Sunteți pe pagina 1din 32

CLINICA

MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 1/ 32

Ex.____
MANUALUL CALITII
MC - 01

ELABORAT, APROBAT,
Responsabil AC, Director General,

___________________________________________________________________________________________________________________________
Cod: MC 01 Editia 1/ 0!.200"
Revi#ia 0/ 0!.200"
Exe$plar nr. ______
___________________________________________________________________________________________________________________________
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 2/ 32

Ex.____
Avert!"e#t:
Prezentul document este proprietatea Organizatiaui de analiza al S.C. MEDIMPACT S.R.L. Reproducerea
partiala sau integrala a acestuia sunt interzise fara acordul conducerii Organizatiaui.
1$ %COP &I DOMENIU DE APLICARE
%an&al&l calit'(ii )ir$ei al *.C. %ED+%,AC- *.R... are drept scop en&n(area politicii
privind calitatea serviciilor veri/ic'rilor 0i descrierea siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii
aplicabil 1n acestea, concentrand&2se as&pra principalelor aspecte care sta& la ba#a asig&rarii
calitatii, protectiei si sig&rantei personal&l&i si a $edi&l&i, pentr& a garanta ca reg&lile
proced&rate s&nt per$anent respectate de catre intreg&l personal. Aspectele practice ale
activitatii clinicii s&nt c&prinse in proced&rile de l&cr& si instr&cti&nile, la care se /ace re/erire
pe parc&rs&l $an&al&l&i.
%an&al&l Calit'(ii de$onstrea#' con/or$itatea siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii
stabilit 0i i$ple$entat 1n activitatea clinicii c& cerin(ele standardelor de re/erin(' *R E3 +*4
"0012005 ast/el 1nc6t s' se per$it' stabilirea e/icien(ei 0i atingerea obiectivelor privind
calitatea serviciilor.
Cerin(ele %an&al&l&i Calit'(ii s&nt aplicabile 0i $en(in&te la toate nivel&rile
organi#atorice ale /ir$ei, pentr& toate activit'(ile $edicale 0i de c'tre 1ntreg personal&l
$edical si a&xiliar.
%anage$ent&l /ir$ei, respectiv Director&l general al *.C. %ED+%,AC- *.R... este
responsabil pentr& proiectarea, doc&$entarea, i$ple$entarea, $entinerea si i$b&natatirea
contin&a a siste$&l&i de $anage$ent al calitatii /ir$ei.
'$ DOCUMENTE DE RE(ERIN
%R EN I%O )000:'00* 7 *iste$e de $anage$ent al calitatii. 3oti&ni /&nda$entale si
vocab&lar
%R EN I%O )001:'00+ - *iste$e de $anage$ent al calitatii. Cerinte.
%R EN I%O 1)011:'00, 2 G8id pentr& a&ditarea siste$elor de $anage$ent al calit'(ii
si al $edi&l&i.
%R EN ,001'-1:1))- 2 Condi(ii de asig&rare a calit'(ii pentr& ec8ipa$ente de
$'s&rare. ,artea 1 *iste$&l de con/ir$are $etrologic' a ec8ipa$ent&l&i de $'s&rare
%R EN I%O 1001,:'00, 2 G8id pentr& elaborarea doc&$entelor siste$&l&i de
$anage$ent al calitatii.
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 3/ 32

Ex.____
,$ DE(INIII &I ABRE.IERI
,$1$ De/#0
,$1$1$ %an&al&l Calit'(ii &tili#ea#' ter$enii speci/ici 0i de/initiile lor a0a c&$ se
/olosesc 1n doc&$entele de re/erin(' de la cap. 2 .
,$1$'. ,entr& 1n(elegerea 0i respectarea 1ntoc$ai a prevederilor *iste$&l&i Calit'(ii, se
de/inesc 1n Anexa 11 2 9De/ini(ii9 2 la %an&al&l Calit'(ii, ter$enii /olosi(i 1n doc&$entele
siste$&l&i.
,$1$,$ Celelalte de/initii se regasesc in Anexa " la pre#ent&l %C201, ed. 1, rev. 0.
,$'$ A1rever
%an&al&l Calit'(ii )ir$ei &tili#ea#' &r$'toarele abrevieri
2 )ir$a 2 )ir$a al *.C. %ED+%,AC- *.R...:
2 *%C2 *iste$ de %anage$ent al Calit'(ii:
2 ) 7 /or$&lar de $anage$ent al calitatii:
2 R4) 2 Reg&la$ent de organi#are 0i /&nc(ionare:
2 %C 2 %an&al&l Calit'(ii:
2 ,G* 2 ,roced&r; General' de *iste$:
2 ,. 2 ,roced&r; de l&cr&:
2 +. 2 +nstr&c(i&ne de l&cr&:
2 AC 2 Asig&rarea Calit'(ii:
2$ POLITICA PRI.IND CALITATEA
<n cadr&l politicii generale de asig&rare a calit'(ii, adoptate de c'tre )ir$a, $enit' s'
asig&re 1ncrederea necesar' bene/iciarilor, c' serviciile /&rni#ate satis/ac cerin(ele de calitate
stabilite, se 1nscrie 0i politica de asig&rare a calit'(ii.
,entr& asig&rarea 1ncrederii, de$onstrarea co$peten(ei 0i $en(inerea acestora la cel
$ai 1nalt nivel, 1n toate sectoarele, )ir$a a adoptat &n siste$ propri& de $anage$ent al
calit'(ii care c&prinde str&ct&ra organi#atoric', responsabilit'(ile, personal&l, , trasabilitatea,
anali#ele speci/ice activit'(ilor, ec8ipa$entele, $aterialele 0i res&rsele necesare, $etodele de
tratare a recla$a(iilor 0i a necon/or$it'(ilor.
DECLARAIA DE POLITIC A CONDUCERII
3N DOMENIUL CALITII
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. !/ 32

Ex.____
,olitica $anage$ent&l&i *.C. %ED+%,AC- *.R... 1n do$eni&l calit'(ii repre#int' o
anga=are a 1ntreg&l&i personal de a $en(ine &n nivel calitativ ridicat al serviciilor o/erite
bene/iciarilor 0i are &r$'toarele obiective principale
2 satis/acerea a0tept'rilor 0i $entinerea 1ncrederii clien(ilor 1ncerc'rilor:
2 cresterea co$peten(ei *.C. %ED+%,AC- *.R... 0i 1$b&n't'(irea per$anent; a
calit'(ii serviciilor reali#ate:
2 red&cerea cost&rilor de /&nc(ionare 0i cre0terea e/icien(ei activit'(ii:
2 satis/acerea cerin(elor organis$&l&i de certi/icare, ale a&torit;(ii de regle$entare
prec&$ 0i ob(inerea 0i $en(inerea certi/icarii )ir$ei, pentr& serviciile pe care le exec&t'.
,entr& atingerea acestor obiective, cond&cerea *.C. %ED+%,AC- *.R... a 1ntreprins o
serie de ac(i&ni, printre care
2 reali#area cerin(elor standardelor na(ionale 0i interna(ionale, ale legisla(iei
speci/ice si ale organis$&l&i de certi/icare, 1n activitatea de prestare a servici&l&i:
2 doc&$entarea 0i i$ple$entarea &n&i *iste$ de %anage$ent al Calit'(ii con/or$
cerin(elor standardelor +*4 "000200> si +*4 "0012005:
2 organi#area )ir$ei 0i alocarea res&rselor $ateriale, &$ane 0i /inanciare
necesare reali#'rii cerin(elor siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii adoptat:
2 delegarea a&torit'(ii, stabilirea responsabilit'(ilor pentr& aplicarea 0i control&l
/&nc(ion'rii siste$&l&i 0i atingerea obiectivelor /ixate:
2 pro$ptit&dinea 1n satis/acerea cerin(elor clien(ilor:
2 des/'0&rarea serviciilor n&$ai pe ba#a &nor doc&$enta(ii co$plete:
2 asig&rarea con/iden(ialit'(ii in/or$a(iilor:
2 $oderni#area 0i 1ntre(inerea per$anant' a ec8ipa$entelor de $'s&rare 0i
anali#':
2 per/ec(ionarea per$anent' a personal&l&i cali/icat 0i a celorlalte categorii de
personal.
*iste$&l de $anage$ent al calit'tii a /ost elaborat 1n con/or$itate c& standardele +*4
"000200> si +*4 "0012005 pentr& des/'0&rarea serviciilor $edicale, ast/el 1nc6t acestea s'
/ie reali#ate e/icient 0i la calitatea cer&t' de clien(i.
)ir$a este s&bordonat Director&l&i General al *.C. %ED+%,AC- *.R..., este organi#at
0i /&nc(ionea#' ast/el 1nc6t s' n& poat' /i s&p&s nici &nei presi&ni /inanciare, co$erciale sa&
de alt' nat&r', care ar p&tea in/l&en(a ra(iona$ent&l te8nic al personal&l&i propri&. ,olitica
)ir$ei const' 1n a o/eri cel $ai 1nalt standard al calit'(ii t&t&ror serviciilor $edicale pe care
acesta le /&rni#ea#'.
<ntreg&l personal care des/'0oar' activit'(i de exa$inare a pacientilor este /a$iliari#at
c& doc&$entele calit'(ii
Responsabilitatea /inal' pentr& exa$in'rile /ac&te pacientilor se des/'0oara con/or$
prevederilor siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii 1i revine 0e/&l&i )ir$ei, dar de#voltarea 0i
i$ple$entarea, $en(inerea 0i 1$b&n't'(irea contin&' a *%C s&nt responsabilitatea 1ntreg&l&i
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. ?/ 32

Ex.____
personal.
DG spri=in' necondi(ionat *%C, o/erind 1ndr&$are 1n ca#&l &nor discrepan(e sa& arbitra=,
dac' este necesar. DG stabile0te politica 0i obiectivele calit'(ii, care s&nt anali#ate 1n cadr&l
Raport&l&i an&al pre#entat la anali#a de $anage$ent.
Eval&area siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii se /ace independent, c& spri=in&l
Responsabil&l&i calit'(ii. DG pri$e0te in/or$a(ii de la toate a&dit&rile *%C, pentr& ca, 1n ca#&l
identi/ic'rii &nor necon/or$it'(i, s' /ie 1n0tiin(at, s' ia deci#iile 0i s' reparti#e#e
responsabilit'(ile coresp&n#'toare, prec&$ 0i s' revi#&iasc' adecvat politica 1n do$eni&l
calit'(ii.
<ntreg&l personal al /ir$ei are &n nivel pro/esional ridicat 0i o instr&ire pro/esional'
coresp&n#'toare des/'0&r'rii activit'(ilor stabilite. <n /ir$a este i$ple$entat &n progra$ de
instr&ire 1n do$eni&l pro/esional 0i al calit'(ii, progra$ anali#at 0i act&ali#at periodic, pentr& a
garanta c' tot personal&l are c&no0tin(ele, instr&irea 0i abilit'(ile necesare e/ect&'rii
activit'(ilor reparti#ate.
*alari#area personal&l&i n& depinde de n&$'r&l cons&ltatiilor e/ect&ate 0i nici de
re#&ltatele acestora.
Responsabil&l calit'(ii este r'sp&n#'tor solidar c& DG pentr& i$ple$entarea politicii 0i a
siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii, pentr& asig&rarea 0i control&l calit'(ii exa$in'rilor
e/ect&ate.
,ersonal&l speciali#at, te8nic 0i ad$inistrativ are obliga(ia s' p'stre#e con/iden(ialitatea
datelor pacient&l&i, aplic6nd 1n acest sens politica organi#a(iei din care /ace parte acesta.
)iecare $e$br& al personal&l&i se$nea#' &n anga=a$ent de con/iden(ialitate.
4rgani#atia respect' aspectele etice ale t&t&ror activit'(ilor sale proced&rate.
4rgani#atia n& intr' 1n acord&ri /inanciare c& $edicii de $edicin' general' care solicit'
investiga(ii, co$panii care o/er' reactivi, instr&$entar sa& ec8ipa$ente de laborator sa& c&
agen(ii /&rni#oare de /ond&ri, dac' aceste acord&ri pot ac(iona ca &n sti$&lent @pentr&
n&$'r/ tip de exa$in'ri sa& n&$'r de pacien(iA sa& dac' a/ectea#' eval&area independent'
a clinician&l&i re/eritoare la ceea ce este $ai potrivit pentr& pacient.
4rgani#atia evit' sit&a(iile care da& na0tere la &n con/lict de interese. C6nd acest l&cr&
n& este posibil, interesele s&nt declarate 0i se ia& $'s&ri pentr& red&cerea i$pact&l&i.
<n vederea d&cerii la 1ndeplinere a obiectivelor prop&se i 1n deplin' concordan' c&
politica 1n do$eni&l calit'ii pro$ovat' de cond&cerea *.C. %ED+%,AC- *.R... pentr&
activitatea de exa$in'ri,
+n calitate de Director General al *.C. %ED+%,AC- *.R..., 1$i as&$ 1ntreaga
responsabilitate in ceea ce priveste politica re/eritoare la calitate, /apt pentr& care $' anga=e#
s' de/inesc, s' i$ple$ente#, s' $en(in 0i s' de#volt &n siste$ de $anage$ent al calit'(ii
adecvat atingerii obiectivelor declarate, 1n activitatea $edicala a )ir$ei.
Data declara(iei de politic' 12 aprilie 200"
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. >/ 32

Ex.____
DIRECTOR 4ENERAL,
@n&$e, pren&$e, /&nctie, se$nat&ra, sta$pilaA
-$ OR4ANI5ARE &I CONDUCERE
-$1$ I#/or"60 7e#er68e
De#9"re6 or76#:60e:
%$C$ MEDIMPACT %$R$L$ - B9;9re<t
-$1$1$ %ed9
*tr. ............................................................................., nr. ......., sector ......, B&c&re0ti
-$1$ M=8o6;e de ;o"9#;6re
-ele/on !02012...............................
!02012...............................
-ele/ax !02012...............................
e2$ail .................C.................................
-$'$ Pre:e#t6re6
*.C. %ED+%,AC- *.R... 2 B&c&re0ti este o organi#atie care /&nc(ionea#'
con/or$ ..................................................., este 1nregistrata la Registr&l Co$er(&l&i s&b nr.
DEE/EE../E..E..
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. F/ 32

Ex.____
*.C. %ED+%,AC- *.R... a l&at /iint' 1n ................, din ................................................
4rgani#atia are ca do$eni& de activitate
............................................................................ @se trece exact do$eni&l de pe certi/icat&l de
1nregistrare la Registr&l Co$er(&l&iA, av6nd dotare te8nic' adecvat' 0i personal speciali#at.
4rgani#atia are in s&bordinea sa &n )ir$a, dotat coresp&n#'tor e/ect&'rii &nei
diversit'(i de exa$in'ri 0i anali#e.
-$,$ Pre:e#t6re6 (r"e
)ir$a este o entitate ad$inistrativ' 1n organigra$a *.C. %ED+%,AC- *.R..., exec&t6nd
anali#e 0i exa$in'ri pe ba#a &nor proced&ri rec&nosc&te 0i bine doc&$entate, ad&se la
c&no0tin(a clien(ilor, pentr& ob(inerea acord&l&i acestora.
4rgani#atia exec&t' la cererea clien(ilor servicii pentr& care este solicitat' acordarea
certi/icarii. <n acest ca# se elaborea#' instr&c(i&ni de l&cr& care asig&r' respectarea t&t&ror
cerin(elor siste$&l&i.
*iste$&l de $anage$ent al calit'(ii i$ple$entat 1n activitatea de servicii $edicale a
4rgani#atia&i *.C. %ED+%,AC- *.R... asig&r', la cererea clien(ilo s'ir, e/ect&area de servicii
$edicale 1n condi(ii speci/ice, c& respectarea &r$'toarelor cerin(e
2
2 plani/icarea 0i 1nregistrarea perioadelor de l&cr& 0i a absenteis$&l&i:
- elaborarea 0i aprobarea &nor instr&c(i&ni speci/ice de l&cr&:
- /acilit'(i pentr& pacien(i 0i personal:
- /acilit'(i pentr& sig&ran('/ protec(ie 0i pentr& p'strare:
- $'s&ri speci/ice pentr& $edi&l de l&cr&:
- in/or$area 0i preg'tirea pacien(ilor:
- interpretarea re#&ltatelor ob(in&te:
- 1nregistrarea 0i raportarea re#&ltatelor anali#elor 0i exa$in'rilor.

-$2$ %tr9;t9r6 or76#:6tor;> or76#7r6"6 (r"e MEDIMPACT
4rganigra$a )ir$ei este pre#entat' 1n Anexa 1B.
Descrierea /&nc(iilor din organigra$', cali/icarea, experien(a, atrib&(iile 0i
responsabilit'(ile personal&l&i te8nic de cond&cere 0i de exec&(ie s&nt c&prinse 1n )i0ele
post&rilor.
-$-$ Re860 de !91ordo#6re 68e /9#;08or de ;o#d9;ere
*&nt pre#entate in cadr&l organigra$ei %ED+%,AC- si al capitol&l&i de responsabilitati
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 5/ 32

Ex.____
din pre#ent&l $an&al al calitatii.
-$*$ De8e76re6 69tort>0 de ;o#d9;ere
Director&l General, 1n ti$p&l absen(ei sale, este 1nloc&it de catre $edic&l se/ al
%ED+%,AC-, care, 1n lipsa, este 1nloc&it de Responsabil&l calitatii.
Responsabil&l calit'(ii, 1n ti$p&l absen(ei sale este 1nloc&it de o persoan' din cadr&l
)ir$ei, n&$it' prin deci#ia Ge/&l&i acest&ia.
A&toritatea de cond&cere, responsabilit'(ile pe aceast' linie 0i deleg'rile de a&toritate
s&nt conse$nate 1n )i0ele post&rilor.
*$ %I%TEMUL DE MANA4EMENT AL CALITII
*$1$ %;o?98 < !tr9;t9r6 %!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0
)ir$a 2 %ED+%,AC- a doc&$entat 0i i$ple$entat &n siste$ de $anage$ent al calit'(ii
con/or$ standardelor *R E3 +*4 "000200> si *R E3 +*4 "0012005, coresp&n#'tor
do$eni&l&i, speci/ic&l&i activit'(ii proprii 0i vol&$&l&i de l&cr'ri e/ect&ate. *iste$&l de
$anage$ent al calit;(ii acoper; l&cr;rile des/;0&rate de %ED+%,AC- 1n local&l propri& si la
clienti.
*iste$&l de $anage$ent al calit'(ii este &n instr&$ent al cond&cerii )ir$ei 0i o/er'
posibilitatea de$onstr'rii /a(' de organis$&l de certi/icare, c6t 0i /a(' de clien(i, c' exec&tarea
serviciilor $edicale se /ace con/or$ cerin(elor de calitate speci/icate.
*iste$&l de $anage$ent al calit'(ii a /ost str&ct&rat 0i doc&$entat pe &r$;toarele
ele$ente, con/or$ standardelor de re/erinta *R E3 +*4 "000200> si *R E3 +*4 "0012005
2 Cerin(e de $anage$ent
organi#are:
siste$&l de $anage$ent al calit;(ii:
control&l doc&$entelor:
anali#a contractelor:
exa$inarea de c'tre laboratoare speciali#ate:
servicii externe de aprovi#ionare:
servicii de consiliere:
tratarea recla$a(iilor:
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. "/ 32

Ex.____
identi/icarea 0i control&l necon/or$it'(ilor:
ac(i&ni corective:
ac(i&ni preventive:
1$b&n't'(ire contin&':
1nregistr'ri te8nice 0i ale calit'(ii:
a&dit&ri interne:
anali#a e/ect&at' de $anage$ent.
Cerin(e te8nice
personal:
condi(ii de $edi& 0i de l&cr&:
ec8ipa$ente:
proced&ri de pre2exa$inare:
proced&ri de exa$inare:
asig&rarea calit'(ii serviciilor $edicale
proced&ri post2exa$inare:
raportarea re#&ltatelor.
*$'$ Do;9"e#te8e %!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0
*iste$&l de $anage$ent al calit'(ii este /&nda$entat prin &r$'toarele doc&$ente
%an&al&l Calit'(ii @%CA:
,roced&rile Generale de *iste$ @,G*A:
,roced&rile de .&cr& @,.A:
+nstr&c(i&nile de .&cr& @+.A:
standarde na(ionale, e&ropene 0i interna(ionale:
directive e&ropene, nor$e legale:
reg&la$ente, nor$e $etodologice etc.:
1nregistr'rile calit'(ii.
Doc&$enta(ia siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii @*%CA este elaborat' pentr& a se
asig&ra c' tot personal&l i$plicat 10i c&noa0te atrib&(iile 0i $od&l de 1ndeplinire al acestora,
/&rni#ea#' dove#i obiective a&ditorilor externi sa& clien(ilor, c' siste$&l este c&prin#'tor 0i c'
)ir$a 2 %ED+%,AC- 10i des/'0oar' activitatea 1n con/or$itate c& politica 0i c& obiectivele
declarate.
,roced&rile siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii detalia#' $od&l 1n care este aplicat'
politica 1n activitatea de servicii $edicale, clari/ic6nd responsabilitatea t&t&ror celor i$plica(i 1n
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 10/ 32

Ex.____
aceste activit'(i.
,roced&rile siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii con(in reg&li re/eritoare la personal,
la instr&irea acest&ia, la ec8ipa$ente 0i la aparat&ra de $;s&rare, la a&dit&ri, la corectarea
de/icien(elor, la revi#&irea proceselor, la identi/icarea 0i $anip&larea probelor de anali#at, la
re#&ltatele probelor 0i exa$in'rilor etc.
,roced&rile de .&cr& @,.A 0i +nstr&c(i&nile de .&cr& @+.A c&prind instr&c(i&nile 0i
doc&$entele c&rente care /ac posibil' /&nc(ionarea contin&' a siste$&l&i, exec&(ia 0i control&l
activit'(ilor speci/ice re/eritoare la serviciile $edicale.
Doc&$entele standard @standarde speci/ice, nor$e $etrologice 0i speci/ica(ii te8nice
aplicabileA s&nt doc&$ente de re/erin(' 1n /&nc(ionarea siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii
0i descri& $etodele 0i proced&rile standardi#ate, la nivel na(ional 0i interna(ional, aplicabile
activit'(ilor speci/ice )ir$ei %ED+%,AC-.
<nregistr'rile calit'(ii @rapoarte, etic8ete, /i0e de &r$'rire, registre, contracte, 1nregistr'ri
ale a&dit&rilor interne etc.A care s&nt generate 1n activitatea 4rgani#atia&i s&nt de ase$enea
gestionate 1n siste$&l de $anage$ent al calit'(ii.
-oate doc&$entele siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii s&nt elaborate con/or$
reg&lilor proced&rii generale de siste$ ,,2DR-H201 si ,*2%ED201
*$,$ M6#96898 C68t>0
%an&al&l Calit'(ii este elaborat con/or$ cerin(elor standardelor *R E3 +*4 "000200>
si *R E3 +*4 "0012005, *R E3 +*4 100132003 si doc&$entea#' politica 1n do$eni&l
calit'(ii, pre#ent6nd 1n linii generale inten(iile 0i orientarea )ir$ei privind calitatea, a0a c&$
acestea s&nt declarate de c'tre cond&cerile *.C. %ED+%,AC- *.R...
Acest doc&$ent pre#int' politicile, proced&rile 0i practicile generale ale )ir$ei 1n
do$eni&l calit'(ii 0i de/ine0te responsabilit'(ile 0i a&torit'(ile principalelor /&nc(ii 0i categorii de
personal.
%an&al&l Calit'(ii are la ba#' ,roced&rile Generale ale *iste$&l&i @,G*A 0i ,roced&rile
de .&cr& @,.A si este p'strat 1n regi$ controlat, la Responsabil&l calitatii.
*$2$ Co#d9;ere6 ;68t>0
Responsabil&l calit'(ii 1n )ir$a 2 %ED+%,AC- are a&toritatea 0i responsabilitatea
as&pra doc&$ent;rii 0i i$ple$ent;rii siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii 1n activitatea de
servicii $edicale a 4rgani#atia&i 0i a &r$'ririi $od&l&i de aplicare a prevederilor acest&ia,
av6nd acces ne$i=locit la cel $ai 1nalt nivel de cond&cere al *.C. %ED+%,AC- *.R..., acolo
&nde se ia& deci#iile re/eritoare la res&rse 0i la i$ple$entarea 0i $en(inerea *%C,.
*$-$ Re!?o#!618t>0 ?rv#d ;68t6te6
,entr& ca /iecare persoan' s'2si c&noasc' 1ntinderea si li$itele co$petentei sale, s2a&
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 11/ 32

Ex.____
de/init responsabilit'tile re/eritoare la cond&cerea, exec&tia si veri/icarea activit'tilor care
a/ectea#' calitatea, incl&siv relatiile dintre persoanele ce exec&t' aceste activit'ti, d&p' c&$
&r$ea#'
Dre;tor98 7e#er68
)or$&lea#' politica 0i anga=a$entele privind calitatea:
aprob' %an&al&l Calit'(ii @%CA, ,roced&rile Generale de *iste$ @,G*A,
,roced&rile de .&cr& @,.A, +nstr&c(i&nile de .&cr& @+.A, $odi/ic'rile 0i
di/&#area acestora:
anali#ea#' an&al siste$&l de $anage$ent al calit'(ii 4rgani#atiE+ 0i politica
privind calitatea activit'(ii des/'0&rat' de c'tre acesta:
aprob' &r$'toarele plan&ri 0i progra$e
,rogra$&l an&al de instr&ire 0i per/ec(ionare a personal&l&i /ir$ei al *.C.
%ED+%,AC- *.R...:
,rogra$&l an&al de dotare c& ec8ipa$ent de testare, etalonare 0i veri/icare
$etrologic':
,rogra$ele de a&dit&ri interne, ,rogra$ele de ac(i&ni corective 0i preventive, ca
&r$are a a&dit&rilor interne sa& externe, a anali#ei siste$&l&i 0i a
recla$a(iilor.
asig&r' res&rsele $ateriale 0i &$ane necesare /&nc(ion'rii 1n cele $ai b&ne
condi(ii a /ir$ei al *.C. %ED+%,AC- *.R...:
alte responsabilit'(i, con/or$ ,roced&rilor Generale de *iste$ @,G*A.
Med;98 !e/
Are responsabilitatea general' as&pra aspectelor te8nice, organi#atorice 0i
re/eritoare la calitatea activit'(ii /ir$ei al %ED+%,AC-:
de/ine0te str&ct&ra siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii 0i r'sp&nde de
$en(inerea, de#voltarea 0i &r$'rirea e/icien(ei acest&ia:
veri/ic' doc&$entele siste$&l&i calit'(ii 1n con/or$itate c& politica 4rgani#atia&i :
veri/ic' proced&rile ,G*, ,. 0i instr&c(i&nile de l&cr& @+.A elaborate, d&p' ca#:
anali#ea#' contractele c& /&rni#orii de ec8ipa$ente si $aterialei:
veri/ic' 0i aprob' doc&$entele e$ise de /ir$a in lipsa DG
&r$'re0te e/ect&area 1n ter$en 0i 1n condi(iile prev'#&te 1n contract, a serviciilor
$edicale contractate de /ir$a:
veri/ic; 0i pre#int; cond&cerii *.C. %ED+%,AC- *.R...
,rogra$&l an&al de instr&ire 0i per/ec(ionare a personal&l&i 4rgani#atia&i:
,rogra$&l an&al de etalonare 0i veri/icare $etrologic':
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 12/ 32

Ex.____
,rogra$&l an&al de dotare c& ec8ipa$ente
,rogra$ele de a&dit&ri interne, progra$ele de ac(i&ni corective 0i
preventive, ca &r$are a a&dit&rilor interne sa& externe, a anali#ei
siste$&l&i, a recla$a(iilor.
eval&ea#' personal&l, la anga=are sa& 1n &r$a instr&irilor 0i per/ec(ion'rilor
interne, /'c6nd parte din co$isia de eval&are:
alte responsabilit'(i con/or$ ,roced&rilor Generale de *iste$ @,G*A.
Re!?o#!61898 ;68t>0 @RMCA
Elaborea#', di/&#ea#' 0i gestionea#' %an&al&l Calit'(ii 0i ,roced&rile Generale
de *iste$:
Avi#ea#' ,roced&rile de .&cr& 0i +nstr&cti&nile de .&cr& @+.A, din p&nct de vedere
al $anage$ent&l&i calit'(ii 0i p'strea#' 0i ar8ivea#' exe$plar&l original al
acestora.
i$ple$entea#; 0i &r$'re0te $od&l de aplicare a prevederilor doc&$entelor
siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii:
elaborea#' ,rogra$&l an&al de a&dit&ri interne:
elaborea#' ,lan&rile a&dit&rilor interne:
veri/ic', periodic sa& prin sonda=, respectarea cerin(elor siste$&l&i de
$anage$ent al calit'tii 1n activitatea /ir$ei 2 %ED+%,AC-:
elaborea#' ,rogra$&l an&al de instr&ire 0i per/ec(ionare a personal&l&i:
in/or$ea#' periodic Ge/&l )ir$ei 2 %ED+%,AC- 0i Director&l General as&pra
/&nc(ion'rii siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii, 1ntoc$ind raport&l ce se
pre#int; 1n 0edin(ele de anali#' a siste$&l&i:
ini(ia#' sa& solicit' ini(ierea de ac(i&ni corective 0i preventive 0i &r$'re0te
reali#area acestora:
exec&t' activit'(i de instr&ire 1n do$eni&l asig&r'rii calit'(ii:
$en(ine leg't&ra c& organis$&l de certi/icare 0i particip' la ac(i&nile acest&ia:
r'sp&nde de gesti&nea, $&ltiplicarea, di/&#area 0i retragerea doc&$entelor
siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii.
alte responsabilit'(i con/or$ ,roced&rilor Generale de *iste$ @,G*A.
Re!?o#!61898 "etro8o7
Iine eviden(a t&t&ror aparatelor de $;s&rare 0i &r$'re0te starea acestora:
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 13/ 32

Ex.____
asig&r' veri/icarea $etrologic' a t&t&ror $i=loacelor de $'s&rare, la ter$enele
prev'#&te:
asig&r' trasabilitatea $'s&r'rilor, 1ngri=ind&2se ca pe /iecare /i0' a $i=loc&l&i de
$'s&rare s' /ie indicat etalon&l na(ional la care se raportea#':
$en(ine 1nregistr'ri privind /iecare $i=loc de $'s&rare @/i0a $i=loc&l&i de
$'s&rareA:
particip' la ac8i#i(ionarea de noi $i=loace de $'s&rare:
elaborea#' 0i &r$'reste ,rogra$&l an&al de etalonare 0i veri/icare $etrologic':
$arc8ea#' 0i identi/ic' starea $etrologic' pentr& /iecare $i=loc de $'s&rare:
cooperea#; c& BR%. 7 Biro&l Ro$an de %etrologie .egala si/ sa& c& +3% 7
+nstit&t&l 3ational de %etrologie, pentr& veri/icarea $etrologic; periodic; a
ec8ipa$entelor de $;s&rare:
elaborea#; proced&ri 0i instr&c(i&ni re/eritoare la &tili#area ec8ipa$entelor de $;s&rare:

B$ CONTROLUL DOCUMENTELOR %I%TEMULUI DE
MANA4EMENT AL CALITII
-oate doc&$entele siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii )ir$ei 2 %ED+%,AC- s&nt
codi/icate, elaborate, aprobate, di/&#ate controlat, ar8ivate 0i p;strate con/or$ ,roced&rilor
Generale de *iste$ ,*2%ED201.
B$1$ Do;9"e#te8e !!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0
Doc&$entele siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii adoptat de c1tre )ir$a al
%ED+%,AC- s&nt doc&$ente generate intern 0i doc&$ente din s&rse externe.
Do;9"e#te8e !!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0 generate intern, s&nt
- Do;9"e#te8e ;6re de!;r9 !!te"98 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0:
2 %an&al&l Calit'(ii @%CA:
2 ,roced&rile Generale de *iste$ @,G*A:
2 )i0e ale post&rilor.
- Do;9"e#te !?e;/;e re/erto6re 86 6;tvt>0 ;o#;rete:
2 ,roced&rile de .&cr& @,.A:
2 +nstr&c(i&ni de .&cr& pentr& servicii$edicale @+.A:
2 doc&$enta(ii te8nice ale ec8ipa$entelor:
2 lista ec8ipa$entelor de $;s&rare 0i control:
2 lista doc&$entelor de re/erin(; pentr& activit;(ile de asig&rarea calit;tii
- Do;9"e#te re/erto6re 86 re8608e ;o#tr6;t968e:
2 co$en#i:
2 contracte.
- Do;9"e#te de ver/;6re, v68d6re, ev6896re < "e#0#ere 6 ?reveder8or %C:
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 1!/ 32

Ex.____
2 ,rogra$e de a&dit&ri interne:
2 ,lan&ri de a&dit&ri interne:
2 Rapoarte de anali#' de c'tre $anage$ent a siste$&l&i calit'(ii:
2 ,rogra$e an&ale de per/ec(ionare:
2 ,rogra$e de dotare si de veri/ic;ri $etrologice periodice.
Do;9"e#te8e !!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0 adoptat de c'tre %ED+%,AC-,
din !9r!e eCter#e, s&nt
2 contractele 1nc8eiate:
2 standarde 0i alte doc&$ente de regle$entare @legi, directive, reg&la$ente,
standarde, speci/ica(ii te8nice etcA:
2 doc&$enta(ii scrise:
2 b&letine de veri/icare $etrologic;.
B$'$ Co#tro898 do;9"e#te8or
Control&l doc&$entelor *iste$&l&i Calit'(ii se reali#ea#' c& respectarea ,roced&rii
Generale de *iste$ ,*2%ED201 7 Control&l doc&$entelorJ, prec&$ 0i a ,roced&rilor
Generale de *iste$ care le de/inesc.
B$,$ Red6;t6re6 do;9"e#te8or
Redactarea %an&al&l&i Calit'(ii si a ,roced&rilor de *iste$ se /ace de c'tre
Responsabil&l calit'(ii @R%CA.
Redactarea ,roced&rilor de .&cr& 0i a +nstr&c(i&nilor de .&cr& se /ace de c'tre %edic&l
se/, veri/icat de c'tre R%C din p&nct de vedere al $anage$ent&l&i calit'(ii.
Redactarea celorlalte doc&$ente se /ace con/or$ ,roced&rilor Generale de *iste$
care le de/inesc.
B$2$ .er/;6re6
Heri/icarea ,roced&rilor de .&cr& @,.A 0i a instr&c(i&nilor de l&cr& @+.A se /ace de c'tre
R%C.
Heri/icarea %an&al&l&i Calit'(ii 0i a t&t&ror proced&rilor 0i instr&cti&nilor de l&cr& @,G*,
,., +.A se /ace de c'tre %edic&l se/ i$pre&na c& R%C.
Heri/icarea celorlalte doc&$ente se /ace con/or$ ,roced&rilor Generale de *iste$ care
le de/inesc.
B$-$ A?ro16re6
Aprobarea %an&al&l&i Calit'(ii, a t&t&ror proced&rilor 0i a t&t&ror instr&c(i&nilor de l&cr&
se /ace de c'tre Director&l general al *.C. %ED+%,AC- *.R...
B$*$ D/9:6re6
Di/&#area doc&$entelor siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii se /ace 1n $od controlat,
de c'tre R%C.
*peci/ica(iile @standarde de re/erin(', reg&la$ente sa& alte regle$ent'ri, na(ionale,
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 1?/ 32

Ex.____
e&ropene, interna(ionaleA necesare e/ect&'rii 1ncerc'rilor se p;strea#' de c;tre R%C. Acesta
p&ne la dispo#i(ia personal&l&i /ir$ei, at&nci c6nd este necesar, aceste speci/ica(ii, al;t&ri de
proced&rile de l&cr& &tili#ate.
B$B$ Rev:6
%odi/ic'rile/ revi#iile doc&$entelor se reali#ea#a de c'tre persoanele care a& elaborat
doc&$entele si s&nt aprobate de catre DG.
B$+$ A#986re6 < retr67ere6
Doc&$entele peri$ate ale siste$&l&i se retrag 0i se an&lea#;, la prop&nerea R%C 0i
c& aprobarea *e/&l&i 4rgani#atia&i, de la toate p&nctele de di/&#are, con/or$ .istei de
di/&#are.
R%C p;strea#; exe$plar&l original al doc&$ent&l&i retras pe perioada de &n an de #ile
de la data aprob;rii retragerii doc&$ent&l&i, iar copiile acest&ia se distr&g i$ediat ce se
retrag, dac; doc&$ent&l n& este de nat&r; s; in/l&en(e#e trasabilitatea ele$entelor. Dac;
doc&$ent&l poate in/l&en(a trasabilitatea ele$entelor *.C. %ED+%,AC- *.R..., a serviciilor
$edicale, acesta se retrage de la p&nctele de di/&#are 0i se distr&ge, asig&r1nd&2se de c;tre
R%C ar8iva istoric; a acest&i doc&$ent, care se p;strea#; 10 ani de la data retragerii.
,e doc&$entele retrase se aplic; 1nscris&l 9RE-RA*9, c& data 0i se$n;t&ra R%C.
B$)$ ArDv6re6 < ?>!tr6re6
Exe$plarele KoriginalJ al doc&$entelor @%C, ,G*, ,., +., standardele na(ionale 0i toate
re/eren(ialeleA se p'strea#' la R%C.
Exe$plarele KoriginalJ ale edi(iilor precedente se p'strea#' 0i se ar8ivea#' c& oca#ia
elabor'rii &nei noi edi(ii, 1n Kar8iva istoric'J a doc&$entelor *iste$&l&i de $anage$ent al
calit'(ii, de c'tre R%C.
Doc&$entele 0i 1nregistr;rile calit;(ii se ar8ivea#; c& aprobarea Director&l&i general, 1n
ar8iva *.C. %ED+%,AC- *.R... ,ersonal&l ar8ivei $en(ine ordinea de depo#itare 0i r;sp&nde
de p;strarea 1n b&ne condi(ii a doc&$entelor ar8ivate. Cons&ltarea sa& $&ltiplicarea
doc&$entelor calit;(ii 0i 1nregistr;rilor acestora ar8ivate s&nt posibile n&$ai c& aprobarea
Director&l&i general al *.C. %ED+%,AC- *.R... ,e perioada cons&lt;rii, 1ntreaga r;sp&ndere
privind integritatea doc&$entelor ii revine persoanei solicitante.
D&p; expirarea ter$en&l&i de $en(inere 1n ar8iv;, stabilit de legisla(ia 1n vigoare,
doc&$entele se distr&g. D&rata $ini$' de p'strare a doc&$entelor este de ? ani, dac' n&
exist' alte cerin(e contract&ale sa& legale 1n acest sens.
+$ ANALI5A CONTRACTELOR
Anali#a contractelor se /ac potrivit reg&lilor proced&rii generale de siste$ ,G*203 2
KAnali#a contractelorJ.
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 1>/ 32

Ex.____
Ac(i&nile de tratare a contractelor se re/er' la ca#&rile
2 )ir$a %ED+%,AC- 1n calitate de exec&tant al serviciilor $edicale solicitate de
diver0i bene/iciari:
2 )ir$a %ED+%,AC- 1n calitate de bene/iciar al &nor anali#e cer&te altor
exec&tan(i s&bcontractan(i.
Director&l general reparti#ea#' co$en#ile servicii $edicale $edic&l&i se/, pentr&
anali#a posibilit'(ilor te8nice de exec&(ie. Acesta anali#ea#' contractele din p&nct de vedere
al capabilit'(ii te8nice de exec&(ie, 1n condi(iile 0i ter$enele solicitate de client.
. <n ca#&l se$n'rii c& divergen(e a proiectelor de contract, se procedea#' la stingerea
divergen(elor 1n con/or$itate c& prevederile legale, prin gri=a Director&l&i general al *.C.
%ED+%,AC- *.R... 4rice $odi/icare &lterioar; a contract&l&i se /ace n&$ai c& acord&l
client&l&i.
)$ EEAMINAREA DE CTRE LABORATOARE %PECIALI5ATE
- ,ersonal&l )ir$ei stabile0te rela(ii b&ne c& bene/iciarii de servicii, printr2o leg't&r'
extins'.
,ersonal&l )ir$ei va r'sp&nde 1ntreb'rilor pacien(ilor, c6nd este ca#&l, &r$'rind&2se 1n
per$anen(' asig&rarea consens&l&i.
Rela(ia dintre personal&l )ir$ei 0i gr&p&rile externe pre#entate $ai =os este 1nte$eiat'
pe ba#e o/iciale. Responsabil&l calit'(ii (ine eviden(a 1nt6lnirilor. *e p'strea#' rapoarte privind
1n(elegerile 0i aspectele care necesit' re#olvare.
Gr&p&rile externe care rela(ionea#' c& )ir$a s&nt &r$'toarele
- Director&l general 7 l&nar a& loc 1nt6lniri ale acest&ia c& personal&l /ir$ei, pentr&
disc&tarea proble$elor organi#atorice:
- bene/iciarii de servicii 7 personal&l 4rgani#atia ia parte la pre#ent'rile de ca# at6t 1n
&nitatea de terapie intensiv', c6t 0i la cele organi#ate c& principalele co$panii agreate,
s&biect&l principal al acestor 1nt6lniri /iind cel pro/esional:
- co$panii agreate @certi/icate/acreditate/rec&nosc&te/noti/icateA 7 personal&l
4rgani#atia&i disc&t' reg&lat proble$ele pro/esionale 0i organi#atorice c& principalele
co$panii agreate:
- clinicieni 7 personal&l 4rgani#atia&i disc&t' proble$e organi#atorice 0i pro/esionale c&
speciali0tii i$plica(i 1n cercetare la nivel&l *.C. %ED+%,AC- *.R...
*&bcontractan(ii accepta(i de )ir$a 2 %ED+%,AC- s&nt pre#enta(i 1n .ista
laboratoarelor s&bcontractante.
10$ %ER.ICII EETERNE &I APRO.I5IONARE

Aprovi#ionarea ec8ipa$entelor, si a $aterialelor pentr& )ir$a %ED+%,AC- se /ace c&
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 1F/ 32

Ex.____
respectarea &r$'toarelor cerin(e prev'#&te
se ac8i#i(ionea#', pe c6t posibil, aparate de 0i $ateriale cons&$abile certi/icate
din p&nct de vedere al calit'(ii:
se eval&ea#' /&rni#orii pe ba#a criteriilor proced&rate:
se veri/ic' 0i se recep(ionea#' prod&sele aprovi#ionate.
<n ca#&l 1n care, con/or$ regle$ent;rilor legale 1n vigoare, n& este necesar;
organi#area de licita(ie, %ED+%,AC- e$ite co$en#ile de aprovi#ionare c'tre /&rni#ori 0i
1nc8eie contracte c& ace0tia. )&rni#orii ec8ipa$entelor si a $aterialelor s&nt eval&ati 0i
stabili(i de c'tre solicitant&l ec8ipa$ent&l&i 0i Ge/&l )ir$ei 2 %ED+%,AC-. Eval&area
/&rni#orilor se /ace av6nd la ba#' in/or$a(ii re/eritoare la calitatea prod&selor /&rni#ate,
pre(&rile practicate, prestan(a /ir$ei 1n do$eni&, evol&(ia 1n ti$p a /ir$ei, co$pararea /ir$elor
/&rni#oare etc.
<n ca#&l 1n care, con/or$ regle$ent;rilor legale, este necesar; organi#area &nei
licita(ii, R%C 0i Ge/&l )ir$ei 2 %ED+%,AC- ini(ia#a proced&ra de selectare a /&rni#or&l&i
con/or$ regle$ent;rilor legale 0i, 1n &r$a pri$irii o/ertelor, Co$isia de eval&are 0i selec(ie a
o/ertelor, d&p; criteriile stabilite 0i con/or$ reg&lilor proprii de /&nc(ionare, selectea#;
/&rni#or&l @Daca este ca#&l, eval&area se poate reali#a si prin a&dit&ri la /&rni#orA.
<n &r$a proced&rilor de selectare a /&rni#or&l&i, R%C trans$ite co$anda c'tre acesta.
Aceast; co$and; treb&ie preci#ea#a clar
den&$irea exact; 0i per/or$an(ele cer&te c8ipa$ent&l&i/$aterialelor/reactivilor:
accesoriile necesare @dac' este ca#&lA:
cerin(ele de calitate:
de/inirea condi(iilor de p&nere 1n /&nc(i&ne 0i recep(ie:
alte condi(ii.
Eval&area /&rni#orilor se 1nregistrea#' de c'tre Co$isia de eval&are 0i selec(ie a
o/ertelor 0i se p'strea#' de c'tre aceasta. ,rod&sele aprovi#ionate s&nt 1nso(ite obligatori& de
certi/icat de calitate.
11$ %ER.ICII DE CON%ILIERE
)ir$a acord; clien(ilor sa& repre#entan(ilor s;i cooperarea 1n vederea clari/ic;rii
cererilor de o/erte, $onitori#;rii per/or$an(elor )ir$ei, re/eritoare la l&crarea e/ect&at;, 1n
condi(iile asig&r;rii depline a con/iden(ialit;(ii /a(; de al(i clien(i. Clien(ii serviciilor $edicale
e/ect&ate de 4rgani#atia %ED+%,AC- s&nt clienti externi 4rgani#atiei.
Acces&l clien(ilor 1n /ir$a se /ace c& aprobarea DG. Acces&l clientilor n& treb&ie s;
pert&rbe b&na der&lare a activitatilor, n& treb&ie s; a/ecte#e con/iden(ialitatea re/eritoare la
anali#ele e/ect&ate pentr& al(i clien(i 0i n& treb&ie s; contravin; nor$elor de etic', sec&ritate
0i con/iden(ialitate.
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 15/ 32

Ex.____
1'$ RE5OL.AREA RECLAMAIILOR
%od&l de tratare a recla$a(iilor este descris 1n proced&ra general' de siste$ ,*2%ED2
1!.
*&nt l&ate 1n considera(ie n&$ai recla$a(iile pri$ite de la organi#a(ii sa& persoane
identi/icate, /'c&te 1n $od o/icial, 1n scris 0i care preci#ea#' clar aspectele recla$ate.
Recla$a(iile s&nt pri$ite de c'tre Director&l general care le trans$ite spre re#olvare
0e/&l&i )ir$ei al %ED+%,AC-.
<nregistrarea recla$a(iilor pri$ite, ca&#ele care le2a& generat, prec&$ 0i sol&(iile
adoptate s&nt eviden(iate 1n Registr&l de recla$a(ii, s&nt anali#ate de catre R%C si
responsabil&l de anali#e respectiv, pentr& stabilirea sol&(iilor de re#olvare.
D&p' stabilirea sol&(iei, Responsabil&l de anali#e, 1$pre&n' c& R%C /ace investiga(iile
necesare, stabile0te $'s&rile care treb&ie 1ntreprinse 0i /or$&lea#' &n r'sp&ns scris
recla$ant&l&i. R'sp&ns&l este avi#at de %edic&l se/ 0i este aprobat de c'tre Director&l
General.
<nregistrarea r'sp&ns&l&i se /ace 1n Registr&l de recla$a(ii.
4rice recla$a(ie dovedit' a /i =&sti/icat' este &r$at' de ac(i&ni corective, care consta&
1n $'s&ri i$ediate de 1nl't&rare a necon/or$it'(ilor 0i a ca&#elor acestora sa&, 1n sit&a(ia &nor
de/icien(e de /ond, 1n e/ect&area de a&dit&ri interne 0i 1ntreprinderea de ac(i&ni corective
necesare.
1,$ IDENTI(ICAREA &I CONTROLUL NECON(ORMITILOR
At&nci c6nd orice aspecte ale anali#elor sa& re#&ltatele acestora n& s&nt con/or$e c&
proced&rile proprii sa& c& cerin(ele convenite c& client&l, c6nd eval&area anali#elor sa&
exa$in'rilor necon/or$e cond&ce la concl&#ia c; aceste necon/or$it;(i pot reap;rea sa&
c6nd exist; d&bii privind con/or$itatea /&nc(ion;rii )ir$ei 2 %ED+%,AC- c& propriile sale
politici 0i proced&ri, se aplic; reg&lile prev;#&te 1n proced&ra de siste$ ,*2%ED213.
+denti/icarea anali#elor 0i/ sa& exa$in'rilor necon/or$e c& siste$&l de $anage$ent al
calit;(ii sa& c& serviciile $edicale contractate pot s; apar; 1n di/erite ele$ente ale siste$&l&i
de $anage$ent al calitatii @*CA 0i ale activit;(ii te8nice, c&$ ar /i
2 recla$a(iile clien(ilor,
2 control&l c&rent al activit'(ilor 0i doc&$entelor,
2 veri/icarea $etrologica/ etalonarea ec8ipa$entelor de $;s&rare,
2 control&l $aterialelor cons&$abile,
2 observarea 0i/sa& s&pervi#area personal&l&i,
2 veri/icarea rapoartelor de anali#',
2 a&dit&l intern 0i anali#a siste$&l&i calit'(ii de c'tre $anage$ent:
2 a&dit&rile organis$&l&i de certi/icare sa& alte a&dit&ri externe:
2 a&dit&rile de s&praveg8ere plani/icate sa& inopinate.
<nregistrarea necon/or$itatilor se /ace de c'tre persoana care le2a constatat, av6nd
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 1"/ 32

Ex.____
sarcina exec&t'rii &nora din activit'(ile $en(ionate anterior, pe /or$&larele activit'(ilor
respective.
R%C p'strea#' 0i gestionea#' toate Rapoartele de necon/or$itate 0i conse$nea#' 1n
Registr&l de necon/or$it'(i n&$erele de ordine, o sc&rt' descriere 0i n&$ele persoanei
c'reia i s2a reparti#at spre anali#' 0i sol&(ionare.
<n /&nc(ie de eval&area reperc&si&nilor anali#elor necon/or$e as&pra re#&ltatelor
exa$in'rilor, Ge/&l )ir$ei 2 %ED+%,AC- decide &r$;toarele
- dac; 1n &r$a eval&;rii necon/or$it;(ilor se concl&#ionea#; c; exist; posibilitatea
reapari(iei acestora sa& dac; exist; d&bii c& privirea la con/or$itatea /&nc(ion;rii
%ED+%,AC- c& propriile sale politici 0i proced&ri, se aplic; i$ediat ac(i&ni
corective, $enite s; 1nl;t&re de/initiv necon/or$it;(ile:
- dac; raport&l este de=a la client, acesta va /i in/or$at despre necon/or$it;(ile
constatate 0i despre necesitatea repet;rii anali#elor @1n condi(iile 1nl;t&r;rii
necon/or$it;(ilorA 0i a elabor;rii &n&i alt raport de anali#':
- dac; serviciile s&nt 1n c&rs de reali#are 0i dac; se consider; c; este necesar,
acestea se opresc i$ediat 0i se vor rel&a sa& repeta, d&p; ca#, d&p; ce
necon/or$itatea a /ost 1nl;t&rat;.
<n &r$a constat'rii de necon/or$it'(i ale ec8ipa$entelor/ aparatelor de $'s&rare/
veri/icare, acestea se i#olea#' 0i se $arc8ea#' c& 3EL-+.+MAB+. de c'tre Responsabil&l
$etrolog, con/or$ ,roced&rii Generale de *iste$ ,*2%ED20".
<n ca#&l constat'rii &nor necon/or$it'(i c& i$plica(ii i$previ#ibile as&pra siste$&l&i de
$anage$ent al calit'(ii, se ini(ia#' obligatori& &n a&dit intern 0i o anali#; a siste$&l&i de c;tre
$anage$ent 1n &r$a c;rora se vor stabili $;s&rile ce se i$p&n. ,entr& a se p&tea l&a $'s&ri
de prevenire a necon/or$it'(ilor, acestea se inregistrea#' 1n Rapoartele de necon/or$it'(i si
acti&ni corective.
12$ ACIUNI CORECTI.E &I PRE.ENTI.E
12$1$ A;09# ;ore;tve
At&nci c6nd se identi/ic; l&cr;ri necon/or$e sa& abateri de la politicile 0i proced&rile
siste$&l&i calit;(ii, sa& de la activit;(i te8nice 1n siste$&l calit;(ii, )ir$a 2 %ED+%,AC- aplic;
reg&lile proced&rii de siste$ ,G*211, care prevede responsabilit;(i pentr& i$ple$entarea
ac(i&nilor corective.
Ac(i&nile corective c& cea $ai $are probabilitate de a /i eli$inate 0i de a se asig&ra
prevenirea reapari(iei acestora, s&nt stabilite 1n &r$a &nei anali#e atente a ca&#elor poten(iale
ale apari(iei necon/or$it;(ilor, de c;tre Ge/&l )ir$ei 7 %ED+%,AC-, 1$pre&n; c& R%C.
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 20/ 32

Ex.____
Ac(i&nile corective 1ntreprinse se 1nregistrea#' de c'tre R%C, 1n Rapoartele de
necon/or$itati si acti&ni corective, /or$&lar )232.
Ec8ipa$entele/ aparatele de anali#'/ veri/icare, prec&$ 0i probele de anali#at
corectate se reinspectea#' 1n con/or$itate c& proced&rile ini(iale de anali#'/ exa$inare, prin
gri=a Ge/&l&i )ir$ei 2 %ED+%,AC- 0i a R%C.
,entr& depistarea 0i eli$inarea ca&#elor care a& cond&s la apari(ia necon/or$it;(ilor 0i
pentr& stabilirea corect; a ac(i&nilor corective coresp&n#;toare, R%C 0i Director&l general,
dac; este ca#&l, anali#ea#; ca&#ele proble$elor ap;r&te, investig6nd c& aten(ie cerin(ele
clien(ilor, e0antionarea probelor, proced&rile de anali#', aptit&dinea 0i instr&irea personal&l&i,
ec8ipa$entele. <n &r$a acestei anali#e, se stabilesc ac(i&nile corective la cel $ai adecvat
nivel al $;ri$ii 0i risc&l&i proble$ei ce treb&ie eli$inat;, c& responsabilit'(i 0i ter$ene, pentr&
i$ple$entarea lor.
R%C veri/ica i$ple$entarea acti&nilor corective sa&, dac; se consider; necesar, se
ini(ia#; &n a&dit intern s&pli$entar/ neprogra$at, care s; veri/ice con/or$itatea )ir$ei 2
%ED+%,AC- c& propriile politici 0i proced&ri 0i c& cerin(ele +*4 "0012005 si +*4"000:2000>
pentr& a veri/ica e/icacitatea ac(i&nilor corective i$ple$entate, con/or$ proced&rii generale
de siste$ ,* 2 %ED 2 1?.
12$'$ A;09# ?reve#tve
,rin politica sa de 1$b&n;t;(ire per$anent; a siste$&l&i calit;(ii 0i pentr& eli$inarea
s&rselor potentiale ale necon/or$it;(ilor, )ir$a 2 %ED+%,AC- &r$;re0te contin&&
identi/icarea ac(i&nilor $enite s; excl&d; apari(ia necon/or$it;(ilor 0i s; constit&ie o
oport&nitate de per/ec(ionare a siste$&l&i. <n scop&l pre1nt6$pin;rii apari(iei necon/or$it;(ilor
se 1ntreprind ac(i&ni preventive, pentr& depistarea, anali#a 0i eli$inarea ca&#elor poten(iale
ale necon/or$it;(ilor.
Depistarea 0i anali#area ca&#elor poten(iale ale necon/or$it;(ilor se /ace de c;tre Ge/&l
)ir$ei 2 %ED+%,AC- 0i R%C, prin
- stabilirea grad&l&i de repetabilitate al necon/or$it;(ilor,
- anali#a Rapoartelor de a&dit&ri interne, de certi/icare, de s&praveg8ere,
- anali#a recla$a(iilor pri$ite de la client.
<n &r$a acestei anali#e, R%C 1ntoc$este &n Raport de anali#; 0i prop&neri de ac(i&ni
preventive 0i de 1$b&n;t;(ire a siste$&l&i, pe care2l anali#ea#a c& c& Director&l general, 1ntr2
o 0edin(; de anali#; de $anage$ent, stabilind&2se ac(i&nile preventive care se vor
i$ple$enta pentr& 1$b&n;t;(irea per/or$an(elor siste$&l&i calit;(ii.
A&dit&rile interne &lterioare reali#ate/ cond&se de c;tre R%C &r$;resc re#&ltatele
i$ple$ent;rii ac(i&nilor preventive stabilite.
1-$ CONTROLUL 3NRE4I%TRFRILOR
-oate 1nregistr;rile ce se e/ect&ea#; 1n )ir$a 7 %ED+%,AC- s&nt listate pe /or$&lar
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 21/ 32

Ex.____
)215 7 .ista 1nregistr;rilor. Acest /or$&lar este co$pletat de c;tre R%C 0i este Anexa nr. 3 la
%an&al&l Calitatii.
<nregistr'rile se generea#' 1n /&nc(ionarea siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii 0i se
re/er' la principalele ele$ente ale acest&ia 0i la activit'(i speci/ice. %od&l 1n care se
generea#;, se gestionea#', se p'strea#' 0i se ar8ivea#' este prev'#&t 1n proced&ra general'
de siste$ ,*2%ED202 9 Control&l 1nregistr'rilor9 0i 1n ,roced&rile Generale de *iste$ @,G*A
care le de/inesc.
,rincipalele 1nregistr'ri privind calitatea s&nt
1nregistr;rile doc&$entelor siste$&l&i calit;(ii Registr&l de eviden(; doc&$ente ale
siste$&l&i calit;(ii:
1nregistr'ri privind personal&l )i0e ale post&l&i, )i0e individ&ale de eviden(' a
preg'tirii 0i per/ec(ion'rii, adeverin(e de absolvire a c&rs&rilor de per/ec(ionare,
anga=a$ente deontologice:
1nregistr'ri privind ec8ipa$entele )i0a $i=loc&l&i de $'s&rare, B&letine de
veri/icare $etrologic' 0i Certi/icate de etalonare:
1nregistr'ri privind anali#e, 1ncerc'ri 0i veri/ic'ri Rapoarte de anali#'/ b&letine de
anali#':
1nregistr'ri privind co$en#ile: anali#a co$en#ilor clien(ilor, contracte, /i0e de
plani/icare, deci#ii pentr& responsabilii de 1ncerc;ri:
1nregistr'ri privind a&dit&l intern 0i anali#a siste$&l&i calit'(ii ,rogra$e de a&dit,
,lan&ri de a&dit, Rapoarte de necon/or$itate, Raport de anali#' a *iste$&l&i,
Rapoarte de a&dit&ri externe ale clien(ilor 0i organis$&l&i de certi/icare:
1nregistr'ri privind acti&nile corective 0i preventive ,rogra$e de ac(i&ni corective 0i
preventive 0i de veri/icare ale acestora:
1nregistr'ri privind recla$a(iile Registr& de recla$a(ii:
1nregistr'ri privind alegerea 0i eval&area periodic' a s&bcontractan(ilor .ista
s&bcontractan(ilor accepta(i, Rapoarte de eval&are a s&bcontractan(ilor.
<nregistr'rile se prote=ea#' de distr&gere, prin p'strare 1n condi(ii de sec&ritate /i#ic',
av6nd de/init 0i li$itat acces&l la acestea. D&rata de p'strare a acestora este de 10 ani, c&
excep(ia ca#&rilor 1n care prevederile legale cer o perioad' $ai l&ng'.
1*$ AUDITUL INTERN
1*$1$ %;o?98 69dt989 #ter#
*cop&l a&dit&l&i intern este
2 de a veri/ica dac' siste$&l de $anage$ent al calit'(ii adoptat este e/ectiv
i$ple$entat:
2 de a veri/ica dac' cerin(ele re/eren(ialelor care sta& la ba#a siste$&l&i calit'(ii 0i
ale organis$&l&i de certi/icare s&nt aplicabile la toate nivel&rile de cond&cere, control 0i
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 22/ 32

Ex.____
exec&(ie:
2 eli$inarea necon/or$it'(ilor depistate 0i 1$b&n't'(irea siste$&l&i calit'(ii:
2 s' asig&re intern 0i, extern, clien(ii 0i organis$&l de certi/icare c' )ir$a 7
%ED+%,AC- este co$petent 0i de$n de 1ncredere.
A&dit&l intern are 1n vedere &r$'toarele aspecte
2 dac' anali#ele, 1ncerc'rile 0i veri/ic'rile se exec&t' con/or$ $etodelor 0i
proced&rilor:
2 dac' personal&l i$plicat 10i 1ndepline0te responsabilit'(ile 0i 1ndatoririle stabilite:
2 dac' obiectivele /or$&late de cond&cere a& /ost atinse.
A&dit&l intern se exec&t' periodic, progra$at, o dat' pe an, pentr& toate ele$entele
siste$&l&i 0i neprogra$at, la apari(ia de recla$a(ii sa& necon/or$it'(i $a=ore 1n /&nc(ionarea
)ir$ei 7 %ED+%,AC- sa& re/eritoare la an&$ite aspecte ale activit'(ii acest&ia.
1*$'$ Re!?o#!618t>0 ?rv#d 69dt98 #ter#
Dre;tor98 7e#er68
2 aprob' ,rogra$&l an&al de a&dit&ri interne:
2 n&$e0te ec8ipa de a&dit 0i 0e/&l acesteia:
2 disp&ne $'s&rile necesare 0i asig&r' res&rse pentr& b&na des/'0&rare a a&dit&rilor
interne:
2 asig&r' instr&irea extern' a a&ditorilor interni.
Med;98 &e/
2 veri/ic' ,rogra$&l an&al de a&dit&ri interne :
2 asig&r' instr&irea intern' 0i extern; a a&ditorilor interni:
2 asig&r' condi(iile 0i res&rsele necesare e/ect&'rii a&dit&rilor interne:
2 aprob' plan&rile de a&dit:
2 aprob' ac(i&nile corective pentr& 1nl't&rarea necon/or$it'(ilor constatate la a&dit&rile
interne.
2 asig&r' condi(iile 0i res&rsele necesare e/ect&'rii a&dit&rilor interne 1n 4rgani#atia
%ED+%,AC-:
2 ini(ia#' 0i aplic' ac(i&ni corective.
Re!?o#!61898 C68t>t @RMCA
2 elaborea#' ,rogra$ele an&ale de a&dit&ri interne:
2 plani/ica a&dit&rile interne:
2 organi#ea#' 0i cond&ce a&dit&rile interne:
2 se oc&p' de instr&irea intern' a a&ditorilor interni, de eval&area 0i 1nscrierea lor 1n
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 23/ 32

Ex.____
9.ista a&ditorilor interni9, pe care o $entine:
2 1nregistrea#' Rapoartele de a&dit 0i in/or$ea#', periodic, Director&l general si Ge/&l
)ir$ei 7 %ED+%,AC- as&pra constat'rilor a&dit&rilor interne:
2 &r$'re0te 1nl't&rarea necon/or$it'(ilor prin i$ple$entarea ac(i&nilor corective.
1*$,$ Pro7r6"6re6, ?86#/;6re6, or76#:6re6 < do;9"e#t6re6 69dt989 #ter#
,rogra$area, plani/icarea, organi#area, des/'0&rarea 0i doc&$entarea a&dit&l&i intern
se /ace 1n con/or$itate c& ,roced&ra General' de *iste$ 2 ,*2$ed212 9A&dit&l intern al
siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii 2 )ir$a 7 %ED+%,AC- 9.
1B$ ANALI5A %I%TEMULUI DE MANA4EMENT AL CALITII
1B$1$ O1e;tve8e 6#68:e %!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0 s&nt
2 stabilirea $odi/ic'rilor siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii, pentr& asig&rarea c' el
contin&' s' satis/ac' necesit'(ile )ir$ei 7 %ED+%,AC-, cerin(ele standardelor de re/erin(' si
cerin(ele organis$&l&i de certi/icare:
2 adaptarea siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii la &nele sc8i$b'ri ap'r&te 1n do$eni&l
de activitate al )ir$ei 7 %ED+%,AC-, c& privire la organi#are, personal, ec8ipa$ent:
2 $odi/icarea siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii, ca &r$are a necon/or$it'(ilor
constatate c& oca#ia a&dit&rilor interne, a a&dit&rilor de certi/icare, a a&dit&rilor de
s&praveg8ere ale organis$&l&i de certi/icare sa& a recla$a(iilor clien(ilor.
1B$'$ P86#/;6re6 < eCe;9t6re6 6#68:e %!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0
*iste$&l de $anage$ent al calit'(ii adoptat de )ir$a 7 %ED+%,AC- este anali#at de
c'tre $anage$ent, con/or$ ,roced&rii Generale de *iste$ ,G*21? 9Anali#a siste$&l&i de
$anage$ent al calit'(ii9.
Anali#a siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii se exec&t' plani/icat, o dat' pe an, c&
participarea &r$'toarelor persoane
2 Director&l general.:
2 %edic&l Ge/:
2 R%C:
2 Responsabil&l $etrolog:
Anali#a siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii este e/ect&at' pe ba#a &r$'toarelor
dove#i obiective 2 ,roble$e reie0ite din anali#a anterioar':
2 raport&l de a&dit al organis$&l&i de certi/icare:
2 raport&l de a&dit al clien(ilor @sa& al altor a&torit'(iA:
2 raport&l de a&dit intern:
2 re#&ltatele ,rogra$elor de anali#e 0i cooperari c& laboratoarele de anali#e:
2 date re(in&te din recla$a(iile clien(ilor:
2 necesitatea revi#&irii doc&$entelor siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii:
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 2!/ 32

Ex.____
2 anali#a nivel&l&i de alocare de res&rse &$ane 0i aparat&r':
2 plan&l de perspectiv', personal s&pli$entar, noi ec8ipa$ente:
2 instr&irea personal&l&i no& anga=at 0i per/ec(ionarea cel&i existent.
1B$,$ 3#re7!tr>r ?rv#d 6#68:6 !!te"989 de "6#67e"e#t 68 ;68t>0
Anali#a siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii se doc&$entea#' 1n ,roces2Herbal al
0edin(ei de anali#', care con(ine preci#'ri clare as&pra ac(i&nilor care vor /i 1ntreprinse,
persoanelor responsabile 0i interval&l&i de ti$p alocat sol&(ion'rii acestora, con/or$ ,*2%ED2
0?.
R%C, pe ba#a ,roces&l&i2Herbal al 0edin(ei de anali#', 1ntoc$e0te 9,rogra$&l de
ac(i&ni corective ca &r$are a anali#ei *%Ci9, pe care2l s&p&ne veri/ic'rii 0i aprob'rii, con/or$
,*2%ED20?.
<nregistr'rile privind anali#a siste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii s&nt p'strate pe o
perioad' de $ini$&$ ? ani, de la data &lti$ei 1nregistr'ri.
1+$ PER%ONAL
1+$1$ 4e#er68t>0
)ir$a disp&ne de personal s&/icient av6nd c&lt&ra general', instr&irea, c&no0tin(ele
te8nice 0i experien(a necesar' /&nc(iilor pentr& care a /ost dese$nat.
<n politica )ir$ei 2 %ED+%,AC- privind eval&area personal&l&i, /actorii 8ot'r6tori s&nt
lega(i de aptit&dinea te8nic' a /iec'r&i individ, co$porta$ent&l &$an al acest&ia, experien(a
dob6ndit' 0i re#&ltatele ob(in&te 1n activitatea $edicala.
,olitica )ir$ei 2 %ED+%,AC- privind personal&l de 1ncerc'ri este detaliat' 1n ,roced&ra
General' de *iste$ 7 ,*2%ED20! 9+nstr&irea, /or$area 0i $en(inerea co$peten(ei
personal&l&i9.
1+$'$ Cer#0e ?rv#d ev6896re6 ?er!o#68989

Cerin(ele av&te 1n vedere la eval&area personal&l&i din cadr&l )ir$ei 2 %ED+%,AC-
s&nt
6A C68/;6re6 - EC?ere#06
2 )&nc(iile $edicale necesit' &n an&$it nivel de c&no0tinte, o cali/icare
rec&nosc&t' 0i &n $ini$ de experien(' practic', con/or$ cerin(elor din )i0ele post&rilor.
2 Alte /&nc(ii i$plic' n&$ai &n nivel de preg'tire general' s&/icient de ridicat,
criteriile de adaptabilitate /iind preponderente.
1A I#!tr9re6 ;o#t#9>
2 ,entr& p&nerea 1n aplicare a c&no0tin(elor 0i per/ec(ionarea aptit&dinilor.
;A I#/or"6re6
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 2?/ 32

Ex.____
2 ,ersonal interesat, c&nosc'tor al ansa$bl&l&i de in/or$a(ii te8nice legate de
activitatea sa @evol&(ia te8nicii, a regle$ent'rilor/ standardelor act&ale, a $etodelor /olosite
etc.A.
dA A?tt9d#e6 /:;>
2 Este vorba de activitati $edicale la care aprecierea re#&ltatelor se e/ect&ea#'
vi#&al
1+$,$ A#76=6re6 ?er!o#68989
Anga=area personal&l&i se /ace prin conc&rs sa& exa$inare, la care se preci#ea#'
cerin(ele de st&dii 0i experien(' necesare oc&p'rii /&nc(iei respective.
Cerin(ele de st&dii, experien(' 0i event&al aptit&dini s&nt stabilite de $edic&l se/,
aprobate de Director&l general 0i s&nt 1nscrise 1n )i0ele post&rilor.
)i0a post&l&i pentr& Ge/&l )ir$ei este 1ntoc$it' de Director&l general: &n exe$plar al
acesteia se p'strea#' la R%C.
)i0ele post&rilor pentr& R%C 0i pentr& Responsabilii de anali#e s&nt 1ntoc$ite de Ge/&l
)ir$ei 2 %ED+%,AC- 0i se p'strea#' de c'tre acesta.
,ersonal&l este exa$inat at6t la anga=area, c6t 0i la pro$ovarea sa, de catre Ge/&l
)ir$ei 2 %ED+%,AC-. .a anga=area de personal /'r' experient' 1n do$eni&l 1ncerc'rilor,
acesta n& pri$este sarcini concrete p6n' n& este instr&it si exa$inat 1n laborator de c'tre
Responsabilii de anali#e si R%C.
1+$2$ I#!tr9re6 < ?er/e;0o#6re6
)ir$a des/'0oar' o activitate contin&' de instr&ire 0i per/ec(ionare a personal&l&i
propri&, prin prel&crarea doc&$entelor *iste$&l&i de $anage$ent al calit'(ii 0i a proced&rilor
de 1ncercare, instr&iri pe te$e 0i s&biecte pro/esionale speci/ice, c&rs&ri de preg'tire sa&
/or$are, interne sa& externe, exec&(ie de l&cr'ri s&b s&praveg8ere etc. Ge/&l )ir$ei stabileste
do$eniile 0i necesit'(ile de instr&ire. ,e ba#a acestor necesit'(i de instr&ire, R%C 1ntoc$e0te
,rogra$&l an&al de instr&ire 0i per/ectionare, pe care 1l s&p&ne spre veri/icare $edic&l&i se/ 2
%ED+%,AC-, apoi spre aprobare Director&l&i general.
,ersonal&l te8nic c& st&dii s&perioare particip' la c&rs&ri interne 0i/sa& c&rs&ri externe,
organi#ate de instit&t sa& de instit&(ii speciali#ate. )iecare /or$' de instr&ire intern' se
/inali#ea#' printr2o testare, iar 1nregistr'rile se p'strea#' de c'tre R%C, care conse$nea#' 1n
)i0a individ&al' de preg'tire 2 per/ec(ionare, con/or$ ,G*20F.
1+$-$ 3#re7!tr>r8e ?rv#d ?er!o#6898
.a nivel&l )ir$ei se $en(in act&ali#ate, )i0ele de ,ost, care con(in nivel&l de cali/icare,
experien(a necesar', prec&$ 0i atrib&(iile 0i responsabilit'(ile a/erente post&l&i oc&pat,
pre#entate 1n Anexa >.
)isele de ,ost pentr& toate /&nctiile din )ir$a se p'strea#' 0i se gestionea#' de catre
DG&i %ED+%,AC-.
R%C $en(ine centrali#at eviden(a der&l'rii c&rs&rilor interne, con/or$ ,rogra$&l&i An&al
de ,reg'tire 0i ,er/ec(ionare 0i redactea#' )i0ele de ,ost pentr& personal&l )ir$ei.
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 2>/ 32

Ex.____
1+$*$ %9?erv:6re6 ?er!o#68989
*&pervi#area personal&l&i este asig&rat' de $edic&l se/ 0i R%C prin test'ri, oca#ionale
sa& plani/icate, orale sa& scrise.
1+$B$ I"?6r068t6te, #de?e#de#0>, #te7rt6te
,entr& a excl&de categoric in/l&en(e interne/ externe ale activit'(ilor 0i rela(iilor
personal&l&i, care ar p&tea a/ecta 0i in/l&en(a i$par(ialitatea, independen(a 0i integritatea sa,
)ir$a 7 %ED+%,AC- a l&at &r$'toarele $'s&ri organi#atorice
2 la identi/icarea obiectelor s&p&se anali#ei sa& veri/ic'rii n& s&nt eviden(iate in/or$a(ii
re/eritoare la client sa& /abricant 2 con/or$ ,G*20! 9+denti/icarea, depo#itarea 0i $anip&larea
prod&selor de 1ncercat9.
2 reparti#area sarcinilor de servici& se /ace de c'tre %edic&l se/, care pri$e0te
contractele si co$en#ile de la DG.
2 salari#area personal&l&i n& depinde de n&$'r&l de exa$in'ri exec&tate 0i nici de
re#&ltatele acestora.
2 ,ersonal&l propri& al )ir$ei 7 %ED+%,AC-, prec&$ 0i personal&l colaborator, declar'
0i se$nea#' anga=a$ente deontologice, 9+nstr&irea, /or$area 0i $en(inerea co$peten(ei
personal&l&i9 0i Cooperarea )ir$ei c& ter(ii, prin care se asig&r' c' personal&l n& este
i$plicat, direct sa& indirect, 1n /&rni#area, co$erciali#area sa& 1ntre(inerea ec8ipa$entelor
te8nice.
1+$+$ P>!tr6re6 ;o#/de#068t>0
,entr& asig&rarea con/iden(ialit'(ii in/or$a(iilor, /iecare salariat din )ir$a 7
%ED+%,AC-, d&p' se$narea contract&l&i de anga=are, prec&$ 0i personal&l colaborator al
%ED+%,AC-, se$nea#' o declara(ie prin care se oblig'
2 s' respecte con/iden(ialitatea as&pra re#&ltatelor exa$in'rilor $ediacale sa& altor
in/or$a(ii ob(in&te 1n activitatea proprie:
2 s' accepte, 1n ca# de nerespectare a acestei prevederi, sanc(i&nile disciplinare care se
i$p&n.
Aceste declara(ii s&nt conse$nate 1n Anga=a$ent&l deontologic al personal&l&i $edical,
)ir$a 7 %ED+%,AC- respect' cla&#ele 0i condi(iile pentr& asig&rarea con/iden(ialit'(ii 0i
sec&rit'(ii practicilor sale 0i serviciilor $edicle, a0a c&$ solicit' clien(ii s'i.
1)$ CONDIII DE MEDIU &I DE LUCRU
)ir$a 7 %ED+%,AC- exec&t' servicii $edicale din do$eni&l s;& de activitate, 1n local&l
propri&.
.ocal&l )ir$ei 7 %ED+%,AC- 0i condi(iile de $edi& 1n care se exec&t' 1ncerc'rile s&nt
$en(in&te, ast/el 1nc6t s' n& in/l&en(e#e negativ sa& s' invalide#e re#&ltatele serviciilor
$edicale. *edi&l %ED+%,AC- este prote=at, at6t c6t este necesar, 1$potriva condi(iilor
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 2F/ 32

Ex.____
excesive @te$perat&r', pra/, &$iditate, #go$ot, vibra(ii etc.A 0i este coresp&n#'tor intre(in&t.
<nc'perile in care se exec&t' cons&ltatiile s&nt s&/icient de spa(ioase.
.ocal&l %ED+%,AC- este racordat la s&rse de energie, cond&cte de ap' etc.
,entr& serviciile $edicale din co$peten(a )ir$ei 7 %ED+%,AC- n& este necesar ca
local&l s' /ie dotat c& dispo#itive de &r$'rire a condi(iilor de $edi& a$biant.
C&r'(enia din local&l /ir$ei se /ace #ilnic 0i ori de c6te ori este necesar.
Acces&l 1n local&l de 1ncerc'ri este re#ervat n&$ai persoanelor a&tori#ate, respectiv
2 personal&l propri& al )ir$ei 7 %ED+%,AC-:
2 clien(ii sa& repre#entan(ii ad$i0i:
2 personal&l de 1ntre(inere 0i de repara(ii a ec8ipa$entelor:
2 organis$&l de certi/icare 0i alte organis$e si$ilare, 1n calitate de a&ditori.
Acces&l clien(ilor sa& al altor persoane 1n /ir$a se /ace pe ba#a aprob'rii DG si
$edic&l&i se/ 0i n&$ai 1n loc&l &nde este necesar' pre#en(a lor.
'0$ ECGIPAMENT
'0$1$ E;D?6"e#t98 eC!te#t H# (r"6 MEDIMPACT
)ir$a 7 %ED+%,AC- este dotata c& ec8ipa$ente 0i $ateriale necesare pentr&
exec&tarea corect' a serviciilor $edicale din co$peten(a sa, c& asig&rarea preci#iilor de
$'s&rare cer&te de standardele de $etod'.
Ec8ipa$entele s&nt $en(in&te 1n stare b&n' de /&nc(ionare, 1n con/or$itate c& c'r(ile
te8nice 0i/ sa& instr&c(i&nile doc&$entate 0i nor$ele $etrologice.
'0$'$ 3#re7!tr>r ?rv#d e;D?6"e#te8e
.a nivel&l 4rgani#atia&i %ED+%,AC- exist' &n inventar al ec8ipa$ent&l&i de exa$inare
0i al ec8ipa$entelor inter$ediare din dotarea acestora.
Responsabil&l $etrolog veri/ic' an&al existen(a 0i starea inventar&l&i ec8ipa$entelor de
$'s&rare 0i anali#', este responsabil de $en(inerea act&ali#at' a )i0elor $i=loacelor de
$'s&rare 0i de co$pletarea 0i act&ali#area )i0elor ec8ipa$entelor de $'s&rare.
)i0ele c&prind &r$'toarele in/or$a(ii $ini$e
2 den&$irea ec8ipa$ent&l&i
2 den&$irea /abricant&l&i, seria @nr. inventarA
2 data recep(iei, data p&nerii 1n /&nc(i&ne
2 interval&l 1ntre do&' etalon'ri/ veri/ic'ri $etrologice:
2 data &lti$ei etalon'ri/ veri/ic'ri $etrologice:
2 n&$'r&l certi/icat&l&i/ b&letin&l&i de etalonare/ veri/icare $etrologic':
2 veri/ic'ri exec&tate ini(ial 0i pe parc&rs:
2 l&cr'ri de $entenan(' exec&tate:
2 istoria de/ectelor, a proastei /&nc(ion'ri, a repara(iilor:
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 25/ 32

Ex.____
2 &tili#area 1n a/ara 4rgani#atia&i:
2 n&$'r&l c'r(ii te8nice 0i/ sa& instr&c(i&nii de &tili#are:
2 a$plasarea c&rent' @dac' este ca#&lA:
2 starea la pri$ire @no&, &tili#at, recondi(ionatA.
R%C p'strea#' c'r(ile te8nice sa& instr&c(i&nile de 1ntre(inere 0i exploatare pentr&
principalele ec8ipa$ente.
Ac8i#i(ia oric'r&i no& $i=loc/ ec8ipa$ent de $'s&rare 0i anali#' este &r$at' de
stabilirea n&$'r&l&i de identi/icare @n&$'r de inventarA 0i 1nscrierea datelor, stip&late 1n )i0a
de eviden('.
'0$,$ 3#tre0#ere6 < d!?o#18t6te6 e;D?6"e#te8or
.&cr'rile de 1ntre(inere cer&te de c'r(ile te8nice sa& instr&c(i&nile ec8ipa$entelor se
exec&t', d&p' ca#, de c'tre personal&l 4rgani#atiei sa& de c'tre organi#a(ii speciali#ate.
Responsabil&l $etrolog 1ntoc$e0te ,rogra$&l an&al de 1ntre(inere 0i repara(ii 0i &r$'reste
reali#area acest&ia, r'sp&n#and totodata si de calitatea l&cr'rilor exec&tate.
Ec8ipa$entele s&prasolicitate, $anevrate gre0it sa& de/ecte 0i aparatele depistate ca
/iind necoresp&n#'toare la etalonarea 0i veri/icarea $etrologic', se scot din &#, se
etic8etea#' 0i se i#olea#', pentr& evitarea apari(iei de necon/or$it'(i 1n $'s&rare.
Ec8ipa$ent&l s&prasolicitat, $anevrat gresit, de/ect sa& depistat ca /iind necoresp&n#'tor la
etalonarea 0i veri/icarea $etrologic' se repar', se etalonea#' 0i se veri/ic' $etrologic. Aceste
opera(ii s&nt atrib&(ii ale Responsabil&l&i $etrolog.
At&nci c6nd s2a& identi/icat ec8ipa$ente s&prasolicitate, $anevrate gre0it sa& de/ecte,
prec&$ 0i ec8ipa$ente care pre#int' erori $ai $ari dec6t cele tolerate, este necesar s' se
eval&e#e validitatea $'s&r'rilor/ anali#elor 0i 1ncerc'rilor anterioare.
'0$2$ Ide#t/;6re6 e;D?6"e#t989 !9?9! et68o#>rI ver/;>r "etro8o7;e
Ec8ipa$ent&l este identi/icat 0i s&p&s opera(iilor de etalonare 0i veri/icare $etrologic' 1n
con/or$itate c& ,rogra$&l an&al de etalonare 0i veri/icare $etrologic'. Acest progra$
c&prinde etalon'ri/ veri/ic'ri $etrologice ini(iale 0i periodice 0i este 1ntoc$it 0i reali#at de
Responsabil&l %etrologie, con/or$ ,G*20". Responsabil&l %etrologie $en(ine act&ali#ate
registre 0i )i0e individ&ale de eviden(' a $i=loacelor de $'s&rare, 1n care s&nt indicate
2 ele$entele de identi/icare a ec8ipa$ent&l&i:
2 clasa de preci#ie sa& erorile ad$ise la veri/icare:
2 periodicitatea veri/ic'rilor prescrise de constr&ctor sa& nor$ative:
2 periodicitatea veri/ic'rilor exec&tate:
2 &lti$a veri/icare 0i d&rata valabilit'(ii:
Ec8ipa$ent&l s&p&s etalon'rii/ veri/ic'rii $etrologice este $arcat 0i etic8etat
coresp&n#'tor 0i vi#ibil, privitor la starea etalon'rii/ veri/ic'rii $etrologice, c& $arc'
$etrologic' 9Halabil p6n' la .......9. Aparatele a c'ror etalonare a expirat n& se $ai &tili#ea#'
0i se etic8etea#' coresp&n#'tor.
'0$-$ Et68o#6re6 < ver/;6re6 "etro8o7;>
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 2"/ 32

Ex.____
Etalonarea 0i veri/icarea $etrologic' a ec8ipa$entelor de anali#' 0i $'s&rare se /ace
con/or$ ,roced&rii 9 Ec8ipa$ent&l de inspec(ie si $'s&rare 9.
Responsabil&l $etrolog are obliga(ia reali#'rii trasabilit'(ii $'s&r'rilor la etaloane
na(ionale. ,entr& aceasta, solicit' 0i controlea#' ca pe Certi/icatele de etalonare 0i B&letinele
de veri/icare $etrologic' s' /ie identi/icat etalon&l c& care s2a reali#at $'s&rarea.
'0$*$ Tr6!618t6te6 ">!9r>r8or
)ir$a 2 %ED+%,AC- &tili#ea#' n&$ai ec8ipa$ente de $'s&r' veri/icate 0i etalonate de
c'tre laboratoare rec&nosc&te 1n siste$&l na(ional ca /iind co$petente s' asig&re
trasabilitatea la &nit'(ile de $'s&r' *+ @Biro&l Ro$6n de %etrologie .egal' 2 BR%.A.
'0$B$ Tr6#!?ort < de?o:t6re
,entr& sig&ran(a $anip&l'rii, transport&l&i, depo#it'rii 0i &tili#'rii aparat&rii de $;s&rare
0i pentr& a preveni deteriorarea acesteia, )ir$a 2 %ED+%,AC- respect; prevederile
proced&rate.
'1$ RAPORTAREA RE5ULTATELOR
)ir$a 2 %ED+%,AC- eliberea#' Rapoarte privind starea de sanatate a clientilor pe
ba#a cons&ltatiilor si a rapoartelor anali#elor. Rapoartele de anali#' reda& 1n $od clar, precis
0i obiectiv re#&ltatele anali#elor, per$i(6nd citirea 0i reg'sirea &0oar' a in/or$a(iilor pe care le
con(in..
%odi/ic'rile sa& co$plet'rile &lterioare la &n Raport de anali#' se reali#ea#'
respect6nd &r$'toarele cerin(e.
2 se reali#ea#' pe &n doc&$ent adi(ional, c& &n titl& coresp&n#'tor 9*&pli$ent la
Raport&l de anali#' nr...9:
2 r'sp&nd la toate cerin(ele pentr& 1ntoc$irea &n&i Raport de anali#':
2 s&nt se$nate de catre acelea0i persoane care a& se$nat doc&$ent&l ini(ial.
.a cererea client&l&i 0i/sa& a organis$&l&i de certi/icare, Raport&l de anali#' poate s'
con(in' 0i ele$ente oca#ionale, respectiv
2 sigla organis$&l&i de acreditare @RE3ARA 0i n&$'r&l anali#ei acreditate:
2 circ&$stan(e te8nice/ nete8nice:
2 $en(i&ni speciale:
2 re#&ltate inter$ediare 0i detalii privind calc&lele:
2 indica(ii privind /iabilitatea 0i validitatea re#&ltatelor:
2 variante 0i =&sti/ic'ri:
2 incidente:
2 opinii 0i interpret;ri.
Raport&l de anali#' este valabil n&$ai pentr& proba anali#at', n& 0i pentr& altele
si$ilare. Re#&ltatele n& se pot extrapola la alte variante constr&ctive ale obiect&l&i respectiv.
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 30/ 32

Ex.____
Raport&l de anali#' este valabil n&$ai l&at 1n 1ntregi$e, c& toate paginile pe care le con(ine.
)'r' accept&l prealabil al )ir$ei 7 %ED+%,AC- este inter#is' reprod&cerea par(ial' a
Raport&l&i de anali#'.
%ED+%,AC- poate e$ite opinii 0i interpret'ri, la cererea clien(ilor, co$peten(a
personelor a&tori#ate s' le /&rni#e#e p&t6nd /i dovedit; prin 1nregistr;ri coresp&n#;toare.
Aceste opinii 0i interpret;ri n& se re/er; la aprobarea probei anali#ate, n& se constit&ie 1n
cons&ltan(' 0i n& anga=ea#; s&pli$entar responsabilitatea =&ridic' a 4rgani#atiei.
%edic&l Ge/ 7 %ED+%,AC- si R%C veri/ic' 0i r'sp&nd 0i de opiniile conse$nate.
At&nci c6nd raport&l de anali#' con(ine re#&ltate ale anali#elor e/ect&ate de
s&bcontractan(i, aceste re#&ltate s&nt clar identi/icate.
''$ COOPERAREA
)ir$a 2 %ED+%,AC- cooperea#' c& organis$&l de certi/icare sa& c& alte organis$e 0i
laboratoare, c& BR%. 0i alte laboratoare de veri/ic;ri @$etrologiceA, 1n vederea 1$b&n't'(irii
activit'(ii prestate, a sporirii 1ncrederii 1n serviciile $edicale reali#ate, prec&$ 0i a /avori#'rii
sc8i$b&rilor de in/or$a(ii 0i de experien('.
)ir$a 2 %ED+%,AC- o/er' posibilitatea organis$&l&i de certi/icare s' veri/ice c'
*iste$&l de %anage$ent al Calit'(ii si prevederile acest&ia adoptate de %ED+%,AC- s&nt
respectate 0i $en(in&te 1n $od contin&&.
)ir$a 2 %ED+%,AC- cooperea#' c& organis$&l de certi/icare 1n vederea
2 reali#'rii a&dit&rilor de eval&are/ certi/icare:
2 reali#'rii a&dit&rilor de s&praveg8ere:
2 particip'rii la progra$e de anali#e sa& etalon'ri/ veri/ic'ri de aptit&dine sa&
interlaboratoare:
2 co$&nic'rii c'tre organis$&l de certi/icare a $odi/ic'rilor ap'r&te 1n siste$, /a(' de
condi(iile de certi/icare.
)ir$a 2 %ED+%,AC- cooperea#' c& BR%. pentr& veri/icarea 0i etalonarea
ec8ipa$entelor de $'s&rare din dotare.
',$ INDICATORUL RE.I5IILOR
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 31/ 32

Ex.____
Editia/
revi#ia/
data
elaborari
i
3&$ar
capitol si
pagina
revi#&ita
Contin&t&l revi#iei
3&$e, pren&$e, se$nat&ra
Elaborat Heri/icat Aprobat
1/ 0/
12.0!.
200"
2 Elaborare editia 1, revi#ia 0.
CLINICA
MEDIMPACT
MANUALUL CALITATII
Cod MC-01
Ed. 1/ rev. 0
Ex._________
pag. 32/ 32

Ex.____
'2$ LI%TA DE DI(U5ARE
3r. ex. Detin'tor 3&$e, pren&$e, /&nctie *e$n't&ra Data
original
R%C .............................................
.
1 Director General .............................................
.
2 %edic se/ .............................................
.
3 4rganis$&l de
certi/icare
............................................
.
'-$ ANEEE
1. Anexa 1 2 *tr&ct&ra organi#atoric' a )ir$ei.
2. Anexa 2 2 ,roced&rile Generale de *iste$ 0i lista acestora.
3. Anexa 3 2 )or$&larele *%C 0i lista acestora.
!. Anexa ! 2 )i0ele post&rilor 0i lista acestora.
?. Anexa ? 2 .ista ,roced&rilor de .&cr& si a +nstr&cti&nilor de .&cr&

> Anexa > 2 .ista ec8ipa$entelor din cadr&l )ir$ei
F. Anexa 5 2 .ista doc&$entelor de re/erin(' @standarde, regle$entari etc.A
5. Anexa 5 2 De/ini(ii
". Anexa " 2 .ista .aboratoarelor s&bcontractante
10. Anexa 10 2 .ista 1nregistr;rilor

S-ar putea să vă placă și