumele respecti&e se nregistrea) n conturile contabile de mprumuturi,
din opera'iuni +inanciare0 =,M,J Mil, lei
9Venituri totale, din care0 CCF,D@"
9participa'ii B,@C1
9di+eren'e de curs &alutar, din care0 C11,1B
9din mprumuturi IFI C"!,CC1
9din acti&itatea curent ,!D@
9dob%n)i bancare !,1BD
9pro&i)ioane a+erente anului 1! 1C,B
9alte &enituri C"@
9c>eltuieli totale din care C1B,FB
9di+eren'e de curs &alutar, din care0 C1","11
9din mprumuturi IFI C"!,CC1
9din acti&itatea curent 1,F@"
9dob%n)i bancare B,BD"
9alte c>eltuieli C1F
96i+eren'a (T#B1,1!"
6i+eren'a de (T#B1,1!" mil, lei se (usti+ic prin0
1C,B mil, lei repre)int stingerea par'ial n anul B""" a pro&i)ioanelor constituite
n 1! $i nregistrate cu a&i)ul Ministerului de Finan'e, n e&iden'ele patrimoniale,
repre)ent%nd acoperirea prin buget a di+eren'ei de curs dintre data tragerilor din
mprumuturile eAterne $i data nc>eierii bilan'ului contabil*
B,@C1 mil, lei repre)int sume &irate de ctre societ'ile la care -,G,6, este asociat,
-ceste sume au +ost utili)ate n acti&itatea curent*
@,"1D mil, lei repre)int di+eren'a +a&orabil re)ultat din cursul &alutar de la data
reali)rii &eniturilor $i data de C1,1B,B""", sau data pla'ii, dup ca),
-ceast sum a +ost utili)at n acti&itatea curent, $i par'ial se regse$te n soldul
bancar la C1,1B,B""",
din acti&it'i eAcep'ionale0 =,M,J Mil, lei
9Venituri totale, din care 0 @,!C@
Pagina " din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9opera'iuni de gestiune !@@
9opera'iuni de capital D,!"
97>eltuieli totale, din care0 FFC
9opera'iuni de gestiune FB
9opera'iuni de capital C1
96i+eren'a (T#D,@D!
6i+eren'a de (T#D,@D! mil, lei se regse$te n principal n &eniturile pro&enite din
opera'iuni de capital, datorate ree&alurii aportului -,G,6 la ma(orarea capitalului social al
S,7,/.-S2I65=M S,5,.,, aprobat de 7onsiliul de -dministra'ie al -,G,6,, $i &aloarea
amorti)rii mi(loacelor +iAe ac>i)i'ionate din mprumuturi IFI $i recep'ionate n anul B""",
:lementele de c>eltuieli nominali)ate prin bugetul de &enituri $i c>eltuieli, respecti&
cu materiale, salarii, 7-S, $oma(, de protocol s9au ncadrat n pre&ederi, respecti& cu
materiale, salarii, 7-S, $oma(, de protocol s9au ncadrat n pre&ederi,
Veniturile $i sursele +inanciare, sunt nregistrate n e&iden'ele patrimoniale la
C1,1B,B""" con+orm balan'elor contabile agregate la ni&elul regiei $i se re+lect n 0
9lucrrile de ntre'inere $i repara'ii drumuri $i poduri*
9lucrrile $i ser&iciile a+erente programului de reabilitare a drumurilor $i moderni)area
autostr)ii Bucure$ti9 /ite$ti*
9ratele de capital rambursate si dob%n)ile si comisioanele bancare pentru creditele
eAterne*
9c>eltuieli pri&ind in&esti'iile*
9soldurile +inale ale conturilor contabile de imobili)ri, stocuri $i disponibilul bancar,
-,G,6,95,- a &irat, pe destina'ii, con+orm pre&ederilor legale, soldul conturilor
bancare pri&ind +ondul special al drumurilor publice $i al trans+erurilor de la buget,
repre)ent%nd contribu'ia Ou&ernului 5om%niei la programul de reabilitare,
-cti&itatea de administrare, eAploatare, ntre'inere $i repara'ii curente $i capitale a
drumurilor na'ionale
-cti&itatea de administrare, eAploatare, ntre'inere $i repara'ii curente
?n anul B""" resursele +inanciare pentru programul lucrrilor de administrare,
eAploatare, ntre'inere (curent si periodic# $i repara'ii curente drumuri $i poduri au +ost0
=,M,J Mil, lei
Pagina "! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
2<2-., din care0 1,F"B,"@C
9Fondul Special al 6rumurilor /ublice 1,F
92rans+eruri 1B,"1B
9Venituri proprii 1D@,C1B
Situa'ia reali)rii principalelor sarcini +i)ice se pre)int ast+el0
2ratamente bituminoase M +a'a de un program de 1C" Hm,, au +ost reali)a'i B,1C"
ceea ce repre)int o dep$ire a programului cu 1",CFP,
SlurrN seal M n scopul ob'inerii unor supra+e'e ale cii de rulare a drumurilor, cu
caracteristici superioare din punct de &edere al aderen'ei Epneu9$osea, au +ost pre&)u'i a se
reali)a !F," Hm, -u +ost eAecutate lucrri de acest tip pe FC,1 `m, re)ult%nd o dep$ire cu
1C,B P
7o&oare as+altice M mbunt'irea condi'iilor de circula'ie prin lucrri de ameliorare a
caii de rulare pe por'iunile cu supra+e'e deni&elate, a +ost reali)at n urma eAecutrii
co&oarelor as+altice, -st+el la un program anual de CC,"`m s9au eAecutat CF, `m, re)ult%nd
o dep$ire a sarcinilor +i)ice cu 11,@ P,
5eciclare n SI2= M au +ost programate lucrri de reciclare a mbrcmin'ilor
bituminoase pe !1," `m $i s9au reali)at FB,1 `m , deci programul a +ost dep$it cu 1! P,
?mbrcmin'i bituminoase u$oare M la un program de 1,"`m s9a reali)at 1,B! `m,
5an+orsri sisteme rutiere M lucrrile de ran+orsri au +ost programate numai pentru
acele sectoare unde starea te>nic a drumului nu permitea alte solu'ii pentru asigurarea
circula'iei rutiere n deplin siguran', Fa' de un program de B!," `m, s9au reali)at B@," `m
dep$irea +iind de 1B P,
5epara'ii poduri M programul anual a +ost de B! buc'i, s9au reali)at B@ buc'i,
programul +iind dep$it cu 1B P,
Marca(e rutiere M sarcinile +i)ice la lucrrile de marca(e rutiere au +ost dep$ite cu !,!,
P, +a' de pre&ederile din program ( s9au reali)at 1",!!B `m ec>i&, .a in program de 1","""
`m ec>i&,#, acest +apt dator%ndu9se necesit'ilor impuse de siguran'a rutier,
/lombri gropi M a +ost necesar s se eAecute un &olum mai mare M dec%t cel pre&)ut
M de repara'ii la partea carosabil, ca urmare a numrului mare de cicluri ng>e' M de)g>e', c%t
$i a precipita'iilor abundente din cursul anului, /rogramul a +ost de B,""",""" mp, s9au
reali)at B,""",""" mp, deci cu 1!P mai mult,
6in totalul de 1,F"B,"@C mil, lei, &aloarea reali)rilor este de 1,!F!,DB mil, lei, iar
cre$terea stocurilor de materiale repre)int CF,B1mil, lei (stoc ini'ialJFB,CC! mil, lei, stoc
+inal J 1"B,D! mil, lei#,
Pagina "" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
6in totalul resurselor +inanciare, au +ost reali)ate lucrri prin contracte nc>eiate cu
agen'i economici, n propor'ie de !"P (D@,B1D mil, lei#,
7omerciali)area, in totalitate a lucrrilor de ntre'inere periodic $i par'ial a lucrrilor
de ntre'inere curent, a determinat reducerea numrului de salaria'i $i abordarea cu cura( a
strategiei pri&ind eAecutarea lucrrilor de ntre'inere curent pe ba) de contract, -ceasta nu
necesit ns $i modi+icarea structural a opiniei Ministerului Muncii $i /rotec'iei Sociale, n
pri&in'a indicatorilor de e+icien' a -,G,6,
-cti&itatea de repara'ii capitale
?n anul B""" acti&itatea de repara'ii capitale a +ost +inan'at din Fondul special al
drumurilor publice prin alocarea sumei de C"",1@@ mil, lei, 6in aceast &aloare a +ost
restituit la s+%r$itul anului ctre Ministerul 2ransporturilor suma de C,"1C mil, lei,
-cti&itatea de reabilitare a drumurilor na'ionale
<biecti&ul principal al lucrrilor de reabilitare a drumurilor na'ionale +inan'ate din
mprumuturile acordate de ctre institu'iile +inanciare interna'ionale (BI56,B:56,B:I# l
constituie aducerea in+rastructurii de transporturi $i a condi'iilor de tra+ic la ni&elul normelor
europene, cre$terea capacit'ii importante a sectoarelor reabilitate pentru pre&enirea
degradrii premature sub tra+icul greu, ncadrarea podurilor la clasa : de ncrcare,
mbunt'irea elementelor geometrice ale drumurilor, construirea ben)ii a treia pe pante $i
rampe pentru selectarea tra+icului greu, scderea timpului n parcurs $i mbunt'irea
condi'iilor de siguran' $i con+ort n tra+ic,
/rogramul de reabilitare a drumurilor na'ionale a marcat n anul B""" nc>eierea
eAecutrii lucrrilor din etapa I de reabilitare, o acti&itate sus'inut n etapa a II9a, $i lansarea
etapei a III9a n cadrul programului EMoldo&a,
?n anul B""" acti&itatea de reabilitare s9a des+$urat prin derularea a C1 contracte,
=nele aspecte negati&e pri&ind0 eliberarea terenurilor, mutrilor de instala'ii, mobili)area
constructorilor, consultan'ilor $i a proiectan'ilor au +ost dep$ite n timp util,
?n anul B""" s9a asigurat pregtirea implementrii proiectelor de reabilitare cu
+inan'area Bncii ;apone)e pentru 7ooperare Interna'ional pe sectorul de drum 6GF .ugo( M
2imi$oara $i cele dou &ariante de ocolire a municipiilor 7raio&a $i 2imi$oara
Pagina "# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7ontractele cu +inan'are /S-5: s9au des+$urat cu re)ultate bune, at%t n pri&in'a
programului multi'ri din punctele de +rontier c%t $i de reabilitare pe 6G 1- Satu Mare M
/etea de D,1 `m,
5esursele de +inan'are pentru programele de reabilitare au +ost asigurate prin bugetul
de &enituri $i c>eltuieli al regiei de la bugetul de stat sub +orm de trans+eruri, $i din Fondul
special al drumurilor publice au +ost utili)ate ast+el 0
2rans+eruri de la buget 0 =,M,J Mil, lei
-locat 11C,C@B
=tili)at total, din care0 1C1,C@B
lucrri de reabilitare 1"1,1@
consultan'a 11,@F
cota de ",D control calitate C,FF!
taAe $i autori)a'ii terenuri, proiectare 11,F!
b#Fondul Special al 6rumurilor /ublice =,M,J Mil, lei
-locat ,B!F
=tili)at pe destina'ii, din care0 @,@C
lucrri de reabilitri 1,FB
consultan' B,"11
cota de ",D P control calitate 1,BC!
taAe terenuri 1"D
proiectare @BC
sold neutili)at (restituit la M,2,# 11D
Situa'ia pl'ilor se pre)int n aneAe
c#2rageri din mprumuturile eAterne
?n anul B""" tragerile din mprumuturile eAterne s9au e+ectuat ast+el0
=,M,J mii =S6
2<2-., din care0 @1,CDD
B,I,5,6, (G5,11D@ M 5<# C!,1FB
B,:,5,6,(G5,1@" M 5<# 1B,DDC
B,:,I, G5, (1,"B M 5<#,ec>i&alentul a 1F,@F!
1F,""",""" :=5
B,:,I, (G5, F,I, 1,D!D1 M 5<#, ec>i&alentul 1,BDD
a 1,""",""" :=5
Pagina "$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/l'ile e+ectuate au +ost n suma de @!,@1 mil, =S6 prin trageri directe $i din contul
special
-dministra'ia Ga'ionala a 6rumurilor s9a con+runtat n prima parte a anului B""" cu
unele greut'i pri&ind componen'a n lei a contribu'iei Ou&ernului 5om%niei, c%nd s9au
nregistrat unele restan'e n pl'i, n &aloare de cca, B"" miliarde lei, =rmare spri(inului
acordat de Ministerul 2ransporturilor $i Ministerul Finan'elor, n luna decembrie B""" au +ost
asigurate, prin <rdonan'a de recti+icare nr,1KB1,1B,1 a bugetului, resurse +inanciare
pentru decontarea restan'elor,
-lte proiecte din sectorul drumurilor na'ionale
/roiectul de moderni)are $i introducere a taArii pe autostrada Bucure$ti M /ite$ti n
&aloare de @D mil, =S6 se eAecut cu +inan'are asigurat de B,:,5,6 $i de ctre bugetul de
stat,
?n anul B""" au +ost eAecutate lucrri n &aloare de 1F@,@ mld, lei din bugetul de stat
$i 1@,F mil, =S6 din mprumutul B:56, -u +ost recep'ionate cldirile pentru districtele
/ite$ti $i 7line$ti,
-G6 a acordat, cu acceptul B:56, eAtensie de timp pentru +inali)area contractului n
anul B""" at%t pentru lucrri, c%t $i pentru consultan',
?n aceste condi'ii au +ost prelungite datele limit de reali)are a proiectului la
C1,1B,B""", de tragere la C","F,B""1, $i de operare cu plat a autostr)ii la C1,1B,B""1,
- +ost semnat de ctre -G6, B:56 $i Ministerul Finan'elor un amendament la
proiectul de >otr%re gu&ernamental pentru rati+icarea acordului de garan'ie, proiect ce &a +i
aprobat n trimestrul I al anului B""1
/entru repararea a 1F pasa(e amplasate pe autostrad Bucure$ti M /ite$ti s9a organi)at
$i ad(udecat licita'ia cu +inan'are din Fondul special al drumurilor publice
/entru asigurarea operrii cu plata $i ntre'inerea autostr)ii Bucure$ti M /ite$ti s9a
nc>eiat contractul de consultan' a&%nd ca obiecti& elaborarea contractului de licita'ie $i
asistarea -G6 pe parcursul ntregii proceduri de selectare a <peratorului,
/roiectul de construc'ie a autostr)ii Bucure$ti M Fete$ti M 7erna&oda (1!1 `m,#, n
&aloare de CB" mil :=5, este +inan'at de B,:,I, (B1" mil, :=5# $i de ctre bugetul statului
(11" :=5#,
Pagina "% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
?n anul B""" a +ost rati+icat acordul de mprumut cu B,:,I,, iar -,G,6, a elaborat $i
transmis la =niunea :uropean, proiectul de aplica'ie pentru +inan'area autostr)ii Bucure$ti
M Fete$ti M 7erna&od,
/roiectul pri&ind &ariantele de ocolire a ora$elor 0 /ite$ti, Sibiu, Sebe$, <r$tie, 6e&a
$i lrgirea la 1 ben)i a 6G pe sectorul Bucure$ti M Oiurgiu, este +inan'at de =niunea
:uropean ( proiect I,S,/,-#
?n anul B""" s9au redactat $i predat la -gen'ia Ga'ional de 6e)&oltare 5egional,
termenii de re+erin' pentru licita'ia interna'ional n &ederea desemnrii 7onsulatului care &a
elabora proiectul te>nic $i documenta'ia de licita'ie pentru partea de construc'ii, - +ost, de
asemenea, +inali)at lista scurt pentru consultan'a $i s9a elaborat $i transmis la misiunea
european proiectul de aplica'ie,
-cti&itatea de in&esti'ii
Strategia -dministra'iei na'ionale a rumurilor n politica de in&esti'ii a urmrit, n
principal, asigurarea +inan'rii la lucrrile a+late n eAecu'ie pri&ind0 construc'ia de pasa(e
deni&elate la principalele intersec'ii ale drumurilor na'ionale cu calea +erat* moderni)area
drumurilor na'ionale pietruite, construc'ii de legturi $i &ariante ocolitoare $i sporiri de
capacit'i ale tra+icului, construc'ia de ba)e de des)pe)ire, ateliere $i alte utilit'i care
deser&esc acti&itatea de ntre'inere,
6e asemenea s9a urmrit ac>i)i'ionarea de utila(e $i ec>ipamente moderne $i
per+orman'e, pentru acti&itatea de ntre'inere curent* ntocmirea documenta'iilor te>nico9
economice (studii de pre+e)abilitate $i +e)abilitate#, numai pentru lucrri importante $i pentru
care eAist posibilitatea alocrii de resurse +inanciare,
?n anul B""" sursele +inanciare au +ost asigurate din Fondul Special al 6rumurilor
/ublice $i surse proprii,
/rincipalele lucrri de in&esti'ii eAecutate au +ost0 pasa(e n lungime de BC@",1 ml* @
poduri n lungime de 1BC@,! ml* B1D"" ml sporiri de capacitate* B@,@ `m moderni)ri de
drumuri* 1F! `m amena(ri, consolidri $i aprri* ,1 Hm de&ieri de drumuri cu pod* @,CC
Hm, eliminri de pasa(e de ni&el* 1! ba)e de ntre'inere $i des)pe)ire* C ateliere de ntre'inere
de repara'ii utila(e* @ sedii pentru sec'ii $i districte,
?n anul B""" au +ost recep'ionate urmtoarele obiecti&e0 atelier pentru ntre'inere $i
repara'ii utila(e drumuri Sucea&a, amena(ri rutiere n &ederea mbunt'irii /72F -lbi'a,
Pagina "9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
sediu 7onstan'a, ba)ele de ntre'inere $i des)pe)ire /ecinisca $i 5anca* moderni)are 6G D-
Voineasa9Vidra `m C@TD"TFDT""" (sector `m, !T!CB9F1T@"!#,
6,5,6,/, B=7=5:S2I
?n perioada 1!,1B,191@,"B,B""" 7urtea de 7onturi a 5om%niei a e+ectuat un
control pri&ind modul de utili)are a +ondurilor alocate de la bugetul de stat pentru ntre'inerea
$i moderni)area drumurilor pe perioada 1,"1,1@9C1,1B,1, 6e+icientele constatate n
procesul &erbal nc>eiat nr, 1!K1@,"B,B""" au +ost remediate n timpul controlului,
-specte pri&ind ntocmirea bilan'ului contabil $i organi)area contabilit'ii n anul
B"""
Bilan'ul contabil a +ost ntocmit pe ba)a balan'ei de &eri+icare re)ultat prim
centrali)area, potri&it Gormelor Metodologice nr, 11""D!KBD,"1,B""" ale Ministerului
Finan'elor, a balan'elor de &eri+icare a conturilor sintetice ale subunit'ilor din subordine
(656/, 7:S25IG $i -G69 central#,
.a ntocmirea bilan'ului contabil au +ost respectate pre&ederile capitolului IV din
.egea contabilit'ii nr,@BK11, actuali)at $i completat prin <rdonan'a Ou&ernului nr,
BBK1F, precum $i /reci)rile pri&ind msurile re+eritoare la nc>iderea eAerci'iului
+inanciar9contabil pe anul 1D, la agen'ii economici, aprobate prin <rdinul ministrului
+inan'elor nr,BB1BK1D,
/osturile nscrise n bilan' corespund cu datele nregistrate n contabilitate, = au +ost
e+ectuate compensri ntre conturile ce se nscriu n bilan' $i nici ntre &enituri $i c>eltuieli,
/atrimoniul -dministra'iei Ga'ionale a rumurilor a +ost in&entariat, potri&it
pre&ederilor legii contabilit'ii nr,@BK11 n ba)a 6eci)iei nr, @FKC","F,1 emis de
6irectorul Oeneral, 5e)ultatele in&entarierii au +ost &alori+icate potri&it pre&ederilor legale $i
re+lectate n e&iden'ele patrimoniale ale regiei,
Bunurile a+late n patrimoniul public au +ost in&entariate +i)ic, nu $i &aloric, deoarece
p%n la C1,1B,1 reglementrile speciale pre&)ute de art,C1 din 5egulamentul de aplicare
a .egii nr,1!K11 modi+icat prin <rdonan'a Ou&ernului nr, !1K1D, $i Gormele
Metodologice pri&ind e&iden'a +inanciar contabil a bunurilor care alctuiesc domeniul public
nu au +ost nc elaborate,
Pagina #0 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
-dministra'ia Ga'ional a 6rumurilor, n ba)a adresei nr, 1D!C"!K1","B,1 a
Ministerului Finan'elor, nu a mai nregistrat la nc>iderea eAerci'iului +inanciar B""",
pro&i)ioane pentru di+eren'ele de curs &alutar a+erente crean'elor n &alut,
:&iden'a contabil la ni&elul +iecrei structuri organi)atorice din teritoriu $i pentru
acti&itatea proprie a +ost condus n partid dubl asigur%ndu9se nregistrarea cronologic $i
sistematic de ctre personalul propriu a opera'iunilor patrimoniale, re+lectate n balan'ele
lunare de &eri+icare contabil, 7onturile sintetice au +ost de)&oltate, pe ba) de documente
legal ntocmite $i aprobate, pe conturile analitice n &ederea re+lectrii n model +idel a
surselor de +inan'are $i a utili)rii acestora, a stocurilor, clien'ilor, +urni)orilor $i debitorilor,
7ontabilitatea &alorilor materiale se 'ine cantitati& $i &aloric, pe +eluri $i pe locuri de
depo)itare, /entru ie$irea din gestiunea patrimoniului a stocurilor a +ost +olosit metoda FIF<
(prima intrare, prima ie$ire#, 7alculul amorti)rilor imobili)rilor corporale s9a e+ectuat
utili)%ndu9se metoda amorti)rii lineare iar deductibilitatea amorti)rii a +ost stabilit
con+orm Gormelor metodologice pri&ind determinarea gradului de utili)are a mi(loacelor
+iAe,
:&iden'a contabil a regiei se reali)ea) cu a(utorul te>nicii d calcul, /rogramele
in+ormatice au +ost ac>i)i'ionate de la S,7, -l+a So+t Valu S,5,.,
Soldul contului 1"1! E/atrimoniul regiei a +ost in+luen'at n cursul anului 1 de0
7re$terea cu suma de 1,C1C,1" mil, lei a &alorii patrimoniului determinat de recep'ia
n cursul anului a unor imobili)ri corporale a&%nd ca surs de +inan'are0
1,C1@,1FC mil, lei M din credite eAterne $i aloca'ii bugetare din etapa I de reabilitare,
1D,D!D mil lei M din +ondul special al drumurilor publice*
C,11 mil lei M din aloca'ii, repre)ent%nd lucrri calamitate n anul 1!*
C,C mil, lei 9 din aloca'ii bugetare,
Se constat o cre$tere a acti&ului bilan'ier +a' de C1,1B,1 cu @C,BP concreti)at
n0
=,M,J mil, lei
intrri de acti&e imobili)ate n &aloare de B,D11,FB
ie$iri de acti&e imobili)ate n &aloare de F,!!1
&aria'ie stocuri n &aloare de 1",1B1
&aria'ie solduri crean'e n &aloare de BB,1!1
&aria'ie conturi tre)orerie n &aloare de 1",C"
di+eren'e de con&ersie pentru credite eAterne 1,1,F
Intre &aloarea tragerilor $i cursul la C1,1B,B"""
Pagina #1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Balan'a amorti)rii pre)entat n +ormularul B@ la bilan', con'ine0
=,M,J mil,lei
amorti)area n sold (la nceputul anul#
F,FC
amorti)are nregistrat n cursul anului FC,!D1
amorti)are a+erent imobili)rilor ie$ite B,11@
din patrimoniu
soldul c>eltuielilor cu amorti)area 1C",@1
la s+%r$itul eAerci'iului +inanciar
-morti)area a +ost inclus integral pe costuri,
Valoarea total a mi(loacelor +iAe nregistrate n e&iden'ele patrimoniale la C1,1B,B"""
este de C,11D,CC mil, lei,
Valoarea imobili)rilor corporale repre)ent%nd construc'ii speciale +inan'ate din
credite eAterne $i contribu'ia Ou&ernului 5om%niei a crescut cu B,1!1,"" mii lei prin
recep'ia de+initi& a contractelor cu &aloarea de C"",1 mil, lei, repre)ent%nd mi(loacele +iAe
ac>i)i'ionate din mprumuturi eAterne $i alte surse $i recep'ionate n cursul anului,
Situa'ia crean'elor la C1,1B,B""" se pre)int ast+el0
=,M,J mil, lei
2otal, din care
FB,1@"
2,V,-, 11,1@1
6ebitori di&er$i
F,FD
7lien'i
!,BF
Furni)ori debitori
!,D!@
6econtri din asocieri n participa'iune 1@,F11
-lte crean'e imobili)ate @DD
/rincipalele obliga'ii de plat ale -,G,6, constau din0
=,M,J mil,lei
2otal, din care CB,11
Furni)ori, din care C1!,11"
9a+eren'i programului de reabilitare C"@,D@!
Pagina #2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7lien'i creditori 1""
6atorii cu personalul $i asigurri sociale BB,CC
repre)ent%nd c>en)ina a doua pe luna decembrie
2,V,-, !!"
-lte datorii +a' de bugetul de stat repre)ent%nd C,"C"
obliga'ii a+erente c>en)inei a doua pe luna decembrie
?n contul de pro+it $i pierdere al -,G,6, sunt re+lectate opera'iunile patrimoniale
pentru eAerci'iul +inanciar la C1,1B, -nali)a contului de pro+it $i pierdere a +ost pre)entat
anterior n capitolul II,
-uditarea eAerci'iului +inanciar
/otri&it contractului nr, !CKB1,"1,B""1 S,7, :.I2: 7<GS=.2IGO S,-, a e+ectuat
auditarea bilan'ului contabil pentru eAerci'iului +inanciar la C1,1B,B""", 7on+orm raportului
de audit nr, BK1C1CKB1,"C,B""1, a +ost certi+icat bilan'ul contabil iar conturile anuale stabilite
dau o imagine +idel asupra patrimoniului regiei $i a re)ultatelor +inanciare , potri&it balan'ei
de &eri+icare, a bilan'ului contabil $i a contului de pro+it $i pierdere conturi determinate cu
respectarea pre&ederilor legale $i statuare
Pagina # din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
5aport de audit +inanciar $i
certi+icare a bilan'ului contabil
pe anul B""" la
-dministra'ia Ga'ional a 6rumurilor 5,-,
S9a procedat la auditarea conturilor anuale la -dministra'ia Ga'ional a 6rumurilor,
stabilit potri&it bilan'ului contabil nc>eiat la C1,1B,B""", a contului de pro+it $i pierdere $i a
aneAelor, pentru eAerci'iul nc>eiat la aceast dat, care se re+er la0
total bilan' 111C@"1D1"B mii
lei
ci+ra de a+aceri 1DD1CF@! mii
lei
re)ultat net (pierdere# 1"@DC! mii lei
-ceste conturi anuale au +ost stabilite sub responsabilitatea conducerii regiei,
5esponsabilitatea societ'ii comerciale :.I2: 7<GS=.2IGO S,-,, este ca, n
con+ormitate cu contractul nr,!CKB1,"1,B""1, pe ba)a auditului, s eAprime o opinie asupra
acestor conturi anuale,
-uditul a +ost e+ectuat con+orm Gormelor de audit +inanciar $i certi+icare a bilan'ului
contabil, elaborate de 7orpul :Aper'ilor 7ontabili $i 7ontabililor -utori)a'i din 5om%nia,
aliniate la standardele europene $i n con+ormitate cu o+erta te>nic $i cu contractul nostru nr,
!CKB1,"1,B""1,
-ceste norme cer ca auditul nostru s +ie plani+icat $i eAecutat ast+el nc%t s ob'inem
o asigurare re)onabil c datele din conturile anuale nu comport anomalii semni+icati&e,
-uditul const n a eAamina pe ba) de sonda(e, elemente probante care s (usti+ice sumele $i
in+orma'iile con'inute n conturile anuale,
:l const, de asemenea, at%t n e&aluarea principiilor $i metodelor contabile +olosite $i
a estimrilor semni+icati&e a$a cum au +ost ele +cute ele de ctre conducerea societ'ii pentru
nc>iderea conturilor anuale, c%t $i n e+ectuarea unei re&ederi a pre)entrii de ansamblu a
acestora,
6atorit semnrii cu nt%r)iere a contractului, noi nu am putut participa e+ecti& la
in&entarierea +aptic a patrimoniului societ'ii $i nici s e+ectum &eri+icrile pe tot parcursul
eAerci'iului, a$a cum pre&ede <rdinul Ministrului Finan'elor nr,11K1!,
Pagina #! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
6e asemenea, este de re'inut $i +aptul c, potri&it pct,C,B,B, din contractul de audit,
bene+iciarul trebuia s pre)inte bilan'ul contabil, contul de pro+it $i pierdere $i raportul de
gestiune cu cel pu'in C" de )ile nainte de data supunerii spre aprobare n 7onsiliul de
-dministra'ie, ?ntruc%t acest +apt nu a +ost posibil %, raportul de audit a +ost ntocmit ntr9o
perioad limitat de timp, eAist%nd riscul de nedescoperire a unor necon+ormit'i,
6up prerea noastr, pe ba)a &eri+icrilor e+ectuate de anga(a'ii +irmei noastre,
conturile anuale stabilite, con+orm aneAelor -, B $i 7 la pre)entul raport, sub re)er&a
inciden'elor pro&enite din aspectele mai sus men'ionate, dau o imagine +idel asupra
patrimoniului regiei $i a re)ultatelor +inanciare, potri&it balan'ei de &eri+icare, a bilan'ului
contabil $i a contului de pro+it $i pierdere, conturi determinate cu respectarea pre&ederilor
legale $i statuare, la data de C1,1B,B""",
Bucure$ti, 6irector eAecuti&,
BC martie B""1 Oeorge I&ano&ici
Pagina #" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
BI.-G2
nc>eiat la C1,1B,B""" 9
mii lei 9
-72IV
Gr,
rd,
:Aerci'iul +inanciar
/recedent ?nc>eiat
- B 1 B
-
7
2
I
V
:
I
M
<
B
I
.
I
V
-
2
:
IM<BI.IVU5I G:7<5/<5-.:
7>eltuieli de constituire si de cercetare9de)&oltare (ct, B"1TB"C9B@"19
B@"C9B"#
"1

B1@ "
-lte imobili)ri (ct, B"!TB"DTB"@9B@"!9B@"D9B@"@9B"# "B @C""1B !@F@@1
Imobili)ri necorporale in curs (ct, BC"9BC# "C 1F1FC@!! 1@@FD
2<2-. (rd, "1 la "C# "1 1F111! B"1DCF@"
IM<BI.IV-5I 7<5/<5-.:
2erenuri (ct, B119B@1"9B1# "!
BDDD@ FF@F1F
7ldiri (ct, B1B19B@119B1#
"F
BDDDCF@B 1"@B@1C1D
:c>ipamente te>nologice (ct,B1BB9B@1B9B1# "D !!"CF1!F BD!!B"F
1
Mi(loace de transport (ct,B1B19B@119B1# "@ 11CF!@F D1CF@!
-lte imobili)ri corporale (ct, B1BCTB1B!TB1BF9B@1C9B@1!9B@1F9B1# " BBFFC@CC! @B!D!D""
Imobili)ri in curs (ct, BC19BC# 1" CFBFD!BC
F
1"@D@@1F
C
2<2-. (rd, "! la1"# 11 C!CDFDFD
C
D11DD"B@D
B
IM<BI.IV-5I FIG-G7I-5: 9 2<2-.
(ct,BF1TBFBTBFCTBFD9BF9BF#
1B BC@@!"@ BBDF1
-72IV: IM<BI.IV-2: M 2<2-. (rd, "1T11T1B# 1C CDC1!"CB
F
D11D1"1B"
1
-
7
2
I
V
:
7
Stocuri
Stocuri de materii prime si materiale, obiecte de in&entar
(ct,C""TC"1TC"@TCB1TCBC9CBBTCB@9C"9C19CB#
11 !@D"" 1C@C1!!
Stocuri a+late la ter'i (ct,C!1TC!BTC!1TC!FTC!DTC!@9C!# 1! 1"11!B! 1F1DC"F
/roduc'ia in curs de eAecu'ie (ct, CC1TCCB9CC# 1F 9 9
/roduse (ct, C11TC1!TC1FTC1@9C1# 1D B"@BDC1 C1@"C@
-nimale (ct, CF1TCF@9CF# 1@ 9 9
Mr+uri (ct, CD1TCD@9CDTC@1TC@@9C@# 1 !1D 1!"F
-mbala(e (ct,C@1]C@@9C@# B" B@1C BDFC1"
2<2-. (rd, 11 la B"# B1 FBCC1!1F 1"BD!@F
-.2: -72IV: 7I57=.-G2: BB 1!!11F !D!@"1B
Pagina ## din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
I
5
7
=
.
-
G
2
:
Furni)ori M debitori (ct, 1"#
7lien'i si conturi asimilate (ct, 111T11CT11FT11@911# BC 11FB1FC !BF@FF
-lte crean'e
(ct,1B!T1B@BT1C@BT111T11B1T11B@T11!T11FT11DT11@BT11@1T1!1
T
1!@1T1F1T1@1T1@B91!91F#
B1 C!D"@B" !11!B1C1
6econtri cu asocia'ii pri&ind capitalul (ct, 1!F# B! 9 9
2itluri de plasament (ct, !"BT!"CT!"!T!"FT!"@9!"# BF 9
7onturi la bnci in lei (ct, !1B1# BD CBD11DDD C1B"FF
7onturi la bnci in de&i)e, in tara (ct,!1B1# B@ @F@B11F 1"!1@@FC
7onturi la bnci in de&i)e, in strintate (ct !1B1# B 9 9
7asa in lei (ct, !C11# C" !F@"BF 11BFF
7asa in de&i)e (ct, !C11# C1 1!!1FF 1!F1F!F
-crediti&e in lei (ct,!111# CB 9 9
-crediti&e in de&i)e (ct,!11B# CC 11!F11C" B11FBF
Valori de ncasat (ct,!11# C1 9 9
-lte &alori (ct,!1B!T!1BFT!1@DT!CBT!1B# C! CFFC!BB DF11B@C
2<2-. (rd, BB la C!# CF 1D@@1C1CF B11B@!"!
II, -72IV: 7I57=.-G2: M 2<2-. (rd,B1TCF# CD B111DD!B C11F@D!"1
7<G2=5I 6: 5:O=.-5IV-5: SI -SIMI.-2:
7>eltuieli nregistrate in a&ans (ct, 1D1#
C@ BC1"""" 11@C!!1
6econtri din opera'ii in curs de clari+icare (ct,1DC# C 9 9
6i+erente de con&ersie M acti& (ct, 1DF# 1" B"BCF1@@
1
CFC1B11

III, 7<G2=5I 6: 5:O=.-5IV-5: SI -SIMI.-2: M 2<2-.


(rd, C@ la 1"#
11 B"B!B@@
1
CD!B!D"
"
IV, /5IM: /5IVIG6 5-MB=5S-5:- <B.IO-2I=GI.<5 (ct, 1F# 1B 9 9
2<2-. -72IV(rd, 1CTCDT11T1B# 1C FB1"B!D1D
B
111C@"1D1
"B
/-SIV Gr
,
rd,
:Aerci'iul +inanciar
- B 1 B
7
-
/
I
2
-
7apital social sau indi&idual (ct, 1"1T1"@#, din care0 !B 9 9
9 capital subscris &rsat (ct, 1"1B# !C 9 9
/atrimoniul regiei (ct,1"1!,"1# !1 !1FDD 1"F!@BB
C
7ontul ntreprin)torului indi&idual (ct,1"@# !! 9 9
/rime legate de capital (ct, 1"1# !F 9 9
Pagina #$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
.
=
5
I
/
5
<
/
5
I
I
6i+erente de ree&aluare (ct, 1"!# Sold
creditor
!D 9 9
Sold debitor !@ 9 9
5e)er&e (1"F#
!
@F1! @F1!
5:V=.2-2=. 5:/<52-2
/ro+itul nereparti)at (ct,1"D#
F" 9 9
/ierderea neacoperita (ct,1"D# F1 DBB@"C DB@@"C
5:V=.2-2=. :X:57I2I=.=I
/ro+it (ct,1B1#
FB B!!D!F 9
/ierdere (ct,1B1# FC 9 1"@DC!
5eparti)area pro+itului (ct, 1B# F1 B!!D!F 9
-lte +onduri (ct, 11@# F! B1FCB@1F
DC
BB!1DD"C
@
Sub&en'ii pentru in&esti'ii (ct, 1C1# FF FD!B1C@ F1D@@
/ro&i)ioane reglementate (ct, 111# FD 9 9
I, 7-/I2-.=5I /5</5II92<2-. (rd,!BT!1 la !D9!@T!TF"9
F1TFB9FC9F1TF! la FD#
F@ B1BC!CF
!
BB@CC1@C
@B
/atrimoniul public (ct,1"1!,"B# F 1CFF"D1B
D
11F@CB1C
DB
7-/I2-.=5I M 2<2-. (rd,F@TF# D" BCB@F11
BB
CD!1F1BD
!1
II, /5<VIVI<-G: /:G25= 5IS7=5I SI 7S:.2=I:.I (rd,
1DT1@#
D1 1!1"!BD CB11"!CD
6
-
2
<
5
I
I
?mprumuturi si datorii asimilate (ct,
1F1T1FBT1FFT1FDT1F@T!1BQQQT!1BT!1@FT!1#
DB CF1F1!!"
BB
D1DFD1B
DD
Furni)ori si conturi asimilate (ct, 1"1T1"CT1"1T1"!T1"@# DC 1D1!F"F@

C1!11"!F
B
7lien'i M creditori (ct, 11# D1 1BF@C 1""BC
-lte datorii
(ct,1B1T1BCT1B1T1BFT1BDT1B@1T1C1T1CDT1C@1T111QQQT11BC
T
11@!T1!1QQQT1!!T1!FT1!DT1!@BT1FBT!"#
D! C!B1D!D 1FD1
III, 6-2<5II92<2-. (rd, !" la !C# DF C@C"!@C1
!1
D!D1@F""
@1
7<G2=5I 6: 5:O=.-5IV-5: SI -SIMI.-2:
Venituri nregistrate in a&ans (ct, 1DB#
DD 1FD11DC C"1"B1
6econtri din opera'ii in curs de clari+icare (ct,1DC# D@ 9 9
6i+erente de con&ersie M pasi& (ct, 1DD# D CCFB@@ DC!"""F
IV, 7<G2=5I 6: 5:O=.-5IV-5: SI -SIMI.-2: M 2<2-. @" C!C"CCDB @BC"C"
Pagina #% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(rd, !!T!F#
2<2-. /-SIV (rd, 1FT1T!1T!D# @1 FB1"B!D1
DB
111C@"1D
1"B
-6MIGIS25-2<5, 6I5:72<5 O:G:5-. ?G2<7MI2, 6I5:72<5
:7<G<MI7
9 6UGI.U B=78U 9 -, /:25:S7=
7<G2=. 6: /5<FI2 SI /I:56:5:
9 mii lei 9
IG6I7-2<5I
Gr,
rd,
:Aerci'iul +inanciar
precedent nc>eiat
- B 1 B
V:GI9
2=5I
:X9
/.<-9
2-5:
V%n)ri de mr+uri (ct, D"D# "1 FBF11@ !B""D!
/roduc'ia &%nduta (ct,D"1TD"BTD"CTD"1TD"!TD"FTD"@# "B 1"1!!1!
!
1DD"@DF@B
"
7i+ra de a+aceri (rd, "1T"B# "C 1"1FBB11"
C
1DD1CF@
!
/roduc'ia stocata (ct, D1# Solduri creditoare "1 1"D@@@ 11"11@
Solduri debitoare "! 9 9
/roduc'ia imobili)ata (ct, DB# "F C@D1 9
/roduc'ia eAerci'iului (rd, "BT"1T"!T"F# "D 1"1F"""1
B
1DDBBD@DF
@
Sub&en'ii de eAploatare (ct, D1# "@ CFB11@F 1B1DFF@
-lte &enituri de eAploatare (ct, D!# " 1!@D" 1DB1BC"
Venituri din pro&i)ioane pri&ind acti&itatea de eAploatare (ct,
D@1#
1" 9 9
I, V:GI2=5I 6IG :X/.<-2-5:92<2-.
(rd, "C la "FT"@ la 1"# 11
1111!BD1D
F
1"FD"1
1
7S:.9
2=I:.I
/:G9
25=
:X9
7>eltuieli pri&ind mr+urile (ct, F"D# 1B 1!@DB !FB1FC
7>eltuieli cu mat, prime (ct, F""# 1C 11FFC@"" !F1DFF@
7>eltuieli cu materialele consumabile (ct,F"1# 11 1B!"@@ BCFBD@!C
7ombustibil, energie si apa (ct, F"!# 1! !FF""1" "!@1FC
-lte c>eltuieli materiale (ct, F"BTF"CTF"1T F"FTF"@# 1F D11BC@C 1B111@D"
7>eltuieli materiale M total (rd, 1C la 1F# 1D 1D!C1B"B C1D1B!1
7>eltuieli cu lucrri si ser&icii eAecutate de ter'i
(ct,F11TF1BTF1CTF11TFB1TFBBTFBCTFB1TFB!TFBFTFBDTFB@
#
1@ @@CCB1!!B 1BF1C!BC1
F
7>eltuieli cu impo)ite, taAe si &rsminte asimilate (ct, FC!# 1 1@1@DBD"C B"1F"F"@
Salarii personal (ct, F11# B" 1CDF1D!@C 1F!1!@@1
-sigurri si protec'ie sociala (ct, F1!# B1 !1B11F@ @!B!C"F
Pagina #9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/.<-9
2-5:
7>eltuieli cu personalul9total (rd, B"TB1# BB 1@@@@B@1 B@B1111@D
-lte c>eltuieli de eAploatare (ct, F!1TF!@# BC 111"1 B!1"D
-morti)ri si pro&i)ioane (ct, F@1# B1 BF"1FF@ FC1!D1@
II, 7S:.2=I:.I /2, :X/.<-2-5:92<2-.
(rd, 1BT1D la 1TBB la B1# B!
11F1"CBCD

11@1C1C@
C
-
5:V=.2-2=. 6IG :X/.<-2-5:
/ro+it (rd,119B!# BF
9 9
/ierdere (rd, B!911# BD 1!"!B"C 111C1C1B
V:GI9
2=5I
FI9
G-G9
7I-5:
2itluri si crean'e imobili)ate (ct, DF1TDFBTDFC# B@ 1D@F1D1 B@CCFF1
2itluri de plasament (ct, DF1# B 9 9
6i+erente de curs &alutar (ct, DF!# C" 11D1!F@1 C111B"FF
Venituri din dob%n)i (ct,DFF# C1 1D!B1! !1BD11"
-lte &enituri +inanciare (ct,DFDTDF@# CB 1FD1FF C"DDC
/ro&i)ioane (ct, D@F# CC 1B@1@F1F 1CB@"
III, V:GI2=5I FIG-G7I-5:92<2-. (rd, B@ la CC# C1 1CF@1F"C CCFD@"1""
7S:.9
2=I:.I
FI9
G-G9
7I-5:
7rean'e imobili)ate (ct, FFC# C! 9 9
2itluri de plasament (ct, FF1# CF 9 9
6i+erente de curs &alutar (ct, FF!# CD 11C!C1B"1 C1""1CC1
7>eltuieli pri&ind dob%n)ile (ct,FFF# C@ @"CBC1 BBD"C1@
-lte c>eltuieli +inanciare (ct,FFDTFF@# C 1"1@ C1!F"C
-morti)ri si pro&i)ioane (ct, F@F# 1" 9 9
IV, 7S:.2=I:.I FIG-G7I-5: M 2<2-. (rd, C! la 1"# 11 111!CC1@C C1BFB@!!
B
5:V=.2-2=. FIG-G7I-5
/ro+it (rd, C1911# 1B
BB!!@1B" B11!"B1!
/ierdere (rd, 119C1# 1C 9 9
7
5:V=.2-2=. 7=5:G2 -. :X:57I2I=.=I
/ro+it (rd, 11TC19B!911# 11
B1B1D 9
/ierdere (rd, B!T119119C1# 1! 9 1F@1"D
V, V:GI2=5I :X7:/2I<G-.:92<2-. (ct,DD1TDDBTD@D# 1F BBC""B" @!C@C@
VI, 7S:.2=I:.I :X7:/2I<G-.:92<2-. (ct,FD1TFDBTF@D# 1D BB1D1@1 FFC"BD
6
5:V=.2-2=. :X7:/2I<G-. -. :X:57,
/ro+it (rd, 1F91D#
1@ 1B@C D@D!CFB
/ierdere (rd, 1D91F# 1 9 9
VII, V:GI2=5I 2<2-.: (rd, 11TC1T1F# !" 1!@CDC@D

BB!BC1!!C
"
VIII, 7S:.2=I:.I 2<2-.: (rd,B!T11T1D# !1 1!@"D@C"1
C
BBF11B11B
F!
:
5:V=.2-2=. B5=2 -. :X:57I2I=.=I
/ro+it (rd,!"9!1#
!B B!!D!F 9
/ierdere (rd,!19!"# !C 9 1"@DC!
IM/<VI2=. /: /5<FI2 (ct, F1# !1 9 9
5:V=.2-2=. G:2 -. :X:57I2I=.=I
/5<FI2 (rd, !B9!1#
!! B!!D!F 9
Pagina $0 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/I:56:5: (rd, !19!B# !F 9 1"@DC!
-6MIGIS25-2<5, 6I5:72<5 O:G:5-. ?G2<7MI2, 6I5:72<5
:7<G<MI7
9 6UGI.U B=78U 9 -, /:25:S7=
B=O:2=. -72IVI2UbII 6: 25:V<5:5I: (7-SS9F.<R#
:X/.I7-bII G5,
56,
-nul curent 7orela'ii cu bilan'ul
contabil
BI.-Gb
T 7i+ra de a+aceri 1 1,DD1,CD F B" rd, "C col B
T /roduc'ia stocatT B 1,1"B F B" rd, "1 col B
T /roduc'ia imobili)at C F B" rd "1 col B
T Sub&en'ii de eAploatare 1 1B,1DD F B" rd "@ col C
T -lte &enituri din eAploatare $i
pro&i)ioane
! 1,DB1 F B" rd ("T1"# col
B
J 2otal &enituri din eAploatare F 1,"F,D F B" rd 11 col B
T 7>eltuieli pri&ind mr+urile, materii
prime $i materiale consumabile
D BF,1@F F B" rd (1BT1CT11#
col B
T 7>eltuieli cu energia $i apa @ ,"!@ F B" rd 1! col B
T 7>eltuieli cu personalul B@B,111 F B" rd BB col B
T -lte c>eltuieli directe 1" 1,BDF,!BB F B" rd (1FT1@TBC#
J 2otal c>eltuieli &ariabile 11 1,@F1,!1" F B" rd B! col B
J Mar(a brut(&enit din eAploatare9
c>eltuieli &ariabile#
1B 1B,1@D
T 7>eltuieli cu +or'a de munc 1C F B" rd BB col B
T Impo)ite, taAe $i &rsminte
asimilate
11 B",1F1 F B" rd 1 colB
T -morti)ri $i pro&i)ioane 1! FC,1F" F B" rd B1 colB
T -lte c>eltuieli +iAe 1F F B" rd(1B la
1FT1@TBC# col B
J 2otal c>eltuieli +iAe 1D @C,FB1 F B" rd B! col B
J 5e)ultatul din eAploatare(TK9# 1@ 911,1C1 F B" rd BF sau BD col
B
T Venituri +inanciare 1 CCF,D@" F B" rd C1 colB
9 7>eltuieli +inanciare B" C1B,FC" F B" rd 1 col B
T J 5e)ultatul +inanciar(TK9# B1 B1,1!" F B" rd 1B sau 1C col
B
Pagina $1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
T Venituri eAcep'ionale BB @,!C@ F B" rd 1F colB
9 7>eltuieli eAcep'ionale BC FFC F B" rd 1D col B
T J 5e)ultatul eAcep'ional(TK9# B1 D,@D! F B" rd 1@ sau 1 col
B
J 5e)ultatul brut al eAerci'iului(TK9# B! 9,1" F B" rd !B sau !C col
B
9 Impo)it pe pro+it BF F B" rd !1 col B
J 5e)ultatul net al eAerci'iului BD 9,1" F B" rd !!sau !F s B
FluA de numerar B@
TK
9
/ro+it sau pierdere B 9,1" F B" rd !! sau !F
colB
T -morti)are inclus n costuri C" FC,1F" F B" rd B1 colB
9 Varia'ia stocurilor(TK9# C1 91",1B1 F 1" rd B1 (sB9s1#
9 Varia'ia crean'elor(TK9# CB 9BB,1!1 F 1" rd BB la BF(sB9
s1#
T Varia'ia +urni)orilor $i clien'ilor
creditori(TK9#
CC 1D",F"F F1" rd (DCTD1#(sB9
s1#
T Varia'ia altor elemente de acti&(TK9 C1 91,!!1,"F! F 1"
T Varia'ia altor pasi&e(TK9# C! F 1"
J J FluA de numerar din acti&itatea de
eAploatare (-#
CF 91,C@@,@F
T Sume din &%n)area acti&elor $i
mi(loacelor +iAe
CD
9 -c>i)i'ii de imobili)ri corporale C@ C,BB1,DD1 7ol B (B# rd 11
9 7>eltuieli pentru imobili)ri corporale $i
necorporale eAecutate n regie proprie
C
T J FluA de numerar din acti&itatea de
in&esti'ii (B#
1" 9C,BB1,DD1
T Varia'ia mprumuturilor(TK9# din care0 11 C,!FC,B1 F 1" rd DB (sB9s1#
T 9credite pe termen scurt de primit 1B
9 9restituiri de credite pe termen scurt 1C
T 9credite pe termen mediu $i lung de
primit
11 C,1C,111
9 9restituiri de credite pe termen mediu $i
lung
1! C1,BB
T Sub&en'ii primite pentru in&esti'ii 1F 1,"F1,1F
T 6i&idende de pltit 1D F 1" rd,FF col,B
F B1 rd,1" col,1
T J FluA de numerar din acti&itatea
+inanciar (7#
1@ 1,FB1,F@@
T 6isponibilit'i bne$ti la nceputul
perioadei
1 1C@,@1D F 1" rd,BD la C!
col,1
Pagina $2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
T FluA de numerar net -TBT7 !" 1",C1
J 6isponibilit'i bne$ti la s+%r$itul
perioadei
!1 11,D1@ F 1" rd,BD la C!
col,B
SI2=-bI- -72IV:.<5 IM<BI.IV-2:
99mii lei4
:.:M:G2: 6:
IM<BI.IVU5I
5d, S<.6
IGIbI-.
75:82:5I 5:6=7:5I
2<2-.
5:6=7:5I
6IG 7-5:0
6:VM:MB
5U5I 8I
7-SU5I
S<.6
FIG-.
(!J1TB9C#
IM<BI.IVU5I
G:7<5/<5-.: c>elt,
de constituire $i de
cercetri9de)&oltare
(ct,B"1TB"C#
1 11FDC1 " 1BCF X 11!1@
-lte imobili)ri
(ct,B"!TB"DTB"@#
B 1B!1D@ D@B@B " X 1CCC"D1
Imobili)ri necorporale
n curs (ct,BC"#
C 1F1FC@!! CDC!!! B!"F11 X 1@@FD
2<2-. (rd,"1 la "C# 1 1D@C!CD@ 1"!1@CD B!1@1D X B1FC!CF@
IM<BI.IVU5I
7</<5-.:
2erenuri(ct,B11#
! BDDD@ C"FC@ " X FF@F1F
7onstruc'ii (ct,B1B1# F C"F11"1B @1"B1! FDD@D " 11CF!1@1
:c>ipamente
te>nologice (ct,B1BB#
D !F11D@! BD@C@DF!D 1CCBCF " B@C@1FB@
Mi(loace de transport
(ct,B1B1#
@ 1@FF1B!B @CFB!!FF BC!11! " @1CDC
-lte mi(loace +iAe
(ct,B1BCTB1B!TB1BF#
B@F1C11" 91@DFC1CC1 111@" " !"@CC
Imobili)ri corporale n
curs (ct,BC1#
1" CFBFD!BCF C1!1DF@C!B B@!F!!1B! A 1"@D@@1FC
2<2-. (rd,"! la 1"# 11 1"BBF1!DC FB1"!1DFC B1B@D1"D
C
" DB1DC"BFC
IM<BI.IVU5I
FIG-G7I-5:(ct,BF1T
BFBTBFCTBFD9BF#
1B BC@@!"@ FC1!B! BC@1 A BBDF1
Pagina $ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
-72IV:
IM<BI.IV-2:99
2<2-. (rd,"1T11T1B#
1C 1"1B@1C1! FBC""C!1B! B1FB!C"1 " DBD@B!CB@"
99mii lei4
:.:M:G2: 6:
IM<BI.IVU5I
5d, S<.6
IGIbI-.
-M<52IV-5:
?G 7=5S -G
-M<52IV-5:
-F:5:G2U
IM<BI.IV,
S7<-S: 6IG
:VI6:GbU
-M<52IV-5
: .- SFc58I2
6: -G
IM<BI.IVU5I
G:7<5/<5-.: c>elt, de
constituire $i de cercetri9
de)&oltare(ct,B@"1TB@"C#
11 11F1@F B1@ 1BCF 11!1@
-lte imobili)ri
(ct,B@"!TB@"DTB@"@#
1! 1B1D1D CB111C " D1F1"
2<2-.(rd,11T1!# 1F @1"BCC CB1F1 1BCF 11F1F@@
IM<BI.IVU5I
7</<5-.:
2erenuri(ct,B@1"#
1D " " " "
7onstruc'ii (ct,B@11# 1@ B@FDCC" B@D1!B" !!"1C !F@C@CD
:c>ipamente te>nologice
(ct,B@1B#
1 1111!B @BC"C11C D1!1"! @B!FD
Mi(loace de transport
(ct,B@11#
B" 1B@BFF B1"FF! D"DF!C B@1DC@@
-lte mi(loace +iAe
(ct,B@1CTB@1!TB@1F#
B1 F"BD1DD! 91F@B@!1! CFF1 1B!"F!
2<2-.(rd,1D la B1# BB F@@!1"" FCB!B@1C B11DCBB 1BF@DC1
-M<52IVU5I92<2-.
(56,1FTBB#
BC FFC1CC FC!D1!"1 B11@!!@ 1C"@1"D
99mii lei99
:.:M:G2: 6:
IM<BI.IVU5I
5d, S<.6
IGIbI-.
/5<VIVI<-G
:
7<GS2I2=I2:
?G 7=5S=.
-G=.=I
/5<VIVI<-G:
5:.=-2: .-
V:GI2=5I
S<.6 FIG-.
(1CJ1"T11991B#
IM<BI.IVU5I B1 " " " "
Pagina $! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
G:7<5/<5-.: c>elt,
de constituire $i de
cercetri9de)&oltare
(ct,B"#
-lte imobili)ri (ct,B"# B! " " " "
Imobili)ri necorporale n
curs (ct,BC#
BF " " " "
2<2-.(rd,B1 la BF# BD " " " "
IM<BI.IVU5I
7</<5-.:
2erenuri(ct,B1#
B@ " " " "
7onstruc'ii (ct,B1# B " " " "
:c>ipamente te>nologice
(ct,B1#
C" " " " "
Mi(loace de transport
(ct,B1#
C1 " " " "
-lte mi(loace +iAe (ct,B1# CB " " " "
Imobili)ri corporale n
curs (ct,BC#
CC " " " "
2<2-. (rd,B@ la CC# C1 " " " "
IM<BI.IVU5I
FIG-G7I-5:(ct,BF#
C! " " " "
/5<VIVI<-G:
/:G25= 6:/5:7I:5:
92<2-.(rd,BDTC1TC!#
CF " " " "
-6MIGIS25-2<5, 6I5:72<5 O:G:5-. ?G2<7MI2, 6I5:72<5
:7<G<MI7
9 6UGI.U B=78U 9 -, /:25:S7=
SI2=-bI- -.2<5 /5<VIVI<-G:
99mii lei99
G-2=5- /5<VIVI<-G:.<5
5d, S<.6 .-
IG7:/=2
=.
-G=.=I
7S:.2=I:
.I
/5IVIG6
/5<VIVI<
V:GI2=5I
6IG
/5<VIVI<-
G:
S<.6 .-
SFc58I2=
. -G=.=I
Pagina $" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
-G:.:
I, /5<VIVI<-G:
5:O.:M:G2-2: (ct,111#
1 " " " "
/ro&i)ioane pentru litigii(ct,1!1C# B " " " "
/ro&i)ioane pentru garan'ii acordate
clien'ilor(ct,1!1B#
C " " " "
/ro&i)ioane pentru c>eltuieli de
reparti9)at pe mai multe
eAerci'ii(ct,1!1C#
1 " " " "
/ro&i)ioane pentru pierderi din
sc>imb &alutar(ct,1!11#
! 1!1"!BD " 1CB@" CB11"!CD
-lte pro&i)ioane pentru riscuri $i
c>eltuieli(ct,1!1@#
F " " " "
II, /5<VIVI<-G: /:G25=
5IS7=5I 8I 7S:.2=I:.I9
2<2-.(rd,"B la "F#
D 1!1"!BD " 1CB@" CB11"!CD
/5<VIVI<-G: /:G25=
6:/5:7I:5:- S2<7=5I.<5 8I
/5<6=7bI:I ?G 7=5S Materii
prime(ct,C"#
@ " " " "
Materiale consumabile(ct,C1# " " " "
<biecte de in&entar(ct,CB# 1" " " " "
/roduc'ie n curs de eAecu'ie (ct,CC# 11 " " " "
/roduse (ct,C1# 1B " " " "
Stocuri a+late la ter'i(ct,C!# 1C " " " "
-nimale (ct,CF# 11 " " " "
Mr+uri (ct,CD# 1! " " " "
-mbala(e (ct,C@# 1F " " " "
2<2-.(rd,"@ la 1F# 1D " " " "
/5<VIVI<-G: /:G25=
6:/5:7I:5:- 75:-Gb:.<5
7lien'i (ct,11#
1@ " " " "
6:7<G2U5I ?G 7-65=.
O5=/=.=I 8I 7= -S<7I-bII
(ct,1!#
1 " " " "
6ebitori di&er$i(ct,1F# B" " " " "
2<2-.(rd,1@ la B"# B1 " " " "
/ro&i)ioane pentru deprecierea
titlurilor de plasament(ct,!"#
BB " " " "
III,-.2: /5<VIV<-G: /:G25=
6:/5:7I:5: (rd,1DTB1TBB#
BC " " " "
Pagina $# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
2<2-. O:G:5-. (rd,"1T"DTBC# B1 1!1"!BD " 1CB@" CB11"!CD
-6MIGIS25-2<5, 6I5:72<5 O:G:5-. ?G2<7MI2, 6I5:72<5
:7<G<MI7
9 6UGI.U B=78U 9 -, /:25:S7=
5:/-52IV-5:- /5<FI2=.=I
9mii lei9
6:G=MI5:- IG6I7-2<5I.<5
5d, 5:-.IVU5I
C1,1B,B"""
5:/-52IVU5I 6IG /5<FI2
(rd,"B la 1"#
1 "
9constituirea de re)er&e legale B "
9acoperirea pierderilor contabile din anii
preceden'i
C "
9+ond de participare a salaria'ilor la pro+it, din
care0
1 "
9cota managerului din pro+itul net ! "
9surse proprii de +inan'are F "
9&rsminte la buget din pro+itul regiilor
autonome
D "
9constituirea de re)er&e statutare $i alte re)er&e @ "
9alte reparti)ri din pro+it "
9di&idende de pltit9total
din care0
1" "
9di&idende cu&enite altor societ'i 11 "
9di&idende cu&enite F,/,S, 1B "
9di&idende cu&enite S,I,F, 1C "
9di&idende cu&enite ac'ionarilor sau asocia'iilor,
din care0
11 "
9di&idende utili)ate pentru rambursarea
creditelor n ca)ul soc, /ri&ate
1! "
9di&idende cu&enite societ'ilor cooperante 1F "
/5<FI2 G:5:/-52IV-2 1D "
2<2-. 6: 7<G25<.(rd,1!91D# 1@ "
-dministrator, 6irector Oeneral996nil Buc$a ?ntocmit, 6irector :conomic9
Gumele, prenumele, semntura $i $tampila unit'ii -, /etrescu
"10 persoana cu contract de munc con+, -rt,11,al,1din
.egea contabilit'ii nr,@BK11 modi+icat prin <,O,nr,BBK1F
"B0persoane +i)ic sau (uridic cu contract con+ S,O,nr,1@CK1F
Pagina $$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
"C0persoana cu con&en'ie ci&il con+, .egii nr,@CK1!
SI2=-bI- 75:-Gb:.<5 8I 6-2<5II.<5
75:-Gb: 5d, Sold la s+,
anului(col,BTC#
2ermen de .ic>idare a
acti&ului peste
1 an
7rean'e legate de
participa'ii(ct,BFD1#
1 " " "
?mprumuturi acordate pe termen
lung(ct,BFDBTBFDC#
B " " "
-lte crean'e
imobili)ate(ct,BFDDTBFD@#
C @DDF@ F1DCB@ BC"CD"
I,75:-Gb: 6IG -72IV:
IM<BI.IV-2:92<2-. (rd,"1
la "C#
1 @DDF@ F1DCB@ BC"CD"
Furni)ori9debitori (ct,1"# ! !D!@"1B !DC@D!@ 1B@1
7lien'i(ct,1111T111T11CT11FT
11@#
F !BF@FF !1BDDB! 11B111
7rean'e9personal $i asigurri
sociale (ct,1B!T
1B@BT1C1T1CDT1C@B#
D CFBC CFBC "
Impo)it pe pro+it(ct,111# @ " " "
2aAa pe &aloare adugat
(ct,11B1#
111@11BB 111C! 1B@D"BD
-lte crean'e cu statul $i alte
institu'ii publice (ct,11B@T
111T11!T11FT11DT11@BT11@1
T1!1T1FC#
1" 11CBB1C1 11CBB1C1 "
6econtri cu asocia'ii pri&ind
capitalul (ct,1!F#
11 " " "
6econtri din opera'ii cu
participa'ie (ct,1!@1#
1B 1@F11FDB 1B11FF1D F1F!"!!
6ebitori di&er$i (ct,1!@1# 1C FFDB@F 1!!CD 1D"1D1
II,75:-Gb: 6IG -72IV:
7I57=.-G2:92<2-.(rd,"!
la 1C#
11 FB1@""1B 1"@F1D@F B1C1!B!F
III,7S:.2=I:.I ?G5:OIS9
25-2: ?G -V-GS
1! 11@C!!1 11@C"C! !1F
Pagina $% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
2<2-. 75:-Gb:
(rd,"1T11T1!#
1F D!"11B1 !C1111 B1!1F11B

99mii lei99
6-2<5II
5d, Sold la s+,
anului(col,B
TCT1#
2ermen de eAigibilitate a pasi&ului
Sub 1 an 19! ani /este ! ani
?mprumuturi de emisiune de
obliga'iuni(ct,1F1T1F@1#
1D " " " "
7redite bancare pe termen lung $i
mediu (ct,1FB1T 1FBC T1FB1T1FB!
T1FBFT1FBD#9total, din care0
1@ D1DFD1BDD " " D1DFD1BDD
9interne9total, din care 1 1111"DCD " " 1111"DCD
9cu garan'ia statului B" 1111"DCD " " 1111"DCD
9eAterne9total, din care0 mii dolari B1 CB!"@ " " C!"@
mii lei BB D1F!BCC!1" " " D1F!BCC!1"
9cu garan'ia statului0 mii dolari BC " " " CB!"@
mii lei B1 " " " D1F!BCC!1"
7redite bancare pe termen lung $i
mediu nerambursate la
scaden'(ct,1FBB#total, din care0
B! " " " "
9interne9total, din care0 BF " " " "
9cu garan'ia statului BD " " " "
9eterne9total, din care0 mii dolari B@ " " " "
mii lei B " " " "
9cu garan'ia statului0 mii dolari C" " " " "
mii lei C1 " " " "
7redite bancare pe termen
scurt(ct,!1T!1BT!1B#
CB " " " "
6ob%n)i(ct,1F@BT1F@FT1F@DT!1@F# M
total, din care0
CC " " " "
9interne C1 " " " "
9eAterne 0 mii dolari C! " " " "
mii lei CF " " " "
-lte mprumuturi $i datorii
+inanciare(ct,1FFT1FD#
CD " " " "
2otal datorii +inanciare $i asimilate
(rd,1DT1@TB!TCBTCCTCD#
C@ D1DFD1BDD " " "
Furni)ori(ct,1"1T1"CT1"1T1"!T1"@# C F1!11"!FB C1!"DDF!@ CB"1 "
7lien'i9creditori (ct,11# 1" 1""BC 1""BC " "
6atorii cu personalul $i asigurrile
sociale(ct,11BT1B1T1BCT1B1T1BFT
1BDT1B@1T1C1T1CDT1C@#
11 BBCCFCF BBCCFCF " "
Pagina $9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Impo)it pe pro+it(ct,111# 1B " " " "
2aAa pe &aloare adugat (ct,11BC# 1C !!""BC !!""BC " "
-lte datorii +a' de stat $i institu'ii
publice(ct,11B@T111T11FT11DT11@1T
11@CT11@!T1!1T!"#
11 C"C""!" C"C""!" " "
Orupuri $i alte conturi cu asocia'ii
(ct,1!!T1!@B#
1! 1D!F1F@F 111B11F1 F1CD!BB "
7reditori di&er$i(ct,1FB# 1F C111!!1 C111!!1 " "
-.2: 6-2<5II92<2-.(rd,C la 1F# 1D CB1"@"1 C@F"B"C@D F1D"1BF "
Venituri nregistrate n a&ans (ct,1DB# 1@ C"1"B1 C"1"B1 " "
2<2-. 6-2<5II(rd,C@T1DT1@# 1 D!D1111"! C@"F1"B F1D"1BF D1DFD1BDD
-6MIGIS25-2<5, 6I5:72<5 O:G:5-. ?G2<7MI2, 6I5:72<5
:7<G<MI7
6UGI.U B=78U 9 -, /:25:S7=
/.UbI 5:S2-G2:
99mii lei99
6:G=MI5:- IG6I7-2<5I.<5
5d, 2<2-.
(7ol,BTC#
6in care pentru0
-ct, curent In&esti'ii
/.UbI 5:S2-G2: M2<2-.
(rd,"BT"FT11 la 11T1@#, din care0
"1 DC111DD1 CFDBD FDF!1DD
Furni)ori restan'i9total (rd,"C la "!#,
din care0
"B DCC1D1CB C!!1!! FDF!1DD
9peste C" de )ile "C B1!@"B BB1""DC B@!DB
9peste " de )ile "1 @D!""1 1@@FBD @!FBBDD
9peste 1 an "! FBFD"DBF 11!CB!! F"1D1D1
7reditori restan'i9total (rd,"D la 1"#,
din care0
"F " " "
9contribu'ia societ'ii la
asigurrile sociale
"D " " "
9contribu'ia anga(a'ilor $i
anga(atorilor la construirea +ondului
asigurrilor sociale de sntate
"@ " " "
9contribu'ia salaria'ilor pentru
pensia suplimentar
" " " "
9contribu'ia unit'ii $i a
personalului la +ondul de $oma(
1" " " "
Pagina %0 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
<bliga'ii restante +a' de al'i
creditori
11 1B!DBB 1B!DBB "
Impo)ite $i taAe nepltite la
termenul stabilit la bugetul de stat
1B 1FB" 1FB" "
Impo)ite $i taAe nepltite la
termenul stabilit la bugetele locale
1C " " "
7redite bancare nerambursate la
scaden'9total(rd,1! la 1D# din care
11 " " "
9restante dup C" de )ile 1! " " "
9restante dup " de )ile 1F " " "
9restante dup 1 an 1D " " "
6ob%n)i restante 1@ " " "
-6MIGIS25-2<5, 6I5:72<5 O:G:5-. ?G2<7MI2, 6I5:72<5
:7<G<MI7
9 6UGI.U B=78U 9 -, /:25:S7=
IM/<VI2:, 2-X: 8I -.2: <B.IO-bII 6-2<5-2: 8I VU5S-2:
99mii lei99
6enumirea indicatorilor
5d, 6atorat Vrsat
e+ecti&
5mas de &rsat cu
termen de plat
Vrsat
n plus
(C9B#
2otal Sume
constituite
pentru B"""
la
C1,1B,
B"""
dup
C1,1B,B""
"
Buget de stat9total (rd,"B la
1F#
"1 F@BBB!11 FC1@D!1@ FF1!D1C 1FB" 1DFCD!B "
Impo)it pe pro+it (ct,111# "B " " " " " "
Impo)it pe salarii (ct,111
din analitic distinct#
"C 1@CD!!C 1F!@CF1 1D1F!1" " 1B1CDB "
Impo)it pe &enituri din
salarii (ct, 111 din analitic
distinct#
"1 " " " " " "
Impo)it pe &enituri din
di&idende $i
dob%n)i(ct,11F#
"! " " " " " "
2V- (ct,11BC# "F 1FD"@1B 11CC"1D 11B"D@ " !!""BC "
Impo)it pe &eniturile "D DDC1F DDC1F DDC1F " " "
Pagina %1 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
persoanelor (uridice
nere)idente (ct,11F#
2aAe speciale de
consuma'ie9acci)e (ct,11F#
"@ " " " " " "
Impo)it la 'i'eiul din
produc'ia intern $i ga)e
naturale (ct,11F#
" " " " " " "
2aAe &amale de la
persoanele (uridice (ct,11F#
1" BB"CDFDD BB"CDFDD BB"CDFDD " " "
Impo)it pe di&idende pers,
(uridice (ct,11F#
11 " " " " " "
Ma(orri, penalit'i $i
amen)i pentru neplata n
termen a obliga'iilor ctre
bugetul de stat(ct,11F#
1B 1F!F11 1F1"CD 1F1"CD 1F"1 " "
Vrsminte din pro+itul net
al regiilor
autonome(ct,11F#
1C " " " " " "
2aAa de timbru (ct,11F# 11 C"1! C"1! C"1! " " "
5ede&en'e datorate
bugetului de stat(ct, 11F
din analitic distinct#
1! " " " " " "
2aAa pentru (ocuri de
noroc, alte impo)ite, taAe $i
alte obliga'ii datorate
bugetului de stat(ct,11F#
1F BB@F1C"1 BB@F1B@! BB@F1B@! 1F " "
Bugete locale9total (rd,1@
la BD#
1D 1!D!C1! 1!11BFF@ 11FC1! " D@1!D" "
Impo)it pe pro+it (ct,111# 1@ " " " " " "
2aAa pentru +olosirea
terenurilor proprietate de
stat (ct,11F#
1 1@!FB@ 1@!FB@ 1@!FB@ " " "
Impo)it pe cldiri $i
impo)it pe teren (ct,11F#
B" D1""@D D1""@D D1""@D " " "
2aAa asupra mi(loacelor de
transport de'inute de
agen'ii economici (ct,11F#
B1 B!@@B!D B!@@B!D B!@@"! " 1@ "
Impo)it pe &enitul BB " X " " " "
Pagina %2 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
agricol(t,11F#
Impo)it pe &eniturile
persoanelor +i)ice
nesalariate(ct, 111 din
analitic distinct#
BC 1C"F 1B@!1 11"@1 " 11F1@ "
7ote de+alcate din
impo)itul pe salarii
(ct,111#
B1 11FBF1CC 11"1DB1 1"@!CFD " DDBD!1 "
Vrsminte din pro+itul net
al regiilor autonome
(ct,11F#
B! " " " " " "
Ma(orri, penalit'i $i
amen)i pentru neplata n
termen a obliga'iilor ctre
bugetul local(ct,11@#
BF !@ !@ !@ " " "
Impo)ite, taAe $i alte
obliga'ii datorate bu9
getelor locale(ct,11F#
BD 1@BD!C 1@BD!C 1@BD!C " " "
Fonduri speciale9total
(rd,B la 1C#
B@ CFDF""B C1F11F CCB11"D " C!B1BC "
Fond de asigurri sociale
de sntate (ct, 1C11,
analitic distinct#
B BFDBFFF BDFCF"1 BD1D1C"! " B!"1CF1 "
Fond special de sntate
public BP(ct, 11D, analitic
distinct#
C" " X " " " "
Fond special de sntate
public 1BP(ct, 11D,
analitic distinct#
C1 " " " " " "
Fond special al d
drumurilor publice (ct, 11D,
analitic distinct#
CB 111C1D 111C1D 111C1D " " "
Fond special pentru
de)&oltarea $i
moderni)area punctelor
&amale(ct, 11D, analitic
distinct#
CC " " " " " "
Pagina % din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Fond special pentru
de)&oltarea sistemului
energetic(ct, 11D, analitic
distinct#
C1 " " " " " "
Fond special pentru
promo&area turismului(ct,
11D, analitic distinct#
C! " " " " " "
Fond special de solidaritate
social pentru persoanele
cu >andicap(ct, 11D,
analitic distinct#
CF !"CF"1@ 1@F1BDC 1CB1F " F1C@!B "
Fond special pentru
prote(area asigura'ilor(ct,
11D, analitic distinct#
CD D1F! D1F! 1F" " BB"! "
"Fond special al a&ia'iei
ci&ile(ct, 11D, analitic
distinct#
C@ " " " " " "
Fond special de sus'inere a
n&'m%ntului de stat(ct,
11D, analitic distinct#
C 11!1!FF 11!1!FF 1"@D"@ " C!B@!@ "
Fondul na'ional de
solidaritate(ct, 11D, analitic
distinct#
1" 1F"B1" 1!D1D 1C!!FC " B1F1D "
Fondul special pentru
reducerea riscului
te>nologic la utila(e,
ec>ipamente $i instala'ii
industriale(ct, 11D#
11 " " " " " "
-lte +onduri 1B " " " " " "
Ma(orri, penalit'i $i
amen)i pentru neplata n
termen a obliga'iilor ctre
bugetele +ondurilor
speciale(ct, 11D, analitic
distinct#
1C " " " " " "
-sigurri sociale9total
(rd,1! la !"#
11 @!CD!1D @"11C11C D@"C1@@ " F@@C! "
Pagina %! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7,-,S,(ct 1C11, analitic
distinct#
1! F!B1!C F"F@@DC F""BD1B@ " !1B@B! "
Fond pentru pensia
suplimentar (ct,1C1B#
1F @DD1B@B @1B@BF @"BD"1C " D11BC "
Fond pentru pensii $i
asigurri sociale ale
agricultorilor(ct, 11D,
analitic distinct#
1D " " " " " "
Fond de $oma( 1P
(ct,1CDB#
1@ 1BBCDF 1B11@FB 11@F@1F " 1"!!F" "
Fond de $oma( !P
(ct,1CD1J
1 1"F!CCF D@1B1 D@B"1 " @!!DC! "
Ma(orri, penalit'i $i
amen)i pentru neplata n
termen a obliga'iilor ctre
bugetele asigurrilor
sociale(ct, 11D, analitic
distinct#
!" " " " " " "
2otal(rd,"1T1DTB@T11# !1 B"FF@BD! 1C"!@"B@ 1CD"D!1 1FB" 1BD1F"1 "
6-2: IGF<5M-2IV:
99mii lei99
-,6-2: IGF<5M-2IV: /5IVIG6
5:V=.2-2:.: ?G5:OIS25-2:
5d, G5,=GI2UbI S=M:
=nit'i care au nregistrat pro+it "1 " "
=nit'i care au nregistrat pierdere "B 1 1"@DC!
99mii lei99
B, 6-2: IGF<5M-2IV: /5IVIG6
SI2=-bI- IG6I7-2<5I.<5
5d, -G /5:7:6:G2 -G 7=5:G2
Gumr mediu de salaria'i (cu contract de
munc#
"C B@ @D!!
Salarii brute "1 1CDF1D!@C 1F!1!@@1
Gumr colaboratori (cu con&en'ie ci&il# "! 1FC 1@
6repturi bne$ti cu&enite colaboratorilor "F @!!F 1C"C!B
Venituri din comer'ul cu amnuntul
(rd,"@T"#
"D FBF11@ "
9mr+uri alimentare "@ " "
9mr+uri nealimentare " FBF11@ "
Venituri din alimenta'ia public 1" " "
Pagina %" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Venituri din comer'ul cu ridicata
(rd,1BT1C#
11 " !B""D!
9mr+uri alimentare 1B " "
9mr+uri nealimentare 1C " !B""D!
Venituri reali)ate din eAport 11 " "
7>eltuieli a+erente eAportului 1! " "
-morti)area a+erent gradului de
neutili)are a mi(loacelor +iAe (soldul
debitor al ct,@"1!#
1F " B1!!F1
Mi(loace +iAe amorti)ate integral $i
+olosite n continuare
1D 1CBC!C! 1@FC1@B
7>eltuieli social9culturale 9 total(rd,1 la
B1#
1@ 1CF1@1 1C!111
9n&'m%nt 1 " "
9sntate B" " F!F1
9alte c>eltuieli B1 1CF1@1 1BCDB"
7, 6-2: IGF<5M-2IV: /5IG
:V<.=bI- 75:6I2:.<5
5d, S<.6 /5:.=-2
IGIbI-.
S<.6 .- FIG:.:
-G=.=I B"""
7redite bancare neper+ormante preluate in
ba)a .egii nr,DK1B9total (rd,BCTB1#
BB " "
9pentru in&esti'iile acordate n anii
anteriori $i preluate de stat $i bncile
comerciale (ct,@"C@, analitic distinct#
BC " "
9pentru eAporturi $i lucrri de construc'ii9
monta(, pe ba) de acorduri gu&ernamen9
tale comerciale $i de cooperare cu alte 'ri,
preluate de stat $i bncile comerciale
(ct,@"C@, analitic distinct#
B1 " "
99mii lei99 5d, 2otal
(col,BTC#
/entru
acti&itatea
curent
/entru
in&esti'ii
7redite primite din +ondul de redresare
+inanciar (din ct,1FD#
B! " " X
5estituiri de credite primite din +ondul de
redresare +inanciar (din ct,1FD#
BF " " X
7redite pentru acti&itatea curent sau
pentru in&esti'ii contractate cu bncile
comerciale, garantate de stat con+orm
S,O,nr,1F"K1C, S,O,nr,FB"K1C9total,
BD " " "
Pagina %# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
din care0
9restante B@ " " "
99mii lei99
2otal
5d, 1 B
2otal de control (rd, "C la "FT1"T11 la
1DTB! la B@ col,1 $i col,B#
B 1C@1"!BF B"C"BCB
99mii lei99
6, 6:G=MI5:- IG6I7-2<5I.<5
5d, S=M:
2V- de recuperat (ct,11B1#9 7onstituit C" 1@DB@C@
9recuperat C1 1B1D!1F
9di+eren'(rd,C"9C1# CB 111@11BB
:,6-2: /5IVIG6 -.<7-bII.: 6: .-
B=O:2(din ct,11@ distict#
9pre&)ut
CC "
9primit C1 "
9consumat C! "
9di+eren' de &irat (rd,C19C!# CF "
F, 6-2: /5IVIG6 IGV:S2IbII.:
S25UIG: ?G 5<McGI-
5d, S=M: (se completea) n dolari S=-#
2otal capital social &rsat de in&estitorul
strin p%n la data de 1 ianuarie B"""
(rd,C@TC#
CD "
9n &alut C@ "
9n natur C "
7re$terea capitalului &rsat de in&estitorul
strin n cursul anului B""" (rd,11 la 11#
1" "
9ac>i)i'ionarea de pr'i sociale sau cumprri
de ac'iuni
11 "
9di&idende 1B "
9con&ersii de mprumuturi n ac'iuni 1C "
9alte surse 11 "
6escre$terea capitalului social &rsat de
in&estitorul strin n cursul anului B"""
(rd,1F la 1@#
1! "
9cedri de pr'i sociale sau &%n)ri de ac'iuni 1F "
9restituiri de capital 1D "
9alte cau)e 1@ "
2otal capital social &rsat de in&estitorul
strin (rd,CDT1"91!#
1 "
7ota de participare a in&estitorului strin !" "
Pagina %$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(P#
?mprumuturi acordate de in&estitorii strini !1 "
-6MIGIS25-2<5, 6I5:72<5 O:G:5-. ?G2<7MI2, 6I5:72<5
:7<G<MI7
9 6UGI.U B=78U 9 -, /:25:S7=

SI2=-bI- IG6I7-2<5I.<5 6: :FI7I:GbU
- M=G7II ?G /:5I<-6- B"""9B""1
Gr,
crt,
Indicatori =M 5eali),
1
B""" 5e9
ali),
(P#
5eali)B
"""Kpro
gram
B"""
/rogr
B""1
/rogr
B""1
reali)
(P#
B""1
/ro9
gram
5ea9
li)at
Volum de acti&itate repre),
produc'ia global pri&ind
acti&itatea de ntre'inere0
1 7urent $i periodic, total
din care0
Mil,
lei
1,BB,C1
D,""
1,!"@,
@1B,"
"
1,F"B,
"@C,"
"
1C" 1"F 1,B",
!"","
"
1B"
1,1 9n regie proprie !"1,"B",
CC
@F",B
C,!"
@1B,@
CF,1C
1F1 1 DF@,B
"",""
!
B 7>eltuieli de personal, din
care0
Mil,
lei
1@@,C!B,
D!
C!1,!
1C,1B
B@@,
C1,11
1!C @B CC@,C
!,""
11D
9salarii brute 1C@,!"D,
!1
BC!,D
@D,""
1D,
"F,1!
11C @1 BBC,
B!,""
11C
97,-,S, 11,C!,C
1
@",1F
D,!@
F1,1B
","D
1C@ DF DF,1"
B,D!
1B!
9a(utor $oma( F,@@B,1" 11,D@
,C!
,@"1,
""
11B @C 11,1
F,B!
111
9.egea 11!K1Dd 1F,!"
!,"
1C,!F
@,D1
@B 1!,FD
1,D!
11F
9+ond de solidaritate !,"CD,
1
!,"@",
FC
1"1 F,D1D,
D!
1CB
9+ond de n&'m%nt B,BBF,
1
1,1!1,
!D
F! 1,1D@,
!"
C"
Pagina %% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
C Gumr mediu de personal,
total din care0
/ers B@F ,C!" @D!! 1 1 @C@ F
C,1 9numr mediu personal
producti&
DB" !,FD" FDBD B 11 FCB@ 1
1 7%$tigul mediu lunar pe
salariat
Mil,
leiKp
ers
1,BC B,"1 1,@D 1!1 1 B,!@ 1C@
! /roducti&itatea muncii
pentru acti&itatea n regie pe
total personal (rd,1,1KC#
Mil,
leiKp
ers
!1,B@ B,"1 B,@1 1D1 1"1 1,!D
F /roducti&itatea muncii per
total personal producti&
(rd,1,1KC,1#
Mil,
leiKp
ers
F,11 1!1,D
C
1B",@
C
1D! @" 1B1,1
"
1""
Got0 c>eltuielile de personal a+erente trimestrului IV 1
2<2-., din care0 @!,@C1,BB mil, lei
9salarii brute !F,D@F,"DB mil, lei
97-S B!,D"B,!@! mil, lei
9a(utor $oma(T+d,sntateT+d,soli,T+d,in&, C,C1C,BF! mil, lei
dpentru c>eltuielile de personal (.egea 11!K1D, +ond de solidaritate $i de
n&'m%nt# datele a+erente anului 1 sunt incluse n 7-S, /otri&it metodologiei stabilite
de M,M,/,S, $i incluse n teAtul .egii bugetului de stat n anul B""" indicatorii de e+icien' a
muncii se stabilesc n +unc'ie de ni&elul reali)at n trimestrul IV multiplicat cu 1 $i cu
indicele de cre$tere a producti&it'ii muncii,
7>eltuielile de personal a+erente anului B""1 (7S/#J1(c>eltuieli personal trimestrul
IVdIR B""19B"""#
7S/ B""1J1(@!,@mld, leid@,F#JCC@,C! mld, .ei
MIGIS2:5=. 25-GS/<52=5I.<5
-6MIGIS25-bI- G-bI<G-.U - 65=M=5I.<5
SI2=-bI- 5:-.IVU5II
Pagina %9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
in&esti'iilor +inan'ate integral sau par'ial
de la buget n anul B"""
IJ /rogram B"""
IIJ 5eali)ri B"""
Gr
,
crt
,
6enumirea I
II
2<2-.
B"""
6in care +inan'at din0
Surse proprii Fond special
" 1 B C
2<2-. I B@D""""" C"""""" B@FD"""""
II BDCBCFB" B1FF@!1 BDD1FFDF
din
car
e
-, .=75U5I ?G 7<G2IG=-5: I B"1DD@""" " B"1DD@"""
II 1@D""CFF " 1@D1"CFF
1 Sediul centrului de studii te>nice
rutiere $i in+orma'ii (7:S25IG#
I 111D11FC 111D11FC
II 1"!DC!B 1"!DC!B
B /od pe 6G DB HmDB la
Bratasanca
I 11@DB"D" 11@DB"D"
II 11@DB"D" 11@DB"D"
C Sediul SG6 -leAandria I B"""""" B""""""
II B"""""" B""""""
1 Sediul $antier 656/ Bucure$ti I !C@!"" !C@!""
II !C@!"" !C@!""
! Sporirea capacit, 6e circ, /e 6G 1
+luidi), tra+ic /loie$ti 7%mpina Hm
FFT!""9@@T!1!
I 1CB1@1!1 1CB1@1!1
II 1CB1@1!1 1CB1@1!1
F Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire I 1F"B@1 1F"B@1
II 1F"B@1 1F"B@1
D Sporire capac, de tra+ic pe 6G F
6robeta 2r, Se&erin HmCC19
CCCTD""
I 11@1DB" 11@1DB"
II 11@1DB" 11@1DB"
@ Moderni)are 6G D - Voineasa
Vidra
I BB@B"" BB@B""
II BB@B"" BB@B""
7onsolidare $i amena(are 6GFD
6robeta 2r, Se&erin Motru
Hm@T!""9C1T"""
I C"11@ C"11@
II C"11@ C"11@
1" /asa( deni&elat pe 6G F 7raio&a
2r, Se&erin Hm C1FT!B" la
O>elmegioaia
I 1@BC"@ 1@BC"@
II 1@BC"@ 1@BC"@
Pagina 90 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
11 /asa( deni&elat pe 6G F 7raio&a
2r, Se&erin Hm BFT"D" la
7ioc>iu'a
I CF"F"11 CF"F"11
II CF"F"11 CF"F"11
1B /od pe 6n FF 2g,;iu /etro$ani Hm
11!TF!D peste ;iu la .aini$
I 1@"!@@B 1@"!@@B
II 1@"!@@B 1@"!@@B
1C /od pe 6n FF 2g,;iu /etro$ani Hm
1B"TC@1 peste ;iu la .aini$
I 1D!1 1D!1
II C@DFD! C@DFD!
11 /od pe 6G F1 Hm 1CT11 peste
<lte' la Flcoi
I 1!BCF 1!BCF
II 1!BCF 1!CCF
1! Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire
5%nca
I @11@ @11@
II @11@ @11@
1F /od pe 6G FF 2g, ;iu /etro$ani
Hm 1"DTD@! peste ;iu la .ainici
I BC1"@ BC1"@
II BC1"@ BC1"@
1D Ba) de ntre'inere $i des)pe)ire
Oneasa
I FC1@ !CF
II !CF !CF
1@ Ba) de ntre'inere $i des)pe)ire
Stre>aia
I 1@!1@" 1@!1@"
II 1@!1@" 1@!1@"
1 -prare $i consolidare 6G !F
<r$o&a M/o(e(ena $i 6G !D-
/o(e(ena Socol
I !""""" !"""""
II !""""" !"""""
B" -mena(area atelier pentru ntre', $i
reparare curent a utila(elor de
drumuri 7aransebe$
I 1FFCBB 1FFCBB
II 1FFCBB 1FFCBB
B1 6e&iere 6G D - cu pod peste
7ri$ul -lb la Ineu
I !C!111 !C!111
II !C!111 !C!111
BB /asa( deni&elat pe 6GF Hm
!1"T@"" la 5emetea Mare
I 1FDF!"" 1FDF!""
II 1FDF!"" 1FDF!""
BC Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire
Sa&arsin
I B1B11 B1B11
II B1B11 B1B11
B1 /asa( deni&elat pe 6G F Hm 11
TCCF la 7aransebe$
I B!""""" B!"""""
II B!""""" B!"""""
B! Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire
drumuri pe 6G F Hm B1T@"" la
<rti$oara
I 1"""""" 1""""""
II 1"""""" 1""""""
BF Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire
drumuri pe 6G D Hm CT""" la
Milo&a
I 1"""""" 1""""""
II 1"""""" 1""""""
BD Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire I 1"""""" 1""""""
II 1"""""" 1""""""
Pagina 91 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
drumuri .ugo(
B@ :liminare pasa( la ni&el pe 6G D
Hm C1TB!" C@TB!" la Gadab
I B"1!"" B"1!""
II B"1!"" B"1!""
B 6rum eAploatare Vlatna I FC"F1FD FC"F1FD
II FC"F1FD FC"F1FD
C" -mena(are $i consolidare 6G 1D
6 HmF@T!"" M 1"CTFC" pentru
transp, 5odna
I 1"""""" 1""""""
II 1"""""" 1""""""
C1 Sediul pentru ba)a de Intre'inere
$i des)pe)ire 6e(
I !"DC!" !"DC!"
II 1B@1B 1B@1B
CB /od pe 6G 1D Hm 1@TB@D la
7riste$ti
I 1!!"""" 1!!""""
II 1"DD@CD 1"DD@CD
CC -telier repara'ii $i ntre'inere
utila(e Valu
I B11@1B! B11@1B!
II 11C"F" 11C"F"
C1 /asa( deni&elat pe 6G 1D Hm
BT@" la Becleanu
I 11!!""" 11!!"""
II 1!!""" 1!!"""
C! /asa( deni&elat pe 6G 1D Hm
!@TD! la Bistri'a
I B1"F1! B1"F1!
II B1"F1! B1"F1!
CF /asa( pe 6G 1! Hm !1T@BB la
S%npaul
I 111F! 111F!
II "FF1@ "FF1@
CD :lim, /uncte periculoase pe 6G1
Hm B@B T !""9B@!T!"" $i pasa(
deni&elat HmB@CTB!F la -&rig
I B11!""@ B11!""@
II B11!""@ B11!""@
C@ :liminare pasa(e deni&el, /e 6G
1! HmF91"1 la /eri$ /etelea
&arianta de drum
I B111D B111D
II B111D B111D
C Sediul S6G S+, O>eorg>e I 1C"D" 1C"D"
II 1C"D" 1C"D"
1" /od pe 6G 11 B Hm B1 T@DB
peste r%ul 7a$in la /lie$ii de ;os
I BB1BC@ BB1BC@
II BB1BC@ BB1BC@
11 -mena(ri rutiere n &ederea
mbunt'irii /72F -lbi'a
I !!1D1@ !!1D1@
II !!1D1@ !!1D1@
1B -telier pentru ntre'inere $i
repara'ie utila(e drumuri Sucea&a
I 11!D"" 11!D""
II 11!D"" 11!D""
1C /od pe 6G B HmBBFTCDD peste
r%ul 2rotu$ la -d(ud
I C"1CF11 C"1CF11
II C"1CF11 C"1CF11
11 Moderni)are 6G B1 B Hm
CFT"B!9CFT!DD peste Valea lui
I&an
I "C1B "C1B
II "C1B "C1B
1! Moderni)are 6G B1 B Hm I @"CC1D @"CC1D
Pagina 92 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
CDTD@9C@T@@" peste Valea
Orecului
II @"CC1D @"CC1D
1F Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire
Manoleasa
I 1CCFC 1CCFC
II 1CCFC 1CCFC
1D Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire
Gegre$ti
I F1DD! F1DD!
II F1DD! F1DD!
1@ Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire
2raian
I 1"1"C11 1"1"C11
II 1"1"C11 1"1"C11
I
1 6&iere 6G C Bucure$ti 7lra$i
cu pod peste canal
II F"C!11 F"C!11
I 1"""""" 1""""""
!" Sediul 656/ 7onstan'a II 1@1FF 1@1FF
I 1@1FF 1@1FF
!1 /asa( deni&elat pe 6G B - Hm
1D@T@"" comuna Gicolae
Blcescu
II 1"C1"FF 1"C1"FF
I 1"C1"FF 1"C1"FF
!B /asa( deni&elat pe 6G C Hm
C@T"C@ Geptun
II 1B""""" 1B"""""
I 1"CC"1B 1"CC"1B
!C Ba) de ntre'inere $i des)pe)ire
7obadin
II CFD"@"" CFD"@""
I CFD"@"" CFD"@""
!1 Ba) de ntre'inere $i des)pe)ire
2ari&erde
II 1!@1B"1 1!@1B"1
I 1!@1B"1 1!@1B"1
!! Sediul district Basarab II D!"""" D!""""
I D!"""" D!""""
!F Sediul district Bneasa II 1D!B"" 1D!B""
I 1D!B"" 1D!B""
!D Sediul +orma'ie poduri -gigea II 1"""" 1""""
I 1"""" 1""""
!@ -utostrada Bucure$ti M7onstan'a
2ronson Bucure$ti Fundulea
II F!""" F!"""
I F!""" F!"""
! -utostrasda Bucure$ti M7onstan'a
2ronson Fundulea Fete$ti
II 1!""""" 1!"""""
B, .=75U5I G<I I 1!"""""" " 1!""""""
II 11"C"""" " 11"C""""
1 Varianta de ocolire 7raio&a I 1"""""" 1""""""
II C"C"""" C"C""""
B Varianta de ocolire 2imi$oara I 11"""""" 11""""""
II 11"""""" 11""""""
7,-7SIVIbII 6: B=G=5I 8I
-.2: 7S:.2=I:.I 6:
I FBB""" C"""""" FBB"""
II FF!CB!1 B1FF@!1 F11BF1"C
Pagina 9 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
IGV:S2IbII
1 -c>i)i'ii imobile I C"""""" C"""""" "
II B1FF@!1 B1FF@!1 "
B 6otri independente I F1"""""" F1""""""
II F"!@"""" F"!@""""
C 7>eltuieli de proiectare I !BB""" !BB"""
II C@1F1"C C@1F1"C
Pagina 9! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
SI2=-bI- 5:-.IVU5II
utili)rii surselor proprii de +inan'are pa anul B"""
6otri independente
Gr,
crt,
6enumirea =,M, /rogram 5eali)at
cantitate &aloare cantitate &aloare
" 1 B C 1 ! F
1
B
C
1
!
F
D
@

1"
11
1B
1C
11
1!
2<2-. O:G:5-.
din care 0
Instala'ii de c%ntrire din mers
Instala'ii de pornit motoare la rece
-utoutilitare
2V,2V- ,taAe autoturism Mercedes
5eciclator RI52O:G II
7alculatoare
Imprimante
2ele+on celular
2aAe <5-7.:
2ele+aA (7:S25IG#
7entrala termic (656/ 7raio&a,
Bra$o&#
Ma$in de gurit (656/ 7lu(#
Sema+oare mobile (656/ 7lu(#
7as de bani (656/ Bra$o&#
Mi(loace +iAe neac>i)i'ionate
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
1
1""
B
1
1
1"
B"
11
1
1
1
1
B
B
"
11@B"""
D!""""
!1B"""
1"""""
1@1"""
BF"""""
DF""""
1B""""
@B"""
@"""
1C"""
B1!"""
F"""
1""""
11"""
1@@"""
1
1""
B
1
1
1"
1"
11
1
1
1
1
B
B
"
F!F"1@@
1""!@D!
!11"""
1B1"CF
1@1"""
CD!CFBC
B1CBFF
@1@@
D1"""
D""
1C"""
B1!"""
F"""
1""""
11"""
"
SI2=-bI- /: <BI:72IV: - 7S:.2=I:.I<5 6:
5:/-5-bII 7-/I2-.: M .- 6-2- 6: C1 6:7:MB5I: B"""

mii
lei
Gr,
crt,
5:OI<G-.- F<6=5I
-.<7-2:
7S:.2=I:
.I
6enumirea obiecti&ului
Pagina 9" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
I 656/ B=7=5:82I
1 6G D 7 Hm, FB911F B%lea .ac F!,!" F!,!"
B 7onsolidare terasamente $i &ersan'i pe 6G1- Hm 119 1!,B@!,FBF 1F,11",B@@
C 7ons,, 5an+orsare pe 6G1- Hm 1BTBF"9B1TD"" !",""" !B,@FB
1 6GC Hm C@T"""911T""" !"",""" 1,D@
! 5e+, /od 6G1- Hm 11"TBB" I)&oarele B,D!",""" B,D1,CC
F /rag +und 6GDB HmB"T1B" Vii$oara 1,D11,!" 1,CF",!1"
D /rag +inal +und 6GF1 HmD1T"1! Ione$ti FBD,""" FBF,F1
@ 6G !1 Hm F1T"""9D1T""" 7orabia 2r, Magurele B"",""" 1,DF"
/od pe 6GBB Hm!T""" 5%mnicelu 1,""",""" C,B,D!F
1" 7onsolidare in+rastr, psa( 6G! Hm !BTC1F la 6aia B,!"",""" B,1,1B@
11 6G D Hm1CDT@"" /ite$ti95m, V%lcea B,""",""" 1,,B@
1B 6G D Hm 1!CTC"" /ite$ti95m, V%lcea B,""",""" 1,,!11
1C Inunda'ii 6G D1 Hm,DT1B" 1,"F!,""" 1,"F1,!@
11 Inunda'ii 6G D7 Hm @!TC"", Hm,@FT""" 1"" 1""
1! 7onsolidare 6G1- Hm, !"9!D B!",""" B1,@!"
1F 7onsolidare 6G1- Hm, !DTF1 B,1"",""" B,",D!
1D /roiectare B,1"",""" B,",D!
1@ 7entura /loie$ti Vest 1,BD",@ 1,BF@,@""
1 6GF!- Hm DTD@" Scrioa$tea B!",""" 9
2<2-. C@,1"F,FB1 C@,BBF,11B
5estituiri 1 (1@",B1B#
2<2-. dup restituire C@,BBF,11B C@,BBF,11B
II 656/ 7raio&a
1 7onsolidare sistem rutier 6G D- Hm 1D9!" @1,@11 @1,C1"
B 7onsolidare terasamente 6G D- Hm!!9FB F1F,DC@ F1!,1@
C 7onsolidare terasamente $i corec'ii toren'i @D@,111 @FB,1""
6GD Hm 1!9BCD 9 9
1 Ba)a de ntre'inere $i des)pe)ire 7arcea !C,B" 1@,C1C
! 5epara'ii district Balota !DC,BD@ !FD,""C
F 6epo)it de materiale antiderapante 1,!@,@"@ 1,@D,BDF
D 7onsolidare &ersan'i 6G FFHm, 111T"!" C,111,11F C,111,1CF
@ 7onsolidare sistem rutier 6G FD 7 Hm 1@9BF @1,D@ DDC,F11
7ons, 8i asig, circ, 6GD- Voineasa9Vidra Hm 1D9BC C,!",1 C,!",!1!
1" 5epara'ii sediu 6,5,6,/ 7raio&a 1"!,""" 1"!,"""
11 5epara'ii pod 6GD Hm1!DT""1 2opolog 1,DC",B@1 1,DC",B@1
1B 7onsolidare 6GD Hm1FT1!" 7alamita'i 1,B"",""" 1,B"","""
1C 7onsolidare 6GD Hm BB1T1!" 7alamita'i 1,""",""" 1,""","""
11 7onsolid, terasamente 6GD Hm1F"TD""91F"T""
7alamita'i 1,1B",!1! 1,1B",!1!
1! 7onsolid, terasamente 6GF!7 Hm@CTD"" 7alamita'i 1,@"",""" 1,D1C,CD"
1F 7onsolid, si re+ac, sist, rut 6GF!7 Hm F"T1""9F"T!C" B,"DF,DFC B,"DF,DFC
1D 7onsolid, 6GF!7 Hm F1TB!" M F1T1!" M 7alamita'i D"",1"" D"",1""
1@ 7onsolid, $i protec'ie pile la pod FD Hm@1T!"1
7alamita'i 1,@"",""" 1,D!1,@1C
1 7onsolidare 6GD - Hm @!TF"" 7alamita'i C1,1@ C1,1@
B" /roiecte pentru anii &iitori C,DB @@1,C@@
Pagina 9# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
B1 /od pe 6GF1 HmTDB" peste r%ul Bistri'a la Bbeni !,""" 1,""C
BB 7ontribu'ia n lei a pr'ii rom%ne F,DC C,11@
2<2-. B@,F1","DF B@,BDB,DB1
5estituiri 1 (B1",F@#
2<2-. dup restituire B@,CF,C@D B@,BDB,DB1
III 656/ 2IMI8<-5-
1 7onsolidare 6GFF Hm1B191BF C"!,@"" B@1,!CB
B 7onsolidare 6n!@ Hm DCT"@9D1TB""*
D!T1""9D!T@"" B1",F"C 1",111
C 7onsolidare 6G FD 6 HmB9@ 1,D!",CBB 1,DB,"@F
1 7onsolidare 6G F@- Hm CT"""91T""" C,1"",""" C,1"","""
! 7onsolidare 6G !D Hm1BTD""91BT@"" 1,1D,"B1 1,1D,"B1
F 7onsolidare pod 6G FF Hm 1BBT111 la Fabian 1,B"@,D"" 1,1!,1@1
D 7onsolidare &iaduct pe 6G FF Hm 1DCTCCD la <>aba !!,""" !B",BBC
@ 7onsolidare 6G ! B HmT"""911T""" 7rpini$
Ionel
1,1@,DC1 1,@D,!!
7onsolidare 6G F@ - Hm!BT"""9!CT""" 1,F"",""" 1,!D,B1!
1" 7onsolidare 6G !@ Hm F9DB 5e$i'a 9 -nina 1,!!",""" 1,!!","""
11 7onsolidare 6G ! B HmDCT"CB9D!T"CB intrare 6eta 1,1B",""" 1,11F,!B@
1B 7onsolidare 6G !D HmDT"""9T1"" la 7oronini 1,DFD,"1B 1,DC,BC1
1C 5eparare $i amena(are sediu S6G <r$o&a C,D@1,@D! C,DD!,"FD
11 5eparare $i amena(are sediu 656/ 2imi$oara B,"!",""" B,BF!,"1@
1! Variant ocolitoare -rad 11,D1@,1B! 11,CD",@"!
1F 7onsolidare 6GF Hm !""T1""9!!BTF"" .ugo(M
2imi$oara
C"",""" C"","""
1D /od pe 6G !D Hm1T@DF 6ubo&a B!",""" B@"
1@ 7onsolidare 6G FD6 HmB9C 9calamita'i 1,DD",""" 1,DD","""
1 7onsolidare 6G!D B Hm@TDD!9@T@D! 9calamita'i 1,@C1,""" 1,@C1,"""
B" 7onsolidare 6G !@ HmC!TD""91TB""9calami'i 1,DD1,!1 1,DD1,!1
B1 /roiecte pentru anii &iitori F!!,""" F!!,"""
2<2-. 1,DB,D11 1,"@D,11B
5estituiri 1 (F1B,BDB#
2<2-. dup restituire 1,"@D,11B 1,"@D,11B
IV 656/ 7lu(
1 7onsolidare 6G 1D Hm !1T"" 1,!C",""" 1,!C","""
B 7onsolidare pod pe 6G 1 7 Hm 11CT@!" la .pu$el C,""",""" B,!BD,!FB
C 7onsolidare 6G D1 Hm !B9!C C,1"",""" C,"F@,@@@
1 5e+acere S5 pe 6G 1DcHm 1TB"" B,@"",""" B,D,!B@
! 7onsolidare 6G 1 Hm !FFTD""9!FD /iatra 7raiului
calamit'i FCD,""" CB,!1B
F 7onsolidare 6G 1D7 Hm191" calamit'i BB1,1@" BB1,1@"
D 7onsolidare 6G D!Hm D"9DB calamit'i C,F,!F1 C,F,!F1
@ 7onsolidare 6G 1"@T1""91"@T1@! calamita'i 11B,!" 11B,!"
7onsolidare 6G 1 Hm 1C1T""" calamit'i !F,""" !F,"""
1" /roiectare 1,"1@,BB 1,"1@,BB
11 7onsolidare 6GD1 Hm !1TF"" calamita'i BC@,B!" BC@,B!"
Pagina 9$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1B 7onsolidare 6G 1 Hm 11DT1""911@T"""calamit'i BC@,1C" BC@,1C"
1C 7onsolidare 6G 1 Hm C!!TCD"9C!!T11" calamit'i D1,C!1 D1,C!1
11 7onsolidare 6G 1 Hm 1FBTB!"91FBT!!" calamit'i 1,!11,1CD 1,1B",F!
1! 7ontribu'ia n lei a pr'ii rom%ne cota 5< IFI9FS6/ B11,!11 B11,!11
1F 7onsolidare 6G 1 Hm !D"T"""9!D"TD@B calamit'i @C@,11C @C@,11B
2<2-. B",1CC,1! 1@,@1C,1D
5estituiri 1 (1,B@,FCF#
2<2-. dup restituire 1@,@11,C" 1@,@1C,1D
V 656/ B5-8<V
1 7onsolidare S5 6G 1C- Hm 1"B91BD Vla>a>i'a F,C"!,@DF F,C"!,@DF
B 7onsolidare 6G1 Hm, 11TF11 Vldeni B,@"@,FC1 B,@"@,FC1
C 7onsolidare tunel $i amena(are 6G1B .acu 5o$u 1,"1,B@1 1,"1,B@1
`m BT1""9C"T""" 9 9
1 7onsolidare terasamente 6G 1 Hm 111911@ B,CB@,11F B,CB@,11F
! 5an+orsare S5 pe 6G 1! Hm 1@1911 B,1"",""" B,1"","""
F 5an+orsare 6G 1Hm, 1DBTB"" @"F,""" @"F,"""
D 7onsolidare 6G11- Hm !T"" C,C"",""" C,C"","""
@ 7onsolidare 6G 11 Hm 1@TB"" $i 6G 11 Hm C!T@FC
-gir D,1@,BCB D,1@,BCB
Vid spri(in 6G 1 Hm, 11!T!D! F,1B",1"B F,1B",1"B
1" /roiecte pentru anii urmtori !"B,""" !"1,
2<2-. CF,D",BF@ CF,D",BFD
5estituiri 1 (1#
2<2- dup restituire CF,D",BFD CF,D",BFD
VI 656/ I-8I
1 7onsolidare sistem rutier pe 6G 1D Hm 1B!91C@ F,!"",""" F,!"","""
B 7onsolidare sistem rutier pe 6G B Hm 11!91CC @"@,D1@ DD,1D1
C 7onsolidare sistem rutier pe 6G 1B - Hm "9@ B@!,"1 B@B,1D
1 7onsolidarea &iaduct pe 6G 1! 7ristina etapa I 1,!"",""" 1,!"","""
! 7onsolidarea &iaduct pe 6G 1! 7ristina etapa II F,F"1,"F F,F"1,"F
F /od pe 6G B Hm BBFTCDD la 2rotu$ suprastructur D,!"C,1!! D,!"C,1C!
D /od pe 6G B Hm BBFTCDD la 2rotu$ in+rastructur BCC,""" BCC,"""
@ /od pe 6n 1! 6 !1T"@" Oidin'i Tetapa a II a 1,""",""" 1,""","""
7onsolidare pod pe 6G BHm !TC"" Flondora C,DC@,F!" C,DC@,F!"
1" 7onsolidare pod pe 6G 1!B Hm F"T1"" 7riste$ti et, II 1,""",""" 1,""","""
11 7onsolidare pod pe 6G B1Hm,1"CT1C" 7rasna C,!"",""" C,!"","""
1B 5eparare pod 6G 1! 7 Hm FDTF1B la praAia 1,""",""" 1,""","""
1C 5eparare $i lrgire pasa( sup, Sendreni B,!"",""" B,!"","""
11 7ons, 2erasament $i &ersan'i 6G 1D - Hm, 1T!"" 1,""",""" 1,""","""
1! 7onsolidare 6G 11 Hm 1!F91F" calamit'i 11!,"C1 F@,CF
1F 7onsolidare 6G B Hm !T""9DT!"" calamit'i 1@,1!B 9
1D /roiectare B!B,D11 B!B,D11
1@ /od 6G B Hm 1D@T@@@ peste Siret !!,1
1 5ep, pod 6G 1B- DBT@! la Stra(a DC,BD FF,1F1
B" /od 6G 1D Hm B1BT@"" la Frasin 11,"!" 9
B1 7ontribu'ia n lei a pr'ii romane cota 5< IFITFS6/ B,D"F B,D"F
2<2-. 1C,@1D,F!B 1C,!DC,"
5estituiri 1 (B11,!!C#
Pagina 9% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
2<2-. dup restituire 1C,!DC," 1C,!DC,"
VII 656/ 7<GS2-Gb- !1,@"D,C !1,DB,BC@
1 5an+orsare 6n C HmC"T1""9C1T"" F,F!D,11F F,F!D,11F
B 5an+orsare 6n C - Hm "T"""9DT""" B1,1@1,1!D B1,1"F,BF
C 5an+orsare 6n C Hm 1B"91BCT!"" B,B1C,""" B,B1C,"""
1 -mena(are cap pilon -gigea BB@,"" BB@,"""
! /od pe 6G BB Hm CBTBD" la Ordi$tea F,F!",""" F,F!","""
F 5an+orsare 6G C B Hm "T"""9CT""Hm 1!TF!"9FTF" 1,""",""" 1,""","""
5an+orsare 6G C@ Hm "T"""9BCT""" 1C,@11,1F 1C,@11,1F
2<2-. !1,@"D,C !1,DB,BC@
5estituiri 1 9
2<2-. dup restituire !1,@"D,C !1,DB,BC@
VIII -,G,6, 7:G25-.
1 5epara'ii capitale pe 6G D Hm, CB@9CC1TC"" !,1BF,@CD !,1BF,@CD
B 7onsolidare 6G 1 Hm, 1B1TFD @C,""" 1B,FD1
C 5eabilitare 6G B Hm, !!T@"" Hm,1!BT!""(66:# C,FF@,"@" C,FFD,"@C
1 /od pe 6G B Hm, 1D@T@@F peste r%ul Siret la Siret ",""" ","""
! /od pe 6G !D Hm, 1T@DF Valea Mraconia la 6ubo&a 1"",""" 1"","""
F /od pe 6n F1 Hm, @TDB" Bbeni F!,""" F!,"""
D /od pe 6G F! - Hm, DTD@" Vedea Scriostea @",""" @","""
@ /asa( pe 6G B1 Hm, FT"B! la 7>i$cani 11",""" 1"@,F@
/od pe 6G FD - Hm, 1"TF@ 7orco&a !",""" 1,@"
1" /roiecte pentru anii urmtori @1D,@@ @1,1D
11 /od pe 6G 1D Hm, B1BT@"" la Frasin(/2# FD,FCD FD,FCD
1B 5epara'ii pasa(e pe autostrada Bucure$ti M/ite$ti 1,""",""" ,"
1C 7onsolidare terasamente $i &ersan'i 6GFF 7ampul lui 1",1",!1! 1",1","D"
11 7ontribu'ia Ou&ernului 5om%niei B,:,I, et, III 1"1,!1",@
C
1"1,!1",!@
1
1! 5acorduri utilit'i cldire -,G,6 n /72, F, /etea 1,F!",""" 1,!CF,CC
1F 7onsolidare 6G 1 - Satu Mare /etea Hm !1TF""9!@ 1,111,@1B 1,111,@"C
1D 7onsolidare 6G!! 7raio&a Bac>et HmFDT1BB9FTFBB 1,DD",""" 1,D1B,1B
2<2-. 1CB,1D1,@!
B
1CB,BF1,1
@
5estituiri pe 1 (B1C,C!1#
2<2-. dup restituire 1CB,BF1,1
@
1CB,BF1,1
@
IX 2<2-. , din care0 1"1,!",!C
"
1"1,CC,@D
D
5epara'ii capitale C"",1@@,C!
D
BD,1!D,FB
@
7ontribu'ia Ou&ernului 5om%niei 1"1,DFB,1D
C
1"1,D!@,B1

Pagina 99 din 109


Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
MIGIS2:5=. 25-GS/<52=5I.<5
-6MIGIS25-bI- G-bI<G-.U - 65=M=5I.<5
7od +iscal 1!"1!!
B=O:2=. 6: V:GI2=5I 8I 7S:.2=I:.I /: -G=. B"""
mii lei
Gr,
7rt
Indicatori Gr,
rd,
Buget
recti+icat
5eali)ri P col 1Kcol C
" 1 B C 1 !
-
I
1
Venituri $i 5esurse Financiare,
total din care0
Venituri totale din care0
Venituri din eAploatare, din
care
a#&enituri din acti&itatea de
ba)
b#&enituri din alte acti&it'i
c#&enituri din surse bugetare,
din care 0
c1#sub&en'ii pe produse $i
acti&it'i
cB#sub&en'ii pentru acoperirea
di+eren'elor de pre' $i tari+
cC#trans+eruri an curent
c1#trans+eruri pri&ind
7ontribu'ia Ou&ernului
5om%niei pentru ac>i)i'ii
materiale(program reabilitare#
c!#&aria'ia stocurilor de
materiale M an precedent M
+inan'ate din trans+eruri
acti&itate curent
cF#&aria'ia stocurilor de
1
B
C
1
!
F
D
@

1"
11
!,1!@,"B,1"
B,1!F,C11,11
1,@1!,1DC,D1
C11,C!",""
1",F!",""
1B,FDC,D1
1B,"1B,1"
C"",""
!,C11,1FF,1D
B,B!B,C1!,!C
1,"F,D,"1
!1B,B!1,D"
B",CC!,DF
1B,1DF,D
1B,"1B,1"
B1,1@
Pagina 100 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
materiale +inan'ate din
trans+eruri pri&ind 7ontribu'ia
Ou&ernului 5om%niei
cD#alte redistribuiri de la
bugetul de stat sau +onduri
a+late la dispo)i'ia Ou&ernului
pentru eAecu'ie de lucrri
c@#prime acordate de la
bugetul statului
c#alte sume primite de la
bugetul de stat <OC!KD
d#&enituri din sume primite din
Fondul Special al 6rumurilor
/ublice c+, .egii nr,11@K1F ,
total, din care 0
d1#c>eltuieli curente
1B
1C
11
1!
1F
1D
CC1,C1
1,CC",@"",""
1,CC",@"",""
1@!,"
1,B11,CB,F1
1,B11,CB,F1
" 1 B C 1 !
C
II
b#din programul de reabilitare
c#aloca'ii de la buget pentru
acoperirea di+eren'elor de curs
&alutar la rambursri credite
eAterne(program de reabilitare
d#&enituri din pro&i)ioane
Venituri eAcep'ionale
Surse /entru 5eabilitare, total,
din care
a#sold la nceputul anului
b#contribu'ia Ou&ernului
5om%niei (eAclusi& pct,I 1 c 1#
c#ec>i&alentul n lei al
tragerilor din credite eAterne
d#ec>i&alentul n lei al
tragerilor din programul />are
e#stoc la nceputul anului de
B1
BB
BC
B1
B!
BF
BD
B@
B
B",""
C"D,DFC,"
11,"@C,DD
1,""",""
C,""1,D!",F
DF,11,1
F@!,1!!,B"
1,!BB,B"@,1B
1C",""",""
C,CB
C"!,BB1,@!
1C,B@,
@,!C@,C
C,"FB,1!",1
DF,11,1
F@!,1BD,!1
1,D@D,F",@"
Pagina 101 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
B
III
1
materiale ac>i)i'ionate din
credite eAterne
+#aloca'ii de la buget pentru
pla'i dob%n)i $i comisioane
g#aloca'ii de la buget pentru
rambursri credite eAterne
>#sume primite din Fondul
Special al 6rumurilor /ublice
(eAclusi& pct, I 1 d B#
i#alte intrri de credite
2otal 7>eltuieli $i =tili)area
Surselor /entru 5eabilitare, din
care0
7>eltuieli 2otale, din care0
7>eltuieli pentru eAploatare,
total , din care 0
a#7>eltuieli materiale, din
care0
a1#din acti&itatea curent
aB#din 7ontribu'ia Ou&ernului
5om%niei
aC#din credite eAterne
b#7>eltuieli de personal ,din
care0
9salarii brute
9contribu'ie asigurri sociale
9a(utor $oma(
9contribu'ie asig, soc, pt,
sntate, c+, .egii nr,
11!K1D
9+ond na'ional de solidaritate
9+ond special pentru sus'inerea
n&'m%ntului
C"
C1
CB
CC
C1
C!
CF
CD
C@
C
1"
11
1B
1C
11
1!
1F
1D
1@
F,"!C,D1
CB@,11@,BD
1!,!!!,1!
1"!,""",""
1"B,F1",""
!,1!@,"B,1"
B,B!",BBC,@@
1,BC,1C,@
CD1,BFB,"@
CF1,!DD,""
FC1,C1
F,"!C,D1
C!1,!1C,1B
B!C,D@D,""
@",1FD,!@
11,D@,C!
1F,!"!,"
!,"CD,1
B,BBF,1
C,1F",@
CBB,B",!
11,D"1,!C
1"1,D!@,B!
C@,1FC,11
!,CBC,!D!,BB
B,BF1,1B1,BD
1,1@,1C1,C
C1D,1B,!
C1C,FC1,D@
CC1,B@
C,1F",@
B@@,C1,11
1D,"F,1!
F1,1B","D
,@"1,""
1C,!F@,D1
!,"@",FC
1,1!1,!D
Pagina 102 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
" 1 B C 1 !
B
C
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
c#7>eltuieli pre&)ute de art,
B@ din proiectul de lege anual
a bugetului de stat pe anul
1,din care 0
9trans+eruri sau sub&en'ii
d#7>eltuieli de protocol
e#7>eltuieli reclam $i
publicitate
+#-lte c>eltuieli
7>eltuieli +inanciare din care 0
a#pri&ind acti&itatea curent
b#pri&ind program de
reabilitri
c#pro&i)ioane pentru di+eren'e
curs &alutar
7>eltuieli eAcep'ionale
=tili)are Surse /entru
5eabilitare, total, din care 0
a#lucrri de reabilitare
b#rambursri credite eAterne
c#sold +inal
d#dob%n)i $i comisioane
e#restituire credit +d, redresare
c+, S,O, nr,1CK1!
5e)ultatul Brut
Fond de re)er&
-lte 7>eltuieli 6eductibile
Stabilite /otri&it .egii
-coperirea /ierderilor din -nii
/receden'i
Impo)it pe /ro+it
/ro+itul de 5eparti)at , din
1
!"
!1
!B
!C
!1
!!
!F
!D
!@
!
F"
F1
FB
FC
F1
F!
FF
FD
F@
F
C,C",""
!"",""
B"",""
1,1F,!D1,D@
C1B,D@C,"
!,""",""
C"D,D@C,"
11,""",""
B,"D,@F@,BB
B,!BC,@F1,!"
1!,!!!,1!
1",""",""
CB@,11@,BD
",""
1,1CB,!B
B1",11
1D,!1
1,C1",CD,D
C1B,FB,@F
D,B!,F
C"!,CC1,1D
FFC,"C
C,"FB,1!",!
B,F"F,CDB,!1
11,D"1,!C
@@,@FD,B
CBB,B",!
9,1"@,D1
1B,BF
1B,"
BC,DD
11B,"B
,!
11!,1
,B"
1,D1
1"!,C1
1"C,BD
@,1C
@,1"
Pagina 10 din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1
B
C
1
XI
1
B
care0
Fondul de participare a
salaria'ilor la pro+it
Vrsminte la buget prin
pro+itul net al regiilor
autonome din care
9di&idende nete reali), c+, -rt,
C" din .egea anual a
bugetului de stat pe anul 1
Surse proprii de +inan'are
-lte reparti)ri pre&)ute de
lege din care0
9cota managerului
Surse de Finan'are a
In&esti'iilor
Surse proprii
-loca'ii de la buget
D"
D1
DB
DC
D1
D!
DF
DD
D@
D
C1F,D"",""
F",""",""
CC1,1C,D"
FC,1!,DC
F,1@
1"!,BD
" 1 B C 1 !
C
1
!
F
XII
7redite bancare
9interne
9eAterne
Sume din Fondul la dispo)i'ia
Ou&ernului constituit din
&rsminte de pri&ati)are, c+,
art, B" alin, 1 , lit, d# $i alin, B
din .egea anual a bugetului
de stat pe anul 1
Fonduri speciale
-lte surse
7>eltuieli pentru in&esti'ii din
care
In&esti'ii , inclusi& in&esti'ii n
@"
@1
@B
@C
@1
@!
@F
B@F,D"",""
C1F,1"",""
BD1,CCC,
B1,@!F,1"
1,F1
@1,1@
Pagina 10! din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1
B
XIII
1
B
C
1
!
F
D
curs la +inele anului, din care0
5ambursri rate, pl'i dob%n)i
$i comisioane a+erente
creditelor pentru in&esti'ii
9interne
9eAterne
date de +undamentare
Volum de acti&itate
7osturi a+erente &olumului de
acti&itate
5e)ultate (T 9#
Gr, mediu personal total , din
care0
9numr mediu personal
producti&
7%$tigul mediu lunar pe
salariat d(leiKpersoan#
5entabilitatea (rd,CKrd,B#
/roducti&itatea muncii per
total Mpersonal M mii lei M
persoan (rd,BKrd,!#
9 producti&itatea muncii per
total personal producti& M mii
lei K persoan (rd,BKrd,F#
@D
@@
@
"
1
B
C
1
!
F
D
@

1""
C1F,1"",""
@F",BC,!"
@F",BC,!"
,C!",""
!,FD",""
B,"11,D11,""
B,"1",""
1!1,DBD,""
B1,@!F,1"
@1B,@CF,1C
@1B,@CF,1C
@,D!1,""
F,DBD,""
1,@FF,CB1,""
B,@!C,""
1B",@CB,""
@1,1@
1,1@
1,1@
C,FC
11@,F1
1,B@
1"",B
D,F1
G<2U0
.a +ondul special al drumurilor c>eltuielile se &or e+ectua n limita &eniturilor ncasate
d7%$tigul mediu lunar pe salariat este calculat +r in+luen'a sumelor pre&)ute pentru
plata indemni)a'iilor membrilor 7onsiliului de -dministra'ie, a conductorului unit'ii
(manager, director general s9au director ,dup ca)# $i a drepturilor bne$ti ale persoanelor
anga(ate pe ba)a de con&en'ii ci&ile $i prestri de ser&icii ,
?n c>eltuielile cu salariile pe anul B""" s9a cuprins $i 0
9suma de BDD,@C mii lei repre)ent%nd indemni)a'iile merilor 7onsiliului de
-dministra'ie
Pagina 10" din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9suma de 1@1,F"" mii lei repre)ent%nd drepturile bne$ti ale conductorului
unit'ii(manager, director general sau directori , dup ca)#
9suma de 1,C",C!B mii lei repre)ent%nd drepturile bne$ti ale persoanelor anga(ate pe
ba) de con&en'ii ci&ile de prestri ser&icii,
7onclu)ii
-nul B""" se nscrie pe o traiectorie ascendent de&enit tradi'ional n acti&itatea
-G6, nregistr%nd un progres liniar, c%t $i salturi calitati&e, n pregtirea $i reali)area
principalelor proiecte ale regiei0 ntre'inerea, reabilitarea drumurilor na'ionale si construc'ia
autostr)ilor,
5e)ultatele anului B""" se datorea) acti&it'ii permanente a 7onsiliului de
-dministra'ie care a reu$it s re)ol&e la timp sarcinile care i9au re&enit potri&it pre&ederilor
legale, ca $i cele care deri& din strategia Ministerului 2ransporturilor cu pri&ire la
in+rastuctura rutier, precum $i managementul operati& $i de calitate asigurat de 6irectorul
Oeneral al regiei,
-cti&itatea de ntre'inere a nregistrat re)ultate calitati&e n toate compartimentele,
caracteri)ate prin mai multe lucrri eAecutate prin contrate de societate comercial, prin
introducerea $i eAtinderea aplicrii de metode moderne e ntre'inere $i repara'ie $i cre$terea
preocuprii pri&ind problemele de siguran'a circula'iei,
/rogramul de reabilitare a drumurilor na'ionale co+inan'at de B:I, BI56 $i B:56 $i
de Ou&ernul 5om%niei a +ost relansat cu etapa a III9a0 Moldo&a,
/rogramul de autostr)i a nregistrat un progres, at%t prin moderni)area autostr)ii
Bucure$ti9/ite$ti, c%t $i prin nc>eierea -cordului de mprumut pri&ind +inan'area lucrrilor
de ctre Banca :uropean de In&esti'ii pentru autostrada Bucure$ti97onstan'a (Fete$ti#,
-ctele normati&e (B"# care au +ost publicate n Monitorul <+icial (n anul 1# au
creat suportul legislati& necesar, aliniind totodat legisla'ia actual din 5om%nia la legisla'ia
european,
/entru armoni)area sistemului de contabilitate auto>ton cu normele interna'ionale,
-G6 a +ost selectat potri&it pre&ederilor ordinului nr,1"CK1 al Ministerului Finan'elor, ca
unitate etalon n &ederea aplicrii, ncep%nd cu anul 1 a standardelor de contabilitate
interna'ionale, armoni)at cu 6irecti&a a IV9a a 7,:,:,
Pagina 10# din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
.a interpretarea re)ultatului nu trebuie s uitm condi'iile concrete n care acestea s9
au ob'inut, $i anume cursul leu9dolar S=- a nregistrat n anul B""" o depreciere de FF,DP,
.a C1,1B,B""" di+eren'a dintre &enituri $i c>eltuieli este de
(9#1"@ mil, lei,
7onsiliul de administra'ie al regiei $i propune ca n anul B""1 s +ie reali)ate
urmtoarele obiecti&e0
9 continuarea contractrii eAecu'iei lucrrilor de ntre'inere prin contracte nc>eiate cu
agen'i economici*
9 +inali)area lucrrilor de moderni)are $i introducerea taArii pe autostrada Bucure$ti9
/ite$ti*
9 +inali)area lucrrilor din etapa a doua de reabilitare a drumurilor na'ionale
9 continuarea lucrrilor din etapa a treia de reabilitare*
9 demararea lucrrilor de construc'ie a autostr)ii Bucure$ti9Fete$ti
9 continuarea lucrrilor de reabilitare a drumurilor +inan'ate din +onduri />are*
9 intrarea n e+ecti&itate a liniei de credit asigurate de 7redit .Nonnais*
9 organi)area unor licita'ii interna'ionale $i ad(udecarea contractului de lucrri
+inan'ate de banca na'ional a ;aponiei*
9 prospectarea pie'ei +inanciare interna'ionale, pentru atragerea unor +onduri necesare
demarrii etapei a patra de reabilitare*
9 per+ec'ionarea $i adaptarea la speci+icului -G6 a indicatorilor de e+icien' a
acti&it'ii regiei*
9 per+ec'ionarea sistemului de e&iden' contabil prin introducerea standardelor de
contabilitate interna'ional, a controlului +inanciar pre&enti& $i a auditului intern*
per+ec'ionarea $i completarea cadrului legislati& care reglementea) acti&itatea n
sectorul de drumuri,
Bugetul de &enituri $i c>eltuieli pe anul B""1
-G6 a transmis cu actul nr,1B1K1,"1,B""1 la Ministerul 2ransporturilor, potri&it
pre&ederilor legale, propunerile de indicatori pentru bugetul regiei n anul B""1,
Ministerul 2ransporturilor a comunicat ni&elurile aprobate la data de B,"B,B""1,
/%n la data pre)en'ei nu au +ost transmise de ctre Ministerul 2ransporturilor sau
Ministerul Finan'elor obser&a'ii cu pri&ire la ni&elurile aprobate,
Pagina 10$ din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
2rebuie men'ionat c ni&elul &eniturilor pentru contribu'ia Ou&ernului 5om%niei la
proiectele de reabilitare pentru etapa a doua $i a treia nu asigur derularea contractelor n
ritmul stabilit prin contracte $i nici ac>itarea +urni)orilor pentru lucrri eAecutate n anul
B""",
< situa'ie deosebit este cea cu pri&ire la indicatorii de e+icien'0 produc'ie,
producti&itate $i c>eltuieli de personal,
/entru +undamentarea n anul B""1 a indicatorilor de e+icien' economic, dup
metodologia +olosit de Ministerul Muncii $i /rotec'iei Sociale , este necesar racolarea
reali)rilor din trimestrul IV B""" pentru c>eltuieli de personal cu structura produc'iei
programate a se reali)a n regie proprie n anul de re+erin' , cu ni&elul producti&it'ii muncii
$i a c%$tigului mediu pe salariat, a&%nd n &edere speci+icul regiei de administrator al
drumurilor ci nu de unitate producti& ,
S25=72=5- B=O:2=.=I /: -G=. B""1
mii
lei
Gr,
crt,
Indicatori /ropuneri
-,G,6,
(iunie B""1#
/ropuneri
-,G,6,
(ianuarie B""1#
-probat de M,F,
(B,"B,B""1#
1 ?ntre'inere 1,B,""",""" B,1@D,""",""" 1,F@,""","""
9trans+eruri F"",""",""" F"",""",""" 1C",""","""
9+ond special @!,""",""" 1,1@",""",""" 1,1C1,""","""
9&enituri proprii 1"D,""",""" 1"D,""",""" 1"D,""","""
B 5epara'ii capitale @"D,""",""" !"",""",""" B@C,D!","""
9+ond special, din care0 F"D,""",""" C"",""",""" B@C,D!","""
repara'ii capitale CC",""",""" C"",""",""" B@C,D!","""
contribu'ia Ou&ernului
5om%niei
BDD,""","""
9trans+eruri B"",""",""" B"",""","""
C 7>eltuieli de capital 1F",""",""" 1!",""",""" C"",""","""
9+ond special C1",""",""" C"",""",""" C"",""","""
9aloca'ii bugetare 1!",""",""" 1!",""","""
1 :c>i&alentul n lei al
tragerilor din eAterne
B,1B,C11,F"F F,C@F,"!",""" B,DB!,@@,B11
! 2rans+eruri 7ontribu'ia
Ou&ernului 5om%niei
1,!FC,@"1,C11 B,"FD,1DB,""" 1",!1C,CD1
F 5ambursri credite
eAterne
11F,@CB,!"" 1D,@C!,""" !B,1@D,FC
D /l'i dob%n)i $i FCD,C@",""" @"C,F",""" FC",1!,11@
Pagina 10% din 109
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
comisioane
Pagina 109 din 109

S-ar putea să vă placă și