Sunteți pe pagina 1din 13

G U V E R N U L R O M N I E I

MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Nota: Toate
campurile sunt
obligatorii
* Completati
sumele folosind
forma partea
intreaga !ecimale
sub forma
"""""""
Pentru sume care
nu au !ecimale#
completati suma
sub forma
"""""$$
** Procentele se
calculea!a automat
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
Anexa nr. 1
M%D&' P'(N ()(C&*I
1. INFORMAII GENERALE PRIVIND MICRONTREPRINDEREA SRL-D
TITLUL PROIECTULUI Cursuri e !i"#a $er"ana %en&ru 'res&ere %r()esi(na!a
Denu"ire s(!i'i&an&* S.C. Deu&s'+eLerne S.R.L-D
C( Uni' e nre$is&rare*
Nr. e inre$is&rare !a ORC*
Ares, s(!i'i&an& * S&r. Pa'ii- nr..-s'. G- a%.1- /ras(0- R("ania
1ue&u!* /ras(0
C( %(s&a!* 233124
Nr. &e!e)(n- 35.6 7.4.32
Nr. )ax- e"ai!8* 3.9: 722956
Ares, e e-"ai!* Deu&s'+e!erne;$"ai!.'("
COD CAEN a)eren& a'&i0i&,<ii %rin'i%a!e :22.
COD CAEN a)eren& %r(ie'&u!ui

Seiu s('ia! =ares,- &e!e)(n- )ax8
Pun'&e e !u'ru =ares,- &e!e)(n- )ax8
:22.
S&r. Pa'ii- nr..-s'. G- a%.1- /ras(0- R("ania
S&r. Pa'ii- nr..-s'. G- a%.1- /ras(0- R("ania- 3.9: 722956
L('a<ia i"%!e"en&,rii %r(ie'&u!ui =Ares,-
&e!e)(n- )ax8*
Pr(ie'&u! se 0a es)asura !a seiu! '!ien&u!ui>
Pers(an, e '(n&a'&
=Ares,- &e!e)(n- )ax- e"ai!8*
/ar#u&a Larisa- S&r. Pa'ii- nr..-s'. G- a%.1- /ras(0- R("ania
+, rug,m s, -nc,rcai -n format PD) urm,toarele documente:
(T&NTI&: T(a&e ('u"en&e!e nu &re#uie sa ai#a "ai "u!& e .3 M/
Certificat de -nmatriculare .*'/D
Copie 0I1CI
Cerere tip de acord de principiu pentru finanare 2ane"a 34
Mi'r(?n&re%rinerea SRL-D es&e %!,&i&(are
e TVA
Da
Nu
Va!(are &(&a!, a %r(ie'&u!ui =),r, TVA8 -
'&I*:
Va!(are AFN - !ei Pr('en& in 0a!(are &(&a!, %r(ie'&@@
Va!(are 'rei&

- !ei Pr('en& in 0a!(are &(&a!, %r(ie'&@@


G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
5 D&.C*I&*&( MIC*%NT*&P*IND&*II 6.*' 7 D8 9I D%M&NI:' D& (CTI+IT(T& N
C(*& .& *&('I;&(;< IN+&.TI=I(
5> Descrierea micro-ntreprinderii 6.*' 7 D8
Domeniul de acti?itate al 6.*' 7 D8
1 Pr(u'&ie
. Ser0i'ii @
4 C("er< Ai a!&e a'&i0i&,<i
Domeniul de acti?itate economic,:
Codul C(&N:
Descriere clas, C(&N:
Scurt descriere a firmei, viziune, misiune, strategie
Domeniul de activitate al companiei DeutscheLerne se inscrie sub codul Caen 8552 '(n)(r" Orinu!ui
Ins&i&u&u!ui Na<i(na! e S&a&is&i', nr. 445B.335 %ri0in a'&ua!iCarea C!asi)i',rii a'&i0i&,<i!(r in e'(n("ia
na<i(na!,- CAEN.
Deu&s'+eLerne es&e ( "i'r(in&re%rinere 'are ()era 'ursuri e !i"#a $er"ana '("%anii!(r e %e %ia&a
#ras(0eana. A'es&e 'ursuri sun& aa%&a&e si )!exi#i!e in )un'&ie e '("%anie si ne0(i!e a'es&eia. Cursuri!e %e
'are !e ()era ur"ares' eC0(!&area 'e!(r %a&ru '("%e&en&e )una"en&a!e* in&e!e$erea !i"#ii 0(r#i&e-
ex%ri"area (ra!a- in&e!e$erea !i"#ii s'rise- rea'&area '(re'&a a unui &ex& s'ris in s'(%u! )(!(sirii a'&i0e a
!i"#ii $er"ane in si&ua&ii '(n're&e. Ti%uri!e e 'ursuri ()eri&e '("%anii!(r sun&*
$er"ana !i"#aD s&anar- in'e%a&(rBin&er"eiarBa0ansa&
$er"ana !i"#aD s%e'ia!iCa&=#usiness- &e+ni'- e&'.8
'ursuri e %re$a&ire %en&ru 'er&i)i'a&e!e in&erna&i(na!e=GOETEE8
Deu&'+eLerne es&e sin$uru! )urniC(r e 'ursuri e !i"#a $er"ana 'are isi (res&e sa )a'i!i&eCe a&a& a''esu!
an$aDa&i!(r s%re n(i '("%e&en&e 'a& si a! an$aDa&(ru!ui in a (#&ine an$aDa&i s%e'ia!iCa&i- %rin e%!asarea
&raineru!ui !a seii!e '("%anii!(r. Pa'+e&e!e e ser0i'ii ()eri&e '("%anii!(r '(n&in*
Un "(u! e 23 uni&a&i e 'urs
O uni&a&e e 'urs ureaCa 93 "in
Au !(' e 4 (ri %e sa%&a"ana
8552 Invatamant in domeniul
cultural limbi straine,
muzica, teatru, dans, arte
plastice, si alte arte
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
A '%C:*I D& M:NC< P&*M(N&NT& N C(D*:' MIC*%NT*&P*IND&*II 6.*' 7 D8
1 Nu",ru! e !('uri e "un', %er"anen&e ='u n(r", ?n&rea$,8 n(u 'rea&e es&e "ai "are sau e$a! 'u 7
. Nu",ru! e !('uri e "un', %er"anen&e ='u n(r", ?n&rea$,8 n(u 'rea&e es&e "ai "are sau e$a! 'u 4 @
4 Nu",ru! e !('uri e "un', %er"anen&e ='u n(r", ?n&rea$,8 n(u 'rea&e es&e "ai "are sau e$a! 'u .
A> M(N(B&M&NT:' 9I *&.:*.&'& :M(N& ('& MIC*%NT*&P*IND&*II 6.*' 7 D8
A>> Descrierea resurselor umane
ncercai s evideniai felul n care cuno!tinele"specializrile"e#periena fiecruia dintre ntreprinztorii
tineri va influena n mod pozitiv evoluia microntreprinderii $%&'&L& ( D&)
Descriei !i e#plicai, n detaliu, politica de resurse umane, atribuii, responsabiliti, strate*ia de dezvoltare
a resurselor umane +e&*& politica de instruire,& Descriei calificrile, e#pertiza personalului an*a-at n
activitatea microntreprinderii, pe activiti desf!urate&
Care sunt"vor fi responsabilitile ntreprinztorilor tineri +responsabilitile fiecrui ntreprinztor t.nr
pentru noua activitate"noul produs
A>5.Detaliere pe acti?it,i*
(cti?itatea Num,r de salariai Preg,tirea profesional,
A'&i0i&a&ea 1
A'&i0i&a&ea .
A>A Cine este angajatul CDcEeieDD# adic, persoana care prin cunotinele pe care le deine poate influena
mersul afacerii 2dac, este ca!ul4F
An$aDa&u! '+eie in 'aru! a'es&ui Pr(ie'& 0a )i
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
G> Descrierea in?estiiei propuse
(taea!, fiiere:
Se a''e%&a (ar )isiere i"a$ine =D%$- %n$8 sau ('u"en&e =F(r- %)8
G5 Costul total al proiectului
V, ru$," s, '("%!e&a<i ur",&(ru! &a#e!- ini'Gn '(s&u! &(&a! a! )ie',rui e!e"en& i"%!i'a& ?n %r(ie'&- Ai sursa e )inan<are a )ie',rui
e!e"en& e in0es&i<ie. Va!(area )ie',rui e!e"en& e '(s& are (u, '("%(nen&e* AFN "axi" 23H in 0a!(area (#ie'&u!ui )inan<a& ),r,
TVA- 'rei& "ini" 23H in 0a!(area (#ie'&u!ui )inan<a& ),r, TVAB a%(r& %r(%riu "ini" 23H in 0a!(area (#ie'&u!ui )inan<a& ),r,
TVA.
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
G P%ND&*&( IN+&.TI=II'%* N CH&'T:I&'I'& ()&*&NT& P'(N:':I D& ()(C&*I
1
P(nerea in0es&i<ii!(r %es&e :3H
.
P(nerea in0es&i<ii!(r %es&e 93H
4
P(nerea in0es&i<ii!(r %es&e 73H
/ ru*m s dai informaii clare !i e#acte privind tipul investitiei, echipamentele, adresa construciei, etc&
!i ata!ai orice contracte de v.nzare"cumprare, oferte de preuri sau facturi, dac avei0
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
GA .urse pentru
aportul propriu:
GA> (portul -n numerar:
Cash: de unde provin banii pentru contribuia proprie la proiect1 2conomii personale, mprumuturi, cash din afacere 1 alte surse1
GA5 .urse pentru finanarea T+( i a altor cEeltuieli neeligibile aferente proiectului *
=surse %r(%rii- 'rei&8
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
&lementul de cost
2Denumirea
elementului de cost
este denumirea
teEnic, complet, a
acestuia
Costul
elementului
(portul propriu
Credit
pentru
cEeltuial,
eligibil,
()N
f,r, T+( -n numerar
Total
>$$ I
I
I
I I
2>4 254I=48J=78J=28 2A4 > = =.8@ 23H 2G4K = =.8@ 23H 2K4 L =.8 @ 23H
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
K '%C('I;(*&( (CTI+IT<=II MIC*%NT*&P*IND&*II 6.*' 7 D8
1 Meiu! rura!
. Meiu! ur#an @
K> D(T& P*I+IND '%C(=I( D& IMP'&M&NT(*& .I N%:' P*%D:.1.&*+ICI::
K5 D:*(0I'IT(T&( P*%I&CT:':I:
In'a in )aCa e s'riere a %r(ie'&u!ui- a )(s& e!a#(ra&a ( s&ra&e$ie %en&ru '(n&inuarea si eC0(!&area a'&i0i&a&i!(r
%r(ie'&u!ui si u%a in'+eierea )inan&arii.
Prin in0es&i&ia s(!i'i&a&a s('ie&a&ea '("er'ia!a isi 0a %u&ea rii'a s&anaru! !a unu! eur(%ean- reusin as&)e! sa
ras%una s(!i'i&arii a)!a&e %e %ia&a- in 'eea 'e %ri0es&e 'un(s&in&e!e e !i"#a $er"ana in 'aru! '("%anii!(r
s&raine. Prin rea!iCarea (#ie'&i0e!(r %r(%use ne as&e%&a" 'a nu"aru! e '!ien&i sa 'reas'a %r($resi0- #aCanu-
ne %e ( %r("(0are rea!a 'u aDu&(ru! %!a&)(r"ei (n!ine 'rea&e si %rin in&er"eiu! %u#!i'i&a&ii in "ass-"eia. Ne
as&e%&a" 'a in ur"a in0es&i&ii!(r rea!iCa&e- in)(r"a&ia !e$a&a e 'a!i&a&e- n(u&a&e si "(erni&a&e sa 'ir'u!e 'a&
"ai ra%i %rin in&er"eiu! a'&ua!i!(r '!ien&i.
Se (res&e '(n&inuarea a'&i0i&a&i!(r eC0(!&a&e si se ur"ares' &rans)erarea si aa%&area ex%erien&ei (#ani&e !a
un nu"ar 'a& "ai "are e '!ien&- %en&ru a 'res&e 'un(s&in&e!e si ne'esi&a&i!e )(!(sirii !i"#ii $er"ane in
'("%anii!e e %e %ia&a #ras(0eana.
Trans)era#i!i&a&ea reCu!&a&e!(r %r(ie'&u!ui es&e )a'i!i&a&a e e)e'&u! %e ( ura&a e 7 !uni a! 'ursuri!(r e !i"#a
$er"ana.
Prin a'es& %r(ie'& ()eri" sansa &u&ur(r '("%anii!(r sa in0es&eas'a in an$aDa&ii sai %en&ru 'a a'es&ia sa %(a&a a
un rana"en& "ai "are si sa !e 'reas'a %er)(r"an&a in "un'a.
E'+i%a e (r$aniCare 0a asi$ura $es&i(narea #aCei e a&e si in&re&inerea a%ara&e!(r si u%a )ina!iCarea
%r(ie'&u!ui- asi$uran '(n&inuarea i"%!e"en&arii a'es&(r "(u!e e 'ursuri &u&ur(r '("%anii!(r 'are (res' sa
in0es&eas'a in a'es& ("eniu.
Pr(ie'&u! ur"ares&e %r("(0area "asuri!(r ra%ie- e)i'ien&e e in0a&are a !i"#ii $er"ane- %re'u" si a
"(#i!i&a&ii s('ie&a&ii '("er'ia!e- e a ras%une ne0(i!(r '("%anii!(r e %e %ia&a #ras(0eana si e a !e 0eni in
aDu&(r- ire'& !a seiu! a'es&(ra- %en&ru a )a'i!i&a in&era'&iunea in&re %res&a&(ru! e ser0i'ii si '("%ara&(r.
A0an in 0eere nu"aru! "are e in0es&i&(ri $er"ani 'are se (rien&eaCa 'a&re %ia&a #ras(0eana- %r(ie'&u! a
%!e'a& e !a %re"isa 'a ( %iei'a in 'a!ea 'res&erii 'un(s&in&e!(r e !i"#a $er"ana ( re%reCin&a si a''esu!
i)i'i! !a in)(r"a&ii!e e %e %ia&a "un'ii- in 'eea 'e %ri0es&e )urniC(rii e !i"#i s&raine. C(n're&- se (res&e
Mi'r(in&re%rinerea SC Deu&s'+eLerne SRL-D 0a a0ea seiu! %e s&raa Pa'ii- nr..-s'. G- a%.1- /ras(0-
R("ania. Cursuri!e e !i"#a $er"ana ()eri&e e a'eas&a '("%anii!(r- 0(r a0ea !(' !a seiu! '("%anii!(r
#ene)i'iare e a'es&e 'ursuri.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
%r(ie'&u! %r(%us se
?n'areaC, ?n %(!i&i'a
(r$aniCa<iei e %r(&e'<ie Ai ?"#un,&,<ire a "eiu!ui ?n'(nDur,&(r.
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
3:TI'I;(*&( N%I'%* T&HN%'%BII 9I P*%M%+(*&( .%CI&T<=II IN)%*M(=I%N('&
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
3> .%CI&T(T&( IN)%*M(=I%N('< 9I N%I'& T&HN%'%BII:
2#plicai modul n care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnolo*ii !i"sau a soluiilor informatice sau la cre!terea *radului
de utilizare a noilor tehnolo*i" soluiilor informaticei n procesul de producie"prestare servicii" construcii
3A P*%D:.&'& N%I =es'rie<i &i%u! e %r(useBser0i'ii Ai 'ara'&eris&i'i- %r('en&u! in &(&a! 0GnC,ri- %re< 0GnCare8*
Produs Pondere -n ?Ln!,rile totale
3G IMP(CT:' (.:P*( M&DI:':I 9I &)ICI&N=( &N&*B&TIC<
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
1 I"%!e"en&area P!anu!ui e a)a'eri '(nu'e !a 'reA&erea $rau!ui e u&i!iCare a &e+n(!($ii!(r n(i-
"(erne AiBsau a s(!u<ii!(r in)(r"a&i'e ?n %r('esu! e %r(u'<ieB %res&are ser0i'ii. P!anu! e a)a'eri
are %(&en<ia! in(0a&i0 Ai B sau 'rea&i0.
@
. I"%!e"en&area P!anu!ui e a)a'eri nu '(nu'e !a 'reA&erea $rau!ui e u&i!iCare a &e+n(!($ii!(r n(i-
"(erne AiBsau a s(!u<ii!(r in)(r"a&i'e ?n %r('esu! e %r(u'<ie B %res&are ser0i'ii =%(&en<ia!u!
in(0a&i0 Ai B sau 'rea&i0 a! %r(ie'&u!ui es&e nese"ni)i'a&i08.
. 35 P*%D:.:'1 .&*+ICI:'
Descriei !i e#plicai, n detaliu, produsul"serviciul ce face obiectul investiiei propuse n proiect&
Descrierea produsului0 caracteristici fizice +mrime, form, culoare, desi*n, capaciti,, tehnolo*ia utilizat n
producerea" dezvoltarea lui +materii prime, echipamente, fora de munc, patente etc ( localizai, la nivel de
re*iune de dezvoltare"-ude, sursa acestor elemente,&
Descrierea serviciului0 ce reprezint, ce nevoi satisface, care sunt materialele !i echipamentele necesare
prestrii serviciului, etape n procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clieni&
3rezentai modul n care tehnolo*iile noi, moderne vor fi utilizate n producerea" meninerea" dezvoltarea
produsului" serviciului&
2videniai noutatea, caliti"avanta-e ale produsului" serviciului dvs& fa de cel al competitorilor&
3unctele tari ale afacerii +produsului" serviciului,, avanta-e oferite fa de competitori&
'iscuri identificate !i msurile prevzute pentru diminuarea efectelor n cazul materializrii acestor riscuri&
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Des'rie<i 'u" %(a&e %r(ie'&u! a)e'&a "eiu!- Ai 'e s(!u<ii a<i $Gni& %en&ru e!i"inarea a'es&(r e)e'&e. Ex%!i'a<i "(u! ?n 'are %r(ie'&u!
'(n&ri#uie !a "axi"iCarea #ene)i'ii!(r Ai reu'erea e)e'&e!(r ne$a&i0e asu%ra "eiu!ui ?n'(nDur,&(r- in'!usi0 ",suri e %r("(0are a
e)i'ien<ei ener$e&i'e. Une es&e 'aCu!- %reCen&a<i "(u! ?n 'are %r(ie'&u! %r(%us se ?n'areaC, ?n %(!i&i'a (r$aniCa<iei e %r(&e'<ie Ai
?"#un,&,<ire a "eiu!ui ?n'(nDur,&(r.
M5 P'(N D& )IN(N=(*& ( IN+&.TI=I&I:
.uma
>
I
Crei&e #an'are
1
Su"e!e 0(r )i &re'u&e ?n LEI- ),r, TVA
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
M P*%I&C=II )IN(NCI(*&
)(CI'IT<=I (C%*D(T& MIC*%NT*&P*IND&*II 6.*' 7 D8
a4 A'(rare A!('a<ie Finan'iara Nera"#ursa#i!e C("%!e&a&i su"a s(!i'i&a&a %en&ru AFN.
b4
Garan<ie a'(ra&a e F(nu! Na<i(na! e Garan&are a! Crei&e!(r
%en&ru n&re%rineri Mi'i Ai MiD!('ii S.A. M I.F.N.
=F.N.G.C.I.M.M.8
C("%!e&a&i 0a!(area 'rei&u!ui s(!i'i&a&
c4
S'u&irea e !a %!a&a '(n&ri#u<ii!(r e asi$ur,ri s('ia!e a&(ra&e
e an$aDa&(ri- %(&ri0i& !e$ii- %en&ru 0eni&uri!e a)eren&e &i"%u!ui
!u'ra& e 'e! "u!& 7 =%a&ru8 sa!aria<i- an$aDa<i %e %eri(a,
nee&er"ina&,.
Es&i"a<i 0a!(area &(&a!, a sa!arii!(r %e
%ar'ursu! eru!,rii %r($ra"u!ui =4ani8
%en&ru 'are se s(!i'i&, s'u&ire e i"%(Ci&.
d4
S'u&irea e !a %!a&a &axe!(r %en&ru (%era<iuni!e e ?n"a&ri'u!are
e)e'&ua&e !a O)i'ii!e Re$is&ru!ui C("er<u!ui- %en&ru
?nre$is&rarea "i'r(?n&re%rineriiN
C("%!e&a&i su"a &(&a!a &axe!(r %en&ru
(%era<iuni!e e ?n"a&ri'u!are e)e'&ua&e !a
O)i'ii!e Re$is&ru!ui C("er<u!ui- %en&ru
?nre$is&rarea "i'r(?n&re%rineriiN
Total 'ei
M> .CH&M( D& )IN(N=(*&
1 S'+e"a e )inan<are 'u 'rei& #an'ar @
. S'+e"a e )inan<are ),r, 'rei& #an'ar
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
AFN
A!&e surse
T%T(' >$$I
MA CH&'T:I&'I (N:('& D& P*%D:C=I&1&@P'%(T(*&:
De&a!ia<i '+e!&uie!i!e ire'&e Ai inire'&e anua!e a!e a'&i0i&,<ii 'e se 0a es),Aura ?n ur"a i"%!e"en&,rii %r(ie'&u!ui !a 'a%a'i&a&ea
"axi",
CEeltuieli de producie1e"ploatare .uma / 'ei I
Ma&erii %ri"e
Ma&eria!e auxi!iare
Man(%er, ire'&, =sa!arii J &axe Ai '(n&ri#u<ii s('ia!e8
Ener$ie- a!&e u&i!i&,<i
Su#ansa"#!e
Ser0i'ii sau !u'r,ri su#'(n&ra'&a&e
A!&e '+e!&uie!i ire'&e
C+e!&uie!i e %r(u'<ie inire'&e
A"inis&ra<ie B Mana$e"en&
C+e!&uie!i e /ir(u B Se're&aria&
C+e!&uie!i e Trans%(r& =&rans%(r& in&ern- "ani%u!area %r(use!(r ?n 'aru! a'&i0i&,<ii Ai
'u 'e )(r<e se rea!iCeaC,8
C+e!&uie!i e %r(&e'<ia "un'ii Ai a "eiu!ui
A!&e '+e!&uie!i inire'&e
T%T('
MG +&NIT:*I (N:('& P*&C%NI;(T&:
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
=De&a!ia<i 0(!u"u! 0GnC,ri!(r anua!e %en&ru )ie'are 'a&e$(rie e %r(usBser0i'ii ()eri&e %rin i"%!e"en&area %r(ie'&u!ui !a 'a%a'i&a&ea
"axi", a e'+i%a"en&e!(r8

+Ln!,ri la capacitatea ma"im, Pondere -n ?Ln!,rile totale
Pr(usu! 1
Pr(usu! .
Pr(usu! 4
T%T('
BUCURE T I S t r . Po t e r a i , n r . 1 1 , s e c t o r 4 ,
T e l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
(N&@< '( P'(N:' D& ()(C&*I:
C*IT&*II D& &+(':(*& ( P'(N:':I D& ()(C&*I
Nr crt Criterii
Punctaj
Domeniul de acti?itate al micro-ntreprinderii 6.*' 7 D8
A
1 Pr(u'<ie .3
. Ser0i'ii 12
4 C("er< Ai a!&e a'&i0i&,<i 13
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munc, permanente -n cadrul
micro-ntreprinderii 6.*' 7 D8
/
7
Nu",ru! e !('uri e "un', %er"anen&e ='u n(r", ?n&rea$,8 n(u 'rea&e
es&e "ai "are sau e$a! 'u 7
.3
2
Nu",ru! e !('uri e "un', %er"anen&e ='u n(r", ?n&rea$,8 n(u 'rea&e
es&e "ai "are sau e$a! 'u 4
12
9
Nu",ru! e !('uri e "un', %er"anen&e ='u n(r", ?n&rea$,8 n(u 'rea&e
es&e "ai "are sau e$a! 'u .
13
Ponderea in?estiiilor -n cEeltuielile aferente Planului de afaceri
C
9 P(nerea in0es&i<ii!(r %es&e :3H .3
5 P(nerea in0es&i<ii!(r %es&e 93H 12
: P(nerea in0es&i<ii!(r %es&e 73H 13
'ocali!area acti?it,ii micro-ntreprinderii 6.*' 7 D8
D
6 Meiu! rura! 13
13 Meiu! ur#an 2
:tili!area noilor teEnologii i promo?area societ,ii informaionale
E
1.
I"%!e"en&area P!anu!ui e a)a'eri '(nu'e !a 'reA&erea $rau!ui e
u&i!iCare a &e+n(!($ii!(r n(i- "(erne AiBsau a s(!u<ii!(r in)(r"a&i'e ?n
%r('esu! e %r(u'<ieB %res&are ser0i'ii.
P!anu! e a)a'eri are %(&en<ia! in(0a&i0 Ai B sau 'rea&i0.
13
14
I"%!e"en&area P!anu!ui e a)a'eri nu '(nu'e !a 'reA&erea $rau!ui e
u&i!iCare a &e+n(!($ii!(r n(i- "(erne AiBsau a s(!u<ii!(r in)(r"a&i'e ?n
%r('esu! e %r(u'<ie B %res&are ser0i'ii =%(&en<ia!u! in(0a&i0 Ai B sau
'rea&i0 a! %r(ie'&u!ui es&e nese"ni)i'a&i08
2
.cEema de finanare
F
17 S'+e"a e )inan<are 'u 'rei& #an'ar .3
12 S'+e"a e )inan<are ),r, 'rei& #an'ar 13
Total puncte obinute
Punctajul ma"im care se poate obine este de >$$ puncte
Punctajul minim care se poate obine este de K$ puncte
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 3$ puncte
'a punctaje egale ?a pre?ala num,rul de -nregistrare on/line
IN.T*:C=I:NI D& C%MP'&T(*& %N/'IN& ( P'(N:':I D& ()(C&*I
1
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
0ine ati ?enitN
A'eas&a es&e %a$ina %rin'i%a!a a '(n&u!ui u"nea0(as&ra %en&ru ins'rieri!e !a OPr($ra"u!
%en&ru s&i"u!area in)iin&arii si eC0(!&arii "i'r(in&re%rineri!(r e 'a&re in&re%rinCa&(rii &ineriO
In "eniu! in s&an$a 0e&i $asi 5 se'&iuni e )(r"u!are %e 'are &re#uie sa !e '("%!e&a&i inain&e
e a &ri"i&e )(r"u!are!e '("%!e&a&e (%era&(ri!(r n(s&ri.
Ce!e 5 se'&iuni sun& i"%ar&i&e in (ua %ar&i- una es&ina&a in)(r"a&ii!(r $enera!e re)eri&(are !a
)ir"a u"nea0(as&ra si a!&a 'are 'u%rine 9 se'&iuni ne'esare )inan&arii.
Pen&ru a %u&ea &ri"i&e )(r"u!are!e- toate cele M categorii sunt obligatorii si nu %u&e&i &ri"i&e
)(r"u!are!e inain&e 'a a'es&ea sa )ie sa!0a&e.
Oa&a 'u &ri"i&erea )(r"u!are!(r- a'es&ea nu "ai %(& )i "(i)i'a&e si 0a ru$a" sa !e '("%!e&a&i
'u a&en&ie.
Fie'are in&re 'a&e$(rii '(n&ine un )(r"u!ar une se re'("ana sa '("%!e&a&i 'a& "ai e&a!ia&
)ie'are %un'& a! a'es&uia.
Pen&ru a sa!0a un )(r"u!ar- a%asa&i #u&(nu! OSa!0eaCaO 'e se $ases&e !a s)arsi&u! )(r"u!aru!ui
Inain&ea &ri"i&erii )(r"u!are!(r 'a&re (%era&(ri- se %(& ei&a si sa!0a )(r"u!are!e e 'a&e (ri
(ri&i- a%!i'a&ia #!('an sa!0area nu"ai in ur"a &ri"i&erii a'es&(ra.
Nota: Va ru$a" sa '("%!e&a&i )(r"u!are!e )ara ia'ri&i'e.
Se'&iuni!e sa!0a&e sun& e0ien&ia!e %rin&r-un )una! a!#as&ru es'+is- iar se'&iuni!e une &re#uie
sa '("%!e&a&i )(r"u!aru! a)eren& au un )una! a!#as&ru in'+is.
Se'&iunrea in !u'ru es&e e0ien&ia&a %rin&r-un &ex& in$r(sa& in "eniu.
Anu"i&e su#%un'&e in )(r"u!are au &ex&e ex%!i'a&i0e ()erinu-0a nis&e !inii $enera!e e
ur"a& %en&ru su#%un'&u! res%e'&i0. A'es&ea sun& e . )e!uri 'are %(& )i i)eren&ia&e %rin 'u!(ri.
Tex&e!e ex%!i'a&i0e in a)ara 'ase&e!(r 'are &re#uie '("%!e&a&e au ( 'u!(are nea$ra- iar 'e!e in
inaun&ru! 'ase&e!(r sun& a!#as&re. Tex&e!e ex%!i'a&i0e in inaun&ru! 'ase&e!(r 0(r is%area (a&a
'e a&i a& '!i'P in 'ase&a res%e'&i0a %en&ru a '("%!e&a su#%un'&u! )(r"u!aru!ui. A0e&i
%(si#i!i&a&ea e a re0eea &ex&e!e ex%!i'a&i0e '(nsu!&an ('u"en&e!e a)eren&e OPr($ra"u!ui
%en&ru s&i"u!area in)iin&arii si eC0(!&arii "i'r(in&re%rineri!(r e 'a&re in&re%rinCa&(rii &ineriO.
Pen&ru )ie'are )(r"u!ar sa!0a& 0e&i %ri"i un %un'&aD in )un'&ie e (%&iuni!e '("%!e&a&e in
)(r"u!aru! res%e'&i0- iar a'es& %un'&aD 0a es&e '("uni'a& a&un'i 'an sa!0a&i un )(r"u!ar.
Pun'&aDu! &(&a! a'u"u!a& !a un "("en& a& es&e a)isa& in C(na e "eniu.
Cum atase! un fisierF
La se'&iunrea 7 =P(nerea in0es&i&ii!(r in '+e!&ui!i!e a)eren&e P!anu! e a)a'eri8 a0e&i
%(si#i!i&a&ea e a a&asa )isiere.
Pen&ru a a&asa )isiere- a%asa&i #u&(nu! O/r(Fse )i!esO. Vi se es'+ie ( )ereas&ra une a0e&i
%(si#i!i&a&ea e a a!e$e unu! sau "ai "u!&e )isiere.
Se a''e%&a (ar )isiere i"a$ine =D%$- %n$8 sau ('u"en&e =F(r- %)8.
In "("en&u! 'an a&i &er"ina& !is&a e )isiere- a%asa&i #u&(nu! OS&ar& u%!(aO. In a'es&
"("en&- )isiere sun& &ri"ise si %u&e&i (#ser0a %r($resu! )isieru!ui in 'urs- 'a& si %r($resu! &(&a!.
In "("en&u! 'an a'eas&a (%era&iune es&e )ina!iCa&a- )isiere!e u"nea0(as&ra 0(r a%area in
se'iunea e OFisiere a&asa&eO. Ai'i a0e&i %(si#i!i&a&ea e a 0iCua!iCa )isieru! &ri"is a%asan %e
nu"e!e )isieru!ui si %(si#i!i&a&ea e a s&er$e )isieru! a%asan #u&(nu! OS&er$eO.
.