Sunteți pe pagina 1din 3

REGIMUL JURIDIC AL SERVICIILOR PUBLICE

Lect. univ. dr. Tiberiu Pavelecu


Lect. univ. dr. Gabriel M!inecu
Te!ria erviciului "ublic a !cu"at #ult ti#" un l!c central $n dre"tul ad#initrativ %i aceata "entru
c& aut!ri e#inen'i au c!niderat c& n!'iunea de erviciu "ublic "!ate in(luen'a $n acela%i ti#" c)#"ul de
a"licare a dre"tului ad#initrativ.
*
+ev!ile !#ului unt nu#er!ae %i variate, a# "utea "une c& ele crec $n (unc'ie de nivelul de
de-v!ltare al unei !ciet&'i %i .radul de cultur& al (iec&rui !#. Varietatea %i de-v!ltarea erviciil!r "ublice
au (!t (av!ri-ate de "r!.reul te/nic care a deter#inat n!i trebuin'e "entru "!"ula'ie0 trebuin'e "e care
"uterea "ublic& a (!t tentat& & le ati(ac& din #!tive de intere .eneral.
Serviciile "ublice c!ntituie ! "arte i#"!rtant& din via'a de -i cu -i a (iec&ruia dintre n!i0
de-v!ltarea l!r av)nd ! in(luen'& direct& au"ra nivelului de trai al "!"ula'iei. 1n #!d cert erviciile "ublice
unt !r.ani-ate "entru a ati(ace nev!ile !a#enil!r2 la !ri.inea !ric&rui erviciu "ublic e .&e%te ! nev!ie
recun!cut& de c!lectivitate "e care ini'iativa "rivat& nu ! ati(ace0 nev!ie care "!ate (i le.at& %i de
.arantarea libert&'il!r (unda#entale. Dac& "rivi# $n ur#& re.&i# $n erviciile "ublice "re!cu"&rile
c!tidiene care au #arcat anu#ite neceit&'i0 cu# ar (i , nev!ia de electricitate0 de a"& curent&0 de .a-0 de
tran"!rt etc.
3
Re"!nabilitatea unei aut!rit&'i "ublice
4
na'i!nale au l!cale0 $n le.&tur& cu un erviciu "ublic ete
aceea de a de(ini #iiunile erviciului "ublic0 de a tabili $n ce c!ndi'ii trebuie "retat %i de a c!ntr!la. 1n
acet c!" e intervine $n d!u& #!dalit&'i, unele #&uri au un caracter de "!li'ie $n en lar. 5#en'inerea
!rdinii "ublice6 iar altele vi-ea-& "r!tec'ia #ediului $nc!n7ur&t!r0 i.iena au ecuritatea. Ete v!rba de
de(inirea re.ulil!r care e i#"un "er!anel!r $n&rcinate cu activit&'ile re"ective0 "recu# %i de luarea
#&uril!r "entru ca acete re.uli & (ie re"ectate "rintr8! ac'iune de "!li'ie.
A d!ua cate.!rie de interven'ii "rive%te !r.ani-area erviciil!r "ublice0 de(inirea "reta'iei %i e a(l&
$n arcina unei aut!rit&'i "ublice care va decide dac& "reta'ia trebuie & e $nde"lineac& #iiunea de
erviciu "ublic %i va (i9a !bli.a'iile $n le.&tur& cu aceat& #iiune. Pentru aceata0 aut!ritatea !r.ani-at!are
"!ate & ai.ure in.ur& "retarea erviciului 5$n re.ie6 au cel #ai adeea dee#nea-& un "retat!r care
"!ate avea un tatut "ublic au "rivat0 "entru ! durat& deter#inat& au nedeter#inat&.
At&-i "entru identi(icarea unui erviciu "ublic trebuie & 'ine# ea#a de trei ele#ente , ele#entul
#aterial 5erviciul "ublic are ! activitate de intere .eneral6 2 ele#entul v!luntarit 5erviciul "ublic are
inten'ia de a avea "utere "ublic&6
:
2 ele#entul (!r#al 5ub!rd!narea unui re.i# de dre"t "ublic6
;
.
*
Ana Vaile <Pretarea erviciil!r "ublice "rin a.en'i "riva'i= Ed. ALL BEC>0 Bucure%ti 3??4.
3
Pr!(e!rul +e.ulecu c!nidera c& de-v!ltarea erviciil!r "ublice are ! cau-& #ai "r!(und& %i anu#e $n <!cietatea
#!dern& c!nce"'iile individualite unt $nl&turate r)nd "e r)nd de ! c!nce"'ie !lidarit&=5Tratat de dre"t ad#initratv0
v!l.I0 Cartea I0 ed. A III8a cu nu#er!ae ad&u.iri %i #!di(ic&ri0 Bucure%ti0 Ti"!.ra(iile R!#)ne Unite0 *@3;0 ".A.
4
O ae#enea re"!nabilitate e "!ate #ani(eta ub #ai #ulte (!r#e, aut!ritatea "ublic& "!ate interveni, "entru a
tabili re.ulile 5ete v!rba de"re "uterea n!r#ativ& claic&62 ca aut!ritate !r.ani-at!are0 adic& re"!nabil& de
"retarea erviciil!r "ublice 5c/iar dac& nu8l "retea-& ea $n&%i62 ca "r!"ietar& de bunuri neceare erviciului "ublic2
ca %i !"erat!r 5adic& "entru u-a.er ete "retat!rul de ervicii "ublice62 %i ca !r.ani-at!r $ntr8un ite# c!ncuren'ial.
5J.B.AubC0 Le ervice "ublic en Eur!"e0 Pree Univeritaire de Brance0 *@AA0 Pari0 ".*A6.
:
+u "!ate e9ita un erviciu "ublic dec)t dac& "uterile "ublice 5aut!rit&'ile na'i!nale au l!cale6 au #ani(etat inten'ia
l!r de a lua $n arcin& direct au indirect ! activitate de intere .eneral. +!'iunea de erviciu "ublic a"are at(el ca !
n!'iune ubiectiv& %i ev!lutiv&.
;
DC/iar dac& re.i#ul 7uridic "!ate (i c!niderat #ai #ult ca ! c!necin'& dec)t ca un ele#ent de de(ini'ie a erviciului
"ublic0 e "are c& 7uri"ruden'a invit& a e ad!"ta un al d!ile de#er. 1ntr8adev&r0 7udec&t!rul ete adeea !bli.at &
recercete-e re.ulile a"licabile $n #!d n!r#al activit&'il!r de erviciu "ublic0 inc!ntetabile $n re.i#ul 7uridic r&#)n
"uterile "ublice care ub!rd!nea-& activitatea de intere .eneral $n cau-&. E9iten'a unui re.i# 7uridic "eci(ic0
re.i#ului dre"tului ad#initrativ0 a"are cu claritate $n ca-ul c)nd #iiune de erviciu "ublic ete $n #!d direct
ai.urat& de c&tre ! "er!an& "ublic&. 1nde"linirea acetei #iiuni ete $n!'it& $nt!tdeauna de "rer!.ative au de
*
1n e"!ca c!nte#"!ran&0 re.i#ul 7uridic al erviciil!r "ublice (!r#ea-& un ana#blu de re.uli
"eciale de dre"t "ublic %i "rivat. De (a"t e v!rbe%te de"re ! diveritate
E
de re.uli ale erviciil!r "ublice
care (ac & e9ite ! car& a re.i#ului ad#initrativ0 re.i# "e care $l .&i# c)nd inte.ral0 c)nd alterat
dat!rit& "enetr&rii #ai #ult au #ai "u'in a dre"tului "rivat. Cu t!ate acetea e9it& un (!nd c!#un de
"rinci"ii %i re.uli care alvea-& r!lul erviciului "ublic.
Oricare ar (i #!dul de .etiune au natura "er!anel!r care le "retea-&0 t!ate erviciile "ublice
trebuie & re"ecte anu#ite "rinci"ii de (unc'i!nare cun!cute ub nu#ele de Le.ile lui R!lland
F
0 du"&
nu#ele 7uritului care le8a c!nce"ut.
+u#&rul acet!ra varia-&0 al&turi de cele unani# ad#ie0 "rinci"iul c!ntinuit&'ii %i al e.alit&'ii0 #ai
unt c!niderate ca %i "rinci"ii0 "rinci"iul ada"tabilit&'ii0 "rinci"iul neutralit&'ii au re.i# d!#inat de
re.ulile dre"tului "ublic $n "atele c&r!ra e a(l& ! aut!ritate a ad#initra'iei "ublice. Gi unele /!t&r)ri
recente ale Cur'ii de Juti'ie Eur!"ene inv!c& c!ntinuitatea %i e.alitatea ca (unda#ente ale intereului
ec!n!#ic .eneral.
A
C!nider&# c& trei "rinci"ii unt c!#une tutur!r erviciil!r "ublice indi(erent c& unt "retate de
tat0 de c!lectivit&'ile l!cale0 de a.en'i "riva'i au de !r.ani#ele ne.uverna#entale re"ectiv, "rinci"iul
c!ntinuit&'ii0 e.alit&'ii %i ada"tabilit&'ii erviciil!r "ublice.
1n ce "rive%te "rinci"iul c!ntinuit&'ii cu i.uran'& ete re.ula cea #ai cun!cut&0 c&ci ete cea #ai
enibil& din "unct de vedere "!litic %i !cial. Ea e#ni(ic& c& erviciul "ublic trebuie & (ie ai.urat $n #!d
c!ntinuu %i c/iar0 une!ri0 $n #!d "er#anent. De e9e#"lu0 erviciile "ublice "italice%ti0 erviciile de lu"t&
c!ntra incendiil!r trebuie & (unc'i!ne-e -i %i n!a"te0 $n ti#" ce erviciul de tare civil& ete c!ntinuu0 (&r&
& (ie "er#anent.
Acet "rinci"iu are divere c!necin'e,
8 el e9"lic&0 $n de!ebi0 unele a"ecte al re.i#ului c!ntractel!r ad#initrative %i $n #!d
#ai "articular0 c!ncei!narea. C!ncei!narul trebuie & ai.ure (unc'i!narea re.ulat& a
erviciului ce i8a (!t $ncredin'at $n ca- c!ntrar "ut)nd (i anc'i!nat0 %i el "!ate &
"ri#eac& un a7ut!r (inanciar de la "er!ana "ublic& care i8a ac!rdat c!nceiunea0 $n
virtutea te!riei i#"revi-iunii "entru a ai.ura c!ntinuitatea erviciului.
8 #ult ti#" acet "rinci"iu a 7uti(icat interdic'ia dre"tului la .rev&
@
$n (unc'ia "ublic& %i
7uti(ic& e9iten'a le.ila'iei care retr)n.e au c/iar u"ri#& dre"tul la .rev& "entru
anu#i'i a.en'i a c&r!r activitate ete vital& "entru 'ar&. 1n anu#ite ect!are de activitate
e ur#&re%te ai.urarea unui erviciu #ini#al %i $n ca- de .rev&2
8 cu a7ut!rul acetui "rinci"iu e "!ate e9"lica de ce un .uvern de#ii!nar au $n .eneral
! aut!ritate a ad#initrativ& al c&rei #andat e9"ir& c!ntinu& & e !cu"e de a(acerile
curente.
*?
retric'ii "r!"rii dre"tului "ublic. Dac& aceat& #iiune ete ai.urat& de c&tre ! "er!an& "rivat&0 ra"!rtarea la re.i#ul
de dre"t ad#initrativ are val!area criteriului de identi(icare a erviciului "ublic c&ci 7udec&t!rul recercetea-& e9iten'a
unui c!ntr!l al "uteril!r "ublice %i ac!rdarea de "rer!.ative de "utere "ublic& "er!anei "rivate. Prin aceata e .&e%te
$n ulti#& anali-&0 inten'ia .uvernan'il!r.=Piere8Henri C/aluidan0 C/ritine H!uteer <Dr!it Ad#initrati(= Pari8III0
Val8de8Marne *@@@.
E
1ntr8! !"inie e c!nider& c& $n ca-ul "er!anel!r 7uridice "rivate aut!ri-ate de ad#initra'ia "ublic& & "rete-e
anu#ite activit&'i de intere .eneral0 denu#ite $n "eri!ada interbelic& tabili#ente de utilitate "ublic&0 e va a"lica un
re.i# 7uridic "ecial care e a(l& $ntre re.i#ul 7uridic (!l!it "er!anel!r "ublice %i cel $ntrebuin'at "entru "er!anel
7uridice de dre"t "rivat5R!dica +arcia Predecu0 Dre"t ad#initrativ0 Ed. C!rdial Le90 Cu7 +a"!ca0 *@@F0 v!l.II0 ".
*;8*E6.
F
J.M.de B!r.e0 !".cit.0 ".3**.
A
1n /!t&r)rea C!rbeau 5*@ #ai *@@46 Curtea de Juti'ie tatuea-& c& !bli.a'iile de erviciu "ublic i#"ue "!%tei
bel.iene 7uti(ic& un "r!.ra# li#itat0 rentabil al activit&'ii $n c!ncuren'& cu !ciet&'ile "rivate.
@
Pr!(e!rul Paul +e.ulecu c!nidera c& .reva %i erviciul "ublic unt n!'iuni care e e9clud <c&ci "rin "r!cla#area
.revei e ub!rd!nea-& intereul .eneral intereului "rivat=5$n !". cit. P.*F.6
*?
P!tivit art.*?@ alin. 5:6 din C!ntitu'ia R!#)niei0 Guvernul al c&rui #andat a $ncetat $nde"line%te nu#ai actele
neceare "entru ad#initrarea treburil!r "ublice0 ")n& la de"unerea 7ur&#)ntului de c&tre #e#brii n!ului Guvern.
3
Bunc'i!narea re.ulat& a erviciil!r "ublice $nea#n& c& u-a.eril!r trebuie & li e ai.ure acceul la
erviciile "ublice $n #!d ati(&c&t!r. Acet "rinci"iu "reu"une %i ! (unc'i!nare "unctual& a erviciului
"ublic0 el trebuie dec/i la !ra "rev&-ut& %i nu "!ate (i $nc/i $nainte.
Dei.ur c& acet "rinci"iu al c!ntinuit&'ii nu trebuie ab!luti-at c!nider)nd c& erviciul "ublic
!dat& $n(iin'at ete ve%nic. Dac& intereul "ublic nu #ai 7uti(ic& un ae#enea erviciu "ublic0 el "!ate (i
de(iin'at cu# 8a $nt)#"lat $n Bran'a cu $nc/iderea liniil!r de tr!leibu-.
Princi"iul e.alit&'ii tutur!r $n (a'a erviciului "ublic re"re-int& ! c!necin'& necear& %i evident& a
"rinci"iului de e.alitate $n (a'a le.ii c!nacrat& "rin Declara'ia dre"turil!r !#ului la *FA@0 "rinci"iul de
e.alitate care c!nduce (unc'i!narea erviciil!r "ublice aici (iind v!rba de ! e.alitate c!ncret&. Acet
"rinci"iu e9"lic& !cu"area "!turil!r "rin c!ncur "recu# %i !r.ani-area licita'iil!r "entru a "une $n
c!ncuren'& "e t!'i cei $ndre"t&'i'i.
Curtea C!ntitu'i!nal& a R!#)niei a deci $n #!d c!ntant c& "rinci"iul e.alit&'ii $n (a'a le.ii0
c!nacrat de art. *E din C!ntitu'ie0 "reu"une intituirea unui trata#ent e.al "entru itua'ii care0 $n (unc'ie
de c!"ul ur#&rit0 nu unt di(erite. De aceea el nu e9clude ci0 din "!triv&0 "reu"une !lu'ii di(erite "entru
itua'ii di(erite. <Princi"iul e.alit&'ii nu $nea#n& uni(!r#itate0 a%a $nc)t0 dac& la itua'ii e.ale trebuie &
c!re"und& un trata#ent e.al0 la itua'ii di(erite trata#entul 7uridic nu "!ate (i dec)t di(erit=
**
. Deci
e.alitatea e a"lic& nu#ai $n itua'ii c!#"arabile.
Princi"iul e.alit&'ii nu $nea#n& ! e.alitate ab!lut& %i abtract& ci #ai de.rab& aben'a
dicri#in&rii. Situa'iile identice trebuie tratate $n aceia%i #anier& iar itua'iile 7uti(ic& trata#ent di(erit.
*3
Princi"iul ada"tabilit&'ii cun!cut %i ub nu#ele de "rinci"iul #utabilit&'ii 5care e "!ate c/i#ba60
$nea#n& c& erviciul trebuie & e ada"te-e la ev!lu'ia nev!il!r c!lective0 la cerin'ele intereului .eneral.
Intereul .eneral varia-& $n ti#"2 ca ur#are0 nici "retat!rii erviciului "ublic %i nici u-a.erii nu e
"!t "releva de un dre"t d!b)ndit "entru a8%i #en'ine tatutul atunci c)nd intr& $n rela'ie cu erviciul "ublic.
Princi"iul ada"tabilit&'ii are i#"lica'ii variate,
8 dre"tul de a #!di(ica unilateral %i de a re-ilia c!ntractele de c!ncei!nare a erviciil!r
"ublice0 recun!cut ad#initra'iei $%i .&e%te (unda#entul %i li#itele $n neceit&'ile de
ada"tare ale erviciului "ublic2
8 ad#initra'ia "!ate #!di(ica !ric)nd re.ulile de !r.ani-are %i (unc'i!nare ale erviciului
"ublic0 u-a.erii erviciului "ublic neav)nd un dre"t de a #en'ine c!ndi'iile de
(unc'i!nare ale acetuia.
1n ulti#a vre#e0 e c!ntat& ! alt& itua'ie %i anu#e0 neceitatea ada"t&rii erviciil!r "ublice la
re.ulile dre"tului c!#unitar care ac!rd& ! de!ebit& i#"!rtan'& cre%terii c!ncuren'ei %i reducerii
#!n!"!luril!r tatului $n erviciile "ublice.
Ad#initra'ia "ublic& trebuie & ia #&uri "entru ca erviciile "ublice !date $n(iin'ate & %i
(unc'i!ne-e $n #!d c!rect. 1n a(ara ca-uril!r un!r ervicii "ublice !bli.at!rii0 ad#initra'ia nu ete !bli.at&
nici & #en'in& "e cele e9itente.
Du"& ce erviciul "ublic a (!t $n(iin'at0 cet&'enii di"un de un anu#it dre"t la (unc'i!narea re.ulat&
a erviciului "ublic. Acet dre"t "reu"une at)t dre"tul de acce la erviciul "ublic c)t %i dre"tul la
(unc'i!narea acetuia c!n(!r# re.ulil!r .enerale ev!cate. Mi7l!cul cel #ai direct "entru a"&rarea dre"tului
u-a.eril!r ete recurul "entru e9ce de "utere $#"!triva deci-iil!r "!-itive au ne.ative "rin care
ad#initra'ia0 (ie "ret)nd erviciul "ublic0 (ie c!ntr!l)nd 5$n ca-ul c!nceiuni6 nu ai.ur& re"ectarea
acet!r "rinci"ii.
**
C.C.0 dec. +r. :@J*@@A0 "ublicat $n M. O(.0 P.I0 nr*E*J34.?:.*@@A
*3
J.B. AubC0 Le ervice "ublic en Eur!"e0 ". 3F:0 C!iliul de Stat din Bran'a a acce"tat ca tari(ele de la cantinele
%c!lare & (ie di(erite "entru elevii care nu unt ai c!#unei ce ubven'i!nea-& acet erviciu2 $n c/i#b a c!niderat
ile.al & e a"lice "entru ! %c!al& #unici"al& de #i-ic& tari(e di(erite $n (unc'ie de veniturile "&rin'il!r.
4