Sunteți pe pagina 1din 7

VOCABULARIO MINIMO LATN

1 Declinacin:
agricola,-ae: agricultor
anima,-ae: vida, alma
aqua,-ae: agua
ara,-ae: altar
causa,-ae: causa
cura,-ae: cuidado
dea,-ae: diosa
epistula,-ae: carta
femina,-ae: mujer
filia,-ae: hija
fuga,-ae: huida
gratia,-ae: favor, gracia
hora,-ae: hora
ianua,-ae: puerta
incola,-ae: habitante
insula,-ae: isla
iustitia,-ae: justicia
mensa,-ae: mesa
natura,-ae: naturaleza
nauta,-ae: marinero
opera,-ae: trabajo
pecunia,-ae: dinero
persona,-ae: persona, mscara
porta,-ae: puerta
praeda,-ae: presa, botn
puella,-ae: nia, chica
pugna,-ae: lucha
regina,-ae: reina
rosa,-ae: rosa
scientia,-ae: conocimiento,ciencia
serva,-ae: sierva
silva,-ae: selva, bosque
tabula,-ae: tabla (para escribir)
terra,-ae: tierra
toga,-ae: toga
via,-ae: camino, calle
villa,-ae: casa de campo
vita,-ae: vida
- - - - - - - - - - - -
copia,-ae: abundancia
copiae,-arum: tropas, recursos
littera,-ae: letra
litterae,-arum: carta, literatura
angustiae,-arum: desfiladero
insidiae,-arum: emboscada
divitiae,-arum: riquezas
reliquiae,-arum: restos

2 Declinacin:
ager, agri: campo
amicus,-i: amigo
annus,-i: ao
argentum,-i: plata
aurum,-i: oro
bellum,-i: guerra
cibus,-i: alimento
consilium,-ii: consejo, decisin, plan
dominus,-i: seor, dueo
domus (-i/-us): casa
donum,-i: regalo
equus,-i: caballo
ferrum,-i: hierro
filius,-ii: hijo
frumentum,-i: trigo
gladius,-ii: espada
humus,-i: suelo
imperium,-ii: mando (militar), imperio
ludus,-i: juego
lupus,-i: lobo
magister,-tri: maestro
modus,-i: medida
morbus,-i: enfermedad
nuntius,-ii: mensajero
oculus,-i: ojo
oppidum,-i: ciudad (fortificada)
periculum,-i: peligro
populus,-i: pueblo
proelium,-ii: batalla
puer,-i: nio
servus,-i: siervo, esclavo
signum,-i: signo, seal, bandera
somnus,-i: sueo
studium,-ii: deseo, aficin, estudio
templum,-i: templo
ventus,-i: viento
legatus,-i: legado, embajador
liber,-bri: libro
verbum,-i: palabra
vir, viri: varn
- - - - - - - - - - - - -
auxilium,-ii: ayuda
auxilia,-orum: tropas auxiliares
castrum,-i: fortn, castillo
castra,-orum: campamento
liberi,-orum: los hijos
arma,-orum: las armas
pelagus,-i: pilago, mar (n)
virus,-i: veneno (n)
vulgus,-i: vulgo (n)
deus, dei: dios
locus,-i: lugar (m/n)


3 Declinacin:
animal,-lis: animal (n) (-i-)
arbor,-oris: rbol
ars, artis: tcnica, arte (-i-)
canis,-is: perro (-cons-)
caput, capitis: cabeza (n)
carmen,-minis: poema, canto (n)
civis,-is: ciudadano
civitas,-atis: ciudad
clamor,-oris: grito
consul,-lis: cnsul
corpus,-poris: cuerpo (n)
dens, dentis: diente (-cons-/-i-)
dux, ducis: jefe, gua, general
flumen,-minis: ro (n)
frater, fratris: hermano (-cons-)
gens, gentis: pueblo, gente (-i-)
genus,-neris:clase,raza,gnero (n)
hiems, hiemis: invierno
homo, hominis: hombre
hostis,-is: enemigo
imperator,-oris: general, emperador
iter, itineris: camino (n)
ius, iuris: derecho (n) (iurium)
labor,-oris: trabajo
lapis,-idis: piedra
legio,-onis: legin
leo, leonis: len
lex, legis: ley
mare,-is: mar (n)
mater,-tris: madre (-cons-)
mens, mentis: mente, intencin (-i-)
mensis,-is: mes (-cons-/-i-)
miles, militis: soldado
mons, montis: monte (-i-)
mors, mortis: muerte (-i-)
mos, moris: costumbre
mulier,-eris: mujer
multitudo,-dinis: multitud
nomen,-minis: nombre (n)
nox, noctis: noche (-i-)
odor,-oris: olor
oratio,-onis: discurso, lenguaje
ordo, ordinis: orden, fila
os, oris: boca, rostro, cara (n)
ovis,-is: oveja
pars, partis: parte (-i-)
pater,-tris: padre (-cons-)
pax, pacis: paz
pes, pedis: pie
piscis,-is: pez
pons, pontis: puente
ratio,-onis: razn, cuenta, medida
rex, regis: rey
rus, ruris: campo (n)
salus,-utis: salvacin, salud
senex, senis: anciano
sermo,-onis: lenguaje, conversacin
societas,-atis: sociedad
tempus,-poris: tiempo (n)
urbs, urbis: ciudad (-i-)
uxor,-oris: esposa
virtus,-utis: valor, virtud
voluntas,-atis: voluntad
vox, vocis: voz, sonido, palabra
vulnus,-neris: herida (n)
- - - - - - - - - - - - - -
finis,-is: fin, lmite
fines,-ium: territorio
moenia,-ium: murallas
bos, bovis: buey, vaca
vas, vasis: vaso (n) (3/2)
vis (pl.: vires,-ium): fuerza
parentes,-tum: los padres

4 Declinacin:
acus,-us: aguja
adventus,-us: llegada
casus,-us: cada,suceso,casualidad
cornu,-us:cuerno, ala del ejrcito
domus (-us/-i): casa
equitatus,-us: caballera
exercitus,-us: ejrcito
fructus,-us: fruto
genu,-us: rodilla
impetus,-us: ataque, embestida
manus,-us: mano, tropa
motus,-us: movimiento
passus,-us: paso
senatus,-us: senado
sensus,-us: sentido
versus,-us: verso

5 Declinacin:
dies, diei: da
facies, faciei: cara, rostro
fides,-ei: fe, lealtad, confianza
res, rei: cosa
species,-ei: belleza, aspecto
spes, spei: esperanza

Nombres Propios:
Athenae,-arum: Atenas
Caesar,-aris: Csar
Caius (Gaius),-ii: Cayo (Gayo)
Carthago,-ginis: Cartago
Cicero,-onis: Cicern
Emerita,-ae: Mrida
Gallia,-ae: Galia
Hispania,-ae: Espaa
Italia,-ae: Italia
Iuppiter, Iovis: Jpiter
Latium,-ii: El Lacio
Roma,-ae: Roma

ADJETIVOS:
1 clase: (1 y 2 declin.)
altus,-a,-um: alto, profundo
beatus,-a,-um: feliz, dichoso
bonus,-a,-um: bueno
carus,-a,-um: querido
certus,-a,-um: cierto, seguro
ceterus,-a,-um: restante, dems
clarus,-a,-um: famoso, claro
cupidus,-a,-um: deseoso, vido
doctus,-a,-um: docto, sabio
gratus,-a,-um: grato
inimicus,-a,-um: enemigo
longus,-a,-um: largo
magnus,-a,-um: grande
malus,-a,um: malo
miser,-era,-erum: msero, desgraciado
multus,-a,-um: mucho
novus,-a,-um: nuevo
parvus,-a,-um: pequeo
plenus,-a,-um: lleno
primus,-a,-um: primero
pulcher,-chra,-chrum: hermoso
sinister,-tra,-trum: izquierdo, desgraciado
verus,-a,-um: verdadero
2 clase: (3 declinacin)
acer,acris,acre: agudo, duro, acre
audax,-acis: audaz
brevis,-e: breve
celer, celeris, celere: rpido
ingens,-ntis: grande
iuvenis,-is: joven (-cons-)
omnis,-e: todo
prudens,-ntis: prudente
dives,-vitis: rico (-cons-)
facilis,-e: fcil
fortis,-e: fuerte
gravis,-e: pesado
sapiens,-ntis: sabio
similis,-e: semejante
utilis,-e: til
vetus,-teris: viejo, antiguo (-cons-)
Comparativos:
maior,-ius: mayor
melior,-ius: mejor
minor, minus: menor
peior,-ius: peor
prior,-ius: anterior
superior,-ius: superior, ms alto

PRONOMBRES /Adjet./Determ.
ego: yo tu: t se: se
meus,-a,-um: mo (mi)
tuus,-a,-um: tuyo (tu)
suus,-a,-um: suyo (su)
noster,-tra,-trum: nuestro
vester,-tra,-trum: vuestro
hic, haec, hoc: este
iste, ista, istud: ese
ille, illa, illud: aquel
ipse,ipsa,ipsum: mismo(en persona)
is, ea, id: l, este, aquel
idem, eadem, idem: mismo(de antes)
unus,-a,-um: uno (uno solo)
duo, duae, duo: dos
tres, tria: tres
quattuor, quinque, sex, septem,octo,
novem, decem, undecim, duodecim,
tredecim, quattuordecim, quindecim,
sedecim, septendecim,
duodeviginti, undeviginti, viginti;
triginta, quadraginta, quinquaginta,
sexaginta, septuaginta, octoginta,
nonaginta
centum: ciento, cien
ducenti,-ae,-a: doscientos
trecenti,-ae,-a: trescientos
(quadringenti, quingenti, sexcenti,
septingenti, octingenti, nongenti)
mille: mil
milia,-ium: miles, millares
qui,quae,quod: que, cual, quien
quis (qui), quae, quid (quod)?: quin?
cul? qu?
aliquis, aliqua, aliquid (aliquod):
alguno, alguien, algo
quidam, quaedam, quiddam (quoddam):
cierto, un
alius,-a,-ud: otro
alter,-tera,-terum:otro(entre dos)
neuter,-tra,-trum: ninguno de los dos, ni
el uno ni el otro
totus,-a,-um: todo (entero)
solus,-a,-um: solo
ullus,-a,-um: alguno
nullus,-a,-um: ninguno
nemo (neminis): nadie, ninguno
nihil (indecl.): nada (n)
tot...quot... (indecl.): tantos... cuantos...
talis,-e: tal
qualis,-e: cual

V E R B O S :
sum, es, esse, fui: ser, estar, haber (impers.)
---------------
amo,-as,-~re,-~vi,-~tum: amar
moneo,-es,-re, monui, mon0tum: avisar, aconsejar, amonestar
rego,-is,- re, rexi, rectum: regir, guiar, dirigir
audio,-is,-re,-vi,-tum: oir
capio,-is,- re, cepi, captum: coger, tomar
---------------
appello,-as,-are,-avi,-atum: llamar
do, das, dare, dedi, datum: dar
laudo,-as,-are,-avi,-atum: alabar
narro,-as,-are,-avi,-atum: narrar, contar
nuntio,-ias,-iare,-iavi,-iatum: anunciar, comunicar
orno,-as,-are,-avi,-atum: adornar
paro,-as,-are,-avi,-atum: preparar
porto,-as,-are,-avi,-atum: llevar
puto,-as,-are,-avi,-atum: juzgar, considerar, pensar
rogo,-as,-are,-avi,-atum: rogar, pedir, preguntar
sto, stas, stare, steti, statum: estar en pie, estar, pararse
voco,-as,-are,-avi,-atum: llamar
---------------
doceo,-es,-ere, docui, doctum: ensear
habeo,-es,-ere, habui, habitum: tener
iubeo,-es,-ere, iussi, iussum: mandar
moveo,-es,-ere, movi, motum: mover, conmover
taceo,-es,-ere,-ui,-itum: callar
teneo,-es,-ere,-ui, tentum: tener (cogido), mantener, conservar, sujetar
timeo,-es,-ere,-ui,---: temer
video,-es,-ere, vidi, visum: ver
---------------
ago,-is,-ere, egi, actum: conducir, hacer
cado,-is,-ere, cecidi, casum: caer, perecer
cognosco,-is,-ere, cognovi, cognitum: conocer, saber
colo,-is,-ere, colui, cultum: cultivar, cuidar, honrar, habitar
curro,-is,-ere, cucurri, cursum: correr
dico,-is,-ere, dixi, dictum: decir
duco,-is,-ere, duxi, ductum: conducir, llevar, estimar
emo,-is,-ere, emi, emptum: comprar
gero,-is,gerere, gessi, gestum: llevar (a cabo), conducir, hacer
lego,-is,-ere, legi, lectum: leer, elegir
mitto,-is,-ere, misi, missum: enviar
peto,-is,-ere,-ivi (/-ii),-itum: pedir, buscar, dirigirse a, atacar
pono,-is,-ere, posui, positum: poner, dejar
scribo,-is,-ere, scripsi, scriptum: escribir
sumo,-is,-ere, sumpsi, sumptum: tomar
vinco,-is,-ere, vici, victum: vencer
---------------
aperio,-is,-ire, aperui, apertum: abrir
convenio,-is,-ire, conveni, conventum: acudir, reunirse, convenir
invenio,-is,-ire, inveni, inventum: encontrar
pervenio,-is,-ire, perveni, perventum: llegar
scio,-is,-ire, scivi (scii), scitum: saber
sentio,-is,-ire, sensi, sensum: sentir
venio,-is,-ire, veni, ventum: venir, ir, llegar
---------------
accipio,-is,-ere, accepi, acceptum: recibir, acoger
aspicio,-is,-ere, aspexi, aspectum: mirar (a)
cupio,-is,-ere, cupivi, cupitum: desear, anhelar
facio,-is,-ere, feci, factum: hacer
iacio,-is,-ere, ieci, iactum: lanzar
perficio,-is,-ere, perfeci, perfectum: hacer por completo, acabar
rapio,-is,-ere, rapui, raptum: arrebatar
---------------
loquor,-eris,-i, locutus sum: hablar, decir
proficiscor,-eris,-i, profectus sum: marchar
sequor,-eris,-i, secutus sum: seguir
---------------
audeo,-es,-ere, ausus sum: atreverse, osar
---------------
absum, abes, abesse, afui: estar ausente, estar lejos
adsum, ades, adesse, adfui (affui): estar presente, ayudar
desum, dees, deesse, defui: faltar
praesum, praees, praeesse, praefui: estar al frente de
prosum, prodes, prodesse, profui: aprovechar, ser til
possum, potes, posse, potui: poder
---------------
volo, vis, velle, volui: querer
nolo, non vis, nolle, nolui: no querer
malo, mavis, malle, malui: querer ms, preferir
fero, fers, ferre, tuli, latum: llevar
refero,-fers,-ferre,-tuli,-latum: hacer volver, referir, llevar (ante)
eo, is, ire, ivi (ii), itum: ir
redeo,-is,-ire,-ii,-itum: volver
fio, fis, fieri, factus sum: ser hecho, llegar a ser, suceder
---------------
pluit: llueve
miseret: compadecerse
licet: est permitido, es lcito
oportet: es conveniente, necesario
---------------
aio, ait: digo, dice, dijo
inquam, inquit: digo, dice, dijo
---------------
coepi, coeptum: empec (perfecto)
memini: recuerdo (perfecto con valor de presente)
odi: odio (perfecto con valor de presente)

PALABRAS INVARIABLES:
et, ac , atque, -que: y
nec, neque: ni, y no
aut, vel, seu, sive, -ve: o
sed: pero, sino
nam, enim: pues
cum (conj.): cuando, como
quod (conj.): que, porque
ut: que, para que, como, cuando
ne: que no, para que no
-ne (enclt.): acaso?, ""
ubi: donde
unde: de donde
quo: a donde
qua: por donde
hic: aqu
ibi: all, en ese lugar
hodie: hoy
heri: ayer
cras: maana
semper: siempre
saepe: a menudo, muchas veces
nunquam: nunca
nunc: ahora
tum, tunc: entonces
simul: al mismo tiempo, tan pronto como
deinde: despus, luego
quando?: cundo?
cur?: por qu?
iam: ya
quod, quia, quoniam: porque
etiam: tambin, incluso
non: no
ita, sic: as, de tal manera
satis: bastante
magis, plus: ms
minus: menos
tam: tan (tam... quam...: tan...como...)
quam: que (magis / minus...quam...: ms /
menos... que...)
maxime: muy, mucho, sobre todo
multum, multo: mucho
semel, bis, ter: una, dos, tres veces
bene: bien
breviter: brevemente
celeriter: rpidamente
prudenter: prudentemente
casu: por casualidad

PREPOSICIONES : (principales)
De Acusativo:
ad: a hacia, hasta, para
adversus: contra, frente a
ante: ante, delante de
apud: cerca de, junto a, en
circum: alrededor de
contra: frente a, contra
extra: fuera de, excepto
inter: entre, en medio de
ob: a causa de, delante de
per: por, a travs de
post: despus de, detrs de
propter: a causa de
supra: sobre, encima de
trans: al otro lado de,ms all de
versus: hacia

De Ablativo:
a (ab), de,ex: de
cum: con
prae: delante de
pro: delante de, en favor de
sine: sin

De Acusativo y Ablativo:
in: a, contra (Ac.); en (Abl.)
sub: bajo, debajo de
super: sobre, ms de, acerca de