Sunteți pe pagina 1din 6

Directiva Habitate

Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC


referitoare la conservarea habitatelor
naturale si a florei si faunei salbatice
adoptata la 21 mai 1992
1. Scopul prezentei Directive este de a contribui la
asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor
naturale precum si a faunei si florei salbatice pe
teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul
se aplica.

2. Masurile luate in baza prezentei Directive vizeaza
mentinerea sau restabilirea, intr-o stare de conservare
favorabila, a habitatelor naturale si a speciilor din
fauna si flora salbatica de interes comunitar.

3. Masurile luate in baza prezentei Directive tin seama
de exigentele economice, sociale si culturale ca si de
particularitatile regionale si locale.


Directiva Habitate
1. Se constituie o retea ecologica europeana de
zone speciale de conservare, sub numele de
"NATURA 2000, compusa din situri de habitate
naturale, care asigura mentinerea i restabilirea
habitatelor naturale pe cuprinsul ariilor lor de
raspandire naturala.


2. Statele Membre contirbuie la crearea retelei
NATURA 2000 prin desemnarea siturilor ca Zone
Speciale de Conservare.


Directiva Habitate
ANEXA 1 Tipuri de habitate naturale de interes comunitar a caror
conservare necesita desemnarea zonelor speciale de conservare

ANEXA 2 Speciile de plante si animale de interes comunitar a caror
conservare necesita desemnarea zonelor speciale de habitate

ANEXA 3 Criterii pentru selectarea siturilor eligibile pentru identificarea ca
situri de importanta comunitara si desemnarea lor ca areale speciale de
conservare

ANEXA 4 Specii de animale si plante de interes comunitar care necesita o
protectie stricta

ANEXA 5 Specii de plante si animale de interes comunitar a caror prelevare
din natura si exploatare sunt susceptibile de a face obiectul masurilor de
management

ANEXA 6 Metode si mijloace de captura si ucidere si modalitati de transport
interzise

Directiva Habitate
Directiva Consiluilui Europei 79/409
EEC privind conservarea pasarilor
salbatice adoptata la 2 aprilie 1979
Directiva Pasari
Prezenta Directiva se refera la toate speciile de pasari care traiesc in mod natural in
stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre .Ea are drept obiectiv
protectia ,gestionarea si reglementarea acestor specii ,precum si a exploatarii lor .

Prezenta Directiva se aplica pasarilor cat si oulelor ,cuiburilor si habitatelor lor.

Prezenta Directiva nu se aplica la Groenlanda.


Statele Membre iau masuri pentru mentinerea speciilor la un
nivel care corespunde exigentelor ecologice ,stiintifice si
culturale,tinandu-se seama de exigentele economice si
recreationale.

Prezervarea ,mentinerea si restabilirea biotopurilor si a
habitatului comporta masurile urmatoare :
-crearea de zone de protectie ;
-intretinerea si amenajarea conforme imperativelor ecologice a
habitatului ce se afla in interiorul si exteriorul suprafetelor de
protectie;
-restabilirea biotopurilor distrusi ;
-crearea biotopurilor.

ANEXA I
ANEXA II/1
ANEXA II/2
ANEXA III/1
ANEXA III/2


Directiva Pasari

S-ar putea să vă placă și