Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea BabeBo!"ai C!#$Napo%a
1.2. Facultatea St#dii E#ropene
1.3. Departamentul St#dii E#ropene i &#vernan'(
1.4. Domeniul de studii )e!a'ii interna'iona!e i st#dii e#ropene
1.5. Ciclul de studii *aster
1.6. ro!ramul de studii" Cali#icarea AE*P+ &E+ *ED

,. Date despre dis%ip!in(
2.1. Denumirea disciplinei
Ar-ite%t#r( instit#'iona!( i pro%ese de%i.iona!e /n UE
2.2. $itularul activitilor de curs Le%t.dr. Dorin Dobra
2.3. $itularul activitilor de seminar Le%t.dr. Dorin Dobra
2.4. %nul de studiu I 2.5. &emestrul I
2.6. $ipul de
evaluare
E
2.'. (e!imul
disciplinei
F

0. 1imp#! tota! estimat )ore pe semestru al activitilor didactice*
3.1. +r. de ore pe
sptmn
2 Din care 3.2.
curs
, Din care 3.3. seminar" la,orator ,
3.4. $otal ore din planul de
nvmnt
34 Din care 3.5.
curs
,5 Din care 3.6. seminar" la,orator ,5
Distri,uia #ondului de timp ore %onven'iona!e -re
&tudiul dup manual. suport de curs. ,i,lio!ra#ie /i notie ,5
Documentare suplimentar n ,i,liotec. pe plat#ormele electronice de specialitate /i pe teren 2
re!tire seminarii" la,oratoare. teme. re#erate. porto#olii si eseuri ,,
$utoriat
01aminri ,
%lte activiti2..................................................
0.6. 1ota! ore st#di# individ#a! 57
0.5. 1ota! ore pe semestr# 34
0.8. N#m(r#! de %redite 5
2. Pre%ondi'ii )acolo unde este ca3ul*
4.1. de curriculum
Cursul Instit#'ii!e UE
4.2. de competene
Cunoa/terea cel puin a unei lim,i de circulaie internaional
3. Condi'ii )acolo unde este ca3ul*
5.1. de des#/urare a cursului

5.2. de des#/urare a seminarului" la,oratorului

)9*:NIA
UNI;E)SI1A1EA BABEB9L<AI CLU=NAP9CA
FACUL1A1EA DE S1UDII EU)9PENE
DEPA)1A*EN1UL DE S1UDII EU)9PENE SI
&U;E)NAN1A
4. Competen'e!e spe%i>i%e a%#m#!ate
C
o
m
p
e
t
e
n
'
e

p
r
o
>
e
s
i
o
n
a
!
e
&tudenii do,ndesc o ima!ine speci#ic asupra evoluiei ce vi3ea3
proiectul european /i con#i!urarea instituional pe care acesta a primit4o
n istoria de mai ,ine de 55 de ani a 6niunii 0uropene.
&tudenii primesc in#ormaii despre entitile /i procedurile deci3ionale
ale 6niunii 0uropene. ast#el nct s nelea! lo!ica #undamental a
lurii deci3iilor n uniune precum /i o,iectivele pro#unde ale ec7ili,rului
instituional european.
C
o
m
p
e
t
e
n
'
e
1
r
a
n
s
v
e
r
s
a
!
e
8asteran3ii vor putea completa cuno/tinele deinute de9a re#eritoare la istoria /i
instituiile 6niunii 0uropene cu noile in#ormaii do,ndite care le asi!ur o vi3iune
de ansam,lu /i le completea3 ima!inea re#eritoare la #uncionarea mecanismelor
deci3ionale n 6niunea 0uropean.
Atit#dina!e )mani#estarea unei atitudini po3itive /i responsa,ile #a de domeniul
/tiin#iic " centrat pe valori /i relaii democratice " promovarea unui sistem de valori
culturale morale /i civice " valori#icarea optim /i creativ a propriului potenial n
activitile /tiini#ice " implicarea n de3voltarea instituionala /i n promovarea
inovaiilor /tiini#ice " an!a9area n relaii de parteneriat cu alte persoane : instituii
cu responsa,iliti similare " participarea la propria de3voltare pro#esional*.
Dezvoltarea spiritului critico-constructiv n analizarea ansamblului instituional al UE
Deprinderea unui stil de comunicare adecvat adresrii ctre un auditoriu specializat
Dezvoltarea capacitii de evaluare intercolegial
Participarea activ n cadrul unor activiti de simulare
Utilizarea corect a aparatului critic i a formatului academic, n elaborarea unei
lucrri tiinifice
Deprinderea unui stil de lucru n echip
plicarea auto-evalurilor longitudinale asupra proceselor nvate, deprinderilor
dob!ndite i necesitilor de profesionalizare
Promovarea valorilor aferente UE
"anifestarea unei atitudini pozitive i active fa de problematica UE
6. 9bie%tive!e dis%ip!inei )reie/ind din !rila competenelor speci#ice acumulate*
'.1 -,iectivul !eneral al disciplinei
Disciplina Ar-ite%t#r( instit#'iona!( i
pro%ese de%i.iona!e /n UE pre3inta si
anali3ea3a procesele de inte!rare europeana.
in evolutie istorica si perspectivele 6niunii
0uropene. roiectul european este unul
#undamental pentru spiritul. spatiul. valorile
si identitatea europeana. %nali3a
mecanismelor. a politicilor. a institutiilor din
structura 6niunii. relatia dintre supra4
national. national si re!ional"local este
necesara pentru pre!atirea studentilor in
procesele atat de dinamice ale inte!rarii
europene.
'.2 -,iective speci#ice
rocesele deci3ionale ale 60 repre3inta in
#apt #iloso#ia constructiei europene moderne.
Cunoasterea mecanismelor pro#unde precum
si a institutiilor care le aplica. repre3inta unul
din o,iectivele principale ale disciplinei.
Ierar7ia institutionala. alaturi de lo!ica
#unctionala a 60. se constituie in elemente
de adancime ale constructiei europene. iar
mecanismele de #unctionare pro#unda ale
6niunii 0uropene. sunt elemente ce necesita
anali3a documentata si o,iectiva. Intuirea
tuturor acestor elemente. precum si
e1empli#icarea lor prin apelul la istorio!ra#ia
recenta a 60. sunt pasi pe care studiul
disciplinei ii asi!ura in de3voltarea
competentelor masteran3ilor. rin
surprinderea pasilor deci3ionali. masteran3ii
vor intele!e totodata lo!ica pro#unda a
constructiei europene.
5. Con'in#t#ri
5.1 C#rs *etode de predare 9bserva'ii
Introducere in tematica
!enerala )speci#icitatea
sistemului institutional
european. nivele ale
!uvernarii*
Pre!egere %!asi%a
1.0c7ili,rul institutional :
aspect #undamental al
procesului european de
deci3ie
E?p#nere intera%tiv(
,. 8etoda comunitara
deci3ionala : model
deci3ional la nivelul
politicilor europene
Pre!egere %!asi%a
0. 8odelul re!lator al E?p#nere intera%tiv(
deci3iilor privind piata
economica europeana
2. ;uvernanta multilevel :
principiul de aplicare a
politicilor ,u!etare europene
E?p#nere intera%tiv(
3. Coordonarea politicilor
europene si mecanismele de
amendare a acestora
E?p#nere intera%tiv(
4. $rans!uvernamentalismul
: metoda de re!lare si
aplicare a politicilor europene
Pre!egere %!asi%(
6. oliticile comune ale 60 si
deci3iile politice.
Pre!egere %!asi%(
<. Institutiile 60 si rolul lor
in procesul deci3ional.
8ecanismul institutional
deci3ional
E?p#nere intera%tiv(
8. 6nicitatea si ori!inalitatea
sistemului institutional
E?p#nere intera%tiv(
17 Consolidarea institutionala
a 60
E?p#nere intera%tiv(
11 Constitutionali3area
modelului european
E?p#nere intera%tiv(
1, $ratatul de la =isa,ona si
rolul sau
E?p#nere intera%tiv(
10 8i3ele viitorului european
comun
E?p#nere intera%tiv(
12 Dilemele 0uropei
viitorului2 dilema deci3ionala.
puterea votului. optiunile
institutionale.
E?p#nere intera%tiv(
Bib!iogra>ie
>%(>6=0&C6. I. ;7. : Procesul decizional in Uniunea Europeana. 0d. olirom. Iasi. 255<?
%6+. +icolae. #onstrucia europeana modern$ idei, doctrine, fapte i institutii economice$
de la #ongresul de la %iena &'(')* la +ratatul de la ,oma &'-).*. 0F0&. Clu94+apoca. 1@@'
8CA-(8ICA. Bo7n.4 +he European Union &Politics and Policies*. CestDieE ress. 255<?
5., Seminar@!aborator *etode de predare 9bserva'ii
1. %specte or!ani3atorice.
De3,atere pe teme
introductive
Discutii li,ere &e pre3inta standardele
minimale
2. -,iectivele si metodele de
mentinere a ec7ili,rului
institutional european.
)aspecte le!islative*
%nali3a de te1t
3. 8etoda codeci3iei si
domeniile de aplicare
(e#erat si evaluare istorica
4. 8etoda consultarii (e#erat si de3,atere
5. 8etoda avi3ului con#orm (e#erat si de3,atere
6. olicF maGin! in 60 si
actorii implicati
%nali3a unor ca3uri
particulare
&tudentii vor identi#ica
procesele deci3ionale ce stau
la ,a3a di#eritelor politici
comune
'. -,iectivele !uvernarii
multilevel si implicarea
(e#erat si discutii re#eritoare
la e#icienta modelului
actorilor.
<. $rans!uvernamentalismul
si aspectele presupuse de
acesta
Discutii si de3,ateri in ,a3a
unor ca3uri particulare
)di#erite deci3ii ale
Consiliului*
&tudentii vor identi#ica
situatii speci#ice
@. olitica %!ricola Comuna (e#erat si discutii aplicate %ccent pe implicatiile
nationale
15. olitica 8onetara (e#erat si discutii aplicate %ccent pe implicatiile
nationale
11. %nali3a comparativa intre
modelul institutional
european. cel national clasic
si or!anismele internationale
Comparatie si de3,atere
12. $ratatul de la =isa,ona si
modi#icarile institutionale
%nali3a de te1t? de3,atere
13. Cum va arata 0uropa in
viitor.
De3,atere in ,a3a unor
ipote3e
%ccent pe capacitatea de
anali3a si pe cea de predictie.
14. 0valuare sumativa (e#erat pe o tema aleasa $ema va repre3enta o arie de
acoperire cat mai lar!a.
Bib!iogra>ie
D0&0. Dasile. /storia integrrii europene. 6C. Clu94+apoca. 2551
F0((0-=. ;illes : Dictionarul Uniunii Europene. 0d. olirom. 2551?
>-(CH%(D$. Alaus4Dieter A +he 0# of European Union 1a2, u,lications -##ice o# t7e 0uropean
6nion. 2515.
8. Coroborarea %on'in#t#ri!or dis%ip!inei %# ateptari!e repre.entan'i!or %om#nit('ii
epistemi%e+ aso%ia'ii!or pro>esiona!e i anga$atori!or repre.entativi din domeni#! a>erent
program#!#i
rin or!ani3area tematicii de curs. prin o,iectivele /i competenele speci#ice vi3ate. cursul /i
seminarul de %r7itectur instituional /i procese deci3ionale n 60 o#er /i #amiliari3ea3
cursanii cu o vi3iune /i cu cuno/tine #undamentale despre #uncionarea n pro#un3ime a
instituiilor europene precum /i cu o,iectivele #undamentale urmrite prin ntre!ul proces
deci3ional reali3at n cadrul instituional european.
17. Eva!#are
$ip de activitate 15.1. Criterii de evaluare 15.2. 8etode de evaluare 15.3. ondere
din nota #inal
15.4. Curs
%similarea cuno/tinelor
eseniale
Do,ndirea cuno/tinelor
n con#ormitate cu
o,iectivele educaionale
ale disciplinei
01amen scris 2"3
15.5. &eminar"
la,orator
Do,ndirea cuno/tinelor
/i aptitudinilor corelate cu
o,iectivele speci#ice ale
disciplinei
&usinerea unui
re#erat pe parcursul
semestrului
01amen scris
1"3
15.6. &tandard minim de per#orman
entru nota 52
Elaborarea lucrrii pentru
seminar
3usinerea e4amenului scris i
rezolvarea a cel puin 5umtate
din subiectele aferente acestei
probe
Parcurgerea bibliografiei
obligatorii
entru nota 152
Prezena minim la (67 din
activitile de curs i seminar
Elaborarea lucrrii pentru seminar
Participare activ la curs i
seminar
3usinerea e4amenului scris i
rezolvarea subiectelor aferente
acestuia
Parcurgerea bibliografiei
obligatorii i a cel puin trei lucrri
din bibliografia complementar
Data completrii2 &emntura titularului de curs2 &emntura titularului de seminar2
....5<.15.2512.... ... Le%t.dr. Dorin Dobra.. Le%t.dr. Dorin Dobra
Data avi3rii in catedr &emntura Ie#ului de departament" catedr
................................. ....................................................................