Sunteți pe pagina 1din 4

ILUMINISMUL

Iluminismul (it. Illuminismo Epoca luminilor) este o micare tiinific,


estetic, social-politic i filozofic a burgheziei n ascensiune, care s-a manifestat in
toata Europa secolului al !"###-lea.
E$enimentul care constituie punctul %e origine al noii micri este &e$oluia
'urghez %in (nglia ()*++), c,n% parlamentul $oteaz Declaraia Drepturilor
Omului. Era pentru prima %at n istorie c,n% monarhia a fost negat.
Trasaturi :
). dreptul natural ( oamenii sunt egali in natura )
2. iluminarea maselor = ridicarea maselor prin cultura
3. rationalismul
4. iluminarea razboaielor
. crearea unor institutii si opera monumentale de ridicare a poporului
!. atitudinea andidespotica si antido"matica
Reprezentanti :
Iluminismul in #ranta $
Montesquieu ()*+- ).//) baron, %ar %ispretuieste aroganta aristocratica
#ntreprin%e o satira a mora$urilor timpului in %Scrisorile persane&
().0)) autorul imagineaza doi persani veniti la Paris si care,
prin corespondenta cu compatriotii lor, ii formeaza asupra
realitatilor, oamenilor, moravurilor si institutiilor europene
%Despre spiritual le"ilor- oroarea fata de despotism, toleranta
religioasa, condamna tratamentul inuman aplicat negrilor,
studiaza dreptul roman si cel francez
Voltaire ()*-1 )..+)
in %Scrisorile 'ilozo'ice&(&)ratatul despre toleranta& si
%Dictionarul 'ilozo'ic& critica vechiile institutii politice, sociale
si religioase
poet : %*enriada&
epopeea eroi-comica %#ecioara din Orleans&
roman de aventura %+rintesa ,abilonului&
povestirea morala %-eannot si .olin&
fabula %*istoria bunului bra/man&
alegoria %01entura Mamoriei2
povestirea orientala %3adi"&
romanul filosofic si fantastic %Microme"as&
13 tragedii
iderot ().)2 ).+1)
!oautor al "4nciclopediei&
#amane in istoria culturii ca primul mare critic de arta al
veacului prin "4seu asupra picturii& si cronicile cuprinse in
volumul "Saloane&
#oman picaresc %-ac5ues #atalistul si stapanul sau&
$lte romane: %.alu"arita&( %Nepotul lui 6ameau&
%ean-%acques #ousseau ().)0 )..+)
&criitorul cel mai democrat
'pera sa a avut o importanta mare in pregatirea revolutiei din
1()*
%Discurs asupra ori"inei si bazelor ine"alitatii dintre oameni&
1(++
,eatrul: trebuia sa infatiseze conditii sociale concrete, sa cuprinda viata
adevarata, cotidiana, banala
Marivau- ()*++ ).*2)
!omedie: %-ocul dra"ostei si al intamplarii&
.eaumarchais ().20 ).--)
%,arbierul din Se1illa&
%Nunta lui #i"aro&
Poezia:
$ndre !henier ().*0 ).-1)
Poet politic si de inspiratie antica
#omanul sentimental:
$batele Prevost ()*-. ).*2)
%Manon Lescaut&
#omanul de inspiratie realista:
/esage ()*++ ).1.)
%Dia1olul sc/iop&
Iluminismul in 0n"lia$
aniel efoe ()**3 ).2))
%6obinson .rusoe&
%Moll #landers&
%.apitanul Sin"leton&
scrie literatura de calatorie
%onathan &0ift ()**. ).1/)
&crie pamflete : %+ropunere modesta&
'pera cea mai importanta : %.alatoriile lui 7ulli1er&
1enr2 3ielding ().3. )./1)
3ondatorul romanului realist modern
%)om -ones&
#omanul sentimentalist :
&amuel #ichardson
%+amela&
%.larissa *arlo8e&
'liver 4oldsmith
%9icarul din :a;e'ield&
/a0rence &terne
%.alatoria sentimentala&
#omanul gotic :
1orace 5alpole
%.astelul din Ortranto&
$nn #adcliffe
%6omanul padurii&
romanul politist
Iluminismul in 7ermania$
%ohann 5olfgang 4oethe ().1- )+20)
#oman : %Su'erintele tanarului :ert/er&
,eatru : %#aust&
3riedrich Von &chiller ()./- )+3/)
%*otii&
%Intri"a si iubire&
4otthold 6phraim /essing
%Nat/an Inteleptul&
Iluminismul in Italia$
!arlo 4oldoni ().3. ).-2)
!omedia satirica : %,adaranii&( %*an"ita&
Iluminismul in 6usia$
#adiscev ().1- )+30)
%.alatorie de la +etersbur" la Mosco1a&
Iluminismul romanesc
- se manifesta spre sf. 4ecolului al !"###-lea pe %oua %irectii 5
<. prin 'iliera italo=austriaca in )ransil1ania, unde carturarii care urmeaza
studii teologice si filozofice la #oma si la Viena vin in contact cu varianta
preocupata de rolul educatiei, de raspandirea cartiilor, de intemeierea
scolilor publice
2. prin 'iliera "reaca sau rusa in )ara 6omaneasca si in Moldo1a, unde se
apropie de iluminismul francez de factura preponderent filozofica
Iluminismul transil1anean, cunoscut sub numele generic %e Scoala 0rdeleana =
miscare ideolo"ica si culturala( anti'eudala( a romanilor din )ransil1ania pentru
dobandirea e"alitatii in drepturi cu natiunile Imperiului *absbur"ic.
Opere istorice $
&amuil Micu ().1/ )+3*)
%Istoria si lucrurile si intamplarile romanilor&
4heorghe &incai ().1/ )+)*)
%*ronica romanilor si a mai multor neamuri&
Petru Maior ().*) )+0))
%Istoria inceputului romanilor in Dac/ia&
Idei $
17 originea, unitatea, continuitatea poporului roman
87 puritatea etnica
37 desfiintarea iobagiei
Opere lin"1istice $
7ramatica lui &amuil Micu si 4heorghe &incai > 4lementa lin"uae daco=
romanae si1ae 1alac/icae
&amuil Micu > .artea de ro"acioni ()..-)- primul te-t tiparit in limba
romana cu litere latine
Idei $
17 latinitatea limbii romane
87 scrierea cu alfabet latin
37 normarea limbii
97 progresul limbii in concordanta cu dezvoltarea stiintelor
+7 scrierea etimologica
:7 purificarea limbii romane de elementele slave
(7 alcatuirea de dictinare