Sunteți pe pagina 1din 1

Vizat

Administrator

CERERE
PENTRU CAZAREA STUDENILOR N
CMINELE CU CAMERE DE 5 LOCURI
Cererea se completeaza cu majuscule, fr prescurtari prezentnd
Cartea de identitate.
Subsemnatul (a)_____________________________________________
student (a) la Facultatea__________________________________________
secia___________________, an ______CNP________________________,
domiciliat
n______________________________,cazat
actualmente
n_____________________________doresc s fiu precazat pentru anul
universitar 2014/2015 n unul din cminele menionate mai jos:
opiunea 1)______2)______3)______4)_______5)______6)______
Timioara,

Semntura,

Data________

Nr. de nregistrare al cminului: _____ /________