Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA TEHNIC GH.

ASACHI
FACULTATEA DE CONSTRUCII I INSTALAII

Student: LEONTE MARIUS-
DANIEL
Grupa 3331
IAI
2010
1
REEA DE ALIMENTARE CU AP
2
PROIECT DE ALIMENTARE CU AP
Tema:
Printr-un program de finanare de tip SAPARD, primria comunei solicit ntocmirea
proiectului de alimentare cu ap a comunei, cuprinznd reeaua de distriuie !i rezer"orul de
nmagazinare#
Date:
$eneficiarul pune la dispoziia proiectantului, urmtoarele date%
1# Studii topografice concretizate prin planul de situaie al zonei intra"ilan !i e&tra"ilan la scara
1%1'''', a"nd trasat reeaua stradal#
2# Studii geote(nice, (idrologice !i (idrogeologice#
)# Studii demografice pe o perioad de perspecti" de 2' de ani# Populaia actual a localitii
este N
act
= 5480 locuitori# Se estimeaz o cre!tere natural a populaiei, procentul minim fiind
1,1*#
+# Regimul de nlime al cldirilor conform planului de uranism este de P , 2#
-# .n localitate e&ist dou societi comerciale, una de prelucrare a laptelui !i alta de
prelucrare a legumelor, care solicit urmtoarele deite concentrate%
/ 0
11
2 1,- l3s4
/ 0
12
2 2,- l3s#
Coninutul lucrrii:
5ucrarea "a cuprinde urmtoarele piese%
a) Piese scrise
1# 6alculul populaiei la sfr!itul perioadei de perspecti"#
2# Stailirea deitelor caracteristice reelei de distriuie !i a rezer"oarelor de nmagazinare
a apei#
)# Dimensionarea reelei de distriuie#
+# 6alculul presiunii optime la eneficiarii de ap#
-# Stailirea amplasamentului rezer"orului de nmagazinare#
!) Piese "ese#ate
1# Planul de situaie al localitii pe care se "or trasa lucrrile calculate#
2# 5inia piezometric pe reeaua de aduciune a apei#
)
PIE$E $CRI$E
%& Calculul 'o'ula(iei la s)*r+itul 'erioa"ei "e 'ers'ecti,-
7umrul de locuitori la sfr!itul perioadei de perspecti" se calculeaz cu formula%
unde%
N
act
= 5480 locuitori (populaia actual a localitii);
p = 1,1 % (procentul creterii naturale a populaiei);
n = 20 ani (perioada de perspectiv)
Astfel, numrul de locuitori la sfr!itul perioadei de perspecti" "a fi%
2# $ta!ilirea "e!itelor caracteristice re(elei "e "istri!u(ie +i a re.er,oarelor "e
/#0a1a.i#are a a'ei
Determinarea deitului de ap %
unde%
!
p
= 1,1 (coe"icient ce ine sea#a de pierderile de ap $n lun%ul
siste#ului);
!
s
= 1,1 (coe"icient ce ine sea#a de nevoile staiei de tratare);
&
#
= '00 (consu#ul #ediu pe cap de locuitor);
N = (821 locuitori (nu#rul total de locuitori);
!
)i
= 1,25 (coe"icient ce ine sea#a de neuni"or#itatea consu#ului
pe parcursul )ilei);
*
+
, de-itul industrial
Astfel%
+
Determinarea deitului orar ma&im al cerinei de ap %
Determinarea deitului orar de calcul %
unde%
*
ii
, de-itul necesar pentru stin%erea tuturor incendiilor interioare,
teoretic si#ultan posi-ile
unde%
n
inc
= 2 (nu#rul incendiilor, teoretic si#ultan posi-ile);
&
i
= 2,5 (de-itul necesar pentru stin%erea unui incendiu)
Astfel%
Determinarea deitului necesar ma&im pentru populaie %
unde%
!
p
= 1,1 (coe"icient ce ine sea#a de pierderile de ap $n lun%ul
siste#ului);
!
s
= 1,1 (coe"icient ce ine sea#a de nevoile staiei de tratare);
&
#
= '00 (consu#ul #ediu pe cap de locuitor);
N = (821 locuitori (nu#rul total de locuitori);
!
)i
= 1,25 (coe"icient ce ine sea#a de neuni"or#itatea consu#ului
pe parcursul )ilei);
!
orar
= 1,4 (coe"icient ce ine sea#a de neuni"or#itatea de-itului
orar de consu#)
Astfel%
-
Determinarea deitului necesar ma&im pentru populaie %
.n taelul 1 sunt specificate lungimea fiecrui tronson al reelei de distriuie, precum !i
lungimea total a reelei, date ce sunt necesare pentru calculul deitului distriuit specific !i a
deitelor distriuite pe fiecare tronson#
8ael 1% Lungimea reelei de distribuit
Tro#so# Lu#1i0ea 'e 'la#ul "e
situa(ie
2003
Lu#1i0ea 'e tere#
203
4scara %%0000)
1 - 2 )9 )9'
2 - ) -2 -2'
) - + -+ -+'
) - - -) -)'
- - : :) :)'
: - 9 )+ )+'
9 - ; -+ -+'
; - < )) ))'
9 -1' )) ))'
1' - 11 2< 2<'
1' - 12 2) 2)'
12 - 1) 29 29'
12 - 1+ 2- 2-'
1+ - 1- -9 -9'
8=8A5 -9+ -9+'
/ Determinarea debitului distribuit specific :
unde%
(lun%i#ea reelei de distri-uie)
Astfel%
/ Determinarea debitului distribuit pe fiecare tronson :
unde%
, lun%i#ea "iecrui tronson al reelei de distri-uie
:
Astfel%
Determinarea deitelor de calcul %
unde%
, de-itul distri-uit pe "iecare tronson;
!
p
= 1,1 (coe"icient ce ine sea#a de pierderile de ap $n lun%ul
siste#ului);
!
s
= 1,1 (coe"icient ce ine sea#a de nevoile staiei de tratare);
*
c
, de-itele concentrate (de-itele industriale , *
+
sau de-itele
pentru stin%erea incendiilor , &
i
);
, de-itul de tran)it pe "iecare tronson
Astfel, deitele de calcul pentru fiecare tronson sunt%
9
;

5& Di0e#sio#area re(elei "e "istri!u(ie
Determinarea diametrelor conductelor, "itezelor !i pantelor economice
A"nd determinate deitele de calcul pentru fiecare tronson !i cunoscnd "alorile limit ale
deitelor, "itezelor !i pantelor economice pentru conducte cu diametrul >D
n
? cuprins ntre 1'' !i
12'' mm, "alori prezentate n taelul 2, putem determina, prin interpolare liniar, "alorile "itezelor
!i pantelor economice pe fiecare tronson al reelei de distriuie#
8ael 2% Debitele, vitezele i pantele economice limit pentru conducte cu D
n
100 1200 mm
D
n

conduct
@mmA
Deitul economic
@l3sA
Biteza economic
@m3sA
Panta (idraulica
@CA
Din# Da&# Din# Da&# Din# Da&#
1'' - :,2' - ',9< - 12,+'
12- :,2' <,9' ',-' ',;' ),;' <,2'
1-' <,9' 1:,-' ',-+ ',<) ),-' 1',1'
2'' 1:,-' 2;,;' ',-- ',<2 2,2' :,:'
2-' 2;,;' +-,;' ',-< ',<) 2,'' -,1'
)'' +-,;' ;','' ',:- 1,1) 1,<' <,<'
+'' ;','' 1)<,'' ',:) 1,1' 1,)' ),;'
-'' 1)<,'' 219,'' ',91 1,11 1,2' 2,;'
:'' 219,'' )1-,'' ',99 1,11 1,1' 2,)'
9'' )1-,'' +)+,'' ',;2 1,1) 1,'' 1,<'
;'' +)+,'' -9-,'' ',;: 1,1+ ',<: 1,9'
<'' -9-,'' 9);,'' ',<' 1,1: ',;: 1,+'
1''' 9);,'' <2+,'' ',<+ 1,19 ',;1 1,1'
11'' <2+,'' 11)2,'' ',<9 1,1< ',99 1,1-
12'' 11)2,'' 1)-','' ',<+ 1,2' ',92 1,''
.n cele ce urmeaz "om determina "itezele !i pantele economice pentru fiecare tronson,
precum !i diametrul conductei tronsonului#
Tro#so#ul %67
/ deitul de calcul, 4
<
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre ' !i :,2' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul 765
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre :,2' !i <,9' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul 564
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre ' !i :,2' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
1'
Tro#so#ul 565
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre <,9' !i 1:,-' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul 568
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre 1:,-' !i 2;,;' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul 869
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre 1:,-' !i 2;,;' l3s?4
11
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul 968
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre :,2' !i <,9' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul 86:
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre ' !i :,2' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
12
Tro#so#ul 96%0
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre <,9' !i 1:,-' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul %06%%
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre ' !i :,2' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul %06%7
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre :,2' !i <,9' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
1)
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul %76%5
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre ' !i :,2' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
Tro#so#ul %76%4
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre ' !i :,2' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
1+
Tro#so#ul %46%5
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4 >din 8aelul 2, deoarece deitul de calcul este
cuprins ntre ' !i :,2' l3s?4
/ "iteza economic, se determin prin interpolare liniar%
/ panta economic, se determin prin interpolare liniar%
8ael )% Debitele, vitezele i pantele economice pentru reeaua de distribuie
8ronson
Deitul de
calcul
@l3sA
D
n

conduct
@mmA
Biteza
economic
@m3sA
Panta
(idraulica
@CA
5ungimea
tronsonului
@mA
1-2 1,99; 1'' ',229 ),--: )9'
2-) 9,)'2 12- ',-<+ -,- -2'
)-+ 2,-<- 1'' ',))1 -,1< -+'
)-- 12,+++ 1-' ',:<9 :,1:) -)'
--: 1;,+<: 2'' ',:1 2,<1+ :)'
:-9 2',1)' 2'' ',:-< ),+<< )+'
9-; 9,2': 12- ',-;: -,)-2 -+'
;-< 1,-;: 1'' ',2'2 ),192 ))'
9-1' 11,1)9 1-' ',:22 +,;<- ))'
1'-11 ),2'< 1'' ',+'< :,+1; 2<'
1'-12 :,)+2 12- ',-12 +,'1< 2)'
12-1) 1,2<9 1'' ',1:- 2,-<+ 29'
12-1+ ),<+' 1'' ',-'2 9,;; 2-'
1+-1- 2,9)< 1'' ',)+< -,+9; -9'
Determinarea cotelor piezometrice n noduri
Pentru determinarea cotelor piezometrice n nodurile reelei de distriuie se pleac de la
nodul cel mai defa"orail >nodul cu cota cea mai nalt !i cel mai deprtat de punctul de inEecie?#
7odul cel mai defa"orail este nodul ; situat pe linia de cot ;- m#
6ota piezometric a nodului ; se calculeaz cu formula%
1-
unde% , este cota de ni"el la care este situat nodul ;4
este presiunea de ser"iciu !i se calculeaz cu relaia%
unde% , este regimul de nlime al cldirilor >parter , 2 etaEe?4
, este nlimea unui ni"el4
, este presiunea de rezer"#
Deci%
Pentru celelalte noduri cota piezometric se calculeaz cu formula%
unde% este cota piezometric a nodului FEG din componena tronsonului Fi-EG pe care se
efectueaz calculul, cot calculat anterior4
este pierderea de sarcina pe tronsonul Fi-EG#
Pierderea de sarcin se calculeaz cu formula%
unde% este lungimea tronsonului Fi-EG4
este panta liniei piezometrice >panta (idraulic? a tronsonului Fi-EG#
Deci%
- Pentru nodul <%
- Pentru nodul 9%
- Pentru nodul 1'%
- Pentru nodul 11%
- Pentru nodul 12%
1:
- Pentru nodul 1)%
- Pentru nodul 1+%
- Pentru nodul 1-%
- Pentru nodul :%
- Pentru nodul -%
- Pentru nodul )%
- Pentru nodul +%
- Pentru nodul 2%
- Pentru nodul 1%
19
4& Calculul 'resiu#ii o'ti0e la !e#e)iciarii "e a'-
Determinarea presiunilor disponiile n noduri
6alculul presiunilor disponiile se face cu urmtoarea relaie%
unde% este presiunea disponiil n nodului FiG4
este cota piezometric a nodului FiG4
este cota terenului unde se afl nodul FiG !i se determin prin metodele studiate la
topografie#
Deci%
- Pentru nodul 1%
- Pentru nodul 2%
- Pentru nodul )%
- Pentru nodul +%
- Pentru nodul -%
- Pentru nodul :%
- Pentru nodul 9%
1;
- Pentru nodul ;%
- Pentru nodul <%
- Pentru nodul 1'%
- Pentru nodul 11%
- Pentru nodul 12%
- Pentru nodul 1)%
- Pentru nodul 1+%
- Pentru nodul 1-%
5& $ta!ilirea a0'lasa0e#tului re.er,orului "e /#0a1a.i#are
6ota piezometrica a rezer"orului se determina cu formula%
unde% este cota piezometric a rezer"orului4
, este cota piezometric a punctului de inEecie4
, este pierderea de sarcin pe tronsonul rezer"or-punct de inEecie#
1<
Deci%
6ota terenului rezer"orului este%
6ota piezometric real a rezer"orului se determin cu relaia%
unde% este cota piezometric real a rezer"orului4
este cota piezometric a punctului de inEecie4
este pierderea real de sarcin pe tronsonul rezer"or-punct de inEecie !i se
calculeaz cu formula%
unde% , este lungimea tronsonului rezer"or-punct de inEecie4
este panta liniei piezometrice >panta (idraulic? a tronsonului rezer"or-punct de
inEecie !i se determin prin interpolare liniar ca si pantele (idraulice ale celorlalte
tronsoane
Htiind c deitul de calcul pe tronsonul rezer"or-punct de inEecie este egal cu deitul n
punctul de inEecie, cu aEutorul datelor din taelul 2 se determin prin interpolare panta liniei
piezometrice a acestui tronson#
Tro#so#ul rezervor-punct de injecie
/ deitul de calcul, 4
/ diametrul conductei, 4
/ "iteza economic, v = 059 m/s
/ panta liniei piezometrice se determin prin interpolare liniar%
Atunci%
6ota disponiil a rezer"orului este%
Deoarece aceast "aloare este mai mic de ',- m, rezer"orul este un rezer"or ngropat#
2'
Qinj
QI1
QI2
2
12
3
6
1
!
"
#
11
$
1!
1
13
1$
%
&i
&i
21